Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven"

Transcriptie

1 Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari

2 INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite, in het Klantcontactcentrum? Wat biedt Atos e- Suite, voor Zaakgericht werken? Wat biedt Atos e- Suite, voor de gemeente? Wat biedt Atos e- Suite, voor de beheerder? Atos e- Suite.... nu, straks en later Architectuur en open standaarden Technologie en Koppelinfrastructuur Gegevensmanagement gemeenteen Hosting en Implementatie Atos als partner en dienstverlener Roadmap Atos e- Suite Een rendabele investering Tevreden opdrachtgevers

3 AMBITIE VAN GEMEENTEN Gemeentebesturen hebben ambitie. De ambitie om de (elektronische) dienstverlening voor burgers en bedrijven optimaal in te richten. Gemeenten worden geconfronteerd met lagere inkomsten; de uitvoeringskosten moeten omlaag. Moderne burgers en bedrijven verwachten dat zij hun zaken met de gemeente een- voudig via internet kunnen regelen. Gemeenten stellen de burger centraal. Met een Klantcontactcentrum om vragen van burgers integraal te behandelen; het concept En Zaakgericht werken om de behandeling voor de burger transparant te maken en zaken kosteneffectief in de organisatie te behandelen. Gemeenten volgen de beweging vanuit communities voor ontwikkeling van hun medewerkers; het Nieuwe werken. Gemeenten hebben samen met andere overheden met het kabinet afgesproken een elektronische overheid te realiseren; het programma i- NUP. Voor e- dienstverlening aan burgers, gegevensuitwisseling tussen (overheids)organisaties en ketensamen- werking moeten gemeenten communiceren met (basis) registraties en gebruik maken van landelijke NUP- voorzieningen. Gemeenten willen optimaal kunnen samen- werken, met ketenpartners, instellingen en bedrijven of zelfs (delen van) de uitvoering aan andere gemeenten of organisaties uitbesteden. ICT moet het mogelijk maken dat de gemeente het gezicht voor haar burgers blijft en regie kan voeren. Gemeenten hebben minder inkomsten. Om afbraak van beleidsprogramma s of verhoging van de lasten voor de burger te voorkomen staan gemeenten voor de opgave om de uit- voeringskosten substantieel te verminderen. Om de ambities en bestuurlijke doelstellingen van gemeenten te bereiken is nodig... Moderne visie op dienstverlening, organisatie- inrichting en uitvoering. Gezamenlijke ambitie van bestuur en management. Kundige, gemotiveerde en goed geoutilleerde medewerkers. En een op publieke dienstverlening gerichte cultuur. Helder gedefinieerde inrichting van organisatie, besturing en processen. En bij voorkeur eenvoudige, niet complicerende beleidsregels. e- Services voor dienstverlening, zaakgericht werken en documentaire informatievoorziening. Maar ook voor generieke voorzieningen, gegevensmanagement en gegevensuitwisseling met (basis)registraties. Slimme inzet van ICT om uitvoeringskosten te reduceren. Beschikbaarheid en continuïteit in hosting services. Een krachtige ICT- partner... - Die snapt hoe gemeenten functioneren. - Met transparante procedures én oplossings- gerichte houding. - Die innoveert en investeert in oplossingen. - Die continuïteit biedt; Met gedegen release- management, implementatiekracht en beheer. - Een partner waar je op kunt rekenen en die ook kan helpen bij organisatorische vraag- stukken. Atos biedt voor gemeenten Atos e- Suite. Een platform voor elektronische dienstverlening, zaakgericht werken, documentaire informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Een suite met brede toepassingsmogelijkheden. Op de volgende pagina s de functionaliteit vanuit de invalshoeken: burgers / bedrijven, klantcontactcentrum, zaakgericht werken, gemeente en beheer. 3

4 WAT BIEDT ATOS E-SUITE We leven in een dynamische wereld met tal van veranderingen in de samenleving. Burgers zijn beter geïnformeerd en kritischer. Bedrijven en burgers verwachten dat informatie, diensten en producten onafhankelijk van tijd en plaats snel en eenvoudig beschikbaar zijn. DE KLANT KIEST HET KANAAL De e- Suite is multi channel; de klant kan communiceren via digitaal loket, post, e- mail, telefoon en het loket. En binnenkort ook via social media zoals Facebook, Twitter en Hyves. In interactie met de klant wordt de (ongestructureerde) vraag vertaald naar een antwoord in een (gestructureerd) contact of zaak met diensten en/of producten. De suite zorgt er voor dat communicatie en behandeling van een zaak, ongeacht het kanaal gebundeld is en voor klant, medewerker en organisatie te volgen is. De kwaliteit van de informatie- uitwisseling is in ieder kanaal gelijk. De klant die belt met een informatievraag, melding of vraag over z n zaak, ervaart dat de medewerker in het klantcontactcentrum weet waar het over gaat en direct een adequaat antwoord kan geven. BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID De gemeente is voor de klant via internet 7x24 bereikbaar en via andere kanalen bijvoorbeeld gedurende winkeltijden. Bij elektro- nische dienstverlening is de bereikbaarheid afhankelijk van beschikbaarheid van de technische omgeving. Continuïteit van dienstverlening is afhankelijk van de e- Suite, maar ook van de inrichting, de organisatie en de hosting van services. Met Atos e- Suite beschikt de gemeente over een robuuste oplossing; de continuïteit van de (elektronische) dienstverlening is gewaarborgd. DIGITAAL LOKET Interactie met de gemeente is eenvoudig. Minimaal klikken- en- tikken via een gebruiksvriendelijk en eenduidig digitaal loket. Met Atos e- Suite kan de gemeentelijke website met een geïntegreerd digitaal loket en geïntegreerde e- formulieren worden ingericht. De communicatie met burgers en bedrijven wordt in het digitaal loket en klantcontactcentrum ondersteund met kenniswizards en kennisscripts. De look & feel van e- loket, producten- en diensten catalogus en e- formulieren is identiek en in te richten op de gemeentelijke huisstijl. Om het gebruik van internet te stimuleren heeft het digitaal loket in het (geïntegreerde) CMS een prominente plek op de gemeentelijke website. En met een breed aanbod; praktisch alle diensten en producten zijn digitaal beschikbaar. 4

5 VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN Atos biedt een platform voor elektronische dienstverlening, zaakbehandeling, documentaire informatievoorziening en gegevensuitwisseling; de Atos e- Suite. De e- Suite stelt gemeenten in staat tot uitstekende dienstverlening aan haar burgers, bedrijven en instellingen. INTERACTIE De klant wil eenvoudig en snel de juiste informatie of een besluit. En de gemeente wil de juiste gegevens om de zaak te behandelen. De interactie tussen burger of bedrijf en de gemeente wordt door de e- Suite klantgericht ondersteund. In digitaal loket en e- formulieren helpen kenniswizards met vraag- en- antwoord voor een effectieve informatieuitwisseling. Gaat het om geografische aanduiding van locaties? Dan wordt de interactie met kaartmateriaal in het e- formulier of met de themaviewer ondersteund. VOLGEN VAN DE BEHANDELING Het (aan)vraagproces is voor de klant altijd transparant. In het digitaal loket ziet de klant de geprognosticeerde behandeltermijn van de zaak. En kan in het loket ook de (voortgang) van de behandeling volgen. Door notificaties via SMS, e- mail of Mijn Gemeente app wordt de klant actief geattendeerd op de (eventuele afwijking van de) behandelstatus van de zaak. MOBILITY De klant wil met smartphone of tablet mobiel communiceren met de gemeente. De architectuur van Atos e- Suite is onafhankelijk van (mobiele) devices. Binnenkort is er Mijn Gemeente ; een app voor smartphone en tablet met gepersonaliseerde informatie naar tijd en plaats. En mogelijkheden voor bijvoorbeeld een melding openbare ruimte of het doen van een aanvraag. Met de geïntegreerde Mijn Gemeente zijn gegevens van de klant al ingevuld en worden (aan)vragen direct in het zaaksysteem opgenomen. LOKET VOOR BEDRIJVEN Het bedrijfsleven heeft bedrijfseconomische belang bij elektronische dienstverlening; tijd is geld. De e- Suite biedt een bedrijvenloket bedrijven alle zaken kunnen regelen. Een loket waarmee de onderneming on- line alle zaken kan volgen. De authenticatie is geregeld via de landelijke (i- NUP) voorziening e- Herkenning. 5

6 WAT BIEDT ATOS E-SUITE In het kader van ontwikkelt de gemeente zich voor haar burgers tot hét overheidsloket voor alle overheidsvragen. Gemeenten ontwikkelen een Klantcontactcentrum; een frontoffice die alle zaken voor burgers en bedrijven behandelt of regisseert als het door vakafdeling wordt uitgevoerd. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar via één 014- telefoonnummer. KLANTCONTACTSYSTEEM Het Klantcontactsysteem (CRM) is hét portaal in het Klantcontactcentrum. Het is als het ware een viewer op het zaaksysteem, magazijnen en domein registraties voor mondelinge interactie via telefoon of loket. In contact met de klant kunnen alle (eerstelijns)vragen van burgers en bedrijven adequaat worden beantwoord. De KCC- medewerker beschikt met het Klantcontactsysteem over alle faciliteiten voor communicatie met de klant zoals: integraal klantbeeld, kennisscripts en FAQ s en kennis search. En is het portaal voor de behandeling van (aan)vragen) per post of e- mail. Integraal klantbeeld Het Medewerkerportaal biedt een Integraal klantbeeld met alle informatie over de klant; (historische) contacten, voortgang en inhoud van (historische) zaken, objecten en gegevens uit zaaksysteem en backoffice- applicaties. Met het integraal klantbeeld heeft de KCC- medewerker volledig inzicht in de klant en z n zaak om alle vragen te beantwoorden. De gemeente realiseert probleemloos de doelstelling om meer dan 80% van de vragen direct te beantwoorden. FAQ en kennisscripts Voor het direct en juist beantwoorden van vragen heeft de KCC- medewerker kennisscripts en FAQ s beschikbaar. Steekwoorden van klant of medewerker activeren kennisscripts die helpen bij vraagverheldering en gevalideerde vraagbeantwoording aan de hand van FAQ s. Enterprise search voor alle informatiebronnen Het overgrote deel van de vragen kan met kennisscripts en FAQ s worden beantwoord. Voor vragen die betrekking hebben op beleid en interpretatie van wetgeving is er vanuit het Medewerkerportaal directe ontsluiting van Werk- en beleidsinstructies. Voor ongestructureerde vragen is er enterprise search om te zoeken op het intranet en al die omgevingen die de eerstelijns dienstverlening ondersteunen. Herkenning van de beller De telefoon is voor de burger (vooralsnog) een belangrijk kanaal. Medewerkers in het Klantcontactcentrum moeten telefonisch alle vragen kunnen beantwoorden. Voor herkenning van de beller levert Atos een koppeling met de telefooncentrale van de gemeente. Als een burger of bedrijf belt dan wordt het telefoonnummer van de beller door de e- Suite herkent. Bijbehorende informatie van klant, contacten, zaken, objecten en relevante informatie uit backofficeapplicaties worden direct in het Medewerkerportaal gepresenteerd. Informatie waarmee de KCC- medewerker alle vragen direct kan beantwoorden. 6

7 IN HET KLANTCONTACTCENTRUM Met Atos e- Suite kan de gemeente de dagelijkse stroom van vragen, aanvragen en klachten adequaat behandelen. Direct kan juiste informatie worden verstrekt en de KCC- medewerker heeft altijd alle actuele en historische informatie voorhanden. EEN GEGEVENS- EN KENNISPORTAAL In interactie met de klant en bij de behandeling van zaken draait het om kennis. Een van de doelen van het Digitaal loket en het Klantcontactsysteem is voor klant en medewerker alle gegevens en kennis in de context van vraag of behandeling te ontsluiten. Met Atos e- Suite wordt alle gestructureerde informatie ontsloten die klanten en medewerkers voor hun zaak (aanvraag en behandeling) nodig hebben zoals: informatie uit midoffice magazijnen, basisregistraties, (externe) gegevens- bronnen, domein registraties en informatie uit backofficesystemen. Daarnaast kan het Medewerkerportaal in- en externe informatiebronnen ontsluiten zoals wetgeving en beleid, bestuurlijke informatie en werkinstructies. CLIENT RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) De CRM- functionaliteit van Atos e- Suite draagt er aan bij de (klant)relaties tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen te optimaliseren. Klanten ervaren dat de gemeente weet waar het over gaat, dat direct antwoord gegeven wordt en dat wachttijden en doorverbinden er niet meer bij is. De CRM- functionaliteit ondersteunt ook bij de communicatie met doelgroepen van bedrijven en instellingen of communities van burgers. IDENTITY MANAGEMENT De burger wil direct geholpen worden en verwacht dat de gemeente over alle relevante informatie beschikt. Maar de burger wil niet dat zijn (privacy gevoelige) gegevens onbeheersbaar en door iedereen onwillekeurig worden gebruikt. Het Digitaal loket gaat de mogelijkheid bieden waarmee de burger zelf kan regelen welke (niet wettelijke) informatie door de gemeente en ketenpartners voor welke doelen gebruikt kunnen worden. 7

8 WAT BIEDT ATOS E-SUITE Om de ambities te realiseren kiezen gemeenten voor Zaakgericht werken; een breed organisatieconcept. Bij zaakgericht werken vormt de zaak hét ordeningsprincipe van onderwerp - behandeling - gegevens - documenten. Naar keuze van de gemeente kan het organisatieconcept breed worden toegepast voor: (aan)vragen burgers en bedrijven; interne procedures; zakelijke cont(r)acten; programma s en projecten; beheersprogramma s en beleidontwikkeling. De functionaliteit wordt onderscheiden in: werkstroom management; taak management; taak behandeling; transparantie; management informatie.. WERKSTROOM MANAGEMENT Is het proces op orde? Dan kan zaakgericht werken worden toegepast met ondersteuning van technologie. De zaak wordt voor behandeling door de organisatie gerouteerd. Het Atos zaaksysteem ondersteunt statussturing en werkstroomsturing. De keuze is afhankelijk van de complexiteit van het proces, de gewenste ondersteuning van medewerkers, de procesfrequentie (volume), het niveau van organisatieontwikkeling en toepassing van backofficesysteem. Statussturing De zaak komt binnen bij een afdeling of direct bij een medewerker. De eerste processtap wordt afgehandeld en de medewerker bepaalt aan wie de zaak wordt doorgestuurd. Bij het doorsturen wordt de behandelstatus (automatisch) aangepast. Standaard zijn bij statussturing vier processtatussen gedefinieerd (ontvangst - behandeling - besluit - afsluiting). De behandeling door de medewerker wordt ondersteund door aanpasbare checklists. Bijvoorbeeld, is de adviesaanvraag verzonden? Is de bouwaanvraag bijgevoegd? Werkstroomsturing Complexe processen, of processen met een groot volume vragen meer ondersteuning aan de medewerker. Bij werkstroomsturing is de procesflow al gedefinieerd. Zaken en eventuele deelzaken kunnen onafhankelijk van elkaar, maar in samenhang voor behandeling door de organisatie worden gestuurd. Maar ook parallelle processtappen in de keten zoals een adviesaanvraag bij de brandweer of reparatie van het wegdek door een aannemer worden gestuurd. Bij de behandeling biedt de e- Suite geavanceerde ondersteuning (zie volgende pagina). Taken uitgevoerd door ketenpartners worden automatisch bewaakt en gerappelleerd. Streefdata worden bewaakt en de klant wordt automatisch geïnformeerd over de voortgang. Met Werkstroom management zijn alle zaken in beeld; altijd is bekend waar en bij wie een zaak in behandeling is en hoe ver het er mee staat. 8

9 VOOR ZAAKGERICHT WERKEN TAAKMANAGEMENT In processen kunnen medewerkers veel zaken op hun naam hebben staan. Het medewerkerportaal biedt de medewerker overzicht en helpt efficiënt bij de werkorganisatie. De medewerker beschikt over een overzichtelijke werklijst met alle (openstaande) zaken. De status is inzichtelijk en het systeem signaleert wanneer een taak afgerond moet zijn. Taakmanagement helpt de medewerker bij het efficiënt organiseren van z n werk. Doorlooptijden worden korter en overschrijdingen worden voorkomen. TAAKBEHANDELING De medewerker moet zich kunnen richten op de klant en de inhoudelijke behandeling van de zaak. Taakbehandeling helpt de medewerker. Alle gegevens, documenten en de benodigde kennis worden in het Medewerkerportaal overzichtelijk gepresenteerd. De medewerker hoeft niet te zoeken en kan zich richten op de interpretatie van (aan)vraag of vraagstuk. Het uitvoeren van taken wordt gestructureerd en met modules ondersteund zoals het ophalen van informatie uit een externe bron, een leges berekening maken of het samenstellen en versturen van documenten. Routinematige en administratieve handelingen worden geautomatiseerd. Proceseigenaar en beheerder kunnen de taakbehandeling inrichten, zoals zij het willen. DOCUMENT MANAGEMENT In het concept zaakgericht werken maken gegevens en documenten integraal onderdeel uit van de zaak. De zaak is het ordeningsprincipe en documenten worden daaraan opgehangen. In het Medewerkerportaal worden alle documenten bij de zaak getoond. De medewerker merkt niet dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd document management systeem dat volledig geïntegreerd is met het zaaksysteem. Met document management kan de medewerker papierloos z n zaak behandelen. Stoffige dossiers, volle kasten en bureaus behoren tot het verleden. MANAGEMENT INFORMATIE Het management portaal biedt transparant inzicht in alle werkstromen van de onderscheiden processen en procedures. Dreigende overschrijdingen van zaken worden tijdig gesignaleerd. Het portaal biedt management informatie voor tactische en operationele sturing van de organisatie. Alle data van front- en midoffice kan direct benut worden voor bestuurlijke rapportages. 9

10 WAT BIEDT ATOS E-SUITE De gemeente wil 1) dienstverlening voor burgers en bedrijven optimaal regelen; 2) zaken efficiënt en effectief behandelen; 3) documenten relateren aan zaken en de archivering goed regelen; 4) landelijke voorzieningen en basisregistraties gebruiken; 5) de informatiehuishouding vereenvoudigen. Om de ambities te realiseren moeten organisatie, mensen en processen in samenhang worden ingericht. Wat biedt Atos e- Suite de gemeente om de ambities te realiseren: DIENSTVERLENING.... De gemeente is/wordt voor de burgers het portaal voor de overheid. In kader van willen gemeenten één telefoonnummer voor de burger om alle overheidsvragen adequaat te beantwoorden. Gemeenten ontwikkelen een Klantcontactcentrum waarmee de klant langs alle kanalen kan communiceren. Over de grenzen van de organisatie(structuur), staat de klant met z n vraag centraal. Website en Digitaal loket (CMS) Atos e- Suite bevat een CMS- module voor inrichting van de gemeentelijke website en het intranet. Naast op gemeenten toegespitste functionaliteit biedt de CMS- module een geïntegreerd digitaal loket voor burgers en bedrijven met producten- en diensten catalogus met meer dan 100 intelligente e- formulieren. Multi channel Met de suite worden burgers en bedrijven in staat gesteld via alle kanalen te communiceren. ; alle informatie is gerelateerd aan de zaak. Klantcontactsysteem (CRM) Voor het Klantcontactcentrum is er een geavanceerd klantcontactsysteem met functionaliteit voor relatiemanagement. Kennis en content Voor behandeling is kennis en content nodig. Gestructureerde informatie wordt via Taakschermen ontsloten. Met enterprise search kunnen interne en externe informatiebronnen worden ontsloten. BEHANDELING.... MET ZAAKGERICHT WERKEN Gemeenten leveren meer dan 300 producten en diensten. Daarvoor heeft de gemeente afhankelijk van de definitie zo n 100 processen. Optimaliseren van processen is in het belang van klanten en medewerkers. En biedt substantiële kostenbesparingen. Het begint met vereenvoudiging van het beleid en het ontwerpen van lean processen. Met het zaaksysteem worden processen van A- tot- Z ondersteund of zelfs automatisch uitgevoerd. Voor het behandelen van processen biedt Atos e- Suite alle functionaliteit voor werkstroom management; taak management; taak behandeling; document management, klant communicatie en management informatie (pagina 8/9). BASISGEMEENTE KING KING heeft het concept van de Basisgemeente geïntroduceerd. Toepassing van het KING- procesmodel, samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijk en/of (her)gebruik van ICT- componenten. Atos e- Suite sluit aan op KING s Basisgemeente en ontwikkelt zich verder in die richting. 10

11 VOOR DE GEMEENTE DOCUMENT MANAGEMENT De e- Suite bevat een geïntegreerd DMS. Onmerkbaar voor de eindgebruiker worden documenten (gerelateerd aan de zaak) geregistreerd, ontsloten en automatisch gearchiveerd met een professioneel DMS. De beheerder heeft de beschikking over een interface met alle functionaliteiten voor recordmanagement conform de gemeentelijke eisen. Het DMS/RMA is gecertificeerd zodat de gemeente snel de stap kan zetten tot substitutie; het papierloze kantoor. Naast het geïntegreerde DMS omvat de suite proven koppelingen met andere DMS- systemen. E- OVERHEID Gemeenten hebben samen met de andere overheden getekend voor het programma i- NUP. Naast ontwikkeling van de e- dienstverlening staan gemeenten voor de uitdaging om gebruik te maken van de landelijke e- voorzieningen en gegevens uit te wisselen in ketens. En gebruik te maken van interne en externe basisregistraties zoals BAG, BRP en NHR. Met Atos e- Suite hebben gemeenten een single point of information om alle informatie met de buitenwereld uit te wisselen. Gemeenten kunnen probleemloos participeren in e- Overheid. Landelijke voorzieningen De geavanceerde e- Suite koppelinfrastructuur met enterprise service bus, datadistributie en koppelvlakken sluit aan op alle beschikbare landelijke e- voorzieningen zoals DigiD, Digipoort, Digikoppeling, Diginetwerk, de Stelselcatalogus en Digimelding. Basisregistraties De koppelinfrastructuur stelt gemeenten in staat om om interne en externe (basis) registraties te gebruiken. Bijvoorbeeld gebruik van de lokale BAG of (straks) de centrale BRP. Met datadistributie kan de gemeente magazijnen synchroniseren met backofficeapplicaties en gegevens uitwisselen met (externe) (basis)registraties. BACKOFFICE SYSTEMEN Met Zaaksysteem en Domeinspecifieke Registraties (DSR) - een Atos innovatie - worden processen van A- tot- Z behandeld en is een backoffice systeem niet altijd meer nodig. En dat biedt een substantieel besparingspotentieel op licenties en beheer. Wordt wel van een backofficeapplicatie kan gebruik gemaakt dan bedt Atos e- Suite een Open architectuur waarmee op basis van het Stuf uitwisselingsformaat gegevens worden uitgewisseld. SAMENWERKEN Gemeenten werken vaker en intensiever samen in en met de samenleving en andere overheden en (keten)organisaties. Met collaboratie kan in projecten en programma s kennis worden gedeeld binnen de gemeente, met de locale samenleving, externe organisaties en ketenorganisaties. En in processen wordt samengewerkt door processen(stappen) voor elkaar uit te voeren of door shared services. 11

12 WAT BIEDT ATOS E-SUITE Optimaal gebruik van de e- Suite wordt eerder bereikt als de suite eenvoudig in te richten en te beheren is. De e- Suite onderscheid zich door brede toepasbaarheid en uitgebreide configuratie BEHEERPORTAAL Atos e- Suite is een complete front- en midoffice suite. Een SOA archi- tectuur conform NORA en GEMMA met geïntegreerde componenten voor klant, gebruiker én beheerder. De beheerder heeft één geïntegreerd beheerportaal tot z n beschikking om de volledige suite te beheren. Het beheerportaal kenmerkt zich door enkelvoudig beheer maar meervoudig gebruik. BEHEERPORTAAL proces editor e-formulieren editor referentietabellen pdc domeinspecifieke registraties autorisaties zaaktypen processen taakschermen e-formulieren parameters e-formulieren procesflows gegevensmagazijn zaken magazijn = zaaktypecatalogus De zaaktypecatalogus met alle voor de suite benodigde tabellen, autorisaties, et cetera wordt met het beheerportaal enkelvoudig ingericht en beheerd. Het beheerportaal omvat voor het inrichten van e- formulieren en taakschermen grafische editors. PROCESFLOWS Het zaaksysteem van Atos e- Suite omvat functionaliteit voor business process management (BPM). Proceseigenaar en beheerder kunnen het verloop van processen volledig naar hun hand zetten. Voor het configureren van procesflows omvat de e- Suite een proceseditor. De beheerder tekent de procesflow in de proceseditor, het zaaksysteem leest de procesflow in en de organisatie kan er mee aan de slag. TAAKSCHERMEN Aan de stappen van een procesflow worden taakschermen gerelateerd die de medewerker ondersteunen bij z n taken. Proceseigenaar en beheerder kunnen zelf de inhoud van de taakschermen bepalen. De beheerder configureert taakschermen door in de editor standaardfuncties uit de bibliotheek te slepen en een taakscherm op te bouwen. 12

13 VOOR DE BEHEERDER E- FORMULIEREN Wat de overheid weet... is al ingevuld. Gegevens van klant, zaak of kernapplicatie worden realtime via datadistributie uit (in- en externe) magazijnen gehaald en vooringevuld in e- formulieren en taakschermen. Voor complexe vraagstelling worden kenniswizards opgenomen met vraag- en- antwoord op basis van bekende gegevens of eerdere antwoorden. De suite bevat een bibliotheek met meer dan 100 e- formulieren voor burgers en bedrijven. Uit de transactie volgt een XML- document dat in het zaaksysteem aan de hand van zaaktypeconfiguratie een zaak start. BEHEER CMS De e- Suite omvat een CMS, een geïntegreerd content management systeem voor gemeenten. Met het CMS wordt de gemeentelijke website en het intranet ingericht. Een CMS voor gemeenten maar de beheerder is vrij in vormgeving en inrichting. BEHEER DIGITAAL LOKET Het Digitaal loket met de producten- en dienstencatalogus vormt een geïntegreerd onderdeel van het CMS. De beheerder hoeft geen dubbel onderhoud uit te voeren. Atos biedt een content abonnement voor de content van digitaal loket, producten- en diensten catalogus. Wijzigingen in wet- en regelgeving worden in frequente updates uitgeleverd. BEHEER RECORD MANAGEMENT Door koppeling van de documentaire informatievoorziening aan zaakgericht werken wordt het ontsluiten en archiveren van documenten sterk vereenvoudigd. Documenten lopen als vanzelf mee bij de inrichting van zaken. Na een proces of procedure is adequate archivering van documenten noodzakelijk conform Archiefwet en gemeentelijk eisen. Met het geïntegreerde DMS is door het afsluiten van een zaak de archivering van documenten automatisch geregeld. Wat resteert is goede bewaking van de bewaartermijnen. Atos e- Suite omvat RMA functionaliteit waarmee op basis van de zaaktypecatalogus archiveringsactiviteiten (door de DIV medewerker) worden uitgevoerd. MULTI TENANCY De Atos e- Suite wordt door Atos als Cloud- services aangeboden. De architectuur is daar op ingericht. Een ontwikkeling naar één softwareomgeving voor meerdere gemeenten; maar een inrichting per gemeente. Naast voordelen voor beheer wordt de geavanceerde technische omgeving gedeeld met andere gemeenten zodat kosten voor hardware en beheer minimaliseren. De inrichting voor een nieuwe gemeente en releases voor bestaande gemeenten is snel geregeld. Naar keuze van de gemeente draait Atos e- Suite ook in house. 13

14 E-SUITE NU, STRAKS EN LATER Wat kan NU Wat kan STRAKS Klant Kan via een toegan- kelijk, eenvoudig te bedienen en beveiligd Digitaal loket met enkele klikken alle producten (aan)vragen. Kan bellen en ervaren dat de KCC- medewerker de zaak kent. En kan in het Digitaal loket de status van de behandeling van de zaak zien. Kan gebruik maken van intelligente formulieren waarin z n gegevens al zijn ingevuld. Kan in het MOR formulier GEO- grafisch de plaats aanduiden. Kan gebruik maken van een breed scala aan GEO- services voor thematische informatie met geografische aanduidingen. Kan bekendmakingen van de gemeente in z n portaal volgen. En kan ook nieuws op maat ontvangen over bv evenementen in de buurt of het verlopen van z n paspoort. Medewerker Kan in korte tijd het Medewerkerportaal onder de knie krijgen en ervaren dat het prak- tisch werkt met alle relevante zaakinformatie. Alles kan met slechts 1 portaal. Kan in KCC en back- office via het Mede- werkerportaal overzicht hebben op alle zaken en alle (historische) contacten. Met de kennisbank vragen beantwoorden. Kan vanuit de werklijst z n zaken organiseren. Met taakschermen al z n handelingen uitvoeren en ervaren dat het echt ondersteuning biedt. Kan 'papierloos' werken. Zaaksysteem met geïntegreerd DMS ontsluiten bij de zaak alle documenten. Kan zelf z'n My Workplace samenstellen met componenten en widgets die voor z'n werk(plezier) nodig zijn. Beheerder Kan het beheerpor- taal vlot in de vingers krijgen... maar moet er wel even voor gaan zitten. Kan het volledige beheer doen met één geïntegreerd beheer- portaal met grafische editors. Kan met grafische editors alle procesflows inrichten en taak- schermen configureren. Kan zelf e- formulieren maken op basis van een moeder formulier uit de bibliotheek. Kan met andere beheerders kennis en inrichtingen delen. Kan het content abon- nement van Atos gebruiken voor de content van het Digitaal Loket. Gemeente Kan vertrouwen op een solide e- Suite met hoge continuïteit. Voldoet aan KING stan- daarden en i- NUP voor e- dienstverlening, gegevensuitwisseling en basisregistraties. Kan burgers en bedrijven goede e- dienstverlening bieden met alle producten. Voor de burger inzichtelijk maken wat de stand van zaken is Kan met manage- mentinformatie het pro- ductieproces besturen. En gegevens gebruiken voor bestuurlijke en beleidsmatige informatie. Kan papierloos werken. En met het Zaaksysteem en geïntegreerd DMS in aanmerking komen voor substitutie. Kan met de e- Suite het concept zaakgericht werken gemeentebreed doorvoeren. En met andere gemeenten en organisaties in een keten aan een zaak werken. INNOVATIE ATOS E- SUITE Atos e- Suite is als e- services beschikbaar in de Cloud. De architectuur is daar op ingericht. Een ontwikkeling naar één softwareomgeving voor meerdere gemeenten; maar een inrichting per gemeente. Naast voordelen voor beheer wordt de geavanceerde technische omgeving gedeeld met andere gemeenten zodat kosten voor hardware en beheer worden geminimaliseerd. De inrichting voor een nieuwe gemeente en de uitrol van releases voor bestaande gemeenten is snel geregeld. Naar keuze van de gemeente draait Atos e- Suite ook in house. 14

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Atos e-suite. Matthijs Meijntjes. November 2015

Atos e-suite. Matthijs Meijntjes. November 2015 Atos e-suite Matthijs Meijntjes November 2015 Agenda Introductie Trends in de markt Atos e-suite Dimpact Live demonstratie Atos e-suite Dialoog 2 Trends in de markt e-overheid in het nieuws 4 e-overheid

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie

Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Gemeente Venlo digitaliseert en optimaliseert burgerdienstverlening met behulp van Microsoft technologie Organisatie De gemeente Venlo telde eind 2009 ruim 92.000 inwoners. Vanwege een gemeentelijke herindeling

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

Mozard voor de omgevingsvergunning

Mozard voor de omgevingsvergunning VTH Suite Vergunningverlening, toezicht en handhaving De Mozard 'all in one' Suite is een softwareplatform voor het verbeteren van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering en kan meerdere organisaties

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl PIM RUD s Politie Veiligheids- OM Rijksinspecties regio s Agenda 1.

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Opleidingscatalogus e-suite

Opleidingscatalogus e-suite Opleidingscatalogus e-suite AUTEUR(S) DOCUMENTNUMMER : : Matthijs Meijntjes, Johan Vader VERSIE : 1.0 STATUS : Definitief BRON : Atos IT Services/NL b.v. DOCUMENTDATUM : 3 december 2014 AANTAL PAGINA S

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Solutionpaper izaaksuite

Solutionpaper izaaksuite izaaksuite, het zaaksysteem met uitstekende koppelingen naar taakspecifieke applicaties om het zaakgericht werken gemeente breed in te voeren. 1 Inleiding Een zaak kun je definiëren als: "een samenhangende

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING Uitgangspunten KING e-dienstverlening E-bouwstenen geen doel op zich;

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functioneel applicatie beheerder midoffice. BEL Combinatie

FUNCTIEPROFIEL. Functioneel applicatie beheerder midoffice. BEL Combinatie FUNCTIEPROFIEL Functioneel applicatie beheerder midoffice BEL Combinatie HRM Eemnes, februari 2014 Gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes Bezoekadres Zuidersingel

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

RiskCongres PublicValues Donderdag 6 april 2017 Venue New Babylon, Den Haag Thema: Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet! www.riskcongrespublicvalues.nl

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek Inleiding De discussies in de regiegroep hebben bij mij het gevoel opgeroepen dat we geen gedeeld beeld hebben over de StUF-standaard en haar vernieuwing. Dit stuk doet een poging in deze lacune te voorzien

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Totaaloplossingen voor de overheid

Totaaloplossingen voor de overheid Totaaloplossingen voor de overheid Met behulp van onze software kunnen overheidsorganisaties de klant centraal stellen, hun digitale dienstverlening optimaliseren en inspelen op actuele landelijke overheidsthema

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Planning 2013 In 2013 zijn twee releases gepland. Centric levert release 6.2 in mei 2013 en release 6.3 in november 2013 uit.

Planning 2013 In 2013 zijn twee releases gepland. Centric levert release 6.2 in mei 2013 en release 6.3 in november 2013 uit. Key2Parkeren Key2Parkeren is een modern centraal beheersysteem voor gemeentelijke parkeerdiensten en voor parkeerbedrijven die diensten verlenen aan de overheid. U ontwikkelt en beheert met behulp van

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

KlantVenster. Verhuurmutatie. Digitale afhandeling huuropzeggingen efficiënt, flexibel en in control LAAT ICT VOOR U WERKEN!

KlantVenster. Verhuurmutatie. Digitale afhandeling huuropzeggingen efficiënt, flexibel en in control LAAT ICT VOOR U WERKEN! KlantVenster Verhuurmutatie Digitale afhandeling huuropzeggingen efficiënt, flexibel en in control Verhuurmutatie betekent voor u: Papierloos verhuurmutatieproces van de huuropzegging tot en met de contractvorming

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie