Onze blik op de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze blik op de toekomst"

Transcriptie

1 Onze blik op de toekomst MEERJARENPROGRAMMA

2 Visie Kennis geneest! Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteiten van zijn partners in Sub Sahara Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking. 5Partnerlanden Missie Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg. Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch,technisch en materiëel vlak kunnen onze partners in Sub Sahara Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren. Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context, en lange termijnrelaties. Meerjarenprogramma I 3 Meerjarenprogramma Sinds de oprichting ruim 30 jaar geleden evolueerde Artsen Zonder Vakantie gaandeweg van een medisch-humanitaire naar een capaciteitsversterkende ngo. In het meerjarenplan blijven medische en paramedische zendingen, gericht op het versterken van de competenties van het lokaal gezondheidspersoneel uiteraard centraal staan in de werking van Artsen Zonder Vakantie. Daarnaast zal meer aandacht gaan naar capaciteitsversterking bij de ondersteunende diensten (techniek, medische beeldvorming, labo) en op het organisatorische vlak (ziekenhuismanagement, stockbeheer, ziekenhuishygiëne, ). De capaciteitsversterking heeft dus betrekking op een integrale ondersteuning van het lokale partnerziekenhuis. De partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie zijn erkende districtsziekenhuizen, of regionale/provinciale ziekenhuizen, en erkende psychiatrische - en gehandicaptencentra. Artsen Zonder Vakantie engageert zich tot een duurzaam proces van capaciteitsversterking bij deze partners. Vertrekkend van de lokale behoeften en de reeds aanwezige competenties, stellen we in nauw overleg met onze partners een capaciteitsversterkend traject op ( trajet de renforcement de capacités ). De prioriteiten van het nationaal gezondheidsbeleid vormen het kader voor de dialoog met onze partners. Zo n traject loopt over 3 tot 5 jaar. Het ondersteunt onze partners om meer kwalitatieve medische zorgen aan te bieden. Zo kunnen ze hun rol in het lokale gezondheidssysteem beter vervullen. Door sterker de focus te leggen op capaciteitsversterking, stimuleert Artsen Zonder Vakantie het eigenaarschap en de zelfstandigheid van de lokale ziekenhuizen. De aanwerving van een lokale vertegenwoordiger voor de regio van de Grote Meren, vormt het sluitstuk van de nieuwe strategie voor Als lokaal aanspreekpunt voor de partners, zal hij bijdragen tot de continuïteit en opvolging tussen de zendingen. Hij zal een belangrijke rol spelen in de monitoring & evaluatie. Zijn aanwezigheid in de regio garandeert een regelmatige dialoog met de lokale overheden, en maakt het mogelijk de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie en andere actoren beter te harmoniseren. Burkina Faso Benin D.R.Congo Burundi Rwanda In het Meerjarenprogramma zet Artsen Zonder Vakantie in op de integrale capaciteitsversterking van partnerziekenhuizen zodat ze zelf in staat zijn om een meer kwaliteitsvolle patiënt georiënteerde medische zorg aan te bieden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Artsen Zonder Vakantie zichzelf overbodig maakt en het partnerziekenhuis in staat is om zijn rol in het nationale gezondheidssysteem autonoom op te nemen. De Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties wordt berekend op basis van de levensverwachting, opleidingsmogelijkheden en inkomen van de bevolking van een land. België bekleedt de 17de plaats. Benin vinden we op 166, Rwanda op 167. Burundi staat op 178, Burkina Faso op plaats 183. D.R.Congo vinden we op de allerlaatste plaats 186. Artsen Zonder Vakantie wil met al haar lokale partnerziekenhuizen kwaliteitsvolle integrale partnerschappen kunnen realiseren, en de werking laten aansluiten op het lokale gezondheidsbeleid. Artsen Zonder Vakantie kiest ervoor om actief te blijven in 5 landen met een zeer lage score op de Human Development Index, nl. BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, RWANDA en D.R.CONGO.

3 Meerjarenprogramma I 5 Van kennisoverdracht naar kennisuitwisseling: de centrale rol van capaciteitsversterking Elk partnerschap steunt op een grondige analyse van de noden en de reeds aanwezige interne capaciteiten van het partnerziekenhuis en houdt rekening met de expertise van Artsen Zonder Vakantie. Op die manier wordt elke samenwerking een traject dat gezamenlijk wordt afgelegd. (Para)medische capaciteitsversterking Capaciteitsversterking van het lokaal gezondheidspersoneel door (para)medische zendingen blijft het voornaamste onderdeel van de werking van Artsen Zonder Vakantie. Kennisuitwisseling is hier een sleutelwoord: dat kan via gezamenlijke consultaties, zaalrondes met casusbesprekingen en het aanleren van nieuwe of het perfectioneren van gekende medische technieken. Door on-the-jobtraining tijdens multidisciplinaire (para) medische zendingen wordt de lokale expertise versterkt. De kennisuitwisseling via de praktijk wordt ondersteund door korte theoretische vormingen voor het lokale (para) medisch personeel. Daarnaast organiseert Artsen Zonder Vakantie ook in dit programma regionale workshops rond onder meer brandwondenzorg, pediatrische urgenties en diabetes. Door middel van deze workshops bereikt Artsen Zonder Vakantie gelijktijdig meerdere partners en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de partners onderling. Na meer dan 10 jaar samenwerken met mijn homologen in Bukavu, ben ik overtuigd dat de aanvullende vorming van lokale artsen en paramedici, in samenspraak met de lokale partner, primordiaal zijn. Zij zijn de basis en de essentie voor een duurzame capaciteitsversterking. Ook de samenwerking met andere actoren in de gezondheidszorg, is bijzonder belangrijk. André Vincent (orthopedist, terreinvrijwilliger) Capaciteitsversterking ondersteunende diensten Tijdens hun zendingen stelden teams van Artsen Zonder Vakantie vast dat er bij de partnerziekenhuizen een grote vraag is naar aangepaste en goed onderhouden medische apparatuur en naar een versterking van de ondersteunende diensten zoals labo en medische beeldvorming. De zendingen capaciteitsversterking voor de ondersteunende en technische diensten zullen in eerste instantie focussen op de verbetering van de werking van deze diensten. In een latere fase komt een betere samenwerking tussen deze diensten en de andere diensten van het ziekenhuis aan bod. M.b.t. de zendingen techniek, willen we in dit programma de positieve ervaringen in de regio Bukavu uitbreiden naar partnerziekenhuizen in andere regio s. Om tegemoet te komen aan de vraag naar medische apparatuur gaat Artsen Zonder Vakantie op zoek naar een degelijke standaard voor de basisuitrusting van een ziekenhuis. Aan elke aankoop van structureel materiaal gaat een grondige prospectie vooraf om te verzekeren dat het aangekochte toestel aangepast is aan de lokale werkomgeving. Installatie op het terrein wordt gekoppeld aan de vorming van zowel techniekers (onderhoud van het materiaal) als de gebruikers van het materiaal. De lokale technische ploeg, die gevormd werd in Bukavu, zal samen met terreinvrijwilligers ingezet worden in zendingen capaciteitsversterking voor het onderhoudspersoneel van de partnerziekenhuizen. Organisatorische capaciteitsversterking Artsen Zonder Vakantie wil ieder partnerziekenhuis in staat stellen om zijn rol in het nationale gezondheidssysteem op te nemen. Capaciteitsversterking op organisatorisch vlak kan daar een belangrijke hefboom voor zijn. De uitbreiding van het programma met zendingen ziekenhuismanagement, ziekenhuishygiëne en farmacie moet onze partners daar de nodige ondersteuning bij bieden. Tijdens deze zendingen zal bijvoorbeeld gewerkt worden aan een aangepast stockbeheer, procedures voor het interne beleid en de organisatie van diensten binnen het ziekenhuis, introductie van een medisch dossier & archief, enz... Een vernieuwing in dit programma zijn de regionale workshops rond ziekenhuismanagement. Op die manier worden meerdere partners tegelijkertijd bereikt en wordt uitwisseling tussen de partners gestimuleerd. Naast algemene workshops ziekenhuismanagement zullen- afhankelijk van de behoeften van de partners in een regio beperktere thematische workshops georganiseerd worden. Volgens de WHO is meer dan 70% van het structureel medisch materiaal in ontwikkelingsgebieden niet in gebruik omdat het materiaal snel stuk gaat of niet aangepast is aan de lokale omstandigheden. Bovendien ontberen veel ziekenhuizen bekwame technici en kennis om dat materiaal goed te onderhouden. Nochtans zijn technische capaciteiten in ziekenhuizen een belangrijke voorwaarde om kwalitatieve medische zorg te verstrekken. Net daarom zet Artsen Zonder Vakantie in op het uitbouwen en verbeteren van de lokale technische infrastructuur. Dat doen we na een grondige analyse van de situatie, met een gespecialiseerde terreinvrijwilliger die lokale technici opleidt in de bescherming en preventief onderhoud van medisch materiaal. Ook een verbetering van de elektriciteitsvoorziening wordt bekeken. Wanneer artsen en paramedici nadien aangeleerd wordt hoe ze het materiaal doeltreffend kunnen gebruiken, zorgt deze aanpak voor een duurzame verankering van de medische missies op lange termijn. Roland Hensens ( biomedisch ingenieur, terreinvrijwilliger technische zendingen)

4 Meerjarenprogramma I 7 Artsen Zonder Vakantie geeft op een duurzame manier betekenis aan humanitaire hulp en voldoet aan de werkelijke behoeften van de partnerziekenhuizen. In die duurzame samenwerkingen staat de partner centraal en wordt gekeken hoe we kunnen bijdragen aan een verbetering van de werking van de partner binnen de contouren van het nationale gezondheidsbeleid. Ik sta dan ook volledig achter deze brede capaciteitsversterkende werking. Dr Marcellin Kash Karubara (lokaal vertegenwoordiger in de regio Oost-Congo, Burundi en Rwanda) SAMENWERKING MET ANDERE ACTOREN: MEER AANDACHT VOOR COMPLEMENTARITEIT EN SYNERGIE Heel wat partnerziekenhuizen kampen met problemen op het vlak van wateren elektriciteitsvoorziening, afvalverwerking en de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Om een afdoend antwoord te bieden voor deze problemen is een specifieke expertise vereist. Daarom zal Artsen Zonder Vakantie actief op zoek gaan naar complementaire organisaties, die deze problematieken samen met onze partnerziekenhuizen willen aanpakken. Door de inspanningen van Artsen Zonder Vakantie en andere organisaties die actief zijn op het terrein van gezondheidszorg verder te harmoniseren en coördineren, willen we de impact en het duurzaam resultaat van onze zendingen verhogen. In het Meerjarenplan gaat bijzondere aandacht naar de samenwerking met Memisa en Fracarita. Maar ook met tal van andere (internationale en lokale) actoren is samenwerking mogelijk. De directies van de partnerziekenhuizen zijn zich sterk bewust dat goede resultaten van ingrepen en behandelingen niet alleen afhangen van de medische kennisoverdracht, maar ook van een vlotte patiëntgerichte organisatie, grote aandacht voor hygiëne en opvolging van de resultaten door middel van goed gekozen indicatoren. Al deze acties zijn uitermate belangrijk om de opgedane kennis tijdens (para)medische missies duurzaam te verankeren in het partnerziekenhuis. Dit bewijst dat missies ziekenhuismanagement hand in hand gaan met de medische missies en elkaar tegelijk versterken! Marc Segers (health care consultant, terreinvrijwilliger ziekenhuismanagement) Capaciteitsversterkend traject op langere termijn In overleg met de lokale partner wordt een capaciteitsversterkend traject voor 3 tot 5 jaar uitgewerkt. Dit TRC (trajet de renforcement de capacités) vormt de ruggengraat van elke samenwerkingsovereenkomst. Het steunt op een grondige analyse van noden, capaciteiten en aanwezige expertise bij het lokale partnerziekenhuis. Het TRC beschrijft de prioritaire verbeterpunten en deze worden vertaald in een concreet actieplan. Daarnaast vormt een TRC het kader voor afspraken over de wederzijdse verantwoordelijkheden van beide partijen, en bepaalt de indicatoren voor monitoring en evaluatie. Deze aanpak verzekert een integrale ondersteuning van het partnerziekenhuis door Artsen Zonder Vakantie, en waarborgt de coherentie van de opeenvolgende zendingen bij elke partner. Het capaciteitsversterkend traject zorgt er ook voor dat elke zending beter wordt afgestemd op de planning van onze partners en moet de partner in staat stellen de zendingen te integreren in het actieplan van hun gezondheidszone. De input van terreinvrijwilligers verloopt via de briefing/debriefing van elke zending, workshops met terreinvrijwilligers (thematisch en per partner), en interne werkgroepen.

5 Meerjarenprogramma I 9 beeld Dr Marcellin Kash Karubara Dr Marcellin Kash Karubara Lokaal vertegenwoordiger van Artsen Zonder Vakantie in de regio Oost-Congo, Burundi en Rwanda. De Congolese arts Dr. Marcellin Kash Karubara is sinds augustus 2013 de eerste lokale vertegenwoordiger voor Artsen Zonder Vakantie in de regio van de Grote Meren (Oost- Congo, Burundi en Rwanda). Zijn hoofdtaak bestaat er in de continuïteit tussen de missies te verzekeren zodat de samenwerking met de partners versterkt. In de praktijk wordt hij de link tussen Artsen Zonder Vakantie, de partnerziekenhuizen en de lokale overheden op het terrein. Dr. Kash is gevestigd in Bujumbura en verzekert van daaruit de opvolging van de partnerziekenhuizen in Burundi, Rwanda en Oost-Congo. Een gesprek over zijn nieuwe rol binnen Artsen Zonder Vakantie Je bent de eerste lokaal vertegenwoordiger van Artsen Zonder Vakantie. Kan je even jouw traject tot hiertoe schetsen? Na mijn studies geneeskunde aan de Universiteit van Ngozi in Burundi werkte ik drie jaar als algemeen arts, verbonden aan de kraamafdeling van het ziekenhuis Prince Louis Rwagasore in Burundi. Daarna werkte ik voor het project obstetrische urgenties (CURGO) van een grote internationale ngo. Daarmee behaalden we opmerkelijk positieve resultaten. Zo werd er een daling van 75% van de moeder- en kindsterfte gemeten in het district Kabezi. Het was echter een verticaal project, waarbij de andere oorzaken van sterfte in dit district niet werden aangepakt. Vermits er geen exit-strategie was stelde ik me de vraag wat er zou gebeuren met de bevolking in het district na afloop van het project. Ook de vertaalslag naar provinciaal en nationaal beleidsniveau werd niet gemaakt waardoor er veel mogelijkheden onbenut bleven. Ik wou die visie kost wat kost op groter niveau uitdragen en daarom besloot ik een master in Public Health te volgen waarvoor ik in het Tropische Instituut in Antwerpen kwam studeren. Ben je daar dan in contact gekomen met Artsen Zonder Vakantie? Ik hoorde voor het eerst over Artsen Zonder Vakantie via een vriend van me die voor de Belgische ngo werkte. Vooral de duurzame aanpak die gericht is op praktische opleidingen en de respectvolle samenwerking waarbij de vraag uitgaat vanuit het lokale ziekenhuis, sprak me aan. Ik was dan ook gelukkig toen ik vanaf juli 2011 kon optreden als consultant voor het project chirurgische capaciteitsversterking voor de ziekenhuizen van Rwibaga en Ijenda in de provincie Bujumbura Rural. Wat houdt je huidige functie precies in? Als regionaal vertegenwoordiger van het gebied van de Grote Meren heb ik verschillende verantwoordelijkheden.mijn voornaamste rol is het meewerken aan de capaciteitsversterking van de partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie, o.m. door het verzekeren van de opvolging van de capaciteitsversterkende trajecten. Maar ik zal ook Artsen Zonder Vakantie vertegenwoordigen bij de lokale autoriteiten en belangrijke gezondheidsplatformen in Burundi, Rwanda en Oost-Congo.. Verder volg ik het gezondheidsbeleid in Burundi, Oost-Congo en Rwanda nauw op, zodat Artsen Zonder Vakantie zijn beleidbeslissingen optimaal kan afstemmen op de lokale context. Waarom is er zo n specifieke nood aan een lokale vertegenwoordiger? Door met een lokale vertegenwoordiger te werken, kan Artsen Zonder Vakantie nog nauwer samenwerken met haar partners omdat de continuïteit ook tussen de missies verzekerd is. Dit vergroot het begrip en bevordert de communicatie en zo ook de samenwerking. Omdat ik fysiek dicht bij de partners sta, ben ik uitstekend geplaatst om de voortgang van elke samenwerking van dichtbij te monitoren en te evalueren. Vermits ik afkomstig ben uit de regio, ken ik de lokale gewoonten, de belangrijkste actoren, gezondheidssystemen en ik spreek de lokale taal. Al die nuances en vaardigheden vergroten het vertrouwen tijdens samenwerkingen aanzienlijk. Door overleg met plaatselijke overheden, moet de werking van AZV lokaal beter verankerd worden en kunnen we het programma meer afstemmen op de nationale gezondheidspolitiek. Wat zijn je prioriteiten? Door overleg met plaatselijke overheden, moet de werking van Artsen Zonder Vakantie lokaal beter verankerd worden en kunnen we het programma meer afstemmen op de nationale gezondheidspolitiek. Daarnaast zal ik samen met de collega s in België de coördinatie van missies opvolgen. Zo kunnen we erop toezien dat de zendingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de gemaakte afspraken en prioriteiten. Tot slot zal ik ook een rol spelen in de vormingen ziekenhuismanagement in de regio. Mijn voornaamste ambitie is dat al deze activiteiten uitmonden in een degelijk aangepast capaciteitsversterkend traject voor alle lokale partnerziekenhuizen. Waarom koos je er voor om specifiek voor Artsen Zonder Vakantie te werken? Artsen Zonder Vakantie geeft op een duurzame manier betekenis aan humanitaire hulp en voldoet aan de werkelijke behoeften van de partnerziekenhuizen. In die duurzame samenwerkingen staat de partner centraal. Ik sta dan ook volledig achter deze brede capaciteitsversterkende werking.

6 Meerjarenprogramma I 11 Meerjarenprogramma I 12 CONTEXT STRATEGIE AZV ACTIVITEITEN AZV RESULTAAT VOOR DE PARTNERZIEKENHUIZEN RESULTAAT VOOR DE LOKALE BEVOLKING On-the-job-training. Coaching 1. Theoretische vormingen. Verzenden van verbruiksmateriaal. 1. Tekort aan voldoende gekwalificeerd (para)medisch personeel. Versterken van de capaciteiten van het (para)medisch personeel. Ondersteuning bij opmaak protocols en procedures. Kennis en kunde van het lokaal (para) medisch personeel is verbeterd Ondersteuning bij opmaak opvolgingsfiches. Voorzien van medische literatuur Analyse noden aan structureel materiaal bij de partner. Onvoldoende aangepast structureel medisch materiaal. Weinig middelen en weinig aandacht en/of kennis over het correcte gebruik en onderhoud van het structureel materiaal. 2. Versterking van de capaciteiten bij de ondersteunende diensten (techniek, labo, medische beeldvorming) Vormen van de (para)medische gebruikers van het materiaal. Onderhoud door technici van het geïnstalleerd materiaal Werken aan communicatie tussen diensten On-the job-training 2. Werking van technische en ondersteunende diensten (techniek, labo, medische beeldvorming) is verbeterd Ondersteunende diensten onvoldoende uitgebouwd. Kennisuitwisseling tussen lokale partnerziekenhuizen Ontoereikende interne organisatie van de ziekenhuizen 3. Versterking van de organisationele capaiteiten bij de partner-ziekenhuizen Organiseren workshops management & hygiëne Uitwerken protocollen & procedures Systemen stockbeheer evalueren en aanpassen 3. De organisatie van het partnerziekenhuis is verbeterd KWALITEITSVOLLERE MEDISCHE ZORG. VERSTERKING VAN HET LOKALE GEZONDHEIDSSYSTEEM Kennisuitwisseling tussen lokale partnerziekenhuizen

7 Meer weten? Artsen Zonder Vakantie vzw Rode Kruisplein Mechelen T: (015) Storten kan op rekeningnr: BE Foto s: Griet Hendrickx Vormgeving: Studio Gloria verantwoordelijke uitgever+ Rode Kruisplein 16, 2800 Mechelen Artsen Zonder Vakantie kan zijn doelstellingen realiseren dankzij de steun van DGD, de Nationale Loterij, provinciale en lokale besturen, Brussels Airlines, duizenden trouwe schenkers en de enthousiaste inzet van honderden vrijwilligers

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel PERSDOSSIER Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel MEMISA Memisa is een Belgische NGO die ijvert voor een betere toegang tot basisgezondheidszorg. Ieder individu heeft immers het recht

Nadere informatie

Réalisations 2014 Op het programma in 2015

Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Resultaten 2014 325 terreinvrijwilligers die onbezoldigd werken = ca, 30 voltijdse equivalenten 40% 60% artsen specialisten paramedici en technici 44 kantoorvrijwilligers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-3;def;gezondheidscentra-Congo

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Betere sanitaire voorzieningen en drinkbaar water in 15 dorpen in en rond Businga op het Congolese platteland. Het tekort aan zuiver water is schrijnend

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Functieomschrijving: Kinesitherapeut

Functieomschrijving: Kinesitherapeut Functieomschrijving: Kinesitherapeut 1 Functietitel Kinesitherapeut 2 Doel van de functie Instaan voor de coördinatie, organisatie en realisatie van de kinesitherapeutische behandelingen, voorgeschreven

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vormingssessie SDG s. 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016

Vormingssessie SDG s. 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016 Vormingssessie SDG s 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016 1 Hoe verhouden de SDG s zich ten opzichte van verduurzamen en MVO? 2 Is

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Resultaten ziekenhuisbrede indicator VIP 2 basisvereisten handhygiëne

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie FUNCTIEOMSCHRIJVING Expert Facturatie 1. Functietitel Expert Facturatie 2. Doel van de functie Als Expert Facturatie binnen het AZ Jan Palfijn Gent, neem je een coördinerende rol op waarbij je de processen

Nadere informatie

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt / De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /11.11.11 www.4depijler.be Wie we zijn! Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=rlqs_bpnsic Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN BTC / Dieter Telemans BTC Voor wie net afstudeert, is het niet vanzelfsprekend om een eerste job te vinden. Werkgevers vragen

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Desk officer (Afrika Grote Meren) Handicap International, zetel in Brussel

Desk officer (Afrika Grote Meren) Handicap International, zetel in Brussel Desk officer (Afrika Grote Meren) Handicap International, zetel in Brussel Plaats Brussel Departement Directie van Ontwikkelingswerk (Direction de l Action de Développement DAD) Samenstelling team 1 projectverantwoordelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Werken in de ngo sector in ontwikkelingsland

Werken in de ngo sector in ontwikkelingsland Werken in de ngo sector in ontwikkelingsland Leuven Donderdag 7 april 2011 1 De ngo sector totale tewerkstelling bij ngo s (nationaal) ± 2500 pers Waarvan: ±50% in België ±30% in het Zuiden ±20% lokaal

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie en Bandundu, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-2;def;scholen-Congo

Nadere informatie

Antwerpen als laboratorium: Kansen voor een vernieuwende Zuidwerking

Antwerpen als laboratorium: Kansen voor een vernieuwende Zuidwerking Antwerpen als laboratorium: Kansen voor een vernieuwende Zuidwerking 2010-2012 1. Inleiding: Antwerpen in de wereld de wereld in Antwerpen Een stad als Antwerpen bestaat niet op zich. Zij maakt deel uit

Nadere informatie

Multidisciplinair Kwaliteitshandboek Netwerk Pediatrie UZ Gent en partner

Multidisciplinair Kwaliteitshandboek Netwerk Pediatrie UZ Gent en partner Logo UZ Logo partnerziekenhuis Multidisciplinair Kwaliteitshandboek Netwerk Pediatrie UZ Gent en partner Mei 2015 1. Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Missie en Visie... 5 Missie... 5 Visie... 5 Directieverantwoordelijkheid...

Nadere informatie

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 JBZ: 100,000 m2 op gebouwd naar menselijke maat met verschillende gebouwen gekoppeld door een boulevard. Veel groen, glas en ontspanning: healing

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Participatie en integratie: leeftijdsvriendelijke gemeenten

Participatie en integratie: leeftijdsvriendelijke gemeenten Participatie en integratie: leeftijdsvriendelijke gemeenten Cijfers en feiten 1.924.472 65 plussers in België (17,4 % v.d. totale bevolking) In Vlaanderen: 1.100.194 65 plussers Aantal 100 plussers in

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Technische ondersteuning: Support Technique: Zuurstof voor onze partners en zendingen. De l oxygène pour nos partenaires et missions

Technische ondersteuning: Support Technique: Zuurstof voor onze partners en zendingen. De l oxygène pour nos partenaires et missions Technische ondersteuning: Zuurstof voor onze partners en zendingen Support Technique: De l oxygène pour nos partenaires et missions Inleiding Domeinen techniek en materiaal Materiaal Aankoop verbruiksmateriaal

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun voor. Vrijwilligers in België. Vrijwilligers in het buitenland

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun voor. Vrijwilligers in België. Vrijwilligers in het buitenland Piloten zonder Grenzen België (PZG) vzw Luchtvaarttransport ter beschikking van nood- en ontwikkelingshulpprogramma's Gevolgd door Donorinfo sinds: 2012 Project info Doelstelling PZG België stelt sinds

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Workshop Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Samenwerkingsmodel Schoolteam GON begeleider leerkracht KCA in de klas medeleerlingen Schoolbeleids - team

Nadere informatie

PERSDOSSIER: Little Hearts vzw

PERSDOSSIER: Little Hearts vzw PERSDOSSIER: Little Hearts vzw Weeshuisproject in Cambodja, Pnom Penh Waarom dit project? Cambodja is één van de armste landen van Zuidoost-Azië. Een zeer groot deel van de bevolking moet rondkomen met

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout)

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) in Vlaanderen 45 Netwerken 27 Waarom regiohuizen Zeer ruim aanbod aan paramedici Onduidelijk

Nadere informatie

AZV-jaarverslag 2012 I 1 JAARVERSLAG I 2012

AZV-jaarverslag 2012 I 1 JAARVERSLAG I 2012 AZV-jaarverslag 2012 I 1 JAARVERSLAG I 2012 Kennis geneest! Deze twee simpele woorden vatten de kernopdracht van Artsen Zonder Vakantie perfect samen: de capaciteit van ziekenhuizen in Afrika versterken

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie