ONS BUITEN KONTAKT nr 461 november 2009 Algemene Leden Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS BUITEN KONTAKT nr 461 november 2009 Algemene Leden Vergadering"

Transcriptie

1 ONS BUITEN KONTAKT nr 461 november 2009 Algemene Leden Vergadering

2 Tuinpark Ons Buiten Riekerweg BT Amsterdam (020) fax: bankrekening: t.n.v. Bond van Volkstuinders afdeling Ons Buiten Ziekenbezoek Vacature Redactie Algemeen Bestuur Voorzitter Jan Pot (020) Secretaris Ella Moens Penningmeester Roel Wessels 2e Penningmeester en verzekeringen Reno Vegting na uur Tuinoverdrachten Mary Ravesteijn (020) Algemene zaken Rob Hafkamp (020) Dagelijks beheer Piet Broerse Tuin 395 (020) of Wilt u een bijdrage leveren aan Ons Buiten Kontakt? Mail dan naar de redactie. Per post mag ook naar het adres dat linksboven staat vermeld op deze pagina. Foto s zijn ook altijd welkom en kunt u mailen naar de redactie of opsturen. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te passen. Wanneer uw inzending vóór de 10 e van de maand doch uiterlijk de 15 e is ontvangen dan zal het in het eerstvolgende nummer geplaatst worden. Ons Buiten is opgericht in 1922 Ons Buiten Kontakt sinds 1970 Jaargang 39 nummer 11 November 2009 Nr. 461

3 Inhoud Van de voorzitter pag. 5 Algemeen Leden Vergadering pag. 8 Agenda pag. 28 Van het secretariaat pag. 31 Tuinoverdrachten pag. 35 Het stukje van Henk pag. 36 Hoi Ali pag. 40 Klaverjassen pag. 45 BTC pag. 47 Voor u gelezen pag. 51 Dahlia s kweken pag. 54 Mijn tuin en ik pag. 56

4 Zonne-energie Wij leveren en installeren zonnepanelen, regelaars en accu s. Inclusief montagematerialen. Satellietontvangers Voor ontvangst van TV en radio bent u bij ons aan het juiste adres. LCD- TV s, radio/cd spelers, satelliet en DVB-T tuners ook op 12 volt. Uiteraard hebben wij hiervoor de noodzakelijke installatiematerialen. Pitten, kousen en glazen Onze afkomst verloochenen wij niet. Al sinds 1935 verkopen wij olie (kerosine), kachels en lampen, evenals de benodigde kousen, pitten en glazen. 12 volt/24 volt U vindt bij ons een uitgebreide sortering omvormers, koelkasten, verlichting en andere benodigdheden op 12 volt. Butaan/Propaangas Een groot assortiment gasapparatuur is in onze winkel aanwezig zoals o.a. voor koelen, koken, verwarmen en warmwater. Ook leveren wij alle installatiematerialen hiervoor. DE PITTENSPECIALIST Dé leverancier voor uw tuinhuis 4 De Pittenspecialist Jacob van Lennepstraat HG Amsterdam tel fax

5 Van de voorzitter Na afloop van de milieudag van de bewonersorganisatie Eigenwijks is door Chris Zijderveld, voorzitter van het AVVN, het herkeuringsrapport van het Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgereikt. Zoals gebruikelijk bij Chris was het een boeiende toespraak. Bij de voorbereiding had hij het rapport doorgelezen en constateerde opnieuw dat de herkeuring erg degelijk in elkaar zit. Tuinparken die in het bezit zijn van het keurmerk laten zeker zien dat het met het natuurlijk onderhoud goed is gesteld. Wanneer een tuinpark zoals Ons Buiten zelfs 81% scoort op de vaste onderdelen dan is het duidelijk dat het met het regulier onderhoud dik in orde is. Een felicitatie is dan zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan het onderhoud. Uiteraard is de hoop en de verwachting dat de kwaliteit van het algemeen onderhoud een voorbeeld is voor de tuinders. Paulus de Wilt, wethouder stadsdeel Slotervaart, memoreerde dat tuinpark Ons Buiten een aanzienlijk deel vormt van het grondgebied van stadsdeel Slotervaart en het is goed om te weten dat op Ons Buiten heel zorgvuldig met de natuur wordt omgegaan. Zeker omdat Ons Buiten grenst aan het ecologische deel van de Oeverlanden. Het is daarom extra belangrijk dat er op het aangrenzende Ons Buiten veel aandacht is voor ecologie. De beide gebieden sluiten op deze wijze goed op elkaar aan. Het stadsdeel is er dan ook voorstander van dat tuinpark Ons Buiten opgenomen wordt in de Hoofdgroenstructuur die deel uitmaakt van de nieuwe Structuurvisie. Verder noemde Paulus ook nog de bijzondere bomen op Ons Buiten, waarvan een groot aantal zijn opgenomen op de monumentale bomenlijst van het stadsdeel. Ook het stadsdeel vindt een goede samenwerking met Ons Buiten belangrijk. Het feit dat de milieudag nu al voor de tweede keer bij Ons Buiten plaatsvindt, is een goed voorbeeld. Tot slot onthulde Paulus het bord met het keurmerk Natuurlijk tuinieren het zgn. Lieveheersbeestje met de 4 stippen. In mijn dankwoord heb ik o.a. het volgende genoemd. Het is voor de tuinders van Ons Buiten uitermate prettig dat door een objectieve beoordeling, de herkeuring Natuurlijk tuinieren, wordt vastgesteld dat het met het Natuurlijk onderhoud goed zit. Natuurlijk tuinieren vindt als het ware vanzelfsprekend plaats. Er is overigens best een weg gegaan voordat het zover was. Ik wil graag 2 mensen in het bijzonder noemen. Namelijk Ans Kiers die aan het begin van het Natuurlijk tuinieren een bepalende rol heeft vervuld. Zonder haar hadden we ons Lieveheersbeestje niet of nog niet gehad. Ans heeft ruim 10 jaar geleden best harde noten moeten kraken om het natuurlijk tuinieren van de grond te krijgen. Er waren in die tijd best wel mensen die haar steunden, maar dit waren zeker niet altijd de mensen van het bestuur en de commissies. Zoals op meer tuinparken moesten er soms behoorlijke hobbels genomen worden. Nu is onder andere Jan Wezenbeek 5

6 6 heel erg betrokken bij het tuinonderhoud en het keurmerk toont aan dat de wijze waarop het onderhoud wordt gedaan zonder meer goed is. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee, want voor Ons Buiten is het zeker belangrijk dat wij duidelijk op de kaart staan. Verder heb ik dank uitgesproken aan allen die ook vandaag weer hebben gezorgd dat alles tot in de puntjes in orde was. Ik was dit bijna vergeten want we zijn al zo gewend dat de catering in orde is, dat de zaal mooi aangekleed is, dat het licht en geluid in orde zijn. Kortom hulde aan al die mensen die zorgen dat bezoekers zich welkom en prettig voelen. Tot zover de uitreiking 4 e stip van het Lieveheersbeestje. In dit Ons Buiten Kontakt weer veel informatie voor de Algemene ledenvergadering van 12 december Naast de gebruikelijke punten voor de najaarsvergadering staat het instellen van een Proeftermijn nieuwe tuinders op de agenda. Ook zullen wij u de laatste stand melden van de Structuurvisie en de Hoofdgroenstructuur. Wij hopen dat in deze vergadering niet alleen veel trouwe bezoekers de weg naar het Verenigingsgebouw weten te vinden, maar ook oude en nieuwe leden die minder getrouw de vergaderingen bijwonen. Wij horen graag uw standpunt over de agendapunten. Op 14 oktober 2009 heeft Maarten van Poelgeest de Ontwerp Structuurvisie gepresenteerd met als motto Amsterdam 2040: sterker, groener en beter bereikbaar. In 2040 moet Amsterdam economisch sterker, groener en beter bereikbaar zijn. Dat blijkt uit de Ontwerp Structuurvisie die het college heeft vastgesteld. Hiermee geeft het Amsterdamse stadsbestuur duidelijk richting aan de ruimtelijke opgaven van Amsterdam tot Amsterdam wil woningen in de stad bijbouwen om de bevolkingsgroei in de stad te accommoderen. Het centrumgebied zal zich verder uitrollen richting de ring A10. En een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnet moet het centrum van de metropool verbinden met zijn omgeving. Wanneer je dan op internet en in de krant leest dat aan de Nieuwe Meer of in het Westelijk Havengebied het Olympisch dorp voor de Spelen van 2028 moet komen, dan denk je direct wat gaat dat voor ons betekenen. Gelukkig zijn de plannen in de structuurvisie voor Ons Buiten niet bedreigend. In een door het Milieucentrum georganiseerde bijeenkomst heeft Maarten van Poelgeest een toelichting gegeven op de Structuurvisie. De presentatie was helder en duidelijk. Er is zeker sprake van een duidelijke visie en Maarten gaf goed aan welke keuze nog gemaakt moeten worden. Marijke Vos kon helaas niet aanwezig zijn om de visie en voorstellen vanuit de portefeuille Groen ten behoeve van de Structuurvisie Amsterdam, groene wereldstad toe te lichten. In haar plaats deed Remco Daalder dat. Vooral is lang stilgestaan bij het concept voorstel Hoofdgroenstructuur (HGS) die de basis is voor de

7 structuurvisie. In deze kaart staan in lichtgroen de delen aangegeven die nu in de HGS zijn opgenomen, in bruin de delen die uit de HGS gaan en in donkergroen de gebieden die aan de HGS worden toegevoegd. Het hele goede nieuws is dat tuinpark Ons Buiten in de HGS wordt opgenomen. Formeel moet de structuurvisie en het concept voorstel HGS nog worden vastgesteld, maar het lijkt nu wel definitief dat wij in de HGS zitten. Het opnemen in de HGS is wat ons betreft overigens niet meer dan een logisch stap, want dat op Ons Buiten sprake is van waardevol (gebruiks)groen is natuurlijk al lang duidelijk. In de algemene ledenvergadering van 12 december 2009 willen wij u verder informeren en eventuele vragen beantwoorden. Dus graag tot ziens op zaterdag 12 december op 13:00 uur in het Verenigingsgebouw. Jan Pot ATCO Dakwerken bv Uw adres voor: - stalen dakpannen - bitumineuze daken - shingle daken (vrijblijvende prijsopgave) - dakpannen Alles onder 10 jaar garantie Postbus AH AMSTERDAM Tel: (na uur) Mobiel: Fax:

8 UITNODIGING 99 e algemene ledenvergadering Het bestuur nodigt de leden en medetuinders uit tot bijwoning van de 99 e algemene ledenvergadering van het tuinpark Ons Buiten. De vergadering vindt plaats op zaterdag 12 december 2009 in het Verenigingsgebouw aan het Vroegopplein. Aanvang uur. Vragen met betrekking tot de agendapunten kunnen tot uiterlijk twee weken voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machtigen namens hem/haar in de afdelingsvergadering zijn stem uit te brengen, met dien verstande dat ieder lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd. Zij die een ander lid willen machtigen dienen dit te doen met het machtigingsformulier elders in dit blad en dit uiterlijk een halfuur voor aanvang van de vergadering aan de secretaris te overhandigen. Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. U wordt verzocht tijdens de vergadering niet te roken en de mobiele telefoon uit te zetten. De agenda en de overige vergaderstukken vindt u in dit nummer van het Ons Buiten Kontakt. 8 Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten

9 A G E N D A voor de 99 e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten 1. Opening door de voorzitter. 2. Vaststellen van de agenda. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 5. Verslag van de 98 e vergadering van 25 april Vaststelling doorberekening jaarkosten Begroting Vaststelling begroting Vragen over de begroting kunt u tot twee weken voor de ledenvergadering zenden naar de wnd. penningmeester. 8. Benoeming reserveleden kascommissie In de ALV van april zijn geen reserveleden kascommissie benoemd. Zie toelichting in deze Kontakt. 9. Regeling Proeftermijn nieuwe tuinder Het voorstel wordt in deze Kontakt toegelicht. 10. Bondsvergadering Op is de 96 e bondsvergadering gepland op 19:30 uur in Casa 400. De belangrijkste agendapunten zijn vaststellen activiteitenplan 2010 en begroting 2010 en evaluatie statuten en reglementen. In de ALV van zijn de 3 afgevaardigden gekozen. Zonder tegenbericht voor de duur van 3 jaar. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. De PAUZE zal in de loop van de vergadering worden vastgesteld. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 9

10 Verslag van de 98 e Algemene ledenvergadering van het tuinpark Ons Buiten gehouden op zaterdag 25 april 2009, in het Verenigingsgebouw, Vroegopplein. Voorzitter Jan Pot Secretaris Ella Moens Penningmeester Roel Wessels 2 e penningmeester Reno Vegting Tuinoverdrachten Mary Ravesteijn - v.d. Boom Algemeen Rob Hafkamp Groen Vacature 1. Opening De voorzitter Jan Pot opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Een bijzonder welkom richt hij aan de ereleden Ali Hafkamp, Henk van de Raay, Benny Felthuis en Nico de Boer. De ereleden Frits Vonk en Henk Dennenbroek zijn verhinderd. Henk vanwege gezondheidsproblemen. Gelukkig is hij aan de beterende hand. De voorzitter verzoekt eenieder de mobiele telefoons uit te zetten. Tijdens de vergadering is de bar gesloten. Vervolgens wordt er 1 minuut stilte in acht genomen voor de overledenen. De voorzitter is gezien het mooie weer blij met de redelijk hoge opkomst. Hij verwacht een korte vergadering. 2. Vaststellen van de agenda Er is een fout in de agenda geslopen. Punt 13 is twee keer genoemd; het laatste punt 13 is dus punt Ingekomen stukken Secretaris Ella Moens meldt dat de heer Baas een brief heeft geschreven over de geluidsoverlast van het Nieuwe Meer. Ella roept de tuinders op bij geluidsoverlast dit te melden aan de politie. 4. Mededelingen Er zijn enkele mededelingen: Aantal stemgerechtigde leden: 51, waarvan 2 machtigingen. Afmeldingen: 6. De voorzitter meldt dat naar aanleiding van het besluit van de vorige ALV om het medelidmaatschap collectief op te zeggen, het Bondsbestuur heeft gemeld dat zij het niet eens is met deze actie. Opzegging kan volgens het Bondsbestuur alleen individueel plaatsvinden. Het bestuur van Ons Buiten heeft de nota met betrekking tot de medetuinders niet betaald. Door aanname van de nieuwe Statuten en Reglementen is de opzegging immers alleen maar logischer geworden. De voorzitter deelt mee dat het belachelijk is dat het Bondsbestuur leden voor een heel jaar wil laten betalen terwijl men nog geen twee maanden medetuinder is en hier verder niets tegenover staat. Het bestuur ziet Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 10

11 geen reden om met het Bondsbestuur in discussie te gaan en besluit de opzegging als afgedaan. De voorzitter meldt verder dat er vandaag geen afgevaardigde is van het Bondsbestuur. Het bestuur van Ons Buiten heeft afgevaardigde Lucas Koerts laten weten geen prijs te stellen op informatie vanuit het Bondsbestuur tijdens de ALV. Als het Bondsbestuur leden van Ons Buiten wil informeren, dan kan dat schriftelijk aan het bestuur van Ons Buiten worden gemeld. Het bestuur besluit dan vervolgens of en hoe de leden daarover worden geïnformeerd. Uiteraard kan het Bondsbestuur de informatie ook in het eigen orgaan Vroegop plaatsen. Zo kunnen de leden er ook kennis van nemen. De heer Koerts heeft nogal fel gereageerd op deze brief door te stellen dat het bestuur van ons Buiten aanstuurt op een ramkoers met het Bondsbestuur. Daarna heeft Jacob Boelman (beleidsmedewerker van het Bondsbestuur) medegedeeld dat leden van het Bondsbestuur adviserende leden zijn en daarom toegang hebben tot de ALV en aan de beraadslagingen kunnen deelnemen. Volgens het bestuur van Ons Buiten klopt dit ook; dit is ook nooit in twijfel getrokken. Het bestuur wil echter niet dat het Bondsbestuur tijd claimt om tijdens de ALV het woord te voeren over zaken die zij naar voren wil brengen. De vraag is ook of de afdeling zit te wachten op adviezen van personen die niet specifiek door de afdeling zijn uitgenodigd. De voorzitter deelt verder mee dat de huurder van het jubileumhuisje in de week van 16 tot en met 23 mei zich heeft teruggetrokken. Indien er een andere kandidaat is voor huur in die week, kan deze zich melden bij de heer en mevrouw Riebel. 5. Verslag van de 97-ste vergadering van 6 december 2008 Met betrekking tot een punt uit de Rondvraag van die vergadering deelt de voorzitter mede dat hij in overleg is met de Dienst Waterbeheer van het stadsdeel om te bezien of er een systematiek te ontwikkelen is waarin objectief kan worden vastgesteld dat het water te hoog staat. De voorzitter hoopt op korte termijn hier meer duidelijkheid over te krijgen. Het verslag wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 6. Verslag secretaris over 2008 Het verslag van de secretaris wordt voor kennisgeving aangenomen. 7. Financieel verslag van de penningmeester over 2008 Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend over het financiële verslag. De voorzitter meldt dat de Kascommissie op een storende fout heeft gewezen. Het betreft een fout in de specificatie van het Groot Onderhoud, op, pagina 21 van het Ons Buiten Kontakt. Het genoemde bedrag van 297,10 moet gesaldeerd worden met de overboeking groot onderhoud die daarmee 5.256,32 bedraagt. Daarmee is de balans weer kloppend. De voorzitter maakt excuses voor de gemaakte fout en complimenteert de Kascommissie voor haar nauwgezetheid. De zaal applaudisseert. Penningmeester Roel Wessels meldt dat 2008 in financieel opzicht een goed jaar was. Het batig saldo was ,= ten opzichten van ,= in Een batig saldo komt goed uit vanwege de te verwachten kosten voor toekomstig groot onderhoud aan Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 11

12 een aantal gebouwen. Bij de vernieuwing van de bar is gebleken dat de groep vrijwilligers waar men een beroep op kan doen, steeds kleiner wordt. Daarom verwacht het bestuur dat in de nabije toekomst bij het groot onderhoud steeds vaker derden moeten worden ingeschakeld. Het hoge batig sado in 2008 is te danken aan het hoge aantal geïnde boetes. De reden daarvan is dat er veel tuinders zijn vertrokken die Ons Buiten veel geld verschuldigd waren wegens achterstallig onderhoud of niet vervulde werkbeurten. De verwachting is dat het bedrag voor geïnde boetes zal afnemen, bijvoorbeeld door de vermindering van het aantal opgespaarde werkbeurten. Het financieel verslag wordt vastgesteld. 8. Verslag van de kascommissie over 2008 Lid Kascommissie, Maarten Kox meldt dat de Kascommissie drie keer bijeen is geweest. De commissie heeft alle stukken doorgenomen en een fout ontdekt in de publicatie (zie hiervoor). Er is goed gekeken naar de kasstromen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De Kascommissie verzoekt de ALV decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De zaal stemt in met applaus. 9. Beleid bestuur over 2008 De voorzitter noemt een aantal aandachtspunten. Het bestuur is in 2008 doorgegaan met het verder versterken van de communicatie met de commissies en de vaste medewerkers. Er komt een steeds duidelijker structuur. In 2008 heeft het bestuur veel overbodige tijd moeten besteden aan de onzalige plannen van het Bondsbestuur met betrekking tot de Statuten en Reglementen. Wat het bestuur betreft is daar nu genoeg over gezegd. Het bestuur heeft besloten na de aanname van de Statuten en Reglementen het contact met het Bondsbestuur te minimaliseren. Er zal alleen contact zijn als dat echt nodig is. Met dit Bondsbestuur is geen goede communicatie mogelijk. Of de situatie verbetert bij een andere samenstelling van het bondsbestuur is nog maar de vraag. Er is immers fundamenteel vreselijk veel mis met de Bond van Volkstuinders. Het bestuur heeft ook besloten de contacten met de tuinparken die een modern volkstuinpark nastreven te versterken. In het traject van de behandeling van de Statuten en Reglementen zijn goede contacten ontstaan die Ons Buiten zeker wil behouden. Het eerste overleg met betreffende tuinparken heeft al plaatsgevonden. Ons Buiten zal de komende jaren vol aan de bak moeten om haar positie te versterken. We moeten er volgens de voorzitter niet automatisch vanuit gaan dat Ons Buiten op de huidige locatie blijft. De ontwikkelingen rondom de Public Relations (PR) zijn daarom essentieel. Meer hierover bij punt 12. Het goed informeren van leden en aspiranten blijft ook in 2009 de aandacht houden van het bestuur. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. 10. Verkiezing leden van het bestuur In 2009 zijn aftredend: Ella Moens, Reno Vegting en Rob Hafkamp: alle zijn herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen. De ALV herkiest de genoemden leden bij acclamatie. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten

13 Volgens de nieuwe Statuten en Reglementen worden de bestuursleden in het vervolg voor drie in plaats van twee jaar gekozen. Dit betekent dat genoemde leden tot 2012 bestuurslid zijn. Het bestuur vraagt verder mandaat aan de ALV voor het aantrekken van een bestuurslid Groen. De vergadering stemt daarmee in. 11. Benoeming leden kascommissie Volgens schema treedt Maarten Kox in 2009 af als lid van de Kascommissie. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuw lid. Daarnaast zou het prettig zijn als er een reservelid gekozen kan worden die in 2010 kan doorschuiven naar het lidmaatschap van de kascommissie. De voorzitter geeft nog eens aan hoe belangrijk de Kascommissie is. Deze commissie denkt mee met het bestuur en controleert of het bestuur alle inkomsten en uitgaven goed registreert en beheert. De commissie komt 2 à 3 keer per jaar bijeen. Els Pieterse meldt zich aan als lid van de Kascommissie. Zij wordt gekozen door de ALV Het bestuur hoopt dat zich binnenkort ook een reservelid meldt. 12. Stand met betrekking tot de ontwikkeling PR beleid De voorzitter memoreert dat tuinder Richard de Leeuw zich beschikbaar heeft gesteld om het PR-beleid verder uit te werken. Richard is zeer deskundig op dit terrein. Hij is helaas verhinderd de ALV bij te wonen. De voorzitter geeft aan dat een goed PR-beleid essentieel is om de positie van Ons Buiten te versterken. De belangrijkste beleidsdoelstelling op dit punt is het behoud van Ons Buiten op de huidige locatie aan de Riekerweg. Daarvoor zijn optimale relaties nodig met alle relevante partijen: provincie Noord-Holland, het stadsdeel, de Centrale stad/gemeente, de Dienst Ruimtelijke Ordening (dro), wijkcentrum Eigenwijks, politieke partijen, MCA, parkoverleg etc. Om te weten wat de leden van Ons Buiten zelf het belangrijkste vinden is een actieve rol van die leden van groot belang. Helaas is slechts een deel actief. Een goed middel om te weten te komen wat de leden willen is het houden van een enquête. In het Ons Buiten Kontakt van mei wordt hier meer over geschreven. Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden om op de artikelen te reageren. Inmiddels heeft Richard de Leeuw gesprekken gevoerd met de provincie, EigenWijks, Marjan Zoon (Hoofd stadsdeelwerken Slotervaart) en Paulus de Wilt (wethouder stadsdeel Slotervaart). Daarna is er nog een overleg geweest met de fractie van Groen Links bij Ons Buiten. Doel van die gesprekken is te weten te komen hoe men ten opzichte van Ons Buiten staat, maar ook om te achterhalen wat Ons Buiten voor deze organen en personen kan betekenen. In communicatie- en organisatiejargon: het is immers niet alleen een kwestie van halen maar ook brengen. Duidelijk is ook dat Ons Buiten niet teveel tegelijk moet willen aanpakken. De voorzitter resumeert wat Ons Buiten op korte termijn gaat doen: Opbouwen van een relevant netwerk; Via een enquête inventariseren wat de eigen leden willen; Deelnemen aan relevante externe activiteiten; Eigen activiteiten zoveel mogelijk in de publiciteit brengen. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 13

14 Wat de deelname van ons Buiten aan de Milieudag van EigenWijks op het August Allebéplein op 6 juni aanstaande betreft, vraagt de voorzitter of er leden zijn die de stand van Ons Buiten willen bemensen. Verder zoekt het bestuur naar leden die belangrijke bijeenkomsten willen bezoeken of bijv. het adressenbestand van contactpersonen willen bijhouden. Wat het eerste betreft, hoort het bestuur momenteel vaak dat Ons Buiten weinig deelneemt aan externe bijeenkomsten. Nadat een aantal vaste personen gestopt is met het bezoeken van die bijeenkomsten, worden de betreffende bijeenkomsten niet meer door Ons Buiten bezocht. Het bestuur geeft aan dat we met de start van het PR-beleid onze positie zeker zullen versterken. Hij hoopt dat dit er mede toe leidt dat Ons Buiten op de huidige locatie in de Hoofd Groen Structuur wordt opgenomen en in het te ontwikkelen Nieuwe Structuurplan op de huidige locatie gehandhaafd. Hij doet een oproep aan de leden om medewerking te verlenen in het kader van het PR-beleid. Hij geeft daarbij aan er begrip voor te hebben als men niet veel tijd heeft. Het gaat immers om vrijwilligerswerk dat vaak naast het eigen werk moet worden verricht. Iedere medewerking is echter gewenst. Saskia Boorman werkt als docent Nederlands en bedrijfscommunicatie bij Schoevers. Zij zegt haar medewerking toe. Gerard Schuitemaker geeft snoeilessen. In zijn groep zit een aantal mensen die wellicht benaderd kunnen worden deel te nemen aan de PR-groep. Hij geeft verder aan in samenwerking met de Planologische Werkgroep Noord-Holland een ent-dag te kunnen organiseren waar mensen leren bomen te enten. Zo n dag kan volgens hem veel belangstellenden trekken. Volgens hem is de locatie van Ons Buiten, in de directe nabijheid van de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos gunstig voor behoud. Hij stelt verder voor naar de vergaderingen van de Oeverlanden te gaan om zo tot een uitwisseling te komen, bijvoorbeeld in de vorm van wederzijdse excursies. Dat kan de samenwerking verder versterken. De voorzitter noemt de suggesties waardevol en toepasbaar. Met name de ent-dag is een geweldig idee. Het bestuur heeft als uitgangspunt dat alles wat we doen interessant moet zijn voor de eigen tuinders en ook voor de buitenwacht. De voorzitter ziet dikwijls bij bestuurders het onjuiste beeld dat tuinparken gesloten enclaves zijn die er alleen maar zijn voor de eigen leden. Dus alle activiteiten die ook naar buiten toe gericht zijn en die ook regelmatig in de media komen, zijn prima. Volgens hem is er met beperkte inzet veel te bereiken. Als mensen eenmaal het tuinpark hebben bezocht, raken ze enthousiast. De voorzitter zal alle gedane suggesties doorgeven aan Richard de Leeuw. Dan kan de PR-werkgroep daar verder over brainstormen. Uiteraard worden besluiten in overleg met het bestuur genomen. De voorzitter is tenslotte blij dat er zulke positieve reacties zijn. Ook na de ALV kunnen tuinders natuurlijk nog reageren. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 14

15 13. Voorbereiding van de 95-ste Bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders op 14 mei 2009 Als afgevaardigden namens Ons Buiten melden zich aan: André Tholen, Ali Hafkamp en Jos Kuykhoven. Op 6 mei aanstaande is er een overleg tussen een delegatie uit het bestuur en deze afgevaardigden om deze vergadering voor te bespreken. De Bondsvergadering vindt plaats op tuinpark Tuinwijk. De vergadering stemt verder in met het nieuwe bouwreglement zoals voorgesteld door het Bondsbestuur. 14. Rondvraag Hans Baas heeft een brief geschreven over de geluidsoverlast van het Nieuwe Meer. Deze brief is eerder al gememoreerd. De geluidoverlast komt ook voor bij het bos en de parkeerplaats. Er is elke dag geluidsoverlast; hij belt dan ook regelmatig de politie. Hij heeft genoeg van de overlast en vraagt wat het bestuur hieraan kan doen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur hier in principe niet veel aan kan doen. Het beste is als de tuinders bij overlast zelf contact nemen met de buurtregisseur of bellen naar de politie. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat wij ons wel moeten realiseren dat we in Amsterdam leven en wonen. Het zal dus nooit zo muisstil zijn als op het platteland. Het is ook subjectief: wat de één geluidsoverlast vindt, hoeft dat voor een ander nog niet te zijn. De voorzitter erkent dit. Hij wijst erop dat de hondenclub soms ook tot geluidsoverlast leidt. Dat is een gegeven. De aanwezigheid van de hondenclub leidt er echter ook toe dat het aantal inbraken op Ons Buiten zeer laag is. De housemuziek van het surfstrandje vindt de voorzitter van een andere orde. De frequentie is hoog, en er is geen ontkomen aan de dreun die bij housemuziek hoort. Het bestuur wil bekijken of via de politie wat te doen is aan deze overlast. Maar het bestuur realiseert zich dat de frequentie kan verminderen maar dat de muziek niet helemaal zal verdwijnen. Ook hier geldt dat het het beste is als individueel betrokkenen zelf de politie bellen. Hij roept de tuinders op door te gaan met bellen. In het geval van het Vondelpark is bijvoorbeeld gebleken dat door het hoge aantal klachten de politie de overlast heeft aangepakt. De voorzitter meldt verder dat het punt van het geluidsoverlast besproken zal worden in het reguliere overleg met het stadsdeel. Het stadsdeel heeft in een plan de Oeverlanden en omgeving ingedeeld in segmenten, van stil tot zeer lawaaiig. Dit plan is nog niet uitgevoerd. Als dit gebeurt zal er waarschijnlijk een verordening komen voor het gebied. Het bestuur blijft de ontwikkelingen terzake volgen en zal waar mogelijk zijn invloed uitoefenen. 15. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen, wenst een eenieder een fijn tuinseizoen en sluit de vergadering Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 15

16 Vaststellen doorberekening jaarkosten 2010 De door te berekenen bedragen liggen in lijn met het voorgaande jaar. Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de huidige doorberekeningen en al bekende tariefsaanpassingen. Tuinpark ONS BUITEN - Door te berekenen bedragen voorstel incl. afronding Contributie Bond van Volkstuinders en Alg. Verbond van 64,80 66,60 Volkstuinverenigingen Fonds onvoorziene personeelslasten Bond 2,25 0,00 Jaarlijks algemene bijdrage 74,50 79,00 Grondhuur eigen tuin - per m2 0,43 0,44 Grondhuur algemeen groen 54,80 56,00 Watergeld retour voorschot voorgaand jaar -36,00-36,00 algemeen verbruik voorgaand jaar 9,90 10,20 verbruik eigen tuin voorgaand jaar - per m3 1,68 1,73 voorschot komende jaar 36,00 36,00 Assurantie doorberekening o.b.v. opgave AON Waterzuiveringskosten (incl. rioolrecht) 47,50 48,50 Beveiliging 5,50 5,50 Vuilafvoer 34,00 34,00 Onroerend Zaak Belasting 4,00 4,00 Bijdrage bomenfonds 10,00 5,00 Bijdrage t.b.v. Behoud Ons Buiten 10,00 10,00 Diverse door te berekenen bedragen Boete niet gedane werkbeurten 20,00 21,00 Boete geen (tijdige) opgaaf baggeren 20,00 21,00 Boete geen (tijdige) opgaaf waterstand 20,00 21,00 Doorberekening bij overdracht tuin van niet gedane werkbeurten (per werkbeurt) Indien het baggeren niet door de tuinder gebeurd vindt doorberekening plaats (per tuin) Boete i.v.m. te laat betalen jaarnota - per week vanaf 1april 84,00 88,00 84,00 88,00 12,00 12,00 - Door het betalen van de boete is het lid niet ontslagen van de verplichting om de werkbeurt(en) in te halen en het baggeren alsnog te doen. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 16

17 Begroting 2010 Op de volgende pagina s treft u de begroting voor 2010 aan. De realisatie van 2009 is nog onbekend. De verwachting is dat de kosten 2009 de opbrengsten niet zullen overschrijden. Bij de voorgestelde begroting is er van uitgegaan dat de voorgestelde bedragen voor doorberekening jaarkosten wordt goedgekeurd. Er is voor 2010 wederom sprake van een sluitende begroting. De baten en lasten nemen ten opzichte van de begroting van het voorgaande jaar beperkt toe. Onderstaand worden enige posten toegelicht: Exploitatie verenigingsgebouw De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de kantine bedraagt 9.000,=. Naast inkoopkosten is sprake van kosten voor verlichting, verwarming, de premie van de verzekering en onderhoud. Exploitatie Winkel van S(ch)inkel De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de Winkel zijn per saldo nul. Het uitgangspunt is dat de kosten worden gedekt door de opbrengsten. Bond van Volkstuinders Dit betreft de afdracht aan de Bond van contributie leden en medehuurders. In de contributie van de leden zit een bedrag van ,= wat door de Bond aan het AVVN wordt doorbetaald, derhalve is de bijdrage aan de Bond ,=. Onderhoud tuinpark Dit betreft o.a. kosten ten behoeve van uitbesteed werk, beplanting, zand, grond, schelpen, onderhoud en reparatie gereedschappen en voertuigen. Met betrekking tot de bouwkosten van het jubileumhuis is afgesproken om deze kosten in 10 jaar ten laste van de door te berekenen huur te brengen en het restant ten laste van de algemene reserve. Het uitgangspunt is dat de huur op een acceptabel niveau moet blijven. De kosten die samenhangen met het optimaliseren van het tuinpark Ons Buiten, zoals de aanpassingen bij de ingangen, komen ten laste van de reservering optimalisering tuinpark. Onkosten Betreft o.a. de nieuwjaarsreceptie, representatie bij lief en leed, administratieve kosten en drukwerken. Vergaderingen en bestuur / commissies Het betreft hier in hoofdzaak de omgerekende waarde van de door het bestuur en de commissies gebruikte consumpties. Het gaat om een interne verrekening, de kosten zijn als baten verwerkt in het saldo van de exploitatie kantine. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 17

18 Afschrijvingen bijdrage groot onderhoud Betreft de afschrijving op aangeschafte inventaris, waarbij het meerdere wordt toegevoegd aan de reserve groot onderhoud. Ons Buiten Kontakt Betreft het saldo van de opbrengsten van advertenties, de abonnementen van aspiranten minus de uitgaven van druk- en verzendkosten. Verzekeringen Betreft in hoofdzaak de premie voor de verenigingsopstallen en inventarissen. EHBO Betreft de kosten van cursussen en de vervanging van verbandmaterialen. ARBO Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie is een Plan van Aanpak gemaakt. De te nemen maatregelen brengen kosten met zich mee, deze worden ten laste van het ARBO budget gebracht. Beveiliging Betreft de beveiliging van de verenigingsgebouwen en de beveiliging van het tuinpark buiten het tuinseizoen. Vuilafvoer Het betreft de kosten van de afvoer van het algemene vuil en de doorberekening van het ophalen van het huisvuil van de tuinders. Bomenfonds Met ingang van 2005 is de bijdrage bomenfonds ingesteld. Het fonds is nodig om uitvoering te geven aan het bomenbeleid. Voor 2009 was de bijdrage van 20,= gehalveerd. Door het meeste onderhoud in eigen beheer uit te voeren is het mogelijk om de bijdrage voor 2010 opnieuw te halveren. Bestuur Het voltallige bestuur van tuinpark Ons Buiten deelt mee dat zij kennis heeft genomen van de cijfers in het verslag. Was getekend: J.G. Pot, Mevr. E. Moens, R. Wessels, Mevr. M.J.H. Ravesteijn-v.d. Boom, J.C. Vegting, R.H. Hafkamp. De getekende verklaring bevindt zich in het archief van de secretaris. R. Wessels penningmeester Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten

19 realisatie begroting begroting Baten Jaarlijkse bijdrage , , ,00 Entreegelden 4.340, , ,00 Bijdrage Deelraad , , ,00 Administratieve vergoedingen (boetes) 8.158,00 0,00 0,00 Aspiranten 754,10 400,00 400,00 Diverse vergoedingen 8.442,25 0,00 0,00 Rente 9.949, , ,00 Opbrengsten Verenigingsgebouw , , ,00 OpbrengstenExploitatie Winkel van S(ch)inkel , , ,00 Bijdrage Winkel van S(ch)inkel 2.500, , ,00 Bond van Volkstuinders , , ,00 Grondhuur , , ,00 Waterzuivering , , ,00 Waterverbruik , , ,00 Verzekering tuinhuizen , , ,00 Beveiliging 2.319, , ,00 Vuilafvoer , , ,00 Onroerend zaak belasting 1.784, , ,00 Bomenfonds 8.920, , ,00 BOB - Behoud Ons Buiten 4.460, , ,00 Totaal baten , , ,00 Lasten Kosten Verenigingsgebouw , , ,00 Kosten Winkel van S(ch)inkel , , ,00 Bond van Volkstuinders , , ,00 Grondhuur , , ,00 Waterzuivering , , ,00 Waterverbruik , , ,00 Verzekering tuinhuizen , , ,00 Beveiliging 3.814, , ,00 Vuilafvoer 8.715, , ,00 Onroerend zaak belasting 1.784, , ,00 Bomenfonds 8.920, , ,00 BOB - Behoud Ons Buiten 4.478, , ,00 Onderhoud , , ,00 Electra 1.860, , ,00 Onkosten 6.627, , ,00 Bestuur/commissies 7.991, , ,00 Porti 459, , ,00 Telefoon 951, , ,00 Verzekeringen 6.031, , ,00 EHBO 5.847, , ,00 ARBO 1.177, , ,00 Ons Buiten Kontakt 6.135, , ,00 Jubileumhuisje 500,00 500,00 500,00 Afschrijvingen - bijdrage groot onderhoud 9.350, , ,00 Bijzondere baten/lasten -694,62 0,00 0,00 Voordelig saldo ,22 0,00 0,00 Totaal lasten , , ,00 Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 19

20 Overzicht administratieve vergoedingen wegens overtreding Volledigheidshalve treft u een overzicht aan van door te berekenen bedragen in verband met een administratieve vergoeding wegens een overtreding (meestal boete genoemd). Het komt nog steeds voor dat er tuinders zijn die zeggen onwetend te zijn met betrekking tot het bestaan van de vergoeding. Vandaar dat wij de bestaande vergoedingen nog even op een rijtje hebben gezet. Omschrijving Toelichting Geen (tijdige) opgaaf waterstand 21,00 Geen (tijdige) opgaaf baggeren 21,00 1 Niet vervulde werkbeurt - per werkbeurt 21,00 2 Doorberekening niet vervulde werkbeurt - per werkbeurt 88,00 3 Doorberekening wegens het nalaten van baggeren per tuin 88,00 4 Te late betaling van de tuinlasten - per week 12,00 5 Toelichting 1. Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet alsnog worden gedaan. 2. Dit is geen afkoopsom. De werkbeurt moet alsnog worden ingehaald. 3. Indien bij overdracht van een tuin nog sprake is van niet vervulde werkbeurten of afwikkeling conform regeling werkbeurten. 4. Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt het baggeren door tuinpark Ons Buiten gedaan waarbij doorberekening aan de tuinder plaatsvindt. 5. Indien de tuinlasten per 1 april, van het lopende jaar, nog niet zijn voldaan. NB. Indien er bij de opgaaf waterstand, baggeren en/of niet vervulde werkbeurt, sprake is van eenzelfde administratieve vergoeding (boete) in het voorgaande jaar dan wordt het bedrag verdubbeld tot 42,00. Benoeming reserveleden kascommissie De leden van de Kascommissie worden voor 3 jaar benoemd. Jaarlijks treedt één lid af, daarom moet er 1 nieuw kascommissielid gekozen worden. Verder is het van belang dat er minimaal één reserve kascommissielid beschikbaar is. Gebruikelijk is dat de benoeming van de leden van de kascommissie inclusief reserveleden tijdens de ALV van april plaatsvindt. Helaas hebben zich in april geen reserveleden voor de kascommissie beschikbaar gesteld. Het is belangrijk dat er wel reserveleden zijn, vandaar dat dit punt in deze AVL op de agenda staat. Het bestuur hoopt dat zich minimaal 2 reserveleden beschikbaar stellen voor de kascommissie. Schema leden kascommissie Aftredend Reenze van Brug 2010 Ferry Rutte 2011 Els Pieterse 2012 Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 20

21 REGELING PROEFTERMIJN NIEUWE TUINDER Inleiding Al veel jaren wordt er gesproken over achterstallig onderhoud van tuinen en huisjes. Hierbij wordt regelmatig gezegd dat dit ook en dikwijls speelt bij nieuwe tuinders. Dit klopt zeker in een aantal gevallen, maar echt harde cijfers en of dit heel vaak zo is weten we niet omdat we dit niet hebben bijgehouden. Los daarvan kun je wel stellen dat het met enige regelmaat voorkomt dat een nieuwe tuinder de tuin en opstallen matig onderhoud en/of dat het wel erg veel tijd in beslag neemt dat een tuin redelijk op orde is. Zeker wanneer er bij een tuin sprake is van matig onderhoud dan duurt het dikwijls te lang voordat de nieuwe tuinder de tuin weer op orde heeft. Veel nieuwe tuinders besteden in het begin vooral aandacht aan het huisje, wanneer dat maar gebruikt kan worden dan is men zelf tevreden. Het lijkt dan alsof de tuin minder belangrijk is, terwijl het hebben van een volkstuin juist gaat om tuinieren als hobby. Bij veel, nieuwe, tuinders is het wijntje, hapje en feestje gehalte duidelijk zichtbaar en soms hoorbaar aanwezig. Op zich is hier bij een goed onderhouden tuin, uiteraard zonder overlast aan de buren, niets mis mee. Het nu geschetste beeld is zeker generaliserend en doet een grote groep nieuwe tuinders tekort.. In plaats van de nadruk te leggen op de beoordeling van de tuin, doet de nieuwe tuinder het wel goed, kun je het ook anders en beter benaderen. Door het overleg tijdens de proeftermijn krijgt de nieuwe tuinder automatisch adviezen met betrekking tot het onderhoud van de tuin en de opstallen. Wat wordt van de nieuwe tuinder verwacht. Wat is de nieuwe tuinder vergeten om te doen enz. Want alleen de tuinder die geen of onvoldoende tijd in de tuin steekt wordt feitelijk op het achterstallig onderhoud aangesproken. Daardoor krijgt de tuinder de kans om te voorkomen dat de tuin in de proeftermijn wordt opgezegd. Instellen proeftermijn Wat kunnen we doen om de situatie zeker bij nieuwe tuinders te verbeteren? Zowel in het bestuur, maar ook daarbuiten, is voorgesteld om voor nieuwe tuinders te werken met een proeftermijn. Vaak wordt dan gezegd dat zoiets niet uitvoerbaar is. Het bestuur is voorstander om een proeftermijn voor nieuwe tuinders in te stellen en wel omdat de goede nieuwe tuinders hier geen last van ondervinden en dat tuinders die duidelijk zichtbaar te weinig onderhoud aan de tuin en het huisje besteden hierop beter kunnen worden aangesproken. Het doel van een proeftermijn is om tuinders, die binnen de proeftermijn hun tuin en huisje onvoldoende op orde hebben, hun tuin verplicht opzeggen, zodat een andere nieuwe tuinder de kans krijgt. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 21

22 Kan een proeftermijn zomaar? Een overdracht van een tuin gaat met het opstellen van een tuinregistratieformulier. De aspirant wordt lid en kan zijn tuin en eventueel huisje conform de regels in de statuten en reglementen gebruiken. Hierin staan rechten maar ook plichten. Het bestuur denkt dat het niet wijs en ook niet nodig is, om deze systematiek (op korte termijn) aan te passen. Je kunt met een aspirant uiteraard aanvullende afspraken maken met betrekking tot. de overdracht van een tuin en dat is wat wij voorstellen. Ons voorstel is dat de aspirant gelijktijdig met de overdracht een opzeggingsformulier gaat tekenen waarbij de ingangsdatum nog niet is ingevuld, maar zal vallen binnen de proeftermijn van 2 jaar. De uitvoering van de opzegging is afhankelijk van het gedrag van de tuinder en hoe het is gesteld met het onderhoud van de tuin en de opstallen. Wanneer in de praktijk blijkt dat er geen redenen zijn om de tuinder niet langdurig op Ons Buiten toe te laten dan wordt het opzeggingformulier aan de tuinder teruggegeven en kan deze worden verscheurd. Hoe vindt de beoordeling in de proeftermijn plaats Vanaf de overdracht zal regelmatig een beoordeling van het onderhoud plaatsvinden. Voostel is om dit minimaal per kwartaal te doen. Hiervan worden aantekeningen gemaakt. Wanneer het onderhoud in orde is, dan is men uiteraard snel klaar. Eventuele opmerkingen worden met de tuinder doorgesproken en er worden afspraken gemaakt wanneer wat in orde zal zijn. Bij een volgende beoordeling wordt begonnen om vast te stellen of de gemaakte afspraken zijn nagekomen, daarna kan een nieuwe beoordeling plaatsvinden. Dit proces herhaalt zich. Wanneer na bijvoorbeeld 2 keer blijkt dat er opnieuw geen opmerkingen zijn dan kan een vervolgoverleg achterwege blijven. Uiteraard wordt de beoordeling wel gedaan en op het beoordelingsformulier aangetekend. Zolang er gedurende de proeftermijn geen opmerkingen zijn is overleg met de tuinder niet noodzakelijk. Uitvoering Beoordeling tuinder en onderhoud tuin en opstallen zal gedurende de proeftermijn worden gedaan door speciale beoordelers. Dit kunnen leden van een commissie zijn of specifieke medewerkers van een commissie of het bestuur. De bevindingen (rapporten, foto's, gespreksnotities enz.) zijn in handen van het bestuur. De tuinder wordt hiervan op de hoogte gehouden. Na afloop van de proeftermijn Uiterlijk een maand voor de afloop van de proeftermijn vindt een definitieve beoordeling door het bestuur plaats. Indien het opzegformulier wordt ingetrokken hoeft vooraf geen overleg met de tuinder plaats te vinden. In andere gevallen wordt de tuinder voor overleg uitgenodigd. Na dit overleg neemt het bestuur een besluit. Indien besloten wordt om het opzegformulier in Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 22

23 te laten gaan dan geldt hiervoor de procedure zoals beschreven in de 'Toelichting opzeggings- en overdrachtsprocedure'. Tuinder is het oneens met een besluit Om een zorgvuldige besluitvorming te garanderen is het goed dat een tuinder bezwaar kan maken tegen beoordelingen gedurende de proeftermijn. De tuinder moet een bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk en met redenen bekend maken aan de beoordeler. Wanneer de tuinder meent dat er onvoldoende naar zijn argumenten wordt geluisterd, dan heeft de tuinder het recht om hierover met het bestuur te overleggen. Van dit overleg zal een verslag worden gemaakt. Tegen een besluit van het bestuur om het opzegformulier in te laten gaan kan een tuinder eveneens bezwaar maken. De tuinder moet een bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk en met redenen indienen. Het bestuur zal het besluit en het bezwaar van de tuinder door minimaal 2 personen laten beoordelen. Na het ontvangen advies zal het bestuur een definitief besluit nemen. Uitzonderingen Wanneer reeds na 2 beoordelingen blijkt dat de nieuwe tuinder volstrekt in gebreke blijft dan heeft het bestuur het recht om in de de proeftermijn het opzegformulier in te laten gaan. De werkwijze is verder overeenkomstig zoals hiervoor beschreven. Het bestuur vraagt de leden of zij akkoord gaan met de bovengenoemde regeling Proeftermijn nieuw tuinder zodat deze met ingang van 2010 kan ingaan. Tot zover het formele gedeelte Hoe zal het een en ander in de praktijk gaan werken. Veel staat en valt uiteraard met medewerkers die het bestuur gaan helpen bij het uitvoeren van de bovengenoemde werkwijze. Zoals in de inleiding genoemd ontvangt de nieuwe tuinder door het overleg adviezen om de tuin op een goede manier te onderhouden. Het bestuur heeft deze regeling uiteraard intern besproken en gekeken naar mogelijke (juridische) problemen. Het bestuur verwacht dat de bovengenoemde regeling niet in strijd is met de statuten en reglementen. Het voorstel is eigenlijk een handvat om het advies wat wij aan alle aspiranten geven 'Bezint eer gij begint' ook daadwerkelijk uit te voeren. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 23

24 diverse soorten perkplanten, heesters, eenjarigen en vaste planten Bestellingen vanaf 25 euro worden tot voor het huisje op Ons Buiten afgeleverd. U KUNT TELEFONISCH BESTELLEN! Lansuplant - Hoofddorpplein 4 - Amsterdam- t

25 Machtigingsformulier voor de 99 e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 december 2009 (Alleen met dit formulier kunt u een andere tuinder of medetuinder machtigen). Artikel 10 (Besluitvorming) 4B: van de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders: Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machtigen namens hem/haar in de afdelingsvergadering zijn stem uit te brengen, met dien verstande dat ieder lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd. Ondergetekende: van tuinnummer: Machtigt: (naam) van tuinnummer: om namens hem/haar op de vergadering van 12 december 2009 één stem uit te brengen. Plaats en datum: handtekening: De machtiging ruim voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris van tuinpark Ons Buiten overhandigen. Algemene ledenvergadering 12 december 2009 Tuinpark Ons Buiten 25

26 De grootste speciaalzaak van Nederland in S L A A P B A N K E N Wat maakt Easy Living zo uniek? Permanente expositie van meer dan 80 slaapbanken en 8 bedkastenprogramma s in het betere genre. Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en litsjumeaux). Alle bedsystemen. Modern en klassiek. Korte levertijden. Uitmuntende service en garantiebepalingen (CBW). Scherpe prijsstelling Projectafdeling. Dealer van alle Europese topmerken. Gratis bezorging door het hele land, inclusief campings en tuincomplexen. B E D K A S T E N Easy Living is de grootste speciaalzaak van Nederland in slaapbanken in het betere genre. Op hetzelfde hoge niveau exposeert Easy Living ook 8 bedkastenprogramma s, welke zijn samengebracht in een hiervoor speciaal ingerichte STUDIO. Het belangrijkste voordeel van een bedkast is uiteraard ruimte winst. De horizontaal of verticaal uitklapbare bedden zijn leverbaar in alle gangbare maten. In alle bedkasten wordt een lattenbodem verwerkt, welke in combinatie met een koudschuim-, binnen-vering-, pocketveren- of latexmatras een volwaardig bed oplevert. De huidige uitvoeringen zijn uitmuntend te combineren met hang-, leg-, vitrine- en boekenkasten. Derhalve zijn er vele mogelijkheden om optimaal SHOWROOM Middenweg A, 1098 AH Amsterdam. Tel. (020) internet: Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag CS-Bedsysteem Clic-Clac Dwarsslaper functionerende wanden samen te stellen voor de woon- en slaapkamer, maar ook voor logeerkamer of vakantie woning. Een bezoek aan de bedkasten-studio van Easy Living is meer dan de moeite waard. De adviseurs nemen ruim de tijd om de consument in deze complexe materie wegwijs te maken. Easy Living bezorgt en monteert gratis! 26

27 27

28 Agenda november en december 2009 Datum Activiteit Aanvang Ma. 2 nov. Vergadering BTC en VFC incl uur overleg met leden Ma. 2 nov. Bestuursvergadering uur Zo. 29 nov. Sinterklaasfeest uur Zo. 6 dec. Midwinterfeest jeugd /17.00 uur Ma. 7 dec. Vergadering BTC en VFC incl uur overleg met leden Za. 12 dec. Algemene Ledenvergadering uur Opmerkingen Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail Elke 2 e maandag van de maand is gereserveerd voor eventueel overleg bestuur en commissie(s). Elke maand voor de 15 e kopij inleveren voor het Ons Buiten Kontakt, behalve in december voor de 12 e. Overdrachten vinden uitsluitend op uitnodiging plaats. Inschrijving aspiranten (toekomstige leden) Aspiranten kunnen zich op de 1 e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. 28 Agenda algemeen + JOC november / december datum Nov Maandag Activiteit Vergadering BTC en VFC incl. aanvang u 2 Nov Maandag overleg met leden Bestuursvergadering u 29 Nov Zondag Sinterklaasfeest u 6 Dec Zondag Midwinterfeest jeugd /17 u 7 Dec Maandag Vergadering BTC en VFC incl u 7 Dec Maandag overleg met leden Bestuursvergadering u 12 Dec Zaterdag Algemene Ledenvergadering u Opmerkingen Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per mail Elke 2 e maandag van de maand is gereserveerd voor eventueel overleg bestuur en commissie(s).

Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. U wordt verzocht tijdens de vergadering de mobiele telefoon uit te zetten. 13. Rondvraag. 14.

Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. U wordt verzocht tijdens de vergadering de mobiele telefoon uit te zetten. 13. Rondvraag. 14. UITNODIGING 110 e algemene ledenvergadering Het bestuur nodigt de leden en de overige geïnteresseerden uit tot bijwoning van de 110 e algemene ledenvergadering (ALV) van tuinpark Ons Buiten. De vergadering

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 474 december 2010 snoeien - kerstbloemschikken

ONS BUITEN KONTAKT nr 474 december 2010 snoeien - kerstbloemschikken ONS BUITEN KONTAKT nr 474 december 2010 snoeien - kerstbloemschikken Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2. Ledenvergadering 19 november

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 477 april 2011 Algemene Ledenvergadering

ONS BUITEN KONTAKT nr 477 april 2011 Algemene Ledenvergadering ONS BUITEN KONTAKT nr 477 april 2011 Algemene Ledenvergadering Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening: 48 80

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 493 november 2012 Algemene Leden Vergadering

ONS BUITEN KONTAKT nr 493 november 2012 Algemene Leden Vergadering ONS BUITEN KONTAKT nr 493 november 2012 Algemene Leden Vergadering Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening: 48

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr Algemene ledenvergadering - Sinterklaas

ONS BUITEN KONTAKT nr Algemene ledenvergadering - Sinterklaas ONS BUITEN KONTAKT nr 437 2007 Algemene ledenvergadering - Sinterklaas Op de valreep Het laatste nieuws of om iets extra onder de aandacht te brengen. Zonder water Rond 15 november wordt de waterleiding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014 2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 484 november 2011 Algemene Leden Vergadering

ONS BUITEN KONTAKT nr 484 november 2011 Algemene Leden Vergadering ONS BUITEN KONTAKT nr 484 november 2011 Algemene Leden Vergadering Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening: 48

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Notulen/Verslag. Algemene Ledenvergadering. Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014. In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen

Notulen/Verslag. Algemene Ledenvergadering. Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014. In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen Notulen/Verslag Algemene Ledenvergadering Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014 In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen Aanvang: 19.30 uur Zaal open om 19.00 uur (de koffie stond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten Tuinpark Tuinwijck Begroting 2018 begroting werkelijk begroting Baten 2018 2016 2017 Baten leden *) 1 32.000 20.436 31.000 Rentebaten 0 1.285 500 Overige verenigingsinkomsten *) 3 40.900 55.163 49.575

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie