Ron en Edwin zijn op zoek naar de weg terug in de maatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ron en Edwin zijn op zoek naar de weg terug in de maatschappij"

Transcriptie

1 DÈ DE KRanT KRANT Van VAN En EN VOOR VOOR glanerbrug JaaRgang 36 - nr. 4 - DOnDERDag 12 MaaRT Voor Erik Jongblod is idr klan v blangrijk Op huis bij Tnisvriging Glanrbrug Scharrlir voor pas bij Avani W. Voorjaarsmark 2015 GLANERRUG - H lijk nog vr wg, maar ook di jaar kom r wr voorjaarsmark in Glanrbrug. W h da h g di ijd nog kl grad warmr zal zijn. Daum: zardag 28 maar van 9.30 o uur. Aanmld voor d kraamvrhuur kan vanaf nu bij Nijhuis Schomod of Mgr Mods. D prijs voor kraam is 25, conan voldo bij aanmlding. Palmpas och 2015 in Glanrbrug - Op zondag 29 maar organisr d Hrvormd gm O.L.Vr. van d Hiligs Rozkrans wr palmpasoch door Glanrbrug. Zij word ondrsund door d winklirsvriging Glanrbrug voor Ondrnmrs. D och bgin om 13.30uur bij h Parochihuis aan d Krksraa 18 in Glanrbrug. Kindr kunn hun (ig) gmaak palmpas sok mm ml m d och di ongvr uur duur. Rou: Krksraa, Vpluissraa, Bsraa, Gaglsraa, Vldsraa, J.C. d Rijpsraa, Niuw Frislandsraa, Gronaussraa, Abl Tasmansraa, Ekrsdijk, Schoolsraa, Gronaussraa om wr aan d Krksraa indig. Voor all dlnmrs aan d och is r na aflo is drink in h Parochihuis. Als vrvanging voor h urogaddr is r h ind van d so mlkbus waar gif gdonrd kunn word. W zijn nog zok naar vrijwilligrs di will hlp. Aanmld kan via Ron Edwin zijn zok naar d wg rug in d maaschappij - H kan idr ovrkom. Soms hb j h zlf in d hand, soms ni. Drank, drugs of gokk ligg vaak d lor. Maar langdurig wrkloos zijn is alls bhalv prj. D siching Surplus wil d ldighid achruigang di langdurig wrkloos zijn dikwijls m zich mbrg doorbrk. E van d projc van Surplus is d Forldrij. Maar nu d forll in winrrus zijn r winig wrk aan d Usslrriwg is, word d mdwrkrs ldrs in d gm Enschd ingz. In sadsdl Oos do Ron, Khdar, Edwin, Jan Lorzo bijvoorbld voudig snoiwrk in d cologisch zon. M profssionl bgliding van Erik Brokhuis van Surplus probr z zo hun wg in d maaschappij wr rug vind. Dri jaar gld hb ik conac gzoch m Raimond Sgr van sadsdlbhr Oos om kijk wlk grrojc w binn sadsdl Oos kunn ondrsun, vrl Erik Brokhuis van Surplus. Hij is wrkbglidr d Forldrij. Op d Forldrij is in d winrmaand ni gog wrk voor dz ms di door social problm vaak hun baan zijn kwijgraak. Ons blangrijks dol is h wr srucuur bid, waardoor z wr zich kans d arbidsmark krijg. Om ovrwinr do z voornamlijk snoiwrk in d cologisch zon in d Eschmark. Vorig jaar hbb z bijvoorbld h vrwildrd babybos wr hlmaal in d oorspronklijk saa ruggbrach. Nu word d cologisch zon bij d Mabislaan wr hlmaal ip. Ron ui Enschd Edwin ui Oldzaal zijn bijna daglijks d Eschmark vind. Ron (48) hf alijd in d buidis voor vrzkringmaaschappij gwrk. Daar was ik ggv mom hlmaal klaar m, vrl Ron. Da mrk mijn Vrijwilligr gzoch: advisur voor burgriniiaiv Organisai: iworkspac (arcon) Wa is iworkspac: idr hf wl s gaaf, god, innovaif of luk id. Maar soms hb j n ni gog knis, financiël middl of klin nwrk. Iworkspac hlp ms m luk idën vrdr, zoda d ms hun idën daadwrklijk kunn uivor. Wklijks zi onz advisurs in d bibliohk om zo ms ondrsun m luk idën projc. W zijn zok naar w prson di in d bibliohk Glanrbrug als iworkspac advisur ms m luk burgriniiaiv will hlp. E iworkspac advisur is imand di groo nwrk hf (of nwrk wil crër) ovr god social vaardighd bschik. Daarnaas zal d iworkspac advisur handig om mo kunn gaan m lap. D cozon bij d Mabislaan lig r dankzij h snoiwrk van Ron, Edwin Erik wr hlmaal ip bij (foo Jn Smi) wrkgvr ook suurd m d laan ui. Via omzwrving langs divrs insanis kwam ik bij Marlis r Haar van h Wrkplin in Enschd rch. Zij hf mij bij d Forldrij ondrgbrach. Ik do nu hl andr wrk dan ik gwd was, maar ik vind h luk om do. Lkkr in d builuch luk collga s. H is blangrijk om vir dag in d wk bzig zijn, zoda j Tak: ijds sprkuur aanwzig zijn in d bibliohk om ms bglid m hun idën, nwrkbijkoms organisr, nwrk pr mak voor iworkspac. Wrkijd: minimaal 4-8 uur pr wk. Tijd in ovrlg. Voor mr informai: kijk of nm conac via ni vrpird. indlijk ho j wr baald baan. Edwin (40) wrk sinds dcmbr van h vorig jaar bij d Forldrij. Na mijn mbo-liding in d dailhandl hb ik ijdlijk bij ondr andr Oosrik Van Kmp gwrk, vrl Edwin. Via h UWV Oldzaal krg ik ijdlijk conrac van half jaar bij d Oldzaals Taxi Cral. N h mom da ik vas conrac zou krijg, ging d zaak in novmbr 2012 failli. Dus maar wr naar h UWV d gm Oldzaal. Bij d Forldrij houd ik m bzig m h ondrhoud van h gro h bijz van forll. Ik ho via d Forldrij in aanmrking kom voor vas baan, h maak ni ui waar. In winkl of in h gro. Jubilrd ijsclub rakr ld - Bgin januari bsond d IJsclub Glanrbrug 75 jaar. Hlaas kon di jubilum ni d baan word gvird, omda door d zach winr ijspriod is uigblv. Toch wil h bsuur d ld d rs ldag nog is aanbid. Op zondag 22 maar kunn z vroon van hun lidmaaschapskaar van o uur grais schaas d kunsijsbaan Tw in Enschd. Tvs mog zij w consumpis kos van d ijsclub nuig. Als hrinnring aan h 75 jarig jubilum zull z bovdi luk passd ai onvang bij onz sand. Dlnm kan dus all m d lidmaaschapskaar.

2 PANTONE SOLID COATED PMS 266C PANTONE SOLID COATED BLACK PANTONE SOLID COATED BLACK 30% GRENSSTREEK GELOOF EN GEZONDHEID pagina 2 Huisars Huisarsdis Tw-Oos (HDT-Oos), huisarspos Enschd sluid voor spodisd huisarshulp bui kanoorur kunn paiën ui Glanrbrug conac nm m d Huisarsdis. Vrschijningsdaa Grssrk 2015 maand nummr daa wk maar 5 26/27 13 april 6, 7 9/10, 23/24 15, 17 mi 8, 9 7/8, 21/22 19, 21 juni 10, 11 4/5, 18/19 23, 25 juli 12 2/3 27 augusus 13 27/28 35 spmbr 14, 15 10/11, 24/25 37, 39 okobr 16, 17 8/9, 22/23 41, 43 novmbr 18, 19 5/6, 19/20 45, 47 dcmbr 20, 21 3/4, 17/18 49, 51 Colofon D Grssrk is uigav van siching D Grssrk. D volgd Grssrk vrschijn dondrdag 26 maar U kun d cy o m d vrijdag voor dz daum inlvr o uur. All vrigingsniuws, mddling aankondiging: J. Smi Niuw Frislandsraa ZB Glanrbrug Acquisii informai ovr advrr klach ovr bzorging van d Grssrk. En voor Grspaaljs (all g conan baling van 8,-): W. Msr Krksraa AS Glanrbrug Tlfoon: HDT-Oos, Huisarspos Enschd Haaksbrgrsraa 55 (naas d hoofdingang van h Mdisch Spcrum Tw). Tlfoon: Samwrkd Apohk Enschd Opingsijd: Apohk D Ekmaa Maandag, dinsdag, wosdag, dondrdag vrijdag van 8.00 uur o uur. Apohk D Esmark Maandag, dinsdag, wosdag, dondrdag vrijdag van 8.00 uur o uur. Bui d ingsijd kun u rch bij d Crum Apohk. Prikpos Ariëns Ariënshuis, Rdmporispark 1. Op maandag van 8.15 o 9.00 uur (voor dagcurvs diab). Op maandag dondrdag van 8.15 o uur. Prikpos D Ekmaa Fysiohrapi D Ekmaa, Schoolsraa 20. Opingsijd: maandag o m vrijdag van uur. Prikpos D Esmark Eschmarklaan 170. Opingsijd: maandag wosdag van uur Tandars Voor spodgvall bui d sprkur kun u bll m d andarsdis. Tlfoon: Fysiohrapi Fysiohrapi D Ekmaa Schoolsraa 20. Tlfoon: Fysio Tam Esmarklaan 170/Schoolsraa 17. Tlfoon: Fysiohrapi Glanrbrug Ariënshuis Spoorbaansraa 6. Tlfoon: Fysiohrapi Wsrhof Krksraa 30. Tlfoon: U vind informai dz si ovr uw huisars, u kun zi wlk fysiohrapu in Glanrbrug wrkzaam zijn of ho u conac maak m h maaschapplijk wrk. All informai één gzamlijk si. Krklijk Crum D Rank (PKN) Schipholsraa 41 Zondag 15 maar uur: Ds. O. Haasnoo Zondag 22 maar uur: Ds. F. Schippr Hrvormd Gm Glanrbrug (PKN) Gronaussraa 1200 Zondag 15 maar uur: Ds. E. Schr (Avondmaal) Zondag 22 maar uur: Ds. W.P.J. Janss Rooms Kaholik Krk Krksraa 14 Zondag 15 maar uur: Woord- communiviring (Diak Huiink) mmv h hrkoor Zondag 22 maar uur: Eucharisiviring vs boviring (par Van Bal) mmv h damskoor Ariëns Zorgpal Par T Winklsraa 3 Kaholik viring: Zardag 14 maar uur: Woord- communiviring (pasor Annk Pijnborg) Zardag 21 maar uur: Eucharisiviring (pasor J. Kors) Jaarvrgadring Oasvriging - Op maandag 16 maar houd d Oasvriging d jaarvrgadring in d onmoingsruim van d Bapis aan d Esssrass 1-5 in Gronau. D jaarvrgadring voor ld vrid van d Oas bgin om uur. Op d agda saa ondr andr h jaarovrzich van 2014, bsuurvrkizing h jaarprogramma voor 2015 Niuws van d 50 plus Glanrbrug Op dondrdag 26 maar is r wr d gzllig bingo van 50 plus Glanrbrug in h niuw Mijrshos h Bulsrv, Krksraa 100. D zaal is om uur. D balljs gaan roll om uur. E idr is wlkom d koffi saa klaar. Op dag Fysio D Ekmaa - Fysiohrapi D Ekmaa houd zardag 14 maar van o uur aan d Schoolsraa 20 huis. M ondr andr info ovr bwgprogramma s om gzondhidsklach bij ovrgwich diabs vrmindr of voorkom. Of voor advis voorliching ovr prvi lifsyl. Workshs voor kindr B Blij LOSSER - Op wosdag 25 maar (aanvang om uur) bgin D Grssrk vrschijn in lag van xmplar. Vrspriding: MroPos Tw in Glanrbrug, Enschd-Oos, Lonnkr, Lossr, Ovrdinkl Glan. Dag vrspriding: dondrdag of vrijdag. Siching D Grssrk is ni aanspraklijk voor d in dz kran gmaak druk- zfou h ni bzorg van d kran. Druk Rodi Mdia, Vissingrwg 40, 1112 AT Dim Tlfoon: Rodi Mdia wrk miliuvridlijk vranwoord. Warlss Prining, ISO Grafimdia KVGO. Di kranproduc is gproducrd door Rodi Mdia BV ondr gconrolrd omsandighd conform ISO Grafimdia gos door d SCGM, Crificaanummr SCGM-MZ: Ik dk ni na ovr mijn uivaar... ik onhoud Vrdhof. Ik onhoud: Pdro Swir, Johan Vrugv, Ron d Luw Paul Loohuis vaarhuis Glanrbrug Krksraa 14 Glanrbrug Tl

3 pagina 3 Rikiprakijk Ann m niuw gr workshs B Blij voor kindr di ondrmr ni lkkr in hun vl zi, onzkr zijn, vol hoofd hbb of slch slap. Eén kr in d maand kom w bij lkaar om door middl van aandachofing, spl, craivii riki lr luisr naar d signal van j lijf. In oaal zijn r 7 workshs, idr maand bhandl w andr hma. Voor Erik Jongblod is idr klan v blangrijk Hirm lr kindr of hoofd vol gdach o rus brg, mois gdach lr bgrijp accpr, m Ann Boin. Zo onsaa br concrai. Ook door d inraci binn d gr lr kindr lossing bdk. D workshs zijn bdold voor basisschool kindr. D gr bsaan ui maximaal 5 kindr. D kindr krijg hirm d handva om r zlf m aan d slag gaan. Moch u blangslling hbb of mr informai will kijk U mag ook bll of mail Rikiprakijk Ann, H Egbrink 128 Lossr. Avlijn Glanrbrug zok vrijwilligrs - D cliën van Avlijn aan d Gronaussraa zijn zok naar vrijwilligrs. Bijvoorbld om sam vrijdag avond zijn of haar boodschapp hal. Of d uin will ondrhoud. Lijk h u luk om van d w acivii m d cliën gaan do mld u zich dan aan. In d vsiging van Avlijn in Glanrbrug won 14 cliën uss d jaar m vrsandlijk bprking. Z won bglid zlfsandig bschikk idr ovr ig apparm voorzi van zi-slaapkamr badkamr. Doordwks wrk d ms cliën uss 9 16 uur bij dagaciviicrum, d D.C.W. of bijvoorbld in suprmark. D acivii waar wij vrijwilligrs voor vrag bginn om di rd door d wk dan ook hoofdzaklijk s middags na vir uur of in h wkind. Vrijwilligrs di zich aan will mld kunn bll m d locai apparm: Conac prson: Jacqulin Manschijn Alicja Sovrink. Burhulpdis van Alifa Wlzijn Oudr nu ook in Glanrbrug - Soms kan m g hulp krijg van famili of ui d omgving. Kindr won soms vr wg of zij do al zovl. Oudr ms m bprking, di hulp nodig hbb g hulp kunn krijg ui hun dirc omgving, kunn br do d Burhulpdis van Alifa Wlzijn Oudr. Vanaf nu is d Burhulpdis ook acif in Glanrbrug. Wij kunn u hlp bij divrs zak, zoals: - h hal van boodschap - klin klusj in huis of uin - mgaan naar d huisars of zikhuisbzok D Burhulpdis is bdold voor ms m small burs. Voor klus word 2 pr kr gvraagd. Wannr vrvor m auo nodig is, word daarvoor 30 pr kilomr in rking gbrach uiraard vul parkrkos. Jos Brookhuis, Erik Jongblod, Marijn Bolsr, Chrisiaan Oscho Marc Huiink (vlnr) zijn suk voor suk allround mdwrkrs van E. Jongblod Insallaichnik (foo Jn Smi) - Erik Jongblod vsigd zich winig jaar gld m zijn insallaibdrijf in Glanrbrug. E. Jongblod Insallaichnik hf zich inuss onwikkld o bdrijf m alls h gbid van gas, war, lkra, saniair klimaabhrsing in haar pakk. All know how, van onwrp o uivor, is binn h bdrijf aanwzig. D klan kan dan ook rk prsoonlijk offr maa. Bij E. Jongblod Insallaichnik kun u bij wijz van sprk ni all rch voor lkkd lrj voor d kraan, maar ook voor gavancrd domoicasysm waarbij bijvoorbld uw vrwarming of koffizapparaa afsand word gacivrd. Voor Erik Jongblod is idr klan v blangrijk. D in Haaksbrg gbor Jongblod woon nu alwr 23 jaar in Glanrbrug. Na zijn liding als lkrochnisch insallaur dd hij als lkromonur loodgir ruim 12 jaar wrkrvaring bij Alfrink in Haaksbrg bij Mod Schol in Glanrbrug. Bij Elshof Schol zoals h bdrijf o nog h, za ik d laas w jaar in d wrkvoorbriding, blik Erik Jongblod rug. Ik had d liding ovr plog van zo n 10 ms, msal m d hlf vas d hlf uizdkrach. Da ging soms wl s moizaam. Als ik dan och liding mo gv dan kan ik br ig bdrijf bginn, dach ik. Dan kan ik mins mijn ig plog samsll. To Erik ruim 20 jaar gld m zijn vrouw Linda naar d Vosbulwg in Glanrbrug vrhuisd was h d bdoling in rs insani d bdoling zijn vak all sar. Zg maar als zzp r. Maar h wrk bgon zo god l da ik binn 7 jaar zs man prsonl in dis had, lich Erik d snll groi o. Door d o posiiv conomisch onwikkling groid w zlfs naar maximaal vijfi mdwrkrs. Maar door d crisis van d laas jar mos ik chr wr inkrimp naar vijf man prsonl. Maar ik mo wl rlijk zgg da ik daar ni onglukkig m b, omda w nu br in saa zijn om maawrk lvr. W zijn suk flxiblr, ook omda d jongs suk voor suk allround zijn. Di wrk gmiddld al langr dan 10 jaar bij Jongblod. Da is d krach van ons bdrijf. Door d onwikkling in di 20 jaar groid h insallaibdrijf van Erik Jongblod aan d Vosbulwg ui zijn jasj vrhuisd hij na rs 5 jaar Lwg in 2011 naar d Jaargijdwg 2 h Eurgio bdrijvrrin. E. Jongblod Insallaichnik Jaargijdwg 2 (Eurgio bdrijvrrin) 7532 SX Enschd Tlfoon: Wil u gbruik mak van d Burhulpdis van Alifa Wlzijn Oudr? U kun ons ijds kanoorur lfonisch brik lfoonnummr: Vlooimark bij Winklcrum Eschmark ENSCHEDE - Op zardag 18 april word r bij Winklcrum Eschmark wr vlooimark ghoud. Wil j ook kraam hur ijds d vlooimark? Da kan. D kram m lg van 3 mr kos 15. Opgv kan all via Voor mr informai kijk of binnkor www. winklcrum-schmark.nl. Rommlmark Ons Clubj - Op vrijdag 27 maar houd d Glanrbrugs korfbalclub Ons Clubj vanaf uur wr rommlmark in rond h clubhuis aan d Ekrsdijk. Hf u nog spull di u kwij wil, maar nog god gog zijn voor wd rond? Bl dan v m Albr Jongdijk ( ). Dan zorg wij rvoor da d spull bij u word ghaald. U kun ook uw spulljs dondrdagavond 26 maar of vrijdag 27 maar vanaf uur ook bij Ons Clubj brg. Kindrkldingburs D Eschmark - Op zardag 14 maar word in wijkcrum D Esmark aan d Esmarklaan 203 in Enschd wr d groos kindrkldingburs ui d omgving ghoud. Bzokrs zijn van har wlkom uss uur. Er hang duizd (vlal wdhands) kldingsukk klaar in d ma 86 o m 176. D ogang o d burs is grais. D organisai hf di jaar d siching Join4Enrgy gkoz als god dol. Bij succsvoll burs onvang dz siching 250. Zlf kindrklding inbrg is nog moglijk zolang r dlnmrsnummrs bschikbaar zijn. Mr informai aanmld via

4 GRENSSTREEK pagina 4 GR EN SS TR EE GLANERB RUG K GEL OOF EN GEZ OND HEID Vrloskundig Vrloskundig Op dz wbsi prakijk Ashan vind u all Adrss: Lurs in Glanrbrug y lijnszorgvrlr wrkzam rs raa 4, Lossr s ovrzich informai lijk wijz bij Schoolsraa dz si ovr lkaar. U vind 17, Glanrbrug uw huisars, u sluid voor hrapu Esmarklaan kun zi wlk spodisd in Glanrbrug 170, Enschd fysio fysiohuisarshulp ur kunn wrkzaam zijn maak m h paiën ui bui kanoor of ho hany.n maaschapplijk l Glanrb - Wbsi Huisarsdis rug conac nm wrk. All informa u conac zamlijk si.. i één g n m d Tlfoon: g : , 4 ook ijds wkin HDT-Oos, Huisar Bij g ghoor 7 mi 201 d. via h zikh spos Ensch Haaksbrgrsr sdag uis la r: d aa 55 (naas 08 - wo d hoofdingang Spcrum Tw) van h Mdisch Naviva Kraamzorg ng 35 - nr.. Tlfoon: Voor informa jaarga i h aanvrag Als u paiën van kraamzo mr: b van Naviva rg. Tlfoonnum- Krklijk Crum D Rank huisars in Enschd Kraamzorg is ac nm (PKN) baar. Schipho 24 lsraa 41, dan kun u uur pr dag brik m d VDHE brik- Zondag con- ( ). d Vldpoor 11 mi D huisars hbb uur: Mvr. Dan ig waarn van Kraamz dag. Zondag 18 mi mrgling voor org ZSM, kraamz uur: Ds. ovr- Lurs org Zo Spciaa J.W. Lurgan raa BV l Moglijk s BRU Lossr. g G Hrvormd Gm bru GLA SV Sporlus g-zsm.nl / nrner Glanrbrug gla Alijd brikba Gronaussraa or OR Logr (PKN) vovo ar! VAN EN 1200 van r problm Zondag 11 mi KRA n NT kra uur: Ds. lo zond dè DE E.R. Schr Zondag 18 mi uur: Ds. maand E.R. Schr (jugdd rrin Gronau 10 km nummr ) is Oas daa mi Opingsijd: wk 9 21/22 juni n Spors Rooms Kaholik Krk (wk 21) 10, 11 Sar Visio 04/05, 18/19 juli Apohk D Ekmaa Krksr (wk 23, 25) 12 mpii Zarda aa 14 02/03 augusus Maandag, dinsdag g 10 mi Sklrco (wk 27) 13, wosdag, uur: Woord27/28 spmbr dondrdag uur o (pasor Klaass uur. 14, 15 vrijdag van 8.00 ug (wk 35) ) mmv h damsk communiviring rbr 10/11, okobr Wosdag 14 25/26 oor huis Glan (wk 37, 39) 16, 17 mi uur: wrk 08/09, 22/23 Zik novmb Huis Apohk D Esmark (pasor Huiink r (wk 41, 43) 18, 19 ) mmv h damsk viring 05/06, 19/20 dcmbr sar! Maandag, dinsdag Zondag 18 mi oor (wk 45, 47) van 20, uur: Woord, wosdag, 03/04, 17/18 uur o dondrdag (pasor communi Klaass) mmv uur. (wk 49, 51) vrijdag van 8.00 viring h hrkoor Bui d ing Ariëns Zorgpal sijd kun u rch bij hk. Par T Winkls d Crum raa Apo3 Zardag 10 mi uur: WoordD Crum Apoh (pasor A. Pijn communiviri borg ) k ng D Grssrk Blsraa 43, Zardag 17 mi is vrzorg d avond-, uur: Euchari D volgd Grssr uigav van siching D Grssr voor Enschd siviring (pasor. Tlfoon: nach- wkddis k. k vrschijn J. Kors) n U kun d cy Ms ui Lossr o m d vrijdag wosdag 21 mi mo bui o uur. hk in Lossr voor dz daum d ingsijd inlvr voor spodr cp naar apoh van d apo huiz, Burg. Wallrsraa k Zuid Brg125 in Oldza All vrigingsniuws Jolanda al. Borggr Tlfoon: 0541, mddling v J. Smi aankondiging: Projccoördina or Buurbmiddli id Niuw Frisland ng sraa 37, wlvrd 7532 ZB Glanrbru man gkoz Bzokadrs: Wijkcrum juis g n complim jn.sm Prikpos Ariëns d Rof, Pasoor Grm G D ansraa 17, Tiall Willi Ariënshuis, Mobil: BZ Enschd. GLANERBRU Par T Winkls dan vrdid bkd wrd da 7021 raa 3. Op maanda, mracquisii on-9.00 uur (voor dagcurv k informa g van 8.15 i ovr advrr urbmiddling Facboo s waardring o koninklijk van bzorgin n klach nschd.nl g van d Grssr o uur. diab). Op maandag dondrdo dag ovr s ddling Oud ings k. iai En nschd ag voor d Kon conan baling r GrspaaP.nl flic ljs (all ag voor van 8,-): g al D Ekmaa d vrijd W. Msr Prikpos gmsr Wrkdag burgrzafysioh g. Bur Msr had Krksraa gkr maandag ig in d 107 rapi D Ekmaa.00 uur,, Schoolsraa d aanwz maandag o dinsdag om drschiding ig7532 Glanrbru 20. Opingsijd: m vrijdag g dasijd.00 van rom. rus Tlfoon: wodsdag uur uur. 66 waa s nam lgg Prikpos ui dondrdag uur, siching. huis ar- D Esmark uur.nl van h sad aak in heschmarklaan 170. Oping wijs gm sijd: maanda D Grssrk van wg vrschijn g uur wosdag din lag van Vrsprid n ding:drijv f. MroPos Tw chi xmplar. jar Glain Glanrbrug, Enschd rlaa U b al Lonnkr, Lossr, gog ov Ovrdink -Oos, l Glan. n vrsprid Dag su Als gbor srk bing: wosda igingg of dondrda krach r b u Voor spodg g. vobalvr w in vall bui d sprkur nrbrugg LOSSER - Op wl andars van d Sichingrbr D Grssr dis kun ug. Uk b is ni aansprak k bij h aarsdag, dondrd Tlfoon: u bll m d uur s ochdhmlv gmaak drukglan lijk voor d in ag 29 mi, vind zfou dz kran Bgin s in h luc n.ac- rok Sporlus om 7.00 hhar Brilman d Gildhausrwg grsdorp. onafgbrok kom di sdn aan 1961 uw f Druk m plk h vrog Lossr ucharisiviri vana vrschilld ng plaas. Dz ochduur zorg u sam li Vissingr aifd Rodi Mdia, Fysioh H pasoral iniirapi voor bijzond d- nam am zal in if in allr Ekmaa jug r sfr AT Dim Smi h mwg 40, d Dauwrapprvi Tlfoon: Schoolsraa in Muzikvrigin Ik 020no k 20. Tlfoon: paan Jn ring voorgaa g Exclsior zal n. ssr funcis. sfrvoll, muzikal wdrom zorg jugdlidr, d Siching d Gr drag voor noo. r, Fysio ch Na aflo van m als Tam d viring zorg schidsr aris acn resmarklaan 170/Sch Rodi Mdiaris, d locairad Gboor lv D wrkscr d h miliuvri ra van S. van Marinus voor d H. Maria oolsraa 17. ndlijk Warlss Prining, i vranwoord. jugdsc scr Voor bzok Tlfoon: idii rs van dz viring k koffi broodj missiso Grafimdsia KVGO. ugdol d comoduc Di kranpr Fysioh! rbrglanrb handig w -di m d auo Glanrapi is gproduc ivii rnaa da d parkr kom- is h rug Daard door Rodi Mdia gconrolrd plaas van h uur. Bookhollaan ssrk voorariënshdoo uis ingang r Spoorbaansra omsandi BV ondr Gr voldod parkr zwmbad aan ghd conform in hdoorbs issi d aris gos. Al glg a ISO m 6. oud mm Tlfoon al hid d SCGM, Grafimd bid. mooi gpas : iabh Fysioh ris Crificaanummr archifco grs bgin van Hmlv rapi Wsrh zi u in d aarsdag! van adv 1.02 d bouwscgm-mz: :of aa 30. ug okk bij combinai Krksr rbr Tlfoon s U was br uw r d Oud ws ui Glan Huisarsdi s Tw-Oos Enschd (HDT-Oos), huisar spos Vrschijningsda 3 a Grssrk 2014 Apohk Ensc hd in Ord Colofon sr Lid M li il W rdid! Mr dan v sau. Oranj-Nas Buurbmidd ling Enschd Oos Prikpos GRONAUSESTRAAT Hmlvaar: Dauw Brilmansdn rapprviring in n Tandars Fysiohrapi Bl Voor h invull van uw aangif inkoms- vrmogsblasing Adminisraikanoor D.J.J. Blom / C.G. van V Krksraa 57 - Glanrbrug Tl Ook voor uw adminisrais 7,50 Bzuinig bar ruim: één sdlijk ijs? dlgw plan of sads Al onz prijz zijn incl. monr/balancr/ bw/vil vrwijdringsbijdrag, dus... g vrrassing achraf m bijbaling! 4,95 Half krbrood (foo Jo 8,95 7,50 Paas chocolad mix Hardick) vingsmiddag sniu clubgbo Dag van msr P Bror d Gr van w ii Wbs van burg d i ving hf ls uw aciv orisch d lofuiing rbrugs d hu. Naa was u één van omg bij dwww.zo naa rdinsdag k Glankuwzo ENSCH k His EDE rg.nl rd. k r gla m, Grssr 13 mi is d Harlijk dan organisr d Dag van did van voor Sporlus rs bij d - sr aiwaa r Willi Msr luis CVA-k Enschdgl SV Sporlus dank voor d blo angh Bror. Dan hog inraciv blving aag r van nm nd van d GO, osmiddag m uur plk harlijk ik hb mog onv. d iniiaif d Hisorisch zrs r daar bijzo All ld o b, Lv ijd vand als hma 2014 im di sau l lv dag gru na ik vanaf dz zich Konings rag in zow waardring, Ord van Oranj-Nas riching van ug. En una- U Ord vanb- Kring wil mand di lving d ngrijk bijd blijk van Lid in d rbr lijk. sam in r o bla d ud Glan Lid and g. g o van m Krin als inho gkoz. ming r vrrassin ba voorzir W. Msr n of and uivord j-nassau. bij mijn bo maar compl, b u span g Oran 2002 dz f nim o ing r, mij luk d. H is moor ach u in Daarvoor, vana w wk hf H was r U b d gsimulr id b k hf di md u w n r om dg gaa om advris groo gog gr. Id Zijn vind d pad drsplin n da h d pasori andr do- d Grssrk bij kunn dl bhaagd u, mina Hl foo s. voor cr Wilhl knipsls, h in zaml i- Majsi hf basisschol ord winklirs Opluchcon rbrugs crd als cum dld. Evur- Glan d gkwalifi wrk. rplaa uig - Muzikv u U wor rwdarchif bij klu d door NERBRUG wor GLA s aan d klu d lmina gf n- Kindr di n l bzokr mo wor n do kun iging Wilh aak will gm fd17 mi srijd m voor di alig, hoo zardag 17 zardag Hldrsnr j r rplaa n groosch h kun Wan klu all n. uur Dan dz ligg lijk zijn. ffl zal luchconcr ina zal voor l v uss 12.4 lijn, mog ing br dr scho lm lin. van Zwo. min mi rsp Wilh d a kis bzuinig sadshogr wor j plin. ho? Jann ghid b- inlvr h Hld ui- j d ds van v. Do zijn: o 5 gmspcial gl h onkruid D Hij dorën aang dz ing r G ri gori jug word duidlijk mix van dri ca zaadvorm - Har jaar. hd wrd GLANERBRU sdl dan 8 /m 12 con- D. En zijn saan ui bhr Ensc ld van Gvolg: sad mo d kom ruid H jaar dl s. pr onk hd dub da. J ork miljaar, 5-8 Ensc chilld brid van mankrach kwsi van j prijs ks groo uur zal sgwijs w door vrs ug sw win ur h gauw vrlis j klin om d jar sap inig d d Glanrbr r xra c ang is Wi in idr gval al. cr bgin bzu d dorpsraa ld ovr bljs ruim n. D og krijg jo uro gmand gvo klurplaa nodig di ui h oog. uur dur ina gf di ruim. D vig aan d als d d gmh ghl krijg bar Wilhlm lijk plan cadauj waar d Harri aars is. ir sd sai gra winn l één man m npr n d van Zwo vraag vr. D d gals g kis voor Janna di inl van anks d d burgrs bzuiniging n brich. concr ond rag oms invan dag bijd uik inig dz k d 14 l blik D snar waarin dorp d ovr d bzu rd Hijds d financi vorig binn info: in d buu gv. D dk rking ovr rn- voor sprkk riging Mr um saan aang ug is voorsanig guanc kriisch m aanpak vrm d ond d muzikv l. E insr i Wijkrbr g. T win bwonrs kun gsprkk sam m Commiss glanrbrug.n? Bij ons kun j raad Glan lgwijs D gmlijk is volgs h jaar van d d, ug hf l h sadsd vind z. of ni mrs wor lr bsp rug. Er vanaf 6 dr van inigindi via h budg Glanrbr uss wl ovr d bdz bzu da d rspiling blokflui n n kiz Nm dr zondr al sar invull van voorzir Tho udlijk god bar bwon Panl is ghoud onvang. mr of min lijk maak inho d rssrd? onz s hd in Gïn Volg mog Ensc g d jaar. g. duid r rk m zuinigin gm j dan b n. D Gla- ondrzok naar van di conac ifi- d gm gsprok d Bor kun quis hun m- dan i. vanui d Klurplaa m d spc bwo- ruim wa d cons dcommiss rs hbb sdlijk k voor h - lijkhd ning houd problvoor d d jug nrbrugg In d w rk in n. Wl jam hd maargl d r Bar Kla kunn gv vanavond zlf, vrw k moglijk Op d sdlgwijs? luchconcr wor m of dorp. oms bld: ning nrs zijn,. Of och sad m in wijk adring van d W plan. E voor b- mr da d k kan was. vrg van d DrG r r nba mag was nu s kan aan d Glanrbrug da d kuz H onkruid na h schoffdorpsraad van ming ag dan d hoog blij- zijn k dondrd vraag: paal d ms plkk vorig w d cral maar l ook sds ondrhoud, mindr Wosdags gslo GEVESTIGD SEDERT gram Appl aarj 7 5 Samwrkd Paassol pagina 2 Huisars WEEKAANBIEDINGEN 2, gram 1,90 5,40 4,95

5 pagina 5 Aanbiding Bor blg D Zuivlhov Glanrbrug Gronaussraa 1108-b l Onmunig lkkr! 500 gram Vrsgbrand pinda s 3 vrschilld bakk m kruid Pr suk 1.50 pr 3 suks Tl.nr: Lik ons Facbook blijf d hoog van all niuwjs wswaardighd Facbook Nijhuis drank Wijnhandl Slijrij Cadauhuis Nijhuis Gronaussraa AJ Glanrbrug Fis zondr jas bij Bruggrbosch ENSCHEDE - Vorig wk dinsdag wrd in d binnuin van h Bruggrbosch h fislabyrin officil in gbruik gom. Fislabyrin is inraciv fisoch, bdold voor ms voor wi bui fis ni mr zo vanzlfsprkd is. Fislabyrin bsaa ui homrainr m zich groo bldschrm. Al rappd zi j d fisrou m ch omgvingsgluid word d blving compl gmaak. D fisrous gaan bijvoorbld door Enschd, Dvr, Amsrdam maar kunn ook ovr d Vluw. D bwonrs in Bruggrbosch zijn r blij m. Ms hov ni l h vrkr, kunn zlf bpal of z links of rchsaf will slaan, m fysiohrapu Dori Wsra. En wannr z sp m rapp, s ook h bld. Ms hbb hirdoor h gvol da z och zlfsandig in hun bkd omgving kunn fis. E van onz bwoonsrs kom ui Amsrdam. Zij kan prcis vrll waar wa zi is. Paasworksh Blomschikk bij Groi & Bloi ENSCHEDE - Groi & Bloi afdling Enschd-Lossr organisr wosdagavond 1 april wr gzllig paasworksh blomschikk waarin fraai paassuk word gmaak. Locai: Wijkcrum D Rof, Pasoor Grmansraa 17, 7535 BZ Enschd. D worksh bgin om uur. Voor all bodigd marial word gzorgd. All zlf wl msj mm. D worksh is inclusif koffi/h wa lkkrs. Mr informai èn gav voor 16 maar via of lfoon: Zi ook : Dirciwissling bij Rabobank Tw Oos TWENTE - D raad van commissariss van Rabobank Tw Oos hf Richard d Way pr 1 maar bomd o dircivoorzir van d bank. Tvs is Marcl Wijn pr 1 april aansaand bomd o dircur Bdrijv. Richard d Way (1962) is sinds 1985 wrkzaam binn d Rabobank organisai hf groo aanal managm dircifuncis vrvuld. Vanaf spmbr 2011 is hij dircur Pariculir & Priva Banking bij Rabobank Tw Oos. Marcl Wijn (1974) is vanaf juli 2013 dircur Bdrijfsmanagm bij Rabobank Tw Oos hf ruim rvaring binn divrs ondrdl van d Rabobank Mindful E: bwus kuzs gbid van voding LOSSER - Wil j mr lr ovr h mak van bwus kuzs h gbid van voding? Vind j h blangrijk om lkkr gzond br combinr? En vind j h ook blangrijk hir ijds d drukk wrkwk vrsandig m om kunn gaan? Kom dan naar d inspiraiavond! Asrid (vodingskundig, Bio Gi) Danill (foodbloggr, Food Lov and Happinss) vrzorg inspiraiavond waarbij zij j mm ris langs d divrs mom gdurd d dag. Aan d hand Marcl Wijn (links) Richard d Way zijn d niuw gzich in d dirci van d Rabobank Tw Oos organisai. Naas zijn bdrijfsmanagm rvaring hf hij ook zaklijk gbid xpris gdaan als dircilid bij Rabo Priva Equiy. Richard Marcl zijn inmiddls vrrouwd gzich binn h wrkgbid van Rabobank Tw Oos. Vanui di vrbinding zijn zij zr gmoivrd om m hun niuw funci aan d slag gaan. van achrgrondinformai, ips asings lr j: - D invlod van voding wlzijn gzondhid - Lkkr vranwoord kuzs mak - Tips rcp voor mr smaak voor gmak Daum: Dondrdag 26 maar Tijd: uur Adrs: D Pol 6, 7581 CZ Lossr (Kuhlkamp Buihou). Kos: 25,00 p.p. Voor h aanmld voor d inspiraiavond, ga j naar Ls vooral ook d voorwaard. Wandgls afm. 20 x 25 cm 1 kus vanaf 9,95/m² Wandgls afm. 25 x 33 cm grijs gvl.glans 14,95/m² Vlorgls anraci 60 x 60 cm door door 34,95/m² Vlorgls Rock 30 x 60 door door 19,95/m² Div. soor bsraing 20x30 6 cm dik vanaf 12,50/m² Div. soor bhang vanaf 4,95/rol (prijz zin incl. BTW) Bzok nu onz showroom voor al uw gls Opingsijd: maandag /m vrijdag 7.30 uur uur zardag 8.30 uur uur Grridz Bouwmarial BV Eurgiowg 257 l.nr.:

6 pagina 6 Krabb Inriurs H zonnj in huis God niuws van Krabb Inriurs: bij ons vind u vooraan hl ovrzichlijk assorim vrdld ovr w cagoriën. E van di cagoriën is zonwring. Ofwl: gordijn, jaloziën, plissés andr middl om h zonlich wr of juis binn la. Kom snl kijk wa w allmaal voor u in huis hbb! KRABBE Jaargijdwg 45, 7532 SX Enschd Tlfoon: Zonwring Vlorbdkking Babyshowr! Jaargijdwg maar bij Kindrcrum Jaargijdwg D Gro Tuin, o uur 7532 SX Enschd 28 maar bij Kindrcrum 7532 SX D Esmark, Enschd o uur Tlfoon (053) B j zwangr of Tlfoon pas bvall? Kom naar (053) van onz 461 babyshowrs laa j lkkr grais vrwn! inriurs Echo of baby fooshoo (bij KC D Gro Tuin) Fooshoo van boll buik of baby door Suus Foosj (bij D Esmark) Babyklding hipp accssoirs Gboorkaarjs onwrp Hrlijk rakais Pdicur/Manicur Vrrassingsas m luk cadaujs koringspass Kijk Lik ons rsrvr via facbook vas d luk vrrassingsas m cadaujs koring Alls voor scho mublondrhoud Inlg zol vanaf maa 24 - schocrm 206 klur Gronaussraa AJ Glanrbrug Tl KC D Gro Tuin Pasoor Mijrsraa AJ Glanrbrug T KC D Esmark Esmarklaan JZ Enschd T JAAR KIDS SHOES...Dvlab - Rd Rag - Braqz - Convrs - Bunnis - Skchrs Gronaussraa Glanrbrug DE DINKELBRUG Jo van Omm Caring & zaalvrhuur 15 JAAR Wil u fsj gv bij ons in d zaal, da kan voor vanaf 21, 00 p.p. incl. mix drankjs, duur 4 uur All-In m hapjs, koffi + roomsosjs + cak. Ook kun u gbruik mak van d caring huis. Kijk Alls is moglijk. Hoofdsraa 2, 7586 BT Ovrdinkl Tl: Kindrdagvang - Buischools vang Purvang TA N D P R OT H E T I E K & TA N D H E E L K U N D E Ruim! Ons am is uigbrid m andars! Door dz uibriding is r plaas voor niuw paiën in onz prakijk. Onz modrn laagdrmplig prakijk is nog complr gword. U kun bij ons vanaf hd ook rch voor algm andhlkund, cosmisch andhlkund kindrandhlkund. raard hf d andars affinii m angsig paiën. Gronaussraa 1168, 7534 AS Enschd/Glanrbrug T E. Opingsijd: Maandag /m dondrdag uur, vrijdag uur

7 SPORT EN EVENEMENTEN pagina 7 Op huis Tnisvriging Glanrbrug - Op zondag 29 maar houd d Tnisvriging Glanrbrug van o uur huis. D dur h complx aan d Ekrsdijk saan voor idr di mr ovr nis wil w. Bzokrs, jong oud, kunn zlf ballj slaan ijds van d clinics. Onz nislrar saan voor julli klaar. D clinics voor oudrs m kindr zijn van o uur. DONDERDAG 26 MAART Op dag van uur. Voor oudrs di zok zijn naar d passd school voor hun kind. Kunsmark van uur. Voor all oudrs van Glanrbrug Noord, h Splhuj all andr blangslld. OBS Glanrbrug Noord: d school waar idr kind l. Bulswg 170, 3532 XJ Enschd, Tl (053) En voor jugd sior van o uur. Nm j famili vrid m kom naar TVG. Racks ball zijn aanwzig. TIP Trk gmakklijk klding aan sporscho zondr np. Op dag kunsmark OBS Glanrbrug Noord Rüni Avani W.: Ho mr zil ho mr vrugd - Di jaar is h 85 jaar gld da d vobalvriging Avani wrd grich. D W van Wilskrach d gymnasikvriging is hir in 1946 aan ogvogd zo is huidig omnisporvriging Avani W onsaan. Nauurlijk is 85 jaar g officil jubilum word dan ook als zodanig ni gvird door d inmiddls groos sporvriging van d gm Enschd. Wl wil h bsuur d oud ld, donaurs d huidig ld all di d of andr manir Avani Wilskrach god har odrag wr s onmo. Inrn is r hl vl vrandrd, maar ook xrn zijn r vl vrandring bwondr h Zoudijk. Daarom is r vrijdagmiddag 27 maar van o uur d glghid om oud sporvrid onmo, kijkj nm in d hisori van d club. Maar ook om zi wa r in dz ijd allmaal spl. Korom gwoon gzllig middag m oud vrid ondr h go van hapj drankj. Er zijn vl oud foo s bwondr, films van vrogr nauurlijk ook alls van wa r nu spl. Daarom do h bsuur van Avani W r aan all oud ld, ld, donaurs all di is hbb m Avani Wilskrach om kom naar h clublokaal vrijdag 27 maar a.s. Moch u zlf nog bldmariaal hbb in wlk vorm dan ook nm h m, laa h zi aan d andr. Wdd da r hl suk van hrkning zal zijn bij j oud spormakkrs? Opgv voor dz gzllig rüni is ni nodig kom gwoon naar h Zoudijk moch j vrouw of parnr m will kom dan kan da gwoon. Ho mr zil ho mr vrugd. Scharrlir voor pas bij Avani W. - Di jaar organisr d afdling handbal van Avani Wilskrach voor d vird kr ir vrko aci. Voor 2 pr doosj m 10 scharrlir maa L kan idr ir bsll. D ir zijn ook di jaar afkomsig van d firma Grdink, bkd van d Glanrbrugs mark. D brgs kom god aan xra facilii voor d afdling handbal. Vorig jaar hbb w bijna ir vrkoch da aanal will w nauurlijk vrbr. Bsll kan o uirlijk vrijdag 20 maar. D bsld ir kunn zardag 28 maar uss uur uur word afghaald h Zoudijk. Dan is h ook nog moglijk ir k, maar is!! Bsll kan via of PAGINA 1 in d kanin van sporpark Zoudijk. EILERMARK Zardag 14 maar 10:00 Eilrmark F2 - D Tubanrs F7 11:00 Eilrmark D1D - BZSV Blauwwirs D1D 10:45 Eilrmark MB1 - Bon Boys MB1D 13:00 Eilrmark MA1 - AD 69 MA1 14:30 Eilrmark A1 - BSC Unisson A1D 10:00 LSV E2 - Eilrmark E1 12:30 Lossr C3 - Eilrmark C1 12:30 AJC 96 B2D - Eilrmark B1 Zondag 15 maar 14:00 Eilrmark 1 - ATC :45 Eilrmark 2 - D Tubanrs 3 10:00 Eilrmark 4 - Crum 3 10:00 Tubania Eilrmark 45+1 Maandag 16 maar 21:15 Eilrmark 1 zaal - D Lu /Plxa 1 Zardag 21 maar 10:00 Eilrmark E1 - D Tubanrs E2 10:00 Eilrmark F1 - Spara E. F5 10:00 Eilrmark B1D - Enschd SC B3 11:00 Eilrmark MB1 - Rigrsblk MB1 13:00 Eilrmark C1 - UDI C1 13:00 Eilrmark MA1 - Enr Voorui MA1 14:30 Eilrmark A1 - Spara E. A2 10:00 EMOS E5 - Eilrmark E2 10:00 Spara E. F10 - Eilrmark F2 11:00 Achills 12 D4 - Eilrmark D1D 14:30 Enschd SC 2 - Eilrmark 2 Zondag 22 maar 09:30 Eilrmark Vosa :45 Eilrmark 2 - UDI 2 09:00 TVV 5 - Eilrmark 4 11:00 Saasvldia 8 - Eilrmark 3 14:00 AJC Eilrmark 1 SV SPORTLUST Zardag 14 maar 09:00 Sporlus E1 - Quick 20 E9D 09:00 Sporlus F1 - D Tubanrs F3 11:00 Sporlus B1D - PH B4 11:00 Sporlus B2D - Lu D B2 14:30 Sporlus 1 - Drirlo 1 08:45 Avani W. F15 - Sporlus F3 08:45 TVC 28 MD1D - Sporlus MD1 09:30 SDC 12 ME2D - Sporlus ME1 09:40 Vogido E9 - Sporlus E2 13:00 Bon Boys C3 - Sporlus C1 15:00 Tubania 3 - Sporlus 3 Zondag 15maar 10:00 Sporlus 2 - ATC :30 SVV 91 VR1 - Sporlus VR1 Zardag 21 maar 09:00 Sporlus E2 - SDC 12 E5 09:00 Sporlus F2 - Avani W. F10 09:00 Sporlus F3 - Vosa F2 10:00 Sporlus D2D - Esch d D5G 11:00 Sporlus B2D - Avani W. B5D 12:00 Sporlus 3 - Esch d 2 12:45 Sporlus B1D - AJC 96 B1 14:30 Sporlus 1 - Maribrg 1 08:45 D Tubanrs F2G - Sporlus F1 08:30 Vogido E4 - Sporlus E1 10:00 Quick 20 D4G - Sporlus D1 10:00 Hglo ME1 - Sporlus ME1 12:15 LSV C2 - Sporlus C1 12:45 D Tubanrs C3 - Sporlus C2 15:00 Barbaros 2 - Sporlus 4 Zondag 22 maar 09:30 Barbaros 6 - Sporlus 2 11:00 Bon Boys VR1 - Sporlus VR1 SC OVERDINKEL Zardag 14 maar Sc. Ovrdinkl F4 - Avani W. F Sc. Ovrdinkl ME1 - Avani W. ME Sc. Ovrdinkl C2 - UDI C Sc. Ovrdinkl D1 - BWO D Sc. Ovrdinkl D2 - D Lu D Sc. Ovrdinkl MD1 - Vicoria 28 MD Sc. Ovrdinkl C1 - DTC 07 C Sc. Ovrdinkl B1 - Runi B Quick 20 E15 - Sc. Ovrdinkl E Rigrsblk F9 - Sc. Ovrdinkl F Tubania D5 - Sc. Ovrdinkl D Tubania 6 - Sc. Ovrdinkl Enr A1 - Sc. Ovrdinkl A Vicoria 28 B2 - Sc. Ovrdinkl B2 Zondag 15 maar Sc. Ovrdinkl 2 - FC Eibrg Sc. Ovrdinkl VR1 - Raal VR Sc. Ovrdinkl VR2 - BSC Unisson VR D Lu 7 - Sc. Ovrdinkl D Lu 1 - Sc. Ovrdinkl 1 Zardag 21 maar Sc. Ovrdinkl F3 - D Tubanrs F Sc. OvrdinklE1 - ATC 65 E Sc. Ovrdinkl C1 - RSC C Sc. Ovrdinkl B2 - Enschds Boys B Sc. Ovrdinkl B1 - KOSC B Sc. Ovrdinkl 2 - Drirlo Vogido D2 - Sc. Ovrdinkl D Brghuiz MD1 - Sc. Ovrdinkl MD Achills E. C2 - Sc. Ovrdinkl C Spara E. E11 - Sc. Ovrdinkl E Avani W. D3 - Sc. Ovrdinkl D EMOS A1 - Sc. Ovrdinkl A1 Zondag 22 maar Sc. Ovrdinkl 2 - Bon Boys Sc. Ovrdinkl 3 - Lossr Sc. Ovrdinkl VR1 - Longa 30 VR Wilh school VR1 - Sc. Ovrdinkl VR Sc. Ovrdinkl 1 - Lossr 1 Elk vrijdagavond kruisjass in d kanin, aanvang uur. G.K.V ONS CLUBJE Zardag 14 maar 12:00 Juva/GodOrd C3 - Ons Clubj C2 Wijziging zfou voorbhoud.

8 pagina 8 Pahmossingl 139 Enschd Tl: Gronaussraa 1172 Tl: Voor uw niuw gbisprohs, m én zondr implana Maak gbruik van onz GRATIS haal brg srvic! Unik: DAGBEHANDELING Uw niuw gbisprohs klaar in één dag, zondr in lvr kwalii! Pahmossingl CE Enschd Uw niuw gbisprohs klaar in één dag! Mé bhoud van kwalii! Bl NIEUW aan d Pahmossingl: HOE IS HET MET UW GEHOOR GESTELD? Laa bij ons grais ghl vrijblijvd hoors afnm! D combinai van gbisprohs én hoorosll kan financil flink in uw voordl wrk! Bl voor mr informai m of mail:

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Antiek- en curiosawinkels

Antiek- en curiosawinkels Anik- n curioawinkl Lkkr ruinn in Hrlm Hrlm hf vl anik- n curioawinklj. J vind r iradn, klin cadauj, noalgich plgod, glawrk, aniquarich bokn, anik mubl n bijzondr hbbdingj ui groomodr ijd. Korom, gnog

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen Tips voor huisignarn m balingsproblmn ur h c o r b z In d u ips om vind balingsvnullmn prob n ls voorkomknun don u wa u och m als u r n krijg. mak Drig u als huisignaar in d financiël problmn komn, bijvoorbld

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal?

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal? md kasl adk vaf Wlk wd i d ks k j al? Vik aa. aabid bldig dfiiif i d gs ak hmlbd hvlig jachsl klch Lad da Vici miis i d mgvig va ddaa i vk Wlk wd k j g m? Vl aa. Kis i d wdlijs di wd di j is vll wa j i

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 3

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 3 Lkkr puzzl lkkr m aal bzig zij Puzzl m! Ria va Adrichm Loi va d Wrig jaargag 2006/2007 sri 3 Vormgvig Hi Krul Puzzl m! jaargag, 2006/2007, sri 3 2006 D Sip Educaif Nis ui dz uigav mag gkopird word zodr

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

BSC Unisson JO Veld Zaterdag, 0222 Onder 19 competitie 2e klasse 11

BSC Unisson JO Veld Zaterdag, 0222 Onder 19 competitie 2e klasse 11 BSC Unisson - Veld Zaterdag, 0222 Onder 19 competitie 2e klasse 11 Enschedese Boys d Suryoye-Mediterraneo 0-7 30-11-2016 Vogido JO19-2 BSC Unisson d 4-0 03-12-2016 Enschede SC Victoria '28 2-2 03-12-2016

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

Kinderwinkels DE LEUKSTE ADRESJES IN HAARLEM

Kinderwinkels DE LEUKSTE ADRESJES IN HAARLEM Kindrwinkl DE LEUKSTE ADRESJES IN HAARLEM In Haarlm bar h van d luk kindrwinkl. Of j nu n gboorcadauj, kindrklding, bijzondr plgod, n mooi kindrbok of knulpullj zok, in d b winklad van Ndrland laag j alijd.

Nadere informatie

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning?

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning? a Miisri va ilads Zak Ho kom u aa rilabl voor uw woi? i krij d iar va woi i Ndrlad, di o rilabl hbb, voorlopi rilabl va d Rijksovrhid. ij vrkoop of vrhuur va uw woi b u vrplich dfiiif labl ovrhadi. Ho

Nadere informatie

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld CollciKRANT juni/juli 2014 - ijsma livgworld Thuis j huis! Wonn, slapn n kukns D MOOIST WOONWINKL SAL! o 70% ko op s how ri ng room mo d ll n Rlaxfauuil Bs CHT LDR 2,5 + 2 zis bank Brandon Lvrbaar divrs

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar Odk d opukk va h Koiklijk Muum va h Lgr d Krijggchidi Voor kidr va 6 o 8 jaar H orooihara va Filip II Di i hara voor riddrorooi. Tijd zo orooi mo j j gadr va zij paard probr o. Daarvoor had j gro, lag

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE PRACTISCHE INVULLING MET DE SARIER METHODE Eddy Van En SARIER = Sysmaisch Analyisch Risic Invnarisai, Evaluai n Rgisrai van arbidsrisic s Orsprnklijk nwikkld dr Eric

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Cadeaubonnenwinkel VVV OUDE IJSSELSTREEK. Kortom: Er is een bon voor iedereen! Colofon. Varsseveld. Terborg

Cadeaubonnenwinkel VVV OUDE IJSSELSTREEK. Kortom: Er is een bon voor iedereen! Colofon. Varsseveld. Terborg 5 1 20 s i F m Ev l d Wa r u u l u C f i Ac a r Ar m g Pagia 3 Varssvld VVV OUDE IJSSELSTREEK Kaoor Ulf, ICER Kaoor Trborg Kaoor Varssvld Huwg 32 S. Jorissraa 1 Borchgrav 4 7071 BV Ulf 7061 CM Trborg 7051

Nadere informatie

INSTRUCTIES BENODIGDHEDEN. Zo heb je een echt boekje Veel plezier!

INSTRUCTIES BENODIGDHEDEN. Zo heb je een echt boekje Veel plezier! INSTRUCTIES Kip blaajs mioor lags sippllij Lg z op lkaar i go volgor i h bokj w kr Zo hb j ch bokj Vl plzir! BENODIGDHEDEN balp of vulp poloo gum klurpolo /of sif sickrjs kirlijs j hoofkuss rus) (om af

Nadere informatie

SCHUURSCHIJVEN 3 VPE + 1 GRATIS* AUTOMOTIVE. Of bij aankoop van 150,- Of bij aankoop van 250,- GRATIS GRATIS. Denk ook aan:

SCHUURSCHIJVEN 3 VPE + 1 GRATIS* AUTOMOTIVE. Of bij aankoop van 150,- Of bij aankoop van 250,- GRATIS GRATIS. Denk ook aan: SCHUURSCHIJVEN 3M Roloc Brisl disc Flxdisc Miidisc 3 VPE + 1 * Ar. r. 173165 173167 173166 175751 175752 175753 Omschrijvig Flxdisc 50 mm Flxdisc 50 mm Flxdisc 50 mm Miidisc 50 mm Miidisc 50 mm Miidisc

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Maak zelf de lekkerste lekkernijen uit Polles Keuken! SPECTRUM

Maak zelf de lekkerste lekkernijen uit Polles Keuken! SPECTRUM Mk zlf d lkks lkkij ui Polls Kuk! SPECTRUM Ev voosll H oi, ik b Poll! Als koksmj wk ik l j i d pliskuk v Hhof. Hi wod ll ghim cp voo fsmlijd, dsss bwd. M ik zou g Poll h ls ik god ghim i zou dl, hh. Misschi

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

trappen en grote tuin

trappen en grote tuin Bjlag 3 RPS Foma Paën: K. D Luw Lfjd: 61 Daum: Aandonng: TF amua na anuysma a.olus. Mdca: lyca, bloddukvlags, cholsolvlags a ë n h a u s c f s c f PSK: - Lon - Auojdn - Fsn Hulvaag: Dh. wl zond hulmddln

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken Bgrijpd studrd lz lrlingmatriaal profls ls zlfstandig wrk 4 BLOK 1 LES 4 HOOFDLUIS 2 Hoofdluis Hoofdluiz zijn klin bstjs. Z won graag op j hoofd. Z lgg itjs in j haar. En z drink btj blod. Nt als mug.

Nadere informatie

De verfmengmachine biedt de keuze uit duizende kleuren en verftinten. PERFECT COLORS. Uw Voordelen:

De verfmengmachine biedt de keuze uit duizende kleuren en verftinten. PERFECT COLORS. Uw Voordelen: vrf & dcorai Foldr gldig o 31 mi 2012 JUTON OPTIMAL Dkknd houbschrming voor buin. Vrkrijgbaar in 11 inn of aangklurd naar kuz. 8 o 12 jaar ondrhoudsarm. 3 L. E33, 75 E79, 00 D vrfmngmachin bid d kuz ui

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 29 juni - dondrdag 04 juli-2013 Zatrdag 23 juli 2016 -Vrijdag 29 juli 2016 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t h k is w z D Circus Hallo allmaal, Hir voor julli

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Uw mening telt. Voorkom een val. Puzzel en win cadeaubon! Ik zet zelf mijn kopje thee en was mijn kleding. Zorgkaart Nederland

Zelfstandig wonen. Uw mening telt. Voorkom een val. Puzzel en win cadeaubon! Ik zet zelf mijn kopje thee en was mijn kleding. Zorgkaart Nederland aar 2014 ur 5 agazi Zlfsadig wo Ik z zlf ij kopj h was ij kldig Uw ig l Zorgkaar Ndrlad Voorko val Tips va d rgohrapu Puzzl wi cadaubo! 3 4 7 8 10 12 14 16 17 2 Kars Hazlaar, bsuurdr 3 Tips va d rgohrapu

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

ZOMERKRANT OUDE IJSSELSTREEK

ZOMERKRANT OUDE IJSSELSTREEK ZOMERKRANT s Fi l d a W m g a r r A i i v i Ac v E m ZOMERKRANT Pagia 3 Ulf Trborg VVV Kaoor Ulf Middlgraaf 44a 7071 WT Ulf Tl: 0315 640477 Fax: 0315 345801 Email: ifo@vvvulf.l Kaoor Trborg S. Jorissraa

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff & MET NEFF KOKEN WELKOM Bij Nff houdn w van kokn n lkkr n. Di passi dln w graag m andr kooklifhbbrs. W zijn alijd op zok naar idën di h kokn lukr én gmakklijkr makn door middl van duurzam kukninbouwapparan

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods VOLKOREN SPAGHETTI KIDS PASTA Bron van vodinsvzls n minraln Fun in n bord Voll smaak Unik fiuurtjs voor kindrn 3 k 5 k Voor mr info ovr ons n uitbrid molijkhdn, contactr uw rossir. W zijn ook stds rchtstrks

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie