Opgeruimd staat netjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgeruimd staat netjes"

Transcriptie

1 België-Belgique P.B Turnhout 1 8/5507 Informatieblad van LBC-NVK en EN ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE voor onze leden werkzaam bij Janssen Pharmaceutica Verschijnt driemaandelijks - Jaargang 30 nr 87 - september 2013 Afgiftekantoor Turnhout - Goedkeuringsnr P Opgeruimd staat netjes VU: LBC-NVK, Werner Sels, Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout ACV-BIE, Peter Goris, Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout Misschien heb je op 15 september meegedaan aan de Rommelmarkt, of gaf je de voorkeur om je spulletjes weg te schenken aan Moeders voor Moeders. in ieder geval: opgeruimd staat netjes. Dat moet ook onze werkgever gedacht hebben bij enkele recente ontslagen, waarbij wij toch wel heel wat vragen hadden en nog steeds hebben. Janssen laat geen kans onbenut om zijn blazoen terug op te poetsen en een positief imago op te bouwen. Via diverse sportactiviteiten, goedkeuring van nieuwe medicamenten of sponsoring van goede doelen, probeert Janssen positief in de kijker te komen. Ook als werknemer ben je in de ogen van onze campus management pas echt een waardevolle medewerker niet als je prima werk aflevert, wat sowieso van je wordt verwacht maar als je ook een positieve inbreng hebt en je buiten (of onder) je uren bezighoudt met één of ander goed doel. Meer en meer wordt je geëvalueerd en soms zelfs afgerekend op je performance. Ons bedrijf maakt komaf met zijn oude waarden ; jarenlange inzet wordt niet meer gewaardeerd; onze managers zien niet verder dan hun neuzen lang zijn en vermits het een trend is om niet te lang in eenzelfde functie te blijven, kan je het hen bijna niet kwalijk nemen dat ze niet op de hoogte zijn van je eerder getoonde kwaliteiten. Meer dan ooit is het daarom van belang om tijdig je persoonlijke issues aan te kaarten bij een militant, om ongeregeldheden in je afdeling te melden en je te laten bijstaan door een délégée wanneer je voor een heikel gesprek gevraagd wordt. Verder in dit nummer: Zomertijd Vanbreda Neem je tijd voor veiligheid Jouw inbreng telt Hoe werkt het vastkliksysteem voor SWT? Een verlenging van het sociaal plan Het eenheidstatuut gewikt en gewogen Geel nieuws Afscheid nemen bestaat niet Vakantieregeling 2014

2 Zomertijd komkommertijd? Toch leek voor Tom Heyman het ogenblik gekomen om een déjà vu te lanceren in zijn herderlijke brief van juni 2013: Veiligheid gaat voor alles! Het is zeker niet de eerste maal dat de hoge directie hierover een dergelijk schrijven richt aan alle medewerkers. Terecht trouwens dat hierop wordt gereageerd vanuit ACV door te wijzen op de tijdsdruk waarmee de werknemers worden geconfronteerd en de verantwoordelijkheid van de afdelingschef(kes) die niet goed weten hoe daarmee om te gaan. Het is dan ook niet te verwonderen dat soms bijnaongevallen niet meer worden gemeld uit al-dan-niet-terechte vrees voor mogelijke persoonlijke gevolgen. Heyman vreest dat het nog wel enkele jaren kan duren eer we uit de crisis geraken. De energiekosten en (hoe kan het ook anders) de loonkost spelen ons parten. We laten Tom nog even aan het woord: De werkgever, de werknemersbewegingen (zou hij de vakbonden bedoelen of de KWB? nvdr), de andere sociale partners en de regeringen moeten samen zorgen voor een goed ondernemersklimaat. De moeder van alle verkiezingen in 2014 zint hem ook niet want iedere aanloop naar verkiezingen zijn onzekere periodes voor het economische leven. De interne competitie binnen J&J gaat dan weer o.m. over waar er wordt geïnvesteerd. trend inluiden? Werd het huldigen van personeelsleden ook uitbesteed? Och, ik heb ook nog liggen rommelen in mijn boeken, oude platen en cd s. Kwestie van toch wat bijeen te zoeken om te kunnen verkopen op de 2de rommelmarkt op parking zuid. Het is immers slimmer om zelf voor een bonus te zorgen. Ik heb nog wat gevonden ook: een hele reeks cd s met diverse variaties op de Gemba. En moet je nu weten, ik geraakte ze aan de straatstenen niet kwijt. Vanbreda... een partner die er een eigen regelgeving op na houdt! Je situatie: Je werd opgenomen in het ziekenhuis en koos voor een ziekenhuis waar de kosten rechtstreeks via MEDI-link werden afgerekend; je hield nauwkeurig alle rekeningen (van dokters en medicatie) bij, van een maand voor de ingreep tot 5 maanden na de ingreep. Na tussenkomst van het ziekenfonds was je er van overtuigd dat uw hospitalisatieverzekering je de resterende kosten zou terugbetalen, ten minste als ze voldeden aan de voorschriften opgenomen in 2 Gelukkig maar, aldus Tom Heyman, Toelichting bij de hospitalisatie- 3 Maar nadat Tom Heyman deze kijkt J&J ook naar het gunstige verzekering (zie HR-website, Vanbreda betaalt geen dokters- Niets van deze regelgeving beklemmende bezorgdheid voor fiscale klimaat (bedoelt hij de bij voordelen). kosten terug waarvan de meerprijs vinden we terug in ons aller veiligheid uitschreef notionele intrestaftrek?) in België, een gevolg is van, een onze toelichting bij had hij op 29 juli ook nog tijd goed opgeleide en creatieve mensen Overtuigd dat alles volgens de gemaakte afspraak. Hierin zit het hospitalisatieplan! voor een zomerbabbel met en een goede infrastructuur. regels gebeurde diende ik de ook de meerprijs vervat die je Na wat briefwisseling werd Made in Kempen. Top Heyman besluit zijn zomerbabbel onkosten in bij Vanbreda. betaald voor een consultatie uiteindelijk het resterend bedrag met We hebben hier een Een maand later schreef Vanbreda na 18u s avonds. van de onkostennota ook vergoed. De herstructurering en reorganisatie prachtige campus, veel goede een bedrag over op mijn rekening. van 2009 heeft me bloed, zweet en mensen en een sterk managementteam. Tot mijn verbazing klopte dit Misschien houden zij ook Je recht: tranen gekost en ook vele slapeloze Ik werk met fierheid en bedrag niet met datgene wat ik rekening met een bezoek aan Als werknemer moet je weten dat nachten. We zijn door een moeilijke plezier met hen samen. had ingediend. Daar had ik toch een geconventioneerde arts of je recht hebt op de afspraken die periode gesparteld, maar hebben Wij kunnen ons dan ook enkel graag het fijne over geweten een niet-geconventioneerde arts, de syndicale delegatie gemaakt Janssen Pharmaceutica een nieuw gelukkig prijzen en hopen op een maar hiervan hebben we nog heeft met Janssen Pharmaceutica. elan gegeven. Met succes, want de fijne toekomst?, denk ik dan. Een telefoontje dan maar geen bewijzen. Wat onze werkgever daar verder laatste jaren gaat het de positieve Hoewel het eenzijdig opzeggen Vanbreda heeft met Janssen mee doet is hun verantwoordelijkheid. kant op, aldus Tom Heyman. van bepaalde afspraken door de Pharmaceutica een polis afgesloten, Wat betreft medicatie hebben Hij verwijst o.m. naar de behandeling directie mij dan weer verontrust wat mij al verwonderlijk leek. Want wij weet van het feit dat vrij Indien je merkt dat je afrekening van type 2 diabetisch en een nieuw maar plots klinkt daar dan weer een polis die had ik nog nooit te verkrijgen medicamenten niet klopt, contacteer dan een geneesmiddel tegen tuberculose. die geruststellende muziek van gezien en daar leken uiteindelijk (volgens experts zijn dit medicamenten ACV- of LBC-afgevaardigde. Ook is hij uiterst tevreden met de de Gemba. andere afspraken in te staan dan van de categorie D), Hij zal niet alleen voor de oplossing diverse erkenningen die Janssen in de toelichting rond het hospitalisatieplan zelfs op doktersvoorschrift, zorgen, maar op deze manier Pharmaceutica te beurt vielen. Ook viel me nog op dat blijkbaar dat wij als werknemer kunnen aanzien worden als krijgt hij ook zicht op het aantal Aan een leuk verhaal is er ook wel de burgervader van Beerse het kunnen nalezen. Een greep uit vrij gekocht en in dit geval foutieve terugbetalingen. een maar en die maar komt altijd nodig vond om een verdienstelijk die misschien nog veel meer betaald Vanbreda een gedeelte terecht in diezelfde hoek (waar werknemer van Janssen te huldigen onbekende afspraken: van het remgeld niet terug. nogal eens de klappen vallen). bij het standbeeld van dr Paul Janssen. Zou dit ook een nieuwe

3 Neem je tijd voor veiligheid! Het klinkt zo simpel: veiligheid voor het bedrijf maar nog meer is dit kunnen gebeuren - gebruikt boven alles. Maar in de praktijk voor jezelf. worden om mensen een beetje de is dat vaak anders. Zelfs als Ook merken wij dat er vaak bij schrik op het lijf te jagen. Het is alle beschermingsmiddelen het ontwerp van installaties voor de getroffen personen al erg in huis zijn en alle veiligheidsvoorschriften onvoldoende wordt nagedacht genoeg om het persoonlijk leed en procedures over de praktische haalbaarheid te verwerken om dan nog eens netjes op papier staan en van het nodige onderhoud of zelfs wat inbreuken op hun privacy te gekend zijn, nemen velen toch over het dagdagelijkse gebruik van moeten verwerken. nog risico s. Doordat ze even de installaties. Ook hier een oproep snel iets willen oplossen, op om nergens aan te beginnen waar Wij hebben dan ook op de daaropvolgende oude routines vertrouwen, of je ook maar enigszins beroep comité-vergaderingen gewoon niet alert genoeg zijn. moet doen op je gezond verstand onze verontwaardiging laten blijken, Vaak zelfs nog zonder dat ze omdat de procedures je onmogelijk waarvan acte. zich daarvan bewust zijn. maken om je werk uit te voeren. Uiteraard laat je wel weten aan Wij hopen ook dat de brief van Tom je leidinggevenden hoe jij het zou niet tot resultaat heeft dat jullie aanpassen om het toch veilig te geen aangiftes meer zouden doen kunnen doen. Als men het codewoord van ongevallen of bijna ongevallen, Het klinkt zo simpel ; zo begint gehoord probleem. Maar dit kunnen kost tevoorschijn haalt dan hoe klein die ook mogen wezen. de brief van onze CEO die je op we uiteraard niet inroepen als we toon je maar even de brief van Tom. Het is en blijft belangrijk om de 4 12 juni in je brievenbus kreeg en de brief van Tom ter hand nemen. Ook je leidinggevenden hebben reden te kennen en alzo aanpassingen 5 ook op intranet nog kon nalezen deze gekregen en zouden wakker te kunnen doen indien nodig. (ondertussen is hij niet meer terug Je persoonlijke gezondheid en geschud moeten zijn. te vinden in de archieven. NVDR) - veiligheid staan voor ons op de We hebben procedures bij de vleet. eerste plaats. Houd dus steeds in Uiteraard gebiedt de eerlijkheid Procedures waarvoor we de nodige je achterhoofd dat geen enkele ons u mede te delen dat ook opleidingen hebben gekregen. taak of activiteit zo dringend of wij wel zaken zien die niet geoorloofd Hiervoor tekenen wij toch af. belangrijk is dat ze enig letsel kan zijn. Deze kunnen ook wij We kennen ze dus, zijn verplicht verantwoorden. Wees dus steeds niet accepteren en we vragen deze toe te passen en toch nemen alert, meld onveilige situaties of dus aan eenieder om eens even we volgens onze werkgever nog onveilige systemen aan je leidinggevende zichzelf te evalueren op mogelijke onnodig risico s. of preventiecollega s. gebruiken en/of handelingen die Durf je collega aan te spreken als mogelijks beter kunnen. De oproep Wat is hier toch aan de hand? je onveilig gedrag ziet. van Tom om je collega s attent te Zijn wij echt zo hardleers? Vervallen maken op onveilige handelingen wij echt terug in oude gewoontes Bij deze dus ook van ons een zouden wij hier willen herhalen. of ligt de oorzaak ergens anders? oproep aan ieder van jullie, Voel je ook niet be- of veroordeeld maar met een ander accent: als een collega je hierover aanspreekt. Wij zijn er alvast van overtuigd dat Doe AUB alles wat men van je Als je niet onmiddellijk begrijpt niemand hier gewild en onnodig vraagt volgens de geldende waarom je collega vindt dat iets risico s neemt met gevaar voor procedures of dat nu onrealistisch niet kan, praat er dan samen over. eigen gezondheid en welzijn. is of niet, tijd kan geen issue zijn. Samen maken wij er dan wel een Wel zijn wij er van overtuigd dat Teken ook geen opleiding af indien veilige werkplek van. niet alles altijd en overal kan worden je echt niet zeker bent of je ze wel toegepast zoals de procedures begrepen hebt maar vraag om een Waar wij niet achter staan, is dat voorschrijven. Dit heeft vaak meer meer diepgaandere opleiding. spijtig gebeurde ongevallen - dan 1 reden. Tijdsdruk is een veel Het is nu eenmaal belangrijk zonder analyse van het waarom

4 Jouw inbreng telt! RAPSY, jouw inbreng telt! En hoe! De welzijnswet bepaalt dat de werkgever ertoe gehouden is de nodige maatregelen te treffen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te voorkomen. Onze werkgever gaat er prat op dat hij enorme bezorgd is om het welzijn van zijn werknemers. De voorbije jaren zijn er heel wat inspanningen geleverd, samen met ons als werknemersafvaardiging, om een meetinstrument te ontwerpen dat psychosociale belasting zou kunnen opsporen: RAPSY. Ook deze voorafgaande- In april van dit jaar heeft onze Campus hiermee zelfs een door J&J uitgereikte duurzaamheidsprijs in de wacht gesleept. We lazen hierover: en voor de groep zelf, maar het kan ook zijn dat de groep aan anderen doorgeeft wat ze nodig heeft om welzijn te verbeteren. Andere zijn bv. hogere leiding of andere groepen waarmee wordt samengewerkt. Bijkomend kan het ook gaan om HR of preventiedienst, Na een ontslag in de Farmaafdeling, ontstond er heel wat commotie en verwarring over de gevolgde afspraken m.b.t. RAPSY. Wij hebben heel wat gesprekken gevoerd met mensen van de betrokken afdeling, ook met HR en met leidinggevenden. En ook al kunnen we beamen dat alle regels van het RAPSY-gesprek gevolgd voor haar beleidsfunctie als Paps en blijven bereid om constructief verder te werken aan het nieuwe welzijnsbeleid. We blijven geloven in het RAPSY-proces, maar vragen concreet om de RAPSY-gesprekken tijdelijk op te schorten tot we in de werkgroep psychosociaal welzijn en het CPBW de nodige veiligheden hebben kunnen inbouwen, zodat het vertrouwen in RAPSY hersteld kan worden. We stellen ons echt wel vragen bij de aanpak van onze leidinggevenden en onze HR-mensen. Hebben ze wel voldoende achtergrond meegekregen over bedoeling van de welzijnswet, over hun rol in het RAPSY-gebeuren en de cruciale Voorafgaandelijke risicoanalyse Enerzijds moet de werkgever, zelfs vooraleer er zich incidenten voordoen, met de hulp van de preventieadviseur die gespecialiseerd is in de psychosociale aspecten van het werk, een risicoanalyse uitvoeren waarbij onder meer de factoren worden bepaald die het ontstaan van situaties die een psychosociale belasting veroorzaken (stress, geweld, pesterijen, bepaalde soorten conflicten ) beïnvloeden en de primaire, secundaire en tertiaire functies bij het programma. Naast een vermindering van de stress op de campus draagt RAPSY ook bij tot de Healthy Future Goals 2015 van J&J en tot de verbeterings- 6 lijke risicoanalyse is door de In de categorie Global Health programma s die voortvloeien uit zijn, betreuren we toch ten zeerste nood aan veilig kunnen praten preventiemaatregelen treffen 7 wet opgelegd, zie tekstbox, pag 7. Excellence Award ging de prijs naar de Credo-enquête. de verdere afloop. We hebben binnen die praatgroep? En indien ja, die nodig zijn op het niveau het project RAPSY: Welzijn op onze sterke verontwaardiging wat bezielt hen dan om die veilige van de organisatie, de groep het werk. Neem het woord! van Zoals deze tekst laat begrijpen en geuit in het comité van juni: cocon te doorbreken? of het individu. de Janssen Campus België. Na de dat was ook steeds ons uitgangspunt In de voorlaatste en laatste WPSW intensieve reorganisatie van de - is RAPSY bedoeld om het en ook vorige comité s, noemden Wij nemen het niet dat RAPSY De risicoanalyse zal dan voorbije jaren, die heel wat angst welzijn van de werknemers te we al enkele negatieve voorvallen, misbruikt wordt om werkgerelateerde toelaten de preventiemaat- en wantrouwen veroorzaakte, verhogen. Nergens in de welzijnswet die door werknemers gezien ongeregeldheden te regelen op te sporen op het ontwikkelde Janssen een interactief staat er iets over sanctione- worden als het resultaat van sanctioneren, hiervoor bestaan o.a. niveau van de organisatie, programma onder de naam RAPSY: rende maatregelen en in heel de RAPSY-gesprekken. Deze perceptie de functioneringsgesprekken en de groep of het individu Risico-Analyse Psycho-Sociaal voorbereiding en gesprekken om is zeer sterk aanwezig op de tussentijdse evaluaties. Wanneer waardoor er een einde kan Welzijn. Medewerkers namen deel tot RAPSY te komen, is er met werkvloer en het wantrouwen in een werknemer zijn werk niet worden gesteld aan de situatie aan groepsdiscussies om hun geen woord gerept over eventuele RAPSY is dan ook enorm groot. naar behoren uitvoert, dient een die de psychosociale belasting sterke punten te achterhalen, strafmaatregelen. Naar onze mening is dit het gevolg leidinggevende deze onmiddellijk heeft veroorzaakt evenals de doelgebieden te bepalen om het van falende beleidssystemen en tot de orde te roepen. Wij roepen primaire, secundaire en tertiaire welzijn te verhogen, strategieën In de RAPSY-gesprekken wordt zouden directie en HR hierin de werkgever dan ook op om preventiemaatregelen die de te ontwikkelen om aan moeilijke een welzijnsanalyse opgesteld, hun verantwoordelijkheid moeten dringend onderscheid te maken preventie in de onderneming werkomstandigheden het hoofd dit gebeurt zonder leidinggevende nemen. Gezien de psychosociale tussen welzijnfactoren en correcte zullen verbeteren op het niveau te kunnen bieden en uiteindelijk om een open en veilige spreekomgeving expert de verantwoordelijkheid uitvoering van het werk! van de organisatie, de groep de bedrijfscultuur om te vormen te waarborgen. van het laatste ernstig incident of het individu. tot een cultuur die open en ondernemend De voornaamste punten uit het op zich nam, is ons vertrouwen is. Belangrijke aspecten groepsgesprek worden na afloop dermate verminderd dat we haar van het programma zijn het samen met de leidinggevende niet meer kunnen erkennen in de uitbouwen van een structuur rond doorgenomen. dubbele rol van Paps (preventieadviseur de beste praktijken op het gebied Het is de groep zelf die acties ter psychosociaal welzijn) en van psychosociaal welzijn en het verbetering van het welzijn formuleert. vertrouwenspersoon. We nemen betrekken van alle niveaus en Dit zijn acties door aan dat dit geen gevolgen heeft

5 Hoe werkt het vastklikprincipe voor SWT? Terwijl het sociaal overleg zich moeizaam voortzet, heeft de Nationale Arbeidsraad op 28 maart 2013, twee langverwachte CAO s betreffende het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) afgesloten. CAO nr. 105 verlengt het SWT op 58 jaar omwille van medische redenen en CAO nr. 106 verlengt het SWT op 56 jaar na nachtarbeid of met een medisch attest in de bouwsector. (onderaan dit artikel geven we een korte uitleg over deze 2 CAO s.) Terzelfdertijd werd ook CAO nr. 107 ondertekend die het vastklikprincipe verder regelt en een attestprocedure invoert. Sedert 14 oktober 2012 konden werknemers reeds hun recht op toegang tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vastklikken. Dit betekent dat werknemers die tijdens de geldigheidsduur van een CAO voldoen aan de leeftijden loopbaanvoorwaarden, maar ervoor kiezen om te blijven werken, het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag toch behouden. bedrijfstoeslag). Die aanvullende vergoeding is immers een basisvoorwaarde om recht te hebben op SWT (brugpensioen). Er moet vermeden worden dat een werknemer zich beroept op het kliksysteem op een ogenblik dat de toepasselijke SWT-cao reeds afgelopen is en hij op dat moment geen beroep kan doen op een aanvullende vergoeding. Wat zijn de voorwaarden? de werknemer moet op een bepaald ogenblik in zijn loopbaan voldaan hebben aan de leeftijdsen loopbaanvoorwaarden die gelden na 31 december 2011 en gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012 of kan de CAO zijn gesloten na 31 december 2011 op voorwaarde dat het gaat om een ononderbroken verlenging van een collectieve arbeidsovereenkomst of een collectief akkoord, gesloten en neergelegd vóór 1 januari CAO 107 legt ook de procedure vast die gevolgd moet worden voor dit kliksysteem. Vóór het ontslag kan de werkgever de werknemer schriftelijk vragen of hij voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben Vraagt de werkgever dit attest op voorhand aan de werknemer en laat de werknemer na dit aan te vragen, of aan de werkgever te overhandigen, dan verliest de werknemer zijn recht op een vastklikking. De werkgever moet uiteraard wel kunnen bewijzen dat hij om dit attest verzocht heeft. Kan de werkgever niet bewijzen dat hij om dit attest heeft verzocht vóór het ontslag of gaat hij over tot ontslag vóór hij het attest heeft ontvangen, dan behoudt de werknemer zijn recht op aanvullende vergoeding. met ernstige lichamelijke problemen die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken of daarmee gelijkgestelde werknemers. Deze nieuwe CAO geldt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 voor SWT die ingaan vanaf 1 januari CAO nr. 106: Vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 voorziet deze CAO in de verlenging of invoering van het SWT voor werknemers vanaf 56 jaar die een beroepsverleden hebben van 33 jaar en die: werkzaam zijn geweest in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt 8 die zijn vastgelegd in een CAO op SWT. Zo komt hij niet voor zijn (attest arbeidsgenees- 9 Het is immers mogelijk dat de desbetreffende CAO niet langer van toepassing is op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Het is ook mogelijk dat de werknemer, door langer te werken, niet meer in aanmerking komt omdat de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden ondertussen strenger zijn geworden. Met het kliksysteem kunnen deze werknemers hun recht op SWT vastklikken. Dit kliksysteem is enkel van toepassing op het SWT vanaf 60 jaar (algemeen stelsel volgens CAO nr. 17) of vanaf 58 jaar (stelsel lange loopbaan). inzake het SWT vanaf 60 jaar of het SWT vanaf 58 jaar na een lange loopbaan. het ontslag moet gebeuren door de werkgever waarmee de werknemer verbonden was op het ogenblik dat de werknemer heeft voldaan aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden vastgelegd in de toepasselijke CAO. Als de werknemer tussen het tijdstip van het vastklikken van het recht en het ontslag van werkgever verandert, zal hij zich dus niet kunnen beroepen op zijn recht dat hij heeft laten vastklikken bij de vorige werkgever. verrassingen te staan. De werknemer heeft na ontvangst van deze schriftelijke vraag een kalendermaand de tijd om een attest aan te vragen bij de betalingsinstelling van zijn keuze. Het attest zal uiteindelijk worden opgesteld door de RVA. Na ontvangst van dit attest beschikt de werknemer opnieuw over een kalendermaand de tijd om het attest te bezorgen aan de werkgever. Het attest moet aangetekend verstuurd worden of worden afgegeven met het dubbel ter ondertekening van een ontvangstbewijs. Dit attest is Alle andere regels met betrekking tot het SWT worden bepaald door de CAO die van toepassing is op het ogenblik van het ontslag en dus niet door de CAO die recht geeft op vastklikking, tenzij er op het ogenblik van het ontslag geen CAO van toepassing is. In dat geval blijft de CAO die van toepassing is op het ogenblik van het vastklikken, van toepassing. CAO nr. 107 treedt in werking vanaf 1 april De nieuwe regels zijn van toepassing op ontslagen vanaf 14 oktober 2012 en waarvoor een formulier C4 SWT bij de RVA wordt ingediend vanaf 1 april heer vereist dat de ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigt) minstens 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid hebben gewerkt. Dit betekent dat de sectoren opnieuw CAO s van 2 jaar kunnen sluiten die voorzien in deze mogelijkheid van SWT. Indien de sector geen CAO sluit, zal de werknemer geen recht hebben op SWT; Bronnen: Deze aanpassing van de reglementering had tot nu toe echter enkel betrekking op het statuut in de werkloosheid. CAO nr. 107, voert nu een gelijkaardig kliksysteem in voor het recht op de aanvullende vergoeding (de zogenaamde op het ogenblik van het verzoek van de werknemer om het recht te laten vastklikken moet een CAO of collectief akkoord bestaan. Voor het SWT vanaf 58 jaar na een lange loopbaan moet deze CAO bovendien zijn bindend voor de werkgever die erom gevraagd heeft. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kunnen zowel de werkgever als de werknemer voor verrassingen komen te staan. CAO nr. 105 verlengt de NAR-CAO nr. 91 die geldig was tot en met 31 december 2012 met 2 jaar. Deze regeling geldt voor werknemers vanaf 58 jaar met 35 jaar beroepsloopbaan die erkend zijn als mindervalide of werknemers

6 Een addendum aan de cao sociaal plan? Terwijl een nieuwe ondernemings- CAO op zich laat wachten - er valt ook niet veel te onderhandelen, zeker niet zolang er sectoraal vlak nog steeds geen akkoord is in de chemie hebben we hier op de en de mogelijkheid geboden tot vrijwillig vertrek, maar daar had onze werkgever geen oren naar. Wat we bekomen hebben is een herschrijving van de bestaande herstructurerings-cao in een Heb je nog vragen over deze aanpassingen en/of voel je dat er iets rommelt op je afdeling, aarzel dan niet om een militant aan te spreken. 10 Campus al heel wat gesprekken gevoerd om de bestaande CAO sociaal plan 2010/2013 te verlengen en te optimaliseren. De aanleiding voor deze CAO was de aankondiging op een extra ondernemingsraad van 13 juni over de globale reorganisaties die een eerste duidelijke impact hebben binnen R&D, EHS en IT ; het betrof 18 functies: 10 binnen R&D en 8 bij IT; de 5 betrokken medewerkers binnen EH&S zouden allen een nieuwe functie kunnen innemen. Wij waren vooral bezorgd over deze medewerkers, maar ook over de eventueel nog komende wijzigingen en kleine herstructureringen in ons bedrijf ; want hebben niet alle toekomstige geïmpacteerden recht op een billijke ontslagvergoeding, zonder dat hier telkens sprake is van een collectief ontslag? Het liefst hadden we afspraken gemaakt voor onbepaalde duur addendum dat geldig is tot 31 december De focus ligt op maximale hertewerkstelling en dit wil onze werkgever bekomen via het pas opgerichte Talent Fit Center, waarbij ze aangepaste modaliteiten zullen toepassen omwille van organisatorische wijzigingen; vb. een score 5 op je evaluatie is een instapvoorwaarde die bij toepassing van de CAO niet gehanteerd wordt. (dat die voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het TFC zelfs bestond, daar zijn we eerder toevallig achtergekomen. NVDR) Mensen die na de vastgestelde begeleidingsperiode nog geen nieuwe job hebben gevonden, kunnen onder dezelfde voorwaarden vertrekken als beschreven in de bestaande herstructureringscao. Wij hopen evenwel dat deze piste zoveel mogelijk kan vermeden worden. Het volledige addendum is mee opgenomen in deze editie. 11

7 12 13

8 14 15

9 16 17

10 18 19

11 Het eenheidsstatuut gewikt en gewogen De 7 verschillen tussen arbeiders en bedienden, waarvan we zo actief wilden dat ze zouden weggewerkt worden, zijn nog niet weggewerkt. De halstarrige houding van de werkgevers in dit dossier maakte het sociaal overleg onmogelijk en dus werd het noodzakelijk dat Monica De Coninck bemiddelde. Op die manier is een compromistekst tot stand gekomen waarin toch nogal wat elementen zitten die ons totaal niet zinnen, maar evengoed ook enkele aspecten die in een Hier volgt een korte duiding: 20 rechtstreekse onderhandeling 3) Op 20 jaar anciënniteit contracten, maar ook op de oude 21 met de werkgevers niet tot wordt de opbouw vertraagd. contracten voor de periode vanaf stand zouden gekomen zijn. de inwerkingtreding van de nieuwe Maar vermits het werk nog niet Deze elementen vormen samen bepalingen. af is (is syndicaal werk ooit af?) een interprofessioneel vastgelegd Dit betekent dat de nieuwe willen we ook niet ontwapenen wettelijk maximum. Deze blokkering bedienden met een jaarloon boven en blijven we alert én actief. om nieuwe rechten te onderhandelen de prijs betalen van deze is een aanslag op het sociaal overleg, gelijkschaling bedienden-arbeiders. dat men tegelijkertijd verwijt niet Zij vallen immers terug op het meer te functioneren. Deze maatregel nieuwe wettelijke systeem. Gelukkig maakt overleg onmogelijk en is er voor de reeds in dienst zijnde onwettelijk! Zoals dat ook al inzake bedienden een vastkliksysteem de loonnorm gebeurde. Een wet voorzien op basis van de rechten die onderhandelde verbeteringen die bestaan/bestonden op 1 januari onmogelijk maakt, kan voor ons 2014 volgens de bestaande regels. niet. Temeer daar er wel uitzonderingen Nadien volgen ze bij opzeg de kunnen onderhandeld verdere opbouw op basis van worden om de minimumbepalingen de nieuwe regels. niet toe te passen. Werknemers die in een arbeidersstatuut Geen proeftijd met verkorte opzeg zijn tewerkgesteld zullen meer. Omdat de verkorte opzeg volgens vaststaand tijdspad een tijdens de proeftijd van 1 week recht verwerven op een gelijkaardige (die voor bedienden gewoonlijk bescherming tegen ontslag 6 tot zelfs 12 maanden bedraagt) als een werknemer die met niet meer voorzien is, wordt de eenzelfde anciënniteit voor zijn tragere opbouw zeker gedurende gehele tewerkstelling bij dezelfde W E G DE T ME WEG ME T T DE D 1. Opbouw opzeggingstermijn Er wordt een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen bepaald met ingang van 1 januari Het principe van de nieuwe regeling bestaat uit een opbouw in verschillende fases: 1) De eerste 5 jaar is een geleidelijke opbouw 2) Vanaf het 5e jaar wordt er opgebouwd a rato van 3 weken per begonnen kalenderjaar die eerste 12 maanden eigenlijk gecompenseerd. Immers de opzeg bedraagt vanaf dag 1 2 weken en evolueert naar 7 weken na 9 maanden anciënniteit. 2. Regeling van het verleden De rechten op een opzeggingstermijn die werden opgebouwd in de tewerkstelling bij eenzelfde werkgever tot op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagregels worden vastgeklikt volgens de bestaande regels. Op deze manier zijn nieuwe bepalingen van toepassing op de nieuwe

12 22 werkgever in het nieuwe stelsel rechten heeft opgebouwd. Deze bescherming wordt geboden via een systeem van compensatie dat wordt gefinancierd uit middelen die worden vrijgemaakt door een wijziging van de fiscale vrijstelling die thans voor een deel van de opzeggingsvergoedingen geldt. Zo zal de gelijkschaling van de arbeiders in instantie eerst gebeuren met de arbeiders met de hoogste anciënniteit. De compensatie wordt toegepast om het verschil tussen de huidige lagere regeling en de nieuwe gunstigere regeling meteen mogelijk te maken. 3. Sectorale complementen Sectorale complementen bovenop volledige werkloosheidsuitkeringen of gelijkaardige complementen die tot doel hebben de bestaanszekerheid van de werknemer na ontslag te waarborgen, worden ingerekend op de opzeggingstermijn of vergoeding. Hoe dit exact gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wat is de duur van werkloosheid die zal moeten verrekend worden? Ofwel stopt deze betaling voor de nieuw ontslagenen zodat hun opzeg niet vermindert. Maar ook hier rijst dan de vraag: hoe lang zal men werkloos blijven? Het staat nu al vast dat de praktische uitvoering hiervan bijzonder complex wordt. 4. Outplacement Het recht op outplacement wordt veralgemeend voor werknemers die worden ontslagen vanaf het begonnen 7e jaar anciënniteit. Het outplacementpakket ter waarde van 4 weken loon wordt toegerekend op de opzeggingsvergoeding op voorwaarde dat deze een periode hoger dan 6 maanden dekt. Een opzeggingsvergoeding van equivalent 7 maanden bestaat zo uit 6 maanden opzeggingsvergoeding en 4 weken outplacementpakket. Ingeval een opzeggingstermijn van minimum 7 maanden wordt gepresteerd, wordt het outplacement door de werknemer opgenomen in de wettelijke dagen sollicitatieverlof. Het is mogelijk dat er 45+ers zijn die zo dit recht ontzegd wordt (minder dan 7 jaar anciënniteit). Wat hoogst merkwaardig is t.a.v. deze groep, waarvan de minister steeds gesteld heeft dat ze een specifieke groep vormen die moeilijk terug aan de slag geraken. Het meest stuitende aan deze nieuwe maatregel is dat de opzegvergoeding hiervoor wordt aangewend. Dit heef tot gevolg dat het de werknemers zijn die hun eigen outplacement moeten betalen. In de huidige regeling staat uitdrukkelijk voorzien dat het de werkgever is die de kost van het (verplicht aan te bieden) outplacement moet dragen. Deze nieuwe ingreep moeten we alsnog trachten ongedaan te maken. 5. Breuk Sectoren krijgen 5 jaar de tijd vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagregels om in een invulling te voorzien van de opzeggingstermijn- of vergoeding ten belope van 1/3e daarvan. Die invulling heeft betrekking op maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen. 2/3en van de opzeggingstermijn moet worden gepresteerd of uitbetaald. Deze 2/3en bedragen minimaal een opzeggingstermijn van 6 maanden of opzeggingsvergoeding die 6 maanden dekt. Een parafiscale maatregel zal het komende jaar worden genomen om werkgevers en werknemers aan te zetten verscheidene maatregelen te nemen gericht op de inzetbaarheid. Na 5 jaar worden de sectorale regelingen en inspanningen ter zake geëvalueerd. Deze maatregel heeft tot doel de inzetbaarheid van de ontslagen werknemers te vergroten, maar het zal teven de ontslagkosten verlagen. Tevens zal de belangstelling van werkgevers om door hen ontslagen werknemers elders aan de slag te krijgen, alleen bestaan indien ze voor deze ex-werknemers een vergoeding (of lagere loonkost) krijgen. Het is voor ons onaanvaardbaar dat een loonlastverlaging wordt ingezet om ontslag goedkoper te maken; beter is het om in te zetten op ontslagpreventie i.p.v. reductie van ontslagkost. 6. Uitzonderingen De partners zullen generieke criteria bepalen om enkele activiteiten te omschrijven die niet onder de nieuwe opzeggingsregeling zullen vallen, gelet op hun specifieke karakteristieken. Deze activiteiten zullen de opzeggingstermijnen van CAO 75 toepassen, zij het dat de eerder beschreven opbouw niet wordt overschreden. Dit wordt ontegensprekelijk een zeer lastig dossier om te behandelen. Wij zullen in ieder geval niet aanvaarden dat er afspraken worden gemaakt in de paritaire comite s van arbeiders, die bedienden zouden treffen. 7. Compensaties Teneinde de impact van de kostenverhoging veroorzaakt door de nieuwe opzeggingsregeling te milderen, worden volgende maatregelen en acties genomen: Het budget van de huidige ontslaguitkering ten last van de RVA zal voort worden aangewend ter compensatie. In een uitdovend systeem wordt deze uitkering toegekend bij het ontslag van werknemers die voor de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagregels waren onderworpen aan de regels geldend voor arbeiders en die nog niet volgens het tijdpad rechten op compensatie hebben verkregen. Het budget dat geleidelijk vrijkomt wordt voor ingezet, zo gericht mogelijk ter compensatie van de werkgevers die een kostenverhoging kennen door de nieuwe ontslagregels. Een compensatie zal worden voorzien via een modulering van de bijdragen van de werkgevers voor de interbedrijfsgeneeskundige diensten. Een compensatie wordt voorzien via een bijdrage ten gunste van het sluitingsfonds. De minister van werk zal de regering verzoeken te onderzoeken of steunmaatregelen kunnen worden uitgewerkt voor ondernemingen voor de aanleg van het sociaal passief. Deze reeks cumulatieve maatregelen geven geen duidelijkheid over wat de totale omvang betekent aan middelen, noch wat de baten of lasten zijn gespreid over de bedrijven. Die duidelijkheid moet er wel komen, vooraleer er verdere compensaties in welke richting dan ook worden besproken. 8. Motivering van ontslag Een regeling rond motivering van het ontslag en goed HR-beleid bij ontslag zal worden voorzien in een te onderhandelen CAO, met inwerkingtreding tegen 1 januari Deze CAO zal in een specifieke regeling voorzien voor vrijgestelde activiteiten. De regeling voorzien in artikel 63 van de arbeidsovereenkomstenwet dat betrekking heeft op willekeurig ontslag zal bij de inwerkingtreding van hoger genoemde CAO vervallen. Voor arbeiders bestaat er momenteel de notie willekeurig ontslag waarbij er een schadevergoeding van 6 maanden loon moet worden betaald, indien de arbeidsrechtbank zo beslist. Bedienden vallen niet onder deze regeling een uitbreiding ervan naar de bedienden lag dus mogelijk meer voor de hand en genoot onze voorkeur. Toch is daar niet voor gekozen en zal de nationale arbeidsraad een aantal vrijgestelde activiteiten moeten formuleren. Wij pleiten hier alvast voor algemeen toepasbare regels en geen uitzonderingen op dit beschermend recht voor werknemers. 9. Carensdag De carensdag voor arbeiders wordt afgeschaft. Hiervoor werken de partners een regeling uit die de regeling en omkaderende maatregelen herneemt die waren voorzien in het ontwerp van IPA Dat is uiteraard goed nieuws. Probleem is hier dat het IPA niet door alle partijen is goedgekeurd. Vooral het feit dat er daarin sprake is van een vrijstelling van de patronale sociale zekerheids bijdragen op dag 1 betekent feitelijk dat de werkgevers meer krijgen dan de afschaffing hen kost. Het dossier gewaarborgd maandloon is hier ontegensprekelijk aan gekoppeld. 10. Andere elementen De sociale partners zullen volgen een dwingend tijdskader de andere elementen van het dossier arbeiders/ bedienden regelen en dit met name aan de hand van een actualisering van het ontwerp IPA Het is in ons belang dat hier zo snel mogelijk mee verder wordt gewerkt, vooral rond vakantiegeld en de tijdelijke werkloosheid. De minister liet verstaan dat alles rond dient te zijn tegen 1 januari BESLUIT: Door de kordate aanpak van LBC-NVK hebben zij de toon kunnen zetten en is dit dossier tot stand gekomen. Toch zal er de komende maanden heel wat druk moeten worden gezet, interprofessioneel én in de sectoren en bedrijven om wat nog niet beslist is de goede kant uit te sturen. 23

13 Geel nieuws Afscheid nemen bestaat niet,... De groene vakbond op de Geelsite draait weer op volle toeren na een korte vakantie en een drukke eerste helft van Met dit mooie liedje scoorde Marco Borsato een mooie hit, helaas hebben twee LBCafgevaardigden in Geel echt afscheid genomen van het HARRY Harry Dekort is de ancien délégée en operator in de chemische productie Geel en heeft heel wat syndicale watertjes doorzwommen Onze Nieuwsbrief wordt gretig gelezen en zorgt er voor dat iedereen mee de vinger op de pols kan houden bij alles wat er binnen de Chemiegroep van Janssen gebeurt. Zo krijgen we een rijke feedback vanuit alle afdelingen en daar willen we onze leden nogmaals speciaal voor danken! syndicale werk binnen Janssen Pharmaceutica, en hebben zij een nieuwe weg gekozen in hun leven. Weliswaar met pijn in het hart maar toch terugblikkend op een mooi traject van heel veel inzet en verwezelijkingen ten dienste van hun collega s. Graag willen wij deze in zijn rijke vakbondscarrière. Hij startte met vakbondswerk ergens in 1991 samen met Koen Dierckx, onder het toeziend oog van den hoofddélégée van toen in Geel den BAS. De groene ACV-LBC brigade werd nadien verder uitgebreid in 1995 met enkele nieuwe rare snuiters, Rikske en de Jef, zij bouwden samen aan de groene syndicale militanten even in de werking in Geel. schijnwerpers zetten want De verstandhouding tussen de deze twee gasten hebben dit collega vakbondsafgevaardigden Op de syndicale delegaties en echt dubbel en dik verdiend. van BBTK, onze rode broeders tijdens onderhandelingen was 24 Via het CPBW blijven we pleiten We gaan met z n allen veel aandacht De Wieter, Guyke en René liep hij een vurige pleiter voor 25 voor welzijn op het werk. Dit start bij praktische zaken zoals de begeleiding bij de ontwikkeling van nieuwe persluchtpakken, speciaal ontwikkeld voor onze operators, maar ook dankzij onze operators. Samen brengen we verandering! Binnen datzelfde CPBW volgen we met argusogen de eerste RAPSY sessies op die plaatsvinden. Ook binnen CHEMIE zal iedereen door deze oefening moeten en we zijn in overleg met de werkgever om deze zo in te plannen dat dit zo weinig mogelijk effect heeft op het privéleven van de ploegenwerkers. Geen eenvoudige opdracht, dat werd de afgelopen weken ons al zeer duidelijk. moeten besteden aan de veiligheid van iedereen. Wij maken ons verder zorgen om de volumes die momenteel worden gepland. Momenteel zijn de volumes aan de lage kant om onze site gezond competitief te houden en een duurzame werkgelegenheid de garanderen. Ook hier pleiten we voor duidelijkheid en om de juiste actieplannen te bespreken zodat we het inkomen van alle werknemers kunnen veilig stellen. Het was ook onze keuze om betrokken te blijven bij het functieclassificatie proces. Vele collega s hebben reeds hun input moeten Wij zullen beginnen met de oudste van de twee en met de meeste syndicale jaren (22) op zijn palmares. gesmeerd, want voor Harry was samenwerken tussen alle fracties en sites essentieel voor een goede vakbondswerking. Als wij terugkijken waar Harry begon en dan zien naar het team in Geel dat er nu staat mogen wij gerust stellen: Harry je syndicale missie is geslaagd. Ons syndicaal team in Geel is ondertussen uitgegroeid tot 17 militanten, Wim, Paul, Sven, Erik, Ronny, Kris, Marc, Hans, Erik, Jefke, Bart, Sven, Gijs, Luc, Michael en Jef. Harry heeft heel wat zien veranderen zowel op bedrijfsvlak als wat betreft het sociaal overleg. WAARDERING en RESPECT van de werkgever voor zijn collega s, vooral wat de loons- en arbeidsvoorwaarden betreft. Harry stond aan de wieg van heel wat afspraken en procedures in het CPBW, het afsluiten van bedrijfs-cao s en interne arbeidsregelingen; alles ten goede van de Janssen werknemers. Al deze punten opnoemen zou heel wat bladzijden van het medicijntje in beslag nemen, maar zijn legendarische hardnekkigheid om tijdens de onderhandelingen voor een CAO betreffende een Vol Continue ploegensysteem te blijven ijveren voor het behoud van de bestaande Arbeidsongevallen vragen onze grootste aandacht. Onze afgevaardigden CPBW Geel volgen van dichtbij de problematiek op en moeten op de werkvloer al eens ingrijpen om erger te voorkomen. geven en wij gaan zorgen dat er vanuit de werkgever duidelijke communicatie blijft komen. Via de begeleidingscommissie zijn wij de vakbond die toezicht houdt op het correct toepassen van het protocol. Als kartrekker op het CPBW voor LBC NVK verdedigde hij de belangen van alle werknemers en droeg het WELZIJN van zijn collega s hoog in het vaandel. ploegensystemen willen wij hierbij toch vermelden. De MIL (Emiel Siaens) kreeg het er van op zijn heupen. Harry heeft ook de zware herstructurerings-cao van 2007 mee

14 onderhandeld, en weet wat het FONS is om in verzoening te gaan; De tweede militant die onze ploeg daar wordt beste vrienden en heeft verlaten en zijn leven een vriendinnen niet gezoend ; nieuwe wending heeft gegeven is vraag het maar aan Harry! Fons Neuskens, De Feunne voor diegenen die hem goed kenden. Éen van zijn belangrijkste eigenschappen was het zich kunnen inleven in de moeilijkheden die syndicaal afgevaardigden op hun weg tegen komen tijdens het uitvoeren van hun mandaat. Harry stond steeds klaar voor een babbel, een bemoedigend gesprekje, of een schouderklopje om je erdoor te helpen; Harry was een echte vriend. Fons was zeer actief in het CPBW ofwel het comité voor preventie, Beste Harry: WELZIJN, RESPECT bescherming en welzijn van de EN WAARDERING voor alle werknemers op het werk, en dit werknemers, jouw slogan die was Fons zijn stokpaardje. dagen vooraan aan de poorten Hij startte zijn syndicale loopbaan van Janssen Geel heeft gehangen in 2008 in het CPBW als plaatsvervanger, hij was reeds enkele tijdens de actie week in daar gaan wij voor. jaren bij Janssen aan de slag, 26 maar in een vorig leven was Fons 27 Harry is voorlopig nog bedrijvig als een echte mijnwerker. militant in ons bedrijf, de fakkel in het CPBW en syndicale delegatie Met een recht voor de raap heeft hij ondertussen al overgedragen aan zijn collega s militanten. punten sterk naar voor, en werden attitude bracht Fons zijn stand- Regelmatig valt er bij ons nog de vergaderingen wel heel levendig! een mailtje van Harry binnen Dit gebeurde wel na goede met goede raad of tips... Harry, voorbereiding van zijn dossier dit stellen wij zeer op prijs makker... en in overleg met de collega s afgevaardigden. Je toonbaar maken op de werkvloer was één van zijn strijdpunten en na elk arbeidsongeval kon de leidingevende De Feunne op de plaats delict verwachten om de werkomstandigheden te onderzoeken, te evalueren en de nodige preventiemaatregelingen ter verbetering voor te stellen. tussen werkgever en werknemers niet meer lukte en er geen doorbraak meer mogelijk was - actie het breekijzer diende te zijn om je rechten af te dwingen. Fons was ook één van de laatste mijnwerkers die zijn rechten kon Vakantieregeling 2014 Feestdagen, verlegde feestdagen en brugdagen 2014 Janssen Pharmaceutica nv & JC General Services cvba laten gelden als mijnwerker en (met uitsluiting van volcontinusystemen en weekendwerk) heeft via deze weg zijn leven een nieuwe wending gegeven. Een goed vakbondsteam bestaat uit een groep militanten met verschillende karakters en sterke persoonlijkheden, beiden waren met hun sterke persoonlijkheid uit het juiste hout gesneden voor het syndicalisme en waren een positieve bijdrage voor de groep. Harry en Fons, namens alle LBC NVK en ACV militanten en de Janssen medewerkers Woensdag 01 januari FD Nieuwjaar Maandag 21 april FD Paasmaandag Donderdag 01 mei FD Feest van de Arbeid Vrijdag 02 mei WV Donderdag 29 mei FD O.H. Hemelvaart Vrijdag 30 mei WV Maandag 9 juni FD Pinkstermaandag Maandag 21 juli FD Nationale feestdag Vrijdag 15 augustus FD O.L.V. Hemelvaart Maandag 10 november FD (verlegde dag zaterdag 1 november) Dinsdag 11 november Donderdag 25 december FD Wapenstilstand FD Kerstdag Vrijdag 26 december BA Tweede Kerstdag Maandag 29 december WV Dinsdag 30 december WV Woensdag 31 december WV willen wij jullie beiden Besloten op de ondernemingsraad van 13 augustus te danken voor de vele jaren van onvoorwaardelijke inzet voor de militanten, je collega s en de medewerkers van Janssen Pharmaceutica. Het gaat jullie goed... Over Fons zijn actiebereidheid bestond geen twijfel want hij kende de klappen van de zweep. Als ex-koolputter wist hij maar al te goed dat - wanneer onderhandelen

15 BEDIENDEN mandaat TEL Alaerts Luc G militant 4447 Biermans Hilde B OR, CPBW, pv SD 5213 Broeckx Michael G pv CPBW, pv SD 4153 De Vree Ronny G pv CPBW 4419 Debacker Els B pv CPBW 8544 Deckx Hildegarde B CPBW, pv SD 3599 Dekort Harry G CPBW, pv SD 4172 Dierckx Nancy B pv OR, pv EOR 6492 Driesen Rudy B militant 2408 Elsen Wendy B CPBW 6758 Fraiponts Erwin B pv OR, pv SD 7903 Geerts Frank B pv CPBW 2594 Geukens Patrick B OR, CPBW, SD, NB, 3912 pv EOR Gevers Luc B pv OR, SD 2260 Geysen Fred B pv CPBW 3122 Jordens Dieter B CPBW 7090 Kenens Hans G militant 4267 Laureys Gijs G OR secr., EOR, SD, 4335 pv NB Neuskens Fons G militant 4183 Pauwels Dirk B pv CPBW 6599 ARBEIDERS mandaat TEL Berghmans Eric G CPBW, SD 4301 Bertels Jelle B OR 6574 Bosch Dirk B pv SD 5265 Ceulemans Philippe B CPBW, pv SD 5714 De Cnodder Luc B SD 6091 De Jongh Ann B pv SD 6574 Dehouwer Greet B SD 5145 Karaca Kamèr B pv CPBW 2501 Nuyens Wim B pv CPBW 6961 Ouderits Bart G pv OR, pv SD 4594 Peeters Jef G pv CPBW 4141 Schoenmaekers Annemieke B pv OR 5145 Stessens Ronny B OR, pv SD 3967 Van Berckelaer Simon B CPBW 7548 Van De Cruys Patrick B OR, EOR, SD, 3911 NVB Van Dingenen Peter B OR, SD 6096 KADERS mandaat TEL Wouters Guy B OR 3428 Porto-Carrero Jan B CPBW 3943 Roels Kris B pv CPBW Salvo Giovanna B OR, CPBW, SD 7523 Schuer Sven G CPBW 4153 Staraj Bruno B pv CPBW 6573 Van De Wiele Ronny B pv CPBW 2649 Van Der Schoot Luc B OR, pv CPBW, SD, pv NB 5010 Van Dooren Reinhilde B CPBW, pv SD 8065 Van Hest Jef G OR, SD 4566 Van Heupen Nico B OR, pv CPBW, pv SD 3122 Van Hirtum Wim G pv OR 4519 Vandijck Erik G pv OR 4153 Vangeel Paul G CPBW 4065 Vanhoof Marc G militant 4172 Verachtert Kris G pv OR 4575 Willems Werner B CPBW, SD 2956 Wilmsen Sven G pv CPBW 4172 pv OR CPBW = Plaatsvervanger = Ondernemingsraad = Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk OR secr = Secretaris van de Ondernemingsraad EOR = Europese Ondernemingsraad NB = Nationale Belangengroep LBC-NVK Scheikunde NVB = Nationaal Vakgroepbureau ACV Chemie B = Beerse G = Geel A C V

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx. Informatienota Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013 Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.com Informatienota: het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Regeerakkoord : Overgangsmaatregelen Brugpensioen Onlangs hebben wij u via een extra nieuwsbrief geïnformeerd over wat er in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk N E W S L E T T E R, 1 1 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Finaal compromisvoorstel Enkele juridische bedenkingen 2 7 In een arrest van 8 juli 1993 liet het

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste collega s,

Voorwoord. Beste collega s, België-Belgique P.B. 2300 Turnhout 1 8/5507 INFORMATIEBLAD VAN LBC-NVK EN ACV ENERGIE CHEMIE VOOR ONZE LEDEN WERKZAAM BIJ JANSSEN PHARMACEUTICA VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 29 NR 82 - JUNI 2012

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Stelsel van werkloosheid met

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel.

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel. Inhoudstafel Inleiding... 2 1. Gaat het om een werkelijk akkoord tussen de sociale partners?... 2 2. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?... 2 3. Welke regels moeten worden toegepast op de ontslagen

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober A D V I E S Nr. 1.963 ------------------------------- Zitting van dinsdag 27 oktober 2015 -------------------------------------------------- Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

SWT: Uitstel van het afstel

SWT: Uitstel van het afstel ABVV-Metaal januari 2015 e-doc SWT: Uitstel van het afstel (13/01/2015) Wat is er veranderd sinds 26 november 2014 toen wij jullie informeerden over de nieuwe SWT-regelingen (brugpensioen)? Op politiek

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD /10/2015

PROTOCOLAKKOORD /10/2015 PROTOCOLAKKOORD 2015-2016 22/10/2015 1. Sectorproblematiek Er wordt een Monitoringwerkgroep opgericht die de invoering van de witte kassa in de horeca opvolgt en nagaat welke effecten dit heeft. Aan Guidea

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

Wettelijke opzegvergoedingen moeten worden vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen

Wettelijke opzegvergoedingen moeten worden vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Naar een nieuw ontslagrecht info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Samenvatting Een nieuw

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie