nummer 2 HV BERICHTEN voor de afdeling Midden- en Zuid-Twente April-Mei mei rondleiding en theetuin te Twekkelo. En ``Zonder schaamte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 2 HV BERICHTEN voor de afdeling Midden- en Zuid-Twente April-Mei 2007 12 mei rondleiding en theetuin te Twekkelo. En ``Zonder schaamte."

Transcriptie

1 nummer 2 HV BERICHTEN voor de afdeling Midden- en Zuid-Twente April-Mei mei rondleiding en theetuin te Twekkelo. En ``Zonder schaamte. 1

2 VAN DE REDACTIE De rondleiding en het bezoek aan de theetuin van Twekkelo, zaterdag 12 mei aanstaande des middags, is de belangrijkste aankomende bijeenkomst. Op de zevende juni volgt er een interessante dialoog in Overijssel tussen ons mensen met als thema erbij horen. Doet u mee? Tenslotte bevat ons blaadje altijd een aantal pagina s dat deelbaar is door vier: vandaar dat ik zonder schaamte als vulmateriaal heb gebruikt, met uw welnemen, of niet. Zie de HV en onze website voor het laatste nieuws: Tabee. De redactie, Onno Bokhove, INHOUD RONDLEIDING EN THEETUIN TWEKKELO ZATERDAG 12 MEI DES MIDDAGS 1 DIALOOG IN OVERIJSSEL 7 JUNI CONCEPT: VERSLAG VAN DE AFDELINGSJAARVERGADERING VAN DE AFDELING MIDDEN- EN ZUID-TWENTE VAN HET HUMANISTISCH VERBOND DE REGIONALE WERKGROEP UITVAARTBEGELEIDING MIDDEN NEDERLAND ZOEKT EEN COÖRDINATOR 5 VERTROUWEN VAN BURGER IS VERKWANSELD... 6 ZONDER SCHAAMTE 8 COLOFON HV-Berichten: ledenblad van het Humanistisch Verbond, afdeling Midden- en Zuid-Twente. Oplage 260 exemplaren. De redactie nodigt u, de lezers, uit een bijdrage te leveren. 2

3 RONDLEIDING EN THEETUIN TWEKKELO 12 MEI 2007, 14:00 UUR Wij nodigen u van harte uit voor de rondleiding met gids, en thee/koffie en taart bij de Theetuin "Op 't Oorbeck" te Twekkelo. Aanmelden is nodig, want er is een maximum aantal deelnemers van 20 mensen. Vol is vol. De groep wandelaars begint om 14:00 uur, dient goed schoeisel te hebben en goed ter been te zijn. Deze groep sluit zich om circa 16:00 uur aan bij het theehuisgebeuren. U kunt ook om 16:00 uur komen voor de gezelligheid. Deelname is gratis. Het programma is als volgt. 14:00 Aankomst theetuin en verzamelen. 14:15 Rondleiding onder leiding van gids. Stiewelpaden: een groot deel van de paden gaat over ruw terrein. Historische en geografische ontwikkelingen, het cultuurlandschap, de bewoners, en het hier en nu. De route is 5-6 km. Circa 16:00 Terug in theetuin. Circa 16:00 Thee/koffie en taart. Aanmelden bij Onno Bokhove, Gaarne doorgeven of u meewandelt, aanvang 14:00 uur, of dat u aankomt om 16:00 uur voor de gezelligheid en thee! Wij hopen u 12 mei te verwelkomen. Routebeschrijving vanuit Enschede Mw. Tho Overbeek, Theetuin "Op 't Oorbeck" Twekkelo, Rij over de Hengelosestraat richting Hengelo. Neem de afrit richting Universiteit. Ga bij de Universiteit linksaf onder het viaduct door. Volg de weg onder het spoor door en over de Lonnekerbrug. Ga na ongeveer 1 km in de bocht op de Auke Vleerstraat rechtsaf (Strootsweg). U rijdt nu Twekkelo binnen. Na ongeveer 2 km bij de kruising richting Boekelo linksaf (Haimersweg). De eerstvolgende weg links is de Gerinkhoekweg. De boerderij is de eerste boerderij rechts (nr. 31). Zwolle, januari 2007 Beste mensen, Dag van de Dialoog Enschede 7 juni 2007 Mensen zeggen wel eens: ik heb het gevoel er niet bij te horen!. Hier kunnen we samen iets aan doen. Tegelijk met andere steden in Overijssel is ook in Enschede op 7 juni de Dag van de Dialoog. Burgers van Enschede gaan in gesprek met elkaar gaan over de dingen die ons bezighouden, die ons inspireren 3

4 en die ons misschien zorgen baren. Centraal staat het thema Erbij horen. Het wordt ook een gezellige bijeenkomst waarin we met elkaar eten. We hebben niet tevergeefs een beroep gedaan op gastvrijheid. Diverse organisaties (onder andere Vluchtelingenwerk, Alifa, en Kerken) bieden een tafel aan: een kleine groep mensen komt bij elkaar en gebruikt samen de maaltijd. Onder het eten zal er met elkaar over het thema gesproken worden. Na de maaltijd en het gesprek zal er een gezamenlijke afsluitende bijeenkomst zijn in de Burgerzaal. Daar wordt het resultaat uitgewisseld en wordt op bijzondere wijze erbij horen gestalte gegeven. Enkele lidorganisaties van de Raad van Levensbschouwingen en Religies nemen reeds deel aan de Dialoog. Als uw organisatie nog niet betrokken is: door een tafel voor 8 personen aan te bieden en/of gespreksleiders te leveren kunt u zich altijd nog melden. Dan kunt u ook meevaren op de Dialoogboot op 2 juni in Deventer! Hoe kunt u zich aanmelden? Op vele plaatsen liggen folders klaar met informatie, een aanmeldstrookje en een adres. Ook treft u informatie aan op de website: Daarnaast kunt u zich ook altijd melden bij Antidiscriminatiebureau: CONCEPT: VERSLAG VAN DE AFDELINGSJAARVERGADERING VAN DE AFDELING MIDDEN- EN ZUID-TWENTE VAN HET HUMANISTISCH VERBOND 2007 op woensdag 28 maart 2007 in het zaaltje van de Remonstrantse kerk in Hengelo Aanwezig zijn van het bestuur: L.H.Damen (voorzitter), L.D.van Hoek (secretaris), A.G.M. Dousi (penningmeester), M.Y. Bandsma (lid), O.Bokhove (lid). Verder zijn aanwezig de dames Bakker, Horsman en Lindhout en de heren De Boer, Kuipers, Smit en De Vries. Verhinderd zijn de dames Van den Broek, Flore en Meijling en de heren Krause, Meijling en Zomerplaag. 1. OPENING, AGENDA De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN Er zijn geen mededelingen. 3. VERSLAG VAN DE AFDELINGS(JAAR)VERGADERING 2006 Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van: De voorzitter meldt voortgang in het Hellig Hart project. Er is een proefversie gereed voor de levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs, te geven door de eigen leraren. Er is dringend behoefte aan een 4

5 penningmeester voor het regionale HVO bestuur. 4. JAARVERSLAG 2006 A. De voorzitter merkt op dat de verslaglegging, zoals we die tot nu toe deden, op de schop zal moeten om te passen in het geheel van het landelijke HV. Het HV is gehouden aan een degelijke verslaglegging vanwege het CBF keurmerk. Ons huishoudelijk reglement en ons vergaderschema zullen moeten worden aangepast. Wegens ziekte en tijdgebrek zijn er geen belangrijke initiatieven genomen. Er is wel een redelijk aantal activiteiten geweest. Het HVO is aan bod gekomen in de cursus van Tryntsje de Groot. De voorzitter dankt dhr en mevr Smit en dhr Bokhove voor hun inspanningen bij het uitbrengen van de HVberichten. Het aantal leden is in 2006 met 16 toegenomen tot 268. Het landelijk bureau draait na de vele reorganisaties weer goed. Er zijn advertenties en radiospotjes. De nieuwe voorzitter Rein Zunderdorp haalt regelmatig de pers. De artikelen staan doorgaans een tijdje op de HV-website. Het is zinnig om in de HVberichten kort te melden wat er op de website te doen is. B. De GV pilot is voorbij. Er is nog wat geld over. Misschien mag het gebruikt worden voor knelpunten in de GV, bijvoorbeeld in instellingen die zelf geen GV aanbieden. Dhr De Boer vraagt zich af wat palliatief geestelijk (spiritueel) betekent. Dhr Smit merkt op dat de aanwezigheid van een (bijna) full time GV-er in onze regio het vermelden waard is. Mevr Horsman heeft zelf ervaren dat dhr Vlek actief is in het MST. Dhr Smit vraagt of iemand weet wie van onze leden buiten de ons bekende personen werkt als GV-er (voor veteranen?) in Oost-Nederland; niemand weet het; hij zal het zelf proberen uit te vinden. Het ledenbezoek verloopt moeizaam; er komen weinig aanvragen. Er is dit jaar een aantal jubilarissen bezocht. C. Mevr Lindhout meldt dat de situatie bij de werkgroep radio nog al eens heftig is. Dhr Metselaar vertrekt. De jeugdige studenten journalistiek brengen zo hun eigen problemen mee. Er is een structureel gebrek aan vrijwilligers. De voorzitter is sinds enige tijd secretaris van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. De Raad organiseert activiteiten en is gesprekspartner voor de gemeente Enschede over beleidszaken. Dhr Dousi meldt dat Noaberzorg waarin De Posten deelneemt, naar buiten is getreden. D. Van dhr Zomerplaag is er een verzoek om meer menskracht voor HIVOS in deze regio. 5. JAARREKENING EN BALANS 2006 De penningmeester deelt de verbeterde versie van jaarrekening en de balans uit. ( E+2 = 378,40) Mevr Bandsma stelt vast dat we niet al het begrote geld uitgeven. De penningmeester verklaart dat dit meestal het geval is. Als we het begrote geld niet opmaken kunnen we iets langer plezier van ons geld hebben. Het bedrag van de filosofiegroep is onder een andere post geboekt. Er is een onverklaarbaar bedrag van 73 euro te veel in kas. De langlopende schulden zijn voor een bepaald doel gereserveerde gelden. 5

6 6. VERSLAG KASCOMMISSIE De kascommissie heeft de kas in orde bevonden. Mevr Van den Broek en mevr Flore konden zelf helaas niet aanwezig zijn. De penningmeester wordt gedechargeerd. 7. ACTIVITEITEN EN BELEIDSVOORNEMENS Op het gebied van Diensten(GV, HVO) is onze rol beperkt tot ondersteuning van de werkers. Er is nog geen geval geweest dat ons aanzette om, in het voetspoor van Rein Zunderdorp, zelf initiatieven t.a.v. het publiek debat te nemen. In 2007/2008 zullen weer enkele lezingen en een of meer cursussen georganiseerd worden. Er wordt gedacht aan onderwerpen als GV en Levensvragen. Daarnaast staan de nieuwjaarsviering en de seizoensafsluiting weer op de rol. De nieuwjaarsviering zal volgend jaar niet meer in het Parkhotel kunnen worden gehouden. Dhr De Boer zou graag weer een ludiek ochtendprogramma zien. Er is wat discussie over het cultuurverschil tussen het HV en de Vrije Gemeente van Religieus Humanisten. Het is zeker zinvol om zo nu en dan iets samen te doen. Dhr De Boer zou de data voor het hele seizoen graag voor de zomervakantie kennen, zowel voor onze eigen agenda s als om iets concreets te hebben voor belangstellenden. Mevr Lindhout vraagt of activiteiten geëvalueerd worden; dit is doorgaans niet het geval. Sprekers van buiten worden vaak wel van te voren gecheckt op waarderingen van eerdere optredens. Soms komt een spreker voor minder dan 10 personen van de andere kant van het land. Eigenlijk kan dat niet, tenzij de spreker het echt geen probleem vindt. I.h.a. is een groepsgrootte van personen het best bij een discussiebijeenkomst; bij grotere groepen zou er gesplitst moeten worden. Ons actieve jeugdige lid is zoek. Het werven en activeren van jongeren is en blijft belangrijk. De voor ons interessante activiteiten van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies zullen in de HVmededelingen worden vermeld: 7 juni dialoog in Overijssel, levensverhalen, (multiculturele) feesten, BEGROTING 2007 De begroting wordt goedgekeurd. 9. BENOEMING KASCOMMISSIE De twee huidige leden zijn niet aanwezig. Het is wenselijk dat het langst zittende lid, mevr Van den Broek, vervangen wordt. Het lukt de vergadering niet e.e.a. ter plekke te regelen. 10. VERKIEZING BESTUUR. Daan van Hoek is reglementair aftredend. Met verwijzing naar de ontsnappingsclausule is hij herkiesbaar. Hij wordt herkozen en krijgt een bloemetje. 6

7 11. LID RAAD VAN TOEZICHT DE POSTEN. Dhr Dousi heeft een periode van 4 jaar deze post bekleed namens het HV. Hij is herkiesbaar voor nog 1 periode. De vergadering gaat akkoord met een eventuele herverkiezing. 12. WVTTK 13. RONDVRAAG EN SLUITING Dhr Kuipers vraagt waar hij de informatie over onze activiteiten kan vinden. Dat is in de HV-berichten en op de website van het HV. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om uur. DE REGIONALE WERKGROEP UITVAARTBEGELEIDING MIDDEN NEDERLAND ZOEKT EEN COÖRDINATOR Wie zijn we: De vrijwillige uitvaartbegeleiders van de Regionale Werkgroep Uitvaartbegeleiding Midden Nederland verzorgen persoonlijke toespraken tijdens uitvaartplechtigheden; in 2006 hebben 30 vrijwilligers 350 uitvaarten verzorgd. De vrijwilligers werken onder verantwoordelijkheid van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding, een werkstichting van het Humanistisch Verbond. Zie ook Uitvaartondernemers uit Gelderland, Utrecht, Salland en Twente kunnen het coördinatienummer 24 uur per dag bellen; de coördinator regelt vervolgens een spreker. De meeste telefoontjes komen tussen 9 uur 's morgens en 8 uur 's avonds. Het bestuur van de werkgroep zoekt twee nieuwe coördinatoren, ieder voor een periode van zeven dagen in de maand. Wat vragen we: Je bent thuis, zodat je direct de telefoon kan opnemen. Voor korte periodes van afwezigheid heb je een antwoordapparaat. Je woont in een rustige, geluidsarme omgeving. Je bent klantvriendelijk, flexibel, nauwkeurig en stressbestendig. Je beschikt over enige geografische kennis. Je kunt omgaan met klachten. Je bent op de hoogte van de wensen van de sprekers. Je bent vindingrijk met het zoeken naar sprekers. Je vraagt collega's om hulp als het nodig is. Wat bieden we: Per uitvaart ontvang je vier euro. Telefoonkosten en overige onkosten worden vergoed. De overige coördinatoren staan je bij met tips en trucs. 7

8 Je krijgt een inwerkperiode. Je wordt lid van de werkgroep; je krijgt de gelegenheid om de sprekers te ontmoeten op bijeenkomsten. Heb je belangstelling of vragen, bel dan gerust één van onderstaande coördinatoren: Hanna Albrecht: Annemieke Klein Hesselink: VERTROUWEN VAN BURGER IS VERKWANSELD... De groep filosofie van de levenskunst opereert sinds een aantal jaren, als afgeleide van de destijds gehouden cursus levensfilosofie. Zij komt circa negenmaal per jaar bijeen om een artikel te bestuderen dat vooraf is uitgekozen, gelezen wordt door iedere deelnemer, maar speciaal voorbereid en geleid door een zelfuitverkorene. Eén van de doorgenomen artikelen was Vertrouwen van burger is verkwanseld, want de vorm wordt belangrijker dan de norm van Dorien Pessers. Besproken is zowel een door het NRC Handelsblad ingekort stuk de dato 23 september 2006 alsmede de tekst van een langere lezing. Gast Arjan Hobbel leidde de discussie in de vergaderkamer van de Humanitas Winkel te Enschede waar wij dankbaar terecht konden. Als leidraad bij de discussie heeft Arjan de volgende vragen en overwegingen meegegeven. Tenslotte volgt zijn conclusie. De overheid stimuleert het wantrouwen van de burger door te veel op de markt te vertrouwen bij het behartigen van publieke belangen. 1. Wat roept deze stelling bij u op aan gevoelens en/of gedachten wanneer u hiermee voor het eerst wordt/bent geconfronteerd. En waarom? 2. In hoeverre is het evenwicht tussen rechtsorde en economische orde verschoven? 3. In hoeverre zou er ook sprake kunnen zijn van een impuls de uitvoerende macht terug op scherpte te krijgen? Pessers onderscheidt twee moralen, die van de reciprociteit en die van de mutualiteit. Onderstaande tabel contrasteert de twee. Reciprociteit Duurzame verbindingen / solidariteit/ vertrouwen (fiduciair) Vakbondsresultaten CAO s Model van de rechtsstaat Mutualiteit Kortstondige verbindingen / wantrouwen Individuele beloning Individule contracten Model van de markt 8

9 Sociaal contract Binding Vertrouwen Te goeder trouw Rationele sturing Private (individuele) contract Concurrentie Wantrouwen Te kwader trouw Onbewuste en gemanipuleerde behoeften In een rechtsstaat is sociaal vertrouwen geregeld via een Sociaal Contract (SC), door de staat georganiseerd en bewaakt. Het principe is: strijdende (conflicterende) partijen scheiden, en vervolgens verbinden via een op vertrouwen gebaseerd rechtsgemeenschap (Irak?/CAO s). In een religieuze gemeenschap worden vraagtekens geplaats bij de interpretatie daarvan (SC) in de praktijk. Het recht vervult een antropologische functie omdat politiek en recht gekoppeld zijn. Hierdoor kunnen buiten de sfeer van liefde en sociaal verwantschap omconflicten tussen vreemden worden omgezet in humaniserende menswaardige rechtsbetrekkingen. Wat wordt nu bedoeld met de feilbaarstelling van de rechtspolitieke interpretatie van het Sociaal Contract? Wat is er mis aan het opstellen van menswaardige betrekkingen juist in een sfeer van liefde en sociaal verwantschap? In hoeverre is dit te vertalen naar een eventueel onderscheid tussen een FNV en een CNV? In 1789 (Franse revolutie) worden eigendom en contractsvrijheid heilig verklaard. Dit levert volgens de auteur een inherente spanning tussen de reciprociteitsmoraal en de mutualiteitsmoraal. Het leidde tot sociale ongelijkheid en desintegratie. Met als reactie: collectieve verzekeringen, onderwijs, gezondheidszorg, sociale woningbouw, later Havelaar koffie, etcetera. Je zou kunnen zeggen dat hiermee een collectief hogere sport op de behoeftenpiramide van Maslow is bereikt. Mensen zijn mondiger en beter zelfredzaam dan voorheen, of toch niet? In hoeverre zou een herhaling van dit principe eventueel opnieuw tot een gelijksoortige ramp leiden? Of zou de kloof tussen arm en rijk alleen maar verder groeien? In hoeverre is er sprake van een duaal karakter in de poging het individu meer verantwoording toe te schuiven ten aanzien van de keuze van de ziektekostenverzekering en pensioenen etcetera? De conclusie van Arjan Hobbel, tenslotte, is als volgt: Naarmate ik het stuk vaker doorlees, kan ik het steeds meer waarderen. Het is mooi langs deze weg een blik op bewegingen in de samenleving te beschouwen. Het ware goed dat vanuit de politiek een dergelijk beschouwelijk platform zou opereren. Het zondagse Binnenhof TV programma is hiervoor een goed begin, maar het is te weinig. Voor levensbeschouwelijke instellingen ligt hier ook een 9

10 uitdaging. De beschouwingen zijn nu veelal te versnipperd. Het vertrouwen van de burger is verkwanseld, want naast sommige voorbeeldigen, hebben vele nono s -incompetente voorbeeldigen- helaas het verantwoordelijkheidsbesef verruild voor het gevoel van de weelde van de macht. Zij hebben onvoldoende begrepen dat elk individu een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van zijn rol en bijdrage aan het functioneren van de maatschappij en dat zeer velen hierin moeten worden opgevoed. Zowel leiders als zij die geleid worden. Het stuk van Pessers geeft de problematiek van een sociologische slinger weer. Het is een snapshot van een bewegend maatschappelijk fenomeen. Van reciprociteit naar mutualiteit, en terug. De wal keert soms het schip. Sociale cohesie is wel degelijk maakbaar en zelfs noodzakelijk voor een humane samenleving. Reciprociteit en mutualiteit zijn naast elkaar nodig om een wakkere, betaalbare samenleving duurzaam te waarborgen. Politici, openbare bestuurders, juristen, wetshandhavers, bestuurders van profit en non-profit organisaties hebben hierin een zware verantwoordelijkheid. Dat vraagt echte professionaliteit! Dat vraagt kwaliteit! Om staatslieden van stavast. Zonder geloof in vertrouwen, vaart immers niemand wel. Arjan Hobbel (met wat bewerkingen van de redactie). Informatie: Dorien Pessers is hoogleraar Rechtstheorie aan de Vrije Universiteit, en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Onlangs verscheen Regels zijn regels, de weerslag van een gesprek met haar in Buitenhof. Het genoemde stuk is een bewerkte en ingekorte versie van de lezing Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur die Pessers hield voor de Raad voor het Openbaar Bestuur. De volledige tekst is te lezen via nrc.nl/opinie 10

11 ZONDER SCHAAMTE Onderstaande bijdrage is van Ana Kadominska, werkend als wetenschapper aan een Nederlandse universiteit. De bijdrage kwam tot stand in overleg met de redactie. Ana is inmiddels Nederlandse. Alle namen van personen en plaatsen zijn gefingeerd uit angst voor represailles. Naast asielzoekers hebben ook tijdelijke, buitenlandse junior onderzoeksmedewerkers (zoals promovendi en postdocs) in het hoger onderwijs regelmatig problemen met de immigratiedienst. Ik werk als onderzoeker en docent in de technische natuurkunde aan een Nederlandse universiteit. In de exacte wetenschappen, zoals de wis- en natuurkunde, komt ruim de helft van het tijdelijk onderzoekspersoneel uit het buitenland, zowel van binnen als buiten de EU. Zonder deze buitenlandse inbreng zou een fors deel van het (technisch-) wetenschappelijk Nederlands onderzoek in elkaar storten. Nederlandse studenten prefereren meestal eenvoudiger studies of studies die later beter betalen. We hebben de buitenlandse gastarbeiders simpelweg nodig in het hoger onderwijs, sowieso voor de exacte disciplines. Buitenlandse medewerkers, met name die van buiten de EU, hebben visa en tewerkstellingsvergunningen (TWV s) nodig. Maar het betreft een andere categorie dan de asielzoekers en ze worden toegelaten om tijdelijk in Nederland te mogen werken, voor hun eigen zelfontplooiing en ten behoeve van ons onderzoek. Om Nederland als kennisland te stimuleren is flexibele toegang van buitenlands personeel noodzaak: alleen dan kunnen we de beste mensen aantrekken. De regelgeving rond visa en TWV s is echter zeer rigide in het huidige Nederlandse klimaat. Die rigiditeit treft zowel asielzoekers als de lager betaalde tijdelijke kenniswerkers in het hoger onderwijs. Bij wetenschappers is het bekend dat de procedures in Duitsland en Engeland soepeler zijn, wat onze concurrentiepositie in deze schaadt. De universiteiten en met name het administratieve personeel in de zogenoemde bureau s internationale ondersteuning durven de burocratische en kostbare strubbelingen rond visa en TWV s niet aan te kaarten uit angst hun broze relaties met de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) te verspelen, laat staan als gevolg van die mogelijke schade buitenlandse kenniswerkers te verspelen. Het is dus een catch-22, een dilemma: doe je je mond open dan loop je het risico te worden afgestraft door de IND, houd je je mond dicht dan blijven de bureaucratische, tijdrovende en kostbare visa- en TWV-perikelen mogelijk de kop opsteken. Drie verhalen volgen, met gefingeerde namen om de mensen geen enkel gevaar te laten lopen. Carlo is een promovendus uit Zuid-Amerika. Hij heeft zo blijkt na jaren en enkele maanden voor de afronding van zijn onderzoeksproject, destijds een verkeerd 11

12 visum en TWV gekregen van de IND. In dat klaarblijkelijk verkeerde visum staat dat hij alleen bij zijn huidige faculteit in Nederland mag werken. Carlo heeft inmiddels al een baan aangeboden gekregen in een ander Europees land voor vervolgonderzoek. Hij gaat en wil dus het liefst snel weg uit Nederland. De IND lichtte de universiteit van Carlo in dat de fout, destijds gemaakt door de IND, had moet worden gezien en gecorrigeerd door Carlo en de universiteit en verzoekt onmiddellijk de formulieren voor de nieuwe papieren te verschaffen. Ruim een week hebben de administratie, in mindere mate ook de betrokken onderzoekers, en het IND gewerkt om nieuwe papieren te regelen. Dat kostte veel tijd en dus geld terwijl het nutteloos was. Carlo zou sowieso binnen een paar maanden vertrekken. Semeru was een Indonesische promovendus die na een jaar werken zijn vrouw wilde laten overkomen. Dat kon ook; hij verdiende immers genoeg. Na veel heisa waren de papieren en stempels door de Nederlandse ambassade in Indonesië goedgekeurd. Semeru s vrouw kwam over, maar op het kantoor van de IND in Nederland bleek er een probleem te zijn. De door de Nederlandse ambassade in Indonesië goedgekeurde stempels verschilden van die van een andere Indonesiër die een week daarvoor een soortgelijke aanvraag had ingediend. Er moesten dus een aantal nieuwe papieren uit Indonesië komen, aldus het IND. Dat duurde lang, te lang. Zolang, dat toen Semeru en zijn vrouw weer bij de IND kwamen, de reeds gedeponeerde en destijds geldige papieren waren verlopen. Kortom, Semeru en vrouw moesten beiden terug naar Indonesië om de papierwinkel weer geheel van het begin af aan op te zetten. Dat kostte hen tijd en veel geld, ongeveer een maandsalaris. De Nederlandse professor, in de geologie, van Semeru was niet blij met deze perikelen en probeerde via allerlei officiële universitaire instanties deze weinig zinnige en inhumane behandeling van buitenlandse kenniswerkers recht te zetten. Zonder resultaat en de conclusie lijkt te zijn dat het ingestelde snelloket voor visa- en TWV-aanvragen voor buitenlandse kenniswerkers alleen geldt voor de goedbetaalden onder hen en met name zij die werken bij multinationals. Een derde geval betrof een andere Indonesiër, een postdoc, die ook zijn vrouw wilde laten overkomen. Het was eender aan het vorige geval, al betrof het een junior medewerker werkend onder een andere professor. Die professor heeft, zonder (veel) schaamte, de weinig zinnige behandeling van haar postdoc door het IND nergens proberen aan te kaarten omdat het haar probleem niet was. En zo zijn er meer en kwalijker voorbeelden: maak uw gang langs de faculteiten der exacte wetenschappen en de verhalen komen los, mits u ze niet ruchtbaar maakt. Ik schaam me diep, en zeker als voormalige buitenlander met een dubbel paspoort, voor deze overbodige en frusterende behandeling van een aantal 12

13 buitenlandse, universitaire kenniswerkers door de IND. Even belangrijk is het argument dat het onze kenniseconomie schaadt. Regelmatig verontschuldig ik mij tegen hen, al heeft het noodlot mijn groep buitenlanders amper nog getroffen. Ik voel me behandeld als een crimineel, zei toch één van hen onlangs na wat moeilijkheden met de IND. Is er een oplossing? Ja, er lijkt een oplossing te zijn. De ministers van onderwijs, asielzoekerszaken en justitie, en ontwikkelingssamenwerking zouden samen soepeler en toegespitste regelgeving kunnen introduceren voor de visa- en TWV-aanvragen voor buitenlandse, universitaire kenniswerkers, geheel apart van de andere aanvragen zoals die voor asielzoekers. Het snelloket zou ook toegankelijk moeten worden voor deze lager betaalde kenniswerkers. De huidige generatie medewerkers bij het IND volgen na jaren van Verdonk en consorten alleen de regels en gebruiken geen gezond verstand meer, omdat ze voor het gebruik daarvan en humaan gedrag worden en werden afgestraft. Veel van het zelfstandige personeel van het IND, zegt men, is weggegaan of ontslagen. Ergo, momenteel kan alleen een duidelijke regelgeving voor de IND en haar personeel soelaas bieden omdat ze daar nu al jaren op ingesteld is. De verantwoordelijkheid ligt praktisch gezien dus bij de ministeriële bewindsvoerders. Zo n meer adequate en humane regelgeving voor visaperikelen voor buitenlandse universitaire kenniswerkers zou de Nederlandse kenniseconomie ten goede komen. Ana Kadominska. 13

14 ADRESSEN Giro nr t.n.v. Humanistisch Verbond te Enschede AFDELINGSBESTUUR MIDDEN- EN ZUID-TWENTE voorzitter L.H. Damen (Leo) Mendelssohnlaan KP ENSCHEDE tel secretaris L.D. van Hoek (Daan) Brederostraat KA HENGELO tel penningmeester A.G.M. Dousi (Ad) Onlandhorst KX ENSCHEDE tel bestuurslid M. Bandsma (Marian) Hoefblad CP BORNE tel bestuurslid O. Bokhove (Onno) Walkottelanden MV ENSCHEDE tel ledenadministratie P.F. Smit (Peter) Primulastraat GZ ENSCHEDE tel REGIONALE WERKGROEP DIENSTEN Leo Damen en Margriet Meijling. Er zijn vacatures. Belangstellenden kunnen zich melden bij Leo Damen. HUMANISTISCH VORMINGS ONDERWIJS (HVO) Werkgroep I. Slettenhaar (Ina) tel M. Ophuis-Lode (Marina) tel HUMANISTISCHE UITVAART BEGELEIDING (HUB) Voor leden: contact opnemen met een bestuurslid (zie boven). WERKGROEP RADIO Contactpersoon W.S. Lindhout (Ines) tel

15 ADRESSEN vervolg PROFESSIONELE GEESTELIJKE VERZORGING Losser Vrij gevestigd Raadsvrouw Margriet Meijling tel Mediant Wouter Vlek tel Medisch Spectrun Twente Wouter Vlek tel RELATIEVIERINGEN Margriet Meijling Togtema Sportlaan BZ Losser tel Voor informatie en gratis foldermateriaal ( uur) tel CONTACTADRES HAAKSBERGEN G. Bouwhuis (Gerard) H.v.d. Haarstraat ZR Haaksbergen tel SENIOREN- EN OUDERENBEZOEK HENGELO (VRIENDSCHAPSFONDS) en COÖRDINATIE BEZOEK ZIEKEN EN OUDEREN ENSCHEDE (LEEF MEE FONDS) Jaap de Boer tel giro nr Peter Smit tel CONTACTADRES HIVOS B. Zomerplaag (Bob) Lipperkerkstraat AR ENSCHEDE tel REDACTIE HV-BERICHTEN Onno Bokhove Walkottelanden MV Enschede tel: EEN HALF UUR HUMANISME Het wekelijks radioprogramma van HV en Humanitas Zondagavond van zeven tot half acht via Radio Oost FM 89.4 en via de kabel. Zie ook op 15

16 Drukwerk voor: Redactie: Walkottelanden MV ENSCHEDE 16

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( )

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( ) 75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau (1982-2007) 1. subsidie speciaal doel,2000-2002 Algemene Loterij Nederland, 1998-2001 2. inhoudelijke benoeming van humanistisch

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

zelf denken samen leven

zelf denken samen leven Het Humanistisch Verbond en het Steunfonds Humanisme zijn in bezit van het CBFkeurmerk voor goede doelen. Humanistisch Verbond Vul de antwoordkaart in of bel: (020) 521 90 20 Ik word lid van het Humanistisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN DOELSTELLING VERENIGING De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad Sociaal-Wetenschappelijke Koninklijke Nederlandse Raad Akademie van Wetenschappen 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar De islam aan de grenzen verkend Sociaal-Wetenschappelijke Raad Wie organiseert het Seminaar?

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden

Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden Bunnik, 8 november 2014 Tien Jaar Humanistische Uitvaartbegeleiding Door: Ineke de Vries (directeur Humanistisch Verbond) Beste humanistisch uitvaartbegeleiders, regionale en landelijke bestuursleden en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Harley-Davidson Club Nederland

Harley-Davidson Club Nederland Harley-Davidson Club Nederland Harley rijden... én meer! Harley-Davidson Club Nederland De Harley-Davidson Club Nederland (H-DCN), opgericht 31 maart 1962, is een van de oudste en grootste H-D clubs van

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 29 januari 2015

ALV Humanistisch Verbond, afdeling Noord-Holland Noord d.d. 29 januari 2015 afdeling Noord-Holland Noord Secretariaat: Pam de Groot Valkenierstraat 3 A 1825 BC Alkmaar T: 072-5616921 E: info@humanistenforum.nl W: www.humanistenforum.nl fb : www.facebook.com/nhnhv Alkmaar, 26 januari

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Project onze kinderen - Jeladim sjelanoe.

Project onze kinderen - Jeladim sjelanoe. בסד Project onze kinderen - Jeladim sjelanoe. 1. Inleiding.. Blz. 2 2. Voorbereidende fase...blz. 3 3. Uitvoerende fase... Blz. 4 4. Informatievoorziening.... Blz. 6 5. Begroting en verslag... Blz. 8 Samenstelling:

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Activiteitenreglement KBO Afdeling Veghel De KBO Afdeling Veghel kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en daarmee ook een grote diversiteit van organisatie

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de Projectbeheerderscommissie: 15 februari 2010 Reglement projectbeheerderscommissie 15 februari 2010 1 Artikel

Nadere informatie