Betere zorg door slimmer roosteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betere zorg door slimmer roosteren"

Transcriptie

1 Betere zorg door slimmer roosteren Informatie over de nieuwe wijze van roostering en centrale regeling van inzet flexwerkers 1 GGZ Friesland

2 5 Inhoudsopgave 4. Slimmer roosteren in de praktijk Leeswijzer 5 Betere zorg door slimmer roosteren 5. De inzet van flexibele krachten: hoe en wat? De wereld staat niet stil 6 Aanleidingen om te komen tot een nieuwe aanpak van het roosteren 3. Uitgangspunten en doelen van het slimmer roosteren 9 6. Meer informatie De dingen bij de naam noemen 20 Op deze kaart vind je de woordenlijst bij het slimmer roosteren 16 9 Disclaimer Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

3 1. Leeswijzer Betere zorg door slimmer roosteren. De titel van deze brochure vat de inhoud al bondig samen. Elke dag zijn wij allemaal bezig met steeds betere zorg voor onze patiënten. In de afgelopen periode hebben we gekeken naar de rol van de roosterplanning bij de verbetering van de zorg. Dat heeft geleid tot het project Slimmer roosteren. Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Deze brochure beschrijft de hoofdlijnen van onze 4 5 GGZ Friesland, en geeft informatie over het project toekomstige werkwijze. Er zal in de loop van de tijd Slimmer roosteren, de nieuwe wijze van roostering en aanvullende informatie beschikbaar komen, vooral de centrale regeling van inzet van onze flexkrachten. over de precieze uitvoering in de dagelijkse praktijk, of Slimmer roosteren is in al zijn consequenties over kleine aanpassingen die het werken gemakkelijker een omvangrijke verandering. Omvangrijk, maar maken. Voor die aanvullende informatie zullen wij noodzakelijk. Waarom gaan we slimmer roosteren en ons intranet gebruiken. Je vindt die informatie op het wat houdt het precies in? Daarover vertellen wij in deze intranet terug onder de knop Slimmer Roosteren. brochure meer.

4 2. De wereld staat niet stil Aanleidingen om te komen tot een nieuwe aanpak van het roosteren. Op dit moment leveren wij zorg via ongeveer 30 klinieken en beschermde woonvormen. Deze decentrale manier van zorg leveren is voor ons zeer waardevol en vraagt een zorgvuldige en efficiënte roosterplanning. Tot voor kort waren er binnen (1) hoe het roosteren (en dus de inzet van grote verschillen te zijn tussen teams voor wat betreft formatie noodzakelijk. Ook dreigt roofbouw op 6 onze organisatie ongeveer 170 medewerkers een medewerkers) op dit moment aansluit op de 7 deel van hun tijd werkzaam als roosterplanner voor het plannen van de diensten voor hun kliniek of afdeling. Daardoor kost roostering veel meer tijd dan feitelijk nodig is en is de roostering onvoldoende afgestemd op de zorgvraag. Dat gaat GGZ Friesland anders regelen. Wij gaan werken met professionele roosterplanners. Zij gaan zich volledig richten op de aansluiting tussen de roosters en de vraag van onze patiënten. Interviews en workshops Geen veranderingen zonder goed onderzoek. Daarom heeft GGZ Friesland twee adviseurs gevraagd om te onderzoeken: zorgvraag op onze klinieken en in de beschermde woonvormen; (2) aan welke voorwaarden het nieuwe systeem van roosteren moet voldoen, om goed bruikbaar te zijn in de praktijk. In duo-interviews met 30 teammanagers en in 8 workshops hebben de adviseurs een beeld opgebouwd van de huidige praktijk en de verbetermogelijkheden die de medewerkers zien. Aan de workshops deden teammanagers, roosterplanners, verpleegkundigen, woonbegeleiders en leden van de Ondernemingsraad mee. Uitkomsten onderzoek Wat waren de uitkomsten van het onderzoek? Er bleken de roosterafspraken. De inzet van medewerkers houdt in het algemeen te weinig rekening met de zorgvraag, CAO-regels en de overige wet- en regelgeving. De planning en urenverantwoording zijn niet transparant. Daarnaast is er nogal eens sprake van onnodige inzet van flexkrachten. De adviezen uit dit onderzoek zijn gebruikt bij het ontwikkelen van het nieuwe roosterbeleid. Belangen in evenwicht Er zijn drie partijen die belang hebben bij een goede roosterplanning: de patiënt, de medewerker en de organisatie. De belangen die zij hebben moeten in de rooster planning in evenwicht gebracht worden. Immers, zouden we het roosterbeleid vooral baseren op de belangen van de patiënt, dan leidt dat tot budgetoverschrijdingen. Als medewerkers paraat dienen te zijn zodra de patiënt dat wenst, is meer medewerkers: het kan leiden tot onprettige, zelfs ongezonde werktijden en gebrek aan rustmomenten. Een rooster dat alleen rekening houdt met het belang van de medewerkers kan leiden tot hogere kosten voor de organisatie, bijvoorbeeld doordat meer personeel wordt ingezet dan noodzakelijk is voor de zorgvraag en de indicatie. Ook bestaat het risico dat te weinig medewerkers aanwezig zijn op piekmomenten of voor de veiligheid. Baseren we het rooster volledig op de efficiëntie voor de organisatie, dan kan de zorg in het gedrang komen. De hulpverlener komt bijvoorbeeld alleen op bepaalde tijden of korter dan wenselijk is. Ook kunnen de medewerkers in de knel komen, vanwege een te grote werklast of onprettige/ongezonde diensten.

5 Patiënt Budgetoverschrijding, roofbouw medewerkers 3. Uitgangspunten en doelen van het slimmer roosteren kwaliteit en continuïteit in gedrang, hoge kosten Personeel Situatie februari 2010 Voordelen van slimmer roosteren In het toekomstige roosterbeleid zijn de belangen van de drie partijen in evenwicht. De patiënt ziet dat de inzet van onze medewerkers beter aansluit op zijn of haar behoeften. Wij kunnen daarmee als GGZ Friesland een kwaliteitsverbetering bereiken, samen met een zeer efficiënte planning. > Voor de medewerkers zijn de voordelen: - gezondere roosters, gelet op de Arbeidstijdenwet en CAO; - eerlijkere roosters, een faire verdeling van de roosterwensen, rechten en plichten over de medewerkers; - vroegtijdige en grotere duidelijkheid over de werktijden voor de komende maanden. Gewenste situatie Organisatie > Voordelen voor de patiënt zijn: - kwaliteitsverbetering: beschikbaarheid van medewerkers houdt beter rekening met de zorgvraag. Belastend voor medewerkers, zorg in gedrang > Voor onze organisatie zijn de voordelen: - een kostenbesparing tussen de 1,3 en 2,3 miljoen euro per jaar; - betere aansluiting van de roostering bij de CAO en de wet- en regelgeving; - we kunnen een beroep doen op medewerkers van een andere afdeling, doordat de roosters centraal inzichtelijk zijn. Welke uitgangspunten hanteert GGZ Friesland bij het slimmer roosteren en wat streeft de organisatie na? De dienstroosters voor alle medewerkers worden straks door het Roosterbureau gemaakt. Per regio komt er een professionele planner, die in de startperiode veel binnen de regio aanwezig is om volledig van ieders werkzaamheden op de hoogte te raken. De planner onderhoudt korte lijnen met de teammanagers en stemt hier roosters mee af. De planners werken nauw samen onder leiding van de teammanager van het Servicebureau. 1. GGZ Friesland leeft de wet- en regelgeving na De opzet van het slimmer roosteren volgt de Arbeidstijdenwet en de CAO GGZ. Deze regelgeving bepaalt onder andere de maximale dienstlengte, de maximale werktijden per periode en de tijden voor rust en pauze. Deze regels vormen het kader bij de samenstelling van de roosters. Daarnaast werkt GGZ Friesland met een voorwaarts roterend rooster (dagdienst > avonddienst > nachtdienst > vrij) en zorgt voor een goede verdeling van de te werken weekenden. 2. We werken met een eenduidige en evenredige verdeling van diensten We verdelen het dienstenpatroon evenredig over de teamleden, rekening houdend met de zorgvraag van de patiënten en het functieniveau van de medewerkers. Bij de dienstlengten houden we rekening met de contractomvang. Bij de roostering proberen we de fluctuaties in te werken uren per week zo beperkt mogelijk te houden. 8 9

6 Wat zijn de uitgangspunten van het slimmer roosteren? 4. Slimmer roosteren in de praktijk Stap-voor-stap door de nieuwe manier van roosteren. Wie doet wat, wanneer? Hoe is het geheel georganiseerd? 3. Bruto-/nettoberekening op basis van een vaste afspraak We werken met een vooraf centraal bepaalde bruto-/ nettoberekening. Deze berekening is gebaseerd op 4. We werken met een jaarplanning en een jaarurensystematiek In de jaarplanning nemen wij mee: teamoverleg, Het slimmer roosteren regelt alles in één planningsproces dat geldt voor alle teams in de organisatie. In stappen ziet de roosterplanning er in 10 de volgende regels: scholing, OR-deelname, werkgroepen, het vervolg zo uit: commissies, aangevraagde vakantie-/vrije - de CAO bepaalt het bruto inzetbare aantal uren; dagen (vakantiereglement), bijzonder verlof, - iedere maand sturen teammanager en HR de - rooster loopt in de praktijk; 11 - de uitval bestaat uit feestdagcompensatie, levensfasebudget en vakantie; - de uitvaluren als cursus, ziekteverzuim, bijzonder verlof staan niet als vaste uren in de CAO en worden jaarlijks vastgesteld; - de berekening wordt in een vooraf bepaald model uitgevoerd. Teams of regio s kunnen de normen niet aanpassen; - alleen scholingsdagen kunnen aan de hand van het opleidingsbeleid en de jaarplanning in de begroting meegenomen worden; - de bruto-/nettoberekening wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur HR en uiterlijk 1 november gecommuniceerd aan belanghebbenden. zwangerschaps- en bevallingsverlof, operaties, schooldag leerlingen, bijscholingen e.d. De jaarurensystematiek zorgt ervoor dat je over een periode van een jaar je gemiddelde aantal contacturen werkt. 5. In de 24-uursdienst is de zorgvraag uitgangspunt We stemmen de dienstlengten af op de vraag van patiënten op de afdeling. We maken een inventarisatie op basis van de ZZP s en DBC s om de verdeling van de werklast over de dagen te bepalen. Hierbij rekenen we met de gemiddelde inzet binnen de ZZP-categorie en de DBC. benodigde informatie over de inzetbaarheid van medewerkers naar de roosterplanner; - roosterplanner stelt een conceptrooster op en signaleert eventuele knelpunten; - teammanager beoordeelt conceptrooster - teammanager koppelt terug met roosterplanner - roosterplanner maakt aanpassingen; - teammanager geeft akkoord op rooster; - roosterplanner verstrekt het vastgestelde rooster aan de medewerkers; - medewerkers nemen kennis; - medewerkers geven eventuele correcties door aan teammanager (ruilmogelijkheid); - teammanager geeft akkoord op het gedraaide rooster voor salarisuitbetaling; - teammanager en regiomanager ontvangen gegevens over feitelijke formatie uit Harmony; - medewerker ontvangt een overzicht van gewerkte en te werken uren op basis van de afspraken in de jaarurensystematiek; - teammanager en regiomanager evalueren maandelijks de uitkomsten.

7

8 de bovenstaande spelregels houdt. De teammanager en de regiomanager krijgen daar een terugkoppeling over. Als een team zich niet houdt aan de spelregels, dan kan de regiomanager besluiten om het ruilen niet meer toe te staan. Dat geldt alleen voor het betreffende team. Verantwoordelijkheden en uitlenen De roosterplanner stelt een conceptrooster op volgens de afspraken binnen Controle op het rooster De teammanager geeft afwijkingen op het standaard dienstpatroon door aan de roosterplanner als dit consequenties heeft voor de salarisbetaling, conform de geldende regels en termijnen (onder andere voor de 5e van de maand). Afwijkingen groter dan een half uur op Daarna wordt dit rooster voor de 1e van de maand digitaal met een koppeling doorgestuurd naar de salarisadministratie. Werken met Harmony GGZ Friesland werkt voor de planning met Harmony van ORTEC. Dit planningsprogramma stelt ons 14 GGZ Friesland en levert het rooster aan bij de teammanager. De het dienstpatroon worden verantwoord. De regels en in staat om te werken volgens de regelgeving in teammanager stelt het 13-weeks rooster definitief vast. termijnen die hierbij gelden zijn terug te vinden in het de Arbeidstijdenwet en CAO. Harmony biedt alle Bij onregelmatigheden draagt de teammanager de roosterbeleid (gepubliceerd op het intranet). ondersteuning die nodig is voor een efficiënte en 15 verantwoordelijkheid. effectieve planning van onze dienstroosters en het Het rooster wordt elke 4 weken door de budgetverantwoordelijke leidinggevende geaccordeerd. Het rooster is voor de eerste van de maand beschikbaar (zie schema op pagina 14). Na controle kan de medewerker alleen nog via de teammanager wijzigingen in het rooster aanbrengen, volgens de daarvoor geldende regels, die terug te vinden zijn in het roosterbeleid. Het roosterbeleid is gepubliceerd op het intranet onder de knop Human Resources. Indien een afdeling binnen onze organisatie een groot bezettingsprobleem De roosterplanner print na afloop van de maand de gerealiseerde roosters en legt die ter controle voor aan de teammanager. Tot het einde van de eerste week in de volgende maand mag een medewerker de gerealiseerde uren controleren en feitelijke onjuistheden/mutaties doorgeven aan de leidinggevende. De leidinggevende kan tot de 12e van diezelfde maand het rooster accorderen. optimaal afstemmen van de inzet van personeel op de vraag van patiënten. Overzichtelijke planborden geven direct inzicht in over- en onderbezetting en zorgen ervoor dat er snel ingespeeld kan worden op plotselinge gebeurtenissen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of onvoorziene werkzaamheden. heeft, kunnen teammanagers medewerkers aan elkaar uitlenen. Gouden regel hierbij is dat een eenmaal gemaakte afspraak over uitlenen blijft staan, ook bij calamiteiten in het uitlenende team.

9 5. De inzet van flexibele krachten: hoe en wat? Uitleg over de inzet van flexkrachten en de samenhang met het slimmer roosteren. Waarom veranderen? Om de kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen leveren die wij wensen, zou minimaal 5% van de totale capaciteit voor een afdeling uit flexibele inzet moeten bestaan. En op termijn willen we naar een zogenoemde flexibele schil van zelfs 10%. Deze schil is nodig om onder andere ziekte, verlof of plotselinge stijging in de zorgvraag op te kunnen vangen. De huidige praktijk laat zien dat wij dit bij lange na niet halen. In de oude situatie had iedere afdeling zijn eigen flexpool. Flexwerkers waren aan één afdeling verbonden en werkten ook alleen maar op die afdeling. Zo kwam het voor dat de ene afdeling doorlopend een tekort had aan flexkrachten en de andere afdeling weer een overschot. Veel flexwerkers gaven aan dat zij meer zouden willen werken. Raadpleging van de flexkrachten leerde ons verder dat zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden voor deze groep aandacht verdienen. Met name het volgen van opleidingen en het werken met een deeltijdaanstelling zijn wensen van onze flexwerkers. Nieuwe situatie De inzet van flexkrachten wordt geregeld in het Flexbureau, onderdeel van het Servicebureau. Door een nauwe samenwerking tussen roosterplanner en intercedent kunnen we altijd een bepaald percentage van het personeel als flexkrachten beschikbaar hebben. Ten opzichte van de flexwerker draagt het Flexbureau zorg voor een goed personeelsbeleid. Net als bij onze vaste medewerkers komt er een introductieprogramma, een inwerktraject en een functioneringsplan. Salariëring wordt transparant. Scholing en begeleiding worden beter uit te voeren. Ook eventuele doorstroming naar een reguliere baan in de organisatie van GGZ Friesland wordt een vast punt in de ontwikkeling van de flexwerker. De roosterplanners verzorgen de inzet van flexpersoneel en zijn aanspreekpunt voor de flexkrachten. Flexkrachten kunnen via webaccess hun beschikbaarheid doorgeven en zich inschrijven op beschikbare diensten. De planners zorgen er dan voor dat ze uitgenodigd worden om diensten te draaien. De uitnodiging komt in de meeste gevallen via mail en SMS. Het klassieke beeld van bellende intercedenten die vragen of een flexwerker misschien zin heeft om te werken verdwijnt: de flexwerker wordt een vast onderdeel van de organisatie van GGZ Friesland. Samenhang met slimmer roosteren Slimmer roosteren en de centrale inzet van flexkrachten hebben een hecht verband met elkaar. Met het slimmer roosteren kan een flink deel (zo n 80%) van de capaciteit van een afdeling vroegtijdig worden ingepland. Last minuteveranderingen in de zorgvraag op een afdeling kunnen teammanagers gemakkelijk opvangen met de inzet van flexkrachten. Het Flexbureau zorgt er voor dat flexkrachten steeds beschikbaar en snel inzetbaar zijn

10 6. Informatie Actuele en aanvullende informatie over het slimmer roosteren en veelgestelde vragen met het antwoord vind je op ons intranet. Je kunt ook altijd je teammanager raadplegen. Meer informatie over de Arbeidstijdenwet: de website van het Ministerie van SZW: > klik op Onderwerpen > klik in de lijst op Arbeidstijden Vaste formatie Alle medewerkers met een regulier arbeidscontract (parttime of fulltime) bij GGZ Friesland. Flexwerker/flexkracht Medewerker met een oproepovereenkomst die wordt ingezet vanuit het Flexbureau. Flexibele schil Deze schil bestaat uit alle flexibel inzetbare uren ter vervanging van vaste medewerkers (ziekte, verlof) of ter opvang van een opeens stijgende zorgvraag. Deze uren worden geleverd door meerwerkers, flexwerkers of uitzendkrachten. Meerwerker/meerwerk Er is sprake van meerwerk als een parttime medewerker meer uren werkt dan in het contract zijn opgenomen, tot aan de fulltime-norm van 36 uur per week. Overwerk Het incidenteel werken van extra uren boven de vast -gestelde arbeidsduur van 36 uur gemiddeld per week die is vastgelegd in de werktijdenregeling of binnen het rooster. Bruto/netto-berekening Nadat is berekend hoeveel uren zorg de patiënten zouden moeten krijgen (nettoformatie), wordt berekend hoeveel fte medewerkers nodig is om deze zorg te realiseren (brutoformatie). Niet alle beschikbare tijd van een medewerker kan worden besteed aan directe zorg. Een medewerker heeft immers verlofuren, uren voor scholing en is soms ziek. Jaarurensystematiek (JUS) De arbeidsovereenkomst gaat bij een jaaruren systematiek uit van het aantal te werken uren op jaarbasis. De invoering van een JUS maakt het mogelijk op een flexibele wijze om te gaan met bedrijfsvoering en de inzet van medewerkers. Daarnaast is de afstemming op individuele wensen en mogelijkheden van medewerkers gemakkelijker. De JUS stelt je bijvoorbeeld in staat om in bepaalde periodes van het jaar meer uren te werken dan in andere periodes. Levensfasebudget Extra geoormerkte verlofuren naar rato van het dienstverband naast de 166 vakantie-uren. Deze uren kunnen gespaard worden bij de werkgever of gestort worden in de levensloop. Werktijdenregeling Definitieve regeling van de betaalde uren tussen en uur op maandag tot en met vrijdag en tussen 8.00 en uur op zaterdag. Nulurencontract Een oproepcontract waarbij niet vaststaat wat het aantal dagen per week, maand of jaar is, dat men opgeroepen zal worden. De oproepkracht is te allen tijde beschikbaar voor 0 tot 36 uur. Harmony Het personeelsplanningprogramma van GGZ Friesland. Roosterbeleid Het geheel van regels en afspraken rondom de dienstrooster planning van het personeel van GGZ Friesland. Basisrooster Rooster (verdeling van de diensten (aantal en lengte) over de dagen van de week) van een afdeling zoals dat tot stand komt op basis van de zorgvraag van patiënten. Op basis van dit rooster wordt de roosterplanning van medewerkers gemaakt.

11 7. De dingen bij de naam noemen Op deze kaart vind je de woordenlijst bij het slimmer roosteren. We geven een verklaring van termen die je niet elke dag tegenkomt en termen waarover misverstanden kunnen bestaan. In de tekst van de brochure staan de vaktermen cursief gedrukt. Vaste formatie Meerwerker Flexwerker Uitzendkrachten Meerwerkers, flexwerkers en uitzendkrachten vormen samen de flexibele schil. afdeling Communicatie, augustus 2010

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

NOTITIE ROOSTERPLANNING

NOTITIE ROOSTERPLANNING NOTITIE ROOSTERPLANNING Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Uitgangspunten roosterbeleid... 4 2.1 Personele flexibiliteit en flexibele schillen... 4 2.2 TeamFlex en PoolFlex... 5 2.3 De JaarUrenSystematiek

Nadere informatie

De Lichtenvoorde Werktijdenregeling Nieuwe Stijl 2015

De Lichtenvoorde Werktijdenregeling Nieuwe Stijl 2015 De Lichtenvoorde Werktijdenregeling Nieuwe Stijl 2015 1 Status Beleidsnotitie Notitie: werktijdenregeling nieuwe stijl Auteur(s) J.E.M. Abbink Datum Juni 2015 Datum bespreking MT Juli 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Decentrale vaststelling werktijden (de kanteling)

Decentrale vaststelling werktijden (de kanteling) Decentrale vaststelling werktijden (de kanteling) 1. Inleiding Decentrale vaststelling werktijden (hierna: kanteling). CAO VVT Artikel 5.1.A lid 1: De decentralisatie van de vaststelling van de werktijden

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Harmony Mijn online rooster. Handleiding voor medewerkers.

Harmony Mijn online rooster. Handleiding voor medewerkers. Harmony Mijn online rooster. Handleiding voor medewerkers. 1. Inleiding Harmony WebAcces is het programma waarmee medewerkers toegang hebben tot het roosterprogramma Harmony. Via OLVG, locatie West intranet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!.

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!. Start Aysist en 2Match! Na een intensieve periode van voorbereiding start per 1 oktober 2Match! met het plannen van medewerkers voor alle afdelingen waar in 24-uurs diensten of onregelmatig gewerkt wordt.

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Workshop Innovatie in Roosters Medezeggenschapsdag. Utrecht, 6 november 2014

Workshop Innovatie in Roosters Medezeggenschapsdag. Utrecht, 6 november 2014 Workshop Innovatie in Roosters Medezeggenschapsdag Utrecht, 6 november 2014 Agenda workshop Innovatief Roosteren Overzicht: Welkom en introductie Korte inleiding innovatie Hersteltijd na een Nachtdienst

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Beddenmonitor. - kwaliteit en doelmatigheid - kosten door flexibiliteit

Beddenmonitor. - kwaliteit en doelmatigheid - kosten door flexibiliteit Beddenmonitor. - kwaliteit en doelmatigheid - kosten door flexibiliteit Project in EZ Tilburg, Radboudumc, Hofpoort Woerden en JBZ Den Bosch ir. Leo Berrevoets en ir. Windi Winasti 21 maart 2014 Inhoud

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Naam document Soort document. Werkinstructie Roosterregels werkinstructie. Definitieve versie 01. d.d 15-07- 2015. Bijbehorende processen

Naam document Soort document. Werkinstructie Roosterregels werkinstructie. Definitieve versie 01. d.d 15-07- 2015. Bijbehorende processen Naam document Soort document Contactpersoon Autorisator Eigenaar Vastgesteld op Instemming OR Bijbehorende processen Laatste wijzigingen Werkinstructie Roosterregels werkinstructie Claudia Bakker Jan Windey

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules KORAAL-KORMA -Oplossingen in Personeelsvraagstukken De visie van KORAAL- KORMA op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules Uw personele capaciteit optimaal benutten door een efficiënt

Nadere informatie

Uitleg rubrieken kaart Verlofoverzicht

Uitleg rubrieken kaart Verlofoverzicht Uitleg rubrieken kaart Verlofoverzicht Bij de weergave van de kaart verlofoverzicht dien je eerst een kalenderjaar te selecteren (bijvoorbeeld van 1-1-2014 tot 1-1-2015 of 1-1-2015 tot 1-1-2016). Vervolgens

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 In aanvulling op het cao-akkoord van 13 juni 2017 hebben partijen in de periode van 3 juli t/m 8 september de volgende aanvullende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Bouw en wonen > Woningcorporatie

Bouw en wonen > Woningcorporatie Bouw en wonen > Woningcorporatie (421): 71.3 (50952): 62.2 Gemaakte selecties Rapportage rapport Bouw en wonen > Woningcorporatie Contractsoorten Alle Geslacht Vrouwen en mannen Vakbondslid Leden en niet-leden

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Q2 1. Bent u een man of vrouw?

Q2 1. Bent u een man of vrouw? Q2 1. Bent u een man of vrouw? man vrouw man vrouw 69,71% 267 30,29% 116 Q3 2. Wat is uw leeftijd? 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 1,31% 5 11,49% 44

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Checklist Arbeidstijdenwet

Checklist Arbeidstijdenwet Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Optimale inzetbaarheid van

Optimale inzetbaarheid van Optimale inzetbaarheid van medewerkers (binnen specialistische zorg aan complexe cliënten) Anja Quist, clustermanager Idris 19-6-2013 Inhoud Workshop Wie is Idris? Project Personele planning: Deelproject

Nadere informatie

Hoe werkt de klokurenmatrix?

Hoe werkt de klokurenmatrix? Hoe werkt de klokurenmatrix? We beschrijven kort de werkwijze van de klokurenmatrix. In de brochure staat een uitgebreide toelichting met bijbehorende CAO-artikelen en rekenformules. 1. Een klokurenmatrix

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp. www.ortec.nl/plandaghc

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp. www.ortec.nl/plandaghc Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandaghc Tool of Management René Ch. Boom Leen Westerhof 19-6-2013 2 Wat is dienstroosterplanning? Zorgen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden cao (-akkoord) W&MD Looptijd van de cao. Salariëring

Vragen en antwoorden cao (-akkoord) W&MD Looptijd van de cao. Salariëring Vragen en antwoorden cao (-akkoord) W&MD 2016-2017 Dit document is een bundeling van de vragen en antwoorden over de nieuwe cao. Sociaal Werk Nederland zal de vragen en antwoorden voortdurend actualiseren.

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

JAARURENKAART Harmony WebAccess. Gebruikersdocumentatie medewerker Reade 2011 Reade

JAARURENKAART Harmony WebAccess. Gebruikersdocumentatie medewerker Reade 2011 Reade JAARURENKAART Harmony WebAccess Gebruikersdocumentatie medewerker Reade 2011 Reade 1 Jaarurenkaart Harmony WebAccess toegang (inkijk+wens+realisatie) Inhoud Inleiding...3 1. Hoe log ik in?...3 1.1 Het

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Datum: november 2010 1 Handleiding roosteren van arbeidstijden van artsassistenten azm De regels over hoe lang een werknemer

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Denk mee over flexibel roosteren

Denk mee over flexibel roosteren Denk mee over flexibel roosteren Op het programma De context van flexibel roosteren Rol OR rechten en mogelijkheden, moeilijke kwesties Stappen in de besluitvorming Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Uitgegeven: 3 april 2013 2013, nr. 19 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit,

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64 Toelichting In deze toelichting wordt aan de hand van voorbeelden uitleg gegeven over de loonberekening volgens de Cao Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. Het gaat om de

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Notitie Invalpool De Lichtenvoorde

Notitie Invalpool De Lichtenvoorde Notitie Invalpool De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum Datum bespreking MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking Centrale Verwantenraad

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Versie: 2 definitief Datum: januari 2015 Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm jan 2015 Handleiding roosteren

Nadere informatie

maandag FAQ: veel gestelde vragen

maandag FAQ: veel gestelde vragen maandag FAQ: veel gestelde vragen Welkom bij de Maandag FAQ; de veel gestelde vragen. In dit document worden de meest gestelde vragen, inclusief antwoorden, beschreven. Aangeraden wordt dit document eerst

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Inzetgids Kantoren 2.0

Inzetgids Kantoren 2.0 Inzetgids Kantoren 2.0 Gebundelde Regelgeving voor personeelsinzet Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Basisregels 1 Samen plannen; wederzijdse taken en verantwoordelijkheden 1 De kwartaal cyclus

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

Verdiepingscursus Cao. woensdag 6 en 13 maart 2009, Utrecht

Verdiepingscursus Cao. woensdag 6 en 13 maart 2009, Utrecht Verdiepingscursus Cao woensdag 6 en 13 maart 2009, Utrecht Verdiepingscursus Cao In de verdiepingscursus wordt de inhoud van de Cao Ziekenhuizen besproken. Onderwerpen die worden toegelicht zijn onder

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Planning van personeel

Planning van personeel Planning van personeel Medezeggenschapsdag StAZ 12 november 2015 Coen van Limborgh Centraal of decentraal Randvoorwaarden Capaciteitsvraag en aanbod Wetgeving Roosterergonomie Diversiteit Maatwerk Meeroosteren.nl

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT Deze notitie bevat een aanpak voor het terugdringen van overwerk in drie delen: - beperkende regels voor overwerk, - registreren, analyseren en veranderen,

Nadere informatie

Goede Mensen: uw kostbaarste bezit

Goede Mensen: uw kostbaarste bezit Goede Mensen: uw kostbaarste bezit In de komende jaren zullen Mensen als Resource alsmaar belangrijker worden door: Demografische ontwikkelingen: vergrijzing en krimpende bevolking. Veranderende samenleving:

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Hoofdstuk III Inzetbaarheid van personeel en werkverdeling in het team

Hoofdstuk III Inzetbaarheid van personeel en werkverdeling in het team Hoofdstuk III Inzetbaarheid van personeel en werkverdeling in het team Invoeging nieuwe artikelen in hoofdstuk 3 van de CAO MBO (herschreven tekst): Hoofdstuk 3 Inzet personeel *Artikel 3.1 Arbeidsduur

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Formatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Voor wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatieformulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie /

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten

Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten (variabele roosters) Medrie Versie 22 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen

Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen Inhoudsopgave 1 Wat is WebAccess? 3 2 Waar vind ik WebAccess? 4 2.1 WebAccess

Nadere informatie

Van capaciteitsplanning tot zelfregie

Van capaciteitsplanning tot zelfregie Van capaciteitsplanning tot zelfregie de volgende stap in planning Buddy Walstra September 2015 Wie zijn wij Onze kengetallen Aantal medewerkers Aantal fte's Aantal cliënten Alliade (moederstichting) 723

Nadere informatie

Zelfregie in werktijden: naar zelfroosteren in de ambulancezorg

Zelfregie in werktijden: naar zelfroosteren in de ambulancezorg Zelfregie in werktijden: naar zelfroosteren in de ambulancezorg Presentatie Netwerk Zelfroosteren 17 maart 2016 Lex Broekhuysen Zelfregie in roosteren - 17 maart 2016 1 Lex Broekhuysen Manager HRM HRM

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten

Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten Werken kost energie, zowel fysiek als mentaal. Als het te lang duurt kan het leiden tot oververmoeidheid en verminderde alertheid. Dit is niet goed

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Flexibele werktijden en roosteren De OR heeft invloed! Nicole Pikkemaat Trainer / adviseur Arbeid & Gezondheid, SBI Training & Advies, FNV Formaat

Flexibele werktijden en roosteren De OR heeft invloed! Nicole Pikkemaat Trainer / adviseur Arbeid & Gezondheid, SBI Training & Advies, FNV Formaat Flexibele werktijden en roosteren De OR heeft invloed! Nicole Pikkemaat Trainer / adviseur Arbeid & Gezondheid, SBI Training & Advies, FNV Formaat Agenda Ontwikkelingen in arbeidstijdenland Inventarisatie:

Nadere informatie

Werktijdenregeling SKB

Werktijdenregeling SKB Inleiding In aanvulling op de CAO Kinderopvang hanteert Stichting Kinderopvang Barendrecht een werktijdenregeling. Hierin worden de uitgangspunten en de regels van de werktijden beschreven. Deze regeling

Nadere informatie

Stappenplan vormgeving van roosters

Stappenplan vormgeving van roosters Stappenplan vormgeving van roosters Stap 1: Samenstelling projectgroep werktijden. Deze projectgroep bestaat uit de betrokken leidinggevende, een roosterdeskundige uit het bedrijf, vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 1.3 Wetgeving in verandering 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1

Nadere informatie

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie