Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - maart Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - maart 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v."

Transcriptie

1 De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - maart 2015 Redaksje-adres: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter Joy Visser-de Vries sikretaris Ljibbe Hoeksma Harry Talsma Carolien v.d. Zee-Rijpma ponghâlder Jacqueline Fournier skriuwster Abonneminte- + ponghâlder: Carolien v.d. Zee-Rijpma Advertinsjes: Harry Talsma IBAN nûmer: NL 91 RABO Rabobank Drachten Friesland Oost, o.n.f. Doarpskrante De Einekoer Besoarging: Printinge en lay-out: Foto (foarkant): Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. Joy Visser - de Vries Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Ynhâld: Side 3 Fan e redaksjetafel Side 5 Bestuurlijk bekeken Side 9 Gytsjerkster foto s Side 11 Kern Regioteam op locatie Side 13 Scholenrubriek Side 19 Help Swim! Side 21 Puzzel Side 23 Oud papier Side 24 Jubileum ijsclub Oudkerk Side 27 Slinger om e sleef Side 29 Medisch pedicure Side 31 Side 33 Side 35 Side 37 Side 39 Side 41 Side 43 Side 43 Side 45 Side 47 Singelwrotters de Pen Trynergie Kartoen Kunstenaar Thijs Schaap Sloeproeien Wereldkampioen Agenda Preekrooster Vermeldingen 1

2 Dijkstra Woonmode Rengersweg EA Oentsjerk Tel (voorheen Meba) Voor al uw woninginrichting! Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag uur Zaterdag uur Vrijdagavond koopavond

3 De Einekoer FAN E REDAKSJETAFEL Blijkbaar is de winter weer voorbij toch ook wel weer jammer! Het ijsbaanhokje is zo mooi geworden en nu hebben we er helemaal geen gebruik van kunnen maken. In maart zal het water er weer uit gepompt worden en is het wachten op een volgende misschien strenge winter. Prachtig is wel dat de eerste bloemen weer komen, ja ja overal zie je weer sneeuwklokjes. Eigenlijk is dit een stoere bloem, een bloem die de lef heeft om als eerste haar gezicht te laten zien. Wist u dat een sneeuwklokje voor het oog wit lijkt maar dit eigenlijk niet is. Het zijn de luchtbelletjes die weg geperst zijn tussen de bladcellen wat ons laat lijken op Wit. Maart is ook de maand dat er voor sommige ouders het moment komt van kiezen. Kiezen welke van onze basisscholen het beste past bij de kindjes die 4 jaar worden dit jaar. Voor ons begint ook een spannende tijd, onze jongste zal in mei ook voor het eerst naar de Grote Meiden school gaan. Voor een ieder die het nog niet weet 18 maart zijn de open dagen. Onze Slager gaat de Markt op!! In maart zal het gebeuren, de slager gaat verbouwen. Gelukkig hoeven we niet onze heerlijke gehaktballen en andere lekkere vleesjes te missen. Want een enorm marktkraam komt op het terrein om ons zo toch allemaal van dienst te kunnen zijn. Succes met de verbouwing! Kartoen, elke maand ben ik toch weer nieuwsgierig wat er nu weer bedacht is. Meestal begrijp ik de Kartoen maar die van de cirkels op de Canterlandse weg was voor mij echt een raadsel. Na een heerlijke zondagwandeling ben ik er eindelijk achter!! Nu nog de vraag waar dienen ze voor?? Wie het weet mag het mailen! Ben namelijk erg nieuwsgierig. Voor iedereen een fijne maart Groet Joy Visser Kopy kan voor elke 10 e van de maand worden ingeleverd via Rond de 1 e van de nieuwe maand zal De Einekoer huis aan huis bezorgd worden. 3

4 Onze service is geen buitenkant, maar komt van binnen Wij zijn Tij Uitvaart: Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert We zijn een eigentijds vrouwenbedrijf. Te midden van vooral mannenbedrijven en éénmanszaken in de uitvaart nemen we een unieke positie in Fryslân in. Juist die vrouwelijke aanpak maakt dat we dingen anders doen. We schermen niet met een keurmerk. Onze service is namelijk geen buitenkant, maar komt van binnen. We komen niet om te regelen, maar willen van waarde zijn. Onze dienstverlening is vriendelijk en laagdrempelig. Onze aanpak is persoonlijk en altijd op maat. We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.

5 De Einekoer BESTUURLIJK BEKEKEN Vereniging voor Dorpsbelangen Secretariaat: De Tille 13; tel Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO Inloopspreekuur 25 maart De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 25 maart 2015, in Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen en uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per . U hoort dan nader van ons. Jaarvergadering 19 mei Onze openbare jaarvergadering is gepland op dinsdagavond 19 mei. Het belooft net als vorig jaar weer een interessante bijeenkomst te worden. Er is onder andere ook een bestuurswisseling, want twee personen gaan ons bestuur verlaten, na jarenlange trouwe dienst. Wij roepen dorpsbewoners en met name ook vrouwen op om zich kandidaat te stellen. Heb je belangstelling voor het bestuur van Dorpsbelangen Gytsjerk, laat dit dan weten via Hoe zit het met festiviteiten in een horecabedrijf? Er blijken veel vragen te zijn over de regels rond festiviteiten. Daarom hebben we Gerda van der Let van de gemeente Tytsjerksteradiel gevraagd om dit toe te lichten. Hiervoor is er een regeling, waarvan de bedoeling is dat er maximaal 19 dagen per jaar afgeweken kan worden van de geluidsvoorschriften die voor horecabedrijven gelden. Deze 19 dagen zijn opgesplitst in twee soorten: de collectieve festiviteitendagen en de incidentele festiviteitendagen. Bij de incidentele festiviteitendagen gaat het om een festiviteit die aan één bepaald horecabedrijf is verbonden, bijvoorbeeld een optreden met livemuziek, drive-in show, cd presentatie, etc. Hiervan mogen er maximaal 12 per horecabedrijf per jaar worden gehouden. Daarom wordt er gesproken van een "12-dagenregeling". Een horecabedrijf moet bij de gemeente melden wanneer zij van deze dagen gebruik wil maken. De incidentele festiviteit moet minimaal 10 werkdagen voor de festiviteit plaatsvindt aangemeld zijn. Bij de collectieve festiviteitendagen gaat het om festiviteiten die niet aan één horecabedrijf zijn verbonden maar om festiviteiten die betrekking hebben op het hele dorp, bijvoorbeeld carnaval, Koningsdag, dorpsfeest, oud & nieuw, etc. Dit geeft de horeca de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij een evenement en in te spelen op activiteiten die daaromheen worden georganiseerd. Per dorp gaat het om maximaal 7 dagen. 5

6 Ingmar Plantenga Uniek Hoveniers Voor- en najaar tuinonderhoud Snoeien van bomen, struiken, hagen en bolvormen Gras- en kantenmaaien Aanplanten en verplanten Schoffelen en onkruid wieden Vrijblijvend advies Particuliere en bedrijfstuinen Bemesting voor gazon en borders Bestrating schoon en onkruidvrij houden Achterdyk CZ Gytsjerk Tel. : (058) Financiële administratie Loonadministratie Omzetbelasting Inkomstenbelasting Jaarrekening Advisering

7 De Einekoer Op die dagen mag in een horecagelegenheid meer lawaai geproduceerd worden dan normaal. Hier zijn wel regels aan verbonden. Gedurende de tijd, dat er muziek ten gehore wordt gebracht moeten de buitendeuren en -ramen goed gesloten zijn. De muziek moet om uiterlijk uur worden beëindigd en de ondernemer moet geluidshinder te voorkomen. Oudejaarsfeest Trynwâlden rouleert Naar aanleiding van de publicatie in de Einekoer van november vorig jaar waren er schriftelijke en mondelinge reacties binnengekomen over het voorstel om het oudejaarsfeest voor de Trynwâlden weer achter brasserie de Canterlanden te houden. De burgemeester heeft na overleg met dorpsbelang Gytsjerk en Oentsjerk besloten dat het oudejaarsfeest rouleert in de Trynwâlden. Afgelopen jaarwisseling heeft het oudejaarsfeest daarom plaatsgevonden naast Stania State in Oentsjerk. De komende jaarwisseling vindt het oudejaarsfeest plaats in Aldtsjerk en het jaar daarna in Gytsjerk. Het oudejaarsfeest in de feesttent in Oentsjerk was een groot succes. Ook het vuurwerk wat voor aanvang van het feest werd afgestoken was prachtig. De gemeente en dorpsbelang Oentsjerk bedanken Jurjen en Maaike Boonstra van kafee It Wapen fan Fryslân voor de voortreffelijke wijze waarop het feest georganiseerd is! Heeft u nog meer vragen? Stel ze gerust! Haar mailadres is en haar recht - streekse nummer is (0511) Ontmoetingsruimte Als doarpsbelang Gytsjerk willen we u -inwoners van Gytsjerk- graag informeren over de laatste ontwikkelingen over de realisatie van een ontmoetingsruimte. Voor een goede voorbereiding en realisatie- en subsidiemogelijkheden is de Stichting Doarpswurk uit Reard in de commissie aangeschoven. Daarnaast is de gemeente Tytsjerksteradiel ook vertegenwoordigd in de overleggen van de commissie. De afgelopen maanden is er veel werk verzet door de commissieleden van de ontmoetingsruimte. Dit heeft momenteel geresulteerd in het naast elkaar zetten van de voor- en nadelen van het realiseren van een ontmoetingsruimte in a) een bestaand gebouw en b) nieuwbouw. De uitwerking van de nieuw te bouwen ontmoetingsruimte lijkt in eerste instantie financieel lastig te realiseren. Binnenkort zullen we als dorpsbelang en commissieleden met de gemeente over deze twee scenario s in gesprek gaan. Genialiteit is van iets ingewikkelds iets eenvoudigs maken. 7

8 Hellinga transportbedrijf kippertransport semi-dieplader caravantransporten handel- en grondwerken Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk Tel nu ook op maandag geopend * Heren knippen zonder afspraak * Cadeaubonnen * Alle topmerken parfum * Gelaatsbehandelingen * Bruidsarrangement * Trendy sieraden

9 De Einekoer Gytsjerkster foto s fan destiids Op e grins fan de Rengerswei en de Trynwâldsterdyk rjochting Oentsjerk is dizze foto yn 1959 makke. Yn dy tyd betocht men, om fan dizze wei in soarte fan Trynwâldster Sintrale As te meitsjen. Ien fan de trochslachjouwende arguminten wie grif it hieltyd drokker wurdende autoferkear. En de wei troch de Trynwalden wie dêr net op berekkene. Sa feroare in doarpsstrjitte yn in rûme provinsiale ferkearswei. Wat oerbleaun fan sa n sechtich jier lyn, binne in pear gebouwen sydlings fan e wei. Rjochts is dat de pleats fan de fam. Wentink. It linker hûs stiet der ek noch, mar is no wyt. Dêrefter stiet it hûs mei eartiids de Centra winkelman C.C.de Jong en letter Lammert Dijkstra, no is dit it plak fan Anya s Bloemwerk & Cadeauartikelen. En fierders: de hoanne op e spits fan e PKNtsjerke stiet noch altyd rjochtop mei de noas yn e wyn. Dirk Laverman, De volmaakte oplossing is niet altijd het beste antwoord. 9

10 * nieuwbouw * verbouw * onderhoud * Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk Telefoon: Afhaalmenu s voor 2-3 personen voor 18,50 Elk weekend een lopend buffet voor 10,75 (Van tevoren reserveren) Openingstijden: Alle feestdagen uur. Maandags gesloten Dinsdag t/m donderdag uur Vrijdag uur Zaterdag en zondag uur Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk) Tel *

11 REGIOTEAM NOORD OP LOCATIE Regioteam Noord is er voor de kleine mens, de grote mens, het dorp, de buurt, instelling of organisatie. De Einekoer Voor allerlei vragen en initiatieven kunt u terecht bij de regiowerkers van team noord. Dit kunnen vragen zijn over; Jeugd en gezin, vrije tijd en sport, wonen en samenleven, leren en werken, wet en regelgeving, vrienden en relaties, schulden en geldzaken, zorg en hulpmiddelen of mantelzorgondersteuning. De regiowerkers kunnen ook met u meedenken wanneer u ideeën heeft voor uw dorp of buurt bv bij het realiseren voor een trapveldje voor de jeugd, een inzamelpunt voor kleding en speelgoed of een klussendienst in de buurt. Als regiowerkers willen wij dichtbij de burger zijn. U kunt ons drie keer in de week vinden op één van onderstaande locaties. Dinsdag Donderdag Vrijdag Heemstra State in Oentsjerk van 14:00 tot 16:00 uur t Maskelyn in Hurdgaryp van 10:00 tot 12:00 uur Openbare Bibliotheek in Gytsjerk van 19:00 tot 20:00 uur Naast de regiowerkers kunnen ook de medewerkers van het dorpenteam Tytsjerksteradiel en/of medewerkers van de vrijwilligerscentrale aanschuiven bij deze inloop momenten. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen tijdens één van de bovenstaande inloop momenten kun je ook een mail sturen naar 11

12 kwaliteit goede service scherpe prijzen Tel / Rinia van Nautaweg 4c Giekerk Harmen Werkhoven Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk

13 De Einekoer Dr.O.Postmastrjitte BK Gytsjerk Tel.: ICHTHUSSCHOOL 'Maar die vind ik leuk!' Soms lijkt het of ouders voor kinderen een paradijs willen creëren waarin alles gezellig en leuk moet zijn. Kinderen hoeven niet aan tafel te eten of mee op familiebezoek, want dat vinden ze niet leuk. Op school kiezen ze het pretpakket, krijgen die dure schoenen, mogen schreeuwend over meubels klauteren want dat is leuk. De ouder die de school vroeg of haar kind de rekenlessen niet meer hoefde te volgen omdat ze die niet leuk vond, maakte het wel erg bont. De meeste ouders zullen hun kind het kunnen rekenen echt niet willen onthouden. Maar een kind dat thuis alleen maar hoeft te piepen dat hij iets wel of niet leuk vindt en constant zijn zin krijgt, wordt niet voorbereid op hoe het leven in elkaar zit. Want op straat, op school en in de maatschappij gaat het echt niet zo. Kinderen hebben voor hun toekomst veel meer een reële kijk nodig: wees blij met wie je bent. Je hebt of mag niet noodzakelijk hetzelfde als een ander. Sommige dingen doe je omdat ze belangrijk zijn, of je ze nou leuk vindt of niet. Als je iets duurs wilt moet je eerst sparen. Om je examen te halen moet je hard leren. Om wat bij te verdienen, doe je ook klussen die minder leuk zijn. Tevreden zijn Kinderen hebben het ritme van de dag, de week, het jaar nodig en de vaste kaders waar binnen hun leven zich afspeelt. Binnen die veilige grenzen krijgen ze greep op de werkelijkheid. Ze leren dat dingen die daarbuiten vallen niet mogelijk zijn. En dat sommige dingen niet veranderen, hoe heftig ze ook protesteren. Ondanks hun kwaadheid blijft hun wereld dan toch veilig en voorspelbaar. Als er gezegd is dat je niet mee kunt, kun je niet mee. Als er gezegd is dat die schoenen te duur zijn, krijg je ze niet. Lekker duidelijk. Zo leer je dat er altijd dingen zijn die voor jou (voorlopig) niet zijn weggelegd. Tevreden kunnen zijn met wat je hebt, is een levenskunst die je al jong moet oefenen. Stevig in je schoenen Aandacht en begeleiding geeft je kind vertrouwen in jou als ouder. Ze zullen later zeggen: 'Je was er voor me als ik je nodig had'. Ouders hebben de taak hun kinderen te helpen bij het begrijpen van mogelijkheden en grenzen, maar ook bij het hanteren van het onbekende. Want soms heeft de dag een verrassing in petto, aangenaam of onaangenaam. Het mooie is dat kinderen die 13

14 Uw allro ound klussenbe drijf uit Gytsjerk! PARKET, LAMINAAT EN PVC MEUB S EN TRAPPEN PEN schuren, onde rhouden r enoveren, kleuren en leggen en herstellen TEGELWE ERK badkamer, toile et, vloeren en terrassen TIMMERWERKEN onderhoud, verbouw en gevelbekleding Bel Dieter: Simke Kloostermanstraat 20 Gytsjerk Janneke Mulder - Deelstra R. VAN NAUTAWEG AE GYTSJERK TEL.: BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

15 De Einekoer hebben ervaren wat veiligheid is, bij verrassingen minder snel uit balans raken. Omdat ze hebben leren omgaan met inspanningen en tegenslagen, staan ze stevig in hun schoenen en kunnen het onverwachte aan. Het is belangrijk de positieve reactie van je kind op een vervelende situatie te benoemen: 'Het was een teleurstelling voor je, maar ik vind het flink dat je jezelf daar overheen hebt gezet.' Leren omgaan met frustraties Ontneem kinderen de belangrijke levensles dat je niet altijd alles kunt hebben en doen wat je leuk vindt niet. Je wilt ze immers leren doorzetten en weerbaar maken tegen de alledaagse tegenvallers, maar ook dat ze zich leren redden in een maatschappij die eisen stelt, ze wapenen tegen vervelende gebeurtenissen. Dus: * Grijp de frustraties van kinderen aan als kansen die het leven biedt om te leren, te ervaren en te groeien. * Geef niet in alles toe. Sta geen dingen toe die eigenlijk niet kunnen. * Probeer vervelende zaken niet bij ze weg te houden of problemen al van tevoren voor ze op te lossen. * Spiegel geen dingen voor die niet waargemaakt kunnen worden. * Betaal geen dingen die ze zelf kunnen verdienen. * Stimuleer ze verder te kijken dan hun neus lang is, zodat ze leren dat ze nu soms dingen moeten doen die minder leuk zijn om later dingen te kunnen doen die ze graag willen. * Goed omgaan met frustraties betekent: erkennen wat er gebeurt, onderzoeken wat mogelijk is, actie ondernemen waar nodig en aanvaarden van het onvermijdelijke. Ook op school zijn er zaken die je als kind misschien minder leuk vindt, maar ze moeten toch gedaan worden. Kinderen leren hoe je om gaat met frustraties want die horen bij het leven en jong geleerd is oud gedaan. Petra v.d. Veen, Team Ichthusschool Oproep : Keunstner Henk de Lange seeket WURKPLAK fan minimaal 4 x 6 meter in of om de Trynwalden foar net al te folle jild. tel of , Groetnis, Henk 15

16 Tjitske Koopmans T: E:

17 17 De Einekoer

18 Coaching rond thema s als Leven en Werk Renie Jouta Rinia van Nautaweg AD GYTSJERK (058) jouta coaching

19 De Einekoer HELP SWIM! DOEN! Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen doet 21 maart mee aan NLDoet! Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLDoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLDoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. Ook SWIM! doet! Op zaterdag 21 maart 2015 vindt er een grote schoonmaak in zwembad 'De Sawn Doarpen' te Gytsjerk plaats. Samen met de medewerkers van de gemeente en vrijwilligers wil SWIM! het zwembad gereed maken voor het komende seizoen dat start op zaterdag 25 april. Helpt u mee met een grondige schoonmaak van de bassins, de perrons, het sanitair en de kleedruimtes in het mooie zwembad van Gytsjerk? De start is om uur en hopelijk lukt het om met vele handen eind van de ochtend goed op weg te komen. Uiteraard staat de koffie met wat lekkers klaar! Wij hopen u in ons prachtige openluchtzwembad te zien! U kunt zich aanmelden via ons mailadres: of contact opnemen met één van de bestuursleden. Leden: Dolf Rodenhuis (voorzitter), Joke van der Woude, Freerk van der Werff (secretaris) Aukje Wesselius, Uilke Bakker (penningmeester), Fiona Boonstra, Paulus Hettinga, Meta Ebbers, Feestelijke opening op 25 april 2015! Volleybaltoernooi, rommelmarkt voor de jeugd tot 12 jaar, boekenverkoop en vele activiteiten in het water! Net als vorig jaar organiseert de Volleybalvereniging een toernooi. Enthousiasmeer je familie, buren, vrienden, schoolgenootjes enzovoort om een team te vormen. In de volgende Einekoer nadere informatie. 19

20 Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel Hoog in kwaliteit, laag in prijs. Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten. Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten. ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES Bloemisterij A. Koolhaas en Zoon Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie Tel * Bestrating & sierbestrating * Tuinaanleg & -onderhoud * Takversnippering * Voor bedrijf & particulier * Onderhoudscontracten Minikraan verhuur vanaf 70 cm breed!!

21 De Einekoer PUZZEL In deze puzzel heeft het eerste woord drie, het tweede vier, het derde vijf, het vierde zes en het vijfde zeven letters. Per rij zitten in elk volgend woord de letters van het voorafgaande woord, plus één. De eerste letters van de woorden in de laatste kolom vormen achter elkaar gelezen een gezegde. Omschrijving: 1. Heer (Sp) deel van het hoofd zeer dom kroongoed predikant. 2. opp maat wedstrijd afgebakende weg godendrank toneelspelen. 3. zekere luizenei ketting oud volk ophijsen. 4. kippeneigenschap stekelvarken conus evenknie iedereen. 5. mak deel van een schip stijf onderbed deel van Indonesië. 6. sterke drank voorwerp wilde hond Bijbelse richter inviteren. 7. zeehond agrariër bruine kleurstof gegrom beslag op schepen. 8. kinderspeelgoed pook drijvend hotel schijnvrucht v/d roos slons. 9. clown meisjesnaam Noorse god onheil schuldige. 10. kever steenmassa afkomst indrukwekkend medisch specialist. 11. drager van erfelijke stof pl in Frankrijk deel v/d vinger lukken genadeklap. 12. golfterm kier water bij Meppel dief kletskous. 13. watervogel Engelse titel biersoort gezwets stelkunde. 14. grondsoort eer/lof zure kers ondier blikken doos. 15. schraal plaats in de Betuwe inhoudsmaat spijl werkplaats. 16. troef negen vlug stofnaam rugtas lansruiter. 17. bedorven omwenteling hoog bouwwerk zwaar dragen lid van de Eerste kamer. 18. Engels bier meisjesnaam takel Europees land cursieve letter. 19. vat destijds ijverig botsen serum. 20. muurholte verkoudheidsverschijnsel rivier in Parijs telegrafist erbarmen. 21. kippenloop inwendig orgaan klein gewicht heester serieus. 22. Europeaan hemellichaam oxidatie distillateur gymnastiek toestel. 23. schrijfgerei wortel houtsoort treiteren feeks. 24. huisdier meubel onbeweeglijk werkweigeraar sportbeoefenaar. 25. Soc Econ Raad overschot herfstbloem turen medicijn. 26. snel klimwerktuig geestelijke roofdier schedelboor. F.Z. 21

22 helder en zeker Sinds 1933 adviseurs in verzekeringen, financieringen, hypotheken, bedrijfskredieten, oudedagsvoorzieningen en spaaradviezen. Rinia van Nautaweg 33 postbus AA Giekerk (058)

23 De Einekoer Oplossing februaripuzzel Gezegde: Er gaan veel makke schapen in een hok. Makke schapen zijn meegaand en laten zich makke-lijk behandelen. Van dergelijke dieren kan men er zonder problemen veel in eenzelfde beperkte ruimte onderbrengen. OUD PAPIER Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld: Vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart 2015 Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen worden niet meegenomen! Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaatsen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit bespaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk. Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd (vrijdags vanaf en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat papier is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit maakt het voor de papierinzamelaars makkelijker. 23

24 De Einekoer 150 JARIG JUBILEUM IJSCLUB OUDKERK Een 20 tal oudere leden kwamen vrijdag jl. naar gebouw Oerein in Aldtsjerk om de jubilerende ijsclub Oudkerk te feliciteren met deze prachtige mijlpaal. De zaal was feestelijk versierd, de slee met de startnummers, de wip en vele oude bezienswaardigheden droegen bij aan de uitstekende sfeer van die middag. Koffie met gebak een drankje of slokje met hapjes waren heerlijk en de sterke verhalen waren niet van de lucht. Voorzitter Jan Oostenbrug gaf aan de hand van een power point presentatie een overzicht van de geschiedenis van de ijsclub met vele anekdotes en belevenissen van toen en nu. Gryt van de Polder gaf een prachtige uitleg over de talenten en vooral geduld en doorzettingsvermogen die je moet hebben om de contributie op te halen bij de oudere leden. Daarbij zijn de sociale aspecten belangrijker dan de uiteindelijke revenuen voor de club. De oudere leden, met Pytsje Swart-Bloemhof 96 jaar oud en sinds 1941 lid als oudste, beleefden zoals Aan Westra het uitdrukte: de moaiste middei fan ús libben! s Avonds ging het feest met ca. 170 leden en genodigden verder in de Trochreed te Readtsjerk. Een presentatie van schaatshistoricus Hedman Bijlsma uit Drachten die de geschiedenis van de mannen- en vrouwenhardrijderijen in Fryslân uitdiepte was één van de hoogtepunten van de avond. Daarnaast bracht hij de rijke historie van de ijsclub Oudkerk in beeld met vele prachtige anekdotes die zelfs voor de insiders geheel nieuw waren! De ingerichte expositie in de Trochreed van de mooiste oudheden, met de 113 jaar oude voorzittershamer als blikvanger. Wethouder Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel en Eelke Lok voorzitter Bond van IJsclubs hadden veel lof voor de inwoners van Aldtsjerk, het bestuur en de inrichting van de ijsbaan en het onlangs gerenoveerde ijsbaangebouw uit Voorzitter Jan Oostenbrug kreeg van de BvIJ door Johannes de Vries uit Grou de lid van verdienste speld in goud opgespeld als waardering voor de 42 jaar dat hij voorzitter is van de IJsclub Oudkerk. Het aanbieden van het eerste exemplaar van het jubileumboek In iisclub mei in doarp aan âld smid Jaap Visser uit Oentsjerk was voor hem een grote verassing en bracht de nodige emoties teweeg. De zaal beleefde dit feit intens mee en gaf daarmee blijk van grote betrokkenheid bij de mienskip Aldtsjerk en de ijsbaan in het bij- Feestavond in Trochreed, aanwezigen bekijken het jubileumboek. 24

25 De Einekoer zonder. Het jubileum krijgt een sportief hoogtepunt op de ijsbaan met het Fries Kampioenschap kortebaan mannen, maar hiervoor zal het binnenkort moeten gaan vriezen! Bestuur en keurmeesters van de IJsclub Oudkerk zijn er klaar voor en hopen u die dag te mogen ontvangen op de Aldtsjerkstermar! Jubileumboek 150 jier IJsclub Oudkerk" Oanbieden earste boek oan de 84 jierrige âld-smid Jaap Visser troch foarsitter Jan Oostenbrug. Yn Fryslân is Aldtsjerk ien fan de âldtse iisklubs en men kin wol stelle, mei troch de bysûndere lizzing fan de Mar oan de Moark, ek ien fan de bekendste. De 150-jierrige histoarje fan de klub hat hiel wat hichteen djiptepunten kend. It jubileumboek jout omtinken oan tal fan tradysjes en minsken dy t by de iisklub belutsen wienen. Op âld iis friest it fûl, seit it sprekwurd. Yn 1990 kaam al it boek út oer 125 jier Aldtsjerkster iisklubskiednis. Dit boekje is safolle mooglik yn syn wearde litten. Dêrom binne yn dizze útjefte, behalve in oersjoch fan de lêste 25 jier, dan ek in hiel soad oare foto s opnommen. Hjir en dêr fine jo op harsels steande bydragen en foto s, bygelyks ferhalen oer riders en ridersfamyljes dy t Aldtsjerk kend hat. Wat binne de Aldtsjerkster hurdriderijen spannend beskrean yn de Fryske literatuur. In iisklub mei in doarp is de titel fan it 128 siden dikke boek en jout oan hoe it eartiids wie en no noch altyd is! It skitterende `full color` boekje is te krijen foar 10,-- by: Arie van de Polder, Eysingapaed 21, Aldtsjerk. Till: Jan Klompmaker, Miedemawei 31, Aldtsjerk. Till: Cafe Moarkswal yn Aldtsjerk. Till: Doarpshûs Oerein yn Aldtsjerk. 25

26 Notenpasta s noten en zuidvruchten Kloosterman Reform- en Natuurvoeding R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk openbare bibliotheek OPENINGSTIJDEN: Maandag: Woensdag: Vrijdag: en Kijk ook eens op S. Kloostermanstrjitte BE Gytsjerk Tel Verlenglijn

27 De Einekoer SLINGER OM E SLEEF ZEEMANS STOOFPOTJE VOOR DE LANDROTTEN Dit is een recept voor de lekkere bekkie s. Het onbekende beruchte zeemansgerecht en toch bekend op de zeven zeeën. Om dit recept goed te laten smaken is het belangrijk dat je weet van de oorsprong. Dit oorspronkelijke recept wordt alleen gemaakt op de oceaan als de Kapitein van kokkerellen houdt. Een echt Kapiteins gerecht voor de bemanning, de kok heeft dan een dagje vrij. Uit betrouwbare bron weet ik dat deze Kapiteins verwenning door de bemanning zeer op prijs wordt gesteld. Het smaakt voortreffelijk. Dit recept is op een vrij eenvoudige manier klaar te maken. De ingrediënten : 2 Kg aardappels, 1,5 Kg uien. 1 blikje Cornet beef. U kunt ook gehakt gebruiken +/- dezelfde hoeveelheid als in een blik corned beef past. Twee grote augurken in kleine stukjes snijden, enkele champignons. Kruiden toevoegen voor de pittige smaak niet te veel, bv kerrie, peper. Eigenlijk hoort dit gerecht in de categorie ovenschotel thuis. Eerst de aardappelen schillen en in stukken snijden, de uien schillen en snipperen. De plantaardige olie in de ijzeren pan goed heet maken. En bij beetjes de uien erin af en toe wat kerrie of andere kruiden bij strooien. Als de uien goed gaar zijn dan de augurkjes en de champignons enkele minuten nog mee koken, dan de corned beef erdoor roeren tot het geheel een smeuïge massa is. De aardappelen kunnen gelijk met de uien koken en moeten goed gaar zijn. Als alles gaar is dan alles in een grote schaal goed door elkaar mixen. In de oven schaal mooi gladstrijken en een geklopt ei er met een kwastje over heen strijken. Nu kan het geheel in de oven op 200 graden en dan een uurtje goed heet laten worden. Indien het verder wordt opgediend met een beetje variatie van worteltjes en sperzieboontjes, of verse sla. Nou, hongerige eters je moet er bij zijn want het zal snel in de magen van anderen verplaatst zijn. Dit gerecht is zeer geschikt om een dag van tevoren al klaar te maken, bv. als je visite krijgt en dan in de oven zetten. Het aantal personen is niet belangrijk veel of weinig mensen, de hoeveelheid moet wel aangepast worden. Grote eters, grote hoeveelheden, Kleine eters, kleine hoeveelheden. Ljibbe Hoeksma, gelegenheidskok. Ik geef de sleef door aan Monik Selomun Kelete 27

28 Online kansen benutten Website ontwikkeling & online marketing Rinia van Nautaweg 3k Gytsjerk

29 De Einekoer MEDISCH PEDICURE TJIKKE KRIJGSMAN In februari ben ik gestart met de PILOT voor de opleiding tot Geriatrisch Voetzorg Verlener (GVV), waarbij ik net als met de opleiding Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV) meewerk aan het ontwikkelen/wijzigen/aanvullen van de lesstof. (Geriatrie = ouderenzorg) Door toegenomen vergrijzing worden voetzorgverleners steeds meer geconfronteerd met oudere cliënten en specifieke voetproblemen. Voetzorgverleners moeten daar adequaat en met gedegen kennis van zaken op in kunnen spelen. Van degeneratieve veranderingen van de ouder wordende voet tot huidmanifestaties van interne ziekten, van anamnese en verslaglegging tot omgaan en herkennen van dementie, en van veiligheid van de voetzorgverlener tot communiceren met de huisarts: deskundigheid en kennis met betrekking tot de geriatrische voet in een zo breed mogelijk verband. Voetpathologie bij ouderen komt heel veel voor: één op de vijf 75-plussers die nog kan lopen heeft pijnklachten aan de voet. Frankrijk is het enige land in Europa dat een specifiek protocol heeft ontwikkeld met richtlijnen voor de voetzorg van de oudere mens. De opleiding GVV zal alle facetten die in deze richtlijn aan de orde komen behandelen. Net als in de opleiding OVV (Oncologisch Voetzorg Verlener) zal er bij deze opleiding veel aandacht zijn voor psychologie. Ziektebeelden als dementie en alzheimer brengen eigen gedragspatronen met zich mee waar elke zorgverlener op moet kunnen inspelen. Het waarborgen van zowel de eigen veiligheid als de veiligheid van de cliënt is een essentieel onderdeel tijdens deze specifieke opleiding. Voetproblemen bij de oudere cliënt kunnen variëren van lichte ongemakken tot aandoeningen die de zelfredzaamheid en mobiliteit van de cliënt ernstig kunnen beperken. Problemen als kloven, eeltvorming, likdoorns en ingegroeide teennagels komen veel vaker voor bij de geriatrische voet dan bij de jongere voet. Ook is er grotere kans op dermato- of onychomycose (huid- en/of nagelschimmel). Door het verslappen van het bindweefsel en het bandenapparaat van de voet wordt vaak (toename van) doorzakking van het voetgewelf gezien, wat de kans op het ontwikkelen van fasciïtis plantaris (hielspoor), een Mortonse neuralgie en/of tendinitis (peesontsteking) vergroot. De fat-pad (kussentje van huidweefsel) van de voetzool wordt dunner, hetgeen een grotere kans geeft op het ontstaan van metatarsalgie (voorvoetklachten) of Mortonse neuralgie. Ook zijn bij de geriatrische voet vaak hamertenen, hallux valgus (beide vooral bij vrouwen) en deformiteiten te zien als gevolg van lang bestaande artritis of artrose. Verder is de voet ook vaak betrokken bij systemische aandoeningen zoals diabetes mellitus, resulterend in slechte circulatie in de voet en neurologische afwijkingen zoals neuropathie. De incidentie van deze twee, en vele an- 29

30

31 De Einekoer dere, gegeneraliseerde aandoeningen neemt toe met het vorderen van de leeftijd, met als gevolg ook het toenemen van voetproblemen als gevolg van deze aandoeningen bij de oudere cliënt. Zelfzorg: Het verzorgen van de voeten is voor de oudere cliënt vaak een probleem. Slechts 30% van zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar of ouder kan nog zelf goed voor de voeten zorgen. Goede voetzorg wordt vaak gehinderd door bijvoorbeeld verminderde lenigheid, verminderde visus, pijn en door de algemene spierzwakte, een normaal onderdeel van het verouderingsproces. Deugdelijke geriatrische voetzorg kan de oudere cliënt helpen bij het ondersteunen van de algehele gezond en het langer actief blijven. Opleiding GVV: Om de voetzorgverlener in staat te stellen adequate zorg te blijven verlenen aan de ouder wordende cliënt, wordt de opleiding tot GVV ontwikkeld. Als de Pilot, die in Rotterdam gegeven wordt, door de eerste groep cursisten gevolgd is en - en zo nodig- aangepast is, zal de opleiding op meerdere plaatsen in Nederland gegeven worden, net als de opleiding tot Oncologisch Voetzorg Verlener. De opleiding tot GVV zal voorzien in de grote behoefte aan kennis, informatie en deskundigheid met betrekking tot de geriatrische voetzorg. Medisch Pedicure en Oncologisch Voetzorg Verlener Tjikke Krijgsman Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk, / DEZE ZOMER NOG ZELF GETEELDE GROENTEN ETEN???? Volkstuinvereniging "de Singelwrotters" heeft nog enige kavels van 100 m 2 te huur. Verspreid over het terrein zijn er diverse grondwaterpompen aanwezig en voor de bemesting hebben we echte stalmest in de aanbieding. Het volkstuincomplex is gelegen aan de Singel in Gytsjerk. De huurprijs voor 2015 is 22,00 per kavel per jaar. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Hennie tel , of mailen met de secretaris: 31

32 Timmer- & Afbouwbedrijf P. Bakker - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud - Badkamers - Tegelwerk De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk Tel Tel./Fax

33 De Einekoer DE PEN In een opwelling ja zeggen als je wordt gevraagd om de pen over te nemen is één, maar dan moet het nog gebeuren ook... we zullen zien of het lukt! Sinds een jaar zijn John en ik vanuit Munein in Gytsjerk komen wonen, vlak achter de drogisterij. Voor John, als geboren Leeuwarder, naar een iets drukker dorp met in ieder geval één winkel dichtbij. Voor mij, terug naar een stuk jeugd, want ik ben een geboren en getogen Gytsjerkster. Mijn wiegje stond op de Nieuwe Straatweg, waar mijn ouders een VEGE winkel hadden, en waar nu het Chinees Restaurant in zit. Teruggaand in mijn herinnering zie ik het allemaal zo voor me: naast ons de VIVO winkel, het café op de viersprong, de school er tegenover. De huisarts op de hoek en Syperda vlakbij, waar geen nee te koop was. Mijn jeugd bracht ik veel door in de winkel, ook toen we na een verbouwing elders woonden. Wat speelden we daarboven naar hartenlust, met vriendinnetjes uit de buurt, een heerlijke plek. Met mijn ouders en broer woonde ik op vier plekken in Gytsjerk, twee keer op de Rinia van Nautaweg en nu dus aan het Hamstrapaadje. John en ik kwamen naar Gytsjerk met zoon Chris, hond Molson en kat Kobus. John heeft twee zonen die om het weekend bij ons zijn en dochter Melanie die in Warten woont is ook regelmatig bij ons te vinden met vriend Martijn. We genieten met z n allen van de heerlijke tuin bij het huis, waar ruimte is voor een trampoline, tafeltennistafel en voor voetballen... John werkt in Groningen als badkamerverkoper en ik had vorig jaar mijn zilveren jubileum als peuterleidster op de speelzaal in Oentsjerk. Zo lang ik me kan herinneren was ik dol op kinderen. Zo kon ik van mijn hobby mijn werk maken. Nog altijd geniet ik met volle teugen van mijn werk. Kinderen zijn zo echt en zo puur! Vorig jaar in mei ging John voor mij op de knieën... en in juli beloofden wij elkaar trouw in het kerkje in Readtsjerk, wat een bijzondere dag werd voor ons, na jaren van zorgen. Bij mij was vijf jaar daarvoor borstkanker geconstateerd en naast een gunstige prognose was er een moeilijke tijd vol operaties en complicaties. Ik had geluk en mag mijn leven verder leven. Vol respect denk ik nu aan al diegenen die dat geluk niet hadden... onder wie mijn ouders. Ik veranderde een beetje door dit alles... ben blij met elke nieuwe dag. En als ik dan nog iets mag fluisteren:... denk niet te gauw dat het niks is, maar ga naar de huisarts! Een hartelijke groet van Doetie en John. Ik geef de pen door aan Aafke van Dijk 33

34 NIEUWESTRAATWEG CM GYTSJERK TEL.: FAX.: SOLDAAT AUTOSCHADESPECIALIST VOOR N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR Johanna Hoeve Kaasboerderij en SVR Camping fam. Van Eijden Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes, w.o. berenburg kruiden en Friese nagelkaas Wij geven ook demonstraties kaasmaken. Een idee voor een excursie of kinderpartijtje??? Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is. Voor al uw bloemwerk Bloemenboetiek F.C. van Vliet Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk Tel

35 De Einekoer WAT DOET JOUW EIGEN ENERGIECOÖPERATIE TRYNERGIE? Energie besparen, -opwekken en -leveren. US WARMTE VAN TRYNTSJE: ENERGIE BESPAREN!!!! Meer wooncomfort terwijl de gasrekening daalt Trynergie werkt samen met het Energieloket en lokale bedrijven. Is het energielabel van je huis niet a, b of c? Er is veel comfortwinst te halen. En de energierekening kan flink omlaag. Nieuwsgierig? Vraag via onze website vrijblijvend de quick scan aan voor 75 euro. Daarmee kun je zien waarmee je in jouw geval het makkelijkst aan de slag kunt en de grootste winst te behalen valt. Op onze website vind je binnenkort meer informatie. US ZON VAN TRYNTSJE: ENERGIE OPWEKKEN Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of warm water met een zonnecollector is voor particulieren een rendabele investering. De terugverdientijd is goed te overzien en vervolgens heb je nog minstens 15 jaar lang gratis stroom of warm water. Trynergie organiseert met plaatselijke installateurs Us Zon van Tryntsje. Trynergie neemt je hiermee zorg uit handen. Met Us Zon van Tryntsje schaf je voordelig een betrouwbaar zonnesysteem aan. Er wordt maatwerk voor jouw situatie geleverd inclusief garanties en service. Een offerte is zo aangevraagd. Kijk op onze website voor meer informatie. US ENERGIE VAN TRYNTSJE : GAS EN STROOM VIA TRYNERGIE Trynwâldsters kunnen heel gemakkelijk overstappen op betaalbare, lokale groene energie. Dit biedt voordelen voor jou, onze streek en het milieu. Voor iedere klant die zich aanmeldt via Trynergie betaalt onze noordelijke energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD Energie) jaarlijks 75 aan de Trynwâldster coöperatie. En omdat NLD mede ons eigen bedrijf is deelt Trynergie ook in eventuele winst. Stroom en gas worden je geleverd tegen een scherpe prijs zonder stunts of verrassingen. Een berekening voor jouw specifieke situatie is zo gemaakt via onze website. Energie via Trynergie is voordeliger dan bij grote energieleveranciers. Overstappen is zo gedaan. Onze energieleverancier regelt alles kosteloos voor je. Meebeslissen over besteding van de winst? Wordt niet alleen klant maar ook lid. Zaterdag 21 maart Energiemarkt van 11 tot 14 uur met vooraf ledenvergadering van 10 tot 11 uur 35

36

37 De Einekoer Op zaterdag 11 april organiseert Trynergie in Pro Rege in Oentsjerk een informatieochtend over energiebesparing, -opwekking en -levering. Willem Bil van het Energieloket en Karel van der Linden van Trynergie vertellen hoe je je huis van een energielabel g of f naar een a of b label kunt brengen, wat dat kost en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn. Je kunt ook terecht met vragen over zonnepanelen en zonecollectoren. Wil je klant worden via Trynergie? Ook daarvoor kun je terecht. Je bent welkom vanaf uur. De markt sluit om uur Voorafgaand wordt de eerste ledenvergadering georganiseerd van 10 tot 11 uur. Geen lid maar wel belangstelling? Je bent van harte welkom. Let op: alleen leden hebben stemrecht. Nog geen lid? Meld je aan. KARTOEN 37

38 Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk Tel Specialis t in: * Rauwkosten *Gesneden groenten * Fruitstukken * Exotisch fruit * Salades Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden Witgoed service de Wâlden Reparatie en installatie van al uw witgoed ook voor het inbouwen van uw keukenapparatuur G. Terpstra nieuwestraatweg 87, 9061 CN Gytsjerk KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL VAN DE KAPPER Dames- en Herenkapsalon Vonk R. van Nautaweg 44c Gytsjerk Telefoon KANTO0R: Rinia van Nautaweg 2c, GYTSJERK ontwerp / advies tuinaanleg / onderhoud beheer klein- en grootschalig groen POSTADRES: Postbus 73, 9062 ZJ Oentsjerk Tel Fax

39 GESPREK MET DE KUNSTENAAR THIJS SCHAAP IN GYTSJERK De Einekoer Op vrijdagavond 20 maart aanstaande vindt het gesprek met Thijs Schaap plaats in de Mariakerk in Gytsjerk, Canterlandseweg 63. Dat gebeurt in het kader van de PGT- activiteit ''Gesprekken met kunstenaars''. Het gesprek begint om en eindigt om uur. Pauze: uur. De toegang is vrij. De deur is om uur open. Thijs houdt momenteel een expositie in Hengelo bij Brok Interieur. (van 22 januari - 28 april). We spreken over zijn motivatie om te schilderen en over de onderwerpen die hij kiest. Zijn lange ervaring als leraar vormt een goede invalshoek. Zelf zegt hij op zijn website, dat de kern van zijn werk gevormd wordt door het waddenlandschap met zijn onmetelijke ruimte, met de horizon haast als enige grens tussen veranderende luchten en getijden, bakens en uitzonderlijk licht. Verder inspireert het Twentse coulissenlandschap hem. Hij maakt olieverfschilderijen met landschappen, stillevenstudies, portretten en tekeningen. Hij startte zijn opleidingen aan de Kweekschool Mariënburg in Leeuwarden, werkte eerst in het lager onderwijs en ging verder studeren in Den Haag aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (opleiding MO-A en B). Hij werkte 32 jaar als leraar tekenen kunstgeschiedenis en -beschouwing in Enschede, nu aangeduid als docent beeldende vorming. Thijs is van 1944, komt van Terschelling en woont in Hengelo. Via de presentatie op de beamer is veel werk te zien. Bezoek vast zijn website Een ieder is van harte welkom. 39

40 Het juiste adres voor: diverse dranken/wijnen/cadeaus relatie-/kerstgeschenken stoelen/taps/statafels partyservice diverse aanbiedingen aan de: Rinia van Nautaweg AJ Giekerk Tel.: Voor alles in kannen en kruiken Canterlandseweg 2c Giekerk Tel met een: postagentschap schoonheidssalon en depositair van foto Quelle

41 actief Buiten Met een leuke groep Op het water Sportief plezier! De Einekoer SLOEPROEIEN IS EEN SUPER SPORT! Sloeproeien is in allerlei opzichten een feestje. Want roeien betekent buiten zijn; in weer en wind. Je werkt aan kracht, uithoudingsvermogen, roeitechniek en je (sport)mentaliteit. En je hebt vooral ook plezier: want roeien doe je met een team. De sloeproeivereniging in Bartlehiem heeft nog plek voor nieuwe leden. We roeien van maart tot en met oktober. Je kan bij ons roeien op maandag-, woensdag-, donderdagavond en zaterdagochtend. Je kunt je inschrijven voor een vast moment of zelf indelen wanneer en hoe vaak je komt: heel flexibel. Kijk op onze website voor voorwaarden en meer informatie: of op We zijn ook op facebook te vinden onder team Bartlehiem. Voor drie gratis proeflessen kan je mailen met Sloeproeivereniging Bartlehiem. 41

42 Verpleging en verzorging thuis, ook in uw dorp. Team Trynwâlden e.o tel

43 De Einekoer HIELKE DEELSTRA WERELDKAMPIOEN De broers Hielke (11 jaar) en Arjen (8 jaar) Deelstra uit Giekerk hebben elk met drie van hun vogels meegedaan aan de Wereldshow van zang en siervogels in Rosmalen van 22 t/m 25 Januari Er waren vogels op de show ingeschreven. Hielke werd met een standaard Grasparkiet Wereld kam - pioen en zijn twee andere parkieten behaalden beiden Zilver. Zijn broer Arjen behaalde met één van zijn Agaponis Fischeri Violet, Brons. Ze waren de jongste prijswinnaars van de show. AGENDA Maart 4 Koffiemorgen 55+ Heemstrastate uur 10 Koffiemorgen met lezing van It Oerein yn Aldtsjerk uur 17 Breicafé It wapen fan Fryslân uur 18 Breicafé It wapen fan Fryslân uur 25 Paasworkshop inl. bij H. Knossen of A. Jensma 26 Lezing 'Road to Bhutan' Heemstrastate uur Vrouwen van Nu afd. Giekerk. contact: Janke Wijbenga-Nijdam. till maart open dag basisschool Thrimwalda en Ichthus Noteert u alvast.. 10, 12, 17, 18 april: Voorstellingen van 'Sabeare' in Kafee it Wapen fan Fryslân. Op 10, 11 en 12 juni van dit jaar wordt de Poddeloop weer georganiseerd. 43

44 - - VOOR ERFAANLEG ROND UW WONING OF BEDRIJF Ook verkoop van materialen zoals: - betontegels - straatzand - betonsteen - teelaarde - opsluitbanden - gebakken steen Voor prijsopgave of advies kunt u contact opnemen: Trynwâldsterdyk 2a, Giekerk Tel.: Fax:

45 De Einekoer PREEKROOSTER dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden zo Ontmoetingskerk I. Verburg 2 e zondag 40-dagentijd Readtsjerk I. Verburg zo Gytsjerk J. Hofstra 3 e zondag 40-dagentijd Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman wo Mariakerk Oentsjerk A. Linde biddag zo Ontmoetingskerk H. Vlasman 4 e zondag 40-dagentijd JOP Heemstra State G. v.d. Galiën Mariakerk Oentsjerk J. Hofstra vesper zo Aldtsjerk J. Hofstra 5 e zondag 40-dagentijd Gytsjerk I. Verburg zo Ontmoetingskerk H. Vlasman Palmpasen Knoop in je zakdoek-viering Wyns G. van der Galiën ma Aldtsjerk OWT vesper di Aldtsjerk OWT vesper wo Aldtsjerk OWT vesper Voor meer informatie zie de website Voor de wekelijkse weblog, kijk op 45

46 LOONWERK GRONDWERK KRAANVERHUUR * levering tuingrond en (woud)zand * (mini)kraan verhuur * leveren en aanbrengen van drainage Gytsjerk Canterlandseweg CD Gytsjerk Postbus ZH Oentsjerk Tel

47 De Einekoer Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk Openingstijden: Woe: uur Vrij: uur Za: / uur Ophalen spullen?: Dhr. G. Kingma, dr. Kijlstraweg 74, Oentsjerk, tel: , Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: Heemstra State/Skewiel Trynwalden [onderdeel zorggroep Tellens] Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk KEaRN Welzijn Hulpvragen voor vrijwillige mantelzorgondersteuning , In groet nei it sikehûs - De Sionsberg: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum - Medisch Centrum Leeuwarden: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden Kinderopvang Kinderwoud Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang Makelaar Registermakelaar/taxateur Rompt Lijzenga, Vastgoed Trynwâlden Simke Kloostermanstrjitte 96, 9061 BG Gytsjerk , fax: Oud papier Gezamenlijke scholen. kijk voor de juiste data bij de vermelding in 'De Einekoer' N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier op de vrijdagavond gehaald. Regio Politie Fryslân district de Wâlden Basiseenheid Burgum Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum Openingstijden: ma t/m vrij: uur, niet op ma.ochtend en do.middag. Burgerzaken (niet voor burgerlijke stand) + balie Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van Praktijk voor Haptonomie TRYNWALDEN Ellen Maseland Rinia van Nautaweg 1, Gytsjerk Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk Zorggroep Tellens,

48 De Einekoer De 24-uurs bereikbaarheid van de huisarts J. de Boer M.S. Reitsma J.W. Wijnstra/E.P.P. Wijthoff Spoednummer: (alleen voor levensbedreigende situaties) uur: bellen voor aanvragen visites en consulten voor dezelfde dag uur: bellen voor afspraak op volgende dagen uur: telefonisch spreekuur, voor korte vragen en uitslagen Spoedgevallen buiten kantooruren (na uur) worden automatisch doorverbonden naar de dienstdoende huisarts. Apotheek, Frisiastate 2, Oentsjerk Herhaalmedicatie bestellen via 1. website: 2. via de receptenlijn ; 3. In het kastje plaatsen; 4. Telefonisch. Voor uur medicijnen besteld, deze kunnen de volgende dag gehaald worden tussen , of de dagen daarna ook tussen en uur. Tandartspraktijk Oenkerk Leo W.J. Roodhof, Frisiastate 2, Oentsjerk Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie Training en Advies T-MED Hessel Turkstra, Frisiastate 23a, Oentsjerk Fysiotherapie en Manuele therapie Caroline P. Giesberts Rengersweg 71, Oentsjerk , Mensendiecktherapie N. Klarenbeek - Oentsjerk Wynzerdyk 11, Oentsjerk, Behandeling op afspraak. Logopedie, dyslexiespecialist De Praatfabriek Femke de Vries Frisiastate 23, Oentsjerk, Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk / Yogastudio balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie Janneke Reijenga, , It Heechhout 16, 9061 DG Gytsjerk, Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp - Gytsjerk - Veenwouden Westeromwei 71, Hurdegaryp, Spreekuren: ma t/m vrij: / wo.avond: en volgens afspraak 48

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - juni 2015

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - juni 2015 De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - juni 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64 99

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - september 2015

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - september 2015 Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - september 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64 99 Joy Visser-de

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s), Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016 Beste ouder(s), verzorger(s), De lente is begonnen!!! Op de peuteropvang is de lente 1 van de favoriete thema s van de peuters en pedagogisch medewerkers.

Nadere informatie

1 4 1 2 3 4 De kapper bij u in de buurt. Op afspraak voor u geopend van maandag t/m vrijdag. Ik garandeer u kwaliteit, een goede service en betaalbare prijzen. Knippen... 14,00 Föhnen... 14,00 Permanent

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 3/4,

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 3/4, OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam 075-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 3/4, Voor u ziet u informatie over de Brede school

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS Uden, 11 september 2015 Beste ouders, De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is met een razende vaart begonnen. Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met IPC en daar hoor ik al mooie geluiden over.

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief 2017 OBS De Pipegaal Weer naar Iedereen nog een fijn toegewenst! school!!!!!! nieuw jaar In deze nieuwsbrief Nieuwe leerlingen Verlof juf Sietske Even voorstellen voorleesontbijt Filmweekend

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3.

Korenpraatjes. Jaargang 20 No. 13. www.qliqprimair.nl BS De Korenaar. 1. Vanuit de directie. 2. Informatie uit de groepen. 3. Korenpraatjes Jaargang 20 No. 13 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender 7. Buitenschoolse

Nadere informatie

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade Activiteiten programma Wonen en Jong volwassenen 2016 Op vraag van onze bewoners, Talenten die individuele begeleidingen krijgen en de Talenten die een dagbesteding volgens bij Talent hebben wij een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 januari 2016

Nieuwsbrief. 22 januari 2016 Nieuwsbrief 22 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste Ouders, Als leerkrachten zijn we altijd bezig met onszelf bij te spijkeren door middel van studiedagen

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur Agenda Najaar 2015 De agenda voor het najaar 2015: - Inloopspreekuur (wekelijks vanaf 28 augustus a.s.) - Coach- en counseling trajecten (op maat, doorlopend) - Familie- en organisatieopstellingen (maandelijks

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Opknappen van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN

WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF COUNTRY LIVING - A WAY OF LIVE CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN QUILTCURSUS VOOR BEGINNERS De eerste activiteit waarmee we

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI Donderdag 13 juni 2013 week 24 AGENDA - Vrijdag 21 juni laatste rapport mee - Dinsdag 25 juni Rapportgesprekken - Donderdag 27 juni Algemene Ledenvergadering - Maandag 1 juli wenmiddag nieuwe kleuters

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Jonge Ouder Academie Over dit onderwerp is een bijlage toegevoegd. 1 november 2013 schooljaar 2013/2014 nr. 5

Jonge Ouder Academie Over dit onderwerp is een bijlage toegevoegd. 1 november 2013 schooljaar 2013/2014 nr. 5 1 november 2013 schooljaar 2013/2014 nr. 5 Dankdag Volgende week woensdag 6 november is het de landelijke dankdag. Danken lijkt een begrip, dat steeds minder voorkomt. Zeker in tijden van financieel en

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015

Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015 Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015 Maandag 22 juni Meester Dave afwezig, meester Emiel in groep 6 Juf Rina afwezig, juf Stanny in groep 1-2a Meester Hans afwezig i.v.m. directieberaad s Middags

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (derde blok periode) lopen van 29 februari t/m

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Energiek de lente in!

Energiek de lente in! Miniboekje Energiek de lente in! 10 tips voor meer balans & energie Beste lezer, Dit boekje is een klein cadeautje voor u! De lente is weer begonnen en de bomen staan te popelen om uit te lopen. Koeien

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 9 15 april 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 9 15 april 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 9 15 april 2016 Oproep Beste ouders/verzorgers/begeleiders, De Poddeloop vindt dit jaar plaats op 15, 16 en 17 juni. Om ook dit jaar

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Eerste verjaardag! Dierennieuws zomer 2015

Eerste verjaardag! Dierennieuws zomer 2015 Nieuwsbrief november 2015 We hadden wat te vieren afgelopen maand: ons 1-jarig jubileum en de 10.000ste bezoeker sinds de opening! Verder zoals gebruikelijk het dierennieuws van afgelopen maand. Ook zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier!

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Mededelingen 2 Open trainingen........................................ 2 Inspiratieavond

Nadere informatie

Welkom. Ivo Snelders Zorgeloos Service

Welkom. Ivo Snelders Zorgeloos Service Welkom Ivo Snelders Zorgeloos Service Inhoud Aanleiding Zorgeloos Service Invulling geven aan een behoefte Zorgeloos Service: Uw Zorg uit handen Overzicht verschillende diensten Hoe werkt Zorgeloos Service

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg

Activiteitengids. buitenschoolse opvang Ypenburg Activiteitengids buitenschoolse opvang Ypenburg 4 november 2013 t/m 20 december 2013 Voorwoord Hallo allemaal, Hier is het nieuwe knaloranje boekje van Leuk Ypenburg met weer allerlei superleuke workshops.

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015 Aan de ouders/verzorgers We hadden deze week hoog bezoek. Wethouder Arends en afdelingsmanager onderwijs mevrouw Boxem bezochten op 1 april De Vlonder. Ik mocht het gezelschap rondleiden. De wethouder,

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender

Uiltje gemist? kalender 17 maart 2016 kalender Data Vrijdag 18 maart Kunstatelier 4 Week 12 Tussentijdse rapportage groepen 1-2 Vrijdag 25 maart Vrije dag voor alle kinderen Maandag 28 maart 2 e Paasdag Dinsdag 29 maart Vrije

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 159 GE Zaandam 75-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ziet u informatie over de Brede school activiteiten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van ZieZaZo. De verbouwing op de benedenverdieping is klaar! Het kinderdagverblijf zit weer op de begaande grond en wat is het mooi!!

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! collectieve vrije dagen hele dag namiddag vrijdag 13 03 2015 1 2 3 4 5 vrijdag 22 05 2015 1 5 vrijdag 10 07 2015 1 2 3 4 5 OPEN MORGEN op woensdag 4 maart a.s. van 09.00 11.30

Nadere informatie

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken.

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken. December 2014. Lieve Allemaal, Het is alweer eventjes geleden dat wij contact met u hebben gehad middels de nieuwsbrief van KarMaatje. De laatste maand van het jaar 2014 willen wij deze lanceren onder

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Februari 2015

Nieuwsbrief. Februari 2015 Nieuwsbrief Februari 2015 Club Agenda Februari 2015 Zo 08 Carnavalswedstrijd Jeugd Do 12 Senioren Winter Scramble + lunch 9 holes, gunshot 10.30u (1 e negen) Zo 22 Winterwedstrijd (Balletjeswedstrijd)

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Rietveld school art by night Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.30 uur

Rietveld school art by night Donderdag 20 februari van 18.30 tot 20.30 uur Badhoevedorp, 2 februari 2014 JUBILEUMNIEUWSBRIEF 4. Dit is alweer de vierde jubileumnieuwsbrief. Het jubileumjaar is voor de helft voorbij en we kunnen wederom terugkijken op een aantal geslaagde feestelijke

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 5/6,

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 5/6, OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam 075-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 5/6, Voor u ziet u informatie over de Brede school

Nadere informatie

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

ALV verschoven naar dinsdag 20 mei Vergaderschema DB en inloopspreekuur Groot onderhoud aan de N361 Trynwâldsterdijk Oversteekplaats voor otters

ALV verschoven naar dinsdag 20 mei Vergaderschema DB en inloopspreekuur Groot onderhoud aan de N361 Trynwâldsterdijk Oversteekplaats voor otters BESTUURLIJK BEKEKEN Vereniging voor Dorpsbelangen Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80 E-mail: Doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com Bankrekening. Dorpsbelangen Giekerk: 32.09.76.254 ALV verschoven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015. In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard

Nieuwsbrief. Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015. In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard Nieuwsbrief Sport,natuur & milieu SPECIAL EDITION ZOMER 2015 In deze editie: Jaarlijkse projecten Sportief Valkenswaard Skiën Leerlingen van twaalf verschillende basisscholen krijgen de kans om kennis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (vierde blok periode) lopen van 23 mei tot en

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie