Wat deed Kinderopvang SKW in Wat deed Kinderopvang SKW met de ouders 12. Wat deed Kinderopvang SKW met de buitenwereld 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat deed Kinderopvang SKW in 2009 9. Wat deed Kinderopvang SKW met de ouders 12. Wat deed Kinderopvang SKW met de buitenwereld 14"

Transcriptie

1 jaarverslag 2009

2 Inhoud Waarvoor staat Kinderopvang SKW 2 Kinderopvang SKW overzicht 4 Landelijke ontwikkelingen 5 Ontwikkelingen in de Watergraafsmeer 7 Wat deed Kinderopvang SKW in Wat deed Kinderopvang SKW met de ouders 12 Wat deed Kinderopvang SKW met de buitenwereld 14 Overige weetjes over Kinderopvang SKW 18 SKW jaarverslag 2009 pagina 1

3 Waarvoor staat Kinderopvang SKW De missie van Kinderopvang SKW is het verzorgen van kwalitatief goede kinderopvang, die aansluit bij de leefomgeving van kinderen. SKW vindt dat kinderopvang een maatschappelijke voorziening is. Kinderopvang SKW heeft geen winstdoelstelling, de keuze voor een stichting als organisatievorm is een bewuste. Steeds meer mensen en organisaties raken er van overtuigd dat kinderopvang voor veel kinderen goed is, dat het een voorziening is die je kinderen moet gunnen. SKW deelt deze mening en maakt dit in de praktijk ook waar. Kinderopvang SKW staat voor betrouwbare kinderopvang. Kwaliteit van opvang, continuïteit en pedagogisch beleid staan bij SKW hoog in het vaandel. SKW jaarverslag 2009 pagina 2

4 SKW is een enthousiaste, ambitieuze en professionele organisatie. Het is een relatief kleine en daardoor flexibele organisatie: korte overleglijnen, snelle beslissingen, vermogen om knopen door te hakken. SKW jaarverslag 2009 pagina 3

5 Kinderopvang SKW overzicht KDV Toverlantaarn Voorschoolse Opvang WSV 5 e Montessori Daltonschool Lidwinaschool Lorentzlaan 73 KDV de Tovertuin Esplanade de Meer 283 Tussenschoolse Opvang WSV 5 e Montessori Linnaeusschool Kinderopvang SKW BSO Villa Newton Newtonstraat 54 BSO Villa Bons BSO Villa de Meer Galileïplantsoen 39 Anfieldroad 110 SKW jaarverslag 2009 pagina 4

6 Landelijke ontwikkelingen De crisis die Nederland (en de wereld) in 2009 teisterde had ook invloed op de vraag naar kinderopvang bij SKW. Niet in die mate dat veel leegstand ontstond, wel was te merken dat het meer moeite kostte om lege plekken weer bezet te krijgen. Positief hiervan was natuurlijk dat we minder vaak nee sorry hoefden te verkopen. Ook bleken sommige ouders die een plaats aangeboden kregen, soms huiverig om deze te accepteren, vanwege de onzekere toekomst in verband met mogelijke bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als gevolg van de crisis kwamen verschillende projecten stil te liggen. Met name de nieuwbouwprojecten waarin plek is ingeruimd voor Bredescholen, treffen ook de SKW. Voor SKW betekent de grotere onzekerheid dat nog scherper op de prijs-kwaliteitverhouding wordt gelet. SKW jaarverslag 2009 pagina 5

7 Gelukkig zijn er landelijk ook positieve inhoudelijke ontwikkelingen te melden. Er wordt meer en meer nagedacht over kinderopvang als onderdeel van de leefwereld van kinderen, als een goede aanvulling op onderwijs en thuissituatie. Dagarrangementen moeten er voor zorgen dat de dagen van kinderen niet in te veel kleine stukjes worden gehakt en dat kinderen de mogelijkheid krijgen om bij zichzelf verschillende talenten te ontdekken en daar ook iets mee te gaan doen. Kinderopvang SKW heeft gelden verworven om de Dagarrangementen binnen de Buitenschoolse Opvang te ontwikkelen en te implementeren en daarmee een structurele plaats te geven. Kinderopvang is (nog) geen basisvoorziening, maar wel een voorziening waarvan steeds meer kinderen gebruik maken. Het is dan ook toe te juichen dat er landelijk aan wordt gewerkt om de verschillen tussen voorzieningen voor kinderen van ouders die wel werken en die niet werken, weg te werken (Harmonisatiewet en Wet Okee). SKW jaarverslag 2009 pagina 6

8 Ontwikkelingen in de Watergraafsmeer 2009 stond in het teken van huisvesting. Het bericht dat Kinderdagverblijf de Toverlantaarn haar prachtige huisvesting definitief kan behouden was extra mooi, omdat de Toverlantaarn dit jaar 25 jaar bestond. De scholen hebben inmiddels te maken met dusdanige groei dat zowel de WSV als de 5 e Montessori moesten uitwijken naar de locatie van De Kraal bij het nieuwe Stadsdeelhuis. Voor SKW en de andere opvangorganisaties had dit tot gevolg dat er een extra uitgang ontstond waar kinderen moesten worden opgehaald. Voor een kleinere kinderopvangorganisatie uit de buurt was dit niet haalbaar en SKW heeft daarom tijdelijk een paar kinderen van de locatie De Kraal naar de locatie van de betreffende kinderopvangorganisatie gebracht. Een mooi voorbeeld van dienstverlening aan de school die de concurrentie met collega-organisaties overstijgt. SKW jaarverslag 2009 pagina 7

9 De verbouwing van de 5 e Montessori had forse gevolgen voor de twee groepen van Villa Bons die in deze school gehuisvest zijn. Niet alleen bestond overlast van stof, herrie en rommel, ook moest intern verschillende keren worden verhuisd. De meeste betrokkenen konden zich gelukkig blijven voorhouden dat na alle onrust straks een mooi pand beschikbaar zou zijn. Een drietal ouders heeft als gevolg van deze situatie de plek voor hun kind helaas opgezegd.. SKW jaarverslag 2009 pagina 8

10 Wat deed Kinderopvang SKW in 2009 Afronden onderzoeken Dagarrangementen Het project Dagarrangementen sloot eind 2009 haar onderzoeken en experimenten af. Veel is ontwikkeld, met name methoden om activiteiten op de Buitenschoolse opvang te organiseren op dusdanige wijze dat dit niet leidt tot grote prijsverhogingen of exorbitante werkdruk voor de pedagogisch medewerkers, en die bovendien bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen. Samenwerking met scholen en welzijnsorganisatie is hierbij essentieel. In de eerste helft van 2010 zal de implementatie van de werkwijze worden afgerond. Deskundigheidsbevordering Met gelden van een landelijk fonds volgden alle pedagogisch medewerkers van SKW cursussen rond twee basiscompetenties uit SKW jaarverslag 2009 pagina 9

11 de Wet Kinderopvang (sociaal-emotionele veiligheid en het ontwikkelen van persoonlijke competenties). Tegelijkertijd volgden alle locatiemanagers een training over hoe de effecten van deze cursussen die de medewerkers volgden, konden worden versterkt. Op de Buitenschoolse Opvang is de cursus Knap Lastig nog steeds verplicht voor alle medewerkers die nieuw in dienst komen en bij de Kinderdagopvang geldt het zelfde voor de Gordoncursus. Uiteraard werd ook de deskundigheid op het gebied van Kinder- EHBO en bedrijfshulpverlening op peil gehouden. Op de teamvergaderingen stonden thema s als natuuractiviteiten, taalontwikkeling bij jonge kinderen en effectieve communicatie centraal. Dagelijkse praktijk Op de buitenschoolse opvang werden steeds meer gerichte activiteiten georganiseerd, zoals Technika 10, Theater maken, Poppenkast spelen, Koken, Verhalen schrijven, Natuuractiviteiten, Muziekproject de Mix, een ABBA-musical, het eigen Kerstkoor, SKW jaarverslag 2009 pagina 10

12 IJshockey, kennismaken met Pentjak Silat, enzovoort. Natuurlijk bleef er ook tijd voor lekker buiten spelen, ontspannen en helemaal niks leren. Op de kinderdagverblijven waren er de Kleding- en Speelgoedruilbeurzen, de Opaen-Oma-dagen, de Muziekdagen met de studenten van het conservatorium, het Nationale Voorleesontbijt, Zaaien, oogsten en eten in de moestuin, de Toverclub voor de oudste kinderen van de Toverlantaarn en er werden in de loop van het jaar activiteiten rond verschillende thema s georganiseerd. Natuurlijk was er het grote kinderfeest omdat de Toverlantaarn 25 jaar bestond. Op de Tussenschoolse Opvang werd geëxperimenteerd met verschillende activiteiten en wordt eigenlijk voortdurend gezocht naar de balans tussen rust en uitrazen, een balans die voor ieder kind verschillend is. SKW jaarverslag 2009 pagina 11

13 Wat deed Kinderopvang SKW met de ouders Alle locaties hadden in 2009 een oudercommissie. De oudercommissies adviseerden de locatiemanagers over allerlei beleid op locatieniveau (voeding, hygiëne, pedagogisch beleid en dergelijke) en de SKW als geheel over zaken als de prijzen voor het nieuwe jaar. De wijze van advisering en de onderwerpen waarover wordt geadviseerd zijn vastgelegd in een reglement dat voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. De oudercommissies zijn inhoudelijk zeer betrokken en nemen hun adviserende rol serieus. Alle oudercommissies zijn lid van BOINK (uiteraard op kosten van SKW) en aangesloten bij de Klachtenkamer Oudercommissies. Regelmatig droegen de commissies en andere ouders actief bij aan allerhande activiteiten, zoals het jubileumfeest op de Toverlantaarn, de zomerfeesten op de Buitenschoolse Opvang, een aardigheidje voor de medewerkers op de dag van de pedagogisch medewerker, enzovoort. SKW jaarverslag 2009 pagina 12

14 De verschillende locaties organiseerden ouderavonden (vaak met een thema, zoals natuur, taalontwikkeling en dergelijke). Op de Toverlantaarn werd ook een trainingsavond voor ouders georganiseerd rond Kinder-EHBO. Deze avond was druk bezocht en werd zeer gewaardeerd. Op sommige locaties werden al dan niet samen met de kinderen met enige regelmaat locatiejournaals uitgebracht, zodat de ouders ook op een andere manier op de hoogte bleven van wat er allemaal gebeurt. De afdeling Planning en Plaatsing hielp veel ouders met het aanvragen van de belastingtoeslag. Voor deze service hoefden de ouders niets extra te betalen. De kinderdagverblijven verzorgen tweejaarlijks voor alle ouders een voorlichtingsbijeenkomst over de scholen in de Watergraafsmeer. De scholen presenteren zich en ouders krijgen de kans vragen te stellen over de scholen. In 2009 werd deze bijeenkomst goed bezocht. SKW jaarverslag 2009 pagina 13

15 Wat deed Kinderopvang SKW met de buitenwereld Maatschappelijk ondernemen Het Omgangshuis heeft begin 2009 haar intrek genomen in één van de locaties van SKW. Dit is een organisatie die gescheiden ouders begeleidt bij de uitvoering van de omgangsregeling. SKW is daarmee de eerste locatie in Amsterdam van het Omgangshuis. Het sportbuurtwerk kan structureel tegen kostprijs gebruik maken van de ruimtes van Kinderopvang SKW, en ook andere maatschappelijke organisaties deden regelmatig een beroep op SKW. Door kinderen, ouders en medewerkers werden sponsoracties georganiseerd voor De Opkikker en Kinderboerderij De werf. In het kader van duurzaamheid heeft het Centraal Bureau haar archief gedigitaliseerd en ook op andere fronten werden keuzes gemaakt die het gebruik van materialen moesten helpen beperken. SKW jaarverslag 2009 pagina 14

16 Alle locaties van SKW waren in 2009 erkende leerbedrijven en vele stagiaires deden hun stage-ervaring bij SKW op. SKW gaat er daarbij nadrukkelijk van uit dat de stagiaires komen om te leren, zij worden dan ook niet ingezet als pedagogisch medewerker, ook niet als zij in hun laatste jaar zitten, en zij worden deskundig begeleid. SKW stelt aan reïntegratiebedrijven participatieplaatsen beschikbaar voor mensen die (weer) moeten leren wat een werkritme is, wat nakomen van afspraken betekent en die soms weer voldoende zelfbewustzijn en eigenwaarde moeten opbouwen om in de samenleving te kunnen participeren. Eén van deze mensen bleek in 2009 zo veelbelovend dat SKW besloot haar een baan aan te bieden en haar opleiding te betalen. SKW jaarverslag 2009 pagina 15

17 Scholen Na de zomervakantie werd bij de 5 e Montessorischool gestart met een gezamenlijke vorm van Tussenschoolse Opvang. De leerkrachten lunchten met de kinderen, hiervoor was een half uur beschikbaar. Het andere half uur verzorgden de medewerkers van SKW diverse activiteiten op het schoolplein en begeleidden de kinderen tijdens het spelen. Hoewel het voor iedereen in het begin wennen was, lijkt dit een goed gestructureerde vorm van kwalitatief goede tussenschoolse opvang. Met alle scholen was regelmatig contact rond extra vrije dagen van de scholen, activiteiten in het kader van de dagarrangementen en samenwerking rond huisvesting, tussenschoolse opvang en vakanties. SKW jaarverslag 2009 pagina 16

18 Andere organisaties Kinderopvang SKW is lid van de MO-groep Kinderopvang (werkgeversvereniging) en van de Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam. De directeur is lid van de Beroepsvereniging van directeuren in de kinderopvang. Veelvuldig participeerde Kinderopvang SKW in (korte) samenwerkingsverbanden en/of adviesgroepen met allerlei maatschappelijke organisaties. Ook nam SKW het initiatief om met de andere kinderopvangorganisaties uit het werkgebied een overleg te starten. SKW jaarverslag 2009 pagina 17

19 Overige weetjes over Kinderopvang SKW Medewerkers Op 31 december 2009 had Kinderopvang SKW 107 mensen in dienst, waarvan er 8 een zogenaamd nulurencontract hadden. Verder had SKW in stagiaires en 1 vrijwilliger. 4 mensen konden bij Kinderopvang SKW meelopen in het kader van een reïntegratietraject. Het kortdurend ziekteverzuim bedroeg in ,7%. Het ziekteverzuim inclusief langdurig zieken was hoog, 8,2%. Deze cijfers zijn exclusief de arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap en andere vangnetgevallen. Helaas waren 12 medewerkers in 2009 langdurig ziek (langer dan een maand), 9 hiervan betroffen (vaak ernstige) niet werkgerelateerde lichamelijke oorzaken. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad deed aan deskundigheidsbevordering middels een cursus van de FNV. Op 31 december bestond de Raad uit 6 leden. In 2009 heeft de OR zich onder andere SKW jaarverslag 2009 pagina 18

20 beziggehouden met een mogelijke fietsvergoeding, een waarderingsregeling en de nieuwe verlofregeling. De Ondernemingsraad van SKW geeft een eigen jaarverslag uit. Klachten SKW ontving in 2009 één schriftelijke klacht, die naar tevredenheid van de klager door SKW kon worden opgelost. Eén van de motto s van SKW is niet voor niets kwaliteit laat zich ook en vooral zien door de wijze van afhandelen van klachten. De in 2008 bij de Klachtencommissie Kinderopvang ingediende klacht tegen SKW, werd in 2009 door deze landelijke commissie op alle aspecten ongegrond verklaard. SKW jaarverslag 2009 pagina 19

21 Bestuur en management Het bestuur van SKW bestond op 31 december 2009 uit Remco Duchhart, voorzitter Adri Blom, secretaris Ben Ziepzeerder, penningmeester Annemiek Orthel, lid OR-zetel vacature De Ondernemingsraad heeft eind 2009 opnieuw iemand voorgedragen voor de ORzetel in het bestuur. Deze persoon zal in 2010 worden benoemd. Op 31 december bestond het algemeen management van de SKW uit Annelize Hogeweg directeur Monique van Hulst algemeen manager SKW jaarverslag 2009 pagina 20

Missie Kinderopvang Watergraafsmeer 2. Kinderopvang Watergraafsmeer overzicht 3. Landelijke ontwikkelingen 4

Missie Kinderopvang Watergraafsmeer 2. Kinderopvang Watergraafsmeer overzicht 3. Landelijke ontwikkelingen 4 SKW Jaarverslag 2014 Inhoud Missie Kinderopvang Watergraafsmeer 2 Kinderopvang Watergraafsmeer overzicht 3 Landelijke ontwikkelingen 4 Ontwikkelingen in Amsterdam en de Watergraafsmeer 6 Wat deed Kinderopvang

Nadere informatie

Missie en visie Kinderopvang Watergraafsmeer 2. Kinderopvang Watergraafsmeer overzicht per 31 december Landelijke ontwikkelingen 4

Missie en visie Kinderopvang Watergraafsmeer 2. Kinderopvang Watergraafsmeer overzicht per 31 december Landelijke ontwikkelingen 4 SKW Jaarverslag 2015 Inhoud Missie en visie Kinderopvang Watergraafsmeer 2 Kinderopvang Watergraafsmeer overzicht per 31 december 2015 3 Landelijke ontwikkelingen 4 Ontwikkelingen in Amsterdam en de Watergraafsmeer

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013

Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Klachten jaarverslag oudercommissie 2013 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2013 van kinderopvang Senang, locatie Loetjoe. De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht

Nadere informatie

Kinderdagverblijf de Boerderij

Kinderdagverblijf de Boerderij Klachtenverslag 2014 16-02- 2015 Kinderdagverblijf de Boerderij 1 Inhoudsopgave Voorwoord Interne klachtenregeling Externe klachtenregeling Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Ingediende klachten

Nadere informatie

Klachten jaarverslag oudercommissie2014

Klachten jaarverslag oudercommissie2014 Voorwoord Dit is het openbare jaarverslag klachten oudercommissie 2014 van Buitenschoolse opvang de Vrijbuiters De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2013 Kinderdagverblijf Senang locatie Loetjoe.

Openbaar klachtenverslag 2013 Kinderdagverblijf Senang locatie Loetjoe. Kinderdagverblijf Loetjoe Damsterdiep 215 9713 ED Groningen Tel : 050-31 11 582 E-mail : info@loetjoe.nl Website : www.loetjoe.nl Openbaar klachtenverslag 2013 Kinderdagverblijf Senang locatie Loetjoe.

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort

BSO de Boomhut. Klachten verslag. Stichting Pluspunt Zandvoort BSO de Boomhut Klachten verslag 2014 Stichting Pluspunt Zandvoort 1-5-2015 Inhoudsopgave Voorwoord De interne klachtenregeling De externe klachtenregeling Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Klachtenkamer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Klachtenjaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Klachtenregelingen - De interne klachtenregeling - De externe klachtenregeling - Stichting Klachtencommissie Kinderopvang - De Geschillencommissie Kinderopvang

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Bink

Openbaar jaarverslag Bink Openbaar jaarverslag Bink Klachten 2015 1. Klachtenreglement Bink kinderopvang Bink verzorgt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in speciaal daarvoor ingerichte kinderdagverblijven,

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTEN VAN OUDERS KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015. Openbaar Jaarverslag Klachten van Ouders Kinderopvang De Blije Bij 2015

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTEN VAN OUDERS KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015. Openbaar Jaarverslag Klachten van Ouders Kinderopvang De Blije Bij 2015 1 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTEN VAN OUDERS KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015 2 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Inleiding blz. 3 Klachtenregeling voor ouders blz. 3 Interne klachtenregeling blz. 3 Externe klachtenregeling

Nadere informatie

Informatie over Kinderopvang SKW

Informatie over Kinderopvang SKW Informatie over Kinderopvang SKW Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Welkom bij Kinderopvang SKW... 2 2. Een keuze maken en inschrijven... 2 3. De plaatsing van uw kind op de opvang... 3 4. Sluitingsdagen

Nadere informatie

Verslag 4Kids Klachtrecht Cliënten Zorgsector 2011. Openbaar

Verslag 4Kids Klachtrecht Cliënten Zorgsector 2011. Openbaar Verslag 4Kids Klachtrecht Cliënten Zorgsector 2011 Openbaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Klachtenregeling 4Kids 4 Procedure klachten clienten 4 Procedure klachten oudercommissie 4 Promotie klachtrecht 5 Samenstelling

Nadere informatie

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Holland Kinderopvang Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag 2014 Klachten van ouders

Openbaar jaarverslag 2014 Klachten van ouders Openbaar jaarverslag 2014 Klachten van ouders Ninera Kinderopvang aan huis Papenstraat 26 7411 ND Deventer E-mail: info@ninera-kinderopvang.nl Telefoon: 06-83605989 Website: www.ninera-kinderopvang Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Amstel (KDV) Welnastraat 843 1096 GJ AMSTERDAM Registratienummer: 628769842

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Amstel (KDV) Welnastraat 843 1096 GJ AMSTERDAM Registratienummer: 628769842 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Amstel (KDV) Welnastraat 843 1096 GJ AMSTERDAM Registratienummer: 628769842 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 27-02-2015

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Klachten van klanten 2013

Openbaar jaarverslag Klachten van klanten 2013 Openbaar jaarverslag Klachten van klanten 2013 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Voorwoord Interne klachtenregeling Externe klachtenregeling blz.3 blz.4 blz.5 Klachten in 2013 blz.6 Pagina 2 van 6 Voorwoord

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 19-6-2015 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 Kinderopvang Blije Gezichtjes uw flexibele opvang in Almere Buiten! Openbaar Jaarverslag BSO Blije Gezichtjes Juni 2015 Inhoud 1.

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Openbaar jaarverslag klachten 2016 Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Peuterspeel-leergroep Pim&Pom BSO De Lispeltuut Kochpad 12 4111LD Zoelmond Peuterspeel-leergroep

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten

Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten Openbaar jaarverslag 2015 Klachten van Klanten Kinderdagverblijf Klavertje 4 B.V. Floralaan 5 6707 HM Wageningen LRK nummer: 132978696 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 2 Interne klachtenregeling pagina

Nadere informatie

Informatieboekje Algemeen. Versie

Informatieboekje Algemeen. Versie Informatieboekje Algemeen Versie 2014 08 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1. Welkom bij Kinderopvang SKW 3 2. Een keuze maken en inschrijven 4 3. De plaatsing van uw kind op een groep 6 4. Samenvoegen groepen

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2015

Openbaar jaarverslag klachten 2015 Openbaar jaarverslag klachten 2015 Kindercentrum Madelief Rijssenbeeklaan 1 6591 TB Gennep Telefoon: 0485-215 539 E-mail: info@madeliefkindercentrum.nl Website: www.madeliefkindercentrum.nl Kindercentrum

Nadere informatie

Inspectierapport. Villa De Amstel (BSO) Welnastraat 845 1096 GJ AMSTERDAM Registratienummer: 577265970

Inspectierapport. Villa De Amstel (BSO) Welnastraat 845 1096 GJ AMSTERDAM Registratienummer: 577265970 Inspectierapport Villa De Amstel (BSO) Welnastraat 845 1096 GJ AMSTERDAM Registratienummer: 577265970 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 30-06-2015 Type

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2015 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2015 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2014 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2015 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2014 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2014 van Stichting

Nadere informatie

Notulen- Oudercommissie Kinderopvang Tamboerijn Datum: 16-2-2015 Aanwezig: Mirjam, Jan, Amanda, Dimitri, Judith

Notulen- Oudercommissie Kinderopvang Tamboerijn Datum: 16-2-2015 Aanwezig: Mirjam, Jan, Amanda, Dimitri, Judith Notulen- Oudercommissie Kinderopvang Tamboerijn Datum: 16-2-2015 Aanwezig: Mirjam, Jan, Amanda, Dimitri, Judith Agenda: 1. Wijzigingen in de kinderopvang (zie ook bijlagen) a. Klachtrecht: er komt een

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz. 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies blz. 3 De rol

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag Stichting KDV De Kleine Prins

Openbaar klachtenverslag Stichting KDV De Kleine Prins 1. Openbaar klachtenverslag Stichting KDV De Kleine Prins Stichting KDV De Kleine Prins Leeswijzer 1. Inleiding 2. Beknopte beschrijving van de regeling 2.1 Wijze waarop de regeling onder de aandacht is

Nadere informatie

Klachtenjaarverslag Sport- & Zwem BSO Knoet Arnhem 22 mei 2015

Klachtenjaarverslag Sport- & Zwem BSO Knoet Arnhem 22 mei 2015 Klachtenjaarverslag 2014 1.0 Sport- & Zwem BSO Knoet Arnhem 22 mei 2015 BSO Sporten VOF met betrekking tot: Sport- & Zwem BSO Knoet Sport Langekampweg 6 6715 AV Ede Inhoud Inleiding:... 3 Klachtenregeling...

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Amstel (KDV) Welnastraat GJ Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Amstel (KDV) Welnastraat GJ Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf De Amstel (KDV) Welnastraat 843 1096 GJ Amsterdam Registratienummer: 628769842 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 26-04-2017

Nadere informatie

OUDERPARTICIPATIE SKE KINDEROPVANG

OUDERPARTICIPATIE SKE KINDEROPVANG 090428 SKE Boekje 29-04-2009 10:41 Pagina 1 OUDERPARTICIPATIE SKE KINDEROPVANG Informatie over oudercommissies Voor ouders die graag meepraten over het pedagogisch beleid, huisvesting, veiligheid en nog

Nadere informatie

Kinderopvangorganisatie De KinderKroon Tubbergen

Kinderopvangorganisatie De KinderKroon Tubbergen Kinderopvangorganisatie De KinderKroon Tubbergen Interne klachtenprocedure; Het op efficiënte wijze behandelen van klachten teneinde klanttevredenheid te realiseren. Procesverantwoordelijke; Directie:

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2016 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2016 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie 1. Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf beschikt al sinds de beginjaren (1991) over een pedagogisch beleidsplan. In de jaren erna is dit plan steeds

Nadere informatie

Op 1 januari 2012 bestaat de oudercommissie uit de volgende 6 leden:

Op 1 januari 2012 bestaat de oudercommissie uit de volgende 6 leden: JAARVERSLAG 2012 Inleiding Dit jaarverslag 2012 is van de oudercommissie (OC) van Kinderdagverblijf (KDV) Domino te Roosendaal. Door middel van dit jaarverslag willen wij de ouders, de pedagogische medewerkers

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag 2014 klachten van ouders

Openbaar jaarverslag 2014 klachten van ouders Openbaar jaarverslag 2014 klachten van ouders Kinderopvang Zonnestraal Capellastraat 2 9801 VC Zuidhorn E-mail: zonnestraal-zuidhorn@hotmail.com Telefoon: 06-13765495 Website: www.zonnestraalzuidhorn.com

Nadere informatie

Klachtenreglement Koningskinderen

Klachtenreglement Koningskinderen Klachtenreglement Koningskinderen Datum: 1 januari 2016 Vestiging: Dit klachtenreglement geldt voor alle vestigingen van Koningskinderen 1 Inleiding Koningskinderen wil een organisatie zijn waar de klant

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar jaarverslag verbeterpunten van medewerkers en klanten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten van klanten Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 3 Interne verbeterprocedure

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag Stichting KDV De Kleine Prins

Openbaar klachtenverslag Stichting KDV De Kleine Prins Openbaar klachtenverslag Stichting KDV De Kleine Prins Stichting KDV De Kleine Prins Leeswijzer 1. Inleiding 2. Beknopte beschrijving van de regeling 2.1 Wijze waarop de regeling onder de aandacht is gebracht

Nadere informatie

KLACHTEN JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE 2015 KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015

KLACHTEN JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE 2015 KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015 1 KLACHTEN JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE 2015 KINDEROPVANG DE BLIJE BIJ 2015 Inleiding Kinderopvang de Blije Bij is gevestigd in Amsterdam op Burgemeester Roëllstraat 25 en heeft 1 KDV-locatie met twee horizontale

Nadere informatie

Klachten jaarverslag ouders en oudercommissie 2013

Klachten jaarverslag ouders en oudercommissie 2013 Klachten jaarverslag ouders en oudercommissie 2013 Inhoud Voorwoord 3 1. Klachtenregelingen Kindcentrum De Boomhut 4 1.1 Waarom een klachtenprocedure? 4 1.2 De interne klachtenregelingen 4 1.3 De externe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Madelief

Kinderdagverblijf Madelief Inleiding Kinderdagverblijf Madelief 1. Inleiding 2 2. Beknopte beschrijving van de regeling 2 2.1 Wijze waarop de regeling onder de aandacht is gebracht 3 3. De samenstelling van de klachtencommissie

Nadere informatie

Inspectierapport. Villa De Amstel (BSO) Welnastraat GJ Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Villa De Amstel (BSO) Welnastraat GJ Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Villa De Amstel (BSO) Welnastraat 845 1096 GJ Amsterdam Registratienummer: 577265970 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 31-07-2017 Type

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties

Serieus werk maken van klachten en suggesties Serieus werk maken van klachten en suggesties Kwink is een organisatie in beweging. Kinderdagopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang maken onderdeel

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014 Openbaar jaarverslag verbeterpunten van medewerkers en klanten 2014 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten van klanten Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 3 Interne verbeterprocedure

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia KLACHTENREGELING Indien u niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement. Elke klacht wordt uiterst serieus behandeld en verbeterpunten

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders

Klachtenregeling voor ouders Klachtenregeling voor ouders Inleiding Iedere klant (ouder/verzorger) die gebruik maakt van de diensten van het Servicebureau Kinderopvang en de diensten van de bij ons aangesloten kinderopvanglocaties

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

Klachtenjaarverslag 2014 1.0 Sport- & Zwem BSO Knoet Arnhem 22 mei 2015

Klachtenjaarverslag 2014 1.0 Sport- & Zwem BSO Knoet Arnhem 22 mei 2015 Klachtenjaarverslag 2014 1.0 Sport- & Zwem BSO Knoet Arnhem 22 mei 2015 BSO Sporten VOF met betrekking tot: Sport- & Zwem BSO Knoet Sport Langekampweg 6 6715 AV Ede Inhoud Inleiding:... 3 Klachtenregeling

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Bereboot BV

Kinderdagverblijf De Bereboot BV 3 maart 2016 Jaarverslag Klachtenregeling Ouders en Klachtenregeling Oudercommissie 2015 Inleiding Voor u ligt het openbaar klachtenverslag 2015 van Kinderdagverblijf De Bereboot BV. Het gaat om een gecombineerd

Nadere informatie

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee

Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Stichting Welzijn Middelsee Klachtenregeling kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De klachtenregeling voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van Stichting

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND Voorwoord Als gebruiker van onze kinderopvang bent u reeds bekend met onze dienstverlening. Ondanks het zo goed mogelijk vervullen

Nadere informatie

KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. Openbaar Klachtenrapport april 2017

KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. Openbaar Klachtenrapport april 2017 KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. Openbaar Klachtenrapport 2016 april 2017 Inhoud Inleiding.............................................................. p. 3 KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V......................................

Nadere informatie

KLACHTENREGELING voor bezoekers en cliënten van AKROS AKROS Balboastraat 20 B4 1057 VW Amsterdam tel. 020 589 33 33 www.akros-amsterdam.

KLACHTENREGELING voor bezoekers en cliënten van AKROS AKROS Balboastraat 20 B4 1057 VW Amsterdam tel. 020 589 33 33 www.akros-amsterdam. 4.4.3.1 Klachtenregeling KLACHTENREGELING voor bezoekers en cliënten van AKROS AKROS Balboastraat 20 B4 1057 VW Amsterdam tel. 020 589 33 33 www.akros-amsterdam.nl september 2015 4.4.3.1 Klachtenregeling

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie

Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie 1a Ik heb deze kinderopvangorganisatie uitgekozen omdat het pedagogisch beleid mij aanspreekt 10% 78% 7% 4% 1b Ik heb deze kinderopvangorganisatie

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie kinderdagverblijf met Liefde 2015

Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie kinderdagverblijf met Liefde 2015 Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie kinderdagverblijf met Liefde 2015 Inleiding Conform de wet- en regelgeving is kinderdagverblijf met Liefde verplicht over ieder kalenderjaar een openbaar verslag

Nadere informatie

KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK

KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK KLACHTENVERSLAG 2014 HET KRUGERPARK Voorwoord Dit is het openbare klachtenverslag van het jaar 2014 van Het Krugerpark. Het Krugerpark is een kleinschalig kinderdagverblijf met 33 kindplaatsen per dag.

Nadere informatie

Inspectierapport. Buitenschoolse Opvang Villa Bons (BSO) Galileiplantsoen LW AMSTERDAM Registratienummer:

Inspectierapport. Buitenschoolse Opvang Villa Bons (BSO) Galileiplantsoen LW AMSTERDAM Registratienummer: Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Villa Bons (BSO) Galileiplantsoen 39 1098 LW AMSTERDAM Registratienummer: 161079106 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek

Inspectierapport Nader onderzoek Inspectierapport Nader onderzoek Kinderdagverblijf ZoWieZo kinderopvang Korteweide 220 1722 VL ZUID-SCHARWOUDE Registratienummer 859591670 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Beschrijving van de regeling. Openbaar Klachtenverslag Kinderopvang Keet in de Kerk

Beschrijving van de regeling. Openbaar Klachtenverslag Kinderopvang Keet in de Kerk Openbaar Klachtenverslag 2015 Kinderopvang Keet in de Kerk Conform de wet- en regelgeving is Kinderopvang Keet in de Kerk verplicht over ieder kalenderjaar een openbaar jaarverslag uit te brengen over

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inleiding Ondanks dat Kinderopvang De 5 open, eerlijk en oprecht handelt en communiceert kan het toch zijn dat er ontevredenheid bij

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2012. MIMIKO Kinderopvang KDV ZOET/KDV PUUR

Jaarverslag Klachten 2012. MIMIKO Kinderopvang KDV ZOET/KDV PUUR Jaarverslag Klachten 2012 MIMIKO Kinderopvang KDV ZOET/KDV PUUR Inhoud: 1. Omschrijving van de klachtenregeling 3 2. Klachtenprocedure 3 3. Hoe de klachtenregeling onder de aandacht van ouders wordt gebracht

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Klachten 2014

Openbaar Jaarverslag Klachten 2014 Openbaar Jaarverslag Klachten 2014 Voorwoord Voor u ligt het Openbaar Jaarverslag Klachten 2014 van Kinderopvang Humanitas. Kinderopvang Humanitas is één van de grootste landelijke kinderopvangaanbieders

Nadere informatie

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving 1. Organisatie of kinderopvangorganisatie: een aangesloten rechtspersoon of natuurlijk persoon die in organisatorisch verband

Nadere informatie

Nieuwsbrief SKOC. Februari 2016. Jubileum SKOC. Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen

Nieuwsbrief SKOC. Februari 2016. Jubileum SKOC. Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen Nieuwsbrief SKOC Februari 2016 Nieuwsbrief Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen - Jubileum SKOC - Reglement SKOC en intern klachtreglement - Voorlezen we hebben er een geitje

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport. Buitenschoolse Opvang Villa Bons (BSO) Galileïplantsoen LW Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Buitenschoolse Opvang Villa Bons (BSO) Galileïplantsoen LW Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Villa Bons (BSO) Galileïplantsoen 39 1098 LW Amsterdam Registratienummer: 161079106 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenregelingen 2014. locatie Van Embdenstraat, Rotterdamseweg en Raamstraat

Jaarverslag klachtenregelingen 2014. locatie Van Embdenstraat, Rotterdamseweg en Raamstraat Jaarverslag klachtenregelingen 2014 locatie Van Embdenstraat, Rotterdamseweg en Raamstraat Inhoud Inhoud ----------------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf Keppelsweg AR Hummelo KLACHTENREGELING PEUTERSPEELZALEN STICHTING SPELENDERWIJS IJSSELGRAAF

Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf Keppelsweg AR Hummelo KLACHTENREGELING PEUTERSPEELZALEN STICHTING SPELENDERWIJS IJSSELGRAAF Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf Keppelsweg 56 6999 AR Hummelo KLACHTENREGELING PEUTERSPEELZALEN STICHTING SPELENDERWIJS IJSSELGRAAF 2016 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 4 3. KLACHTEN...

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

Klachten jaarverslag 2012

Klachten jaarverslag 2012 Klachten jaarverslag 2012 Voorwoord Dit is het openbare Klachten Jaarverslag 2011 van KVD Dribbel, locaties Haverleij, Matrix en Engelerhart. Locatie Haverleij heeft 68 kindplaatsen Locatie Oberon (Peuterarrangement)

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenregeling. Gastouderbureau Hummelstekkie

Jaarverslag Klachtenregeling. Gastouderbureau Hummelstekkie Jaarverslag Klachtenregeling 2014 Gastouderbureau Hummelstekkie Gastouderbureau Landelijk Register Kindervang nr.115008329 kvk nr.01142152 Rina Brandsma Gracht 113 8482 KJ SPANGA tel.nr.0561-481496 1 1

Nadere informatie

Interne en externe klachtenregeling Kinderopvang de Beukenoot

Interne en externe klachtenregeling Kinderopvang de Beukenoot Interne en externe klachtenregeling Kinderopvang de Beukenoot Interne en externe klachten kinderopvang de Beukenoot o Geleding 1, groepsleiding o Geleding 2, leidinggevende o Geleding 3, interne klachtencommissie

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Toverlantaarn (KDV) Lorentzlaan KJ AMSTERDAM Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Toverlantaarn (KDV) Lorentzlaan KJ AMSTERDAM Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf de Toverlantaarn (KDV) Lorentzlaan 73 1097 KJ AMSTERDAM Registratienummer: 588295280 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Oost Datum inspectie: 15-04-2014

Nadere informatie

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377

Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Inspectierapport 't Olefantje BSO Groen (BSO) Nieuwegracht 30 3512LS UTRECHT Registratienummer: 146399377 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079

Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079 Inspectierapport KwestKids BSO Speelleerhorst (BSO) Schubertstraat 2 2671TB NAALDWIJK Registratienummer: 797283079 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: WESTLAND Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Korte introductie oudercommissie Skippy

Korte introductie oudercommissie Skippy Korte introductie oudercommissie Skippy 2009 Medezeggenschap Skippy: hoe zit dat? Wat doen de LOC s en COR? Samenstelling Communicatielijnen Mandaat en adviesaanvraag Reglementen en richtlijnen Rollen

Nadere informatie

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen!

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen! Nieuwsbrief Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen - Bericht van de directeur - Opening kinderdagverblijf Strijen - Reorganisatie Centraal bureau en wijziging functies - Wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenregelingen 2014

Jaarverslag klachtenregelingen 2014 Jaarverslag klachtenregelingen 2014 Inhoudsopgave Kindercentrum Eigenwijs 1. Inleiding...1 2. De klachtenregeling voor individuele klanten...2 3. De klachtenregeling voor de oudercommissie...3 4. Klachtenregelingen

Nadere informatie

De oudercommissie heeft in haar brief, d.d. 10 oktober aan houder geadviseerd:

De oudercommissie heeft in haar brief, d.d. 10 oktober aan houder geadviseerd: KK 08-29 tariefstelling 2008 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft contract tarieven/prijzen Inleiding 1. De klacht De oudercommissie klaagt er over dat houder in zijn reactie op het

Nadere informatie