Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid"

Transcriptie

1 Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1

2 Voorwoord Hoe gebruikt u uw BUITENboek? Inhoud Colofon Organisaties in diversiteit Instrumenten met betrekking tot diversiteit Sectoren en diversiteit 2

3 Beste Lezer, De samenleving wordt steeds meer divers. Jong en oud, autochtoon en allochtoon, man en vrouw, mensen met en zonder een arbeidshandicap leven naast en steeds meer met elkaar samen. Allemaal zoeken ze een plaats op de arbeidsmarkt. Eén van de grootste toekomstige uitdagingen voor ondernemingen wordt het inzetten van deze diversiteit en zo het personeelsbeleid optimaal afstemmen op de veranderende (arbeids)markt. Een personeelsbeleid dat deze verschillen bewust hanteert en inzet, biedt hiervoor de oplossing. Om een diversiteitsbeleid binnen organisaties te stimuleren heeft de Vlaamse regering, samen met de werkgevers- en de werknemersorganisaties, 'diversiteitsplannen' ontwikkeld. Deze gids is in de eerste plaats bedoeld voor het netwerk aan consulenten dat zich dagelijks inzet om een duurzame tewerkstelling te creëren voor kansengroepen in de regio Meetjesland, Leiestreek en Schelde. Het biedt dan ook een handig overzicht van alle maatregelen, instrumenten en organisaties die in de regio Meetjesland, Leiestreek en Schelde in het kader van diversiteit &duurzame tewerkstelling ingezet kunnen worden. Daniël Van de Velde Marc Buysse Frank Geyssens Voorzitter SERR MLS Ondervoorzitter SERR Regiocoördinator MLS 3

4 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? Uw BUITENboek stelt een ruim aantal maatregelen, initiatieven en organisaties voor die voor u als werkgever in de regio Meetjesland, Leiestreek en Schelde van nut kunnen zijn bij uw diversiteitsbeleid. Om snel uw weg te vinden in dit boek hebben we de organisaties, instrumenten en sectoren alfabetisch gerangschikt. Elk initiatief staat gepresenteerd op één fiche met helemaal bovenaan alle contactinfo. Op elke fiche worden de doelstellingen met betrekking tot diversiteit en het voordeel voor u voorgesteld. U verneemt ook tot welke werkgevers, werkenden en werkzoekenden de maatregel of de organisatie zich richt. De geactualiseerde versie van deze gids vindt u terug op uw centrale regionale online infobron. Yannick Gheysens Stafmedewerker Resoc Meetjesland, Leiestreek en Schelde Sabine Van de Vijver Secretariaat - projectmedewerkster Resoc Meetjesland, Leiestreek en Schelde voor wijzigingen Annie Serbruyns & Fabienne Vanquickenborne Projectontwikkelaar Diversiteit SERR (Sociaal Economische Raad van de Regio) en RESOC (Regionaal Sociaal Overleg Comité) Meetjesland, Leiestreek en Schelde 4

5 Deel 1: Partners en instru i 5

6 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * ACV DIVERSITEITSWERKING Dries Delissen-Jacobs Poel Gent ABVV DIVERSITEITSWERKING Peter Baert Vermorgenstraat Sint Niklaas ACLVB DIVERSITEITSWERKING Vincent Muhr Blommekens Eeklo Koning Albertlaan Gent Wie zijn ze? De drie grote vakbonden in diversiteitsconsulenten in dienst. Zij ondersteunen de werknemers en de syndicale afgevaardigden op de werkvloer en moeten de diversiteit binnen en buiten de eigen organisatie promoten. Wat doen ze? De diversiteitsconsulenten van de drie vakbonden ondernemen volgende zaken: syndicale acties in ondernemingen of organisaties in het kader van diversiteit sectorgerichte acties - ook op regionaal niveau en ondersteuning binnen de sectorconvenanten ondersteuning van militanten op vlak van gelijke kansen en diversiteit syndicale opvolging en interne communicatiediversiteitsplannen aanbieden en organiseren van vorming over diversiteit en personeelsbeleid diversiteitsgerelateerde projecten, in het bijzonder met de organisaties van kansengroepen 6

7 Voor wie doen ze het? Diversiteitsconsulenten bieden ondersteuning aan militanten, vakbondssecretarissen en -leden. In de eerste plaats richten zij zich dus tot bedrijven en organisaties met een syndicale vertegenwoordiging. 7

8 Arbeidszorg Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen Wilsonplein Gent Wat is het? Niet iedereen kan betaalde arbeid verrichten. De werkvorm arbeidszorg creeërt zinvolle arbeid waar de persoon zelf zijn inzet bepaalt afhankelijk van zijn problematiek. Het gaat om mensen met een mentale, psychische, lichamelijke of sociale problematiek die in groepsverband en onder begeleiding heet wat nuttige taken kunnen verrichten. Arbeidszorg bevindt zich tussen zorg en arbeid, waarbij de nadruk kan overhellen naar arbeid of naar zorg, afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker. Deze medewerkers hebben echter geen loon uit arbeid, hun inkomen bestaat uit een werkloostewerkstelling, zorg voor personen met een handicap, geestlijke gezondheidszorg en algemeen welzijn. Het gaat dus om vrijwillig onbetaald werk via productietaken en diensten onder begeleiding voor de zwakste doelgroep. Er is dus geen contract wel behoud van uitkering. De doelgroep zijn mensen die (nog) niet kunnen werken in een arbeidsovereenkomst en wordt bepaald via screening. VDAB-attest. De Triangel Molendreef Lovendegem De Vierklaver Lenen Adegem Merlijn Marketeer Heulendonk Adegem

9 Beschutte werkplaatsen Een beschutte werkplaats stelt personen met een arbeidshandicap tewerk die tijdelijk of definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Via permanente subsidiëring en eigen opbrengsten duurzame jobs creëren voor personen met een arbdieshandicap. De contracten zijn van onbepaalde duur. De doelgroep bestaat uit werkzoekenden met een arbeidshandicap, VDAG-attest. Interessante links: Demival Machelenstraat 169, Industriezone Deinze Revam Industrielaan Eeklo Zonnehoeve Zonnestraat Eke Sociale Werkplaatsen Sociale werkplaatsen zijn erkende economieondernemingen die een volwaardige bedrijfsactiviteit voor hun rekening nemen. Enerzijds zijn ze naast de gewone bedrijven actief op de reguliere markt. Anderzijds werkloos is en iet meer terecht kan in het reguliere arbeidscircuit. Per ploeg van vijf werknemers is er telkens één begeleider voorzien. Sociale werkplaatsen beiden vaste jobs en ontvangen subsidies om een deel van de lonen meet te betalen. Zij moeten zelf inkomsten verwerven uit hun productieve activiteiten of via diensten die ze aanbieden. Via permanente subsidiëring en eigen opbrengsten creeëren ze duurzame jobs voor structureel langdurige werkzoekenden. De contracten zijn van onbepaalde duur. De doelgroep bestaat uit NWWZ min. 5 jaar werkzoekend en max. LSO & persoons- en omgevingsgebonden problematiek. VDAB-attest Interessante links: De Kringwinkel Meetjesland 9

10 Tieltsesteenweg 30/ Eeklo Merlijn Marketeer Heulendonk Adegem

11 Moeie 16a 9900 Eeklo Meetjeslandse Leerwerkbedrijven - en tewerkstellingscenhebben opgebouwd in trajectbegeleiding van personen die via de normale weg moeilijk aan het werk geraken. Een leerwerkbedrijf biedt effectieve werkervaringsjobs aan en geeft tegelijk algemene vorming (ICT, Nederlands), een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer, sollicitatietraining en tenslotte een actieve bemiddeling naar een reguliere job. Ze hebben daarnaast een belangrijke opdracht naar tal van werkervaringspromotoren. Dat zijn organisaties die één of meerdere doelgroepwerknemers inschakelen in hun dagelijkse werking. Via een werkervaringstraject van max. 18 maanden kan men doorstromen naar het reguliere circuit. De doelgroep zijn NWWZ min. 2 jaar werkloos, max. 12 maanden leefloon of deeltijds lerend & persoons- en omgevingsgebondenproblematiek. CAW Visserij De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136/ Eeklo Centrum voor Algemeen Welsijnswerk (CAW) Visserij is een onafhankelijke en regionale hulporganisatie. De dienstverlening staat open voor iedereen met vragen en problemen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen door kansarmoede, thuisloosheid, gebrek aan scholing, leeftijd, afkomst,... De hulpverlening is vrijwillig en het CAW garandeert aan de hulpvrager basisveiligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit. Het aanbod van het centrum is gevarieerd en vlot toegankelijk, zowel voor mensen die een eerste hulpvraag stellen als zij die ergens anders niet meer terecht kunnen. De werking van het centrum is gebaseerd op drie pijlers: de uitbouw van een multifunctioneel en professioneel onthaal een gedifferentieerd aanbod van psychosociale begeleiding het ontwikkelen van preventieve en beleidssignalerende acties 11

12 Leerpunt Centrum voor Basiseducatie Centrum voor Basiseducatie vzw Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland Maatschappelijke zetel en hoofdvestigingsplaats Hippoliet Lammensstraat Gent Vestigingsplaats Meetjesland Blakstraat Eeklo Vestigingsplaats Leieland Ghesquierestraat Deinze Wat is het? Leerpunt richt zich tot volwassenen met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan. Het Centrum voor Basiseducatie heeft als opdracht volwassenen de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal. Wat doen ze? In een steeds sneller evoluerende en meer eisende samenleving, wordt van volwassenen verwacht dat ze zich permanent bijscholen. Om zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen, is de competentie om informatie te verwerven, te begrijpen en gericht te gebruiken een voorwaarde. Dit betekent dat men met taal, cijfers en grafische gegevens moet kunnen omgaan en gebruik moet kunnen maken van ICT. In één woord worden deze competenties omschreven als geletterdheid. Basiseducatie biedt aan volwassenen die dieze competenties onvoldoende verworven hebben in het reguliere onderwijs, de mogelijkheid om op een aangepaste manier hun geletterdheidniveau te verhogen. Opleidingsaanbod ifv tewerkstelling/opleiding: Sterk op het werk: communicatie op de werkvloer Wiskunde/rekenen op de werkvloer: inhoudsmaten in de keuken, oppervlakte in de bouw, grafie- Wegwijs in de papierwinkel: papieren van de werkgever begrijpen, formlieren invullen die nodig Daarnaast heeft Leerpunt Centrum voor Basiseducatie op verschillende locaties gratis curssussen die vrij toegankelijk zijn voor alle laaggeschoolden: Nederlands voor Nederlandstaligen (beter lezen en schrijven, Nederlands opfrissen) Nederlands voor anderstaligen Rekenen/wiskunde ICT: kennismaking met computer en internet Opstap Frans en Engels 12

13 Opleidingen op maat en op vraag van derden Leerpunt organiseert cursussen op maat voor diensten of bedrijven, op de werk- In gemeenschappelijk overleg worden samenwerkingsafspraken vastgelegd. De inhoud van de opleiding wordt aangepast aan de concrete vraag van de samenwerkingspartner en de leernoden van de groep cursisten die zij via hn activiteiten bereiken. Voor wie doen ze het? Als uw onderneming een uitbatingszetel heeft in het Vlaamse Gewest, kan u een beroep doen op de diensten van Leerpunt Centrum voor Basiseducatie. Met een opleidingscheque betaalt u een deel van de kost van de opleiding van uw werknemer. Leerpunt richt zich tot volwassenen met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan. Binnen deze groep onderscheiden we: de doelgroep Nederlandstaligen: zowel Vlamingen als 2 de en 3 de generatie migranten die hier in België school gelopen hebben, jonge ongekwalificeerde schoolverlaters maar ook ouderen, werkenden, huisvrou de doelgroep anderstaligen: migranten, vluchtelingen, nieuwe EU-burgers die in het land van her- Deelname aan de lessen geeft werknemers recht op betaald educatief verlof. 13

14 EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Agentschap Ondernemen Afdeling Europa Economie Koning Albert II-laan 35/ Brussel Wat is het? Binnen de Europese Unie bestaan er grote verschillen op vlak van economische en sociale ontwikkeling. Volgens het Verdrag van de Europese Unie moet de economische en sociale samenhang van het Europees gebied versterkt worden. Met het oog op het verminderen én het finaal wegwerken van deze sociaaleconomische ongelijkheden zijn de Europese structuurfondsen in het leven geroepen. Eén van deze fondsen (naast het het Cohesiefonds én het Europees Sociaal Fonds, waarvan de activiteiten gericht zijn op de beroepsopleidingen en de stimulering van de werkgelegenheid) is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO vergroten, werkgelegenheid creëren en een duurzame interne. Voor meer up-to-date info over projectoproepen in het kader van diversiteit verwijzen we u graag door naar de website De financiële middelen concentreren zich op drie doelstellingen: convergentie -economische ontwikkelingsachterstand waarvan het inkomen per inwoner minder dan 75 percent van het gemiddelde inkomen in de Europese Unie bedraagt. Vlaanderen komt niet in aanmerking regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, voldoen aan de convergentiedoelstelling. Vlaanderen valt hier volledig onder Europese territoriale samenwerking, gericht op een duurzame, geïntegreerde Europese territoriale ontwikkeling. Vlaanderen is ook actief in deze doelstelling via één interregionaal, twee transnationale en vier grensoverschrijdende INTERREG- 14

15 EROV Economische Raad voor Oost-Vlaanderen EROV Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw Huis van de Economie Seminariestraat Gent Wat is het? De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV vzw) werkt in opdracht van het provinciebestuur aan de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen. De missie van EROV is de verbetering van de sociaal-economische structuur en de ondersteuning van een duurzaam sociaal-economische ontwikkeling. Vanuit de opgebouwde expertise, ervaring en toegepast onderzoek ontwikkelt de raad initiatieven en acties die bijdragen tot het realiseren van de missie. Wat doen ze? EROV ondersteunt het management van KMO's, instellingen in de social profit en detailhandelaars. Ze voert promotie voor streekproducten en ondersteunt het imago van clustersectoren zoals voeding, sierteelt, textiel en bouw. Daarnaast stimuleert de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen het ondernemerschap, versterkt ze de link tussen onderwijs en bedrijfsleven, begeleidt centrummanagement in steden en gemeenten en voert toegepast studiewerk en onderzoek uit. 15

16 ERSV Erkend Regionaal Samenwerkingsverband www2.vlaanderen.be/werk/ersv_index.htm vzw ERSV Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat Gent Wat is het? Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen is een vzw die, op economisch vlak en op vlak van werkgelegenheid, bijdraagt tot de ontwikkeling van de regio. Het ERSV, dat als organisatie door Vlaanderen erkend en financieel gesteund wordt, pleegt onder meer sociaal overleg tussen sociale partners en lokale overheden over sociaal- Wat doen ze? Het ERSV organiseert en ondersteunt het socio- Sociaal Economische Raden van de regio en het overleg tussen werkgevers, werknemers en de lokale overheden (steden, Regionaal Economische en Sociale Overlegcomités van de regio. Voor meer info over de diversitei u door naar de fiche over diversiteitsplannen voor bedrijven en lokale besturen. 16

17 ESF-Agentschap Europees Sociaal Fonds-Agentschap Gasthuisstraat Brussel Wat is het? Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt scholings- en werkgelegenheidsmaatregelen en bevordert de activering en sociale integratie van werklozen en achterstandsgroepen in Europa. Het ESF-Agentschap zorgt voor het beheer van het Vlaamse ESF-programma en is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). Wat doen ze? Het Agentschap streeft naar een hogere, kwalitatieve en meer diverse werkzaamheid door competentieontwikkeling, begeleiding in een transitionele arbeidsmarkt, een benadering op maat van kwetsbare groepen en een mensgericht ondernemersklimaat. De prioriteiten zijn: talenten activeren en duurzame integratie op de arbeidsmarkt bevorderen door transities van school naar werk te versoepelen transities van inactiviteit/werkloosheid naar werk gemakkelijker maken transities tussen beroepen en functie en van werk naar werk te vereenvoudigen bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken door werkervaring aangepaste trajecten voor kansengroepen werken aan doorgroei en doorstroom in de sociale economie ondernemings- en organisatiecultuur focussen op mens en maatschappij door strategisch human resources- en competentiebeleid in ondernemingen aangepaste arbeidsorganisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen organisatiebekwaamheid en samenwerking innovatie transnationale en interregionale samenwerking Het structuurfonds ESF vormt een aanvulling op nationale of private financieringen. Projecten kunnen, afhankelijk van de prioriteit, rekenen op een steunpercentage van 38 tot 60 percent. 17

18 Groep INTRO vzw * Groep INTRO OVL Walter Buysse Krommewege 44a 9990 Maldegem Herman Verhelst Directeur OVL Wijnveld Sinaai Hendrik De Luca Coördinator vorming en onderwijs Spitaalpoortstraat Gent Joke Dirckx Coördinator opleiding en (traject)begeleiding Nekkersputstraat 189 A 9000 Gent Kristin Goethals Coördinator werkervaring Wijnveld Sinaai Ann Homblé Coördinator sociale economie Wijnveld Sinaai Wat is het? Groep INTRO is een professionele organisatie voor leerplichtonderwijs, vorming, opleiding, arbeidstrajectbegeleiding, jobcoaching, sociale economie en werkervaring. Groep INTRO biedt vorming, opleiding, werkervaring en persoonlijke trajectbegeleiding of jobcoaching aan maatschappelijk kwetsbare personen, zowel aan werkzoekenden als aan werknemers. De groep wil het functioneren van kwetsbare personen in de maatschappij optimaliseren. De medewerkers ondersteunen de deelnemers in het zelf verantwoordelijkheid opnemen en rijken daarvoor instrumenten aan. De motivatie om te werken wordt versterkt om zo een positieve maatschappelijke bijdrage te ervaren. 18

19 Wat doen ze? Vormingsprojecten: vooral gericht op jongeren, bestaan uit voor- en brugtrajecten en themaspecifieke Leerplichtonderwijs: gericht op het aanbieden van levensbreed, inzetbare competenties. Deelnemers worden via deeltijds leren en werken bruikbare kennis, vaardigheden en attitudes bijgebracht. In het kader van het voltijds engagement heeft Groep INTRO een vormingsaanbod binnen de algemeen vormende en beroepsvormende luiken. Trajectbegeleiding: gespecialiseerde methodiek om werkzoekenden naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Voor iedere deelnemer wordt een individueel aangepast stappenplan uitgetekend met de hoogst mogelijke jobgarantie Arbeidsmarktgerichte opleidingen aan werknemers en werkzoekenden: via beroepsgerichte opleidingen en algemeen vormende opleidingspakketten worden de kansen op integratie op de arbeidsmarkt en in de samenleving verhoogd Werkervaringsprojecten: de focus ligt op het aanbieden van een tijdelijke tewerkstelling in functie van doorstroming en begeleiding van de deelnemer naar zelfstandigheid Jobcoaching op de werkvloer: ondersteuning van werkgever en werknemer door een coach die niet verbonden is aan het bedrijf. Het doel is het behoud van de tewerkstelling. Sociale economieprojecten: bedoeling om tot permanente tewerkstelling te komen voor wie een inschakeling in het reguliere arbeidscircuit niet haalbaar is Voor wie doen ze het? Alle werkgevers komen in aanmerking. Groep INTRO werkt nu al samen met werkgevers uit het economisch circuit en met sociale en beschutte werkplaatsen. Op vlak van werknemers richt Groep INTRO zich op: maatschappelijk kwetsbaren langdurig werklozen laaggeschoolden leefloners personen die niet in het normale arbeidscircuit aan bod komen allochtonen 50-plussers personen met een arbeidshandicap jongeren deeltijds onderwijs (ex-)gedetineerden (ex-)verslaafden mensen met een psychiatrisch verleden 19

20 GTB Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst GTB Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst Voor Deinze en regio : Werkwinkel Leie en Schelde GTB Conny Daens Markt 50/ Deinze Voor Eeklo en regio : Werkwinkel Meetjesland-Noord GTB Patrick Verdoolaeghe Stationsstraat Eeklo Wat is het? Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB, het vroegere ATB) is erkend door de VDAB en biedt advies en begeleiding aan personen met een arbeidshandicap. Bij hun benadering houden ze rekening met individuele beperkingen en mogelijkheden. Wat doen ze? GTB zorgt voor individuele begeleiding van personen met een arbeidshandicap die werkzoekend zijn of die verminderde kansen op de arbeidsmarkt hebben. GTB geeft informatie en advies, maar staat ook in voor de coördinatie, evaluatie, jobfinding en bewaking van het traject. Personen met een arbeidshandicap worden begeleid naar arbeid op maat, zowel in het normaal economisch circuit als in een beschutte werkplaats of de arbeidszorg. GTB sensibiliseert ondernemingen in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname (EAD). Voor wie doen ze het? GTB biedt geïndividualiseerde trajectbepaling en -begeleiding van werkzoekenden aan. Via het gespecialiseerde opleidingscircuit kunnen gratis opleidingen op de werkvloer worden georganiseerd. Bij aanwerving onderzoekt GTB of de kandidaat in aanmerking komt voor de VOP (Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap). Daarnaast biedt GTB ook loopbaanbegeleiding voor werkenden aan. 20

21 Huis van het Nederlands * Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw Antenne Meetjesland-Leiestreek Bouke de Vis Antenneverantwoordelijke Meetjesland-Leiestreek Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136/ Eeklo Bibliotheek Zelzate Burgemeester Jos Chalmetlaan 50 (ingang Verbroederingslaan) Loket Deinze Ghesquièrestraat Deinze Huis van het Nederlands Gent vzw Koen Vandekerckhove Coördinator Huis van het Nederlands Gent Kongostraat Gent Wat is het? Het Huis van het Nederlands is het centraal aanmeldingspunt voor alle anderstaligen uit de regio die Nederlands willen leren. De organisatie biedt informatie over taallessen Nederlands, screent kandidaatcursisten en begeleidt ze voor een gepaste cursus NT2 (Nederlands als tweede taal) naar de Centra voor Basiseducatie, centra voor volwassenenonderwijs, VDAB of derden Wat doen ze? Taal bevordert de integratie. Het leren van de taal, in dit geval Nederlands (of NT2), maakt het mogelijk te begrijpen en begrepen te worden. Het Huis van het Nederlands zorgt ervoor dat het belangrijk is dat deze cursussen op een efficiënte en effectieve manier georganiseerd worden. Voor wie doen ze het? 21

22 Het Huis van het Nederlands richt zich tot alle anderstaligen, ouder dan 16, die Nederlands willen leren. Momenteel kunnen kandidaat-cursisten zich aanmelden in Deinze, Eeklo, Zelzate of Gent voor een cursus Nederlands. Het Huis van het Nederlands werkt er heel nauw samen met Inburgering Oost-Vlaanderen en Inburgering Gent, zodat ook de verplichte en rechthebbende inburgeraars heel snel en efficiënt kunnen doorverwezen worden naar een cursus die aansluit bij hun inburgeringsprogramma. 22

23 Instant A * Instant A Sociaal Uitzendkantoor voor Jongeren Dampoortstraat Gent Wat is het? Instant A/Labor X staat voor Instant Arbeid. Als sociaal uitzendkantoor wil Instant A laaggeschoolde jongeren snel en efficiënt aan het werk helpen. Op het ogenblik dat een jongere werk zoekt, biedt Instant A hem of haar een job op maat aan, hetzij een korte, hetzij een langdurige tewerkstelling. Instant A biedt ook tewerkstellingsbegeleiding en sollicitatiehulp aan. Instant A is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen de uitzendkantoren t-interim en Tempo-Team en de sociale partner vzw Labor X. Wat doen ze? Het sociaal uitzendkantoor voor jongeren probeert jonge mensen na één of meerdere korte opdrachten op maat te laten doorstromen naar een langere opdracht, de reguliere arbeidsmarkt, een beroepsopleiding of trajectbegeleiding. Door gebrek aan werkervaring én diploma komen deze jongeren meestal moeilijk aan de bak. Naast het gewone interimaanbod voorziet Instant A ook intensieve en individuele tewerkstellingsbegeleiding voor iedereen die langer dan zes maand werkloos is, geen diploma heeft en jonger is dan 30. Het project Start2Work voorziet sollicitatiehulp aan laaggeschoolde schoolverlaters tussen 18 en 25 jaar. Instant A zoekt continu geëngageerde en flexibele werkgevers en kan ook aan hen oplossingen aanbieden. Uitzendkrachten van Instant A zijn werkwilligen die een job die meestal moeilijk ingevuld geraakt, toch op zich willen nemen. Voor wie doen ze het? Alle laaggeschoolde jongeren tot 30 jaar 23

24 Job & Co * Job & Co Centrum voor Begeleiding en Werkervaring (CBW) Ruth Cazaerck Antwerpsesteenweg Sint-Amandsberg Wat is het? Job & Co Centrum voor Begeleiding en Werkervaring (CBW) verzorgt begeleiding, competentieversterking en werkervaring voor personen die om diverse redenen moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een geschikte job. Job & Co is, zowel inhoudelijk als organisatorisch, een koepelorganisatie van drie deelorganisaties die telkens een aspect van die opdracht behartigen. Het gaat om Job & Co Centrum voor Begeleiding en Werkervaring vzw, Duet cvba en de sociale werkplaats Con Brio. Wat doen ze? Job & Co CBW wil een passende en duurzame job vinden voor mensen die drempels tegenkomen op de arbeidsmarkt en biedt werkzoekenden binnen het traject naar een geschikte job opleidingen en competentieversterking, jobcoaching, loopbaanbegeleiding en werkervaring. De werkzoekende kan via oriëntering, opleiding en begeleiding een volledig traject afleggen tot aan de eindmeet, de duurzame tewerkstelling. In de eerste plaats wordt er gestreefd naar tewerkstelling in het Normale Economische Circuit (NEC). Als dat niet kan, zoeken ze naar een meer aangepaste vorm van tewerkstelling of dagbesteding. Voor iedere werkzoekende wordt dan individueel bekeken welke opleiding en begeleiding zinvol en mogelijk zou zijn.. Voor wie doen ze het? Job & Co CBW boort diverse subsidiekanalen aan en biedt een breed gamma aan opleidings-, werkervarings- en begeleidingsmogelijkheden voor werkzoekenden en werkenden. Het centrum richt zich tot de kansengroepen (en hun potentiële werkgevers), en in het bijzonder op personen met een arbeidshandicap, langdurig werkzoekenden, kortgeschoolden, allochtonen, 24

25 Kopa * KOPA Kans Op Arbeid Barbara Vanthorre Ons Huis Vrijdagmarkt Gent Wat is het? Vzw KOPA (Kans OP Arbeid) richt zich op werkzoekenden uit kansengroepen, die hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt willen vergroten. Kopa helpt hen door een opleiding en/of begeleiding. Wat doen ze? KOPA wil kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, langdurige werklozen, migranten en exgedetineerden, herinschakelen op de arbeidsmarkt via: opleidingen ingroei social profit, waarbij de cursist wordt voorbereid op het volgen van een vervolgopleiding in de social profit, zoals logistiek assistent, begeleider buitenschoolse kinderopvang, verpleegkun verkoop/kassa: in deze finaliteitsopleiding is het de bedoeling om de cursisten de juiste vaardigheden aan te leren om te functioneren binnen de verkoopssector en aan de slag te kunnen modulair aanbod, op vraag van derden die met dezelfde doelgroep als Kopa werken (PWA, OCMW, K ) worden kortdurende modules georganiseerd. Voorbeelden zijn assertiviteit, omgaan met stress, omgaan met ouderen, Voor het volgen van deze opleiding kan steeds een offerte aangevraagd worden jobcoaching: door middel van een jobcoachingstechniek op maat van de werknemer en de werkgever begeleidt Kopa nieuwe werknemers uit kansengroepen tijdens hun inwerkperiode. De begeleiding is gratis voor de kansengroepen en loopt over een periode van zes maanden loopbaanbegeleiding: v - worden werkenden individueel geholpen bij het vinden van antwoorden op loopbaanvragen zoals Waar sta ik nu?, Waar wil ik naartoe? of Hoe bereik ik mijn doelen? Tijdens de begeleiding krijgen de cliënten meer zicht op hun sterktes en zwaktes, waarden en interesses, loopbaanmogelijkheden en het aanbod van opleidingen dat voor hen geschikt zou zijn. Ook dit project richt zich prioritair tot de kansengroepen. 25

26 FZO-VL * Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen Valerie Demaecker Tolhuislaan 84a 9000 Gent Wat is het? FZO-VL (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen) is een socio-culturele, overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap. In Vlaanderen werken verschillende verenigingen, federaties en organisaties samen in het project Work-Up. Wat doen ze? Ze voeren complementaire acties op vlak van arbeidsbegeleiding, op maat van allochtone werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben dan de reguliere diensten kunnen bieden. Dat leidt ertoe dat deze werkzoekenden zich bij de VDAB en/of in een arbeidstraject inschrijven, ingeschakeld worden in een opleiding of aan de slag kunnen. Voor wie doen ze het? Voor alle werkgevers die diversiteit op de werkvloer en in de dienstverlening ruimte willen geven en voor alle allochtone werkzoekenden voor wie de arbeidsmarkt zich op relatief grote afstand bevindt 26

27 Ondernemersplatform Diversiteit * Ondernemersplatform Diversiteit Volkan Uce Sneeuwbeslaan Wilrijk Wat is het? Het Ondernemersplatform Diversiteit is een gemeenschappelijk initiatief van de ondernemingsorganisaties VKW, VOKA en UNIZO en wil in nauwe samenwerking met Jobkanaal bedrijven informeren en sensibiliseren rond de meerwaarde van een diversiteitsbeleid in de onderneming. Wat doen ze? Het platform biedt een actieprogramma met tal van initiatieven en instrumenten om u als onderneming aan te moedigen om nog meer aandacht te hebben voor de arbeidspositie van allochtonen, ouderen, personen met een handicap en andere kansengroepen (ex-gedetineerden, transgender,...). Ze bieden werkgevers volgende instrumenten aan: diversiteitsverklaring pioniersprijs diversiteit diversiteitstest toolkit werving en selectie brochure diversiteit, waarin twintig bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer religieuze kalender Voor wie doen ze het? Het Ondernemersplatform Diversiteit staat klaar voor alle werkgevers 27

28 Pro Natura * Pro Natura (Econet) Galgenstraat EEKLO Wat is het? Pro Natura creëert nieuwe-kansenjobs via innoverende, ecologische projecten. Ze focussen op werknemers uit diverse kansengroepen. Wat doen ze? Pro Natura wil aantonen dat werken volgens de principes van duurzame ontwikkeling niet alleen de kwaliteit van natuur en landschap verbetert, maar ook (veel) tewerkstelling kan creëren voor bevolkingsgroepen die het steeds moeilijker hebben om zich op de arbeidsmarkt te handhaven. Hun strategie gaat uit van enkele krachtlijnen : consequentie: Pro Natura investeert enkel in activiteiten die tegelijkertijd een positieve invloed hebben op de ecologische leefomgeving én op de nieuwe-kansentewerkstelling creativiteit en innovatie: de organisatie steekt veel energie in de ontwikkeling van nieuwe concepten, projecten en nieuwe marktniches die inspelen op beide doelstellingen complementariteit: het wil een brug slaan tussen de klassieke profitondernemingen en de sociale economie integrale aanpak: Pro Natura streeft er naar om binnen haar eigen trajectwerking voor zo veel mogelijk doelgroepen zinvol werk te creëren en steekt veel energie in maatschappelijk overleg met plaatselijke besturen en sectoren Voor wie doen ze het? Door gebruik te maken van de werkervaringsprojecten van Pro Natura Oost-Vlaanderen krijgen de lokale besturen de kans om op een goedkope manier vorm te geven aan de concrete realisatie van hun milieu- en natuurbeleid. Intergemeentelijke Natuur en Landschapsploegen (INL) is een concept waarbij gemeentebesturen langlopende overeenkomsten kunnen afsluiten met Pro Natura om het gemeentelijke natuurbeleid een structurele en praktische uitvoering te geven. Tegelijkertijd richt Pro Natura zich ook op de tewerkstelling van WEPplussers en artikel 60-ers. Wanneer het OCMW een artikel 60-er ter beschikking stelt van een erkend initiatief van sociale economie zoals Pro Natura, ontvangt het voor deze tewerkstelling een verhoogde toelage van de federale overheid (artikel 60 7 van de OCMW-wet). Met de sociale werkplaats van Pro Natura wordt ingetekend op allerlei openbare aanbestedingen die gaan over ecologische projecten. Via de boerderij en de herders met schaapskudde, kan Pro Natura de inzet van menselijke arbeid en dieren combineren om aan de klanten een nog bredere en betere service te bieden. 28

29 RESOC * Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité RESOC Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité Meetjesland, Leiestreek en Schelde Frank Geyssens Streekhuis Heldenpark Oostveldstraat 91bus Eeklo Wat is het? Binnen het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) wordt overlegd over bovenlokale en lokale beleidsaangelegenheden met een sociaal-economische dimensie. Alle gemeenten hebben in mindere of meerdere mate te maken met een RESOC, dat één van de drie opvolgers is van het Streekplatform en het Subregionaal Tewerkstellingscomité van voor Uniek in Vlaanderen is dat het Meetjesland nog een uitloper van het Streekplatform heeft onder de naam Streekplatform+. Oost-Vlaanderen : Gent en Rondom Gent, Waas en Dender, Zuid-Oost- Vlaanderen en, last but not least, Meetjesland, Leiestreek en Schelde. Wat doen ze? Een belangrijke klemtoon ligt op de strategiebepaling (mét bijhorende hefboomprojecten) voor de gewenste streekontwikkeling. Het resultaat is het Streekpact, waarin de leden van RESOC (de gemeentebesturen en de sociale partners) zich er tot verbinden om de keuzes in het pact uit te voeren samen met de provincieraad. De goedkeuring door al de raden is een noodzakelijke voorwaarde om het Streekpact voor te leggen aan de Vlaamse regering, die in overleg met het RESOC vrijblijvend zal nagaan waar ze haar steentje kan bijdragen. Het RESOC staat in voor de opvolging van de uitvoering en eventuele bijsturing van het Streekpact. Daarnaast kan RESOC op eigen initiatief of op vraag adviezen uitbrengen over de sociaaleconomische ontwikkeling van de streek. Voor wie doen ze het? In het RESOC zetelen de vertegenwoordigers van de lokale besturen van de regio, de werkgevers en werknemersorganisaties. Zij worden al dan niet aangevuld met 29

30 SERR * Sociaal Economische Raad SERR Sociaal Economische Raad van de Regio Meetjesland, Leiestreek en Schelde Frank Geyssens Streekhuis Heldenpark Oostveldstraat 91 bus Eeklo Wat is het? De SERR (Sociaal Economische Raad van de Regio) is de vertaling van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op streekniveau. In de SERR heeft het overleg tussen werkgevers en werknemers plaats. De SERR brengt adviezen uit over de sociaal-economische terreinen die tot het sociale overleg behoren. Een vraag om advies kan uitgaan van alle bestuursniveaus, van het federale tot het lokale. Wat doen ze? De SERR vervult diverse opdrachten over tewerkstelling en arbeidsmarkt, zoals: concurrentie tussen reguliere en gesubsidieerde economie advies in het kader van een bemiddelingsrol bij klachten over opleidings- en tewerkstellingsbeleid ondersteuningsaanvragen van ondernemingen begeleiding van bedrijfsherstructureringen aanvraag en evaluatie van diversiteitsplannen Het advies heeft steeds betrekking op de eigen streek. SERR speelt ook een belangrijke rol in het organiseren en aanbrengen van opleidingen specifiek voor de regio. We denken aan sectoren zoals de bouw, transport, voeding, metaal en social profitsector. Voor wie doen ze het? In de SERR zetelen enkel de werkgevers- en werknemersorganisaties 30

31 Startcentrum Sociale Economie De Punt De Punt, broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu Kerkstraat Gentbrugge Wat is het? De Punt, broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu, heeft een drieledige missie: ondersteunen van het ondernemerschap het creëren van tewerkstelling voor personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt promoten en bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen De Punt is actief in de Gentse regio en Oost-Vlaanderen en wil kernactiviteiten met impact op de plaatselijke markt uitbouwen. Met deze werking wil De Punt trendsetter zijn voor Vlaanderen. Wat doen ze? De Punt begeleidt bedrijven die projecten opzetten, waaruit duurzame tewerkstelling voortvloeit. De Punt geeft advies en ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan, waarbij tewerkstelling gecreëerd wordt voor mensen die het moeilijk hebben om een job te vinden. Daarnaast stelt de Punt expertise ter beschikking om deze tewerkstelling gesubsidieerd te krijgen. De Punt coacht werkzoekenden die een eigen zaak willen starten, brengt bedrijven uit de reguliere economie in contact met bedrijven uit de sociale economie en baat het Bedrijvencentrum regio Gent uit. Tot slot start De Punt innovatieve projecten op en is het incubator in de sociale economie. Ondernemers kunnen beroep doen op het netwerk van De Punt voor werving en selectie, coaching op de werkvloer, vorming en opleiding, loopbaanontwikkeling, diversiteit, Voor wie doen ze het? De Punt richt zich tot startende ondernemers en groeiende bedrijven in Oost Vlaanderen 31

32 SHA Steunpunt Handicap en Arbeid * SHA Steunpunt Handicap en Arbeid Leen Vannut Van Vaerenberghstraat Berchem Peter Debbaut Wat is het? Het Steunpunt Handicap en Arbeid (SHA) is opgericht in het kader van het impulsbeleid Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) en is een product van: GRIP vzw: Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap JKVG de werkbank vzw: Katholieke Vereniging Gehandicapten Jongerendienst VFG vzw: Vereniging van Personen met een Handicap Wat doen ze? Steunpunt Handicap en Arbeid vertrekt van de ervaringsdeskundigheid en knowhow van personen met een arbeidshandicap en hun organisaties. Het neemt de rol van bruggenbouwer op tussen de overheid, intermediairen en diensten, sociale partners en gebruikersorganisaties van personen met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast wil het samenwerken met andere structurele (VESOC-)projecten, van hen leren en hen versterken. Steunpunt Handicap en Arbeid biedt ondersteuning via: online informatie in de vorm van dossiers over Handicap en Arbeid een helpdesk, via of telefoon, waar u met allerlei vragen over handicap en arbeid terecht kan beantwoorden van alle vragen rond handicap en arbeid via de consulenten uitwerken vormingen en sensibiliseringsacties op vraag van de doelgroep Voor wie doen ze het? Het steunpunt heeft geen rechtstreeks contact met bedrijven of personen met een handicap, maar werkt op vraag van volgende consulenten: jobconsulenten van Jobkanaal diversiteitsconsulenten van de vakbonden projectontwikkelaars EAD en Leeftijd en Werk sectorconsulenten jobcoaches van de VDAB/GTB (Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst) andere actoren van het EAD-beleid 32

33 Steunpunt Lokale Netwerken * Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw (SLN) Marleen Velleman Reigerstraat Gent Wat is het? Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw (SLN) overkoepelt, ondersteunt en vertegenwoordigt de sector van de niet-commerciële aanbieders van opleiding, begeleiding en werkervaring etsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Samen met haar leden draagt SLN bij tot de ontwikkeling en bevordering van een actief arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid met het oog op het bevorderen van gelijke kansen en diversiteit, en het bestrijden en voorkomen van werkloosheid. SLN is voor het uitvoeren van haar opdracht erkend door de Vlaamse overheid en treedt op als representatieve gesprekspartner voor de sector. Wat doen ze? Via de website kunnen werkgevers, werknemers, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden informatie terugvinden over opleiding en werkervaring van kwetsbare doelgroepen in Vlaanderen. Voor een overzicht van de ledenorganisaties en hun aanbod, kan het repertorium geraadpleegd worden. Specifiek voor werkgevers bevat de website een rubriek met diensten die SLN-leden voor hen kunnen aanbieden. Verder e- genheidsbeleid in Vlaanderen. Voor wie doen ze het? Het Steunpunt Lokale Netwerken is actief sinds 1991 en werd opgericht om de derden te ondersteunen en het te vertegenwoordigen op Vlaams, lokaal en subregionaal niveau. Naast de vertegenwoordiging en belangenbehartiging op verschillende beleids- en overlegniveaus staat SLN ook in voor een goed informatiedoorstroming, voor visieontwikkeling en voor het opvolgen van actuele verschilldende stafmedewerkers zijn het aanspreekpunt voor d bieden practische en inhoudelijke ondersteuning voor de subregionale samenwerkingsverbanden 33

34 Unizo Unie van Zelfstandige Ondernemers Unie van Zelfstandige Ondernemers Eeklo Sylvie Welter Stationsstraat Eeklo Unie van Zelfstandige Ondernemers Gent Martien Van Oyen Lange Kruisstraat Gent Wat is het? De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) verenigt ongeveer ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel, van eenmanszaak tot groei-kmo uit alle sectoren. Daarmee is het de grootste ondernemersorganisatie van ons land. UNIZO behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners. De organisatie geeft ook advies en informatie aan haar leden en staat in voor opleidingen en netwerking. Wat doen ze? UNIZO telt een netwerk van elf regio's met drieëntwintig regionale UNIZO-kantoren. De medewerkers in de regionale kantoren verzorgen de belangenbehartiging en de coördinatie van de regionale en lokale UNIZOactiviteiten. Ze geven advies en informatie, begeleiden starters en staan in voor KMO-Contact, een speciale werking gericht op groei-kmo's. Op het vlak van diversiteit kan UNIZO het volgende aanbieden: HRM-coach: een referentie-website voor het HRM-beleid in KMO, met handige tools en tips om het personeelsbeleid te optimaliseren en meer rendement te halen uit uw medewerkers. Jobkanaal: een wervingsinstrument om gratis en op een efficiënte manier geschikte en gemotiveerde kandidaten te vinden voor een openstaande vacature in uw onderneming. De competenties van 50-plussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap kunnen perfect overeen komen met het functieprofiel waar u naar op zoek bent. Jobkanaal zorgt ervoor dat u gemakkelijker in contact komt met gescreende kandidaten uit deze groepen. tel:

35 Voor wie doen ze het? Unizo zet 35

36 VDAB * Arbeidsmarktbeheer VDAB Kongostraat Gent Werwinkel Eeklo Stationsstraat Werwinkel Aalter Stationsstraat Eeklo 9880 Aalter Werwinkel Deinze Markt Deinze Werwinkel Maldegem Bloemenstraat Maldegem Wat is het? De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wil als publieke dienstverlener sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt. Om die opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, training en opleiding en loopbaanbegeleiding. VDAB heeft als doel om werkgever, werkzoekende en werknemer met elkaar in contact te brengen en staat werkzoekenden en werknemers bij wanneer ze op zoek zijn naar een (andere) passende job en/of opleiding. De dienst helpt werkgevers in hun zoektocht naar de passende werknemer, heeft eigen locaties en competentie-/opleidingscentra en is partner in de Werkwinkels. Wat doen ze? VDAB heeft een zeer uitgebreide werking en takenpakket, van inschrijvingen over clië t- (een aanbesteding waarbij de volledige trajectbegeleiding wordt toevertrouwd aan externe organisaties). Om haar opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren beschikt de VDAB over verschillende middelen en dienstverleningen: VDAB-Arbeidsmarktbeheer basisdienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers (in de Werkwinkel) begeleiding (preventieve en curatieve werkzoekenden, 50+-club voor oudere werkzoekenden, inwerking, arbeidsgehandicapte werkzoekenden, jongeren, allochto bemiddeling naar de arbeidsmarkt 36

37 het geven van informatie over vacatures: in de WIS-computer (WerkzoekendeInformatie- Systeem) zijn vacatures met hun vereisten én werkzoekenden met hun kwalificaties in een vacaturebank aan elkaar gekoppeld VDAB-Arbeidsmarktregie projecten in samenwerking met partners tendering/uitbesteding bijhouden van statistieken, vooral met oog op het achterhalen van trends in werkloosheid en tewerkstelling, zodat VDAB de overheid kan adviseren VDAB-Competentiecentra het geven van (beroeps)opleidingen aan werkzoekenden, voor onder andere de zogenaamde kansenberoepen of voor jobs die moeilijk ingevuld raken het stimuleren van bijscholing, omscholing en opleiding loopbaanbegeleiding opleiden van werknemers geven van sollicitatietraining via de Jobclub (zie ook infopagina VDAB- Competentiecentrum) VDAB-Sollicitatiehuis: biedt alle werkzoekenden gratis de nodige infrastructuur en hulp aan om nog efficiënter en met meer succes te kunnen solliciteren. Het Sollicitatiehuis vindt u op de Industrieweg 64 in Wondelgem (naast het Competentiecentrum) Voor wie doen ze het? VDAB helpt alle werkgevers, werknemers en werkzoekenden 37

38 VDAB * Competentiecentra VDAB Competentiecentrum Gent Industrieweg Wondelgem Mai Zetterlingstraat Gent VDAB Competentiecentrum Eeklo Stationsstraat Eeklo VDAB Competentiecentrum Maldegem Bogaardestraat 168F 9990 Maldegem Wat is het? Een Competentiecentrum is een opleidingscentrum van de VDAB. De Competentiecentra zijn over het hele Vlaamse land te vinden. VDAB organiseert honderden praktijkgerichte opleidingen, die allemaal gericht zijn op reële werksituaties: cursisten krijgen geen algemene vakken en overbodige theorie, maar dingen die in een nieuwe job effectief zullen kunnen toegepast worden. Hoe beter opgeleid, hoe groter de kans om snel werk te vinden. Wat doen ze? Cursisten kunnen er opleidingen volgen in alle economische sectoren: zowel voor bedienden, als voor functies in de bouw, industrie of de social profitsector. Ook taalopleidingen en Nederlands voor anderstaligen zijn in het aanbod opgenomen. Verschillende leervormen worden gehanteerd: groepsleren, open leren, afstandsleren en webleren. De opleidingen zijn praktijkgericht, op maat, aangepast aan de persoonlijk behoeften én de eisen van het moderne bedrijfsleven. In de Competentiecentra kan men ook terecht voor sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding, certificering en informatieverstrekking. In de VDAB-opleidingendatabank, die online geraadpleegd kan worden, vindt u uitgebreide info over de opleidingen. Voor wie doen ze het? Het VDAB Competentiecentrum is er voor alle werkzoekenden, maar ook op aanvraag voor werknemers of op initiatief van de werkgever. Werkzoekenden volgen normaliter een cursus tijdens de kantooruren. De opleidingen zijn gratis. Werknemers krijgen opleidingen op zaterdag, avonds of tijdens de werkuren. De kostprijs is afhankelijk van het aanbod. 38

39 Agentschap Ondernemen * Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35/ Brussel Wat is het? Het Agentschap Ondernemen, begin 2009 ontstaan uit de fusie van het Agentschap Economie en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO), is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. In elke Vlaamse provincie staat een team van enthousiaste medewerkers, ondersteund door de hoofdzetel in Brussel, ondernemers met raad en daad bij. Wat doen ze? Het Agentschap Ondernemen wil de ondernemer maxima strategie en ontwikkeling, van start tot overname het zoeken naar een gunstige vestigingsplaats advies rond bedrijf en proces, van milieu-en energieadvies tot ICT, intellectuele eigendom of design wegwijs maken in het kluwen van wetgeving en vergunningen advies bij de zoektocht naar financiering of subsidies Het Agentschap beschikt over een subsidie-enveloppe van 300 miljoen euro om bedrijven en bedrijfsorganisaties te ondersteunen. Het bouwt haar dienstverlening verder uit in nauw overleg met bedrijfsorganisaties, lokale overheden en andere die op dezelfde terreinen actief zijn. Voor wie doen ze het? Het Agentschap Ondernemen is er voor elke ondernemer in Vlaanderen 39

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS Hoe divers is een diversiteitsbeleid? letters en cijfers : 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS André Raemdonck regiocoördinator GRG SERR Gent en rondom Gent Seminariestraat

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleggen en adviseren de Vlaamse werkgevers en werknemers over thema s die tot het Vlaamse bevoegdheidsniveau

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Project regierol niet-centrumsteden SERR-RESOC MLS FabienneVanquickenborne 1 Werkloosheidscijfers: Algemeen overzicht vgl april 2010: Vlaams Vlaams Provincie Provincie

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Inleiding Artikel zestigers zijn werknemers van het OCMW die vandaag in hun hoedanigheid van artikel

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Pro Natura is een netwerk dat bestaat uit vzw Econet Vlaams-Brabant afdeling Pro Natura, vzw Pro Natura Oost-Vlaanderen, vzw Pro Natura Sociale

Pro Natura is een netwerk dat bestaat uit vzw Econet Vlaams-Brabant afdeling Pro Natura, vzw Pro Natura Oost-Vlaanderen, vzw Pro Natura Sociale Pro Natura is een netwerk dat bestaat uit vzw Econet Vlaams-Brabant afdeling Pro Natura, vzw Pro Natura Oost-Vlaanderen, vzw Pro Natura Sociale Werkplaats, vzw Ecofonds en CVBASO Kasteelhoeve Poeke. Onder

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+

SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+ SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+ Context Via het VESOC-akkoord Uitbreiding van de systematische aanpak 50+ van januari 2011 werd het belang van het akkoord Samen op de Bres voor 50+ (oktober

Nadere informatie

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK 1 AFBAKENING 2 BEGRIPSOMSCHRIJVING CONCULLEGA: Samentrekking van 'concurrent' en 'collega : Ondernemer die dezelfde producten of diensten aanbiedt.

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent 16 maart 2015 Inleiding Luc Decavel Voorzitter SERR Zuid-West-Vlaanderen Rapportering Streekpact

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 1 Huidig EAD-beleid Vesoc (1998) - positieve actieplannen: categoriaal Vesoc (2002) - diversiteitsplannen: geïntegreerd en inclusief + Pact van Vilvoorde:

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie