Lucasbrief. Stralend Pastoresteam. Mensen van de hoop Vastenaktie 2015 The Passion Via Dolorosa Je kind laten dopen Afscheid Cees Aelbers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lucasbrief. Stralend Pastoresteam. Mensen van de hoop Vastenaktie 2015 The Passion Via Dolorosa Je kind laten dopen Afscheid Cees Aelbers"

Transcriptie

1 Lucasbrief Parochieblad van de St. Lucasparochie maart/mei 2015 Stralend Pastoresteam Verder in dit nummer o.a.: Mensen van de hoop Vastenaktie 2015 The Passion Via Dolorosa Je kind laten dopen Afscheid Cees Aelbers

2 COLOFON Secretariaat Diana Mol, Jetty van Spaendonck / tel Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag uur Postadres Parochie: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden Bankrekening: NL81 RABO t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas Bestuur Pastoor Harrold Zemann, voorzitter Jan Groen, vicevoorzitter Gerard Stevens, secretaris Gerrit Tijmensen, penningmeester Rob Broekhoven, lid/gebouwen Cees Middelaar, lid/belegd onr. goed, begraafplaatsen Jos van Vliet, lid/communicatie Paul Kempers, lid/vrijwilligers Team van Pastores (bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden) Harrold Zemann, Pastoor Karel Donders, Parochievicaris Hao Tran, Pastoraal werker Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker Fred Kok, Pastoraal werker Nelleke Spiljard, Pastoraal werker Rini Bouwman, Diaken Marcel Sarot, Diaken Voor Ziekenzalving en Uitvaart Leusden : Achterveld : Barneveld/ Voorthuizen : Nijkerk : of Putten : of Ermelo : Harderwijk : Hoevelaken : Parochiële Charitatieve Instelling Materiële en immateriële steun in nood Website: Bankrek.nr. NL30 RABO t.n.v. PCI St Lucas te Leusden Redactie Antoinette Bottenberg Wil van Calck - Barneveld/Voorthuizen, Hoevelaken, Nijkerk Katelijne de Haan - Achterveld, Leusden Els Schrijver - Harderwijk Jos van Vliet - Ermelo, Putten Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden Lucasbrief Jaargang 1, nummer 3-20 maart 2015 Verschijnt 7x per jaar, oplage exemplaren Volgende uitgave: 15 mei 2015 Kopijdatum, deadline: 10 april 2015 De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten, niet of in een volgend nummer te plaatsen. Website: Vormgeving en druk: MegaDruk Putten Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie St. Paulus St. Jozef St. Jozef De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden telefoon telefoon telefoon De Goede Herder H. Maria Zuivering St. Catharina Smidsweg 20,3852 XB Ermelo Brinkstraat 87, 3881 BP Putten Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld telefoon telefoon telefoon Kerkcentrum Odulf St. Catharina H. Catharina Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk Overige gegevens, zie telefoon telefoon St. Catharina Barneveld 2

3 GELOVEN Mensen van de hoop We hebben dit jaar een zachte winter gehad en de natuur lijkt al vroeg te ontwaken. De bloemen bloeien, de takken krijgen knoppen en de vogels zingen. Het zonlicht en zijn warmte wekt de natuur tot nieuw leven. Ook de mens komt tot leven. Door de zon is de mens opgewekter en voelt hij zich in het voorjaar als herboren. Met Pasen vieren we het feest van het nieuwe leven en dan is het mooi dat de natuur om ons heen dit nieuwe leven ook uitademt. We kunnen eigenlijk zeggen dat we met Pasen Jezus tweede geboorte vieren. Met Kerstmis kwam Hij op aarde in een stal en met Pasen breekt Hij door het graf heen naar het volle leven. Ook in de natuur vinden we sporen van tweede geboortes. Zo wordt een vogeltje tweemaal geboren: eerst in het ei dat gelegd wordt, en vervolgens wanneer het door de schaal heen breekt. Een vlinder wordt eerst als rups geboren, verpopt zich om er uiteindelijk als vlinder uit te komen. Jezus, heeft ons bestaan gedeeld. Hij heeft vreugdes beleefd, maar kende ook lijden en dood. In de Goede Week beleeft Jezus vreugde wanneer Hij op Palmzondag juichend in Jeruzalem wordt ontvangen. Maar kort daarna slaat het om en moet Hij lijden en sterven om met Pasen uit de dood te verrijzen. En zoals Jezus deelde in ons leven, zo mogen wij delen in zijn leven. We mogen delen in zijn vreugde, lijden en dood. En we mogen delen in zijn tweede geboorte, zijn verrijzenis. Als christenen zijn we mensen van de hoop geworden omdat we weten dat we net als Jezus door de dood heen zullen leven! Alvast een zalig Pasen toegewenst! Hao Tran, pastoraal werker Pope Feb 21 There is no sin that God cannot pardon. All we need to do is ask for forgiveness. Vertaling: Er is geen zonde die God niet kan vergeven. Het enige dat wij moeten doen is vragen om vergeving. God van hoop en leven Bij U is alles begonnen. Wij danken U voor de mooie schepping: voor de zon en de maan, de aarde en de zee, de planten en de dieren. Wij danken U voor de mens, mooi en goed, geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Gij schept, vernieuwt en verrijkt ons leven telkens weer. Wij danken U voor het Paasfeest: voor de hoop en het eeuwig leven door pijn en dood heen. Help ons mensen van hoop te zijn door onze bemoedigende woorden, onze warme lach en onze hulp aan de naaste, zodat anderen mogen ervaren dat U een God van hoop en leven bent. Amen. Trideo is een nieuw katholiek initiatief dat met korte en aansprekende producties (nu voornamelijk filmpjes) op een verrassende manier verbinding en verdieping wil bieden aan zowel katholieken als niet-katholieken in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. De naam Trideo (klemtoon als in video ) verwijst naar de verschillende media (T-televisie, R-radio, I-internet), maar roept ook bewust de associatie op met de Drie-ene God. Op de website zijn filmpjes te zien, artikelen te lezen en is er soms een link naar iets wat in het Vaticaan gebeurt, zoals onlangs bij het begin van de Vastentijd. Trideo is een initiatief van social media deskundige Robin Effing, managing director Olaf Bruggeling en mediapriester Roderick Vonhögen. Maaike van Dijk-Bokkers (geloofsgemeenschap Nijkerk), verbonden aan Trideo als communicatie-/social media adviseur. 3

4 BESTUREN Stralend pastoresteam geïnstalleerd Op zaterdag 21 februari was het dan zover. Met een uitstraling van grote vitaliteit werd het nieuwe Pastoresteam voor de St. Lucas en St. Maarten parochie door Mgr. H. Woorts geïnstalleerd tijdens een prachtige Vesperviering in de St. Jozefkerk van Leusden. Een nieuw team dat met pastoor Harrold Zemann aan de slag gaat voor beide parochies, verantwoordelijk voor de zorg van 16 geloofsgemeenschappen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid, die alleen gedragen kan worden met de inzet van veel vrijwilligers. De algemene tendens tot secularisatie, de heftige incidenten en felle discussies die soms gevoerd worden maken het niet gemakkelijk. Het bestuur en het pastoraal team van de St. Lucas hebben in de afgelopen jaren stevig ingezet op het vitaal houden van alle geloofsgemeenschappen. Parochianen moesten daarvoor meer dan ooit actief hun bijdrage leveren. En wederom doen we een oproep aan alle parochianen zich ernstig te bezinnen op een bijdrage. Om een beroemde uitspraak te citeren: Vraag niet wat de kerk en haar geloofsgemeenschappen voor u kunnen betekenen, maar vraagt u af wat u voor de kerk en haar geloofsgemeenschap kunt betekenen. Inmiddels zien we dat parochianen zijn opgeleid tot voorganger bij uitvaarten en doen dat met grote waardering van de geloofsgemeenschappen. Parochianen verzorgen woorddiensten, ontmoetingen in geloof, geven vorm aan bijeenkomsten als Anders Vieren en volgen gesprekstrainingen om met mensen in moeilijke tijden te kunnen spreken, zijn actief in de wereldwinkel, in het koor, houden kerkgebouwen schoon of verzorgen de kerkhoven. Wij zijn met elkaar en anderen nabij in mooie maar ook moeilijke tijden. En daarmee zijn we kerk onder de mensen. We herkennen immers ons kerk zijn, ons geloofsgemeenschap zijn, in het wekelijks vieren én in wat we maatschappelijk met én voor elkaar ook doen. En die verantwoordelijke rol wordt in de tijd die voor ons ligt alsmaar groter, gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen rond WMO en participerende samenleving. In de afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met een afnemend aantal pastores. Dat wreekt zich waar het gaat om de verzorging van de wekelijkse liturgie, het geven van catechese aan kinderen, jongeren en volwassenen, het toerusten en inspireren van alle vrijwilligers in hun onderscheidende activiteiten. Immers, zonder vieren, zonder overdracht van geloofskennis, inspiratie en deskundige toerusting droogt zelfs de meest vitale geloofsgemeenschap op. Parochianen kunnen, en doen veel, zoals uit de voorgaande opsomming blijkt, maar hebben uitdrukkelijk ook toerusting, kennisoverdracht, inspiratie en support nodig. Het is aan jullie pastores, om met de slimme inzet van jullie verschillende specifieke kwaliteiten een dijk van een programma te ontwikkelen en aan te bieden. Slim in taakverdeling, aandacht verdeling en organisatie, want hoewel met zeven man sterk, toch beperkt gezien de omvang van de beide parochies. Liturgie, catechese, caritas, gemeenschapsopbouw, aandachtsgebieden waarin hier en daar nieuw leven moet worden ingeblazen. Een enorme klus ofwel een grote uitdaging. Maar weet dat jullie op steun kunnen rekenen van parochianen, locatieraden en pastoraatsgroepen en last but not least, de beide parochiebesturen. Met Gods hulp zullen we een heel eind komen. Wij wensen jullie een vruchtbare arbeid. Jan Groen, vice-voorzitter parochiebestuur 4

5 VIEREN Met de bus naar The Passion The Passion is de moderne en spraakmakende hervertelling van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Het is een groot cultureel popevenement, met het lijdensverhaal als leidraad en een groot verlicht kruis als blikvanger. Dit grote kruis wordt op donderdag 2 april door Enschede gedragen en gevolgd door een lange stoet mensen. In het programma worden verschillende scènes uitgebeeld met Bijbelse hoofdpersonen als Jezus, Maria en Judas en spelen Nederlandse popbands bekende nummers. The Passion wordt live uitgezonden op televisie en trok vorig jaar ongeveer 3,5 miljoen kijkers. Omdat dit een prachtig evenement is, wordt er vanuit de St. Maartenprochie en St. Lucasparochie een bus geregeld zodat tieners en jongeren (12-30 jaar) dit spektakel in Enschede persoonlijk kunnen meemaken. Er zullen voldoende begeleiders meegaan. Hieronder vind je de busroute met bustijden en opstapplaatsen. De kosten voor de busreis naar The Passion in Enschede (heen en terug) bedragen maar 10,- p.p. In Enschede nemen we deel aan een jongerenviering waarna we naar het hoofdpodium lopen om The Passion live mee te maken. Opgave kan tot zondag 29 maart door te mailen naar pastoraal werker Hao Tran: parochie-sintmaarten.nl. Geef je snel op want er is maar een beperkt aantal plaatsen en vol is echt vol. Busroute, tijden en opstapplaatsen: uur Zeist, parochiecentrum, Rozenstraat uur Woudenberg, H. Catharinakerk, Willem de Zwijgerlaan uur Leusden, St. Jozefkerk, Hamersveldseweg uur Barneveld (Esveld), Oosterbosbad, Meester Troelstralaan uur Aankomst Enschede uur Vertrek naar huis De smaken van Pesach Jezus wilde aan het einde van zijn leven nog eenmaal met zijn volgelingen deze maaltijd vieren. Deze gebeurtenis zou je kunnen zien als de geboorte van het christendom, omdat tijdens deze gelegenheid het Avondmaal is ingesteld. De Pesach maaltijd is een belangrijk gebeuren voor het Joodse volk. De instelling ervan bij de uittocht uit Egypte, duizenden jaren geleden, wordt gezien als de geboorte van het Joodse volk. Aan de Pesach maaltijd zijn veel betekenisvolle gebruiken en woorden verbonden, die ook voor christenen hun waarde hebben. Op weg naar Pasen horen we over de verschillende smaken van de joodse Pesachmaaltijd. Er komen verschillende etenswaren op tafel. Voorafgaand aan de vesper van Witte Donderdag willen wij met een eenvoudige maaltijd aandacht schenken aan deze traditie. U bent van harte uitgenodigd te komen proeven. Donderdag 2 april 2015 van 18:30 tot 19:30 uur Locatie: Pauluscentrum Hoevelaken Contact: Liesbeth van het Ende en Anneke van der Herberg Goede Vrijdag: Via Dolorosa Maak op Goede Vrijdag de Via Dolorosa (kruisweg) mee in de Catharinakerk in Barneveld. Aanvang: uur. Deze eigentijdse viering is voorbereid door jongeren, iedereen is van harte welkom. Kom ook en laat je inspireren wat de kruiswegstaties in jouw leven kunnen betekenen. 5

6 VIEREN Datum Vieringen doordeweeks 18 maart Leusden Achterveld Barneveld Ermelo Wo u. WCV; Do u. Rozenkransgebed Za u. + do u. EV in kapel Huize St. Jozef F. Kok Caeciliakoor u. AV PGV C. Hollanders B. Piepers Caeciliakoor u. EV K. Donders R. Bouwman Kinderkoor u. OV Veertigdagentijd 21 maart 22 maart Jer. 31, 31-34; Heb. 5, 7-9; Joh. 12,20-33 H. Zemann KWD 25 maart u. OV Veertigdagentijd 28 maart u. Paasoratorium PGV 29 maart Palmzondag Jes. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Mc. 14,1-15, 4 K. Donders/LK Ruach u. OV Viering van Boete en Vergeving 1 april 2 april Witte Donderdag Ex. 12, ; Kor. 11,23-26; Joh. 13, 1-15(b) u. EV K. Donders/R. Bouwman Generations u. Paasspel A. Bottenberg Vlindertjes u. GV B. Piepers u. GV F. Kok Cantores 3 april Goede Vrijdag Jes. 52,13-53,12; Heb. 4, ,7-9; Joh.18, 1-19, u. Kruisweg PGV u. GV K. Donders/R. Bouwman LK Ruach u. GV H. Tolboom Vivente u. Via Dolorosa A. Bottenberg + jongeren Cantagio u. Kruisweg Th. Trompetter u. GV F. Kok gemengd koor u. EV Paaswake K. Donders/R. Bouwman Generations u. Concert: Slavisch Koor Byzantium H. Zemann/LK Ruach KWD u. EV H. Tolboom Vivente u. EV H. Zemann A. Bottenberg Scola 4 april - Paaswake 5 april Eerste Paasdag Hand. 10, 34a+37-43; Kol. 3,1-4 of 1 Kor. 5, 6b-8; Joh. 20, 1-9(b) of Mc 16,1-8(b) 6 april Tweede Paasdag Hand. 2, ; M. 28, april 12 april u. GV Wake Stille Zaterdag Th. Trompetter Gemengd koor K. Donders u. AV PGV LK Ruach Hand. 4,32-35; 1 Joh. 5,1-6; Joh. 20,19-31 (b) u. EV K. Donders u. PGV Caeciliakoor; u. Dopen R. Bouwman u. PGV 1e H.C. viering K. Donders/A. Bottenberg Hand. 3, ; 1 Joh. 2,1-5a; Lc. 24, 35-48(b) u. EV H. Tolboom/LK Ruach u. AV voor mensen met een beperking H. Beerman Vivente u. EV J. Onland B. Piepers 1e H.C. viering K. Donders/H. Tran, Vlindertjes u. PGV C. Hollanders Scola F. Kok Caeciliakoor K. Donders F. Kok Scola u. PGV u. OV ism Zendingskerk Th. Trompetter/ds. R. Wahl 18 april 19 april u. AV H. Tran/LK Ruach 25 april 26 april Hand. 4,8-12; 1 Joh. 3,1-2; Joh. 10,11-18(b) 2 mei 3 mei 9.30 u. EV K. Donders u. Ontmoeten in Geloof Hand. 9,26-31; 1 Joh. 3,18-24; Joh. 15,1-8(b) u. EV H. Tolboom Generations u. Dodenherdenking PGV Vivente 4 mei u. AV PGV LK Ruach 9 mei 10 mei 14 mei Hand. 10, ; 1 Joh. 4,7-10; Joh. 15,9-17(b) Hand. 1,1-11; Ef. 1,1723; Mc. 16,15-20(b) u. EV H. Zemann u. PGV St. Caeciliakoor u. EV K. Donders 6

7 VIEREN Harderwijk Hoevelaken Nijkerk Putten 1e wo. vd maand: u. WVC Zo u. Poolse viering Voorthuizen u. OV Veertigdagentijd u. AV PGV M. Veen Cantores u. AV PGV Pauluskoor + KWD F. Kok Cecilia u. EV H. Zemann Gregoriaans koor u. OV Veertigdagentijd A. Bottenberg Caeciliakoor A. Bottenberg Pauluskoor B. Piepers koor Catharina&Baken F. Kok Toverbal u. EV J. Onland Caeciliakoor u. PGV Pauluskoor u. EV H. Tolboom Cecilia u. GV C. Hollanders u. Kruisweg PGV u. GV PGV cantores u. Kruisweg PGV u. GV PGV Cantori u. Kruisweg PGV u. GV B. Piepers u. Kruisweg met kinderen Th. Marissink u. GV C. Hollanders u. Kruisweg PGV u. GV Wake Stille Zaterdag PGV Panta Rhei u. EV Paaswake H. Tolboom Pauluskoor u. GV Wake Stille Zaterdag F. Kok Cecilia u. GV Wake Stille Zaterdag C. Hollanders Cantabile u. GV Wake Stille Zaterdag B. Piepers J. Onland Caeciliakoor B. Piepers Pauluskoor A. Bottenberg Catharina B. Piepers Gregoriaans koor F. Kok u. EV 1e H.C.-viering H. Tolboom/R. Bouwman Catharina u. PGV R. Bouwman Cantores B. Piepers Pauluskoor u. PGV+KWD Cecilia uur Dopen R. Bouwman u. Kleuterkerk; u. PGV u. PGV Caeciliakoor R. Bouwman Pauluskoor u. PGV Catharina R. Bouwman F. Kok Cantores u. WCV R. Bouwman u. EV K. Donders J. Onland Cantores B. Piepers u. EV+KWD K. Donders Cecilia B. Piepers Cantabile A. Bottenberg Caeciliakoor u. EV H. Tolboom Pauluskoor A. Bottenberg Catharina u. PGV u. PGV Fietstocht u. PGV

8 LEREN Je kind laten dopen In onze kerk is het gebruik dat kinderen op jonge leeftijd worden gedoopt. Door de doop wordt je kind opgenomen in het geloof. En wat ook belangrijk is: je kind wordt opgenomen in onze geloofsgemeenschap. In onze parochie hebben we doopvieringen met meerdere dopelingen. De grootte van onze parochie en het beperkte aantal bedienaren van de doop zijn daar de redenen voor. We proberen de doopvieringen, wat plaats van doop betreft, te rouleren over de verschillende locaties. Per regio gaat het om één à twee vieringen per jaar. Bij de doop hoort een doopvoorbereiding van de ouders. We bespreken waarom de ouders hun kind willen laten dopen. We gaan in op de betekenis van het doopsel en de opzet van de viering. Vaak leidt dit tot boeiende geloofsgesprekken. In een tweede bijeenkomst kunnen de ouders samen met leden van de doopwerkgroep bespreken hoe de doopviering wordt vormgegeven, dat alles natuurlijk binnen de regels van een kerkelijke doopviering. Eerste H. Communie Op zondag 12 april doen de kinderen uit de regio Noord de Eerste Communie in Ermelo en de kinderen uit de regio Midden de Eerste Communie in Nijkerk. Op zondag 26 april doen de kinderen uit de regio Zuid hun Eerste Communie. Het belooft weer een mooi feest te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Met het project Blijf dit doen maken kinderen op een eigentijdse manier kennis met de persoon van Jezus en de viering van de eucharistie. De naam van God staat centraal: Ik zal er zijn. Kinderen ervaren dat God altijd bij je is en dat je Hem op een bijzondere manier kunt ontmoeten in de viering van de eucharistie. Als u dit leest hebben er dit jaar al doopvieringen plaatsgevonden in Harderwijk en Putten. Doopvieringen staan gepland voor Achterveld (12 april), Nijkerk (19 april) en Leusden (26 april). De vieringen vinden plaats op zondag normaliter rond half twee/twee uur. Mocht u uw kind willen laten dopen in de loop van dit jaar, meldt u dan aan via: Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het doopsel kunt u mailen naar: Diaken Rini Bouwman Het Heilig Vormsel Kinderen uit groep 8 en jaar 1+2 van het voortgezet onderwijs kunnen zich voor het vormsel aanmelden. Dat kan tot 20 april bij het secretariaat Leusden. We starten in mei. Naar verwachting zal de gezamenlijke vormselviering in november zijn. 8

9 LEREN DIENEN Hoe zat het ook alweer? De Paaskaars Licht van Christus, met deze woorden wordt het licht op de paaskaars in de paaswake plechtig in een donkere kerk binnengedragen en aan alle gelovigen uitgedeeld. Dat is altijd een indrukwekkend gebeuren. De paarskaars is een symbool van Christus die zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. (Joh. 8,12). Het Licht staat symbool voor de overwinning op de duisternis van de dood Op de Paaskaars zien we een kruis afgebeeld met aan de uiteinden en in het midden vijf gaten om er in de paaswake vijf wierookkorrels in te doen, een verwijzing naar de vijf kruiswonden van Jezus. Boven het kruis staat de eerste letter (de alfa) en eronder de laatste letter van het Griekse alfabet (omega). De symbolische betekenis komt uit het Bijbelboek Openbaringen (1,17) waarin Jezus zegt de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde te zijn. Ook het jaartal van het lopende jaar staat er op, vaak versierd met een religieuze afbeelding zoals een duif, symbool van de heilige Geest. Na het Pinksterfeest wordt de paaskaars gedoofd en bij de doopvont neergezet. Ze wordt aangestoken bij liturgische vieringen waarin op een bijzondere manier de Verrezen Heer in het vizier komt: bij de doop, bij de uitvaart en bij huwelijken. Tegelijk herinnert het Paaslicht ons aan de opdracht van iedere gelovige, om kind van het licht te zijn (Ef. 5, 8). Veel mensen hebben thuis een paarskaars in een wat kleiner formaat, die bij bijzondere momenten wordt aangestoken. Het Vastenaktieproject van 2014: Water voor leven Eind 2014 hebben we vernomen dat we, als St. Lucasparochie, ruimschoots het bedrag hebben opgehaald dat we ons ten doel hadden gesteld. Naast de bijdrage vanuit de vastenaktie en de St. Lucasparochie, is uit andere giften genoeg geld verzameld voor de aanleg van een tweede waterpomp. In oktober 2014 is op lokaal niveau door de plaatselijke bestuurders besloten welke twee dorpen een waterpomp gaan krijgen, zoals in het dorpje Bouloumpéra in de gemeente Midebdo, waar bij de school een nieuwe pomp aangelegd gaat worden. In dit dorp bestaat er dringend behoefte aan drinkwater (zie foto). Stichting Faso gaat in overleg met tijdelijke bestuurders komen tot een aanbesteding van deze waterpompen. Er wordt naar gestreefd om de aanleg te starten in februari, of uiterlijk in maart In de volgende Lucasbrief kunt u lezen of de pompen inmiddels klaar zijn en in gebruik! MOV Nijkerk, Marja de Werd Vastenaktie 2015 voor Sri Lanka Nadeeka, 13 jaar, maakt deel uit van de Regenboogkinderen. Zij woont op de theeplantage Hanthana Field, ze gaat iedere dag naar school, maar ze is ook verantwoordelijk voor het huishouden. Haar moeder werkt in het buitenland, haar vader probeert met dagwerk geld voor zijn gezin bijeen te sprokkelen. Bij SETIK volgt Nadeeka, samen met de Regenboogkinderen, workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en vreedzaam samenleven. De Tamil-en Singaleze jongeren krijgen o.a. les in elkaars taal en cultuur. Zo dragen zij bij aan de vrede en verzoening tussen beide bevolkingsgroepen. DE MOV groepen van de St. Lucasparochie hebben gekozen voor dit project in Sri Lanka. U kunt hieraan bijdragen in de collectes of door overmaking op het banknummer van uw locatie, o.v.v. Vastenaktie Meer informatie: 9

10 ONTMOETEN EXPOSITIE St. Jozefkerk Achterveld 70 JAAR BEVRIJDING Openingstijden: Dinsdag 5 mei Zaterdag 9 mei Zondag 10 mei Donderdag 14 mei Vrijdag 15 mei Zaterdag 16 mei Zondag 17 mei uur Palmzondag 29 maart 2015 is de aftrap op weg naar de Wereldjongerendagen 2016 in de H. Antoniuskerk te Dordrecht. Voor meer informatie: en houd onze Facebook in de gaten. Hemelvaart Voor mij persoonlijk is hemelvaart verbonden met dauwtrappen op de fiets. Jarenlang ging ik met de kinderen uit de hoogste klas van de Gabrielschool in Putten dauwtrappen. We vertrokken s morgens om zes uur en fietsten dan over de prachtige Veluwe naar een RK kerk, waar we de mis bijwoonden. Daarna vervolgden we de tocht. Onderweg genoten we van een meegebrachte picknick. Tegen het eind van de middag, na meestal een afstand van rond de 100 km, arriveerden we weer bij school. En dat voor kinderen van 11/12 jaar! Toen er na de parochievergroting op Hemelvaartsdag in Putten geen viering werd gehouden en de kerk gesloten was, besloot ik voor de mensen die dat wilden en konden via een mooie route naar de Goede Herderkerk in Ermelo te fietsen. Na de viering hebben we de tocht voorgezet. Er waren toen ongeveer 20 deelnemers. We maakten gebruik van de oorspronkelijke kerkpaden die nog bestaan. In het jaar daarop werd vanuit Ermelo verzocht om samen met hen op Hemelvaart iets dergelijks te organiseren. Vanaf toen reden de deelnemers van Putten en Ermelo naar één van beide kerken. Na de dienst gebruikten we samen een eenvoudige lunch. Sinds twee jaar is ook Nijkerk bij ons aangesloten. Het afgelopen jaar kwamen de Ermelose medeparochianen bij ons koffie drinken om daarna gezamenlijk naar Nijkerk te rijden. Na de dienst gebruikten we met 80 deelnemers in Nijkerk de lunch! Dat is ook voor ons het maximum haalbare aantal deelnemers. Paaswens Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Niet de duisternis maar het licht... niet de dood maar het leven overwint. Christus is verrezen, Hij is waarlijk opgestaan! We zien dat voor God niets onmogelijk is Alles wordt nieuw! Wij wensen u een Zalig Pasen! Parochiebestuur, Pastoraal Team en de Redactie van de Lucasbrief Dit jaar zullen we op donderdag 14 mei weer een tocht organiseren. Het zal zo gaan: Ermelo en Putten trekken gezamenlijk via verschillende routes op naar Nijkerk. Daar zal dan voor koffie worden gezorgd. Vervolgens fietsen we met zijn allen naar Ermelo voor de dienst en lunch. Uiteraard alleen bij goed weer! Voor nadere informatie: of Theo Marissink 10

11 ONTMOETEN Lieddag 2015 Een prachtige Lieddag in de St. Jozefkerk van Leusden met ± 90 enthousiaste koorzangers, die met grote inzet nieuwe Psalmmelodieën en andere nieuwe liederen instudeerden en uitvoerden in de afsluitende Vesperviering. Ik draag het stokje over aan Jongen van de bakker Het zangtalent van Cees Aelbers, jongste telg van acht uit een echte bakkersfamilie, werd in 1957 ontdekt toen hij als sopraan zong in het door meester Heyke opgerichte jongenskoor. Zijn belangstelling voor het (kerk)orgel werd min of meer bij toeval ontdekt. Cees maakte een van de magneetkleppen van het oude orgel los deze bleven nog wel eens hangen en speelde een riedeltje op het orgel. Hoofdmeester Maas was toevallig in de kerk en vond dat Cees als zoon van de dirigent wel les kon nemen bij pastoor Bach. Van hém leerde Cees als jonge jongen het orgel te bespelen en hij bracht heel wat uren als misdienaar, organist en bestuurder door in de kerk. Zijn eerste begeleiding op orgel verzorgde hij bij het huwelijk van echtpaar Blom-Bakker. Ook was hij nauw betrokken bij de komst van het nieuwe orgel in 1981: De investering in dat orgel had wel wat voeten in de aarde, maar het door Leeflang gebouwde orgel is tot op de dag van vandaag prachtig en robuust gebleken. Nadat Cees als dirigent startte bij gospelgroep The Valley Singers werd hij ook de opvolger van de toenmalige dirigent van het Caeciliakoor, Aart van den Hudding, die uiteindelijk ook zijn schoonvader werd. Met datzelfde koor verzorgde hij de muziek in de viering van de Lucasdag in Daarnaast maakte Cees deel uit van de commissie Lieddag en was hij nauw betrokken bij de liedkeuze voor de advent en de vastentijd binnen onze parochie. Bijzondere momenten Cees vertelt: Samen met het koor hebben we veel mooie diensten en uitvaarten begeleid, toch is het vooral te danken aan organist Wil van Ek dat we de mooie liederen van Oosterhuis en Oomen kunnen zingen. Dat orgel- en pianospel is toch een graadje moeilijker! Bijzonder was ook de samenwerking met de andere koren en dirigenten in de geloofsgemeenschap. Spannend was vooral de periode toen Cees door een griep zijn gehoor verloor, maar gelukkig is dat nu nog steeds herstellende. Ingeving Het moment om te stoppen werd Cees ingegeven toen twee jaar geleden een tweetal andere bestuurders [Paus Benedictus en koningin Beatrix, red.] stopten. Cees: 21 april is het 50 jaar geleden dat ik ben begonnen en het is een mooi jubileum om te stoppen. Hij hoopt dat de nieuwe dirigent uit eigen gelederen ook op basis van wederzijds respect een fijne samenwerking heeft met de voorgangers en de loyale koorleden, want een mooie viering maak je samen. Toekomst Cees geeft aan dat hij eerst maar eens een jaar verlof neemt om zich te bezinnen en anderen de ruimte te geven. Hij blijft graag betrokken bij (de coördinatie van) rouw- of trouwdiensten. En natuurlijk staat de deur altijd open voor de voorgangers en zijn opvolgster Carla Schulte. Het is hier altijd een zoete inval geweest en dat blijft zo. Zondag 19 april is er na afloop van de viering om uur in Barneveld gelegenheid om Cees te bedanken. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Sonja Rippen 11

12 KIDS/JONGEREN Paasweekend voor tieners en jongeren Aankomend Paasweekend, 4 en 5 april 2015, wordt voor tieners en jongeren (15-30 jaar) van de St. Maartenparochie, de St. Lucasparochie en de Vietnamese parochie een Paasweekend georganiseerd. Het weekend begint op zaterdag 4 april om uur en eindigt op zondag 5 april om uur. De plaats is nog onbekend, maar zodra deze bekend is, wordt het op de website van de parochie kenbaar gemaakt. We proberen een locatie te vinden binnen de St. Maartenparochie of de St. Lucasparochie. Het wordt een fantastisch weekend waarin je vele andere tieners en jongeren ontmoet en beter leert kennen. We gaan het geloof verkennen en dieper duiken in het mysterie van Pasen. Er zijn gave workshops en er is vooral veel gezelligheid. Hou je van gezelligheid en diepgang en vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, dan moet je zeker naar dit Paasweekend gaan. We overnachten in het parochiecentrum op luchtbedden/slaapmatjes. Opgave kan tot zondag 29 maart door te mailen naar pastoraal werker Hao Tran: nl. De kosten voor dit weekend bedragen slechts 15,- p,p. Dit is inclusief programma, overnachting, maaltijden en drinken. Kun je alleen de zaterdag of alleen de zondag deelnemen, dan ben je ook van harte welkom, maar laat dit wel even weten. BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES korting voor jeugd en jongeren 2 t/m 9 mei 2015 Heb jij ook zin om in de meivakantie lekker een weekje weg te zijn uit de dagelijkse sleur van school of werk? Houd je van gezelligheid en vind je het leuk om andere kinderen, tieners en jongeren te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te ontdekken? Dan ben je van harte uitgenodigd om samen met je parochie deel te nemen aan de Lourdesbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht. De reis kost voor kinderen t/m 12 jaar 499,- en voor tieners en jongeren t/m 25 jaar 599,-. Maar vanwege een flinke subsidie van diverse kanten ( 299,50 voor jongeren en 199,50 voor kinderen door parochie/caritas, Lourdesfonds, jongerenfondsen) hoeven kinderen, tieners en jongeren (0 t/m 25 jaar) zelf maar 299,50 te betalen. Meer info: Dinsdag 24 maart uur Tweede voorbereidingsavond reis West- Turkije, parochiecentrum De Kom Leusden Woensdag 25 maart uur Tegels vertellen het passieverhaal, Pauluscentrum Hoevelaken Donderdag 26 maart uur Jongerencatechese thema Biechten, Catharinakerk Harderwijk Zondag 29 maart 2015 Palmzondag Aftrap Wereldjongerendagen 2016, H. Antoniuskerk Dordrecht Woensdag 1 april uur Chrismamis Aartsbisdom Utrecht, Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn Donderdag 2 april uur Met de bus naar The Passion in Enschede; uur Pesach maaltijd, Pauluscentrum Hoevelaken uur Kinderpaasspel Achterveld Zaterdag 4 en zondag 5 april 2015 Paasweekend voor tieners en jongeren St. Maartenparochie en St. Lucasparochie Zondag 12 april 2015 Eerste Heilige Communie: - Ermelo, Harderwijk en Putten in Ermelo - Hoevelaken en Nijkerk in Nijkerk; Doopviering Achterveld Dinsdag 14 april uur Derde voorbereidingsavond reis West-Turkije, parochiecentrum De Kom Leusden Zondag 19 april uur Na afloop van de viering afscheid Cees Aelbers, Barneveld; Doopviering Nijkerk Zondag 26 april 2015 Eerste Heilige Communie: Achterveld, Barneveld/Voorthuizen en Leusden in Achterveld; Doopviering Leusden Dinsdag 28 april uur Vierde voorbereidingsavond reis West- Turkije, parochiecentrum De Kom Leusden Donderdag 30 april uur Jongerencatechese thema Eucharistie, Catharinakerk Barneveld 2 mei t/m 9 mei 2015 Bisdombedevaart naar Lourdes Zondag 10 mei uur Oecumenische viering met uitvoering Mis van Henny Vrienten door projectkoor Ruimte en orkest Goede Herderkerk Ermelo Donderdag 14 mei 2015 Hemelvaart Dauwtrappen op de fiets Ermelo, Putten en Nijkerk

PAASQUIZ. met antwoorden en enkele gedachten

PAASQUIZ. met antwoorden en enkele gedachten PAASQUIZ met antwoorden en enkele gedachten 1. Waar ligt de oorsprong van Pasen? 0 Bij de Joodse Pesach 0 Bij de Islam 0 Bij de Pesach van de moslims 0 Bij de eerste eieren die in de lente gelegd werden

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Lucasbrief LUCASDAG 2015. Kerststallen in de Ansfridus H. Vormsel in Achterveld. nov./dec. 2015. Parochieblad van de St.

Lucasbrief LUCASDAG 2015. Kerststallen in de Ansfridus H. Vormsel in Achterveld. nov./dec. 2015. Parochieblad van de St. Lucasbrief Parochieblad van de St. Lucasparochie /dec. 2015 LUCASDAG 2015 Verder in dit nummer o.a.: PCI/Caritas St. Maartenspelen Wereldjongerendagen Kerststallen in de Ansfridus H. Vormsel in Achterveld

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Lucasbrief. Eerste Heilige Communie. Verslag The Passion. Eerste lustrum Lucasdag Kevelaer 2015 WJD 2016 in Krakau Een nieuw heilig jaar

Lucasbrief. Eerste Heilige Communie. Verslag The Passion. Eerste lustrum Lucasdag Kevelaer 2015 WJD 2016 in Krakau Een nieuw heilig jaar Lucasbrief Parochieblad van de St. Lucasparochie mei - juni 2015 Eerste Heilige Communie Verder in dit nummer o.a.: Eerste lustrum Lucasdag Kevelaer 2015 WJD 2016 in Krakau Een nieuw heilig jaar Zomerweek

Nadere informatie

Lucasbrief. Nieuwe start. Kerkbalans 2015 Reis Turkije OpfrisMis LIEDDAG. Afscheid pastoor Henk van Doorn Voorstellen pastoraal team

Lucasbrief. Nieuwe start. Kerkbalans 2015 Reis Turkije OpfrisMis LIEDDAG. Afscheid pastoor Henk van Doorn Voorstellen pastoraal team Lucasbrief Parochieblad van de St. Lucasparochie februari/maart 2015 Nieuwe start Verder in dit nummer o.a.: Afscheid pastoor Henk van Doorn Voorstellen pastoraal team Kerkbalans 2015 Reis Turkije OpfrisMis

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶ Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Wit, goed, stil, Feest! Je moet het verband tussen deze woorden maar snappen Dit jaar

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier!

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Preek op de Witte Donderdag jaar C - 2016 Welkom beste mensen bij deze heilige mis op Witte donderdag. Beste mensen Vanavond op de witte donderdag

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur,

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur, Aan de ouders van de leerlingen uit groep 4 Beste ouders, Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de kerk op zondag om, kan uw kind zijn/haar Eerste H. Communie doen. De eerste stap in onze katholieke

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders NIEUWSBRIEF VOOR JONGEREN EN JONGE GEZINNEN NIEUWSBRIEF Voor jongeren en jonge gezinnen Veertigdagentijd en Pasen 2016 VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN Wekelijkse

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het doopsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het doopsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het doopsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent dopen

Nadere informatie

HOE HET LIJDENSVERHAAL VAN DE VISSERMAN UIT NAZARET EEN HELE SCHOOL IN BEWEGING KAN BRENGEN

HOE HET LIJDENSVERHAAL VAN DE VISSERMAN UIT NAZARET EEN HELE SCHOOL IN BEWEGING KAN BRENGEN HOE HET LIJDENSVERHAAL VAN DE VISSERMAN UIT NAZARET EEN HELE SCHOOL IN BEWEGING KAN BRENGEN Sint-Jozefsinstituut Tielt Noëlla Vandeputte Nathalie Verstraete A KORTE VOORSTELLING VAN DE SCHOOL B HOE HET

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V 1. Veertigdagentijd Datum: Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

50 e jaargang, nr. 4 Juli 2015

50 e jaargang, nr. 4 Juli 2015 Inhoud De zomer... 1 Toekomst van onze Puttense... 2 H. Maria- Zuivering geloofsgemeenschap... 2 Vasten/veertigdagentijdproject 2015.... 2 Herhaalde oproep... 2 KERKDIENSTEN... 3 DIENBEURTEN MISDIENAARS...

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Lucasbrief. Voorbereiding Vormsel. Notenclub. Enc. Laudate Si. Reis naar Santiago. sept./okt. 2015. Parochieblad van de St.

Lucasbrief. Voorbereiding Vormsel. Notenclub. Enc. Laudate Si. Reis naar Santiago. sept./okt. 2015. Parochieblad van de St. Lucasbrief Parochieblad van de St. Lucasparochie sept./okt. 2015 Voorbereiding Vormsel Verder in dit nummer o.a.: Alles is lucht LUCASDAG Doordeweekse vieringen Reis naar Santiago Enc. Laudate Si Notenclub

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie