1 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 2"

Transcriptie

1 1 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

2 Kopij inleveren VOOR maandagavond uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel , Belangrijke telefoonnummers: Bij overlijden of bedienen: Centraal nummer Pastoraal team Bereikbaarheid Parochie: Gerrit Wientjens Koster Niek v.d. Oever Joke Peters Bezoektijden Maasziekenhuis: Verpleegafdelingen open bezoektijden tussen en uur (svp overleggen vooraf) Uitzonderingen: Intensive Care, Kinderafdeling en Moeder/Vrouwafdeling (overleggen met familie en verpleegkundigen) Vrijwillige bijdrage Dorpswijzer : 10,- per jaar per gezin 5,- per jaar voor 65+ Rabobankrek: NL32RABO Huisartsenpraktijk Rijkevoort Apotheek St.Anthonis Centrale Huisartsenpost Fysiotherapie IHG Schreurs Maasziekenhuis Algemeen alarmnummer Centraal politienummer Advertenties: eenmalig/voor contract vraag info! een pagina 15,- 1/2 pagina 10,- 1/3 pagina 7,50 1/4 pagina 5,- wijzertje 1,50 Familieberichten worden gratis geplaatst Vertrek/aankomsttijden van de buurtbus: Rijkevoort richting Boxmeer: Rijkevoort v Boxmeer Station a Rijkevoort v Boxmeer Station a Boxmeer richting Rijkevoort (richting Landhorst) Boxmeer Station v Rijkevoort a Boxmeer Station v Rijkevoort a Met het ritkaartje Rijkevoort/Boxmeer kan men doorreizen naar het Maasziekenhuis met een andere buurtbus, dus wel overstappen! Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen ritten verzorgd. Avond- nachten weekenddiensten: Huisartsenpost Boxmeer bel (22 eurocent p.m.) Prikpost de Poel In de ontmoetings- /computerruimte Maandag > Trombosedienst van Dinsdag > Maasziekenhuis van Medicijnen ophalen bij de huisartsenpraktijk in Rijkevoort van uur Beheerder Dorpshuis de Poel : Eddy en Gerda Blonk, / Tel: / 3 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Deelparochie Rijkevoort Woensdagavond 17 juni uur: Eucharistieviering. Zaterdag 20 juni uur: Eucharistieviering in de kerken te Beugen en Landhorst Zondagochtend 21 juni 12 e zondag door het jaar: uur Eucharistieviering in de kerken te Oploo en Wanroij uur Eucharistieviering in de kerken te Oeffelt, Vierlingsbeek en St. Anthonis (kinderwoorddienst) Woensdagavond 24 juni 19.00: Eucharistieviering: Zaterdag 27 juni uur: Eucharistieviering in de kerken te Oploo, Ledeacker, Maashees en Beugen Zondag 28 juni 13 e zondag door het jaar 9.00 uur: Eucharistieviering in Rijkevoort met zang van het gemengd koor Acolieten: Gerrit Verberk en Gerrit Wientjens Verslag parochievergadering Rijkevoort 11 juni 2015 Aanwezig: Pastoor v.d Sluis, R. Jans, F. Wouters (bestuur parochie Maria Moeder vd Kerk), werkgroep beheer en 46 parochianen. Er waren 2 afmeldingen voor deze vergadering. Na een voorstelronde van de aanwezige bestuursleden van parochie Maria Moeder van de Kerk opent Jan Brienen de vergadering. Korte terugblik op de afgelopen 3 jaar. 26 Juni 2012 was de emotionele bijeenkomst in Wanroij over de door de Bisschop voorgenomen kerksluitingen waaronder ook onze parochie. Een nieuw parochiebestuur in 2013 heeft na intensief overleg met de Bisschop de mogelijkheid gekregen om de kerken voorlopig open te houden mits er sprake was van voldoende pastorale activiteit en financiële middelen. In Dorpswijzer 24 > 17 juni

3 een parochievergadering 6 maart 2014 is dit door het nieuwe bestuur uitvoerig toegelicht. In juni 2014 is er een huis aan huis actie Kerkbalans geweest wat inzicht heeft gegeven in de financiële situatie en de betrokkenheid van onze deelparochie voor de toekomst. Iedereen heeft de samenvatting van deze actie Kerkbalans in de brievenbus gehad. Toelichting huidige situatie en conclusie Aan de hand van enkele sheets zien we o.a. minder communicanten en vormelingen; deelname aan werkgroepen voornamelijk door ouderen; afname van het aantal intenties; terugloop kerkbezoek; daling van de inkomsten; aantal betalenden neemt alleen maar af gezien de leeftijd. De werkgroep beheer heeft helaas moeten constateren dat er op basis van bovenstaande gegevens geen toekomst is voor de parochiekerk H. Rochus in Rijkevoort. De werkgroep heeft deze conclusie voorgelegd aan het bestuur van parochie Maria Moeder van de kerk. Sluiting van de kerk Rijkevoort per 1 januari 2016 Rutger Jans penningmeester van Parochie Maria Moeder v.d. Kerk geeft aan dat de werkgroep beheer van de deelparochie Rijkevoort er alles aan gedaan heeft om tot meer vitaliteit van de deelparochie te komen. Het bestuur van de parochie Maria Moeder v.d. kerk deelt dan ook de conclusie die men heeft voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om de deelparochie H. Rochus per 1 januari 2016 te sluiten. Rutger schetst vervolgens de trend van terugloop van betrokkenheid bij de kerk wat in feite al in de jaren 60 is ingegaan. Hoewel het aantal parochianen in het Bisdom Den Bosch de laatste 5 jaren onveranderd is gebleven is het aantal communicanten gehalveerd en het aantal vormelingen zelfs met 2/3 teruggelopen. Ook het aantal kerkelijke huwelijken en kerkelijke uitvaarten loopt aanzienlijk terug. Dit alles heeft financiële consequenties en er zijn inmiddels flinke financiële tekorten. Om dit op te lossen besloot de Bisschop in 2012 om een flink aantal kerken uit onze parochie te sluiten. Geen juiste werkwijze zo bleek. Als parochiebestuur kreeg men de opdracht om te bezien of op basis van pastorale vitaliteit/geloofsbeleving en financieel er nog toekomst was voor deelparochies. De kerksluiting voor Rijkevoort is onvermijdelijk. De kerk gaat 1 januari 2016 op slot en zal op korte termijn aan de eredienst worden ontrokken. Er wordt gezocht naar mogelijke herbestemmingen van zowel dit kerkgebouw als van het interieur. Men kan zich voorstellen dat er, zeker gezien de begraafplaats, behoefte is voor een plek van bezinning bijvoorbeeld een kapel. De mogelijkheden hiertoe zullen onderzocht worden. De begraafplaats blijft en zal onderhouden moeten worden. Binnenkort zal er een bijeenkomst belegd worden voor alle vrijwilligers van de deelparochie Rijkevoort. Enerzijds om alle vrijwilligers te bedanken voor de belangeloze inzet van vele jaren. Anderzijds om te bezien of er vrijwilligers zijn die zich in willen zetten voor parochie Maria Moeder v.d. kerk. Trouwens ook voor Rijkevoort zelf blijven vrijwilligers nodig zoals voor de begraafplaats en het onderhoud ervan en ook als er mogelijk t.z.t. een kapel komt. Samenvatting van vragen en antwoorden op het besluit om de kerk per 1 januari 2016 te sluiten. De deelparochie Rijkevoort heeft geen geld meer. Het eigen vermogen is ingeteerd. Er is wel vermogen bij het Bisdom voor noodzakelijk onderhoud. Deze voorziening is een verplichting en niet vrij beschikbaar. Als de kerk gesloten is en de inventaris uit de kerk is dan is de ziel er uit. Er zijn dan ook geen mogelijkheden meer om er andersoortige niet kerkelijke bijeenkomsten in te houden. Hoewel men meent dat veel de oorzaak is van strengere opvattingen over de liturgische vieringen, preken die vaak onvoldoende aanspreken en gemis van geestelijke steun, moet men niet vergeten dat de hele teruggang van actieve deelname aan de parochiegemeenschap ook in een dorp, een trend is die al jaren aan de gang is. Men probeert er wel alles aan te doen om in deze regio een geloofsgemeenschap te behouden. Helaas wel met minder kerken. Men meent dat in Limburg de kerken open kunnen blijven maar dit is een vertekend beeld. Ook daar is de discussie hoe men verder moet en is sluiting van kerken onvermijdelijk. Wij zijn niet de enige parochie die op dit moment moeten gaan sluiten. Dit gaat gelden voor nog 3 andere deelparochies. Na deze vergadering gaat 5 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

4 er een communiqué naar vaste betrokkenen bij de parochie Maria Moeder v.d. kerk en zaterdag zal hierover een bericht in de Gelderlander verschijnen. Overluiden bij overlijden van een parochiaan/dorpsgenoot blijft mogelijk. Wel dient dit doorgegeven te worden aan de contactpersoon. De mogelijkheid voor begraven blijft. Wel zal in een ander kerk de uitvaartdienst plaats vinden. Hier kan men zelf een voorkeur voor uitspreken. Na de kerkelijke uitvaartdienst gaat men gezamenlijk naar de begraafplaats waar men met de priester de laatste gebeden bidt. Afspraken maken voor een kerkelijke uitvaart maakt men via het telefonisch noodnummer van de parochie Maria Moeder v.d Kerk. Formeel wordt de sluitingsdatum van de kerk 1 januari Voorafgaand aan deze sluiting zal er een afsluitende Eucharistieviering zijn. Liturgisch zo geeft de pastoor aan zal dit voor het begin van het kerkelijk jaar dus de advent/kerstmis zijn. E.e.a moet nog binnen het bestuur definitief vastgelegd worden waarbij men ook rekening moet houden met de sluiting van de andere kerken. Men vraagt zich de noodzaak af van een speciale sluitingsviering. Liever zag men Kerstmis als laatste mogelijkheid. Nadrukkelijk pleit men er voor om nog dit jaar Kerstmis in de eigen deelparochie Eucharistie te kunnen vieren. Alvorens de automatische incasso van de kerkbijdrage voor de 2 e helft van dit jaar te incasseren wordt hierover een brief naar de betrokkenen gestuurd of men bereid is bij te blijven dragen voor de parochie Maria Moeder v.d. kerk. De kerkbijdrage blijft geoormerkt voor Rijkevoort. Immers ook al sluit de kerk er blijven voorlopig nog kosten en er wordt gekeken naar het realiseren van een kapel. De werkgroep beheer Joke Peters KBO nieuws Samen koken en eten Op donderdag 25 juni gaan we bij de KBO weer samen koken en eten. Het is dan net het einde van het aspergeseizoen, en op speciaal verzoek van de vaste gasten wordt er weer een heerlijk aspergemenu opgediend. Wil je er deze keer ook bij zijn? Neem dan even contact op met Nellie Verkuijlen, Kruibok 1, tel Leefbaarheidsfonds 2015 Dit jaar heeft Dorpsraad Rijkevoort, in het kader van het Leefbaarheidsfonds, 500,- toegekend aan Stichting Jeugdwerk Rijkevoort voor het organiseren van de intocht van de goedheiligman in November. Daarvoor wil SJW Dorpsraad Rijkevoort hartelijk danken voor het toekennen van dit bedrag. Door deze financiële steun kan er ook dit jaar weer een mooie Sinterklaasintocht georganiseerd worden. Vriendelijke groeten, Stichting Jeugdwerk Rijkevoort Hartelijk dank voor de vele felicitaties en gelukwensen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. Piet en Miet van Duren. 7 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

5 Op alle wegen kom je Willems tegen Problemen met milieu-eisen? Milieubedrijven Oost biedt milieudiensten aan op het gebied van bodem, lucht, water, grond, asbest en legionella Kijk voor meer informatie op: Öko-Care MilieubedrijvenOost Eural Lab Boxmeer Grondbank Oost Veldweg 11, 5447 BH Rijkevoort t Zondag 13 september 2015 Riekevortsedag Oproep aan hobbyisten, verenigingen en vriendengroepen. Op 13 september 2015, 1 ste zondag na de 8 ste, wordt alweer de 6 de Riekevortsedag georganiseerd. Deze keer is het motto van de dag Riekevort (be)zoekt boer. Op deze dag zullen diverse agrarische bedrijven opgesteld zijn. Zo wordt de Riekevortse bevolking de kans geboden een kijkje achter de schermen te komen nemen bij de volgende bedrijven: Manege van Kempen Hoogeindsestraat Geitenbedrijf Rongen Sassekamp Nertsenbedrijf Geerts Sassekamp Melkvee bedrijf De Klein Papenvoortsedijk Komkommer bedrijf Geven Laageindsedijk Varkensbedrijf Cornelissen Bij de bedrijven waar de bezoekers een kijkje kunnen nemen zullen ook nog tal van activiteiten georganiseerd worden om het geheel voor iedereen aantrekkelijk te maken, springkussen, clown, oud Hollandse spelen etc. Ook zal er ruimte ingedeeld worden indien de wens bestaat voor verenigingen, hobbyisten en vriendengroepen zodat ze zich kunnen presenteren. 9 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

6 Denk dan aan bijenimker, mandenvlechter, heemkunde, zanggroep etc. Opgave om deel te nemen kan tot 1 juli 2015 bij de organisatie van de Riekevortsedag: (of een van de commissie leden) en via de mail: Bankieren bij Rabobank betekent bankieren zoals u dat wilt. Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking. In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken. Nieuwe aanwinsten van de "boekenkast" Wielrennen is een unieke sport, geen enkele inspanning op sportgebied waar ook ter wereld verhoudt zich meer tot de natuur dan wielrennen. Immense rotsmassa's in de Pyreneeën, Vogezen, Dolomieten, sneeuw op de Galibier, hitte in Carcasonne etc etc. En in dit gigantische decor worden sportlui tot de rand van hun wielerbestaan gedreven. Zowel oude als nieuwe generaties bulkend van zelfbewustzijn, roekeloos vertrouwen in eigen kunnen. In Nederland is een nieuwe generatie renners opgestaan Robert Geesink, Thomas Dekker, Lars Boom, Sebastiaan Langeveld, Bauke Mollema om er maar een paar te noemen. Lees hoe ze in een sprint hun leven wagen, welke heldendaden ze verrichten, hoe ze pijn lijden, voor elkaar zorgen, vallen en opstaan. Dit alles kunt u lezen in een serie nieuwe aanwinsten over het wielrennen. Hebt u hier belangstelling voor aarzel niet en kom even naar de boekenkast in de Poel, zaal de Salamander. We hebben een leuke wielrenserie boeken binnen gekregen. echt iets voor u!! U bent van harte welkom, mag de boeken gratis meenemen en zelfs houden. Hebt u boeken over? Ze zijn welkom. Uw boekenier 11 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

7 Theo Arts, de schakel tussen water en vuur Hartveilig Rijkevoort Veldweg BH Rijkevoort Tel Hobby s? Biljarten Sjoelen Voetbalspel Baraktafel Darten Tafeltennis Alle toebehoren vindt U bij: Biljarthandel Roelofsen van Tienen Rijkevoort-De Walsert Om ook Rijkevoort meer hartveilig te maken hebben een aantal vrijwilligers namens dorpsraad Rijkevoort en de KBO zich vanaf 2008 ingezet om ook Rijkevoort te voorzien van een tweetal AED (Automatische Externe D e- fibrillator). Onder meer door de financiële ondersteuning van Gemeente Boxmeer, Rabobank en de Rijkevoortse bevolking konden er zelfs twee AED s worden ingezet. De AED-commissie van de dorpsraad zorgt al geruime tijd voor het opleiden van mensen in het reanimeren met behulp van een AED, alsmede het in werking houden van de twee AED s door regelmatig batterijen te controleren, en het tijdig vervangen van zowel batterijen als pads. De twee AED s zijn te allen tijde beschikbaar, eentje bij sporthal De Schutsboom en de andere bij de ingang van dorpshuis De Poel. In geval van nood kunnen deze door eenieder worden ingezet. De kosten voor het in stand houden en voor de opleidingen worden grotendeels door de dorpsraad gedragen. Om hierbij nog meer armslag te krijgen heeft een aantal ondernemers een flinke donatie gedaan. Hierdoor zien wij nu kans om opnieuw een groot aantal nieuwe cursisten op te leiden, en oud-cursisten een gratis herhalingscursus aan te bieden. Samen maken we zo Rijkevoort hartveilig, onze dank hiervoor!! 13 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

8 Wat is er fout op deze foto? Midzomeravondconcert in Rijkevoort Op dinsdag 23 juni houdt popkoor C'est La Vie uit Rijkevoort weer haar jaarlijks Midzomeravondconcert bij de molen op het terras van Brasserie 't Molenhuys. Ook dit jaar weer met een gastoptreden van Vur Sles en van de Lekerse Klinkers uit Ledeacker. Aanvang uur. Entree is gratis. Iedereen is van harte welkom om samen met ons te genieten van een mooie zomeravond. Wij hopen uiteraard op mooi weer maar ook bij slecht weer gaat het midzomerconcert door. Wij treden dan op in de tuinkamer van Brasserie 't Molenhuys. Lubov viert feest! Vieren jullie mee? nu 25 weken open daarom 25 dagen lang 25% korting voor meiden tot 25 jaar Actie loopt tot 15 Juli 2015 Geopend op Vrijdagavond en Zaterdag Kapelstraat 29 - Rijkevoort 15 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

9 Hallo, mijn naam is Jos Hakkennes. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de landbouw, en vervolgens bijna net zolang in de zorg- en re-integratiebranche, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben gestart met het opzetten van twee organisaties waarin ik beide aspecten prachtig kan combineren. Aquaponics heeft me gegrepen als het gaat om het op een duurzame en ecologische manier eerlijk en lekker voedsel telen. Door dit te combineren met reintegratietrajecten voor mensen, die een (tijdelijk) steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, snijdt het mes aan twee kanten! Over de stichting: Stichting Duurzame Kost is een organisatie die een zinvolle en leerzame werkplek biedt aan mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan (denk hierbij aan langdurig werklozen, mensen met een beperking of stoornis, mensen die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken en mensen die vanuit welke achtergrond ook- aan de slag willen gaan of blijven). Dit doen we door in een kas in Vortum Mullem met een aantal medewerkers en met stagiaires van het praktijkonderwijs op een unieke manier duurzame groenten te telen: namelijk door middel van aquaponics. Aquaponics?? Aquaponics is in Europa nog vrij onbekend: het is een systeem dat hydrocultuur (planten kweken op water) combineert met 17 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 aquacultuur (vissen kweken). De vissen leveren de benodigde vo e- dingsstoffen voor de plantengroei in de vorm van mest en de planten filteren op hun beurt weer het water voor de vissen. Voordelen hiervan zijn legio : minimum aan waterverbruik (wordt rondgepompt in een gesloten systeem); eerlijke groenten, want: geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest (de enige toevoeging is visvoer); schone groente (geen zand); geteeld vanuit biologisch zaad; de planten dragen bij aan een optimale waterkwaliteit voor de vissen. Op water blijven de groenten buiten de koelkast lang vers. De systemen waarmee gewerkt wordt in de Vortumse kassen zijn gebouwd door Blue Acres. Enerzijds ben ik ambassadeur en bestuurslid van de Stichting Duurzame Kost, en anderzijds ben ik de eigenaar van Blue Acres, die de systemen bouwt en de onderdelen verkoopt ten behoeve van aquaponics, voor zowel kleine als grotere systemen. Ik hoop zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor deze unieke en duurzame moestuin! U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen in de kassen! Mail me dan s.v.p. even: De groenten van Duurzame Kost zijn inmiddels te vinden in meerdere winkels en restaurants. In Rijkevoort kan dit bij restaurant t Molenhuys en bij Attent Kuypers. Bij de laatste deze week zelfs met een speciale introductie actie voor de sla soorten van Duurzame Kost. Dorpswijzer 24 > 17 juni Zijn uw voeten al klaar voor de zomer/vakantie? Nee, nog niet. Maak dan nu een afspraak voor een heerlijke pedicure behandeling en gelpolish op de teennagels. De Gel Polish is in vele kleuren verkrijgbaar en u bent 4 á 6 weken verzekerd van mooie teennagels. Deze behandeling kost 45, / /

10 SJW s 2e editie van het Mini Levend Tafel Voetbal In september jl. is de eerste editie van het mini levend tafel voetbal toernooi geweest. Dit was zeer geslaagd en er hebben veertien teams deelgenomen. De grote winnaar van het toernooi waren FC Foetel Power (Wout, Rens, Noud, Kjell, Marcos en Cas). Hopelijk zijn zij ook de titelverdedigers van dit jaar! De tweede editie van het Mini Levend Tafel Voetbal Toernooi zal plaatsvinden op ZONDAG 12 JULI. (In eerde re berichtgeving hebben wij aangegeven dat het 27 juni zou zijn, echter is dit voor ons niet haalbaar, vandaar dat het 12 juli wordt) Natuurlijk willen wij alle andere teams uitnodigen om revanche te komen nemen op deze titelverdedigers van vorig jaar. Bij voldoende deelname zal deze dag gesplitst worden in een toernooi voor jongere en voor oudere deelnemers. Wat houdt mini levend tafel voetbal in? Zoals echt tafel voetbal sta je als een poppetje vast op je plaats en kun je alleen op zij bewegen. Je blijft op je plek staan door middel van een touw rond je middel. Deze kun je handmatig verplaatsen zodat je opzij kunt bewegen. De wedstrijden wordt gespeeld door twee teams van vier personen tegen elkaar te laten spelen, vier tegen vier dus. Om ervoor te zorgen dat de EHBO-tas niet al te vaak nodig zal zijn wordt het spel gespeeld met een schuimbal en worden er geen voetbalschoenen gebruikt. De wedstrijden duren ongeveer 10 minuten. Voor wie? Het mini levend tafel voetbal toernooi is voor iedereen vanaf groep 3! Ja, dit lees je goed het is voor groot en klein, jong en oud, man, vrouw, binnen en buiten Rijkevoort. Maak een team met je vrienden, je opa, je oma, je moeder, je neefje of zelfs je buren. Teams mogen van alle leeftijden zijn. Er is één voorwaarde; je mag maar in één team meespelen. Een team bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal 6. Als je meer personen in je team wil, dan mag dit, maar wisselen tijdens de wedstrijd is niet toegestaan. Aanmelden? Deelnemende teams wordt gevraagd zich zo snel mogelijk op te geven via een mail aan Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan deelname. Vermeld wel in de mail de volgende punten: Naam van het team Teamcaptain: naam + + leeftijd Deelnemers: naam + leeftijd We vragen je uiterlijk drie weken voor het toernooi op te geven, dus voor 21 juni Tot 12 juli, SJW Puzzelwoord van de week Welk woord zit verborgen in deze cryptische omschrijving: Vrouw die nooit als eerste komt (4 letters) Oplossing vorige week: memoblok 19 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

11 PINC Dance! Passie en INspanning door Claudia, zo heet de Dansschool die momenteel danslessen kleuterdans en kids dance geeft in de speelzaal van basisschool Klimop te Rijkevoort. Per ingang van volgend schooljaar starten er ook lessen Jazz dance voor de leeftijd 9 t/m 11 jaar. Het rooster is dan als volgt: Woensdag 14:15-15:00 uur Kleuterdans 4-5 jaar Woensdag 15:00-15:45 uur Kids dance 6-8 jaar Woensdag 15:45-16:45 uur Jazz dance 9-11 jaar Nieuwsgierig? Kijk dan op de website en meld je aan voor een proefles of kom kijken naar de presentatie middag op zaterdag 27 juni. Aanvang 14:30 uur en de kaartverkoop start om 14:15 uur aan de deur. Tijdens deze middag kunnen alle leerlingen laten zien wat ze het seizoen geleerd hebben. De presentatie middag vindt plaatst in zaal Pica Mare te Gennep en is voor iedereen toegankelijk. De entree bedraagt 2,-. *LIFE IS LIKE A DANCE* Kinderleesclub in Boxmeer Houd jij ook zo van boeken en verhalen? En vind jij het ook leuk om daar met andere kinderen over te praten en er creatief mee aan de slag gaan? Op de eerste zaterdag van juli wordt er in bibliotheek Boxmeer een kinderleesclub georganiseerd voor kinderen uit groep 7 en 8. Tijdens de leesclub vertel je de anderen wat je van jullie gelezen boek vond. Vervolgens ga je samen manieren bedenken om jullie mening over het boek met andere kinderen te delen. En deze uitvoeren, natuurlijk! De kinderleesclub vindt plaats op 4 juli van uur tot uur. Bij veel aanmeldingen wordt er een tweede leesclub ingepland, die plaatsvindt van uur tot uur. Ook meedoen? Meld je snel aan via https://biblioplus.biblioshop.nl/activiteiten of via het aanmeldingsformulier bij de balie van de bibliotheek. Je kunt je aanmelden tot 27 juni, dus wees er snel bij! Voetbalkamp Toxandria 2015 Waadsana Spa Parkweg 17, 5447PT Rijkevoort Tel.: Vastzittende schouders, een muisarm, lage rugpijn, nekpijn of hoofdpijn, dan is massage een prima keus om hier van af te komen. Massage praktijk voor: Sportmassage Traditionele Thaise massage Hot Stone massage Thaise kruidenstempel massage Voetreflex massage Olie massage Kadobon voor verjaardag, vriend(in) etc. Openingstijden: uur ma t/m za Dit jaar hebben heeft Toxandria weer kamp gehad. Er waren weer volop activiteiten zoals: de speurtocht en een de quiz, het kampvuur, 9-kamp (9 verschillende spellen), en het toernooi. Er waren verschillende groepen gemaakt, verdeeld over alle leeftijden en die hadden namen van bekende voetbalclubs. 21 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

12 Dit jaar was er wel een andere locatie. Het was er iets minder mooi en netjes maar natuurlijk bederft het de gezelligheid niet. Buurt t Laageind Hallo buurtgenoten, zoals jullie allemaal al weten houden we ons jaarlijks buurtfeest op vrijdag 10 juli Iedereen uit onze buurt, vanaf 16 jaar, is van harte welkom. Dit jaar hebben we geen activiteit van te voren. We willen de feestavond rond de klok van uur starten bij Fam John Hendriks aan de Laageindsedijk 16. Geef je vóór 3 Juli op voor de feestavond via op onderstaande mailadres : De kosten zijn dit jaar 10 per persoon. Tot dan, groetjes van het bestuur. We hadden vrijdagavond nog knakworst gegeten en zaterdag hadden we gebarbecued. Zondag aten we friet. Omdat we dit jaar geen afwasmachine hadden, hadden we ook corvee, natuurlijk was dat wat minder leuk. Zaterdagmiddag zijn we met Luctor (die hadden ook kamp) naar een meer geweest en hebben we daar gezwommen, dat was erg leuk en het was er ook goed weer voor! Het kamp is volgend jaar wel weer bij de Kastanjes (oude locatie). Dit jaar was het iets anders, maar zeker een geslaagd kamp! Natuurlijk had dit niet gekund zonder de leiders dus dank jullie wel! Luuk Dijsselbloem Attent Kuijpers Rijkevoort Kapelstraat 11, tel Nu in ons assortiment, biologische slasoorten (zie artikel elders in Dorpswijzer), zoals Lollo rosso, Lollo bianco, eikenbladsla, snijbiet en bindsla. Deze week voor slechts 0,99 p. stuk. Thuis in een vaas gemakkelijk een week houdbaar en het staat nog leuk ook! PS. Zondag Vaderdag! Met fijne verse broodjes! 23 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

13 Gastouderopvang Hoogeindsestraat 7A Annemieke Sluiter 5447 PD RIJKEVOORT de drie biggetjes Tel Geregistreerd gastouder KvK: M.i.v. schooljaar 2015/2016 heb ik plaats voor BuitenSchoolseOpvang op de maandag en de woensdag. Ook voor dagopvang is er mogelijkheid. Zoekt U voor Uw kinderen kleinschalige, liefdevolle opvang in huiselijke sfeer? Ik neem die zorg graag op mij. Daar de opvang die ik U bied, voldoet aan alle wettelijke eisen, vindt U bij mij goede, verantwoorde opvang tegen een betaalbare prijs. Vast tarief in 2015: 5,48/uur. U betaalt alleen de afgesproken uren, geen verplicht minimum aantal uren of dagdeelafname. Bovendien komt U in aanmerking voor de Toeslag Kinderopvang. Voor meer informatie of kennismaking zie mijn website of mail naar: Activiteiten 17 juni Verkeersveiligheidsdag voor alle 55-plussers. 19 juni Uitstapje APK. 22 juni Repetitie Vur Sles. 23 juni Midzomeravondconcert C est la Vie. 24 juni Vrijwilligersmiddag K.B.O. 25 juni Koken en eten K.B.O. 27 juni Gezellige Buurt BBQ van de Pleinstraat. 29 juni t/m 4 juli: Meerdaagse reis K.B.O. 30 juni Ledenvergadering Rieckevorts Heem. 1 juli Kienen K.B.O. 6 juli Inloopuurtje i-pad en tablet in de Salamander. 8 juli Fietsen K.B.O. 10 juli Buurtfeest buurt t Laageind. 12 juli Mini Levend Tafel Voetbal Toernooi S.J.W. 13 juli Zomerconcert Muziekvereniging. 14 juli Feestmiddag 40 jaar seniorenkoor. 30 juli Koken en eten K.B.O. 12 aug Fietsen+huifkartocht K.B.O. 24 aug t/m 27 aug.: Bouwweek S.J.W. 26 aug Eendaagse reis K.B.O. 25 Dorpswijzer 24 > 17 juni aug Koken en eten K.B.O. 31 aug Repetitie Vur Sles. 2 sept Kienen K.B.O. 5 sept Inzameling klein oud ijzer. 6 sept Jeugd in de schijnwerpers Toxandria + Luctor. 7 sept 1e Repetitie na zomervakantie Muziekvereniging. 8 sept Achterbanbijeenkomst LOF Rijkevoort. 9 sept Fietsen K.B.O. 11 sept Jeu de boules buurt t Korenveld. 13 sept Riekevortsedag. 14 sept Repetitie Vur Sles. 16 sept Excursie K.B.O. 20 sept Buurtbrunch buurt t Laageind. 24 sept Koken en eten K.B.O. 27 sept Optreden tijdens Beerse kermis Vur Sles. 28 sept Repetitie Vur Sles. 29 sept Achterbanbijeenkomst LOF Rijkevoort. 1 okt Dag van de ouderen K.B.O. 1 okt Openbare bestuursvergadering Dorpsraad. 4 okt Brunch vrijwilligers Dorpswijzer. 7 okt Kienen K.B.O. 11 okt Filmmiddag K.B.O. 12 okt Repetitie Vur Sles. 14 okt Fietsen K.B.O. 19 okt t/m 24 okt.: Biljarttoernooi K.B.O. 21 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers. 26 okt Repetitie Vur Sles. 28 okt Zwemmen voor de jeugd buurt t Korenveld. 29 okt Koken en eten K.B.O. 31 okt Uitvoering ToVeRij. 1 nov Filmmiddag K.B.O. 1 nov Uitvoering ToVeRij. 4 nov Kienen K.B.O. 7 nov Uitvoering ToVeRij. 8 nov Uitvoering ToVeRij. 9 nov Repetitie Vur Sles. 10 nov Achterbanbijeenkomst LOF Rijkevoort. 11 nov Wandelen K.B.O. 13 nov Bowlen buurt t Laageind. 14 nov Inzameling klein oud ijzer. 14 nov Jeugdprinsenbal CV de Bellebloazers. 14 nov Prinsenbal CV de Bellebloazers. 15 nov Tentoonstelling Rieckevorts Heem. 18 nov Themamiddag K.B.O. 20 nov Alternatieve vergadering CV de Bellebloazers. 20 nov Zwemmem jeugd buurt t Laageind. 23 nov Repetitie Vur Sles. 26 nov Koken en eten K.B.O. 29 nov Filmmiddag K.B.O. Dorpswijzer 24 > 17 juni

14 2 dec Kienen K.B.O. 3 dec Openbare bestuursvergadering Dorpsraad. 7 dec Repetitie Vur Sles. 9 dec Wandelen K.B.O. 16 dec Kerstviering K.B.O. 18 dec Kerstactiviteit buurt t Korenveld. 20 dec Prinsen- + jeugdprinsenreceptie CV de Bellebloazers. 21 dec Kerstviering Vur Sles 9 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers. 13 jan Generale repetitie Pronkzitting CV de Bellebloazers. 16 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers. 17 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers. 23 jan Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers. 23 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers. 29 jan Jeugdprinsentreffen CV de Bellebloazers. 5 febr t/m 9 febr.: Carnaval ZATERDAG 20 JUNI: MIDSUMMER FARM FAIR IN WANROIJ,( OOSTEIND 2) VAN UUR. Ook Bon Bini is daar vertegenwoordigd met allerlei leuke aanbiedingen! Hierdoor is het magazijn van Bon Bini die dag gesloten! Verloren: een grijze adidas bodywarmer op de weg van Rijkevoort naar Sint Tunnis. Gevonden? en ik kom hem ophalen. Verkrijgbaar: Vele soorten groenten planten en kruidenplanten. Doe-boerderij An t Hoag. Tel: AARDBEIEN te koop! A.Kuypers, Papenvoortsedijk 17 Veldweg BH Rijkevoort Tel.: Fax: GRATIS kleuradvies Laat u verrassen en inspireren op gebied van kleur door onze kleurenadviseur. Geheel gratis bij opdracht voor binnenschilder- en/of behangwerk Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T , E I eg 27 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

15 3, 5447 BH Rijkevoort, T , E. I. 29 Dorpswijzer 24 > 17 juni 2015 Dorpswijzer 24 > 17 juni

1 Dorpswijzer 24 > 18 juni 2014 Dorpswijzer 24 > 18 juni 2014 2. Jaargang 20 nr. 24 18 juni 2014

1 Dorpswijzer 24 > 18 juni 2014 Dorpswijzer 24 > 18 juni 2014 2. Jaargang 20 nr. 24 18 juni 2014 1 Dorpswijzer 24 > 18 juni 2014 Dorpswijzer 24 > 18 juni 2014 2 Jaargang 20 nr. 24 18 juni 2014 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail:

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 29 > 22 juli 2015 Dorpswijzer 29 > 22 juli 2015 2

1 Dorpswijzer 29 > 22 juli 2015 Dorpswijzer 29 > 22 juli 2015 2 1 Dorpswijzer 29 > 22 juli 2015 Dorpswijzer 29 > 22 juli 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 30 > 29 juli/5 aug 2015 Dorpswijzer 30 > 29 juli/5 aug 2015 2

1 Dorpswijzer 30 > 29 juli/5 aug 2015 Dorpswijzer 30 > 29 juli/5 aug 2015 2 1 Dorpswijzer 30 > 29 juli/5 aug 2015 Dorpswijzer 30 > 29 juli/5 aug 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 28 > 15 juli 2015 Dorpswijzer 28 > 15 juli 2015 2

1 Dorpswijzer 28 > 15 juli 2015 Dorpswijzer 28 > 15 juli 2015 2 1 Dorpswijzer 28 > 15 juli 2015 Dorpswijzer 28 > 15 juli 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 32 > 26 aug. 2015 Dorpswijzer 32 > 26 aug. 2015 2. Jaargang 21 nr. 32 26 aug 2015

1 Dorpswijzer 32 > 26 aug. 2015 Dorpswijzer 32 > 26 aug. 2015 2. Jaargang 21 nr. 32 26 aug 2015 1 Dorpswijzer 32 > 26 aug. 2015 Dorpswijzer 32 > 26 aug. 2015 2 Jaargang 21 nr. 32 26 aug 2015 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail:

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 3 > 21 januari 2015 Dorpswijzer 3 > 21 januari 2015 2

1 Dorpswijzer 3 > 21 januari 2015 Dorpswijzer 3 > 21 januari 2015 2 1 Dorpswijzer 3 > 21 januari 2015 Dorpswijzer 3 > 21 januari 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 09 > 5 maart 2014 Dorpswijzer 09 > 5 maart 2014 2

1 Dorpswijzer 09 > 5 maart 2014 Dorpswijzer 09 > 5 maart 2014 2 1 Dorpswijzer 09 > 5 maart 2014 Dorpswijzer 09 > 5 maart 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 7 > 18 februari 2015 Dorpswijzer 7 > 18 februari 2015 2

1 Dorpswijzer 7 > 18 februari 2015 Dorpswijzer 7 > 18 februari 2015 2 1 Dorpswijzer 7 > 18 februari 2015 Dorpswijzer 7 > 18 februari 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 23 > 10 juni 2015 Dorpswijzer 23 > 10 juni

1 Dorpswijzer 23 > 10 juni 2015 Dorpswijzer 23 > 10 juni 1 Dorpswijzer 23 > 10 juni 2015 Dorpswijzer 23 > 10 juni 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 39 > 14 oktober 2015 Dorpswijzer 39 > 14 oktober 2015 2

1 Dorpswijzer 39 > 14 oktober 2015 Dorpswijzer 39 > 14 oktober 2015 2 1 Dorpswijzer 39 > 14 oktober 2015 Dorpswijzer 39 > 14 oktober 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 29 > 30 juli/6 aug. 2014 Dorpswijzer 29 > 30 juli/6 aug. 2014 2

1 Dorpswijzer 29 > 30 juli/6 aug. 2014 Dorpswijzer 29 > 30 juli/6 aug. 2014 2 1 Dorpswijzer 29 > 30 juli/6 aug. 2014 Dorpswijzer 29 > 30 juli/6 aug. 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 35 > 17 september 2014 Dorpswijzer 35 > 17 september 2014 2

1 Dorpswijzer 35 > 17 september 2014 Dorpswijzer 35 > 17 september 2014 2 1 Dorpswijzer 35 > 17 september 2014 Dorpswijzer 35 > 17 september 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

Parochie Maria Moeder van de Kerk

Parochie Maria Moeder van de Kerk 1 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke telefoonnummers: Bij overlijden of bedienen: 06 23887860

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 31 > 10 / 17 aug Dorpswijzer 31 > 10 / 17 aug

1 Dorpswijzer 31 > 10 / 17 aug Dorpswijzer 31 > 10 / 17 aug 1 Dorpswijzer 31 > 10 / 17 aug. 2016 Dorpswijzer 31 > 10 / 17 aug. 2016 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 32 > 27 augustus 2014 Dorpswijzer 32 > 27 augustus 2014 2

1 Dorpswijzer 32 > 27 augustus 2014 Dorpswijzer 32 > 27 augustus 2014 2 1 Dorpswijzer 32 > 27 augustus 2014 Dorpswijzer 32 > 27 augustus 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 40 > 21 oktober 2015 Dorpswijzer 40 > 21 oktober 2015 2

1 Dorpswijzer 40 > 21 oktober 2015 Dorpswijzer 40 > 21 oktober 2015 2 1 Dorpswijzer 40 > 21 oktober 2015 Dorpswijzer 40 > 21 oktober 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 37 > 30 september 2015 Dorpswijzer 37 > 30 september 2015 2

1 Dorpswijzer 37 > 30 september 2015 Dorpswijzer 37 > 30 september 2015 2 1 Dorpswijzer 37 > 30 september 2015 Dorpswijzer 37 > 30 september 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

Deelparochie Rijkevoort

Deelparochie Rijkevoort 1 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke telefoonnummers: Bij overlijden of bedienen: 06 23887860

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014 Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014 2

1 Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014 Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014 2 1 Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014 Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 16 > 22 april 2015 Dorpswijzer 16 > 22 april 2015 2

1 Dorpswijzer 16 > 22 april 2015 Dorpswijzer 16 > 22 april 2015 2 1 Dorpswijzer 16 > 22 april 2015 Dorpswijzer 16 > 22 april 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 31 > 20 augustus 2014 Dorpswijzer 31 > 20 augustus

1 Dorpswijzer 31 > 20 augustus 2014 Dorpswijzer 31 > 20 augustus 1 Dorpswijzer 31 > 20 augustus 2014 Dorpswijzer 31 > 20 augustus 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 17 > 29 april 2015 Dorpswijzer 17 > 29 april 2015 2

1 Dorpswijzer 17 > 29 april 2015 Dorpswijzer 17 > 29 april 2015 2 1 Dorpswijzer 17 > 29 april 2015 Dorpswijzer 17 > 29 april 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 10 > 11 maart 2015 Dorpswijzer 10 > 11 maart 2015 2

1 Dorpswijzer 10 > 11 maart 2015 Dorpswijzer 10 > 11 maart 2015 2 1 Dorpswijzer 10 > 11 maart 2015 Dorpswijzer 10 > 11 maart 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 26 > 2 juli 2014 Dorpswijzer 26 > 2 juli

1 Dorpswijzer 26 > 2 juli 2014 Dorpswijzer 26 > 2 juli 1 Dorpswijzer 26 > 2 juli 2014 Dorpswijzer 26 > 2 juli 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

Deelparochie Rijkevoort

Deelparochie Rijkevoort 1 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke telefoonnummers: Bij overlijden of bedienen: 06 23887860

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 8 > 24 februari 2016 Dorpswijzer 8 > 24 februari 2016 2

1 Dorpswijzer 8 > 24 februari 2016 Dorpswijzer 8 > 24 februari 2016 2 1 Dorpswijzer 8 > 24 februari 2016 Dorpswijzer 8 > 24 februari 2016 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 27 > 9 juli 2014 Dorpswijzer 27 > 9 juli

1 Dorpswijzer 27 > 9 juli 2014 Dorpswijzer 27 > 9 juli 1 Dorpswijzer 27 > 9 juli 2014 Dorpswijzer 27 > 9 juli 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 1 januari 016 Jordaansingel 0. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-71396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Luizencontrole Na de vakantie zijn de kinderen gecontroleerd op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 11 > 19 maart 2014 Dorpswijzer 11 > 19 maart 2014 2

1 Dorpswijzer 11 > 19 maart 2014 Dorpswijzer 11 > 19 maart 2014 2 1 Dorpswijzer 11 > 19 maart 2014 Dorpswijzer 11 > 19 maart 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 36 > 24 september 2014 Dorpswijzer 36 > 24 september 2014 2

1 Dorpswijzer 36 > 24 september 2014 Dorpswijzer 36 > 24 september 2014 2 1 Dorpswijzer 36 > 24 september 2014 Dorpswijzer 36 > 24 september 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

We hopen veel leerlingen, samen met hun ouders/grootouders, op 11 juni te mogen verwelkomen.

We hopen veel leerlingen, samen met hun ouders/grootouders, op 11 juni te mogen verwelkomen. 3 juni 2016 35 Uitnodiging Dag van de Techniek Op zaterdag 11 juni a.s. vindt de vijfde editie van de Dag van de Techniek plaats op en rond het Cals College IJsselstein. Deze dag is gericht op alle jongeren

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 21 > 25 mei 2016 Dorpswijzer 21 > 25 mei 2016 2

1 Dorpswijzer 21 > 25 mei 2016 Dorpswijzer 21 > 25 mei 2016 2 1 Dorpswijzer 21 > 25 mei 2016 Dorpswijzer 21 > 25 mei 2016 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014 Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014 2

1 Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014 Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014 2 1 Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014 Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 12 > 26 maart 2014 Dorpswijzer 12 > 26 maart 2014 2

1 Dorpswijzer 12 > 26 maart 2014 Dorpswijzer 12 > 26 maart 2014 2 1 Dorpswijzer 12 > 26 maart 2014 Dorpswijzer 12 > 26 maart 2014 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 8 > 25 februari 2015 Dorpswijzer 8 > 25 februari 2015 2

1 Dorpswijzer 8 > 25 februari 2015 Dorpswijzer 8 > 25 februari 2015 2 1 Dorpswijzer 8 > 25 februari 2015 Dorpswijzer 8 > 25 februari 2015 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 40 > 18 oktober 2017 Dorpswijzer 40 > 18 oktober

1 Dorpswijzer 40 > 18 oktober 2017 Dorpswijzer 40 > 18 oktober 1 Dorpswijzer 40 > 18 oktober 2017 Dorpswijzer 40 > 18 oktober 2017 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

Deelparochie Rijkevoort

Deelparochie Rijkevoort 1 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke telefoonnummers: Bij overlijden of bedienen: 06 23887860

Nadere informatie

start Thema "Daar zit muziek in". Kijkavond: uur uitnodigingen voor de rapportgesprekken mee naar huis het volgende Pitje

start Thema Daar zit muziek in. Kijkavond: uur uitnodigingen voor de rapportgesprekken mee naar huis het volgende Pitje 24 februari 2017 - nummer 12 Agenda Maandag 6 maart Dinsdag 7 maart Woensdag 8 maart Vrijdag 10 maart Maandag 13 maart Dinsdag 14 maart Woensdag 15 maart Vrijdag 17 maart 1e rapport start Thema "Daar zit

Nadere informatie

Pater Eymard Nieuws. Afscheid Lars Pluk. Afscheid juf Yvonne. Even kennismaken. Voorleeswedstrijd. Nummer 7 schooljaar 2015-2016 4 december 2015

Pater Eymard Nieuws. Afscheid Lars Pluk. Afscheid juf Yvonne. Even kennismaken. Voorleeswedstrijd. Nummer 7 schooljaar 2015-2016 4 december 2015 Pater Eymard Nieuws Nummer 7 schooljaar 2015-2016 4 december 2015 Afscheid Lars Pluk Met ingang van maandag 7 december zal Lars onderwijs gaan volgen op Het Palet in Boxmeer. In de klas hebben we op donderdag

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers,

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers, Berkenblad nr. 10 27 januari 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het tiende Berkenblad van het school jaar 2014-2015! Vanaf vandaag ontvangt u onze nieuwsbrief alleen nog via de mail! Zo besparen

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte. Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl jaargang 22, nummer 2, november 2015 KORTE INHOUD VAN

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie. Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015 Belangrijke data: Oktober 2015 M 5 12 19 26 hofdluiscontrole D 6 13 kleedjesboekenmarkt 14.30 uur 20 27 schoolverpleegkundige spreekuur 13.00 uur W

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (derde blok periode) lopen van 29 februari t/m

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 18 september 2015 De nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. Samen goed voor elkaar! In deze nieuwsbrief Belangrijke data Intern begeleiders Inloopochtenden Opa & oma dag Zand- en watertafel

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Samen sterk in goed onderwijs! Beste ouders/ verzorgers, Nieuws vanuit de directie Het jaar zit er weer bijna op. De tijd vliegt voorbij en langs deze weg wil ik alle betrokkenen

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 28 november 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Sinterklaas Wij volgen de gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal. De

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november Vernieuwing mailsysteem.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november Vernieuwing mailsysteem. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november 2015 Jordaansingel 20, 781 GP, Haaksbergen. Tel. 053-5721396. Directie@piusx.eu Vernieuwing mailsysteem. Binnenkort gaan we ons mailsysteem

Nadere informatie

Zonnebrief 15 december 2016

Zonnebrief 15 december 2016 Zonnebrief 15 december 2016 Agenda Vrijdag 16 december 9.00 kennismaking eventuele nieuwe ouders Zaterdag 17 december Kerstloop Maandag 19 december Juf Yvonne afwezig Juf Esther afwezig i.v.m. een begrafenis

Nadere informatie

Heeft u algemene tips voor KVW Hulsberg?! Wij waarderen het als u deze aan ons, als bestuur, kenbaar maakt via mail@kvwhulsberg.nl.

Heeft u algemene tips voor KVW Hulsberg?! Wij waarderen het als u deze aan ons, als bestuur, kenbaar maakt via mail@kvwhulsberg.nl. Wat leuk dat uw zoon/dochter vakantie komt vieren bij KVW Hulsberg! Dit jaar zijn er weer geweldig veel aanmeldingen en we zorgen ervoor dat alle deelnemers een geweldige week tegemoet gaan; daar werken

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013

Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Zomerschool van Brede Buurtschool De Krullevaar 22 juli t/m 8 augustus 2013 Voorwoord. U hebt gekozen voor de Zomerschool en daarmee voor een extra kans voor uw kind. Ik ben blij dat u die kans met beide

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 juni 2016

Nieuwsbrief 28 juni 2016 Nieuwsbrief 28 juni 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), De afgelopen twee weken hebben we op school het verlies van Wim van der Struik met elkaar gedeeld. Op een ingetogen en fijne manier hebben we in

Nadere informatie

nieuwskalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Ouderavond brief 1 van ouders retour school

nieuwskalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Ouderavond brief 1 van ouders retour school 2016 28 november 11 december nieuwskalender 6 2016-2017 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 december 2 3 4 schwk 12 wk 48 Sinterklaas in Koningshaven! 14.30 tot 16.30

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014 R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Past. Dom. Hexstraat 16 631 HG MEERSSEN Telefoon 043 364813 info.hwagveld@innovo.nl 0 Dinsdag 5 nov 014 Sportief Hwagveld Sinds april van dit jaar heeft HC NEW STYLE in Meerssen

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

1 Dorpswijzer 29 > 20 juli 2016 Dorpswijzer 29 > 20 juli

1 Dorpswijzer 29 > 20 juli 2016 Dorpswijzer 29 > 20 juli 1 Dorpswijzer 29 > 20 juli 2016 Dorpswijzer 29 > 20 juli 2016 2 Kopij inleveren VOOR maandagavond 18.00 uur bij: Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13, tel. 371752, e-mail: dorpswijzer@hetnet.nl Belangrijke

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers:

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: CONTACTGEGEVENS Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: Zeola Smeets Voorzitter 06-23559361 Bas Hakkenberg Vicevoorzitter 06-43419507 Annelijn Hakkenberg

Nadere informatie

En dan is het. OKTOBER 2015

En dan is het. OKTOBER 2015 J a a r g a n g 1 1, n r. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 5 En dan is het...oktober 1 Kinderboekenweek 2 En dan is het. OKTOBER 2015 De eerste maand van schooljaar 2015-2016 is alweer voorbij. We zijn in de wijn-maand

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25 S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25 17-03-2016 Vanuit de directie Beste ouders/verzorgers, Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. Mijn naam is John van Assouw.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Wijkvereniging Oud Zuid Leidschendam. Programma en activiteiten in het Koophuis

Wijkvereniging Oud Zuid Leidschendam. Programma en activiteiten in het Koophuis Wijkvereniging Oud Zuid Leidschendam Programma en activiteiten in het Koophuis Van de voorzitter, Hierbij wil ik namens het bestuur alle bewoners van onze wijk een gelukkig nieuw jaar en een gezond 2016

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Godsdienstige vorming Het thema van deze week is: Niet mogen meedoen. Soms kun je niet meedoen, soms mag je niet meedoen. Van je bezorgde ouders mag je niet

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie