Drieëntwintigste zondag door het jaar (B)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drieëntwintigste zondag door het jaar (B)"

Transcriptie

1 Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr september 2015 Drieëntwintigste zondag door het jaar (B) Marcus 7, Hij ziet Jezus bidden en dan opeens hoort hij : Effata, ga open. _ Vierentwintigste zondag door het jaar (B) Marcus 8, En zoals Mozes de slang omhoog gestoken heeft in de woestijn, zo moet de Mensenzoon worden verhoogd, - opdat ieder die gelooft in Hem eeuwigheidsleven mag hebben.

2 ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum Telefoon: t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum Bankrekening / IBAN: NL13RABO Website: stpaulusparochie.nl Dan klikken op Beltrum ///*\\\ PASTORALE ZORG: Zijn er voorkomende gevallen waarbij voor u persoonlijk of voor uw directe omgeving pastorale zorg gewenst is, dan neemt u contact op met een van de volgende pastores: Pastores: Postadres: telefoon: H. de Jong Kloostersteeg BB Groenlo S. Nagelmaeker Ververij KN Eibergen A. Zoet Nieuwstad BD Groenlo ///*\\\ BIJ OVERLIJDEN: Contact opnemen met: - uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) GUV & Wekking Uitvaartverzorging Oost-Gelre e.o., tel (lokaal tarief) - uitvaartverzorging Lichtenvoorde-Groenlo, tel. (0544) of een uitvaartcentrum naar uw keuze. Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen. Het uitvaartcentrum is op de hoogte van de gang van zaken aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden. ///*\\\ CENTRAAL SECRETARIAAT ST. PAULUSPAROCHIE Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo Bereikbaar: Maandag t/m donderdag van tot uur Tel

3 PAROCHIESECRETARIAAT: In het parochiecentrum tel. (0544) voor: - opgave misintenties ( 7,50 incl. jaargedachtenis) voor de periode zaterdag 19 september t/m vrijdag 2 oktober 2015: uiterlijk t/m maandag 14 september - vragen en informatie - aanmeldingen doop / huwelijk - kerktelefoon - ledenadministratie (voor alle vragen) Openingstijden: maandagavond uur donderdagochtend uur ///*\\\ AANLEVERING KOPIE VOOR DE ECHO : bij Fien Ballast, Kampstraat 19 - in brievenbus, wel duidelijk vermelden: Kopie Echo - of per s.v.p. in Word-document voor de periode zaterdag 19 september t/m vrijdag 2 oktober 2015: uiterlijk t/m maandag 14 september ///*\\\ AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKLIJKE VIERINGEN: na telefonische afspraak bij Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum. U kunt haar elke werkdag bellen tussen en uur op telefoonnummer: adres: ///*\\\ AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK: na telefonische afspraak bij t Achterummeke Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten) Brievenbus is aanwezig. adres: ///*\\\ -3-

4 Drieëntwintigste zondag door het jaar (B) 5 / 6 september 2015 Lezingen: Jesaja 35, 4 7a Marcus 7, Ga open, luister en spreek! Wat het betekent om niet te kunnen horen en spreken, kan ik me niet voorstellen. Niet kunnen deelnemen aan gesprekken, geen muziek kunnen horen, of vogels die fluiten. Communiceren met gebaren, briefjes, via een computer, spraak afzien. Het is mogelijk, maar niet makkelijk en er zijn veel situaties waar je niet wordt begrepen, of waarin je veel ontgaat. Het is een situatie van ernstige beperkingen en isolement, waardoor het moeilijk is je ten volle te ontplooien en je plek te vinden en mee te doen in de samenleving. Ook als je een moeilijke periode in je leven doormaakt die alles op z n kop zet en je in een situatie brengt waarin je mogelijkheden ernstig beperkt zijn, kun je als het ware doof of blind worden voor de wereld om je heen. Je kunt zo ontzet zijn, dat je sprakeloos wordt, zoveel pijn hebben, dat er verder niets meer is, zo verdrietig, dat alle kleur verdwenen lijkt, zo machteloos dat er niets meer uit je handen komt. Je ervaart zinloosheid, leegte, isolement, wanhoop, machteloosheid, vruchteloosheid. Zo n situatie van moeten leven met ernstige beperkingen, isolement en vervreemding noemt de Bijbel ballingschap. Weggevoerd zijn uit Israël, leven in een land met een vreemde godsdienst, taal, gebruiken. Vernederd, gecontroleerd, gedwongen te werken, verlies van identiteit, geen toekomst zien, isolement. In die situatie houdt de profeet Jesaja de mensen een visioen voor van de terugkeer naar Israël in prachtige, bemoedigende beelden. De woestijn en de wildernis zullen bloeien. Alle beperkingen en handicaps van mensen worden opgeheven. Er komt een einde aan angst en vervreemding, wanhoop en machteloosheid, want alles wat bedreigend is - wilde dieren, mensen met kwade bedoelingen - zal verdwijnen. Voor de mensen die nu gebukt gaan onder hun ballingschap zal een nieuwe weg zich openen, zegt Jesaja in hoofdstuk 35 (lees het hele hoofdstukje!). Zij kunnen terugkeren, thuiskomen, hun identiteit hervinden, werken aan hun toekomst. Hun doofheid, blindheid, sprakeloosheid en kreupelheid zijn opgeheven. Hun levenskracht en levenslust is hen teruggegeven, hun toekomst geopend. Effata, ga open, zegt Jezus tegen de man die doof en stom is. Ook zijn situatie is die van een ballingschap: ernstig beperkt in zijn mogelijkheden, geïsoleerd. Jezus opent zijn oren, maakt zijn tong los en geeft hem daarmee zijn mogelijkheden om te communiceren terug. Hij opent een nieuwe weg voor de man die, geeft hem perspectief, toekomst. De man spreekt normaal, op rechte wijze. Dat wijst erop, dat deze niet-joodse man uit Galilea niet alleen genezen is, maar ook het Woord van God, dat redding en bevrijding uit onderdrukking en ballingschap aanzegt, heeft verstaan. Met hartelijke groet, Annet Zoet, pastoraal werker St. Paulusparochie -4-

5 V I E R I N G E N E N I N T E N T I E S van zaterdag 5 t/m vrijdag 11 september 2015 Dit weekend is er geen viering vanwege de kermis. De misintenties zullen worden meegenomen naar volgend weekend. Woensdag 9 september 9.00 uur in de kerk: GEEN viering ///*\\\*///*\\\ -5-

6 Vierentwintigste zondag door het jaar (B) Ziekenzondag 12 / 13 september 2015 Lezingen: Jesaja 50, 5 9 Marcus 8, Wie is Jezus van Nazareth? De eerste indruk van iemand is belangrijk. Als we iemand voor het eerst ontmoeten, dan zijn we erop gericht erachter te komen wie iemand is. Zo n eerste scan voltrekt zich binnen een paar seconden. Dan hebben we die persoon ingedeeld: gevaarlijk of te vertrouwen, aardig of niet aardig, aantrekkelijk of niet aantrekkelijk. We zijn ons er echter niet bewust van, dat die eerste indruk voor een groot gedeelte bepaalt hoe we in de toekomst met iemand omgaan, welke mening we over hem of haar zullen vormen. Een eerste indruk is hardnekkig, ook al is hij voornamelijk op uiterlijkheden gebaseerd. Ongeveer op de helft van zijn evangelie laat Marcus Jezus aan zijn leerlingen vragen: wie ben ik volgens jullie? Op dat moment trekken zij al geruime tijd met Jezus rond. Zij hebben hem horen vertellen over God en over de wereld zoals God die wil: een wereld waar vrede heerst en mensen recht wordt gedaan, waar gedeeld wordt. Ook hebben zij meegemaakt hoe Jezus juist mensen opzoekt die arm zijn, ziek of buiten de samenleving staan, zoals tollenaars, geesteszieken en prostituees. Zij hebben hem zieken zien genezen en meegemaakt hoe duizenden mensen te eten kregen van slechts vijf broden en twee vissen. Jezus is benieuwd, of zij er iets van gesnapt hebben, of hun eerste indruk van hem plaats gemaakt heeft voor een besef van wie hij werkelijk is. Petrus heeft zijn antwoord vlot klaar: Jij bent de Christus, de Messias, de man van God, de gezalfde die ons volgens de Schriften beloofd is. Jij bent het op wie wij al eeuwenlang wachten. Dat is een antwoord dat perspectief en hoop geeft op een goede toekomst voor het joodse volk, dat leeft onder de Romeinse bezetting. Maar Jezus laat niets heel van dit rooskleurige toekomstbeeld. Hij vertelt, dat hem geen triomftocht te wachten staat, maar een moeilijke en zware weg met conflicten met religieuze leiders. Het zal ertoe leiden, dat men hem veroordeelt en hij moet sterven. Maar God zijn Vader zal hem op de derde dag doen opstaan uit de dood. Wat Jezus schetst, doet denken aan het beeld dat de profeet Jesaja schildert van de knecht van God die zal komen als een redder en bevrijder van mensen. Die knecht die zich bewust is van zijn bijzondere roeping zal niet terugschrikken voor kwade woorden, bespotting, bespuwing en agressiviteit, omdat hij weet dat God met hem is en hem zal helpen zijn taak te volbrengen. Zijn leerlingen schrikken van deze woorden en wijzen ze af. Het zal hen tot na de dood van Jezus kosten om te begrijpen wie Jezus is. Pas dan kunnen ze er iets mee en zetten ze zijn werk voort. Ook wij moeten voor onszelf de vraag beantwoorden: Wie is Jezus van Nazareth voor mij? Annet Zoet, pastoraal werker in de St. Paulusparochie -6-

7 V I E R I N G E N E N I N T E N T I E S van zaterdag 12 t/m vrijdag 18 september 2015 Zaterdag 12 september Ziekenzondag uur in de kerk: Woord- en Communieviering Voorganger: Werkgroep Koor: Kiddoesj Acolieten: GEEN MISINTENTIES: Tonia Kooijers (jgd.); Grada Reuvekamp-Stortelder; Herman Dreierink; Willem en Mina Stroet; Dien Geverinck-Ten Heggeler; Frans Harbers (jgd.); Gerda Wolterinck-Huinink en overl. fam. Wolterinck-Huinink; overl. ouders te Woerd-Nijhof; Bert Rigter (jgd.); Antoon ten Have; overl. fam. Venderbosch-Stoverink; Riek te Bogt-Roerdink; ome Jos Ribbers (nms. petekinderen); overl. fam. Gunnewijk-Keurentjes; Theo Brinke (jgd.); overl. fam. Brinke-Severt; Lies Stoverink-Garstenveld; Jan Huitink; Frans Rosing en overl. fam. Rosing-ter Bogt; Bennie Bouwmeesters; Frans (jgd.) en Dien Klein Gunnewiek-Lemelder. Woensdag 16 september 9.00 uur in de kerk: GEEN Viering uur in de kerk: Eucharistieviering n.a.v. opening K.B.O. seizoen Voorganger: H. de Jong Misdienaars: Babeth Wildenborg Mila ter Meer ///*\\\*///*\\\ -7-

8 W E E K E N D V I E R I N G E N S T. P A U L U S P A R O C H I E Weekend 5 / 6 september: Groenlo zo uur eucharistieviering Lievelde zo uur woord- en communieviering Beltrum geen viering Eibergen zo 9.00 uur eucharistieviering Rekken geen viering Neede geen viering Rietmolen geen viering Weekend 12 / 13 september: Groenlo zo uur eucharistieviering Lievelde zo 9.00 uur eucharistieviering Beltrum za uur woord- en communieviering Eibergen za uur eucharistieviering Rekken za uur woord- en communieviering Neede za uur eucharistieviering Rietmolen geen viering ///*\\\*///*\\\ K O M E N D E V I E R I N G E N I N O N Z E K E R K Weekend 19 / 20 september: Geen viering i.v.m. Oecumenische viering in Lievelde Weekend 26 / 27 september: Zaterdag 26 september uur Eucharistieviering met aandacht voor de vrijwilligers Zondag 27 september uur Terugkomviering voor dopelingen van 2014 ///*\\\*///*\\\ -8-

9 L O C A T I E M E D E D E L I N G E N OVER DOPEN GESPROKEN Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met: * Het secretariaat van de parochie, telefoon: Openingstijden: ma u. en do u. Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van uur en vinden plaats in het parochiecentrum. DOOPVIERING VOORBEREIDING: (onder voorbehoud) 27 september om uur Terugkomviering voor de dopelingen van november om uur 15 oktober en 22 oktober. OVERLEDEN Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van Jan Geverink Haneveldseweg 1 Bennie is overleden op 23 augustus jl. Hij werd 77 jaar. Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede herinneringen het verlies verzachten. WEEKENDWACHT ST. PAULUS PAROCHIE vrijdag 9.00 uur tot maandag 9.00 uur 4 t/m 7 sept. A. Zoet t/m 14 sept. H. de Jong

10 ACOLIETEN?? MISDIENAARS Woensdag 23 september 9.00 uur:?? MEDEDELINGEN 9 september: De viering van 9 september a.s. (woensdag na de kermis) vervalt. Taizé viering Woensdag 9 september is om uur een Taizé viering in de Oude Calixtus te Groenlo. U bent van harte welkom. Kermis-weekend geen viering In het weekend van 5/6 september is er geen viering i.v.m. de kermis. De opgegeven misintenties gaan mee naar de viering op zaterdag 12 september a.s. Secretariaat gesloten Vanwege de kermis is op maandag 7 september het parochiesecretariaat gesloten. 19 / 20 september geen viering In het weekend van 19/20 september is er in onze kerk geen viering. De opgegeven misintenties gaan mee naar zaterdag 26 september. Opbrengst collectes In de maand juli hebben de collectes in onze kerk het bedrag opgebracht van 535,96. MEDEDELING VAN DE LOCATIERAAD BELTRUM Bent u één van onze vele vrijwilligers voor de locatie Beltrum? Noteer dan nu alvast de datum in uw agenda voor de vrijwilligersmiddag, deze wordt gehouden op zondagmiddag 27 september 2015 (van uur tot ± uur). Nadere informatie volgt in de uitnodiging, die binnenkort bij u in de bus valt. Locatieraad Beltrum -10-

11 Alles komt weer boven Opnieuw die stekende pijn in mijn ziel God, leer mij leven met de pijn van toen de kwetsbaarheid van nu Laat mij niet verbitteren laat mij niet kolken in mijn eigen woede Maak mij zacht en moedig Laat mij leven met open ogen naar de toekomst Uit: De ronding van het leven Annemarie Hagoort, uitgeverij Narratio ZONNEBLOEM BELTRUM, NATIONALE ZIEKENDAG 2015 Zaterdag 12 september a.s. is weer de jaarlijkse viering van de Nationale Ziekendag in Beltrum. De viering is in samenwerking met het koor Kiddoesj. Er is een mooie viering in elkaar gezet en hierbij wordt u allen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Het thema van dit jaar is dan ook Ja, het kan!. Dit is ter gelegenheid van de Week van de Zonnebloem. Deze dag organiseert de Zonnebloem al sinds 1974 elk jaar op de tweede zondag van september en is bedoeld om de contacten tussen zieke en gezonde mensen te stimuleren en meer begrip voor elkaar te kweken. Een week waarin de vrijwilligers extra aandacht geven aan zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om een bloemetje na de viering mee te nemen en weg te brengen. Tot ziens op zaterdag 12 september a.s. om uur. Wil Spilman, Secr. Zonnebloem Beltrum -11-

12 VORMSELVOORBEREIDING In oktober 2015 wordt gestart met de vormselvoorbereiding voor de kinderen die nu in groep 8 zitten. Als voorbereiding daarop worden er op 3 locaties ouder-kindvormselinformatieavond georganiseerd voor vormelingen en hun ouders. Voor Beltrum is dat op: 16 september in Beltrum, in de basisschool de Sterrenboog Deze avond begint om tot ca. 21:15 uur, vanaf 19:15 staat de koffie klaar. Er komt, nog voor de kermis, een brief via de mail met nadere uitleg voor de ouders die het betreft. Mocht u geen mail ontvangen, en uw kind wel laten vormen, wilt u zich dan melden bij één van de werkgroep leden. Met vriendelijke groet, namens de Vormselwerkgroep Beltrum Lianne Dreierink Ellen Klein Avink Ria Zieverink GEVRAAGD: VOORGANGERS IN UITVAARTVIERINGEN OF IN AVONDWAKES Al vele jaren verzorgen leden van de werkgroep Avondwake in overleg met de familie van een overledene een avondwake op de avond voor de begrafenis of de crematie. Samen met de familie geven zij vorm aan dit samenzijn waarin het leven van de overledene wordt herdacht en met gebed en muziek wordt omlijst. Vaak gaan de leden van de werkgroep Avondwake met z n tweeën naar de familie toe en gaan zij ook met z n tweeën voor. Ook gaan de leden van de werkgroep Avondwake mee naar het crematorium, waar zij een gedeelte van de afscheidsbijeenkomst begeleiden en bezoeken zij enige tijd na de uitvaart de familie. Sinds vier jaar is er in de St. Paulusparochie de werkgroep Uitvaart. De leden van deze werkgroep begeleiden de familie van een overledene in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart. Zij gaan op bezoek bij de familie en luisteren naar hun verhaal. Samen met de familie bereiden zij de uitvaartviering voor. In de uitvaartviering zijn zij de voorganger. Ook gaan zij mee naar het kerkhof en soms naar het crematorium om daar het laatste afscheid te begeleiden. De leden van de werkgroep Uitvaart gaan voor in alle locaties van de St. Paulusparochie. Wij zoeken zowel mensen die willen voorgaan in avondwakes, als mensen die zich willen bekwamen om voorganger in uitvaartvieringen te worden. Voor mensen die zich tot dit werk aangetrokken voelen, wordt er vanaf september een cursus Voorgaan in uitvaarten georganiseerd. -12-

13 Na een intakegesprek volgen acht cursusavonden en een stage waarin cursisten meelopen met uitvaartvoorgangers en van dichtbij ervaren hoe hun werk er uit zal zien. Cursisten die kiezen voor de avondwake, doen ervaring op bij een werkgroep Avondwake en gaan mee met ervaren leden. In de cursus leer je hoe een uitvaartgesprek verloopt, hoe je een uitvaartdienst voorbereidt, wat de betekenis is van de verschillende rituelen die onze katholieke traditie rijk is en hoe je een eenvoudige overweging schrijft. Ook krijg je training in het voorgaan en leren je hoe je omgaat met verdriet en gemis bij nabestaanden om hen zo goed mogelijk bij te staan. Daarbij is er ook steeds aandacht voor je eigen bagage, inbreng en draagkracht. Cursusdata: 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 5/11, 12/11 en 19/11 s avonds. Cursusleiding: em. pastoraal werker Theo Bruens Plaats: Secretariaat Katholiek Enschede, Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. Opgave en informatie bij pastoraal werker Annet Zoet, , AANBOD VORMING EN TOERUSTING VOOR LEKENVOORGANGERS In de afgelopen periode zijn er in verschillende locaties vrijwilligers bereid gevonden om voor te gaan in vespervieringen, gebedsvieringen of woord- en communievieringen nu het pastoraal team minder vieringen kan verzorgen. Voor degenen die hierin graag wat toerusting willen krijgen, is er een tweetal cursussen: Het woord krijgen 6 bijeenkomsten voor voorgangers in de weekendliturgie Gelukkig zijn er in de diverse geloofsgemeenschappen en parochies nog steeds mensen te vinden die bereid zijn om in de weekendliturgie voor te gaan. Deze zes bijeenkomsten kunnen worden gezien als een toerusting, vorming én training ten behoeve van deze lekenvoorgangers. Enerzijds wordt er n basiskennis liturgie gegeven, vooral rondom de grondstructuur van de liturgie, met daarbij ook nodige informatie over voorbereiding, aanpak, hulpmiddelen etc. Anderzijds ligt er ook een groot accent op het doen, het oefenen. Daarom beginnen de bijeenkomsten met een korte viering waarin twee deelnemers voorgaan. Deze viering wordt besproken en dan kunnen allerlei praktische zaken aan bod komen. Er wordt ook getraind in voorlezen, voorbidden, houding en gebaar. Plaats: Secretariaat Katholiek Enschede, Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. Data worden nog bekend gemaakt in overleg met de cursusleiding. Kosten: ± 40,-. Er is uitgebreidere informatie beschikbaar over de inhoud van de avonden. Voor informatie en opgave: Annet Zoet, telefoon, , -13-

14 Handreiking voorgaan Twee avonden over voorgaan in vieringen: 1 e avond: 1. bespreken van achtergrond en doel van verschillende vormen van vieren 2. bespreken van ordes van dienst 3. wegwijs maken in materiaal voor het samenstellen van vieringen 2 e avond: oefenen in het voorgaan: 1. lezen en bidden 2. gebaren en rituelen 3. houding en beweging Data: 21 en 28 september 2015 van tot uur in Eibergen Begeleiding: Annet Zoet Voor info en opgave: Annet Zoet, telefoon , CREATIEVE MEDITATIEDAG IN DE OUDE MATTHEÜS Oogst, is het thema voor deze meditatie-dag, een dag voor jong en oud, waarin we kennis maken met de kracht van verstilling en schoonheid. In ieder van ons is een ruimte, waarin we stilte, harmonie en vrede kunnen ervaren. Door te mediteren, in stilte en bij muziek, hopen we dichter bij onze eigen, misschien nog te ontdekken, Goddelijke krachtbron te komen. De ervaringen of beelden die deze meditatie oproept, vertrouwen we daarna op creatieve wijze toe aan het doek. Een tekst of gebed wordt hierbij als leidraad gegeven. Schildermateriaal is aanwezig, maar werken met eigen materiaal kan natuurlijk ook. Ervaring met schilderen is niet nodig. Neem een lunchpakketje mee; voor drinken wordt gezorgd. Eventueel spelen de creaties een rol in de Oogstdankdienst op 25 oktober in de Oude Mattheüs. Spreekt dit je aan? Weet je dan welkom op zaterdag 3 oktober! Kosten: 5,- Opgave: uiterlijk 29 september Locatie: de Oude Mattheüs Tijdsstip: zaterdag 3 oktober van u u. Begeleiding en opgave: Ds. Eveline Struijk-Boers (begeleiding meditatie) tel ( Anja Horst (creatieve begeleiding) tel

15 CURSUS BEELDENDE KUNST EN EVANGELIE VAN LUCAS Lucas schildert zijn evangelie bij wijze van spreken. Beeldend vertelt hij het levensverhaal van Jezus. De joodse vertelkunst komt bij hem tot leven. Lucas ziet Jezus allereerst in de lijn van de joodse traditie, het Oude Testament. Bovendien geeft hij aandacht aan de Geest van God en sociale positie van mensen. Een levensecht en kleurrijk verhaal. Uit het evangelie van Lucas komen thema s aan bod als: - de rol van de Geest in het geboorteverhaal - de missie van Jezus (woestijn-ervaring en optreden in Nazareth) - betekenis van vrouwen bij Lucas - oude bronnen krijgen bij Jezus nieuwe glans (gedaanteverandering) - maatschappelijke thema s verrassend in beeld (Lazarus en de rijke) Lucas is de patroonheilige van de kunstenaars. Veel kunstenaars hebben zich laten inspireren door zijn evangelie. De beeldende kunst, die we gaan zien, is gekozen om zijn eigen zeggingskracht. Maar we zien ook kunst die gemaakt is bij het verhaal van Lucas. Daar is evenzeer verrassende symboliek en betekenis te vinden. Werkwijze: Elke bijeenkomst beginnen we met mediteren bij kunst en lezen een kernverhaal uit het evangelie van Lucas en zullen dat toelichten. Daarna zullen we kunst en verhaal verbinden, met aandacht voor je eigen levensverhaal en suggesties voor gebruik in de liturgie. NB Voor parochiële voorgangers biedt deze cursus inspiratie voor het maken van liturgie. Praktische gegevens cursus Moderne kunst en evangelie van Lucas : Data: maandag 5 oktober, 9 november, 7 december 2015, 11 januari, 8 februari, 7 maart en 4 april (reserve) Tijd: uur. Plaats: H. Matteüskerk - Antoniusbeuk, Grootestraat 88. Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet. Kosten: 25,- voor 7 bijeenkomsten. Informatie en aanmelding: voor 25 september 2014 bij Annet Zoet, telefoon , CHRONISCH ZIEK De ene patiënt is de andere niet. Daan van der Waals over het omgaan met een chronische ziekte. Zie het verhaal op de volgende pagina. -15-

16 Je moet ermee dealen Een kennis, die net als ik de ziekte van Parkinson heeft, besloot vanaf het begin zo relativerend mogelijk over zijn ziekte te spreken. Geen dramatische verhalen. Ironie is zijn wapen. Liefkozend spreekt hij over mijn parkie. Mijn parkie is vandaag wat onrustig. Ik moet nu mijn parkie uitlaten. Alsof het een huisdier betreft dat af en toe aandacht nodig heeft. Het is zijn manier om op de been te blijven. Zo houdt hij de moed erin. De ene patiënt is de andere niet. Niet alleen omdat dezelfde ziekte zich bij de een heel anders kan voordoen dan bij de ander, maar ook omdat patiënten er verschillend mee omgaan. Ik voor mij heb geen behoefte aan troetelnamen. Ik vind die meneer Parkinson een akelig heerschap, een naargeestig sujet, een vervelende pestkop. Ik zou hem zo wel een schop onder zijn kont willen geven. Dat zou mij ongetwijfeld opluchten, maar ik weet ook wel dat ik er weinig mee opschiet, want wie zich eenmaal met dat heerschap heeft ingelaten komt niet meer van hem af. Dat weten wij, parkinsonpatiënten, als geen ander. Ik kwam mezelf tegen Wat ik ook weet: dat ik mijn verstand moet gebruiken. Dat ik niet door kan gaan op de oude manier, want dan loop ik tegen een muur op. Dat heb ik de afgelopen anderhalf jaar te veel gedaan. Ik kwam mezelf tegen omdat ik dingen deed die niet goed voor mij waren, die te veel van mij eisten. Twee maal liet ik mij bombarderen tot centrale figuur in een vrij omvangrijk en ingewikkeld project met allerlei mensen om mij heen, en beide keren ging het mis. De eerste keer werkte ik met een groot aantal auteurs samen aan een boek over generatiegesprekken rondom het geloof. Die samenwerking kostte mij al heel veel moeite, en toen de uitgever op wie wij onze hoop hadden gevestigd nee zei tegen de opzet, werd het me te veel. De tweede keer hield ik mij bezig met de voorbereiding van een symposium met daaraan gekoppeld een grootschalige enquête via internet. Ook nu weer moest ik voortijdig opgeven, met nogal wat psychische en fysieke klachten als gevolg. Gelukkig kon ik het stokje in beide gevallen aan anderen overdragen. Het was niet zo vreemd dat ik voor die dingen werd gevraagd, want dergelijke klussen heb ik altijd en met veel liefde gedaan. Maar het kan tegenzitten, en vooral: de combinatie van stress met Parkinson brak mij op. Je moet ermee dealen, zegt Marthy, deelneemster in de fysiotherapiegroep voor parkinsonpatiënten waarmee ik elke week oefen. Ik vind dat treffend uitgedrukt. Het geldt natuurlijk niet enkel voor de ziekte van Parkinson. Moeiteloos kun je Marthy s opmerking uitbreiden naar ieder die met een chronische ziekte heeft te maken. Allemaal moeten we ermee dealen, en ieder van ons doet het op zijn eigen manier. We moeten de feiten onder ogen zien en met onze beperkingen leven, maar misschien zijn er ook nieuwe mogelijkheden. Misschien zijn er dingen die je altijd had willen doen maar waat het niet eerder van kwam. Of je wordt je meer bewust van waar het in het leven op aan komt. Ik deal met mijn ziekte door stressvolle omstandigheden voortaan te vermijden. Geen ingewikkelde projecten meer waarin ik het voortouw zou moeten nemen. Beter kan ik stukjes schrijven in een kerkblad En meneer Parkinson af en toe een schop geven. Daan van der Waals -16-

17 HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL Op zondag 18 oktober 2015 zal in Overdinkel voor de 103 de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Om uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park, aansluitend om uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna de processie volgt. Om uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 15 oktober, vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober, elke avond om uur, is er een viering in het teken van Gerardus. Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen en uur tel Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Graag tot ziens, u bent van harte welkom! Gerardus Bedevaart groep Overdinkel DE GERARDUSKALENDER: elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalenders van 2016 zijn binnen!! Deze kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en allerlei informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: De kalender kost 6,75 (incl. schild) en is verkrijgbaar bij: fam. Klein Zeggelink Kampstraat 17 tel en fam. Ballast Kampstraat 19 tel

18 EETCAFÉ 15 september a.s. start het eetcafé weer. Lijkt het u ook gezellig om hier aan deel te nemen, dan bent u van harte welkom om uur bij t Kulturhus de Wanne. Graag een week van tevoren aanmelden bij Maria Hoitink, tel (tussen en uur). De vaste bezoekers van het café vragen wij bij verhindering dit eveneens tijdig door te geven aan Maria. Graag tot 15 september. INLOOPSPREEKUUR RVO BELTRUM Het inloopspreekuur van de Raad van Overleg Beltrum in september is verzet van woensdag 2 september naar woensdag 9 september van uur uur. Raad van Overleg Beltrum BESTE K.B.O. LEDEN Het seizoen gaat weer beginnen. 10 september om uur is er een Eucharistieviering. Daarna gaan we naar de Hassinkhof voor het gezellige Bingo spel. Wij hopen op een goede opkomst. Het bestuur ZIJACTIEF NIEUWS Provinciale wandeldag We nodigen U uit voor de Provinciale wandeldag, met als thema Zet een hoedje op op zaterdag 26 september. We gaan wandelen in de omgeving van Vorden. Onkosten voor deze dag is per persoon Verder info: zie programmaboekje. Opgave voor deze dag, graag voor 15 september, bij Corrie Ribbers tel:

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK Op werkdagen tussen s avonds uur en s morgens uur en in het weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: POLITIE GEMEENTE BERKELLAND Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de volgende manieren contact opnemen met de politie: * Vrije inloop politiebureau van uur aan de Haarloseweg 2 01, 7271 BT te Borculo. * Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel * Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken. * Aangifte kan ook via internet: WIJKVERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR Elke woensdagochtend houdt de wijkverpleegkundige spreekuur in 't Kulturhus de Wanne. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Het spreekuur is op woensdagochtend van tot uur. TEAM VOORMEKAAR BELTRUM Tel Voormekaar Beltrum is de nieuwe werkwijze in de gemeente Berkelland als het gaat om wonen, welzijn en zorg. Heeft u hulp nodig, heeft een vraag? Wilt u helpen of heeft u ideeën voor uw buurt, neem dan contact met ons op. MELDPUNT BELTRUM Iedere maandag- en donderdagmorgen kunt u mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het Kulturhûs. Kom langs voor een praatje, een kop koffie of voor vraag en aanbod van hulp. Tel: Open van 9.30 tot uur. ///*\\\*///*\\\ -22-

23 Uit een goed hart! Tim en Joep weten het al een hele tijd. Volgende zondag is mama jarig. Ze willen een cadeau verzinnen. Papa weet het niet zo goed want mama heeft alles al. Weet je wat, mama bakt altijd een taart als er iets bijzonders is. Zullen wij dat nu voor haar doen? Papa vindt het een goed idee. Met papa gaan ze boodschappen doen: wat heb je allemaal nodig? Tim en Joep gaan aan de slag; papa helpt een beetje. Het ziet er mooi uit. Dan gaat de taart de oven in. Na een uurtje halen ze de taart eruit. Maar wat is dat nu? De mooie taart is helemaal scheef en er zitten barsten in. Tim en Joep kijken beteuterd. Weet je wat, zegt papa, we doen er een beetje extra slagroom op en nog aardbeien en wat snoephartjes. De taart wordt er wel een beetje beter van maar mooi is hij nog steeds niet. De volgende morgen is mama jarig. Tim en Joep zeggen: Hartelijk gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Tja, we hadden een cadeautje maar dat is mislukt... Maar mama zegt: Ik ben dol op mislukte cadeautjes, laat maar eens zien. Tim en Joep zetten de taart op tafel. Dat is wel een heel bijzondere, zegt mamma, ik wil graag een stukje proeven. Mama neemt n hap. Hmm, zegt ze, dat is lekker: mislukte taart, daar ben ik dol op. En weet je wat, volgens mij kun je niet zien hoe groot een stukje hoort te zijn, dus ik neem nog wat. We gaan samen lekker smullen. O, kijk eens wat ik hier gevonden heb: een hartje. Dit is het mooiste cadeau van jullie, want ik zie dat jullie heel erg je best hebben gedaan. = = = = = Jij kunt vast wel een hele mooie taart tekenen!! Probeer het maar eens.. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = KINDERVIERINGEN zondag 27 september uur Terugkomviering voor dopelingen

24

Elfde zondag door het jaar (B)

Elfde zondag door het jaar (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 14 13 juni 2015 Elfde zondag door het jaar (B) Marcus 4, 26 34 Zo is het koningschap van

Nadere informatie

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 20 6 september 2014 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 18, 15 20 Als je

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Eenentwintigste zondag door het jaar (A)

Eenentwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 19 23 augustus 2014 Eenentwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 16, 13 20 En Ik zeg

Nadere informatie

Vijftiende zondag door het jaar (B)

Vijftiende zondag door het jaar (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 16 11 juli 2015 Vijftiende zondag door het jaar (B) Marcus 6, 6 13 Overal waar ge een huis

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Zevenentwintigste zondag door het jaar (A)

Zevenentwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 22 4 oktober 2014 Zevenentwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 21, 33 43 Wanneer

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eerste zondag van de Advent (C) Lucas 21, 25 28. 34 36

Eerste zondag van de Advent (C) Lucas 21, 25 28. 34 36 Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 52 nr. 1 28 november 2015 Eerste zondag van de Advent (C) Lucas 21, 25 28. 34 36 Dan zullen er

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Zevende zondag van Pasen (B)

Zevende zondag van Pasen (B) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 51 nr. 12 16 mei 2015 Zevende zondag van Pasen (B) Johannes 17, 11b 19 Vader, wat Ge mij hebt

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, God geeft een teken in donkere tijden: Een jonge vrouw is zwanger. Ze krijgt een zoon. En ze noemt hem: Immanuel. Immanu - el: met ons, God. God met

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

K e r s t m i s. St. Paulusparochie. Contactblad voor. Geloofsgemeenschap. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Locatie:

K e r s t m i s. St. Paulusparochie. Contactblad voor. Geloofsgemeenschap. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Locatie: Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 52 nr. 2 19 december 2015 K e r s t m i s 2 0 1 5 Jezus Hij is het licht der wereld Kleine boreling

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Welkom en doel Persoonlijk AGENDA Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Hoe begin je en hoe groei je? Tips + verder aanbevolen + cadeautje gebed 1 Hoe hoor ik

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

VERLANGEN NAAR VREDE

VERLANGEN NAAR VREDE Eerste Advent 2016 samen met mensen met een verstandelijke beperking VERLANGEN NAAR VREDE Troon van vrede symbool van hoop Zij zullen hun zwaarden en speren laten smelten in vuur, en ze zullen er gereedschap

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afscheid nemen betekent loslaten. We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal mensen. We zullen straks hun namen noemen, één

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Een Joodse, Chassidische rabbi, ik weet niet meer welke, zit in zijn studeerkamer de Thora te bestuderen. Ineens wordt er hard op de deur geklopt, en

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Doopdienst 18 oktober 2015

Doopdienst 18 oktober 2015 Doopdienst 18 oktober 2015 De Heilige Doop zal worden bediend aan Maartje van Diest, Menno Klaassen en Sam Knoester Voorganger: Ds. Huib Stolk uit Lelystad Organist: Dhr. Cor van Kooten Welkom door de

Nadere informatie

Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta. In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder

Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta. In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder "... in het huis van mijn Vader zijn vele kamers..." (Joh 14 : 1-14) organist:dhr.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Liefhebben (deel 4) Ter Inleiding Hier ligt het vierde boekje voor u. Na de deeltjes over Vieren (1), Delen (2) en Ontmoeten (3), nu het deeltje over Liefhebben (4). We hopen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik heb een boek in de kast staan, met de titel: Wat doen wij als we bidden? Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van deze dienst. Afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Dienst Geestelijke Verzorging Ik vind het best, ik vind het best, als je niet komt maar smst, of als je op het internet, een leuk gesprekje met mij

Nadere informatie

Deze handleiding is van

Deze handleiding is van Deze handleiding is van Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ze zijn geschreven om gebruikt te worden in kleine groepen voor kinderen van groep 1-3 Gebruikte

Nadere informatie

Van elkaar afblijven!

Van elkaar afblijven! Regel van de Week Van elkaar afblijven! Agenda Woensdag 23 september Vrijdag 25 september Maandag 28 september Groep 1 vrij Start Kinderpostzegelactie Engelse dag, groep 1 naar school Inloopochtend 8.30-9.30

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie