April Mei Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-02 April Mei Juni"

Transcriptie

1 Be.Face, opgericht in 2010, is een vereniging zonder winstoogmerk die ondernemingen sterker wil verankeren in hun sociale omgeving, gelijke kansen en diversiteit in het bedrijfsleven wil bevorderen en kwetsbare bevolkingsgroepen wil helpen integreren. Het tweede kwartaal van het jaar zit erop, en het stond bol van activiteiten die we in deze tweede nieuwsbrief van 2014 uit de doeken doen. Het voorbije kwartaal was ook rijk aan ideeën, initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. Denk maar aan de lancering van de Bright Future modules, de sociale clausule en alternerend leren in Luik, de vergevorderde contacten voor de uitrol van de modules rond water, gezondheid en financiën in het kader van de Multiservices Info Punten (MIP), het toekomstige Xperilab initiatief met Solvay, de lopende contacten met Habitat & Humanisme en Youth Start, de drie nieuwe sporttakken die wellicht aan de module sport-school worden toegevoegd, het verenigingsnetwerk dat maar blijft groeien Kortom, genoeg activiteiten die onze agenda s, hoofden en harten zullen vullen in de tweede helft van het jaar die eraan komt. En omdat plaatjes meer zeggen dan praatjes hebben we, met de steun van GDF SUEZ, een video van 6 minuten ingeblikt die de missie en activiteiten van Be.Face op een duidelijke en boeiende manier samenvat. Klik op het beeld of surf naar om de video te bekijken. En vergeet de mond-aan-mond reclame niet! Veel leesplezier! Marc Janssens, Directeur Be.Face Brussels - For Actions Countering Exclusion Simon Bolivar laan 34, 1000 Brussel in

2 WERKGELEGENHEID & OPLEIDING Inpassing Sociale clausules 5 juni 2014 Ondernemingen en sociale clausules voor een duurzame inpassing in het Brussels Gewest Sociale clausules bewijzen elke dag opnieuw hun nut als hefboom voor de opleiding en inpassing van laaggeschoolden die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Ze zijn een motor voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met de belangrijkste Brusselse medespelers heeft Be.Face op 5 juni een infosessie georganiseerd om haar leden voor deze problematiek te sensibiliseren en hen bij het gebruik van dit specifieke instrument te helpen. Zaten rond de tafel: Actiris, SAWB (verbond van sociale economie), JST (een onderneming die ijvert voor opleiding via werk), La Ferme Nos Pilifs (een sociale werkplaats) en een vertegenwoordiger van een aanbestedende dienst van een Brusselse administratie. Wat moeten we van die ontmoeting onthouden? Momenteel evolueren we naar de derde generatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de onderneming moet haar model heruitvinden om haar drie dimensies naadloos te integreren: economisch, ecologisch en sociaal. Sociale clausules hebben een dubbel doel: - Het aankoopproces ombuigen tot een inpassingsinstrument voor personen die moeilijk werk vinden en omwille daarvan sociaal uitgesloten zijn; - Leveranciers (die werk aan laaggeschoolde profielen kunnen bieden) bij dit initiatief betrekken door het inlassen van een sociale clausule in (particuliere of openbare) aanbestedingen. Het Brussels Gewest heeft een wetgevend kader gecreëerd voor het inlassen van sociale clausules in overheidsopdrachten. De taak van Be.Face bestaat erin om ondernemingen te informeren over/te helpen bij het antwoorden op sociale clausules in overheidsopdrachten van het Brussels Gewest (via een toolbox) en om privéondernemingen te sensibiliseren rond/te helpen bij het inlassen van sociale clausules in hun eigen aanbestedingen. 2

3 WERKGELEGENHEID & OPLEIDING Opleiding Oprichting van de werkgroep Opleiding in Luik De eerste vergadering van de werkgroep Krachtlijn Opleiding vond plaats op 25 juni 2014 in de lokalen van Cofely. Doel van de werkgroep: jongeren in probleemsituaties helpen voorbereiden op beroepen met een toekomst, en op die manier ondernemingen aan de broodnodige competenties helpen. Jacques Tilquin nam de taak van Group Leader op zijn schouders om een dynamiek van concrete acties in gang te zetten die, zoals in Brussel, moeten leiden tot een cultuurwijziging in de deelnemende bedrijven en op termijn - tot een economische en maatschappelijke kentering. De discussies waren rijk aan ideeën en leverden een schat aan ervaringsfeedback op. Op de volgende afspraak, begin september, zal het thema van mentorschap voor jongeren in moeilijkheden worden aangesneden. In de tussentijd zullen de leden van de werkgroep contact opnemen met ervaringsdeskundigen van het project Opleiding/Alternerend leren van Be.Face (maar ook van het project Voetbal op School), en ook om advies in te winnen over het leggen van contacten met het Luikse verenigingsleven. De 7 de lichting is van start gegaan Het groeiende succes van de Peterschapsactie gaat gepaard met een stijgend aantal aanvragen. Niet minder dan 30 kandidaten hebben zich voor de 7 de lichting ingeschreven. We zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe peters/meters die, à rato van 1 of 2 ontmoetingen per maand over een periode van 4 tot 6 maanden, jonge volwassenen willen begeleiden op hun zoektocht naar werk. 3

4 WERKGELEGENHEID & OPLEIDING Voetbal op school Om het seizoen in schoonheid af te sluiten, mochten onze jongeren van het Atheneum Marguerite Yourcenar zich meten met andere teams op de 1 ste editie van het Foundation toernooi, op 1 juni georganiseerd door RSCA. Je kan op zijn minst zeggen dat de vele trainingen vruchten hebben afgeworpen. Op het terrein konden we vaststellen dat onze spelers die het toernooi overigens wonnen flink wat vorderingen hebben gemaakt. De uitreiking van de Voetbal op school diploma s vond plaats op dinsdag 24 juni, in aanwezigheid van directrice Agnès Hermans en opvoeder Galid Akm die de groepstrainingen gedurende het volledige jaar heeft begeleid. De directrice herhaalde het belang van het contract dat de jongeren met Be.Face hadden afgesloten. Ze feliciteerde hen voor het nakomen ervan. De school is bijzonder tevreden over dit partnerschap waarvan de positieve gevolgen niet alleen tot uiting zijn gekomen in de schoolresultaten maar ook op het vlak van gedrag en persoonlijke ontplooiing. Afspraak in september voor een nieuw seizoen Voetbal op school! 4

5 Multiservices Info Punten [MIP] Infosessie over telefonie In mei was het de beurt aan Belgacom om een infosessie rond telefonie te organiseren voor sociaal assistenten van buurthuizen, schuldbemiddelaars van de Brusselse OCMW s en medewerkers van eerstelijnsorganisaties. De sessie spitste zich toe op handige weetjes om minder te verbruiken, verantwoordelijk gebruik en sociale tarieven. Dat alles in een duidelijke en heldere taal. MIP-panelen op de rommelmarkt van de Noordwijk Lokale verankering en solidariteit, voor Be.Face betekent dat op het terrein meespelen en niet toekijken van de zijlijn. Dankzij ons partnerschap met de buurthuizen konden we groot en klein laten meespelen met de stroomslang en aan een quizspel over handige weetjes om minder te verbruiken. Tal van kinderen bekeken de panelen heel aandachtig en beseffen nu hoeveel water ze besparen wanneer ze tijdens het tandenpoetsen de kraan niet laten lopen Adviezen die niet in de wind werden geslagen, want het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe en de lokale missie van Anderlecht hebben gelijkaardige sessies in hun respectieve gemeenten aangekondigd. Gesterkt door dit succes is het team van Be.Face nu op zoek naar partners om modules op te zetten rond water, financiële opvoeding en gezondheid. Opmerkenswaard: de pauze van de laatste infosessie werd ludiek ingevuld door Child Focus met een sensibiliseringsspel rond de gevaren van surfen op sociale netwerksites (onderstaande foto). Wat zuinig energieverbruik betreft, hebben de buurthuizen de fakkel overgenomen door het organiseren van geslaagde infosessies voor eindverbruikers, zoals in de Modelwijk van Laken. In de loop van september is het de beurt aan Ethias om nuttig en belangrijk advies over verzekeringen te geven. 5

6 Vrijwilligerswerk Diploma-uitreiking Franse taallessen in de Masuiwijk Eind juni besloot het team van vrijwillige leraars van Be.Face om hun leerlingen Frans een hart onder de riem te steken. We hebben het over de taallessen Frans die sinds november 2011, en met de steun van de vzw BRAVVO, in de lokalen van het Wijkcontract Masui (Noordwijk) worden georganiseerd. De 18 regelmatige leerlingen ontvingen een document waarin ze aangemoedigd werden om hun Frans verder te volmaken. De vlijtigste leerlingen (8) ontvingen de de welbekende Bescherelle, de kunst van het vervoegen. Uit de vorderingen die de leerlingen tijdens het jaar maakten, spreekt hun gedrevenheid om zich via een betere kennis van het Frans beter in hun stad te integreren. 6

7 Vrijwilligerswerk 10 juni 2014 Infosessie bij GDF SUEZ Omdat vrijwilligerswerk één van de middelen is om elke vorm van uitsluiting, discriminatie en armoede te bestrijden, organiseerde Be.Face op 10 juni jongstleden een infosessie bij GDF SUEZ over de verschillende manieren om zich actief voor één of meer acties in te zetten. Be.Face mag al rekenen op een stevig team van vrijwillige medewerkers die actief en onbaatzuchtig aan verschillende acties meewerken, zoals het peterschap van jonge werkzoekenden, cursussen informatica, inburgeringslessen Frans, de Bright Future actie (coaching van veelbelovende en gemotiveerde studenten door bedrijfsleiders, kaderleden of stafleden van organisaties), inzameling van kleding, donaties van materiaal, maaltijdbedeling aan asielzoekers, huiswerkbegeleiding... Tijdens de sessie getuigden verschillende verenigingen over hun partnerschap met Be.Face en kwamen ook enkele vrijwilligers aan het woord over hun ervaringen op het terrein. Om verenigingen met hulpaanvragen makkelijker in contact te brengen met vrijwilligers, beschikt Be.Face over een eenvoudig en gebruiksvriendelijk informaticaplatform. Deze infosessie heeft al concrete resultaten opgeleverd, want intussen hebben zich 6 nieuwe vrijwilligers aangemeld met het verzoek om concreet aan een actie te mogen meewerken. 7

8 Vrijwilligerswerk Aangesloten onderneming bij Be.Face werkt aan sociale en/of ecologische teambuilding Getuigenis van Nathalie Léonard Deputy Site HR Manager - Solvay Eerste indruk na de sociale teambuilding met Be.Face / Hu-Bu! Het team is unaniem: het was een bijzonder aangename ontdekking! Een aanrader voor andere medewerkers! Op 27 juni verlaten 18 vrijwilligers (HR-team Brussel) hun kantoor in Neder-Over-Heembeek voor een heel bijzondere dag in een volstrekt andere omgeving: de hoeve Verts de terre in Overijse. Deze vzw organiseert natuurstages voor kinderen in een dierenopvangcentrum van de hoeve. Geschoeid in werklaarzen zetten we onze eerste stappen op de velden, weilanden en tussen de dieren, onder een blakende zon Het is even wennen aan deze fraaie omgeving, maar we worden hartelijk onthaald. Op het programma: dieren verzorgen, weilanden schoonmaken, fruit plukken, netels wieden (ai!), diverse herstellingen uitvoeren, schilderen, opruimen Iedereen vliegt erin, in een opperbeste stemming. Bij het vertrek is iedereen doodop maar intens gelukkig, verbrand door de zon en tevreden over het geleverde werk. Kortom, een toffe dag teamwork! Onze speciale dank gaat uit naar Hu-Bu voor hun aanstekelijk enthousiasme en schitterende samenwerking. Ze hebben goed naar onze wensen geluisterd en een activiteit gevonden die bij het hele team in de smaak is gevallen. Voor onze volgende projecten zullen we niet aarzelen om opnieuw een beroep op hen te doen. 8

9 Vrijwilligerswerk Aangesloten onderneming bij Be.Face werkt aan sociale en/of ecologische teambuilding Getuigenissen van Dit was een leerrijke dag voor mij want ik had dit echt onderschat. Ik dacht eerder aan het cliché van het Leger des Heils : mensen in een militair kostuum, rond een warme ketel die geld moesten inzamelen. Maar ik heb kunnen vaststellen dat het eerder bestemd is voor mensen in nood zowel morele, mentale en fysische die geholpen worden door vrijwilligers, opleiders, kokken e.a. met een groot hart. Met zo n dag leer je eerder de reële waarden terug op hun plaats te zetten en voorrang te geven aan wat belangrijk is en wat niet. Nog van harte bedankt voor jullie gastvrijheid, jullie vriendelijkheid en jullie inzet. Michel Vanhee - Facility coordinator «Op 24 juni mochten we met de collega s van Iris Group voor het tweede jaar op rij een dag gaan meehelpen bij een vrijwilligersorganisatie. Dit jaar stond er een sociaal project in het aanbod: een dag meedraaien in een opvangcentrum voor alleenstaande mannen bij het Leger des Heils in Brussel. Ik wist niet goed wat te verwachten van deze dag Aangekomen in het centrum kregen we meteen uitleg over de activiteiten van het centrum, hun werkwijze en de gasten die er verbleven. Daarna werden we in groepen verdeeld en ikzelf mocht samen met een collega gaan helpen in een van de tweedehandswinkels in het gebouw. We kregen de opdracht om binnengekomen kleren te sorteren en tegelijkertijd hadden we de kans om de klanten van de winkel verder te helpen met hun vragen. Na een overheerlijk middagmaal (klaargemaakt door de collega s die bij het keukenteam werden ingedeeld), kregen we de kans om met de hoofdverantwoordelijke van de keuken te spreken over haar ervaringen met de mensen die verblijven in het centrum. Zowel mooie als schrijnende verhalen passeerden de revue De dag werd besloten met een nabeschouwing en een tasje koffie, waar we unaniem besloten dat het een fantastische ervaring was om deze dag te mogen beleven. Ons leven staat niet zo ver van dat van de mensen die opgevangen worden bij het Leger des Heils, en de contacten die we die dag gelegd hebben zullen we nooit vergeten.» Lotte Clijsters - HR Development Coordinator 9

10 Donaties Solidarity Sandwich Initiatief van Be.Face bij GDF SUEZ Op 11 juni 2014 ging de Solidarity Sandwich actie van start in de GDF SUEZ Tower. Een menslievende en gulle actie waarbij vooruitbetaalde broodjes aan de minst begoeden van de wijk worden geschonken. De broodjes worden geleverd aan wijkverenigingen die ze vervolgens elke dag aan personen in moeilijkheden uitdelen. Dat kunnen dak- of thuislozen zijn, asielzoekers, personen met een pover pensioen of alleenstaande moeders met geldproblemen. Met een daggemiddelde van 20 vooruitbetaalde broodjes zijn de eerste resultaten bemoedigend! Met bijzondere dank aan Charles-André Borremans voor zijn persoonlijk engagement en Gino de Eurest voor de vlotte samenwerking. Mocht dit pilootproject tot een succes uitgroeien, zou de actie wel eens tot andere torens kunnen worden uitgebreid. Solidarity Sandwich Donatie van 140 broodjes aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen In het kader van de 20 km van Brussel gingen medewerkers van Be.Face lid Duchâteau heel wat vroeger van start dan de lopers zelf om 140 broodjes en drankjes gratis te kunnen bezorgen aan deelnemers van de vereniging Vluchtelingenwerk Vlaanderen in het Saint Michel college in Etterbeek. De reacties waren uitermate positief, zoals blijken mag uit een reactie die achteraf werd opgetekend: Vriendelijke ontvangst, gelegenheid tot drinken vóór en na, lekkere broodjes en bovendien nog gelegenheid tot een massage achteraf. 10

11 Donaties Solidariteitsactie speelgoed en kleding voor kinderen Getuigenis van Marie-Christine Callebaut Omdat de regelmatige initiatieven van Be.Face voor de minst begoeden in onze Noordwijk me enorm aanspreken, had ik me eerder al voor twee acties aangemeld: de soepbedeling en, in augustus, bijlessen Frans aan een jongen die herexamen moest afleggen. Ik was blij dat ik kon helpen, maar terzelfder tijd besefte ik dat er nog een heleboel andere mogelijkheden bestaan om het dagelijkse leven van zoveel mensen te helpen verbeteren. Ik nam opnieuw contact op met Be.Face en via hen kwam ik terecht bij de directrice van het kindertehuis Koningin Marie- Henriette, afdeling Estacade. Nu hou ik me een uur tot anderhalf uur per week bezig met 11 kleine bengeltjes van 2½ tot 8 jaar oud. Ik ben me daar bewust geworden van de enorme behoeften van organisaties die zich ontfermen over kinderen van 2 tot 16 jaar in een precaire situatie. Die behoeften waren snel in kaart gebracht: kleding voor jongens en meisjes, pyjama s, educatieve spelletjes, prentenboeken, geschiedenisboeken, eenvoudig knutselmateriaal zoals karton, kleurpotloden, pastelkrijt, markeerstiften, schaartjes, lijmstiften een winkellijstje dat nog ver van volledig is. Dankzij een prima communicatie kon de hele operatie in een mum van tijd worden opgezet. Een kantoor van Be.Face werd inderhaast ingericht als inzamelpunt voor de donaties en een team van vrijwilligers, aangevoerd door Marie-Christine, zorgden ervoor dat alles netjes werd gesorteerd. Met veel dank aan Muriel, Marion en Astrid 11

12 Donaties Donatie van computermaterieel Donatie van medisch materieel Getuigenis van Cécile Bottiau Dankzij de contacten met Hu-Bu ontvingen we van Microsoft een donatie van ergonomische toetsenborden, optische muizen en notebook cooling pads. Goed nieuws voor de computerlessen die momenteel in twee buurthuizen worden georganiseerd: dat van Neder-Over-Heembeek, waar vrijwilligster Marie-Anne Papart uitzonderlijk werk verricht, en buurthuis Millennium waar onze vrijwilligers Stéphane De Block en Johan Ronsmans in de weer zijn. Ook vermeldenswaard: de PC s in de computerklassen van de buurthuizen werden geschonken in het kader van de strijd tegen de digitale kloof! In haar getuigenis wil mevrouw Papart dan ook een speciaal dankwoord inruimen voor Belgacom: Die langverwachte instap van Belgacom heeft niet alleen invloed gehad op het goede verloop maar ook op de algemene sfeer van de lesactiviteiten. Die 5 PC s waren een echte zuurstofinjectie en hebben de computerlessen een nieuw elan gegeven. De buurthuizen van Brussel-Stad, Nadine, de gebruikers, Jean en ikzelf zijn jullie en jullie milde schenkers dan ook oneindig erkentelijk voor die enorme duw in de rug. Maart De EHBO ers uit de voormalige gebouwen aan het Troonplein zijn (nagenoeg) voltallig opgedaagd. Na hun verhuis was het tijd om de inhoud van hun verbanddozen grondig te controleren en enkel het nodige, nuttige en onmisbare over te houden. Met als eindresultaat: een stapel geneesmiddelen die niet langer voor professionele doeleinden bruikbaar was. En daarnaast zaten we nog met niet langer bruikbaar medisch materieel uit de gebouwen aan het Troonplein (kasten, tafels, bedden, dekens, weegschalen ). BLOEDDRUK-METER KOFFER Wat ermee aangevangen? Alles inleveren bij apotheken? Neen. Een belletje naar Roland van Be.Face met het voorstel om alles te schenken aan de minst begoeden in onze Noordwijk! Met deze donatie zijn het Medisch Huis Swinnen en Point 32 beter dan ooit gewapend om een glimlach te toveren op het gelaat van mensen die niet altijd de middelen hebben om zich goed te laten verzorgen. 12

13 Inpassing via cultuur Kamishibaï opvoering met Educateam Sinds eind november 2013 hebben dertig kinderen van 6 tot 12 jaar, onder de hoede van vereniging La goutte d huile en Jeugdhuis Avenir, vol enthousiasme meegedaan aan workshops en bezoeken om uiteindelijk uit te pakken met een eigen prententheater (Kamishibaï) dat eind mei werd opgevoerd in het auditorium van het Museum voor Oude Kunst, voor een talrijk opgekomen publiek van ouders en begeleiders. De wereld van Magritte passeerde met veel gevoel de revue in sterke scenario s en kunstig uitgewerkte beelden, waarin de kinderen wolken in boomstammen verwerkten en een bolhoed deden wegvliegen waaruit plots een pijp te voorschijn kwam Dat de workshops en de opvolging van de verenigingen door Educateam een grote toegevoegde waarde hadden, kon door niemand worden geloochend. Nogmaals bedankt Dominique, Chloé, Nicole en alle andere medewerkers van Educateam. Family Day Bozar Op zondag 27 april 2014 konden 110 volwassenen en kinderen, uitgenodigd door de verenigingen Safa, Rasquinet, EDI, Kurasaw en Bravvo, samen met leerlingen van het Atheneum Marguerite Yourcenar, een bezoek brengen aan de Michaël Borremans tentoonstelling dankzij de steun van BNP Paribas Fortis, GDF SUEZ en Belgacom. Dit initiatief kaderde in de acties van Be.Face om cultuur toegankelijk te maken voor kwetsbare bevolkingsgroepen om op die manier hun inpassing te bevorderen. Met hun interactieve toelichtingen wisten de gidsen van Bozar iedereen te boeien. De bezoekers maakten grondig kennis met de kunstenaar en konden vragen stellen over zijn oeuvre, techniek en boodschap. Na het bezoek aan de tentoonstelling hadden leerlingen van Brusselse scholen en van buitenschoolse workshops een concert voorbereid met het Nationaal Orkest van België in de Henri Le Bœuf zaal, in samenwerking met Muziek in actie (ReMua). Dat initiatief wil programma s van artistieke expressie ontwikkelen met een pedagogische en sociale insteek. Ze ontvingen een bijzonder warm applaus van een enthousiast familiepubliek. 13

14 Be.Face, opgericht in 2010, is een vereniging zonder winstoogmerk die ondernemingen sterker wil verankeren in hun sociale omgeving, gelijke kansen en diversiteit in het bedrijfsleven wil bevorderen en kwetsbare bevolkingsgroepen wil helpen integreren. Het Be.Face team Marc Janssens de Varebeke Directeur Mobiel: Anne Cremer Management assistant Tel: Muriel de Vinck Vrijwilligerswerk en verenigingen Mobiel: Catherine Palgen Projectverantwoordelijke Mobiel: Sarah Ribesse Verantwoordelijke Werkgelegenheid & Opleiding Mobiel: Roland Van Overmeiren Verantwoordelijke Lokale Verankering & Solidariteit Mobiel: Filip Van Mullem Verantwoordelijke Communicatie & Ontwikkeling Mobiel: Be.Face Brussels - For Actions Countering Exclusion Simon Bolivar laan 34, 1000 Brussel in

NEWSLETTER 2014-01 Januari Februari Maart

NEWSLETTER 2014-01 Januari Februari Maart Be.Face, opgericht in 2010, is een vereniging zonder winstoogmerk die als doel heeft de ondernemingen dichter bij hun sociale omgeving te brengen en de gelijkheid van kansen, de sociale diversiteit en

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 Inhoud Aangesloten ondernemingen 3 Editoriaal & Getuigenis 4 Missie & krachtlijnen 6 Krachtlijn Werkgelegenheid & Opleiding 9 Krachtlijn Lokale verankering & Solidariteit 28 Lopende

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Actief zorgzame Buurt (AzoB)

Actief zorgzame Buurt (AzoB) Beste mevrouw, beste meneer Actief zorgzame Buurt (AzoB) Dit is de vierde nieuwsbrief over het platform Actief zorgzame Buurt. Wij willen samen met jullie de levenskwaliteit bij senioren (65+ ers) behouden

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) Aanwezig: 18 leerlingen Vertegenwoordiging: Vrij Technisch Instituut Leuven, Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 GELUKKIG NIEUWJAAR DE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 WAT HEEFT DEZE FOTO MET MUZEMIX TE MAKEN? een griekse musical? waarom die duiven op de foto? wedstrijdje wie kan er met zijn tenen aan

Nadere informatie

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden?

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden? op school Scenario Stappenplan Het stappenplan is een handige leidraad als je van plan bent om Donderdag Veggiedag in te voeren op school. Je moet immers bij veel dingen stilstaan en het is belangrijk

Nadere informatie

Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag)

Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag) Welkom op de Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag) Historiek van OBD - sinds 1990 in Vlaanderen - privé-initiatief met steun van de overheid - grootste ééndagsevenement van België

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar Jaargang 4, Nr. 7

Nieuwsbrief. Schooljaar Jaargang 4, Nr. 7 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 Jaargang 4, Nr. 7 Beste ouders, Een kleine impressie van het pepernoten bakken in de nieuwe keuken van de school. De leerlingen hebben zichtbaar genoten, van het bakken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Community 3/4 nr 8 juni 2001

Nieuwsbrief Community 3/4 nr 8 juni 2001 Nieuwsbrief Community 3/4 nr 8 juni 2001 in deze nieuwsbrief nieuws afsluiting beoordelen van internetsites reacties vakwijzertips tenslotte Nieuws Na een jaar community 3/4 kunnen we tevreden zijn over

Nadere informatie

Beste lezers, Wat verandert er momenteel veel bij Buitenwereld, vinden jullie niet?

Beste lezers, Wat verandert er momenteel veel bij Buitenwereld, vinden jullie niet? Beste lezers, Wat verandert er momenteel veel bij Buitenwereld, vinden jullie niet? Op dit moment is het een beetje rommelig maar het wordt wel steeds duidelijker hoe het eruit ZAL gaan zien. Zo is het

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Schoolresultaten. Chiang mai, september 2014.

Schoolresultaten. Chiang mai, september 2014. Chiang mai, september 2014. Schoolresultaten In de laatste nieuwsbrief heb ik vermeld dat er 10 kinderen/jongeren examen zouden doen en vervolgens bekijken, wat voor hen het vervolgtraject zou zijn. Hier

Nadere informatie

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section "CPAS" Afdeling "Maatschappelijk

Nadere informatie

Met enthousiaste werkpaarden naar Roemenië

Met enthousiaste werkpaarden naar Roemenië Met enthousiaste werkpaarden naar Roemenië Woorden van deze les de vrijwilliger uitzenden lokaal hulpbehoevend internationaal de omstandigheden relativeren het aanpassingsvermogen de handen uit de mouwen

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

voor alle aandeelhouders, sponsors en belangstellenden

voor alle aandeelhouders, sponsors en belangstellenden PiepKey L.C. Februari Nieuwsbrief Februari voor alle aandeelhouders, sponsors en belangstellenden In dit nummer: Zeelandhallen 1 Verslag verkoping in de Zeelandhallen Op zaterdag 26 februari hebben wij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Agenda:

In deze nieuwsbrief: Agenda: In deze nieuwsbrief: Agenda: - Vrijdag 26 februari informatie leesproject klaar voor de start voor ouders van groep 3. - 2 en 3 maart rapportgesprekken - Scouting Livingstone - Open dag - Interne Begeleiding

Nadere informatie

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk!

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk! Vrijwilligers voor de cafetaria/restaurant Voor onze cafetaria en het restaurant zijn we op zoek naar gemotiveerde, positieve en sociale vrijwilligers die de gebruikers van ons dienstencentrum een warme

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

TOERNOOI PROGRAMMA. wwww.12emantoernooi.nl

TOERNOOI PROGRAMMA. wwww.12emantoernooi.nl TOERNOOI PROGRAMMA wwww.emantoernooi.nl WELKOM BIJ HET e MAN TOERNOOI Wij heten jullie allemaal van harte welkom in Brazilië. Brazilië dit jaar gastland van ons prachtige toernooi. Wij zijn trots dat we

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Ik hou van mijn job omdat

Ik hou van mijn job omdat Ik hou van mijn job omdat Naar aanleiding van de viering van 40 jaar CC s en GC s in Vlaanderen, lanceerden we in januari 2013 onze LeuksteEnquêteOoit. We vroegen aan alle personeelsleden, vrijwilligers

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Beste ouders en gastouders, De vakantie is voor de meesten al weer voorbij maar hopelijk kunnen we nog even genieten van wat mooie dagen. Voor jullie hier de september nieuwsbrief.

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015 Aan de ouders/verzorgers We hadden deze week hoog bezoek. Wethouder Arends en afdelingsmanager onderwijs mevrouw Boxem bezochten op 1 april De Vlonder. Ik mocht het gezelschap rondleiden. De wethouder,

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Lieve mensen, Al weer bijna 2013, wat gaat de tijd toch snel. Dit jaar vierde onze stichting haar 5 jarig jubileum! We zijn erg trots op de structurele hulp die we tot nu toe

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent hanteert sinds 2010 een non-discriminatieclausule in haar overheidsopdrachten. Om het effect van deze clausule na te gaan voerde de Universiteit

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL vzw TOOGAL DJANGUE

NIEUWSBRIEF APRIL vzw TOOGAL DJANGUE Hallo! Tijdens mijn laatste reis naar Senegal kreeg ik het gezelschap van Tamara Ceuterick, Daniël Haezebijt, Achilles De Pelecijn en mijn twee kinderen. Mijn reisgezelschap, die met hart en ziel de vzw

Nadere informatie

Handicap: een zaak van mensenrechten

Handicap: een zaak van mensenrechten Koningsstraat 136, 1000 Brussel 2 de cartoonwedstrijd Handicap: een zaak van mensenrechten Wedstrijdreglement De cartoonwedstrijd is een initiatief van Gelijke Rechten voor Iedereen met een handicap (GRIP

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

Stilte retraite: In het Hart van het Leven Zomerretraite

Stilte retraite: In het Hart van het Leven Zomerretraite Stilte retraite: In het Hart van het Leven Zomerretraite Deel I van zondag 29 juli tot vrijdag 3 augustus 2012 Deel II van vrijdag 3 augustus tot woensdag 8 augustus 2012 in Rosario België Open avond:

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Vrijwilligers in de kijker

Vrijwilligers in de kijker Jouw aanwezigheid, een geschenk! dé leuze van de vrijwilligerswerking in AZ Sint-Jozef Malle Onze vrijwilligers zijn goud waard. Hun aanwezigheid is voor de patiënten en ons ziekenhuis een geschenk. Van

Nadere informatie

Het klaslokaal is klaar. Nu nog wat inrichten.

Het klaslokaal is klaar. Nu nog wat inrichten. Het klaslokaal is klaar. Nu nog wat inrichten. Er wordt hard gewerkt in de keuken De veranda, een heeeerlijke plek voor een goeie bak koffie! Het kantoor is af en in gebruik. Een trotse directeur! En...

Nadere informatie

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014 Henry Devondel Cleo Swinnen INHOUD [1] Historiek van het Netwerk Wonen [2] Huidige samenstelling [3] Belangrijkste activiteiten

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr & Verheijen mei 2009 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Inleiding... 3 1. Namens welk soort organisatie bent u

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 nieuwsbrief voor Muzemixleden en -ouders jaargang 16, nummer 4, juni 2015 Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 Huis, huizer, huist lees meer op pagina 4 Dit wordt Muzemix, volgend werkjaar lees

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012 Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 12 1. Aanbod Sportdiensten en sportfederaties kunnen volgende opleidingen aanvragen: +/- 3 uur durende opleidingen (met attest): 2.1 Mijn sportclub, een vzw?...

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014 Basisscholen Milieuzorg op School 2013-2014 Vanaf dit schooljaar worden duurzame ondersteund door de stad. projecten op school gerichter Alle basisscholen kunnen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens EvenementContact

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens EvenementContact Krachtstroom voor het genereren van leads tijdens EvenementContact Dank allereerst voor alle reacties en vragen naar aanleiding van mijn vorige reeks Tips on Strips. Verschillende partijen vroegen mij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN STICHTING VRIENDEN VAN UMTHOMBO

NIEUWSBRIEF VAN STICHTING VRIENDEN VAN UMTHOMBO NIEUWSBRIEF VAN STICHTING VRIENDEN VAN UMTHOMBO NOVEMBER 2012 ---------------------------------------------------- Geweldige, positieve ontwikkelingen!!!!!! Umthomo, opvangcentrum in Durban In de afgelopen

Nadere informatie

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke

Nadere informatie

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie)

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Doelgroep: kinderen van asielzoekers (kleuters + lagere school) Taken vrijwilligers: Taalstimulering Crea-atelier

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed.

U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. Shakespearstraat z/n Protestants-Christelijk Onderwijs voor MAVO Postbus 690 Oranjestad, Aruba Tel: 5822839 Fax: 5828627 E-mail:directiempc@hotmail.com U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten

Nadere informatie

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor.

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. STAPPENPLAN LEES DE FESTIVALGIDS Zo weet je wat het project inhoudt en wat je te wachten staat. www.stressfactor.be/organisator/2016 OVERTUIG JE MEDELEERLINGEN Jij bent vast niet de enige die een festival

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation Oproep voor Pr ojecten 2013 Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor Projecten

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Intro heeft een nieuwe website!

Intro heeft een nieuwe website! Hallo! We hebben het genoegen je de allereerste nieuwsbrief van Intro te bezorgen! Dit omdat je Intro goed kent, of gewoonweg omdat de toegankelijkheid van evenementen, muziekfestivals en sportevenementen

Nadere informatie