15 oktober september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 oktober 1926 29 september 2012"

Transcriptie

1 Huwelijk sectie 4 Op 19 oktober treden Ruben Braakhuis en Mirjam de Vries (Plasdijk 25 A, 7663 TJ Mander) in het huwelijk. Zij beloven elkaar dan officieel hun trouw, in voor- en tegenspoed. De kerkelijke huwelijksviering is om13.30 uur in de Joseph en Pancratiuskerk te Vasse. Voorgangers zijn pastoor Jurgen Jansen en ds. Hendrik Marsman In Memoriam (sectie 3) Johanna Hendrika Handlogten (Jo) 15 oktober september 2012 s Zondags, na de dienst, verneem ik het overlijden van Jo Handlogten. Zij is de dag tevoren, op zaterdagavond 29 september overleden. Jo is 85 jaar geworden. Ik heb haar ontmoet in Almelo en in Tubbergen, waar zij woonde in verpleeghuis Het Meulenbelt. Opvallend was steeds haar keurige verschijning, in alle opzichten onberispelijk en tot in de puntjes verzorgd. Voor de zomervakantie ontmoet ik Jo voor t laatst. Waarover spraken wij? Zonder in details te treden ging het over vroeger. Jo sprak over haar jeugd, over haar schooltijd, over de kerk, over de oorlog, en over hoe het vroeger was in Tubbergen. Want ze vertelde graag over het verleden. s Zondagsmiddags ontmoet ik Jo s nabestaanden, haar neven en nichten. Wie was tante Jo? Wie was zij voor hen? Het beeld rijst op van een verantwoordelijke vrouw. Op de Hervormde Lagere School in Tubbergen is zij een zeer vlijtige leerling. Jo mag naar de MULO in Almelo. De oorlogsjaren maken diepe indruk. Dat ze wordt nagefloten door Engelse en Canadese soldaten betekent, dat ze er ook uiterlijk best mag zijn. Na de oorlog is Jo directiesecretaresse. bij diverse instellingen. Als ze wordt gepensioneerd komt er meer vrije tijd, en wordt het contact met de familie intenser. Rond 2005 begint het grote inleveren: Jo wordt zorg- en mantelzorgbehoeftig. De bijbellezing zal Psalm 23 zijn. Die gaat over de Heer die mijn herder is. De herder en zijn schapen ; het beeld van de herder is een van de bekendste beelden uit de Bijbel. En Psalm 23 is een van de bekendste Psalmen. Het is een zeer aansprekende Psalm voor wie zoekt naar woorden. Het beeld van de herder dat de psalmist schetst is allesbehalve romantisch. Hij moet aan de bak met zijn kudde, en heel wat kilometers afleggen om een klein beetje voedsel te vinden in de woestijnachtige streken van het Midden-Oosten. Onderweg houdt hij de schapen oplettend bij elkaar. Want een schaap dat afdwaalt overleeft het niet. De dichter wordt bemoedigd door het beeld van de herder, die met zijn stok roofdieren te lijf gaat. En die met zijn kromstaf schapen op de rechte weg terugzet, als ze in het dodelijke ravijn zijn afgegleden. Zo gaat de herder van Psalm 23 ook mee met óns, waar wij ook gaan, wat er ook gebeurt. Niet voor niets is Psalm 23 de meest gekozen Psalm bij uitvaarten én bij trouwerijen. Niet voor niets inspireert Psalm 23 componisten en tekstschrijvers. Het overbekende gezang 14 is ervan afgeleid. s Donderdags 4 oktober, de ochtend van de uitvaart; bij het voeteneinde staat het gevulde doopvont: Jo draagt teken en zegel van Gods onvoorwaardelijke liefde en trouw. Bij het hoofdeinde brandt het licht van Pasen: de levende Christus waakt over dit geliefde kind van God. En nu lezen en zingen wíj die bekende Psalm 23. Want wij bevelen Jo in de hoede van de Heer, die haar en onze herder wil zijn. De Heer is mijn herder ; het is een credo in t klein. Het is het credo van Jo Handlogten als zij op 14 april 1946 de beslissing van haar ouders beaamt, en belijdenis doet van haar geloof. Na de uitvaartdienst leggen we Jo in de aarde van de Protestantse Begraafplaats aan de Hardenbergerweg, in het vertrouwen dat Eeuwige Armen haar dragen. De Heer is mijn herder. Je ziet het zo vaak boven rouwadvertenties staan. Het is de meest gebruikte tekst op grafstenen. En je zou haast denken dat Psalm 23 bij de doden hoort. Integendeel, Psalm 23 is juist bedoeld voor de levenden, de doden inbegrepen.

2 2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel. 3 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf! A Dieu, Jo! Bij de diensten 21 oktober Het is de 5 e zondag van de herfst. De liturgische kleur is groen, kleur van hoop, groei en toekomst. Er is een jeugddienst in Tubbergen. Thema: de Voedselbank. 28 oktober Het is de 6 e zondag van de herfst. De liturgische kleur is groen. Er is dienst in Bruinehaar en Tubbergen. Voorganger is ds. J. Schipper te Bruchterveld. 4 november Het is de 7 e zondag van de herfst. De liturgische kleur is groen. Er is dienst in Tubbergen. Voorganger is de heer R. Scheurwater te Den Ham. 7 november Op deze woensdagavond vieren wij de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Er is een kort avondgebed in Tubbergen, voorafgaande aan de gemeenteavond. Voorganger is ds. Hendrik Marsman 11 november Het is de 8 e zondag van de herfst. Het loopt tegen het einde van het kerkelijk jaar; het is de 1 e zondag van de Dagen van Voleinding. Het is ook de zondag van de oogstdankdienst. De liturgische kleur is groen. Er is dienst in Tubbergen. Voorganger is ds. Hendrik Marsman. 18 november Het is de 9 e zondag van de herfst, 2 e zondag van de Dagen van Voleinding. De liturgische kleur is groen. Er is dienst in Bruinehaar en Tubbergen. De alternatieve lezing van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken is uit Judit, een van de elf deutero-canonieke geschriften. D.w.z. bijbelboeken die canoniek zijn, dus aan de norm voldoen, maar wel tweederangs. Wij vieren het Sacrament (= eed van trouw) van het Heilig Avondmaal, zoals Jezus zelf ons opdraagt: doet dit steeds weer, om aan mij te denken. Voorganger is ds. Hendrik Marsman

3 Over liturgie De maand november omvat het einde van het kerkelijk jaar: de Dagen van Voleinding. Die tellen drie zondagen, dit jaar 11, 18 en 25 november. De benaming die de Kerk voor dit drietal zondagen heeft gekozen duidt er op dat het niet alleen gaat over het einde. We zien in dankbaarheid terug op het voorbije liturgische jaar, maar er is meer! Er is de voltooiing, die met de wederkomst van Christus zal komen. Want God laat niet varen het werk van zijn handen. Binnen het kader van die goddelijke voleinding gaat ons verlangen dus uit naar de lichtende toekomst die God heeft beloofd. Zo bereiden we ons de eerste zondag van de voleinding voor op het Heilig Avondmaal dat we op de tweede zondag van de Dagen van Voleinding vieren. Wij zijn dan gast aan de tafel van de Heer die voor ons de voltooiing bewerkt heeft. En op de derde zondag van de voleinding gedenken wij degenen die ons zijn voorgegaan in de eeuwigheid, en waarmee wij ons nog steeds verbonden voelen, geheiligd in Christus als wij met hen zijn. Deze derde zondag wordt daarom ook wel met de naam Eeuwigheidszondag aangeduid. De liturgische kleur is vooralsnog groen als teken van hoop op het nieuwe begin. Zoals altijd, wordt de groene kleur vervangen door wit, als wij het Heilig Avondmaal vieren, de kleur van de vreugde om onze verlossing en de kleur van de reinheid door Christus. De lachende kerk Fryske tsjerketsjinst yn Twente Startzondag Nije moanne, sneintemiddei 11 novimber 2012, om 14 oere 30 sil der in frysktalige tsjerketsjinst wêze yn de Johannestsjerke yn Twekkelo, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede. Ynformaasje: Feriening Freonen Fryske Kultuer yn Twente, mefrou Eeke de Boer van der Meer, De Nachtpauw 6, 7609 JH Almelo. tillefoan: ynternet: De actieve voorbereidingsgroep (Grietje van Dijk, Margreet Engelhart, Henk Pol en Dagmar Slag) heeft het tot in de puntjes voorbereid, de startzondag van het seizoen Na de startdienst met een bijdrage in het Twents door Gerrit Kosters - en na de koffie met cake begon al gauw het programma. Er zat vaart in. Het was een en al actie met voor elk wat wils: een ken-

4 nisquiz in de consistorie, handvaardigheid in de grote zaal, sport en spel buiten. Het weer werkte helemaal mee. Om uur is het tijd voor een lekkere lunch: soep en broodjes. En dan is om uur alles zomaar weer voorbij. We moeten wachten tot volgend jaar voor weer zo n feestelijke en geslaagde start. Rembrandt in Dalfsen? De beroemde Nachtwacht (1642) van Rembrandt; voor vele buitenlandse toeristen in Nederland is dit schilderij, met daarop de burgercompagnie van kapitein Frans Banning Cocq, een verplichte stop tijdens een bezoek aan ons land. Het originele doek hangt in het Rijksmuseum te Amsterdam. De schutters op de Nachtwacht zijn afgebeeld alsof het om een momentopname gaat. De mannen zijn zojuist in actie gekomen. Dit in tegenstelling tot andere schuttersstukken uit die tijd waarop de mannen vaak keurig op een rijtje zitten of tijdens een feestmaaltijd zitten te poseren. Op De Nachtwacht zijn door de schaduwpartijen bepaalde leden van de compagnie slechts gedeeltelijk zichtbaar en ook huurde Rembrandt figuranten in om het geheel wat meer levendigheid te geven. In 1624 was deze manier van werken zeer vernieuwend en ging het geheel in tegen de toenmalige wetten van het groepsportret. 75 jaar later werd het doek verplaatst naar het stadhuis van Amsterdam. Omdat het doek te groot was voor de ruimte waar het kwam te hangen, werd er aan weerszijden een stuk van het schilderij afgesneden, waardoor een aantal figuren verdwenen. Door kunstenaar Jan van der Horst uit Dalfsen is een kopie op ware grootte gemaakt. De schilder werkte 5 jaar aan het meesterwerk; het is voltooid in Het doek is 3,90 bij 4,80 meter groot. In Vilsteren is dit schilderij nu te zien, inclusief de zijpanelen die thans in Amsterdam ontbreken. Op donderdagmiddag 20 september krijgen 55-plussers dit en nog veel meer te horen tijdens het jaarlijkse uitje. Maar dat weten ze om nog niet. Want Dinie de Boer en Janna Toenhake houden het reisdoel angstvallig geheim. De buschauffeur rijdt naar Vilsteren, bij Dalfsen. Nietsvermoedend stapt het gezelschap uit. Om de spanning wat te temperen is er eerst koffie met wat lekkers erbij. En dan gaan het gezelschap naar de grote zaal met het enorme schilderij. Iedereen is er werkelijk even stil van. De uitleg onthult allerlei interessante aspecten, waardoor je De Nachtwacht met andere ogen leert zien, of het nu die is van Rembrandt Harmenszoon van Rijn, of die van Jan van der Horst. Na een gezellig drankje stappen we weer in de bus. Waarheen gaat het nu? Het wordt Langeveen, waar de heer Waaijer klaar staat voor de smakelijke afsluiting van een geslaagde middag.

5 Redactie zondagsbrief De redactie van de zondagsbrief is uitgebreid. Dat betekent dus dat de zondagsbrief ook verschijnt als ik er niet ben. Bij mijn afwezigheid zijn afwisselend verantwoordelijk: Helma Holsbrink, Lucia Harteveld van Dijk, Weitemansweg 33, De Aanleg 111, 7678 RA Geesteren VZ Geesteren Het aanleveradres van kopij wordt op de voorgaande zondagsbrief aangegeven. De uiterste aanlevertijd blijft s donderdags uur! Doordenker

6 (Ons woord gratis is afgeleid van het Latijnse gratia, dat genade betekent.) Agenda maandag 22 oktober uur verg. moderamen consistorie vrijdag 26 oktober 19.30/20.00 uur NBG-bijbelquiz consistorie zaterdag 27 oktober GI-GA FESTIJN speelweide dinsdag 30 oktober uur verg. kerkenraad consistorie donderdag 1 november uur wg. Levensbeschouwing De Eeshof uur Eeshof-middaggebed Eeshof-kapel woensdag 7 november uur gemeenteavond kerk donderdag 15 november 19.15/19.30 uur film De Delle maandagavond 19 november uur verg. moderamen consistorie woensdag 21 november uur verg. consistorie consistorie Afwezigheid predikant In week 44 heb ik herfstvakantie. ds. Hendrik Marsman Verslag van de kerkenraadsvergadering, d.d De bevestiging van Minie Gijsbers als ouderling wordt, i.v.m. Glasrijk Tubbergen, uitgesteld. Hendrik Marsman gaat naar de opening van Glasrijk Tubbergen op woensdag 3 oktober. In de volgende vergadering wordt de handleiding voor nieuwe ambtsdragers besproken. Het koor Zang en Vriendschap wil graag dat de kerkenraad een kerstzangdienst organiseert. De kerkenraad is van mening, dat er al diverse diensten rondom kerst georganiseerd worden. Een optreden van Zang en Vriendschap wordt wel zeer gewaardeerd, maar we vragen het koor dit zelf te organiseren. Er worden in overleg met 2 doopouders 2 doopdiensten gepland. De kindernevendienst wil graag dat op de 1 e zondag van de maand, als er jeugdkerk is, de kinderen niet terugkomen in de kerk. Zo heeft men meer tijd om met de kinderen te werken. De kerkenraad gaat akkoord. Vanuit de classis wordt er gevraagd, of er kerkenraadsleden zijn, die de classis Almelo willen vertegenwoordigen in de Generale Synode. Aartje Pater geeft aan, hiervoor te voelen. Ze moet dan wel haar ambtstermijn in 2014 verlengen. Het activiteitenboekje vorming en toerusting wordt besproken. De reacties zijn positief: een ruim en gevarieerd aanbod. Er zijn nog maar weinig aanmeldingsformulieren teruggekomen. Via de zondagsbrief wordt er gevraagd aan mensen om te reageren.

7 Op de gemeenteavond op 7 november zal het college van kerkrentmeesters de rekening en de begroting presenteren aan de gemeente. Dhr. Endema is gevraagd voor het thema: het nieuwe liedboek. Hij kan niet op woensdagavonden en heeft een avondvullend programma. Voor belangstellenden: hij is op in Vriezenveen. Er wordt gekeken, of er mensen van de Evangelische Kirche uit Uelsen uitgenodigd kunnen worden. Op wordt er een jeugddienst gehouden met als thema: de voedselbank. De jeugdkerk wordt gesplitst in 2 leeftijdsgroepen. Op wordt de oogstdankdienst gehouden. Giften en fruit worden op ingezameld. Er is dan ook weer de mogelijkheid om mee te doen aan de kledingactie voor Oost- Europa. Op een van de komende zaterdagen zullen de kerkrentmeesters een inventarisatie van de eigendommen maken om zo te komen tot een planmatiger onderhoudsplan. De startzondag wordt geëvalueerd. Er was een goede opkomst; de mensen reageerden positief; er waren leuke programmaonderdelen. De organisatie wil zich volgend jaar weer inzetten! Bertine Wessels. In de leeftijd der sterken De volgende gemeenteleden vieren hun verjaardag in de maand oktober en november Namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd en vele goede jaren gewenst Mevr. H.Bies-Greveling Kolenbranderhof 5, 7651NA Tubbergen Mevr. G. Godeke-Gijsbers Veendijk 20A 7664VX Manderveen Mevr. H.G. Vrielink Kolenbranderhof NA Tubbergen Dhr. G. Kosters Manderveenseweg VT Manderveen Mevr. J.H. Eshuis-Kamp Wilgenhof RE Harbrinkhoek Dhr. B.G. Flims Langemaatsweg SR Geesteren(ov) Giften De onderstaande giften zijn in de maand september 2012 voor het college van kerkrentmeesters binnengekomen: Gift via Fam. Schipper 10,00 Gift via mevr. A.Pater 20,00 Gift via mevr. Flims-Flims 10,00 Gift via mevr. Flims-Flims 10,00 Gift via mevr. Overmars 10,00 Gift via mevr. Flims-Flims 10,00 Gift via Mw. Meijer 20,00 Gift via Mw. Meijer 25,00 Gift voor begraafplaats 5,00 Hartelijk dank voor uw giften namens het college van Kerkrentmeesters. Mutaties ledenbestand Vertrokken uit onze gemeente: Naar Holten: Dhr. P.B.J. Klingeman, Twickelstraat 20, 7651JH Tubbergen Naar Weerselo: Dhr T.G. Smoes, Ootmarsumseweg 214A, 7666NC Fleringen Naar Enschede : Mevr. M.C.H. Geelen - van Wijk, Bussemakerstraat 15, 7651AD Tubbergen Binnengekomen in onze gemeente: Vanuit Den Ham: Fam. R. Dood, Herminkstuk 26, 7678AN Geesteren, sectie 6 Vanuit Rotterdam: Mevr. K.D.J. Waaijer, Steenstraat 19, 7679TN Langeveen, sectie 5 Vanuit Nijverdal: Mevr. L. Eshuis, Kloosteresweg 7, 7651NP Tubbergen, sectie 3 Vanuit Hardenberg-Heemse: Dhr. J.M. Hilberink, Geermanstraat 39, 7678BM Geesteren, sectie 3 Vanuit IJsselmuiden: Mevr. E. Meijers, Vasserdijk 31, 7679VS Langeveen, Sectie 5. We heten onze nieuw ingekomen gemeenteleden hartelijk welkom en hopen dat ze zich spoedig thuis voelen.

8 Opbrengsten Diaconie collectes september sept. Plaatselijk jeugdwerk 53,30 06 sept. Gebedsdienst Eeshof; St. Heifer 28,10 09 sept. PKN Missionair werk / kerkgroei 54,85 16 sept. Vredeswerk (KerkinActie) 72,57 23 sept. JOP jeugdwerk Protestantse kerk 72,43 30 sept. ZWO Kleine Ring; Sumatra 84,41 Gift via mv. Boers-Engbers 15,= Gift (anoniem) 10,= Oogstdankdienst zondag 11 november Op zondag 11 november houden we de jaarlijkse oogstdankdienst. De diaconie verzorgt in samenwerking met de kindernevendienst fruitbakjes voor ouderen of zieken. Gemeenteleden die geld of fruit willen geven voor deze oogstdankdienst kunnen dat op zaterdag 10 november tussen en uur inleveren bij de bekende adressen in Tubbergen (Delle), Bruinehaar (Dorpshuis) en Manderveen (Fam.Webbink). We hopen dat er weer vele gemeenteleden aanwezig zullen zijn om de bakjes op de juiste plaats te bezorgen. De diaconie ZWO kleding actie (10 november) Op zaterdag 10 november vindt een kledinginzameling plaats ten bate van enkele dorpen in Roemenië. Opbrengst van deze actie wordt onder andere in Roemeense dorpen onder de bevolking verdeeld. Daarnaast worden ook een kindertehuis, een ziekenhuis en een bejaardentehuis voorzien van kleding, beddengoed, dekbedden en medische apparatuur. Op zaterdag 10 november is er tussen en uur gelegenheid om bruikbare kleding, schoeisel, beddengoed en dekbedden in te leveren op de volgende adressen: Tubbergen De Delle Hattinkstraat 2 Geesteren Boerenbondwinkel Breemhaarsweg 10 Manderveen Webbink De Werent 1 Bruinehaar Dorpshuis Gravenlandsweg 18 Naast deze goederen is er ook behoefte aan fietsen of onderdelen van fietsen, invalidenwagens en rollators. Bij voorbaat dank hiervoor. ZWO Tubbergen Bruinehaar, i.s.m. Oost-Europa-Comité Vriezenveen. Kerstpakkettenactie nieuwe vorm Ook dit jaar willen we weer traditiegetrouw een kerstpakkettenactie houden voor een deel van de bevolking van Roemenië. Gesterkt door het grote enthousiasme en resultaat van vorig jaar gaat Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen door op de ingeslagen weg van stoffelijke naar financiële kerstpakketten. De financiële kerstpakketten hebben tevens een bijkomstig voordeel. De contactpersonen van de Stichting stellen in Roemenië zelf de pakketten samen in overleg met de plaatselijke supermarkten. Hierdoor kunnen de pakketten meer op maat worden gemaakt naar de plaatselijke behoefte. Door deze werkwijze wordt bovendien de eigen economie gestimuleerd. Het mes snijdt dus aan twee kanten. In de volgende Ringsproak ontvangt u nadere informatie. De ZWO BIJBELQUIZ Vrijdag 26 oktober in de Delle Zoals u wellicht weet wordt er elk jaar door het Nederlands Bijbel Genootschap in samenwerking met de EO op televisie de nationale Bijbelquiz gehouden. Deze Bijbelquiz wordt gehouden in de week rond de Bijbel 10-daagse. Ook regionaal wordt deze quiz op vele plaatsen gehouden met materiaal dat beschikbaar wordt gesteld door het NBG. Aan de hand van filmpjes en verhalen worden o.a. meerkeu-

9 ze vragen gesteld. Door de verhalen die we van verschillende kanten hebben gehoord, zijn wij als werkgroep Tubbergen van het NBG ook enthousiast geworden om dit te gaan organiseren. Om deze quiz succesvol te maken zijn er natuurlijk mensen nodig om mee te doen. Er zijn daarvoor 2 mogelijkheden; met een groep van 3-5 personen of individueel. U kunt ook individueel opgeven met de wens in een groep ingedeeld te worden. Bij deze nodigen we u van harte uit om op vrijdag 26 oktober 2012 aan deze quiz mee te doen. In de Delle staat vanaf uur de koffie klaar en om uur beginnen we met de quiz. Opgave kan bij via het adres: of tel maar ook zonder opgave mag u meedoen. Verkoop Delle. Op zaterdag 24 november van tot u is er in de Delle een verkoop van allerhande huisvlijtartikelen. Zoekt u nog een leuk Sint- of Kerstcadeau, kom dan gezellig langs. Tijdens Glasrijk Tubbergen is er in het restaurant in de consistorie het mooie bedrag van ruim 1100,- verdiend. Alle helpers hartelijk dank. Namens de organisatie, Ria Harmsen. Bloemendienst ( graag zaterdag tussen uur en uur bezorgen) Tubbergen Bruinehaar 21 okt Mw.F.Peddemors-Schuurhuis n.v.t. 28 okt Mw.G.Peddemors-Versteeg Mw.Flims-Schuttevaar 4 nov Fam.Ranter-Boers n.v.t. 11 nov Fam.Scherphof-Grobbe n.v.t. 18 nov Fam.Schipper-Leferink Fam.DJH. Grobbe 25 nov Mw.G.Schrameijer-Peddemors n.v.t. Rooster deurdienst Rooster kindernevendienst 21 okt Mw. Woudstra Margreet Engelhart 28 okt Mw. de Boer Rianne Maathuis 4 nov Mw.Handlogten Gartje Toenhake 11 nov Fam. J.Harmsen Anneke Martens 18 nov Fam. Hendriksen Elske Woudstra 25 nov Fam. W.Harmsen Margreet Engelhart Rooster kinderoppas 21 okt geen oppas 28 okt Marjan Hendriksen 4 nov Aly Heppenhuis 11 nov Jolien Harmsen 18 nov geen oppas 25 nov geen oppas

Verantwoording sectie 5 Bij een van mijn bezoeken heb ik 30 meegekregen. In overleg heeft het bedrag een diaconale bestemming gekregen.

Verantwoording sectie 5 Bij een van mijn bezoeken heb ik 30 meegekregen. In overleg heeft het bedrag een diaconale bestemming gekregen. Verantwoording sectie 5 Bij een van mijn bezoeken heb ik 30 meegekregen. In overleg heeft het bedrag een diaconale bestemming gekregen. Bij de kerkdiensten zondag 10 mei 2015, 6e zondag van Pasen Deze

Nadere informatie

Geboren Heilige Doop Bij de kerkdiensten

Geboren Heilige Doop Bij de kerkdiensten Geboren sectie 5 Dankbaar en blij Op 9 september is Tijn Jacob geboren, zoon van Roy Nijeboer & Sandra Drenthen, broertje van Luan (Hardenbergerweg 207, 7679 VK Langeveen). Heilige Doop De eerstkomende

Nadere informatie

In Memoriam Marinus Winkels 9 juli 1942 8 april 2015. Tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem dierbaar was.

In Memoriam Marinus Winkels 9 juli 1942 8 april 2015. Tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem dierbaar was. Geboren sectie 2 Een klein groot gelukje, een stukje van ons allebei, dat ben jij Op 28 april 2015 is geboren Noor, dochter van Hans & Jolanda Kuiphuis, zusje van Lot, Boskampstraat 11, 7651 AL Tubbergen.

Nadere informatie

Verantwoording sectie 6 Bij een van mijn bezoeken heb ik een biljet van 20 meegekregen. In overleg krijgt het bedrag een diaconale bestemming.

Verantwoording sectie 6 Bij een van mijn bezoeken heb ik een biljet van 20 meegekregen. In overleg krijgt het bedrag een diaconale bestemming. Verantwoording sectie 6 Bij een van mijn bezoeken heb ik een biljet van 20 meegekregen. In overleg krijgt het bedrag een diaconale bestemming. In Memoriam Jan Herman Hindriksen - Jan - 11 april 1940 9

Nadere informatie

Verantwoording sectie 6 Bij een van mijn bezoeken heb ik een bedrag van 70 meegekregen. In overleg is het bestemd voor diaconie en kerk.

Verantwoording sectie 6 Bij een van mijn bezoeken heb ik een bedrag van 70 meegekregen. In overleg is het bestemd voor diaconie en kerk. Verantwoording sectie 6 Bij een van mijn bezoeken heb ik een bedrag van 70 meegekregen. In overleg is het 50-50 bestemd voor diaconie en kerk. Geboren sectie 3 maar voor ons extra bijzonder! Op 29 juni

Nadere informatie

In Memoriam (sectie 1) Jan Dams 10 januari 1942-25 oktober 2014

In Memoriam (sectie 1) Jan Dams 10 januari 1942-25 oktober 2014 In Memoriam (sectie 1) Jan Dams 10 januari 1942-25 oktober 2014 Na een periode van afnemende gezondheid is op zaterdag 25 oktober een einde gekomen aan het aardse leven van Jan Dams. Meer dan een jaar

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

In Memoriam Gerrit Boers 2 september 1946 12 augustus 2013

In Memoriam Gerrit Boers 2 september 1946 12 augustus 2013 Verantwoording sectie 3 Via contactdame Dinie Peddemors ontving ik een envelop met inhoud. Ik heb die een diaconale bestemming gegeven. sectie 8 Senioren-ouderling Janny van der Veen heeft 10 ontvangen

Nadere informatie

In Memoriam (sectie 2) Jan Toenhake 5 februari 1933-24 mei 2012

In Memoriam (sectie 2) Jan Toenhake 5 februari 1933-24 mei 2012 In Memoriam (sectie 2) Jan Toenhake 5 februari 1933-24 mei 2012 Dinsdag 22 mei, telefoon, Janna Toenhake belt Het gaat niet goed met Jan. Hij moet woensdag naar het Medisch Spectrum Twente te Enschede,

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Zondag 20 mei, 7 e zondag van Pasen, Exaudi (Hoor) De liturgische kleur is wit, kleur van het Feest.

Zondag 20 mei, 7 e zondag van Pasen, Exaudi (Hoor) De liturgische kleur is wit, kleur van het Feest. Bij de kerkdiensten Zondag 13 mei, 6 e zondag van Pasen, Rogate (Bidt, Vraagt) Er is dienst in Tubbergen. Het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken kiest als alternatieve lezing Handelingen 11:1-18.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Zondag 25 september Tubbergen Ds. Marsman Startzondag. (Let op: er is geen ochtenddienst)

Zondag 25 september Tubbergen Ds. Marsman Startzondag. (Let op: er is geen ochtenddienst) 92 e jaargang no.1 Zondag 25 september Tubbergen 17.00 Ds. Marsman Startzondag. (Let op: er is geen ochtenddienst) Zondag 2 oktober Bruinehaar 09.00 Ds. Hulstijn Rijssen. Tubbergen 10.30 Ds. Hulstijn Rijssen.

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

ds. Jan Bos, Oldenzaal

ds. Jan Bos, Oldenzaal In memoriam Jetze Wignand Op woensdag 17 november j.l. overleed Jetze Wignand. Hij woonde met zijn vrouw in de Eeshof en werd 91 jaar. Jetze was een Fries van geboorte. Hij kwam uit een groot gereformeerd

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

91 e jaargang no.8. Preekrooster Mei. Zondag 1 mei Tubbergen 10.00 u ds. H. Marsman

91 e jaargang no.8. Preekrooster Mei. Zondag 1 mei Tubbergen 10.00 u ds. H. Marsman 91 e jaargang no.8 Preekrooster Mei Zondag 1 mei Tubbergen 10.00 u ds. H. Marsman Donderdag 5 mei Tubbergen gez. Ochtendgebed 10.30 u Predikanten Kleine Ring Hemelvaartsdag Zondag 8 mei Bruinehaar 09.00

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Bij de kerkdiensten. Vooraankondiging

Bij de kerkdiensten. Vooraankondiging Bij de kerkdiensten 26 februari is dit jaar de eerste zondag van de 40-Dagen. De lezing Ezechiël is uit 3:16-21. Het gaat over verantwoordelijkheid. Er is dienst in Tubbergen. Voorganger is ds. Hendrik

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

In Memoriam Hendrika Bies-Greveling - Riek - 1 oktober 1926 22 oktober 2015

In Memoriam Hendrika Bies-Greveling - Riek - 1 oktober 1926 22 oktober 2015 Verantwoording sectie 5 Bij een van mijn bezoeken ontving ik een biljet van 20. In overleg heeft het bedrag een diaconale bestemming gekregen. sectie 2 Via contactdame Ria van Nuil heb ik een envelop met

Nadere informatie

Geboren sectie 4 Op 12 mei 2014 is Niek Jan Willem geboren, zoon van Gerwin en Jantine Bakker, broertje van Rianne (Plasdijk 15, 7664 XB Manderveen).

Geboren sectie 4 Op 12 mei 2014 is Niek Jan Willem geboren, zoon van Gerwin en Jantine Bakker, broertje van Rianne (Plasdijk 15, 7664 XB Manderveen). Geboren sectie 4 Op 12 mei 2014 is Niek Jan Willem geboren, zoon van Gerwin en Jantine Bakker, broertje van Rianne (Plasdijk 15, 7664 XB Manderveen). In Memoriam Antoon Jan (Toon) Hendriksen 9 september

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2011

Planning JWC Augustus/September 2011 Planning Augustus/September 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 27

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2012

Planning JWC Augustus/September 2012 Planning Augustus/September 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 3

Nadere informatie

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016 De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH Evaluatie beleidsplan 2014-2018 Concept 6 mei 2016 Ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen Huis van God is, maar ook een plek waar iedereen

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Orde van Dienst voor zondag 13 november uur in de Grote Kerk te Wageningen

Orde van Dienst voor zondag 13 november uur in de Grote Kerk te Wageningen Orde van Dienst voor zondag 13 november 2016 9.30 uur in de Grote Kerk te Wageningen Voorganger: ds. W.J. van Schaik Organist: Simon Marbus 1 2 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 46: 1 en 3

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Schriftlezing: Ezechiël 34 vers 11 t/m 16 Johannes 10 vers 11 t/m 16 Lied 884 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (Johannes de Heer) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron IJsselmuiden

Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron IJsselmuiden Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron IJsselmuiden Liturgie bij de dienst van 8 maart 2015 waarin Gerda van Pijkeren belijdenis van haar geloof aflegt Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gertine Junte, lector

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Geboren Zondag 30 maart ZOMERTIJD!! 40-Dagen, op water en brood?

Geboren Zondag 30 maart ZOMERTIJD!! 40-Dagen, op water en brood? Geboren sectie 1 With arms wide open Op 11 december 2013 is Sepp Jan geboren. Hij is het broertje van Vincent en Tirza, en zoon van Rob Rolefes & Mariska van Dijk, Van Dieststraat 29, 7651 BH Tubbergen.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

91 e jaargang no.10. Zondag 3 juli Ds Harleman Deventer. Zondag 10 juli Bruinehaar Ds. H. Marsman Tubbergen Ds. H.

91 e jaargang no.10. Zondag 3 juli Ds Harleman Deventer. Zondag 10 juli Bruinehaar Ds. H. Marsman Tubbergen Ds. H. 91 e jaargang no.10 Zondag 3 juli Tubbergen 10.00 Ds Harleman Deventer Zondag 10 juli Bruinehaar 09.00 Ds. H. Marsman Tubbergen 10.30 Ds. H. Marsman Zondag 17 juli Tubbergen 10.00 Dhr. Visser Almelo Zondag

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Voorganger : Ds. Joh. Visser (Antwerpen) Ouderling v dienst : Dhr. Hans Koster Lector : Dhr. Bram Leenhouts Organist :

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. : ds. J. Hiemstra : dhr. H. Meijer : mw. S. Dorsman : dhr. R.A.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. : ds. J. Hiemstra : dhr. H. Meijer : mw. S. Dorsman : dhr. R.A. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : ds. J. Hiemstra : dhr. H. Meijer : mw. S. Dorsman : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 849 vers 1a, 2 en 3. Lied voor de

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Dienst van schrift en tafel

Dienst van schrift en tafel Orde van dienst voor de viering van zondag 22 januari 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Dienst van schrift en tafel voorganger organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Ter voorbereiding:

Nadere informatie

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt Psalm 23:1a ( Bijbel in Gewone Taal, 2013)

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt Psalm 23:1a ( Bijbel in Gewone Taal, 2013) In Memoriam Johan Hindriksen 28 november 1935-6 juni 2015 De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt Psalm 23:1a ( Bijbel in Gewone Taal, 2013) gedoopt. Johan, vernoemd naar zijn

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 10 augustus 01 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost De storm op het meer van Genezareth Regensburg, evangeliarium (100) Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen

Nadere informatie

Zondagsbrief. Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5

Zondagsbrief. Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5 Zondagsbrief Gemeentenieuws uit de Protestantse Gemeente Appingedam Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5 Nicolaïkerk Zevende zondag van de herfst Gedachtenis der namen Aanvang dienst: 9.30 uur Voorgangers:

Nadere informatie

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10)

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Kerkdiensten Zondag 24 juli Plusdienst en Afsluiting Vakantie Bijbel Dagen 10.00

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 14 Psalm 6 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 9 vers 1 en 2 Psalm 9 vers 10 Psalm 43 vers 3 en 4 Gezang 285 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Gezang

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Orde van dienst, Beloken Pasen, Bevestiging van ambtsdragers

Orde van dienst, Beloken Pasen, Bevestiging van ambtsdragers Orde van dienst, Beloken Pasen, Zondag 3 april 2016 om 9.30 uur, Bevestiging van ambtsdragers in de Protestantse gemeente i.w. te Vroomshoop, in Kerkelijk Centrum Het Anker. Voorganger: ds. J.A.Antonides

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015 om uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode

Zondag 20 december 2015 om uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode Zondag 20 december 2015 om 10.00 uur in de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode VOORBEREIDING In stilte bereiden wij ons voor Aanvangswoord Vandaag is het de vierde zondag van de Advent, de tijd van bezinning,

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Oogstdankdienst 8e zondag van de herfst 9 november 2014 Voorganger Ouderling Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : René van Dijken : Jilles Eindhoven

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst. Welkom in De Regenboog!

Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst. Welkom in De Regenboog! Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst Welkom in De Regenboog! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Lector: Koster: ds. Barry Kriekaard Anke Bosch Rien Hoekjen Jenny Senkeldam Dirk Slooijer Op weg in

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Elke druppel sist.. Na het formuleren van: Missie. Visie. Actie. druppelt dit door.. Beleidsplan PKN Gereformeerde kerk Zwartebroek

Elke druppel sist.. Na het formuleren van: Missie. Visie. Actie. druppelt dit door.. Beleidsplan PKN Gereformeerde kerk Zwartebroek Elke druppel sist.. Beleidsplan 2016-2020 PKN Gereformeerde kerk Zwartebroek Na het formuleren van: Missie Visie Actie druppelt dit door.. Inhoudsopgave: In de eerste 4 punten van dit beleidsplan worden

Nadere informatie