KERKBODE. Aan Kéfas verschenen VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VRIEZENVEEN. 1 Kor.15: 5a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBODE. Aan Kéfas verschenen VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VRIEZENVEEN. 1 Kor.15: 5a"

Transcriptie

1 Verschijnt ongeveer drieëntwintig keer per jaar om de veertien dagen. Abonnementsprijs 17,50 per jaar. Redaktie-adres: Krijgerstraat 57, 7671 XX Vriezenveen tel Website: hervormdvriezenveen.nl 1 KERKBODE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VRIEZENVEEN Aan Kéfas verschenen Sticker 1 Kor.15: 5a In het eerste gedeelte van 1 Kor.15 wordt door de apostel Paulus een aantal ooggetuigen genoemd van de opstanding van de Heere Jezus. Eén van hen is Kéfas, of zoals hij ons wat beter bekend is: Petrus. Jezus heeft hem het eerst van alle discipelen opgezocht. Wonderlijk, vindt u niet? Wie had dat ooit verwacht? Was hij niet de discipel die Jezus verloochende? Had Petrus van zijn kant de band met Jezus niet doorgesneden? Ja, en toch, mag hij een kroongetuige zijn van Jezus opstanding. Hij is van Kéfas gezien. Al had Petrus het er niet naar gemaakt, Jezus liet hem niet links liggen. Integendeel. Direct na zijn opstanding verschijnt Jezus hem als de Levende, als de Overwinnaar van dood en graf. Jezus heeft hem opgezocht om hem persoonlijk zijn Paasgeschenk te bezorgen, om tegen Petrus te zeggen dat de rekening vereffend is, dat de zonde in het graf is achtergebleven, ook de zonde van de verloochening. En dat alle aanklachten van de satan moeten verstommen. Ondanks alle ontrouw van Petrus, blijkt Jezus trouw te zijn. De draad die Petrus heeft laten vallen, wordt door Jezus weer opgepakt. Waar Petrus het heeft laten afweten, begint Jezus opnieuw. Aan Kéfas verschenen. Dat is het Paasevangelie in een notendop. Vooral dat woordje verschenen moeten we goed op ons laten inwerken. Daar zit n.l. achter dat de oorzaak van dit verschenen niet bij Petrus, maar bij Jezus gezocht moet worden. Het wijst op het volstrekt vrijmachtige en genadige karakter van de verschijning. Het initiatief ligt niet bij Petrus, maar bij Jezus. Hij openbaart zich aan hem, ongedacht en onverwacht. Ook nu, na zijn opstanding blijkt Jezus de goede Herder te zijn, die het afgedwaalde schaap weer opzoekt. Hij neemt het op zijn schouders en brengt het bij de kudde terug. Wat zit daar ook voor ons het Evangelie in. Hoe vaak laten ook wij net als Petrus het er niet bij zitten. Wat schamen wij ons er dikwijls voor om er openlijk voor uit te komen wie wij dienen en liefhebben. Onbegrijpelijk dat de Heere ons dan toch niet afschrijft, maar telkens de moeite neemt om ons zijn stem te doen horen. Nee, Hij zei niet teveel, toen Hij zei: Ik ben de goede Herder. Hij is het inderdaad, toen én nu! Waar tijdens die ontmoeting tussen Jezus en Petrus over gesproken is, blijft voor ons verborgen. Kennelijk heeft de Heere God het niet nodig gevonden dat we dat precies zouden weten, al zal het ongetwijfeld over genade en vergeving zijn gegaan. Dat kan niet anders, na alles wat er is gebeurd. Hoe het ook zij, vast staat dat Jezus aan Petrus is verschenen. Dat is het punt waar het hier om gaat. De blik van de liefde die Jezus op hem richtte toen hij Hem verried, is door de dood niet ongedaan gemaakt, maar eerder bevestigd. Daarvoor gaf Hij de prijs van zijn leven. Het wordt ons meegedeeld tot onze troost en bemoediging. Jezus zocht Petrus als één der eersten op. Wat een genade, wat een zegen. Petrus heeft er niet over kunnen zwijgen. Na Maria en de vrouwen is hij de derde in de reeks die mag getuigen dat de Heere waarlijk is opgestaan. Hij mag in de kring van de discipelen het geloof wekken aan de opstanding van de Heere Jezus. Zoals Jezus hem had beloofd, versterkt hij zijn broeders. Wat de woorden van Maria en de vrouwen niet hebben kunnen uitwerken, wordt de vrucht van zijn getuigenis. Aanvankelijk konden ze het immers niet geloven dat Jezus uit de doden was opgestaan. Nú geloven zij het wel, nu ook Petrus van zijn ontmoeting met Jezus kan vertellen. Hij is door Kéfas gezien. Van over dood en graf heen is Jezus aan Petrus verschenen. Wat een goede Herder, toen en nu. Wie dat verstaat, kan zich daarover alleen maar verwonderen en er evenmin van zwijgen als Petrus. De Heere is waarlijk opgestaan, wij hebben niet een dode, maar een levende Heere! ds.j.w.goossen Kerkbode indd :48

2 Zondag 26 april 2015 Grote Kerk uur: ds. R.J. Kranen (Z)/Scholendienst Shalomschool, Geen kindernevendienst uur: ds. M.H. de Jong/ds. G Doorn (M)/ bevestiging en intrede Kinderoppas aanwezig / Kindernevendienst groep 1 t/m 4 Westerkerk uur: ds. Jac. Jongejan, Katwijk aan den Rijn (M) Kindernevendienst groep 1 t/m uur: ds. M.H. de Jong (W)/m.m.v. de praiseband Evidence Pollenkerk uur: ds. M.H. de Jong (W) Kindernevendienst groep 1 t/m uur: ds. W.L. Dekker, Kampen (M) Aakerk uur: ds. A. Prins (O) Kindernevendienst groep 1 t/m 6 Collectes: Tijdens de dienst: Diaconie/Jeugdwerk Aan de uitgang: Kerkvoogdij Zondag 3 mei KERKDIENSTEN Zingen: Wijk Oost: Psalmen, oude berijming; Wijk Midden, West, Zuid: Liedboek De hele liturgie wordt in alle diensten gebeamerd. Alle reguliere diensten zijn rechtstreeks en achteraf te zien/beluisteren via de website (www.hervormdvriezenveen.nl): Grote Kerk beeld en geluid, andere kerken alleen geluid. Algemene Kerkenraad Preses: Ds. A. Prins, tel Afkondigingen/ voorbede: Almeloseweg 69c, 7671 RC Vriezenveen aanleveren voor vrijdag uur Assessor: G. Sanderman, tel Scriba: H. Harms, Greftenweg 3, tel PC Vriezenveen Jubileum Op 6 april jl. was het 40 jaar geleden dat ds. M.B. Plette in het ambt van predikant bevestigd werd en verbonden werd aan de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort. Na Nieuwpoort diende hij de gemeenten van Ede en Vriezenveen. Tijdens de dienst op Tweede Paasdag werden ds. Plette en zijn vrouw namens de kerkenraad gefeliciteerd en kreeg hij van de kinderen van de kindernevendienst een cadeau aangeboden. Ook op deze plaats willen we ds. en mevr. Plette van harte gelukwensen met het ambtsjubileum. Met dankbaarheid gedenken we hun werk in de gemeente van Vriezenveen. Het afscheid van de gemeente vond bijna vier jaar geleden plaats, maar nog steeds wordt met grote waardering gesproken over de manier waarop ds. Plette de gemeente gediend heeft. We wensen hen beiden nog vele goede jaren in ons midden toe. Welkom A.s. zondag hoopt ds. G. Doorn verbonden te worden aan de Hervormde Gemeente van Vriezenveen. We zijn dankbaar dat er met de komst van ds. Doorn een eind komt aan de predikantsvacature in wijk Midden. We heten hem en zijn gezin van harte welkom in ons Inzameldag voor Manna in alle kerken!! Grote Kerk uur: ds. G. Doorn (M)/Koffiedrinken na afloop van de dienst Kindernevendienst groep 1 t/m 3; Bouwsteen groep uur: ds. A. Prins (O) Westerkerk uur: ds. S.A. van der Veer, Arnhem (W) Kindernevendienst groep 1 t/m 4; Next Door groep 5 t/m uur: K.A. Hazeleger, Ommen (Z) Pollenkerk uur: ds. A. prins (O) Kindernevendienst groep 1 t/m uur: ds. S.A. van der Veer, Arnhem (W) Aakerk uur: ds. H. van Vreeswijk, Kampen (Z) Kindernevendienst groep 1 t/m 6 Collectes: Tijdens de dienst: Diaconie Aan de uitgang: Kerkvoogdij midden en wensen hen een gezegende tijd in Vriezenveen toe. We hopen dat ds. Doorn zijn werkzaamheden in wijk Midden met vrucht mag verrichten en daarnaast ook binnen het geheel van de Hervormde Gemeente Vriezenveen met vreugde mag dienen. Vakantie Ds. H.M. de Jong en ds. R.J. Kranen hopen van 2 t/m 8 mei een deel van hun vakantie op te nemen. In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op ds. A. Prins. Centrale BERICHTEN Donderdag 2 april zijn wij, samen met de mentorcathechese, naar The Passion in Enschede geweest. We hadden gelukkig een erg mooi plekje, omdat we zo op tijd waren. Het was ontzettend druk, heel het plein stond vol met mensen. Het was erg gezellig en we vonden het heel mooi om The Passion van zo dichtbij mee te maken! Mirthe, Karen, Suzan, Vera & Anne-Marèl Bediening heilige doop in de ochtenddienst van zondag 12 april 2015 werd aan onderstaande 8 kinderen het sacrament van de Heilige Doop bediend in de ochtenddienst in de AAKERK Antje Hermina (Anne) Koppelman, geboren Kindernevendiensten Zondag 26 april 2015 Grote Kerk : Geen kindernevendienst ivm scholendienst Westerkerk : Annemarie Eshuis en Annemarie Termorshuizen Pollenkerk : Geen opgave Aakerk : Herjanka Veneberg en Marieke Slot Zondag 3 mei 2015 Grote Kerk : Gerda en Karen Tijhoff Bouwsteen : Mariska Scherphof en Margreet Dubbink Westerkerk : Laura en Sanne Aalderink Next Door : Ruben en Bert van Tebberen Pollenkerk : Geen opgave Aakerk : Petra Slot en Jennita Span Kinderoppas Z ondag 26 april 2015 Grote Kerk : Marleen Schoemaker, Jolanda Toeters, Laura Scherphof Middagdienst: 11 november 2014 te Almelo, dochter van H. Koppelman en J.G. Koppelman-Tempert, De Merel 41, Vriezenveen Sil Stan (Sil) Meulenbeld, geboren 10 november 2014 te Almelo, zoon van H.H. Meulenbeld en S.D. Meulenbeld-Hoff, De Ruijterstraat 22, Vriezenveen Noah Gerrit Willem (Noah) Minkjan, geboren 18 december 2014 te Almelo, zoon van G.B. Minkjan en A.B. Minkjan-Flim, De Wulp 6, Vriezenveen Noud Steggink, geboren 24 december 2014 te Almelo, zoon van T.J.B. Steggink en J.F. Steggink-Dekker, De Buizerd 46, Almelo GROTE KERK Merle Johanna (Merle) Marsman, geboren 31 december 2014 te Almelo, dochter van G. Marsman en G.M. Marsman-Kappert, Garvesingel 109, Vriezenveen Roos Maré (Roos) Roelofs, geboren 9 januari 2015 te Almelo, dochter van F. Roelofs en J.D.S. Roelofs-Welink, Bouwmeesterstraat 27, Vriezenveen WESTERKERK Bertina Dasselaar, Sanne Dasselaar, Karin Holland Westerkerk : Yvonne Jonker, Bertillia Minkjan, Linda Geerligs Pollenkerk : Fredrike Keijzer Aakerk : is geregeld Zondag 3 mei 2015 Grote Kerk : Herriët de Wilde, Susan Winkel, Ruth Heersink, Suzanne Smelt Westerkerk : Hanneke Smelt, Mariëlle Jansen, Inge Hoff Pollenkerk : Petra Dekker Aakerk : is geregeld Roos Cecilia (Roos) Dekker, geboren 11 februari 2015 te Almelo, dochter van J. Dekker en S. Stork, Garvesingel 23, Vriezenveen Daan Lucas (Daan) Dekker, geboren 7 augustus 2013 te Almelo, zoon van J. Dekker en S. Stork, Garvesingel 23, Vriezenveen Afsluiting basis catechese Maandagmiddag 16 maart 2015 hebben we in Jongerencafe Flame de basis catechisatie afgesloten voor dit seizoen. Kerkbode indd :48

3 Bij binnenkomst was het eerst gezellig bij kletsen en wat drinken met de jongeren en catecheten. We hebben eerst naar de films Hart van Pasen en Jozua en de slag om Jericho gekeken. Hierna hebben we samen patat gegeten. Ook hebben we God gedankt voor het afgelopen jaar en terug kijkend was het een gezegend jaar voor catechisanten en catecheten. Wij wensen iedereen een fijne zomerperiode toe waarin jullie o.a. mogen genieten de vakanties en hopen de jongeren komend jaar weer terug te zien bij de Basis- of Mentor catechisatie. Groeten van de catecheten. Coby Holland Dinie Schokker Eva Brinkman Erika smelt Elisabeth Schaap Gea Boldewijn Joop Schokker Bart Koerssen Oproep restmateriaal Tijdens de zomervakantie wordt er evangelisatiewerk op camping Het Berkenven gedaan. er worden allerlei dingen bedacht om te knutselen met de kinderen. we kunnen ook dingen kopen maar misschien hebt u wel spullen liggen die wij kunnen gebruiken wilt u verzamelen voor ons? - lakens en lappen om te verkleden - wc rolletjes - watten - stukken vilt - restjes breigaren - houten plankjes (te tillen en niet te klein) u hoort nog van ons wanneer en waar u het kunt inleveren. Met vriendelijke groet Dabarcommissie. Laatste oproep Akker projectfonds Boekjaar 2014 is voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker uitermate gunstig verlopen. Graag laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. Recent heeft De Akker hiervoor alle kerken in Twenterand en directe omgeving aangeschreven. Projecten komen in aanmerking, als zij voldoen aan de volgende criteria: overeenstemmen met christelijke en diakonale doelstellingen van De Akker gerelateerd zijn aan een van de kerken in Twenterand eo uitvoering eenmalig op projectbasis binnen de termijn van 1 jaar. Aanvragen dienen schriftelijk uiterlijk voor 1 mei te worden ingediend. De aanvrager dient hierbij een goed gemotiveerde projectbeschrijving en financiële onderbouwing in te dienen. Daarnaast moet worden aangegeven wanneer het project wordt uitgevoerd. U kunt uw aanvraag richten aan: Christelijk Boekenhuis de Akker, ovv Aanvraag: Projectondersteuningsfonds, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. 3 Diakonale BERICHTEN Vakantieweek alleenstaanden Roosevelthuis 2015 Ook dit jaar wordt er weer een vakantieweek gehouden in het Roosevelthuis te Doorn voor mensen met een lichamelijke beperking. Ons doel hierbij is de vakantiegangers een onvergetelijke week te bezorgen. De kosten voor deze week bedraagt 575,- per persoon. De diaconie zal hierbij een klein gedeelte aan bijdragen. Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is. Het Roosevelthuis is gelegen in de bosrijke omgeving van de Utrechtse heuvelrug en is voorzien van de meest denkbare hulpmiddelen om de gasten te verzorgen. De vakantieweek wordt gehouden van 26 september tot en met 3 oktober 2015 in het F.D. Roosevelthuis te Doorn. Voor opgave kunt u zich aanmelden bij de onderstaande personen. Ria van Burken Benny Hoff Jan Wilharms Autodienst. Zondag 26 april: J. Borger, Westeinde 550; tel: Zondag 2 mei: J.L. Nijeboer, Westeinde 1; tel: Bij de diensten. De komende weken hoop ik in de prediking stil te staan bij de betekenis van Pasen. De opstanding van Jezus uit de doden is geen feit dat slechts voor daar en toen betekenis heeft gehad, maar een gebeurtenis die ook van belang is voor mensen die in deze tijd leven. Iets van die actuele betekenis hopen we op het spoor te komen. Gezegende diensten toegewenst! Onze zieken. Oost Wijkpredikant: Ds. A. Prins, tel Almeloseweg 69-c, 7671 RC Vriezenveen Scriba: H. Harms, Greftenweg PC Vriezenveen, tel Mevr. J.J. Abbink, Turfschuit 12, heeft een ingrijpende operatie ondergaan in het ziekenhuis te Enschede. Als ze hersteld is van de ingreep, moet er nog een (na)behandeling volgen. Mevr. G.G. Meijer - Toenhake, Beukenhof 10, is opgenomen in het ziekenhuis te Hengelo; haar gezondheid is zeer kwetsbaar. Mevr. J.G. Brunsman - Nijeboer, Willem Alexanderlaan 30, is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar het Meulenbelt te Almelo. Dhr. J.H.F. Tellen, Turfschuit 14, verblijft in Eugeria te Almelo. Mevr. H.J. Evers - Volkers, Oude Hoevenweg 24b, heeft een geslaagde operatie ondergaan in het ziekenhuis te Almelo; zij is inmiddels weer thuis. Dhr. H.J. Kerkdijk, Oude Hoevenweg 16a, moest - vanwege hartklachten - opgenomen worden in het ziekenhuis; na behandeld te zijn mocht hij weer naar huis terugkeren. Overleden. Op 28 maart jl. is Johanna Lamberta Folbert - Poortman, Jonkerlaan 41, door de Here God uit dit aardse leven weggeroepen. Ze heeft de leeftijd van 94 jaar mogen bereiken. De laatste tijd nam haar gezondheid steeds verder af. Toen haar lichaam niet meer bij machte bleek de gezondheidsproblemen te overwinnen, werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Daar verslechterde haar toestand en kwam haar overlijden toch nog onverwachts. Mevr. Folbert heeft jarenlang samen met haar man het boerenbedrijf gerund... eerst aan het Oosteinde, later aan de Geesterenseweg. Ze vond het niet gemakkelijk om op de vragen van het leven voor zichzelf een duidelijk antwoord te formuleren. Maar dwars door alles heen merkte je dat het geloof in God voor haar het fundament onder haar leven vormde. Ze wist wat de kern van het evangelie was... het verzoenend lijden en sterven van Jezus. Daardoor was er vrede tussen God en haarzelf. Ze besefte ook dat het evangelie consequenties had voor het concrete leven van alledag. Vrede met God betekende voor haar ook vrede met de naaste. Ze leed er aan als die vrede ontbrak... Voorafgaand aan de teraardebestelling hebben we geluisterd naar de woorden uit Jesaja 43: 1-3a. Op Stille Zaterdag hebben we haar begraven op de Algemene begraafplaats te Vriezenveen... we hebben haar lichaam in de aarde gezaaid in de stille verwachting dat uit het graf nieuw leven zal bloeien. Dat zij de kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot troost. Overleden. Aan het eind van de Tweede Paasdag, 6 april, is Berend Jan Hospers - in de leeftijd van 68 jaar - overleden. Hij woonde - samen met zijn broer Bertus - aan de Horstweg 8. Geruime tijd is Jan Hospers ziek geweest. In die tijd namen zijn krachten steeds verder af. In de rouwdienst typeerde ik hem als bescheiden, Colofon: REDACTIE Redactie-lid: J.F. Keus, de Kievit 14, tel Redactie-lid: F. Koerssen, Horstweg 1 tel Eindredactie-lid: J.H. Kleise, Schout Doddestraat 26 tel Redactie-adres: Krijgerstraat 57, 7671 XX Vriezenveen hervormdvriezenveen.nl Website: hervormdvriezenveen.nl Abonnementsprijs: per jaar. Jaargang: van januari tot dec. Lay-out: D. Boswinkel Druk: Drukkerij Boswinkel, Vriezenveen Kerkbode indd :48

4 een man van weinig woorden, een mens met hart voor de kerk en een veehouder die liefde voor zijn dieren kende. Twee jaar geleden heeft hij het boerenbedrijf moeten beëindigen, omdat hij lichamelijk niet meer de krachten had om het werk naar behoren te verrichten. Hij had het er moeilijk mee... dat hij niet meer uit de voeten kon als vroeger. Hij was zo goed als helemaal aan huis gebonden. Jan vond het lastig om stem te geven aan wat hem ten diepste bezig hield. Dat betekende niet dat je niet met hem over de dingen van het geloof kon spreken. Je zocht samen naar woorden die zijn innerlijk vertolkten... die woorden vonden we dikwijls in de Psalmen. In de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis hebben we stilgestaan bij woorden uit Psalm 116: Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden (...) de Here bewaart de eenvoudigen. We condoleren Bertus met het heengaan van zijn broer, neef Wietse en nicht Alice en hun gezinnen met het overlijden van hun oom. Openbare belijdenis van het geloof. Op 29 maart jl. hebben Anne Bom, Garvesingel 51, en Niek Nijland, Verzetstraat 19, in het midden van de gemeente het ja-woord gegeven, nadat hen de belijdenisvragen waren gesteld. Ik geef hier de teksten door die ze persoonlijk meekregen. * Anne: Ik ben de Here, jouw God, ga in Mijn verordeningen, neem mijn bepalingen in acht en houd die (Ezechiël 20: 19). * Niek: Ik onderwijs je, en leer je de weg die je moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op je (Psalm 32: 8). De tekst voor de prediking was: Markus 15: 21. Ik kijk terug op bijzonder boeiende gesprekken met de belijdeniscatechisanten tijdens de catechese-avonden. We danken onze goede God voor de zegeningen die Hij de gemeente geeft als jonge mensen Giften. Naar aanleiding van de gemeenteavond d.d. 16 april jl. ontving ik een gift van 49,50 voor wijk Oost met de vermelding: ter instandhouding van de tweede kerkdienst. Hartelijk dank! Tot slot. * Ds. Doorn - alsook wijkgemeente Midden - wens ik een gezegende zondag toe als ze officieel als predikant en gemeente aan elkaar verbonden worden. Tegelijkertijd wens ik ds. en mevr. Doorn een goede tijd in Vriezenveen toe. * Ik sluit af met een hartelijke groet aan u/jullie allen. A. Prins. Komst ds. Doorn 4 Op 12 april jl. hebben ds. en mw. Doorn in een volle kerk afscheid genomen van gemeente De Baak in Hasselt. Een grote afvaardiging van de kerkenraad en beroepingscommissie van wijk Midden heeft deze dienst bezocht. Het was een mooie dienst waarin ds. Doorn preekte over Lucas 24, vers 13-36, met als thema wandelen in Zijn licht. Vanaf 14 april jl. wonen ds. en mw. Doorn in de pastorie aan de Kerkstraat. De kerkenraad kijkt uit naar de dienst van aanstaande zondagmiddag, om uur in de Grote Kerk, waarin ds. Doorn zal worden bevestigd door ds. de Jong, waarna ds. Doorn zijn intrede zal doen. De commissie voorbereiding intrede heeft zich bezig gehouden met de organisatie rond de bevestiging- en intrededienst. Er is kinderoppas aanwezig en voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 is er kindernevendienst. Ook is dit een goed moment om terug te kijken naar de afgelopen periode. De kerkenraad bedankt, mede namens de leden van wijkgemeente Midden, ds. Goossen voor de bijstand in het pastoraat en ds. de Jong als consulent, voor hun werkzaamheden voor en in de gemeente en de goede en prettige samenwerking. Bezoekbroeder br. Schipper Helaas heeft br. Coen Schipper om gezondheidsredenen moeten bedanken voor zijn werk als bezoekbroeder voor de Vriezenhof, de Hulle en de Weemelanden. De kerkenraad wil br. Schipper hartelijk danken voor de jaren dat hij zich heeft willen inzetten in en voor wijkgemeente Midden. Vervoer Wie niet alleen naar de kerk kan komen, maar dat wel zou willen, kan zich aanmelden voor vervoer. Er zijn diverse rijders die u de komende tijd willen halen en brengen: Voor zondag 26 april is dat de fam. Bom (tel ). Voor zondag 3 mei is dat de fam. Smelt (tel ) Om over na te denken Doelgericht samenleven: Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Er staat een uitroepteken achter Psalm 133:1. Davis wijst iets wonderlijks aan, waarover hij zich zeer verheugt. Waar broers en zussen samen wonen in liefdevolle eensgezindheid, zien we iets wat zeer tof is, lieflijk en heerlijk. Het is schepping van de Geest: En zie, het was goed. Zieken(huis) Midden Wijkpredikant: ds. G. Doorn, tel Kerkstraat 17, 7671 HE Vriezenveen Scriba: Mevr. Y Eshuis-Smit, de Koolmees 106, 7671 VS Vriezenveen, Tel Hartelijke groet, Yvonne Eshuis-Smit In het vorige kerkblad schreef ik dat dhr.j.broekhuis, Petersburgstraat 13, wel weer thuis zou zijn gekomen wanneer u het bericht las, maar dat is niet het geval. Hij is (naar het zich laat aanzien tijdelijk) opgenomen in het woon- en zorgcentrum de Eeshof te Tubbergen. Dankbaar vermelden we dat uit Het Roessingh te Enschede ontslagen en weer thuis gekomen is: mevr.z.naber, Westeinde 17 A. We bidden hen, maar ook de zieken thuis en zij die elders verzorgd en verpleegd worden in alles Gods zegen toe. Geboren Dolblij zijn wij met de geboorte van Erna Julia. Zo kondigen Corné en Tess Bal, Wetering 88, de kleine wereldburger aan die op vrijdag 10 april hun gezin kwam verrijken. Elise (dat is haar roepnaam) is het zusje van Jesper. Op het kaartje schreven de ouders: You can be anything you want to be Just turn yourself into anything You think that you could ever be Corné en Tess, van harte gefeliciteerd met jullie dochter en Jesper met zijn zusje. Jezus is de goede Herder, óók voor haar! Overleden Maandag 13 april is in de Vriezenhof overleden Hermanna Abbink-Pierik, op de leeftijd van 87 jaar. Hoewel haar gezondheid de laatste tijd veel te wensen overliet, is ze toch nog eerder overleden dan verwacht. Manna was een voortreffelijke moeder, een toonbeeld van liefde. Ze was een vrouw die zichzelf altijd wegcijferde, niet alleen voor haar gezin, maar ook voor anderen. Wanneer ze je kon helpen, stond ze je met raad en daad bij. Ze hield van gezelligheid en genoot van haar kinderen en later haar klein- en achterkleinkinderen. Drie jaar geleden verhuisde ze naar de Vriezenhof en heeft daar nog een goede tijd gehad, ook al kon ze de dingen niet meer zo goed onthouden. In haar goede dagen pakte ze graag de fiets. Ze hield van bloemen, lezen en puzzelen. Kortom ze was een vrouw die zich niet gauw verveelde. Bij alles wist ze zich gedragen door het Woord van God. In één van de laatste gesprekken die ik met haar had zei ze: dat is het beste medicijn dat er is! In dat vertrouwen hebben wij haar samen met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie overgeven in de hand van God. Hij sterke u allen in het gemis van haar die zoveel voor u heeft mogen betekenen. Huwelijk D.V. vrijdag 8 mei hopen Han Wilharms en Celine Zwijnenberg elkaar het ja-woord te geven. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden in het Witte Kerkje aan de Geerdijk te Den Ham. Han en Celine, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. We wensen jullie toe dat de liefde van Christus jullie hart en leven zal vervullen om voor elkaar en anderen tot een zegen te zijn. Ook een hele fijne dag samen met wederzijdse familie en vrienden. Het adres blijft: Wetering 33, 7672 BA Vriezenveen. Giften Via de HVD 1 x 10 voor de diaconie; via ouderling Gerritsen 1 x 20 t.v.b en via ouderling Wessels 1 x 10 voor stichting Manna. Hartelijk dank. Kerkbode indd :48

5 Ten slotte Met de bevestiging en intree van ds.doorn a.s. zondag betekent dit voor mij de laatste bijdrage aan de berichten van wijk Midden. Ik dank de kerkenraad voor het in mij gestelde vertrouwen. De contacten met de voorzitter br. Henk Kleise en de scriba zr. Yvonne Eshuis waren uitstekend. Kerkenraad en wijkgemeente wens ik samen met ds.doorn een gezegende tijd toe en voor komende zondag goede diensten. We hopen dat hij en zijn vrouw zich hier spoedig thuis zullen voelen. Sommige gemeenteleden stelden mij de afgelopen weken de vraag: En wat gaat u nu doen? Voorlopig ds.visser in Rijssen een handje helpen als bijstand in het pastoraat voor één dag in de week. Daarnaast blijf ik verbonden aan de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden waar ik de deelnemers wat wegwijs probeer te maken in het Oude Testament. Een boeiend gebeuren, waar ik het nodige plezier aan beleef. Ten slotte, mede namens mijn vrouw een hartelijke groet aan u allen. Het ga u samen goed onder de zegen van de Heere onze God. Omzien naar elkaar J.W.Goossen Zr. J.J. Smoes-ten Bergen, Manitobaplein GS, is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een beroerte. Ze werd plotseling onwel. Het was een hele schrik. Gelukkig gaat het nu weer redelijk goed. Ze zal het wel wat rustiger aan moeten doen. We wensen u en uw man Gods zegen over het verdere herstel en Zijn nabijheid om de draad weer zoveel mogelijk op te pakken. In het ziekenhuis van Deventer is zr. G.H. de Jong-Schaap, Westeinde EW, geopereerd. Het zou een ingrijpende en langdurende operatie worden. Tijdens de operatie bleek echter dat de situatie ernstiger was dan ze hadden gedacht. Daarom zijn ze met de operatie gestopt. Een grote teleurstelling en klap voor zr. de Jong en de familie. Er wordt nu gekeken naar verdere mogelijkheden. We bidden u en uw gezin de onmisbare kracht en steun van de Here God toe. Job Jansen, J. de Haasstraat AP, is vanwege een astma-aanval opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij had erg veel last van benauwdheid. Dat was heel naar voor hemzelf en ook moeilijk voor zijn ouders om te zien. Het gaat nu met behulp van medicatie weer beter, maar het blijft toch wel een zorg. We wensen jullie Gods nabijheid en ontferming toe. Visitatie West Wijkpredikant: Ds. M.H. de Jong, tel Verzetstraat 122, 7671 GN Vriezenveen Vrije dag: Zaterdag Scriba: J.M. Smelt, tel Westeinde 521, 7671 GA Vriezenveen adres: De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat 5 op D.V a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. M. Zoeteweij (tel. : , com) en dhr C.R. Korteweg (tel.: , Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de classis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van onze classis aan de beurt. De beide visitatoren brengen een bezoek aan de predikant en de kerkenraad, spreken met vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen en willen ook graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om met de visitatoren te spreken. Dit kan op 30 april a.s. van uur tot uur in het Jeugdgebouw bij de kerk. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, stellen de visitatoren het op prijs als ook u, als gemeentelid, iets komt vertellen, bijvoorbeeld over de volgende vragen: wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn? Weet u van harte uitgenodigd en aanmelding vooraf is niet nodig! Nieuwe predikant Vanaf D.V. 26 april zal wijk Midden weer een eigen predikant hebben. Op deze dag zal Ds. G. Doorn verbonden worden aan onze Hervormde Gemeente. We heten de familie Doorn van harte welkom en hopen dat ze een goede en gezegende tijd in Vriezenveen zullen hebben! We zien uit naar een gezegende bevestigings- en intrededienst en een goede, opbouwende en vruchtbare samenwerking. Evidence Aan de avonddienst op 26 april in de Westerkerk zal onze eigen praiseband Evidence medewerking verlenen. Next Door Op D.V. 3 mei is er weer Next Door. Je bent van harte welkom. Gift Via zr. Gina Brink ontvingen we een gift van 10,00 en via ondergetekende een gift van 40,00 voor de kerk. Hartelijk dank! Actie voedselbank Zondag 3 mei as. is er weer de maandelijkse actie voedselbank in de Westerkerk, zowel in de ochtend- als in de avonddienst. Neemt u allemaal weer iets mee? Deze actie vindt iedere eerste zondag van de maand plaats. De eerstvolgende data dit jaar zijn 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december. Noteer deze data vast in uw agenda! Vervoersdienst Mocht u slecht ter been zijn en vervoer nodig hebben om naar de kerk te gaan, schroom dan alstublieft niet om contact op te nemen met de familie Minkjan, telefoon Zij brengen u graag naar de kerk Vakantie Van zaterdag 2 mei tot en met zondag 10 mei heb ik een weekje vrij. Ds. Prins is beschikbaar in bijzondere situaties. Iedereen een hartelijke groet. Ds. Hotze de Jong Wijkpredikant: Geboren Vrije dag: Beltijden: Scriba: Op 10 maart zijn Dennis Neurink en Corien Meekes (De Zilvermeeuw 2, 7671 LP) voor de tweede keer vader en moeder geworden en wederom van een dochter: Aniek. Zij is het zusje van Mirlou. Een geschenk van onze Heer aan wie de ouders de doop niet willen onthouden. Aniek is inmiddels door Dennis en Corien aangemeld voor de doopdienst van 7 juni. We wensen dit gezin van harte Gods onmisbare nabijheid toe. Overleden 5 Zuid Ds. Rob Kranen De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen tel Zaterdag Niet tussen uur. Jeannette Eshuis-Evers, Schout Doddestraat 34, 7671 GT Vriezenveen. Tel Op 2 april is in de leeftijd van 92 jaar overleden br. Jan Harm Roosien. Hij woonde tot zijn dood zelfstandig aan de Groenling 22a. Jan laat drie dochters en twee schoonzoons, zes klein- en vijf achterkleinkinderen achter. Velen hebben Jan Roosien leren kennen als bestuurslid, voorzitter en erelid van DOS. Anderen kennen hem als drager bij uitvaartonderneming Hams. Weer anderen kennen hem van... U begrijpt, hij was bij veel plaatselijke belangen betrokken. En uitermate betrokken bij de kerk. Als jong volwassene kwam Jan tot geloof en deed belijdenis. Zijn belijdenistekst was Mattheus 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Deze tekst stond dan ook centraal in de dankdienst voor zijn leven, die werd gehouden op 7 april in de Grote Kerk, waarna Jan is begraven bij zijn vrouw Janna op de algemene begraafplaats van Vriezenveen. Op 15 april is in de leeftijd van 71 jaar overleden zr. Jezina Johanna Winkel-Alberts (Jos), echtgenote van Bertus Winkel. Samen woonden ze tot voor kort - toen Jos wegens een hersenbloeding moest worden opgenomen - aan De Merel 51 (7671 VZ). Jos laat haar echtgenoot, zoon Herbert, dochter Nienke en schoonzoon Jay en kleinkinderen Siena en Levi achter. Trouw was Jos samen met haar Bertus elke zondagmorgen in de Aakerk, zolang de gezondheid dat toeliet. Ook toen ze heel moeilijk ter been was, de weg naar de kerk kon ze altijd vinden. Haar gezondheid was vaak een probleem: (lichte) beroerten eisten hun tol. De laatste is haar uiteindelijk te zwaar geweest. Op woensdag 22 april is Jos na een dankdienst voor haar leven in de Grote Kerk, begraven op de algemene begraafplaats van Vriezenveen. Op 16 april is in de leeftijd van 63 jaar overleden zr. Dirkje Eijkelenboom-Hunneman, echtgenote van Dinand Eijkelenboom (Rembrandtstraat 9, 7671 ZA) en (schoon) moeder van Lisette en Simon de Rooij, oma van Milan en Fleur. Dicky was lange tijd niet gelovig, maar het volgen van de Alpha-cursus heeft daar verandering in gebracht. Een cur- Kerkbode indd :48

6 sus die ze samen met haar dochter heeft gevolgd. In de afscheidsbijeenkomst die werd gehouden op woensdagmorgen 22 april in de Aula, stond de trouwtekst van Dicky en Dinand centraal: Twee zijn beter dan één [...] en een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. (Prediker 7:9a/12b). Eerst ging Dicky haar weg door het leven alleen, daarna kwam Dinand erbij. En later kwam daar het derde snoer bij: onze hemelse Vader. Dicky is begraven op de algemene begraafplaats van Vriezenveen. We wensen allen die een geliefde aan de dood hebben verloren heel veel sterkte en zegen van onze God toe. Dat het Paasevangelie van onze levende Heer ook jullie harten mag sterken en troosten. Zieken Maarten Evers (De Koolmees 17, 7671 VV) is geopereerd aan een hersentumor. De operatie is goed geslaagd en de vooruitzichten zijn op dit moment positief. Reden tot grote dankbaarheid. We wensen hem een heel voorspoedig herstel toe. Op het moment dan zijn vrouw Jos overleed, lag Bertus Winkel in Nijmegen in het ziekenhuis vanwege het verwijderen van een nier. Die operatie is gelukkig goed verlopen en Bertus mocht het weekend voorafgaande aan de begrafenis naar huis terugkeren. Bij mw. De Leeuw-Zomer (Berkenlaan 38a, 7611 AN Aadorp) is borstkanker geconstateerd. Inmiddels zijn er flink wat onderzoeken verricht en ziet het er naar uit dat zij op 8 mei zal worden geopereerd, om vervolgens vele malen bestraald te gaan worden. We wensen haar en haar man en (klein)kinderen heel veel sterkte en Gods nabijheid toe om in kracht en vertrouwen de weg van behandelingen te gaan. Huwelijksjubilea Op zaterdag 25 april hoopt echtpaar Botter- Bijstra (De Lepelaar 11, 7671 WJ) haar 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Vier dagen later, op 29 april is het de beurt aan echtpaar Smit- Siemeling (Thorbeckestraat 70, 7671 XP) om vieren dat het 55 jaar geleden is, dat zij in het huwelijksbootje zijn gestapt. En op 2 mei is het voor echtpaar Van der Stelt-Koppelman (De Koolmees 5, 7671 VV) 40 jaar geleden dat zij elkaar het ja-woord gaven. U allen van harte gefeliciteerd en een heel fijne en gezegende dag toegewenst. Thema-avond Open Doors Op zondagavond 26 april zal er in de Aakerk om uur een thema-dienst worden gehouden, die wordt georganiseerd door onze broeders en zusters van de Evangelische Gemeente Gods. In deze thema-dienst zal het werk van stichting Open Doors uit Ermelo centraal staan. De stichting Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie, door gebed en de verspreiding van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening; In bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden; Christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en hen actief te helpen. Wie op deze avond de spreker namens de stichting zal zijn, is 6 mij op het moment van schrijven nog niet bekend. In ieder geval willen we deze avond van harte bij u aanbevelen. U wordt dan ook van harte welkom geheten. Giften Via ouderling Jan Hoekstra en HVD-ster Ria Mullink ontvingen we giften van 10 euro voor de stille hulp. En via HVD-ster Janneke Kamerling een gift van 10 euro voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor. Autodienst Mocht u om vervoer naar de Aakerk verlegen zitten, dan kunt u contact opnemen met ons kostersechtpaar Jan en Herma Reefhuis- Bokdam, tel Tenslotte... Zondag 26 april hoopt collega Gerard Doorn zijn intrede te houden in onze gemeente. We zijn blij dat hij de komende jaren herder en leraar wil zijn in Wijk Midden. Van harte wensen we hem en zijn vrouw Gerda een heel gezegende tijd in Vriezenveen toe. De week van 4 en 5 mei hebben we als gezin een weekje vakantie. Mocht er dan iets zijn, dan kunt u contact opnemen met onze scriba. Zij zal u de weg wijzen naar een collega die deze week beschikbaar is. Mocht u zich op zaterdag 9 mei vervelen? Er staat dan koffie en gebak klaar aan de Zwaan 5. De heer des huizes, onze koster Jan Reefhuis, viert dan zijn 61e verjaardag. Hij is gek op bezoek! Kerkdiensten Met een hartelijke groet, Rob Kranen. 5 Bijzondere Aard Consulent: Ds. Rob Kranen De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen tel Scriba: J.H. Folbert, Oosteinde 23, tel , 7671 AR Vriezenveen WWW: hwba-vriezenveen.nl Bijstand in het pastoraat: ds.d.j. Budding, Kastanjelaan 17a, 8071 AM Nunspeet, Preken op CD: Rianne Wichers, Westeinde 243, (5 euro per eredienst) Bank: CvK Wijk BA Kerkvoogdij NL73 FVLB CvK BA Diaconie NL30 FVLB Zondag 26 april uur Stjäävelin Ds. J.W. Hooydonk, Kockengen uur Stjäävelin Ds. E. van Rooijen, Bleiswijk Zondag 3 mei uur Stjäävelin Ds. J.P. Nap, Lunteren uur Stjäävelin Ds. J.P. Nap, Lunteren Afsluiting winterwerk Met dankbaarheid en genoegen kijk ik terug op het afgelopen winterwerk. Er was een grote betrokkenheid bij jong en oud. De catechisaties heb ik als heel fijn ervaren. De grote trouw waarmee de catechisanten, ook de ouderen, kwamen deed me heel goed. Meestal waren ze er allemaal. Maar ook de openheid en de vele vragen vond ik fijn. Jongelui, jullie hebben het me niet moeilijk gemaakt. Integendeel. Ik zie al weer uit met D.V. met jullie verder te mogen gaan in het najaar. Het stemt ook tot grote dankbaarheid dat zes belijdeniscatechisanten ook belijdenis mochten doen. Heel bijzonder dat ook Marianne Mulder op gevorderde leeftijd de vrijmoedigheid daartoe mocht ontvangen. De belijdenisdienst heb ik als een hoogtepunt ervaren in de geschiedenis van onze gemeente. We hopen dat er ook voor het komende seizoen belangstelling zal zijn voor de belijdeniscatechisatie. Als je komt, betekent het niet dat je automatisch belijdenis doet, maar wel dat je er serieus mee bezig wilt zijn. De belijdeniscatechisatie duurt in principe twee jaar. Het was ook heel fijn om samen te zijn op de Bijbelkring met ouderen. Maar ook kwamen er jongeren. Dat verdient navolging vooral voor onze nieuwe lidmaten. Het is zo goed om samen met anderen ook in de week bezig te zijn met het Woord. We behandelden het onderwerp geloof en bekering. En dat vanuit diverse Bijbelse personen. Dat gaf een veelkleurige blik op dit zo belangrijke thema. We zagen de grote verscheidenheid in het werk van God in en met mensen. Maar ook de gouden draad van diepe eenheid in de hoofdlijn, ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik heb de indruk dat de bespreking in kleinere groepjes ook als goed ervaren is. Ik sta helemaal open voor goede suggesties en onderwerpen voor D.V. het volgende seizoen. We zijn dhr. H. van der Poel ook dankbaar voor wat hij ons liet zien en horen tijdens de afsluitingsavond. Het is prachtig werk wat hij mag doen ten behoeve van onze kansarme jongeren. Bovenal past het ons de Heere te danken voor alles wat Hij ons gaf in de vele gelegenheden om samen te zijn onder Zijn Woord. Moge de Heere Zijn zegen erover gebieden en het doen uitlopen op de verheerlijking van Zijn Naam en op uw aller zaligheid. Afwezigheid Uw pastor Ds. D.J. Budding Van april is ds. D.J. Budding afwezig in verband met een reis naar Schotland. Voor zaken van pastorale aard kunt zich wenden tot onze scriba. Ingekomen als lid Fam. M. Mekenkamp Bleekstraat TG Rijssen. Fam. J.H.T. van t Rot Kozakkenstraat GP Holten. In het samen opgaan onder het Woord, wensen we u van harte Gods zegen toe. Niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente om met elkaar onze vreugden en verdrietige dingen te delen. Bovenal, dat het Hoofd der Kerk aan ons zou trekken met Zijn voorbidding: Joh.17:24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt Want zij die heimwee hebben komen thuis, nu al in een levend geloof en straks in aanschouwen. Dat de route loopt via een stuk gebrokenheid van kerken blijft pijnlijk en went nooit echt, maar is alleen echt verdraaglijk, ziende op de overste Leidsman Hebr.12:1,2. Kerkbode indd :48

7 Themadag Aanstaande zaterdag 25 april wordt er een themadag georganiseerd in t Harde. Het thema is: Jezus verwachten. Sprekers zijn: ds. A. Snoek te Kesteren (Zijn naderende komst) en dr. M.J. Kater uit Apeldoorn (mijn vreemdelingschap). Vanuit de plaatselijke mannenvereniging naar Schrift en belijdenis is aangeboden om samen te rijden. Wie zich wil opgeven kan terecht bij de heer F.H. Hof, Westermaatweg 12a, telefoon Wanneer u dit voor het eerst leest, dan kan opgave nog binnen 1 a 2 dagen. Intrede en bevestiging Op D.V. zondag 26 april zal de intrede en bevestiging plaatsvinden van ds. G. Doorn uit Hasselt s middags om uur. Koningsdag 27 april Een geheugenopfrisser en nadenker uit de kersttoespraak van onze koning Willem Alexander: Nederland is meer dan 17 miljoen selfies. (zelf-portretten) Voor u gelezen Zij wierpen het dan en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte de vissen. Joh.21:6 Altijd weer wordt ons getoond de weg der gehoorzaamheid. En ook hier, als Jezus zich aan de discipelen openbaart, openbaart Hij ook vooral van begin tot eind die weg der gehoorzaamheid. Het begin: door hun een gebod te geven: werpt het net aan de rechterzijde. Het eind: door Zijn belofte en gij zult vinden overdadig rijk in te lossen; zij konden het net niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Zonder gehoorzaamheid was er niets gebeurd, laten we dat goed beseffen. Jezus zelf ging de weg der gehoorzaamheid en roept ons achter Hem aan: die weg is de Heilsweg. Met een hartelijke groet, Uw kerkenraad Verenigings NIEUWS Materialen verzamelen VBW 2015 Inmiddels hebben we in Stjaavelin een eigen ruimte beschikbaar, namelijk lokaal 4. Wilt u de verzamelde spullen (zie onderstaand) in dit lokaal neerleggen? En dus niet op andere plekken, dan weet niemand meer wat voor wie is Kleine waterballonnetjes Strass-steentjes (in alle vormen, maten) eierdozen Oude cd s Sleutelhangers in alle vormen en maten Grote kopspijkers (om mee te stempelen) Kleine koffiemelkflesjes Wol Netjes van sinaasappel, mandarijn ed. Alvast weer heel erg bedankt namens alle Zeesterren (dat is het thema dit jaar ) van de VBW 2015! 1 mei jaarfeest JV! Vrijdagavond 1 mei aanstaande voert de JV haar jaarlijkse toneelstuk op. 6 spelers zullen meespelen in Huismanager gevraagd. Dit jaar staat Henny centraal, een sociaal type dat altijd voor iedereen klaar staat maar haar 7 eigen gezin en huishouden verwaarloosd. Ten einde raad besluiten twee van haar dochters een advertentie te plaatsen: Huismanager gevraagd!. Maar ze vergeten dit vertellen aan de rest van het gezin. Het gevolg? Dit is te zien op vrijdagavond 1 mei in CCK2, het gebouw achter de Grote Kerk. De avond begint om 20:00 uur, maar vanaf 19:30 uur is er koffie, thee en cake. De toegang is vrij. Wel is er een collecte. Dit jaar is de collecte bestemd voor het Dabarwerk op camping het Berkenven in Vriezenveen. Daarnaast is net als elk jaar een verloting met mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom! Hopelijk tot dan! Gateway 2015 in Enschede Ook dit jaar gaan we weer met een groep vanuit Vriezenveen naar Gateway. Ondertussen heeft zich al een mooi groepje jongeren zich aangemeld. We hebben er weer heel veel zin in. Gateway is een platform van samenwerkende organisaties en kerken met als doel alle generaties te mobiliseren, samen te brengen en uit te dagen om samen Gods hart te ontdekken en met Zijn plan mee te bewegen voor hun persoonlijke leven en omgeving. Van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. En om gezamenlijk een verschil te maken in de omgeving. Van 6-9 mei zullen er christenen uit het hele land in Enschede zijn om samen het verschil te maken. In de ochtend zijn er diensten waarin we Gods hart willen ontdekken voor ons persoonlijke leven en omgeving, om vervolgens in de middag op een praktische en creatieve manier het verschil gaan maken in de stad, door middel van kinderwerk, praktisch werk en sport en spel. Wil jij ook nog mee, of wil jij graag met je gezin er naar toe: voor meer informatie kijk op de website: Of neem contact op met Gineke Abbes: Ook ben je van harte welkom om 1 dag(deel) langs te komen! Paasreis maart-april 2015 Werkgroep Oost-Europa In samenwerking met de kinderen van de Shalomschool zijn er 260 mooi versierde en goedgevulde schoenendozen door leden van de Werkgroep Oost-Europa uitgedeeld aan even zovele kinderen in de Roemeense plaatsen Tirgu Mures, Albis en Icafalva. Die blijde gezichten te zien, is hartverwarmend! Dat er aan hen gedacht wordt 2000km verderop, in hun van hulp afhankelijke situatie maakt ontzettend dankbaar. Ook de meegebrachte kleding, fietsen, speelgoed en andere goederen zijn nog steeds zeer welkom. In de naschoolse opvang van Tirgu Mures worden kinderen liefdevol geholpen bij het vele huiswerk, wordt hen een eenvoudige warme maaltijd aangeboden en worden er leuke dingen geknutseld. Andere kinderen komen er voor muziekles, bijles Engels of wiskunde. Kinderen zingen er veel samen en horen de verhalen uit de Bijbel. Zo komen er wekelijks ongeveer 120 kinderen, die het er erg fijn hebben. In Icafalva zijn er veel mensen betrokken bij het werk van de kerk. Voor bijna iedereen geldt, dat wie wat doet voor de kerk of het dorp (als het mogelijk is), ook wat ontvangt van de goederen, die gebracht worden. Voor kinderen is er een speciaal puntensysteem. Als er genoeg gespaard of verdiend is, kan er op een soort markt gekocht worden van het gebrachte speelgoed of van andere spullen. Het maakt de mensen enthousiast om mee te doen en het leert hen, om zelf de handen uit de mouwen te steken en na te denken. Het is ontzettend fijn om te zien hoe blij men nog steeds is met alles wat we brengen en hoe dankbaar. Ondanks hun armoede is men ook nog eens heel gastvrij, een kopje koffie met een eigen gebakken koekje of een glaasje is er altijd. Klara neni (Tante Klara) in Albis is erg blij met haar gekregen driepoot, zodat ze nu zelfstandig om het tafeltje kan lopen in haar kleine, zeer vervuilde kamertje. De verbaasde gezichtjes te zien van de schoolkinderen in Albis is onvergetelijk, als ze hun eigen schoenendoos in ontvangst mogen nemen met prachtige spulletjes, een zonnebril, bellenblaas, mooie stiften, vouwblaadjes en met wat lekkers. En als die dag ook nog de zon schijnt, kunnen bril en bellenblaas gelijk uitgeprobeerd worden.nogmaals heel erg bedankt of zoals het daar gezegd wordt, köszönöm szépen, namens alle ontvangers in Roemeniё! Met een hartelijke groet van de reizigers, Rinus Noltus, Gerrit en Dini Wolters. Wij lezen: zondag 26 april 1 Johannes 3:1-10 maandag 27 april 1 Johannes 3:11-24 dinsdag 28 april Psalm 23 woensdag 29 april Hooglied 1:1-7 donderdag 30 april Hooglied 1:8-17 vrijdag 1 mei Psalm 104:1-15 zaterdag 2 mei Psalm 104:16-35 zondag 3 mei Hooglied 2:1-7 maandag 4 mei dinsdag Hooglied 2: mei Hooglied 2:16 3:5 woensdag 6 mei Hooglied 3:6-11 donderdag 7 mei Hooglied 4:1-11 vrijdag 8 mei Hooglied 4:12 5:1 zaterdag 9 mei Psalm 33 Vandaag lezen wij Bijbelrooster NBG Toer voor het goede doel!! Zaterdag 6 juni a.s. organiseert de IZB de vierde Toer voor het Goede Doel. De opbrengst van dit sportieve sponsorevenement is bestemd voor Dabar, het evangelisatie- en recreatiewerk op campings in heel Nederland. Deelnemers kunnen dit jaar kiezen uit verschillende afstanden en routes zodat het evenement voor iedereen toegankelijk is: jongeren en ouderen, recreanten, toerfietsers, wielrenners en mountainbikers. Het is ook mogelijk om als (bedrijven)team mee doen. Voor de niet-fietsers hebben we een uitdagende wandeltocht uitgestippeld. Het fijne is dat je in de buurt kunt starten! Rijssen in de startplaats voor veel fiets- of wandelplezier. Geef u massaal op met bijvoorbeeld de je groeigroep/ bijbelstudiegroep of buurt! Voor meer informatie of op de flyers in de kerken. Kortom: voor elk wat wils! We dagen u en jou dan ook graag uit om mee te doen en het belangrijke Dabarwerk te steunen! Voor meer info: de plaatselijk dabarcommissie: Kerkbode indd :48

8 Wijk Oost OZO uitzending De eerstvolgende uitzending van de OZO ZANGDIENST is op maandag 18 mei om uur m.m.v. Ds. R.J. Kranen ONZE JARIGEN Dhr. G.J. Bosch Oude Hoevenweg PJ 1 mei 77 jaar Mw. J.H. Smelt-Wichers Boerhaavelaan HA 1 mei 75 jaar Mw. B. Roelofs-Schipper Willem Alexanderlaan RR 2 mei 88 jaar Dhr. J.H. Drenthen Oude Hoevenweg PJ 4 mei 84 jaar Mw. G.C. Klinkien Sanatoriumlaan 20, Hellendoorn 7447 PK 5 mei 75 jaar Mw. H. Jansen Smit-Veneman Beukenhof BW 6 mei 79 jaar Dhr. J. Smit Willem Alexanderlaan RR 8 mei 79 jaar Mw. G. Nijeboer-Scherphof Oude Hoevenweg PK 9 mei 88 jaar Dhr. A. Mulder Almeloseweg RC 12 mei 77 jaar Mw. G. Godeke-Meijer Willem Alexanderlaan RR 14 mei 79 jaar Mw. G. Kamerhuis-Duerink Beukenhof BW 15 mei 88 jaar Mw. G. Timmerman-ten Hartog Jonkerlaan 5/ GM 23 mei 98 jaar Mw. F. Dennenberg-Tempert Jonkerlaan 3/A GM 24 mei 89 jaar Mw. D.F. Lambers-Jansen Jonkerlaan 5/ GM 27 mei 94 jaar Wijk Midden Dhr. J. van het Laar Laagland BL 1 mei 76 jaar Dhr. A.J. Kobes Hugo de Grootstraat XT 2 mei 89 jaar Mw. J.A.A. Slomp De Grutto XB 4 mei 77 jaar Dhr. D.D. Vugteveen Harmsenweg EE 8 mei 84 jaar Dhr. J.H. Bos Westeinde EM 10 mei 77jaar Mw. H. Stegeman-Schuurman Kerkstraat HE 11 mei 80 jaar Mw. G. Bruggink-Smoes Westeinde EV 17 mei 83 jaar Mw. J.H. Huzink-Bos Jonkerlaan 5/ GM 17 mei 77 jaar Dhr. C.H. Mulder Westeinde 17/D 7671 EK 18 mei 77 jaar Dhr. W.J. Zomer Willem Alexanderlaan RR 21 mei 84 jaar Mw. H.K. Gerrits-Jansen Koningsweg 24/ GD 22 mei 80 jaar Mw. G.G. Veneman-Abbink Westeinde ER 22 mei 76 jaar Mw. M. v.d.worp-v.d.werfhorst Koningsweg 26/ GD 24 mei 90 jaar Dhr. J.H. Jansen Westeinde ET 27 mei 77 jaar Mw. J.H. Ree-Meijers Hugo de Grootstraat XT 29 mei 83 jaar Mw. J.J.J. Kunst-Brunink Krijgerstraat XW 30 mei 75 jaar Dhr. T. Beuzel Koningsweg GD 31 mei 81 jaar Dhr. K. Dasselaar Esrand BE 31 mei 78 jaar Wijk West Dhr. D. Boswinkel Westeinde GC 7 mei 77 jaar Mw. S. Kerkdijk-van Tebberen Jonkerlaan 3/B GM 10 mei 87 jaar Mw. J.B. Benus-Snoeijer Garvesingel AA 11 mei 79 jaar Mw. A.H. Nijland-Aalderink Westeinde CT 12 mei 84 jaar Mw. B. Peddemors Jonkerlaan 5/ GM 20 mei 84 jaar Mw. G. Arendshorst-Niezink Jonkerlaan 3/A GM 21 mei 85 jaar Dhr. J. Dekker Wierdenseweg JJ 21 mei 76 jaar Mw. G.B. v.d. Meij-Coes Hammerweg JA 22 mei 75 jaar Mw. J. Coes-Stijf Koningsweg 24/ GD 31 mei 84 jaar Wijk Zuid Dhr. W. KleinJan Boerhaavelaan HA 1 mei 85 jaar Dhr. L. Dekker Vondelstraat ZE 3 mei 75 jaar Dhr. J. IJmker Kastanjelaan 4, Aadorp 7611 AJ 5 mei 81 jaar Dhr. E. Snijders De Koolmees VX 5 mei 77 jaar Mw. B. Kikkert-Pekkeriet De IJsvogel LC 6 mei 82jaar Mw. J. Smelt-Bosch De Graspieper ZT 15 mei 79 jaar Dhr. W. Roelofs De Koolmees VW 15 mei 87 jaar Mw. H.G. Stegeman-Kerkdijk De Nachtegaal WB 18 mei 86 jaar Dhr. H. Hulsegge Albardastraat 2, Aadorp 7611 BD 20 mei 86 jaar Mw. W. Keus-Veneberg Linthorstlaan GX 26 mei 76 jaar 8 Inzameling oud papier t.b.v. het jeugdwerk Maandag t/m vrijdag uur Zaterdag van uur. Op het plein van Stjäävelin! Inzameling oud ijzer t.b.v. werkgroep Albanië Verzamelpunt: Oosteinde 158 (bij de fam. Koerssen) ma. t/m za. tot uur Kopij Kerkbode Kopij voor de eerst volgende kerkbode die verschijnt op: Donderdag dient ingeleverd te worden vóór Maandag tot uiterlijk uur op het Kerkelijk Bureau, Krijgerstraat 57, Vriezenveen. Kopij moet in alle gevallen worden aangeleverd bij de redactie. Kopij wat niet op de redactie komt wordt niet geplaatst!! Per Of uitgeprint op A4 papier (ook als het maar om enkele regels gaat). Kerkvoogdij Krijgerstraat XX Vriezenveen Tel Het Kerkelijk Bureau, is geopend alle werkdagen van uur en elke maandagavond van uur. Bank NL86FVLB t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Vriezenveen. Diaconie: Bank: NL16RABO Krijgerstraat 57, 7671 XX Vriezenveen, Dagelijks bestuur Hans Fikkert tel of Marjan Nijenhuis-Schonewille tel Verslavingszorg Terwille Werkgroep Oost-Europa: Bank: NL60INGB / NL07RABO Depôt Horstweg 15 geopend op za. van uur secr. fam. Wolters, tel Stichting helping hands-thuisfrontcommissie Peter en Tineke t Lam - Bank: NL37INGb Stichting Moreira-Dollen Joyce en Aldenito Moreira-Dollen Bank: NL66RBRB Stichting Grenzeloos Geloof Peter en Linda Reinders. Bank NL91INGB Werkgroep Albanië Esrand 1, Bank: NL31INGB Stichting Ondersteuningsproject Roemenie De Groenling 4, 7671 VK Vriezenveen, BANK: NL62RABO Stichting Sadiki Gerwin en Chantal Kroezen-Timmer, Bank: NL61ABNA Vrijwilliger Hulpdienst Vriezenveen (VHV) (Zit u ergens mee?) Deze hulpdienst verzorgt vervoer naar huisarts, tandarts, ziekenhuis enz. enz. Inl. Aly Schepers, tel , Joke Lensen tel Zendingscommissie: Bank: NL10RABO Evangelisatiecommissie Bank: NL79RABO Dabarcommissie Bank: NL56RABO Werkgroep Gebedspastoraat Sandra Peters (454505) en Herman Prinsen ( ) Jeugdwerk Hervormde Gemeente Stjäävelin Krijgerstraat 57, tel.nr Jeugdwerkcoördinator: Gineke Abbes Bank: NL16RABO Stichting de Zaaier Voor giften Bank: NL74RABO Chr. Uitleenbibliotheek Krijgerstraat 57 (Stjäävelin), openingstijden: woensdag uur - donderdag uur. Grote Kerk: tel , koster G. Brink: Kerkbode indd :48

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Kerk- School- Gezin Themaweek 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is er op alle Christelijke scholen in

Nadere informatie

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente.

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Contact Hebt u vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek, neem dan gerust contact op of spreek iemand

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Zondag 4 september Welkom in de doopdienst in De Regenboog!

Zondag 4 september Welkom in de doopdienst in De Regenboog! Zondag 4 september 2016 Welkom in de doopdienst in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Dirk Slooijer Organist: Henk de Gooijer Lector: Jorieke Poorterman Doopdienst In deze

Nadere informatie

Overleden Dankwoord Jarigen (75 jaar en ouder) Welkom Geboren

Overleden Dankwoord Jarigen (75 jaar en ouder) Welkom Geboren Overleden Op zondag 21 februari 2016 is overleden mevrouw Antje Wilhelmina Hendriks-van Dijken, zij woonde aan het Christinaplein 6 en bereikte de leeftijd van tachtig jaren. Na een rouwplechtigheid in

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Themaweek Kerk- School- Gezin 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers van de hersteld hervormde gemeente, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur Ontmoetingskerk Heerde Zondag Voleinding 26 november 2017 10.00 uur Voorganger: ds. Hanneke Diermanse Orgel: Theo van der Wal Koster: Anneke de Vries Beamist: Bart Heres Lector: Henriet Broeder OM TE BEGINNEN

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

KERKBODE. Blijf in Mij VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VRIEZENVEEN. Zonder Mij kun je niets doen. (Joh. 15:5b)

KERKBODE. Blijf in Mij VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VRIEZENVEEN. Zonder Mij kun je niets doen. (Joh. 15:5b) Verschijnt ongeveer drieëntwintig keer per jaar om de veertien dagen. Abonnementsprijs 17,50 per jaar. Redaktie-adres: Krijgerstraat 57, 7671 XX Vriezenveen tel. 0546-561726 Email: kopij@hervormdvriezenveen.nl

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog! Zondag 3 januari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Marten Visser, Wezep Ouderling van dienst: Fenny Kollenstaart Organist: Jan Ebeltjes Lector: Henk Gottemaker Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie