BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E 70-00914-15 C"

Transcriptie

1 BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PLUS 9390A EN 9390E C

2 De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De namen en gegevens in de voorbeelden zijn fictief tenzij anders vermeld. Verklaring CE-markering De CE-markering geeft aan dat het apparaat met desbetreffend symbool aan de vereisten voldoet die volgens de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen zijn opgesteld. Handelsmerkinformatie Cardiac Science, het Shielded Heart-logo, Quinton, Burdick, HeartCentrix Powerheart FirstSave Mastertrak MDLink STAR Intellisense Rescue Ready RescueCoach Rescuelink RHYTHMx en Survivalink zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cardiac Science Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. Copyright 2011 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Patenten Op dit apparaat zijn de volgende patenten in de VS en andere landen van toepassing: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; D ; D ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; EP ; EP ; EP Overige patenten in de VS en andere landen aangevraagd. Cardiac Science Corporation 3303 Monte Villa Parkway Bothell, WA 98021, VS (VS) EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 D Hannover Germany ii C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

3 Beperkte Garantie Beperkte Garantie Cardiac Science Corporation ("Cardiac Science") garandeert de oorspronkelijke koper dat de AED's en de vermelde levensduur van de batterij vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze beperkte garantie ("Beperkte Garantie"). Met betrekking tot deze Beperkte Garantie wordt aangenomen dat de oorspronkelijke koper de oorspronkelijke eindgebruiker van het gekochte product is. Deze Beperkte Garantie is NIET OVERDRAAGBAAR. Voor hoe lang? Deze Beperkte Garantie heeft betrekking op de volgende producten of onderdelen en geldt voor de volgende termijnen: 1. Zeven (7) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke verzending naar de oorspronkelijke koper van de Powerheart AED automatische externe defibrillatoren. De garantieduur voor de pads, batterijen en accessoires wordt hieronder vermeld. 2. De garantie voor de defibrillatiepads voor eenmalig gebruik is geldig tot de verloopdatum. 3. Lithiumbatterijen P/N (9146) hebben een volledige werkingsgarantie van vier (4) jaar vanaf de datum waarop ze in een Powerheart AED worden geïnstalleerd. 4. Eén (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke verzending naar de oorspronkelijke koper van de Powerheart AED-accessoires. De voorwaarden van de Beperkte Garantie die gelden vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop zijn van toepassing op alle garantieclaims. Wat u moet doen: Registreer uw product online op: Verkrijgen van garantieservice voor uw product: Personen binnen de VS kunnen ons gratis bereiken op telefoonnummer Wij zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Een van onze technische medewerkers zal proberen u telefonisch te Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C iii

4 helpen bij het oplossen van uw probleem. Indien nodig, en geheel naar eigen goeddunken, zullen wij ons product repareren of vervangen. Personen buiten de VS kunnen contact opnemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Wat doen wij: Als u uw Cardiac Science-product binnen 30 dagen na aankoopdatum retourneert op verzoek van een technisch medewerker, zullen wij dit product kosteloos repareren of vervangen door een nieuw product van gelijke waarde of het aankoopbedrag volledig vergoeden, mits de garantie nog van toepassing is. Cardiac Science behoudt zich het exclusieve recht voor het product geheel naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen, of het volledige aankoopbedrag te vergoeden. DIT IS HET ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VOOR ELKE SCHENDING VAN DE GARANTIE. Als u uw Cardiac Science-product op verzoek van een technisch medewerker retourneert na deze periode van 30 dagen, maar nog wel binnen de garantieperiode, zal Cardiac Science geheel naar eigen goeddunken uw product repareren of vervangen. Het gerepareerde of vervangende product wordt gegarandeerd met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte Garantie gedurende ofwel (a) 90 dagen ofwel (b) de resterende oorspronkelijke garantieperiode, welke van de twee langer is, mits de garantie van toepassing is en de garantieperiode niet is verstreken. Verplichtingen en beperkingen van deze garantie: Beperkte garantieverplichting: het enige rechtsmiddel DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE KOMT IN DE PLAATS VAN EN SLUIT SPECIFIEK UIT EN VERVANGT ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Sommige staten staan geen beperking toe van de duur van een impliciete garantie. Deze beperking is dus mogelijk niet op u van toepassing. GEEN ENKELE PERSOON (MET INBEGRIP VAN EEN TUSSENPERSOON, DEALER OF VERTEGENWOORDIGER VAN CARDIAC SCIENCE) IS GERECHTIGD OM EEN UITSPRAAK TE DOEN OVER OF GARANTIE TE BIEDEN VOOR CARDIAC SCIENCE-PRODUCTEN, BEHALVE OM KOPERS TE VERWIJZEN NAAR DEZE BEPERKTE GARANTIE. UW ENIGE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE OORZAAK IS ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN. iv C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

5 CARDIAC SCIENCE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BESTRAFFENDE, INDIRECTE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADE VAN WELKE AARD OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VOORBEELDSTELLENDE SCHADEVERGOEDING, COMMERCIËLE VERLIEZEN DOOR ENIGE OORZAAK, BEDRIJFSCHADE VAN WELKE AARD OOK, WINSTDERVING OF LETSEL OF DE DOOD, ZELFS NIET ALS CARDIAC SCIENCE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ DOOR NALATIGHEID OF ANDERSZINS. Sommige staten staan geen uitsluiting of beperking van bijkomende schade of gevolgschade toe. De bovenstaande beperking of uitsluiting is dus mogelijk niet op u van toepassing. Uitsluitingen van de garantie: Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten of beschadigingen van welke aard ook die voortvloeien uit, maar niet beperkt zijn tot ongevallen, schade tijdens het vervoer naar onze servicelocatie, het onklaar maken van het product, onbevoegde productveranderingen, onbevoegde service, onbevoegde opening van de behuizing, het niet opvolgen van instructies, onjuist gebruik, misbruik, verwaarlozing, brand, overstroming, oorlog of natuurrampen. Cardiac Science doet geen garantie-uitspraak over de verenigbaarheid van Cardiac Science-producten met andere dan Cardiac Science-producten, -onderdelen of -accessoires. Deze Beperkte Garantie vervalt indien: 1. Een Cardiac Science-product wordt onderhouden of gerepareerd door een persoon of andere entiteit dan Cardiac Science, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Cardiac Science. 2. De behuizing van een Cardiac Science-product wordt geopend door onbevoegd personeel, of indien een product wordt gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden. 3. Een Cardiac Science-product wordt gebruikt in combinatie met nietcompatibele producten, onderdelen of accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen. Producten, onderdelen en accessoires niet verenigbaar zijn als dit geen Cardiac Science-producten zijn die bestemd zijn voor gebruik met de Powerheart AED. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C v

6 Als de garantieperiode is verlopen: Als uw Cardiac Science-product niet onder deze Beperkte Garantie valt: Binnen de VS kunt u ons gratis bereiken op nummer Wij helpen u graag bij het beantwoorden van vragen over reparaties van uw Powerheart AED en andere vragen over reparaties, inclusief kosten. Kosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen, worden beoordeeld en zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Nadat de reparatie is uitgevoerd, zijn de bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte Garantie van toepassing op een dergelijk gerepareerd of vervangend product gedurende een periode van 90 dagen. Personen buiten de VS kunnen contact opnemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Bovendien kunnen voor u, afhankelijk van het land, de staat of de provincie, nog andere rechten gelden. vi C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productinformatie en -veiligheid Contact gegevens Producttraceerbaarheid defibrillator Productmodellen Productverwijzingen Garantie-informatie Veiligheidsvoorwaarden en -bepalingen Beschrijving veiligheidsalarmen Symbool beschrijvingen Compliantie elektromagnetische stralingsnormen Leidraad en verklaring van de fabrikant : Elektromagnetische straling Leidraad en verklaring van de fabrikant : Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur en de AED Hoofdstuk 2: Inleiding Beschrijving AED Gebruiksaanwijzingen Powerheart AED G3 en automatische Powerheart AED G Defibrillatie-elektroden RHYTHMx AED ECG-analysealgoritme Detectiesnelheid Asystolische drempel Ruisdetectie Geen aanbevolen schok Gesynchroniseerde schok Detectie pacemakerpuls SVT-discriminatoren SVT-waarde Reddingsprotocol STAR bifasische golfvorm C Inhoudsopgave vii

8 Inhoudsopgave STAR bifasische energieprotocollen voor Powerheart G3 AED's Trainingseisen gebruiker Hoofdstuk 3: Aan de slag AED-indicatoren Rescue Ready-statusindicator Hoorbare onderhoudsindicator Diagnostisch paneel De interne klok van de AED instellen RescueCoach gesproken prompts en tekstweergave Hoofdstuk 4: Gegevensbeheer Reddingsgegevens bewaren Reddingsgegevens beoordelen Hoofdstuk 5: Problemen oplossen en onderhoud Zelftests Probleemoplossingstabel indicators Gepland onderhoud Dagelijks onderhoud Maandelijks onderhoud Jaarlijks onderhoud Bevoegde reparatieservice Veelgestelde vragen Hoofdstuk 6: Technische gegevens Parameters STAR bifasische golfvorm viii Inhoudsopgave C

9 1 Productinformatie en -veiligheid Inhoudsopgave Contact gegevens 1-2 Producttraceerbaarheid defibrillator 1-3 Productmodellen 1-3 Productverwijzingen 1-3 Veiligheidsvoorwaarden en -bepalingen 1-4 Beschrijving veiligheidsalarmen 1-4 Symbool beschrijvingen 1-9 Voordat u de Powerheart G3 AED gaat gebruiken: Stel uzelf op de hoogte van de diverse veiligheidsalarmen in dit hoofdstuk. Veiligheidsalarmen wijzen op mogelijke gevaren door middel van symbolen en woorden. Ze vertellen u wat mogelijk schade zou kunnen opleveren voor u, de patiënt of de Powerheart G3 AED. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-1

10 Productinformatie en -veiligheid Contact gegevens In de Verenigde Staten: Voor het bestellen van extra Powerheart G3 AED's of accessoires kunt u contact opnemen met de klantenservice van Cardiac Science: Gratis nummer (VS): (optie 2) Telefoon: (optie 2) Fax: Cardiac Science biedt u 24 uur per dag telefonische technische ondersteuning. Ook kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning via fax, of via een live chatsessie. Bellen met de technische ondersteuning is gratis voor klanten. Zorg dat u het serie- en modelnummer bij de hand hebt als u contact opneemt met de technische ondersteuning. (Het serie- en modelnummer vindt u op de onderkant van de AED.) Gratis nummer (VS): (optie 1) Telefoon: (optie 1) Fax: Website: Buiten de Verenigde Staten: Voor het bestellen van apparatuur of accessoires en voor het vragen van technische ondersteuning voor uw AED-producten kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van Cardiac Science C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

11 Producttraceerbaarheid defibrillator Producttraceerbaarheid defibrillator Volgens de (Amerikaanse) Safe Medical Devices Act van 1990 zijn fabrikanten en distributeurs van defibrillators verplicht de locatie van door hen verkochte defibrillators te traceren. U wordt verzocht de technische ondersteuning van Cardiac Science op de hoogte te stellen als de defibrillator wordt verkocht, gedoneerd, zoek raakt, gestolen wordt, geëxporteerd of vernietigd, of als de defibrillator niet rechtstreeks wordt aangeschaft bij Cardiac Science of een geautoriseerde dealer. Productmodellen Deze handleiding hoort bij de AED-modellen Powerheart G3 Plus model 9390E en Powerheart G3 Plus Automatic 9390A. Deze hebben dezelfde serie algemene functies, en verschillen worden in deze handleiding aangegeven. Productverwijzingen Om de instructies zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk te houden, worden de hierna genoemde productverwijzingen gebruikt. Bij gemeenschappelijke functies, specificaties, bedieningsinstructies en onderhoud voor beide systemen wordt als volgt naar de productmodellen verwezen: Powerheart G3 AED, AED of apparaat verwijzen zowel naar het Powerheart G3-model 9390E als naar het Powerheart G3 Automaticmodel 9390A, tenzij anders vermeld. Garantie-informatie De Powerheart G3 AED Operateur- en Servicehandleiding en alle hierin vermelde informatie (behalve het hoofdstuk Beperkte Garantie) vormen geen enkele garantie voor de Powerheart G, Powerheart G3 Automatic of alle verwante producten op elke manier dan ook. Het hoofdstuk Beperkte Garantie in deze handleiding dient als enige en exclusieve garantie van Cardiac Science voor Powerheart G3 AEDproducten. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-3

12 Productinformatie en -veiligheid Veiligheidsvoorwaarden en -bepalingen De hieronder weergegeven symbolen geven mogelijke risicocategorieën aan. De definitie van elke categorie is als volgt:!!! GEVAAR! Deze waarschuwing geeft gevaren aan die ernstig persoonlijk letsel of overlijden tot gevolg hebben. WAARSCHUWING! Deze waarschuwing geeft gevaren aan die ernstig persoonlijk letsel of overlijden tot gevolg kunnen hebben. Let op: Deze waarschuwing geeft gevaren aan die minder ernstig persoonlijk letsel, productschade of materiële schade tot gevolg kunnen hebben. Beschrijving veiligheidsalarmen!! Hieronder vindt u een lijst met veiligheidswaarschuwingen van de Powerheart G3 AED die in dit hoofdstuk en verderop in deze handleiding voorkomen. Zorg dat u deze veiligheidswaarschuwingen doorneemt en begrijpt voordat u de AED gaat gebruiken. Let op: Lees deze Operateur- en Servicehandleiding zorgvuldig. Deze bevat informatie over de veiligheid van uzelf en die van anderen. Zorg dat u weet hoe de bedieningselementen werken en hoe u de AED op de juiste manier gebruikt, voordat u het product gaat bedienen. GEVAAR! Brand- en explosiegevaar Voorkom gevaar voor brand of explosie. Gebruik de AED niet: in de buurt van brandbare gassen in de buurt van geconcentreerde zuurstof in een hyperbare kamer C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

13 Beschrijving veiligheidsalarmen!!! WAARSCHUWING! Gevaar voor schokken en mogelijke beschadiging van apparatuur Wanneer stroom van defibrillatieschokken per ongeluk via een ongewenste route loopt, levert dit mogelijk een ernstig risico voor schokken op en mogelijke beschadiging van de apparatuur. Houd u aan de volgende richtlijnen om dit risico tijden het defibrilleren te vermijden: Gebruik de defibrillator niet in staand water of in de regen. Breng de patiënt over naar een droge plek Raak de patiënt niet aan, tenzij de resultaten van reanimatie worden weergegeven Raak geen metalen voorwerpen aan die contact maken met de patiënt Zorg dat de defibrillatiepads geen andere pads of metalen delen aanraken die contact maken met de patiënt Koppel alle, voor de defibrillator ongeschikte apparatuur los van de patiënt voordat een defibrillatie wordt uitgevoerd WAARSCHUWING! De batterij kan niet worden opgeladen. Probeer de batterij niet op te laden. Als u probeert de batterij op te laden, kan dit een explosie of brand tot gevolg hebben. WAARSCHUWING! Mogelijke gevoeligheid voor radiofrequentie (RF). RF-gevoeligheid voor mobiele telefoons, CB-radio's, FMradiozendontvangers en andere draadloze apparaten kan onjuiste ritmeherkenning en vervolgens een onjuist schokadvies veroorzaken. Bij het uitvoeren van een reddingsprocedure met de AED mogen binnen een omtrek van 1 meter ten opzichte van de AED geen draadloze radiofoons worden gebruikt. Schakel de radiofoon en overige vergelijkbare apparatuur in de buurt van het incident uit. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-5

14 Productinformatie en -veiligheid!!!!! WAARSCHUWING! Mogelijke interferentie met een geïmplanteerde pacemaker. Bij patiënten met een geïmplanteerde pacemaker mag niet gewacht worden met therapie. Wanneer de patiënt bewusteloos is of niet ademt, moet een poging worden gedaan om te defibrilleren. De AED is uitgerust met een voorziening om een pacemaker te detecteren en te negeren. Bij bepaalde pacemakers geeft de AED echter mogelijk niet het advies een defibrillatieschok toe te dienen. (Cummins, R., ed., Advanced Cardiac Life Support; AHA (1994): Ch. 4) Bij het plaatsen van de pads: Plaats de pads niet direct boven een geïmplanteerd apparaat. Plaats de pad minimaal op 2,5 cm afstand van een geïmplanteerd apparaat. WAARSCHUWING! Elektromagnetische compatibiliteit. Het gebruik van andere dan de gespecificeerde accessoires of kabels, met uitzondering van accessoires en kabels die door Cardiac Science Corporation worden verkocht als reserveonderdelen voor interne onderdelen, kan hogere emissies of lagere immuniteit van de AED tot gevolg hebben. WAARSCHUWING! Onjuiste plaatsing van de apparatuur. Plaats de AED uit de buurt van andere apparatuur. Wanneer het noodzakelijk is de AED direct naast of op andere apparatuur te plaatsen, controleer dan of de AED normaal werkt. Let op: gebruiksbeperking. Volgens de (Amerikaanse) federale wetgeving mag dit apparaat alleen worden verkocht door of in opdracht van een (praktiserend) arts die wettelijk bevoegd is in de staat waar deze zijn beroep uitoefent. Let op: lithium-zwaveldioxidebatterij. Inhoud onder druk: probeer nooit de batterij op te laden, kort te sluiten, te doorboren, te vervormen of deze bloot te stellen aan temperaturen boven 65 C. Verwijder de batterij wanneer deze leeg is C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

15 Beschrijving veiligheidsalarmen!!!!! Let op: batterij verwijderen. Recycle of verwijder de lithiumbatterij overeenkomstig de landelijke, regionale of plaatselijke wetgeving. Voorkom brand- en explosiegevaar: probeer de batterij niet te verbranden, ook niet in een vuilverbrandingsoven. Let op: gebruik alleen door Cardiac Science goedgekeurde apparatuur. Het gebruik van andere dan door Cardiac Science goedgekeurde batterijen, pads, kabels of optionele apparatuur kan tot gevolg hebben dat de AED niet naar verwachting werkt tijdens een reddingsactie. Let op: mogelijk onjuiste werking AED. Het gebruik van pads die zijn beschadigd of waarvan de gebruiksduur is verlopen kan een onjuiste werking van de AED tot gevolg hebben. Let op: seriële communicatiekabel. De AED werkt niet in een reddingsactie als de seriële communicatiekabel is aangesloten op de seriële poort. Wanneer de seriële communicatiekabel is aangesloten op de AED tijdens een reddingsactie, is de waarschuwing Verwijder de kabel en ga door met de hulpverlening hoorbaar totdat u de seriële communicatiekabel verwijdert. Let op: de patiënten verplaatsen tijdens de reddingsactie Duwen en trekken, of veelvuldig verplaatsen van de patiënt kan tot gevolg hebben dat de AED's niet correct het hartritme van de patiënt analyseren. Stop alle bewegingen en trillingen voordat u een reddingsactie gaat ondernemen. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-7

16 Productinformatie en -veiligheid!!! Let op: systeemverklaring. Apparatuur die wordt aangesloten op de analoge en digitale interfaces moet zijn gecertificeerd volgens de desbetreffende IECnormen (d.w.z. IEC voor gegevensverwerkende apparatuur en IEC voor medische apparatuur). Bovendien moeten alle configuraties voldoen aan de systeemstandaard IEC Degene die extra apparatuur aansluit op het gedeelte voor signaalinvoer of het gedeelte voor signaaluitvoer, configureert een medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de vereisten van de systeemstandaard IEC Let op: storingen van de apparatuur. Mobiele en RF-communicatieapparatuur kan van invloed zijn op de AED. Houd altijd de aanbevolen scheidingsafstanden in acht zoals die staan vermeld in de tabellen van de EMC-verklaring (ElektroMagnetische Compatibiliteit). Let op: storingen van de apparatuur. Voor de AED gelden speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit. Gebruik de AED overeenkomstig de richtlijnen in de tabellen van de EMC-verklaring C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

17 Symbool beschrijvingen Symbool beschrijvingen De onderstaande symbolen kunnen voorkomen in deze handleiding, op de AED of op de optionele onderdelen ervan. Sommige symbolen geven standaarden aan en compliantie van de AED en het gebruik ervan. Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving! IP24 Let op. Raadpleeg de bijbehorende documentatie. Gevaarlijke spanning: het uitgangsvermogen van de defibrillator geeft een hoge spanning en levert schokgevaar op. Lees alle veiligheidsalarmen in deze handleiding en zorg dat u ze begrijpt voordat u de AED gaat gebruiken. De AED is beschermd tegen de gevolgen van opspattend water overeenkomstig IEC Aanvullende informatie wordt verstrekt in de bedienings- en onderhoudshandleiding van de AED. Voor defibrillators geschikte apparatuur type BF: wanneer de AED met de pads wordt aangesloten op de borst van de patiënt, is de AED bestand tegen de effecten van een van buitenaf toegediende defibrillatieschok. Probeer niet de batterij op te laden. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-9

18 Productinformatie en -veiligheid Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving Door CSA International ((Canadian Standards Association, Canadese normalisatievereniging) geclassificeerd met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken, brand en mechanische risico's, enkel overeenkomstig UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL-norm UL Gecertificeerd volgens CAN/CSA Standard C22.2 No M90. Symbool voor Aan. Open de klep om de AED in te schakelen. Controleer de pads. De pads ontbreken, zijn niet aangesloten of de functionaliteit laat te wensen over. Wanneer de indicator gaat branden, druk dan op deze knop om een defibrillatieschok toe te dienen. Een rode indicator met een ZWARTE X betekent dat aandacht of onderhoud aan de AED door de gebruiker is vereist, en dat de AED niet klaar is voor reddingsacties. 0% 100% Door Intertek geclassificeerd met betrekking tot gevaar voor elektrische schokken, brand en mechanische risico's, enkel overeenkomstig UL , CAN/CSA C22.2 No M90, EN en EN Voldoet aan UL-norm UL Gecertificeerd volgens CAN/CSA Standard C22.2 No M90. Geeft de batterijstatus van de AED weer. De verlichte zones geven de resterende batterijcapaciteit weer. Geeft aan dat onderhoud aan de AED is vereist door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Seriële communicatiepoort Een groene indicator zonder ZWARTE X betekent dat de AED klaar is voor reddingsacties C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

19 Symbool beschrijvingen Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving Productiedatum: jaar en maand. 2 Datum van hercertificering in de fabriek (R): jaar en maand. R Latexvrij. Disposable. Voor eenmalig gebruik. Hier trekken om te openen. Positie van pads op de borst van de patiënt. Voor gebruik door of in opdracht van een arts of door personen met een wettelijke vergunning hiervoor. Trek één pad los van de blauwe folie aan het lipje in de hoek. Niet verbranden of blootstellen aan open vuur. Explosiegevaar: niet gebruiken in de buurt van brandbare gassen, inclusief geconcentreerde zuurstof. 2 Boven- en ondergrens voor gebruikstemperatuur. Gebruik de pads vóór deze datum. Serienummer REF Modelnummer apparaat; modelnummer batterij MODEL Modelnummer apparaat; modelnummer batterij LOT Lotnummer Lithium-zwaveldioxide Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Unie Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-11

20 Productinformatie en -veiligheid Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving CE-markering: deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen. Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA / WEEE). Gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Recycle karton volgende de plaatselijke wetgeving. Pb Fabrikant Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA / WEEE) met onderdelen van lood. Gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Verwijder afval overeenkomstig de regionale, provinciale en landelijke regelgeving C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

21 Compliantie elektromagnetische stralingsnormen Compliantie elektromagnetische stralingsnormen Leidraad en verklaring van de fabrikant : Elektromagnetische straling De AED is bestemd voor gebruik in de hierna beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de AED dient erop toe te zien dat deze in dit soort omgevingen wordt gebruikt. Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving: leidraad RF-emissie CISPR 11 Groep 1 De AED maakt alleen gebruik van RF-energie voor interne functies. Daardoor zijn de RF-emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen storingen aan elektronische apparatuur die zich in de buurt bevindt. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-13

22 Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving: leidraad RF-emissie CISPR 11 Harmonische emissie Klasse B Niet van toepassing De AED kan worden gebruikt in allerlei settings, inclusief thuissituaties en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat ook wordt gebruikt voor gebouwen met een woonbestemming. IEC Spanningsschommelingen/ flikkeremissie Niet van toepassing IEC C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

23 Leidraad en verklaring van de fabrikant : Elektromagnetische immuniteit Compliantie elektromagnetische stralingsnormen De AED is bestemd voor gebruik in de hierna beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de AED dient erop toe te zien dat deze in dit soort omgevingen wordt gebruikt. Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving: leidraad Elektrostatische ontlading (ESD) IEC ±6 kv contact ±8 kv lucht ±6 kv contact ±8 kv lucht Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Wanneer vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, dient de relatieve luchtvochtigheid minimaal 30% te bedragen. Snelle elektrische transiënt/lawine ±2 kv voor voedingslijnen Niet van toepassing IEC ±1 kv voor ingangs-/ uitgangslijnen Piekspanning ±1 kv differentiaalmodus Niet van toepassing IEC ±2 kv common modus Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-15

24 Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving: leidraad Spanningsdips, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op de ingangslijnen van de voeding <5% U T (>95% dip in U T ) per 0,5 cyclus 40% U T (60% dip in U T ) per 5 cycli 70% U T (30% dip in U T ) per 25 cycli Niet van toepassing <5% U T (>95% dip in U T ) per 5 sec. Magnetisch veld van stroomfrequentie (50/60 Hz) IEC A/m 80 A/m De niveaus van magnetische velden van de stroomfrequentie mogen niet hoger liggen dan de niveaus die kenmerkend zijn voor een gemiddelde locatie in doorsnee zware industrie en krachtcentrales, en in de regelcentra van HS-onderstations. Note: U T is de spanning van het lichtnet vóór toepassing van het testniveau C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

25 Compliantie elektromagnetische stralingsnormen Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving: leidraad Geleide RF 3 Vrms Niet van toepassing IEC khz tot 80 MHz buiten ISM-banden a 10 Vrms Niet van toepassing 150 khz tot 80 MHz binnen ISM-banden a Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-17

26 Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving: leidraad Uitgestraalde RF 10 V/m 10 V/m Draagbare en mobiele radiocommunicatieapparatuur mogen alleen worden gebruikt als de aanbevolen scheidingsafstand wordt aangehouden ten opzichte van de AED of onderdelen daarvan, inclusief kabels. De scheidingsafstand wordt berekend aan de hand van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. IEC MHz tot 2,5 GHz Aanbevolen scheidingsafstand d = 1,2 P 80 MHz tot 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz tot 2,5 GHz C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

27 Compliantie elektromagnetische stralingsnormen Immuniteitstest Testniveau IEC Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving: leidraad waarbij P staat voor de het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) dat is opgegeven door de fabrikant van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) b. Veldsterktes van vaste RF-zenders zoals die vastgesteld zijn bij een elektromagnetische meting ter plaatse c moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in ieder frequentiebereik. d Interferentie kan voorkomen in de buurt van apparatuur die met het volgende symbool is gekenmerkt: Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-19

28 OPMERKING 1 bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. OPMERKING 2 deze richtlijnen kunnen in bepaalde situaties niet van toepassing zijn. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, voorwerpen en mensen. a De ISM-banden (industrial, scientific,medical: industrieel, wetenschappelijk, medisch) tussen 150 KHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz, 13,553 MHz tot 13,567 MHz, 26,957 MHz tot 27,283 MHz en 40,66 MHz tot 40,70 MHz. b De conformiteitsniveaus in de ISM-frequentiebanden tussen 150 khz en 80 MHz, en in het frequentiebereik 80 MHz tot 2,5 GHz zijn bedoeld om interferentie te beperken door mobiele/ draagbare communicatieapparatuur die achteloos in behandelruimten wordt gebracht. Om deze reden wordt een aanvullende factor van 10/3 toegepast bij de berekening van de aanbevolen scheidingsafstand voor zenders in deze frequentiebereiken. c De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefonie (mobiel/draadloos) en landmobiele radio, amateurradio, AM- en FM-radio, en televisie kan niet nauwkeurig worden voorspeld. Voor het bepalen van de elektromagnetische omgeving die door vaste RF-zenders wordt gecreëerd, kan een elektromagnetische meting ter plaatse worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de AED wordt gebruikt het RF-conformiteitsniveau hierboven overschrijdt, moet worden gecontroleerd of de AED naar behoren functioneert. Wanneer de AED afwijkend presteert, zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals het opnieuw instellen of verplaatsen van het apparaat. d Boven het frequentiebereik 150 khz tot 80 MHz, moet de veldsterkte minder zijn dan 1 V/m C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

29 Compliantie elektromagnetische stralingsnormen Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de AED De AED is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waar storingen door uitgestraalde RF worden beperkt. De klant of gebruiker van de AED kan een bijdrage leveren aan het beperken van elektromagnetische interferentie door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de AED zoals hieronder wordt aanbevolen, overeenkomstig het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. Maximaal uitgangsvermogen van zender W Scheidingsafstand op basis van zenderfrequentie m 150 khz tot 80 MHz buiten ISM-banden 150 khz tot 80 MHz binnen ISM-banden 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,5 GHz d = 1,2 P d = 1,2 P d = 1,2 P d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 3,8 7, Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 1-21

30 Voor zenders met een maximum uitgangsvermogen dat niet hierboven is vermeld, kunt u de aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) berekenen aan de hand van de vergelijking die van toepassing is op de zenderfrequentie, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de specificaties van de fabrikant. OPMERKING 1 bij 80 MHz en 800 MHz zijn de scheidingsafstanden voor de hogere frequentiebereiken van toepassing. OPMERKING 2 de ISM-banden (industrial, scientific,medical: industrieel, wetenschappelijk, medisch) tussen 150 KHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz, 13,553 MHz tot 13,567 MHz, 26,957 MHz tot 27,283 MHz en 40,66 MHz tot 40,70 MHz. OPMERKING 3 bij de berekening van de aanbevolen scheidingsafstand voor zenders in de ISM-frequentiebanden tussen 150 khz en 80 MHz, en in het frequentiebereik 80 MHz tot 2,5 GHz wordt een aanvullende factor van 10/3 toegepast om de interferentie te beperken van mobiele/draagbare communicatieapparatuur die onbedoeld in behandelruimten wordt gebracht. OPMERKING 4 deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, voorwerpen en mensen C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

31 2 Inleiding Inhoudsopgave Beschrijving AED 2-1 Gebruiksaanwijzingen 2-2 RHYTHMx AED ECG-analysealgoritme 2-3 Reddingsprotocol 2-5 STAR bifasische golfvorm 2-5 STAR bifasische energieprotocollen voor Powerheart G3 AED's 2-6 Trainingseisen gebruiker 2-8 In dit hoofdstuk vindt u informatie over de AED, het gebruik, en de trainingseisen voor de bediening. Beschrijving AED De AED is een automatische externe defibrillator die zelftests uitvoert en op een batterij werkt. Na het aanbrengen van de defibrillatiepads van de AED op de ontblote borst van de patiënt, analyseert de AED automatisch het elektrocardiogram (ECG) van de patiënt. De gebruiker krijgt dan het advies om op de knop te drukken en er wordt een schok toegediend indien nodig. De AED begeleidt de gebruiker tijdens de reddingsactie met behulp van een combinatie van gesproken aanwijzingen, hoorbare waarschuwingen en zichtbare indicatoren. Voor de automatische Powerheart AED G3 geeft de AED automatisch een schok af indien nodig. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 2-1

32 Inleiding Gebruiksaanwijzingen Powerheart AED G3 en automatische Powerheart AED G3 De Powerheart AED G3- en de automatische Powerheart AED G3- apparaten zijn bedoeld voor gebruik door personeel dat getraind is in het gebruik ervan. De gebruiker moet door middel van training gekwalificeerd zijn in het uitvoeren van reanimatie of andere door de arts geautoriseerde medische activiteiten in noodgevallen. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in noodgevallen bij slachtoffers die symptomen vertonen van een acute hartstilstand en die niet reageren en niet ademhalen. Na de reanimatie, als het slachtoffer ademt, moet de AED aangesloten blijven om acquisitie en detectie van het ECG-ritme mogelijk te maken. Als er zich een schokbare ventriculaire tachyaritmie voordoet, wordt het apparaat automatisch opgeladen en krijgt de gebruiker het advies therapie toe te dienen (G3) of de lading automatisch toe te dienen (automatische G3). Als de patiënt een baby of kind is van maximaal 8 jaar oud of 55 lbs (25 kg) zwaar, moet het apparaat worden gebruikt met de verfijnde pediatrische defibrillatie-elektroden van model De therapie mag niet worden uitgesteld om de exacte leeftijd en het gewicht van de patiënt vast te stellen Defibrillatie-elektroden Cardiac Science 9131 defibrillatie-elektroden zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten worden gebruikt in combinatie met automatische externe defibrillators (AED) van Cardiac Science om de patiënt te bewaken en defibrillatie-energie toe te dienen. De elektroden zijn bedoeld voor kortdurend gebruik (<8 uur) en moeten worden gebruikt vóór de verloopdatum op de verpakking. De AED-elektroden worden gebruikt voor behandeling in noodgevallen van patiënten met een hartstilstand die ouder zijn dan 8 jaar en meer wegen dan 55 pounds (25 kilogram). De gebruiker beoordeelt de conditie van de patiënt en bevestigt dat de patiënt buiten bewustzijn is, geen pols heeft en niet ademt, voordat de elektroden op de huid worden aangebracht C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

33 RHYTHMx AED ECG-analysealgoritme RHYTHMx AED ECG-analysealgoritme Het RHYTHMx AED ECG-analysealgoritme heeft ECGdetectiemogelijkheden. De AED heeft de volgende beschikbare functies: Detectiesnelheid Asystolische drempel Ruisdetectie Geen aanbevolen schok Gesynchroniseerde schok Negeren van pacemakerpuls SVT-discriminatoren SVT-snelheid (supraventriculaire tachycardie) Detectiesnelheid Alle VF-ritmes (ventriculaire fibrillatie) en VT-ritmes (ventriculaire tachycardie) met of boven deze snelheid worden geclassificeerd als schokbaar. Alle ritmes onder deze snelheid worden als niet-schokbaar geclassificeerd. Deze snelheid is programmeerbaar tussen 120 spm (slagen per minuut) en 240 spm via MDLink-software van de Medical Director. De standaard detectiesnelheid is 160 spm. Asystolische drempel De asystolische basislijn-tot-piek drempel is ingesteld op 0,08 mv. ECG-ritmes van of boven 0,08 mv worden geclassificeerd als asystolie en zijn niet schokbaar. Ruisdetectie De AED detecteert artefacten in het ECG. Ruis kan ontstaan door overmatig bewegen van de patiënt of elektronische ruis van externe bronnen zoals draagbare telefoons en radiotelefoons. Als ruis wordt gedetecteerd, zal de AED de prompt ANALYSE ONDERBROKEN. PATIËNT NIET BEWEGEN weergeven om de gebruiker te waarschuwen. De AED zal vervolgens het ritme opnieuw analyseren en doorgaan met de reddingsactie. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 2-3

34 Inleiding Geen aanbevolen schok Nadat de AED een schok heeft aanbevolen, gaat hij verder met het bewaken van het ECG-ritme van de patiënt. Als het ritme van de patiënt overgaat in een niet-schokbaar ritme voordat de echte schok is toegediend, zal de AED het advies geven dat het ritme is veranderd en wordt de prompt RITME IS GEWIJZIGD. SCHOK GEANNULEERD. De AED zal de lading opheffen. Gesynchroniseerde schok De AED is ontworpen voor het automatisch synchroniseren van de schoktoediening op de R-golf als er een aanwezig is. Als de toediening niet binnen een seconde kan worden gesynchroniseerd, wordt een nietgesynchroniseerde schok toegediend. Detectie pacemakerpuls De AED bevat een detectiecircuit voor pacemakerpulsen voor het detecteren van pulsen van een geïmplanteerde pacemaker. SVT-discriminatoren De AED wordt geleverd met de SVT-discriminator ingeschakeld en met de standaardinstelling GEEN THERAPIE VOOR SVT. Met de standaard fabrieksinstelling GEEN THERAPIE VOOR SVT zal de AED geen schok toedienen bij een SVT-ritme. SVT-discriminatoren zijn geavanceerde filters die de morfologie van de ECG-golfvormen analyseren en VF/VT van SVT en Normale Sinusritmes (NSR) onderscheiden. De SVT-discriminator wordt alleen toegepast bij ritmes die binnen de detectiewaarde en de SVT-waarde vallen. De standaard fabrieksinstelling voor deze functie is GEEN THERAPIE VOOR SVT, de Medical Director kan deze functie echter inschakelen met MDLink op de Powerheart AED. SVT-waarde Alle ritmes tussen de detectiewaarde en SVT-waarde worden gescreend door een aantal SVT-discriminatoren om ze in te delen in VF/VT of SVT. Ritmes die zijn geclassificeerd als SVT tussen de twee ingestelde waarden zijn niet schokbaar. Alle SVT-ritmes boven de waarden die zijn geclassificeerd als schokbaar. De SVT-waarde moet groter zijn dan de C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

35 Reddingsprotocol detectiewaarde en kan worden gekozen tussen 160 en 300 spm of, GEEN THERAPIE VOOR SVT kan worden geselecteerd via de MDLink-software door de Medical Director. Reddingsprotocol Het AED-reddingsprotocol komt overeen met de richtlijnen die worden aanbevolen door de AHA/ERC 2010 Richtlijnen voor reanimatie en cardiale zorg in noodgevallen. Bij de detectie van een schokbaar cardiaal ritme adviseert de AED de gebruiker om op de SCHOK-knop te drukken (alleen 9390E) om zo een defibrillatieschok toe te dienen gevolgd door instructies voor het uitvoeren van 2 minuten durende reanimatie. Bij de Powerheart AED G3 Automatic zal de AED, bij detectie van een schokbaar ritme, een defibrillatieschok toedienen gevolgd door instructies voor het toedienen van 2 minuten reanimatie. STAR bifasische golfvorm De STAR bifasische golfvorm is bedoeld voor het meten van de impedantie van de patiënt en voor het toedienen van een aangepaste schok. Hierdoor kan aan elke patiënt een optimaal energieniveau worden toegediend. De energieniveaus voor de Powerheart G3 AED zijn beschikbaar in drie verschillende defibrillatieschokniveaus. De schokken met ultralage energie (150 VE), lage energie (200 VE) en hoge energie (300 VE) zijn variabele energieniveaus. De werkelijke energie wordt bepaald door de impedantie van de patiënt. Zie Tabel 2-1 op pagina 2-6, Tabel 6-2 op pagina 6-9, Tabel 6-3 op pagina 6-9 en Tabel 6-4 op pagina 6-10 voor aanvullende informatie. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 2-5

36 Inleiding STAR bifasische energieprotocollen voor Powerheart G3 AED's De STAR bifasische defibrillatiegolfvorm levert variabele energieniveaus die zijn aangepast aan de behoeften van elke patiënt gebaseerd op de thoracale impedantie van een patiënt. Deze aanpassing is afgesteld op de unieke fysieke verschillen tussen patiënten. De Powerheart G3 AED is uitgerust met vijf verschillende bifasische energieprotocollen. De gebruiker kan met behulp van begeleiding, instructies en implementatie van het speciale AED-programma Medical Director, een van deze vijf protocollen selecteren bij het in gebruik nemen van de Powerheart G3 AED. Het standaard in de fabriek ingestelde energieprotocol van de Powerheart G3 AED is Joule (J) aan trapsgewijze variabele energie (VE). De eerste schok wordt toegediend binnen het bereik van 126 J-260 J. Verdere schokken worden toegediend binnen het bereik van 170 J-351 J. Deze protocollen worden geselecteerd met behulp van het MDLinksoftwareprogramma. De vijf beschikbare bifasische energieprotocollen zijn: Tabel 2-1: Bifasische energieprotocollen Energieprotocollen Schoksequentie 1 Energieniveau (VE) Energiebereik 2 (J) Standaard fabrieksinstelling Protocol Nr Protocol Nr C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

37 STAR bifasische energieprotocollen voor Powerheart G3 AED's Tabel 2-1: Bifasische energieprotocollen (vervolg) Energieprotocollen Schoksequentie 1 Energieniveau (VE) Energiebereik 2 (J) Protocol Nr Protocol Nr De schokken met ultralage energie (150 VE), lage energie (200 VE) en hoge energie (300 VE) zijn variabele energieniveaus. De werkelijke energie wordt bepaald door de impedantie van de patiënt. 2 Toegestane energiebereik. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 2-7

38 Inleiding Trainingseisen gebruiker Personen die geautoriseerd zijn voor het gebruik van de AED moeten minimaal alle volgende trainingen hebben gevolgd: Defibrillatietraining en andere trainingen indien vereist door de regionale, provinciale en landelijke regelgeving Training over bediening en gebruik van de AED Aanvullende training indien vereist door de arts of Medical Director Goed begrip van de procedures in deze handleiding Opmerking: Zorg dat u over geldige trainingscertificaten en certificeringen beschikt zoals vereist volgens de regionale, provinciale en landelijke regelgeving C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

39 3 Aan de slag Contents AED-indicatoren 3-2 De interne klok van de AED instellen 3-6 RescueCoach gesproken prompts en tekstweergave 3-7 Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 3-1

40 Aan de slag AED-indicatoren De volgende indicatoren bevinden zich op de AED. Rescue Ready-statusindicator De statusindicator bevindt zich op de Powerheart G3 AED-handgreep. Als de indicator groen is, is de AED klaar voor reddingsacties. Dit betekent dat bij de zelftests van de AED het volgende is vastgesteld: De batterij is voldoende opgeladen De pads zijn goed op de AED aangesloten en werken De integriteit van het interne circuit is goed Als de statusindicator rood is, moet u goed opletten. 1. Open het deksel van de AED om het probleem op te lossen. 2. De AED kan weer klaar zijn voor reddingsacties (de indicator wordt groen) nadat een aantal zelftests zijn uitgevoerd. 3. Als de indicator rood blijft, dient u contact op te nemen met de technische ondersteuning van Cardiac Science (zie Contact gegevens on page 1-2). Personen buiten de VS dienen contact op te nemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Opmerking: Als de statusindicator laat zien dat de AED niet klaar is voor reddingsacties (de indicator is rood), dan klinkt mogelijk een onderbroken pieptoon. Zie Hoorbare onderhoudsindicator voor informatie over het oplossen van problemen C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

41 AED-indicatoren Hoorbare onderhoudsindicator Als bij de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse zelftest wordt vastgesteld dat u goed moet opletten, klinkt er om de 30 seconden een pieptoon totdat de klep is geopend of de batterij leeg is. Door het openen en sluiten van de klep kan de pieptoon worden gedeactiveerd. Als de fout bij de volgende automatische zelftest nog niet is verholpen, wordt de pieptoon opnieuw geactiveerd. Omdat de pieptoon een algemene indicator is om aan te geven dat de AED niet klaar is voor reddingsacties, moet u altijd eerst de klep openen en de AED een zelftest laten uitvoeren. Als de AED een gesproken prompt geeft, maar de Rescue Ready-indicator niet groen wordt, dan dient u de prompt te noteren en contact op te nemen met de technische ondersteuning van Cardiac Science (zie Contact gegevens on page 1-2). Personen buiten de VS kunnen contact opnemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science. Diagnostisch paneel Het diagnostisch paneel heeft de volgende indicatoren: % 100% 1 1 Smartgauge -indicator voor batterijstatus 2 Pads-indicator 3 Service-indicator 4 Schokknop (alleen Powerheart G3 model 9390E) Smartgauge-indicator voor batterijstatus 0% 100% De Smartgauge-indicator voor de batterijstatus heeft vijf LED's, vier groene en een rode. De vier groene LED's rechts geven de resterende lading van de batterij weer, een beetje zoals een Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 3-3

42 Aan de slag benzinemeter. Tijdens het gebruik gaan de groene LED's geleidelijk uit, van rechts naar links, aangezien de batterijlading vermindert. Als de groene LED's uitgaan en de rode LED gaat branden, dan moet u de batterij vervangen. Opmerking: Als de rode LED oplicht bij het openen van de klep of tijdens een reddingsactie, wordt de prompt BATTERIJ IS ZWAK meteen weergegeven. De AED kan echter nog minimaal 9 defibrillatieschokken toedienen nadat de eerste prompt BATTERIJ IS ZWAK is weergegeven. Als de AED-batterij geen schokken meer kan toedienen, geeft de AED de prompt BATTERIJ IS ZWAK weer op het tekstdisplay, en gaat de rode batterij-led branden. Om door te gaan met de reddingsactie, laat u de klep open, verwijdert u de batterij en vervangt u deze door een nieuwe batterij. Als het meer dan 60 seconden duurt om de batterij te vervangen, wordt de eerste reddingsactie afgebroken en begint de tweede actie pas na plaatsing van een batterij. Opmerking: Als de batterij leeg is, branden de LED en de tekstweergave niet. Pads-indicator De pads-led licht op als de pads: niet goed op de AED zijn aangesloten niet aan de gebruiksspecificaties voldoen (koud, droog, beschadigd) tijdens de reddingsactie los zijn geraakt van de patiënt Service-indicator De service-led licht op als de AED een fout detecteert die niet kan worden gecorrigeerd door de zelftest. Neem contact op met de technische ondersteuning van Cardiac Science (zie Contact gegevens on page 1-2). Personen buiten de VS dienen contact op te nemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science C Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E

43 AED-indicatoren Schokknop Alleen voor Powerheart G3 model 9390E: De AED heeft een knop; de schokknop genaamd. Het woord Shock (schok) en de LED van de schokknop lichten rood op als de AED klaar is voor het toedienen van een defibrillatieschok aan de patiënt. Tekstweergave De tekstweergave bevat 2 regels tekst. De tekstweergave geeft de gebruiker informatie over de initialisatie van het systeem, tekstprompts en gegevens tijdens een reddingsactie, en diagnostische gegevens. SHOCKS 0 00:20 PRESS PAD FIRMLY SHOCKS 0 00:22 AS SHOWN De systeeminitialisatie vindt plaats als de klep voor de eerste keer wordt geopend. Op de tekstweergave kan de gebruiker de indicatoren zien voor de interne code, gesproken prompts en tekstpromptversies. De tekstweergave geeft ook de huidige datum en tijd weer. Tijdens een redding toont de tekstweergave het aantal toegediende schokken en de verstreken tijd sinds het begin van de redding (toen de klep voor het eerst werd geopend). Tijdens de reanimatie wordt een afteltimer weergegeven. De tekstversie van de gesproken prompts wordt ook weergegeven. Opmerking: Er is 3 seconden vertraging tussen de tijd dat de AEDklep wordt geopend en het begin van de reddingsactie. Deze 3 seconden vertraging is niet in de verstreken reddingstijd opgenomen. Powerheart AED G3 Plus 9390A en 9390E C 3-5

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Nederlands Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8

Nadere informatie

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Waarschuwing Waarschuwing Medische, elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking

Nadere informatie

Powerheart G5 AED Automatisch

Powerheart G5 AED Automatisch Powerheart G5 AED Automatisch RESCUE R E A D Y Specificaties van offerte Bediening en gebruik + De AED wordt automatisch geactiveerd bij het openen van de klep. + De AED zal tekst-/gesproken prompts en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 9300A EN 9300E B

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 9300A EN 9300E B BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 9300A EN 9300E 70-00966-15 B De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A

GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A GEBRUIKSAANWIJZING POWERHEART AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A EN 9390E 112-0038-215 A Kennisgeving van rechten 2008 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING:

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING: Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING: Elektrische schok en brandgevaar. Verbind geen telefoons of niet toegelaten connectoren met de contactdoos van het apparaat. OVERZICHT VAN DE AED Raak vertrouwd met de

Nadere informatie

Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding

Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding Powerheart G5 AED-trainingsapparaat Gebruikershandleiding Copyright 2012 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gebruik het trainingsapparaat bij de automatische externe defibrillator

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig door vóór het gebruik van het apparaat. De informatie in dit document behoort

Nadere informatie

Het AED Toestel voor gebruikers.

Het AED Toestel voor gebruikers. Het AED Toestel voor gebruikers. Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde AED G3 Automatic Eigenschappen: Eenvoud: Patent: RHYTHMx : Steminstructries: STAR : Gewicht: Batterij: Simpele,

Nadere informatie

Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken.

Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken. Gebruiksaanwijzing OVERZICHT VAN DE AED Raak vertrouwd met de deskundige bediening en gebruikswijze van de AED, voordat u dit product gaat gebruiken. Inhoud: Overzicht van de AED pagina 1 Symboolbeschrijvingen

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Het AED Toestel voor gebruikers.

Het AED Toestel voor gebruikers. Het AED Toestel voor gebruikers. Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde AED G3 Semi-Automatic Eigenschappen: Eenvoud: Patent: RHYTHMx : Steminstructries: STAR : Gewicht: Batterij: Simpele,

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 NL Gebruiksaanwijzing Netherlands 1 Belangrijk Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts nl SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Gebruikershandleiding 1 Inleiding tot de Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Aan de slag met de Suunto Comfort Belt.............................................

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AMST-606 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOOS DEUR/RAAM CONTACT Lees

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste

Nadere informatie

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS De Polar CS snelheidssensor W.I.N.D. is bedoeld voor meting van de snelheid en de afstand tijdens het fietsen. De sensor is niet geschikt of

Nadere informatie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Voordat je begint Zorg ervoor dat de Nest Heat Link al is geïnstalleerd. Pak het netsnoer

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS De Polar CS Trapfrequentiesensor W.I.N.D. is bedoeld voor meting van de trapfrequentie, d.w.z. het aantal omwentelingen van de pedalen per

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 350P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Joystick Interface Omni-DX

Joystick Interface Omni-DX Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick Interface Omni-DX P002-31 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com Telefoon:

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Welkom! In deze beknopte gebruiksaanwijzing wordt uw USB-modem beschreven, wordt informatie gegeven over hoe u de beheerparameters kunt instellen en hoe u helpinformatie op de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Veiligheidsinformatie

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Veiligheidsinformatie 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Dutch) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. BEPERKTE

Nadere informatie

Het gebruik van AED Manager

Het gebruik van AED Manager Het gebruik van AED Manager Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave u Informatie over AED Manager 2 u AED- en reddingsparameters instellen 7 u Een reddingsactie

Nadere informatie

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze energiemeter kan worden gebruikt in combinatie

Nadere informatie

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding Kingfisher GPS track & trace Beknopte gebruikershandleiding Wij willen u hartelijk bedanken voor het aanschaffen van een FALCC Kingfisher. De Falcc Kingfisher is een zeer uitgebreid systeem. Deze beknopte

Nadere informatie

Het AED Toestel voor professionele gebruikers.

Het AED Toestel voor professionele gebruikers. Het AED Toestel voor professionele gebruikers. Eigenschappen: Cardiac Science presenteert zijn professionele AED, zijnde 1 ste AED met EKG kleurenscherm de G3Pro. De eerste AED met kleurenscherm, manuele

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR B C * A D D E * Afbeelding van de AC-1000 stekkerdoosschakelaar (niet inbegrepen) 1 A: Deel 1 B: Deel2 C: Batterij D: Bevestigingspunt E: Schakeltijd-schijf

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR OMSCHRIJVING De ABST-604 draadloze schemersensor kunt u overal plaatsen, zowel binnen als buiten, zonder gedoe met installatiedraden. De zender

Nadere informatie

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding NL JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de NEDERLANDS

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-16 Rev. C De verschijningsdatum of het revisienummer van deze handleiding bevindt zich op de voorzijde. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

HONDEN EN MUGGEN VERJAGER

HONDEN EN MUGGEN VERJAGER HONDEN EN MUGGEN VERJAGER G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Ondersteuning na aankoop. Gefeliciteerd met de aankoop van deze Honden en muggen verjager. Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING OMSCHRIJVING Met de AKCT-510 sleutelhanger afstandsbediening kunt u KlikAanKlikUit ontvangers bedienen om verlichting aan/uit te schakelen

Nadere informatie

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding BTS-5 Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding voor draagbare Bluetooth-luidspreker Bedankt voor het kiezen van de BTS-5, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

GB NL F E I P RU m_stereoboomm_cover.indd 1 m_stereoboomm_cover.indd :01: :01:18

GB NL F E I P RU m_stereoboomm_cover.indd 1 m_stereoboomm_cover.indd :01: :01:18 GB NL F E I P RU We, the undersigned Company: DECLARATION OF CONFORMITY TE-GROUP nv Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: StereoBOOMM Product

Nadere informatie

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 7 PORT USB HUB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie