Zalig Pasen. Onderweg in de veertigdagentijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zalig Pasen. Onderweg in de veertigdagentijd"

Transcriptie

1 RK parochie Heilige Matteüs J a a r g a n g 3 n r. 2 m a a r t - a p r i l Onderweg in de veertigdagentijd Zalig Pasen Wanneer ik dit paasartikel schrijf zijn wij kerkelijk gezien midden in de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, van een stukje mee sterven met Christus door afstand te doen en te nemen van luxe goederen. Jezelf iets ontzeggen. Een tijd van versobering van verdieping en bezinning in ons geloof. Op weg Zo zijn wij op weg. Op weg naar Pasen. Het op weg gaan is vanouds ook een symbool wat bij Christenen hoort. Mensen van de weg. Letterlijk een weg, we verplaatsen ons van A naar B. Maar ook geestelijk een weg, een levensweg af te leggen. Het oude boek Exodus uit de bijbel, is het oudste en eerbiedwaardigste reisboek. Het is het reisboek van Gods pelgrimsvolk, de joden. Ze waren in slavernij en werden verdrukt. En dan begint een nieuwe geschiedenis. Mozes mag in Gods naam zijn mensen opwekken nieuwe mensen te worden. Moeizaam krijgt Mozes zijn mensen in beweging en gaan ze op weg naar de vrijheid. Voor ze op weg gaan moeten ze dat vertrek al gaan vieren door samen een paasmaal te houden. Een opdracht die ook zal gelden voor alle latere generaties. Als zij het paasmaal hebben gehouden gaan zij op weg. Op weg en de doortocht door de zee. Dan gaan ze de woestijn in. Niet om daar te blijven maar om dwars door die woestijn de weg te gaan naar een nieuw land waar het goed leven zal zijn. God woont bij de mensen God trekt met hen mee als een bijzondere reisgenoot, bondgenoot. Hij heeft zelfs een eigen huis, een kerk van tentdoek. Binnen staat de Ark van het verbond met daarin de steenplaten met de 10 geboden die Mozes van God op de berg gekregen had. Onbegrijpelijk dat God zo graag bij mensen wonen wil. We hebben Hem toch vaak teleurgesteld. Maar Hoe beter je naar buiten kijkt, Hoe meer je van binnen ziet. Hoe stiller je naar buiten luistert, Hoe meer je naar binnen hoort. Hoe eerbiediger je naar buiten omgaat, Hoe hartelijker je van binnen wordt. Bron: Peer Verhoeven ondanks dat hebben wij God nodig. Maar God heeft ook ons nodig om Zijn liefde te openbaren. Daarin is God tot het uiterste gegaan door Zijn Zoon aan ons te geven, levend geofferd, verrezen. Verrijzenis En dat is Pasen. We vieren de verrijzenis van Jezus, Dit vieren wij overigens iedere zondag. Iedere zondag en zeker met Pasen vieren wij het geschenk. Het geschenk van leven door de dood heen naar nieuw leven, eeuwig leven. Door de verrijzenis van Christus kunnen wij zeggen dat mensen geen einde hebben dat iedere levensdag een nieuw begin is dat wij samen maken. Daarbij worden daden van gerechtigheid en nieuwe initiatieven gevraagd. De God die Jezus hielp zal ons ook helpen. Dat betekent: verlossen uit lusteloosheid, opwekken tot dienstbaarheid aan gerechtigheid en waarheid. Omzien naar elkaar. Wij geloven dat Hij voor- goed onder ons aanwezig blijft. De verrezene heeft zijn gelaat afgedrukt in ieder mens. Hij is aanwezig in de man en de vrouw die door het lijden zijn gegaan en niet opgeven. De heer is aanwezig in de sacramenten. Daarin komt hij ons tegemoet. Hij is aanwezig in de blijheid die hij op ons gelaat ziet stralen. Pasen gaat ook over ontmoeting een ontmoeting met de verrezen heer. Pasen is leven vanuit deze ontmoeting. Pasen gaat over de vernieuwde levenskracht. Zo wens ik ons allen veel paasgeloof. Zalig Pasen. Pastoor Eugène Jongerden In dit nummer o.a. : Kerkbalans Golgotha Westwoud Terugblik vrijwilligersavond Begrafenisvereniging 1

2 Pastoraal team Eugène Jongerden pastoor Antonio Tocco kapelaan José Marín del Val kapelaan René Visser diaken Hans Bruin diaken Column WANNEER HAD U HONGER...? Regelmatig ontvang ik mensen in mijn spreekkamer in de Drie Tulpen. Veel wordt er besproken, zoals eenzaamheid, zich niet begrepen voelen door die grote boze buitenwereld maar ook geloofszaken en levensbeschouwelijke kwesties komen aan de orde. Soms wordt er ook gebiecht. (Bestaat nog steeds hoor!) Laatst was er iemand in mijn spreekkamer die veel te maken heeft met maatschappelijke instellingen en gemeente. Deze persoon maakt helaas geen deel meer uit van het arbeidproces. Mede daardoor staat zijn leven op zijn kop en voelt hij zich eenzaam en alleen. Er wordt niet meer met mensen gesproken, was zijn conclusie, maar wel over mensen. En over mensen worden protocollen gelegd en voldoe je daar niet aan, dan val je erbuiten en worden er helaas geen bruggen meer gebouwd om elkaar te begrijpen. Daar is geen tijd en geen geld meer voor. Ik moest denken aan ons jaarthema: Omzien naar elkaar en dan bedoel ik ook echt omzien naar elkaar in de betekenis zorg dragen voor. Attent zijn op medemensen. Immers wij verschuilen ons vaak achter de woorden van Matteüs hfd : Wanneer had u honger en gaven wij u niet te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u niet te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u niet in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u geen kleren? Wanneer was u ziek of gevangen en hebben wij niet voor u gezorgd? Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie niets deden voor een van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je niets voor mij. Laten wij dit tot ons levensprogramma maken. Omzien naar elkaar. Dat wij dat niet kunnen veranderen, ombuigen naar wel omzien naar de ander. Hem/haar kleden, voeden en zorg dragen voor op verschillende manieren dus. Eugène Jongerden, pastoor parochie H. Matteüs Adressen Centraal secretariaat Achterom 24a, 1621 KV Hoorn, Openingstijden bezoek: maandag t/m vrijdag uur en telefoon: uur. website: Pastoor Eugène Jongerden Jeudje 57, 1621 GM Hoorn, Kapelaans Antonio Tocco en José Marín del Val en stagiair Marco Cavagnaro Plantage 31, 1695 BB Blokker, Parochiecoördinator Bart Brieffies , Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken Kerkfinanciering parochie H. Matteüs IBAN: NL84 RABO t.n.v. parochie H. Matteüs Hoorn. Overweegt u een legaat? De parochie is ANBI erkend. Vraag uw notaris. Locaties en contactpersonen H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk Hoorn Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn Info: Centraal secretariaat De Opdracht Risdam Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60,1625 HZ Hoorn. Contact: mevr. R. Katers, tel , O.L.V. Visitatiekerk Oosterblokker Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker. Info: mevr. M. Pronk, Dirk Hulstweg 3, tel , Misintenties: Tineke Reus-Hoebe, St. Michaëlkerk Westerblokker Plantage 29, 1695 BA Blokker. Misintenties: mevr. Carin Mes-Bruinenberg. Info: Joke Lakeman, tel , St. Martinuskerk Westwoud Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud. Misintenties: mevr. C. Brandsen, Dr. Nuijensstraat 100, St. Martinuskerk Zwaag Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag, tel Open op dinsdag uur en vrijdag uur Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag 2

3 Terugblik vrijwilligersavond geloofsgemeenschap Hoorn-Centrum Hoorn - Donderdag 12 februari Rond de 50 vrijwilligers waren aanwezig bij de parochieavond voor Hoorn Centrum en werden met een kopje koffie/thee welkom geheten in het Stiltecentrum. Pastoor Jongerden opende met een tekst n.a.v. ons jaarthema; Omzien naar elkaar. Tijdens de eerste helft van de avond werden de vele werkgroepen opgenoemd die met veel inzet de parochie op allerlei gebied ondersteunen. Waarvoor wij hen hartelijk danken, want zonder hen kan onze parochie niet bestaan. Nieuwe activiteiten - Naast de gebruikelijke parochiële activiteiten passeerden de nieuwe activiteiten in 2014 de revue. Mooie initiatieven, waar behoefte aan is, gezien de belangstelling: catechetische rondleiding door de Koepelkerk door pastoor Jongerden (20 deelnemers), Filmavond Franciscus van Assisi en paus Franciscus (25 belangstellenden), samenkomst op het kerkhof aan de Drieboomlaan 2 november (ca 200 aanwezigen), St. Maarten viering 11 november (35 kinderen plus ouders), kerst met 200 enthousiaste meezingers. - Voor 2015 is in de planning: Witte Donderdag uur mogelijkheid om de Passion rechtstreeks vanuit Enschede te volgen op een scherm in de Koepelkerk. Aansluitend wordt de gebedsestafette in het Stiltecentrum geopend die duurt tot zaterdagmiddag uur. Meer nieuws hierover vindt u in Bronwater. - De vorming van de nieuwe parochie H. Matteüs, de veranderingen die de fusie met zich meebrengt en de herinrichting van de Koepelkerk werden kort toegelicht door het parochiebestuur. De vorming van de regio parochie doet bij mensen veel, dus is het goed om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te blijven. Zeker ook omdat het kansen biedt en veel vrijwilligers daar graag aan bij willen dragen. - Bij de vragenronde kwamen als onderwerp naar voren: de oecu- mene, de jongeren, de begroting, de status van de kerken in Zwaag en Hoorn en de communicatie over de herinrichting van de Koepelkerk. Het bleek duidelijk dat de laatste twee onderwerpen bij de aanwezigen heel gevoelig liggen. In gesprek Bij de tweede helft van de avond werd de overblijvende groep van 35 mensen verdeeld over 5 groepjes in de Drie Tulpen om in gesprek te gaan naar aanleiding van vier vragen. Bij deze gesprekken kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: - De DOP vieringen worden gemist. - Meer jongeren erbij betrekken, is lastig en vraagt om creatieve oplossingen. Goed om hier over door te praten met elkaar en met de jongeren zelf. - Ook veel genoemd werd het belang van oecumene. Hier ligt een grote kans voor de Koepelkerk om daar nog meer in te betekenen. - Naast de jongeren heeft de parochie ook meer vrijwilligers nodig; dit is een oproep naar iedereen om binnen je eigen netwerk te kijken of je mensen kent die graag mee willen doen. - Gebrek aan communicatie over de herinrichting van de H.H. Cyriacusen Franciscuskerk. Betere coördinatie en communicatie bij andere zaken die onze geloofsgemeenschap betreffen. Daarna werden in het Stiltecentrum de punten per groep via flappen kort toegelicht. Pastoor Jongerden beëindigde de avond met een hoopvol lied: Ga dan op weg. De avond werd gezellig met een drankje en hapje afgesloten. Deze avond riep veel op bij de aanwezigen. Verschillenden zien graag een vervolg op deze parochieavond. Voor vragen aan het parochieteam of een gesprek met het parochieteam kunt u contact opnemen met Bart Brieffies: gmail.com Het parochieteam Hoorn-Centrum Petrina Groesbeek, Luc Grooteman, Piet de Boer en Coen van Hagen Paasbrodenactie Na een zeer geslaagde kerstpakkettenactie willen wij in het verlengde daarvan ook dit jaar weer een Paasbrodenactie organiseren. Het doel van de actie is om mensen, die het om wat voor reden ook moeilijk hebben in onze samenleving, een paastasje aan te bieden. Deze mensen kunnen een beetje aandacht en barmhartigheid heel goed gebruiken. Wij streven er naar om dit jaar ruim 200 tasjes uit te delen. De inhoud bestaat uit een paasbrood, diverse andere lekkernijen, de Elisabethbode of de Strijdkreet en een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor het Paasfeest. U zult begrijpen dat onze werkgroep deze actie alleen kan uitvoeren met financiële steun van de bij de Werkgroep IWA aangesloten geloofsgemeenschappen en de giften van particulieren. Uw bijdrage is van harte welkom en kunt u overmaken op nummer NL96INGB t.n.v. Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat in Hoorn. Wij rekenen op uw steun. Namens de werkgroep, Rudolph Melis Kruisjesviering Hoorn - De volgende datum van de dinsdagavondviering waarop herinneringskruisjes aan de nabestaanden van mensen die een jaar geleden zijn overleden worden uitgereikt is op dinsdag 21 april

4 Let op! Hoorn - De Wittedonderdagviering is om uur in plaats van uur. Dit in verband met de live uitzending van The Passion in het Stiltecentrum. Dageraadviering Hoorn - De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en de andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op. (Matteus 28 vers 1). Wat is er nog mooier om als gelovigen op paasmorgen tijdens de zonsopgang bij elkaar te zijn. Daarom organiseert de Raad van Kerken Hoorn, Zwaag, Blokker een meditatieve dageraadviering op eerste paasdag 5 april De viering begint om uur en vindt plaats in de Noorderkerk te Hoorn. De viering wordt verzorgd door Wout Oosterkamp. Wout Oosterkamp zong dertig jaar in binnen- en buitenland onder leiding van vele vooraanstaande dirigenten. Ook gaf hij liederenrecitals met internationaal bekende pianisten. Wout Oosterkamp heeft een muzikaal/poëtisch programma samengesteld speciaal voor de paasochtend. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de Raad van Kerken Ik hoop velen van u op paasmorgen te mogen ontmoeten. Jan Geerlings, RvK HZB, Vormsel 2015 De voorbereidingslessen voor het vormsel zijn weer begonnen. De feestelijke vormselviering zal plaatsvinden op zaterdag 25 april om uur te Zwaag. De volgende kinderen zijn zich aan het voorbereiden voor het Vormsel: Westwoud: Luna Stap, Sander de Boer, Laura de Boer, Wiktoria Baranowska, Paul Beerepoot, Mike Sinnige, Lotte Braas, Teun Brandsen, Femke Korver, Rob Paartman, Yanthe Wiering en Vera van Kampen, Oosterblokker: Joris Broers, Rosanne Lakeman, Nicky Manshanden en Rivka Vriend Hoorn, Zwaag, Westerblokker: David Rafael Tapperwijn, Jesse van Meulenbroek, Florine Francisca Maria de Groot, Jamal Veenstra, Femke Franken, Dylan Brink, Isabelle Clementina Louise Maria Bakhuis, Lyselotte Claryse Clothilde Maria Bakhuis, Brit Jong en Julia van der Beek Gezamenlijk kijken naar The Passion Op witte donderdag 2 april, na de viering, nodigen wij u van harte uit om gezamenlijk The Passion op een groot scherm te kijken. The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Hierbij spelen bekende artiesten de rollen van het paasverhaal. Ieder jaar vindt het evenement plaats in een andere stad. Dit jaar wordt de passion uitgevoerd in Enschede. Deze uitzending wordt live op televisie uitgezonden. Het is dit jaar 15 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaats vond in Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels als een feniks uit zijn as herrezen. Niettemin staat deze gebeurtenis nog in het geheugen van de inwoners gegrift. Het paasverhaal uit de Bijbel, dat in The Passion centraal staat, is ook een verhaal over verdriet, lijden en hoop. In het Stiltecentrum van de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk aan het Grote Noord wordt een beamer opgesteld en kunnen we op een groot scherm kijken naar The Passion. Daarna is er nog een mogelijkheid om samen een drankje te drinken. Iedereen is van harte welkom om gezamenlijk naar dit evenement te kijken. De live uitzending begint om uur. Tot 2 april! 30 Jaar Stichting Koepelkerk 30 Jaar tweedehands boeken- en platenmarkten Het actiecomité van de Stichting Koepelkerk start vanaf eind maart weer met het openstellen van de monumentale Koepelkerk in het weekend. De kerk is open voor bezoekers iedere zaterdagmiddag tussen en uur en vanaf half april ook op de zondagmiddag. Toegang vrij. Op zaterdag 11 april is er weer een grote tweedehands boeken- en platenmarkt achterin onze kerk. Tussen en uur kunt u weer rondkijken bij de vele duizenden boeken die de laatste maanden weer massaal zijn ingeleverd voor het in standhouden van ons gebouw. De volgende grote Voorjaarboekenmarkten zijn op zaterdag 16 mei en 20 juni. a.s. Op dit moment vindt de restauratie plaats van de glas-in-loodramen in de binnenkoepel. In samenwerking met de onderhoudscommissie van de Koepelkerk en de glazenier hopen we dat deze klus rond Pasen gereed zal zijn. De Stichting Koepelkerk betaalt de kosten van dit project. U kunt ons steunen door donateur te worden van de Stichting Koepelkerk, of op de vele tweedehands boeken- en platenmarkten ons van de voorraad af te helpen. De Stichting Koepelkerk bestaat dit jaar 30 jaar en al 30 jaar zetten vele vrijwillig(st)ers zich in om dit monumentale kerkgebouw in stand te houden en open te stellen voor bezoekers. Toezichthouders en boekenverkopers zijn van harte welkom. Zonder toezicht geen openstelling! Kees de Greeuw, Rien barendse tel

5 Een bijzonder OrgelPlus concert Muziek en beeld Hoorn - Op vrijdag 15 mei om uur verzorgen Ingeborg en Marius van Dokkum een bijzonder OrgelPlus concert in de Oosterkerk te Hoorn. Het orgel zal bespeeld worden door Ingeborg van Dokkum-Prins, afgewisseld met een PowerPointpresentatie door Marius van Dokkum, die het één en ander over zijn schilderijen zal vertellen. Het belooft een boeiend geheel te worden waarbij u van harte welkom bent! Dit is het eerste concert dat de Stichting Concertfonds Hoornse Orgels organiseert in De toegangsprijs bedraagt 10,-. Schola Cantorum Hoorn Er is ruimte voor enkele nieuwe leden Hoorn - Door verhuizing van enige leden naar elders is er plaats vrij gekomen voor 2 nieuwe leden. De Schola Cantorum Hoorn verzorgt gemiddeld iedere maand één keer de gregoriaanse gezangen bij de zondagse eucharistieviering. Daarnaast wordt er gezongen bij bijzondere vieringen rond Kerstmis en Pasen. Het koor wordt idealiter gevormd door 15 mannen, die iedere week op woensdag van tot uur repeteren in de Drie Tulpen aan het Achterom onder leiding van dirigent-organist Mark Heerink.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dirigent. Telefoon: Kledinginzameling Hoorn - Heeft u overbodige nog draagbare kleding, schoeisel, gordijnen, lakens, tafelkleden, enz. enz. Dit is allemaal bijzonder welkom, graag in gesloten plastic zakken op Zaterdag 28 maart: Van tot uur bij de heer Neuvel t/o Deen Dorpstraat 167, Zwaag Woensdag 1 april: Van tot uur bijtineke en Mirjam, Hogerbeetsstraat 1d Van tot uur bij mw. Lakeman, Grote Oost 107 Van tot uur bij het trappenhuis naast Huesmolen 98a (naast de achterkant van Ruttenberg) Kunt u het écht niet zelf brengen, bel dan tijdig om een afspraak te maken: De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelings-projecten van Cordaid Mensen in Nood. Dit voorjaar willen wij extra aandacht vragen voor een project: Help Bangladesh in haar strijd tegen het water. Helpt u ook mee? Voor meer informatie over de Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op of bellen naar Aan alle kinderen Graag wil ik jullie uitnodigen om op het kinderkoor/tienerkoor te komen zingen. Wij zingen dan in gezinsvieringen, 1e communie viering en de kerstviering. Als beloning voor jullie goede inzet en zang gaan we aan het eind van het schooljaar wat leuks doen met elkaar. Wil je weten wat??? Kom dan maar lekker zingen. Ik hoop dat ik jullie mag begroeten op Vrijdagavond van tot uur Kinderkoor Vrijdagavond van tot ± uur Tienerkoor v.a. 9 jaar Wij zingen in de Michael kerk aan de Plantage in Blokker. Tot Vrijdag. Je mag altijd je vriendje of vriendinnetje meebrengen hoor! Dat maakt het alleen maar gezelliger. Groeten Mirjam Guichelaar /

6 Beste parochianen Oosterblokker - De afgelopen 8 jaar heb ik uw koster mogen zijn. Deze jaren heb ik met jullie veel lief en leed gedeeld. Na het stoppen van koster Joop Kluft moesten wij op zoek naar een of twee nieuwe kosters. Bij het zoeken en/ of benaderen van kandidaten zijn er dingen gebeurd, waardoor mijn vertrouwen is aangetast. Zodanig dat een gezonde basis voor verdere samenwerking niet meer aanwezig is. Ik heb dan ook besloten om te stoppen met het kosterschap. Ondanks dat dit mijn eigen beslissing is, doet het toch zeer. Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan. Tot en met Pasen zal ik echter nog koster zijn. Ondanks alles zal ik jullie nog regelmatig tegenkomen in de wekelijkse viering. Ton Schouten Veranderingen kostersteam Oosterblokker - In het begin van dit jaar gaf onze koster Joop Kluft te kennen dat hij zijn werkzaamheden voor de geloofsgemeenschap Oosterblokker wilde beëindigen. Na 8 jaar trouwe dienst vond hij het tijd om er een punt achter te zetten. Kortgeleden vertelde ook Ton Schouten ons dat hij na Pasen gaat stoppen als koster. Ook Ton heeft dit werk 8 jaar met inzet en toewijding gedaan. Natuurlijk vinden wij het jammer dat zij hiertoe hebben besloten maar we hebben begrip voor hun stap. We danken Joop en Ton voor hun tijd en inspanningen in de afgelopen 8 jaren. Als er mensen wegvallen, is er aanvulling nodig. Die aanvulling hebben we deels gevonden in de persoon van Martin de Vries. Martin woont in de Hoekstraat en is al actief in de werkgroep Eerste Communie. Hij heeft ervaring met het kosterswerk want voor hij in Oosterblokker kwam wonen, vervulde hij deze taak in De Goorn. We danken Martin voor de bereidheid om dit op zich te nemen en wensen hem veel voldoening bij het verrichten van dit belangrijke werk. Het kostersteam bestaat nu uit 2 personen: Ria Kooter en Martin de Vries. Graag willen wij dit uitbreiden tot 4 personen. Met 4 mensen ben je 1 keer per maand aan de beurt en dat is te overzien. Met Ria Kooter en Marloes Pronk is afgesproken dat zij samen de uitvaarten voor hun rekening nemen, dus voor de overige kosters blijft het beperkt tot de zaterdagavond. Als u iets voelt voor het kosterswerk, kunt u contact opnemen met Tineke Reus-Hoebe ( ) of met Jan Vlaar. ( ) Nieuwe kachel Oosterblokker - Sinds begin februari brandt een nieuwe kachel in de kerk van Oosterblokker. De oude moest o.a. wegens de verbouwing na verkoop van de pastorie vervangen worden. Het nieuwe systeem met warmtestralers aan het plafond zorgt voor een behaaglijke temperatuur. Alleen de mensen op het koor klagen nog over de kou, maar daar komt een oplossing voor. Bezinningsdagen met Meditatie en Sacrale Dans Er is niets dat zozeer verlangt naar schoonheid en dat beter in staat is zichzelf met schoonheid te tooien dan de ziel. In deze dagen bezinnen we ons op schoonheid. Schoonheid in onszelf en in de ander, in de natuur, de schepping. Een innerlijke houding van ontvankelijkheid, openheid en respect. Werkvormen zijn o.a. meditatie, visualisatie, stilte, sacrale dans, creativiteit, uitwisseling. Ervaring met deze werkvormen is niet nodig. Iedereen is welkom! Waar Missiehuis St.Michaël, Steyl (nrd Limburg) Wanneer Maandag 1 juni - donderdag 4 juni 2015 (aankomst uur vertrek uur ) Door Annemiek Wijnker-Hoedjes; pastoraal werkster Marry Westerlaken; docent Sacrale Dans Kosten 280,- (1pers.k.) / 260,- (2pers.k.) Info en opgave Annemiek: ; Marry: ; Stille Omgang De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam vindt dit jaar plaats in het weekend van 21 en 22 maart. Intentie: Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor 't onverwachte.. De Heilige Mis is om uur in de Stefanuskerk Kamperfoeliestraat 209. Hoofdcelebrant tijdens de viering hulpbisschop dr. J. Hendriks van het bisdom Haarlem- Amsterdam, Het mannenkoor Vrienden van het Gregoriaans verzorgt de gezangen. Daarna wordt de Stille Omgang gelopen. Na afloop van de Stille Omgang is er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui. Zoals ieder jaar rijden er bussen vanuit West Friesland naar Amsterdam en weer terug. Opgave kan gedaan worden tot uiterlijk donderdag 18 maart. De kosten zijn 15,- te voldoen bij het instappen van de bus. Opstapplaatsen zijn: de r.-k. kerken Westwoud en Oosterblokker, N.H. Kerk hoek Kolenbergstraat Westerblokker, voormalige Engelbewaarderskerk Joh. Poststraat Hoorn en bij McDonalds Hoorn. Voor inlichtingen en opgave kan u zich melden bij: fam. C. Temme telefoon

7 Goede Vrijdag - een dag om te gedenken Westwoud - Het lijdensverhaal van Jezus vormt al eeuwenlang een ongekende inspiratiebron voor vele componisten. Bach met zijn Matthäus- Passion en Andrew Lloyd Webber s Jesus Christ Superstar zijn slechts enkele wereldberoemde voorbeelden. Een prachtig koorwerk dat veel minder beroemd is, maar daarom nog niet minder mooi, is Golgotha, het einde? van de in Spanbroek geboren componist en dirigent, Frank Hoebe uit Spierdijk. Reeds in de jaren negentig componeerde hij dit stuk, op basis van teksten van Jos Feld uit Heerhugowaard. Het is sindsdien met veel succes uitgevoerd op diverse plekken in Noord-Holland door een aantal projectkoren. Het oorspronkelijke koorwerk heeft een metamorfose ondergaan, en wordt nu volledig theatraal vormgegeven, waarbij de klassieke kooropstellingen losgelaten zijn en koor en solisten u met spel en passie het verhaal zullen vertellen. Het is een verrassende voorstelling geworden met prachtige moderne, gevarieerde muziek, die dit jaar uitgevoerd zal worden in de Martinuskerk te Westwoud. De rol van Jezus zal worden gespeeld door Paul Bleeker en de Judas wordt vertolkt door Gerard Schipper. Het geheel wordt begeleid door een 8-koppig orkest onder leiding van de componist zelf, Frank Hoebe. Hoebe Muziekprojecten en de r.-k. kerk samen met de protestantse gemeente Westwoud nodigen u van harte uit op Goede Vrijdag 3 april 2015 in de H. Martinuskerk te Westwoud. De aanvang is uur. De kerk is open om uur. Na afloop zal een deurcollecte worden gehouden. Bedevaart naar Banneux Wat is Banneux eigenlijk? Vraag het aan een willekeurig aantal mensen en iedereen zal er anders op antwoorden. De meesten kennen het niet, hebben er nooit iets over gehoord. Bij sommigen komen er misschien vage herinneringen uit het verleden en wellicht de combinatie België en Maria. In de periode van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen Maria acht maal in Banneux. De toen 12 jarige Mariette Beco zag de verschijningen. Maria noemde zich de Maagd der Armen en vroeg Mariette om een kapel. Later werd er ook een hospitaal gebouwd. Banneux is een druk bezocht bedevaartsoord, ongeveer 35 km ten zuiden van Luik en ligt prachtig gelegen in de bossen hoog in de Ardennen, waar jaarlijks pelgrims naartoe komen. Er bevindt zich een bron die Maria aan Mariette heeft getoond, waaraan een geneeskundige werking wordt toegeschreven. Wat bezielt mensen eigenlijk om op bedevaart naar Banneux te komen? Wat is nu datgene waar mensen naar uitzien? Wat verwacht men van zo n bedevaart? De beweegredenen van iedere deelnemer zijn verschillend. Geen twee mensen komen naar Banneux vanuit één en dezelfde motivatie, want niemand is immers gelijk aan de ander. Maar toch merk je de innerlijke drang om te gaan naar de bron der verwachting. Als vrijwilligers (beide al meer dan 15 jaar) hebben we veel contact met de gasten die deelnemen aan een triduüm, en als we dan ook een deel van de verzorging mogen doen, dan ervaar je naast de onmiskenbare devotie aan Maria, een gevoel van één zijn en dankbaarheid. Een gevoel van één zijn dat, naarmate het triduüm voort gaat, sterker wordt. Je weet dat na een aantal dagen het directe contact verbroken gaat worden, althans in de meeste gevallen, maar tegelijk dat er banden en herinneringen blijven. Sommige pelgrims komen tweemaal per jaar en gaan al vele jaren mee. Kleine wonderen Als je zo hier en daar je oor te luisteren legt dan hoor je dat een bezoek aan Banneux toch nog kleine wonderen tot stand brengt. Het wonder om er weer even tegen te kunnen. De accu is weer opgeladen. Het wonder van de warme aandacht en herstel van eigenwaarde. Of het nu zieken zijn gasten of vrijwilligers, een ieder ervaart het op zijn eigen manier. Je zou het zelf moeten ervaren. Er zijn jaarlijks twee triduüms die door het Bisdom Haarlem/Amsterdam worden georganiseerd. We gaan dan samen met een ander bisdom. Dat zijn dan ongeveer 225 gasten. Kosten De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Die bedraagt 270,- voor 5 dagen all inclusive. Dagelijks zijn er diverse kerkdiensten in verschillende kerken of bij mooi weer buiten op de esplanade. De verzorging is uitstekend. U slaapt in een tweepersoons kamer voorzien van douche en toilet. Er zijn een groot aantal vrijwilligers die u de hele dag en nacht bij zullen staan. Op de heenreis stoppen we voor de koffie en tussen de middag geniet u van een uitgebreide broodmaaltijd. Het avondeten geniet u dan in het Heiligdom. Op de terugweg krijgt u tussen de middag een fijn diner aangeboden, waarna de reis naar huis wordt voortgezet. Diverse mensen uit uw parochie gingen u al voor. De eerstvolgende is van 8 t/m 12 mei. Bel ons vrijblijvend voor meer inlichtingen: Lieuwe Feenstra, Enkhuizen, tel.: of Els Rong, Grootebroek, tel.:

8 Dopen Onderstaand vindt u het doopschema van de geloofsgemeenschappen Hoorn, Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker. Voor het dopen en de doopvoorbereiding in Westwoud kunt u contact opnemen met Yvonne Appelman, tel In onderling overleg wordt dan een doopdatum vastgelegd. Voor de overige geloofsgemeenschappen werken we met een vast schema van doopdata. Dit is duidelijk voor de pastores en op deze manier zijn de doopvieringen goed te plannen. Het kan voorkomen dat twee kinderen in dezelfde viering worden gedoopt. In de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk wordt het H. Doopsel toegediend door pastoor E. Jongerden. In Zwaag, Oosterblokker en Westerblokker wordt afwisselend gedoopt door kapelaan Antonio Tocco en diaken Marco. Ook de diakens Hans Bruin en René Visser zijn opgenomen in het doopschema. Ter voorbereiding komen de ouders, de peter en meter tweemaal bijeen in de pastorie van de Martinus kerk in Zwaag. Deze bijeenkomsten staan gepland in de maand voorafgaand aan de doopviering. Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met Karin van t Klooster, tel of Tiny de Boer, tel of met het secretariaat in Hoorn, tel , of in Zwaag, tel Voor meer informatie kunt u ook bij hen terecht. De doopvieringen beginnen om uur. Maand Hoorn Zwaag Blokker Voorbereiding April 12, 19 en 26 12, 19 en en 24 mrt Mei 17 en en en 29 april Gezocht Wij zoeken een enthousiaste organisator ter versterking van onze doopgroep. Vind jij het leuk om voor de dopen binnen onze parochie de praktische zaken te regelen? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met onze parochie coördinator: Bart Brieffies Dit jaar naar Lourdes? De Westfriese Lourdes Vliegreis 2015 (28 sept. t/m 3 okt.) kent een goed gevuld programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid. We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Een halve/hele dag excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. De prijs van de 6-daagse vliegreis 3-sterren hotel, vol pension is 879,- exclusief reis- en annuleringsverzekering, voor het zorghotel (voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen en/of staan en geen begeleider hebben) 1160,-. Toeslag eenpersoonskamer 150,-. Het is uiteraard ook mogelijk om een andere periode naar Lourdes af te reizen per vliegtuig, bus of Lance-bus. Deze reizen zijn mogelijk in de maanden mei, september en oktober Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op de Lourdes vereniging parochie Hoorn. Er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet om voor informatie contact op te nemen met de voorzitter mevrouw Ria Krijnsen-Kerckhaert (telefoon ) of met de secretaris/penningmeester de heer Harrie Dol (telefoon ). Kerkbalans Risdam Risdam - De jaarlijke actie Kerkbalans ligt achter ons. Dit keer was de manier van actievoeren in onze geloofsgemeenschap Risdam anders dan dat u gewend was. Kreeg u een aantal jaren geleden per kwartaal een acceptgirokaart in de bus om uw gift over te maken, nu ontving u samen met Bronwater een enveloppe met informatie bij u thuisbezorgd en het verzoek uw gift te vermelden op een bijgevoegd formulier, die een dag of tien later bij u werd opgehaald. Deze aanpak was best een kleine cultuurshock. Wij hebben het overgenomen van de geloofsgemeenschap van Zwaag. Hun manier van werken sprak ons aan en we hadden het idee dat de kerkelijke activiteiten zo dichter bij de mensen kwam. De plaatselijke geloofsgemeenschap krijgt zo een gezicht. Echter aan elke methode kleven vóór- en nadelen. Sommigen vonden het een inbreuk op privacy, bedillerig, opdringerig, bedelen en bemoeizuchtig. Maar ook reacties van natuurlijk doe ik mee, fijn iemand van de kerk te ontmoeten of nu weet ik wie Bronwater bij me bezorgt. Mensen ervaren dat er mensen zijn die zich inzetten om onze parochie levendig te houden. Terugkijkend: Het was een arbeidsintensieve actie: brieven maken en verzenden, mensen vragen om mee te werken en tellen van de opbrengst. Deze actie slaagt als voldoende parochianen daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken voor onze kerk. Onze inspanningen zijn zeker de moeite waard geweest en we kunnen melden dat uw en onze inzet is beloond. Wij hebben een mooi bedrag aan contant geld ontvangen en een flink bedrag aan toezeggingen. Daarbij hebben veel mensen toegezegd, dat zij via periodieke overschrijvingen onze kerk steunen. Allemaal geweldig! Bijna heeft de actie opgebracht. Omzien naar elkaar is het jaarthema van onze parochie en met uw gift en toezegging heeft u aangegeven dit te willen ondersteunen. Vanuit de parochie en namens ons parochieteam Risdam zeggen wij hartelijk dank. Riet Katers 8

9 Bericht van de gezamenlijke begrafenisen crematieverenigingen Alweer enkele jaren zijn de parochies van Hoorn, Oosteren Westerblokker, Westwoud en Zwaag/ Zwaagdijk-West, gefuseerd tot één H. Matteüsparochie. Op het gebied van het verzorgen van uitvaarten vervullen de lokale uitvaartvereni- gingen een belangrijke functie. Het zijn van oorsprong parochiële uitvaartverenigingen, ontstaan uit de plaatselijke geloofsgemeenschappen, van en voor de leden. De verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers en de leden hebben invloed op het beleid. Het bestuur van de vereniging heeft onder meer een controlerende taak wat de uitvaartnota betreft en de leden ontvangen een (natura) tegemoetkoming op de uitvaartkosten. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening door de uitvaartleider(ster). Maar het belangrijkste is misschien wel het non profit karakter van de vereniging, immers, uitvaartverenigingen werken zonder winstoogmerk. Een belangrijk gegeven! In de nieuwe H. Matteüsparochie blijven de van oudsher bestaande verenigingen onverminderd actief. Belt u voor een sterfgeval altijd de plaatselijke vereniging, ongeacht of u lid bent of waar u woont. U bent altijd vrij in uw keuze! Gijs van Hulst, uitvaartleider St. Petrus Hoorn Bertus van Kampen, uitvaart leider In Paradisum Westwoud Monique Bankras en Marijke Wittenberg, uitvaartleidsters voor Ooster- en Westerblokker, Zwaag- en Zwaagdijk-West (per toerbeurt) Hoorn: St.Petrus Meldnummer: Gijs van Hulst, Secretaris/ledenadministratie: Hr.Sj.Lakeman website: Oosterblokker: St.Barbara Meldnummer: Marijke Wittenberg of Monique Bankras, Penningmeester/ledenadministratie: Hr.W.Ettema Westerblokker: St.Jozef Meldnummer: Marijke Wittenberg of Monique Bankras, Secretaris/ ledenadministratie: Mw.C.Schouten Westwoud: In Paradisum Meldnummer: Bertus van Kampen, (b.g.g. Piet Steneker ) Secretaris: Hr. H.J.T. Kors website: Zwaag, Zwaagdijk-West: St.Barbara Meldnummer: Marijke Wittenberg of Monique Bankras, Secretaris/ledenadministratie: Hr.A.M.Gitzels Opbrengst actie kerkbalans St. Martinuskerk Zwaag Zwaag - Vrijdag 23 januari is de opbrengst geteld van de actie kerkbalans in Zwaag. Dit is de telling direct na het inleveren van de enveloppen door de medewerkers. Deze eerste telling heeft opgebracht ,50 Er komen daarna nog bijdragen binnen van parochianen die niet thuis waren of alleen een toezegging deden om bij te dragen en dat later te storten. Dikwijls hadden de parochianen de enveloppe al klaar staan wanneer een medewerker deze kwam ophalen, dank daarvoor. Heeft u nog niet bijgedragen? Dit kan alsnog op rekening NL15 RABO Namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdrage, en alle medewerkers ook weer heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. Graag tot volgend jaar weer. De werkgroep kerkbalans Zwaag 9

10 Agenda 20 mrt Sobere maaltijd; Octaaf Hoorn 21 mrt Stille Omgang Amsterdam 27 mrt Sobere maaltijd; Octaaf Hoorn 28 mrt Kledinginzameling Zwaag 1 april Kledinginzameling Hoorn 2 april The Passion, Stiltecentrum 2 april Gebedsestafette, Stiltecentrum 3 april Uitvoering Golgotha; Westwoud 4 april Kinderpaaswake Oosterblokker 5 april Dageraadviering Noorderkerk 11 april Boekenmarkt Koepelkerk 19 april Eerste Communie Hoorn 21 april Kruisjesviering Stiltecentrum 25 april Vormselviering Zwaag 8 mei Bedevaart Banneux 15 mei OrgelPlus concert Oosterkerk 16 mei Boekenmarkt Koepelkerk 17 mei Eerste Communie Westwoud 1 juni Bezinningsdagen Steyl 20 juni Boekenmarkt Koepelkerk 28 sept Vliegreis bedevaart Lourdes Meer informatie over deze activiteiten vindt u elders in deze Bronwater Eerste Heilige Communie De voorbereidingslessen voor de eerste communie zijn na de succesvolle communicanten dag van start gegaan. Op zondag 19 april Zal de feestelijke Eerste Heilige Communie gezinsviering van Hoorn zijn in de, H.H. Cyriacus-en Franciscuskerk, Koepelkerk. Zondag 17 mei zal de feestelijke Eerste Heilige Communie gezinsviering van Westwoud, Oosterblokker, Westerblokker en Zwaag in de Heilige Martinuskerk zijn te Westwoud. Aanmelding vrijwilliger/bronwater digitaal Vul de bon in en stuur deze op naar: Secretariaat, Achterom 24a, 1621 KV Hoorn Ik wil graag vrijwilliger worden. Mijn voorkeur gaat uit naar: Gebeds-/Bezinningsestafette In de vorige Bronwater kondigde ik dit initiatief al bij u aan. Een estafette die begint op Witte Donderdagavond na The Passion in het Stiltecentrum aan het Grote Noord en zal eindigen op Paaszaterdag om Deze dagen is er dag en nacht gelegenheid voor bezinning, stilte en gebed. Deze bezinning wordt ingekleurd met verhalen en muziek door kleurrijke mensen uit onze regio. Inmiddels krijg ik mooie spontane reacties en hebben meer dan veertig sprekers hun medewerking hieraan toegezegd. Zo wordt het een marathon van gevoel en verbondenheid. De komende weken zal het programma verder uitgewerkt worden. Houd u vooral de krant en de weekbladen in de gaten. Natuurlijk zal in de kerken straks ook de nodige informatie liggen. Van harte hoop ik dat u tijdens deze dagen het Stiltecentrum zal bezoeken. Mede namens parochiecoordinator Bart Brieffies heet ik u van harte welkom. U kunt dag en nacht terecht! Pastoor Eugene Jongerden Meedoen aan het Eerste Heilige Communieproject en nog niet gedoopt? Voor de kinderen die nu bezig zijn met de voorbereiding van het Eerste Heilige Communie project die nog niet gedoopt zijn, maar dat wel willen, wordt er de volgende mogelijkheid aangeboden: rr is een doopviering tijdens de kinderpaaswake viering in Oosterblokker. De kinderpaaswake is op zaterdag 4 april om uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bart Brieffies Vastentijd is oefentijd Is wakker worden na de winterslaap en je losmaken uit de beslotenheid van elk voor zich. Vastentijd is je openstellen voor wat aan het gebeuren is in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen, en zicht krijgen op het grote Licht dat openbreekt aan de horizon. Ik wil Bronwater graag digitaal ontvangen via mijn adres Dhr./ Mevr: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoon: adres: Geboortedatum: Ik ben parochiaan in: Hn, Ob, Wb, Ww, Zw. Anders: (s.v.p. omcirkelen of invullen) Vastentijd is in de voorjaarsstilte je eigengrond omspitten en klaarmaken voor een nieuwe lente, en het zaad van de vrede en menswaardigheid laten ontkiemen in je hart. Vastentijd is trainingstijd hart en handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen; vingeroefening in solidariteit. Dat en zoveel meer is vastentijd. De grote opwarming om te herleven. 1 0

11 Weekendvieringen E = Eucharistieviering Hoorn Centrum Elke zondag: 9.30 Getijdengebed (behalve op feestdagen) 15 mrt Vierde zondag v.d. vasten: Leatare!11.00 E past. Jongerden, Schola Cantorum en kindernevendienst 22 mrt Vijfde zondag v.d. vasten Woord- en communiedienst met M. Cavagnaro en organist Mark Heerink 29 mrt Palmzondag E Gezinsviering past. Jongerden en Voces Cyriaci 2 april Witte Donderdag E past. Jongerden en diak. Bruin met Schola Cantorum 3 april Goede Vrijdag Kruisweg met Marian Schumacher en Cor Kooiman past. Jongerden en diak. Bruin met Canticum Gregorianum en Voces Cyriaci 4 april Paaszaterdag Paaswake past. Jongerden en diak. Bruin met Voces Cyriaci 5 april Eerste paasdag E past. Jongerden met Middenkoor 6 april Tweede paasdag. Viering in Westerblokker E kap. Tocco, M. Cavagnaro en 12 april E past. Jongerden met Muziekensemble 19 april Eerste Communie Hoorn E past. Jongerden met Sterren & Stars 25 april Vormselviering in Zwaag E gehele pastores team met tienerkoor Stars 26 april E past. Jongerden met cantor en organist Mark Heerink 3 mei Geen viering i.v.m. Romereis 5 mei Geen viering in Stiltecentrum i.v.m. Romereis 10 mei Moederdag E past. Jongerden en Clara Voce 14 mei Hemelvaartsdag E past. Jongerden en Schola Cantorum 17 mei woord- en communiedienst met diak. Bruin en Middenkoor 24 mei Eerste pinksterdag E past. Jongerden en Voces Cyriaci 25 mei Tweede pinksterdag géén viering Westerblokker In de maand maart en de maand mei vinden de weekendvieringen plaats in de H. Martinuskerk in Zwaag. 2 april Witte Donderdag E kap. Tocco, diak. Visser en Marcanto 3 april Goede Vrijdag Kruisweg met kap. Tocco, diak. Visser en Marcanto 4 april Paaszaterdag Paaswake kap. Tocco, diak. Visser, M. Cavagnaro en Marcanto 6 april Tweede paasdag E kap. Tocco, M. Cavagnaro en 12 april E kap. Tocco en 19 april E past. vd Plas en 25 april Vormselviering in Zwaag E gehele pastores team met tienerkoor Stars 26 april E kap. Tocco en Wijzigingen voorbehouden. Actuele informatie: Hoorn Risdam 15 mrt Vierde zondag v.d. vasten: Leatare! 9.30 Viering door parochianen en Zingenderwijs 22 mrt Vijfde zondag v.d. vasten Woord- en communiedienst met diak. Bruin en Muziekensemble 29 mrt Palmzondag E past. Jongerden en organist Jan Louter 5 april Eerste paasdag E past. Weel met De Hoeksteen 6 april Tweede paasdag. Viering in Westerblokker E kap. Tocco, M. Cavagnaro en 12 april 9.30 E past. Jongerden met organist Jan Louter 19 april 9.30 viering door parochianen met Muziekensemble 25 april Vormselviering in Zwaag E gehele pastores team met tienerkoor Stars 26 april 9.30 woord- en communiedienst met diak. Visser en organist Jan Louter 3 mei 9.30 Viering door parochianen met De Hoeksteen 10 mei 9.30 E past. Jongerden met organist Jan Louter 14 mei Hemelvaartsdag. Viering in Hoorn en Zwaag 17 mei 9.30 Viering door groep Venster met gem. koor Grote Waal 24 mei 9.30 woord- en communiedienst diak. Bruin met De Hoeksteen 25 mei Tweede pinksterdag géén viering Zwaag 15 mrt Vierde zondag v.d. vasten: Leatare! E kap. Tocco met 22 mrt Vijfde zondag v.d. vasten E kap. Tocco met Marcanto 29 mrt Palmzondag E kap. Tocco met 3 april Goede Vrijdag Kruisweg met Afra van Kleef 5 april Eerste Paasdag E kap. Tocco met Marcanto 6 april Tweede paasdag. Viering in Westerblokker E kap. Tocco, M. Cavagnaro en 6 april Tweede paasdag. Viering in Westerblokker E kap. Tocco, M. Cavagnaro en 25 april Vormselviering E gehele pastores team met tienerkoor Stars 3 mei E kap Tocco en Marcanto 10 mei Moederdag E kap Tocco en 14 mei Hemelvaartsdag E kap Tocco en Marcanto 17 mei E kap Tocco en 24 mei Eerste Pinksterdag E kap Tocco en Marcanto 25 mei Tweede pinksterdag géén viering Oosterblokker 14 mrt Vierde weekend v.d. vasten: Leatare! E kap. Tocco en St. Caecilia 21 mrt Vijfde weekend v.d. vasten E kap. Tocco en Zingenderwijs 28 mrt Palmpasen Voorstellen communicanten E kap. Tocco en Sterren & Stars 3 april Goede Vrijdag Kinderkruisweg met diak. Bruin en Sterren & Stars 4 april Paaszaterdag Kinderpaaswake E past. Jongerden met Sterren & Stars 5 april Eerste Paasdag 9.30 E past. Jongerden met gelegenheidskoor OBlokker en Westwoud 6 april Tweede paasdag. Viering in Westerblokker E kap. Tocco, M. Cavagnaro en 11 april E kap. Tocco met 18 april E past. Jongerden en Zingenderwijs 25 april E past. Granneman met St. Caecilia 2 mei E kap. Tocco en 9 mei E past. Jongerden en St. Caecilia 14 mei Hemelvaartsdag. Viering in Hoorn en Zwaag 16 mei E past. Jongerden en Zingenderwijs 23 mei E kap. Tocco en St. Caecilia Westwoud 15 mrt Vierde zondag v.d. vasten: Leatare! 9.30 E past. Jongerden met gem. koor Grote Waal 29 mrt Palmzondag Oec. viering in Martinuskerk met ds. Slot 2 april Witte Donderdag 9.00 Oec. schoolviering met ds. Slot in Protestantse kerk 3 april Goede Vrijdag Uitvoering Hoebekoor Golgotha 5 april Eerste Paasdag 9.30 Oec. viering met ds. Slot en EigenWijs in Protestantse kerk. 6 april Tweede paasdag. Viering in Westerblokker E kap. Tocco, M. Cavagnaro en 3 mei Geen viering i.v.m. Romereis 19 april 9.30 woord- en communiedienst met diak. Bruin en gem. koor. 14 mei Hemelvaartsdag. Viering in Hoorn en Zwaag 16 mei Viering door parochianen thema De Schepping met EigenWijs 17 mei 9.30 Eerste communie OBl, WBl, Zw en Westw E past. Jongerden met Sterren & Stars 24 mei 9.30 E past. Jongerden met koren Oosterblokker en Westwoud 25 mei Tweede pinksterdag géén viering Vieringen door de week Dinsdag: 9.00 Michaëlkerk Blokker Stiltecentrum H.H. Cyriacus en Franciscuskerk Hoorn Woensdag: 9.00 Lourdeskapel Zwaag Donderdag: 9.00 Lourdeskapel Zwaag Vrijdag: 9.00 Michaëlkerk Blokker Elke eerste vrijdag van de even maand: Lourdeskapel Zwaag: Woord- en communiedienst olv parochianen 1 1

12 Familieberichten In memoriam Door de dood hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare parochianen: Herman Adam Maria Bouwens jaar Alida Klarenbeek-van den Brink jaar Johannes Nicolaas Jozef (Jan) Gerritsen jaar Nico Helderman jaar Ria Stavenuiter-Breg jaar Annemiek Takken-Schouten jaar Divera Maria (Vera) Wagenaar-Beerepoot jaar Veronica Catharina Maria Hart-Overman jaar Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe bij het dragen van het verlies. Gedoopt In onze geloofsgemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen: Stef Cornelis Andreas Karsten * Moge zijn naam geschreven staan in de palm van Gods hand. Huwelijk In onze geloofsgemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk in de echt verbonden: Casper Wester en Kimberly Roxane Martineau Wij bidden voor zegen op hun pad. Let op: Sluitingsdagen secretariaat De Drie Tulpen Hoorn - In de komen maanden zijn er een aantal feestdagen. Langs deze weg willen wij jullie informeren op welke dagen het secretariaat gesloten is: Goede Vrijdag 3 april, Koningsdag op maandag 27 april Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei, Hemelvaartsdag 14 mei en de vrijdag na Hemelvaartsdag 15 mei. Vieringen in woon- en zorgcentra Avondlicht 16 mrt uur Eucharistieviering met pastoor E. Jongerden 30 mrt uur Woord- en communieviering met diaken René Visser 03 april uur Goede Vrijdag; Oec. viering met groep Venster en T. Holshuysen, m.m.v. het Grote Waalkoor 04 april uur Pasen; eucharistieviering met pastor Gerard Weel 13 april uur Woord- en communieviering met Doris Visser-Peters 27 april geen viering 04 mei uur Dodenherdenking; Oec. viering, Riet Katers 23 mei uur Pinksteren; eucharistieviering met pastor Gerard Weel 22 juni uur Eucharistieviering met kapelaan Antonio Tocco Betsy Perk Iedere eerste vrijdag van de maand om uur in het restaurant voor bewoners en ouderen uit de wijk en belangstellenden. De Hoge Hop Elke eerste zondag van de maand uur, elke derde woensdag van de maand uur Westerhaven Elke vrijdagmorgen om 9.45 uur viering die wordt voorgegaan door parochianen of een dominee. Elke eerste vrijdag van de maand om 9.45 uur eucharistieviering met voorganger pastoor E. Jongerden. Jozefpark Westerblokker Wekelijks om uur, volgens het maandelijkse schema: Eerste woensdag van de maand: eucharistieviering. Tweede woensdag van de maand: protestantse woorddienst. Derde woensdag van de maand: eucharistieviering. Vierde woensdag van de maand: katholieke woorddienst. Vijfde woensdag van de maand: geen viering Perelaar Zwaag Elke laatste vrijdag van de maand uur. Colofon Bronwater is het parochieblad voor de r.-k. parochie Heilige Matteüs te Hoorn en komt dit jaar zeven keer uit. Het bevat mededelingen en actualiteiten die voor de gehele geloofsgemeenschap binnen de kernen Hoorn, Westerblokker, Oosterblokker, Zwaag en Westwoud van belang zijn. Kopij staat in dit verband in de eerste plaats ter beoordeling van de redactie. De redactie kan artikelen inkorten en corrigeren of plaatsing weigeren. Kopij sluitingsdatum Bronwater nr. 3: 17 april. Deze verschijnt op 8 mei; thema s: Hemelvaart en Pinksteren. Daarna verschijnt Bronwater dit jaar nog op 12 juni, 28 augustus, 23 oktober en 11 december. Zend kopij tot bovenstaande sluitingsdatum naar uw locale redactielid: Hoorn: J. Entius, en M. Kok, Zwaag: T. Bennis, Westerblokker: Vacant; kopij svp naar: Oosterblokker: I. Bruijns, Westwoud: L. van der Lubbe, Eindredacteur B. Schaper, Postadres parochiesecretariaat Achterom 24a, 1621 KV Hoorn Verspreiding via contact adressen en in de kerk. Voor kostenreductie en het milieu streven wij naar zoveel mogelijk digitale verspreiding. Mail daartoe uw adres naar: of gebruik de bon op pagina 10. Bronwater wordt gedrukt op fsc gecertificeerd papier; een verantwoorde mix van hergebruikt papier en duurzaam geproduceerd hout. 1 2

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Berichten uit de parochie Paus Johannes XXIII

Berichten uit de parochie Paus Johannes XXIII Berichten uit de parochie Paus Johannes XXIII Van de bestuurstafel Dagje uit met Suitbertus op 28 juni 2014 HELPT U DE PCI HELPEN? Dat kan door ons attent te maken op medemensen in nood of door zelf om

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

wij minder tijd hebben dan de mensen vroeger, die vaak lange arbeidsdagen hadden. Maar ons levenstempo

wij minder tijd hebben dan de mensen vroeger, die vaak lange arbeidsdagen hadden. Maar ons levenstempo RK parochie Heilige Matteüs J a a r g a n g 3 n r.1 f e b r u a r i - m a a r t Nieuw: Gebed estafette in de Goede Week. Zie pag. 6 Bezinning in geloof Vorige maand vierden wij de menswording van God in

Nadere informatie

Barmhartigheid. In dit nummer o.a.: Kermismis Hoorn Open Middag Oosterblokker Uitvaart Westwoud Bedevaarten

Barmhartigheid. In dit nummer o.a.: Kermismis Hoorn Open Middag Oosterblokker Uitvaart Westwoud Bedevaarten RK parochie Heilige Matteüs 2015 Jaargang 3 nr.4 juli - augustus Barmhartigheid Groot is de barmhartigheid van de heer. Bij het begin van het nieuwe jaar heeft de paus Franciscus gezegd: Dit is de tijd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Vol vertrouwen aan de start van een nieuw seizoen. Omzien naar elkaar

Vol vertrouwen aan de start van een nieuw seizoen. Omzien naar elkaar RK parochie Heilige Matteüs Jaargang 2 nr.4 september - oktober 2014 Een nieuw seizoen ligt er voor ons. Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad en dat de accu weer wat opgeladen is. In onze parochie

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Hemel en Aarde bewogen

Hemel en Aarde bewogen RK parochie Heilige Matteüs J a a r g a n g 3 n r. 3 m e i - j u n i Hemel en Aarde bewogen Kerstmis, de Goede Week en Pasen liggen alweer achter ons maar met Hemelvaartsdag en Pinksteren nog in het verschiet.

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie Kring 12 Info-avond vormsel 2017 1 Algemene informatie 2 1 De W(eet)-vragen Waarom? Wanneer? Waar? Wat? Wie? 3 Wat? Vormsel is één van de 7 sacramenten Maakt deel uit van de initiatiesacramenten (samen

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 19 maart 2017 Zondag Oculi 3e zondag in de Veertigdagentijd

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 19 maart 2017 Zondag Oculi 3e zondag in de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 19 maart 2017 Zondag Oculi 3e zondag in de Veertigdagentijd 2 Orgelspel Om te beginnen Welkom - door de dienstdoende ouderling De kaarsen op de tafel worden aangestoken

Nadere informatie

Kerstmis 2015. In dit nummer o.a.: Kerstmis en concerten Bedevaarten Lourdes en Israël EHC en Vormsel 2016 Nieuwjaarsviering in Zwaag

Kerstmis 2015. In dit nummer o.a.: Kerstmis en concerten Bedevaarten Lourdes en Israël EHC en Vormsel 2016 Nieuwjaarsviering in Zwaag RK parochie Heilige Matteüs 2015 Jaargang 3 nr.7 december - januari Kerstmis 2015 Wanneer je mensen vraagt wat het verhaal van Kerstmis is, dan zullen de meesten wel weten van Jozef en Maria en het kind

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Pinksteren. Pinksterpelgrimage Mark Heerink stadsorganist Financiëel verslag Ziekentriduüm in Zwaag. In dit nummer o.a.:

Pinksteren. Pinksterpelgrimage Mark Heerink stadsorganist Financiëel verslag Ziekentriduüm in Zwaag. In dit nummer o.a.: RK parochie Heilige Matteüs 2016 Jaargang 4 nr.3 mei-juni Pinksteren Waarover spraken zij zo vurig, daar in Jeruzalem? Eerst zaten ze angstig bijeen. Nu spreken ze zo begeesterd, dat het lijkt alsof ze

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015 Verbondenheid spiritueel jaarthema 2014-2015 parochiële activiteiten april - oktober 2015 SAMEN EEN WANDKLEED MAKEN Vele lapjes maken samen kerk! Onder dat motto gaan we een wandkleed vervaardigen van

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Zendingsreis naar China 07-06 t/m 16-06-2013 Geliefde broeders en zusters, Liefde, hoop, redding,

Nadere informatie

Klaver-blad. Pasen 2014. Parochies Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Heilige Bavo Sint Jozef

Klaver-blad. Pasen 2014. Parochies Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Heilige Bavo Sint Jozef Klaver-blad Pasen 2014 1 Parochies Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Heilige Bavo Sint Jozef Klaver-blad 2 Klaver-blad Parochie Sint Jozef Bennebroek Adres: Kerklaan 9, 2121

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief mei TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl En God zei; Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

Laten we Pasen vieren!

Laten we Pasen vieren! RK parochie Heilige Matteüs Jaargang 2 nr.2 april - mei 2014 Paastriduüm 2014 Laten we Pasen vieren! Er was eens een postduifje dat onverwachts door een grote havik achtervolgd werd. De angstige duif vluchtte

Nadere informatie

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop Paasspecial 2017 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven We vieren Pasen: Christus is verrezen! Wanneer staan we daar bij

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Kom, Jezus de zoon van God is geboren!

Kom, Jezus de zoon van God is geboren! RK parochie Heilige Matteüs Jaargang 1 nr.6 december 2013 - januari 2014 Hoorn Risdam Oosterblokker Westerblokker Westwoud Zwaag Kom, Jezus de zoon van God is geboren! Jezus is geboren. Dat is het blijde

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Mijn 1. heilige communie

Mijn 1. heilige communie Mijn 1 e heilige communie op 11 april deed ik mijn 1e heilige communie ik was s morgens al heel vroeg wakker mama was al druk bezig met de voorbereidingen toen het half 10 was ging ik mijn nieuwe kleren

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie