Kerkenwerkboek 2015 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerkboek 2015 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen"

Transcriptie

1 Kerkenwerkboek 2015 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen (preekplaatsen Zutphen, Twekkelo en Hengelo) 1

2 Inhoudsopgave Introductie Lutherse gemeente Zutphen Vieren Leren in het Leerhuis Diaconie Cantorij Pastoraat Omroeper Hand en spandiensten Website Namen en adressen Middagpauzediensten Kerkdiensten in Twekkelo Kerkdiensten in Hengelo Middagdiensten Luthers Avondgebed

3 Introductie De kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen heet u hartelijk welkom. Met deze gids in de hand heeft u snel alle gegevens van de lutherse gemeente bijeen. De gids is bestemd voor gemeenteleden en voor een eerste kennismaking als u nieuw bent. Lutherse gemeente Zutphen Sinds 29 september 1694 komt de lutherse gemeente in Zutphen in de kerk in de Beukerstraat bijeen. Na geruime tijd werd eindelijk een woonhuis aangekocht, dat steeds meer de vorm aannam van een kerkgebouw. Voordien kwam men elders in Zutphen bijeen. De eerste lutherse predikant, ds. Th. Witthenius, kwam in 1681 in Zutphen. In Twente is een gemeente sinds Na diverse omzwervingen kerkt men nu alweer geruime tijd, eenmaal in de 4 weken, in de Johanneskerk in Twekkelo. Sinds 2009 maakt de kleine gemeente Twente deel uit van de gemeente Zutphen. Sinds oktober 2013 worden er, om het lutherse erfgoed verder in Twente uit te dragen, naast de diensten in Twekkelo, op de 1e zondag van de maand, diensten in de Lebuïnuskapel te Hengelo gehouden. 3

4 De gemeente weet zich verbonden met de traditie van de westerse kerk. Zij maakt met alle lutherse gemeenten in Nederland deel uit van de lutherse confessie in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin zoekt zij ook plaatselijke samenwerking. Tegelijk weet de gemeente zich ook verbonden met de Lutherse Wereld-Federatie (LWF), waarvan bijna alle lutherse kerken in de wereld lid zijn. Als lutherse gemeente heeft zij tevens een open oor en oog voor de catholica. Zo staat de gemeente in Zutphen in de traditie van het geloof van de kerk der eeuwen. In de rijkdom van deze traditie wil de gemeente haar geloof belijden en beleven. Zij worstelt met de vragen van onze tijd. Maar weet dat zij gesteund wordt door de traditie vanaf het begin der kerk. De gemeente wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor de vieringen van iedere zondag. De lutherse orde van dienst wordt gevolgd, een variant van het oecumenisch ordinarium. Lutherse bezoekers uit alle continenten herkennen in de orde van dienst dat zij in deze traditie staan. In het zoeken van de wortels van het geloof is een hernieuwde aandacht ontstaan voor de joodse traditie, met name in de leesroosters, de catechese, en het leerhuis. Als PKN-gemeente die borg staat voor de lutherse confessie binnen de PKN, heeft zij een combinatie van gemeenten gevormd met de lutherse gemeenten van Apeldoorn en Arnhem. Ondersteuning, samenwerking en gemeenschappelijke inzet van predikanten zijn de doelstellingen van deze combinatie van gemeenten. 4

5 Vieren Het vieren van de zondagse dienst vormt de kern van de gemeente. Met alle middelen die ons ten dienste staan wordt het Woord vertolkt en wordt de lof Gods gezongen. Viering van de eredienst, elke zondag opnieuw. In Zutphen wordt tenminste eenmaal per maand het avondmaal gevierd. Brood en wijn, ons gegeven. Alle bezoekers zijn uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd, ook de kinderen. Voor hen is er druivensap in plaats van wijn. Ook in Hengelo vieren we maandelijks het sacrament van het altaar. In Twekkelo gebeurt dat iets minder frequent. Eenmaal per twee maanden wordt er in samenwerking met de Protestantse Gemeente Zutphen om uur een middagdienst gehouden in de lutherse kerk in Zutphen, speciaal voor hen die moeilijk al om uur in de kerk kunnen zijn. Voor de kinderen is er in Zutphen elke veertien dagen kindernevendienst. Ze beginnen in de kerk, daarna gaan ze naar het gemeentecentrum, waar een verhaal uit de Bijbel wordt gelezen, wordt gezongen en geknutseld. Nadat ze in de dienst terugkomen wordt gezamenlijk de dienst besloten met de zegen. De oudere kinderen krijgen catechese in PKN verband en hebben een rol in de zondagse erediensten. Een aantal keren per jaar worden er speciale diensten voorbereid met de jongeren en de jeugdleiding. De doop wordt zoveel mogelijk te midden van de gemeente bediend, aan kinderen en volwassenen. In doopgesprekken vindt de voorbereiding plaats. De bevestiging en inzegening van een huwelijk vergt een lange voorbereidingstijd. Maak hiervoor vroegtijdig een afspraak met de predikant. 5

6 De uitvaartdienst. Bij een overlijden moet erg veel in korte tijd worden geregeld. Het helpt als u van tevoren bedenkt hoe u uw eigen uitvaart wilt. Het lutherse kerkgebouw kan voor de uitvaart gebruikt worden; hiervoor zijn regelingen getroffen met de politie voor het aan- en afrijden van de rouwstoet. Iedere donderdagmiddag (marktdag) is er in Zutphen een middagpauzedienst georganiseerd door de oecumenische werkgroep Middagpauzedienst. Van tot uur wordt het Lohman orgel bespeeld en aansluitend is er een korte viering. Verschillende voorgangers en organisten van diverse geloofsrichtingen uit de regio gaan daarin voor. Leren in het leerhuis De lutherse gemeente verzorgt in samenwerking met de protestantse gemeente Zutphen toerustingsactiviteiten zoals een gesprekskring over Het verhaal gaat van ds. Nico ter Linden. Samen met de andere lutherse gemeenten in Oost- en NoordNederland wordt Leren van Luther georganiseerd. In die groep verdiepen we ons samen met leden van de protestantse gemeente Zutphen - in Maarten Luther, de lutherse theologie en hoe die zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Op deze wijze wordt het gemeenteleven verder verdiept. Wanneer mensen hun kind willen laten dopen of belijdenis willen doen, vindt er ter voorbereiding doop- en/of belijdeniscatechese plaats. Als er opnieuw belangstelling is voor jongerencatechese, dan wordt deze weer aangeboden. In Twente is een gespreksgroep die regelmatig bijeenkomt rond een thema uit de Bijbel of aan de actualiteit ontleend. Diaconie Een essentieel onderdeel van de gemeente is de diaconie, de dienst der ondersteuning. Als er nood is kunnen de diakenen 6

7 gebruik maken van een fonds dat op basis van giften en collecten is gevuld. Er is een samenwerking met onze lutherse partnergemeente in Dzialdowo/Lidzbark in Polen, waarin beide gemeenten elkaar ondersteunen, zowel in materieel als in geestelijk opzicht. Zo is er geholpen bij het verwerven van fondsen voor een nieuw dak voor het gemeentecentrum van de lutherse gemeente in Lidzbark. In augustus 2013 ging een delegatie naar Dzialdowo/Lidzbark om de contacten met onze partnergemeente te intensiveren. Cantorij Een lutherse gemeente is een zingende gemeente. De gemeentezang in Zutphen wordt ondersteund door een cantorij, er worden nieuwe liederen geleerd. Eéns per veertien dagen oefent de cantorij op dinsdagavond in de kerk. Ongeveer eenmaal per maand zingt de cantorij in de eredienst. Als u mee wilt doen: bel de cantor, er is nog plaats. In Twekkelo nemen voorzangers de cantorale functie waar. Ook in Hengelo is inmiddels een cantorij actief. Die verleent zijn medewerking in de maandelijkse diensten in de Lebuïnus kapel. Pastoraat Om goede pastorale zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat onze gemeenteleden echt in beeld zijn. Pastoraat is een zaak van de hele gemeente. In onze gemeente zijn twee mensen aangewezen om hierbij in het bijzonder dienst te doen. Dat zijn de ouderling pastoraat (mw Hessel, Marjolein; tel , en de predikant. Die zullen behalve bezoeken ook telefonisch contact onderhouden. Graag wil de kerkenraad het pastoraat zo inrichten dat u in beeld bent, bijvoorbeeld doordat u een paar maal per jaar contact hebt met een vaste contactpersoon die u namens de kerk komt bezoeken. 7

8 Het gaat hier om gewoon bezoekwerk, dus niet om gerichte pastorale bezoeken. Met hem of haar kunt u over van alles praten. Dat kunnen gewone dingen zijn. Maar u kunt er bijvoorbeeld ook over vertellen als er bijzondere omstandigheden zijn. Dat kan aanleiding geven tot een bezoek of telefoontje van de predikant. In de eerste maanden van dit jaar worden mensen aan elkaar gekoppeld: contactpersonen en mensen met wie zij contact onderhouden. Dit vraagt even tijd, omdat het beter is om dit persoonlijk, bijv. na de dienst of tijdens een bezoek te bespreken dan het allemaal alleen via een brief te regelen. Natuurlijk kunt u zich direct tot de kerkenraad of de predikant wenden. De predikant is telefonisch en via de mail bereikbaar. Bij vakantie of afwezigheid van de predikant kan men zich tot de kerkenraad wenden. De kerkenraad weet bij wie u dan met uw vraag terecht kan. Omroeper Het gemeenteblad de Omroeper komt vier maal per jaar uit. Hierin vindt u informatie over plaatselijke en landelijke activiteiten en publicaties die de moeite van het lezen waard zijn. Hand- en spandiensten Eenvoudige werkzaamheden als hulp met de computer, hulp in de tuin etc. kunnen door gemeenteleden worden gevraagd en aangeboden. Meer informatie bij: dhr. P. Folmer (Peter) tel Ramshof DA Warnsveld Website De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen heeft een eigen website (www.luthersegemeentezutphen.nl) met een aparte webmaster. 8

9 Namen en adressen Kerkgebouw Zutphen Bezoekadres: Beukerstraat 10, 7201 KP Zutphen Dienstingang: Korte Beukerstraat 15, Zutphen Kerkgebouw Twente Johanneskerk, Twekkelerweg 110, 7553 LN Enschede Kerkgebouw Hengelo Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, 7551 BV Hengelo Rekeningnummers ELG Zutphen: NL18ABNA t.n.v. kerkrentmeesters ELG Zutphen Diaconie ELG Zutphen: NL74ABNA ELG Twente: NL65RABO t.n.v. kerkrentmeester Evang.Lutherse Gemeente Enschede te Almelo. Ledenadministratie De ledenadministrateur verzorgt het opgeven van nieuwe leden, uitschrijvingen, adreswijzigingen, abonnementen Omroeper, en dergelijke. Ook houdt hij de ledenadministratie bij, verstrekt gevraagde informatie aan de kerkenraad en is aangesloten op het centrale ledenadministratiesysteem van de PKN. dhr P. Folmer (Peter) tel Ramshof DA Warnsveld Koster Zutphen dhr P. van der Zalm (Peter) tel Rossinistraat NX Zutphen (voor het gebruik van de kerk is altijd overleg met koster en een kerkrentmeester nodig) 9

10 Kosters Lebuïnus kapel mw P.J. Veerman-de Graav (Patricia) Gentiaan 15 mw A. Wolff (Ans) Moerbeistraat 10 tel BE Borne tel SR Hengelo Coördinator schoonmaak kerkgebouw Zutphen mw C. van Reeuwijk (Cathrien) tel Hoornwerk GT Zutphen Organisten Zutphen: dhr J. de Ruiter (Jan) Rodetorenstraat 7 dhr J. van Beijeren (Jan) Heeckerenlaan 24 tel DH Zutphen tel BC Zutphen dhr A. Kockelkooren(Andy) Burg. Dijckmeesterweg AJ Zutphen Twekkelo: dhr G.J. Holtrigter (Gerrit) Schneiderstraat 5 tel LZ Hengelo 10

11 Cantor Zutphen: mw A.B. Bedeker (Agnes) Van Hoornlaan 52 tel JL Zutphen Hengelo : dhr G. Baas (Gerrit) Ribbelthorst 52 tel GC Enschede Predikanten mw ds L. Vos (Louisa) Backermarke 59 tel LJ Zwolle Geestelijk verzorger Twente, mw ds IJ. de Mol-Buizert (IJda) Zuivelweg 17 tel CA Doetinchem Kerkenraad mw A.B. Bedeker Van Hoornlaan 52 tel JL Zutphen (voorzitter, ouderling) J. van Beijeren Heeckerenlaan 24 tel BC Zutphen (secretaris, ouderling) mw F.A. van Dijk (Anita) tel De Wiersse CD Almelo (ouderling-kerkrentmeester) mw T.M. Hessel (Marjolijn) Molenweg 23 tel BA Zutphen (ouderling) 11

12 mw J.F.M. Petersen (Jos) tot Bernerstraat 12 tel AV Zutphen (diaken) mw I.G.Y.D. Wessels-Derks (Irma) Oude Kanonsdijk 64a (ouderling-kerkrentmeester) tel AR Zutphen dhr G. Azink(Gerrit) tel Tusseler KE Lochem (ambtsdrager met een bijzondere opdracht) Diaconaal medewerker dhr F. Hillebrink Hoornwerk 37 tel GS Zutphen Werkgroep Twente dhr G. Baas (Gerrit) Ribbelthorst 52 tel GC Enschede mw F. von Bönninghausen (Françoise) tel Herinckhaveweg LK Fleringen mw C.A. Cnossen-Verburgt, ( Carry) Reviusstraat 17, tel: , 7552 GG Hengelo(O), mw F.A. van Dijk (Anita) De Wiersse 29 tel CD Almelo 12

13 mw P.J. Veerman-de Graav (Patricia) Gentiaan 15 tel BE Borne mw ds L. Vos (Louisa) Backermarke 59 tel LJ Zwolle mw A. Wolff (Ans) Moerbeistraat 10 tel SR Hengelo ds F. Wiersma Willem van Otterloostraat 20 xs4all.nl tel NL 7558 BV Hengelo (Ov) Overleg van kerkmusici mw ds L. Vos (Louisa) Backermarke 59 tel LJ Zwolle dhr G. Baas (Gerrit) Ribbelthorst 52 tel GC Enschede mw A. Bedeker (Agnes) Van Hoornlaan 52 tel JL Zutphen dhr J. van Beijeren (Jan) Heeckerenlaan 24 dhr G.J. Holtrigter (Gerrit) Schneiderstraat tel BC Zutphen tel LZ Hengelo

14 dhr J. de Ruiter (Jan) Rodetorenstraat 7 dhr A. Kockelkoren (Andy) Burg. Dijckmeesterweg 15 tel DH Zutphen 7201 AJ Zutphen Lectoren De lector, of de lezer, verzorgt in de eredienst het voorlezen van de lezingen volgens het rooster. De lectoren zijn: mw A.B. Bedeker (Agnes) Van Hoornlaan 52 tel JL Zutphen dhr J. van Beijeren (Jan) Heeckerenlaan 24 tel BC Zutphen dhr J. van de Gein, (Jan) David Evekinkstraat 1 tel BT Zutphen mw L. van Ooyen-Brunings ( Loes) De Fluite 52 tel BH Warnsveld mw H. van der Willik Bruynis (Henny) tel Klarenbeekseweg EC Voorst Verzorging bloemen Altaartafel mw.t.m. Hessel (Marjolein) Molenweg tel BA Zutphen

15 Cantorij Cantor mw A. Bedeker (Agnes) Van Hoornlaan 52 tel JL Zutphen Sopranen mw C. van Reeuwijk (Cathrien) Hoornwerk 6 tel GT Zutphen mw C. A. Nijland (Carry) Emmerikseweg 141, tel: SH Zutphen Alten mw L. van Ooyen-Brunings ( Loes) De Fluite 52 tel BH Warnsveld mw T.M. Hessel (Marjolein) Molenweg 23 tel BA Zutphen Tenor: mw I. Azink-Radstake (Ineke) Tusseler 42 tel EK Lochem Bas: dhr J. van Beijeren (Jan) Heeckerenlaan 24 tel BC Zutphen 15

16 Kinderkerk mw A. Bedeker (Agnes) Van Hoornlaan 52 tel JL Zutphen dhr H. van der Zalm (Henk) Ida Gerhardtsingel 137 tel CM Zutphen mw L. Ormel (Liesbeth) p/a Rietbergstraat 84 tel GL Zutphen De kerk is open dhr. J. van de Gein, (Jan) David Evekinkstraat 1 tel BT Zutphen Avondmuziek De derde vrijdagavond van de maand is er in lutherse kerk in Zutphen avondmuziek van 20:30-21:15 uur. De werkgroep die de Avondconcerten organiseert bestaat uit: mw A. Bedeker ( Agnes) Van Hoornlaan 52 tel JL Zutphen mw P. Stor (Piek) Marsweg 123 tel AT Zutphen dhr J.C. de Koning (Co) Stokebrand 351 tel EW Zutphen mw F. Wierda (Frederieke) Kerkhof 2 tel DM Zutphen De Omroeper, het gemeenteblad; redactie: J. van Beijeren tel Heeckerenlaan BC Zutphen 16

17 mw F.A. van Dijk (Anita) De Wiersse 29 tel CD Almelo Simone Ormel IJsselstraat 42 tel LG Velp (Louisa) Backermarke 59 tel LJ Zwolle Op Weg Dhr en mw Wessels zijn namens de lutherse gemeente lid van de redactie van het plaatselijke PKN-blad Op Weg. Webmaster Dhr C. Blokhuis (Coos); website: Verzending verjaardagskaarten mw. I. Azink Radstake (Ineke) Tusseler 42 tel EK Lochem Middagpauzediensten In de lutherse kerk in Zutphen wordt elke donderdag (marktdag) van kwart over twaalf tot half één een middagpauzedienst gehouden, met wisselende voorgangers en organisten. Van 12:00 uur 12:15 uur is er orgelspel. Organisatie ds S.G. Meijer tel Wambuisstraat NM Zutphen 17

18 Secretariaat middagpauzediensten mw C. Aartsen-Kraaijpoel, (Coby) tel Rietbergstraat 4, 7201 GJ Zutphen Kerkdiensten in Zutphen (de diensten beginnen om uur, tenzij anders aangegeven) H=Heilig Avondmaal, C= Cantorij Januari 4 Epifanie Wit Mw M. Brussel 11 1e na Epifanie (doop) Wit Ds J. Bras 18 2e na Epifanie (Kana) Wit Mw ds H. Günther- vd 25 3e na Epifanie Wit H/C Februari 1 Septuagesima Ds O. Mulder 8 Sexagesima 15 Quinquagesima Ds P. Oussoren 22 Invocavit Paars H/C Ds J. Bras 18

19 Maart 1 Reminiscere Paars Ds H. Günther 8 Oculi Paars Ds K. Touwen 15 Laetare Geen dienst Dienst in Lochem 22 Judica Paars Mw ds H. Günther- vd 29 Palmarum Rood/Paars Ds F Wiersma 2 Witte donderdag Wit H/C Mw ds L Vos (19.30 u) 3 Goede Vrijdag Paars (19.30 u) 4 Paasnacht Wit (21.00 u) 5 Pasen Wit H/C 12 Quasimodo geniti Wit Mw ds P. Akerboom-R 19 Misericordias Domini Wit Ds H. Günther 26 Jubilate Wit H/C 3 Cantate Wit Ds J Bras 10 Rogate Wit Ds F Wiersma 14 Hemelvaartsdag April Mei Geen dienst 19

20 17 Exaudi Wit 24 Pinksteren Rood H/C 31 Trinitatis wit Mw ds H. Günther-vD Juni 7 1e zondag na Trinitatis Mw M. Brussel 14 2e zondag natrinitatis Dr D. Akerboom 21 3e zondag na Trinitatis Mw ds IJ. De Mol 28 4e zondag na Trinitatis H/C Juli 5 5e zondag na Trinitatis Ds F. Wiersma 12 6e zondag na Trinitatis Mw ds H. Günther-vD 19 7e zondag na Trinitatis Dr D. Akerboom 26 8e zondag na Trinitatis H Ds H. Günther Augustus 2 9e zondag na Trinitatis Ds J Bras 9 10e zondag na Trinitatis Mw ds K. Wedemeijer 16 11e zondag na Trinitatis Mw ds IJ. De Mol 23 12e zondag na Trinitatis H Ds G. vd Brug 30 13e zondag na Trinitatis 20 Frater T. Oostveen

21 September 6 14e zondag na Trinitatis Ds J. Bras 13 15e zondag na Trinitatis Mw ds IJ. De Mol 20 16e zondag na Trinitatis H/C 27 17e zondag na Trinitatis Mw M. Brussel Oktober 4 18e zondag na Trinitatis Ds J. Bras 11 Dr D. Akerboom 18 19e zondag na Trinitatis oogstdienst 20e zondag na Trinitatis Ds H. Günther 25 21e zondag na Trinitatis Wit H/C 8 Allerheiligen, gedachtenisdienst 1e zondag voleinding Ds O. Mulder 15 2e zondag voleinding Ds F. Wiersma 22 Laatste z vh kerk. jr H/C Mw ds. L. Vos 29 Ad te Levavi 1e Advent Paars November 1 Dr D. Akerboom December 6 Populus Sion 2e Advent Paars 21 Mw M. Brussel

22 13 Gaudete 3e Advent Paars Mw ds. H. Günther-vD 21 Rorate 4e Advent Paars Ds K. Touwen 24 Kerstavond Wit Mw ds. L. Vos (20.00 u) 25 Kerstmis Wit H/C Mw ds. L. Vos 27 1e zondag na kerst Wit Mw ds K. Wedemeijer Kerkdiensten in Twekkelo Datum (Diensten beginnen om 10 uur) Voorganger Bijzonderheden 06 april Mw ds IJ. de Mol 31 mei Mw ds IJ. de Mol 21 april Mw ds IJ. De Mol 28 juni Mw ds IJ. de Mol 26 juli Mw ds IJ. de Mol 23 augustus Mw ds IJ. de Mol 13 september 18 oktober Mw ds IJ. de Mol 15 november 13 december Mw ds IJ. de Mol HA 26 december Mw ds IJ. De Mol 2e kerstdag 22 HA HA

23 Kerkdiensten in Hengelo (Diensten beginnen om uur) Datum Voorganger 1 maart 19 april Mw ds A. Fuhrman 3 mei 7 juni Ds F. Wiersma 5 juli Mw ds A. Fuhrman 2 augustus Ds F. Wiersma 6 september Ds O. Mulder 4 oktober Mw ds A. Fuhrman 1 november Ds O. Mulder 6 december Mw ds. L. Vos Middagdiensten in Zutphen (Diensten beginnen om uur) Datum Voorganger 8 maart Ds S. Sluis 17 mei Ds R. Heins 12 juli 13 september Mw ds I. Pijpers 8 november 23

24 LUTHERS AVONDGEBED Heer blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag aan de avond van het leven aan de avond van de wereld Blijf bij ons met uw genade en goedheid met uw troost en uw zegen met uw woord en uw sacrament Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en sterven in tijd en eeuwigheid Maarten Luther 24

Kerkenwerkboek 2016 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen

Kerkenwerkboek 2016 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen Kerkenwerkboek 2016 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen (preekplaatsen Zutphen, Twekkelo en Hengelo) 1 Inhoudsopgave Introductie...................... 3 Lutherse gemeente Zutphen............. 3 Vieren.........................

Nadere informatie

Kerkenwerkboek 2017 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen

Kerkenwerkboek 2017 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen Kerkenwerkboek 2017 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen (preekplaatsen Zutphen, Twekkelo en Hengelo) 1 Inhoudsopgave Introductie........................... 3 Lutherse gemeente Zutphen..................

Nadere informatie

Gemeentegids voor de gemeente rondom de. Petruskerk. s-heer Arendskerke

Gemeentegids voor de gemeente rondom de. Petruskerk. s-heer Arendskerke Gemeentegids voor de gemeente rondom de Petruskerk s-heer Arendskerke Kerkenraad voorzitter: ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 561322 e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl scriba: mevr. C.C. Sandee-Looij, e-mail:

Nadere informatie

Namen van de zondagen en hun betekenis

Namen van de zondagen en hun betekenis Namen van de zondagen en hun betekenis De naam Advent komt van adventus (latijn) wat betekend: komst 1e Advent Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De kerk begint haar nieuwe jaar met een periode

Nadere informatie

Gemeentegids voor de gemeente rondom de. Petruskerk. s-heer Arendskerke

Gemeentegids voor de gemeente rondom de. Petruskerk. s-heer Arendskerke Gemeentegids voor de gemeente rondom de Petruskerk s-heer Arendskerke Kerkenraad voorzitter: ds. M.J. Wisse, Slotstraat 63, tel. 561322 e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl scriba: mevr. C.C. Sandee-Looij, Bewestenwege

Nadere informatie

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286

Overzichten. Verantwoording van bronnen 1261 Lijst van medewerkers 1276 Inhoudsopgave 1277 Kort overzicht van de inhoud 1286 Overzichten Leesrooster Evangelisch-Lutherse Kerk 1189 Gemeenschappelijk Leesrooster 1199 Aanvullend Leesrooster 1209 Thora-Leesrooster 1215 Rooster van lezingen bij het dagelijks gebed 1221 Liturgische

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

Op deze webpagina vindt u diverse informatie over de kerkdiensten en enkele (administratieve) bijzonderheden.

Op deze webpagina vindt u diverse informatie over de kerkdiensten en enkele (administratieve) bijzonderheden. Op deze webpagina vindt u diverse informatie over de kerkdiensten en enkele (administratieve) bijzonderheden. Gebouw en aanvangstijden van de diensten Beamerpresentaties Heilig Avondmaal Geboorte Dopen

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Gemeentegids voor de gemeente rondom de Catharinakerk

Gemeentegids voor de gemeente rondom de Catharinakerk Gemeentegids voor de gemeente rondom de Catharinakerk Borssele Samenwerking drie gemeenten Al enige jaren werkt onze gemeente nauw samen met de protestantse gemeenten van s-heer Arendskerke en Lewedorp.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Viering van het Avondmaal Paaskerk, Amstelveen Voorganger: Dorien Keus en Ds. Werner Pieterse Organist: Leo Kramer VOORBEREIDING Orgelspel (gemeente gaat staan) Intochtspsalm:

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

De Omroeper. Informatieblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen (preekplaatsen Zutphen, Twekkelo en Hengelo)

De Omroeper. Informatieblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen (preekplaatsen Zutphen, Twekkelo en Hengelo) De Omroeper Informatieblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen (preekplaatsen Zutphen, Twekkelo en Hengelo) 35 e jaargang, nr 4 (december 2015 februari 2016) Kerkgebouw 1 Beukerstraat 10, 7201

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Evangelisch Lutherse gemeente Stadskanaal. beleidsplan

Evangelisch Lutherse gemeente Stadskanaal. beleidsplan Evangelisch Lutherse gemeente Stadskanaal beleidsplan 2012-2017. Kerkelijk gebied ELG-Stadskanaal: ----Beleidsplan Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal 2012-2017--------------------------------------------blad

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

3. In principe wordt steeds de Nederlandse taal gebruikt.

3. In principe wordt steeds de Nederlandse taal gebruikt. Kerkorde Artikel 1 - Grondslag De Nederlandse Kerk in Londen is een gemeenschap van mensen die in verbondenheid met de kerk der eeuwen hun geloof belijden in de God en Vader van hun Heer Jezus Christus,

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013

Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Zondagsbrief voor zondag 29 december 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Joke Lambour

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Gemeenteavond 10 januari 2017

Gemeenteavond 10 januari 2017 Gemeenteavond 10 januari 2017 Welkom Van SamenWerken naar SamenGaan Vorming van één nieuwe wijkgemeente Overzicht 1: organisatie Indeling van de avond 19.30: Opening 19.45: Presentatie Beleidsplan, plaatselijke

Nadere informatie

december 2017 Gezegende Kerstdagen en een gezond nieuwjaar

december 2017 Gezegende Kerstdagen en een gezond nieuwjaar maandblad december 2017 Gezegende Kerstdagen en een gezond nieuwjaar VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VELP -G- Kerkgebouw: Oranjestraat 74, 6881 SG Velp, tel: 06-12148873 Verenigingsgebouw De Ark: N. Parallelweg

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Vesper bij de aanvang. van het Lutherjaar ( ) 31 oktober in de Protestantse kerk te Haaksbergen

Vesper bij de aanvang. van het Lutherjaar ( ) 31 oktober in de Protestantse kerk te Haaksbergen Vesper bij de aanvang van het Lutherjaar (2016-2017) 31 oktober 2016 in de Protestantse kerk te Haaksbergen muziek: "Ein feste Burg" Stephan Mahu (begin 16 e eeuw) stilte de kaarsen op tafel worden aangestoken

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Meeden

Beleidsplan Protestantse Gemeente Meeden Beleidsplan Protestantse Gemeente Meeden Ofschoon de Protestantse Gemeente te Meeden uit een kleine groep gemeenteleden bestaat, is er een actieve kern aanwezig die de bereidheid toont om zoveel mogelijk

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 13 april uur in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 13 april uur in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg) PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 13 april 2017 19.00 uur in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg) de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Ellemijn

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west. zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, uur

Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west. zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, uur Protestantse Gemeente Bilthoven wijkgemeente oost / west zondag 25 oktober 2015 Centrumkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Leiding kinderkerk Orgel Koster Collecte ds. Benedikte Bos Joost

Nadere informatie

juni, juli en augustus 2017

juni, juli en augustus 2017 maandblad juni, juli en augustus 2017 VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VELP -G- Kerkgebouw: Oranjestraat 74, 6881 SG Velp, tel: 06-12148873 Verenigingsgebouw De Ark: N. Parallelweg 3A, 6881 RV Velp Aangesloten

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 8 juni 2014 Noorderkerk, 10.30 uur Pinksteren Voorgangers Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Cantorij Koster Collecte ds Benedikte

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016 HERVORMDE GEMEENTE PURMER. Website: www.purmerkerk.nl Westerweg 50 1445 AD Purmerend

Beleidsplan 2012-2016 HERVORMDE GEMEENTE PURMER. Website: www.purmerkerk.nl Westerweg 50 1445 AD Purmerend Beleidsplan 2012-2016 HERVORMDE GEMEENTE PURMER Website: www.purmerkerk.nl Westerweg 50 1445 AD Purmerend Profiel gemeente Hervormde gemeente Purmer - Purmerkerk (HGP) De HGP is een zelfstandige kerkelijke

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2011 Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft.. Bekende woorden die niet altijd overkomen, juist

Nadere informatie

Zomer Juni september 2011 12 juni: Pinksteren

Zomer Juni september 2011 12 juni: Pinksteren Jaargang 64, nr. 3 pag. 1 De Lutherroos EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE NIJMEGEN 64 e jaargang nummer 3 Zomer Juni september 2011 12 juni: Pinksteren Postgironummers: 97 40 48 t.n.v. Ev.-Luth.Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 16 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 11 e zondag van de zomer Kleur: Groen De minst uitgesproken kleur, ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en verwachting,

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst : Ds. W. Andel Hanneke Muntjewerf Stijn Meijer Henk van Zanten Orgelspel Choral

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT 4mei2014 thema Alseenheldishijverrezen voorganger: ds. Nico den Bok organist: David Jansen lezing: Martijn Nekkers Jaargang 3, nummer 18, zondag 04-05-2014

Nadere informatie

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld In het beleidsplan 2011-2015 is de visie vanuit ons geloof als volgt omschreven: Visie De bron, de basis van waaruit we bovenal tot inspiratie,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 19 maart 2017 Zondag Oculi 3e zondag in de Veertigdagentijd

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 19 maart 2017 Zondag Oculi 3e zondag in de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 19 maart 2017 Zondag Oculi 3e zondag in de Veertigdagentijd 2 Orgelspel Om te beginnen Welkom - door de dienstdoende ouderling De kaarsen op de tafel worden aangestoken

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam 2015 2019 1. Het uitgangspunt. Alles wat we over de gemeente zeggen, alles wat we aan gemeente-opbouw willen: welke vormen, welke richting, enz.,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST 11 september 2016 13e zondag van de zomer liturgische kleur groen Afscheid Tjalling Roosjen als cantor-organist van De Open Hof THEMA: PSALMEN EN JESAJA Voorganger : ds.

Nadere informatie

Meerjarige Begroting Locatie Apeldoorn

Meerjarige Begroting Locatie Apeldoorn Meerjarige Begroting 2016-2017 Locatie Apeldoorn Christelijk Nieuw Leven Apeldoorn - - RSIN: 821652977 Inhoudsopgave A. Uitgangspunten... 3 B. Meerjarig begroting CGNL Apeldoorn 2016 2017... 3 C. Toelichting...

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN 1 Eenheid in verscheidenheid Een eerste aanzet Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering, die op 20 mei 2014

Nadere informatie

Geestelijke verzorging in Zorgwaard

Geestelijke verzorging in Zorgwaard Geestelijke verzorging in Zorgwaard V1_2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PERSOONLIJK GESPREK... 3 3 WEEKSLUITING/KERKDIENST... 4 4 PASTORALE GROEPEN EN ZANGGROEPEN... 5 5 HERDENKINGSBIJEENKOMST...

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april 2014 19. 00 uur in de Emmaüskerk te Lewenborg de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Jelle Hoft Jesse Gerrits

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 5 juni 2016, Martinikerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 5 juni 2016, Martinikerk Mattheus 13: 1 9 Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 5 juni 2016, Martinikerk 2 OM TE BEGINNEN orgelspel Improvisatie over Psalm 8 moment van stilte welkom door de ouderling van dienst aansteken

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie