Jrg. 22 nr. 11 O N D E R W E G 14/ /1 14 UIT DE PASTORIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jrg. 22 nr. 11 O N D E R W E G 14/12 13-19/1 14 UIT DE PASTORIE"

Transcriptie

1 Jrg. 22 nr. 11 O N D E R W E G 14/ /1 14 UIT DE PASTORIE Binnen enkele weken vieren wij Kerstmis, het heilige feest van de Menswording van God onder ons. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Jezus werd geboren, uit een maagd, met de naam Maria, en Hij groeide op om zich uiteindelijk helemaal weg te schenken aan mensen, tot in de dood toe en over de dood heen. Daartoe werd Hij geboren: om te rijpen tot volledige zelfgave. Ieder jaar vieren wij Kerstmis en wel in een wereld die nog steeds aan alle kanten ramt, waar ontelbare mensen niet het daglicht mogen zien, laat staan tot hun recht komen als kinderen Gods. Nog steeds slagen we er niet in de spiraal van onrecht om te buigen. En nog steeds zijn er ontelbare mensen die in de zomermaanden reeds opzien tegen de feestdagen: omdat ze in die dagen alleen zijn, alleen moeten eten; omdat niemand wacht op hun komst. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. De geboorte van Jezus, uit de maagd Maria, roept bij ons allen de vraag op: hoe staan wij in het leven? Laten wij toe dat het Woord vlees wordt in ons? Onze wens voor ieder van u luidt: moge Christus, die geboren werd in een stal, waar de koeien en de schapen voor verwarming zorgden; moge Hij voor Wie geen plaats was in de gevestigde sociale structuren en die precies om die reden de natuurlijke broer werd van allen die lijden aan zoveel; moge Hij die nooit gevlucht is voor de gevolgen van de menselijke conditie en trouw bleef aan Zijn Vader; moge Hij u verlichten, troosten en verder helpen op de weg waarop u zich thans bevindt. Moge het Woord vlees worden in u. Een zalig Kerstfeest voor ieder van u, zalig wanneer u met anderen samen bent of wanneer u alleen bent. Onze Paus Franciscus vervult mij met steeds meer vreugde. Gedurende enkele maanden proefde ik bij mensen een vibratie in de zin van Franciscus wijkt af van de t(t)raditie en voegt zich in in de 1

2 tijdsgeest. Van dit zich invoegen is gelukkig geen sprake. Franciscus roept de mensen op tot aanbidding van het heilig Sacrament, tot het aangaan van een biechtgesprek; hij feliciteert de leden van de Petrus Broederschap met hun jubileum en erkent dat zij in trouw aan het Magisterium alsook aan de geest van het Tweede Vaticaans Concilie de oude, de Tridentijnse Mis vieren (sommigen waren bang voor een mogelijk negatieve opstelling zijnerzijds). Hij komt op voor het ongeboren leven, voor het gezin en spreekt verbondenheid uit met zijn voorganger Paus Benedictus XVI. Mijn vertrouwen in Franciscus, die mensen gewoon opbelt, groeit met de dag. Wat hij doet en zegt is geenszins in strijd met de t(t)raditie. Hij zet de t(t)raditie voort, op zijn manier en zo moet het ook. Hij heeft letterlijk gezegd dat we weten hoe de Kerk denkt, maar nu zijn we in een stadium gekomen, blijkbaar en gelukkig ook voor iedereen, dat de BARMHARTIGHEID een centraal accent wordt verleend. De Paus heeft, zo las ik op internet, letterlijk opgemerkt dat hij antiklerikale gevoelens krijgt bij priesters die zich klerikaal gedragen. Het is de heilige opgave van iedere priester en bisschop om in de modder en de klei van mensen te gaan staan. Zo aards drukt Franciscus zich uit en daar ben ik zelf als priester blij mee. Want zo is het ook, zo zie ik het zelf. Op de TV zagen we onlangs een reportage over pater Jan van Kilsdonk SJ, bijgenaamd kater van Pilsdonk. Iedere avond bezocht hij de kroegen in Mokum (= stad van mensen, komt van het Hebreeuwse MAKOOM). En in die kroegen schreef hij zijn preken op bierviltjes. Hij leidde de uitvaart van vele mannen die leden door AIDS. Eens zei hij mij: Ik lees geen theologische boeken meer, het heeft geen zin. Het verhaal van lief en leed van concrete mensen was voor hem the University of Life. Laten ook wij, ieder op de plaats waar wij gesteld zijn en met de talenten ons geschonken, ons inzetten voor onze medemens, wie hij ook is en waar zij zich ook bevindt op haar levensweg. Hartelijk groetend, Peter de Jong, pr. 2

3 VAN HET BESTUUR Oecumenische zondagsvieringen In de loop van de tijd heeft u kunnen merken dat de Adelbertus als er een oecumenische viering elders is, altijd open is. Daar is een reden voor en die wil ik u, om misverstanden te voorkomen, graag uitleggen. Om te beginnen wil het parochiebestuur met klem benadrukken dat zij de Oecumenische gedachten onderstreept. Echter in de huidige tijd hebben wij ook te maken met stringentere regels van het bisdom. Dat is de reden dat wij er indertijd voor gekozen hebben onze kerk open te houden als er een oecumenische viering is. Het bisdom geeft nl. aan niet tegen oecumenische vieringen te zijn, maar er moet dan in elk geval op zondag 1 kerk in Noord open zijn voor de Eucharistie. Er mag wel ná een Eucharistieviering een Oecumenische viering plaatsvinden. Op 19 januari as. is er een oecumenische viering in de Immanuaelkerk. Wij zijn met de Mariakerk overeengekomen dat we voortaan om beurten open zijn als er een oecumenische viering is. Daarom zal 19 januari de Mariakerk gesloten te zijn en zijn wij open. Toekomst van de Adelbertus in de regio Zo n 30 belangstellenden kwamen naar de informatieavond over de toekomst van de Adelbertus. Aan de hand van een presentatie werd na een terugblik op de ontwikkelingen in de Delta-regio een beeld geschetst van de toekomstmogelijkheden. Welke van de geschetste mogelijkheden het wordt, is mede afhankelijk van wat de polderparochies gaan doen. Hoewel wij vanuit de wandelgangen vernemen dat het bisdom er nogal op aanstuurt dat zij zich aansluiten bij andere polderparochies, blijft voor ons nog altijd nog de mogelijkheid open dat zij bij Delta blijven. Dan is er ook nog de keuze die gemaakt kan worden tussen een Personele Unie (toewerkend naar een fusie) of een Federatie. Maar vanuit diezelfde wandelgangen horen we dat het Bisdom niet op- 3

4 teert voor een Federatie. Duidelijk is wel dat er straks sprake zal zijn van 1 grote Delta-regio. hetzij met 5, hetzij met 7 parochies. Het was een prima avond, waarop kritische vragen werden gesteld, adviezen werden meegegeven: de stemming was heel prettig. Ik vind het jammer dat de berichtgeving vanuit het Bisdom veelal via de eerder genoemde wandelgangen verloopt. Een open communicatie heeft wat mij betreft de voorkeur! Vrijdagmorgenviering De vrijdagmorgenviering begint om 9.30 uur in de sacristie. Per 1 januari 2014 zullen voortaan de kerkdeuren om 9.30 uur gesloten worden. De kosters kunnen op deze manier beter toezicht houden. Dat betekent dat u op tijd moet zijn. We hebben het secretariaat bereid gevonden om op vrijdag een halfuur eerder te beginnen. Dus mocht u wat verlaat zijn (liever niet) dan kunt u via het witte deurtje naar binnen. Ventilatoren Is het u al opgevallen als u in de kerk zit dat er boven uw hoofd drie ventilatoren draaien? Nee, horen kunt u ze niet, maar u kunt wel voelen dat het warmer geworden in de kerk. Die ventilatoren drukken nl. de warmte naar beneden. Sterker nog ze drukken niet alleen de warmte naar beneden, ze drukken ook de stookkosten naar beneden. Alle goeds komt dus van boven. Kerst Ongetwijfeld neemt u deel aan een van onze kerstvieringen. Je hoeft niet diep na te denken om te snappen dat de vieringen veel (voorbereidings-) werk vergen van veel vrijwilligers. U mag hen best laten weten dat u hun inspanningen waardeert. Ik kom u graag persoonlijk tegen op 5 januari 2014 na de viering op de Nieuwjaarskoffie. 4 Namens het bestuur, Joke van de Mast vicevoorzitter

5 IN MEMORIAM LEO UITENDAAL Op zaterdag 16 november overleed Leo Uitendaal; hij was 67 jaar. Veel te vroeg zeggen zijn echtgenote José en de kinderen. Ze zijn vol bewondering voor zijn optimisme tot op het laatst. Vrijdagmiddag 22 november was in een overvolle kerk de uitvaart van Leo. Het was een mooie Woord- en gebedsdienst waarbij een koor o.l.v. Lenie van Schaik deze uitvaartdienst met prachtige gezangen heeft opgeluisterd. Na de dienst hebben we hem op het Barbarakerkhof begraven. Leo werd op 22 augustus 1946 in Beverwijk geboren als vierde kind van zeven kinderen. Een beetje zwakke jongen, die moeite had met eten. Zijn bezorgde moeder stopte hem extra lekkere en voedzame hapjes toe. En ja wel, ze had succes. Hier kan men zelfs spreken van een doorslaand succes, want hij werd meer dan stevig en heeft een groot deel van zijn leven de nodige diëten willen/moeten volgen, ja tot en met de regelmatige confrontatie met de weegschaal van de Weight-Watchers. Gevolg? Jojo-effect. Rond zijn twintigste werd hij lid van de Koinoniasoos en daar heeft hij José ontmoet, met wie hij trouwde. In Amsterdam boven de apotheek, waar José werkte, mochten zij gaan wonen; geweldig in die tijd van woningnood! Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren: Sander en Stefanie. Na lange tijd aan de Delftlaan woonden zij de laatste jaren in het centrum van Haarlem: de Stoofsteeg. Leo was een creatieve vent en werkte een tijd als etaleur vooral van mode. Mode was wel zijn ding. Hij heeft dan ook lang gewerkt als verkoperadviseur bij diverse modehuizen. Zijn kinderen kwamen later hun aankopen altijd even showen voor vader Leo. Hij vond dat geweldig. Leo was een man die van gezelligheid hield, veel vrienden had en 5

6 ook graag groots uitpakte. Altijd had hij wel een geldige reden om feest te scheppen. Hij was echt wel gangmaker. De diverse vriendenclubs van Leo genoten graag mee van de etentjes, die Leo zelf bereidde. Koken en bakken waren een echte hobby van hem en dat was hem ook aan te zien. Leo was gezegend met een geweldig mooie stem: een bas. Meer dan dertig jaar was hij lid van het Beverwijks Katholiek Gemengd koor. Honderden mensen hebben in de loop van de jaren van zijn mooie basstem kunnen genieten; ook in de Kleverparkkerk en in onze Adelbertuskerk. Van heel veel kanten mocht ik horen: hij was een mens om lief te hebben. Leo bedankt! Henk Zurlohe 6 IN MEMORIAM GREET VAN BRUGGEN-RUTTE Op 13 november jl. namen wij afscheid van Margaretha Geziena Anna van Bruggen-Rutte, Greet. Greet heeft veel meegemaakt: vreugde en verdriet. Vroeg verloor zij haar moeder en als kind moest zij s-morgens voor schooltijd melk rond brengen. Zij werd gezegend met twee zonen, Albert en Martin. Toen kwam het verdriet om het verlies van Theo, haar liefste man en vader van zijn zonen. Het overlijden van vader dwong de zonen alles zelf te doen. Zo rijpten zij snel in zelfstandigheid en zakelijkheid. Greet verheugde zich in haar reizen. Ook verheugde ze zich in haar twee kleindochters en drie kleinzoons. Met plezier verzorgde zij koffie bij de soos, in de kerk van Lidwina en de kerk van Groenmarkt, de kaart- en de sjoelclub. Op verzoek breide Greet truien voor de neven en de nichten. Met haar nichten bracht moeder iedere maand een ochtend door. Greet onderhield een goede band met haar nicht Rika, religieuze in Heemstede. Greet bezocht Lourdes. Velen bezochten haar om een bakkie te doen en te rummikuppen.

7 Geleidelijk ging het bergafwaarts en maakte zij uiteindelijk haar laatste val, in de hemel, waar zij verenigd wordt met vader. Dankbaarheid overheerste ons gesprek ter voorbereiding van de uitvaart. Greet ging ons allen voor op de weg die heet LEVEN. Aan de beide zonen is het om alles wat eens was n plaatsje te geven in hun leven. En moge Greet en Theo jullie daar waar zij nu zijn, blijven volgen en begeleiden. Greet, dank voor je leven en sterven, voor alles wat jou tekende en sierde. Kom gauw thuis bij Theo en bij God. Vaarwel. Peter de Jong, pr. LEZINGEN 15 december 3 e zondag van de advent, Jes. 35,1-6a.10, Jak. 5,7-10, Mt. 11, december 4 e zondag van de advent, Jes. 7,10-14, Rom. 1,1-7, Mt. 1, december Kerstmis nachtmis, Jes. 9,1-3,5-6, Titus 2,11-14, Lc. 2, december Kerstmis, Jes. 52,7-10, Hebr. 1,1-6, Joh. 1,1-18 of december H. Stefanus, Hand. 6,8-10; 7,54-60, Mt. 10, december Feest van de H. Familie, Sir.3, , Kol. 3,12-21, Mt. 2, januari 2014 Moederschap van Maria, Num. 6,22-27, Gal. 4,4-7, Lc. 2, januari Openbaring des Heren, Jes. 60,1-6, Ef. 3,2-3a.5-6, Mt. 2, januari Doop van de Heer, Jes. 42,1-4, 6-7, Hand. 10,34-38, Mt. 3, januari 2 e zondag door het jaar, Jes. 49,3.5-6, 1 Kor. 1,1-3, Joh. 1,29-3 7

8 IN MEMORIAM HENK HOUWELING Op 18 november 2013 overleed Hendrik Houweling behoorlijk onverwacht in het Kennemergasthuis in Haarlem. Hij had nog zoveel plannen. Op maandagmiddag 25 november hebben we Henk vanuit onze parochiekerk uitgeleid. Met de kinderen hadden we een passende Woord en gebedsdienst voorbereid; zij hadden speciale voorkeuren voor teksten en liederen, waaraan we konden voldoen. Het koor was behoorlijk op sterkte. Hulde daarvoor. Henk werd geboren op tweede kerstdag in Aan de Brouwersvaart is hij opgegroeid en heeft zijn LTS-diploma in de metaaltechniek gehaald. Hij ging vrij snel aan het werk bij Figee: het produceren van brandkasten, overigens lichamelijk behoorlijk zwaar werk. Daarna heeft hij jarenlang gewerkt in de bedrijfsbeveiliging van Gist Brocades. En na zijn ervaring met brandkasten en met bedrijfsbeveiliging werd hij geschikt bevonden om te werken bij de bedrijfspolitie van onze bankbiljettendrukker: Joh. Enschede. In 1959 liet Henk zich dopen en opnemen in de katholieke kerk mede ook voor zijn grote liefde: Wil, met wie hij in de Elisabeth en Barbarakerk op 19 september 1959 trouwde. Hun drie kinderen hebben een fijne jeugd gehad en bewaren mooie herinneringen aan de dagjes uit in hun vakanties. Op de fiets naar de duinen, naar het strand naar Linnaeushof, en heel soms het zwembad of de dierentuin. Het speciale uitje naar Parijs ter gelegenheid van het zilveren huwelijk zullen ze niet licht vergeten. Wil en Henk schiepen een harmonieuze sfeer in hun gezin en hebben graag voor hun kinderen veel opzij gezet. Wat te denken van de biljartmiddagen thuis. Henk stapelde stoelen inclusief moeder Wil en visite in de voorkamer, zodat de achterkamer als biljartkamer werd ingericht. Henk en Wil vulden elkaar echt goed 8

9 aan: hij was groot, Wil klein. Hij was een rommelkont, zij een opgeruimd en zorgzaam type. Na het overlijden van zijn Wil in 2005 brak er een heel moeilijke tijd aan voor Henk; zijn rustpunt en zijn maatje was hij kwijt. Maar zijn positieve aard kwam toch weer boven: hij ging zich aansluiten bij het biljarten in Schalkweide, in Schoterhof en hij speelde competitie in Groenendaal. Enorm graag reed hij in zijn auto rond. Op zijn 47 ste haalde hij zijn rijbewijs en heel trots showde hij zijn eerste auto; hoewel in pyjama, de kinderen konden meteen instappen voor het eerste ritje. Ja, vooral met Wil heeft Henk wat afgetoerd; door Nederland, maar ook door Duitsland. Wil werd wel eens moe van de extra kilometers vanwege verkeerde afritten of gemiste opritten. Als vader en grootvader was Henk een rustige man bij ze altijd konden aankloppen voor hulp of goede raad. Hij was erg trots op zijn kleinkinderen, die graag bij hem kwamen. Henk was gemakkelijk benaderbaar, geïnteresseerd in hun doen en laten, humorvol en een echt familiemens. Een bescheiden mens heeft ons verlaten. Altijd op de achtergrond en vooral niemand tot last willen zijn. Zo is hij ook uiteindelijk gegaan in eigen stijl: in slaap gevallen en stilletjes vertrokken, zonder iemand tot last te zijn. We mogen ons troosten met de gedachte, dat Henk en Wil weer bij elkaar zijn. We bidden er voor. Henk Zurlohe 9

10 INTENTIES ADELBERTUSPAROCHIE Zondag 15 december Overl. ouders Spek-van den Bogaard, Ada Rienstra- Hoogeboom, Elisabeth Felix, overl. ouders Truijens-Kluijskens en kinderen, overl. ouders Willemse-Hoogervorst en kinderen, Lambertus van Berk, Atie van Hoften, overl. ouders Van Hoften-Schaap, Lya Verbruggen-Willemse Vrijdag 20 december Frans en Alie Brouwer Zondag 22 december Jaap Nan Dinsdag 24 december 20:30 uur: Overl. ouders Snoeks en Heemskerk, Jan Snoeks, Yvette Snoeks, Atie van Hoften en overl. ouders Van Hoften- Schaap, Piet Buurman, overl. ouders Hoff-van de Maat, zr. Maria Gorettie, Wilhelmina Witteman 23:00 uur: Helena van Dijk-Rotteveel en Antonius van Dijk, Zus Verbruggen-van Dinteren, Luuk Zandstra Woensdag 25 december Nel Rutte-Duineveld, Annie, Jo en Giel van Poppelen, Elisabeth Felix, Thijs van Straten, overl. ouders Truijens-Kluijskens en kinderen, overl. ouders Willemse-Hoogervorst en kinderen, Henk Molenaar, overl. ouders Rijssemus-Lage Venterinck, Frans Meier, overl. ouders Meier-Oosterveer, overl. ouders Zwarter-van Kolk, overl. ouders Hoff-van de Maat, zr. Maria Gorettie, overl. ouders Witteman-Kortekaas, Johannes Witteman, Wilhelmina Witteman Zaterdag 28 december Corrie Besteman-van Rijn Zondag 29 december Hubertina van den Bogaard Dinsdag 31 december Overl. ouders Visser-Verbeek 10

11 Zondag 5 januari Mar en To Rutten, Fred Gelauff, overl. ouders Spijker-Bayer, Lies en Gerda Spijker, Jaap Nan Zaterdag 11 januari Henk Molenaar, overl. ouders Rijssemus-Lage Venterinck ADVENTSACTIE 2013 Oorspronkelijk was de actie voor de duizenden minderjarige meisjes die in de Filippijnse stad Cebu vanwege de armoede in de prostitutie werken. Door de ramp is de situatie veranderd. Massaal worden de mensen nu geholpen met water, voedsel en tenten, de eerste behoeften. Daarna wordt gedacht aan de herbouw van het ziekenhuis voor sloppenwijkbewoners en aan onderwijsmateriaal. Echter, door de ramp hebben veel vrouwen geen man meer en zijn veel kinderen wees. Mensenhandelaren maken hier onmiddellijk gebruik van, om deze vrouwen en kinderen op te pakken voor de prostitutie. Daarom is opvang en hulp nodig. De Filippijnse priester Oscar Camono en Briggs Odtohan trokken zich, vóór de ramp al, het lot van de minderjarige meisjes aan en zorgden voor opvang en hulp. Doordat de situatie door de ramp nog erger is geworden, is hulp nog harder nodig. Laten wij hen steunen zodat deze vrouwen en kinderen niet (weer) in de prostitutie belanden maar naar school kunnen gaan en andere manieren vinden om geld te verdienen. Zondag 15 december zal er een deurcollecte zijn voor dit doel. Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede (M.O.V.-groep) Hetty Pijnaker 11

12 UIT DE LECTUURHOEK ca- Dit keer wil de lectuurgroep drie deauboeken onder de aandacht brengen. DE VEREN VAN DE RABBI Verhalen uit alle windstreken over vriendschap Het titelverhaal van dit boekje over vriendschap gaat over een jongetje dat altijd roddels verspreidde over zijn vriendjes. Zijn ouders vonden dat heel vervelend en vroegen de rabbi om raad. Deze gaf de jongen een veren kussen en gebood hem dit kussen op het marktplein open te scheuren, alle veren met de wind te laten meewaaien en dan weer bij hem terug te komen. Toen hij het laatste veertje had uitgeschud, melde de jongen zich bij de rabbi. Ga terug naar de markt. Raap alle veren weer op en stop ze in het kussen, sprak de rabbi. Maar dat is onmogelijk, stamelde de jongen. Dat heb je goed gezien, zei de rabbi. Net zo onmogelijk als het terugnemen van al die roddels over je vriendjes die jij hebt verspreid. Let dus voortaan op je woorden. Ze zijn als veren: eenmaal uitgestrooid. Kun je ze nooit meer terughalen. LEVEN MET FRANCISCUS Het goede leven in verhalen Franciscus van Assisi droomde ervan, zoals menig middeleeuws burger, om een echte ridder te worden. Maar hij kon het niet; hij was er niet sterk genoeg voor. Hij werd een rondtrekkende minderbroeder. Wat Franciscus tot zo n interessante en inspirerende figuur maakt, is de verbluffend eenvoudige en eerlijke manier waarmee hij omgaat met de dingen waar hij tegenaan loopt. Hij vecht niet, hij gaat niet langs de zijlijn staan mokken, maar loopt ze in vrede en vertrouwen tegemoet. Dat maakt Franciscus tot een boeiende gids voor ons dagelijks leven. 12

13 ALLEMAAL STERRETJES Kerstverhalen voor kinderen en jonge mensen Dit boek staat boordevol prachtige kerstverhalen, om voor te lezen tijdens een kerstviering of om zelf te lezen in een hoekje van de bank, met warme chocolademelk en een kerstkransje, spannende en verrassende verhalen, lang en kort. De verhalen zijn geschreven voor kinderen van 4 tot 12 jaar, maar iedereen kan meegenieten: kleine en grote kinderen, eigenlijk voor alle leeftijden. (de boeken liggen al enkele weken ter inzage in de hoek) ***************************************************** Voor een wenskaart of goed(koop) boek! BEZOEK DE LECTUURHOEK! ***************************************************** ACTIVITEITENKALENDER 15 december uur Zondagmiddagplein (PS) 15 december uur Kerst Sing-In (A) 22 december uur Zondagmiddagplein (PS) 22 december uur Kerstconcert The Voice Company (A) 22 december uur Kerst Sing-In (M) 29 december uur Zondagmiddagplein (PS) 5 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 9 januari uur Spel- en contactmiddag (PS) 12 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 18 januari uur Taizéviering (A) 19 januari uur Zondagmiddagplein (PS) A = Adelbertuskerk, PS = parochiecentrum Schoten. Kijk voor meer informatie elders in deze Onderweg. 13

14 NIEUWJAARSKOFFIE Zondag 5 januari 2014 na de viering Vanaf ongeveer uur is er die zondag gelegenheid voor alle parochianen om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar We zorgen voor koffie, thee of limonade en een kleine versnapering. Plaats van samenkomst is de ontmoetingsruimte. Namens de Evenementencommissie, Kees Campfens KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER ONDERWEG: Uiterlijk 5 januari 2014, uitsluitend op het adres: Rijksstraatweg 28 of per PASTOOR ADELBERTUS PAROCHIE P.L.M. de Jong adres: Mobiel Adres parochie: Website: Rijksstraatweg 28, 2022 DA Haarlem 14

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen.

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen. 1 C JAAR PREEK ADVENT Vierde zondag van de Advent Zondag - Rorate Coeli Dauwt heemlen, wijkt vaneen Zondag 20 december 2015 EERSTE LEZING Micha 5, 1 3 GRADUALE Psalm 80, 1-8 TWEEDE LEZING Hebreeen 10,

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen In de wereld, maar niet van de wereld Broeders en zusters, de Kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Immers, Jezus Christus zit aan de rechterhand

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Aanhefteksten. voor rouwbrieven

Aanhefteksten. voor rouwbrieven Aanhefteksten voor rouwbrieven Aanhefteksten- Algemeen alg1 alg2 alg3 alg4 alg5 alg6 alg7 alg8 alg9 Heden overleed zacht en kalm Heden is van ons Tot ons aller droefheid is van ons Wij geven u kennis dat

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Nederlands-Nederlands

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Nederlands-Nederlands Gelukwensen : Huwelijk Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gelukwensen aan een vers Gefeliciteerd en

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

ADVENT. C.R.L. en C.R.W. Z. Jan van Ruusbroec, ged. In eucharistie: eerste lezing en evangelie zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de zalige

ADVENT. C.R.L. en C.R.W. Z. Jan van Ruusbroec, ged. In eucharistie: eerste lezing en evangelie zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de zalige ADVENT DECEMBER 2013 EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT P In getijden: avondgebed: (psalterium: week I, blz. 3 en 771) Psalmen 141, 142, 185 1 DECEMBER: In eucharistie: 157; eerste lezing: Jes. 2, 1-5; antwoordpsalm:

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

TIPS VOOR DE KINDERWOORDDIENST IN DE ADVENT (liturgisch jaar C)

TIPS VOOR DE KINDERWOORDDIENST IN DE ADVENT (liturgisch jaar C) TIPS VOOR DE KINDERWOORDDIENST IN DE ADVENT (liturgisch jaar C) Velen besteden er veel tijd en energie aan om voor de kinderwoorddienst in de Advent een mooi Adventsproject te vinden en daarmee te werken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

11 oktober: Het MOEDERSCHAP van de Zalige Maagd Maria Man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1.27) Vandaag op het feest van het MOEDERSCHAP van de

11 oktober: Het MOEDERSCHAP van de Zalige Maagd Maria Man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1.27) Vandaag op het feest van het MOEDERSCHAP van de 11 oktober: Het MOEDERSCHAP van de Zalige Maagd Maria Man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1.27) Vandaag op het feest van het MOEDERSCHAP van de zalige Maagd Maria moeten we Hemelse zaken overwegen. Ook

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Ik wens de bewoners van de Liendert een muzikaal jaar waarin we met zijn allen veel zangplezier zullen hebben. Groetjes Ina

Ik wens de bewoners van de Liendert een muzikaal jaar waarin we met zijn allen veel zangplezier zullen hebben. Groetjes Ina Bij deze wens ik een ieder fijne feestdagen en een gezond 2017 toe Met vriendelijke groet Jan Akster Uitbater Leef3.nu een activiteit van Beweging 3.0 Ik wens u hele warme en leuke kerstdagen en een heel

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst. Liturgie zondag uur Focus dienst. Thema: let s Focus together

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst. Liturgie zondag uur Focus dienst. Thema: let s Focus together Liturgie zondag 14-05-2017 09.30 uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst Thema: een leven dat van liefde overloopt Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Zingen: Opwekking 599 Gebed Getuigenis

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Eucharistieviering Vierde zondag van de Advent Jaar C 20 december 2015 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Vierde zondag van de Advent Jaar C 20 december 2015 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Vierde zondag van de Advent Jaar C 20 december 2015 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 568 INLEIDING SCHULDBELIJDENIS Genade zij u en vrede

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest!

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest! Liturgie zondag 4 juni 2017 Belijdenisdienst Pinksteren Feest van de Geest! Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Tijn Bouw met medewerking van True Colors Welkom en mededelingen- ouderling van

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie