PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ACV-VORMINGSDIENST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ACV-VORMINGSDIENST"

Transcriptie

1 KADOC Vlamingenstraat LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ACV-VORMINGSDIENST

2 ACV-Vormingsdienst, 2 Lijst van afkortingen ABVV : Algemeen Belgisch Vakverbond BDOP : Belgische Dienst voor de Opvoering van de Productiviteit CAO : collectieve arbeidsovereenkomst CARHOP : Centre d'animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire CBD : Christelijke Belgische Diamantbewerkerscentrale CCDI : Christelijke Centrale Diverse Industrieën CCECL : Christelijke Centrale Energie, Chemie en Leder CCHB : Christelijke Centrale van Houtbewerkers en Bouwvakarbeiders CCMB : Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België CCMECL : Christelijke Centrale Mijnnijverheid, Energie, Chemie en Leder CCOD : Christelijke Centrale van Openbare Diensten CCTKB : Christelijke Centrale van Textiel- en Kledingsbewerkers CCV : Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders CCVD : Christelijke Centrale Voeding en Diensten CDA : Christen-Democratisch Appèl (Nederland) Centravoc : Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid CES : Confédération Européenne des Syndicats CM : Christelijke Mutualiteiten CNE : Centrale Nationale des Employés COV : Christen Onderwijzersverbond CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens CVC : Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen CVCC : Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur CVD : Christelijke Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers DONAF : Dienst voor Ondernemingsafgevaardigden (ACV) EO-WVA : Europese Organisatie van het Wereldverbond van de Arbeid EVV : Europees Vakverbond FCSOD : Federatie van Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten HIVA : Hoger Instituut voor de Arbeid IA : interprofessioneel akkoord IIAV : Instituut voor Internationale Arbeidersvorming IPA : Interprofessionele Plaatselijke Afdeling

3 ACV-Vormingsdienst, 3 IPOVO : Instituut voor Politieke Vorming (CVP) IPW : Interprofessionele Plaatselijke Werking KAJ : Kristelijke Arbeidersjeugd KAV : Kristelijke Arbeidersvrouwengilden KMO : kleine en middelgrote onderneming KWB : Kristelijke Werknemersbeweging LBC : Landelijke Bediendencentrale LCM : Landsbond van Christelijke Mutualiteiten LVCC : Landelijk Verbond van Christelijke Coöperatieven MOC : Mouvement Ouvrier Chrétien NVK : Nationaal Verbond van Kaderleden VAB : Verantwoordelijken Administratie en Boekhouding VRC-ACV : Vlaams Regionaal Comité van het ACV WVA : Wereldverbond van de Arbeid

4 ACV-Vormingsdienst, 4 BESCHRIJVING PER ARCHIEFDOOS 1 1. Samenlevingsopbouw - buurtwerk - kansarmoede. Vredeseconomie. Kempische Steenkoolmijnen. 2. Permanente vorming - basiseducatie. Nieuwe technologieën. 3. Televisie (o.a. reeks "Loon naar werken"). Gemeenschappelijk Vakbondsfront. 4. Internationaal syndicalisme. Betaald educatief verlof. Ondernemingen in moeilijkheden. KMO's. 5. Sociale verkiezingen. 1983; Openbare Diensten. 6. Sociale zekerheid. Armoede - bestaansminimum. 7. Migranten. Jongeren en ACV. Arbeidssituatie. 8. Inflatie en index. Toestand openbare financiën. Inkomens. Verbruik - consumptie - reclame. 9. Vrouwen. Ploegenarbeid. 10. Leefmilieu. Industrieel beleid. Dienst Onderneming. 11. Werktijd, werktijdverkorting. Arbeidsritme. Deeltijdse arbeid. Bijzondere tewerkstellingsstatuten. 12. ACV-Jongeren. Energie Werkloosheid, tewerkstelling, jeugdwerkloosheid. 14. ACV en economische crisis. Politiek. 15. Sociaal overleg - besparingen. Sociale promotie. 1 Dozen 1-20 bevatten dossiers uit de jaren

5 ACV-Vormingsdienst, Democratisering. Zeer diverse nota's van het ACV en ACV-diensten (o.m. over de Europese samenwerking, het Vlaamse regeringsbeleid, de Sociale Zekerheid, het Sociaal Pact, interimarbeid en de interprofessionele onderhandelingen) Diverse handleidingen over sociale vaardigheden, gespreks-, vergader- en onderhandelingstechnieken. 19. Werkgroep Interprofessionele Plaatselijke Werking (IPW) IPW-Limburg, -West-Vlaanderen en -Mechelen. 20. Gewestelijk Vakverbond Boom. Werkgroep Jaarprogramma ACV-congressen. 1975; 1980 en Studiedagen Propagandadienst Vlaamse Sociale Week, oktober Studiedagen van het Vlaams Regionaal Comité (VRC-ACV) en Studiedagen voor plaatselijke secretarissen Studiedagen voor het administratief personeel Studiedagen voor de Rechtskundige Diensten Cursus "Pensioen in zicht" Studiedagen ACV-Jongeren Studiedagen voor Verantwoordelijken Administratie en Boekhouding (VAB) Seminarie Vakbond en Universiteit Seminarie voor het ACV-Bestuur Internationaal seminarie van het ACV en het Wereldverbond van de Arbeid (WVA), december Interprovinciale ontmoetingsdagen over Europa, april Vlaamse militantendag, december Diverse studie- en ontmoetingsdagen. 26. Diverse (financiële) cursussen Cursus van de Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) over de Ondernemingsraad Syllabus Dans quelle société vivons-nous? Studiedagen voor de propagandisten van de Landelijke Bediendencentrale (LBC) Syllabus Vakbondsopstelling. Ca Dienst Techniek en Productiviteit. Syllabussen (o.m. De sociale vraagstukken van onze tijd, De balans en verlies- en winstrekening en De onderneming). Z.d. Nota over de energiesector Syllabussen Werken met het Comité VGV en Lawaai. Werkmappen Economische en financiële informatie, Overheidssteun, Productie en productiviteit en Centen, tewerkstelling en arbeidsomstandigheden.

6 ACV-Vormingsdienst, Syllabussen Werken met de Ondernemingsraad, Risicobepaling, Economischfinanciële informatie in het vrij onderwijs, Het voorkomingsbeleid in het vrij onderwijs, Onthaal van nieuwe personeelsleden in het vrij onderwijs en Motivatie tot veiligheid en gezondheid in het vrij onderwijs. Jaren Verkiezing van de ondernemingsraden. Propagandamateriaal Actie "Sole d'italia" Inventarissen van ACV-burelen Toespraak Jef Houthuys, De "C" van het ACV, Brussel, 23 november Jongerenweekend voor militanten en Jong-Clubleden Nota over de christelijke onderwijscentrales. Jaren Nota "Europese syndicale eenheidsperspectieven". Z.d. Omzendbrieven aan de secretarissen van de gewestelijke verbonden Cursusmap van de LBC. Ca Commissie voor Toezicht en Veiligheid. Briefwisseling en Huisvesting ACV (Huis van de Arbeid) Bezinningsdagen voor het ACV-personeel Syllabus CSC-cursus Une optique historienne du mouvement ouvrier. 30. Vormingsseminarie "Het concertatiebeleid in België" Vlaamse ACV-dagen, maart ACV-congres "Vakbond over morgen", april ACW. Brochures, toespraken, nota's, omzendbrieven, interviews Jean Hallet, mappen van studiedagen, werkdocumenten van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en het Vlaams Centrum voor Welzijnszorg Migranten. Documentatie, nota's en standpuntbepalingen van de christelijke arbeidersbeweging Sociale verkiezingen. Uitslagen. 1979; Idem. Uitslagen, promotiemateriaal en documentatie. 1983; Idem. Uitslagen, promotiemateriaal en documentatie. 1991; CSC (Verviers) voor de Oostkantons. Duitstalige informatiebrochures, nota's, documentatie en losse nummers van CSC-Werkvolk ( ) en CSC- Notizen ( ). Ca Vlaamse Sociale Weken, De Haan. Congresdocumenten. 1985; 1987; 1989 en Idem en Honderd jaar ACV en CSC. Teksten en werkdocumenten (o.m. van het KADOC en het CARHOP) ACV-Mechelen. Documentatie, werkdocumenten ACV-studiedag "100 jaar Rerum Novarum", 19 december IMARA-onderzoek over de publieke opinie t.o.v. de vakbond

7 ACV-Vormingsdienst, Voorbereiding van het ACV-congres "Vakbond over morgen", De "C" van het ACV. Stukken van bezinningsdagen voor het ACV-personeel, diverse documentatie en werkdocumenten (o.m. pastoraal jaarprogramma van het ACW n.a.v. 75 jaar ACW ( )) Sociale Hogeschool Heverlee (SHH) (dossier docent Raf De Droogh). Omzendbrieven, vergaderstukken, nota's, werkdocumenten en programma's (o.m. van het derde jaar Syndicaal Werk en Maatschappelijke Advisery (vanaf 1996)) (Hervorming van de) Sociale Zekerheid. Documentatie, stukken van de Algemene Raad en het Bestuur van het ACV, nota's, werkdocumenten, fotokopieën van artikels Werkzoekendenwerking (WZW). Map, brochures, documentatie en nota's (o.m. i.v.m. de militantenvorming WZW), documentatiemap ACW-jaarprogramma ; ; z.d. 45. Studiedagen voor bodes. O.m. omzendbrieven, werkdocumenten, deelnemerslijst, programma, notities ; ; Studiedagen voor de Rechtskundige Diensten Studiedagen voor sociale rechters Studiedagen voor plaatselijke secretarissen Studiedagen voor propagandisten Studiedagen voor ACV-vrijgestelden Studiedag Geëmigreerden Studiedagen voor propagandisten ; en Idem ; ; en Idem Idem Idem Studiedagen VAB Bezinningsdagen voor het personeel Studiedagen Vormers Studiedagen voor het administratief personeel Cel Militantenvorming CAO Beroepsopleiding Vlaams Secretariaat Nota s van de Vormingsdienst. April-augustus Studiedagen voor boden Studiedagen VAB Studiedagen voor het administratief personeel ; Studiedagen voor het administratief personeel ACV-actie- en -vormingsprogramma Studiedag Sociale zekerheid en demografie. Documentatie. [1990]. Juridische aspecten van stakingen. Diverse nota s en documentatie Werkgroep Sociale Verkiezingen

8 ACV-Vormingsdienst, Centrale Nationale des Employés (CNE). Propagandamateriaal, documentatie Studiedagen voor propagandisten Onderwijs (o.m. ACW-Onderwijscommissie) Introductiecursussen voor nieuwe personeelsleden van de christelijke arbeidersbeweging Sociale zekerheid. Knipsels ACW. Documentatie, toespraken, losse nummers van tijdschriften, programma s CM-congres, Luik, Werkzoekendenraad ACW-cursus voor plaatselijke bestuursleden jaar ACV. Knipsels, werkdocumenten, documentatie Regionalisering. Documentatie Instituut voor Voortgezette Opleiding: cursus voor nieuwe syndicale vrijgestelden Cursus voor nieuwe syndicale vrijgestelden. Eindwerkjes Dossier Vital Peeters. Diverse beleidsdocumenten en documentatie Vlaamse ACV-dagen, Toespraken en werkdocumenten VRC-ACV. Uitnodigingen, notulen, vergaderstukken ACV-studiedagen Samenwerking Vormingsdienst - Dienst voor de Onderneming Nota s van de Vormingsdienst Nota s en omzendbrieven van de Vormingsdienst Syllabus van de cursus Theorie vakbondsvorming/vormingsplan Vormingsplan van de Christelijke Centrale van Houtbewerkers en Bouwvakarbeiders (CCHB) Stafvergadering Vormingsdienst. Notulen Aanwervingen Vormingsdienst Vlaamse Vormingscommissie. Notulen en werkdocumenten LBC-CNE. Omzendbrieven, losse nummers van tijdschriften, werkdocumenten Beheer van het autopark en de parking in de Wetstraat CAO-enquête. September Sociale verkiezingen 1991 en Instituut voor Voortgezette Opleiding - Sociale Hogeschool Heverlee: onderwijs voor Sociale Promotie en opleiding Syndicaal Werk volgens het Modulair Stelsel (dossiers Jef Mampuys en Raf De Droogh) Syllabussen (o.m. van de Dienst Onderneming), handleidingen voor lesgevers en nota's: Voorkomingsbeleid (z.d.); De migrant en de arbeidsmarkt (juni 1987) en Een geïnformeerd werknemer is er twee waard [1988].

9 ACV-Vormingsdienst, Idem: De jaarrekening van de onderneming; Risicobepaling; Economisch-financiële informatie in het vrij onderwijs; De economische en financiële informatie (1977 en z.d.); Tewerkstellingsplanning in de onderneming; Het Fonds ter Humanisering van de Arbeid (1978); Personeels- en tewerkstellingsbeleid; Het kontakt in de onderneming; De Ondernemingsraad en het Comité VGV en Basisvorming (ACV-Metaal), cursussen n.a.v. de sociale verkiezingen van 1987 (o.m. syllabus De Ondernemingsraad), cursussen over Integrale Kwaliteitszorg (1990). 69. CSC. Rapport sur la formation syndicale Syllabus Het syndicaat als hefboom van de arbeidersstrijd en diverse werknota s over de sociale leer van de Kerk Syllabus Vakbondswerk Werkmap Pensioen in zicht. Z.d. Handboek L Action pour mettre en place une société différente (uitg. MOC) CSC-werkmap Une optique historienne du mouvement ouvrier CSC-werkmap Développer des formes de lutte efficaces et solidaires Begeleidingsmap bij de cursus De Ondernemingsraad en het Comité Veiligheid Het enveloppenspel. Z.d. Werkmap Communicatie in de ACV-dienstverlening. Z.d. Vlaamse ACV-dagen, Werkdocumenten. Studiedag Opleidingsbeleid in sectoren en bedrijven, Werkmap Plannings- en evaluatie-instrument bij plaatselijke ACV-werking. Z.d. 71. Werkmap Verrechtsing en vrouwen Vormingsmap In touw voor werk Werkmap ACV-Aalst-Oudenaarde Personeelsstudiedagen Werkmap Als het een echt plan moet zijn (lanceerdag 1995). 72. LBC-NVK (Nationaal Verbond van Kaderleden). Werkmap van een driedaagse basiscursus over de Comités voor Veiligheid en Gezondheid Vlaamse ACV-dagen, Werkmap. Studiedag van de Federatie van Christelijke Syndicaten voor de Openbare Diensten (FCSOD), november Werkmap. Documentatiemap Migranten CSC-werkmap L Economie sociale. Z.d. LBC-werkmap Vakbondswerk in MNO (multinationale ondernemingen) Handleidingen voor lesgevers ACV-militantenvorming over de Ondernemingsraad en het Comité voor Veiligheid en Gezondheid Werkmap Eigentijds werken (over kinderopvang) Vlaamse ACV-dagen "Verbonden met morgen", Didactische map Flanders. It's great when you find it. Studiedagen voor het personeel ACV-Aalst-Oudenaarde, februari Sociale Hogeschool Heverlee: omvorming derde jaar Syndicaal Werk tot Maatschappelijke Advisering

10 ACV-Vormingsdienst, Sociale Hogeschool Heverlee: opleiding Syndicaal Werk volgens het Modulair Stelsel Sociale Hogeschool Heverlee. Eindevaluaties eenheden Modulair Stelsel LBC: Raad van Afgevaardigden ACV-personeel LBC: Raad van Afgevaardigden ACV-personeel LBC: CAO personeel Zelfonderzoek LBC-NVK LBC: Nationale Raad van Afgevaardigden LBC-NVK. Stressonderzoek; huishoudelijk reglement, informatieplan, personeelsoverzichten, notulen van de Ondernemingsraad Typoscript (ontwerptekst) tijdschrift Het Groene Fabriekje. Z.d. ACV-vademecum personeelsstatuut LBC-NVK. Personeelsnota's, documenten van de Administratieve Diensten, diverse notulen CAO's van het personeel van de christelijke arbeidersbeweging (o.m. van ACV, ACW, LVCC en MOC), statuten van het ACV Militantenkern LBC. Losse nummers van Het Groene Fabriekje, briefwisseling (o.m. tussen de ACV-leiding en de syndicale delegatie) LBC. Losse nummers van Het Groene Fabriekje. 79. Interprofessionele Plaatselijke Afdelingswerking (IPA). Documentatie, briefwisseling, losse nummers van tijdschriften ACV-ledencijfers Internationale stages van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming Staf Vormingsdienst. Vergaderstukken. Januari juli Nationale ACV-Werkgroep IPW (Interprofessionele Werking). Vergaderstukken KWB. Knipsels. 1987; KAV. Persteksten Militantenvorming IPW Eenheden voor regionale propagandisten IPW IPW-Stuurgroep Studietweedaagse IPW, Iepenburg, oktober Studiedag over de staatshervorming, Documentatie. Studiedag, Iepenburg, december Werkmap Update van het fiscale landschap. Dienst Onderneming. Begeleidingsmap bij cursus "Veiligheidsdiensten" ACV-studiedag 100 jaar Rerum Novarum, december Werkmap. Werkmap Deeltijdse arbeid Nota's Zelfstudie en Persoonlijk studeren. 1964; z.d. 84. Werkgroep IPW. Werkdocumenten Rapport Internationale arbeids- en inkomensverdeling

11 ACV-Vormingsdienst, Werkmap Eigentijds werken (deeltijdse arbeid) Werkmap Milieuwerk als ondernemingsmilitant. [ ]. Werkmap Milieuwerk Werkmap Europa '92 achterna Studiedag van de Christelijke Centrale Diverse Industrieën (CCDI) over beschutte werkplaatsen, Slotzitting Vlaamse ACV-dagen, De Haan, Werkmap Industriesyndicalisme in het ACV Algemene Raad, Nationaal Bestuur en Nationaal Comité van het ACV. Vergaderstukken ; De Gids op Maatschappelijk Gebied (dossier J. Mampuys) ACV-jaarprogramma's Nationale ACV-Werkgroep Sociale Zekerheid. Vergaderstukken ACV-Mechelen ACV-Documentatiecel (i.v.m. informatisering) IPA-Werkgroep ACV-Mechelen ACV-Mechelen Reorganisatie ACV-Mechelen. Ca ACW-vredestocht naar Genève Werkgroep Jaarprogramma "Het pensioen" HIVA-studie over de sociale verkiezingen van Overzicht van de uitslag van de sociale verkiezingen van Werkmap studiedag Basisinkomen voor iedereen ste Vlaamse Sociale Week "Jongeren in de beweging", Algemene Raad ACV. Diversen Syntheserapport HIVA Jongeren en ACV Nationaal Comité ACV. Werkdocumenten (o.m. memoranda) Werkboek jaarprogramma "Lage lonen". Jaarprogramma Basisdossier Bestemming sociaal Europa. Werkdocument Het ACV en de specifieke groepen Werkmap Leefmilieu: ons werk Nota's i.v.m. de belastinghervorming ACV- en ACW-werking over het milieu (o.m. vergaderstukken en werkdocumenten van de VRC-Werkgroep Milieu) ACV-jaarprogramma Informatiedossier Fiscaliteit. Syllabussen i.v.m. de doelstellingen en de structuur van de vakbeweging. [Begin jaren 1970]. Begeleidingsmap bij cursus Militant in opdracht Werkmap studiedag Europa 92 achterna Begeleidingsmappen bij cursussen De Ondernemingsraad (1) en Het Comité voor Veiligheid (1) Werkmap Als het een echt plan moet zijn (lanceerdag, 22 december 1995). Documentatie m.b.t. 100 jaar Rerum Novarum. Krantenknipsels, nota's Studiedag ACV-Limburg, Houffalize, juni Werkmappen. Studiedag, Overijse, Werkmap Armoede en sociale uitsluiting.

12 ACV-Vormingsdienst, Audit over de financiering van het ACV. Nota Brochure Waarom zeggen we wat we zeggen Nota s van de ACV-Studiedienst over de verdeling van opdrachten en middelen tussen verbonden, centrales en de confederatie HIVA-rapport De syndicale werking HIVA-rapport De interprofessionele afdelingswerking Congres ACV-Turnhout, maart Brochure over de interprofessionele afdelingswerking (IPA). Staf ACV-Vormingsdienst. Vergaderstukken Studiedag "Begeleiding van IPA's", Werkmap. Slides m.b.t. het ACV-plan. Z.d. Studie- en bezinningsdag "Mag alles wat kan?", Werkdocumenten. Sociale Hogeschool Heverlee. Syllabus Historische en ideologische achtergronden van het syndicaal werk Werkmap Eigentijds werken (m.b.t. deeltijdse arbeid) Brochure Een gezond idee: werk verdelen Nota "Een vakbond van waarde(n)" Werkdocumenten van de studiedag "De Sociale Zekerheid tussen wens en werkelijkheid", Studiedag "Opleidingsbeleid in sectoren en bedrijven", Werkdocumenten. Studiereis van ACV-verbondssecretarissen naar Duitsland, Documentatiemap. 94. ACV-plan Documentatie en werkdocumenten (o.m. van de ACV-startdag van 22 september 1995). Studiedag "Breuklijnen en politieke (her)verkaveling", Wemmel, Werkmap. ACV-militantenvorming. Handleiding voor begeleiders Sociale Hogeschool Heverlee. Syllabus J. MAMPUYS, Geschiedenis, ideologie en politiek: achtergronden van het syndicaal werk Syllabus Sociale vaardigheden. Handleiding voor begeleiders Sociale Hogeschool Heverlee. Syllabus J. MAMPUYS, Socio-politieke situering van het syndicaal werk Syllabus van een schriftelijke cursus van ACV-Kortrijk over diverse onderwerpen. Z.d. 96. Studiedagen voor ACV-vrijgestelden. Werkdocumenten Kredieturencursus en Interprofessionele Vormingscommissie van ACV-Limburg. Werkdocumenten en vergaderstukken Studiedagen voor vrijgestelden van de Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België (CCMB). Werkdocumenten Vormingsdagen voor jonge metaalbewerkers (CCMB), Werkdocumenten. Brochure Begeleiding van jonge langdurig werklozen ACV-cursussen voor ondernemingsmilitanten, o.m. i.v.m. giftige stoffen, arbeidsgeneeskunde, financieel-economische informatie, syndicale jeugdcursus ACV-werkmap Interprofessionele werking

13 ACV-Vormingsdienst, Cursus tweede jaar ACV-militantenvorming. Handleiding voor de lesgevers Ondernemingsraad en Comité voor Veiligheid en Gezondheid Werkgroep Idee. Werkdocumenten Evaluatienota over de realisaties van Paula D Hondt in de regering Martens V ( ) Evaluatie van het Pinksterplan (regering Martens). Werkdocumenten, briefwisseling, nota s Herstelwet en volmachten. Nota s Werkgroep Vrijgesteldenvorming en Vormingscommissie. Notulen Studiedagen voor bodes en plaatselijke secretarissen. Werkdocumenten, nota s ; De maatschappij. Nota en notities. [Begin jaren 1970]. Pastorale benadering van de werkloosheid. Nota s en werkdocumenten Sociale leer van de Kerk. Nota s en werkdocumenten (o.m. van het Centrum voor Arbeiderspastoraal (CAP)) IPOVO-Werkgroep Christen-Democratische Identiteit. Werkdocumenten, vergaderstukken Regeerakkoorden Vlaamse en federale regering Nota s en notities Congres ACV-Jongeren Een zinvolle samenleving: waarden en maatschappijbeeld, Werkdocumenten. CVP-ideologisch congres, Werkdocumenten. Brochure De LCM en de crisis (n.a.v. een seminarie onder hetzelfde motto) Sociale Hogeschool Heverlee (o.m. Opleidingscommissie Syndicaal Werk) (dossier Vital Peeters). Werkdocumenten, nota s, eindverslagjes. Ca Regionalisering van het ACV. Nota s en werkdocumenten (o.m. van de Nationale Raad), documentatie Afscheidsviering Jef Houthuys, Robert Vande Poele en André Maillard, 11 september Briefwisseling, opeenvolgende versies van toespraken Christen-democratie. Nota s en documentatie (o.m. van IPOVO en het CDA). Z.d. Diverse nota s van IPOVO CVP-Werkgroep Cultuurbeleid. Nota s en werkdocumenten Energievoorziening en energiesectoren. Briefwisseling, nota s en werkdocumenten (o.m. van de CSC en de ACV-CSC-Commissie Energie) Diverse werkdocumenten, nota s en brochures van het ACV en CSC (o.m. over de C van het ACV, de bescherming van de werkgelegenheid, het Comité voor Veiligheid en Gezondheid, een werknemersprogramma op TV, de vierde week betaalde vakantie voor jongeren, de sociale verkiezingen, de democratisering van de ondernemingen, de reglementering van vrouwenarbeid) Brochure Solidariteit bevrijdt (uitg. ACV en Wereldsolidariteit) ACV-Vrouwenwerking. Brochure Actieplan 1960, nota Studiedagen Vredeseconomie. Nota s en werkdocumenten Christelijke Centrale van Textiel- en Kledingsbewerkers (CCTKB). Diverse vormingsdocumenten. Jaren 1970.

14 ACV-Vormingsdienst, CCMB. Documenten m.b.t. diverse vormingsinitiatieven. Jaren Centrum voor Vakbondsvorming. Evaluatie van de militantenvorming Studiedag van de ACV-Vormingsdienst Ondernemingen in verandering. Z.d Werkmap over de verschuivingen in de samenleving en de werknemersgroep Christen Onderwijzersverbond (COV). Werkmappen van vormingsinitiatieven. Jaren Eindwerk Hedwig PEETERMANS, Het educatief verlof voor syndicale vorming Vormingsprogramma s van diverse vakcentrales LBC-cursus personeelsbeleid Het arbeidersvraagstuk. Christelijk Vakverbond van Communicatiemiddelen en Cultuur (CVCC). Werknota "Rol, opdracht en mogelijkheden van het overheidsbedrijf. De NMBS". [1983]. ACV-Energiecommissie. Werkdocumenten ACV-Jongeren. Lespakket voor schoolverlaters Brochure van een informatiezitting De arbeidsorganisatie... menselijk bekeken? Voorkomings- en veiligheidsbeleid in de ondernemingen. Diverse nota s, documentatie, werkdocumenten, syllabussen. Jaren Centravoc: Algemene Vergadering, Raad van Beheer en Dagelijks Bestuur. Notulen, vergaderstukken, werkdocumenten Internationale stage van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV), 2 november - 20 december Evaluatieverslagen, werkdocumenten, foto's Vlaamse ACV-dagen Verbonden met morgen, Didactische map Flanders. It s great when you find it, werkdocumenten ACV-Wetstraat: Ondernemingsraad (dossier Daan Vanderhulst) ACV-Wetstraat. Arbeids- en huishoudelijk reglement, lijst van personeelsleden (met taakverdeling) ACV-Wetstraat: Ondernemingsraad. Jaarrekeningen en begrotingen ACV-studiedagen VAB Beroepsopleiding ACV-personeel Werkloosheid (over de werkloosheidsadministratie) Centraal studiethema 1992 voor ACV-propagandisten "Financieel-economische toestand in ons land". Studiedagen voor het personeel. Briefwisseling, werkdocumenten ACV-Wetstraat. Nota's aan het personeel. Vlaamse Sociale Week "Buiten de waarde(n) gerekend?", 1993 (dossier Daan Vanderhulst). Nota's. Cursus "Interprofessionele werking" (dossier Daan Vanderhulst) ACV-brochure Gastarbeiders eerste en tweede generatie. [Ca. 1983]. 2 Bewaard op de Audiovisuele Afdeling.

15 ACV-Vormingsdienst, LBC-Kern in ACV-Wetstraat (dossier Daan Vanderhulst). O.m. losse nummers van Het Groene Fabriekje, nota's Vlaamse Vormingscommissie en Vormingsdienst. Briefwisseling, nota's en vergaderstukken o.m. van bijeenkomsten van de vormingsverantwoordelijken van centrales en verbonden. Ca Sociale Hogeschool Heverlee: derde jaar Syndicaal Werk: cursus "Communicatietechnieken in het syndicaal werk" (dossier Daan Vanderhulst). Syllabussen, eindwerkjes, notities, diverse documentatie Studiedagen voor de Rechtskundige Diensten. Nota's, werkmappen Interprovinciale ontmoetingsdagen van het ACV in Antwerpen en Luik, april Seminarie voor de Vlaamse verbondssecretarissen, 1993 (dossier Daan Vanderhulst). Werkmap "Een vakbond van waarde(n)" Beroepsopleiding ACV-personeel "Informatica" Studiedag "Opleidingsbeleid in sectoren en bedrijven". Werkmap Brochure De bedrijfsrevisor en de Ondernemingsraad (uitg. Dienst Onderneming). Z.d LBC-Kern in ACV-Wetstraat (dossier Daan Vanderhulst). CAO's voor het ACVpersoneel Sociale Hogeschool Heverlee: opleiding Syndicaal Werk volgens het Modulair Stelsel. Programma's, evaluatieformulieren, diverse nota's en omzendbrieven ACV-Werkgroep Sociale Zekerheid. Vergaderstukken CNE-nota L'Avenir à un syndicat ACV-studiedag "Eigentijds werken", Werkdocument. Werkmap De financieel-economische toestand van het land Project Burotika Opleiding informatica Sociale Hogeschool Heverlee: derde jaar Syndicaal Werk (dossier Daan Vanderhulst) VRC-ACV. Vergaderstukken ACV-congres "Het economisch programma", Begeleidingsmap Syllabussen van diverse cursussen van de ACV-Vormingsdienst. Jaren ACV-CSC-congres Voorbereidende documenten en congresstukken Eindwerk A. WAUTERS, Productiviteit (Provinciale Technische Leergangen Hasselt, 1962/1963). ACV-studiedagen voor propagandisten in Ter Nood, Overijse. Syllabussen Overeenkomst van het ACV met de Belgische Dienst voor de Opvoering van de Productiviteit (BDOP). Briefwisseling, nota's Seminarie "Mens- en maatschappijvisie", Syllabussen. ACV en extreem-rechts Onthaalbrochure Welkom bij de christelijke arbeidersbeweging. [Jaren 1990].

16 ACV-Vormingsdienst, Migrantenbeleid. Persnota's, brochure Migratie eeuwen oud Cel Migrantenvorming Sociale Hogeschool Heverlee. Twee eindwerken. 1981; Vlaams Secretariaat ACV: voorbereiding jaarprogramma (dossier Vital Peeters). Documentatie- en Vormingsdienst. Nota's i.v.m. een enquête Werkgroep I a (Beroepsopleiding/Werkloosheid) (dossier Vital Peeters). Vergaderstukken Documentatiedossier "KMO" Studiereis van ACV-verbondssecretarissen naar Duitsland, Documentatiemap. ACV-actie- en vormingsprogramma Brochure Blitz-vorming: sociale verkiezingen Diverse ACV-brochures en -folders (o.m. van de Vormingsdienst). [ ] Documentatiedossier "Ondernemingsparticipatie". Nota's, brochure ; Federatie Christelijke Syndicaten Openbare Diensten (FCSOD). Diverse brochures en publicaties, knipsels. 1983; Vormingsseminarie voor de Vlaamse gewestsecretarissen van het ACV "Interprofessionele werking in beweging" Seminaries voor verbondssecretarissen. 1979; Provinciale studiedagen voor vrijgestelden Seminarie voor beleidsverantwoordelijken van centrales en verbonden Seminarie voor verbondssecretarissen en nationale verantwoordelijken van centrales over personeels- en organisatiebeleid Seminarie over de vormingssituatie van propagandisten P.W. Segersprijs Militantenvorming 1991 (Dienst Onderneming). Omzendbrieven aan het personeel van ACV-Brussel Bijeenkomsten van de nationale vormingsdiensten HIVA-studie De syndicale werking ACV- en ACW-Kortrijk. Diverse publicaties en documentatie. Jaren Seminaries voor ACV-bestuursleden Seminaries voor ACV-bestuursleden Arbeidstechnische en productiviteitsvorming. Ca Tweede studiebijeenkomst EO-WVA voor het leidinggevend kaderpersoneel, Sociale Hogeschool Heverlee. Diverse documenten en nota's. Jaren Idem: Praktijkcommissie. Nota's bij de cursus Syndicaal Werk Vertegenwoordiging van het ACV in het HI(V)A en de Fondation Travail Université (FTU). Vergaderstukken, nota's Samenwerking ACV-BDOP Fondation André Renard Nota's over het vormingsprogramma van het ABVV. [1968] Onderwijs. Documentatienota's en notulen van de Werkgroep Studiebeurzen Documentatiemap over migranten Werkgroep "Een dam tegen verrechtsing"

17 ACV-Vormingsdienst, Werkgroep Migranten. Documentatie over migrantenbeleid en integratie, documentatiemappen (o.m. van de ACV-Jongeren) Sociale Hogeschool Heverlee. Eindwerk van Veerle Paenhuys Militantencursus 1 (M 1) voor gastarbeiders Militantencursus Militantencursus 2 (M 2) Vormingscyclus "Economische en financiële informatie" (dossier Vital Peeters) ACV-congres "Nieuwe technologie", Voorbereidende nota's. Vormingsprogramma's LBC. Omzendbrieven, diverse nota's Overzicht van de cursussen in de beroepscentrales Audiovisueel Centrum (AVC) Kredieturen. Documentatie, knipsels Cursus Sociale Promotie Vormingsinitiatieven van de CCTKB. Nota's van de Vormingsdienst, brochures CCVD. Nota i.v.m. vorming COV Vormingsinitiatieven van de CCMB Christelijke Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers (CVD) / Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders (CCV) Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen (CVC). Brochures, nota's i.v.m. vorming. Ca Christelijke Centrale Energie, Chemie en Leder (CCECL). Overzichten van vormingsinitiatieven Christelijke Centrale van Openbare Diensten (CCOD). Christelijke Belgische Diamantbewerkerscentrale (CBD) CCHB Sociale Hogeschool Heverlee: opleiding Syndicaal Werk volgens het Modulair Stelsel, onderwijs voor Sociale Promotie (OSP) Sociale Hogeschool Heverlee: cursus derde jaar Syndicaal Werk Briefwisseling Vital Peeters Briefwisseling Vital Peeters Opleiding van nieuwe vrijgestelden (eerste jaar) Opleiding van nieuwe vrijgestelden (tweede en derde jaar) Opleiding van nieuwe vrijgestelden: Modulair Stelsel Opleiding van nieuwe vrijgestelden Opleiding van nieuwe vrijgestelden Provinciale vormings-vzw's Internationale stages van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (dossier Daan Vanderhulst) Stafvergadering ACV-Vormingsdienst (planning vormingsprogramma's ), mei 1993.

18 ACV-Vormingsdienst, DONAF-Comité Oost-Vlaanderen Milieu. Documentatie Dienst Onderneming. Brochures, jaarrekening Revisoraat. Nota's en documentatie (o.m. van de CSC-Dienst Onderneming) Cursussen EFI (Economische en Financiële Informatie). Omzendbrieven Europese ondernemingsraden. Documentatie, nota's Studiedagen voor Rechtskundige Diensten en sociale rechters Sociale verkiezingen Europees jaar "Veiligheid en gezondheid op het werk" ste algemeen statutair ACV-congres, Christelijke Centrale Mijnnijverheid, Energie, Chemie en Leder (CCMECL). Congres- en activiteitenverslag Seminarie over het tropisch regenwoud in Azië Seminarie over zwart-afrika Internationale stages van de Dienst Internationale Betrekkingen Seminarie van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming, juni Werkschrift van een internationaal seminarie. Z.d. Staf Vormingsdienst (dossier Marc Van Peel). Notulen en nota's LBC-werking voor het personeel van ACV-Wetstraat Studiedagen voor propagandisten. 1964; ; Belgisch Nationaal Comité voor Wetenschappelijke Organisatie (BDOP) Uitgaande briefwisseling van de ACV-Vormingsdienst Vlaamse Vormingscommissie (dossier M. Van Peel) Studiedagen voor het administratief personeel Studiedagen voor propagandisten Studiedagen voor vrijgestelden Studiedagen voor propagandisten Idem Studiedagen voor de Rechtskundige Diensten Studiedagen VAB Christelijke Centrale Energie, Chemie en Leder (CCECL). Diverse nota's en documentatie Studiedagen voor de verantwoordelijken van de beroepscentrales "Gelijkheid lonen voor vrouwen" Studiedagen VAB Sociale Hogeschool Heverlee: modulaire bijscholing hoger onderwijs. Cursus syndicaal werk Vormingsprogramma's ACV-Vormingsdienst en diverse nota's

19 ACV-Vormingsdienst, Studiedagen VRC-ACV Verslag van een werkgroep van de BDOP De syndicale vorming Toespraken "Evolution du syndicalisme" (studiedag van het Centre du Hainaut pour l'accroissement de la Productivité) Congresverslagen CCHB HIVA-studie over de militantenvorming op het vlak van economische en financiële informatie ACV-studiedag voor de Vlaamse militanten, Werkgroep Vakbewegingspastoraal Sociale Hogeschool Heverlee: vakantiecursus Samenwerking ACV - Nationaal Instituut voor Sociale Promotie Studiedagen voor propagandisten Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur (CVCC) Programma van het Vormingscentrum van de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten (LCM) Studie Jaak BILLIET, Het politiek gewicht van de bejaarden ACW-jaarprogramma "In beweging" ste Vlaamse Sociale Week, ACW-studiedag "Het Vlaamse regeerakkoord en het ACW-memorandum", ACW-congres "Cultuur in beweging", Werkmap Vlaanderen morgen ste Vlaamse Sociale Week "Internationale verhoudingen en werkgelegenheid", De Haan, ste Vlaamse Sociale Week "Vlaanderen morgen", De Haan, ste Vlaamse Sociale Week, De Haan, ste Vlaamse Sociale Week, ste Vlaamse Sociale Week "Arbeiders en onderwijs", Persconferenties ACV Documentatiemap van de ACV-Jongeren over de militiewetgeving Diverse nota's van de ACV-Vormingsdienst Notulen van de Stafvergadering en nota's van de ACV-Vormingsdienst Nota's van de ACV-Vormingsdienst, werkdocumenten, omzendbrieven Nota's en omzendbrieven van de ACV-Vormingsdienst Gewestelijke ACV-verbonden. Documentatie (ook nota's van DONAFvergaderingen). Jaren Vormingssessie voor de vormingsverantwoordelijken van de centrales Studiedagen voor propagandisten Vorminginstituut voor Arbeiders. Nota Vormingscursussen (dossier An Bouwen) Gewestelijke ACV-verbonden. Documentatie i.v.m. vormingsprogramma's. Jaren 1970.

20 ACV-Vormingsdienst, Seminarie voor verbondssecretarissen en Studiereis van ACV-verbondssecretarissen naar Italië, Reis van ACV-verbondssecretarissen naar Ierland, Bezoek van buitenlandse delegaties jaar ACV. Scenario van de viering in Wieze, nota van KADOC en CARHOP CSC-militantencursussen Staf ACV-Vormingsdienst. Notulen en werkdocumenten Studiedagen voor propagandisten Studiedagen voor propagandisten Informatienota's Het internationale leven (uitg. ACV-ACW) (onvolledig) Cursus "Communicatievaardigheden" Syllabussen van de ACV-Vormingsdienst. Jaren Cursussen van de ACV-Vormingsdienst. Jaren Cursussen voor bestuursleden IPA. Jaren Seminarie voor het ACV-Bestuur. Ca Vormingsseminarie voor de ACV-leiding Vormingsseminarie voor de ACV-leiding Provinciaal Vakverbond Limburg. O.m. losse nummers van tijdschriften en nota's Voorstel seminarie voor het ACV-Bestuur Seminarie ACV-Bestuur Eindverhandeling M.A. VANDERREYD, Het ACV en de opvoering van de productiviteit (Katholieke Sociale School voor Vrouwen) Militantenvorming. Diverse syllabussen. Z.d. Werkmap ACV-jaarprogramma Bestuur Vlaamse Secretariaat ACV. Vergaderstukken Brochure De NAVO en de vakbeweging ACV-actie- en vormingsprogramma Basissyndicalisme Aankoop van audiovisuele apparatuur LBC-Kern personeel ACV-Wetstraat Studiedagen voor propagandisten Studiedagen voor ACV-vrijgestelden "Economische regionalisering" Cursussen voor bestuursleden IPA Cursus voor bestuursleden IPA "De maatschappij waarin wij leven" Syllabussen van diverse IPA- en militantencursussen. Jaren Confédération Européenne des Syndicats (CES). Lijsten van bestuursleden en aangesloten verenigingen Overzicht van de ACV-vertegenwoordiging in extene organen Subsidiëring arbeidersvorming Militantencursussen. Lijsten van lesgevers en nota's ; Vormingsenquête ACV-Brugge

21 ACV-Vormingsdienst, Nummers van Inlichtingsnota (uitg. ACV). April 1964; september mei 1965; juli november Vorming van sociale rechters Enquête bij ACV-boden Vorming in het Wereldverbond van de Arbeid (dossier Vital Peeters) Contacten Belgische Dienst voor de Opvoering van de Productiviteit - Instituut voor Syndicale Vorming HIVA-onderzoek over ACV-IPA's HIVA-onderzoek over de werkzoekendenwerking van het ACV HIVA-onderzoek over de arbeidsvoorwaarden HIVA-onderzoek over de syndicale werking in vijf ACV-verbonden Vlaamse Economische Commissie (Vlaams Regionaal Comité ACV). Vergaderstukken Documentatiedossier over kansarmoede Vormingscentrum Ter Munk (ACW) Centravoc: algemeen cultuurbeleid Centravoc: Werkgroep Voorzieningen Arbeidersvorming ACV-Werkgroep Militantenvorming ACV-Vormingscommissie. Vergaderstukken ACV-actie- en vormingsprogramma's Basisvorming Mechelen en Aalst HIVA-onderzoek over de ACV-vrijgestelden Open Universiteit en Open Faculteit. Documentatiedossier Werkgroep "Christelijke visie op de economie" Cursus Pensioen in zicht WVA-nota's i.v.m. seminarie voor stagiairs UNESCO HIVA-nota m.b.t. een vierjarige vormingscyclus van het Vormingsinstituut voor Arbeiders (VIA) Centravoc: Werkgroep Kadervorming Centravoc: Werkgroep Arbeiderscultuur Cursus Pensioen in zicht Vergaderingen van de Vlaamse verbondssecretarissen (onvolledig) Intern overleg ACV-Studiedienst Sociale verkiezingen 1987, 1991 en Overleg ACV-Vormingsdienst met ACV-Brussel over personeelsopleiding ACV-programma (lanceerdag 1995) Vlaamse Sociale Week 1991 en Werkmap ACV-propagandisten De financieel-economische toestand van het land. Juni Sociale Hogeschool Heverlee: opleiding Syndicaal Werk volgens het Modulair Stelsel. Notulen van de Bijscholingscommissie, eindevaluaties, nota's, briefwisseling ACV-congressen april 1985, 1990 en november Schriftelijke cursus sociale wetgeving

22 ACV-Vormingsdienst, ACV-congres, Voorbereidende stukken. ACV-studiedag "Migranten" (werkprogramma ). Werkmap. Themadag ACV-personeel, 18 maart Werkmap Extreem rechts na 24 november '91. Ledenvergaderingen van regionale en lokale ACV-verbonden Studiedagen m.b.t. de herstructurering van de gewestelijke ACV-verbonden Turnhout, Antwerpen, Eeklo en Limburg Opleiding van nieuwe vrijgestelden: cursus "Sociale ethiek" Sociale Hogeschool Heverlee: opleiding van nieuwe ACV-vrijgestelden Sociale Hogeschool Heverlee: cursus derde jaar Syndicaal Werk Cursus voor ACV-propagandisten, juni Werkmap De financieel-economische toestand van het land Studiedagen voor propagandisten "Neo-liberalisme en de rol van de overheid" Studiedagen VAB ACW-congres "Cultuur in beweging" Centravoc: Werkgroep Media Vlaamse Propagandacommissie ACV. 1991; Opleiding van nieuwe vrijgestelden. Nota's "Sociologie" (Daan Vanderhulst). Evaluatie van de opleiding van nieuwe ACV-vrijgestelden Syllabus Sociologie (Instituut voor Studie en Voortgezette Opleiding Maatschappelijk Werk) Nota's over het migrantenbeleid en de actie "Hand in hand" CSC-nota "Reconstruire l'emploi en Wallonie". Z.d. ACV-nota "Waarom zeggen we wat we zeggen" Documentatiedossier "ACV en politiek beleid" Sociale Hogeschool Heverlee: cursus derde jaar Syndicaal Werk Opleiding van nieuwe vrijgestelden. Lijst van vakken en leerlingen Opleiding van nieuwe vrijgestelden (derde jaar) Opleiding van nieuwe vrijgestelden (eerste en tweede jaar) Opleiding van nieuwe vrijgestelden. Notities Cursus "Rekenkunde" en "Statistiek". Ca Diverse cursussen Documentatie over het Herstelplan ( ) en de Programmawet (1979). Studiedag van de Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen over syndicale vorming Bijdrage van Vital Peeters aan een lessenreeks van de Arbeidersuniversiteit Hasselt Vormingscommissie WVA ACV-Werkgroep Vakbewegingspastoraal Documentatie over de akkoorden over het syndicaal verlof (1970). ACV-Centrum voor Technische Vorming. Cursus Productiviteit Vlaamse Vormingsdienst. Syllabussen Vakbondsopstelling en Vakbondswerk. Ca Syllabussen van het eerste jaar militantenvorming (ACV). Ca ACW-Vormingscentrum Ter Munk Documentatie over de mijnstakingen (dossier Vital Peeters)

23 ACV-Vormingsdienst, Diverse studieteksten Sociale Hogeschool Heverlee. Vakantiecursus Bedrijfseconomie Contacten tussen IPOVO en de ACV- en ACW-Vormingsdiensten Actie "Loon naar Werken" ACV-Commissie Veiligheid en Hygiëne/Gezondheid. Briefwisseling, notulen, werkdocumenten Beperking van de arbeidstijd. Diverse werkdocumenten Manuscript van een wetsontwerp over gelijk loon voor gelijk werk, documentatie. Z.d.; ACV-studiedag in Boom over het sectoraal beleid, juni ACV-persnota's Fotokopie van een nota over de seizoenarbeiders in Frankrijk Dossier "Automatisering" (Vital Peeters) Centrum voor Arbeiderspastoraal IPOVO-Werkgroep Christen-Democratie De Gids op Maatschappelijk Gebied. O.m. verslagen van het Redactiecomité Overleg Particulier Initiatief OPINI Europese financiering van vormingsinitiatieven Enquête voor het opstellen van een economische programma Sociale Hogeschool Heverlee: vakantiecursus "Economie" Idem: vakantiecursussen Institut Supérieur de Culture Ouvrière Congres ACV-Turnhout, VRC-ACV. Vergaderstukken ACV-Overzee Lokale ACW-forums ACV-activiteitenverslagen. Voorbereidende nota's ACV-Internationaal Studiedag voor Vlaamse ACV-secretarissen Vergadering van Vlaamse ACV-verbondssecretarissen Nationale manifestatie van het ACV en ABVV Secretariaatsvergadering (intern werkoverleg van de diensten in de Wetstraat) Vormingscursus van de CCMB "Democratisering van de onderneming", 1978 (dossier Vital Peeters) ACV-congres, april 1985 (dossier Vital Peeters). ACW-Onderwijscommissie Documentatiedossier KAJ-Kajottersbeweging Bezigheidsclubs Ziekenzorg (dossier Vital Peeters) ACW-Werkgroep Arbeiderspastoraal Activiteitenverslag ACV-Vormingsdienst Contacten met KAV-afdelingen (o.m. KAV-Ieper en KAV-Aalst) Centravoc. Diverse nota's en documenten HIVA-Werkgroep Vorming

24 ACV-Vormingsdienst, Samenwerking van het HIVA met het ACV en ACW Europees Vakverbond (EVV). Contacten en documentatie i.v.m. vorming ACV-congres, november Voorbereiding van het centraal studiethema Werkmap Racisten hebben ongelijk. Maart Documentatiedossier "Christelijke waarden in het ACV" (dossier Ludwig Schack) Werkmap Eigentijds werken: deeltijdse arbeid ACV-studiedag "Eigentijds werken" Verslagboek De KWB in actie (37ste nationaal KWB-studieweekend, Blankenberge, april 1985). Sociale Hogeschool Heverlee: Module Sociale Syndicale Actie (dossier Ludwig Schack). Briefwisseling, quoteringen, werkjes van cursisten Nota C. PIREL, C. SERROYER en B. HERTOGS, De stakingen in 1983 en 1984 (uitg. ACV) Nota C. SERROYER en C. PIRET, De stakingen in 1982 (uitg. ACV) Vlaamse ACV-dagen, Sparrenduin (De Haan), maart Toespraak van Willy Peirens (ACV-voorzitter). KWB-map voor afdelingsbegeleiders De KWB in actie. Gesprekken op de bestuursvergaderingen in april en juni 1987 (werkjaar ). Persconferentie van het ACV en ABVV over integratie Vormingsdienst. O.m. notulen van de Vormingsbijeenkomst Documentatiedossier "Christelijk karakter van het ACV" (dossier Daan Vanderhulst) Documentatiedossier "Extreem-rechts en migranten" (dossier Ludwig Schack) Studiedagen voor propagandisten over nieuwe actiemiddelen KWB-werkmap Het zuiden in zicht Diverse nota's van de ACV-Vormingsdienst. Jaren Omzendbrieven van de ACV-Vormingsdienst Vlaamse Vormingscommissie. Vergaderstukken HIVA-nota's over de interprofessionele afdelingswerking ACV-driedaagse over het personeels- en tewerkstellingsbeleid. [Begin jaren 1980]. Actie "Tewerkstelling" COV. Diverse werkmappen van vormingsactiviteiten. Jaren Viering 10 jaar Vlaamse ACV VOKANS (Vormings- en Opleidingskansen) vzw Sociale Hogeschool Heverlee: bijscholing Syndicaal Werk: Modulair Stelsel ACW-Aalst (dossier Ludwig Schack) Vormingstweedaagse van ACV-Oudenaarde

25 ACV-Vormingsdienst, ACW-Aalst (dossier Ludwig Schack) Opmaak van een geautomatiseerd vormingsbestand Dienst Onderneming De "C" van ACV Ontmoetingsdagen KWB, Brussel, Contact ACV-HIVA (o.m. Stuurgroep HIVA-Onderzoek) Studieweekend van de ACV-Jongeren over vakbeweging, ACV-Vormingsdienst. Nota's, notulen, omzendbrieven, werkdocumenten (algemeen nummeriek klassement). Augustus december Idem. December juli Idem. Juli januari Idem (dossier André Daemen). Juli januari Planningstweedaagse in Alden Biesen, 4-5 juli Vormingstweedaagse (planning en evaluatie), Ovifat, juli Staf Vormingsdienst (dossier Jef Mampuys). Uitnodigingen, notulen, werkdocumenten juni Idem. Juli september Documentatie André Daemen i.v.m. de ACV-Vormingsdienst Militantenvorming. Omzendbrieven, nota's i.v.m. de planning Dossier "Vermogensaanwasdeling" Vormingscommissies van diverse centrales. Notulen, omzendbrieven, documentatie Nationale Vlaamse Bewegingsequipe / Vlaamse Secretariaat. Uitnodigingen, notulen, notities van Daan Vanderhulst. September oktober Vormingsseminarie voor het ACV-Bestuur, 7-9 januari Vlaamse Vormingscommissie en bijeenkomsten van vormingsverantwoordelijken. Omzendbrieven en notulen Vlaamse Vormingscommissie. Notulen en werkdocumenten (onvolledig). Mei januari Bijeenkomsten van de vormingsverantwoordelijken van centrales en gewestelijke verbonden. Omzendbrieven, notulen, werkdocumenten, documentatie Vormingsinitiatieven voor de Rechtskundige Diensten Vormingsintiatieven en documentatie over het centraal studiethema "Tewerkstelling" Planningsweekend , Hengelhoef, 1-3 juli Nummers van ACV-Manifestatiekrant en diverse persberichten. Maart-oktober Interprovinciale ontmoetingsdagen over Europa, Houffalize, april Bijeenkomsten van vormingsverantwoordelijken van centrales en verbonden. September september 1997.

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO LVCC/Groep ARCO, 2 BESCHRIJVING PER DOOS LVCC 1. Jaarrekeningen.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KATHOLIEKE VERENIGING VOOR GEHANDICAPTEN - JONGERENDIENST (JONG-KVG) Jong-KVG, 2 1. Kampadministratie. Briefwisseling, omzendbrieven,

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU MOUVEMENT OURVRIER CHRÉTIEN (FIMOC)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU MOUVEMENT OURVRIER CHRÉTIEN (FIMOC) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU MOUVEMENT OURVRIER CHRÉTIEN (FIMOC) FIMOC, 2 1. Wereldontmoetingen - Congres International 1.1. Düsseldorf,

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KSA-VKSJ-BRABANT

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KSA-VKSJ-BRABANT KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF KSA-VKSJ-BRABANT KSA-VKSJ-Brabant, 2 1. KSA-VKSJ-Brabant. Briefwisseling. 1978-2. Contacten met KSA-VKSJ-nationaal: vergaderingen van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN VII DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 Hoofdstuk 1. Partners in sociaal overleg 7 Afdeling 1. Werkgeversorganisaties 7 Afdeling 2. Werknemersorganisaties 9 Afdeling

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WEDERZIJDS HULPBETOON ANTWERPEN - CHRISTUS KONING

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WEDERZIJDS HULPBETOON ANTWERPEN - CHRISTUS KONING KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WEDERZIJDS HULPBETOON ANTWERPEN - CHRISTUS KONING Wederzijds Hulpbetoon Antwerpen - Christus Koning, 2 1. Algemene informatie. Organigram,

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - VOORUITZICHT BUURTSPOORWEGEN (LBC-VB) ( )

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - VOORUITZICHT BUURTSPOORWEGEN (LBC-VB) ( ) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - VOORUITZICHT BUURTSPOORWEGEN (LBC-VB) (1898-2003) LBC-VB, 2 1. Statistische stukken inzake het ledenaantal

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS BRABANT/VLAAMS-BRABANT

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS BRABANT/VLAAMS-BRABANT KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS BRABANT/VLAAMS-BRABANT WGK-Vlaams-Brabant, 2 --. Jaarverslagen van het Wit-Gele Kruis Brabant/Vlaams-Brabant 1. 1980-2003.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993)

Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993) Plaatsingslijst van het archief van de Algemene Centrale-gewest Mechelen (1913-1993) 535 (S/1992/535, S/1994/509) Martine Vermandere & Josée De Clerck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1995 1 INLEIDING

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS BB-Public Relations, 2 1. Protestvergadering glastuinders St.-Katelijne-Waver, 2 mei 1980. 2. Verhouding pers: type

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF RIK DE GROE (SECRETARIS ACV-VERBOND LEUVEN)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF RIK DE GROE (SECRETARIS ACV-VERBOND LEUVEN) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF RIK DE GROE (SECRETARIS ACV-VERBOND LEUVEN) R. De Groe, 2 1. Dossier betreffende een studieopdracht inzake medebeheer en structuurhervormingen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-KORTRIJK

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-KORTRIJK KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-KORTRIJK NCMV-Kortrijk, 2 1. Handelsfoor Kortrijk. Brochures, nota. 1928; 1931; 1933; 1935; 1937; 1939; z.d. 2. Jaarbeurs Kortrijk.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB) URB, 2 1. Briefwisseling. 1969. 2. Briefwisseling. 1970. 3. Briefwisseling. 1971. 4. Briefwisseling.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS LIMBURG

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS LIMBURG KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS LIMBURG WGK-Limburg, 2 1. Jaarverslagen 1. 1982-1990; 1992-2004. 2. Register houdende de verslagen van de Raad van Beheer.

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MARC VERHAEGHE

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MARC VERHAEGHE KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MARC VERHAEGHE M. Verhaeghe, 2 1-15. ACW 1. ACW-Provincie West-Vlaanderen. Verslagen Dagelijks Bestuur. 1983-1997. 1-13. ACW-verbond

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN Vereniging CVP-Raadsleden, 2 1. Briefwisseling algemeen en thematisch. 1992-1996. 28 omslagen. 2. Briefwisseling

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ONS VOORUITZICHT - CHRISTELIJKE VROUWENMUTUATLITEIT

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ONS VOORUITZICHT - CHRISTELIJKE VROUWENMUTUATLITEIT KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ONS VOORUITZICHT - CHRISTELIJKE VROUWENMUTUATLITEIT Ons Vooruitzicht - Christelijke Vrouwenmutualiteit, 2 1. Emile Krings (1948); Het

Nadere informatie

_NL_BIE.indd 2 14/09/17 09:57

_NL_BIE.indd 2 14/09/17 09:57 jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010

Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 397 Stortingslijst van het archief van Nadya De Beule (1965, 1968, 1971-1988) (D/1994/007) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Nadya De Beule ( Lokeren, 1955) studeerde

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CHRISTELIJKE BELGISCHE DIAMANTBEWERKERSCENTRALE (CBD)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CHRISTELIJKE BELGISCHE DIAMANTBEWERKERSCENTRALE (CBD) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CHRISTELIJKE BELGISCHE DIAMANTBEWERKERSCENTRALE (CBD) CBD, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Hoofdbestuur (zie ook doos 123). 1932-1941; 1945-1956.

Nadere informatie

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA Vorming Algemene Centrale PROGRAMMA 2017-2018 1 www.accg.be Praktisch In deze brochure vind je het vormingsaanbod van de vormingsdienst van de Algemene Centrale (AC) voor het vormingsjaar 2017-2018. Je

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-ROESELARE

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-ROESELARE KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-ROESELARE NCMV-Roeselare, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Alle jaarlijkse dossiers hebben ongeveer dezelfde indeling: A. Bestuursaangelegenheden

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) ( )

Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) ( ) 099 Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) (1944-1987) (S/1995/064) Rik Hemmerijckx Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1995 INLEIDING De Association Belge

Nadere informatie

Voorstel tot vervanging van een preventieadviseur in de diensten van de Vlaamse regering

Voorstel tot vervanging van een preventieadviseur in de diensten van de Vlaamse regering Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire ~angele~enheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV-CSC METEA,

Jij bent lid van ACV-CSC METEA, jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van ACV-CSC

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING MECHELEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING MECHELEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING MECHELEN CAB-Mechelen, 2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN ACV : Algemeen Christelijk Vakverbond ACW : Algemeen Christelijk

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ANDRÉ DEVOGEL (VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ LVCC-ARCO)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ANDRÉ DEVOGEL (VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ LVCC-ARCO) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ANDRÉ DEVOGEL (VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ LVCC-ARCO) A. Devogel, 2 BESCHRIJVING PER DOOS LVCC 1. Briefwisseling. 1935-1950. (01.01.00).

Nadere informatie

Jouw sterke vakbond in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Jouw sterke vakbond in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Jouw sterke vakbond in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Jouw sterke vakbond in de openbare sector Als werknemer in de openbare sector speel je een sleutelrol in onze samenleving. Je staat

Nadere informatie

Vakbond voor bedienden en kaderpersoneel. Onthaalbrochure VITO. 1

Vakbond voor bedienden en kaderpersoneel. Onthaalbrochure VITO.  1 Onthaalbrochure VITO www.lbc-nvk.be 1 Inhoud onthaalbrochure Welkom LBC-NVK in een notendop - LBC-NVK: bediendecentrale van het ACV - LBC-NVK: beroepsgroepen - LBC-NVK: ook voor het kaderpersoneel - LBC-NVK

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ALFONS SMETS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ALFONS SMETS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF ALFONS SMETS A. Smets, 2 BESCHRIJVING PER ARCHIEFDOOS I. ACW-nationaal 1. Studiedienst. 1957-1976. Werkgroep Rechtsbijstand. 1976. Nota's

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MARIA RIEBERGHE

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MARIA RIEBERGHE KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MARIA RIEBERGHE M. Rieberghe, 2 1. Maria Rieberghe en KAJ-VKAJ 1.1. Algemeen 1.1.1. Jaarplan VBA, Jong VKAJ en VKAJ. 1948/49-1951/52.

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MOEDER- EN KINDZORG LEUVEN-BRUSSEL

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MOEDER- EN KINDZORG LEUVEN-BRUSSEL KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF MOEDER- EN KINDZORG LEUVEN-BRUSSEL Moeder- en Kindzorg Leuven/Brussel, 2 1. Algemeen (organisatie Moeder- en Kinderzorg KAV: statuten,

Nadere informatie

REK 2 REK 1. van 14 tot 159.99. van 007 tot 1. Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap. Studielandschap SSH 2012.04.10 J.

REK 2 REK 1. van 14 tot 159.99. van 007 tot 1. Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap. Studielandschap SSH 2012.04.10 J. REK 1 van 007 tot 1 Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap REK 2 van 14 tot 159.99 007 communicatie 007.1 mondelinge communicatie 007.2 schriftelijke communicatie 007.3 audio-visuele communicatie

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

?pa. Vlaamse overheid -97' - telethuiswerk. protocol nr

?pa. Vlaamse overheid -97' - telethuiswerk. protocol nr Vlaamse overheid -97'?pa Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 236.755 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 3 JULI

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. Documentatie

Wet- en regelgeving. Documentatie Studiedag Welzijn bij de Politie: arbeidsveiligheid en gezondheid als beleidskeuze NSPV: Nationaal Syndicaat van het Politieen veiligheidspersoneel ACOD: Algemene Centrale der Openbare Diensten VSOA: Vrij

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van ABVV gewest Turnhout (1909-1987) (D/1994/514) Josée De Clerck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1997

Plaatsingslijst van het archief van ABVV gewest Turnhout (1909-1987) (D/1994/514) Josée De Clerck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1997 557 Plaatsingslijst van het archief van ABVV gewest Turnhout (1909-1987) (D/1994/514) Josée De Clerck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1997 1 INLEIDING Omvang: 11 archiefdozen, 25 beschrijvingen

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin ( , 1915, )

Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin ( , 1915, ) Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin (1908-1911, 1915, 1924-1986) 117 (S/1987/087) Ludwine Soubry Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1989 INLEIDING Willy Massin

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF JEF DESCHUYFFELEERSTICHTING/ IPOVO/DINAMO

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF JEF DESCHUYFFELEERSTICHTING/ IPOVO/DINAMO KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF JEF DESCHUYFFELEERSTICHTING/ IPOVO/DINAMO J.DESCHUYFFELEERSTICHTINGIPOVO/DINAMO, 2 I. Bestuursorganen en jaarprogramma's (1-21) 1 1-3.

Nadere informatie

VORMING AC PROGRAMMA

VORMING AC PROGRAMMA VORMING AC PROGRAMMA 2016-2017 1 2 www.accg.be De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 3 PROGRAMMA 2016-2017 PRAKTISCH Hierna vind je het vormingsaanbod

Nadere informatie

protocol nr Over VRT: Ouderschapsverlof Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr Over VRT: Ouderschapsverlof Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 261.845 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 MEI 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE) HOPE, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1-20. Plenaire Vergadering 1-5. 1966-1984. 6-10. 1985-1991.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 2008 Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN

Nadere informatie

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren Minimumlonen Handel in VoedingSwaren SYNDICALE PREMIE EN SYNDICALE VORMING Sectorale minimumlonen vanaf 1.1.2011 Groot- en kleinhandel in voedingswaren We hernemen hierna de sectorale minimumlonen van

Nadere informatie

Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Hasselt

Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Hasselt Beknopte beschrijving Archief Vrouwenhuis Hasselt exemplaarnummer VH/001 titel Verslag Werkgroep Vrouwenhuis exemplaarnummer VH/002 titel Verslagen Werkgroep Vrouwenhuis exemplaarnummer VH/003 titel Verslagen

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV-Transcom.

Jij bent lid van ACV-Transcom. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS

INHOUDSOPGAVE INVENTARIS INHOUDSOPGAVE INVENTARIS DEEL I. STUKKEN BETREFFENDE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN NATIONALE ORGANISATIES FEMINISTISCHE ORGANISATIES I. Conseil National des Femmes belges Nationale Vrouwenraad van België

Nadere informatie

LVSV Brussel (1937- ) Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel Inventaris van het archief ( )

LVSV Brussel (1937- ) Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel Inventaris van het archief ( ) LVSV Brussel (1937- ) Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel Inventaris van het archief (1949-2015) Opvragen en citeren: Liberaal Archief, Archief van het LVSV Brussel, gevolgd door het inventarisnummer.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF YWCA-ANTWERPEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF YWCA-ANTWERPEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF YWCA-ANTWERPEN YWCA-Antwerpen, 2 1. Nederlandstalige Jeugdraad. Notulen van vergaderingen, omzendbrieven en werkdocumenten van de Commissie

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: Humanistisch verbond, Gemeenschap Eindhoven en omstreken Eindhoven 1946 1998 Versie: 06 januari 2012;

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIZO-INTERNATIONAAL

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIZO-INTERNATIONAAL KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIZO-INTERNATIONAAL NCMV-internationaal, 2 BESCHRIJVING PER ARCHIEFDOOS 1. - Seminarie: KMO-definitie in de EEG - Bezoek KMO-organisaties

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976)

Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976) 119 Stortingslijst van het archief van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM)(1920-1928, 1935-1940, 1947-1953, 1955-1971, 1973-1976) (D/1987/003, S/1989/013, S/1996/020, D/2005/020)

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERBOND VAN KRISTELIJKE WERKGEVERS EN KADERLEDEN (VKW) ANTWERPEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERBOND VAN KRISTELIJKE WERKGEVERS EN KADERLEDEN (VKW) ANTWERPEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERBOND VAN KRISTELIJKE WERKGEVERS EN KADERLEDEN (VKW) ANTWERPEN VKW-Antwerpen, 2 1. Beginperiode. Notulen van Bestuursvergaderingen.

Nadere informatie

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5);

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5); departement Algemene Zaken en Financiën adnzinistnatie Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 JULI

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LEGIOEN VAN MARIA

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LEGIOEN VAN MARIA KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LEGIOEN VAN MARIA 1953-1993 Legioen van Maria, 2 1. Curia Beringen. Maandelijkse verslagen. 1962-1969. 2. Idem. 1970-1974. 3. Idem.

Nadere informatie

cov vlaams-brabant voor militanten

cov vlaams-brabant voor militanten cov vlaams-brabant voor militanten 8 september 2012 COV Vlaams-Brabant www.cov-vlaams-brabant.be Provinciale syndicale commissie Culostraat 24 3360 Opvelp Tel 0497/537435 joost.tresignie@telenet.be In

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 199.609 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 2 JUNI 1995

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 2 JUNI 1995 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk vragen naar HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSWM? m WEST of toestelnumnier bijlagen datum e I. DAGORDE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 2 JUNI 1995 Voortzetting overleg

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 januari 1996 (B)

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 januari 1996 (B) HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departement Algemene Zaken en Financiën aàministratie Ambtenurenutken afdeling Statutaire Aangelegenheden NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 januari

Nadere informatie

Norbert De Batselier

Norbert De Batselier Norbert De Batselier CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Norbert DE BATSELIER Geboren te Dendermonde, op 24 december 1947 Woont te Dendermonde, Sint-Gillislaan 45 Gehuwd met Henny De Baets (administrateur-generaal

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Binnemans Roger ( ) (S/1993/507) Josée De Clerck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 199.

Plaatsingslijst van het archief van Binnemans Roger ( ) (S/1993/507) Josée De Clerck. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 199. 545 Plaatsingslijst van het archief van Binnemans Roger (1918-1986) (S/1993/507) Josée De Clerck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 199. 1 INLEIDING Omvang: 1 archiefdoos, 30 beschrijvingen De archiefvormer

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, , , 1967, ) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096)

Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, , , 1967, ) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096) 080 Plaatsingslijst van het archief van Frans Christiaenssens (1947, 1950-1953, 1962-1965, 1967, 1971-1990) (S/1986/055, S/1989/041, S/1989/096) Piet Creve Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Nadere informatie

Zin Vorming? De cursussen van ACV Openbare Diensten werkjaar

Zin Vorming? De cursussen van ACV Openbare Diensten werkjaar Zin in Vorming? De cursussen van ACV Openbare Diensten werkjaar 2017-2018 Voor je ligt een beknopt overzicht van het cursusaanbod van ACV Openbare Diensten, werkjaar 2017-2018. Met dit aanbod proberen

Nadere informatie

De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, ) Inventaris van het archief ( )

De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, ) Inventaris van het archief ( ) De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, 1903-...) Inventaris van het archief (1903-1984) De Vrije Werkersbond (Oudenaarde, 1903-...) Inventaris van het archief (1903-1984) december 2009 Deze inventaris kan online

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departement Algemene Zaken en Financiën administmtie Ambterutrenzakm afdeling Statutaire Aangelegenheden protocol nr. 86.216 PROTOCOL HOUDENDE DE

Nadere informatie

Sociale vooruitgang komt niet vanzelf 125 jaar ACV-geschiedenis

Sociale vooruitgang komt niet vanzelf 125 jaar ACV-geschiedenis Sociale vooruitgang komt niet vanzelf 125 jaar ACV-geschiedenis Het lange en harde gevecht voor volwaardige erkenning 1886-1940 125 jaar terug, schiep de Belgische industriële revolutie totaal nieuwe sociale

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Archiefschema. bedrijfsarchief van de NV BBDS,

Archiefschema. bedrijfsarchief van de NV BBDS, Archiefschema voor het bedrijfsarchief van de NV BBDS, haar voorlopers en rechtsopvolgers. 1. Algemeen Beheer 1.1. Juridische Structuur 1.1.1. Oprichtingsakten en statuten 1.1.2. Naamsveranderingen en

Nadere informatie