Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven"

Transcriptie

1 Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari

2 INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite, in het Klantcontactcentrum? Wat biedt Atos e- Suite, voor Zaakgericht werken? Wat biedt Atos e- Suite, voor de gemeente? Wat biedt Atos e- Suite, voor de beheerder? Atos e- Suite.... nu, straks en later Architectuur en open standaarden Technologie en Koppelinfrastructuur Gegevensmanagement gemeenteen Hosting en Implementatie Atos als partner en dienstverlener Roadmap Atos e- Suite Een rendabele investering Tevreden opdrachtgevers

3 AMBITIE VAN GEMEENTEN Gemeentebesturen hebben ambitie. De ambitie om de (elektronische) dienstverlening voor burgers en bedrijven optimaal in te richten. Gemeenten worden geconfronteerd met lagere inkomsten; de uitvoeringskosten moeten omlaag. Moderne burgers en bedrijven verwachten dat zij hun zaken met de gemeente een- voudig via internet kunnen regelen. Gemeenten stellen de burger centraal. Met een Klantcontactcentrum om vragen van burgers integraal te behandelen; het concept En Zaakgericht werken om de behandeling voor de burger transparant te maken en zaken kosteneffectief in de organisatie te behandelen. Gemeenten volgen de beweging vanuit communities voor ontwikkeling van hun medewerkers; het Nieuwe werken. Gemeenten hebben samen met andere overheden met het kabinet afgesproken een elektronische overheid te realiseren; het programma i- NUP. Voor e- dienstverlening aan burgers, gegevensuitwisseling tussen (overheids)organisaties en ketensamen- werking moeten gemeenten communiceren met (basis) registraties en gebruik maken van landelijke NUP- voorzieningen. Gemeenten willen optimaal kunnen samen- werken, met ketenpartners, instellingen en bedrijven of zelfs (delen van) de uitvoering aan andere gemeenten of organisaties uitbesteden. ICT moet het mogelijk maken dat de gemeente het gezicht voor haar burgers blijft en regie kan voeren. Gemeenten hebben minder inkomsten. Om afbraak van beleidsprogramma s of verhoging van de lasten voor de burger te voorkomen staan gemeenten voor de opgave om de uit- voeringskosten substantieel te verminderen. Om de ambities en bestuurlijke doelstellingen van gemeenten te bereiken is nodig... Moderne visie op dienstverlening, organisatie- inrichting en uitvoering. Gezamenlijke ambitie van bestuur en management. Kundige, gemotiveerde en goed geoutilleerde medewerkers. En een op publieke dienstverlening gerichte cultuur. Helder gedefinieerde inrichting van organisatie, besturing en processen. En bij voorkeur eenvoudige, niet complicerende beleidsregels. e- Services voor dienstverlening, zaakgericht werken en documentaire informatievoorziening. Maar ook voor generieke voorzieningen, gegevensmanagement en gegevensuitwisseling met (basis)registraties. Slimme inzet van ICT om uitvoeringskosten te reduceren. Beschikbaarheid en continuïteit in hosting services. Een krachtige ICT- partner... - Die snapt hoe gemeenten functioneren. - Met transparante procedures én oplossings- gerichte houding. - Die innoveert en investeert in oplossingen. - Die continuïteit biedt; Met gedegen release- management, implementatiekracht en beheer. - Een partner waar je op kunt rekenen en die ook kan helpen bij organisatorische vraag- stukken. Atos biedt voor gemeenten Atos e- Suite. Een platform voor elektronische dienstverlening, zaakgericht werken, documentaire informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Een suite met brede toepassingsmogelijkheden. Op de volgende pagina s de functionaliteit vanuit de invalshoeken: burgers / bedrijven, klantcontactcentrum, zaakgericht werken, gemeente en beheer. 3

4 WAT BIEDT ATOS E-SUITE We leven in een dynamische wereld met tal van veranderingen in de samenleving. Burgers zijn beter geïnformeerd en kritischer. Bedrijven en burgers verwachten dat informatie, diensten en producten onafhankelijk van tijd en plaats snel en eenvoudig beschikbaar zijn. DE KLANT KIEST HET KANAAL De e- Suite is multi channel; de klant kan communiceren via digitaal loket, post, e- mail, telefoon en het loket. En binnenkort ook via social media zoals Facebook, Twitter en Hyves. In interactie met de klant wordt de (ongestructureerde) vraag vertaald naar een antwoord in een (gestructureerd) contact of zaak met diensten en/of producten. De suite zorgt er voor dat communicatie en behandeling van een zaak, ongeacht het kanaal gebundeld is en voor klant, medewerker en organisatie te volgen is. De kwaliteit van de informatie- uitwisseling is in ieder kanaal gelijk. De klant die belt met een informatievraag, melding of vraag over z n zaak, ervaart dat de medewerker in het klantcontactcentrum weet waar het over gaat en direct een adequaat antwoord kan geven. BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID De gemeente is voor de klant via internet 7x24 bereikbaar en via andere kanalen bijvoorbeeld gedurende winkeltijden. Bij elektro- nische dienstverlening is de bereikbaarheid afhankelijk van beschikbaarheid van de technische omgeving. Continuïteit van dienstverlening is afhankelijk van de e- Suite, maar ook van de inrichting, de organisatie en de hosting van services. Met Atos e- Suite beschikt de gemeente over een robuuste oplossing; de continuïteit van de (elektronische) dienstverlening is gewaarborgd. DIGITAAL LOKET Interactie met de gemeente is eenvoudig. Minimaal klikken- en- tikken via een gebruiksvriendelijk en eenduidig digitaal loket. Met Atos e- Suite kan de gemeentelijke website met een geïntegreerd digitaal loket en geïntegreerde e- formulieren worden ingericht. De communicatie met burgers en bedrijven wordt in het digitaal loket en klantcontactcentrum ondersteund met kenniswizards en kennisscripts. De look & feel van e- loket, producten- en diensten catalogus en e- formulieren is identiek en in te richten op de gemeentelijke huisstijl. Om het gebruik van internet te stimuleren heeft het digitaal loket in het (geïntegreerde) CMS een prominente plek op de gemeentelijke website. En met een breed aanbod; praktisch alle diensten en producten zijn digitaal beschikbaar. 4

5 VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN Atos biedt een platform voor elektronische dienstverlening, zaakbehandeling, documentaire informatievoorziening en gegevensuitwisseling; de Atos e- Suite. De e- Suite stelt gemeenten in staat tot uitstekende dienstverlening aan haar burgers, bedrijven en instellingen. INTERACTIE De klant wil eenvoudig en snel de juiste informatie of een besluit. En de gemeente wil de juiste gegevens om de zaak te behandelen. De interactie tussen burger of bedrijf en de gemeente wordt door de e- Suite klantgericht ondersteund. In digitaal loket en e- formulieren helpen kenniswizards met vraag- en- antwoord voor een effectieve informatieuitwisseling. Gaat het om geografische aanduiding van locaties? Dan wordt de interactie met kaartmateriaal in het e- formulier of met de themaviewer ondersteund. VOLGEN VAN DE BEHANDELING Het (aan)vraagproces is voor de klant altijd transparant. In het digitaal loket ziet de klant de geprognosticeerde behandeltermijn van de zaak. En kan in het loket ook de (voortgang) van de behandeling volgen. Door notificaties via SMS, e- mail of Mijn Gemeente app wordt de klant actief geattendeerd op de (eventuele afwijking van de) behandelstatus van de zaak. MOBILITY De klant wil met smartphone of tablet mobiel communiceren met de gemeente. De architectuur van Atos e- Suite is onafhankelijk van (mobiele) devices. Binnenkort is er Mijn Gemeente ; een app voor smartphone en tablet met gepersonaliseerde informatie naar tijd en plaats. En mogelijkheden voor bijvoorbeeld een melding openbare ruimte of het doen van een aanvraag. Met de geïntegreerde Mijn Gemeente zijn gegevens van de klant al ingevuld en worden (aan)vragen direct in het zaaksysteem opgenomen. LOKET VOOR BEDRIJVEN Het bedrijfsleven heeft bedrijfseconomische belang bij elektronische dienstverlening; tijd is geld. De e- Suite biedt een bedrijvenloket bedrijven alle zaken kunnen regelen. Een loket waarmee de onderneming on- line alle zaken kan volgen. De authenticatie is geregeld via de landelijke (i- NUP) voorziening e- Herkenning. 5

6 WAT BIEDT ATOS E-SUITE In het kader van ontwikkelt de gemeente zich voor haar burgers tot hét overheidsloket voor alle overheidsvragen. Gemeenten ontwikkelen een Klantcontactcentrum; een frontoffice die alle zaken voor burgers en bedrijven behandelt of regisseert als het door vakafdeling wordt uitgevoerd. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar via één 014- telefoonnummer. KLANTCONTACTSYSTEEM Het Klantcontactsysteem (CRM) is hét portaal in het Klantcontactcentrum. Het is als het ware een viewer op het zaaksysteem, magazijnen en domein registraties voor mondelinge interactie via telefoon of loket. In contact met de klant kunnen alle (eerstelijns)vragen van burgers en bedrijven adequaat worden beantwoord. De KCC- medewerker beschikt met het Klantcontactsysteem over alle faciliteiten voor communicatie met de klant zoals: integraal klantbeeld, kennisscripts en FAQ s en kennis search. En is het portaal voor de behandeling van (aan)vragen) per post of e- mail. Integraal klantbeeld Het Medewerkerportaal biedt een Integraal klantbeeld met alle informatie over de klant; (historische) contacten, voortgang en inhoud van (historische) zaken, objecten en gegevens uit zaaksysteem en backoffice- applicaties. Met het integraal klantbeeld heeft de KCC- medewerker volledig inzicht in de klant en z n zaak om alle vragen te beantwoorden. De gemeente realiseert probleemloos de doelstelling om meer dan 80% van de vragen direct te beantwoorden. FAQ en kennisscripts Voor het direct en juist beantwoorden van vragen heeft de KCC- medewerker kennisscripts en FAQ s beschikbaar. Steekwoorden van klant of medewerker activeren kennisscripts die helpen bij vraagverheldering en gevalideerde vraagbeantwoording aan de hand van FAQ s. Enterprise search voor alle informatiebronnen Het overgrote deel van de vragen kan met kennisscripts en FAQ s worden beantwoord. Voor vragen die betrekking hebben op beleid en interpretatie van wetgeving is er vanuit het Medewerkerportaal directe ontsluiting van Werk- en beleidsinstructies. Voor ongestructureerde vragen is er enterprise search om te zoeken op het intranet en al die omgevingen die de eerstelijns dienstverlening ondersteunen. Herkenning van de beller De telefoon is voor de burger (vooralsnog) een belangrijk kanaal. Medewerkers in het Klantcontactcentrum moeten telefonisch alle vragen kunnen beantwoorden. Voor herkenning van de beller levert Atos een koppeling met de telefooncentrale van de gemeente. Als een burger of bedrijf belt dan wordt het telefoonnummer van de beller door de e- Suite herkent. Bijbehorende informatie van klant, contacten, zaken, objecten en relevante informatie uit backofficeapplicaties worden direct in het Medewerkerportaal gepresenteerd. Informatie waarmee de KCC- medewerker alle vragen direct kan beantwoorden. 6

7 IN HET KLANTCONTACTCENTRUM Met Atos e- Suite kan de gemeente de dagelijkse stroom van vragen, aanvragen en klachten adequaat behandelen. Direct kan juiste informatie worden verstrekt en de KCC- medewerker heeft altijd alle actuele en historische informatie voorhanden. EEN GEGEVENS- EN KENNISPORTAAL In interactie met de klant en bij de behandeling van zaken draait het om kennis. Een van de doelen van het Digitaal loket en het Klantcontactsysteem is voor klant en medewerker alle gegevens en kennis in de context van vraag of behandeling te ontsluiten. Met Atos e- Suite wordt alle gestructureerde informatie ontsloten die klanten en medewerkers voor hun zaak (aanvraag en behandeling) nodig hebben zoals: informatie uit midoffice magazijnen, basisregistraties, (externe) gegevens- bronnen, domein registraties en informatie uit backofficesystemen. Daarnaast kan het Medewerkerportaal in- en externe informatiebronnen ontsluiten zoals wetgeving en beleid, bestuurlijke informatie en werkinstructies. CLIENT RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) De CRM- functionaliteit van Atos e- Suite draagt er aan bij de (klant)relaties tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen te optimaliseren. Klanten ervaren dat de gemeente weet waar het over gaat, dat direct antwoord gegeven wordt en dat wachttijden en doorverbinden er niet meer bij is. De CRM- functionaliteit ondersteunt ook bij de communicatie met doelgroepen van bedrijven en instellingen of communities van burgers. IDENTITY MANAGEMENT De burger wil direct geholpen worden en verwacht dat de gemeente over alle relevante informatie beschikt. Maar de burger wil niet dat zijn (privacy gevoelige) gegevens onbeheersbaar en door iedereen onwillekeurig worden gebruikt. Het Digitaal loket gaat de mogelijkheid bieden waarmee de burger zelf kan regelen welke (niet wettelijke) informatie door de gemeente en ketenpartners voor welke doelen gebruikt kunnen worden. 7

8 WAT BIEDT ATOS E-SUITE Om de ambities te realiseren kiezen gemeenten voor Zaakgericht werken; een breed organisatieconcept. Bij zaakgericht werken vormt de zaak hét ordeningsprincipe van onderwerp - behandeling - gegevens - documenten. Naar keuze van de gemeente kan het organisatieconcept breed worden toegepast voor: (aan)vragen burgers en bedrijven; interne procedures; zakelijke cont(r)acten; programma s en projecten; beheersprogramma s en beleidontwikkeling. De functionaliteit wordt onderscheiden in: werkstroom management; taak management; taak behandeling; transparantie; management informatie.. WERKSTROOM MANAGEMENT Is het proces op orde? Dan kan zaakgericht werken worden toegepast met ondersteuning van technologie. De zaak wordt voor behandeling door de organisatie gerouteerd. Het Atos zaaksysteem ondersteunt statussturing en werkstroomsturing. De keuze is afhankelijk van de complexiteit van het proces, de gewenste ondersteuning van medewerkers, de procesfrequentie (volume), het niveau van organisatieontwikkeling en toepassing van backofficesysteem. Statussturing De zaak komt binnen bij een afdeling of direct bij een medewerker. De eerste processtap wordt afgehandeld en de medewerker bepaalt aan wie de zaak wordt doorgestuurd. Bij het doorsturen wordt de behandelstatus (automatisch) aangepast. Standaard zijn bij statussturing vier processtatussen gedefinieerd (ontvangst - behandeling - besluit - afsluiting). De behandeling door de medewerker wordt ondersteund door aanpasbare checklists. Bijvoorbeeld, is de adviesaanvraag verzonden? Is de bouwaanvraag bijgevoegd? Werkstroomsturing Complexe processen, of processen met een groot volume vragen meer ondersteuning aan de medewerker. Bij werkstroomsturing is de procesflow al gedefinieerd. Zaken en eventuele deelzaken kunnen onafhankelijk van elkaar, maar in samenhang voor behandeling door de organisatie worden gestuurd. Maar ook parallelle processtappen in de keten zoals een adviesaanvraag bij de brandweer of reparatie van het wegdek door een aannemer worden gestuurd. Bij de behandeling biedt de e- Suite geavanceerde ondersteuning (zie volgende pagina). Taken uitgevoerd door ketenpartners worden automatisch bewaakt en gerappelleerd. Streefdata worden bewaakt en de klant wordt automatisch geïnformeerd over de voortgang. Met Werkstroom management zijn alle zaken in beeld; altijd is bekend waar en bij wie een zaak in behandeling is en hoe ver het er mee staat. 8

9 VOOR ZAAKGERICHT WERKEN TAAKMANAGEMENT In processen kunnen medewerkers veel zaken op hun naam hebben staan. Het medewerkerportaal biedt de medewerker overzicht en helpt efficiënt bij de werkorganisatie. De medewerker beschikt over een overzichtelijke werklijst met alle (openstaande) zaken. De status is inzichtelijk en het systeem signaleert wanneer een taak afgerond moet zijn. Taakmanagement helpt de medewerker bij het efficiënt organiseren van z n werk. Doorlooptijden worden korter en overschrijdingen worden voorkomen. TAAKBEHANDELING De medewerker moet zich kunnen richten op de klant en de inhoudelijke behandeling van de zaak. Taakbehandeling helpt de medewerker. Alle gegevens, documenten en de benodigde kennis worden in het Medewerkerportaal overzichtelijk gepresenteerd. De medewerker hoeft niet te zoeken en kan zich richten op de interpretatie van (aan)vraag of vraagstuk. Het uitvoeren van taken wordt gestructureerd en met modules ondersteund zoals het ophalen van informatie uit een externe bron, een leges berekening maken of het samenstellen en versturen van documenten. Routinematige en administratieve handelingen worden geautomatiseerd. Proceseigenaar en beheerder kunnen de taakbehandeling inrichten, zoals zij het willen. DOCUMENT MANAGEMENT In het concept zaakgericht werken maken gegevens en documenten integraal onderdeel uit van de zaak. De zaak is het ordeningsprincipe en documenten worden daaraan opgehangen. In het Medewerkerportaal worden alle documenten bij de zaak getoond. De medewerker merkt niet dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd document management systeem dat volledig geïntegreerd is met het zaaksysteem. Met document management kan de medewerker papierloos z n zaak behandelen. Stoffige dossiers, volle kasten en bureaus behoren tot het verleden. MANAGEMENT INFORMATIE Het management portaal biedt transparant inzicht in alle werkstromen van de onderscheiden processen en procedures. Dreigende overschrijdingen van zaken worden tijdig gesignaleerd. Het portaal biedt management informatie voor tactische en operationele sturing van de organisatie. Alle data van front- en midoffice kan direct benut worden voor bestuurlijke rapportages. 9

10 WAT BIEDT ATOS E-SUITE De gemeente wil 1) dienstverlening voor burgers en bedrijven optimaal regelen; 2) zaken efficiënt en effectief behandelen; 3) documenten relateren aan zaken en de archivering goed regelen; 4) landelijke voorzieningen en basisregistraties gebruiken; 5) de informatiehuishouding vereenvoudigen. Om de ambities te realiseren moeten organisatie, mensen en processen in samenhang worden ingericht. Wat biedt Atos e- Suite de gemeente om de ambities te realiseren: DIENSTVERLENING.... De gemeente is/wordt voor de burgers het portaal voor de overheid. In kader van willen gemeenten één telefoonnummer voor de burger om alle overheidsvragen adequaat te beantwoorden. Gemeenten ontwikkelen een Klantcontactcentrum waarmee de klant langs alle kanalen kan communiceren. Over de grenzen van de organisatie(structuur), staat de klant met z n vraag centraal. Website en Digitaal loket (CMS) Atos e- Suite bevat een CMS- module voor inrichting van de gemeentelijke website en het intranet. Naast op gemeenten toegespitste functionaliteit biedt de CMS- module een geïntegreerd digitaal loket voor burgers en bedrijven met producten- en diensten catalogus met meer dan 100 intelligente e- formulieren. Multi channel Met de suite worden burgers en bedrijven in staat gesteld via alle kanalen te communiceren. ; alle informatie is gerelateerd aan de zaak. Klantcontactsysteem (CRM) Voor het Klantcontactcentrum is er een geavanceerd klantcontactsysteem met functionaliteit voor relatiemanagement. Kennis en content Voor behandeling is kennis en content nodig. Gestructureerde informatie wordt via Taakschermen ontsloten. Met enterprise search kunnen interne en externe informatiebronnen worden ontsloten. BEHANDELING.... MET ZAAKGERICHT WERKEN Gemeenten leveren meer dan 300 producten en diensten. Daarvoor heeft de gemeente afhankelijk van de definitie zo n 100 processen. Optimaliseren van processen is in het belang van klanten en medewerkers. En biedt substantiële kostenbesparingen. Het begint met vereenvoudiging van het beleid en het ontwerpen van lean processen. Met het zaaksysteem worden processen van A- tot- Z ondersteund of zelfs automatisch uitgevoerd. Voor het behandelen van processen biedt Atos e- Suite alle functionaliteit voor werkstroom management; taak management; taak behandeling; document management, klant communicatie en management informatie (pagina 8/9). BASISGEMEENTE KING KING heeft het concept van de Basisgemeente geïntroduceerd. Toepassing van het KING- procesmodel, samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijk en/of (her)gebruik van ICT- componenten. Atos e- Suite sluit aan op KING s Basisgemeente en ontwikkelt zich verder in die richting. 10

11 VOOR DE GEMEENTE DOCUMENT MANAGEMENT De e- Suite bevat een geïntegreerd DMS. Onmerkbaar voor de eindgebruiker worden documenten (gerelateerd aan de zaak) geregistreerd, ontsloten en automatisch gearchiveerd met een professioneel DMS. De beheerder heeft de beschikking over een interface met alle functionaliteiten voor recordmanagement conform de gemeentelijke eisen. Het DMS/RMA is gecertificeerd zodat de gemeente snel de stap kan zetten tot substitutie; het papierloze kantoor. Naast het geïntegreerde DMS omvat de suite proven koppelingen met andere DMS- systemen. E- OVERHEID Gemeenten hebben samen met de andere overheden getekend voor het programma i- NUP. Naast ontwikkeling van de e- dienstverlening staan gemeenten voor de uitdaging om gebruik te maken van de landelijke e- voorzieningen en gegevens uit te wisselen in ketens. En gebruik te maken van interne en externe basisregistraties zoals BAG, BRP en NHR. Met Atos e- Suite hebben gemeenten een single point of information om alle informatie met de buitenwereld uit te wisselen. Gemeenten kunnen probleemloos participeren in e- Overheid. Landelijke voorzieningen De geavanceerde e- Suite koppelinfrastructuur met enterprise service bus, datadistributie en koppelvlakken sluit aan op alle beschikbare landelijke e- voorzieningen zoals DigiD, Digipoort, Digikoppeling, Diginetwerk, de Stelselcatalogus en Digimelding. Basisregistraties De koppelinfrastructuur stelt gemeenten in staat om om interne en externe (basis) registraties te gebruiken. Bijvoorbeeld gebruik van de lokale BAG of (straks) de centrale BRP. Met datadistributie kan de gemeente magazijnen synchroniseren met backofficeapplicaties en gegevens uitwisselen met (externe) (basis)registraties. BACKOFFICE SYSTEMEN Met Zaaksysteem en Domeinspecifieke Registraties (DSR) - een Atos innovatie - worden processen van A- tot- Z behandeld en is een backoffice systeem niet altijd meer nodig. En dat biedt een substantieel besparingspotentieel op licenties en beheer. Wordt wel van een backofficeapplicatie kan gebruik gemaakt dan bedt Atos e- Suite een Open architectuur waarmee op basis van het Stuf uitwisselingsformaat gegevens worden uitgewisseld. SAMENWERKEN Gemeenten werken vaker en intensiever samen in en met de samenleving en andere overheden en (keten)organisaties. Met collaboratie kan in projecten en programma s kennis worden gedeeld binnen de gemeente, met de locale samenleving, externe organisaties en ketenorganisaties. En in processen wordt samengewerkt door processen(stappen) voor elkaar uit te voeren of door shared services. 11

12 WAT BIEDT ATOS E-SUITE Optimaal gebruik van de e- Suite wordt eerder bereikt als de suite eenvoudig in te richten en te beheren is. De e- Suite onderscheid zich door brede toepasbaarheid en uitgebreide configuratie BEHEERPORTAAL Atos e- Suite is een complete front- en midoffice suite. Een SOA archi- tectuur conform NORA en GEMMA met geïntegreerde componenten voor klant, gebruiker én beheerder. De beheerder heeft één geïntegreerd beheerportaal tot z n beschikking om de volledige suite te beheren. Het beheerportaal kenmerkt zich door enkelvoudig beheer maar meervoudig gebruik. BEHEERPORTAAL proces editor e-formulieren editor referentietabellen pdc domeinspecifieke registraties autorisaties zaaktypen processen taakschermen e-formulieren parameters e-formulieren procesflows gegevensmagazijn zaken magazijn = zaaktypecatalogus De zaaktypecatalogus met alle voor de suite benodigde tabellen, autorisaties, et cetera wordt met het beheerportaal enkelvoudig ingericht en beheerd. Het beheerportaal omvat voor het inrichten van e- formulieren en taakschermen grafische editors. PROCESFLOWS Het zaaksysteem van Atos e- Suite omvat functionaliteit voor business process management (BPM). Proceseigenaar en beheerder kunnen het verloop van processen volledig naar hun hand zetten. Voor het configureren van procesflows omvat de e- Suite een proceseditor. De beheerder tekent de procesflow in de proceseditor, het zaaksysteem leest de procesflow in en de organisatie kan er mee aan de slag. TAAKSCHERMEN Aan de stappen van een procesflow worden taakschermen gerelateerd die de medewerker ondersteunen bij z n taken. Proceseigenaar en beheerder kunnen zelf de inhoud van de taakschermen bepalen. De beheerder configureert taakschermen door in de editor standaardfuncties uit de bibliotheek te slepen en een taakscherm op te bouwen. 12

13 VOOR DE BEHEERDER E- FORMULIEREN Wat de overheid weet... is al ingevuld. Gegevens van klant, zaak of kernapplicatie worden realtime via datadistributie uit (in- en externe) magazijnen gehaald en vooringevuld in e- formulieren en taakschermen. Voor complexe vraagstelling worden kenniswizards opgenomen met vraag- en- antwoord op basis van bekende gegevens of eerdere antwoorden. De suite bevat een bibliotheek met meer dan 100 e- formulieren voor burgers en bedrijven. Uit de transactie volgt een XML- document dat in het zaaksysteem aan de hand van zaaktypeconfiguratie een zaak start. BEHEER CMS De e- Suite omvat een CMS, een geïntegreerd content management systeem voor gemeenten. Met het CMS wordt de gemeentelijke website en het intranet ingericht. Een CMS voor gemeenten maar de beheerder is vrij in vormgeving en inrichting. BEHEER DIGITAAL LOKET Het Digitaal loket met de producten- en dienstencatalogus vormt een geïntegreerd onderdeel van het CMS. De beheerder hoeft geen dubbel onderhoud uit te voeren. Atos biedt een content abonnement voor de content van digitaal loket, producten- en diensten catalogus. Wijzigingen in wet- en regelgeving worden in frequente updates uitgeleverd. BEHEER RECORD MANAGEMENT Door koppeling van de documentaire informatievoorziening aan zaakgericht werken wordt het ontsluiten en archiveren van documenten sterk vereenvoudigd. Documenten lopen als vanzelf mee bij de inrichting van zaken. Na een proces of procedure is adequate archivering van documenten noodzakelijk conform Archiefwet en gemeentelijk eisen. Met het geïntegreerde DMS is door het afsluiten van een zaak de archivering van documenten automatisch geregeld. Wat resteert is goede bewaking van de bewaartermijnen. Atos e- Suite omvat RMA functionaliteit waarmee op basis van de zaaktypecatalogus archiveringsactiviteiten (door de DIV medewerker) worden uitgevoerd. MULTI TENANCY De Atos e- Suite wordt door Atos als Cloud- services aangeboden. De architectuur is daar op ingericht. Een ontwikkeling naar één softwareomgeving voor meerdere gemeenten; maar een inrichting per gemeente. Naast voordelen voor beheer wordt de geavanceerde technische omgeving gedeeld met andere gemeenten zodat kosten voor hardware en beheer minimaliseren. De inrichting voor een nieuwe gemeente en releases voor bestaande gemeenten is snel geregeld. Naar keuze van de gemeente draait Atos e- Suite ook in house. 13

14 E-SUITE NU, STRAKS EN LATER Wat kan NU Wat kan STRAKS Klant Kan via een toegan- kelijk, eenvoudig te bedienen en beveiligd Digitaal loket met enkele klikken alle producten (aan)vragen. Kan bellen en ervaren dat de KCC- medewerker de zaak kent. En kan in het Digitaal loket de status van de behandeling van de zaak zien. Kan gebruik maken van intelligente formulieren waarin z n gegevens al zijn ingevuld. Kan in het MOR formulier GEO- grafisch de plaats aanduiden. Kan gebruik maken van een breed scala aan GEO- services voor thematische informatie met geografische aanduidingen. Kan bekendmakingen van de gemeente in z n portaal volgen. En kan ook nieuws op maat ontvangen over bv evenementen in de buurt of het verlopen van z n paspoort. Medewerker Kan in korte tijd het Medewerkerportaal onder de knie krijgen en ervaren dat het prak- tisch werkt met alle relevante zaakinformatie. Alles kan met slechts 1 portaal. Kan in KCC en back- office via het Mede- werkerportaal overzicht hebben op alle zaken en alle (historische) contacten. Met de kennisbank vragen beantwoorden. Kan vanuit de werklijst z n zaken organiseren. Met taakschermen al z n handelingen uitvoeren en ervaren dat het echt ondersteuning biedt. Kan 'papierloos' werken. Zaaksysteem met geïntegreerd DMS ontsluiten bij de zaak alle documenten. Kan zelf z'n My Workplace samenstellen met componenten en widgets die voor z'n werk(plezier) nodig zijn. Beheerder Kan het beheerpor- taal vlot in de vingers krijgen... maar moet er wel even voor gaan zitten. Kan het volledige beheer doen met één geïntegreerd beheer- portaal met grafische editors. Kan met grafische editors alle procesflows inrichten en taak- schermen configureren. Kan zelf e- formulieren maken op basis van een moeder formulier uit de bibliotheek. Kan met andere beheerders kennis en inrichtingen delen. Kan het content abon- nement van Atos gebruiken voor de content van het Digitaal Loket. Gemeente Kan vertrouwen op een solide e- Suite met hoge continuïteit. Voldoet aan KING stan- daarden en i- NUP voor e- dienstverlening, gegevensuitwisseling en basisregistraties. Kan burgers en bedrijven goede e- dienstverlening bieden met alle producten. Voor de burger inzichtelijk maken wat de stand van zaken is Kan met manage- mentinformatie het pro- ductieproces besturen. En gegevens gebruiken voor bestuurlijke en beleidsmatige informatie. Kan papierloos werken. En met het Zaaksysteem en geïntegreerd DMS in aanmerking komen voor substitutie. Kan met de e- Suite het concept zaakgericht werken gemeentebreed doorvoeren. En met andere gemeenten en organisaties in een keten aan een zaak werken. INNOVATIE ATOS E- SUITE Atos e- Suite is als e- services beschikbaar in de Cloud. De architectuur is daar op ingericht. Een ontwikkeling naar één softwareomgeving voor meerdere gemeenten; maar een inrichting per gemeente. Naast voordelen voor beheer wordt de geavanceerde technische omgeving gedeeld met andere gemeenten zodat kosten voor hardware en beheer worden geminimaliseerd. De inrichting voor een nieuwe gemeente en de uitrol van releases voor bestaande gemeenten is snel geregeld. Naar keuze van de gemeente draait Atos e- Suite ook in house. 14

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving?

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving? Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie