Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004"

Transcriptie

1 6 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in Nederland te behartigen en om de Hindoe studenten in Nederland te vertegenwoordigen.

2 Voorwoord Het afgelopen jaar kan getypeerd worden als een uitzonderlijk ongewoon jaar volgens Nederlandse maatstaven. Niet Balkenende, maar angst, regeerde de afgelopen periode. Volgens de Hindoe filosofie zou de mens in het voordeel moeten denken en handelen van zijn Karmabhumi (letterlijk vertaald = de plaats waar je werkt). Dit is voor ons, Hindoe studenten, Nederland. Met deze gedachtegang proberen Hindoes dienstbaar te zijn in dit land. Misschien is het daarom dat de Nederlandse gemeenschap weinig tot geen botsingen kent met deze gemeenschap. Maar is het omgekeerde ook het geval? Een aantal gebeurtenissen dienen hiervoor de nodige aandacht te krijgen: misbruik van Hindoe symbolen en de bestorming van de Ram Mandir in Den Haag door Marokkaanse jongeren. Gebeurtenissen waar de Hindoe gemeenschap niet tevreden mee was. Gelukkig bestaan er organisaties in Nederland die zich tegen deze vorm van misbruik verzetten en het voorkomen van zulke zaken is natuurlijk een mooi streven. Door de vele incidenten omtrent allochtone jongeren, worden de Hindoe jongeren nog te vaak in het bekende etnische hokje gestopt. Gebleken is dat er een grote vraag is naar vertegenwoordiging en profilering van de Hindoes. HSFN heeft de afgelopen periode aan deze twee punten extra aandacht besteed. De onderbouwing van deze punten en andere kunt u in dit algemeen jaar verslag lezen. Ik wens u veel leesplezier. Ashwan Autar Voorzitter Hindoe Studenten Forum Nederland Hindoe Studenten Forum Nederland 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het jaar 2004 in het kort 5 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering 7 3. Erkenning op onderwijsinstellingen Landelijke en regionale activiteiten De HSFN website Vooruitblik Bijlagen Bijlage 1: Organogram HSFN 18 Bijlage 2: Evenementen waarbij HSFN vertegenwoordigd was 19 Bijlage 3: Artikel van Haagsche Courant 21 Bijlage 4: Artikel in Mira Media 23 Bijlage 5: Artikel in de Trouw en reactie HSFN 24 Bijlage 6: Artikel over HSFN Oost 25 Bijlage 7: Statistieken HSFN Website 26 Bijlage 8: Screenshots van regionale websites 27 Bijlage 9: Werkgroep Hindoe Beurs 29 Hindoe Studenten Forum Nederland 3

4 Inleiding Voor u ligt het Algemeen Jaarverslag over het jaar 2004 van Hindoe Studenten Forum Nederland. Het was een druk jaar van activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Het verslag is een uiteenzetting van deze ontwikkelingen en is bestemd voor het bestuur, de adviesraad, leden en sympathisanten. In het verslag treft u een overzicht van de activiteiten, ontwikkelingen op het gebied van vertegenwoordiging en profilering, artikelen over HSFN die verschenen zijn in de media, informatie over de website en een vooruitblik voor het jaar Indien u vragen heeft over de inhoud van dit verslag of over HSFN in het algemeen, kunt u contact opnemen met het bestuur van HSFN door een te sturen naar Bestuur Hindoe Studenten Forum Nederland Ashwan Autar, voorzitter Varishna Tewarie, algemeen secretaris Nadeni Oemrawsingh, commissaris redactie Ashwien Ramdas, webmaster Hindoe Studenten Forum Nederland 4

5 1. Het jaar 2004 in het kort Alvorens we gedetailleerd ingaan op de ontwikkelingen van HSFN in 2004, willen we een analyse loslaten op de gehele organisatie. We hebben een SWOT-analyse uitgevoerd, welke onder te verdelen is in vier categorieën, namelijk Strengths, Weaknesses, Opportunities en Treats. Interne factoren De sterke en zwakke punten van HSFN behoren tot factoren die invloed hebben op de interne organisatie en geven een weerspiegeling van het afgelopen jaar. Hieronder staan de sterke en zwakke punten van het afgelopen jaar weergegeven. 1. Strengths; de sterke punten van HSFN - HSFN creëert een betere profilering door groeiende aanwezigheid in de media; - HSFN heeft in 2004 ruim vijftien activiteiten, debatten en evenementen van anderen bezocht om onze vereniging te vertegenwoordigen; - HSFN participeerde aan vier onderzoeken, uitgevoerd door studenten van hogescholen en universiteiten; - HSFN is geregistreerd aan drie universiteiten en erkend aan vier hogescholen in Nederland; - HSFN website verbreekt wederom records en is uniek qua technologie; - HSFN heeft negentien activiteiten georganiseerd, waaronder landelijke, regionale en promotionele activiteiten. In 2002 waren er zeventien activiteiten georganiseerd, in 2003 waren er zestien activiteiten georganiseerd. De Hindoe Hangama 2004 is georganiseerd door acht Hindoe jongeren organisaties, die gezamenlijk de Werkgroep Hindoe Beurs vormen. Het HSFN Congres is grotendeels georganiseerd door HSFN Den Haag en HSFN Rotterdam. Het HSFN Gala is met name georganiseerd door HSFN Amsterdam; - HSFN Amsterdam, HSFN Oost, HSFN Den Haag en HSFN Zuid waren al geruime tijd actief. HSFN Utrecht en HSFN Rotterdam zijn weer gevormd en gegroeid. HSFN Noord is niet actief; - Alle crediteuren van 2003 zijn in 2004 afbetaald en HSFN heeft het boekjaar beëindigd met een positief saldo. Voor specificatie van de inkomsten verwijzen wij naar het Financieel Jaarverslag; - Het langdurige lidmaatschap is succesvol ingevoerd. 2. Weaknesses; de zwakke punten van HSFN - Het bestuur van HSFN dient negen bestuursleden te hebben. Op de Algemene Ledenvergadering van 12 november waren er zes bestuursleden aangesteld, waarvan er twee vroegtijdig hun functie hebben neergelegd. Hierdoor nam de stabiliteit binnen het bestuur af en nam de werkdruk toe. Wegens het gebrek aan mankracht zijn er ook veel kansen misgelopen; Hindoe Studenten Forum Nederland 5

6 - Eind 2003 was het mentorsysteem ingevoerd. Elke regiocoördinatie kreeg een mentor in het bestuur van HSFN om de communicatie intern te verbeteren. In 2004 is hier meer structuur aan gegeven. De mentor is het aanspreekpunt van een regio. Het mentorsysteem vertoont nog kinderziektes, wat in 2004 heeft geleidt tot miscommunicaties, die achteraf voorkomen konden worden. Externe factoren De kansen en bedreigingen zijn externe factoren die invloed hebben op HSFN. Aan de hand van deze factoren zijn planningen gemaakt voor Opportunities; de kansen voor HSFN - HSFN heeft een grote naamsbekendheid, maar benut deze nog niet volledig. HSFN heeft de kans om niet alleen te reageren op de media, maar kan ook als organisatie zijnde het nieuws maken en vormen. Deze kans dient HSFN te grijpen in Het verenigingsblad Vidyarthi is een mooie kans om leden en sympathisanten een persoonlijk cadeau van HSFN aan te bieden en tegelijkertijd te informeren over onze cultuur. - HSFN heeft de Hindoe Hanga4ma 2004 georganiseerd met acht partners. Deze samenwerking hoeft niet alleen van toepassing te zijn op het gezamenlijk organiseren van de Hindoe beurs, maar ook op andere gebieden. - HSFN heeft in 2004 geen grote internationale initiatieven bezocht of ontplooid. In 2006 staat er wederom een World Hindu Youth Summit gepland. Dit is voor HSFN de kans om internationaal te groeien. - HSFN is aangesloten bij de Nationale Jeugdraad en zal aansluiting krijgen bij de Landelijke Studentenvakbond. Aansluiting bij twee overkoepelende jongeren- /studenteninstanties kan ervoor zorgen dat de standpunten van Hindoe studenten vaker en beter naar buiten gebracht kunnen worden. - HSFN beheert een database van aankomende professionals in het bedrijfsleven en de wetenschap. Met deze database dienen nieuwe initiatieven ontplooid te worden, zoals het opstellen van een vacaturebank. 4. Treats: de bedreigingen van HSFN - Vele malen is gebleken dat sponsors door de recessie ons niet kunnen sponsoren. Het belangrijkste voorbeeld is het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat door middel van hun Werken bij het Rijk banner, toekomstige werknemers aan het werven was bij allochtone studentenverenigingen. Echter ging per 1 januari 2004 de kraan dicht. Als deze beknelde economische situatie blijft aanhouden, lopen we het risico om meer sponsors mis te lopen. - Het afgelopen jaar waren Marokkaanse jongeren vaak op negatieve wijze in het nieuws. Helaas komt het vaak voor dat alle allochtone jongeren over één kam worden geschoren. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de Hindoe studenten, die over het algemeen een rustige en goedgeïntegreerde bevolkingsgroep zijn. De bovenstaande analyse heeft de organisatie in het kort weergegeven. In de rest van dit verslag kunt u meer lezen over HSFN in Hindoe Studenten Forum Nederland 6

7 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering Na 2 jaren van promotie en professionalisering, wilde HSFN in 2004 een nieuwe weg inslaan. In ons doel staat uitdrukkelijk dat HSFN de belangen van de Hindoe studenten in Nederland wil behartigen. En dat hebben we ook gedaan in De vertegenwoordiging van HSFN is tweeledig. Aan de ene kant hebben we ons nog steeds gericht op het werven van Hindoe studenten en het promoten van de vereniging, zoals we ook in de voorgaande jaren hebben gedaan. Maar het werd tijd dat de vereniging ook hierbuiten zichzelf zou vertegenwoordigen. HSFN hecht belang aan het behouden van de eigen Hindoe-identiteit en het leveren van een bijdrage aan de Nederlandse samenleving. In 2004 heeft HSFN de Hindoe gemeenschap en met name de Hindoe studenten kunnen profileren. Door Hindoe studenten te profileren in de gemeenschap, worden we zichtbaarder. Hindoestanen worden de onzichtbare minderheid genoemd. HSFN is van mening dat het tijd werd dat Hindoe s naar buiten zouden treden. In dit deel van het jaarverslag staat beschreven welke stappen HSFN heeft ondernomen om de vereniging en de achterban beter te vertegenwoordigen en te profileren. De belangrijkste evenementen zijn hieronder genoemd, voor een geheel overzicht van de vertegenwoordigingsactiviteiten verwijzen wij u naar bijlage 2. Vertegenwoordiging door de Nationale Jeugdraad Sinds 18 juni 2004 heeft HSFN een belangrijke tree beklommen op de trap van integratie en nationale erkenning. Tijdens de Algemene Vergadering van de Nationale Jeugdraad in Utrecht is HSFN aangenomen als lidorganisatie van de Nationale Jeugdraad, het overkoepelende orgaan voor jongerenorganisaties in Nederland. Als lid van de Jeugdraad raakt HSFN actief betrokken bij verschillende aspecten die betrekking hebben op jongeren door haar zes commissies, namelijk algemene jeugdparticipatie en jeugdbeleid, onderwijs & sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd, duurzame ontwikkeling, politieke jongerenparticipatie en internationale jongerenparticipatie. Het is vanzelfsprekend dat de Jeugdraad vaak met de politiek om de tafel zit, om de jongeren, waaronder ook de studenten, te vertegenwoordigen bij het opstellen van beleidsplannen. HSFN is lid geworden van de Jeugdraad om zich sterker te profileren in de Nederlandse gemeenschap. Wat vindt de Hindoe student over het Nederlandse jongerenbeleid? Welk thema spreekt de Hindoe student aan bij verkiezingen? Dergelijke zaken kan HSFN namens haar achterban aan de kaart brengen bij de Jeugdraad. Het dialoog met en de samenwerking tussen verschillende jongerenorganisaties in Nederland maakt het lidmaatschap van de Jeugdraad mogelijk. Voor de Jeugdraad is ons lidmaatschap ook een bijzondere gelegenheid, aangezien HSFN één van de weinige lidorganisaties is met een culturele en religieuze achtergrond. Als enige Hindoestudenten organisatie zorgt HSFN ervoor dat de mening van Hindoe studenten klinkt in de politiek. De Nationale Jeugdraad heeft het lidmaatschap van HSFN openbaar gemaakt in hun nieuwsbrief van oktober 2004, wat extra promotie voor HSFN heeft opgeleverd (zie figuur). Hindoe Studenten Forum Nederland 7

8 HSFN-bezoek aan de Tweede kamer Vertegenwoordiging dient op alle fronten plaats te vinden, ook op het gebied van de politiek. Derhalve heeft HSFN op 27 oktober 2004 een bezoek aan de Tweede Kamer georganiseerd. Dankzij het FORUM (instituut voor multiculturele ontwikkeling) en de CDA-fractie was het mogelijk om met een groep van vijftien Hindoe-studenten een rondleiding te krijgen in de Tweede Kamer. Na een uitgebreide rondleiding in de bibliotheek, de plenaire zaal en de wandelgangen, kregen we een exclusief gesprek met mw. mr. Nirmala Rambocus, een lid van de Tweede Kamer van de CDA-fractie en een politicus met een Hindoestaanse achtergrond. Met dit bezoek aan de Tweede Kamer heeft HSFN een aantal leden een kijkje laten nemen in de keuken van de politiek. Een studentenvereniging van HSFN is meer dan een organisatie met een aantal activiteiten over het hele land. Als studentenvereniging hebben wij ook een maatschappelijke rol. Vanwege de grote achterban heeft HSFN de mogelijkheid om de meningen van Hindoe studenten over te brengen aan relevante instanties. Een bezoek aan de Tweede Kamer was een eerste inzet. HSFN heeft in 2004 ruim vijftien activiteiten, debatten en evenementen van anderen bezocht om onze vereniging te vertegenwoordigen. HSFN is meerdere malen in de media verschenen in In augustus 2004 stond HSFN in de Haagsche Courant, geschreven door Perdiep Ramesar. Dit artikel kunt u lezen in bijlage 3. In bijlage 4 vindt u een artikel uit de Mira Media, een multiculturele nieuwsbrief, waarin woordvoerders van etnische verenigingen aan het woord komen en hun ervaringen delen. De woordvoerder van HSFN heeft in dit artikel beschreven waar men op moet letten als de pers te woord wordt gestaan. In bijlage 5 staat een artikel over twee vertegenwoordigers van HSFN Oost, die naar aanleiding van een integratiedebat hun mening uitte over het integratievraagstuk. Als vereniging vinden wij het ook belangrijk om te reageren op artikelen die de Nederlandse studenten en de Hindoe-gemeenschap aangaat. In bijlage 6 vindt u een artikel over het Nederlands Bijbelgenootschap, dat bijbels uitdeelt onder de Hindoe s en Moslims in India, om deze bevolkingsgroepen uiteindelijk te bekeren. HSFN vindt dit ethisch niet verantwoord en heeft hierop gereageerd. Internationale vertegenwoordiging Op internationaal gebied zijn er geen grote ontwikkelingen geweest. Pravasi Bharatya Divas Van december 2003 tot januari 2004 liep Janice Aliar van HSFN Amsterdam stage bij het Pravasi Bharatya Divas (PBD) in Delhi. De PBD is een drie-daagse conferentie, bedoeld om de Indiase Diaspora bij elkaar te brengen en de band met India te versterken en te netwerken. Studenten van Indiase oorsprong hebben de kans om terug te gaan naar India en een bijdrage te leveren aan de organisatie van PBD door middel van een stage. Het hoogtepunt van de stage was een bezoek aan de president van India, Abdul Kalam. Hindoe Studenten Forum Nederland 8

9 NHSF bezoekt Hindoe Hangama Op 18 april 2004 was er voor de tweede keer een Hindoe Hangama georganiseerd. Tijdens de beurs waren de voorzitter en secretaris van National Hindu Students Forum UK, Dharmesh Mistry en Vibhuti Patel aanwezig om dit evenement van de collega s in Nederland te bezoeken. World Hindu Youth Summit In december 2004 was er een World Hindu Youth Summit op het eiland Bali, Indonesië. Het doel van de WHYS was het bevorderen van de Hindoe bewustzijn onder Hindoe jongeren. Tijdens dit evenement werden topics als educatie, economie, sociale activiteiten en uitoefening van hindoe activiteiten behandeld. Tevens was er een mogelijkheid om een internationaal netwerk op te bouwen. Er kon tijdens dit evenement geen vertegenwoordiger van HSFN aanwezig zijn. In 2006 wordt de tweede World Hindu Youth Summit (WHYS) georganiseerd in Maleisië of de Verenigde Staten. Onderzoeken HSFN wordt vaak benaderd voor het invullen van enquêtes, het werven van leden voor de media, interviews, maar ook voor wetenschappelijke onderzoeken. Hieronder vindt u een viertal onderzoeken waar HSFN het afgelopen jaar aan heeft meegedaan. Uit het participeren aan onderzoeken blijkt dat HSFN wordt gezien als het aanspreekpunt voor studenten. - Studie: Pedagogiek Informatie over gewoontes, cultuur, opvoeding, onderwijs, straffen en belonen, discriminatie, taal en religie en seksualiteit bij Surinaamse Hindoestanen in Nederland. - Studie: Anthropolgy aan Universiteit Leiden Onderzoek naar de etnische identiteit van de Hindoestaanse Surinaamse gemeenschap in Nederland. Het onderzoek was gericht op Hindoestaanse organisaties en Hindoestaans moeders en hun migratiegeschiedenis. - Onderzoeksgroep Hogeschool van Rotterdam Onderzoek naar grondstoffen die wel en niet door onze religie worden geaccepteerd / stoffen en producten die wel en niet mogen worden geconsumeerd door Hindoes. - Universiteit van Amsterdam Onderzoek naar de culturele identiteit van Hindoestaanse Hindoe s in Nederland, met name gericht op Amsterdam. Het grootste verschil tussen Hindoeïsme in Suriname en Hindoeïsme in India wordt onderzocht. Hindoe Studenten Forum Nederland 9

10 3. Erkenning op onderwijsinstellingen Erkenning krijgen op onderwijsinstellingen is zowel belangrijk voor HSFN, als voor de onderwijsinstelling zelf. Vele onderwijsinstellingen zien dat er verschillende culturen aanwezig zijn op de hogeschool en universiteit. De studenten hebben er behoefte aan om hun cultuur te uiten op hun school. Hiertoe hebben vele onderwijsinstellingen een vorm van diversiteitbeleid opgesteld. In dit beleid geven onderwijsinstellingen aan culturele studentenverenigingen de gelegenheid om activiteiten te organiseren. De culturele studentenverenigingen, zoals HSFN, zorgen ervoor dat er op een campus ook culturele evenementen plaatsvinden en dat de Hindoe studenten zijn georganiseerd en vertegenwoordigd. Onderwijsinstellingen hebben een aantal eisen alvorens een studentenvereniging wordt erkend. Het onderstaande overzicht geeft weer aan welke onderwijsinstelling HSFN is erkend en/of geregistreerd. Erkenning houdt in dat HSFN is erkend door het College van Bestuur en dat HSFN aan alle eisen voldoet, registratie houdt in dat de onderwijsinstelling bekend is met HSFN. Universiteiten o Universiteit Utrecht (UU): HSFN is geregistreerd aan de UU, maar heeft in 2004 nog geen erkenning kunnen krijgen. De UU heeft een beleidskader opgesteld. In 2005 verwacht HSFN erkenning aan de UU te krijgen. HSFN staat wel geregistreerd. o o Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR): Voor HSFN is het zeer belangrijk om erkenning te krijgen aan de EUR. Rotterdam is een multiculturele stad waar veel Hindoe s wonen en studeren. In 2004 had HSFN niet voldoende leden om erkenning te krijgen aan de Erasmus Universiteit. Echter staat HSFN wel geregistreerd en heeft HSFN Rotterdam in één van de gebouwen van het EUR-complex een kennismakingsavond in mei kunnen organiseren. Vrije Universiteit Amsterdam: De VU stelt de eis van minimaal 50 leden om erkenning te krijgen aan de universiteit. In december 2004 had HSFN 30 leden, studerende aan de Vrije Universiteit. HSFN is wel geregistreerd aan de VU. Hogescholen o Haagse Hogeschool (HHS): De HHS was de eerste Hogeschool die aan HSFN erkenning heeft gegeven in Sindsdien zijn er tientallen activiteiten georganiseerd. In 2004 is het landelijke congres van HSFN over de gekleurde manager op de HHS georganiseerd. Tevens heeft HSFN haar secretariaatsruimte op de Haagse Hogeschool. o o o Hogeschool Rotterdam: Sinds december 2004 heeft HSFN ook erkenning aan de Hogeschool Rotterdam. Net zoals de registratie aan de Erasmus Universiteit, is erkenning aan deze onderwijsinstelling belangrijk voor het aantrekken van de vele Hindoe studenten in deze stad. Hogeschool van Utrecht: Sinds juni 2004 is HSFN weer erkend aan de Hogeschool van Utrecht en heeft daar haar eerste kennismakingsavond georganiseerd. Saxion Hogeschool Enschede: HSFN Oost is erkend op deze hogeschool. HSFN is geregistreerd aan drie universiteiten en erkend aan vier hogescholen. Binnen de Randstad is HSFN goed vertegenwoordigd op de onderwijsinstellingen. In 2005 zal HSFN zich richten op de erkenning op meerdere onderwijsinstellingen. Op de planning staan hogescholen met meerdere vestigingen, zoals Fontys, Saxion en Inholland. Hindoe Studenten Forum Nederland 10

11 4. Landelijke en regionale activiteiten Evenals voorgaande jaren, heeft HSFN weer vele activiteiten georganiseerd. Alhoewel het organiseren van activiteiten geen centrale rol meer speelt, is het nog steeds van belang dat er evenementen met diverse karakters worden georganiseerd. We willen leuke en gezellige avonden organiseren, om leden beter te leren en nieuwe leden te werven. Dankzij activiteiten kunnen we ook maatschappelijke en culturele onderwerpen behandelen. In 2004 zijn er in totaal 19 activiteiten georganiseerd. Het verschil tussen landelijke en regionale activiteiten ligt in de aanpak, mankracht, financiën en promotie. Het onderstaande overzicht laat zien dat we maandelijks een activiteit hebben georganiseerd of een promotieactiviteit hebben voltooid. De drie grootste activiteiten zijn Hindoe Hangama 2004, HSFN Congres over de Gekleurde Manager en HSFN Gala in verband met Navratri. 1. Live in concert: Shaindia & Friends, 16 januari 2004, door HSFN Zuid Het was een avond bestaande uit mooie muziek, goede sfeer en leuke muziekaanvragen die door de muzikanten van Shaindia & Friends prachtig werden gezongen. Er is 200 euro opgehaald voor het goede doel namelijk voor de weeskinderen in Suriname. 2. Workshop sollicitatietraining, 10 februari 2004, door HSFN Amsterdam Het aanbod op de arbeidsmarkt is groter dan de vraag. Bedrijven zijn dus op zoek naar de beste werknemers voor hun bedrijf. Het cruciale probleem dat hierbij komt kijken is dat mensen van zichzelf weten dat ze goed zijn en de functie goed kunnen bekleden, maar zich niet goed kunnen uiten op een sollicitatiegesprek en daardoor dus een verkeerde eerste indruk geven en falen om de baan te krijgen. De workshop behandelde verschillende modellen en het was overall gezien een leerzame en boeiende avond. 3. Workshop Chautaal, 2 maart 2004, door HSFN Amsterdam Op dinsdag 2 maart 2004 heeft HSFN Amsterdam een Chautaal workshop in HCC Vikaash te Amsterdam georganiseerd. Het werd verzorgd door Naujawaan Ramayan Samaadj Amsterdam. Op deze workshop werd er globaal ingegaan op de achtergrond van Phagwa (Holi). Vervolgens gaf de Chautaalgroep een beeld hoe de muziek bespeeld wordt en wat de liedjes inhouden. Het publiek werd dan ook uitgenodigd om mee te spelen!. 4. Holi viering, 6 maart 2004, door HSFN Oost Holi Phagua is de uitbundige viering van de overwinning van het goede op het kwade, van Prahlad op Holika. Tezamen met de Gemeente Enschede en overige Hindoestaanse organisaties in Enschede organiseerde HSFN Oost een geslaagde Holi-viering en werd er gezorgd voor multicultureel vermaak. Indiase klassieke dans, een Chautaal-zanggroep (traditionele zang), Country line-dancing, Turkse dans, en lekkere populaire feestmuziek van de band Beatmachine: dit waren enkele van de ingrediënten van het programma. Hindoe Studenten Forum Nederland 11

12 5. Filmavond in samenwerking met Satya: Kal Ho Na Ho, 30 maart 2004, door HSFN Den Haag Kal Ho Na Ho is een unieke film uit de Indiase filmindustrie. Scholieren en studenten kunnen de ontspanning van een film vol met romantiek, goede acteurs en actrices en natuurlijk swingende muziek goed gebruiken. Kal Ho Na Ho was een succesvolle filmavond met twee volle zalen op de Haagse Hogeschool. 6. Hindoe Hangama 2004, 18 april 2004, landelijke activiteit Op 18 april 2004 werd ervoor de tweede keer de Hindoe Hangama georganiseerd in de Darling Expo te Rijswijk, de enige unieke Hindoe beurs in Nederland. De Hindoe Hangama werd door 8 Hindoe-jongeren organisaties georganiseerd (zie bijlage 9). Een belangrijk aspect van de Hindoe Hangama is het financieel en moreel steunen van een goed opgezet hulpverleningsproject. Dankzij de vele sponsors, ruim zestig commerciële en niet-commerciële kraampjes en ruim 4000 bezoekers was het mogelijk om 2.000,- te doneren aan Vanvasi Kalyan Ashram, een Indiase NGO, dat educatieve ontwikkelingen bij achtergestelde tribalen in afgelegen bosgebieden in India ontplooid. In augustus 2004 is de bankcheque persoonlijk overhandigd aan de vertegenwoordigers van Vanvasi Kalyan Ashram. Voor meer informatie: 7. HSFN Antakshari, 25 april 2004, door HSFN Amsterdam HSFN `Antakshari, de bekende Hindoestaanse zangquiz werd in april georganiseerd door HSFN Amsterdam. We hadden het in een nieuw jasje gestoken, waardoor er vijf speelrondes waren met vragen, zang en veel plezier! Zowel het publiek, als de deelnemers hebben genoten van deze dag! 8. Kennismakingsavond & Yogaworkshop, 19 mei 2004, door HSFN Rotterdam Na tijd van stilte organiseerde het nieuwe HSFN Rotterdam een yoga/workshop, voor studenten uit Rotterdam. Het was een geslaagde activiteit en een volle workshop, mede dankzij dhr. Bansi. 9. Miniconcert onder leiding van Samandar, 24 mei 2004, door HSFN Den Haag Samandar is een authentieke groep van 4 Mananihar zangers-muzikanten en 2 danseressen uit Rajasthan. Deze kunstenaars staan volop in de levende tradities van hun land en toverden ons een panorama voor van oorspronkelijke dansen, begeleid door zang en muziek op authentieke instrumenten. Het concert was goed bezocht en de muziek van Samandar liet ook bezoekers dansen! 10. Symposium over integratie, 17 juni 2004, door HSFN Oost Op 17 juni werd er in de Saxion Hogeschool een symposium gehouden over intergratie. Met name de huidige stand van zaken werd belicht. Een aantal geleerden op het gebied van sociologie belichtten verschillende kanten van dit onderwerp. De gastsprekers van de avond waren de heer Drs. R. M. Oemrawsingh, de heer Prof. Dr. H. Procee en de heer Prof. Dr. Snel. De drie gastsprekers belichtten vanuit 3 verschillende perspectieven het onderwerp integratie. De heer Oemrawsingh behandelde het historisch perspectief van de Hindoestanen betreffende de integratie. De heer Procee belichtte het filosofische aspect van integratie. De heer Procee betrok in zijn lezing de verandering in dimensies door de jaren heen. De heer Snel weerlegde een maatschappelijk perspectief van het Hindoe Studenten Forum Nederland 12

13 begrip integratie. Hierbij kwam naar voren dat de hedendaagse Westerse maatschappij, de zogeheten dominante cultuur, zijn of haar eigen invulling geeft in hoeverre de minderheidsgroeperingen geïntegreerd zijn. Nadat de 3 gastsprekers de lezingen hadden gegeven en een pauze had plaatsgevonden vond de discussie plaats, onder leiding van de dagvoorzitters Wilbert Rodenhuis en Janarthanan Sundaram. 11. HSFN/Satya kraampje op Milan, 3-daagse promotie, juli 2004, promotieactiviteit Voor de derde keer was HSFN aanwezig tijdens het multicultureel festival op Milan. Wegens de regen was het moeilijk om HSFN en Satya te promoten. Tijdens Milan hebben we echter veel naamsbekendheid verworven en enkele leden binnengehaald. 12. What s your Indian expression?, introductieweek van de VU, augustus 2004, door HSFN Amsterdam Op de Vrije Universiteit werd op maandag 23 augustus een open dag gehouden door alle studentenverenigingen van de Universiteit, dus ook HSFN was volop aanwezig. Studenten konden terecht voor informatie over de verscheidene studentengroepen, die zichzelf presenteerden met infostandjes. De infomarkt biedt leuke informatie voor activiteiten naast je studie. 13. Raksha Bandhan, 28 augustus 2004, door HSFN Oost Een ieder verdient bescherming en liefde van familieleden, vrienden en kennissen. Een ieder verdient dezelfde waardering te ontvangen vanuit de gemeenschap waar hij of zij toe behoort. Binnen onze Hindoe gemeenschap is er een speciale dag waarbij deze waardering wordt gevierd: Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is voor een ieder die zijn medemens beschermt en lief heeft. HSFN is een studentenvereniging dat graag een positief geluid in de multiculturele samenleving wil laten horen. Vanuit deze gedachte willen wij dit festival met iedereen delen, juist omdat het zich kenmerkt door waarden die gelden voor iedereen, ongeacht uiterlijk, afkomst of religie. 14. HSFN Congres & HSFN Awards, 28 september 2004, landelijke activiteit Hoe ziet de perfecte gekleurde manager eruit? Wat zijn de kwaliteiten die hij moet hebben en tegen welke problemen loopt hij aan? Op 28 september werden deze issues behandeld door middel van twee lezingen en keuze uit zes workshops. Aan het congres was de uitreiking van de HSFN Awards gekoppeld. Binnen de Hindoe gemeenschap loopt er veel talent rond en het werd de hoogste tijd dat dit talent werd gewaardeerd door haar eigen gemeenschap. Shailendra Bhoelai kreeg de HSFN-award voor Muziek, vanwege zijn diverse muziekprestaties. Satisch Jhamai staat al jaren aan de free-fighters top, waardoor hij de HSFN-award kreeg voor Sport. Dr. Vinod Baldew wasnet enkele dagen gepromoveerd op het gebied van de scheikunde/wiskunde, waardoor hij de HSFN-Award voor Studie & Wetenschap in ontvangst mocht nemen. Drs. Amwedhkar Jethu heeft al jaren een prestigieuze positie bij de Nomura Bank in Londen en heeft door zijn boek Duurzame Welvaart in ontwikkelingslanden inzicht gegeven in de Surinaamse economie en mogelijke oplossingen aangedragen. Tenslotte werd de HSFN-Award voor Gemeenschap uitgereikt aan drs. Radj Bhondoe, de voorzitter van Sewa International. Deheer Bhondoe zet zich al jaren in voor de minderbedeelden. 15. Get2Gether in verband met Navratri, 15 oktober 2004, door HSFN Oost HSFN Oost had in verband met Navratri een activiteit georganiseerd, omdat het een belangrijk festival is en omdat het niet zo bekend is onder de Hindoestaanse jongeren, in tegenstelling tot Diwali & Holi. Hindoe Studenten Forum Nederland 13

14 16. HSFN Gala in verband met Navratri, 24 oktober 2004, landelijke activiteit Navratri is één van de meest religieuze dagen van de Hindoe s. Tijdens Navratri wordt Shakti, de kracht beter bekend in de vorm van Durga Mata aanbeden. HSFN heeft tijdens haar gala stilgestaan bij deze religieuze dagen en tijdens een stijlvolle avond ervoor gezorgd dat de betekenis achter Navratri naar voren kwam. 17. Divali viering, 30 oktober 2004, door HSFN Oost Overal ter wereld wordt jaarlijks op de vooravond van de nieuwe maan (genaamd amvasya) in de maand oktober/november Divali gevierd. Op zaterdag 30 oktober viel Enschede in het rijtje van steden over de hele wereld dat de opvatting van zelfrealisatie uitte in de vorm van een verlichte optocht.het Divali-feest in Enschede is voortgekomen uit de samenwerking van een aantal organisaties. Hierdoor is de viering van één van de meest belangrijke feesten die het Hindoeïsme kent mogelijk geworden. 18. Filmavond in samenwerking met Satya: Legend of Bhagat Singh, 4 november 2004, door HSFN Rotterdam Bhagat Singh is één van de meest bekende vrijheidsstrijders uit de geschiedenis van Hindoe s. Op zeer jonge leeftijd zette Bhagat Singh zich in om India te bevrijden van het Britse kolonialisme. Zijn doorzettingsvermogen was een voorbeeld voor velen. Zijn vrijheidsstrijd heeft hij op 23-leeftijd moeten bekopen met de dood. De film laat zien hoe de Indiërs te verduren hadden onder Britse bezetting en hoe velen hun leven hebben gegeven voor hun moederland. 19. Kennismakingsmiddag, 16 december 2004, door HSFN Utrecht Eindelijk heeft HSFN Utrecht weer een team dat in 2005 activiteiten zal organiseren voor de HIndoestudenten in deze regio. Op 16 december was er een informele middag georganiseerd om nieuwe leden aan te trekken tot HSFN. Hindoe Studenten Forum Nederland 14

15 5. De HSFN website HSFN.NL is het visitekaartje van HSFN. In het voorjaar werd de derde website van HSFN gelanceerd. Wederom werd dit een groot succes. Zo n groot succes, dat we dit willen toelichten. Hieronder vindt u de 10 technische feiten over één van de meeste succesvolle studentenwebsites van Nederland. 1. Er zijn 4000 programmeerregels en 3 servers nodig zijn om hsfn.nl te realiseren (exclusief Sammelan). De ongeveer 4000 regels zijn alleen voor de programmering van de site noodzakelijk, dat is exclusief forum, teksten en inhoud van de site. 2. HSFN.NL is hoogstwaarschijnlijk de eerste website ter wereld dat 100% full-windowed vectorized is. Het leuke aan een vectorgraphic is, in tegenstelling tot een bitmap (.jpg,.tiff,.gif,.png), niet alle pixels opslaat, maar de gegevens om het plaatje te tekenen. Neem bijvoorbeeld een lijnstuk. In een bitmap zouden alle pixels waaruit de lijn bestaat worden opgeslagen. Een vectorgraphic slaat alleen het beginpunt en eindpunt van de lijn op. Daarbij wordt ook opgeslagen dat het om een lijn gaat. Dat zijn dus maar 3 dingen! Dit neemt veel minder ruimte in beslag, waardoor de site sneller te laden is. 3. HSFN.NL gebruikt alle mogelijke informatietechnologieën die er zijn voor websites, Van Perl tot XML. Binnen de IT zijn er verschillende technoligien en talen, zoals HTML, driveletters enzovoorts. Alle talen hebben hun voordelen en nadelen. HSFN.NL heeft alle gangbare talen in zich. Bij elk deel van de site is de best passende taal en techniek gekozen. Zodoende wordt het maximale uit ze gehaald. 4. Alleen 15% van de site is in Flash gemaakt. Alleen een klein gedeelte van de buitenkant is in flash/shockwave gemaakt. De binnenkant is php in combinatie met xml (67% van de code). Verreweg de meeste sites maken nog gebruik van PHP in combinatie met HTML. Verouderd! HSFN.NL is een combinatie van alle moderne talen. 5. De intro van HSFN.NL wordt met een geluidskwaliteit van 280kbps afgespeeld, bijna net zoveel als in een DVD. Een beetje site neemt ongeveer 100MB in beslag. Een DVD 9600MB. Dat is een verschil van een factor 100, en dan toch in de buurt komen van een DVD? Dat komt door feit nummer De geluidskwaliteit is mogelijk gemaakt met 3 servers. Alleen HSFN heeft dit systeem op deze manier, omdat het ook zelf is gemaakt. De site gebruikt 3 servers tegelijkertijd. Eén is virtueel en de andere twee zijn dedicated. Vooral bij het geluid worden er drie tegelijk gebruikt. Zo zit het rechter en linker kanaal op de twe dedicated servers. De virtuele server houdt alleen de lage tonen. 7. Het is mogelijk om bijna 1 MB/s aan datastream te halen. Variable Bitrating is eigenlijk niet nieuw. Het is een techniek om o.a. geluid met een zeer goede kwaliteit en met minimale opslag op te slaan. Het wordt vollop gebruikt in DVD s, maar ook op hsfn.nl. 8. HSFN.NL is 100% zelf* gemaakt, zelfs het logo en de geluidseffectjes in het menu! (* het sammelen is gebaseerd op smf). Bijna alle sites op het internet zijn voor het grootste gedeelte niet zelf gemaakt, maar overgenomen. HSFN is één van de weinige websites die vanuit niets is gemaakt. Hindoe Studenten Forum Nederland 15

16 9. Er zijn maar een paar sites op de wereld die dat kunnen zeggen. HSFN.nl is er één van! 10. Gebruik van modules. Bijna alle sites op internet maken gebruik van gewone bestanden. Zelfs besturingssystemen zoals Windows XP doen dat. Daar is op zich niets mis mee, maar het gebruik van modules heeft met name voor websites vele voordelen. Het verschil tussen een module en een bestand is dat je een bestand gelijk tijdens het laden al moet verwerken en uitvoeren. Daarna wordt het bestand weer gesloten. Wat doe je dan als je dat bestand steeds weer nodig hebt? Iedere keer maar laden, uitvoeren en afsluiten? Dat is niet logisch en inefficiënt. Modules daarentegen worden geladen in de internet cache van de cliënt (bezoeker van de site) en blijven daar. Neem bijvoorbeeld de chat van HSFN.NL. Deze moet natuurlijk constant kijken of er een nieuw bericht door iemand is ingevoerd. Iedere keer afsluiten heeft dus niet echt veel zin. HSFN.NL maakt daarom gebruik van modules. Algemene statistieken: Hoogste aantal hits: 82.7 miljoen hits in de maand oktober Aantal berichten op het forum: berichten Aantal onderwerpen: 2469 onderwerpen Aantal geregistreerde leden: 637 forum-leden Aantal berichten in gastenboek: 115 berichten Aantal adressen in de website: adressen Aantal artikelen verdeeld over rubrieken: 33 artikelen Aantal rubrieken voor artikelen: 9 De rubrieken zijn Hindoe cultuur, Studie, Actualiteit, HSFN in de Media, Verslagen, Persberichten, Nieuwsbrieven, Interviews en Column. Op het discussieforum wordt er veel gediscussieerd, maar is er ook sprake van veel gezelligheid. Deze gezelligheid kan soms zeer overheersend zijn, dit blijkt uit het feit dat niet-serieuze berichten de meeste postings hebben. Het is noemenswaardig dat er een fijne sfeer heerst op het forum tussen de forumleden, maar het zou nog mooier zijn als de serieuze onderwerpen vaker zouden worden bezocht. In bijlage 7 staan de statistieken per maand gegeven. De website van HSFN is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een professionele en succesvolle website. Een technisch hoogstandje, zoals de website werd genoemd door een hoogleraar van de TU Delft. Regionale websites Elke regiocoördinatie heeft een eigen team, een eigen uitstraling en organiseert zelf activiteiten onder de banner van HSFN. En elke regiocoördinatie dient een eigen website te hebben, om foto s, aankondigingen en regionaal gebonden nieuws op te publiceren. In 2004 hadden HSFN Amsterdam, HSFN Oost, HSFN Utrecht en HSFN Zuid een eigen regionale website. Er was een start gemaakt met de websites van HSFN Den Haag en HSFN Rotterdam, welke begin 2005 worden gelanceerd. HSFN Noord heeft geen website, omdat er nog geen actieve leden zijn. In bijlage 8 vindt u screenshots van de regionale websites. Hindoe Studenten Forum Nederland 16

17 6. Vooruitblik 2005 o Actievere vertegenwoordiging; nieuwscreatie In het jaar 2004 heeft HSFN enkele keren gereageerd op artikelen van de populaire media en is in de media verschenen naar aanleiding van activiteiten van HSFN. In 2005 wil HSFN niet reageren op oud nieuws, maar nieuws creëren. o Goede doel HSFN vindt Seva (zorgen voor anderen) een belangrijk aspect van de Hindoe cultuur en had daarom besloten om zich in te zetten voor een gestructureerd project en hiervoor een jaar lang geld in te zamelen. Echter was dit niet gelukt wegens het gebrek aan mankracht en zal deze doelstelling worden verschoven naar o Regio Noord Alle regio s, behalve HSFN Noord waren actief in In 2005 zal het bestuur zich inzetten om voor HSFN Noord actieve leden te werven en een nieuwe regiocoördinatie te starten. o Hindoe Hangama Op 1 mei 2005 staat Hindoe Hangama 2005 gepland. In 2005 wordt de Hindoe Hangama 2005 wederom georganiseerd door de Werkgroep Hindoe Beurs in de Grote Markt in Den Haag. o Vidyarthi Na 3 jaar van digitale nieuwsbrieven werd het tijd om een verenigingsblad uit te geven. Vidyarthi (student in het Sanskrit), wordt het informatieve blad dat jaarlijks wordt uitgegeven door HSFN. o Activiteiten en websites in alle regiocoördinaties. Zoals ieder jaar, zal HSFN nog steeds landelijke en regionale activiteiten organiseren. Vier van de zeven regiocoördinaties hadden een regionale website in 2004, dit dient uit te groeien naar zeven websites. o Vergroten van ledenaantal Wegens het invoeren van het langdurige lidmaatschap, hebben vele leden afgehaakt. Hierdoor is het aantal betalende leden afgenomen, maar zijn er nog steeds veel leden geregistreerd. HSFN zal zich in 2005 meer gaan richten op het vergroten van het ledenaantal. o Erkenning aan meerdere onderwijsinstellingen Erkenning aan onderwijsinstellingen zorgt voor betere vertegenwoordiging en versoepelt het organiseren van activiteiten. Daarom zal HSFN ernaar streven om bij meerdere instellingen aansluiting te vinden, met name bij overkoepelende instanties. o Aansluiting bij Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag, zat HSFN in de aanmeldingsprocedure voor de LSVB. Na ontvangst van onze aanmelding had het bestuur laten weten positief tegenover ons lidmaatschap te staan. De Algemene Ledenvergadering van de LSVB zou plaatsvinden in maart 2005, waardoor HSFN niet voor haar eigen ALV aansluiting kon krijgen. o Langdurige samenwerking met de Fortis Bank Fortis Bank heeft toegezegd om HSFN op landelijk niveau te gaan sponsoren. Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag, waren de onderhandelingen nog in volle gang. Hindoe Studenten Forum Nederland 17

18 Bijlage 1: Organogram HSFN Hindoe Studenten Forum Nederland 18

19 Bijlage 2: Evenementen waarbij HSFN vertegenwoordigd was Den Haag, Nieuwjaars Ontmoeting van het CDA 17 januari 2004 Het doel was meer om te netwerken en de kennis te maken me bepaalde personen in de politiek. Namens HSFN was Ashwan Autar geweest. Hij werd begeleid door Radj Ramcharan van FORUM. Den Haag, Debat Hoofdoek wel of niet Maart 2004 Het debat werd georganiseerd door NRC-Handelsblad. Sprekers: Mohamed Sini, Rob Oudkerk, Ayaan Hirsi Ali, de heer Philipse. Vanuit HSFN waren Nadeni Oemrawsingh, Anoeschka Biharie, Varsham Boedhoe en Ashwan Autar geweest. Enschede, HSFN; óók multicultureel vermaak, Saxion Hogeschool Enschede, Organisatieberichten 23 maart 2004 In het blad van de Hogeschool Saxion verschijnt HSFN Oost zeer positief vanwege hun Holi-viering. Het artikel bevat een leuke beschrijving van het Hindoestaans Carnaval. Utrecht, Netwerkbijeenkomst georganiseerd door FORUM en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 april 2004 Het doel van de vergadering was om elkaar te informeren over allerlei initiatieven en mogelijkheden waar wij als organisatie aan meegewerkt hebben en/of in de toekomst vorm en inhoud aan kunnen/zullen geven. Mavish Persadi en Ashwan Autar hebben tijdens de vergadering HSFN vertegenwoordigd. Amsterdam, Ad Valvas (weekblad VU) 29 april 2004 Op 23 april organiseerde HSFN Amsterdam het Antakshari, een spectaculaire zangcompetitie. Een foto en verslag kwam terecht in de Weekblad van de VU. Enschede, radio interview, Ouderenhuisvesting 31 mei 2004 HSFN werd geinterviewd door dhr. Salikram, een vertegenwoordiger van Radio Roshni en gemeenteraadslid van Enschede. Namens HSFN waren Sarita Dilloe en Brahma Ramsodit aanwezig ter promotie van het symposium van HSFN Oost over integratie. Amsterdam, Discussiemiddag Hindoestaans filmfestival 3 juni 2004 Op donderdag 3 juni organiseerde Azie Studies in Amsterdam (ASiA, Universiteit van Amsterdam) in samenwerking met Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Indiase documentaire- en filmmaakster Nandini Bedi en Hindoestaanse studentes van o.a. HSFN een discussiemiddag in het kader van het Hindoestaanse Filmfestival in het Filmmuseum Cinerama. HSFN was vertegenwoordigd door Aarti Narain en Janice Aliar. Den Haag, Presentatie Dr. Jnan Adhin Instituut en Sarnami Woordenboek 4 juni 2004 Dr. Jnan Adhin Instituut houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van publicaties over de Hindoestaanse cultuur mede ter bevordering van een evenwichtige integratie van Hindoestanen. Nadeni Oemrawsing en Ashwan Autar hebben de activiteit bezocht. Utrecht, Ledenvergadering Nationale Jeugdraad 18 juni 2004 Varishna Tewarie en Devindra Ramautarsing hebben HSFN op deze vergadering vertegenwoordigd. HSFN is unaniem gekozen tot lidorganisatie van de Jeugdraad. Utrecht, Informatiebijeenkomst georganiseerd door FORUM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 juli 2004 Er werd informatie gegeven over de Taskforce Jeugdwerkloosheid dat als doel heeft om werk- /stageplekken voor jongeren te zorgen. Mavish Persadi, Varishna Tewarie en Ashwan Autar hebben de bijeenkomst bijgewoond en meegedacht bij het opstellen van een plan van aanpak. Amsterdam, Ad Valvas (weekblad VU) 26 augustus 2004 HSFN Amsterdam heeft meegedaan aan de introductieweek van de VU Amsterdam. Met een foto op de voorpagina kwam What's your Indian Expression? op een mooie manier in de media. Den Haag, Netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 12 oktober 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland 19

20 Netwerkbijeenkomst voor allochtone Studenten-/Alumni-/ en Netwerkorganisaties. De bijeenkomst had als doel: elkaar te informeren over allerlei initiatieven en mogelijkheden waar wij allen als organisatie aan meegewerkt hebben en/of in de toekomst vorm en inhoud aan kunnen/zullen geven. Suzan Girbaran, Anoeschka Biharie en Ashwan Autar hebben HSFN vertegenwoordigd. Den Haag, Bezoek Tweede Kamer + gesprek met CDA kamerlid Drs. Nirmala Rambocus. 27 oktober 2004 Een groep van 13 studenten hebben deelgenomen aan dit bezoek. Een uitgebreid verslag is op de website te vinden (door Kavita Tetar). Amsterdam, Nationale Dialoogbijeenkomst, georganiseerd door Islam en Burgerschap 8 november 2004 Nadeni Oemrawsingh was namens HSFN aanwezig. De bijeenkomst was drukbezocht door met name organisaties die in een platform zitten. Vervolgens vond een debat plaats met een Hindoe, Jood, Moslim, humanist en Christen. Solidariteit stond hierbij centraal. Den Haag, vergadering Hindu American Foundation (HAF) 18 november 2004 De vergadering had als doel om verschillende Nederlandse Hindoe organisaties kennis te laten maken met HAF. En andersom wilde HAF kennis met de Hindoe organisaties in Nederland maken. Bij deze vergadering heeft Ashwan Autar een presentatie over HSFN gegeven. Den Haag, Living Apart Together, georganiseerd door stichting werkgroep Agni, StekNet en Haastu. 23 november 2004 Een dialoog bijeenkomst voor studenten en jongeren over de multicuturele maatschappij. Anoeschka Biharie was mede presentatrice. Ashwan Autar heeft een speech gegeven over de multiculturele samenleving vanuit de Hindoe filosofie. Amsterdam, Ad Valvas (weekblad VU) 28 oktober 2004 Op 24 oktober 2004 werd het HSFN Gala in verband met Navratri georganiseerd. Wederom heeft Ad Valvas hier verslag van gedaan. Hindoe Studenten Forum Nederland 20

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2002

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2002 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2002 Hoofdbestuur HSFN Algemeen Jaarverslag 28 februari 2002 28 februari 2003 Voorwoord De kracht van het bij elkaar brengen van individuen en het

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein Den Haag

Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein Den Haag Verslag Debat over Participatie en (Mannen)Emancipatie op zaterdag 19 mei 2012 in het Turks Museum, Westhovenplein 125 2532 Den Haag In samenwerking met Stichting Participatie, Turks Platform Den Haag

Nadere informatie

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2003

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2003 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2003 Hoofdbestuur HSFN Algemeen Jaarverslag 28 februari 2003 11 november 2003 Voorwoord "...Dharmo Rakshati Rakshitah..." Bescherm jouw Dharm en het

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Mannen, zorg ervoor!

Mannen, zorg ervoor! Mannen, zorg ervoor! Samenvatting De doelgroep waar ik voor heb gekozen zijn jongens die op dit moment nog op een VMBO, HAVO of VWO opleiding zitten. Voor deze jongeren is het vaak heel moeilijk zich voor

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Studentenvereniging UMTC

Studentenvereniging UMTC Studentenvereniging UMTC WELKOM Beste aankomend student, Binnenkort staat je leven op zijn kop: je wordt student! Starten met studeren, je maakt nieuwe vrienden en wellicht ga je op kamers. De Utrechtse

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Samenwerken met DELFT

Samenwerken met DELFT Samenwerken met DELFT AEGEE AEGEE AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe / European Students Forum) is gesticht in 1985 in Parijs, Frankrijk met idee van een verenigd Europa.

Nadere informatie

Thema bijeenkomst. Introduceren en stimuleren van de dialoog binnen het gezin

Thema bijeenkomst. Introduceren en stimuleren van de dialoog binnen het gezin Thema bijeenkomst Introduceren en stimuleren van de dialoog binnen het gezin 1 Inleiding Op 17 februari 2017 was het dan zover: De bijeenkomst over het belang van de dialoog in het gezin heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV Adverteren Nyenrode Alumni VCV Achtergrond De Nyenrode Alumni VCV (NA VCV) is de alumni vereniging voor alle alumni van de Nyenrode Business Universiteit. De vereniging telt ruim 6.000 leden; een koopkrachtige

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013

HET JAARVERSLAG 2013 Registered status Musidal Union Hollande Karolusgulden 12 2353 TA Leiderdorp KvK: 30193289 Giro: 4536000 Hinfo@musidalunion.org www.musidalunion.org MUSIDAL UNION HOLLANDEE (Guinée, Sierra Leone, Libéria,

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

aan toe dat ik hemzelf en de sprekers van vanmiddag al bij voorbaat dank zeg

aan toe dat ik hemzelf en de sprekers van vanmiddag al bij voorbaat dank zeg Inleiding Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, bij symposium Diversiteit - 4 oktober 2017 Diversiteit doet er toe Dames en heren, De dagvoorzitter, Harmen van Wijnen, heeft u al welkom geheten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad.

Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Stichting Adverteren Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform in de Randstad. Met de diverse advertentiemogelijkheden die wij bieden, kunt u zelf uw eigen promotiecampagne

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Wij zijn van mening dat het een meerwaarde biedt voor zowel de student als de stad als een student gaan wonen in de stad waar hij/zij gaat studeren.

Wij zijn van mening dat het een meerwaarde biedt voor zowel de student als de stad als een student gaan wonen in de stad waar hij/zij gaat studeren. Werkwijze Hartelijk dank! Hartelijk dank voor uw interesse in Stichting Studentensteden als medium om studenten te bereiken. Stichting Studentensteden is het grootste online studentenplatform in de Randstad.

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr.

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr. Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij en wat doen wij 2. Het beleid van Islamitisch educatie Centrum Anwaaroel Uloom 3. Doelstellingen 4. Opstelling van het bestuur 5. Activiteiten van de stichting 6. De Stichting

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

Hindoe Studenten Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2006. Vertrouwelijk exemplaar

Hindoe Studenten Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2006. Vertrouwelijk exemplaar Hindoe Studenten Forum Nederland Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe Studenten in Nederland te behartigen en om de Hindoe Studenten

Nadere informatie

Overzicht Sponsormogelijkheden

Overzicht Sponsormogelijkheden Utrechtse Studenten Rugby Society o.d.z. Old Ruggers Never Try Opgericht 7 november 1967 Koninklijk goedgekeurd 29 juli 1972 Overzicht Sponsormogelijkheden De Utrechtse Studenten Rugby Society De Society

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3 Activiteiten: 4 Publiciteit: 4 Externe contacten: 4 Interne organisatie: 5 Financiën: 6 Conclusies en aanbevelingen: 7

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3 Activiteiten: 4 Publiciteit: 4 Externe contacten: 4 Interne organisatie: 5 Financiën: 6 Conclusies en aanbevelingen: 7 JAARVERSLAG VLAARDINGS FILMFESTIVAL 2015-2016 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Activiteiten: 4 Publiciteit: 4 Externe contacten: 4 Interne organisatie: 5 Financiën: 6 Conclusies en aanbevelingen: 7 2 VOORWOORD

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong Nieuwsbrief Stuurgroep Jong IN DIT NUMMER Even voorstellen: Stuurgroep Jong Wat doet CNV onderwijs voor Jou? Op reis met Edukans Invallen Even wat anders! Nieuws: - Event 2014 - Netwerkbijeenkomsten Vacature

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

ACTIVITEITENGIDS PERIODE JANUARI T/M JULI 2012

ACTIVITEITENGIDS PERIODE JANUARI T/M JULI 2012 ONTMOETINGSPROJECT voor HINDOSTAANSE OUDEREN A S H A Utrecht ACTIVITEITENGIDS PERIODE JANUARI T/M JULI 2012 Winnaar Vrijwilligersprijs Utrecht XL 2011 Categorie: Verbinding Ontmoetingsproject Hindostaanse

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden Door met AEGEE-Amsterdam samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE telt momenteel rond de 620 leden en ruim 75

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00 Tekst: Elsbeth Stoové. Foto s: Ken Wong De Surinaamse Vereniging JPF bestaat al sinds 1941 en is voor vele mensen op het eiland een begrip. JPF staat voor Justitia, Pietas en Fides: gerechtigheid, liefde

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2014 Datum : 15 januari 2014 B&W datum : 21 januari 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Active Ageing; digitaal platform voor professionals Aanleiding

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Stichting Challenges Jaarverslag 2014. Stichting Challenges

Stichting Challenges Jaarverslag 2014. Stichting Challenges Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van over 2014. Sinds 2005 zet Challenges zich als non-profitorganisatie in voor maatschappelijke doeleinden. Met haar activiteiten

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

Aankomende activiteiten. Algemene Leden Vergadering PRASNA. zaterdag 14 mei 2016. Arya Samaj Mandir Slaghekstraat 95A 3074 LB Rotterdam

Aankomende activiteiten. Algemene Leden Vergadering PRASNA. zaterdag 14 mei 2016. Arya Samaj Mandir Slaghekstraat 95A 3074 LB Rotterdam // Aankomende activiteiten Algemene Leden Vergadering PRASNA zaterdag 14 mei 2016 Arya Samaj Mandir Slaghekstraat 95A 3074 LB Rotterdam Tijd: 12.30 tot 17.00 Mandirdienst + ALgemene Leden Vergadering VAS

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS)

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Geachte heer / mevrouw, Jaarlijks wordt er door de Stichting Utrechtsch Studenten

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Het leren van de toekomst in de handen van jonge denkers

Het leren van de toekomst in de handen van jonge denkers Het leren van de toekomst in de handen van jonge denkers De Nationale DenkTank is in volle gang. Veertig jonge mensen houden zich momenteel bezig met Het Leren van de Toekomst in het beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Sapna Foundation Jaarverslag 2012

Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Website: www.sapnafoundation.org E-mail: info@sapnafoundation.com Telefoon: 06-48 32 68 02 Bankrekening: 14 85 20 073 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Algemeen 4 Activiteiten

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Bartholomeus Zomerschool: van harte welkom!

Bartholomeus Zomerschool: van harte welkom! . Bartholomeus Zomerschool: van harte welkom! Het hele jaar door is er genoeg te doen. Misschien bent u lid van een club of vereniging, doet u vrijwilligerswerk of past u geregeld op de kleinkinderen.

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015 utrechtsch studenten corps UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 2015 In augustus 2015 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie