1 Jaarverslag Jaarverslag samen groot worden. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2012. samen groot worden. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 1 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012 samen groot worden Jaarverslag 2013

2 2 Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Kinderopvang in roerige tijden 5 Ouders 7 Samenwerking 9 Pedagogiek 11 Nieuw aanbod 14 Organisatie 16 Werken en leren bij Bink 18 Belangen behartigen 20 De balans opmaken

3 3 Jaarverslag 2013 Voorwoord Kinderopvang in roerige tijden Onze grootste uitdaging in 2013 was het behouden van onze kwaliteit ondanks de dalende vraag naar kinderopvang. Aan geen enkele kinderopvangorganisatie in Nederland zijn de gevolgen van de economische crisis en kabinetbezuinigingen voorbijgegaan. Ook aan Bink niet. Verschillende reorganisaties waren nodig om mee te kunnen bewegen met de teruglopende vraag. Ondanks de roerige tijden konden wij rekenen op de inzet en loyaliteit van onze meer dan 600 medewerkers. Hun inzet werd beloond. Ouders die hun kinderen bij Bink naar de opvang brachten, waardeerden onze opvang met een 8! Wij zijn daar heel blij mee. Wij hebben keuzes moeten maken, besparingen moeten realiseren. Ook moesten we tot onze spijt ons kinderdagverblijf Boboemba sluiten. Daarentegen hebben wij onverminderd aandacht besteed aan ons aanbod en onze kwaliteit, zoals uitbreiding van onze buitenschoolse activiteiten met onder andere muziekles, flexibele plaatsen op al onze centra, een warme maaltijd op enkele kinderdagverblijven, verschillende cursussen en een gratis peda go gisch spreekuur voor ouders.

4 4 Jaarverslag 2013 Vooruitblik In 2014 richten we ons op de verdieping van het ontwikkelingsgericht werken op de dagverblijven. De thema s waarmee wij al werken worden verder uitgebouwd. Kinderen van twee tot vier jaar krijgen op onze dagverblijven activiteiten aangeboden waarbij ze gestimuleerd worden in hun totale ontwikkeling. Liedjes, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, boekjes die voorgelezen worden, sluiten allemaal op elkaar aan. Ouders kunnen meekijken met wat wij doen via de nieuwe Mijn Bink app. Pedagogisch medewerkers posten hier berichtjes over de activiteiten en plaatsen er foto s. Ouders kunnen zelf ook berichten achterlaten voor de medewerkers en hun Bink-administratie makkelijker verrichten. We willen hiermee de service naar ouders vergroten. Vanwege het succes in 2013 zullen wij het cursusaanbod voor ouders uitbreiden met onder andere cursussen kinder-ehbo, positief opvoeden, gezondheid en bewegen en positief communiceren. Mocht de vraaguitval nog verder doorzetten, dan moeten wij mogelijk groepen sluiten. Als dit nodig is, zullen wij er zoveel mogelijk voor zorgen dat de continuïteit van de pedagogisch medewerkers gewaarborgd blijft. Vanzelfsprekend hopen wij dat dit niet aan de orde zal zijn. Met veel energie en plezier blijven wij ons inzetten om kwalitatief goede opvang te bieden aan alle 5000 aan ons toevertrouwde kinderen. Drs. Monique Wittebol Algemeen directeur/ voorzitter bestuur

5 5 Jaarverslag 2013 Ouders Extra service en klanttevredenheid Hulp bij opvoeden Onze service voor ouders hebben we uitgebreid met nieuwe cursussen, workshops en thema-avonden met praktische informatie en tips over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Veel belangstelling was er voor de cursussen Kinder-EHBO en Beter Communiceren met uw kind. Deze cursussen hebben wij daarom verschillende keren georganiseerd. Verder kwamen er veel ouders naar een thema-avond over gezond eten en bewegen. Ook nieuw is de mogelijkheid voor ouders om opvoedadvies te vragen aan onze pedagoog Machteld Rietman. Ouders kunnen bij Machteld terecht met vragen over de opvoeding van hun kind, bijvoorbeeld bij slecht slapen, niet willen eten of ongehoorzaam gedrag.

6 6 Jaarverslag 2013 Korting bij werkloosheid Steeds meer ouders zijn werkloos geraakt. Ontslag heeft ook gevolgen voor de opvang van de kinderen, want na drie maanden vervalt de aanspraak op kinderopvangtoeslag. Om ouders extra hulp te bieden, heeft Bink een eigen regeling waarbij de toch al gedupeerde ouder een halfjaar lang korting krijgt op onze opvang. Zo kunnen ouders de tijd nemen om een nieuwe baan te vinden en blijven de kinderen op hun vertrouwde plekje op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Ouders bijzonder tevreden over Bink We zijn blij dat ouders onverminderd tevreden zijn over onze opvang: zij geven onze opvang een 8. Dit blijkt uit een onafhankelijk oudertevredenheidsonderzoek dat iedere 2 jaar wordt gehouden onder kinderopvangorganisaties in Nederland. Bink scoorde op de meeste punten ruim boven andere opvangorganisaties. Ook werden zowel onze pedagogisch medewerkers als ons pedagogisch klimaat, bovengemiddeld goed beoordeeld. Ook in 2011 kreeg Bink een ruime 8 voor haar opvang.

7 7 Jaarverslag 2013 Samenwerking Midden in de samenleving Intensieve samenwerking in brede scholen Hilversum Om de begeleiding van kinderen goed op elkaar af te stemmen en hun optimale ontwikkelingskansen te bieden, werken we intensief samen met vier brede scholen in Hilversum. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke activiteiten als een sportdag van school en bso of op elkaar afgestemde activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. Op Brede School Hilversum-Zuid (BSZ) zijn we in 2013 gestart met wekelijkse workshops waar zowel school-, bsoals buurtkinderen aan kunnen meedoen. Ook kunnen ouders van de BSZ kiezen voor een gezamenlijk oudergesprek met medewerkers van school en bso. De peuterspeelzalen Avonturijn en Hasselbraam stemmen voortaan hun thema s af met die van de kleuterklassen in de brede scholen. Ook kunnen de oudere peuters van Hasselbraam alvast een kijkje nemen in hun toekomstige klas, natuurlijk altijd onder begeleiding van een van de vertrouwde peuterleidsters van Bink. Boven: Kinderen van onze bso s in Hilversum stonden op de planken van theater Achterom.

8 8 Jaarverslag 2013 De Groen van Prinstererschool en bso Gigagroen organiseerden dit jaar gezamenlijke lezingen over actuele onderwerpen als pesten, die goed werden bezocht. Daarnaast nodigden zij regelmatig de kinderen uit de wijk uit om mee te doen met hun naschoolse activiteiten. Kunst en cultuur op de bso Door samen te werken met verschillende lokale culturele instellingen, kunnen bso-kinderen kennismaken met allerlei kunstvormen. Zij worden op deze manier creatief uitgedaagd en leren zich op een andere manier te uiten. Zo maakten de kinderen in samenwerking met studenten van de HKU zelfbedachte stop-motion filmpjes, was er een expositie van Bink-kinderkunst te zien in Museum Hilversum en verzorgde een docente dansworkshops op de bso s. Ook werkten verschillende bso s samen toe naar een voorstelling in theater Achterom, waarin de kinderen dansten, zongen, toneelspeelden en zelf de decors ontwierpen. Daarnaast zijn we in 2013, in samenwerking met MuziekCollege Hilversum, gestart met muziekles op alle bso s in Soest en Hilversum. Kinderen vanaf 7,5 jaar kunnen hier onder bso-tijd gitaar of keyboard leren spelen. Dit is een succes. Inmiddels hebben zo n 100 kinderen muziekles en klinkt er steeds vaker muziek in de bso s. Kansen bieden aan kleintjes Samen met het Orthopedagogisch Centrum Trompendaal in Hilversum zijn we gestart met het project Kansen voor kleintjes. Hierbij krijgen pedagogisch medewerkers van onze kinderdagverblijven extra ondersteuning bij het begeleiden van kinderen van 0 tot 4 jaar die extra zorg nodig hebben. Een deskundige van Trompendaal kijkt en denkt mee en kan, waar nodig, adviseren. Door gebruik te maken van de kennis van het centrum, kunnen wij nog beter aansluiten bij de behoeften van kinderen en ervoor zorgen dat alle kinderen zich bij ons optimaal kunnen ontwikkelen. Voorlezen op het kinderdagverblijf Na de positieve ervaringen in Soest, zijn wij ook in Hilversum op twee kinderdagverblijven gestart met het programma BoekStart in de kinderopvang. Doel van dit programma is om het voorlezen te stimuleren en ervoor te zorgen dat (voor)lezen ook op het kinderdagverblijf een belangrijke plek inneemt. De bibliotheek speelt hierin een centrale rol; zij creëerden op beide vestigingen een aantrekkelijke voorleeshoek en organiseerden voor de pedagogisch medewerkers een workshop interactief voorlezen. Daarnaast nemen onze vestigingen ieder jaar actief deel aan de Nationale Voorleesdagen en de Kinder boekenweek. Boven: Voorlezen: een gezellige activiteit en goed voor de taalontwikkeling.

9 9 Jaarverslag 2013 Pedagogiek Optimale ontwikkelingskansen Rust aan het begin van de dag Hoe bewaar je de rust op de groep van het kinderdagverblijf aan het begin van de dag? In de ochtend is er veel in- en uitloop van ouders die hun kind komen brengen. Dit zijn drukke momenten waar kinderen soms onrustig van kunnen worden. Daarom hebben wij onze werkwijze aangepast. De kinderen kunnen bij binnenkomst direct samen met de pedagogisch medewerker aan de dag beginnen. Er ligt uitdagend speelgoed klaar en de medewerker zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk afleidende prikkels zijn, bijvoorbeeld van ouders die afscheid nemen. Het afscheid wordt korter gehouden, zodat de medewerkers hun aandacht kunnen richten op de kinderen en hun spel. Natuurlijk moest iedereen even wennen, maar inmiddels is duidelijk te merken dat de kinderen baat hebben bij deze nieuwe aanpak.

10 10 Jaarverslag 2013 Spelen en leren op het kinderdagverblijf Om de ontwikkeling van kinderen op onze dagverblijven op een speelse manier stimuleren, werken we sinds 2012 met thema s. We gebruiken hiervoor een leuk en uitdagend programma met onderwerpen uit de directe belevingswereld van de kinderen, zoals Eet smakelijk waarin ruiken en proeven centraal staan. In 2013 hebben we deze thematische aanpak verder ontwikkeld, zodat alle kinderdagverblijven met een optimale voorbereiding aan een thema kunnen beginnen. Bij de activiteiten ligt de nadruk op onderzoeken en ontdekken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een moestuintje aanleggen of de groepsruimte omtoveren in een restaurant. Het mooie is dat er voor de kinderen een herkenbare rode draad is, zodat zij al spelend veel over zichzelf en de wereld om hen heen leren. Bij onze activiteiten houden we nadrukkelijk ook rekening met de 3-plussers, die al bijna naar de basisschool gaan. Activiteiten op niveau kunnen bijdragen aan een zo soepel en prettig mogelijke overgang naar school. Voorkomen van pesten op de bso Alle kinderen moeten met plezier naar de bso kunnen komen en zich hier veilig voelen. Het is dan ook van groot belang om pestgedrag aan te pakken, of beter nog, te voorkomen dat een kind gepest wordt. Met het in 2013 ingevoerde pestprotocol kunnen medewerkers pestgedrag beter signaleren en weten zij hoe zij ermee om moeten gaan. Daarnaast volgden verschillende bso-medewerkers een training om kinderen te stimuleren positief gedrag naar elkaar te hebben tijdens sport- en spelactiviteiten. Ook hebben we duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van internet, sociale media en mobiele telefoons op de bso, om cyberpesten onder bso-tijd te voorkomen.

11 11 Jaarverslag 2013 Nieuw aanbod Uitbreiding dienstverlening Flexibele opvang op het kinderdagverblijf Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar flexibiliteit, kunnen ouders nu op alle Bink-kinderdagverblijven kiezen voor flexibele opvang. Deze opvang is bedoeld voor ouders die de opvangtijden willen aanpassen aan hun persoonlijke situatie, bijvoorbeeld omdat hun werktijden per week wisselen. Om de rust en stabiliteit op de groepen te bewaren, zijn er op iedere groep slechts enkele flexibele plaatsen beschikbaar en komen kinderen minimaal vijf aaneengesloten uren per dag. Op deze manier bieden wij alle kinderen rust en regelmaat en kunnen zij spelen in een vertrouwde omgeving met kinderen die zij kennen. Verlengde halvedagopvang op het kinderdagverblijf Voor ouders die halve dagen werken, bleek onze halvedagopvang soms net te kort. Daarom is er nu op alle kinderdagverblijven ook verlengde halvedagopvang mogelijk, waarbij ouders kunnen kiezen voor opvang van 7.30 tot uur of in de middag van tot uur.

12 12 Jaarverslag 2013 Tijdelijk verkorte dagopvang bij Toermalijn Om ouders de mogelijkheid te bieden om kinderopvang af te nemen tegen lagere kosten, hielden we een proef met verkorte dagopvang op kinderdagverblijf Toermalijn. Deze groep was geopend van 8.00 uur tot uur met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door minder uren opvang per dag te bieden in een verticale groep tegen een lager uurtarief konden ouders voordeliger uit zijn. Er bleken echter onvoldoende ouders geïnteresseerd te zijn in dit aanbod, waardoor we deze vorm van opvang niet hebben gecontinueerd. Warme maaltijd op het kinderdagverblijf Op vier kinderdagverblijven kregen de kinderen als proef een jaar lang tussen de middag een warme maaltijd in plaats van een boterham. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met een voedingsdeskundige en een diëtiste, waarbij de uitgangspunten waren dat de maaltijd lekker, vers én gezond moest zijn. Verschillende keren gedurende het jaar hebben we de mening van ouders gepeild. Uiteindelijk is besloten om in 2014 de warme lunch aan te blijven bieden op de dagverblijven Avonturijn en Egelantier. Met de Stint naar de bso Na het succes in Soest, is hij nu ook te bewonderen in Hilversum: de Stint. Een elektrische bolderwagen waarmee pedagogisch medewerkers kinderen op een veilige, comfortabele manier kunnen vervoeren van school naar de bso. De Stint is milieuvriendelijk, kostenbesparend, veilig en beperkt bovendien de parkeeroverlast van busjes bij de scholen. Door over te stappen op de Stint besparen we kosten, omdat het vervoer per bus duurder is dan vervoer met de Stint. Ook kunnen we de Stint gebruiken als we bijvoorbeeld een uitstapje in de buurt willen maken. Daar waar de afstanden te groot zijn, blijven we onze bussen gebruiken. Links: Gezellig samen een warme lunch eten op het kinderdagverblijf. Rechts: Met de Bink-groene Stint vervoeren we steeds meer kinderen van school naar de bso.

13 13 Jaarverslag 2013 Nieuwe vestigingen Nieuw in Brede School Hilversum-Zuid: peuterspeelzaal Hasselbraam Naast bso Hasselbraam is er in Brede School Hilversum-Zuid nu ook peuterspeelzaal Hasselbraam. De peuterspeelzaal deelt samen met de kleutergroep van de bso een groepsruimte. Op deze manier wordt de ruimte zowel s morgens als s middags gebruikt. Door de nauwe samenwerking met de Van Hasseltschool kan het peuterprogramma goed worden afgestemd op het programma van het kleuteronderwijs. Dit maakt de overgang naar school straks makkelijker voor de kinderen. Kinderdagverblijf in woondienstencentrum Egelantier In de nieuwbouw van woondienstencentrum de Egelantier in Hilversum-Zuid hebben we kinderdagverblijf Egelantier geopend. In dit centrum zijn ook een verzorgingstehuis, brasserie, huisarts, apotheek en kapsalon gevestigd. Met enkele van deze partners werken wij nauw samen. Zo maken de kinderen dagelijks gebruik van de warme maaltijd die de kok van de brasserie levert, komt de kapster van het verzorgingstehuis regelmatig langs om kinderen te knippen en gaan we samen met de bewoners van het verzorgingstehuis gezellig samen een verhaal lezen of een tekening maken. Bso Zevensprong in pand Prins Willem Alexanderschool in Soest Bso Zevensprong is onze nieuwste vestiging in Soest. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd in de Prins Willem Alexanderschool en bedoeld voor de kinderen van de Prins Willem Alexanderschool en de Driesprong. In de school heeft de Zevensprong eigen ruimtes en daarnaast kunnen de kinderen gebruikmaken van de gymzaal, de toneelruimte en het buitenterrein van de school. De groepsruimtes sluiten direct aan op het voetbalveld en het schoolplein. De kinderen van beide scholen werden tot nog toe zowel in bso Kasteel als in de Emmakerk opgevangen. Met de opening van bso Zevensprong is de buitenschoolse opvanglocatie in de Emmakerk overbodig geworden en gesloten. Boven: Opening van onze nieuwste bso Zevensprong in Soest.

14 14 Jaarverslag 2013 Organisatie Belangrijke ontwikkelingen Vierogenprincipe: veiligheid op de vestiging Kinderdagverblijven moeten sinds 1 juli 2013 voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Dit betekent dat medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer aan het werk mogen zijn zonder dat een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren. Dit kunnen collega s zijn of anderen, zoals ouders die hun kind komen halen of brengen. Zowel in de teams als met alle oudercommissies is besproken hoe wij hier vorm aan geven. We hebben gecheckt of wij voldoen aan het vierogenprincipe en op basis daarvan bij sommige vestigingen kleine aanpassingen gedaan in onze werkwijze. Voortaan evalueren we deze werkwijze ieder jaar met de oudercommissies.

15 15 Jaarverslag 2013 Bink heeft op alle vestigingen een vast team van minimaal twee pedagogisch medewerkers. Onze gebouwen zijn zo transparant mogelijk en de deuren in onze kinderdagverblijven staan vaak open. De meeste verschoonruimtes bij de babygroepen zijn op de groep zelf en in de slaapkamers staat de babyfoon altijd aan. Medewerkers zien en horen elkaar tijdens het werk, lopen regelmatig bij elkaar naar binnen en werken nauw samen aan activiteiten. Op deze manier houden ze ook toezicht op elkaar. Sluiting Boboemba Door de teruglopende vraag waren wij helaas genoodzaakt om kinderdagverblijf Boboemba te sluiten. Ouders konden terecht bij nabijgelegen vestigingen van Bink, zodat we alle kinderen een nieuwe plek hebben aangeboden. Ook hebben we alle medewerkers kunnen herplaatsen bij onze andere kinderdagverblijven. HKZ-keurmerk Om kosten te besparen, zijn we in Hilversum gestopt met het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Al vele jaren werken wij naar volle tevredenheid met dit keurmerk en inmiddels zijn alle procedures hierop ingericht. Een groot deel van deze procedures is zeer relevant en deze zetten we dan ook op dezelfde voet voort. Er zijn echter ook enkele zaken die voor ons niet van belang zijn, maar die wel verplicht zijn voor behoud van het keurmerk. Dit kost ons onnodig tijd en geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het periodiek evalueren van beleidsstukken. Deze evaluatie verplaatsen we nu naar een voor ons relevant moment. Ook houden wij vast aan de jaarlijkse controles op de vestigingen, alleen doen wij dit nu in eigen beheer. Deze maatregelen betekenen wel dat wij het keurmerk hebben moeten opgeven. De tijd en kosten die we hiermee besparen, kunnen we nu besteden aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze opvang.

16 16 Jaarverslag 2013 Werken en leren bij Bink Investeren in onze medewerkers Cursussen en trainingen voor pedagogisch medewerkers Jaarlijks volgen onze pedagogisch medewerkers een aantal cursussen en trainingen, zoals een cursus kinder-ehbo en een Gordon-training. Daarnaast hebben we regelmatig specifieke trainingen, zoals de opleiding Uk & Puk voor pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal en de Sportkanjertraining voor bso-medewerkers. In 2013 hebben we gebruikgemaakt van een landelijke subsidieregeling, zodat onze scholingskosten beperkt zijn gebleven en wij toch veel hebben kunnen investeren in de scholing van onze medewerkers.

17 17 Jaarverslag Trainingen voor leidinggevenden op kdv en bso Leidinggevenden van de kinderdagverblijven volgden een training waarmee ze het eigen team kunnen begeleiden bij het verbeteren van de opvang aan het begin van de dag. Bij het leerproces is gebruikgemaakt van beelden op de eigen vestiging. De vestigingsmanager kreeg per medewerker tijd voor begeleiding en coaching van medewerkers op de werkvloer en bij het maken van hun praktijkopdrachten. De leidinggevenden op de buitenschoolse opvang kregen een programma aangeboden om het eigen team te kunnen bijscholen in de Meldcode kindermishandeling (verplichte landelijke meldcode bij vermoedens van geweld in huiselijke kring) en het omgaan met seksueel getint gedrag op de bso. Medewerkers Personeelsbestand Aantal medewerkers Aantal fte 353,10 403,20 Ziekteverzuim Verzuim Exclusief zwangerschap 4,70% 4,35% Meldingsfrequentie 1,15 1,43

18 18 Jaarverslag 2013 Belangen behartigen Medezeggenschap en advies In deze voor kinderopvang uitdagende periode, is goed overleg met de centrale oudercommissie, Raad van Toezicht en ondernemingsraad essentieel. Zij zijn een belangrijke sparringpartner voor de directie/ Raad van Bestuur. Centrale oudercommissie De Centrale Oudercommissies (COC) organiseerden in 2013 een thema-avond voor ouders over Pesten en weerbaarheid. Ook bespraken de COC s het beleid over zieke kinderen en werd er teruggeblikt op 2012 aan de hand van de klachten- en calamiteitenanalyse, realisatie van de begroting en de rapportages van de GGD. Verder werd vooruitgeblikt naar 2014 met als belangrijkste uitgangspunten de sluitingsdagen en tarieven. Bij de COC in Soest werd dieper ingegaan op de mogelijkheden voor extra activiteiten op de bso.

19 19 Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) is werkgever van de directie (Raad van Bestuur) van Bink en ziet erop toe dat de directie handelt in het belang van de organisatie. Zij heeft als taak de begroting en jaarrekening goed te keuren en mee te denken over het meerjarenbeleid. In 2013 vergaderde de RvT vijf keer met de directie. Belangrijk bespreekpunt in 2013 was het aanpassen van de organisatie aan de teruglopende omzet. Daarbij is ook gekeken naar de strategie van Bink voor de komende jaren, die is gericht op behoud van kwaliteit, samenwerking met partners als onderwijs en jeugdzorg en een ondanks de crisis gezonde financiële positie. Daarnaast kwamen tijdens de vergaderingen de jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde, zoals de tarieven voor het komende jaar en de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Ook de door de overheid verplichte risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid kinderopvang, is met de RvT besproken. Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) heeft voor de periode een aantal doelstellingen en ambities geformuleerd. Het behartigen van de collectieve belangen van de medewerkers en een goede informatievoorziening aan het personeel staan hierbij centraal. De OR wil nog beter signalen vanuit de organisatie doorgeven aan de directie en een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwe werktijdenregeling en gratis workshops voor de medewerkers. Door de teruglopende bezetting was de ondernemingsraad nauw betrokken bij de maatregelen die Bink heeft getroffen om de kosten te kunnen beheersen. De ondernemingsraad voerde hierover intensief overleg met de algemeen directeur. De maatregelen die genomen moesten worden, hadden helaas ook gevolgen voor het personeel. Zo bleek een herstructurering op het hoofdkantoor noodzakelijk, evenals een bezuiniging op de huishoudelijk medewerkers en een reorganisatie bij kinderdagverblijven in Soest. Ook is in overleg met de ondernemingsraad een sociaal plan opgesteld. Kijkende naar de kosten die bespaard moesten worden om de continuïteit van de organisatie te borgen, had de ondernemingsraad begrip voor de reorganisaties die werden ingezet en de keuzes die hierin werden gemaakt. Medezeggenschap voor achtplussers op de bso Om oudere bso-kinderen actief te betrekken bij de bso, hebben we een eerste stap gemaakt met medezeggenschap voor achtplussers. Door middel van een kinderpanel, vragenlijst of met een kringgesprek kunnen zij aangeven welke activiteiten ze leuk vinden of welke ideeën ze hebben voor de inrichting van de groepsruimte. Met deze inspraak nemen we kinderen serieus en het geeft de medewerkers veel informatie over wat kinderen leuk vinden en graag willen doen.

20 20 Jaarverslag 2013 De balans opmaken Het jaar in cijfers Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het behalen van een beperkt rendement is voor ons geen doel op zich, maar wel een voorwaarde om onze kwaliteit te blijven verbeteren. We investeren deze middelen voornamelijk in het optimaliseren van de dienstverlening aan ouders en kinderen, scholing van onze medewerkers en onderhoud van onze vestigingen. Ondanks de teruglopende bezetting, sloot Bink het jaar af met een positief financieel resultaat. Er was rendement van 2,1%.

21 21 Jaarverslag 2013 Omzet Omzet per 2013 in e 2013 in % opvangsoort Kinderdagverblijven ,7 Buitenschoolse opvang ,5 Peuterspeelzaal ,6 Overige inkomsten ,2 Totaal ,00 Kostenverdeling Kosten in percentage 2013 van de omzet Personeelskosten 69,9% Huisvestingskosten 17,3% Organisatie- en zorgkosten 10,2% Rendement voor belastingen 2,6% Belastingen 0,6% Rendement na belastingen 2,1% Bezette kindplaatsen Aantal gemiddeld 2013 bezette kindplaatsen Kinderdagverblijf 565 Buitenschoolse opvang Peuterspeelzaal 334

22 22 Jaarverslag 2013 Colofon. peuterspeelzalen. buitenschoolse opvang Samenstelling en tekst Bink kinderopvang Fotografie Bas Adriaans, Rob Kuyper, Ted Walker, Bink kinderopvang Concept en design Dorothee Pape, Studio Ninaber kinderdagverblijven. peuterspeelzalen. buitenschoolse opvang Jan van der Heijdenstraat 38 Postbus BB Hilversum Telefoon

1 Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 >

1 Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 > 1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 > > > 2 Jaarverslag 2014 Inhoud 3 Van de directie 5 Spelend ontwikkelen op het kinderdagverblijf 7 Opvang voor alle kinderen 9 Partner van school en gemeente 11 Het

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Kwaliteit in de kinderopvang

Kwaliteit in de kinderopvang Kwaliteit in de kinderopvang Er is nog nooit zoveel gesproken over veiligheid, vertrouwen en kwaliteit van kinderopvang als nu. Er zijn nog nooit zoveel mensen zo bezorgd geweest, voor het welzijn van

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Inspectierapport Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 09-07-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

HKZ Kinderopvang - BIJLAGEN

HKZ Kinderopvang - BIJLAGEN 30-12-2015 Versie: 2 Pagina 1 van 7 Bijlage Vierogenbeleid Inleiding In 2010 is bij een kinderdagverblijf in Amsterdam een zedendelict gepleegd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie

Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie 1a Ik heb deze kinderopvangorganisatie uitgekozen omdat het pedagogisch beleid mij aanspreekt 10% 78% 7% 4% 1b Ik heb deze kinderopvangorganisatie

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Kinderopvang Winschoten

Kinderopvang Winschoten eropvang Winschoten Inhoud 1. Netto prijs per uur kinderopvang & buitenschoolse opvang 2. Aanbod KiWi 3. Korting bij baanverlies 4. Netto prijs per uur bij korting baanverlies www.kinderopvangwinschoten.nl

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Laar (KDV) Generaal Winkelmanstraat 175 5025XG TILBURG Registratienummer 309941647

Inspectierapport KDV Het Laar (KDV) Generaal Winkelmanstraat 175 5025XG TILBURG Registratienummer 309941647 Inspectierapport KDV Het Laar (KDV) Generaal Winkelmanstraat 175 5025XG TILBURG Registratienummer 309941647 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 15-05-2014

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Bink

Openbaar jaarverslag Bink Openbaar jaarverslag Bink Klachten 2015 1. Klachtenreglement Bink kinderopvang Bink verzorgt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in speciaal daarvoor ingerichte kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer 151779120 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 02-02-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie Vierogenprincipe: invulling per locatie Met ingang van 1 juli 2013 dienen alle kinderopvangorganisaties in Nederland te voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Het vierogenprincipe wordt daarbij als

Nadere informatie

Inspectierapport Crèche Hermelijntje IX B.V. (KDV) zal worden: Crèche Hermelijntje X B.V. (KDV) Westvlietweg ED 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Crèche Hermelijntje IX B.V. (KDV) zal worden: Crèche Hermelijntje X B.V. (KDV) Westvlietweg ED 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Crèche Hermelijntje IX B.V. (KDV) zal worden: Crèche Hermelijntje X B.V. (KDV) Westvlietweg 55 2491 ED 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Duinpaleis (KDV) Duinweg BM SOEST Registratienummer

Inspectierapport KDV Het Duinpaleis (KDV) Duinweg BM SOEST Registratienummer Inspectierapport KDV Het Duinpaleis (KDV) Duinweg 21 3768BM SOEST Registratienummer 670887894 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: SOEST Datum inspectie: 13-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie 1. Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf beschikt al sinds de beginjaren (1991) over een pedagogisch beleidsplan. In de jaren erna is dit plan steeds

Nadere informatie

De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind!

De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind! De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind! 1. Praktische zaken Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw kind? Deze brochure helpt u om beter zicht te krijgen op hoe binnen de buitenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Otje (KDV) Hogeweyselaan JL WEESP Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Otje (KDV) Hogeweyselaan JL WEESP Registratienummer Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Kinderdagverblijf Otje (KDV) Hogeweyselaan 183 1382JL WEESP

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684 Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ERMELO Datum inspectie: 16-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Vier-ogen principe Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport

Nadere informatie

Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Torentje (BSO) Nieuwe Laantjes 44 2584 RW 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectie: 08-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dolfijn (KDV) Graspieper 10b 5731SP Mierlo

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dolfijn (KDV) Graspieper 10b 5731SP Mierlo Inspectierapport Kinderdagverblijf Dolfijn (KDV) Graspieper 10b 5731SP Mierlo Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Inspectierapport Woelwaters (KDV) Beetzlaan CG Soest Registratienummer

Inspectierapport Woelwaters (KDV) Beetzlaan CG Soest Registratienummer Inspectierapport Woelwaters (KDV) Beetzlaan 48 3762CG Soest Registratienummer 299310206 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Soest Datum inspectie: 04-07-2016 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van: Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454 Dit is een publicatie van: 14.0009440 Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Het Kasteel (KDV) Talmalaan AN Soest Registratienummer

Inspectierapport KDV Het Kasteel (KDV) Talmalaan AN Soest Registratienummer Inspectierapport KDV Het Kasteel (KDV) Talmalaan 42 3761AN Soest Registratienummer 888369177 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Soest Datum inspectie: 27-06-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: LANGEDIJK Datum inspectie: 08-12-2014 Type

Nadere informatie

TARIEVENBRIEF SOLIDOE, november 2013

TARIEVENBRIEF SOLIDOE, november 2013 Solidoe doet het goed! We zijn niet gewend om onszelf op de borst te slaan, maar deze keer zetten we deze uitroep gewoon bovenaan de nieuwsbrief. Want Solidoe doet het goed in deze moeilijke tijden! Dit

Nadere informatie

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: HARDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Nynke (KDV) Koningin Wilhelminastraat 91 8019AL ZWOLLE Registratienummer 102843831

Inspectierapport Kinderopvang Nynke (KDV) Koningin Wilhelminastraat 91 8019AL ZWOLLE Registratienummer 102843831 Inspectierapport Kinderopvang Nynke (KDV) Koningin Wilhelminastraat 91 8019AL ZWOLLE Registratienummer 102843831 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectie: 31-03-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. Partou BSO Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica) (BSO) Eva Besnyostraat 491 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 171553238

Inspectierapport. Partou BSO Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica) (BSO) Eva Besnyostraat 491 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 171553238 Inspectierapport Partou BSO Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica) (BSO) Eva Besnyostraat 491 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 171553238 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Kinderopvang Nr. 1, maart 2016

Nieuwsbrief SWW Kinderopvang Nr. 1, maart 2016 Nieuwsbrief SWW Kinderopvang Nr. 1, maart 2016 kinderopvang 0-4 en buitenschoolse opvang Beste ouder(s)/verzorger(s), De lente is begonnen!!! Bij de kinderopvang is de lente 1 van de favoriete thema s

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382 Inspectierapport Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Oost Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring KL Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring KL Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring 196 1187 KL Amstelveen Registratienummer: 329220809 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs!

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs! Voorwoord 4 Onze kinderopvang Dagopvang 5 Peuterarrangement 6 Buitenschoolse opvang 6 Flexibele opvang 8 Incidentele opvang 8 Kwaliteit en professionaliteit Werkwijze 9 Oudercommissie 10 Leuk en leerzaam

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderwoud Kinderopvang locatie Duinterpen (KDV) Keizersmantel GM Sneek Registratienummer

Inspectierapport Kinderwoud Kinderopvang locatie Duinterpen (KDV) Keizersmantel GM Sneek Registratienummer Inspectierapport Kinderwoud Kinderopvang locatie Duinterpen (KDV) Keizersmantel 1 8607 GM Sneek Registratienummer 218226470 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Inspectierapport Filios BV (KDV) Aalbersestraat JS IJsselstein

Inspectierapport Filios BV (KDV) Aalbersestraat JS IJsselstein Inspectierapport Filios BV (KDV) Aalbersestraat 2 3404JS IJsselstein Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJsselstein Datum inspectie: 27-06-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 18-09-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761

Inspectierapport. Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761 Inspectierapport Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Ienieminie (BSO) Paalkamp LG IJsselmuiden

Inspectierapport Kinderopvang Ienieminie (BSO) Paalkamp LG IJsselmuiden Inspectierapport Kinderopvang Ienieminie (BSO) Paalkamp 2 8271LG IJsselmuiden Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 09-04-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk

Openbaar jaarverslag klachten 2016. Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Openbaar jaarverslag klachten 2016 Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023AD Rijswijk Peuterspeel-leergroep Pim&Pom BSO De Lispeltuut Kochpad 12 4111LD Zoelmond Peuterspeel-leergroep

Nadere informatie

De Hasselbode Winter 2011

De Hasselbode Winter 2011 De Hasselbode Winter 2011 Geachte ouders, U ontvangt de Hasselbode van De Hasselbraam. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op De Hasselbraam. De kinderdagverblijfgroepen

Nadere informatie

Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198

Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198 Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectie: 25-03-2014 Type

Nadere informatie

Nieuwsbrief cluster t Lieveheersbeestje

Nieuwsbrief cluster t Lieveheersbeestje Nieuwsbrief cluster t Lieveheersbeestje April 2013 Wat zal het gek zijn om van Koninginnedag naar Koningsdag te gaan. Zolang ik me kan herinneren waren we vrij op 30 april en nu opeens wordt dat allemaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Inspectierapport Egelantier De (KDV) Egelantierstraat 194a 1214EH HILVERSUM Registratienummer

Inspectierapport Egelantier De (KDV) Egelantierstraat 194a 1214EH HILVERSUM Registratienummer Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Egelantier De (KDV) Egelantierstraat 194a 1214EH HILVERSUM

Nadere informatie

Inleiding. Het wel en wee op de Twister

Inleiding. Het wel en wee op de Twister Nieuwsbrief Kindcentrum De Twister Horst December 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), Bij deze de laatste nieuwsbrief van het jaar. We kijken terug op een gezellige periode met sinterklaas- en

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603

Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603 Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 211 1071 HC AMSTERDAM Registratienummer: 137157587

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 211 1071 HC AMSTERDAM Registratienummer: 137157587 Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 211 1071 HC AMSTERDAM Registratienummer: 137157587 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 30-01-2014

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Inspectierapport. Mijn Blokje (KDV) Aalsmeerweg 24 H 1059 AK Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Mijn Blokje (KDV) Aalsmeerweg 24 H 1059 AK Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Mijn Blokje (KDV) Aalsmeerweg 24 H 1059 AK Amsterdam Registratienummer: 949736934 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 19-09-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn BSO Provincieroute (BSO) Provincieroute GB ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn BSO Provincieroute (BSO) Provincieroute GB ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn BSO Provincieroute (BSO) Provincieroute 143 8016GB ZWOLLE Registratienummer 143677160 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectie: 28-08-2014

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Barnehage (KDV) Zilverahorn HB 'S-HERTOGENBOSCH

Inspectierapport Barnehage (KDV) Zilverahorn HB 'S-HERTOGENBOSCH Inspectierapport Barnehage (KDV) Zilverahorn 29 5237HB 'S-HERTOGENBOSCH Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 06-01-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Kits Oonlie Daalmeer Johanna Naberstraat 77D 1827 LB ALKMAAR Registratienummer 218971059

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Kits Oonlie Daalmeer Johanna Naberstraat 77D 1827 LB ALKMAAR Registratienummer 218971059 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kits Oonlie Daalmeer Johanna Naberstraat 77D 1827 LB ALKMAAR Registratienummer 218971059 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: ALKMAAR Datum

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Het beste voor je kind?

Het beste voor je kind? Het beste voor je kind? Dat wil elke ouder. Kinderopvang Bambino geeft ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft, in een veilige omgeving waarin het plezier heeft en zichzelf mag zijn. Bambino

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden

Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Toevlucht (BSO) Levensboom 12 1261MX BLARICUM Registratienummer 319357624. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Toevlucht (BSO) Levensboom 12 1261MX BLARICUM Registratienummer 319357624. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Toevlucht (BSO) Levensboom 12 1261MX BLARICUM Registratienummer 319357624 Dit is een publicatie van: 14.0008392 Inspectierapport Toevlucht (BSO) Levensboom 12 1261MX BLARICUM Registratienummer

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie