Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Jaarverslag Bewogen jaar. Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Jaarverslag 2014. Bewogen jaar. Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. www.humanistischeuitvaart."

Transcriptie

1 Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Jaarverslag 2014 Bewogen jaar Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

2 1 Inhoudsopgave Inleiding procent 2 10 jaar stichting 2 Dienstverlening 3 Dienstverlening in cijfers 4 Werkgelegenheid 5 Themadag 5 Bestuur 6 Samenstelling 6 Vergaderingen 6 Overleggen 7 Andere vorm toezicht op stichtingsbestuur 7 Besturendag 7 Gesprekken met werkgroep Fryslân 7 Koerswijziging 8 Personele zaken 8 Contactblad 8 Nieuwsbrief 8 Public relations 9 Kwaliteit en opleiding 11 Samenwerking 12 Foto's van Johan van de Graaf: genomen op begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam, pagina's 7 en 12 Bert van Montfort: Themadag in Bunnik, pagina 5

3 2 Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 werd een bewogen jaar. Zelf gekozen situaties en momenten kon het stichtingsbestuur goed voorbereid ten uitvoer brengen, maar er waren ook omstandigheden en veranderingen die niet voorzien waren en direct of op termijn om een passende reactie vroegen. Het jaar kende droevige momenten. Na een kort ziekbed overleed Tes Gybels, op dat moment voorzitter van de regionale werkgroep Limburg en eerder secretaris in het stichtingsbestuur. Haar plotselinge overlijden liet een grote leegte achter bij de Limburgse werkgroep. Al langer niet meer actief als spreker, maar haar sporen achterlatend in de werkgroep Fryslân en de stichting, is ook afscheid genomen van Rita van Gelder. 100 procent Na een ruim jaar van voorbereidingen werd op 17 maart 2014 de nieuwe regionale werkgroep uitvaartbegeleiding Groningen opgericht als onderdeel van onze stichting. De leden waren afkomstig van de Vereniging Sprekers bij Uitvaarten Groningen (VSUG). De voorbereidingen bestonden uit organisatorische zaken zoals bestuur en financiën en uit kwaliteitszorg. Met dank aan de collega's van de werkgroepen Fryslân en Drenthe e.o., die in dit proces een grote bijdrage leverden. Door die inzet en samenwerking verliep het integratieproces soepel. Met de toetreding van de regio Groningen hebben we met al onze werkgroepen in heel Nederland een volledige dekking met onze diensten. 10 jaar stichting In 2013 was al de aanzet gegeven voor de viering van het tienjarig bestaan van de stichting in Hiervoor wilde het stichtingsbestuur een boek samenstellen met bijdragen van de collega's uit het land met bijzondere verhalen over ons werk. Het boek zou als inspiratiebron moeten dienen voor het werk van de uitvaartbegeleiders en een beeld moeten geven van de mensen en het werk van de Hub. De landelijke themadag van 2014 zou in het teken komen te staan van terugblikken en vooruit kijken. Een redactie, bestaande uit Sophieke Nijhuis, Fortunée Ledeboer, Jasper Zuijdervliet en Hennie Stempher, maakte een keuze uit de vele bijdragen die de collega's instuurden en vulde het aan met enkele achtergrondartikelen die een completer beeld en de geschiedenis van ons werk zouden weergeven. Tijdens het samenstellingsproces werd besloten dat het boek ook voor anderen interessant zou kunnen zijn dan alleen de eigen sprekers. De regionale werkgroepen brachten op hun eigen manieren het boek met de titel 'Sprekers bij uitvaarten, de humanistische uitvaartbegeleiding in beeld' onder de aandacht. Ook landelijke en regionale media spraken met collega's naar aanleiding van de verschijning. In totaal zijn exemplaren gedrukt. Het boek is gedurende de tweede helft van 2014 ook als PR instrument ingezet. Het HV en Humanitas hebben het jubileumboek gesponsord. Het boek werd goed ontvangen zowel binnen als buiten onze organisatie. Het boek was diverse keren aanleiding voor de media om aandacht aan ons werk te besteden.

4 3 Dienstverlening Het dalende aantal uitvaarten is al jaren een heet hangijzer voor de meeste regionale besturen én voor het stichtingsbestuur, maar een goede en beklijvende oplossing werd nog niet gevonden. Soms ook was er berusting in het feit. Het stichtingsbestuur wil graag dat onze dienstverlening meer zichtbaar is in de markt. Het zijn meestal de uitvaartleiders die naar onze sprekers vragen om nabestaanden de helpen bij de vorm en de inhoud van een uitvaart. Daarmee zijn de uitvaartleiders een belangrijke doelgroep, maar ook een lastige doelgroep omdat het drukke mensen zijn en in een concurrerende markt werken. Er zijn signalen dat in toenemende mate nabestaanden aan de uitvaartleider de opdracht geven iemand van de Hub in te schakelen voor een uitvaart of bellen zelf met onze coördinatie. Aantal uitvaarten Ontwikkeling ,8 % De uitvaartleiders willen steeds vaker weten wie van onze vrijwilligers als spreker bij de uitvaart betrokken gaat worden of vragen naar een hen bekende spreker. Deze keuzemogelijkheid hebben zij in elk geval bij vrijgevestigde sprekers of ritueelbegeleiders. Zij zoeken een goede match tussen familie en spreker. Per regio zal hierop een passend antwoord gegeven moeten worden. De sprekers van de Hub moeten op de lijstjes van de uitvaartleiders blijven staan of nog op de namenlijstjes komen te staan. Uitvaartondernemers en verzorgers Uitvaartondernemers en verzorgers totaal Uitvaartondernemers en verzorgers die van onze diensten gebruik maken Aanvragen via uitvaartondernemers en verzorgers in % Aanvragen rechtstreeks door nabestaanden in % De nieuw aangetreden voorzitter ziet het als een van haar taken het werk van de uitvaartbegeleiders onder de aandacht te brengen bij de grote, landelijke uitvaartorganisaties en andere organisaties zoals Humanitas en NVVE. Zij sprak herhaaldelijk de verwachting uit, dat de sprekers als ambassadeur van de Hub actief zijn door met enthousiasme over hun werk als vrijwilliger aan anderen te vertellen. Omdat een gesprek-bij-leven in de meeste gevallen uitmondt in het spreken bij een uitvaart, hebben enkele regio's de focus gelegd op het promoten van de gesprekken-bij-leven. Het bestuur staat hier volledig achter en werkt mee aan de promotie. De uitvaartmarkt is doorlopend in beweging. Ons werk heeft alles te maken met mensen, die nieuwe ideeën ontwikkelen en verwachtingen hebben ook van ons als uitvaartbegeleiders. Als organisatie dienen het stichtingsbestuur, de regionale besturen en de sprekers zich aan te passen aan die behoeftes en verwachtingen met behoud van onze identiteit. Zoals Charles Darwin het in zijn evolutietheorie al beschreef: alleen wie zich aanpast een veranderende omstandigheden, zal blijven voortbestaan.

5 4 Onze dienstverlening in cijfers: Uitvaarten Aangevraagd 1477 Uitgevoerd 1465 Doorverwezen naar andere regio 2 Doorverwezen naar niet-hub-spreker 0 Geen spreker beschikbaar 1 Teruggetrokken 10 Gesprek-bij-leven 1 46 Voorgesprek Hulp-bij-schrijven 4 Overige 1 Vorm (in% uitgevoerde uitvaarten) Begrafenis 11,4 Crematie 50,8 Anders of niet bekend 37,8 Inzet Hub'er (in% uitgevoerde uitvaarten) Alleen toespraak of levensloop uitgesproken 7,8 Ceremonie grotendeels gedaan 58,8 Niet bekend 33,4 1 Gesprek-bij-leven is een gesprek met een cliënt zonder dat er een uitvaart in het vooruitzicht ligt. 2 Voorgesprek is een gesprek met een cliënt die terminaal is of een euthanasie is gepland. 3 Niet elke regio maakt nog een onderscheid in begrippen "voorgesprek" en "gesprek-bij-leven".

6 5 Werkgelegenheid Halverwege het jaar moest het stichtingsbestuur een besluit nemen over de verlenging van de vier uur per week extra inzet van de landelijk medewerker, Fortunée Ledeboer, op de 20 uur die zij voor de Hub werkzaam is. Na drie jaar achtereenvolgende verlengingen, zou het betekenen dat deze verlenging geen tijdelijk karakter meer ging hebben. Daarbij kwam, dat de directie van het Humanistisch Verbond het detacheringscontract van de landelijk medewerker per 2015 opgezegde. Het bestuur kwam tot de conclusie dat de stichting te klein is geworden voor een eigen medewerker. De voorzitter overlegde verschillende keren met de directie van het HV om een oplossing te vinden. Deze gesprekken maakten het stichtingsbestuur duidelijk, dat de stichting een andere koers moest kiezen. Het teruglopende volume en de daarmee gepaard gaande en kritisch ontvangen verhoging van de landelijke afdracht per geleverde dienst door de regionale werkgroepen beïnvloeden eveneens deze koerswijziging. Deze nieuwe koers wordt uitgezet op meer extern gericht werken van het bestuur en minder intern, maar ook meer zelf doen: de vrijwilligers doen het werk daar waar het kan, professionals doen het daar waar het moet. De consequentie hiervan was, dat het bestuur een nieuwe werkwijze van de organisatie van de Hub moest zoeken. Na gesprekken met een juridische adviseur bleek dat andere vormen voor het verrichten van de werkzaamheden voor de stichting er niet waren. Het bestuur zag zich daarom genoodzaakt met de landelijk medewerker het gesprek aan te gaan over een ontslagprocedure. Dit gesprek vond half december 2014 plaats. Het bestuur zegde haar toe te zullen helpen bij het zoeken en vinden van nieuw werk. De medewerker zal op zijn laatst per 1 juni 2015 haar werkzaamheden voor de stichting beëindigen. Het stichtingsbestuur en de rest van de organisatie staan in 2015 voor de taak voor het goede en vele werk dat de landelijk medewerker de afgelopen vijf jaar heeft verricht, oplossingen te bedenken door het wegvallen van de functionaris. Themadag Het tienjarig bestaan van de stichting stond centraal als onderwerp op de landelijke themadag van 8 november in Bunnik. De landelijk medewerker en de werkgroep Limburg stonden garant voor een goed verlopende dag. Naast sprekers die stil stonden bij het thema 'terugblikken en vooruit kijken' kregen ook de deelnemers de kans hun visie te geven op de toekomst. Leonie Vogels, voorzitter van ons stichtingsbestuur opende de dag, Klaas-Jan Rodenburg van het Landelijk Steunpunt Rouw sprak over herdenken en Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond sprak over de relatie tussen het HV en onze organisatie. Als cadeau bracht zij voor de aanwezigen een boek mee: In het licht van de wereldliteratuur, een humanistische bloemlezing. Na de lunch met veel mogelijkheden tot ontmoeting vertelde de voorzitter over haar visie op de toekomst van de Hub. Daarna kregen de deelnemers de gelegenheid zich in kleine groepen uit te spreken over hun toekomstvisie. De uitkomsten van deze groepsgesprekken gaat het bestuur begin 2015 gebruiken in een actieplan. Entree na de lunchpauze Aan deze landelijke themadag namen 61 leden deel.

7 6 Bestuur Samenstelling In het voorjaar van 2014 zouden voorzitter Wouter Beekman en bestuurslid Hoite Spijkstra aftreden. Door persoonlijke omstandigheden lieten achtereenvolgens Hoite en Wouter het bestuur weten eerder met hun bestuurswerk te stoppen. Voor de vervanging van Wouter was al de goedkeuring van het hoofdbestuur van het HV ontvangen voor de benoeming van Leonie Vogels. Leonie ging dan ook direct na het bekend worden van het ontslag van Wouter als voorzitter aan het werk. Zij maakte een voorstelronde langs de landelijke overleggen en deed de meeste regionale werkgroepen ter kennismaking aan. De overgebleven werkgroepen staan in 2015 in de agenda van Leonie. Korry Spiekstra trad in juni aan als nieuw bestuurslid met de portefeuille 'kwaliteit en opleiding'. Eind 2014 bestaat het bestuur uit de volgende leden: Portefeuille RWU Leonie Vogels voorzitter Groningen, Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland Hans Brassé penningmeester Hennie Stempher secretaris Limburg, Drenthe/Overijssel/Flevoland Wolter Koster public relations Friesland, Midden-Nederland Korry Spiekstra kwaliteit en opleiding Zeeland Omdat de huidige penningmeester in zijn tweede en laatste periode in functie is en in het voorjaar 2015 aftredend is, heeft het bestuur al oproepen geplaatst voor een vervulling van de aanstaande vacature. Vergaderingen Het bestuur vergaderde vijf maal en kwam eenmaal informeel samen. Het bestuur besloot zijn vergaderingen in te korten van vier naar twee uur. Het vroeg om andere voorbereiding van de onderwerpen. In de loop van het jaar nam het verkeer tussen de bestuursleden flink toe, zodat in de vergaderingen vooral het uiteindelijke besluit centraal stond en minder de uitwisseling van de argumenten. Onderwerpen die een of meerdere keren aan de orde kwamen, waren: De oprichting van de regionale werkgroep Groningen; Regionale projecten, uitgevoerd met landelijke financiële ondersteuning: stand van zaken en resultaten; Jaarverslag en jaarrekening 2013; Andere vorm van toezicht op het stichtingsbestuur; Het jubileum en het boek; De themadag; De agendering van de besturendag; Begroting en actieplan 2015; Public relations; Koerswijziging.

8 7 Overleggen De landelijke pr-groep is het overleg van de regionale en landelijke portefeuillehouders, de landelijk medewerker en de adviseur public relations. De groep overlegde twee maal. Aan de orde kwamen onder andere: jubileumactiviteiten, de beurs van de VTU, mogelijkheden van een regionale nieuwsbrief voor uitvaartondernemers, adverteren in de Afscheidswijzer, een kinderboekje naar voorbeeld van het Friese Tomke-boekje. Het intakersoverleg kwam in het voorjaar bijeen. Het overleg wordt gevormd door de portefeuillehouder 'kwaliteit en opleiding', de regionale intakers, een van de cursusleiders en de landelijk medewerker. Aan de orde kwamen: aannamebeleid van kandidaten met een (actieve,) kerkelijke achtergrond, nieuwe invulling van de verdiepingsdag, stagebegeleiding, informatie over vacatures, cursus en intakers op de nieuwe website. De bijeenkomst werd afgesloten met een uitwisselingsronde. Het penningmeestersoverleg is het overleg van de landelijk en de regionale penningmeesters en de landelijk medewerker. De groep vergaderde zoals gebruikelijk één maal in het najaar. Gesproken is over de tarieven, uniformiteit van de tarieven, de vergoedingen, begroting 2015 en de beheerskosten. Andere vorm van toezicht op het stichtingsbestuur Met de Raad van Toezicht voerde het stichtingsbestuur op initiatief van de Raad al enige tijd een discussie over het functioneren van de Raad. Welke toegevoegde waarde heeft het overleg voor de stichting nu er ook een overleg is van het stichtingsbestuur met de regionale besturen? Tijdens de besturendag wil het stichtingsbestuur met name draagvlak creëren en de regionale besturen met elkaar in contact brengen. Dit overleg heeft geen toezichthoudende taak. Met de Raad sprak het bestuur uiteindelijk af, dat er alleen nog in het najaar een overleg zal zijn met de Raad, dit is conform de huidige statuten. In dit overleg komen dan plannen voor de volgende periode aan de orde. Om de Raad op de hoogte houden van wat er binnen de Hub speelt, zal het stichtingsbestuur hem de agenda van de bestuursvergaderingen toesturen met de besluitenlijst. Met deze afspraak neemt voor het stichtingsbestuur het aantal vergaderingen verder af. Deze opzet wordt in 2015 geëvalueerd. Besturendag Op vrijdag 10 oktober kwamen het stichtingsbestuur en de regionale besturen bijeen in de Oude Viltfabriek in Amersfoort. Vanwege de interne actualiteit veranderde het bestuur de agenda om inzicht te krijgen in standpunten van de regiobesturen en hun visie op de toekomst. De uitkomsten van deze dag zal het stichtingsbestuur met die van de landelijke themadag meenemen bij de formulering van het komende actieplan. Gesprekken met werkgroep Fryslân In het najaar vroeg het bestuur van de werkgroep Fryslân een gesprek aan met het stichtingsbestuur. Dit gesprek nam veel onduidelijkheden weg die er in de werkgroep waren gerezen. In december 2014 ontving het stichtingsbestuur van het bestuur van de werkgroep Fryslân een brief met negen indringende vragen. De werkgroep uitte in de brief zijn grote zorgen over de inzet van het bestuur en andere regionale werkgroepen over onder andere de landelijke kosten; het dalende volume; de werkwijzen in relatie tot de eigen, regionale situatie. Op de vragen is zo snel en zo goed mogelijk een antwoord gegeven. De discussie hierover zal in 2015 een vervolg krijgen.

9 8 Koerswijziging Eerder is in dit jaarverslag de koerswijziging genoemd. Het bestuur kwam tot de constatering, dat binnen onze organisatie veel overleggen bestaan en noemde het 'bestuurlijke drukte'. Bij ieder overleg zijn één of meer bestuursleden aanwezig. Dit is op zich geen bezwaar, maar het kan naar de mening van het bestuur ook minder wat betreft frequentie. Met de Raad van Toezicht is voorlopig één gemeenschappelijke vergadering afgesproken, het stichtingsbestuur gaat nu niet zes maar vier per jaar vergaderen. Voor de overige overleggen wil het stichtingsbestuur aan de frequenties niets veranderen. De overleggen moeten wel zelf de vergaderingen voorbereiden en zorgen voor de agendering en het verslag. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de interne organisatie. Deze is nu goed op orde. Het bestuur wil nu vooral de nadruk leggen op contacten met de wereld rondom ons om het werk van de vrijwilligers aan te prijzen. Het stichtingsbestuur besprak de voorgenomen koerswijziging met de Raad van Toezicht, deze stemde ermee in. Personele zaken Het stichtingsbestuur werd in 2014 bijgestaan door de professionele medewerkers: Fortunée Ledeboer als landelijk medewerker Mariëtte Osinga als adviseur communicatie Op vrijwillige basis ontving het bestuur ondersteuning van: Gerard Mustert, financiële administratie Johan van de Graaf, internetcommunicatie Overzicht van vrijwilligers in het land Totaal Actieve spreker Niet-actieven Coördinatoren Bestuursleden Bestuursleden-niet-sprekers Leden met meer functies Mutaties: Begonnen 10 Gestopt 4 12 Contactblad Het Contactblad verscheen in 2014 één maal met als thema: De dood van een kind. De uitgave van de najaarseditie verviel in verband met de verschijning van het jubileumboek. Nieuwsbrief De nieuwsbrief verscheen drie maal. 4 Redenen: leeftijd; overlijden; schorsing; ziekte; andere persoonlijke, niet nader genoemde redenen.

10 9 Public relations Het bekend maken en houden van onze diensten is een constante activiteit die op alle niveaus intensief en soms met aangepaste accenten aandacht nodig heeft. De leden van de landelijke werkgroep public relations hebben hun regionale activiteiten uitgewisseld en elkaar geïnspireerd. Vanuit de landelijke organisatie waren Fortunée Ledeboer, Mariëtte Osinga en Wolter Koster lid van deze werkgroep. In 2014 is gestart met de lancering van de nieuwe website van de Hub. Iedere regio heeft nu een eigen pagina waardoor de zichtbaarheid van de regio s en de leden groter is. De Hub'er heeft een 'gezicht' gekregen wat zeker voor uitvaartondernemers, maar ook voor nabestaanden en andere belangstellenden belangrijk is. Het stichtingsbestuur heeft net als in 2013 budget beschikbaar gesteld aan pr-acties uit de regio's ter verhoging van het aantal verrichte diensten en heeft de productie van nieuw foldermateriaal in gang gezet. Verder is besloten, dat het pr-beleid en -acties in ieder geval nog tot medio 2015 professionele ondersteuning krijgen vanuit de stichting. Zoals hiervoor al is gememoreerd, heeft het jubileumboek een prima rol als extern communicatiemiddel vervuld. Het boek kreeg uiteindelijk een oplage van exemplaren. Naar aanleiding van het jubileum en de verschijning van het boek haalden we de pers vooral door het gesprek-bij-leven als gespreksonderwerp aan te bieden. De collega's van de werkgroep Fryslân gaven in 2014 het Tomke-boekje 5 uit. Dit boekje dat in de Friese taal is gesteld, is bedoeld voor jonge kinderen die te maken krijgen met de uitvaart meestal een crematie van iemand uit hun naaste omgeving. Het boekje voorziet in een grote behoefte. Een Nederlandse vertaling bleek niet mogelijk om zo een landelijke verspreiding mogelijk te maken. Wel besloot het stichtingsbestuur een aanzet te geven tot de productie van een vergelijkbare uitgave voor gebruik in de rest van het land. Dit Jesseboekje staat in de steigers en komt uit in Het jubileum en de uitgave van het boek leverden behoorlijk wat publiciteit op. Dagblad Trouw besteedde een pagina aan het gesprek-bij-leven in de vorm van een interview met een van onze collega's. NPO Radio 1 interviewde een andere collega. Ook de regionale media werden door de werkgroepen met succes benaderd: artikelen in kranten zoals het NRC en regionale dagbladen, interviews op radio en televisie. De werkgroep Limburg presenteerde het jubileumboek tijdens een bijeenkomst aan de uitvaartondernemers. De collega's in Noord-Brabant organiseerden een symposium ter gelegenheid van het tweede lustrum. In Noord-Holland, de regio Drenthe e.o. en in Midden-Nederland is het boek verspreid onder hun relaties met name uitvaartondernemers. Alle activiteiten in het kader van het jubileum zijn na te lezen op het extranet 6. De Vereniging van Toeleveranciers van Uitvaartbedrijven (VTU) organiseert elke twee jaar een vakbeurs in Gorinchem. Ook weer in De Hub was aanwezig met een kleine stand waar sprekers van de regio Midden-Nederland, de portefeuillehouder public relations en de landelijk medewerker de bezoekers informeerden over de Hub en het jubileumboek presenteerden. Ook hier reageerde men positief op het boek en werden interessante gesprekken met de bezoekers gevoerd. 5 TOMKE Dach leave pake Durk, Utjefte Afûk, Ljouwert, De afbeelding van de omslag is met toestemming van de uitgever geplaatst. 6 Het extranet is het besloten deel van onze website:

11 10 De Hub heeft een pagina op Facebook en LinkedIn en heeft een Twitter-account. In 2014 is veel aandacht besteedt aan het promoten van de Hub via de sociale media en via andere kanalen op het internet zoals de nieuwsbrieven van uitvaart.nl en uitvaartinformatie.nl. De Hub heeft ter ondersteuning van het jubileumboek geadverteerd in To-Be Magazine, de Varagids en is er een Facebook advertentie geplaatst. Het Hub-logo is in 2014 vernieuwd met de toevoeging 'spreker bij uitvaarten', aansluitend is er een nieuwe vormgeving voor de uitingen van de Hub, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, advertenties etc. Het stichtingsbestuur stelde budget beschikbaar voor drie advertenties in de Afscheidswijzer. Deze komen in 2015 uit voor de gemeenten Helmond en Enschede en de Drechtsteden. De betreffende regio's zullen bijhouden hoeveel aanvragen de advertenties generen om een goede evaluatie te kunnen maken voor de eventueel verdere samenwerking met de uitgever. Andere activiteiten door de regionale werkgroepen op het terrein van de public relations waren: Aanschrijven uitvaartondernemers (regio s Fryslân en Limburg); Aanbieden van presentjes bij de start (regio Groningen); Sturen van eindejaarswensen met klein cadeautje (regio's Groningen en Fryslân); Deelname aan beurzen (regio's Midden-Nederland, Drenthe e.o., Brabant, Zuid-Holland en Fryslân) ; Adverteren op een uitvaartpagina van een huis-aan-huisblad (regio s Zeeland en Drenthe e.o.); Bouwen aan de relatie door gespreken met de uitvaartverzorgers (o.a. regio s Fryslân en Midden-Nederland); Jaarlijkse brief met presentje aan uitvaartondernemers (regio Zeeland); Persbericht naar aanleiding van toename gesprek-bij-leven (regio Zeeland); Telefoongesprekken met uitvaartondernemers in verband met terugloop aantal aanvragen; De verschijning van het jubileumboek gaf in elke regio aanleiding tot activiteiten. In 2014 zijn de volgende pr-acties afgerond en of opgestart met financiële ondersteuning door de stichting: Datum Onderwerp Door Realisatiedatum Marktonderzoek AIDA, Drenthe e.o Vernieuwen website Landelijk bureau Jubileumboek 10 jaar Hub Stichting Project ondersteuning landelijke public Stichting en regio's relations door Mariëtte Osinga Symposium Brabant Noord-Brabant Versterking public relations rwu s Regio's Herdruk jubileumboek Stichting Adverteren in drie Afscheidswijzers Stichting Kinderboekje info rond de uitvaart Stichting Public relations-bijeenkomst naar aanleiding van jubileumboek Zeeland

12 11 Kwaliteit en opleiding Door het voortijdige vertrek van het verantwoordelijke bestuurslid, het nog enige tijd onbezet blijven van de functie tot benoeming van het nieuwe bestuurslid en haar persoonlijke omstandigheden direct na de benoeming, sprak het stichtingsbestuur nauwelijks over dit onderwerp. Het bestuur vertrouwde op de goede uitvoering van de 'Notitie kwaliteitseisen' van 2013 door de regionaal verantwoordelijken. In 2014 hebben twee cursussen plaatsgevonden met respectievelijk 9 en 7 deelnemers. Dit jaar werd er gestart met een nieuwe invulling van de verdiepingsdag, het onderdeel presentatie is verschoven naar de weekenden en vervangen voor de onderwerpen 'Gesprek-bij-leven' en 'Rituelen'. Hiermee krijgen de cursisten meer informatie over het verschillende diensten van de Hub, naast het houden van de toespraak. Werving en opleiding sprekers Belangstellenden 122 Intakegesprekken 36 Snuffelstage 19 Toegelaten tot beginnerscursus 16 Cursus voltooid, stage begonnen 13 Stage voltooid, als spreker toegelaten 10 Opleiding afgebroken op initiatief cursist 7 1 Opleiding afgebroken op initiatief RWU 8 1 Intervisie en bijscholing Aantal intervisiebijeenkomsten 50 Gemiddeld aantal deelnemers per bijeenkomst 9 Aantal leden dat (zo goed als) nooit deelneemt 12 Aantal door de regio georganiseerde trainingen 7 Aantal deelnemers aan elke training (gemiddeld) 24 Kwaliteitsborging Aantal uitvaarten dat door een collega werd beoordeeld 9 6 Regio's die evaluatieformulier gebruiken 4 Aantal klachten via evaluatieformulier 3 Aantal malen dat geklaagd werd buiten het evaluatieformulier om 7 7 Reden: geen toestemming van UWV 8 Reden: onvoldoende leerbaar 9 Regio Drenthe e.o. heeft peer-review-groepen; In de regio Fryslân beoordelen collega s elkaar regelmatig.

13 12 Samenwerking Het bestuur zet in op een goede samenwerking en uitwisseling met het HV: er zijn gesprekken tot uitwisseling met de humanistisch geestelijk begeleiders van het HV die ook door de regio's goed zijn gevonden het afgelopen jaar, zoals bij het symposium van de werkgroep Brabant. Ook de banden met de plaatselijk HV-afdelingen zijn aangehaald. Op het gebied van public relations is er goede samenwerking met het HV. Het HV heeft artikelen over de Hub geplaatst in het ledenblad HUMAN en ook op de website van het HV besteedt de vereniging uitgebreid aandacht aan het jubileumboek en de werkzaamheden van de Hub. In elke uitgave van HUMAN staat bovendien een advertentie van de Hub. In het najaar organiseerde de Funeraire Academie in Tilburg een expert meeting, die verschillende collega's uit het land hebben bezocht. De Funeraire Academie is een initiatief van de Universiteit van Tilburg en wil de wetenschap en de praktijk van de uitvaartwereld met elkaar in verbinding brengen. Het bestuur ondersteunt dit initiatief van harte, ook om de landelijke bekendheid van en met de Hub te verbeteren. De voorzitter van het stichtingsbestuur voerde gesprekken met de bestuurders van de grote uitvaartondernemingen Monuta, Yarden en Dela. In deze gesprekken is gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden. Monuta en Yarden zijn tot samenwerking bereid.

Log in op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak

Log in op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak Nieuwsbrief Stichting HUB maart 2011 Log in op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief In memoriam Tjidsger de Vries

Nadere informatie

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. sprekers bij uitvaarten. Jaarverslag Het jaar van de veranderingen.

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. sprekers bij uitvaarten. Jaarverslag Het jaar van de veranderingen. Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding sprekers bij uitvaarten Jaarverslag 2015 Het jaar van de veranderingen Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding www.humanistischeuitvaart.nl 2 Stichting Humanistische

Nadere informatie

Kijk op de HUB-website Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak

Kijk op de HUB-website  Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2010 Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief Vanuit het landelijke

Nadere informatie

Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden

Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden Bunnik, 8 november 2014 Tien Jaar Humanistische Uitvaartbegeleiding Door: Ineke de Vries (directeur Humanistisch Verbond) Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2009

Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2009 Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2009 HUB-website www.humanistischeuitvaart.nl Inloggen op het extranet: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief Aanleveren kopij Belangrijke

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwen aan de toekomst Beleidsplan 2010 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Bouwen aan de toekomst Beleidsplan 2010 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Bouwen aan de toekomst Beleidsplan 2010 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Inleiding Dit beleidsplan voor het jaar 2010 bouwt voort op de vorige jaren verschenen beleidsplannen. Hieronder

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak

Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak Nieuwsbrief Stichting HUB November/December 2009 Kijk op de HUB-website http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief Vanuit het

Nadere informatie

ontspannen en Met dank voor jullie inzet het afgelopen jaar, wensen wij jullie: gezellige feestdagen en een gezond en geïnspireerd

ontspannen en Met dank voor jullie inzet het afgelopen jaar, wensen wij jullie: gezellige feestdagen en een gezond en geïnspireerd Uitvaartbegeleiders proberen altijd een rode draad te vinden in het leven van een overledene. Daarvoor gaan jullie in gesprek met nabestaanden. Zo komen verschillende levensverhalen bij elkaar, die zich

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar 2017-2018 Inleiding In het beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit West-Betuwe (VUWB) haar plannen voor de lange termijn uiteengezet.

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

1 Samenvatting. Inhoudsopgave

1 Samenvatting. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1 Samenvatting OnsHouten is als website voor het delen van al het moois dat Houten te bieden heeft, opgericht in 2013 en in 2014 uitgegroeid tot een platform op Internet, Facebook, Twitter

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2014-2015 Stichting Tamar Center Thailand KvK nummer 24346554 RSIN 812161555 http://www.tamarcenter.org/nl Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Stichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2009. HUB-site Vergeet onze eigen site niet: Kijk op: http://www.humanistischeuitvaart.nl/

Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2009. HUB-site Vergeet onze eigen site niet: Kijk op: http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Nieuwsbrief Stichting HUB Maart 2009 HUB-site Vergeet onze eigen site niet: Kijk op: http://www.humanistischeuitvaart.nl/ Inloggen: Gebruiker: uitvaartbegeleider Wachtwoord: toespraak In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB

Nieuwsbrief Stichting HUB Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2007 Inhoud Bereikbaarheid Vanuit het stichtingsbestuur Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond Nieuwswaardig Agenda van congressen, symposia etc. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Inleiding Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum bevordert proactief de belangen van patiënten en andere bezoekers binnen het ziekenhuis. Voorwoord Begin 2015 was de Cliëntenraad

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB

Nieuwsbrief Stichting HUB Nieuwsbrief Stichting HUB April 2008 Extra aandacht voor het extranet Graag nog eens jullie aandacht voor het extranet op de website. Hierop vind je veel nieuws en informatie. Webadres: www.humanistischeuitvaart.nl.

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Foto Conferentie Waka Bun Rotterdam

NIEUWSBRIEF Foto Conferentie Waka Bun Rotterdam NIEUWSBRIEF 2016 Foto Conferentie Waka Bun Rotterdam ODI ODI ALLA WROKO MAN Op 14 november 2014 hebben een meerderheid van de Aflegverenigingen in vergadering besloten een doorstart te maken voor een Federatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarverslag: Sociaal... 4 Resultaten over het jaar 2014... 4 Leden... 4 Bestuur... 5 Doelen voor het jaar 2015...

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

REDACTIESTATUUT. Tijdschrift De Oud-Katholiek INHOUDSOPGAVE. Artikelen

REDACTIESTATUUT. Tijdschrift De Oud-Katholiek INHOUDSOPGAVE. Artikelen REDACTIESTATUUT Tijdschrift De Oud-Katholiek Artikelen INHOUDSOPGAVE 1. Definities...1 2. De Oud-Katholiek...2 3. De Redactie...3 4. De Redactievergadering...4 5. onkostenvergoeding...5 6. Slotbepalingen...5

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2014

Jaarverslag. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur Stichting Shakti Huishoudelijk reglement 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden 1. Bestuur 1.1 Bestuursleden kunnen niet tevens medewerkers uit arbeidsverhouding en/of cliënt zijn. 1.2 Het bestuur

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie