NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 1 VRIJDAG 22 SEPTEMBER KerkVenster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 1 VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2006. KerkVenster"

Transcriptie

1 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 1 VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA SLECHTS EEN RADERTJE IN HET GROTE UURWERK tekst LIESBETH GREIJDANUS - foto s JAN EBBERS Uitnodigend genoeg? Veel is nieuw in deze uitgave van KerkVenster. Misschien is het meest uitdagend de nieuwe rubriek Naknaku, gemaakt door Arenda en Berendien, twee jongeren van 20 jaar. Zij kwamen met de vraag: Waarom is er in KerkVenster wel ruimte voor de leeftijd rond de basisschool (Andersumme), maar niet voor twintigers? Slechts een radertje in het grote uurwerk De redactie heeft de handschoen opgepakt en daarom leveren Arenda en Berendien de komende tijd maandelijks een bijdrage. Wat we graag willen is dat vooral jonge mensen deze rubriek lezen en erop reageren. Daar is ze voor bedoeld. Wat we liever niet willen is dat de vrijheid van de schrijfsters te veel wordt ingeperkt, omdat wat jongeren denken en voelen voor ouderen te prikkelend zou kunnen zijn. Verder hopen we dat u de nieuwe opmaak - ontworpen door Ben Lammers - met heldere kleuren en lichte achtergrond zult kunnen waarderen. De andere plaats voor de berichten van Bredevoort is even wennen, maar nodig om alles op een goede manier plek te geven. Al met al een vernieuwd blad. We denken dat het goede aandacht geeft aan jong en oud, en dat het uitnodigend genoeg is om te lezen voor ieder die het geloof in God belangrijk vindt. Ab Hoefman "Je hebt met mensen te maken, de mensen kennen mij". Op 30 juni 2006 werd het fusiedocument van de protestantse kerken te Bredevoort getekend. Wanneer we het over de fusie in Bredevoort hebben, kunnen we niet om de persoon van Ab Hoefman heen. Jarenlang heeft hij zich hiervoor ingezet. Het tekenen van het fusiedocument mag dan ook als een bekroning op zijn werk gezien worden. Het was zijn laatste daad als actief gemeentelid. Na ruim vijftig jaar dienstbaarheid aan de kerk acht hij de tijd aangebroken om het rustig aan te doen. Wanneer ik aanbel word ik vriendelijk, maar ook enigszins afstandelijk verwelkomd. Noaberschap Ab Hoefman is, net als zijn overleden vrouw Annie, in Bredevoort geboren en getogen. Hij is afkomstig van boerderij Diekman. Al vanaf zijn vroegste jeugd leerde hij respect te hebben voor mensen met een ander geloof. Wij waren Nederlands-hervormd. Onze buren, de familie Te Molder, waren rooms-katholiek. Vroeger was burenhulp erg belangrijk. In de hooitijd bijvoorbeeld, hielp men elkaar. Wanneer de familie Te Molder ons met hooien hielp aten ze tussen de middag ook bij ons. Ik weet nog dat mijn vader ons voor die tijd dan even bij elkaar riep en zei: Denk erom, jongens, ik wil niet dat je ze uitlacht wanneer ze een kruisje slaan. Ab vertelt dat zijn ouders in die tijd ook gewoon aan de communie meededen wanneer ze bij een mis ter gelegenheid van de begrafenis van een katholieke buur aanwezig waren. Volgens Ab is het naoberschap, de gemeenschapszin de basis waardoor in Bredevoort het samengaan van de verschillende kerken gemakkelijker is gegaan: Wij zijn al lang een federatie, we deden al veel samen. Hier in zo n kleine gemeenschap heb je elkaar nodig. Kijk maar naar de gondelvaart. Het maakt niet uit of je protestant, katholiek of niks bent, samen zorgen we ervoor dat de gondelvaart er komt. In een kleine gemeenschap kom je elkaar eerder tegen, zijn de lijnen kort. Opmerkelijk is dat ook de rooms-katholieken bij het protestantse kerkenwerk betrokken zijn. We zijn allemaal klein, we hebben elkaar gewoon nodig aldus Ab Hoefman. Actief voor de kerk Voor Ab is het allemaal met het jeugdwerk begonnen. Op twintigjarige leeftijd werd hij voorzitter van de toenmalige jongemannenvereniging. Vroeger was het gewoon dat je lid werd van de jongemannenvereniging net zoals meisjes lid werden van de meisjesvereniging. Ab heeft de samenvoeging van die twee nog meegemaakt. Dat gebeurde op zo n positieve manier dat het de kranten heeft gehaald. Daarna werd hij lid van Vervolg op pagina 3

2 2 COLOFON Overdenking... KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de gemeenten in Aalten en Bredevoort die horen bij de Protestantse Kerk in Nederland. Het verschijnt elke veertien dagen. In de vakantieperiodes verschijnen edities van drie of vier weken. KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen. Logo In het logo van KerkVenster hierboven valt het witte kruis op. De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken duidt op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk. Uitgever KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting voor PR en Communicatie. Kantoor: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten, tel b.g.g , Redactie Wytze Andela (hoofdredacteur), Date van der Zaag, Ria Evertse (eindredactie), Hans de Boer, Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus, Marijn Kraaijenbrink (coördinator jeugdredactie) Beeldredactie: Jan Ebbers, Jan Oberink Jeugdredactie: Everdien Lammers, Marije ter Maat Jongerenredactie: Arenda Koskamp, Berendien Oldenhave Coördinatie Arnold Arentsen, tel , b.g.g Financiën Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten de gemeentegrenzen kunnen een postabonnement op KerkVenster nemen. De abonnementskosten bedragen 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr , t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Jan Meijnen, tel Bezorging Voor Aalten en Bredevoort wordt de bezorging gedaan door vrijwilligers. Hoofd van de distributiecommissie is Wim Ligterink, tel Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van extra nummers. Vormgeving Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van deze commissie is: Tiny Oosterink, tel KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg en Kathy Wolterink-Mulder. Druk Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage: 4000 ex. Inlevering kopij De kopij dient te worden aangeboden op diskette of per e- mail in Word 5.0, WordPerfect 5.1 of hoger, in txt-formaat. Uiterlijk op woensdag 27 september 2006 voor uur. Voor geschreven/getypte kopij en kopij op diskette geldt als uiterste inleverdatum maandag 25 september 2006 voor uur. Aanleveradressen Brievenbus KerkVenster, Kerkstraat Bus kerkelijk bureau Zuiderkerk, Ludgerstraat Jeugdredactie, Bodendijk 33 A of Spinkatstraat 7 - KerkVenster Overname van artikelen alleen met toestemming en bronvermelding. Opdat zij allen één zijn... (JOHANNES 17:21A, NBG-VERTALING) Aanstaande zondag wordt in Aalten het samengaan van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gevierd. Een jarenlang Samenop-Wegproces heeft uiteindelijk tot het tekenen van de fusie geleid. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, iets om samen te vieren. En dat doen we dan ook...! Er is in de afgelopen jaren veel, heel veel werk verzet. Er is met enthousiasme gewerkt aan de totstandkoming van de fusie. Er was bevlogenheid, maar er was soms helaas ook teleurstelling. Er waren mensen voor wie het allemaal te langzaam ging. Maar er waren ook mensen voor wie het juist allemaal veel te snel ging. En nu is het dan zover. Misschien verwacht u vanuit de tekst die hierboven staat een warm pleidooi voor deze fusie, in de zin van: zo hoort het. Maar dan moet ik u toch enigszins teleurstellen. Want ik denk niet dat het goed is om deze woorden van Jezus al te direct op onze plaatselijke situatie te plakken. Natuurlijk, we mogen blij zijn met de eenheid die we als hervormden en gereformeerden in elkaar gevonden hebben. We mogen blij zijn dat er na zoveel jaren van gescheiden optrekken nu een periode aanbreekt waarin we gezamenlijk optrekken. Niet meer als twee kerken, maar als één gemeente. Maar we moeten ons er ook van bewust zijn dat eenheid geen statisch, maar een dynamisch begrip is. Je kunt niet zeggen dat je één bent en er vervolgens niet meer aan werken. Want dan zullen ongemerkt oude verschillen toch steeds weer naar boven komen en de eenheid bedreigen. Eenheid is een dynamisch begrip. Altijd weer zullen we moeten zoeken naar nieuwe wegen om de eenheid die we ervaren vorm te geven. Een gemeente is een gemeente in beweging. Maar eenheid is in de bijbel vooral ook een EINDREDACTIE WEER OP VOLLE STERKTE Na het vertrek van Martine Scholl als eindredacteur van KerkVenster, heeft Date van der Zaag dit werk een poosje alleen voor zijn rekening genomen. tekst Ds. R. FABER gelóófsbegrip. Jezus bidt dat zijn discipelen één zijn in het geloof. Niet in structuren, niet in organisatie, maar in datgene waar het in wezen om draait: eenheid in de verbondenheid met God. Dat is de eenheid, die we steeds in elkaar zullen moeten blijven zoeken. Dan blijft eenheid ook geen binnenkerkelijk gebeuren, maar heeft het een uitstraling en komt - naar Jezus woorden - ook de wereld in beeld. Uiteindelijk is het Samen-op-Wegproces, landelijk gezien, ook zo begonnen. Als een oproep aan de kerken om in de eenheid van het geloof getuige van het Evangelie in deze wereld te zijn. Onze plaatselijke identiteitsverklaring eindigt met de volgende zin: Wij geloven dat wij door samen als één gemeente te leven en te werken onze opdracht beter kunnen vervullen en geloofwaardig in de wereld kunnen staan Van harte hoop ik dat wij zo gemeente zullen zijn. Dat we - geïnspireerd door de Heilige Geest - de eenheid in het geloof steeds weer zullen zoeken en ervaren. En dat er zo iets van ons uit mag gaan. Eindredactie weer op volle sterkte Tekst HANNEKE DRENTH Werk achter de schermen, maar een hele klus om dit elke veertien dagen te doen. Daarom zijn we heel blij dat we nu weer iemand gevonden hebben: Ria Evertse. We stellen haar graag aan u voor. Ria Evertse, een geboren Aaltense, woont pas sinds kort weer in de Achterhoek. Vanuit Borger is ze met haar man twee jaar geleden in Bredevoort komen wonen. Al snel werd ze gevraagd voor het bestuur van de Stichting PR en Communicatie. En nu dus ook nog voor de eindredactie van Kerkvenster. Het leek haar wel wat: iets met taal en teksten, dat spreekt me wel aan. Geen wonder, want Ria werkte jaren voor het Dagblad van het Noorden in Groningen, op de verkoopafdeling die verantwoordelijk was voor speciale projecten. Themapagina s maken, van teksten schrijven tot en met advertenties en de verkoop, dat was haar werk. Dat sluit dus mooi aan bij het werk van de eindredactie van KerkVenster. We wensen Ria veel plezier!

3 Slechts een radertje in het grote uurwerk de jeugdraad. In 1956 verruilde dominee Houwer Bredevoort voor Oldenzaal. Onder zijn bezielende leiding hield de diaconie zich in die tijd bezig met gezinsverzorging, rusthuis t Zandzicht en het uitvaartfonds, dat door dominee Houwer zelf was gesticht. De administratie van de diaconie lag in zijn handen. Met zijn vertrek moest er dus iemand komen om dat over te nemen. Ab is toen administrateur van de diaconie geworden. Samen actief In die tijd was hij nog in loondienst. Om zijn studie voor boekhouder te voltooien is hij minder gaan werken. Anderen vroegen hem toen wel eens wat voor hen te doen, wat hij graag deed. Uiteindelijk is hij na zijn studie zelf een boekhoudkantoor in Bredevoort begonnen. Annie, zijn vrouw die eerst in Winterswijk bij Accountantskantoor Oonk werkte, waar zij de landbouw deed, kwam toen bij hem op kantoor. Samen hebben zij het kantoor gerund, hun drie zonen opgevoed, werk voor de kerk gedaan. Op mijn vraag hoe hij en Annie dat allemaal konden doen antwoordt hij dat het een voordeel was dat zij kantoor aan huis hadden. Wanneer de jongens uit school kwamen was mama altijd thuis. Beiden rolden ze van het een in het ander. Ab heeft voornamelijk bestuurlijke zaken gedaan. Annie heeft vijfenveertig jaar het verjaardagsfonds gedaan en is leidster geweest van de HvD. Zij zat later ook in de provinciale HvD en in de commissie Vrouw-Man-Kerk. Mensenwerk Ab vertelt dat zijn eigen vader twaalf jaar diaken is geweest en tien jaar kerkvoogd. Hoewel hij zelf vooral met de zakelijke dingen in de kerk bezig is geweest, mist hij het ouderling zijn het meest. Je kunt dan echt naast mensen staan, proberen iets voor hen te betekenen. Twaalf en een half jaar heeft hij in het ambt gezeten. Je hebt met mensen te maken. Ik ken de mensen, de mensen kennen mij. Hij is van mening dat een ambtsperiode van vier jaar te kort is. Het duurt even voordat je de mensen kent en er van hun kant sprake is van vertrouwen. Dat gold ook voor hem, hoewel hij het voordeel had uit Bredevoort te komen. Je kent weliswaar de familie, maar je leert de mensen pas echt kennen door met ze in gesprek te raken. Als voorzitter van de kerkenraad was Ab een strikt man. Hij duldde geen geklets tijdens de vergadering. Hij hield er niet van dat vergaderingen uitliepen. In al die tijd is het slechts een keer voorgekomen dat de vergadering om kwart over tien VERVOLG VAN PAGINA 1 was afgelopen. Hij vond het wel moeilijk dat je bij de kerk soms alleen zo zakelijk bezig was, want natuurlijk was gezelligheid ook belangrijk. Alleen niet tijdens de vergadering. Een ander punt waar Ab moeite mee heeft is dat hem nu, aan het eind van zijn actieve kerkelijke carrière, een interview wordt afgenomen. Er zijn zovele anderen die ook al veertig jaar of langer bezig zijn voor de kerk. In het museum in Aalten hangt een houten uurwerk uit 1666 dat afkomstig is uit de Sint-Joriskerk in Bredevoort. Als je aan een klein radertje draait gaat alles lopen. Alles grijpt in elkaar. Zo is het ook met al die vrijwilligers. Wat dacht je van die mensen die voor het verjaardagsfonds op de fiets door weer en wind naar t Klooster trappen, of van de bezorgers van het kerkblad of van jullie van Kerkvenster. Want ik heb van Annie wel gehoord wat een werk daar in zit. Daarom vind ik dit interview maar niks. De toekomst Op mijn vraag hoe hij tegen de nieuwe start van de kerken aankijkt zegt Ab Hoefman: Het begint nu pas. Het fusiedocument is getekend. De volgende opgave is hoe om te gaan met de twee kerkgebouwen. Hij heeft er vertrouwen in dat de kerkenraad daar in wijsheid mee om zal gaan. Maar de gevoelens blijven. Ons gesprek gaat dan over wat een kerkgebouw voor mensen kan betekenen, hoogtepunten uit je leven worden er gevierd: doop, belijdenis, huwelijk en ook begrafenis. Maar dan komt de zakelijke Ab weer om de hoek kijken: Maar hoe dan ook, er zal, volgens mij, een kerk gesloten moeten worden. Anders is dat voor de nieuwe gemeente van Bredevoort niet op te brengen. Ondanks alles is Ab positief over de toekomst van de kerk. Op mijn vraag of hij denkt dat de kerk blijft bestaan antwoordt hij stellig: Zeker. Als ik daaraan zou twijfelen was ik zeker geen ouderling geweest. Het model zal best veranderen maar dat de kerk blijft bestaan, dat kan niet anders. Ik ben zelf ook al wat ouder. Ik zie de verschillen tussen jongeren en ouderen. Wanneer ik zelf een weeksluiting in de verzorgingstehuizen verzorg, houd ik rekening met mijn toehoorders. Ik pas mijn taal daarop aan. In een kerkdienst is dat veel moeilijker. Daar moet je kinderen van twaalf en mensen van tachtig aanspreken. En dat is niet altijd gemakkelijk. Ab Hoefman heeft gelijk: Je leert mensen pas echt kennen wanneer je met ze in gesprek raakt. Heel hartelijk wordt er afscheid van mij genomen. Ik mocht Ab tegen hem zeggen. Neem en lees... September vr 22 Genesis 14:1-16 za 23 Genesis 14:17-24 zo 24 Psalm 92 ma 25 Marcus 9:30-37 di 26 Marcus 9:38-50 wo 27 Marcus 10:1-12 do 28 Genesis 15:1-11 vr 29 Genesis 15:12-21 za 30 Genesis 16:1-16 oktober zo 1 Psalm 102 ma 2 Genesis 17:1-14 di 3 Genesis 17:15-27 wo 4 Genesis 18:1-15 do 5 Genesis 18:16-33 vr 6 Genesis 19:1-11 Verenigingen Vrouwengespreksgroep Aalten-Oost Dinsdagavond 3 oktober komen we weer bij elkaar in de benedenzaal van de Oosterkerk. Om acht uur hopen Betsy Houwers en ik aan het onderwerp uit het mei nummer van ons blad te beginnen. Dit is: Van deelnemer tot toeschouwer Bijbelstudie naar aanleiding van Ps. 88. Als u zin hebt om eens te komen kijken en te luisteren... van harte welkom! Allen graag tot ziens! Harmien Meinen Passage CPB en NCVB Het nieuwe seizoen beginnen we weer gezamenlijk op maandag 25 september 2006 om uur in Elim. Dan komt dhr. Reinier van den Berg uit Bennekom, weerman van TV Gelderland en RTL4, spreken over Het alledaagse wonder van wolken, wind en water. Het belooft een mooie avond te worden! Ook gasten zijn hartelijk welkom. Namens de besturen, Joke Mateman Praothuusken Elke week is er wel wat te beleven, de ene keer bingo, de volgende keer de verjaardag van onze Ali Hofs en dan weer een vrije middag waarin we spelletjes doen. We maken een praatje met onze buurman en buurvrouw en we zingen graag liederen en versjes onder leiding van onze Willemien. Voor het komende seizoen hebben we al aardig wat, mocht er eens een keer wat mislopen kunnen we altijd wel wat uit de mouw schulden. Dit was het voor deze keer. Namens de werkgroep Sinie Bussink Eén van de hoogtepunten in de 'kerkelijke carrière' van Ab Hoefman is ongetrijfeld geweest het tekenen van de fusie overeenkomst. Op de foto v.l.n.r. Ab te Winkel, Bernd Klein Nibbelink, notaris Mr. W.R.J. Rensen, Ab Hoefman en Sietske Stronks 3

4 4 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE BREDEVOORT Kerkenraad Scriba: Sietske Stronks-de Vos, Misterstraat 24a, 7126-CD Bredevoort, tel , Collectemunten zijn op vrijdagavond van tot uur verkrijgbaar bij de Rabobank, Hofstraat, Aalten. Ledenadministratie De ledenadministratie wordt beheerd door Willy en Andre Wassink. Telefonisch bereikbaar onder nr.: Hun adres is: College van Kerkrentmeesters Bankrek.nr (onder meer voor vrijwillige bijdragen) Penningmeester: Henk Kuenen, Bolwerkweg 28, 7121 LP Aalten, tel , College van Diakenen Bankrek.nr Administrateur: Hans Lensink, Koppelstraat 26, 7126 AJ Bredevoort, tel Correspondentie-adres KerkVenster Tweede scriba: Erica Bollen-Groenesteijn, Binnenboomweg 12, 7109 BK Winterswijk-Miste, tel , WANDELCONCERT LANGS AALTENSE ORGELS Wandelconcert langs Aaltense orgels op 30 september Aalten is rijk aan fraaie orgels. Traditiegetrouw organiseert de Stichting ORGEL daarom jaarlijks een wandeltocht langs de orgels in Aalten met Aaltense organisten op de laatste zaterdag in september. De tocht start om uur in de Zuiderkerk. Het fraaie Ahrend/Brunsema orgel van de Zuiderkerk wordt bespeeld door Gert Oldenbeuving met werken van Planiavski en Bonset. IJsbrand ter Haar bespeeld na een korte wandeling het Friedrich-orgel in de Oosterkerk. Daar zal muziek klinken van o.a. Andriessen en Reger. Onderweg naar de Oude Helenakerk is er een kleine muzikale verrassing in de Prinsenstraat waarna Gerrit Hoving in de Oude Helenakerk het Blank-orgel laat horen met o.a. composities van Bruhns en Bach. De deelname van de tocht is geheel gratis en er is een fraaie informatiefolder beschikbaar met gegevens over de bezochte orgels. M.J.A. Baan A.C. van Voorst Koppelstraat 40, 7126 AJ Bredevoort Tel , Zieken Bredevoort Op het moment van schrijven verblijven in het ziekenhuis te Winterswijk: Mevr. G.J. Navis-Luimes, Stadsbroek 5 en mevr. E.Stronks-Ebbers, Stadsbroek 135. We hopen dat zij voorspoedig zullen herstellen en snel naar huis kunnen. Mevr. A.J. te Hennepe-Jentink, Spoordijk 4, Aalten is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Enschede en Dhr. D.J. Heijink, Landstraat 1-G is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Winterswijk. Mevr. J. W. Stronks-Voskuil, Landstraat 5a, is ook weer thuis uit het ziekenhuis. Wij wensen haar toe dat ze thuis goed aan zal sterken. En allen die ziek zijn wensen wij toe dat zij in alles God nabij weten. Geboorte Op 29 augustus is geboren Keira (Johanna Berendina Gesina). Keira is de dochter van Hans Huiskamp en Irma Stronks, Wooldseweg 28, Winterswijk en het zusje van Geraldine, Marilisa, Joel en Lize. We wensen toe dat Keira heel gelukkig op zal groeien samen met haar vader en moeder. Startzondag De zon scheen! De clown was er! De trekzakgroep was er! En u was er... Het begin van het seizoen hebben wij op feestelijke manier mogen vieren. Van clown Giovanni leerden we dat ieder iets bij kan dragen om een ander gelukkig te maken, want iedereen is wel ergens goed in. Samen mochten we vieren. En dat is heel wat waard. Na afloop van de viering nam iedereen een plekje in de zon in. De trekzakgroep speelde en even was de tijd vergeten. De vrolijke klanken van een trekzak, oude liedjes: je wordt er blij van. Maar een mens moet ook eten dus werden de worsten op de barbecue gelegd zodat een ieder, geheel in circussfeer, een broodje hotdog kon eten. Intussen deden de kinderen allerlei spelletjes of voetbalden gewoon in het veld naast de tent. Het was een geslaagd begin van het seizoen en vanaf deze plaats wordt iedereen, die meegewerkt heeft aan de voorbereiding van deze startzondag van harte bedankt voor hun inzet! Oecumenische doopdienst/vredesdienst Traditiegetrouw wordt de vredeszondag samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters gevierd: Dit keer zullen tijdens deze viering ook drie kinderen de Heilige Doop ontvangen: Deniz, zoon van Cindy te Lindert, s Heerenberg, Sanne, dochter van Roy en Heidy ter Horst-Oosterholt, Grote Maote 42, en Mare Janelle, dochter van Gerwin en Claudia Huinink, Eerste Broekdijk 80. We wensen de ouders een goede voorbereiding op deze viering toe. Ten slotte. Als je de mensen gelukkig maakt, draag je ook bij tot de glorie van Onze Lieve Heer. Dat zei één van de monniken tegen de clown van God. We hopen dat deze levensinstelling ons eigen wordt in het komende seizoen. Met vriendelijke groet, DS. MARIA BAAN EN DS. ANNE VAN VOORST Giften: Via mevr. Luimes-Sikking ontvangen 5,- Bedankt hiervoor! Wij feliciteren Dhr. G.J. Hoefman en mevr. G.A. Hoefman-Radstaak die op 25 september hun 50 jarig huwelijk hopen te vieren. Een heel fijne dag gewenst! Mevr. W.H. Prinsen Roelvinkstraat 9, 26 september, 81 jaar en mevr. A.B. Hogenkamp-te Beest Frederik Hendrikstraat 6, 4 oktober, 88 jaar. Beide dames van harte gefeliciteerd. JEUGD GAAT SPAREN Jeugd gaat sparen Zoals jullie misschien wel weten gaat Ds. A. van Voorst in november twee weken naar Ecuador. Hij gaat daar les geven over de kerk en het geloof. Nu is daar door de plaatselijke kerk, met vrijwilligers een kinderopvangplaats gemaakt. De kinderen kunnen daar naar toe als de ouders moeten werken. Deze ruimte is nog erg kaal en zou eigenlijk wat opgevrolijkt moeten worden. Daar willen aan mee gaan werken. We gaan met de kinderen een leuk cadeau maken voor aan de muur. Ook zijn daar nog weinig spullen waar de kinderen mee kunnen spelen. Dat hier inzamelen en meenemen wordt erg duur. Daarom willen we in de kindernevendienst een collecte gaan houden, zodat Ds. Van Voorst daar ter plekke spullen kan gaan kopen. We gaan vanaf 1 oktober t/m 5 november elke zondag een extra collecte houden in de kindernevendienst. Dus: open je portemonnee, zoek in alle hoeken of ga klusjes doen en geef alles wat je missen kunt voor deze kinderen die het heel hard nodig hebben. Tevens willen we graag dat jullie vast de volgende datum in jullie agenda s noteren: 8 oktober. Dan wordt er nl. een Heilig Avondmaal gehouden en deze keer willen we dat op een kindvriendelijke manier gaan doen. Dus wil je graag eens wat meer weten over de gebruiken bij een Heilig Avondmaal en wat het allemaal betekent, je bent uitgenodigd! Lachspierken Het was prachtig weer en de groep kleuters in mijn klas was buiten aan het spelen. De vierjarige Annika was druk aan het scheppen in de zandbak. Ik zat op het randje van de zandbak en vroeg haar: Wat ben je aan het maken? Ze antwoordde: Ik maak een kerk, de kerk van alle tijden! Louise Kampen-van Dijken, Ommen

5 5 Ehm... naknaku?! Naknaku is het symbool van een Indianentotem. De kenmerken van de octopus Naknaku zijn: onconventioneel, extravert, veranderlijk, kwetsbaar, intelligent en leergierig. Niet alleen is dit een buitengewoon goede beschrijving van onze persoonlijkheden, maar ook de manier waarop wij invulling willen geven aan deze maandelijkse verschijning. Wij nemen onszelf hierbij niet al te serieus, maar het zou grappig zijn als jullie dat wel doen. Voor doodsbedreigingen en complimenten mail naar: & Slechts positieve reacties worden meegenomen in de evaluatie van onze pagina. OPROEPJE Welke arme student zit er nou niet te wachten op een cheape vakantie naar het zonnige Frankrijk? Dat is wat wij willen! Beetje brave praatjes en zingen met schorre stemmen van de drank en sigaretten, maakt ons allemaal niet uit, maar come on!! Onze oma kan haar vakantie naar Schoonhoven nog spannender brengen dan de mensen die over Taizé schrijven. Dus bij deze; wie kan een LEUK verhaal over Taizé schrijven, inclusief ranzige roddels over W.W.J.D. players op Taizé? Zo n verhaal zal door ons anoniem geplaatst worden en jullie zullen zien, de volgende keer zitten die bussen naar Frankrijk stampvol! Opmerkelijke bijbelstukken Wijsheid van Jezus Sirach 3:17 Beter de dood dan een bitter leven, beter eeuwige rust dan een slepende kwaal.

6 6 COLOFON PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN Adres Protestantse Gemeente Aalten: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten of Postbus 74, 7120 AB Aalten. Kerkelijk Bureau: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten, tel Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Kerkenraad: Voorzitter: B.A. Brethouwer, Barloseweg 18, 7122 PV, tel , Scribaat: G.A. ter Horst, Sondernweg 16, 7122 LJ, tel , B.L.A. Helmink-ter Stege, Hogestraat 81, 7122 BS, tel , Kosters Oosterkerk: A.J. te Lindert, tel en E. Bekkers (hulpkoster), tel Kosters Zuiderkerk: G.J. Westerveld, tel en H.W. Hengeveld (hulpkoster), tel Kosters Helenakerk: F. Ratering, tel / en mw. I. Hijink, tel Adres College van organisten: A.J. te Winkel, Vragenderweg 3, 7121 RK Aalten, tel Cantor-organist: G. Oldenbeuving, Rodetorenstraat 16, 7201 DH Zutphen, tel Collectemunten: Uitsluitend bij de Rabobank te Aalten, op vrijdagavonden van uur Noodhulp: Sinie Bussink (tel ) of Betsie Stronks (tel ) GEREFORMEERDE KERK Aalten Bankrek.nr. Geref. Kerk: Rabo (t.n.v. Gereformeerde Kerk te Aalten). Diaconie: Adres: B.A. Griffioen-Drenthel, Grote Maote 58, 7123 CE Aalten, tel Sociaal diaken: W. Schoppers, tel Bankreknr (o.v.v. bestemming: diaconie of werelddiaconaat). Zending: Adres: T.G. Wikkerink-Klein Wolterink, Heuvelweg 2, 7122 NK Aalten, tel Bankrek. nr (t.n.v. Zending Gereformeerde Kerk Aalten, Brakenweg 9A). HERVORMDE GEMEENTE Aalten Bankrek. nr. kerkvoogdij: Rabo of ABN-AMRO of Postbank (t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Aalten). Diaconie: Adres: T. Stronks-Breukelaar, Emmastraat 3, 7121 CE Aalten, tel Bankrek.nr. diaconie t.n.v.-hervormde Diaconie Aalten. Gemeentediaconaat: H. Roelofse, tel Zending: I. Lubbers-te Lindert, Grote Maote 27, 7123 CB Aalten, tel Bankreknr. ABN-AMRO Leiden Rentmeesters nemen afscheid In verband met het samenvoegen van de Gereformeerde en Hervormde Colleges van Kerkrentmeesters hebben enkele leden hun werk beëindigd. Het College van Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente heeft in de laatste vergadering op 6 juli is afscheid genomen van de heer G.J. Beernink, Emmastraat 7 en mevr. F.W. Bruijs- Ommering, Damstraat 9. Ze hebben echter nog wel toegezegd tot en met het einde van het jaar te blijven collecteren in de kerk. De heer J.B. Westerveld, Kruisdijk 4a en de heer J.T. te Winkel, Blekkinkhofweg 5, hebben aangegeven uit het College van Kerkrentmeesters te stappen, maar ze willen wel doorgaan als collectant in de kerk. Wij willen deze mensen bedanken voor hun werkzaamheden en hun inzet in het College van Kerkrentmeesters en ook succes wensen met hun nieuwe en andere bezigheden. COLLECTES EN GIFTEN Overzicht collecteopbrengsten Oosterkerk en Zuiderkerk augustus Kerk 760,86 Diaconie - 632, Diaconie - 733,22 Jeugdwerk - 566, Kerk - 631,82 Kerk in Aktie: zending - 731, Diaconie - 633,34 Kerk - 494,75 Giften: 50,- voor de kerk via de koster van de Oosterkerk. 100,- voor de kerk via de collecte H. V. D. Gift ontvangen via mevr. Bannink 10,- via mevr. Lankhof 2x 5,- en mevr. Breukelaar 10,- Nogmaals hartelijk dank! H. Roelofse, penn. De bloemencommissie van Zuid ontving 5 euro van een dankbaar kerklid, waarvoor hartelijk dank! LIES KÄMINK WELKOM Welkom Van harte heten wij welkom in de Protestantse Kerk van Aalten: - Fam. G. Esselink-Vonderhorst, Reviusstraat 70, 7121 VZ - Dhr. E.J. Heusinkveld, Karel Doormanstraat 1, 7122 WB - Dhr. H.J. Gijsbers, Smitskamp 5, 7121 HM - Mevr. N.H. Hengeveld, Piet Heinstraat 26, 7122 VP - Fam. H.W. Bongen-Sligman, De Hare 6, 7121 XH - Mevr. J. Hinkamp, De Hare 154, 7121 XL - Mevr. N. Wisselink, Elshoekweg 6, 7122 NG - Mevr. H. Zeilemaker en W.H. Apperlo, Weversborgdijk 1, 7122 NV - Mevr. G.B.B. van Eerden-te Hennepe, Hoge Veld 26, 7122 ZR OPROEP: KINDEREN DIE WILLEN ZINGEN OPROEP: Kinderen die willen zingen Hallo jongelui, Via de internetsite van de kerk konden jullie stemmen op je favoriet kerklied. Hierbij was ook een categorie kinderliedjes. Daarvan hebben we er drie uitgekozen, om te zingen op het concert, zondagavond 24 september. We verklappen nog niet welke liedjes, dat moet nog een beetje een verassing blijven. Maar we hebben helaas nog geen kinderkoor dat deze liedjes kan zingen. Daarom nog deze (nood) oproep: Kom aanstaande zaterdag 23 september allemaal om half vier naar de Zuiderkerk om een halfuurtje met ons te oefenen, zodat we ze op zondagavond 24 september kunnen zingen. Tot ziens, Namens de werkgroep start Protestantse Kerk Aalten 25-jarig ambtsjubileum Op 11 oktober 2006 is het 25 jaar geleden dat ds. W.A. Andela en ds. M.A. Andela-Hofstede als predikanten werden bevestigd. Graag willen wij bij dit jubileum stilstaan. Daarom nodigen we u op die dag uit voor een korte dankdienst om uur in de Oosterkerk, Oosterkerkstraat te Aalten, en voor een feestelijke bijeenkomst van uur tot uur in t Romienendal, Aladnaweg 3 te Aalten. B.A. Brethouwer, voorzitter Protestantse Gemeente Aalten G.A. Klein Entink, scriba wijk Noordwest H. Hoftijzer-ter Maat, scriba wijk Oost S. ter Horst-Krieger, scriba wijk Lintelo-Dale

7 7 Diaconie Tekst: Kees Veenstra Kerkradio Hebt u een radio besteld en nog niet ontvangen, dan is er iets mis gegaan en vraag ik u dringend het kerkelijk bureau of uw wijkdiaken te bellen. Mocht u nog een kerkradio willen aanschaffen, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Hebt u problemen met de radio, doet hij het niet goed, of wilt u iets meer weten van de radio, schroom niet en bel uw wijkdiaken of dhr. Jan ter Maat van de Dijkstraat, telefoon Hebt u nog vragen dan verwijs ik u naar het artikel in Kerkvenster van vrijdag 28 juli Mijn dank aan allen die meegeholpen hebben deze enorme klus te klaren. Er is erg veel werk verzet. Startzondag Zoals u hebt kunnen lezen is er op de Startzondag alleen in de Zuiderkerk dienst. Samen met Jan ter Maat en de kosters hebben we een oplossing gevonden om deze dienst vanuit de Zuiderkerk ook via de installatie van de Helenakerk en van de Oosterkerk uit te zenden. U hoeft dus niet om te schakelen naar de Zuiderkerk. Met andere woorden: De dienst van de Startzondag wordt door alle drie kerken uitgezonden. Ik hoop dat we met zijn allen een heel fijne dienst mogen hebben. AVONDMAALSVIERING Avondmaalsviering kerktelefoon en kabelluisteraars IK BEN NIET VOOR NIETS ZO LANG GEBLEVEN Een beetje geruisloos is ze vertrokken: onze eindredacteur Martine Scholl, maar daar brengen we nu verandering in. Zwangerschapsverlof was de reden van haar vertrek en in juli is ze bevallen van een prachtige zoon, Lucas. Een mooie gelegenheid om bij Martine op bezoek te gaan en met haar nog eens terug te kijken op de jaren en dat zijn er heel wat geweest - dat zij deel uit maakte van de redactie. Nee hoor, ik vertoon geen afkickverschijnselen, antwoordt Martine Scholl lachend op de vraag of ze KerkVenster heeft gemist de afgelopen tijd, ik heb het heel leuk gevonden, maar dit was voor mij een goed moment om ermee op te houden. Sinds maart van dit jaar is ze eindredacteur af. Een medewerker van het eerste uur was Martine. Vanaf het allereerste begin van KerkVenster, in mei 2000, nog voor het blad een naam had en er alleen nog maar vage ideeën waren, werd ze gevraagd door Arnold Arentsen om met een groepje mensen mee te denken over een nieuw kerkblad. De combinatie van haar beroepsmatige kijk ze is journalist en haar kerkelijke betrokkenheid maakten van haar een ideale meedenker. Martine: Het was voor mij dé kans om wat ik beroepsmatig geleerd had in te zetten voor de kerk. En daar komt bij dat je tegen Arnold moeilijk nee kunt zeggen. De denktank werd later omgevormd tot een redactie met Martine als redactielid en verslaggever. Bovendien nam ze, samen met Martijn Schimmel, de eindredactie voor haar rekening. Liever geen synode Wat doet nou eigenlijk een eindredacteur? Je kijkt Foto: JAN OBERINK - Tekst: HANNEKE DRENTH Ik ben niet voor niets zo lang gebleven! de artikelen en interviews na die andere mensen aanleveren, vertelt Martine, je let niet alleen op de punten en komma s, maar bijvoorbeeld ook of de zinnen goed lopen en of de alinea s kloppen. En soms moet je ook koppen verzinnen. Het is heel leuk werk en het gaf mij vooral voldoening om in korte tijd alles wat in het blad moest komen, te lezen en te corrigeren. Het was ook een uitdaging om van sommige stukjes, met een paar eenvoudige kunstgrepen, een aantrekkelijk artikel te maken. Het werk van een verslaggever vindt Martine lastiger. Er gaat heel veel tijd in zitten. Je moet een afspraak maken, het interview doen en het dan ook nog uitwerken. En zeker als het om gebieden gaat waarin ik niet zo thuis ben, vind ik het behoorlijk intensief. Dat is heel anders met de eindredactie. Daar zit een duidelijk begin en een eind aan. Het is een keer echt af. Dat is het aantrekkelijke ervan. Aan een artikel kun je altijd wel blijven schaven. Maar ik heb wel artikelen gemaakt, hoor. Leuke dingen zoals een stukje schrijven over de dienst voor de allerkleinsten; voor mij liever geen moeilijke synodeonderwerpen of zo. Niet alleen aan de correctie beleefde ze plezier. Ook naar de vergaderingen ging ze graag. De sfeer is goed en er is humor. Ik ben niet voor niets zo lang gebleven! Ze volgt KerkVenster nu op een afstand. Ik lees natuurlijk wel kritischer dan de gemiddelde lezer. En beetje doorvragen en ze noemt een paar dingen: er zouden van mij nog wat meer foto s in mogen staan en af en toe wat minder lange verhalen. Maar het blijft toch vooral een leuk blad. En het grappige is dat ik nu voor het eerst dingen lees die ik niet wist. Zaterdagmiddag 7 oktober 2006 is er in gebouw Elim weer een avondmaalsviering voor alle luisteraars van onze kerkzender De dienst begint s middag om halfvier. De voorganger is ds. Kooistra. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Werelddiaconaat. Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. Ook andere gemeenteleden die moeilijk de viering in de kerk meekunnen maken zijn natuurlijk weer van harte welkom. Wenst u opgehaald en weer thuis gebracht te worden, belt u dan even met één van de onderstaande diakenen: Betsie Stronks telefoon Marret Wechgelaer telefoon Ursula van Eerden telefoon Met hartelijke groet, De werkgroep kerktelefoon Gelezen Beproeving Uit welk hout iemand gesneden is, blijkt niet als alles voor de wind gaat, maar pas in tijden van beproeving en onenigheid. Dr. Martin Luther King jr. Martine Scholl met haar zoontje Lucas.

8 8 VIERING START PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN Viering Start Protestantse Gemeente Aalten Wanneer u dit leest zijn de eerste tenten bij de Zuiderkerk al geplaatst en wordt er al volop gewerkt aan beeld, licht en geluid en de aanvoer van extra (600 stuks) stoelen. Wij maken ons na een intensieve periode van voorbereiding op voor de gezamenlijke viering van de start van onze nieuwe Protestantse Gemeente Aalten, op zondag 24 september in en om de Zuiderkerk. Wij hopen van harte dat u in groten getale één of meerdere onderdelen van het gevarieerde programma zult kunnen en willen meemaken. Er zullen die dag ook vele gasten in ons midden zijn zoals uit Eisenach en uit Silindru, Roemenië. Ook enkele oud-predikanten hebben aangegeven naar Aalten te willen komen. De voorbereidingswerkgroep hoopt, evenals de kerkenraad, op een feestelijke dag met volop tijd voor ontmoeting en ontspanning. Hopelijk zal ook het weer een beetje meewerken. Bij eventueel slecht weer zullen de sport- en spelonderdelen worden aangepast en plaatsvinden in de voormalige VMBO school van Schaersvoorde. Om alles in goede banen te leiden hebben we enkele praktische aanwijzingen voor u: Kerkradio: De kerkradio- en kerktelefoonluisteraars van de Oosterkerk en de Helenakerk kunnen de ochtenddienst en het concert s avonds gewoon via hun vertrouwde kanaal beluisteren. U hoeft dus niet opnieuw af te stemmen. Een, voorlopig éénmalige, technische ingreep maakt het mogelijk dat het signaal van de Zuiderkerk de komende zondag ook via de zenders van de beide andere kerken wordt uitgezonden. Wegafsluiting: De volgende delen van straten zullen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (behalve voor aanwonenden) - De Boomkampstraat vanaf de Ackermanshof tot de Ludgerstraat. - Het gedeelte Ludgerstraat tussen Bonifatiusstraat en Polstraat. Parkeren: - Wij willen u vragen om als het kan zoveel mogelijk op de fiets te komen. Die kunt u dan stallen bij het voormalige schoolgebouw van Schaersvoorde aan de Ludgerstraat. - Let wel, de fietsenstalling bij de kerk zal s morgens zijn afgesloten. - s Avonds is de fietsenstalling bij de kerk wel in gebruik. - Komt u met de auto dan verzoeken wij u vriendelijk deze op de parkeerplaatsen bij de Pol en de Ahof te parkeren. Programma uur: Gezamenlijke eredienst / viering in en bij de Zuiderkerk (met beeld en geluid ondersteund). medewerking o.a. van alle acht predikanten, de cantorij en de Chr. muziekvereniging Advendo uit Lintelo. Er zal deze dag geen kindernevendienst zijn, in de dienst zelf is er speciale aandacht voor de kinderen. er is kinderoppas in een tent op het weiland naast de kerk (ingang via het kerkplein). collecte in de dienst voor Silindru / Samen onder dak! er is geen uitgangscollecte. De Ziekenomroep Sound Of Music uit Groenlo zal de dienst op video vastleggen en via hun regiewagen ons live van de nodige beelden voorzien. ± uur: Start diverse activiteiten: mogelijkheid voor koffiedrinken en ontmoeting. presentatie en toelichting van het logo en de vlag van de nieuwe gemeente. ballonnenwedstrijd voor kinderen. muzikaal optreden Chr. Muziekvereniging Advendo Lintelo. opening Expositie 1+1=één, over de geschiedenis en de wording van onze kerk. presentatie door Stichting Christenhulp Oost- Europa en ds. Kálman Oroszi uit Silindru van het project Samen onder dak! mogelijkheid voor inschrijving deelname kerkentocht (zie middagprogramma). ± uur: Jongerenprogramma sport en spel voor kinderen en oudere jeugd (tieners). Locatie weiland van familie te Kiefte achter de kerk. Natuurlijk zijn naast deelnemers ook toeschouwers van harte welkom. Voor de jongsten is er pannenkoeken bakken, een springkussen en diverse spelletjes. Voor de tieners een zeskamp, waar eenieder afzonderlijk aan mee kan doen, met enkele spectaculaire attracties, waaronder sumoworstelen. Daarnaast is er nog een gedeelte vrij voor een speciaal soort balspel (bousbal), waaraan iedereen kan meedoen. Mocht je ondertussen trek gekregen hebben en zin om iets te eten of te drinken, bij de kraam van de Stichting Restauratiefonds voor de Oude Helenakerk is, tegen een kleine vergoeding, van alles verkrijgbaar. 4 REAL... Om ±14.00u sluiten we het jongerenprogramma af in de tent met een spetterend optreden van de band 4REAL... uit Apeldoorn. Deze band probeert met hun muziek meer pit te brengen in o.a. kerkdiensten. Zie ook hun site Kerkentocht uur: Start inschrijving bij de Zuiderkerk Afhankelijk van de deelname start de tocht gelijktijdig vanaf drie locaties. U krijgt een routebeschrijving en een programma waarop uw startlocatie staat aangegeven. - Voor mensen die slecht ter been zijn, zijn er parkeerplaatsen gereserveerd bij de kerk. De plaats van handeling.

9 VIERING START PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN uur: Start kerkentocht (wandeltocht). Tijdens een bezoek aan de Oude Helenakerk, de Oosterkerk en de Zuiderkerk krijgt u uitleg over zaken als geschiedenis, architectuur, kunst, interieur en het orgel (inclusief orgelbespeling). Einde ca uur. Receptie uur: Ontvangst en bijeenkomst voor genodigden uur: bijeenkomst voor genodigden in de kerkzaal met toespraak door de voorzitter van de kerkenraad en gelegenheid voor anderen om het woord te voeren. De daggasten en alle ambtsdragers van de Protestantse Gemeente Aalten (ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen, zowel zittend als nieuw aantredend) zijn hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd. Einde receptie ca uur Concert uur: Favoriet Kerklied door Aaltense koren, korpsen en organisten met kinderen gospelliederen, koorzang, fanfareorkest, orgelspel en samenzang. Het programma is bepaald aan de hand van de opgaven tot 1 september jl. via internet (kerkpleinaalten.nl) en de in de drie kerkgebouwen en de Aaltense verzorgingstehuizen ingeleverde stembriefjes. Vol is vol - dit geldt voor de kerkzaal, maar we houden een mogelijkheid achter de hand om via beeld en geluid het concert mee te maken. Van het concert zal door een aantal videoamateurs een DVD opname worden gemaakt. U hoort hier te zijner tijd meer van. Om ±14.00 uur sluiten we het jongerenprogramma af in de tent met een spetterend optreden van de band 4REAL... uit Apeldoorn. Deze band probeert met hun muziek meer pit te brengen in o.a. kerkdiensten. Zie ook hun site Ten slotte: Natuurlijk zijn er kosten gemoeid met deze dag, maar deelname aan alle activiteiten is geheel gratis. Wel zullen er op het terrein een aantal bussen staan voor uw eventuele, vrijwillige gift. Ook wijzen wij u nog graag op onze gezamenlijke actie voor de kerk in Silindru, Roemenie. Wilt u alvast een gift overmaken, dan kan dit op bankrekeningnummer ten name van de diaconie onder vermelding van Samen onderdak De expositie: 1+1 = één in de hal van de Zuiderkerk zal ook in de week na de startzondag nog geopend zijn van maandag 25 t/m vrijdag 29 september van tot uur en van tot uur en op zaterdagmorgen 30 september van tot uur. U kunt als u nog vragen heeft terecht bij Reinier Demkes tel of Christiaan Eppink tel of per De werkgroep Start Protestantse Gemeente Aalten: Reinier Demkes, Ada Scholl, Hermien Roelofse, Wim Jentink en Christiaan Eppink. SAMEN ONDER DAK Samen onder dak! Ondertussen heb ik u al verschillende dingen over Roemenie verteld. Ik hoop dat u deze gemeente, die in het grensgebied van Roemenie en Hongarije eigenlijk tussen de wal en het schip in raakt, wilt helpen. Hebt u de site van het dorp Chesereu kunnen bekijken? Chesereu is de plaats waar ds. Kálmán Oroszi en zijn vrouw Magda wonen en waar zij predikante is. Het gedeelte van de kerk die nog lang niet af is door KEES VEENSTRA Het ziet er op zich erg idyllisch uit, echter bij doordenken realiseer je je dat wanneer er iets met je gebeurt, vooral in de winter, de natuur zijn gang gaat. Met andere woorden: niemand kan je helpen! En in Silindru is het nog een graadje erger! Tevens besef je dan dat in de winter of bij slecht weer het voor deze mensen onmogelijk is om op zondag de kerk in een andere plaats te bezoeken. Je kunt dan eenvoudigweg niet naar de kerk. Daarom is de kerk, ook in een kleine gemeenschap, erg belangrijk! Erg fijn vind ik het dat we in dit geval gebruik mogen maken van de bankrekening van de diaconie. Het is bankrekeningnummer ten name van de diaconie onder vermelding van Samen onderdak Ik hoop dat deze gemeente op uw belangstelling mag rekenen en dat u hun dit via uw giften wilt laten zien. Geef op de startzondag royaal voor de kerk in Silindru! Samen onder dak! Voor de reeds binnengekomen giften mijn hartelijke dank. In één woord geweldig!

10 10 De klok van de kerk door Ds. A.J. YNTEMA Kerkdiensten Bredevoort Wij zijn alweer een tijd in de feestloze helft van het jaar. De kleur is groen. Groen, het is de kleur van de hoop, de kleur die ons zegt: Geef de moed nooit op, want door Jezus Christus, mag je op weg zijn naar Gods Rijk, een land van louter licht, een land zonder tranen en pijn. Zondag 24 september - 16e zondag na Pinksteren. - Kleur: groen De aangegeven evangelielezing is Marcus 9: Deze evangelietekst spreekt allereerst over de uitlevering van Jezus aan de mensen en dat kost Hem het leven. Maar, Hij zal opstaan na drie dagen. Zijn discipelen begrijpen het echter niet. Ze zijn onderweg meer bezig met de vraag wie van hen wel de belangrijkste is. Hierop is Jezus antwoord: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. De O.T.-lezing is Deuteronomium 13: 1-5. In de komende weken vermeldt het rooster weer alternatieve lezingen. Die voor deze zondag is Genesis 11: 27-12: 9. Abram wordt door God geroepen om op weg te gaan. Hij gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Hij gaat met de belofte: Ik zal je zegenen. Maar, behalve met die belofte, gaat hij ook op weg met de opdracht: Een bron van zegen zul je zijn. De lezingen voor deze zondag hebben ons wel wat te zeggen zo aan het begin van het nieuwe seizoen. Gods opdracht houdt ons gaande, ook nu we op kerkelijk gebied een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Zondag 1 oktober. - 17e zondag na Pinksteren. - Kleur: groen De aangegeven evangelielezing is Marcus 9: 38-50, met daarin de bekende tekst: Wie niet tegen ons is, is voor ons. Jezus geeft aan dat niemand van hen die in Hem geloven, mag worden tegengewerkt. Samengaan en samenwerken kunnen kracht uitstralen. Jezus zegt: Verlies het zout niet in je en bewaar onder elkaar de vrede. De O.T.-lezing is Numeri 11: Mozes reactie in dit verhaal over Eldad en Medad is: Profeteerde iedereen maar! De alternatieve lezing is Genesis 16. Hagar is de hoofdpersoon in dit verschrikkelijke verhaal, een verhaal van eenzaamheid en afgrijzen. Mensen doen elkaar wat aan, ook in de bijbel! Hagar, in verwachting, vlucht weg uit het tentenkamp van Abram, maar wordt achterhaald door een engel van de Heer, bij de bron Lachai - Roï, de bron van het Goddelijk omzien. Ze keert terug naar de tenten van Abram en krijgt haar zoon Ismaël. Jeugddienst Zondag 24 september, uur in de Joriskerk in Bredevoort. Het thema is: buitenstaanders... Ds. Henk Spoelstra uit Oosterbeek heeft samen met ons deze dienst voorbereid. En het koor Time for Music zingt een aantal liederen. Het belooft een boeiende dienst te worden, waarin een paar buitenstaanders... aan het woord zullen komen! We willen iedereen van harte uitnodigen om dit mee te maken. De jeugddienstcommissie St. Joriskerk Zondag 24 september uur: ds. Baan/ds. v. Voorst/ Pastor Droste, Oec. Vredesdienst/ doopdienst Collecte: kerk - Uitgangscollecte: kerk/vredeswerk Autohulpdienst: dhr. H.J. Kuenen tel Kinderoppas: Esther Navis, Harm-Jan Wassink en Gerloeske Brezet uur: ds. Spoelstra uit Oosterbeek, Jeugddienst m.m.v. Time for Music collecte: jeugdwerk uitgangscollecte: jeugddienstcommissie Zondag 1 oktober uur: ds. M.A. Andela-Hofstede, Israëlzondag Collecte: diaconie. Uitgangscollecte: Kerk & Israël Autohulpdienst: dhr. W.B. Hijink tel Kinderoppas: Evelien Brezet en Mayon Stronks Lied van de week door HANS DE VRIES Zondag 24 september 2006 Zingen wij van harte zeer Gezang 410 is een lied uit de kring van de Boheemse broeders. De dichter is onbekend. Lange tijd heeft men het toegedicht aan Hans Vogel (geb.1565), die in de buurt van Frankfurt a/d Oder moet hebben geleefd. Het lied werd voor het eerst gepubliceerd in 1589 en vond daarna snelle verspreiding in heel het Duitse taalgebied. Het droeg toen de titel: Singen wir aus Herzensgrund. Ad den Besten vertaalde het lied voor het liedboek voor de kerken. Gezang 410 is een tafellied, bedoeld als dankgebed na de maaltijd en daarmee zou het heel goed te gebruiken zijn als avondmaalslied. We dienen ons dan wel te houden aan de twee strofen van Ad den Besten, want oorspronkelijk bestaat het lied uit zes strofen, die elk te kennen geven, dat wij God mogen en dienen te danken voor alles wat Hij voor ons bestwil geschapen heeft. Vaak gebeurt dat in het oorspronkelijke lied in zeer eenvoudige, menselijk bewoordingen: Hirschen, Bärn, Rinder und Schwein schaffet Gott und gibts allein. Voor Hans Vogel was God goed. Er is geen spoor van twijfel. Zoals Hij, God, de vogel voedt, geeft Hij ook de mensen te eten. Elke dag! Dáár past dankbaarheid! Zondag 1 oktober 2006 Uit angst en nood stijgt mijn gebed Gezang 19 is geschreven door Jan Wit ( ). Dit lied past heel goed bij de veertigdagentijd. In de veertigdagentijd zijn we op weg naar Pasen.De veertigdagentijd kenmerkt zich vooral door bezinning, sobere maaltijden, nadenken over jezelf én de ander, enz. Koppelkerk Geen dienst Voor de jeugd BREDEVOORT Kinderoppas Elke zondag is er tijdens de dienst kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar) in de Koppelkerk, Koppelstraat 25 of in de hervormde pastorie op t Zand. Kindernevendienst Alle zondagen is er voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kindernevendienst. In een tijd van stilstaan bij wat je doet, kunnen aspecten van donkerheid, zondig leven, verdriet en ellende en narigheid in je gedachten komen. Ook de wereld om je heen kan aan die donkere gedachten bijdragen: het is buiten soms niet echt licht en vrolijk, de regen of andere nattigheid slaat tegen het raam. Je kunt je in zo n tijd echt ellendig voelen. Alles lijkt tegen je gekeerd. Met Jan Wit lijkt het leven op een ellendig bestaan. Hij was blind en wist van nabij wat leven in donkerheid betekende. Jan Wit schreef zijn lied bij Psalm 130, waar de psalmist zich evenzo in een ellendige situatie bevindt. Lezen we de psalm en het gezang echter verder door, dan lezen we, dat het niet bij narigheid en ellende blijft, want er is een halt aan toe te roepen: De roep tot U, o Heer of in gezang 19: O Heer, wil naar mij horen! Er is hoop op God, de Heer, die rijk is aan genade, die u nimmermeer verlaat, al kiest gij ook ten kwade. (natuurlijk is dit geen vrijbrief om maar raak te leven!) Nee, dicht Jan Wit, al lijkt het leven op een tocht door de woestijn (Het volk van God trok 40 jaar door de woestijn! Noach zat 40 dagen in zijn ark! Jezus werd 40 dagen verzocht in de woestijn); Hij, God de Heer, leidt u er doorheen en maakt gans Israël vrij van ongerechtigheden. De theoloog van Ruler zei het zo: Als je je zondig voelt, zijn er twee mogelijkheden: een mens wordt gek van angst òf hij vindt, in de kerk (!), genezing voor deze ziekte-tot-de-dood. In de kerk worden wij in de ruimte en in het licht gesteld. In het licht van de verzoening (door Jezus dood) van de schuld. Daardoor is het leven mogelijk. Elke dag!

11 Kerkdiensten Aalten 11 Oude Helenakerk Zuiderkerk Oosterkerk Zondag 24 september 2006 Startzondag zie Zuiderkerk. Zondag 1 oktober 2006 Israëlzondag uur ds. A.J. Yntema - doopdienst uur ds. W.A. Andela thema: wijsheid van Israël Collectes: Diaconie Deurcollectes: Kerk en Israël Voor de jeugd AALTEN Kinderoppas In alle drie de gebouwen is er elke zondag kinderoppas (leeftijd 0-4 jaar). Helenakerk: in Elim; Zuiderkerk: in één van de zalen; Oosterkerk: in Peuterspeelzaal Duimelot. Kindernevendienst Alle zondagen is er in alle drie de kerken voor twee groepen kindernevendienst (leeftijd 4-12). Zondagsschool Op zondag 24 september is er geen zondagsschool i.v.m. start Protestante Gemeente Aalten. Zondag 1 oktober van uur tot uur is er een Gezinsdienst in Kom d r In aan de Bodendijk Huwelijksdienst AALTEN Rachel Kraaijenbrink en Mathijs Roelofsen, De Pas 64, op vrijdag 6 oktober, uur in de Oude Helenakerk door ds. W.A. Andela. Weeksluitingen VERZORGINGSTEHUIZEN SINT-BERNARDUS Za ter dag 23 september uur ds. C. Gros Za ter dag 30 september uur mevr. K. Jansen-Oberink T HOGE VELD Za ter dag 23 september uur ds. A. Schellevis Za ter dag 30 september uur ds. M. v.d. Heiden BETH SAN Za ter dag 23 september uur mevr. K. Jansen-Oberink Za ter dag 30 september uur ds. A. Wagenaar Zondag 24 september 2006 Startzondag uur Gezamenlijke fusieviering in en om de Zuiderkerk. In de Oosterkerk en Oude Helenakerk zijn geen ochtenddiensten, uur Feestelijke zangdienst, m.m.v. korpsen en koren Zondag 1 oktober 2006 Israëlzondag uur ds. A.J. Rotte uur ds. W.A. Andela, thema: wijsheid van Israël Doopdiensten AALTEN 8 oktober Oosterkerk, ds. Rotte 15 oktober Zuiderkerk, ds. Andela 22 oktober Helenakerk, ds. Yntema 5 november Helenakerk, ds. Everts 12 november Oosterkerk, ds. Andela 19 november Zuiderkerk, ds. Zeldenrijk 3 december Helenakerk, ds. Kooistra 10 december Oosterkerk, ds. Andela-Hofstede 17 december Zuiderkerk, ds. Faber Bij geboorte van een kind ontvangt uw nieuwe wijkpredikant graag een kaartje. Indien u uw kind wilt laten dopen, kunt u zelf kerkgebouw en datum kiezen uit de lijst met doopdiensten, maar overleg dat altijd (!) ruim van tevoren met uw wijkpredikant, ook als een andere predikant de doop zal bedienen. Bloemengroet AALTEN Een bloemengroet vanuit de drie kerken werd gebracht bij de volgende leden van de gemeente: dhr. H.J. Rougoor, Goordijk 1 dhr. Hengeveld, Smitskamp 70 fam. Colenbrander, Hoge Veld 89 mevr. Kuit - Tebeest Bocholtsestr. 21 mevr. te Kronnie - Boom Koeweide 94 Pronsweide afd. Hameland mevr. Wentink - Ligtlee Hogeveld 24 dhr. Jansen lageveld 9 dhr. Kuijsten Manschotplein 63 mevr. te Kempel - Prinsen Keizersweg 55 mevr. Mengerink - Vrieze Ludgerstr. 4c Zondag 24 september 2006 Startzondag zie Zuiderkerk. Zondag 1 oktober 2006 Israëlzondag uur ds. M.J. Kooistra Bij de diensten Morgendienst 24 september In en bij de Zuiderkerk zal er zondag een heel bijzondere dienst plaatsvinden. Op deze dag en in deze dienst vieren we het begin van de Protestantse Gemeente Aalten. Aan deze feestelijke dienst zullen de Cantorij Aalten en de Christelijke Muziekvereniging Advendo uit Lintelo meewerken. Het thema van deze dienst is: OP WEG... Er is kinderoppas in een tent op het weiland naast de kerk. Er is in deze dienst geen kindernevendienst. Toch is het goed om de kinderen mee te nemen, want er zal aandacht zijn voor jong en oud. Alle predikanten zullen meewerken aan deze dienst. Wie zal de preek houden? Of gaan ze alle acht preken? Dat houden we nog even als verassing. Als predikanten die deze dienst hebben voorbereid, zijn we erg enthousiast over de vorm en inhoud van de dienst. Wij kijken er naar uit en hopen met u en jullie op een heel bijzondere manier samen te zijn. De predikanten Themadienst 1 oktober Op zondag 1 oktober is het thema in de middagen avonddienst: wijsheid van Israël. Ds. Andela hoop in te gaan op de vraag wat ware wijsheid is en wat de bijbel ons daarover zegt. Lezingen zijn genomen uit Spreuken 15 en 1 Corinthe 1. U bent van harte welkom in deze diensten, waar de verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking zal komen. Gezinsdienst 1 oktober Zondag 1 oktober is er weer een gezinsdienst in het gebouw Kom d r In aan de Bodendijk (naast Scapino). De dienst begint om uur. Het thema van deze dienst is Jezus zegent de kinderen. De muzikale medewerking wordt verzorgd door het kinderkoor Sing for Jesus uit Aalten, o.l.v. Jet Neerhof. We nodigen iedereen uit om naar deze dienst te komen. Neem al je vrienden mee!

12 12 PASTORAAT Een nieuw begin: weemoed en uitdaging! De wijkindeling met pastorale berichten zoals u die hieronder ziet, staat er op deze wijze voor het laatst. Met ingang van 1 oktober is een nieuwe wijkindeling van kracht, omdat we samen de Protestantse Gemeente Aalten vormen. Die nieuwe wijkindeling kunt u bekijken in de bijlage die gevoegd is bij KerkVenster. Daarin staan de straten, maar ook de ouderlingen, pastorale medewerkers, jeugdouderlingen en bezoekmedewerkers vermeld. Voor heel veel mensen zal de overgang naar een nieuwe wijkindeling betekenen dat ze een andere wijkpredikant krijgen. En ook voor de predikanten betekent het een grote verandering. Toch zien we dit alles met veel vertrouwen tegemoet. Er liggen nieuwe uitdagingen klaar en we willen graag met geloof en visie de toekomst tegemoet treden. Natuurlijk is er ook weemoed en afscheid. Als predikanten hebben we afgesproken dat we die weemoed en dat afscheid niet in elk wijkbericht apart zullen verwoorden, maar gezamenlijk in dit stukje, dat namens alle predikanten geschreven is. Dit bericht markeert zo de overgang naar een nieuwe periode in de geschiedenis van de kerk te Aalten. Wat betreft het pastoraat zijn er afspraken gemaakt, die hieronder beschreven staan. Moge God ons zegenen in het omzien naar elkaar! Uw predikanten Pastoraat in de Protestantse Gemeente Aalten: omzien naar elkaar in Gods naam In de kerk (en daarbuiten) proberen we elkaar bij te staan. Niet alleen in crisissituaties, maar ook midden in het gewone leven. Een hand op je schouder, een vraag hoe het met je gaat, een bezoekje, een (stil) gebed... In Gods ogen zijn wij hoeder, herder en pastor van elkaar. Dat omzien naar elkaar doen we samen. Samen (ambtsdragers, pastoraal medewerkers, bezoekmedewerkers, maar ook gewone gemeenteleden) willen we gemeente van Christus zijn. De predikant heeft een eigen specifieke taak en wordt ingeschakeld waar dat nodig is. Onze gemeente is groot, waardoor het voor een predikant ondoenlijk is daartoe alle mensen systematisch te bezoeken. Wanneer u, om welke reden dan ook, graag een persoonlijk gesprek met uw wijkpredikant wilt hebben, belt u dan rechtstreeks! Ook bij ziekte of ziekenhuisopname graag een berichtje (via telefoon) naar uw wijkpredikant. Want wat hij of zij niet weet... De volgende afspraken zijn gemaakt aangaande doop, huwelijk en uitvaart: bij dopen van uw kind, kunt u zelf kerkgebouw en datum kiezen uit de lijst met doopdiensten, maar overleg daarbij altijd (!) met uw wijkpredikant, ook als een andere predikant de doop zal bedienen. Huwelijken worden in principe bevestigd door de wijkpredikant. Ook voor uitvaartdiensten is de eigen wijkpredikant beschikbaar. Mocht uw wijkpredikant niet beschikbaar zijn vanwege vakantie, een vrij weekeinde of studieverlof, dan geldt een onderlinge vervangingsregeling. De volgende drie blokken zijn gemaakt, waarin de predikanten elkaar onderling vervangen: 1. ds. Andela, ds. Andela-Hofstede en ds. Zeldenrijk vervangen elkaar. 2. ds. Faber en ds. Kooistra vervangen elkaar. 3. ds. Rotte, ds. Yntema en ds. Everts vervangen elkaar. Ook kunt u contact opnemen met de wijkscriba, die u verder kan verwijzen. ds. W.H. Everts WIJK 3 De Hare 19, tel Scriba: mevr. A. Pleit, Bevrijding 53, 7121 WR Aalten, tel Verjaardagen In de komende tijd hopen hun verjaardag te vieren: mevr. C.G. Stoltenborg-Laban, Peperstraat 6, op 29 september haar 80ste verjaardag; mevr. E.A. Wikkerink-Obbink, Eskesweg 6, op 2 oktober haar 85ste verjaardag; mevr G.B. Hemmink-Meijerman, t Hoge Veld 26, op 6 oktober haar 88ste verjaardag. Wij wensen hun een goede verjaardag toe! Zieken Thuisgekomen uit het ziekenhuis: dhr. A.J. Rengelink, Bevrijding 39; dhr. H.J. Wiggers, Driessenshof 5; mevr. M.E. Tenkink-Karrenberg, Eligiusstraat 36. Overleden Op 5 september is overleden: Steven Wicher de Jonge, Haartsestraat 52, op de leeftijd van 77 jaar. Het In Memoriam vindt u elders in KerkVenster. Giften Ontvangen via mevr. Lubbers een gift van E 10, - bestemd voor de kerk. Met onze hartelijke dank! Een hartelijke groet voor u allen! Pastoraat ds. W.A. Andela OOSTERWIJK Scriba: mevr. H. Hoftijzerter Maat, Kriegerdijk 14, tel Huwelijk W.H. Everts Op 6 oktober hopen Mathijs Roelofse en Rachel Kraaijenbrink, De Pas 64, elkaar het woord van liefde en trouw te geven. Een zegen over hun huwelijk wordt gevraagd om uur in de Oude St. Helenakerk. Wij wensen Rachel en Mathijs een fijne dag toe en een gezegende toekomst. Zieken Mevr. J.G. Pottjewijd-te Hennepe, Smitskamp 26, kreeg een tegenslag te verwerken door een nare val. Zij revalideert nu thuis. We wensen haar en haar man veel sterkte. Mevr. Gera Pikaar-Aalbers, Varsseveldsestraatweg 18E, De Kattenberg, is opgenomen in het SKB. Plotseling moest ook mevr. D.Veldboom-Ormel, Slaadijk 12, worden opgenomen vanwege een hersenbloeding. Het zijn verdrietige dagen en we staan daarom met liefde en gebed om haar en haar familie heen. Hartelijke groeten, ook van mijn vrouw, W.A. ANDELA ds. R. Faber WIJK ZUIID Hogestraat 54, tel Scriba : G.J. van Lochem Huisstededijk 1 - Tel Zieken Dhr. H.K. Brethouwer (Bonifaciusstraat 23) verblijft al enige tijd in t Hoge Veld (afd. groepswonen). Het is fijn dat hij na een periode in de Pronsweide nu dichter bij zijn vrouw en kinderen is. Mevr. J.G. Vaags-Gijsbers (Servatiusstraat 21) verblijft nog voor verder herstel in St. Bernardus in Bredevoort. Beiden wensen we sterkte en Gods nabijheid toe. Jarigen In de komende tijd hopen hun verjaardag te vieren: op 24 september Lourens Boxem (De Hoef 3, Fatima, Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw Wehl), op 30 september mevr. C. Heinen Tolkamp (Polstraat 27) en op 1 oktober mevr. G.H. Hoftijzer Klein Wolterink (Ludgerstraat 50). Allen van harte geluk gewenst en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Gezinsdienst Kom d r in Op 1 oktober hoop ik voor te gaan in een gezinsdienst in Kom d r in. In deze dienst zullen twee kindjes worden opgedragen en voor hen zal een zegen gevraagd worden. Het zijn Stef, zoontje van Wilfred en Siska Grootenhuis (Hogestraat 107) en broertje van Elsa en Chris, zoontje van Ramon en Deborah Hijink (Damstraat 41a) en broertje van Sefanja. We hopen op een fijne dienst. U en jullie allen de hartelijke groeten. R. Faber Giften Via mevr. Grievink mochten wij 2 giften van 10 euro ontvangen. En via mevr. Postmus een gift van 7,50 euro. Onze hartelijke dank Het damescomité Vermelding jarigen Vanaf volgend KerkVenster worden in de wijkberichten alleen de jarigen vanaf 80 jaar genoemd (zonder leeftijdsvermelding). Wij hopen op uw begrip. De Predikanten

13 ds. H.J. Zeldenrijk Wijk WEST Varsseveldsestraatweg 39, tel Scriba: W.A. van den Berg-Tolk, Manschotplein 5, tel Zieken In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen geweest mevr. P.H. van Lochem-ten Heuvel, Stationsstraat 3. Jarig Op 24 september dhr. W. te Bokkel, Dalweg 6; op 25 september mevr. H.J. Klein Wolterink- Wijnveen, Kruisdijk 2; op 27 september mevr. A. Stronks-van Baardewijk, Trompstraat 60; op 30 september mevr. G.A. Winkelhorst-Schreurs, Verpleeghuis Pronsweide; op 3 oktober mevr. J.H. Scholten-Reussing, Driessenshof 10 en op 6 oktober dhr. H. Onnink, t Dal 5. Allen van harte gefeliciteerd! H.J. Zeldenrijk Giften Ontvangen van mevr. Korthout 8,--, onze hartelijke dank! Het damescomité ds. M.J. Kooistra WIJK 2 De Miggelt 14, tel Scriba: dhr. K. Beernink, Rosierweg 4 Tel , Gedoopt Water, water, laat het stromen, teken en herinnering, van een eeuwig heimwee dromen, van een altijd nieuw begin. Tijdens de morgendienst van 10 september werden 5 kinderen gedoopt; Caro Aalbers (Robert Schumanplein 3, Doetinchem), Milan Assink (Koopmanstraat 28a), Carmen Beernink (Rossierweg 4a), Manuel ter Beest (Mercurius 12) en Romy Luiten (Haartseweg 14). Wij willen hun ouders Francien en Robert, René en Marieke, Johan en Sandra, Rudi en Mieke en Gertjan en Trudy van harte feliciteren met de doop. Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is, gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist. We hopen en bidden dat de woorden van dit gedichtje jullie en jullie kinderen tot hoop en sterkte mogen zijn op de verdere levensweg. Verjaardagen Op 24 september hoopt mevr. W.J.G. Rutgerste Voortwis (Beunkdijk 3) haar 80e verjaardag te vieren. Op 30 september hoopt mevr. W. Stronks-Prinsen (Nijverheidsweg 73) haar 83e verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd! Veel liefde, kracht en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar! Zieken Opgenomen in het SKB te Winterswijk mevr. G.J. Ludikhuize-Koning (Kemenaweg 40), mevr. J.W. Migchelbrink-te Grotenhuis (Hoge Veld k-306) en mevr. W.C. te Kempel-Prinsen (Keizersweg 55). In het ziekenhuis opgenomen en weer thuis mevr. G.B.G. Wisselink-Walvoort (Bilderdijkstraat 4) en mevr. G.H. Adams-Leverink (Jupiter 26), zij is tijdelijk naar het Hoge Veld gegaan. Overleden Na een leven vol toewijding en zorg voor allen die haar lief waren is op 76 jarige leeftijd overleden mevr. J.G. Bongen-Aalderinks (Leemhorstdijk 4). Ik hef mijn ogen op naar de bergen en weet: de verlossing is van de Heer, wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen, in dat vertrouwen hebben we op 6 september afscheid van Hanneke genomen. Dat dhr. Bongen, de kinderen en kleinkinderen zich getroost mogen weten door deze God en de mensen om hen heen. Een In Memoriam vindt u verderop in dit blad. M.J. KOOISTRA W.A. Andela M.A. Andela-Hofstede WIJK NOORD- WEST Het Verzet 1, tel Scriba: G.A. Klein Entink, Frankenstraat 28, tel , Zieken Dhr. W. Scholten, Seinsdijk 6, is uit het ziekenhuis te Winterswijk ontslagen. Na een geslaagde knieoperatie probeert hij nu thuis weer aan de wandel te komen. Mevr. O. Hartemink-Molleman, Varsseveldsestraatweg 26, is deze week opgenomen voor een heupoperatie. Mevr. H.J. Droppers- Tolkamp, t Hoge Veld k. 602, wordt al enkele weken in haar eigen kamer verpleegd. Zij weet zich omringd door de liefde van haar kinderen en kleinkinderen. Mevr. M. Heusinkveld-Oversteeg, Varsseveldsestraatweg 45, verblijft op afdeling Gelresland van verpleeghuis Pronsweide. Moedig is zij bezig met de revalidatie. Mevr. E. van Arkel-van Riezen, Pronsweide, afdeling Waliën, werd getroffen door een hersenbloeding. Voor haar en voor haar man, dhr. J. van Arkel, Beth San k. 115, is het een moeilijke, verdrietige tijd. Wij wensen hun en alle anderen die te maken hebben met ziekte en zorg Gods troost en kracht toe. Gift Tijdens een van onze bezoeken ontvingen we een gift van 30 euro, bestemd voor de kerk. Hartelijk dank! Verjaardagen 13 In de komende weken hopen hun verjaardag te vieren: op 23 september dhr. A.D.J. ter Haar, Aladnaweg 2, op 26 september mevr. G.A. Rougoor-Hartemink, Molenstraat 5, ook op 26 september mevr. H.J. Wikkerink-Kremer, Tubantenstraat 9, op 29 september dhr. H.J. Bent, Batavenstraat 17, op 30 september mevr. A.J. Wevers- Kuenen, Tubantenstraat 44, en op 2 oktober mevr. E.G. Hiddink-Lammers, Varsseveldsestraatweg 11B. Wij hopen dat u een goede dag zult hebben, en we wensen u voor het nieuwe levensjaar Gods zegen toe. Hartelijke groeten van ons beiden, W.A. Andela en M.A. Andela-Hofstede ds. A.J. Yntema WIJK 1 t Slaa 98, tel Scriba: Dhr. G.J. Voerman, Landstraat 49a, tel: , Verjaardagen Op 29 september hoopt mevr. H.W. Vreeman- Lammers, Meiberg 1, haar 80ste verjaardag te vieren. Eveneens op 29 september hoopt mevr. J. Rots-Daniëls, de Pronsweide, 87 jaar te worden. Op 1 oktober hoopt mevr. E.W. Klein Poelhuis-van Eerden, Aladnaweg 23, haar 83ste verjaardag te vieren. Op 2 oktober hoopt mevr. J.G. v.d. Meer- Walraven, Zorgcentrum Beth San, Ludgerstraat 47, k. 104 eveneens 83 jaar te worden. Op 4 oktober hoopt dhr. B.H. Blekkink, Pöppinkpad 8, 92 jaar te worden. Eveneens op 4 oktober hoopt mevr. J.T. Sonderlo-Lammers, Neethweg 4a, haar 88ste verjaardag te vieren. Op 6 oktober hoopt dhr. J.W. Wechgelaer, Zorgcentrum t Hoge Veld, K. 408, 84 jaar te worden. Eveneens op 6 oktober hoopt mevr. B.W. te Sligte-Schuurman, Lichtenvoordsestraatweg 84, haar 80ste verjaardag te vieren. U allen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. We feliciteren ook degenen die hun verjaardag niet in KerkVenster vermeld willen hebben. Zieken Uit het ziekenhuis keerde terug: dhr. W. ter Maat, Richterinkstraat 31. Overleden Op 8 september overleed op de leeftijd van 72 jaar Johan Christiaan Ansink, Manschotplein 36. Een In Memoriam vindt u elders in dit blad. Een hartelijke groet aan u allen! Kerkelijk bureau tijdelijk gesloten A.J. Yntema In verband met de vele werkzaamheden rond de nieuwe wijkindeling per 1 oktober a.s. is het kerkelijk bureau voor bezoekers gesloten van 25 tot en met 29 september.

14 14 ds. A.J. Rotte WIJK NOORD Ludgerstraat 76, tel: Scriba: A.J. Koskamp Mr. Weeninkweg 4, tel Via de Ludgerhof Dhr. J.A. Doornink (Bredevoortsestraatweg 3) moest plotseling voor een operatie worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Winterswijk. We hopen dat hij inmiddels weer thuis zal zijn. Dat zelfde geldt ook voor mevr. A.J. Rutgers (Polstraat 4). Dhr. D.J. Jentink (Koningsweg 1) mocht na een geslaagde ingreep, het ziekenhuis weer verlaten. Mevr. G.J. Wassink-Berkenbosch (Oosterkerkstraat 4) mocht eveneens het ziekenhuis achter zich laten, maar zij is ter revalidatie opgenomen in verpleeghuis Pronsweide te Winterswijk. Dhr.Jan Schokkin jr. (Nijhofsweg 5) pendelt nog steeds regelmatig tussen thuis en het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Na een tijdelijke opname in verzorgingshuis t Hoge Veld, ontving het echtpaar J. Doornink- Heijink (Manschotplein 38) het bericht dat zij zich hier definitief zullen kunnen vestigen. Hun nieuwe onderkomen wordt: Kamer 207. Mevr. C.H. Heinen (Damstraat 19) mocht na een revalidatieperiode t Hoge Veld weer verlaten en naar huis terugkeren. Huwelijksjubileum Gisteren, donderdag 21 september, was het 50 jaar geleden dat Johan Hoftijzer en Leis te Winkel (de Hare 7), elkaar hun jawoord gaven. Op hun kaart staat het volgende gedichtje: Veel is ons gegeven; in 50 jaar van samen leven. Daar zijn we dankbaar voor al trok verdriet ook een diep spoor. Wij kunnen hen met dit huwelijksjubileum gelukwensen morgen, zaterdag 23 september, tijdens de receptie van uur in t Schepersveld. Opgave dopelingen Zondag 8 oktober hoop ik in de Oosterkerk weer een doopdienst te leiden. Opgave van dopelingen is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 29 september om uur. Op die manier is er voldoende tijd voor het doopgesprek etc. (Tel ) Herhaalde oproep voor de wijk Dale Onlangs kwam het Pastoraal wijkteam van de nieuwe wijk Dale voor het eerst bijeen. Veel diende er geregeld te worden. Tegelijk stuitten we nog steeds op het grote aantal vacatures. Op de vorige indringende oproep reageerde jammer genoeg niemand... Reden voor ons om hoopvol verder te gaan met het vragen van personen voor de functie van ouderling(e) of anders: pastoraal werk(st)er. Er is zoveel werk, en dat kan onmogelijk door een kleine groep gedaan worden. Daarom zou het fijn zijn als vele handen dat (pastorale) werk licht maken. Wij spreken de verwachting uit dat het alsnog zal lukken. Mocht u of jij gevraagd worden, probeer er een prioriteit van te maken. Tenslotte gaat het om de Gemeente van Christus. De goede Herder wil ook u, jou en mij gebruiken om zijn kudde te hoeden. Als Hij ons bij name roept, dan is het zelfs een eer om werkzaam voor Hem te zijn! Voor eventuele aanmeldingen of aanvullende informatie kunt u mij altijd bellen! Met grote belangstelling uw/jouw reacties tegemoet ziende, ds. A.J. Rotte. (Tel ). Onze jarigen De volgende 75-plussers zijn binnenkort jarig: Op 25 september: mevr. J. Weijnman-Blokhuis (Manschotplein 65); op 28 september: mevr. G.J. Ruessink-Wevers (De Hare 88); op 2 oktober: mevr. R.B. Drenthel-Sellink (Manschotplein 4); op 3 oktober: mevr. A. de Ruiter-van der Wal (Manschotplein 77) en dhr. J.G. Stronks (Lichtenvoordsestraatweg 19). U allen van harte geluk gewenst met uw nieuwe levensjaar! Doordenkertje Momenteel is er veel verandering in ons plaatselijk kerkelijk leven. Teken van vitaliteit en leven! Twee kerken smelten samen tot de Protestantse Gemeente Aalten. Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Aanstaande zondag willen wij dat uitbundig gaan vieren! Dankbaar aan God, die ons tot hiertoe bracht, willen wij verdergaan. Met al onze goede herinneringen aan wat achter ons ligt in de Noorderwijk. Als wijk Dale willen wij verdergaan. Reikhalzend naar Gods toekomst voor hier en nu, straks en eenmaal Later! Als volk van God onderweg... Ontvang vanuit de Ludgerhof de hartelijke groeten in Christo van uw A.J. Rotte Hartelijk dank! Langs deze weg spreekt mevr. C.H. Heinen (Damstraat 19) haar welgemeende dank uit voor het vele hartelijke medeleven uit de gemeente, ondervonden tijdens haar verblijf in het Beatrixziekenhuis te Winterswijk en de revalidatietijd in verzorgingshuis t Hoge Veld. Al die kleurige kaarten hebben haar verrast en goedgedaan! Giften Via mevr. te Linde mochten we 10,- ontvangen, ook via mevr. Neerhof kregen we 10,- waarvoor hartelijk dank! Het damescomité De pen opgepakt... Een feestelijke dienst Een reactie op de doopdienst van 10 september waarin o.a. mijn nichtje Caro Aalbers werd gedoopt. Ook mensen/jongeren die niet zovaak (meer) in de kerk komen en misschien een vooroordeel hebben over de traditionele diensten, hebben hiervan genoten. Met name de keuze van de doopouders voor het lied van Trijntje Oosterhuis en Carel Kraayenhof viel bij veel mensen, ook bij mij, in de smaak. Het lied ontroerde menigeen. Zeer goed gekozen voor deze dienst! Hieruit blijkt maar weer dat de kerkdiensten lang niet altijd zo traditioneel zijn! Jaquelien Lelivelt MDW Zendingskalender 2007 Uw Koninkrijk kome is de titel van de nieuwe missie- en zendingskalender. De Javaanse kunstenaar Wisno Sasongko heeft de afbeeldingen gemaakt. Hij zegt: Ik leef hier in Indonesië in een complexe maatschappij. Er zijn verschillen in godsdiensten, rassen, talen, en culturen. Die complexiteit is zichtbaar in het werk. Ik kijk naar de veelkleurigheid van de maatschappij en zie dat als een samenhangend geheel, een plaats waar wij door God tot harmonie geroepen zijn. Schilderen is voor mij laten zien wat je ziet, laten voelen wat je voelt. U kunt in bezit komen van deze zendingskalender door de bestelbon, die vóór de septemberplaat van de kalender van 2006 zit, in te leveren in de bus in de kerk. U kunt ook uw naam noteren op de bestellijst die in de kerken ligt. U kunt ook de bon afgeven bij Grote Maote 27, Jupiter 38 of Bredevoortsestraatweg 86. U kunt ook nog telefonisch bestellen: of U wordt dus niet automatisch bezocht, zoals in voorgaande jaren het geval was. U moet de kalender dus zélf bestellen. Wanneer u de kalender vóór oktober bestelt, dan zorgen de leden van de werkgroep dat u, tegen betaling van 6,50 de kalender op tijd in huis heeft. Namens MDW-Buitenland Gerrit Stronks PROTESTANTSE BEZOEKDIENST Aan de toekomstige bezoekmedewerkers van de Protestantse Gemeente Aalten Graag willen wij u herinneren aan de informatiebijeenkomst over de nieuwe Protestantse Bezoekdienst. Deze bijeenkomst wordt gehouden op: Dinsdag 26 september a.s om uur in de Zuiderkerk Op deze bijeenkomst willen wij met elkaar spreken over de opzet van het bezoekwerk in onze nieuwe gemeente. Allerlei praktische zaken zullen hierbij aan de orde komen. Graag zien wij uw komst tegemoet! Het bestuur van de Protestantse Bezoekdienst

15 HOSPICEGROEP DE LELIE VERLEENT TERMINALE ZORG AAN HUIS OF IN HET GASTENHUIS 15 Hospicegroep De Lelie verleent terminale zorg aan huis of in het gastenhuis De hospicegroep is er voor inwoners van Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en is gedurende de hele week 24 uur per dag bereikbaar. Hospicegroep De Lelie biedt hulp aan mensen die terminaal ziek zijn, medisch uitbehandeld en volgens artsen nog hooguit drie maanden te leven hebben. Degene die weet dat hij of zij nog maar kort te leven heeft, komt in een noodsituatie terecht en heeft alle steun nodig. Elk mens wil graag sterven in eigen vertrouwde omgeving. Familie en vrienden willen dat ook graag realiseren. Voor alle betrokkenen is het een intensieve en vaak uitputtende periode, waarbij hulp van vrijwilligers een grote steun kan zijn. Vrijwilligers willen hen in staat stellen het verzorgen thuis vol te houden, zij ondersteunen de mantelzorgers door s nachts te waken of door overdag een dagdeel over te nemen, zodat de verzorgers even op verhaal kunnen komen. De ondersteuning thuis is kosteloos. Als de omstandigheden het moeilijk of onmogelijk maken om de hulpverlening thuis voort te zetten, kan ons gastenhuis in Winterswijk worden ingeschakeld. Ook daar zorgen vrijwilligers ervoor dat u zelf in staat wordt gesteld in deze laatste levensfase alle aandacht aan de stervende te kunnen besteden. Men kan wat eigen spullen meenemen zoals foto s, schilderijen e.d. Er zijn geen vaste bezoekuren, er is een logeermogelijkheid en ook huisdieren zijn welkom. Voor het verblijf in het gastenhuis betalen gasten en logés een kleine bijdrage per dag. Een terminaal zieke kan voor hulp door iedereen worden aangemeld, waarna een van de coördinatoren contact opneemt om zo snel mogelijk de juiste zorg te regelen. Hospicegroep De Lelie werkt met geselecteerde en getrainde vrijwilligers die hun betrokkenheid op professionele wijze in de praktijk brengen. Wilt u na het lezen van dit artikel gebruik maken van onze diensten, wilt u zelf vrijwilliger worden of een financiële bijdrage leveren, dan kunt u op alle werkdagen informatie opvragen bij: Hospicegroep De Lelie Leliestraat 34-I, 7101 CJ Winterswijk Telefoon: Website: AMEN Tijdens onze vakantie in Assen kwamen we deze plaatsnaam tegen. Onze kleinkinderen sprongen spontaan van de fiets en gingen erbij staan. Groetjes, Fam. H.W. te Brake Lage Veld 70, Aalten JAARCIJFERS KERK EN DIENSTENORGANISATIE GOEDGEKEURD Uit: KERKINFORMATIE, SEPTEMBER foto RONALD BOLWIJN Jaarcijfers Kerk en Dienstenorganisatie goedgekeurd De Kleine Synode heeft op 15 juni j.l. de jaarcijfers 2005 van de Dienstenorganisatie en de Protestantse Kerk in Nederland goedgekeurd. De synode had veel waardering voor de sterk verbeterde beheersting van de financiën, wat de basis is geweest van het positieve operationele resultaat van euro. Ook prees de synode de grote transparantie van de jaarcijfers. Wel besloot de Kleine Synode dat de interne planning & control cyclus nog verder verbeterd moet worden, zodat de synode meer inzicht kan krijgen in de daadwerkelijke besteding van de middelen en de relatie van de besteding tot het bereiken van de doelstellingen van de afzonderlijke activiteiten en projecten. De Generale Synode te Lunteren bijeen. GENERATIEKLOOF? Generatiekloof? KerkVenster 8 september 2006 Wie de Bijbel goed leest of gaat lezen komt tot de ontdekking dat kerkzijn niet afhankelijk is van leeftijd. Jong en oud samen zijn wij gemeente van Jezus Christus en dienen wij elkaar te respecteren. Janny Heusinkveld

16 16 AAN- EN AFTREDENDE AMBTSDRAGERS Ambtsdragers en pastorale medewerkers Aalten Aftredend per 1 oktober zijn: Noorderwijk: Dick Sloetjes, Ahavestraat 8, jeugdouderling Arjen Timmers, Prins Bernardstraat 2, jeugdouderling Corrie Doornink-Augustijn, Bredevoortsestraatweg 3, ouderling Ad Doornink, Bredevoortsestraatweg 3, ouderling Margreet Prinzen-Heinen, Meiberg 4, ouderling Bert van Eerden, Aladnaweg 11, diaken Margreet te Brinke-Wagenvoort, Markerinkdijk 47, Elly Groot Nibbelink-Jentink, Lichtenvoordsestraatweg 78 A, Arjen Koskamp, Meester Weeninkweg 4, ouderling/wijksecretaris Oosterwijk: Harmien Meinen- Luijmes, Boomkampstraat 3, ouderling Johan Wevers, Bevrijding 76, Gerrie Ebbbers-Westervelt, Kiefteweg 12, ouderling Betsy te Hennepe-Wevers, Eskesweg 1, Sandra Haverkamp-Bolks, Knibbelweide 56, Ina Westrum-Scholten, Grote Maote 41, Jan Kraaijenbrink, Veenhuisweg 11, diaken Dinie Griffioen-Drenthel, Grote Maote 58, diaken Henk Scholten, Kriegerdijk 9, diaken (blijft voorlopig als niet-ambtsdrager in het wijkteam Haart) Liny Arentsen-Bruggink, t Slaa 12, diaken (blijft voorlopig als niet-ambtsdrager in het wijkteam Heurne) Westerwijk: Jo te Winkel-ter Maat, Kobusweg 2, ouderling Jan Navis, Richterinkstraat 29, ouderling Jannie Navis-Wisselink, Richterinkstraat 29, Piet Nagel, Trompstraat 1, Gerrit Sikking, Nijverheidsweg 5, diaken Jan ter Maat, Dijkstraat 38, diaken (blijft voorlopig als niet-ambtsdrager in het wijkteam Lintelo) Erik van Eerden, Gelderseweg 33a, Suderwick, ouderling Herman Luiten, Halteweg 12, Hennie Luiten-Wagenvoort, Halteweg 12, Johan Meinen, Trompstraat 47, diaken (blijft voorlopig als niet-ambtsdrager in het wijkteam Lintelo) Jan Kremer, Brakenweg 6, voorzitter KAZ Noordwestwijk: Gerrit Klein Entink,Frankenstraat 28, wijksecretaris/ouderling Betsy Stronks-Sikking, Lage Veld 14, ouderling Liny Joldersma-Ottes, Hogestraat 78-2, ouderling Ineke Fukkink-Pennings, Heuvelweg 4 A, diaken Jopie Lammers, Lage Veld 114, diaken Gerrit Simmelink, Lage Veld 32, diaken Trudy te Dorsthorst-Rensink, Boterdijk 3, Willemien de Groot-Nijeboer, Hoge Veld 117, Anna ter Haar-te Winkel, Aladnaweg 2, Willemien ter Horst, Hogestraat 66, Annie Klumpenhouwer-Deunk, Grevinkweg 11, Thea van den Hout-Lommers, Hogestraat 92, 2e secretaris KAZ Wijk I: Hermien Kobus-Renschers, Ligterinkweg 6, ouderling Thea Jonkman, Batavenstraat 13, ouderling Gerrie van Asselt-Klein Geltink, Frankenstraat 20, Joke Obelink-Wikkerink, Buddinkdijk 1, Willemien Hietland, Knibbelweide 82, Leis Hulzink-te Lindert, Dalweg 26, jeugdouderling Betsy Stronks-Piek, Steile Dalweg 13, diaken Jan van Eerden, Hofstedeweg 2 A, diaken Rudy Lammers, t Slaa 119, diaken Wim Veerbeek, t Villeken 7 A, diaken Wijk II: Johanna Tolkamp-Assink, Dinxperlosestraatweg 102, ouderling Rinie Kappert-Klein Hesselink, Herenstraat 8, Bart Westerveld, Kruisdijk 4 A, ouderling/kerkrentmeester Fredy Bruys-Ommering, Damstraat 9, ouderling/kerkrentmeester Leis Lensink-Rensink, Smitskamp 19, diaken Harry Helmink, Pasdijk 2, diaken Wijk III: Annemieke Pleit, Bevrijding 53, Hermine van Alderwegen-Sanderman, Kapelleboom 75, Doorwerth, ouderling Hans te Winkel, Blekkinkhofweg 5, Woold, ouderling/kerkrentmeester Gerrit Beernink, Emmastraat 7, ouderling/kerkrentmester Nieuwe ambtdragers en pastorale medewerkers per 1 oktober: Wijk Barlo: Mirande Jansen, Saksenstraat 15, jeugdouderling Diny Houwers-Lensink, Saksenstraat 35, Wilma Kempers-Hofs, Molenstraat 4, Willy Diersen, Meidoornstraat 24, Josien ter Horst-Eppink, Markerinkdijk 23, Josien Wenting-Kempers, Lijsterbeslaan 41, past. Medewerker Herbenoemde ouderlingen: Theo Bannink, Varsseveldsestraatweg 28 Dick Smeitink, Lijsterbeslaan 13 Wijk Dale: Tonny Lammers, De Hare 46, ouderling/wijksecretaris Ingrid Evers-Nieuwenhuis, Polstraat 3, Jan van Netten, Ahavestraat 26, ouderling/kerkrentmeester Zuiderwijk: Johan Colenbrander, Möllenes 15, ouderling Bea Nijman-Hoftijzer, Bocholtsestraatweg 7, diaken Joke Nijeboer-Klein Entink, Dinxperlosestraatweg 101, diaken Jan Eenink, Klokkemakersweg 18 A, diaken Ria Scholten-Grievink, Dinxperlosestraatweg 99,

17 Geleuf t noo maor! 17 t Is feest in de kerke Noo is t dan zo wied dat wi-j as hervormde en gereformeerde kerken bi-j mekare bunt. Alle hobbels, oneffenheden, problemen, misschien wal ruzies bunt uut de weg eruumd, bunt wegvergaderd of uut-epraot. Ellenlange gesprekken, onderhandelen, nog s weer van veurn af an. Um gek van te worden a j neet zo van eindeloos en soms misschien wal oeverloos vergadern holdt. Maor t heurn der allemaole bi-j en gelukkeg hadden völle mensen een langen gewillegen aodem. En waor t ne wil is, is ne weg!, is wal weer s eblekkene. De meesten wollen wal. Weurumme ok neet? A j ne hond wilt slaon, ku j altied ne stok vinden; dus argumenten teggen, redenen um te praggelen, zult der zat waen. Maor weurumme ok neet? Weurumme ok neet zoas t noo geet? Samen op weg! Een geschiedenis van eeuwen ligt der achter ons. En a j een betjen in den kerkeleken geschiedenis duukt, dan kom i-j toch al gauw tot de ontdekking dat t hier in Aalten anno 2006 zo gek nog neet is. Dat t de afgelopen jaoren toch best is elukt met mekare. Dat had Abraham Kuyper neet können denken dat t nog s weer helemaole good zol kommen met dee twee kerkeleke groepen dee t in 1887 uut mekare bunt egaone. Ruum een eeuw lang laefden de orthodox-gereformeerden kerkelek gescheiden van de hervormden. Ze konden zich langen tied neet zeen of luchten. Mensen zelfs met mekare vechten veur de kerkdeurn. Haat en nijd, en dat nog best lange. Hoo lange is t geleden dat ne gereformeerden jongen of meisje toch maor lever neet met ne hervormden thuus most kommen. Dan most t ok wal ne helen goeien hervormden waen at dat kon! Handeg was t dat mensen vlot konden beoordelen hoo t iemand geleufden en laefden! Mo j ow s veurstellen dat iemand katholiek was! At tussen hervormden en gereformeerden de duvel der al tussen slöp, dan wil ik der neet an denken wat der dan zol gebeurn of waen. Jammer, dat der zovölle piene is ewest deur zukke zaken, dat de angst zo hoogtij viern. En dan te bedenken, dat de jeugd van noo al bi-jnao neet meer wet waor a j t ovver hebt a j ovver gereformeerd en hervormd praot. Tenminste bi-j ons is dat wal een betjen zo. t Is gewoon de kerke van Opa en Oma Luiten en onze kerk, en dan he w nog de platte kerk. Ik wet t.., ik wet t.., taalkundeg neet zo stark en begripsmateg ok al zeer zwak, maor ja, zo greujt dat soms en soms is t gewoon makkelek en genog um t der bi-j te laoten. Maor good, an al dat eeuwenlange verschil en verschil in stand hollen is endeleke veurgood een ende ekommene. Wi-j hebt noo ne hele grote kerkgemeenschap. Wi-j bunt noo ne hele grote familie ewordene in de naam van onze Heer. Mensen kunt hun eigen fijne, vertrouwde gebouw opzeuken, maor ok s effen wat makkeleker gaon buurten. Wi-j hoeft ons neet meer eenzaam te veulen in de kerke, want wi-j hebt broeders en zusters zat. Een mooie start van zo n ni-je familie is ok um naor mekare um te zeen. Samen belaeven, praoten, organiseern, vergadern, gemeenschap waen; dus mensen neet in de kolde laoten staon. Ummezeen naor mekare. Wat een wonder, dat nao jaoren van afscheidingen en nog s weer afscheidingen onze kerken verzoend bunt. Dat t noo ok in Aalten een feit is. Zondag 24 september wordt dat alles feestelek evierd. Heel bi-jzunder, zo n groten dag met de hele kerkeleke gemeente. Wat een dankbare dag zal dat waen. Wi-j mochten ok nog een lievelingslied insturen, maor daor bun ik neet an too ekommene. Ik had dat best graag edaone, want ik heb der wal wat wee t heel favoriet bunt, maor ik zol t ok moeilek vinden um te kiezen. Ik wazze net dee tied in t zekenhuus ewest en had de gedachten der effen neet zo good bi-j um dat op tied te doon. Maor dat göf helemaole neet, want ik raeken der op dat der hele mooie liederen binnen bunt ekommene. t Zal ok wal gin conflict gevven wat der wal en neet kan worden ezongene. In 1834 was dat namelek wal zo. Domneer Hendrik de Cock met C-O-C-K kwam in anvaring met de classis Groningen. Der was ton al dufteg strijd tussen de vri-jzinnegen en de rechtzinnegen wat ok uutendeleke tot een breuk hef eleid. Deur ALEID BONGEN-LUITEN Den domneer wol gin gezangen laoten zingen: hoereliederen alleen bedoeld om de kerkgang prettiger te maken. Hier wil ik wal geerne afsluten met een eenvoudeg lied wat ons samengaon en t weurumme extra onderstreept. t Kump neet uut ons liedbook, maor ik gokke der op da k gin problemen met de Aaltense predikanten kriege. Een lied dat good verwoordt zoas t mot waen veur mien geveul. Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer, t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Uit opwekking: lied 167. Ik wense ons allemaole samen een fijn feest zondag en dat wi-j ne hele fijne, warme familie möcht worden en blieven in de naam van de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat t samengaon en samenwaen een feest mag blieven in onze harten. Zoas t bedoeld is! Wijk IJzerlo: Sylvia Hoftiezer-Essing, Nijverheidsweg 113, ouderling Harm Hoftiezer, Nijverheidsweg 113, ouderling Henka Lievers-ter Horst, Vondelstraat 28, (was tot nu toe ouderling in wijk II) Tonny Westerveld, Parallelweg 5, Herbenoemd als ouderling: Co Soede-Voorneveld, Dinxperlosestraatweg 92 Wijk Lintelo: Benno Westerveld, Trompstraat 28, Eef Wamelink, Zuiderkruis 13, Ali Wamelink-Tolkamp, past, medewerker Jellie Bolks-van der Hoek, Breukelaarplein 24, Wijk Lintelo/Dale: Sinie ter Horst-Krieger, Bongenkamp 75, ouderling Hans Houwers, Dalweg 5, ouderling Bertus Kempink, Willemstraat 23, ouderling Inge Slöetjes-Bruntink, Neptunus 20, ouderling Anita de Goede-Hengeveld, Knibbelweide 45, Ada Heusinkveld-Jansen, Bongenkamp 65, Wim Koskamp, Laan van Kobus 2, Hennie Koskamp-Vaags, Laan van Kobus 2, Riek Ligterink-Stronks, Hogestraat 94, Richard Wevers, Varsseveldsestraatweg 29 G, Pieter de Boer, Hoge Veld 25, ouderling/kerkrentmeester Herbenoemd als ouderling op t Hoge Veld: Janny Heusinkveld, Hoge Veld 4I Wijk Haart: Jan Veldboom, Slaadijk 3, Willy Balke-Wevers, Haermanswijde 33, Joke Heijnen-Rexwinkel, Haartseweg 3, Corrie Jentink-Eelink, Haartseweg 1, Marja de Boer-Luiten, Kriegerdijk 7A, Heidi Ebbers, Jupiter 21, jeugdouderling Wijk Heurne: Muriel Bassey-Beernink, Grote Maote 70, Andries Ponsteen, t Slaa 110, Herbenoemd als ouderling: Bert Helmink, Keizersweg 45 (hij was eerst ouderling in wijk II) Kleine Kerkenraad Loltje Luiten-de Jong, Bonifaciusstraat 13, ouderling Bezinning en Toerusting

18 18 Johanna Geertruida Bongen-Aalderinks geboren: 6 februari 1930 overleden: 1 september 2006 Hanneke werd geboren op 6 februari 1930 op de Dammert in Sinderen. Ze vertelde vaak, dat ze samen met haar twee broers, een ontzettend fijne jeugd heeft gehad. Vooral zwemmen en schaatsen vond ze heel erg leuk. Ze ging naar de lagere school en na de oorlog naar de huishoudschool. Daar leerde ze onder andere koken en naaien, dit werden twee van haar grote hobby s. Na de huishoudschool ging ze aan het werk, eerst bij een dominee en na verloop van tijd bij haar broer en schoonzus, op de boerderij t Breukelaar. Ze deed er aan van alles mee: melken, hooi laden, noem maar op... Daarnaast was er tijd voor haar grote hobby; naaien. Hiervoor volgde ze ook nog verschillende cursussen en met plezier naaide ze allerlei kledingstukken voor zichzelf, maar ook voor anderen. Op 3 juni 1960 trouwde Hanneke met Hendrik Bongen. Ze gingen wonen op de Nieuwe Weversborg bij de ouders van haar man. Ze kregen twee kinderen en inmiddels twee kleinkinderen. Hanneke stond altijd voor iedereen klaar. Ze kon heerlijk koken; het eten werd altijd met veel plezier, zorg en aandacht bereid. Na de goede en gezonde jaren werd in 1968 bij Hanneke de ziekte van Crohn geconstateerd. Een chronische en slepende ziekte die haar leven steeds meer ging bepalen. De eerste jaren verliepen nog redelijk. De zorg voor haar gezinsleden en schoonouders ging gewoon door en de buitenwereld merkte er weinig van. Toch ging haar gezondheid langzaam maar zeker steeds verder achteruit. Erop uitgaan of bezoek ontvangen lukte niet meer. De laatste jaren speelde haar leven zich vooral af in de keuken en de kamer. Toch genoot ze van alles wat haar man, de kinderen en kleinkinderen deden. Ze keek ook altijd uit naar de zomer, dan kon ze buiten nog weer even genieten van de natuur. De laatste weken bracht ze vooral in bed door en op vrijdag 1 september blies zij haar laatste adem uit. M.J. KOOISTRA Steven Wicher de Jonge geboren 27 januari 1929 overleden 5 september 2006 Een aantal jaren geleden werd hij ernstig ziek. Door de behandeling die hij kreeg, is het nog een hele tijd goed gegaan. De laatste tijd had hij veel verzorging nodig. Hij was dankbaar voor alle zorg die hij kreeg. Steven is in Blokzijl geboren. Na zijn schooltijd heeft hij eerst nog een korte tijd bij zijn vader in de zaak gewerkt. Later ging hij leren voor onderwijzer. Steven kon heel goed overweg met kinderen. Hij wist ze altijd op de juiste manier aan te spreken. Vele jaren heeft hij in Lintelo aan de school gestaan. Hij werd altijd gerespecteerd. Hij had nog iets van de oude stijl van vroeger. Hij interesseerde zich voor geschiedenis en wiskunde. Hij was een belezen iemand. Daarbij was hij ook muzikaal. Steven was iemand die nooit op de voorgrond wilde staan, hij had een zacht karakter. Naar anderen toe was hij heel zorgzaam. Hij was al gauw bang dat hij een ander te kort deed. Hij hield van eenvoud en kon van de kleine dingen genieten. Hij had ook gevoel voor humor. Hij woonde naast de familie Rots. Toen zijn buurman op nog jonge leeftijd kwam te overlijden, heeft hij veel voor Margriet en haar kinderen mogen betekenen. Voor Sandra en Cindy werd hij een soort vaderfiguur: oom Steef. Steven werd deel van het gezin. Hij hielp de kinderen met huiswerk. Hij had altijd belangstelling voor hen. Hij vond het ook prachtig toen de kleinkinderen geboren werden. Hij was voor hen een lieve huisgenoot. Voor zijn familie was hij een lieve broer, zwager en oom. In de uitvaartdienst hebben we gelezen uit 2 Korinthiërs 4 en 5. Paulus schrijft dat wij vol goede moed mogen zijn. We mogen weten van een thuiskomst, van een eeuwig huis dat voor ons bereid is. Niet de dood zal het laatste zijn, maar de opstanding en het leven in het licht van God. In dat geloof hebben we van Steven afscheid genomen, dat zijn nabestaanden in dat geloof hun troost mogen vinden. W.H. EVERTS Johan Christiaan Ansink geboren: 2 juni 1934 overleden: 8 september 2006 Op 8 september overleed op 72-jarige leeftijd Johan Christiaan Ansink, Manschotplein 36. Hij werd geboren aan de Meiberg en verhuisde al jong naar de Koningsweg. Zijn ouders hadden een boerenbedrijf met daarnaast een vervoersbedrijf. Na zijn huwelijk in 1955, woonde het gezin eerst aan de Koningsweg bij zijn ouders en verhuisde later naar Lintelo. Daar had hij een grondwerken transportbedrijf. Later - na het overlijden van zijn vader - werd weer verhuisd naar het ouderlijk huis aan de Koningsweg. Naast zijn gezin en zijn werk hadden paarden zijn grote belangstelling. Daar heeft hij veel mee gewerkt. Die vormden als het ware, de rode draad in zijn leven. Ook had hij graag jeugd om zich heen. Deze trainde hij bijvoorbeeld bij het voetballen. Ook was hij betrokken bij het jeugdcentrum Ivarca, dat eerst achter zijn huis was. In 1994 moest hij zijn bedrijf opgeven en kwam hij, samen met zijn vrouw, aan het Manschotplein te wonen. De laatste jaren kenmerkten zich door ziekten die zijn lichaam langzaamaan sloopten. Actief als hij was, had hij er grote moeite mee dat hij steeds minder kon. Voor de zijnen, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heeft hij veel betekend. Zij bewaren goede herinneringen aan hem. Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend zo stond er in de advertentie van de kleinkinderen. Moge God zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterken en nabij zijn. De begrafenis had plaats op 13 september, na een dienst van Woord en gebed. Hier lazen we Psalm 139: 1-10, waarin we over de beschermende hand van God over ons leven kunnen lezen, Zijn beschermende hand die zich zelfs uitstrekt tot in het dodenrijk, ja overal zal zijn beschermende hand ons vasthouden. In dat geloof namen we afscheid van Johan Ansink. A.J. YNTEMA Het enige houvast Wanneer je niet meer bidden kunt, en alles in je hart lijkt dood; wanneer je staat op t dode punt, en niemand weet iets van je nood, Wanneer je zoekt naar een houvast, want God lijkt soms zo eindloos ver Wanneer je moedeloos torst je last en aan je hemel blinkt geen ster, Wanneer de liefste mens ontviel, wanneer God vroeg je mooist bezit, Luister dan maar en wacht en kniel: t Is Gods Geest zelf, Die voor je bidt.

19 KERKINACTIE IN 2005 Jaarbericht 2005 Kerkinactie Missionair werk Kerkinactie gebruikt als uitgangspunt bij haar Missionair Werk de visienota Leren leven van de verwondering van de Protestantse Kerk in Nederland. We verlangen ernaar dat in Nederland een steeds groter wordende groep komt die het Evangelie hoort en gelooft. Voor hen willen wij open staan en kerk zijn. Open kerk Kerkinactie maakt materialen, die vormen van open kerk zijn stimuleren. Met Pinksteren maakten we een boekje Bezield! met inspirerende beelden en teksten, waarvan we exemplaren verkochten. Voor de Open Monumentendag 2005 maakte Kerkinactie het cadeauboekje De kerk is open! Ruim stuks werden door de kerken afgenomen en plaatselijk verspreid. Kerkelijk werk in een multiculturele samenleving In de huidige tijd zijn contacten met moslims belangrijk om onderling vertrouwen op te bouwen en te werken aan een leefbare en vreedzame samenleving. Migrantenkerken ontwikkelen in Nederland eigen vormen van missionair werk. Kerkinactie biedt ondersteuning aan hun wijze van kerk-zijn. Daarnaast zoeken we contact en samenwerking, omdat migrantenkerken ons op een nieuwe wijze leren kijken naar ons eigen geloof, bijvoorbeeld in groepen die intercultureel bijbel-lezen. In de jaarlijkse mailing besteedden we aandacht aan de verstaanbaarheid van het Evangelie. De Bijbel is in een andere tijd en cultuur geschreven. Je moet soms een vertaalslag maken om Gods Woord gemakkelijker op je eigen leven toe te kunnen passen. Deze vertaalslag is ook nodig om het Evangelie bekend te maken aan mensen die op afstand van kerk en geloof leven. De betrokkenheid van de achterban van dit thema is groot. In totaal bracht de mailing ruim euro op. Armoede in Nederland Kerkinactie onderzocht in 2005 welke financiële hulp diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan armen in Nederland. We wilden daarmee de inzet van diakenen bij armoedebestrijding in Nederland in beeld brengen en bereiken dat er meer aandacht voor armoede komt bij de politiek. Van de diaconieën blijkt 74 procent betrokken te zijn bij de ondersteuning van armen. Ze verstrekken giften (85 procent) en leningen (54 procent). Per diaconie gaat het gemiddeld om 3175,-. Ook geven veel diaconieën hulp in natura (51 procent). Bovendien verwijzen en begeleiden ze mensen vaak naar instanties en helpen hen bij het gebruik maken van regelingen (52 procent). 38 procent van de diaconieën meldt dat hun hulpverlening bij armoede is toegenomen ten opzicht van het voorgaande jaar. Kerkinactie overhandigde dit rapport in juli 2005 aan minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het NOS-Journaal, RTL 4, Hart van Nederland en RTV Utrecht deden hier verslag van. In het programma Netwerk volgde een vraaggesprek met de minister. Kerkinactie blijft met de overheid in gesprek over armoedebestrijding. In 2006 zullen we dit armoedeonderzoek herhalen om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en zichtbaar te maken. In september werd een extra Diaconaats-mailing verstuurd naar donateurs van Kerkinactie. Hen werd gevraagd een gift te doen gelet op de tegenvallende inkomsten voor het binnenlandse diaconale werk in De mailing had als thema Zien we ze eigenlijk wel zitten?, hiermee doelend op mensen die aan de rand van de samenleving leven. Hierin vroegen we steun voor opvangcentra en inloophuizen. De opbrengst was bijna euro! Evangelieverkondiging Kerkinactie ondersteunt partners bij het verspreiden van bijbels en christelijke literatuur, onder meer door samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). In 2005 is via het NBG euro bijgedragen. Het Evangelie wordt altijd vertolkt in een specifieke situatie. Dit betekent soms letterlijk vertaalwerk, waarbij Kerkinactie via Wycliff betrokken is. Maar het gaat ook om het verbinden van de bijbelse verhalen met problemen van arme boeren, aids-patiënten of tienermoeders. In de Pinksterzendingweek van 2005 stond de Braziliaanse organisatie CEBI centraal. CEBI organiseert elk jaar honderden bijbelcursussen waar mensen ontdekken dat de Bijbel tot hen spreekt in hun eigen dagelijks leven. Vele honderden kerken collecteerden tijdens de Pinksterzendingsweek en zo n donateurs reageerden op de mailingactie. De opbrengst begroeg zo n euro, waarmee naast CEBI ook andere projectpartners hun waardevolle werk kunnen voortzetten. door KERKINACTIE, AFDELING COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING Opleiding en toerusting 19 Om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, is goed opgeleid kerkelijk kader belangrijk. Vrijwel nergens kunnen partnerkerken van Kerkinactie daarvoor een beroep doen op de overheid. Vandaar dat juist op dit terrein steun bij Kerkinactie wordt gezocht. Ongeveer de helft van het zendingsbudget werd daarvoor in 2005 bestemd. Het gaat daarbij niet alleen om financiële maar ook om personele ondersteuning (door bijvoorbeeld uitgezonden medewerkers). Het beleid van Kerkinactie is het aantal uitgezonden medewerkers te laten groeien tot ongeveer dertig. Niet alleen om daarmee een bijdrage te leveren aan het werk van partners overzee, maar ook om door persoonlijke ontmoeting en aanwezigheid de verbondenheid met onze kerken en donateurs in Nederland te vergroten. In 2005 werden in dit kader nieuwe overeenkomsten getekend met partners in Mozambique, Zambia, het eiland Nias in Indonesië en Oekraïne. Armoedebestrijding en gerechtigheid Kerkinactie probeert in haar werk een verbinding te leggen tussen het bestrijden van armoede en het bevorderen van gerechtigheid. Vrouwen die terugkeren uit de gedwongen prostitutie zijn niet gebaat bij betere rechtsbescherming alleen, maar moeten hun trauma s verwerken, hun waardigheid hervinden en een vak leren om weer terug te kunnen keren in de maatschappij. In februari 2005 stond dit werk in Wit-Rusland centraal in de collecte, ruim duizend kerken collecteerden met als resultaat een opbrengst van bijna euro. De bijbehorende mailing bracht zo n euro op. In de collecte voor het Werelddiaconaat in oktober 2005 stond het vredeswerk in Noord-Uganda centraal, met name het werk van drie vrouwenorganisaties. Ook was op dat moment een mailingactie van plaatselijke kerken in samenwerking met Kerkinactie; het resultaat was een opbrengst van euro! Projectpartner Isis Wicce is begonnen aan een intensieve training van vrouwenvredesgroepen. Daarnaast voerde zij zeven onderzoeken uit naar de schendingen van vrouwenrechten in conflictsituaties in onder andere Kenia, Congo en Uganda. Partner Tewpa is volop bezig met het documenteren van de veiligheidssituaties in vluchtelingenkampen en radio-uitzendingen. Ook heeft Tewpa in 2005 vier workshops gegeven aan in totaal 72 plattelandsvrouwen over conflictmanagement, kennis van mensenrechten en andere vaardigheden waarmee zij een rol kunnen spelen in conflictbeheersing. Daarnaast trainde Tewpa 85 vrouwen in met name kennis van mensen- en vrouwenrechten. Kerkinactie steunde deze workshops. Partner Kiwepi, tot slot, ving ook in 2005 veel exkindsoldaten op en hielp hen in de terugkeer in de maatschappij.

20 20 andersumme VAN EN VOOR JONGEREN IN AALTEN EN BREDEVOORT Stukjes voor Andersumme kun je mailen naar: of naar everdien. Je kunt het ook afgeven bij de Bodendijk 33a of Spinkatstraat 7 in Aalten. HOI ALLEMAAL Allemaal een fijne kermis gehad? Jullie hebben de vorige keer kunnen lezen waar deze naam vandaan komt. Dat hadden jullie vast niet gedacht! Wat vinden jullie van de nieuwe opmaak / indeling van de Andersumme of van het gehele Kerkvenster? Is het mooier geworden of juist niet? Laat het ons eens weten... Morgen begint de herfst officieel. Dan staat de zon precies boven de evenaar. De tijd wordt dan nog niet verzet, daar wachten we nog mee tot oktober. Groetjes Everdien en Marije GEBED God, U bent met ons begonnen en gaf ons zoveel mee. Zoveel gevoelens, zoveel stemmingen, zoveel mogelijkheden om te laten zien wie we zijn. Soms voel ik me een trompet die luid wil rond toeteren wat er mis is in de wereld: Onrecht en armoede, Ziekte en oorlog. Soms voel ik me een fluit die vrolijk wil rondzingen dat er nog zoveel moois is: Planten en dieren, zeeën en bossen. Soms voel ik me een heel orkest dat met iedereen wil samenspelen om de krachten te bundelen: Om aan vrede te werken, om liefde uit te delen aan iedereen die het maar nodig heeft. God, HALLO JONGELUI, Nog maar net bij gekomen van de kermis en dan is er alweer een feest! Waar en wanneer? Bij de Zuiderkerk op zondag 24 september! Na de gezamenlijke kerkdienst om 10 uur is er voor iedereen wat te doen. Zoals een ballonnenwedstrijd, zeskamp, pannenkoeken bakken, sumoworstelen en nog veel meer! Om uur sluiten wij het af met een spetterend optreden van de gospelband 4REAL.. in de tent. Deze band probeert door hun zang en muziek o.a. meer leven te brengen in kerkdiensten. Wat geweldig dat u al die mogelijkheden bij ons hebt ingebouwd. Dank u wel! En als je s avonds nog niet moe bent kom dan om uur opnieuw naar de Zuiderkerk voor het Groot Favoriet Kerklied Concert voor jong en oud. Hier zul je de meest gevraagde liederen kunnen horen en/ of zingen. Kom en feest met ons mee, de commissie start Protestantse Kerk Aalten Diensten voor jongeren: Gezinsdienst Wanneer? zondag 1 oktober Waar? Gebouw 'Kom d'r In", aan de Bodendijk (naast Scapino) Hoe laat? uur Thema? Jezus zegent de kinderen Wie werken er mee? Ds. R. Faber en het kinderkoor Sing 4 Jesus uit Aalten o.l.v. Jet Neerhof Jeugddienst Wanneer? zondag 24 september Waar? St. Joriskerk in Bredevoort Hoe laat? uur Thema? 'Buitenstaanders...' Wie werken er mee? Ds. Henk Spoelstra uit Oosterbeek, 'Time for Music' uit Dinxperlo en enkele 'buitenstaanders'...

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 2 Orgelspel Verstilling VOORBEREIDING Welkom door de ouderling van dienst De tafelkaarsen worden aangestoken Wij zingen hierbij Als alles duister is (Taizé, 3x) (We gaan staan) Vg. Allen Vg. Allen In de

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

MEI Geliefde broeders en zusters,

MEI Geliefde broeders en zusters, MEI 2016 Geliefde broeders en zusters, Eerste reis De kop is er weer af, de eerste reis zit er weer op. We vertrokken op vrijdag 25 maart en waren op vrijdag 15 april weer thuis. Tussen deze twee data

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur. Werelddiaconaat Ontmoetingskerk Heerde Zondag 7 februari 2016 Morgendienst 10:00 uur Werelddiaconaat Voorganger: Ds. Gert Wijnstok Gospelkoor The Spirit uit Doorspijk Organist: Theo van der Wal Koster: Gerard Rooks Met

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 16 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Zondag 13 december 2015

Zondag 13 december 2015 Zondag 13 december 2015 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Thema: Alle goeds Afscheid en bevestiging van ambtsdragers Voorganger: Ds. Elly Wisselink Organist: Willy Misker Werkgroep liturgisch bloemschikken ROZE

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW Terugblik afgelopen seizoen We mogen dankbaar terugkijken op een mooi seizoen van Hart-en-Vrouw. In oktober hielden we een cabaret Avond Oma in de la

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Zondag 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober 2013 Zondag 20 oktober 2013 Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft. Daarmee varen wij de toekomst tegemoet Zuiderkerkgemeente Voorganger:

Nadere informatie

Laat je hart spreken!

Laat je hart spreken! WILHELMINAKERK ZONDAG 9 FEBRUARI 2014 SCHOOL & KERKDIENST MET DE WERVELING Laat je hart spreken! Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Muziek: Theo van de Woude M.m.v.

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie