Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004"

Transcriptie

1 6 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in Nederland te behartigen en om de Hindoe studenten in Nederland te vertegenwoordigen.

2 Voorwoord Het afgelopen jaar kan getypeerd worden als een uitzonderlijk ongewoon jaar volgens Nederlandse maatstaven. Niet Balkenende, maar angst, regeerde de afgelopen periode. Volgens de Hindoe filosofie zou de mens in het voordeel moeten denken en handelen van zijn Karmabhumi (letterlijk vertaald = de plaats waar je werkt). Dit is voor ons, Hindoe studenten, Nederland. Met deze gedachtegang proberen Hindoes dienstbaar te zijn in dit land. Misschien is het daarom dat de Nederlandse gemeenschap weinig tot geen botsingen kent met deze gemeenschap. Maar is het omgekeerde ook het geval? Een aantal gebeurtenissen dienen hiervoor de nodige aandacht te krijgen: misbruik van Hindoe symbolen en de bestorming van de Ram Mandir in Den Haag door Marokkaanse jongeren. Gebeurtenissen waar de Hindoe gemeenschap niet tevreden mee was. Gelukkig bestaan er organisaties in Nederland die zich tegen deze vorm van misbruik verzetten en het voorkomen van zulke zaken is natuurlijk een mooi streven. Door de vele incidenten omtrent allochtone jongeren, worden de Hindoe jongeren nog te vaak in het bekende etnische hokje gestopt. Gebleken is dat er een grote vraag is naar vertegenwoordiging en profilering van de Hindoes. HSFN heeft de afgelopen periode aan deze twee punten extra aandacht besteed. De onderbouwing van deze punten en andere kunt u in dit algemeen jaar verslag lezen. Ik wens u veel leesplezier. Ashwan Autar Voorzitter Hindoe Studenten Forum Nederland Hindoe Studenten Forum Nederland 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het jaar 2004 in het kort 5 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering 7 3. Erkenning op onderwijsinstellingen Landelijke en regionale activiteiten De HSFN website Vooruitblik Bijlagen Bijlage 1: Organogram HSFN 18 Bijlage 2: Evenementen waarbij HSFN vertegenwoordigd was 19 Bijlage 3: Artikel van Haagsche Courant 21 Bijlage 4: Artikel in Mira Media 23 Bijlage 5: Artikel in de Trouw en reactie HSFN 24 Bijlage 6: Artikel over HSFN Oost 25 Bijlage 7: Statistieken HSFN Website 26 Bijlage 8: Screenshots van regionale websites 27 Bijlage 9: Werkgroep Hindoe Beurs 29 Hindoe Studenten Forum Nederland 3

4 Inleiding Voor u ligt het Algemeen Jaarverslag over het jaar 2004 van Hindoe Studenten Forum Nederland. Het was een druk jaar van activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Het verslag is een uiteenzetting van deze ontwikkelingen en is bestemd voor het bestuur, de adviesraad, leden en sympathisanten. In het verslag treft u een overzicht van de activiteiten, ontwikkelingen op het gebied van vertegenwoordiging en profilering, artikelen over HSFN die verschenen zijn in de media, informatie over de website en een vooruitblik voor het jaar Indien u vragen heeft over de inhoud van dit verslag of over HSFN in het algemeen, kunt u contact opnemen met het bestuur van HSFN door een te sturen naar Bestuur Hindoe Studenten Forum Nederland Ashwan Autar, voorzitter Varishna Tewarie, algemeen secretaris Nadeni Oemrawsingh, commissaris redactie Ashwien Ramdas, webmaster Hindoe Studenten Forum Nederland 4

5 1. Het jaar 2004 in het kort Alvorens we gedetailleerd ingaan op de ontwikkelingen van HSFN in 2004, willen we een analyse loslaten op de gehele organisatie. We hebben een SWOT-analyse uitgevoerd, welke onder te verdelen is in vier categorieën, namelijk Strengths, Weaknesses, Opportunities en Treats. Interne factoren De sterke en zwakke punten van HSFN behoren tot factoren die invloed hebben op de interne organisatie en geven een weerspiegeling van het afgelopen jaar. Hieronder staan de sterke en zwakke punten van het afgelopen jaar weergegeven. 1. Strengths; de sterke punten van HSFN - HSFN creëert een betere profilering door groeiende aanwezigheid in de media; - HSFN heeft in 2004 ruim vijftien activiteiten, debatten en evenementen van anderen bezocht om onze vereniging te vertegenwoordigen; - HSFN participeerde aan vier onderzoeken, uitgevoerd door studenten van hogescholen en universiteiten; - HSFN is geregistreerd aan drie universiteiten en erkend aan vier hogescholen in Nederland; - HSFN website verbreekt wederom records en is uniek qua technologie; - HSFN heeft negentien activiteiten georganiseerd, waaronder landelijke, regionale en promotionele activiteiten. In 2002 waren er zeventien activiteiten georganiseerd, in 2003 waren er zestien activiteiten georganiseerd. De Hindoe Hangama 2004 is georganiseerd door acht Hindoe jongeren organisaties, die gezamenlijk de Werkgroep Hindoe Beurs vormen. Het HSFN Congres is grotendeels georganiseerd door HSFN Den Haag en HSFN Rotterdam. Het HSFN Gala is met name georganiseerd door HSFN Amsterdam; - HSFN Amsterdam, HSFN Oost, HSFN Den Haag en HSFN Zuid waren al geruime tijd actief. HSFN Utrecht en HSFN Rotterdam zijn weer gevormd en gegroeid. HSFN Noord is niet actief; - Alle crediteuren van 2003 zijn in 2004 afbetaald en HSFN heeft het boekjaar beëindigd met een positief saldo. Voor specificatie van de inkomsten verwijzen wij naar het Financieel Jaarverslag; - Het langdurige lidmaatschap is succesvol ingevoerd. 2. Weaknesses; de zwakke punten van HSFN - Het bestuur van HSFN dient negen bestuursleden te hebben. Op de Algemene Ledenvergadering van 12 november waren er zes bestuursleden aangesteld, waarvan er twee vroegtijdig hun functie hebben neergelegd. Hierdoor nam de stabiliteit binnen het bestuur af en nam de werkdruk toe. Wegens het gebrek aan mankracht zijn er ook veel kansen misgelopen; Hindoe Studenten Forum Nederland 5

6 - Eind 2003 was het mentorsysteem ingevoerd. Elke regiocoördinatie kreeg een mentor in het bestuur van HSFN om de communicatie intern te verbeteren. In 2004 is hier meer structuur aan gegeven. De mentor is het aanspreekpunt van een regio. Het mentorsysteem vertoont nog kinderziektes, wat in 2004 heeft geleidt tot miscommunicaties, die achteraf voorkomen konden worden. Externe factoren De kansen en bedreigingen zijn externe factoren die invloed hebben op HSFN. Aan de hand van deze factoren zijn planningen gemaakt voor Opportunities; de kansen voor HSFN - HSFN heeft een grote naamsbekendheid, maar benut deze nog niet volledig. HSFN heeft de kans om niet alleen te reageren op de media, maar kan ook als organisatie zijnde het nieuws maken en vormen. Deze kans dient HSFN te grijpen in Het verenigingsblad Vidyarthi is een mooie kans om leden en sympathisanten een persoonlijk cadeau van HSFN aan te bieden en tegelijkertijd te informeren over onze cultuur. - HSFN heeft de Hindoe Hanga4ma 2004 georganiseerd met acht partners. Deze samenwerking hoeft niet alleen van toepassing te zijn op het gezamenlijk organiseren van de Hindoe beurs, maar ook op andere gebieden. - HSFN heeft in 2004 geen grote internationale initiatieven bezocht of ontplooid. In 2006 staat er wederom een World Hindu Youth Summit gepland. Dit is voor HSFN de kans om internationaal te groeien. - HSFN is aangesloten bij de Nationale Jeugdraad en zal aansluiting krijgen bij de Landelijke Studentenvakbond. Aansluiting bij twee overkoepelende jongeren- /studenteninstanties kan ervoor zorgen dat de standpunten van Hindoe studenten vaker en beter naar buiten gebracht kunnen worden. - HSFN beheert een database van aankomende professionals in het bedrijfsleven en de wetenschap. Met deze database dienen nieuwe initiatieven ontplooid te worden, zoals het opstellen van een vacaturebank. 4. Treats: de bedreigingen van HSFN - Vele malen is gebleken dat sponsors door de recessie ons niet kunnen sponsoren. Het belangrijkste voorbeeld is het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat door middel van hun Werken bij het Rijk banner, toekomstige werknemers aan het werven was bij allochtone studentenverenigingen. Echter ging per 1 januari 2004 de kraan dicht. Als deze beknelde economische situatie blijft aanhouden, lopen we het risico om meer sponsors mis te lopen. - Het afgelopen jaar waren Marokkaanse jongeren vaak op negatieve wijze in het nieuws. Helaas komt het vaak voor dat alle allochtone jongeren over één kam worden geschoren. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de Hindoe studenten, die over het algemeen een rustige en goedgeïntegreerde bevolkingsgroep zijn. De bovenstaande analyse heeft de organisatie in het kort weergegeven. In de rest van dit verslag kunt u meer lezen over HSFN in Hindoe Studenten Forum Nederland 6

7 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering Na 2 jaren van promotie en professionalisering, wilde HSFN in 2004 een nieuwe weg inslaan. In ons doel staat uitdrukkelijk dat HSFN de belangen van de Hindoe studenten in Nederland wil behartigen. En dat hebben we ook gedaan in De vertegenwoordiging van HSFN is tweeledig. Aan de ene kant hebben we ons nog steeds gericht op het werven van Hindoe studenten en het promoten van de vereniging, zoals we ook in de voorgaande jaren hebben gedaan. Maar het werd tijd dat de vereniging ook hierbuiten zichzelf zou vertegenwoordigen. HSFN hecht belang aan het behouden van de eigen Hindoe-identiteit en het leveren van een bijdrage aan de Nederlandse samenleving. In 2004 heeft HSFN de Hindoe gemeenschap en met name de Hindoe studenten kunnen profileren. Door Hindoe studenten te profileren in de gemeenschap, worden we zichtbaarder. Hindoestanen worden de onzichtbare minderheid genoemd. HSFN is van mening dat het tijd werd dat Hindoe s naar buiten zouden treden. In dit deel van het jaarverslag staat beschreven welke stappen HSFN heeft ondernomen om de vereniging en de achterban beter te vertegenwoordigen en te profileren. De belangrijkste evenementen zijn hieronder genoemd, voor een geheel overzicht van de vertegenwoordigingsactiviteiten verwijzen wij u naar bijlage 2. Vertegenwoordiging door de Nationale Jeugdraad Sinds 18 juni 2004 heeft HSFN een belangrijke tree beklommen op de trap van integratie en nationale erkenning. Tijdens de Algemene Vergadering van de Nationale Jeugdraad in Utrecht is HSFN aangenomen als lidorganisatie van de Nationale Jeugdraad, het overkoepelende orgaan voor jongerenorganisaties in Nederland. Als lid van de Jeugdraad raakt HSFN actief betrokken bij verschillende aspecten die betrekking hebben op jongeren door haar zes commissies, namelijk algemene jeugdparticipatie en jeugdbeleid, onderwijs & sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd, duurzame ontwikkeling, politieke jongerenparticipatie en internationale jongerenparticipatie. Het is vanzelfsprekend dat de Jeugdraad vaak met de politiek om de tafel zit, om de jongeren, waaronder ook de studenten, te vertegenwoordigen bij het opstellen van beleidsplannen. HSFN is lid geworden van de Jeugdraad om zich sterker te profileren in de Nederlandse gemeenschap. Wat vindt de Hindoe student over het Nederlandse jongerenbeleid? Welk thema spreekt de Hindoe student aan bij verkiezingen? Dergelijke zaken kan HSFN namens haar achterban aan de kaart brengen bij de Jeugdraad. Het dialoog met en de samenwerking tussen verschillende jongerenorganisaties in Nederland maakt het lidmaatschap van de Jeugdraad mogelijk. Voor de Jeugdraad is ons lidmaatschap ook een bijzondere gelegenheid, aangezien HSFN één van de weinige lidorganisaties is met een culturele en religieuze achtergrond. Als enige Hindoestudenten organisatie zorgt HSFN ervoor dat de mening van Hindoe studenten klinkt in de politiek. De Nationale Jeugdraad heeft het lidmaatschap van HSFN openbaar gemaakt in hun nieuwsbrief van oktober 2004, wat extra promotie voor HSFN heeft opgeleverd (zie figuur). Hindoe Studenten Forum Nederland 7

8 HSFN-bezoek aan de Tweede kamer Vertegenwoordiging dient op alle fronten plaats te vinden, ook op het gebied van de politiek. Derhalve heeft HSFN op 27 oktober 2004 een bezoek aan de Tweede Kamer georganiseerd. Dankzij het FORUM (instituut voor multiculturele ontwikkeling) en de CDA-fractie was het mogelijk om met een groep van vijftien Hindoe-studenten een rondleiding te krijgen in de Tweede Kamer. Na een uitgebreide rondleiding in de bibliotheek, de plenaire zaal en de wandelgangen, kregen we een exclusief gesprek met mw. mr. Nirmala Rambocus, een lid van de Tweede Kamer van de CDA-fractie en een politicus met een Hindoestaanse achtergrond. Met dit bezoek aan de Tweede Kamer heeft HSFN een aantal leden een kijkje laten nemen in de keuken van de politiek. Een studentenvereniging van HSFN is meer dan een organisatie met een aantal activiteiten over het hele land. Als studentenvereniging hebben wij ook een maatschappelijke rol. Vanwege de grote achterban heeft HSFN de mogelijkheid om de meningen van Hindoe studenten over te brengen aan relevante instanties. Een bezoek aan de Tweede Kamer was een eerste inzet. HSFN heeft in 2004 ruim vijftien activiteiten, debatten en evenementen van anderen bezocht om onze vereniging te vertegenwoordigen. HSFN is meerdere malen in de media verschenen in In augustus 2004 stond HSFN in de Haagsche Courant, geschreven door Perdiep Ramesar. Dit artikel kunt u lezen in bijlage 3. In bijlage 4 vindt u een artikel uit de Mira Media, een multiculturele nieuwsbrief, waarin woordvoerders van etnische verenigingen aan het woord komen en hun ervaringen delen. De woordvoerder van HSFN heeft in dit artikel beschreven waar men op moet letten als de pers te woord wordt gestaan. In bijlage 5 staat een artikel over twee vertegenwoordigers van HSFN Oost, die naar aanleiding van een integratiedebat hun mening uitte over het integratievraagstuk. Als vereniging vinden wij het ook belangrijk om te reageren op artikelen die de Nederlandse studenten en de Hindoe-gemeenschap aangaat. In bijlage 6 vindt u een artikel over het Nederlands Bijbelgenootschap, dat bijbels uitdeelt onder de Hindoe s en Moslims in India, om deze bevolkingsgroepen uiteindelijk te bekeren. HSFN vindt dit ethisch niet verantwoord en heeft hierop gereageerd. Internationale vertegenwoordiging Op internationaal gebied zijn er geen grote ontwikkelingen geweest. Pravasi Bharatya Divas Van december 2003 tot januari 2004 liep Janice Aliar van HSFN Amsterdam stage bij het Pravasi Bharatya Divas (PBD) in Delhi. De PBD is een drie-daagse conferentie, bedoeld om de Indiase Diaspora bij elkaar te brengen en de band met India te versterken en te netwerken. Studenten van Indiase oorsprong hebben de kans om terug te gaan naar India en een bijdrage te leveren aan de organisatie van PBD door middel van een stage. Het hoogtepunt van de stage was een bezoek aan de president van India, Abdul Kalam. Hindoe Studenten Forum Nederland 8

9 NHSF bezoekt Hindoe Hangama Op 18 april 2004 was er voor de tweede keer een Hindoe Hangama georganiseerd. Tijdens de beurs waren de voorzitter en secretaris van National Hindu Students Forum UK, Dharmesh Mistry en Vibhuti Patel aanwezig om dit evenement van de collega s in Nederland te bezoeken. World Hindu Youth Summit In december 2004 was er een World Hindu Youth Summit op het eiland Bali, Indonesië. Het doel van de WHYS was het bevorderen van de Hindoe bewustzijn onder Hindoe jongeren. Tijdens dit evenement werden topics als educatie, economie, sociale activiteiten en uitoefening van hindoe activiteiten behandeld. Tevens was er een mogelijkheid om een internationaal netwerk op te bouwen. Er kon tijdens dit evenement geen vertegenwoordiger van HSFN aanwezig zijn. In 2006 wordt de tweede World Hindu Youth Summit (WHYS) georganiseerd in Maleisië of de Verenigde Staten. Onderzoeken HSFN wordt vaak benaderd voor het invullen van enquêtes, het werven van leden voor de media, interviews, maar ook voor wetenschappelijke onderzoeken. Hieronder vindt u een viertal onderzoeken waar HSFN het afgelopen jaar aan heeft meegedaan. Uit het participeren aan onderzoeken blijkt dat HSFN wordt gezien als het aanspreekpunt voor studenten. - Studie: Pedagogiek Informatie over gewoontes, cultuur, opvoeding, onderwijs, straffen en belonen, discriminatie, taal en religie en seksualiteit bij Surinaamse Hindoestanen in Nederland. - Studie: Anthropolgy aan Universiteit Leiden Onderzoek naar de etnische identiteit van de Hindoestaanse Surinaamse gemeenschap in Nederland. Het onderzoek was gericht op Hindoestaanse organisaties en Hindoestaans moeders en hun migratiegeschiedenis. - Onderzoeksgroep Hogeschool van Rotterdam Onderzoek naar grondstoffen die wel en niet door onze religie worden geaccepteerd / stoffen en producten die wel en niet mogen worden geconsumeerd door Hindoes. - Universiteit van Amsterdam Onderzoek naar de culturele identiteit van Hindoestaanse Hindoe s in Nederland, met name gericht op Amsterdam. Het grootste verschil tussen Hindoeïsme in Suriname en Hindoeïsme in India wordt onderzocht. Hindoe Studenten Forum Nederland 9

10 3. Erkenning op onderwijsinstellingen Erkenning krijgen op onderwijsinstellingen is zowel belangrijk voor HSFN, als voor de onderwijsinstelling zelf. Vele onderwijsinstellingen zien dat er verschillende culturen aanwezig zijn op de hogeschool en universiteit. De studenten hebben er behoefte aan om hun cultuur te uiten op hun school. Hiertoe hebben vele onderwijsinstellingen een vorm van diversiteitbeleid opgesteld. In dit beleid geven onderwijsinstellingen aan culturele studentenverenigingen de gelegenheid om activiteiten te organiseren. De culturele studentenverenigingen, zoals HSFN, zorgen ervoor dat er op een campus ook culturele evenementen plaatsvinden en dat de Hindoe studenten zijn georganiseerd en vertegenwoordigd. Onderwijsinstellingen hebben een aantal eisen alvorens een studentenvereniging wordt erkend. Het onderstaande overzicht geeft weer aan welke onderwijsinstelling HSFN is erkend en/of geregistreerd. Erkenning houdt in dat HSFN is erkend door het College van Bestuur en dat HSFN aan alle eisen voldoet, registratie houdt in dat de onderwijsinstelling bekend is met HSFN. Universiteiten o Universiteit Utrecht (UU): HSFN is geregistreerd aan de UU, maar heeft in 2004 nog geen erkenning kunnen krijgen. De UU heeft een beleidskader opgesteld. In 2005 verwacht HSFN erkenning aan de UU te krijgen. HSFN staat wel geregistreerd. o o Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR): Voor HSFN is het zeer belangrijk om erkenning te krijgen aan de EUR. Rotterdam is een multiculturele stad waar veel Hindoe s wonen en studeren. In 2004 had HSFN niet voldoende leden om erkenning te krijgen aan de Erasmus Universiteit. Echter staat HSFN wel geregistreerd en heeft HSFN Rotterdam in één van de gebouwen van het EUR-complex een kennismakingsavond in mei kunnen organiseren. Vrije Universiteit Amsterdam: De VU stelt de eis van minimaal 50 leden om erkenning te krijgen aan de universiteit. In december 2004 had HSFN 30 leden, studerende aan de Vrije Universiteit. HSFN is wel geregistreerd aan de VU. Hogescholen o Haagse Hogeschool (HHS): De HHS was de eerste Hogeschool die aan HSFN erkenning heeft gegeven in Sindsdien zijn er tientallen activiteiten georganiseerd. In 2004 is het landelijke congres van HSFN over de gekleurde manager op de HHS georganiseerd. Tevens heeft HSFN haar secretariaatsruimte op de Haagse Hogeschool. o o o Hogeschool Rotterdam: Sinds december 2004 heeft HSFN ook erkenning aan de Hogeschool Rotterdam. Net zoals de registratie aan de Erasmus Universiteit, is erkenning aan deze onderwijsinstelling belangrijk voor het aantrekken van de vele Hindoe studenten in deze stad. Hogeschool van Utrecht: Sinds juni 2004 is HSFN weer erkend aan de Hogeschool van Utrecht en heeft daar haar eerste kennismakingsavond georganiseerd. Saxion Hogeschool Enschede: HSFN Oost is erkend op deze hogeschool. HSFN is geregistreerd aan drie universiteiten en erkend aan vier hogescholen. Binnen de Randstad is HSFN goed vertegenwoordigd op de onderwijsinstellingen. In 2005 zal HSFN zich richten op de erkenning op meerdere onderwijsinstellingen. Op de planning staan hogescholen met meerdere vestigingen, zoals Fontys, Saxion en Inholland. Hindoe Studenten Forum Nederland 10

11 4. Landelijke en regionale activiteiten Evenals voorgaande jaren, heeft HSFN weer vele activiteiten georganiseerd. Alhoewel het organiseren van activiteiten geen centrale rol meer speelt, is het nog steeds van belang dat er evenementen met diverse karakters worden georganiseerd. We willen leuke en gezellige avonden organiseren, om leden beter te leren en nieuwe leden te werven. Dankzij activiteiten kunnen we ook maatschappelijke en culturele onderwerpen behandelen. In 2004 zijn er in totaal 19 activiteiten georganiseerd. Het verschil tussen landelijke en regionale activiteiten ligt in de aanpak, mankracht, financiën en promotie. Het onderstaande overzicht laat zien dat we maandelijks een activiteit hebben georganiseerd of een promotieactiviteit hebben voltooid. De drie grootste activiteiten zijn Hindoe Hangama 2004, HSFN Congres over de Gekleurde Manager en HSFN Gala in verband met Navratri. 1. Live in concert: Shaindia & Friends, 16 januari 2004, door HSFN Zuid Het was een avond bestaande uit mooie muziek, goede sfeer en leuke muziekaanvragen die door de muzikanten van Shaindia & Friends prachtig werden gezongen. Er is 200 euro opgehaald voor het goede doel namelijk voor de weeskinderen in Suriname. 2. Workshop sollicitatietraining, 10 februari 2004, door HSFN Amsterdam Het aanbod op de arbeidsmarkt is groter dan de vraag. Bedrijven zijn dus op zoek naar de beste werknemers voor hun bedrijf. Het cruciale probleem dat hierbij komt kijken is dat mensen van zichzelf weten dat ze goed zijn en de functie goed kunnen bekleden, maar zich niet goed kunnen uiten op een sollicitatiegesprek en daardoor dus een verkeerde eerste indruk geven en falen om de baan te krijgen. De workshop behandelde verschillende modellen en het was overall gezien een leerzame en boeiende avond. 3. Workshop Chautaal, 2 maart 2004, door HSFN Amsterdam Op dinsdag 2 maart 2004 heeft HSFN Amsterdam een Chautaal workshop in HCC Vikaash te Amsterdam georganiseerd. Het werd verzorgd door Naujawaan Ramayan Samaadj Amsterdam. Op deze workshop werd er globaal ingegaan op de achtergrond van Phagwa (Holi). Vervolgens gaf de Chautaalgroep een beeld hoe de muziek bespeeld wordt en wat de liedjes inhouden. Het publiek werd dan ook uitgenodigd om mee te spelen!. 4. Holi viering, 6 maart 2004, door HSFN Oost Holi Phagua is de uitbundige viering van de overwinning van het goede op het kwade, van Prahlad op Holika. Tezamen met de Gemeente Enschede en overige Hindoestaanse organisaties in Enschede organiseerde HSFN Oost een geslaagde Holi-viering en werd er gezorgd voor multicultureel vermaak. Indiase klassieke dans, een Chautaal-zanggroep (traditionele zang), Country line-dancing, Turkse dans, en lekkere populaire feestmuziek van de band Beatmachine: dit waren enkele van de ingrediënten van het programma. Hindoe Studenten Forum Nederland 11

12 5. Filmavond in samenwerking met Satya: Kal Ho Na Ho, 30 maart 2004, door HSFN Den Haag Kal Ho Na Ho is een unieke film uit de Indiase filmindustrie. Scholieren en studenten kunnen de ontspanning van een film vol met romantiek, goede acteurs en actrices en natuurlijk swingende muziek goed gebruiken. Kal Ho Na Ho was een succesvolle filmavond met twee volle zalen op de Haagse Hogeschool. 6. Hindoe Hangama 2004, 18 april 2004, landelijke activiteit Op 18 april 2004 werd ervoor de tweede keer de Hindoe Hangama georganiseerd in de Darling Expo te Rijswijk, de enige unieke Hindoe beurs in Nederland. De Hindoe Hangama werd door 8 Hindoe-jongeren organisaties georganiseerd (zie bijlage 9). Een belangrijk aspect van de Hindoe Hangama is het financieel en moreel steunen van een goed opgezet hulpverleningsproject. Dankzij de vele sponsors, ruim zestig commerciële en niet-commerciële kraampjes en ruim 4000 bezoekers was het mogelijk om 2.000,- te doneren aan Vanvasi Kalyan Ashram, een Indiase NGO, dat educatieve ontwikkelingen bij achtergestelde tribalen in afgelegen bosgebieden in India ontplooid. In augustus 2004 is de bankcheque persoonlijk overhandigd aan de vertegenwoordigers van Vanvasi Kalyan Ashram. Voor meer informatie: 7. HSFN Antakshari, 25 april 2004, door HSFN Amsterdam HSFN `Antakshari, de bekende Hindoestaanse zangquiz werd in april georganiseerd door HSFN Amsterdam. We hadden het in een nieuw jasje gestoken, waardoor er vijf speelrondes waren met vragen, zang en veel plezier! Zowel het publiek, als de deelnemers hebben genoten van deze dag! 8. Kennismakingsavond & Yogaworkshop, 19 mei 2004, door HSFN Rotterdam Na tijd van stilte organiseerde het nieuwe HSFN Rotterdam een yoga/workshop, voor studenten uit Rotterdam. Het was een geslaagde activiteit en een volle workshop, mede dankzij dhr. Bansi. 9. Miniconcert onder leiding van Samandar, 24 mei 2004, door HSFN Den Haag Samandar is een authentieke groep van 4 Mananihar zangers-muzikanten en 2 danseressen uit Rajasthan. Deze kunstenaars staan volop in de levende tradities van hun land en toverden ons een panorama voor van oorspronkelijke dansen, begeleid door zang en muziek op authentieke instrumenten. Het concert was goed bezocht en de muziek van Samandar liet ook bezoekers dansen! 10. Symposium over integratie, 17 juni 2004, door HSFN Oost Op 17 juni werd er in de Saxion Hogeschool een symposium gehouden over intergratie. Met name de huidige stand van zaken werd belicht. Een aantal geleerden op het gebied van sociologie belichtten verschillende kanten van dit onderwerp. De gastsprekers van de avond waren de heer Drs. R. M. Oemrawsingh, de heer Prof. Dr. H. Procee en de heer Prof. Dr. Snel. De drie gastsprekers belichtten vanuit 3 verschillende perspectieven het onderwerp integratie. De heer Oemrawsingh behandelde het historisch perspectief van de Hindoestanen betreffende de integratie. De heer Procee belichtte het filosofische aspect van integratie. De heer Procee betrok in zijn lezing de verandering in dimensies door de jaren heen. De heer Snel weerlegde een maatschappelijk perspectief van het Hindoe Studenten Forum Nederland 12

13 begrip integratie. Hierbij kwam naar voren dat de hedendaagse Westerse maatschappij, de zogeheten dominante cultuur, zijn of haar eigen invulling geeft in hoeverre de minderheidsgroeperingen geïntegreerd zijn. Nadat de 3 gastsprekers de lezingen hadden gegeven en een pauze had plaatsgevonden vond de discussie plaats, onder leiding van de dagvoorzitters Wilbert Rodenhuis en Janarthanan Sundaram. 11. HSFN/Satya kraampje op Milan, 3-daagse promotie, juli 2004, promotieactiviteit Voor de derde keer was HSFN aanwezig tijdens het multicultureel festival op Milan. Wegens de regen was het moeilijk om HSFN en Satya te promoten. Tijdens Milan hebben we echter veel naamsbekendheid verworven en enkele leden binnengehaald. 12. What s your Indian expression?, introductieweek van de VU, augustus 2004, door HSFN Amsterdam Op de Vrije Universiteit werd op maandag 23 augustus een open dag gehouden door alle studentenverenigingen van de Universiteit, dus ook HSFN was volop aanwezig. Studenten konden terecht voor informatie over de verscheidene studentengroepen, die zichzelf presenteerden met infostandjes. De infomarkt biedt leuke informatie voor activiteiten naast je studie. 13. Raksha Bandhan, 28 augustus 2004, door HSFN Oost Een ieder verdient bescherming en liefde van familieleden, vrienden en kennissen. Een ieder verdient dezelfde waardering te ontvangen vanuit de gemeenschap waar hij of zij toe behoort. Binnen onze Hindoe gemeenschap is er een speciale dag waarbij deze waardering wordt gevierd: Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is voor een ieder die zijn medemens beschermt en lief heeft. HSFN is een studentenvereniging dat graag een positief geluid in de multiculturele samenleving wil laten horen. Vanuit deze gedachte willen wij dit festival met iedereen delen, juist omdat het zich kenmerkt door waarden die gelden voor iedereen, ongeacht uiterlijk, afkomst of religie. 14. HSFN Congres & HSFN Awards, 28 september 2004, landelijke activiteit Hoe ziet de perfecte gekleurde manager eruit? Wat zijn de kwaliteiten die hij moet hebben en tegen welke problemen loopt hij aan? Op 28 september werden deze issues behandeld door middel van twee lezingen en keuze uit zes workshops. Aan het congres was de uitreiking van de HSFN Awards gekoppeld. Binnen de Hindoe gemeenschap loopt er veel talent rond en het werd de hoogste tijd dat dit talent werd gewaardeerd door haar eigen gemeenschap. Shailendra Bhoelai kreeg de HSFN-award voor Muziek, vanwege zijn diverse muziekprestaties. Satisch Jhamai staat al jaren aan de free-fighters top, waardoor hij de HSFN-award kreeg voor Sport. Dr. Vinod Baldew wasnet enkele dagen gepromoveerd op het gebied van de scheikunde/wiskunde, waardoor hij de HSFN-Award voor Studie & Wetenschap in ontvangst mocht nemen. Drs. Amwedhkar Jethu heeft al jaren een prestigieuze positie bij de Nomura Bank in Londen en heeft door zijn boek Duurzame Welvaart in ontwikkelingslanden inzicht gegeven in de Surinaamse economie en mogelijke oplossingen aangedragen. Tenslotte werd de HSFN-Award voor Gemeenschap uitgereikt aan drs. Radj Bhondoe, de voorzitter van Sewa International. Deheer Bhondoe zet zich al jaren in voor de minderbedeelden. 15. Get2Gether in verband met Navratri, 15 oktober 2004, door HSFN Oost HSFN Oost had in verband met Navratri een activiteit georganiseerd, omdat het een belangrijk festival is en omdat het niet zo bekend is onder de Hindoestaanse jongeren, in tegenstelling tot Diwali & Holi. Hindoe Studenten Forum Nederland 13

14 16. HSFN Gala in verband met Navratri, 24 oktober 2004, landelijke activiteit Navratri is één van de meest religieuze dagen van de Hindoe s. Tijdens Navratri wordt Shakti, de kracht beter bekend in de vorm van Durga Mata aanbeden. HSFN heeft tijdens haar gala stilgestaan bij deze religieuze dagen en tijdens een stijlvolle avond ervoor gezorgd dat de betekenis achter Navratri naar voren kwam. 17. Divali viering, 30 oktober 2004, door HSFN Oost Overal ter wereld wordt jaarlijks op de vooravond van de nieuwe maan (genaamd amvasya) in de maand oktober/november Divali gevierd. Op zaterdag 30 oktober viel Enschede in het rijtje van steden over de hele wereld dat de opvatting van zelfrealisatie uitte in de vorm van een verlichte optocht.het Divali-feest in Enschede is voortgekomen uit de samenwerking van een aantal organisaties. Hierdoor is de viering van één van de meest belangrijke feesten die het Hindoeïsme kent mogelijk geworden. 18. Filmavond in samenwerking met Satya: Legend of Bhagat Singh, 4 november 2004, door HSFN Rotterdam Bhagat Singh is één van de meest bekende vrijheidsstrijders uit de geschiedenis van Hindoe s. Op zeer jonge leeftijd zette Bhagat Singh zich in om India te bevrijden van het Britse kolonialisme. Zijn doorzettingsvermogen was een voorbeeld voor velen. Zijn vrijheidsstrijd heeft hij op 23-leeftijd moeten bekopen met de dood. De film laat zien hoe de Indiërs te verduren hadden onder Britse bezetting en hoe velen hun leven hebben gegeven voor hun moederland. 19. Kennismakingsmiddag, 16 december 2004, door HSFN Utrecht Eindelijk heeft HSFN Utrecht weer een team dat in 2005 activiteiten zal organiseren voor de HIndoestudenten in deze regio. Op 16 december was er een informele middag georganiseerd om nieuwe leden aan te trekken tot HSFN. Hindoe Studenten Forum Nederland 14

15 5. De HSFN website HSFN.NL is het visitekaartje van HSFN. In het voorjaar werd de derde website van HSFN gelanceerd. Wederom werd dit een groot succes. Zo n groot succes, dat we dit willen toelichten. Hieronder vindt u de 10 technische feiten over één van de meeste succesvolle studentenwebsites van Nederland. 1. Er zijn 4000 programmeerregels en 3 servers nodig zijn om hsfn.nl te realiseren (exclusief Sammelan). De ongeveer 4000 regels zijn alleen voor de programmering van de site noodzakelijk, dat is exclusief forum, teksten en inhoud van de site. 2. HSFN.NL is hoogstwaarschijnlijk de eerste website ter wereld dat 100% full-windowed vectorized is. Het leuke aan een vectorgraphic is, in tegenstelling tot een bitmap (.jpg,.tiff,.gif,.png), niet alle pixels opslaat, maar de gegevens om het plaatje te tekenen. Neem bijvoorbeeld een lijnstuk. In een bitmap zouden alle pixels waaruit de lijn bestaat worden opgeslagen. Een vectorgraphic slaat alleen het beginpunt en eindpunt van de lijn op. Daarbij wordt ook opgeslagen dat het om een lijn gaat. Dat zijn dus maar 3 dingen! Dit neemt veel minder ruimte in beslag, waardoor de site sneller te laden is. 3. HSFN.NL gebruikt alle mogelijke informatietechnologieën die er zijn voor websites, Van Perl tot XML. Binnen de IT zijn er verschillende technoligien en talen, zoals HTML, driveletters enzovoorts. Alle talen hebben hun voordelen en nadelen. HSFN.NL heeft alle gangbare talen in zich. Bij elk deel van de site is de best passende taal en techniek gekozen. Zodoende wordt het maximale uit ze gehaald. 4. Alleen 15% van de site is in Flash gemaakt. Alleen een klein gedeelte van de buitenkant is in flash/shockwave gemaakt. De binnenkant is php in combinatie met xml (67% van de code). Verreweg de meeste sites maken nog gebruik van PHP in combinatie met HTML. Verouderd! HSFN.NL is een combinatie van alle moderne talen. 5. De intro van HSFN.NL wordt met een geluidskwaliteit van 280kbps afgespeeld, bijna net zoveel als in een DVD. Een beetje site neemt ongeveer 100MB in beslag. Een DVD 9600MB. Dat is een verschil van een factor 100, en dan toch in de buurt komen van een DVD? Dat komt door feit nummer De geluidskwaliteit is mogelijk gemaakt met 3 servers. Alleen HSFN heeft dit systeem op deze manier, omdat het ook zelf is gemaakt. De site gebruikt 3 servers tegelijkertijd. Eén is virtueel en de andere twee zijn dedicated. Vooral bij het geluid worden er drie tegelijk gebruikt. Zo zit het rechter en linker kanaal op de twe dedicated servers. De virtuele server houdt alleen de lage tonen. 7. Het is mogelijk om bijna 1 MB/s aan datastream te halen. Variable Bitrating is eigenlijk niet nieuw. Het is een techniek om o.a. geluid met een zeer goede kwaliteit en met minimale opslag op te slaan. Het wordt vollop gebruikt in DVD s, maar ook op hsfn.nl. 8. HSFN.NL is 100% zelf* gemaakt, zelfs het logo en de geluidseffectjes in het menu! (* het sammelen is gebaseerd op smf). Bijna alle sites op het internet zijn voor het grootste gedeelte niet zelf gemaakt, maar overgenomen. HSFN is één van de weinige websites die vanuit niets is gemaakt. Hindoe Studenten Forum Nederland 15

16 9. Er zijn maar een paar sites op de wereld die dat kunnen zeggen. HSFN.nl is er één van! 10. Gebruik van modules. Bijna alle sites op internet maken gebruik van gewone bestanden. Zelfs besturingssystemen zoals Windows XP doen dat. Daar is op zich niets mis mee, maar het gebruik van modules heeft met name voor websites vele voordelen. Het verschil tussen een module en een bestand is dat je een bestand gelijk tijdens het laden al moet verwerken en uitvoeren. Daarna wordt het bestand weer gesloten. Wat doe je dan als je dat bestand steeds weer nodig hebt? Iedere keer maar laden, uitvoeren en afsluiten? Dat is niet logisch en inefficiënt. Modules daarentegen worden geladen in de internet cache van de cliënt (bezoeker van de site) en blijven daar. Neem bijvoorbeeld de chat van HSFN.NL. Deze moet natuurlijk constant kijken of er een nieuw bericht door iemand is ingevoerd. Iedere keer afsluiten heeft dus niet echt veel zin. HSFN.NL maakt daarom gebruik van modules. Algemene statistieken: Hoogste aantal hits: 82.7 miljoen hits in de maand oktober Aantal berichten op het forum: berichten Aantal onderwerpen: 2469 onderwerpen Aantal geregistreerde leden: 637 forum-leden Aantal berichten in gastenboek: 115 berichten Aantal adressen in de website: adressen Aantal artikelen verdeeld over rubrieken: 33 artikelen Aantal rubrieken voor artikelen: 9 De rubrieken zijn Hindoe cultuur, Studie, Actualiteit, HSFN in de Media, Verslagen, Persberichten, Nieuwsbrieven, Interviews en Column. Op het discussieforum wordt er veel gediscussieerd, maar is er ook sprake van veel gezelligheid. Deze gezelligheid kan soms zeer overheersend zijn, dit blijkt uit het feit dat niet-serieuze berichten de meeste postings hebben. Het is noemenswaardig dat er een fijne sfeer heerst op het forum tussen de forumleden, maar het zou nog mooier zijn als de serieuze onderwerpen vaker zouden worden bezocht. In bijlage 7 staan de statistieken per maand gegeven. De website van HSFN is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een professionele en succesvolle website. Een technisch hoogstandje, zoals de website werd genoemd door een hoogleraar van de TU Delft. Regionale websites Elke regiocoördinatie heeft een eigen team, een eigen uitstraling en organiseert zelf activiteiten onder de banner van HSFN. En elke regiocoördinatie dient een eigen website te hebben, om foto s, aankondigingen en regionaal gebonden nieuws op te publiceren. In 2004 hadden HSFN Amsterdam, HSFN Oost, HSFN Utrecht en HSFN Zuid een eigen regionale website. Er was een start gemaakt met de websites van HSFN Den Haag en HSFN Rotterdam, welke begin 2005 worden gelanceerd. HSFN Noord heeft geen website, omdat er nog geen actieve leden zijn. In bijlage 8 vindt u screenshots van de regionale websites. Hindoe Studenten Forum Nederland 16

17 6. Vooruitblik 2005 o Actievere vertegenwoordiging; nieuwscreatie In het jaar 2004 heeft HSFN enkele keren gereageerd op artikelen van de populaire media en is in de media verschenen naar aanleiding van activiteiten van HSFN. In 2005 wil HSFN niet reageren op oud nieuws, maar nieuws creëren. o Goede doel HSFN vindt Seva (zorgen voor anderen) een belangrijk aspect van de Hindoe cultuur en had daarom besloten om zich in te zetten voor een gestructureerd project en hiervoor een jaar lang geld in te zamelen. Echter was dit niet gelukt wegens het gebrek aan mankracht en zal deze doelstelling worden verschoven naar o Regio Noord Alle regio s, behalve HSFN Noord waren actief in In 2005 zal het bestuur zich inzetten om voor HSFN Noord actieve leden te werven en een nieuwe regiocoördinatie te starten. o Hindoe Hangama Op 1 mei 2005 staat Hindoe Hangama 2005 gepland. In 2005 wordt de Hindoe Hangama 2005 wederom georganiseerd door de Werkgroep Hindoe Beurs in de Grote Markt in Den Haag. o Vidyarthi Na 3 jaar van digitale nieuwsbrieven werd het tijd om een verenigingsblad uit te geven. Vidyarthi (student in het Sanskrit), wordt het informatieve blad dat jaarlijks wordt uitgegeven door HSFN. o Activiteiten en websites in alle regiocoördinaties. Zoals ieder jaar, zal HSFN nog steeds landelijke en regionale activiteiten organiseren. Vier van de zeven regiocoördinaties hadden een regionale website in 2004, dit dient uit te groeien naar zeven websites. o Vergroten van ledenaantal Wegens het invoeren van het langdurige lidmaatschap, hebben vele leden afgehaakt. Hierdoor is het aantal betalende leden afgenomen, maar zijn er nog steeds veel leden geregistreerd. HSFN zal zich in 2005 meer gaan richten op het vergroten van het ledenaantal. o Erkenning aan meerdere onderwijsinstellingen Erkenning aan onderwijsinstellingen zorgt voor betere vertegenwoordiging en versoepelt het organiseren van activiteiten. Daarom zal HSFN ernaar streven om bij meerdere instellingen aansluiting te vinden, met name bij overkoepelende instanties. o Aansluiting bij Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag, zat HSFN in de aanmeldingsprocedure voor de LSVB. Na ontvangst van onze aanmelding had het bestuur laten weten positief tegenover ons lidmaatschap te staan. De Algemene Ledenvergadering van de LSVB zou plaatsvinden in maart 2005, waardoor HSFN niet voor haar eigen ALV aansluiting kon krijgen. o Langdurige samenwerking met de Fortis Bank Fortis Bank heeft toegezegd om HSFN op landelijk niveau te gaan sponsoren. Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag, waren de onderhandelingen nog in volle gang. Hindoe Studenten Forum Nederland 17

18 Bijlage 1: Organogram HSFN Hindoe Studenten Forum Nederland 18

19 Bijlage 2: Evenementen waarbij HSFN vertegenwoordigd was Den Haag, Nieuwjaars Ontmoeting van het CDA 17 januari 2004 Het doel was meer om te netwerken en de kennis te maken me bepaalde personen in de politiek. Namens HSFN was Ashwan Autar geweest. Hij werd begeleid door Radj Ramcharan van FORUM. Den Haag, Debat Hoofdoek wel of niet Maart 2004 Het debat werd georganiseerd door NRC-Handelsblad. Sprekers: Mohamed Sini, Rob Oudkerk, Ayaan Hirsi Ali, de heer Philipse. Vanuit HSFN waren Nadeni Oemrawsingh, Anoeschka Biharie, Varsham Boedhoe en Ashwan Autar geweest. Enschede, HSFN; óók multicultureel vermaak, Saxion Hogeschool Enschede, Organisatieberichten 23 maart 2004 In het blad van de Hogeschool Saxion verschijnt HSFN Oost zeer positief vanwege hun Holi-viering. Het artikel bevat een leuke beschrijving van het Hindoestaans Carnaval. Utrecht, Netwerkbijeenkomst georganiseerd door FORUM en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 april 2004 Het doel van de vergadering was om elkaar te informeren over allerlei initiatieven en mogelijkheden waar wij als organisatie aan meegewerkt hebben en/of in de toekomst vorm en inhoud aan kunnen/zullen geven. Mavish Persadi en Ashwan Autar hebben tijdens de vergadering HSFN vertegenwoordigd. Amsterdam, Ad Valvas (weekblad VU) 29 april 2004 Op 23 april organiseerde HSFN Amsterdam het Antakshari, een spectaculaire zangcompetitie. Een foto en verslag kwam terecht in de Weekblad van de VU. Enschede, radio interview, Ouderenhuisvesting 31 mei 2004 HSFN werd geinterviewd door dhr. Salikram, een vertegenwoordiger van Radio Roshni en gemeenteraadslid van Enschede. Namens HSFN waren Sarita Dilloe en Brahma Ramsodit aanwezig ter promotie van het symposium van HSFN Oost over integratie. Amsterdam, Discussiemiddag Hindoestaans filmfestival 3 juni 2004 Op donderdag 3 juni organiseerde Azie Studies in Amsterdam (ASiA, Universiteit van Amsterdam) in samenwerking met Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Indiase documentaire- en filmmaakster Nandini Bedi en Hindoestaanse studentes van o.a. HSFN een discussiemiddag in het kader van het Hindoestaanse Filmfestival in het Filmmuseum Cinerama. HSFN was vertegenwoordigd door Aarti Narain en Janice Aliar. Den Haag, Presentatie Dr. Jnan Adhin Instituut en Sarnami Woordenboek 4 juni 2004 Dr. Jnan Adhin Instituut houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van publicaties over de Hindoestaanse cultuur mede ter bevordering van een evenwichtige integratie van Hindoestanen. Nadeni Oemrawsing en Ashwan Autar hebben de activiteit bezocht. Utrecht, Ledenvergadering Nationale Jeugdraad 18 juni 2004 Varishna Tewarie en Devindra Ramautarsing hebben HSFN op deze vergadering vertegenwoordigd. HSFN is unaniem gekozen tot lidorganisatie van de Jeugdraad. Utrecht, Informatiebijeenkomst georganiseerd door FORUM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 juli 2004 Er werd informatie gegeven over de Taskforce Jeugdwerkloosheid dat als doel heeft om werk- /stageplekken voor jongeren te zorgen. Mavish Persadi, Varishna Tewarie en Ashwan Autar hebben de bijeenkomst bijgewoond en meegedacht bij het opstellen van een plan van aanpak. Amsterdam, Ad Valvas (weekblad VU) 26 augustus 2004 HSFN Amsterdam heeft meegedaan aan de introductieweek van de VU Amsterdam. Met een foto op de voorpagina kwam What's your Indian Expression? op een mooie manier in de media. Den Haag, Netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 12 oktober 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland 19

20 Netwerkbijeenkomst voor allochtone Studenten-/Alumni-/ en Netwerkorganisaties. De bijeenkomst had als doel: elkaar te informeren over allerlei initiatieven en mogelijkheden waar wij allen als organisatie aan meegewerkt hebben en/of in de toekomst vorm en inhoud aan kunnen/zullen geven. Suzan Girbaran, Anoeschka Biharie en Ashwan Autar hebben HSFN vertegenwoordigd. Den Haag, Bezoek Tweede Kamer + gesprek met CDA kamerlid Drs. Nirmala Rambocus. 27 oktober 2004 Een groep van 13 studenten hebben deelgenomen aan dit bezoek. Een uitgebreid verslag is op de website te vinden (door Kavita Tetar). Amsterdam, Nationale Dialoogbijeenkomst, georganiseerd door Islam en Burgerschap 8 november 2004 Nadeni Oemrawsingh was namens HSFN aanwezig. De bijeenkomst was drukbezocht door met name organisaties die in een platform zitten. Vervolgens vond een debat plaats met een Hindoe, Jood, Moslim, humanist en Christen. Solidariteit stond hierbij centraal. Den Haag, vergadering Hindu American Foundation (HAF) 18 november 2004 De vergadering had als doel om verschillende Nederlandse Hindoe organisaties kennis te laten maken met HAF. En andersom wilde HAF kennis met de Hindoe organisaties in Nederland maken. Bij deze vergadering heeft Ashwan Autar een presentatie over HSFN gegeven. Den Haag, Living Apart Together, georganiseerd door stichting werkgroep Agni, StekNet en Haastu. 23 november 2004 Een dialoog bijeenkomst voor studenten en jongeren over de multicuturele maatschappij. Anoeschka Biharie was mede presentatrice. Ashwan Autar heeft een speech gegeven over de multiculturele samenleving vanuit de Hindoe filosofie. Amsterdam, Ad Valvas (weekblad VU) 28 oktober 2004 Op 24 oktober 2004 werd het HSFN Gala in verband met Navratri georganiseerd. Wederom heeft Ad Valvas hier verslag van gedaan. Hindoe Studenten Forum Nederland 20

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Burgers maken hun buurt

Burgers maken hun buurt Burgers maken hun buurt Platform31-2012 Platform31 - Burgers maken hun buurt - 1 ISBN: 9789077389997 NUR: 740 Uitgave: Platform31 Auteurs: Prof. Dr. S.A.H. Denters (Bas), Universiteit Twente; Prof. Dr.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Leren door te doen of doen door te leren?

Leren door te doen of doen door te leren? Leren door te doen of doen door te leren? Een onderzoek naar drijfveren, opleidingsachtergronden en ontwikkelingsbehoeften van allochtone ondernemers in verswaren Coach: Karin Pauls Datum: 7 december 2007

Nadere informatie