Marketing van A tot Z

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-mail Marketing van A tot Z"

Transcriptie

1 Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V.

2 Introductie Wanneer u met marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende termen vliegen in het rond. In dit white paper staan de meest voorkomende marketingtermen op een rij met de daarbij behorende uitleg. Om het gemakkelijk te maken hebben we ze, geheel in lijn met de titel van dit white paper, opgesomd van A tot Z. We hopen dat het u helpt om uw weg te vinden binnen dit vakgebied en wensen u veel succes met uw marketingplannen. Heeft u vragen of mist u een bepaalde term? Neem dan vooral even contact op met Blinker via telefoonnummer (079) of stuur een naar Met vriendelijke groeten, Het Blinker Team. Pagina 2

3 marketing van A tot Z Aanmeldformulier Een formulier op uw website waarmee een bezoeker van de site zich kan aanmelden voor onder andere commerciële s en nieuwsbrieven. A/B testing Het proces waarbij u een bestand opsplitst in verschillende groepen om, door middel van testen, het rendement van de complete campagne te verhogen. Het minimaal aantal groepen is drie. Een voorbeeld: Uw bestand (doelgroep) bestaat uit ontvangers. U deelt het bestand in 2 groepen van en één van adressen. Vervolgens stuurt u een ing uit naar de twee kleinste groepen waarbij u één element test, bijvoorbeeld de onderwerpregel. De campagne die het beste scoort (de beste open ratio heeft) is de winnaar en wordt verzonden aan de restgroep van Een groot voordeel van A/B testing is dat het eenvoudig toe te passen is. MailPlus, de marketing oplossing van Blinker, heeft hiervoor een ingebouwde tool. Hieronder een afbeelding van het vergelijken van twee campagnes. A Natuurlijk is de onderwerpregel niet het enige wat u kunt testen. Andere elementen van een e- mailing die u kunt meten zijn bijvoorbeeld de actie zelf, de prijs van het product of dienst, afbeeldingen die u in de ing gebruikt enzovoort. Above the Fold Het gedeelte van een of webpagina dat zichtbaar is zonder dat de ontvanger of websitebezoeker hoeft te scrollen. Afhankelijk van de beeldschermresolutie van de ontvanger of websitebezoeker is er meer of minder van de of webpagina te zien. Afgeleverde s Zie statistieken aflever ratio. Acquisitiekosten De kosten die gemaakt worden om een groep leads, nieuwsbrief aanmeldingen of klanten te realiseren. Acquisitie betekent letterlijk verwerven. Pagina 3

4 Acquisitielijst Een gehuurde lijst met prospects aan wie een verstuurd kan worden. Deze adressen kunnen gehuurd worden van een listbroker. In Nederland zijn hiervoor verschillende partijen zoals Tapps en Mailmedia. Op basis van uw criteria kan een listbroker aangeven hoeveel adressen zij hebben binnen die doelgroep. Wanneer u gebruik maakt van een gehuurde lijst, voert de listbroker in kwestie de verzending van de campagne voor u uit. Door middel van een campagne kunt u leads genereren, directe verkoop stimuleren en/of uw eigen adressenlijst uitbreiden. Adresboek whitelisting Als een ontvanger het adres van waaruit u verzendt toevoegt aan de adressenlijst van zijn e- mail client. Hierdoor zullen uw ings altijd aankomen en worden afbeeldingen direct getoond. U doet er dus goed aan om bij nieuwe aanmeldingen en in elke ing aandacht te besteden aan dit fenomeen. Vaak ziet u dat terug bovenin een ing. Bijvoorbeeld met de regel voeg toe aan uw adresboek en mis nooit meer een van bedrijfsnaam Adressenlijst Een algemene term voor de totale lijst van adressen. Dit kan een lijst zijn met adressen die van uw organisatie zijn, maar dit kan ook een lijst zijn van een derde partij. In dit laatste geval huurt u deze lijst van een listbroker. Affiliate marketing Het aangaan van een samenwerking met exploitanten van websites of nieuwsbrieven met als doel meer bezoekers, leads en/of klanten te werven. Bij affiliate marketing betaalt u een afgesproken bedrag per binnengekomen lead of klant. Er zijn verschillende grote affiliatie marketing netwerken in Nederland actief, zoals bijvoorbeeld Tradedoubler of M4N. Afmeldlink De mogelijkheid die de verzender biedt aan de ontvanger om zich af te melden voor verdere marketing s. Het is bij wet verplicht om een afmeldlink op te nemen in ings. Zowel in B2B als B2C communicatie. Afzender De naam die in de mailbox van de ontvanger verschijnt bij het Van veld. Afzender wordt ook wel friendly name of display name genoemd. Deze naam kan afwijken van het fysieke adres van de afzender. Dat is namelijk het reply adres. In Nederland is het verplicht om ook in de body van de duidelijk de afzender te noemen. Application Program Interface (API) Een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma. Ofwel de manier waarop twee applicaties met elkaar communiceren. Een voorbeeld is de oplossing MailPlus die communiceert met een CRM (Customer Relation Management) applicatie waarin alle klantgegevens zijn opgeslagen. Pagina 4

5 Application Service Provider (ASP) Leveranciers van web-based oplossingen voor een gebruiker. Het voordeel hierbij is dat deze oplossing op de server van de ASP staat. De gebruiker hoeft dus zelf niets locaal te installeren of te beheren en hoeft ook geen hardware aan te schaffen. Dit kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Bij een marketing Service Provider werkt dit hetzelfde, maar dan op het gebied van een web-based oplossing. Attachment Een apart bestand dat als bijlage met de wordt meegestuurd, zoals bijvoorbeeld tekst, video, afbeeldingen, PDF of geluidsbestanden. Autoresponder Een bericht dat op basis van een trigger (signaal) volledig geautomatiseerd wordt verzonden. Een voorbeeld van een autoresponder is een welkomst na inschrijving voor een nieuwsbrief. Een professionele marketingoplossing biedt echter ook inzicht in de statistieken van autorespons berichten waardoor u de welkomst kunt verbeteren. Banner Een grafische online advertentie. Er worden diverse horizontale, verticale en vierkante formaten gebruikt in zowel statische vorm (één vast beeld) als met animatie (bewegend beeld). De meest voorkomende formaten zijn: leaderboard (728 x 90), fullbanner (468 x 60), skyscraper (120 x 600) en rectangle (180 x 150). Met name het laatste formaat wordt veel gebruikt om video in af te spelen. Bayesian filter Een anti-spam filter die een inkomende tekstueel beoordeelt om te kijken of het gaat om mogelijke spam. Dit gebeurt op basis van een puntensysteem dat gekoppeld is aan een lijst met woorden. Als een te veel punten scoort wordt deze automatisch aangemerkt als spam en afgeleverd in de junk mailbox. Bedankpagina De webpagina die verschijnt nadat een bezoeker van uw site een formulier heeft ingevuld. De pagina bevestigt dat het formulier goed is verwerkt en bedankt voor de aanvraag/ inschrijving. De bedankpagina kan en moet echter meer functies hebben. Voorbeelden van deze functies zijn: promotie van vervolgcontent, uitleg en tips geven en co-registratie (het inschrijven met dezelfde gegevens voor nieuwsbrieven van andere partijen). B Bevestigings De die verstuurd wordt naar aanleiding van een aanvraag of aanmelding. Dit kan handmatig, maar ook geautomatiseerd plaatsvinden. Pagina 5

6 Blacklist De lijst met IP adressen van servers die spam versturen of daarvan verdacht worden. Wanneer u op een publieke zwarte lijst staat heeft u een probleem. Deze publieke zwarte lijsten worden namelijk gebruikt door veel Internet Service Providers, bedrijven en particulieren wereldwijd. Wanneer u op zo n lijst staat zult u dit direct merken in de aflevering en respons op uw ing. Veel van uw s komen dan niet meer aan bij de ontvangers. Als u veel bounces (zie bounce) krijgt op uw campagne kan dat erop wijzen dat uw server op een blacklist staat. Blacklists worden ook blocklists genoemd. Bounce Wanneer een niet kan worden afgeleverd in de inbox van de ontvanger krijgt de verzender een bericht terug. Er zijn verschillende gerelateerde termen. Hard bounce Een die terugkeert als undeliverable (niet mogelijk om af te leveren) omdat het adres niet (meer) bestaat. De oorzaak hiervan ligt bij de verzender, hij heeft een niet bestaand adres in zijn bezit. Soft bounce Een die terugkeert als undeliverable (niet mogelijk om af te leveren) omdat de betreffende server tijdelijk onbereikbaar is of omdat de inbox van de ontvanger vol is. Een volgende keer kan de dus gewoon weer aankomen. Het is dan ook aan te raden om de meerdere keren aan te bieden. Bounce afhandeling Het proces van het verwerken van de s die niet konden worden afgeleverd na een e- mailing. Een marketingoplossing geeft een duidelijk overzicht van de bounces per e- mailing. Aan de hand van dat overzicht moet u kijken welke acties u kunt nemen om uw bestand op te schonen. Een te hoog percentage bounces kan namelijk voor problemen zorgen bij de aflevering van uw volgende ing. Bounce bericht Het bericht dat u ontvangt als een niet kan worden afgeleverd bij de ontvanger met daarin de reden van de bounce. Een marketingoplossing als MailPlus vangt die berichten op zodat uw inbox niet volloopt. Bounce Ratio Het totaal aantal bounces gedeeld door het totaal aantal verzonden s. Een gezond bestand heeft een bounce ratio lager dan 1%. Pagina 6

7 Call-to-Action Bij marketing is het belangrijk dat u schrijft om respons te genereren. De tekst in de die de respons moet genereren wordt ook wel de Call-to-Action genoemd. Voorbeelden zijn het aanschaffen van een product, het inschrijven voor een workshop of eenvoudigweg het doorklikken naar de website. Churn Het gemiddeld aantal abonnees dat zich uitschrijft van een opt-in bestand voor een gegeven periode. Hogere churn kan een teken zijn dat u de abonnees niet de juiste content voorschotelt. Misschien is de content niet relevant of levert u andere content dan u beloofde tijdens de inschrijving. Circulatie Dit is de totale verzendlijst en daarbij opgeteld de aantallen die worden doorgestuurd met tell-afriend. Omdat dit online gebeurt door middel van een aangemaakte link in de is dit ook terug te zien in de statistieken van MailPlus. Commerciële Een die (gedeeltelijk) als doel heeft een product te promoten, te verkopen of die moet zorgen dat een ontvanger een bepaalde actie gaat uitvoeren. Die actie kan de ontvanger verleiden om te klikken op een link die verwijst naar een website die ontworpen is om een product te promoten of te verkopen. Confirmed opt-in Zie opt-in. Content-based filters Een filter die binnenkomende s scant op basis van de inhoud van de . Dit kunnen enkele woorden of reeksen van woorden zijn. Bijvoorbeeld wanneer het woord gratis vermeld staat in de onderwerpregel. Het filter zorgt dan dat deze automatisch worden tegengehouden en in de junk mailbox terecht komen. Een voorbeeld hiervan is de Bayesian filter, zie de uitleg in hiervan in dit document. Conversie Een conversie ontstaat wanneer een ontvanger van een ing precies dat doet, wat de verzender tracht te bereiken. Er zijn uiteraard meerdere plekken waar een conversie kan plaatsvinden zoals op een website of bij het invullen van een inschrijfformulier door een bezoeker, de aanschaf van een product of het aanvragen van informatie. Conversie ratio De conversie ratio is het aantal ontvangers van een ing dat doet wat de verzender tracht te bereiken ten opzichte van het totaal aantal verstuurde s, dit wordt in een percentage uitgedrukt. Wanneer u bijvoorbeeld s verstuurt en 50 gaan in op de Call-to-Action dan is de conversie ratio 5%. C Pagina 7

8 Co-registratie Het samenwerken van twee of meer partijen om hun bestand te vergroten. Een persoon die zich aanmeldt voor informatie van bedrijf A kan met dezelfde gegevens dan ook aangeven informatie te willen ontvangen van de andere partij. De bedankpagina is een goede plek voor co-registratie. In Nederland wordt co-registratie nog niet op grote schaal toegepast. Cost per Action Een afrekenmodel voor advertenties. De adverteerders betalen per bezoeker die ook daadwerkelijk de gewenste actie uitvoert. Cost per Click (CPC) Een afrekenmethode voor advertenties waarbij wordt afgerekend per klik op de banner van de adverteerder. De term die hier ook wel voor wordt gebruikt is Pay per Click. Cost per Lead (CPL) Een afrekenmethode voor advertenties waarbij wordt betaald per aanmelding, registratie of aanvraag via de banner van de adverteerder. Cost per Lead kunt u gelijk kunnen stellen aan Cost per Action wanneer het gaat om aanvragen via een website. Bij Cost per Action kan het echter ook nog zijn dat de actie een aankoop is via een offline kanaal. Cost per Mille (CPM) Een afrekenmethode voor advertenties waarbij wordt betaald aan de hand van het aantal keer dat de advertentie is getoond, geteld per 1000 keer. Dat kan gebeuren aan de hand van de impressies op een website maar ook bannering in nieuwsbrieven wordt afgerekend op basis van CPM. Dan neemt men de totale abonneelijst en berekent aan de hand daarvan de kosten voor het plaatsen van een banner. Cost per Sale (CPS) Een afrekenmethode voor advertenties waarbij wordt afgerekend op basis van de gegenereerde omzet. Pas wanneer daadwerkelijk een verkoop plaatsvindt wordt een bedrag betaald aan de exploitant van, bijvoorbeeld, een website. Customer Lifetime Value De netto contante waarde van het toekomstige rendement dat een bedrijf bij een bepaalde klant kan realiseren. Eerst maakt men een berekening van wat een klant gemiddeld per jaar besteedt bij de organisatie en vermenigvuldigt dit met het aantal jaren dat iemand klant is. Op basis van de Customer Lifetime Value en de marge die gemaakt wordt op een product kunt u uitrekenen hoeveel geld u kunt spenderen om een klant voor u te winnen. Customer Relation Management (CRM) Doorgaans valt hieronder alles wat nodig is voor het managen van klantcontacten en klantprocessen. Het gaat hierbij dus niet alleen om het proces, maar ook om de software waar dit mee gedaan kan worden. Centraal hierbij staat het individuele contact met klant. Het uiteindelijke doel is meer opbrengst te generen door een hogere klanttevredenheid: een win-win situatie voor beide partijen. Pagina 8

9 Database Een gestructureerde collectie van gegevens. De structuur wordt bereikt door het ontwikkelen van een database model. Ons dagelijks leven kent veel databases. Bijvoorbeeld onze mobiele telefoon met zijn database van contacten. In de regel wordt de term gebruikt om wat grotere systemen aan te duiden, zoals databases met klantgegevens. Er zijn verschillende database leveranciers zoals Oracle, Sybase en Microsoft. Dedicated server Een server die ingericht is voor gebruik door één verzender. Een marketing Service Provider kan dit organiseren in opdracht van een klant. De kosten zullen dan hoger liggen dan bij een shared server. Een beweegreden voor de verzender om hiervoor te kiezen ligt vaak op het gebied van beveiliging en/of performance. Deep linking Het linken naar content die niet op de homepage staat, maar dieper in een website te vinden is. Hierdoor kunt u de ontvanger van de meteen leiden naar de betreffende landingspagina. Dit scheelt onnodige handelingen voor de ontvanger. De mogelijkheid om te deeplinken is essentieel voor goede online marketing. Of bezoekers nu doorklikken vanuit een Adwords advertentie of een nieuwsbrief, ze moeten direct kunnen landen op de correcte landingspagina. Doelgroepsegmentatie Een selectie maken binnen het totale adressenbestand op basis van de velden in de database. Hierdoor kan de content beter worden afgestemd op de doelgroep. Een eenvoudig voorbeeld is de selectie op geslacht. Het MailPlus account wordt ingericht aan de hand van de wensen van de klant. Alle benodigde velden die nodig zijn om effectieve doelgroepsegmentatie toe te passen, ook wel segmentatievelden genoemd, kunnen worden aangemaakt. D Pagina 9

10 Domain Name Server / System (DNS) Communicatie op het internet is gebaseerd op IP adressen. Deze IP adressen bevatten alle nodige informatie om machines op het internet te vinden maar zijn niet echt makkelijk te onthouden. Het Domain Name System zorgt voor gebruiksvriendelijke namen kunnen gebruiken zoals bijvoorbeeld De Domain Name Server vertaalt die naam naar een IP adres waar alle computers op internet weer goed mee uit de voeten kunnen. Het Domein Name System is van belang voor omdat authenticatietechnieken ook gebruik maken van het DNS. Zie ook Sender ID en Domain Keys Identified Mail voor meer uitleg hierover. Domain Keys Identified Mail Een authenticatietechnologie die met name door Yahoo! ontwikkeld is waarmee een ontvangende server kan bepalen of de inderdaad van het domein komt dat in de vermeld staat. De noodzaak om dit soort authenticatie te gebruiken ontstaat doordat veel spam gebruik maakt van valse afzenderadressen. De verzendende mailserver voegt met behulp van een digitale sleutel, een gecodeerde digitale handtekening, toe aan elke die verstuurd wordt. De ontvangende mailserver van de Internet Service Provider moet, om deze handtekening te kunnen ontcijferen, eerst de publieke sleutel ophalen via de Domain Name Server van de verzender. De Internet Service Porvider kan dan met deze publieke sleutel de gecodeerde handtekening verifiëren en controleren of de van het genoemde domein komt of niet. Doorklik Het doorklikken van een bezoeker op een bepaalde link of online advertentie in een . Daarmee wordt dan een achterliggende pagina opgevraagd. De doorkliks worden door een marketingoplossing als MailPlus geregistreerd. Met die informatie is het mogelijk om het succes van een campagne te meten. Daarmee hebben we gelijk één van de grootste voordelen van e- mail marketing te pakken. Doorklik ratio Zie statistieken. Dubbel opt-in Zie opt-in. Pagina 10

11 Dynamische content Het volledig geautomatiseerd afstemmen van de e- mail op de interessegebieden van de ontvanger. Het wordt ook wel Nieuwsbrief op maat genoemd. Bij een reguliere ing is de inhoud van de e- mailing gelijk voor alle ontvangers. Bij een nieuwsbrief op maat verschilt de inhoud per ontvanger. De ing wordt op het moment van verzenden samengesteld uit verschillende contentblokken. De contentblokken in de ing worden voorzien van profielinformatie. Die profielinformatie komt overeen met de profielen die u van uw ontvangers heeft vastgelegd. MailPlus Dynamic gebruikt deze informatie om de campagne tijdens het verzenden op te bouwen aan de hand van het profiel van de ontvanger. Dynamische content wordt vooral ingezet door uitgevers. Maar voor een gemeente is het net zo goed inzetbaar: bijvoorbeeld om verschillende inwoners op wijkniveau te informeren. E ing Algemene term om een online bericht naar een bepaalde doelgroep mee aan te duiden. Eén verzending van een nieuwsbrief is een ing maar ook een commerciële naar een bepaalde doelgroep. Change of Address (ECOA) Een service die automatisch wijzigingen/aanvullingen in adressen opspoort en doorgeeft aan de verzender van commerciële s/nieuwsbrieven. Deze service wordt op dit moment alleen in Amerika toegepast. adres Een combinatie van een unieke gebruikersnaam in combinatie met een domeinnaam. adressenlijsten Onder adressenlijsten hebben we meerdere termen die u in marketing vaak tegen komt: Lijst eigenaar De organisatie die de adressen heeft verzameld. Lijst beheer (list management) Alle acties die u onderneemt om uw adressenlijst schoon te houden. Daaronder vallen onder andere het verwerken van bounces en het uitschrijven van ontvangers als ze daar om vragen. Pagina 11

12 Lijst moeheid (list fatique) Een adressenlijst die steeds minder respons oplevert. Dit kan komen doordat er te veel mailings worden verstuurd in een te korte periode. Een andere oorzaak kan zijn dat er te veel dezelfde soorten mailings worden verstuurd aan de abonnees. Lijst verhuur Iemand die gebruik wil maken van een adressenlijst van een andere lijst eigenaar om een mailing te versturen. De mailing wordt dan door de lijst eigenaar verstuurd in ruil voor een huurprijs (vaak een prijs per adres). Lijst verkoop Het kopen van een adressenlijst van een lijst eigenaar. LET OP: Blinker raadt af om met ingekochte lijsten te werken. Het opbouwen van een eigen bestand kost moeite maar levert uiteindelijk veel meer op. client Dit is de software die de ontvanger gebruikt om s te kunnen lezen. Bijvoorbeeld Outlook, Windows Live Mail, Gmail, Yahoo!Mail. domein Het deel van het adres dat rechts van staat. Is het adres dan is het domein planet.nl. harvesting Het automatisch verzamelen van adressen door robotprogramma s die het internet afzoeken. Het programma slaat deze adressen op in een database waarna de adressen vaak doorverkocht worden, meestal aan spammers. In Nederland is bij wet verboden dit te doen of om deze adressen te gebruiken. marketing Service Provider (ESP) Een organisatie die marketingoplossingen en diensten levert. Blinker is hier een bijvoorbeeld van. We leveren bijvoorbeeld de volgende diensten: De marketingoplossing MailPlus Advies op het gebied van marketing, zowel strategisch als operationeel Trainingen in het vakgebied marketing Ontwerp van templates en landingspagina s Uitvoering van complete marketingcampagnes (full service) Een partnerprogramma voor reclame- en webbureau s marketing Service Providers gaan vaak ook verder dan alleen het pure verzenden van e- mails. De professionelere organisaties bieden meer een complete online marketingoplossing. Met die oplossingen is het dan mogelijk om ook landingspagina s, formulieren, online enquêtes, polls enzovoort te maken. Pagina 12

13 template (sjabloon) Een sjabloon waar al uw huisstijlelementen en de lay-out zijn vastgelegd. Vervolgens hoeft de organisatie alleen nog content te schrijven voor de ing zonder zich te bekommeren om het geheel. Een template is een HTML document net zoals een webpagina dat is. templates maken is een vak apart. Schakel voor het ontwerpen een professional in. Niet alleen vanwege spam filters, maar ook voor de boodschapintegriteit is het belangrijk dat een template goed is opgebouwd. Dat wil zeggen dat de , zoals gepland, goed (visueel) aankomt. Event triggered Een die automatisch wordt verzonden op basis van een zogenaamd event (gebeurtenis). Een voorbeeld is een verjaardagsmail. De marketingoplossing verstuurt de event zonder menselijke tussenkomst. Eyetracking Het volgen van de oogbewegingen van de ontvanger en produceren van zogenaamde heatmaps. Hiermee kunt u zien hoe de ontvanger interacteert met uw ing. Zie ook heatmaps. False positive Een legitieme die per ongeluk wordt gezien als spam, dit kan door een Internet Service Provider of door een anti-spam programma. Hoe strenger de beveiligingsinstellingen van een antispam programma hoe hoger de false-positive ratio. Frequently Asked Questions (FAQ) De veelgestelde vragen. Elke website of dienst heeft tegenwoordig een FAQ. Footer De ruimte onderaan een ing die informatie bevat die onveranderd blijft bij verschillende mailings. De footer wordt vaak gebruikt om een colofon, afmeldlink, profiel wijzigen link of andere standaard zaken in op te nemen. Zie ook header. Full Service ing (FSE) Een campagne die volledig wordt verzorgd door een bureau ( marketing Service Provider of reclamebureau). Dit in tegenstelling tot self service, bij deze vorm zit de organisatie zelf aan de knoppen van de marketingoplossing. Een organisatie kan ook heel goed beslissen om slechts af en toe een ing uit te besteden. Bijvoorbeeld een complexe acti ing met actiesites die de interne organisatie net even teveel tijd kost. F Pagina 13

14 G Gmail Dit is de gratis webmail service van Google. Met een Gmail account heeft u minimaal 2800 MB opslagruimte (deze ruimte neemt elke dag nog toe). Hierdoor hoeven er vrijwel nooit berichten verwijderd te worden en kan men alles archiveren. H Hard Bounce Zie bounce. Header De bovenkant van de . De header is een standaard onderdeel van het template. Zie ook footer. Heatmaps Een grafische representatie van het kijk- en klikgedrag van lezers van een of website. In een tweedimensionale plattegrond wordt met kleuren het kijk- en klikgedrag aangegeven. HTML template Zie template (sjabloon). Huislijst De lijst met adressen die een organisatie zelf heeft verzameld. Hyperlink Een verwijzing of navigatie element in een document of naar een ander deel van het document/ of naar een website. HyperText Markup Language (HTML) Een opmaaktaal met notaties voor het aangeven van nadruk in tekst, van kopjes, van indeling in paragrafen, van tabellen en van plaatjes en multimedia. HyperText Transfer Protocol (HTTP) Een communicatieprotocol voor de communicatie via internet. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen webservers en webclients (Firefox, Chrome, Internet Explorer). Pagina 14

15 Impressie Het éénmalig bekijken van een advertentie door een bezoeker van een website. Dit wordt gebruikt voor het berekenen van kosten voor adverteren op een website. Zie ook de term CPM (Cost per Mille). I Inactiviteit Een geregistreerde ontvanger gedurende een bepaalde periode de ings niet meer opent en dus ook niet doorklikt. Inschrijving De aanmelding voor marketing of nieuwsbrief, dit kan mondeling of door het invullen van een (web) formulier of een fysieke inschrijfkaart. Internet Message Access Protocol (IMAP) Eén van de twee belangrijke protocollen voor het ophalen van van een server. De ander is POP3. Alle moderne programma s werken via deze twee protocollen. Internet Sercice Provider (ISP) Een bedrijf dat toegang verschaft tot internet. Er zijn verschillende type aanbieders zoals via de kabel (Ziggo) en ADSL (KPN). IP adres Een uniek nummer dat wordt toegekend aan elk apparaat dat aangesloten is op het internet. Bijvoorbeeld Junkmail map De map van de client waar s die aangemerkt zijn als mogelijke spam worden opgeslagen. Kilobyte (kb) De meeteenheid van de grootte van computerbestanden. Een kilobyte beslaat 1024 bytes. Een byte is één karakter. Alhoewel bestanden groter en groter worden is de eenheid bij nog wel van belang. Zorg ervoor dat een ing niet veel groter is dan 100 kb. Plaatjes in een ing worden ook in kb uitgedrukt. J K Pagina 15

16 Landingspagina De webpagina waar de bezoeker terechtkomt na het klikken op een banner, een Google Adwords advertentie of een link uit een ing. Het is verstandig om voor elke doorklik een aparte landingspagina te maken. Daarmee zorg u dat de persoon die doorklikt direct aankomt bij de inhoud die hij dacht te vinden. Lead Een persoon of organisatie die interesse heeft getoond in de producten en/of diensten van uw organisatie. Leads komen voort uit het lead generatieproces. Dit proces zorgt door middel van promotionele activiteiten voor een constante stroom leads. Denk daarbij aan beurzen, Google Adwords, bannering, offline reclamecampagnes enzovoort. In plaats van de term lead wordt ook de term prospect gebruikt. Leesvenster Zie preview pane. Listbroker Een persoon of organisatie die op basis van individuele wensen en eisen van een klant bemiddelt en voorziet in het verkrijgen van adresbestanden. Loyaliteit programma Structurele marketingacties van een organisatie richting hun klanten met als doel de loyaliteit van de klant te behouden en/of te vergroten. Mail-a Friend Zie tell-a-friend Mail to link Een code in een tekst of HTML om een adres klikbaar te maken. Als er op deze link geklikt wordt opent de client en kopieert automatisch het adres in de Aan regel. Multichannel marketing Een vorm van marketing waarbij veel verschillende marketing kanalen gelijktijdig aangewend worden om (potentiële) klanten te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn verkoop via winkels, een catalogus, ings, websites, SMS enzovoort. L M Pagina 16

17 Multi-part MIME Een die zowel HTML opmaak als een tekst opmaak bevat in één bericht. De client van de ontvanger laat dan automatisch de versie zien die als standaard ingesteld staat op de client. Multivariate testing Een proces waarin verschillende elementen van een website (meestal een landingspagina) gelijktijdig worden getest om te zien welke combinatie van elementen het meest effectief is. Het is een zeer snelle manier om de effectiviteit van de elementen te meten. Het aantal bezoeken moet wel groot zijn om daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de best werkende combinatie. Voorbeeld: Een landingspagina voor een inschrijving voor een cursus. Op deze pagina wordt hebben we de keuze uit twee: titels, bodyteksten en afbeeldingen. De multivariate software combineert al deze verschillende elementen waardoor er acht varianten zijn van de pagina. Uiteindelijk leert de tijd welke variant de meeste inschrijvingen oplevert. NAW gegevens Naam - Adres - Woonplaats. Dit is een veel gebruikte afkorting in databasemarketing die een aanduiding is voor de basis identificatiegegevens van een persoon. Vaak wordt tegenwoordig ook de term NAWTE gebruikt, die heeft als toevoeging Telefoon en adres. Onderwerpregel Is vergelijkbaar met de kopregel van een advertentie. Een goede onderwerpregel verleidt de ontvanger om de te openen. De onderwerpregel is verder een ideale testkandidaat. Zie A/B testing. Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) Een onafhankelijke instantie, die toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie. De OPTA valt onder het ministerie van Economische Zaken N O Pagina 17

18 Open relay server Een server die niet is beveiligd tegen ongewenst gebruik door derden. Deze is zo geconfigureerd dat iedereen op internet de server kan gebruiken om mail te versturen. Veel spam wordt verzonden door computers bij mensen thuis die, geïnfecteerd door een virus, deel uit maken van een zogenaamd zombienetwerk. Die computers fungeren op dat moment allemaal als open relay servers. Opt-in Er zijn verschillende varianten van opt-in. Hieronder een overzicht: Opt-in Iemand schrijft zich in met zijn adres of mobiele nummer via een aanmeldformulier op een website. Bij deze vorm is er geen bevestiging binnen het inschrijfproces. Dit is de lichtste vorm van permissie. Confirmed opt-in Iemand schrijft zich in en ontvangt direct een welkomstbericht waarin de mogelijkheid tot uitschrijven wordt gegeven. Het voordeel is dat u in de welkomst direct de relatie kunt verstevigen. U heeft immers direct weer een contactmoment. Een ander voordeel is dat deze vorm spookinschrijvingen kan verhelpen. Dubbel opt-in Iemand schrijft zich in en ontvangt een welkomstbericht waarin op een link geklikt moet worden om het inschrijfproces te voltooien. Met deze vorm bent u absoluut zeker dat het adres van de inschrijver correct is en aan de juiste persoon behoort. Het nadeel van deze vorm is dat er inschrijvingen verloren gaan omdat mensen vergeten te bevestigen. Opt-out De actie waarbij een persoon aangeeft niet langer ings van een bepaalde afzender te willen ontvangen. Elke ing die in Nederland wordt verzonden moet de mogelijkheid tot opt-out (afmelden) bieden, zowel in B2B als B2C communicatie. Personalisatie Een methode om elk bericht te personaliseren aan de hand van de gegevens uit de database. Hierdoor lijkt het of het gaat om één persoonlijke mail aan één ontvanger. Personalisatie leidt tot een verbeterde respons van het bericht. De optie om te personaliseren is standaard beschikbaar in MailPlus, alleen de toepasbaarheid is afhankelijk van de kwaliteit van uw database. Phishing Een type internetfraude. Valse s/websites worden gebruikt om de ontvanger/bezoeker uit te lokken om hun persoonlijke gegevens achter te laten. Bijvoorbeeld een kopie van een website van een bank. De bezoeker logt daar nietsvermoedend in met zijn gegevens en de fraudeur beschikt over de persoonlijke informatie. P Pagina 18

19 Post Office Protocol (POP) Het meest gebruikte protocol voor het ophalen van van een mailserver. Inmiddels is POP in de 3e versie. POP3 is een internetstandaard voor het overbrengen van van een server naar een client (het programma van de gebruiker). Bijna alle internetproviders bieden een account aan die beschikbaar is via POP3. Postmaster De persoon met wie contact opgenomen kan worden als er vragen of klachten zijn over een e- mailing, zowel inhoudelijk als over de aflevering. De contactgegevens van deze persoon staan vermeld in de ing, op de website van de afzender of bij de Internet Service Provider van de afzender. Preview Pane (leesvenster) Het gedeelte van een dat zichtbaar is zonder dat de ontvanger de hoeft te openen. De grote van de preview pane is afhankelijk van de instellingen van client van de ontvanger. Steeds meer mensen lezen hun alleen nog maar in de preview pane. Privacy Policy Een duidelijke omschrijving hoe uw organisatie de adressen en overige persoonsgegevens verwerkt en beheerd. Een duidelijke privacy policy dient op de aanmeldpagina te worden opgenomen. Prospect Zie lead. Prospect Cultivatie (lead cultivatie) Een proces dat door marketing wordt ingericht om prospects op te warmen tot het moment waarop ze klaar zijn om te kopen. Een nieuwsbrief past uitstekend in een prospect cultivatie programma. Dit omdat het een makkelijke en relatief goedkope manier is om te communiceren met grote doelgroepen. Qmail Een mail transfer agent (MTA) die onder UNIX (Linux) draait. Een mail transfer agent (MTA) is de verzendmotor achter veel marketingoplossingen. Qmail is geschreven door Daniel J. Bernstein als een veilig alternatief voor Sendmail. Qmail is open source. Referrer De webpagina van waaruit een bezoeker via een link op een andere webpagina terecht is gekomen. Reply adres (afzenderadres) Het adres van waaruit de ing wordt verzonden. Reverse DNS Hiermee kan aan de hand van het IP-adres de domeinnaam worden opgezocht. Dit is een veelgebruikte methode om spammers te pakken die een niet geldig IP-adres gebruiken. Een spamfilter kan het IP-adres niet vertalen naar de domeinnaam en de wordt tegengehouden. Q R Pagina 19

20 RSS feeds Voluit uit staat RSS voor Really Simple Syndication (eenvoudige gelijktijdige publicatie). Dit is een technisch hulpmiddel waarbij bezoekers van een website zich kunnen abonneren op wijzigingen op een website. Zodra er een wijziging op de website plaatsvindt, wordt deze wijziging meteen doorgestuurd aan de geabonneerde persoon. RSS wordt vooral gebruikt bij weblogs, forums en/of nieuwssites. Segmentatie Zie doelgroepsegmentatie Sender Policy Framework (SPF) Een uitbreiding op het protocol SMTP. Het doel is om het vervalsen van een adres te voorkomen. SPF werkt als volgt: In uw domeininformatie (DNS) beschrijft u welke mailserver(s) met uw domeinnaam s mogen versturen. Dit heet een SPF-record en is door iedereen op te vragen. Wanneer een Internet Service Provider een ontvangt met uw domeinnaam als afzender, dan kan de Internet Service Provider in de DNS vaststellen of de verzendende mailserver door u geautoriseerd is. Als u gebruik maakt van een ESP om uw ings mee te versturen, dan moet u in uw DNS het IP-adres van uw ESP autoriseren. Sender ID Een uitbreiding op SPF. Net als SPF bevestigt Sender ID of een server geautoriseerd is om e- mails te versturen vanaf een specifiek domein. Sender ID vergelijkt het adres van de afzender met adres waar vandaan het bericht daadwerkelijk werd verzonden. Sender ID is langere tijd omstreden geweest omdat Microsoft patenten had op delen van de techniek. Inmiddels heeft Microsoft deze opgegeven en is Sender ID al breed geaccepteerd als anti-spam technologie. Belangrijke Internet Service Providers, zoals Hotmail en AOL, controleren op Sender ID. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Het standaard protocol voor het versturen van . SMTP is een relatief simpel, text-based protocol: eerst wordt de afzender van het bericht gespecificeerd, daarna één of meerdere ontvangers en vervolgens de verzendgegevens en inhoud van het bericht. Soft bounce Zie bounce. Spam Een algemene verzamelnaam voor ongewenste berichten. Meestal wordt met de term ongewenste bedoeld, maar ook ongewenste reclameboodschappen op websites vallen onder spam. Tegenwoordig kan ook een legitieme door de ontvanger worden gezien als spam. Dit gebeurt vaak op basis van de verwachtingen van de ontvanger voor wat betreft de belofte, frequentie en/of inhoud van de . Spamcop Een blacklist bestaande uit IP-adressen en servernamen die wordt beheerd door het bedrijf IronPort. Veel Internet Service Providers checken IP-adressen naar aanleiding van de Spamcop lijst. Daarmee bepalen ze of een server wel of niet mag afleveren op hun servers. S Pagina 20

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis...

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. Hoe kom ik hoger in Google?...4 1.1. De drie-eenheid van zoekmachine optimalisatie...4 1.1.1.Technische kwaliteit en architectuur van de website...4 1.1.2 Inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman)

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman) 339 Colofon Nederlandse editie 4.8, januari 2015. Kijk op http://paulusveltman.nl/handleiding-twitter.html voor de meest recente versie van dit boekje. De Engelse vertaling is te downloaden op http://paulusveltman.com/twitter-guide.html.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD 1 INHOUDSOPGAVE HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL?... 3 1. PRINTMEDIA MARKETINGCOMMUNICATIE IN EEN DIGITALE WERELD... 4 1.1.

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier 2009 A.W. Bruna Uitgevers B.V. 2009 Anja Wassenaar Eerste druk november 2009 Omslagontwerp Hoop werk, Leoniek de Hoop, Amersfoort

Nadere informatie

All-in pakket. Een unieke dienst op de Nederlandse woningmarkt

All-in pakket. Een unieke dienst op de Nederlandse woningmarkt All-in pakket Een unieke dienst op de Nederlandse woningmarkt huistekoop.tv Postadres Heyendaalseweg 32 6524 SM Nijmegen Email: info@huistekoop.tv Twitter: @huistekooptv Cees van Dongen: +31 (0) 6 4623

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Hoe maak je een affiliateprogramma succesvol?

Hoe maak je een affiliateprogramma succesvol? Hoe maak je een affiliateprogramma succesvol? 10 + 1 lessen voor een topcampagne! Door: Rick de Vlieger Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht van affiliate marketing. Het affiliatenetwerk Daisycon

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie