TIMMERS. DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Toekomst. Geef om kinderen. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIMMERS. DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Toekomst. Geef om kinderen. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn."

Transcriptie

1

2 De Toekomst kerkblad van een gastvrije gemeente Suurmond en Partners U I T V A A R T B E G E L E I D I N G Renate Suurmond dag en nacht Brucknerstraat 21 PostBus Gc ridderkerk tel fax website: joke van Vliet makelaar / taxateur o.g. Groenewaal 3, 3342 DD, Hendrik-Ido-Ambacht / Service aan huis. Voor een goede bril en deskundig advies. A.Kronemeijer ***** Kronemeijer optiek Vlietplein GH Ridderkerk tel.(0180) Geef om kinderen. redeenkind.nl Giro TIMMERS U I T V A A R T O N D E R N E M I N G Als u er niet meer bent, is het laatste afscheid zo kostbaar voor uw dierbaren. Dan zijn wij er om uw nabestaanden de zorg voor praktische zaken uit handen te nemen. Maak uw wensen kenbaar. Ook aan ons. DE LAATSTE MOMENTEN... Rouwberichten en on line condoleren. J A N L U Y K E N S T R A A T BV RIDDERKERK T Vraag vrijblijvend informatie aan over E L.: F A X: onze verzekeringen, uitvaartverzorging en I N F W gedenktekens. Mail of bel E B S I T E: W W W.TIMMERSUITVAART.NL Zie voor meer info en onze tarieven Drukwerk met net dát beetje Xtra! Steeds meer mensen verlangen maatwerk. Uw wensen en ideeën gevoegd bij onze deskundigheid hebben al menig uniek resultaat opgeleverd. Gebruiksdrukwerk als visitekaartjes, enveloppen en briefpapier, maar ook flyers, brochures, boekjes, kalenders, kaarten etc. Zo mooi mogelijk drukwerk leveren, dat is onze motivatie. We houden daarbij de tradities van ons vak hoog en willen in ons werk laten zien dat we er plezier in hebben om een klasse-product te creeëren. Heeft u alleen maar een ruw idee dat verder moet worden uitgewerkt? Dan zorgen wij voor een eigentijds ontwerp. Xebius Grafisch Bedrijf: alles onder één dak, van idee tot het uiteindelijke grafische eindproduct. Als het gaat om een totaalproduct, dan zijn wij de juiste partner voor u. Nijverheidsweg LJ Hendrik-Ido-Amabacht DÉ 5 VoorDElEn VAn DIGITAAL DrukkeN Korte levertijd Elk gewenste oplage Beveiligd drukwerk Goedkoper! Meedrukken van variabele gegevens zoals adressen en foto s d.m.v. beeldpersonalisatie VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP

3 De Toekomst 19e jaargang nr. 194 december 2012 Toekomst-gericht Voor u ligt de laatste Toekomst van het jaar Terugkijkend mochten we dit jaar weer veel mooie kerkdiensten beleven en verslag geven van veel goede ontmoetingen en activiteiten. Voor sommigen onder ons is er verdriet over verlies of wat er gebeurde. Laten wij hen niet vergeten. Aan hen blijven denken die door hun situatie de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken! Ons kerkblad de Toekomst mag voor velen een bron zijn van informatie over de kerk. Laten we die bron goed gebruiken! We zeggen vanaf hier dank aan onze adverteerders voor hun inbreng dit jaar. Ook danken we alle medewerkers op de achtergrond, die de samenstelling en verspreiding van ons kerkblad mogelijk maken. In deze Toekomst uiteraard veel informatie over de Kerstmarkt, Kerstvieringen en vieringen rondom Oud en Nieuw Jaar. Als redactie wensen wij u van jong tot oud een gezellige en feestelijke decembermaand toe! En vergeet niet: wij van de Levensbron blijven door onze Heer toekomst gericht! De redactie Inleveren van kopij uiterlijk dinsdag 18 december 2012 bij: Theo Bode, Mr. Heemskerkstraat 80, Blz. Van de voorzitter... 2 Meditatie... 3 Uit de kerkenraad... 4 ZWO... 5 Kerstpakketten... 5 Michacursus... 5 Collecten Diaconie... 6 Column... 8 Ouderenmiddag... 8 Wijkavond... 9 Uitnodiging Kerstviering Bijbelleesrooster Overlijden Ds. Ubels Antependia Het nieuwe liedboek Kerkdiensten... 12/13 Jubilea en Kerkelijk bureau Inhoudsopgave Blz. Activiteitenagenda Koor- en samenzang in de regio Gift Classis Kerstmarkt Radio Ridderkerk Marriage Course Musical Maria Samen eten in de Levensbron Tienerdiensten Tienersoos Kinder- en jongerenleerhuis Jeugdpagina Adressen en info predikanten Pastorale en diaconale meldpunten Vaste rubrieken... 23/24 Colofon

4 Protestantse Gemeente de Levensbron Van de voorzitter Op donderdag 15 november was er weer een gemeenteberaad, waarop de begrotingen van kerk en diaconie/zwo werden besproken en goedgekeurd. Een veertigtal aanwezigen besprak voor de pauze het conceptbeleidsplan voor de periode tot Het oude beleidsplan was eigenlijk in 2010 al toe aan vervanging, maar als kerkenraad hadden we besloten om pas dit jaar met een nieuw plan te komen, omdat we in 2010 en in 2011 druk doende waren met de enquête onder de jongere generatie en we graag de uitkomsten daarvan wilden meenemen in het op te stellen plan. In de voorzomer had de kerkenraad een werkgroep benoemd, bestaande uit Danny van de Berg, Rob Kocks en Ton Overheid, die in een goed tempo een concept plan hadden opgesteld na interviews met een aantal personen, waaronder de predikanten. In oktober en november hadden moderamen en kerkenraad zich een aantal keren met het stuk bezig gehouden en het was nu rijp voor presentatie aan de gemeente. Een aantal punten daaruit zal ik u hier presenteren, maar, na de definitieve vaststelling van het plan in de volgende maand door de kerkenraad, zal het gehele plan aan u worden gepresenteerd via de website en via de Toekomst. De nieuwe visie en missie voor de komende jaren luidt als volgt: De Protestantse Gemeente de Levensbron is een open en gastvrije kerkgemeenschap voor jong en oud, geïnspireerd door de eeuwenoude boodschap van Gods liefde, zoals die door Jezus, zijn Zoon, als Vriend van mensen is uitgedragen en toegepast. Met deze inspiratie willen wij navolgers van Christus zijn voor onze naaste, dichtbij en ver weg. Het plan is verder opgebouwd uit een aantal paragrafen, elk verdeeld in uitdagingen en doelstellingen. Ik geef u daaruit de volgende bloemlezing. God bij mensen, met als uitdaging om God en elkaar te blijven kennen en herkennen, maar ook te blijven zoeken. Hoe? Door vorming en toerusting van jongeren en ouderen, door pastoraat gericht op kruispunten in het leven, door maaltijdprojecten en gemeentegroeigroepen. Organisatie, met als uitdaging het ontwikkelen van een organisatievorm, waar minder vrijwilligers nodig zijn en een verdere vormgeving van het jeugdwerk. Hoe? Een aanpassing van de structuur met een kleinere kerkenraad en meer verantwoordelijkheid voor werkgroepen, de instelling van een jeugdraad en een optimale taakverdeling van onze predikanten, gericht op de nieuwe plannen. Liturgie. We willen de komende jaren actueel inspelen op nieuwe ontwikkelingen, maar tegelijkertijd zo veel mogelijk aansprekend blijven voor alle groepen gemeenteleden. Hoe? Door ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven, actieve participatie, gebruik van andere muziek en/of instrumenten en introductie van het nieuwe liedboek vanaf de zomer van Kerk in de samenleving. We willen een grotere bewustwording van onze verantwoordelijkheid en daarbij door het maken van kleine stapjes uiteindelijk grote sprongen kunnen maken. Actieve deelname van jongeren is onontbeerlijk. Hoe? Door blijvende promotie van het werelddiaconaat, door samenwerking met pastoraat en maatschappelijke instellingen, door intensivering van gemeentediaconaat en invulling te geven aan het begrip duurzame kerk (milieu). Kerk met anderen. We willen open en gastvrij in woord en daad zijn voor iedereen om ons heen. Hoe? Door het ontwikkelen van een vernieuwde visie op evangelisatie, verdere uitbouw van de vriendenkerk, onderzoek naar openstelling van de kerk door de week en door intensivering van de samenwerking met andere kerken, o.a. in SARI- en VOOR-verband. Communicatie. Op alle terreinen moet de communicatie helder zijn, met gebruik van nieuwe media voor mensen van nu. We willen de website meer interactief maken, de zondagsbrief evalueren en onderzoek doen naar een optimaal gebruik van de beamers. Financiën en Gebouwen. Meer kostenbewustzijn bij werkgroepen en gemeenteleden en duidelijker afspraken over de kerkelijke bijdrage, evenals de financiering van een onderhoudsplan. Hoe? Door het beleid rond de kerkelijke bijdrage aan te scherpen en actief uit te dragen en een onderzoek te doen naar verhoging van de opbrengsten uit verhuur, mede in relatie tot de vrijwilligers en het opstellen van een plan van aanpak voor het onderhoud. Personeel en vrijwilligers. We willen de groep vrijwilligers uitbreiden en het aantal predikantsplaatsen in balans brengen met onze doelstellingen en de financiële gegevens. Een bezinning over de toekomstige formatie is dus gewenst. De aanwezige gemeenteleden stemden in met de hoofdlijnen van het beleidsplan. Ik heb toegezegd, dat in het gemeenteberaad van begin april een presentatie zal worden gegeven over de prioriteiten voor 2013 en volgende jaren. Rest mij u nog goede Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen. Jan van Hulsteijn, voorzitter 2

5 De Toekomst De Wijzen uit het oosten en wij! Er is meer dan wij kunnen zien. Er is meer tussen hemel en aarde. Dat is wel wat veel mensen denken! Al is het moeilijk concreet te maken. In september 2012 was er het grote project van o.a. het Evangelisch Werkverband, die hierover een prachtige glossy hebben verspreid. De website is veel bezocht, er zijn Bijbels opgevraagd en er zijn heel veel gesprekken gevoerd. Volgens onderzoek zijn er in Nederland ongeveer 4 miljoen spirituele zoekers! Zij zouden wat kunnen vinden in de kerken die al een lange traditie hebben van zoeken en gevonden worden. Dan is het goed om te zoeken naar wegen hoe we hierover kunnen praten, eerst met elkaar en dan ook met anderen. Dat mensen op zoek zijn naar houvast en naar iets hogers, dat is van alle eeuwen. In de Middeleeuwen was daarover veel zekerheid. Daarna werd er veel vastgelegd en kon je je fouten afbetalen in een aflaat, waarvan kerken gebouwd konden worden. Toen kwam, gelukkig, de Reformatie, omdat men inzag dat de paus teveel macht kreeg en de aandacht van het geloof minder op God zelf gericht was. Het lastige daarbij is dat dan al het oude aan de kant wordt geschoven. Nog steeds kan je oude protestantse kerken bezoeken, waar nog zichtbaar is dat oude muurschilderingen met de witkalk zijn bewerkt en de beelden uit de nissen getrokken zijn. Denk aan de Dom in Utrecht! Er gebeurt iets met een mens als hij door God zelf op enigerlei wijze wordt geraakt. Ook dat is van alle eeuwen. Ook nu nog roept God mensen in zijn naam en komen mensen tot geloof in de levende God. In het Oude Testament zijn al verhalen te vinden dat de liefde van God en de reikwijdte van zijn Woord bedoeld is voor de hele wereld. Denk aan de genezing van Naäman, denk aan de profeet Jona. Meteen aan het begin van het Nieuwe Testament vinden we het verhaal van de wijzen uit het oosten, Matt. 2: 1-12, een verhaal wat in onze diensten niet zo veel aandacht krijgt. Zij beginnen aan een reis van vele dagen om de pasgeboren koning van de Joden te vinden. God heeft hier gebruikt gemaakt van de astrologie van die tijd, want ze hebben een ster gezien! De wijzen hebben geen weet van Bethlehem, waar ook David werd geboren. Daarom gaan zij eerst naar het paleis van koning Herodes in Jeruzalem. Herodes snapt er niets van, bij hem is geen kindje geboren. Hij schrikt enorm en is bang voor zijn eigen macht. Dan raadpleegt hij de Joodse schriftgeleerden en die kunnen hem nog op weg helpen ook. Maar hij gaat niet op weg. Hij smeedt alleen een sluw plan met de wijzen: ga maar onderzoek doen en laat het mij dan weten. De schriftgeleerden gaan ook niet op weg. Zij zijn het toch die uitzien naar de komst van de Messias? Maar nee, zij blijven gewoon thuis, bij hun machtscentrum de tempel. Wonderlijk De wijzen gaan verder en die bijzondere ster wijst hen de weg naar het huisje/de stal waar Jezus is geboren. Zij aanbidden het Kind en bieden Hem geschenken aan. God waarschuwt hen in een droom om via een andere weg naar huis te gaan. Zij gaan inderdaad anders naar huis dan zij gekomen zijn. Zij kwamen als zoekers. Zij gaan als mensen die gevonden hebben, gevonden zijn, aangeraakt door de enorme liefde van God. Hun leven neemt een radicale wending. We horen daarna niet meer van hen. En wij, wij hebben de wijzen een mooi plekje gegeven in onze kerstafbeeldingen en stalletjes. Hun leven zal anders verder zijn gegaan. Later ontstaan ook christelijke gemeenten in die streken. Misschien wel omdat de wijzen hun verhaal hebben verteld! Dat wij van de wijzen mogen leren hoe belangrijk het is dat ook wij vertellen wat Kerst betekent! Bijzonder om zo aan de hand van dit verhaal wat bij ons weinig aandacht krijgt, te ontdekken hoe God met heel deze wereld bezig is! Ik wens u een zinvolle tijd van Advent en Kerst en veel heil en zegen voor 2013, een jaar dat de Heer ons geven wil! Vrede en alle goeds, Ds. Christi Bartelink-v.d. Dool P.S. Tip voor de kerstvakantie: breng eens een bezoek aan de Kathedraal Sint Jan, te s Hertogenbosch: kerststal van 20 december tot 8 januari, dagelijks geopend. Dit jaar heeft het thema te maken met verlossing en wordt de link gelegd met de ark van Noach. Ook de wijzen uit het oosten nemen in dit geheel hun plaats in. Aanbevolen uitstapje, zeker met kinderen! 3

6 Protestantse Gemeente de Levensbron Uit de Kerkenraad Het nieuwe seizoen is ook in kerk-bestuurlijk opzicht weer van start gegaan. Het werk van al onze vrijwilligers, alle activiteiten, de kerkdiensten en organisatie daaromheen: het komt allemaal ook terug op de tafel van moderamen en kerkenraad om te bespreken en te evalueren. Alle commissies en taakgroepen draaien weer volop en ook dat werk wordt teruggekoppeld naar de kerkenraad. Zo denken we mee, houden de vinger aan de pols én motiveren we elkaar. We zijn dankbaar voor het feit dat zich voor taken die veel tijd en inzet kosten toch weer nieuwe mensen hebben gemeld. Zo is Bea de Geus bereid om voortaan de wekelijkse zondagsbrief samen te stellen. Rob Menses heeft dit karwei 12 jaar lang geklaard, waarvoor wij hem, ook namens de gemeente, heel hartelijk danken. We hebben teruggekeken op een aantal bijzondere diensten en activiteiten: de startzondag en de familiedienst op diezelfde dag en het bezoek van de Rwandese delegatie en de speciale dienst daaromheen: allemaal bijzondere ervaringen dankzij veel werk achter de schermen door een aantal van ons. Als kerkenraad proberen we zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van waar iedereen mee bezig is en om daar waar mogelijk ook aanwezig te zijn. Het is fijn als er niet alleen vanuit de kerkenraad maar ook vanuit de gemeente zelf belangstelling wordt getoond voor datgene wat anderen tot stand brengen. Zo wordt het samenbindend effect alleen maar groter. Dat geldt zeker voor onze jaarlijkse bazaar die inmiddels ook al weer achter de rug is. Superlatieven schieten net als ieder jaar te kort: het was weer een gezellig en enerverend spektakel met een prachtig resultaat! We zijn dankbaar voor de inzet van zoveel vrijwilligers. Vooral gaat dank en waardering uit naar de groep die deze enorme klus weer wist te organiseren: de inzameling van spullen, de opbouw op vrijdag, ondanks het slechte weer de goede moed en uitstekende sfeer er in houden en na de afbouw op zaterdagnamiddag de kerk weer netjes opleveren voor de daaropvolgende zondag. Chapeau! En inmiddels richten we ons ook weer op de toekomst van onze gemeente. De kerkrentmeesters en diaconie hebben de financiële plaatjes rond voor 2013 en de jaren daarna. En we zijn bezig het nieuwe beleidsplan voor de jaren op te stellen. Dit beleidsstuk beoogt niet zozeer zaken al helemaal vast te leggen, maar het biedt juist een kader waarbinnen we kunnen bespreken welke richting we op willen, hoe we taken willen oppakken en uitvoeren. Het stuk timmert niet dicht, maar opent juist de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de visie en missie die we hebben. Binnen de kerkenraad is er al een inspirerende discussie over bezig. Op het Gemeenteberaad van 15 november bent u er inmiddels ook over geïnformeerd. Elders in dit blad leest u er meer over. Nu we ook officieel Protestantse Gemeente (PG) zijn geworden, zetten we ons binnen Groot-Ridderkerk nog meer in voor samenwerking met andere PKN-kerken met dezelfde signatuur. Ons vaste samenwerkingsverband ( SaRi : de Levensbron samen met de PG-kerken van Slikkerveer, Bolnes en Rijsoord) is een lobby-actie gestart bij de gemeente Ridderkerk en de verzorgingshuizen om te bepleiten dat Ridderkerkse ouderen wat sneller kunnen worden geplaatst in de Ridderkerkse tehuizen, ingeval van herstel/revalidatie of bij ziekte of het naderend levenseinde. Het gebeurt helaas maar al te vaak dat daarvoor naar tehuizen in andere gemeenten moet worden uitgeweken. Het is goed dat we ons als samenwerkende kerken met deze actie ook bij de burgerlijke gemeente op de kaart zetten en ons zo samen inzetten voor de ouderen hier. We hopen dat er serieus naar deze kwestie zal worden gekeken. Tenslotte dan nog kort iets namens mijzelf: voor velen van u was ik al (of nóg) een bekend gezicht. Wat wil je ook met twee in het kerkenwerk zeer actieve ouders kun je hier bijna niet anoniem rondlopen! Zo n 30 jaar geleden heb ik, tijdens mijn studietijd, Ridderkerk verlaten maar ik ben er vorig jaar, als mantelzorger van mijn moeder, weer teruggekeerd. Het is goed om terug te zijn. Ridderkerk is erg veranderd in die lange tijd, ook kerkelijk. Als ik alle hartelijkheid, enthousiasme, onderlinge betrokkenheid en inzet van zoveel kerk-vrienden hier vergelijk met wat ik elders heb ervaren, dan kan ik alleen maar zeggen: we doen het hier met elkaar zo slecht nog niet! Dat was voor mij aanleiding om ook actief mee te willen gaan werken hier. We hebben als kerkenraadsteam een leuke ploeg met een fijne sfeer die het vele werk ook gewoon heel plezierig maakt om te doen - je doet via het kerkenwerk veel kennis en contacten op en leert veel mensen kennen: kortom: ik kan het iedereen aanbevelen! Dus: als je overweegt om eens iets voor de kerk te gaan doen: kom erbij! Er zijn hier en daar nog wel wat vacatures te vervullen. Een hartelijke groet, namens de kerkenraad Thea van Dijk, scriba 4

7 De Toekomst ZWO Collecte voor straatkinderen in Uganda. Zij zijn met kerst ook het liefst lekker thuis. De tijd van Kerstfeest is een warme en gezellige tijd voor de meeste mensen. Tijdens de kerstvieringen is er mooie zang en muziek en thuis wordt er gezellig gegeten met elkaar. Helaas is dat niet voor alle mensen zo. Er zijn mensen om ons heen, die alleen zijn of niet meer naar de kerk kunnen. Wij moeten dan ook oog hebben voor hen en hen niet vergeten! Maar vanuit de ZWO groep vragen wij deze keer uw aandacht voor een andere groep alleenstaanden, zelfs zonder thuis: straatkinderen in Uganda. Duizenden kinderen die hun leven op straat moeten doorbrengen, gevolg: geen schone kleren, gebrek aan goed eten, geen liefdevolle verzorging. Veel kinderen zijn het droge en arme gebied Karamoja in Noord Uganda ontvlucht om in de grote stad Kampala een beter bestaan te zoeken. Maar er zijn er zoveel! Deze kinderen lopen gevaar op allerlei manieren misbruikt te worden en worden bedreigd door ziekte. In Kampala werkt de stichting Dwelling Places (= Woonplaatsen) onder deze kinderen, vangt hen op, geeft ze goed eten, schone kleren en zorgt dat ze naar school gaan. Dwelling Places werkt samen met andere organisaties op dit gebied. De collecte voor KerkinActie op Eerste Kerstdag is bestemd voor dit werk. Helpt u mee om deze kinderen een toekomst te geven? Alvast bedankt namen hen! Namens de ZWO groep, Henk Kamperman. Kerstpakketten voor vluchtelingen en straatverkopers Op zaterdag 10 en zondag 11 november kon u producten inleveren voor de kerstpakketten voor vluchtelingen en straatverkopers. Zondag 11 november vierden wij de dankdienst voor Gewas en Arbeid. Het is een goede gewoonte geworden om op deze zondag voor dit doel diverse levensmiddelen en cadeautjes in te zamelen voor deze pakketten. U hebt heel veel levensmiddelen en cadeautjes meegebracht. Dit leverde een prachtig resultaat op. En de pakketten worden zeer gewaardeerd. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Namens de Diaconie Liesbeth Benschop Micha cursus 20 november was de laatste van drie avonden. Naast het college van Diakenen waren er nog twee deelnemers die deze cursus hebben gevolgd. Gedurende deze 3 avonden hebben we nagedacht en gesproken over onze rol als naaste en rentmeester. Hoe gaan we bewust om met de schepping. Wat is onze bijdrage aan de samenleving. Dit leverde boeiende gesprekken op. Deze cursus wordt afgesloten met een gezamenlijk praktijkproject. Namens het College van Diakenen Liesbeth Benschop 5

8 Protestantse Gemeente de Levensbron Bestemmingscollecten Diaconie en ZWO Op 2 december is de 1 e collecte voor de stichting Timon Je kunt als jongere niet meer thuis wonen omdat je ouders verslaafd zijn, je bent als jonge moeder zelf nog niet volwassen en draagt alleen de verantwoordelijkheid voor je kindje of je dreigt als jongvolwassene af te glijden richting criminaliteit. Voor heel veel jongeren in Nederland is dit de harde realiteit. Timon helpt jongeren en hun ouders om problemen met opgroeien en opvoeden te overwinnen. Elke jongere, jongvolwassene en ouder is welkom bij Timon. Medewerkers weten zich geïnspireerd en gemotiveerd door het evangelie van Jezus Christus. Er zijn hulpvoorzieningen van Timon in de provincie Utrecht, regio Rotterdam en in Amsterdam, Enschede en Zwolle. Op 24 december, kerstnacht, vragen wij u aandacht voor het werk van de organisatie Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze organisatie gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol heeft gespeeld. Ze denken dit te kunnen bereiken wanneer deze (ex)gedetineerden: als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven zicht krijgen op de zin van hun bestaan zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen Door het werk van Exodus wordt een normaal leven zonder criminaliteit mogelijk en neemt de veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de maatschappij toe Op 1 e kerstdag, 25 december, is de 1 e collecte bestemd voor Kerk in Aktie, kinderen in de knel. In de kerstcollecte staat het project Dwelling Places in Uganda centraal, een organisatie die straatkinderen opvangt in de hoofdstad Kampala. Hier leven duizenden kinderen zonder thuis. Ze komen uit de regio Karamoja, waar ze de onveiligheid, droogte en honger zijn ontvlucht. Nu zwerven ze dag in dag uit door de straten, op zoek naar eten. s Avonds slapen ze in portieken of leegstaande huizen. In de stad zijn ze echter slechter af dan waar ze vandaan komen. Dwelling Places biedt aan deze kinderen een thuis: een veilige plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. Uiteindelijk hoopt Dwelling Places de kinderen weer een thuis te geven bij hun eigen familie, als het kan in Karamoja. Verantwoording Collecten Diaconie, ZWO, Zondag 14 oktober: de 2 e collecte was voor KerkinAktie, werelddiaconaat, de opbouw van Sudan na jarenlange oorlog. De collecte bracht 328,20 op. Op 21 oktober: Het zwarte zakje (de 1 e collecte dus) was bestemd voor Omzo. Deze stichting komt op voor vluchtelingenkinderen die geheel buiten de boot vallen qua voorzieningen. We zullen 226,80 overmaken. Tot slot berichten we nog over de offerblokken bij de uitgang kleine projecten in Rwanda. De opbrengst voor september en oktober bedroeg 206,82 Namens Diaconie en ZWO iedereen hartelijk dank voor uw bijdragen! Met een vriendelijke groet, Erik-Jan Mulder Penningmeester 6

9 De Toekomst kerkblad van een gastvrije gemeente * Verwerking administratie * Periodieken en jaarrapportage * Loonadministratie * BeLastingaangiften Voor ondernemer & ParticuLier * fiscale advisering Kolenbranderstraat 20 Postbus 4096, 2980 GB Ridderkerk Tel Fax Postbus 404, 3340 AK Hendrik-Ido-Ambacht Een onderdeel van adverteren reserveren aanleverspecificaties tarieven online archief bedrijf in beeld H. OTTEVANGER HERENKLEDING B.V. Koninginneweg 49 - Ridderkerk Telefoon Openingstijden: di.-wo.-do.: uur. vrij.: uur zat uur. s Maandags gesloten Reeds meer dan 25 jaar uw vertrouwen waard Geerlaan 5-7, 2981 AP Ridderkerk Telefoon:

10 Protestantse Gemeente de Levensbron De leeftijd der sterken Column U moet het maar niet verder vertellen maar ik ben dit jaar zeventig geworden. Wat zegt U? Ja, dat zeggen er wel meer, maar het is toch echt zo. In de Bijbel staat dat de kinderen Israëls die de veertig jaren van rondzwerven in de woestijn overleefden zeventig jaar waren als zij sterk waren en tachtig als zij zeer sterk waren. Nou wil ik het leven van tegenwoordig niet met een woestijn vergelijken maar parallellen zijn er wel degelijk te vinden. Als je de media een beetje volgt zou je je bijna schuldig gaan voelen als je ouder wordt want dan kost je de gemeenschap geld. Vroeger werden oude mensen geëerd om hun wijsheid en levenservaring maar tegenwoordig moet je vooral jong zijn om een beetje mee te tellen en is ouwe eerder een scheldwoord dan een eerbetoon. En, laten we eerlijk zijn; het wordt allemaal een beetje minder. Het begint al de eerste keer dat je met hardlopen van je zoon verliest en je hem met stoeien alleen nog maar met smerige trucjes op de grond krijgt. Het zicht wordt wat minder en een beetje schichtig doe je zo n kippenbrilletje op als je in gezelschap iets wil lezen. De scheiding in het haar wordt steeds breder, het aantal vullingen in je gebit neemt toe en indutten op de bank of tijdens een niet zo boeiend televisieprogramma komt ook nog wel eens voor. Een poosje geleden reed ik achter langs de tuin van mijn broer en dacht ik dat ik hem tussen de bomen door zag staan. Ik stapte af en riep zijn naam. Hij reageerde niet. Ik riep nog een keer en opeens kwam ik tot de ontdekking dat ik tegen een vogelverschrikker in zijn tuin stond te roepen. Ik heb dit verhaaltje al een paar keer tot grote hilariteit op een verjaardag horen vertellen maar misschien zegt dit voorval wel meer over mijn broer dan over mij. Maar daar mag u zelf over oordelen. Toch vind ik deze leeftijd best aangenaam; Je hoeft niet zo nodig meer allerlei dingen te doen, het tempo ligt allemaal wat lager en het lijkt wel of je van simpele zaken als het weer, lekker eten of je rust meer geniet dan vroeger. Ik tenminste wel. Je bekijkt de dingen waar anderen zich druk over maken ook met andere ogen; Ik hoef niet zo nodig het allernieuwste mobieltje te hebben met allerlei mogelijkheden waar ik nooit gebruik van zou maken en op facebook hoef ik ook niet. Ik kan me niet herinneren ooit maar de minste behoefte gehad te hebben Apps te downloaden op mijn tablet of te twitteren en ik geef nog steeds de voorkeur aan een gewoon boek met papieren bladzijden. En om de vijf minuten op mijn mobieltje kijken of er soms iemand is die mij wil voorzien van volkomen nutteloze informatie is ook niet aan mij besteed. Kortom; in de ogen van mijn kinderen ben ik hopeloos ouderwets om nog maar te zwijgen van die van mijn kleinkinderen. Er is zelfs een tijd geweest dat onze jongens zich aan mij ergerden maar, geduld, geduld; na een aantal jaren gingen ze me weer om raad vragen. Of hulp, als er weer eens geverfd moest worden of zoiets. En zo kwam het allemaal weer goed. Niets nieuws onder de zon dus, en dat is een vaststelling die zo oud is als de weg van Kralingen. Veel ouder dan zeventig. Teun Rijsdijk Ouderenmiddag De kerstviering voor de ouderen is dit jaar op donderdag 20 december. U bent van harte uitgenodigd! We beginnen om uur in onze 'Levensbron'. De viering wordt besloten met een broodmaaltijd. Voor het opgeven van deze kerstviering: zie pagina 10 in deze 'Toekomst'. Een vriendelijke groet namens de werkgroep, Ank de Jongh 8

11 De Toekomst Wijkavond - Nigerijnse avond. Terwijl buiten de eerste herfstkoude haar intrede deed, heerste in de Levensbron een tropische sfeer. Wijkteam B organiseerde een gezellige avond die in het teken stond van Niger; het land waar Jozef en Renate Garvi al jaren werkzaam zijn. Het landbouwproject wat zij leiden richt zich op het gebruiken van producten van lokale boomsoorten zoals zaden, vruchten en bladeren. Deze bomen kunnen zeer goed tegen de droogte. Nu werken ze vooral met de hanzabomen. Deze bomen produceren voedzame zaden, die van nature een bittere smaak hebben, maar de bitterheid verdwijnt na weken en koken van de zaden. Hierna zijn ze goed te verwerken in allerlei gerechten. Er waren bijna zeventig mensen op deze avond afgekomen. Na een hapje en een drankje werd begonnen met het voorafje: hanza soep. Wat de boer niet kent dat eet hij niet gold niet echt voor dit gezelschap, want een ieder waagde zich aan de soep. Dat het voedzaam zou zijn dat klopte wel; een kopje vol zorgde voor een goede bodem voor de rest van het diner. Hierna vertelde Renate over hun project in Afrika. Onvoorstelbaar wat een verschil tussen onze landen en levensstijlen. Boeiende verhalen en foto s. Het hoofdgerecht bestond uit boboti, een van oorsprong Zuid-Afrikaans gerecht. Marianne van Wijhe had het weer fantastisch goed geregeld. Sommige mensen werden drie maal gesignaleerd bij het opscheppen! En terecht. Ook voor muziek was gezorgd: de dochters van Jozef en Renate zongen het volkslied (in het Frans) van Niger; dit wordt s ochtends op de scholen gezongen terwijl de vlag wordt gehesen. Na het hoofdgerecht volgde een quiz over Niger: erg leuk en leerzaam om op zo n manier iets over dit Afrikaanse land te leren. Als afsluiting van de avond volgde ijs en koffie (met hanzakoekjes!). De opbrengst van de avond, zo n is naar de stichting van Jozef en Renate gegaan. Al met al was het een geweldige avond, vooral dankzij de hulp van Anneke Bode, Marianne van Wijhe, Renate en Jozef Garvi. Wij hebben het met plezier georganiseerd en we bidden Jozef, Renate en hun kinderen Gods zegen toe met hun werk in het verre Niger. Namens wijkteam B, René van der Lugt. Wilt u meer foto s zien, ga dan naar: 9

12 Protestantse Gemeente de Levensbron Uitnodiging voor de kerstviering 2012 Aan alle oudere gemeenteleden, Hierbij nodigen we u uit voor de kerstviering op donderdag 20 december 2012 in de Levensbron. We hopen dat veel mensen hierbij aanwezig kunnen zijn. We beginnen om uur en vanaf uur is iedereen van 65 jaar en ouder van harte welkom. Met elkaar hebben we een mooie kerstliturgie samengesteld: samen zingen en luisteren naar gedichten en naar harpspel van Riannelle Witter. Martin den Outer zal ons begeleiden op het orgel. Om uur besluiten we deze middag met een broodmaaltijd. U komt toch ook? In verband met een te maken kerstbloemstuk zou het fijn zijn als u een witte bloem mee kunt nemen. Als u deze middag bij wilt wonen, kunt u zich opgeven bij: Janny Verwijs Meerkoet 9 tel Nel Oosthoek Leeghwaterstraat 32 tel Tot ziens in de Levensbron Werkgroep oudere gemeenteleden <<<<<<<<<<>>>>>>>>> Bijbelleesrooster za. 1 dec. Openbaring 3:1-6 zo. 2 dec. Openbaring 3:7-13 ma. 3 dec. Openbaring 3:14-22 di. 4 dec. 2 Thessal. 3:1-5 wo. 5 dec. 2 Thessal. 3:6-18 do. 6 dec. Zacharia 9:1-8 vr. 7 dec. Zacharia 9:9-17 za. 8 dec. Zacharia 10:1-5 zo. 9 dec. Zacharia 10:6-12 ma. 10 dec. Zacharia 11:1-14 di. 11 dec. Zacharia 11:15-17 wo. 12 dec. Psalm 126 do. 13 dec. Zacharia 12:1-8 vr. 14 dec. Zacharia 12:9-13:1 za. 15 dec. Zacharia 13:2-6 zo. 16 dec. Zacharia 13:7-9 ma. 17 dec. Zacharia 14:1-11 di. 18 dec. Zacharia 14:12-21 wo. 19 dec. Lucas 1:1-25 do. 20 dec. Lucas 1:26-38 vr. 21 dec. Lucas 1:39-56 za. 22 dec. Lucas 1:57-66 zo. 23 dec. Lucas 1:67-80 ma. 24 dec. Lucas 2:1-14 di. 25 dec. Lucas 2:15-21 wo. 26 dec. 1 Johannes 1:1-2:2 do. 27 dec. 1 Johannes 2:3-11 vr. 28 dec. 1 Johannes 2:12-17 za. 29 dec. Lucas 2:22-35 zo. 30 dec. Lucas 2:36-40 ma. 31 dec. Lucas 2:41-52 <<<<<<<<<<>>>>>>>>>> Overlijden ds. K. Ubels Met leedwezen heeft de kerkenraad kennis genomen van het droeve bericht dat ds. K. Ubels, laatstelijk werkzaam en nog woonachtig in Putten, op vrijdag 9 november jl. onverwacht is overleden ten gevolge van een tragisch verkeersongeval. Hij was 89 jaar oud. Ds. Ubels was destijds wijkpredikant van de Pelgrimskerk(wijk oost) en hij was met zijn gezin woonachtig in de pastorie aan aan de Klooslaan. Hij heeft onze kerk gediend van 1969 tot Velen in onze gemeente hebben nog goede herinneringen aan de tijd dat ds. Ubels en zijn gezin hier woonden. Namens kerkenraad en gemeente van de Levensbron is aan de familie Ubels een condoleancebrief gestuurd. Wij bidden hen troost en Gods nabijheid en kracht toe in hun verdriet en gemis. Thea van Dijk, scriba 10

13 De Toekomst Antependia Afgelopen zondag - de laatste zondag van het kerkelijk jaar - Eeuwigheidzondag genoemd herdachten wij de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. WIT de kleur van Nieuw leven, Reinheid was toen te zien voor in de kerk. A.s. Zondag beginnen de Adventsweken en de kleur wordt dan Paars. De kleur van Boete, Schuld. Wij bereiden ons dan voor op de Komst van de Heer. De eerste twee zondagen hebben geen speciale naam. De 3de zondag draagt de naam Gaudete = Verblijdt u. De 4e zondag is: Rorate Coeili (Jes. 45-8) = Hemel laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken. Vanaf Kerst zal het witte kleed kleur van reinheid en feest te zien zijn. (t/m de eerste zondag na 6 januari) Wij wensen u allen een goede voorbereidingstijd en Gezegende Kerstdagen toe! Taakgroep Liturgie Rita Lindeboom Het nieuwe liedboek komt eraan! Op zaterdag 25 mei 2013 zal het nieuwe liedboek worden gepresenteerd. Ook in Ridderkerk wordt nagedacht hoe we dit liedboek willen invoeren en onder de aandacht brengen van de kerken die hiermee willen gaan werken. We zouden het fijn vinden als iedereen dit nieuwe liedboek zou willen kopen. De belangstelling daarvoor willen we stimuleren door te kijken of we korting kunnen krijgen en evt. als kerken zelf kunnen geven, en door tijdig een intekenlijst in diverse kerken neer te leggen. We houden u op de hoogte! Op 17 januari is hierover een voorbereidende avond in de Levensbron met ds. Pieter Endedijk, eindredacteur van dit nieuwe liedboek. We krijgen dan eerst een, korte, inleiding over de inhoud en totstandkoming van het nieuwe liedboek, we gaan samen zingen uit de proefbundel, en we delen met elkaar ideeën hoe en wanneer we hier in ons dorp het liedboek kunnen introduceren en hoe we ermee vertrouwd kunnen raken. Wat komt er in dat nieuwe liedboek? Allereerst: het boek wordt een stuk dikker dan het huidige liedboek. De ondertitel van het boek is: Zingen en bidden in huis en kerk. Er zijn 8 verschillende onderdelen: 1. Psalmen: alle 150 psalmen zoals we die nu kennen, worden gewoon overgenomen 2. Gezangen in het huidige Liedboek: de liederen met een historische waarde, denk aan Stille Nacht, en liederen die goed zijn ingeburgerd. 3. Nieuwe Nederlandse liederen: liederen uit diverse bundels en ook liederen van één dichter, zoals André Troost. In deze categorie vallen ook liederen uit Tussentijds, Evangelische liedbundel en Zingend Geloven: eigenlijk uit de ontwikkeling van na het vorige liedboek. In deze categorie zullen genoeg liederen staan, die bij ons al eens gezongen zijn. 4. Nieuwe buitenlandse liederen: vertalingen van liederen uit korter geleden verschenen buitenlandse bundels die de eenheid van de kerk van Christus benadrukken. Ook liederen uit Taizé en Iona vinden hier een plaats. 5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen. Hoewel dit niet een aparte rubriek zal worden, was dit wel een gemis in het huidige liedboek. Deze liederen hebben een zodanig niveau dat ze met de hele gemeente gezongen kunnen worden. Hierin zullen we ook liederen uit Alles Wordt Nieuw terugvinden! 6. Liturgische gezangen: denk aan liederen voor thuis aan tafel, en verder voor de vaste elementen in een kerkdienst. 7. Overige zangvormen: hierbij mogen we denken aan canons en kerkverzen, ter verlevendiging van bijeenkomsten en kerkdiensten. 8. Gebeden en meditatieve teksten voor gebruik thuis en in het pastoraat Van harte welkom dus op donderdag 17 januari in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10, vanaf uur is er koffie en thee, om uur uur begint het programma, wat tot ongeveer uur zal duren. Namens de werkgroep voor het nieuwe liedboek, Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool 11

14 Protestantse Gemeente de Levensbron Kerkdiensten Zondag 2 december 1 e Advent uur : M.m.v. de liedgroep: Lied uur : Mw. ds. Chr. Bartelink-v.d. Dool Ouderlingen : René v.d. Lugt(OvD) en Ton Overheid Diaken : José Vlasblom Schriftlezing : Pauly Lodder Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Welkomstcomité : Nelly Vlietstra en Wil van Groenigen Oppasdienst : Marieke van Galen (M) en Elseline Kruithof Studio : Michiel Klaver Collecten : 1. Diaconie 2. Kerk Organist : Arie de Korte Koster : Piet Katsman Ouderenvervoer : Gr. A: B. Los; Gr. B: R. van der Lugt; Gr. C: C. Stip Zondag 9 december 2 e Advent uur : GotZ 125: 1 en 3 M.m.v. Harpe Davids uur : Ds. M. de Geus Ouderlingen : Ton Overheid(OvD) en Gert Rijsdijk Diaken : Ronald de Jong Schriftlezing : Elseline Kruithof Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Tienerdienst : Voor alle tieners vanaf 12 jaar Welkomstcomité : Loes den Outer en Janneke Vlasblom Oppasdienst : Marieke van Galen en Marieke Verhaar Studio : Leen Groeneveld Collecten : 1. Kerk 2. Onderhoud Organist : Barthold Jongejan Koster : Wim en Dieneke Ruinard Ouderenvervoer : Gr. A: N. Sprenger; Gr. B: T. Kooijman; Gr. C: G. Rijsdijk uur : Ds. G.J. van Beek Dienst met verstandelijk beperkten In de Goede Herderkerk Zondag 16 december 3 e Advent uur : Gez. 122: 1 t/m uur : Mw. ds. Chr. Bartelink-v.d. Dool Ouderlingen : Gert Rijsdijk(OvD) en Henk Witter Diaken : Henri van Gameren Schriftlezing : Marianne v. Wijhe Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Welkomstcomité : Gert Rijsdijk en Frans Schop Oppasdienst : Bea van Loon (M) en Karin Witter Studio : Matthijs Kruithof Collecten : 1. Diaconie 2. Kerk Organist : Arie de Korte Koster : Siem de Klerk Ouderenvervoer : Gr. A: N. Los; Gr. B: R. v.d. Lugt; Gr. C: H. Witter Vrijdag 21 december Ouderling : Toos Smit Kerstviering in de Reyerheem 12

15 De Toekomst Zondag 23 december 4 e advent uur : Gez. 124: 1 t/m uur : Ds. M. de Geus Ouderlingen : Mieke Monster(OvD) en Hilda Geysendorpher Diaken : Danny v.d. Berg Schriftlezing : Marjon Kruithof Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Welkomstcomité : Gerrit Kruithof en Jan Kocks Oppasdienst : Mary Krijgsman (M) en Leonie Groeneveld Studio : Henk Dijksman Collecten : 1. Onderhoud 2. Diaconie Organist : Bas Wilschut Koster : Cees van Die en Anneke Muizelaar Ouderenvervoer : Gr. A: J. Witter; Gr. B: T. Kooijman; Gr. C: J. van Prooyen Maandag 24 december Kerstavonddienst uur : Ds. M. de Geus M.m.v. Interkerkelijk koor Salem Ouderlingen : Hilda Geysendorpher(OvD) en Kees Hofstede Diaken : José Vlasblom Schriftlezing : Marianne Nijman Welkomstcomité : Nico Los en Ellen van Toorn Studio : Koos de Roo Collecten : 1. Diaconie 2. Kerk Organist : Dirk Zwart Koster : René v.d. Lugt Ouderenvervoer : Gr. A: D.W.J. Kocks; Gr. B: H. Kamperman; Gr. C: M. de Keizer Dinsdag 25 december 1 e Kerstdag uur : Mw. ds. Chr. Bartelink-v.d. Dool M.m.v. Geref. Kerkkoor Ouderlingen : Kees Hofstede(OvD) en Jan van Hulsteijn Diaken : Ronald de Jong Schriftlezing : Leen Kruithof Welkomstcomité : Marjon Kruithof en Marja Witter Oppasdienst : Marijke de Wild (M), Joke Blom en Marieke Verhaar Studio : Dick Verschoor Collecten : 1. Diaconie 2. Kerk Organist : Barthold Jongejan Koster : Bert Vlasblom Ouderenvervoer : Gr. A: H. Krijgsman; Gr. B: K. Krikke; Gr. C: C. Stip Zondag 30 december uur : Uren, dagen, maanden, jaren, uur : Ds. A.M. Los te Oosterhout Ouderlingen : Jan van Hulsteijn(OvD) en Thea van Dijk Diaken : Liesbeth Benschop Schriftlezing : Vanessa Bode Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool Welkomstcomité : Thea Op den Camp en Eize Bultsma Oppasdienst : Marieke van Galen (M) en Melany Rijsdijk Studio : Aad Andeweg Collecten : 1. Kerk 2. Diaconie Organist : Barthold Jongejan Koster : Menno de Jonge Ouderenvervoer : Gr. A: N. Sprenger; Gr. B: C. Hofstede; Gr. C: E. van Donselaar Maandag 31 december Oudjaarsdienst in Bolnes uur : Mw. ds. Chr. Bartelink-v.d. Dool Ouderlingen : Thea van Dijk en Johan Biesbroek Schriftlezing : Jan d. Wild Collecten : 1. Kerk 2. Diaconie Organist : Arie de Korte Ouderenvervoer : Gr. A: B. Los; Gr. B: E. Assink; Gr. C: H. Witter 13

16 Protestantse Gemeente de Levensbron Verjaardagen 5 dec D. de Jongste - van 't Hof Azaleastraat BB 94 jaar 6 dec A. van Gelder-Bode Het Sonnet VW 83 jaar 8 dec R. Vermaat - van Noppen Mr. Troelstrastraat AS 78 jaar 8 dec T. Vonk - Kunnen Pelikaan TE 81 jaar 9 dec M.H. Kocks - van Veggelen Kam. Onnesstraat EC 82 jaar 9 dec P. van der Ven-Zijderveld Vondellaan VR 79 jaar 12 dec N. Kranendonk - Lagendijk Seringenplantsoen BL 76 jaar 13 dec A. Schop Kerkweg AP 76 jaar 14 dec A.L. de Jong - Verboom Goudenregenplantsoen TD 93 jaar 16 dec H.J. Keijzer - van der Waal Prunusplantsoen ND 87 jaar 17 dec A. Put - Lodder Vondellaan VS 81 jaar 17 dec W. Venneman - van Rij Doctor Kuyperstraat XD 82 jaar 24 dec A. van der Spoel Houtzaagmolen GD 87 jaar 24 dec J. Roelfzema Kloosplantsoen ST 76 jaar 24 dec J. Sterkenburg - Boonstoppel Goudenregenplantsoen TJ 84 jaar 24 dec P.B. Lems - van Nielen Zeemanstraat ES 90 jaar 26 dec M. van 't Hof - de Jong Kloosplantsoen SN 82 jaar 28 dec T. Rietdijk Vlietplein GJ 83 jaar 31 dec L. Schenk - Koffeman Sleedoornlaan BX 88 jaar 31 dec W. Schop - de Wit Geerlaan AR 77 jaar 1 jan D. Berkhout - Sterk Riederborgh, K BC 82 jaar 3 jan C. van Prooijen - de Vroed Kam. Onnesstraat EB 78 jaar 3 jan M. de Hamer - Lievisse Adriaanse Tarbot ND 78 jaar 4 jan A. Witter Vlietplein GL 91 jaar 5 jan N. Heester - Nijman Reijerheem, K GB 90 jaar 6 jan A.A. van Vliet - van Nes Huniadijk 251, K EG 90 jaar 6 jan E.M. Bredius - Lagendijk Kloosplantsoen SH 79 jaar Huwelijksjubilea 40 jaar gehuwd 13 dec C.B. den Hartog / W.P. den Hartog - van der Burg Paltrokmolen GA 54 jaar gehuwd 10 dec A. Stout / J.A. Stout - Klijnsmit Sint Jorisstraat GA 57 jaar gehuwd 20 dec M. van der Linden / M. van der Linden - van Wingerden Vondellaan VR Kerkelijke stand Verhuisd Elseline Kruithof Van Bliek 37 naar Mr. Troelstrastraat 155 Verhuisd en ingeschreven bij de kerk in de nieuwe woonplaats Christian Otto Van Zwaluw 159 naar Rotterdam Binnen de Riederborgh is verhuisd van kamer 423 naar kamer 427: De heer D. Brand. Zijn nieuwe telefoonnummer is: Gedoopt / Belijdenis 14 okt. is gedoopt: Feline Oversier, Henri Matissestraat 54, Rotterdam 4 nov. deden belijdenis: Jeffrey van den Berg en Kristel van den Berg-Hollestein, Koolmees 74 Jeremy Bezemer en Carlijn Bezemer-Hollestein, Jan v. d. Heijdenstraat 4, H.I. Ambacht Kristel en Carlijn werden ook gedoopt evenals de kinderen: Bing, zoon van Jeffrey en Kristel v.d. Berg Daan en Zarah, zoon en dochter van Jeremy en Carlijn Bezemer Mutaties Veel zaken kunt u doorgeven aan de aanspreekpunten. Verhuizingen s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie. Adres: Couperusstraat 5, 2985 CC Ridderkerk (telefoon: , Aantal leden: 1087 Leen Groeneveld 14

17 De Toekomst Activiteitenagenda Datum Tijd Activiteiten Bijzonderheden Vergadering Taakgroep Liturgie Repetitie Gereformeerd Kerkkoor Vergadering Taakgroep Liturgie Ophalen oud papier in West en t Zand, of afgeven tot uur aan de A. Bijnstraat, naast de kerk Kerkenraad Cathechesatie Verstandelijk Beperkten Repetitie Gereformeerd Kerkkoor Belijdeniscathechesatie Kerstmarkt Repetitie Gereformeerd Kerkkoor 18 Uiterste inleverdatum De Toekomst Vergadering College van Kerkrentmeesters Redactie vergadering Rosmolen Kerstviering voor ouderen Vergadering Kleine Commissie Samen eten in de kerk 2 jan Stickeren De Toekomst 3 jan Vergadering Moderamen Koor en samenzang in de regio Datum Tijd Plaats 2 dec Oriolus in de Open Hof, Schildmanstraat H.I.Ambacht 16 dec Ridderkerks Kinder- en jeugdkoren in de Breepleinkerk Rotterdam 17 dec Kerstsamenzang met Slikkerveers Chr. Mannenkoor en The Messengers in de Goede Herderkerk Ridderkerk 19 dec The Credo Singers o.l.v. Bert Kruis in De Doelen Rotterdam 15 dec Deo Cantemus Kerst-Doelenconcerten 2012 Rotterdam 18 dec Deo Cantemus Kerst-Doelenconcerten 2012 Rotterdam 20 dec Deo Cantemus Kerst-Doelenconcerten 2012 Rotterdam 22 dec. Uitverkocht Deo Cantemus Kerst-Doelenconcerten 2012 Rotterdam De redactie is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in deze rubriek. Gift. Uit de nalatenschap van Mevr. Moet-Uittenbroek hebben wij deze maand een bedrag ontvangen van 2.500,-- Wij zijn blij dit te mogen ontvangen. Namens CvK, Piet Maaskant 15

18 Protestantse Gemeente de Levensbron De classis in het nieuws De rol van de kerk bij rampen Wat kan de kerk betekenen wanneer er zoiets gebeurt als de moord op Milly Boele? Kun je je daar op voorbereiden? En wat moet een kerk doen als de brand in Moerdijk nog meer schade en angst had veroorzaakt? Daarover spreekt de classis op donderdag 29 november vanaf uur in de Hervormde kerk van Rijsoord, Rijksstraatweg 43 te Ridderkerk-Rijsoord. Ds. Riet Boogaard en ds. Kees Streefkerk zullen met ons daarover in gesprek gaan en u bent van harte welkom om mee te praten, want de vergadering is openbaar. Beide predikanten vertellen over hun ervaringen met de moord op Milly Boele, waar zij als gemeentepredikanten bij betrokken waren. De kerk moet open De dag na de vermissing van Milly Boele op 10 maart 2010 vergaderde de kerkenraad van wijkgemeente Dordrecht- Sterrenburg. Er is een meisje vermist in de Schuilenburg klonk daar. De familie bleek lid van onze gemeente en de wijkpredikant (Riet Boogaard) besloot hen direct te bezoeken. Zes dagen later werd het lichaam van Milly gevonden. Er was grote betrokkenheid en aanwezigheid van de hele buurt en stad, vanuit de burgerlijke overheid, en de aandacht van regionale en landelijke media was enorm. De beslissing om de kerk open te stellen is intuïtief en snel genomen. We moeten hier aanwezig zijn en een plek bieden waar mensen hun emoties kwijt kunnen, even rustig kunnen zitten en tot zichzelf kunnen komen. Apeldoorn en Urk zaten nog vers in ons geheugen. Ons kerkgebouw staat om de hoek en zo midden in de wijk. De familie was blij met het idee. In korte tijd werden ook anderen, gemeenteleden, gemobiliseerd. En ze waren er! De koster natuurlijk, meedenkende en meevoelende gemeenteleden die als gastvrouw/-heer aanwezig wilden zijn. Twee plekken zijn ingericht: één in de hal, met een boek, een foto van Milly, een kaars en bloemen (makkelijk toegankelijk) en één in de kerkzaal met opnieuw een foto, de Paaskaars en bloemen (de naburige bloemenkiosk leende spontaan een vaas uit en stak nog gauw een vlinder tussen de bloemen). Om te voorkomen dat de stilte een leegte zou worden, was in de kerkzaal voortdurend zachte, toepasselijke klassieke muziek te horen. Pastoraat en logistiek De volgende dag zaten wij bij elkaar om vooruit te kijken. Hoe gaan we om met de media, schrijvende pers en cameraploegen? We kregen de dag ervoor ineens met hen te maken en hadden nauwelijks ervaring. Hoe kunnen wij de familie gelegenheid geven om op gepaste wijze afscheid te nemen in de uitvaartdienst, met zoveel belangstelling van mensen overal vandaan, van de media, en met zoveel ideeën en suggesties die naar de familie toe klonken? We besloten over te gaan tot een verdeling van taken: Riet richtte zich als wijkpredikant helemaal op de pastorale en liturgische aspecten rond de uitvaartdienst en Kees werd woordvoerder naar de media en hield zich bezig met alle logistieke aspecten die zich aandienden. Intensieve communicatie tussen ons was natuurlijk nodig om wederzijds op de hoogte te blijven en samen beslissingen te kunnen nemen. Overheid en media Omdat de omgang met de media niet in het opleidingspakket van predikanten zit, zocht Kees contact met Hans Berrevoets, voormalig journalist en kenner van medialand. Hij heeft met oog voor de eigen taak en plaats van de kerk de communicatie tussen de kerk en de andere instanties op de rails gezet, en zo ons voortreffelijk gecoacht en geadviseerd. Op de zaterdag voor de uitvaartdienst belegde hij een overleg met vertegenwoordigers van de familie, de burgerlijke gemeente, de politie, het bureau slachtofferhulp en de begraafplaats en met de uitvaartbegeleider om te komen tot een optimale afstemming voor de uitvaartdienst. Tot dan toe was de kerk niet officieel in dit overleg betrokken en circuleerden er wel gedachten over liveuitzending via de tv en beeldschermen vóór de kerk. Van Hans leerden wij de term meebewegen met de media, d.w.z.: oog hebben voor de belangen van de media, hen waar mogelijk tegemoet komen, en daarbij gelijk aangeven wat onze eigen belangen zijn en wat we als kerk wel en niet willen. De kerk kon de uitvaartdienst aanbieden via de kerkwebradio, tijd en plaats melden en zo gelegenheid geven tot verslag, zonder dat dit afbreuk zou doen aan de dienst zelf. Dat we ook liturgieboekjes uitdeelden aan de media en aan belangstellenden die de dienst op het grasveld vóór de kerk middels grote luidsprekers mee wilden beleven, is gebleken een goede keuze te zijn. Om praktische redenen was de uitvaartdienst alleen toegankelijk voor door de familie genodigden, voor gemeenteleden die zich hadden ingeschreven en voor schrijvende pers die niet storend aanwezig zou zijn. Het resultaat was een warme en waardige dienst, allereerst voor de familie en de mensen om hen heen, ook leerlingen van de school en buurtgenoten; door de media is - mede door dit aanbod van de kerk - op integere wijze verslag gedaan. Vragen We hebben ervaren, dat de kerk in de wijk bij een ingrijpende situatie als de dood van Milly Boele een plaats kan zijn waar aandacht is voor wat speelt in de levens van mensen. Een vraag die blijft, is hoe we signalen kunnen opvangen en antennes ontwikkelen om hieraan ook in andere situaties vorm te geven. Namens de classis, Riet Smid, telefoon , 16

19 De Toekomst Kerstmarkt 2012 Ook dit jaar wordt u weer van harte uitgenodigd om naar de kerstmarkt komen en wel op: Zaterdag 15 december van 10 tot 16 uur in de Levensbron Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk Wilt u thuis een gezellige sfeer creëren tijdens de Kerstdagen, kom dan beslist eens kijken op de Kerstmarkt, daar zijn mooie dingen te koop, zoals: Radio Ridderkerk Prachtige bloem- en kerststukken Schitterende kaarten Kunst en creatief werk Keramiek Schilderijen Kerstspulletjes Kaarten voor de musical Maria en nog veel meer Heerlijke wijnen en u mag eerst proeven Er is koffie, met wat lekkers Bent u creatief en wilt u wat maken voor de kerstmarkt, wij houden ons aanbevolen: Anneke Muizelaar, tel of Annie Stout, tel of U komt toch ook. <<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>> De uitzendingen van Radio Ridderkerk zijn te beluisteren op de Ridderkerkse kabel FM en op de FM in de ether. De religieuze programma's zijn elke zondag te beluisteren op de volgende tijden: Zondagmorgen "Ridderkerk en de kerken" uur: Kerkdienst vanuit één van de 13 aangesloten kerken. Rond deze kerkdiensten wordt koor- en instrumentale muziek ten gehore gebracht. Zondagavond 1x in de 14 dagen uur: "Verhalenderwijs". Een programma over liederen met een verhaal uur: "Religieus op uw verzoek". Iemand een plezier doen met een mooi 1ied? Bel uur: "Zomaar voor u". Veel koor en instrumentale muziek rondom drie rubrieken: "Herinnering aan een lied" "Gedichten en gedachten" en "Gezongen gedicht" of "Gezongen gebed" Zondagavond 1x in de 14 dagen uur: "Schatgraven". Kinderprogramma uur: "Niet te geloven". Praten over geloven in deze tijd; u kunt reageren tijdens de uitzending, tel uur: "Muzikaal boeket" Een luisterprogramma voor het hele gezin, met muziek voor de kinderen. CD van de maand. kwis, verhaal kortom voor elk wat wils. Emmy Mulder, tel

20 De De Toekomst Toekomst kerkblad van kerkblad een gastvrije van een gemeente gastvrije gemeente Een mooi Een mooi FOTOPRODUCT FOTOPRODUCT met je met eigen je digitale eigen digitale foto s foto s Voor onze maandelijke actie kijk je op Een mooi fotoalbum met je eigen digitale foto s Geef je mooiste herinneringen vorm! PRINTMIJNFOTOS.NL is een onderdeel van printmijnfotos.nl is een onderdeel van

21 De Toekomst Werken aan een gezonde relatie: ga naar een Marriage Course! Een paar leuke avondjes uit Want: iedereen verzorgt wel wat! 1. Je planten 2. Je haar 3. Je auto 4. Je tuin 5. Je lichaam 6. Hoe zit het eigenlijk met de verzorging van je huwelijk en/of relatie? Aandacht besteden aan je relatie, is eigenlijk een thema waar je niet zo gauw over praat. Als het goed gaat, nou dan gaat het goed. Maar het is de kunst de onderlinge communicatie goed te houden in allerlei opzichten. Daarom bieden wij deze cursus aan! Op 14 november was er in Bolnes de lezing van psychologe Jitske Ekkelenkamp uit Zwijndrecht. Nu gaan we verder naar een Marriage Course in Ridderkerk. Het is een heel karwei om zoiets op te starten en je moet goed nadenken door wie die cursus hier gegeven kan worden. Om mee te doen is ieder echtpaar/stel welkom. Het is zo goed om eens een paar weken wat meer bezig te zijn met communicatie: het is verrijkend en stimulerend voor de tijd die nog voor je ligt. Daarvan hoorden we bij de lezing een impressie van de familie Kroonen, die zelf al een aantal jaren de cursus aanbieden in Zwijndrecht. Voor de lezing hebben we als voorbereidingsgroep en de inleiders met elkaar gebeden, ook voor degenen voor wie de drempel nog te hoog is om hier naar toe te gaan. Een aantal belangrijke aandachtspunten in een relatie zijn: (uit de handout van Jitske) 1. Passie. Dit heeft te maken met het vuur in de relatie. Passie komt tot uiting in de lichamelijke verlangens. In veel relaties zie je dat de partners als broer en zus met elkaar omgaan. Laat dan een alarmbel gaan rinkelen Toewijding. Dit heeft te maken met het feit dat je het liefst "voor het leven" bij elkaar wilt blijven. Het houdt in dat je voor nu en voor de toekomst samen op allerlei gebied plannen maakt. Het wil ook zeggen "samen de kar trekken". 3. Intimiteit. Dit heeft letterlijk en figuurlijk te maken met je blootgeven. Dat wil zeggen dat je je diepste emoties met je partner durft te delen. Het heeft dus te maken met (lichamelijke) veiligheid en geborgenheid. 4. Exclusiviteit. Bij een goede relatie hoort (seksuele) exclusiviteit. Oftewel je bent er voor elkaar en niet een ander/anderen erbij, bij voorkeur 5. Frustratietolerantie. Je partner zal zelden alles precies doen zoals jij dat wilt. Het hebben van een relatie kan worden omschreven als "het leren omgaan met elkaars verschillen". 6. Empathie. Hiermee wordt bedoeld: het vermogen om je in te leven in het gevoelsleven van de ander (je partner). 7. Introspectie. Kijken naar wie je bent, hoe je bent, en waarom je doet wat je doet. 8. Vergeven en vergeten. Mensen zijn zich helaas veel te weinig bewust van hoe ze op een ander overkomen. 9. Egoïsme en altruïsme. We zoeken bij voorkeur de leuke dingen op, en vermijden wat we niet prettig vinden. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als je je ten doel stelt het je partner zo veel mogelijk naar de zin te maken. Neem voor elkaar de tijd! Het is erg belangrijk om tijd te reserveren voor elkaar. Huwelijkstijd zou je dat kunnen noemen. En als het nodig is om die tijd te reserveren spreek dan samen een dagdeel af en zet dan beide in je agenda. Samen praten en elkaar ruimte geven voor gevoelens, en delen wat je meemaakt, bevordert de intimiteit. Ga eens lekker samen uit eten, of uitwaaien langs het strand en gezellig koffie drinken. Het hoeft niet eens veel tijd en geld te kosten. Het gaat om aandacht, zonder afleiding door andere mensen of andere dingen. Gun elkaar ook eigen dingen, eigen contacten. Wel leuk om daarover samen uit te wisselen, maar je moet elkaar niet verplichten met de ander mee te gaan. Samen lachen is ook heel erg kostbaar, dat verstevigt het samen gevoel! We hebben met een kleine groep mensen een hele fijne avond gehad: het was verrijkend en we hebben veel herkend in de lezing en we hebben samen gelachen. Het zou heel waardevol zijn als dit een vervolg zou kunnen krijgen. Op dit moment denken we aan een losse avond in de sfeer van de Marriage Course: ideeën zijn ook welkom. Jan van Egmond (kerkelijk werker), Ds. Joke van der Neut, Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool Marriage Course: Samen op een gezellige manier bezig zijn met je relatie Kosten: 80,-- per echtpaar, graag contact te betalen op de eerste avond. Opgave en inlichtingen: voor 15 december 2012 bij: Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool, telefoon

22 Protestantse Gemeente de Levensbron De Musical Maria. De kracht van de liefde Het Musical team van PKN gemeente de Levensbron heeft afgelopen maanden hard gewerkt aan het realiseren van weer een musical. Na de zeer succesvolle uitvoeringen van de musicals Esther en Mozes heeft de kerngroep voor u weer een fantastische musical voorbereid, namelijk de musical Maria. Een musical over de moeder van Jezus. Wat kunt u verwachten. Deze musical verbindt de Bijbelse fragmenten over het leven van Maria als de moeder van Jezus op een natuurlijke manier met de levensvragen van de mensen van nu. Eigentijdser kan het niet. Dit verhaal speelt zich af in de werkelijkheid van de huidige tijd en verbind het Bijbelse verhaal verrassend met het leven van alle dag. In al die ervaringen gaat het ten diepste om de kracht van de liefde. De gezongen liederen hebben zeer pakkende teksten, die muzikaal ondersteund worden door qua sfeer passende arrangementen. Liederen zijn in de sfeer van ontroerend tot een zeer vrolijk neergezet door de musical schrijvers Gerard van Midden en Gerard van Amstel. Mede weer door de fantastische inzet van onze vaste regisseur Eugène Vaandrager en onze muzikale leider Arie de Korte en totaal bijna 50 musical spelers hebben we dit als productieteam weer kunnen verwezenlijken. Hieronder een korte schets van het muzikale verhaal: In een klein dorp komt op een dag een reizend theatergezelschap langs. De groep speelt op verzoek improviserend theater. Ze besluiten in overleg met de dorpelingen om het levensverhaal van Maria tot leven te laten komen in spel en zang. De theatergroep zal een aantal dagen blijven in het dorp en de vijf acteurs van de theatergroep spreken samen met de regisseur alle dorpelingen. Zo wordt er een beeld gevormd van het dagelijks leven in het dorp met bijzondere levensverhalen. s-avonds verwerken ze die ervaringen in hun theaterspel, waarbij ze een link leggen naar het verhaal over Maria. Door de voorstellingen van de theatergroep, die op een verrassende manier thema s uit het leven van Maria vervlechten met de levensverhalen van de dorpelingen, gebeurt er iets in het leven van bijna alle dorpelingen. Ze gaan vragen stellen aan zichzelf en aan elkaar. Vragen over zin en onzin, verdriet en hoop, geloof en liefde, loslaten en vasthouden, begin en einde, dood en leven, dromen en visioenen, over geheimen, vastgeroeste patronen en emoties. En soms is het net alsof de dorpelingen zelf met Maria meelopen. Waardoor haar vragen ook hun vragen worden, en haar antwoorden ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de plek die ze ook inneemt voor veel mensen, een nabije moeder met oog voor wat een mens daadwerkelijk nodig heeft aan begrip en mededogen. Aan liefde en warmte. Een moeder zonder voorwaarden vooraf. Bij wie je dus altijd terecht kunt. De musical zal weer worden opgevoerd in de Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk en wel op totaal drie avonden. U mag dit niet missen want evenals de eerdere opgevoerde musicals belooft het ook nu weer een fantastische opvoering te worden. De kerkzaal heeft op het podium een metamorfose gehad en is omgetoverd in een heus dorp met een fantastisch verlichting die de sfeer voor u al direct neerzet. Reserveer de datums vast in uw agenda! U kunt voor de uitvoeringen op de 7 e, 8 e of de 9 e maart 2013 vanaf 01 december 2012 al kaarten bestellen op de volgende verkoopadressen: Jan Verhaar Benedenrijweg 389 te Ridderkerk-Slikkerveer Thom Vermeiden Rietvink 21 te Ridderkerk Hans Luijendijk Dijkje 147 te Ridderkerk-Bolnes Ria Rozeboom Zeemanstraat 18 te Ridderkerk Onnink en Zn e Barendrechtseweg 184 te Barendrecht Of per Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid dan graag uw volledige adresgegevens en telefoonnummer opgeven zodat wij de kaarten u kunnen bezorgen. Of on-line op onze website of De verkoopprijs van de kaarten bedraagt 10,= inclusief een consumptiebon. Op de kerstmarkt die gehouden wordt op de 15 e december a.s. in de Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10 heeft de kerngroep een eigen MARIA-stand waar de kaarten verkocht zullen worden. De eerste 100 kaarten zullen worden verkocht voor de speciale prijs van 9,= (mogelijk gemaakt door een anonieme sponsor). Wij als musicalteam hebben hard gewerkt en hopen ook deze keer weer op een grote opkomst. Namens het Musical team Maria, Jan Verhaar 20

23 De Toekomst Samen eten in de Levensbron We zijn al weer aangekomen bij de laatste maaltijd van het jaar: De kerstmaaltijd. Deze keer niet helemaal officieel op 2 e kerstdag, maar 21 december maken we er toch een heel feestelijke maaltijd van. Zoals gewoonlijk zijn jullie weer van harte welkom vanaf uur en drinken we dan eerst wat met elkaar. De maaltijd begint om uur. Opgeven kan bij Anneke Muizelaar, tel of Mailadres: Tot ziens op de 21 e? Marianne van Wijhe en Anneke Muizelaar 10erdiensten JEUGDPAGINA Wie vindt het leuk om eens mee te kijken bij de tienerdienst om te zien of u of jij daar ook aan mee kan helpen? Er staan ieder seizoen 9 bijeenkomsten (elke 2 e zondag van de maand) gepland. Met 3 groepjes van 2 personen komt het er op neer dat je er dan 3 per jaar mag verzorgen. Aan het begin van het seizoen worden de onderwerpen bedacht en aan de hand daarvan kun je aan de slag. Vorig jaar zijn we begonnen met als uitgangsbasis spelletjes. En omdat je hier zoveel kanten mee uit kan hebben we besloten er ook dit jaar mee verder te gaan. We hebben het in september al over Gokken gehad (wat zegt de bijbel daarover), in november Party and Go (Je hebt elkaar nodig om er wat van te maken) en in november Scrabble (communiceren d.m.v. woorden). Kom gerust eens langs of benader één van ons voor meer informatie. Hartelijke groeten van Margit Kleiker, Tibbe te Lintel Hekkert en Jolein Ingelse Tienersoos: Voor de komende tijd staan er twee avonden op de planning. Zaterdag 15 dec uur: Kerstmaaltijd om zes uur in de hal van Kerk, eerst gaan we koken, daarna gezellig eten met elkaar. Vrijdag 1 februari 2013: Schaatsen. Vertrek vanaf de kerk om uur. Vaders die willen schaatsen en autorijden zijn ook van harte welkom. Graag wel opgeven bij: Kinder- en jongeren leerhuis: In januari en februari zullen de leerhuizen weer plaatsvinden. Binnenkort zullen alle kinderen en jongeren hiervoor een uitnodiging ontvangen. In de toekomst van januari zullen alle data op een rijtje staan. We hopen dat we er net als voorgaande jaren weer mooie bijeenkomsten zullen hebben. Namens de leiding, Florien Verhaar. 21

24 Protestantse Gemeente de Levensbron Nieuws vanuit de oppas Na ongeveer 12 jaar de oppas te hebben georganiseerd, vind ik het tijd geworden dit aan iemand anders over te dragen. We hebben in deze 12 jaar heel veel hulp gehad. Het hoogste aantal was in 2002, toen waren het er 29. Dat is heel wat anders met dit jaar. Er zijn nu nog maar 11 die op zondag op de kleintjes passen. Ook dit jaar stoppen er weer twee: Heleen en Melany. Meiden, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. Het is wel jammer dat jullie stoppen. Gelukkig hebben we twee nieuwe oppassters gevonden: Eveline en Lisa. Welkom bij de club! Ik hoop dat jullie veel oppasplezier gaan beleven de komende jaren. Daarbij blijft het aantal dus 11. Dat is niet echt veel. Het zou toch zonde zijn als er straks helemaal geen oppas meer is. Dus heb je zin om ook bij de oppas te komen, geef je dan op. Dit kan bij Karin Witter. Zij gaat de coördinatie van de oppas overnemen per 1 januari Zij is te bereiken op tel.nr: of Alle oppas van de afgelopen jaren bedankt voor jullie inzet en we hopen dat de oppasclub de komende jaren weer zal groeien. Karin succes gewenst! Een hartelijke groet, Mary Krijgsman. Adventtijd met de Kindernevendienst De adventtijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. Dit jaar worden de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan bij de hand genomen door vier profeten nl. Zacharia, Maleachi, Sefanja en Micha. Zij vertellen dat God dichtbij mensen komt. De profeten zijn te zien in een grote lantaarn. Elke week gaat een nieuwe deur van de lantaarn open. Ook heeft elke profeet een voorwerp bij zich dat iets laat zien van zijn verwachting. Dit nemen de kinderen na afloop mee de kerk in. Ook zal er elke week het project lied gezongen worden, Wie met profeten dromen droomt. We hopen op een verwachtingsvolle adventstijd samen met de kinderen. Namens de Kindernevendienst, Irma van den Berg Kinderkerstviering clubs Hallo allemaal, Net als vorig jaar willen wij ook dit jaar met de clubs aandacht besteden aan Kerstmis. Op maandag 17 december vieren we met elkaar ons kinderkerstfeest. We doen dit in de wijkzaal van de kerk. We beginnen om uur en het duurt tot ongeveer uur. Alle kinderen uit de kerk van de groepen 4 t/m 8 van de basisschool zijn hierbij van harte uitgenodigd. Ook als je dit jaar niet naar de club kon komen ben je van harte welkom. Jullie mogen ook vriendjes/vriendinnetjes meebrengen. Wij zouden het heel leuk vinden als ook ouders en broertjes/zusjes mee komen. Jij komt toch ook?! Groeten van Christi, Lisa, Hester, Elseline, Melany, Lennart en Herman. Jongerenreis Rwanda 2013 De informatieavond heeft stof tot nadenken gegeven. Een unieke reis om te ondernemen en een hele ervaring. Vanuit de Levensbron alleen zijn er momenteel nog te weinig deelnemers om de reis doorgang te laten vinden, dus zijn we in gesprek met andere Ridderkerkse kerken om te peilen of daar interesse bestaat om met ons mee te gaan. We houden jullie op de hoogte! Jeugdraad Alle reacties, ideeën etc. zijn van harte welkom! Gebruik hiervoor het mailadres of bel Margit, Willem, Christi of Danny. Agenda : Kerstviering clubs : Start Europese jongerenontmoeting Taizé in Rome : Sirkelslag voor

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Orde van dienst voor de Kerstviering op 25 december 2016 om uur in de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven te Barendrecht

Orde van dienst voor de Kerstviering op 25 december 2016 om uur in de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven te Barendrecht 1 Orde van dienst voor de Kerstviering op 25 december 2016 om 10.00 uur in de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven te Barendrecht Thema: Maak het mee! (Illustratie) Voorganger: ds. Joma Boers-de Jong

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 9 december 2012 Tweede advent Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 9 december 2012 Tweede advent Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 9 december 2012 Tweede advent Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Kees van den Berg Bij de liturgische

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg?

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Zondag 28 februari 2016 3e zondag 40 dagentijd Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Tussentijds 9: 1,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10)

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Kerkdiensten Zondag 24 juli Plusdienst en Afsluiting Vakantie Bijbel Dagen 10.00

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Protestantse Gemeente de Levensbron Ridderkerk

Jeugdbeleidsplan. Protestantse Gemeente de Levensbron Ridderkerk Jeugdbeleidsplan Protestantse Gemeente de Levensbron Ridderkerk Jaar 2012-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie en aanbevelingen... 4 3. Visie... 5 4. Speerpunten... 5 5. Plan van

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Meer dan een dak boven het hoofd

Meer dan een dak boven het hoofd Meer dan een dak boven het hoofd Welkom op de 121 e Landelijke Diaconale Dag Landelijke Diaconale Dag: een hoogtepunt! Meer dan een dak boven het hoofd. Geloven in delen. Als het diaconale werk in het

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december 2014 19.00 uur Voorganger: Gerrit Medema Ouderling van Dienst: Ellen Blommestijn Diaken van dienst: Daphne Wiegand Organist: Peter Ouwerkerk Cantor:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Lucas 2:25-35 Heb je geduld?

Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Gezang 328: 1,2,3 Groet Als gebed zingen: Opw. 125: Heer ik kom tot U. Waar gaan we straks voor bidden? (inventarisatie)

Gezang 328: 1,2,3 Groet Als gebed zingen: Opw. 125: Heer ik kom tot U. Waar gaan we straks voor bidden? (inventarisatie) Tekst: Lucas 18: 1-8 Biddag 5 10 15 20 25 30 Liturgie: Welkom Gezang 328: 1,2,3 Groet Als gebed zingen: Opw. 125: Heer ik kom tot U Lezen: Lucas 18: 1-8 Psalm 43: 1,3,5 Waar gaan we straks voor bidden?

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie