Driespraak. jaarverslag 2007 JP van den Bent stichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Driespraak. jaarverslag 2007 JP van den Bent stichting"

Transcriptie

1 Driespraak jaarverslag 2007 JP van den Bent stichting

2

3 Inhoud Voorwoord 05 Interview Hoe het anders kan 06 Informatie De driehoek 08 Interview Begrip voor beide kanten 10 Interview Bewust op de achtergrond 12 Hoofdstuk 1 De cliënt en de ouders 14 Hoofdstuk 2 De medewerker 17 Interview Ons zegje zeggen 22 Interview Drie kritische vrienden 24 Hoofdstuk 3 De organisatie 26 Interview Je hebt elkaar nodig 28 Interview Verder kijken dan belang van je kind 32 Informatie De JP in cijfers 34 Informatie Personalia 35 jaarverslag

4 04

5 Voorwoord De laatste jaren hebben we binnen de JP een verdiepingsslag gemaakt op het vraaggericht werken. De cliënt staat centraal, natuurlijk. Hij wordt ondersteund door de begeleider. Zij staan in relatie tot elkaar. Maar de cliënt heeft ook ouders! En ook zij bevinden zich in relatie tot elkaar. Een driehoek: cliënt, ouder en begeleider. Waar mensen samenwerken en mensen werken met mensen, draait het om medezeggenschap. Of het nu gaat om de relatie tussen begeleider en cliënt of tussen begeleider en ouder. Of de relatie tussen medewerker en werkgever. Elkaar vertrouwen en de ruimte geven, elkaar loslaten. Dat is waar het in deze relaties om gaat. Uit de praktijk weten we dat ouder, begeleider en cliënt allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: een goede kwaliteit van leven voor de cliënt. Uit diezelfde praktijk blijkt dat niet altijd de betrokkenen op dezelfde wijze dit doel willen of kunnen realiseren. De weg waarlangs kan dan leiden tot kleine en grote verschillen. En zo ervaart men dan dat de belangen tegengesteld zijn. Zolang we deze weg in het oog houden, samen bewandelen en ruimte geven, ontstaat er een gezonde balans. Zijn de verhoudingen goed. In dialoog. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft of gelijk krijgt, de werkelijkheid is de waarheid. In de landelijke benchmark gehandicaptenzorg is de JP in de top 5 geëindigd. Een resultaat waar we trots op zijn. Naast de kwaliteit van dienstverlening en arbeid, scoorden de cliënten- en medewerkertevredenheid hoog in deze benchmark. Een direct gevolg van het denken in belangen die leiden naar hetzelfde doel in plaats van het denken in tegenstellingen. De JP is zich bewust van de verhoudingen en de medezeggenschap binnen de diverse driehoeken. En wat die betekenen voor de JP als zorgaanbieder. We zijn alert op ontwikkelingen die de verhoudingen kunnen verstoren, maar ook naar die ze juist kunnen versterken. We verwachten daarmee de driehoeken in onze organisatie in balans te kunnen houden. Ruud Klarenbeek directeur/bestuurder jaarverslag

6 Patricia in t Veld, begeleider woonvoorziening Haaksbergen Tim Limburg, begeleider Schurinksweg Enschede Monique Soer, locatiecoördinator Schurinksweg, Jekerstraat en team Ambulant Enschede Deze medewerkers hebben alle drie de training over de dynamische driehoek gevolgd. Monique en Tim hebben diverse sessies op hun locatie gehad, Patricia heeft de training met collega s van andere locaties gevolgd. 06

7 Hoe het anders kan Interview Teamwork leidt tot scoren De driehoek staat voor de samenwerking tussen ouder, cliënt en begeleider. Deze partijen hebben ieder hun eigen rol. Duidelijkheid hebben over elkaars rol en het hebben van vertrouwen in elkaar vormen de basis van een gezonde balans in de driehoek. Ook een open communicatie is essentieel. Tim maakt de rolverdeling als volgt duidelijk: Het is net als op een voetbalveld. Cliënten zijn de spelers, de begeleider is de coach en de ouders zijn de toeschouwers. Ouders moedigen de spelers aan en als ze ideeën hebben over de manier van spelen dan zijn ze bij de coach aan het juiste adres. Lummelen leidt tot goed inzicht Tijdens de training worden er diverse werkvormen aangeboden die inzichtelijk maken waar het in de driehoek om gaat. Tim: De trainer heeft liedjes laten horen, zoals Willempie van André van Duin en een liedje van Gerard Cox. Dit was om duidelijk te maken hoe ouders zich voelen, hoe ze tegen de situatie aankijken. Ook was er een oefening waarbij de deelnemers aan de training ieder de rol van ouder, begeleider of kind krijgen en zich in de ruimte fysiek moeten opstellen ten opzichte van elkaar. Ik zat in de rol van ouder, vertelt Patricia. De begeleider liep recht op me af en kwam vlakbij me staan. Dat voelde niet prettig. Toen hij al laverend dichterbij kwam, merkte ik dat dat beter aanvoelde. Een goed inzicht gaf ook de oefening met het spel lummelen. Je gooit daarbij met z n tweeën een bal over en een derde moet die zien af te pakken. Patricia: Als derde voel je je er heel duidelijk buiten staan en je merkt dan hoe belangrijk het is om samen te werken. Als begeleider zit je altijd fout Een belangrijk inzicht uit de training vindt Tim dat je als begeleider eigenlijk altijd fout zit bij problemen in de driehoek. De ouder heeft er niet voor geleerd, hij of zij toont betrokkenheid bij het kind. Jij als begeleider moet zo professioneel zijn dat je de juiste manier vindt om met de problemen om te gaan. Monique noemt in dit kader nog een belangrijk motto voor begeleiders dat tijdens de training aan de orde kwam: zorg goed voor de cliënt, zorg beter voor zijn ouders. Je moet je leren verplaatsen in de ouders en dingen door de ogen van de ouders leren zien. Lastige ouders bestaan niet, alleen betrokken ouders die het beste voor hun kind willen. Monique heeft er veel aan gehad door de situatie van ouders van cliënten te vergelijken met haar eigen situatie als moeder. Begeleiders vinden vaak dat ouders hun kind moeten loslaten. Een ouder vroeg me: zou jij je kind ooit loslaten?. Eerlijk antwoordde ik: Nee, dat nooit. Ieder heeft zijn eigen waarheid Monique, Patricia en Tim zijn het er over eens dat de training de praktijk helpt relativeren. Tijdens de training kregen we een film te zien waarop een moeder vertelde dat de begeleider niet deugde. De trainer vertelde de situatie echter aan de hand van de visie van de begeleider. Wie heeft er gelijk. Het werd duidelijk dat de waarheid niet bestaat. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Waar het om gaat, is je in elkaars positie te kunnen verplaatsen en elkaar te respecteren. jaarverslag

8 De driehoek Chiel Egberts is de schrijver van het boek Ouders op hún plek. Deze orthopedagoog heeft zich verdiept in de wisselwerking tussen ouder, begeleider en cliënt. Als ouders de begeleiding en zorg van hun kind in de handen van een professional leggen, ontstaat er een samenwerkingsverband. Hij visualiseert dit in een driehoek. In zijn boek beschrijft hij wat professionals en ouders kunnen doen om een gezonde balans in de driehoek te brengen. Trilemma Ouder, cliënt en begeleider hebben op het eerste gezicht niet altijd dezelfde belangen. Soms lijken de belangen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Binnen de driehoek kunnen ongelijke of tegengestelde belangen spanning opleveren. Dat komt omdat het binnen de driehoek vooral om emoties gaat. Alle drie de gezichtshoeken zijn op zichzelf waar. Daarom bestaan simpele oplossingen voor deze trilemma s niet. Wat wel kan helpen is elkaar vertrouwen, elkaar ruimte geven en elkaars rol respecteren. Het is niet de bedoeling dat ouders hun kind loslaten, maar dat ze hun overtuigingen kunnen loslaten. Hun band met hun kind is immers onverbrekelijk. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers goed weten wat ze doen. Professionals moeten beseffen dat ze hun cliënt nooit los kunnen zien van zijn ouders. Wie zich verbindt met een cliënt, verbindt zich tegelijkertijd met diens ouders. Oog hebben voor de kwetsbaarheid van ouders en erop vertrouwen dat ouders het beste voor hebben met hun kind. Als de onderkant van de driehoek (ouder en begeleider) in balans is, kan de top (cliënt) zich ontplooien. Motto s Uit het boek Ouders op hún plek : voor begeleiders doe wat je belooft; liefst iets meer, liefst iets eerder zorg goed voor de cliënt, zorg beter voor zijn ouders voor ouders voel, denk en spreek positief over de begeleider van je kind blijf in je hoek voor cliënten puberen moeten ze zelf doen 08

9 cliënt ouder begeleider jaarverslag

10 Interview Begrip voor beide kanten Ingrid Roozen, cliënt Gerard Roozen, haar vader Evelien Oosterbroek, begeleider ambulant Deventer Ingrid woont sinds elf maanden op zichzelf in een eengezinswoning die geschikt is voor twee personen. Ze wordt begeleid door Evelien. Sinds haar huisgenoot is vertrokken, is Ingrid op zoek naar een woning voor haarzelf. Een hele zoektocht, vertelt Ingrid, wat wil ik wel, maar vooral: wat wil ik niet! De tijd gunnen om oplossingen te zoeken De ouders van Ingrid kwamen via MEE terecht bij de JP van den Bent stichting. We merkten dat we met Ingrid aan het eind van de opvoeding zaten, vertelt haar vader, maar ze wilde zich wel verder ontwikkelen. Het doel van Ingrid is om zelfstandig te wonen. Eerst woonde ze samen met een huisgenoot. In het begin was het best moeilijk, vindt Ingrid. Ze had niet zozeer moeite met het op zichzelf wonen, maar meer met het omgaan met haar huisgenoot, die grillig gedrag vertoonde. Daar heeft ze wel veel van geleerd, vult haar vader Gerard aan. Wanneer je uit de veilige omgeving bent, ontmoet je nieuwe mensen met andere gewoonten en daar moet je mee leren omgaan. Evelien beaamt de problemen met Ingrid s huisgenoot. Ingrid s ouders zijn daar uitmuntend mee omgegaan. Het gaat om mensen, je hebt niet direct een oplossing voorhanden. Ze hebben ons de tijd gegund om een oplossing te zoeken. Haar huisgenoot woont nu elders. Begrip voor beide kanten Evelien merkt dat Ingrid bepaalde onderwerpen eerder met haar bespreekt dan met haar ouders. Ik zoek daar dan een weg in om dit naar de ouders te brengen. Ik ga nooit tegen het gezag van de ouders in, maar ik probeer Ingrid wel beide kanten uit te leggen en begrip te krijgen voor de mening van de ouders. Ingrid geeft een voorbeeld: Ik had een tas gekocht en mijn moeder was daar niet enthousiast over. Ik vond dat niet leuk. Evelien heeft me toen laten inzien dat ik niet boos was op mijn moeder, maar eigenlijk meer op mezelf. Want ik voelde me eigenlijk schuldig dat ik die tas had gekocht. Eén gezamenlijk doel De vader van Ingrid vertelt dat de begeleiders goed luisteren naar zowel de cliënt als de ouders. Evelien voegt hieraan toe: Je leert van elkaar. Ons gezamenlijk doel is Ingrid en in dit geval is 1+1 echt 3! Gerard vertelt dat afstand nemen van je kind niet altijd makkelijk is. Je bent snel geneigd zaken voor Ingrid op te lossen, maar het lukt steeds beter haar te verwijzen naar Evelien of haar te stimuleren zelf een oplossing te zoeken. Ingrid: Ik heb veel vertrouwen in Evelien. Gerard: Dat geeft ons als ouders de nodige rust. 10

11 jaarverslag

12 Interview Bewust op de achtergrond Paulien Zagt, lid van de regionale cliëntenraad Zwolle Sylvia, de dochter van mevrouw Zagt, woont sinds vorig jaar in een appartement in Het Blokhuis in Genemuiden. Enkele ouders hebben in 2000 het initiatief voor deze woonvorm genomen. Sylvia wordt begeleid door medewerkers van de JP van den Bent stichting. De ene zorgaanbieder had nog mooiere verhalen dan de ander, maar bij de JP gaf voor mij het motto zeggen wat je doet, doen wat je zegt de doorslag om voor hen te kiezen. Niet in elkaars vaarwater Voordat Sylvia op zichzelf ging wonen, dacht mevrouw Zagt er al over na. Ik heb altijd bovenop haar gezeten, ik was bijna dwangmatig geworden in het regelen. Ik vroeg me af, hoe ga ik dat doen, dat loslaten. Ik werd me ervan bewust dat ik mijn emotionele ballast niet bij de begeleiding neer moest leggen. Dit om voor Sylvia de nieuwe weg niet te blokkeren. Door bewust bezig te zijn met het loslaten, werd het voor mevrouw Zagt makkelijker dingen over te laten aan medewerkers. Iets gebeurt misschien op een ander manier dan ze zelf voor ogen heeft. Bij de bespreking over het ondersteuningsplan heeft ze zich dan ook op de achtergrond gehouden. Je bent zo gauw geneigd je eigen bagage mee te geven. Je voelt je natuurlijk wel de ervaringsdeskundige. Mevrouw Zagt wilde zich niet in het vaarwater van de begeleiders begeven. Ze geeft een mooi voorbeeld. Als er bij Sylvia bloed geprikt moest worden, liep dit altijd uit op een groot drama. Dus toen ik hoorde dat dat ging gebeuren, heb ik niets hierover verteld. Na afloop heb ik de begeleiding natuurlijk meteen gebeld. Het bleek goed gegaan te zijn. Ze waren met twee begeleiders en één van hen heeft haar afgeleid. Geweldig! Meekijken, meedenken, meevoelen De begeleiders gaven de ouders de kans om in kleine stapjes los te laten. Ik ben heel blij met hoe het gegaan is en met hoe het nu gaat, vertelt mevrouw Zagt. Ik heb vertrouwen gekregen dat een ander ook mijn kind kan begeleiden. Een fijn gevoel, want natuurlijk dacht ik er wel eens aan hoe het met mijn kind moest als ik dood zou zijn. Ze voelt zich uiteraard nog even betrokken bij haar kind. Daarom ben ik ook lid geworden van de regionale cliëntenraad. We proberen signalen op te vangen over wat er speelt. Met de ouders van deze locatie komen we ongeveer één keer in de twee maanden bij elkaar. Via de leden van de lokale cliëntenraad spelen we dan punten door naar de locatiecoördinator. Het overleg met en de steun van de JP ervaart ze als heel bijzonder. Ze staan heel open tegenover de ouders. Ze hebben in alles meegekeken, meegedacht en meegevoeld. 12

13 jaarverslag

14 1 De cliënt en de ouders Bij alle vormen van dienstverlening staat vraaggericht werken voorop. Dat betekent onder meer dat we in ons dagelijkse werk goed luisteren naar signalen en vragen van cliënten en daar de ondersteuning op afstemmen. Dat vormt de basis van ons professioneel handelen. Dat betekent ook dat we veel waarde hechten aan een goede structuur en faciliteiten voor medezeggenschap van cliënten en ouders. In 2005 hebben we onze medezeggenschapsorganisatie aangepast en opnieuw vorm gegeven. In 2007 zien we dat het op veel plekken al goed werkt, op andere plekken moeten de ervaringen nog groeien. Medezeggenschap De centrale cliëntenraad heeft als doel de belangen van cliënten op stichtingsniveau te behartigen. De regionale cliëntenraden doen dit op regionaal (cluster)niveau. De deelnemers aan de centrale cliëntenraad zitten ook in de diverse regionale cliëntenraden, zodat een goede wisselwerking tot stand komt. In samenspraak dus. Lokale cliëntenraden gebruiken hun medezeggenschap op lokaal niveau. In 2007 zijn op centraal niveau onder andere de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: diverse richtlijnen en jaarverslagen, de uitslag van het benchmarkonderzoek, een voorstel voor het inwerk- en scholingstraject voor nieuwe medewerkers, het rapport van de IGZ en de interne toetsing verwanten. Voor regionale cliëntenraden is een themadag georganiseerd in mei 2007 met als thema vraaggericht werken. In één van de lokale cliëntenraden is bijvoorbeeld het taxivervoer besproken. De cliëntenraad heeft de klachten rond het taxivervoer geïnventariseerd en is daarna onder leiding van een coach om tafel gegaan met de taxibedrijven om de klachten door te spreken. Lokale cliëntenraden hebben verder agendapunten zoals huis(kamer)regels, uitstapjes, financiële vragen, omgangsvormen en tuinonderhoud. 14

15 Evaluaties door Stichting Perspectief Stichting Perspectief is een landelijke organisatie die in 1999 is opgericht door de Federatie van Ouderverenigingen (FvO). Stichting Perspectief wil meewerken aan een goed bestaan voor mensen met een beperking. Dat doen ze door evaluaties uit te voeren bij dienstverlenende organisaties. In de evaluaties gaat Stichting Perspectief na in hoeverre de ondersteuning aansluit op de behoeftes en wensen van mensen met een beperking en hoe dienstverlenende organisaties hier inhoud aan geven. De stichting voert al sinds 2001 evaluaties uit bij de verschillende locaties van de JP. Vanwege een grote hoeveelheid aan interviews, bezoeken, vragenlijsten en onderzoeken is er in 2007 gekozen voor een beperkt aantal evaluaties door Stichting Perspectief. Er is één evaluatie gedaan bij het logeerhuis in Hengelo. Hieruit bleek dat ouders erg blij zijn met de logeermogelijkheid voor hun kind. Verder wees het onderzoek uit dat er op een respectvolle manier met ouders en cliënten wordt omgegaan. Ouders voelen zich vrij medewerkers aan te spreken, ook daar waar het niet helemaal zo gaat als ouders verwachten. Verbeterpunten waar aan gewerkt wordt, zijn: een grotere vanzelfsprekendheid van een inhoudelijk gesprek tussen ouders en begeleiders, bij de planning meer rekening houden met de groepssamenstelling en bij activiteiten meer aansluiten bij de individuele interesses van de verschillende cliënten. Vertrouwenspersoon voor cliënten De interne vertrouwenspersoon is een medewerker op een locatie die aanspreekpunt is voor cliënten op het gebied van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Ook kan het gaan om vragen over de persoonlijke begeleiding, regelgeving of andere zaken waar een cliënt zich niet prettig bij voelt. De interne vertrouwenspersonen (30 medewerkers) hebben een training gevolgd en worden ondersteund door een externe vertrouwenspersoon. Ook in 2007 is er een trainingsochtend georganiseerd voor de interne vertrouwenspersonen met als doel het profiel van de functie helder en presentabel te maken. Per cluster zijn ook bijeenkomsten voor vertrouwenspersonen gehouden. Er is hierdoor een breder draagvlak ontstaan en meer aandacht en betrokkenheid voor de functie. Het aantal meldingen is toegenomen van vier in 2006 tot 13 in De JP beschouwt dit als een goede ontwikkeling, omdat blijkt dat de toename te maken heeft met het feit dat de functie van interne vertrouwenspersoon meer bekend is. Ook blijkt dat de aard van de meldingen om niet ernstige zaken gaat. Het beperkte aantal is het gevolg van gebruik maken van de geëigende paden zoals de persoonlijk begeleider en/of familie. De JP is positief over deze ontwikkeling. jaarverslag

16 1 Klachten- en Ombudscommissie Onder een klacht verstaan we een uiting van onvrede over de dienstverlening en/of bejegening die door cliënt en/of diens (wettelijk) vertegenwoordiger als onvoldoende of onjuist wordt ervaren. Ook wordt met een klacht bedoeld de in artikel 41 lid 1 van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ) beschreven items. Alle cliënten en waar van toepassing hun verwanten, worden geïnformeerd over de klachtenregeling. In de vorm van toegankelijke tekst op de website, maar ook in een brochure die in 2007 is ontwikkeld. Ook de regeling zelf is op aanvraag beschikbaar. Klachten worden in de lijn gemeld en behandeld. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat problemen worden opgelost op de plaats en met de personen daar waar zij zich voordoen. Als naar de mening van de klager de klacht onvoldoende is gehoord of opgelost door de directie, dan volgt de stap naar de Klachtencommissie. In 2007 zijn geen klachten door de commissie behandeld. Eén klacht werd daar schriftelijk ingediend, maar niet behandeld omdat de lijn van behandeling binnen de organisatie nog niet was doorlopen. Door leidinggevenden zijn er ten opzichte van 2006 (20) in 2007 minder klachten (10) gemeld en behandeld. Alle gemelde klachten zijn naar tevredenheid besproken en opgelost naar de mening van de klagers. Door heel direct en dicht bij de cliënt zaken die niet naar tevredenheid verlopen, op te pakken, zijn oplossingen in de praktijk te vinden. Vanwege deze werkwijze komt het niet of nauwelijks voor dat klachten behandeld moeten worden door de klachtencommissie. De commissie fungeert ook als Ombudscommissie voor de organisatie. Twee maal per jaar worden uitkomsten van zorg aan de commissie voorgelegd (in 2007 in maart en oktober). Op basis van deze informatie stelt de commissie vragen aan de directie en stelt daarnaast ook aandachtspunten en adviezen op. Deze worden gebruikt bij verbetertrajecten en bij de directiebeoordeling. In een gesprek worden de bevindingen en adviezen met de voorzitter van de commissie doorgenomen en toegelicht of en zo ja, welke acties zijn of worden ondernomen. 16

17 2 De medewerker De relatie van de organisatie met medewerkers is gebaseerd op communicatie. Wanneer de kaders en ruimte voor medewerkers duidelijk en transparant zijn, is de bewegingsvrijheid en voldoening in het eigen werk groot. De JP gaat uit van een grote eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en geeft hen vertrouwen én de faciliteiten in middelen, ondersteuning, scholing en beleidskaders. Ondernemingsraad met visie aan de slag De OR heeft tijdens een tweedaagse cursus gewerkt aan het verwerken van interviews over vraaggericht werken. Geconcludeerd werd dat dit effect heeft op vier aspecten, namelijk de organisatie, de kwaliteit, de inhoud van het werk en de arbeidsvoorwaarden. De OR heeft naar aanleiding daarvan een aantal thema s bepaald waarop ze het beleid van de JP gaat bekijken: werktijden / roosters / contracten kwaliteit / transparantie / coaching / teamorganisatie facilitering / geen overmatige bureaucratie functiewaardering / reiskosten / secundaire arbeidsvoorwaarden scholing / deskundigheid organisatie. De basis van kwaliteit is plezier, steun en ontplooiing. Tijdens haar werkbezoeken aan Kiesgroep Tiel, Kiesgroep Apeldoorn en Kiesgroep Uddel heeft de OR medewerkers gevraagd naar hun ervaringen in de dagelijkse praktijk en met het beleid van de JP. Vertrouwenspersoon voor medewerkers De vertrouwenspersoon is in 2007 elf keer benaderd met een probleem of vraag. De vragen kwamen van zeven verschillende locaties en betroffen doorgaans het eigen functioneren. Vier keer is de vertrouwenspersoon benaderd door drie personen van één locatie. In vier gevallen heeft de vertrouwenspersoon kunnen toewerken naar behandeling door betrokkenen zelf. Verder betrof het vooral luisterend oor zijn. Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon is onderwerp van gesprek met de Raad van Bestuur. Ook heeft de OR een visie gevormd van waaruit ze gaat werken: Als het goed gaat met de medewerkers, gaat het goed met de jaarverslag

18 2 Opleidingen en trainingen op centraal niveau 2007 Onderwerp Aantal Totaal aantal Pagina groepen deelnemers Vraaggericht werken Train de trainer 1 9 Vraaggericht werken (pilot) 4 44 Samenwerken in de driehoek Basistraining werkbegeleiders 2 32 Themaochtend werkbegeleiders 3 42 Introductiedag Introductiedag oud-medewerkers 1 22 Basistraining Interne audits 1 9 Training methodisch hulpverlenen in gezinnen 1 15 Training gedragsgericht interviewen 2 19 Training omgaan met agressie Training praktijkopleider 1 15 Basiscursus financiën en beheer Vervolgcursus financiën en beheer 2 22 Centrale themadag interne vertrouwenspersonen 1 31 Leergang Geef me de vijf 1 8 Opleidingen en trainingen op locatieniveau 2007 Onderwerp Aantal Totaal aantal Pagina groepen deelnemers Seksuele intimidatie 2 33 Omgaan met agressie KVT-en Omgaan met agressie wonen Twente 1 15 Omgaan met agressie Betuwe 1 15 Tilcursus t Swin 1 7 Vraaggericht werken Veluwe 1 13 Introductiedag Sinds 1999 heeft de JP een introductiedag ingevoerd voor alle nieuwe medewerkers. De introductiedag heeft gemiddeld 20 tot 25 deelnemers uit verschillende clusters met verschillende functies. Tijdens de introductiedag ervoer ik pas de grote organisatie achter mijn eigen locatie. Ik vond het bijzonder om te zien hoeveel locaties er op verschillende plaatsen zaten. Wat me ook duidelijk werd was de doenerscultuur. Ik houd daar wel van. Lia Derrix, begeleidster KVT Tiel Ik hoorde tijdens de introductiedag hoe de JP ontstaan is en hoe de visie meegegroeid is. Ik merk dat de visie diepgeworteld is. De OR gaf een helder verhaal. Het is geen klachtenorgaan. Zij worden vroeg bij de besluitvorming betrokken. Hierdoor zijn er geen frustraties zoals ik in andere organisaties gewend ben! Erna van Oorspronk, locatiecoördinator kleinschalig wonen Apeldoorn Uit: JP Breed 18

19 Fouten en (bijna) ongelukken Medicatie vergeten Verkeerde/onzorgvuldige medicatie Ongeval Bijna ongeval Melding n.v.t Geen Geen Agressie cliënt Anders totaal Medicijnfouten sterk afgenomen Het aantal medicijngebruikers is toegenomen van 780 naar 847 cliënten en tegelijkertijd is het percentage fouten afgenomen van 0.03% naar 0.023%. VERZUIMPERCENTAGE Exclusief zwangerschap en gedeeltelijk verzuim, inclusief 0-uren overeenkomst JP 4,2% 4,9% 5,0% 5,7% Branche 6,0% 5,7% 5,3% 5,8% Begin 2007 zagen we dat het ziekteverzuim steeg ten opzichte van Door diverse maatregelen van de afdeling P&O (volgen ziekteverzuim, inzicht geven in cijfers en adviseren van leidinggevenden) is het verzuim in het najaar van 2007 gedaald tot onder het cijfer van AANTAL MEDEWERKERS (inclusief oproepmedewerkers, per 31-12) Totaal aantal medewerkers mannen fulltime mannen parttime vrouwen fulltime vrouwen parttime Training omgaan met agressie Steeds vaker komen we in aanraking met agressie en (dreiging van) geweld. Binnen de kortverblijfhuizen was er behoefte aan meer verdieping. Dit is vertaald in een training. Elk jaar worden alle medewerkers van de kortverblijfhuizen hierin getraind. In de training maak je kennis met verschillende stijlen van conflicthantering en krijg je inzicht in je eigen stijl van conflicthantering. Het effect van de trainingen is vooral de bewustwording van medewerkers: Hoe ga ik om met agressie en/of (dreiging van) geweld? De ervaringen van collega s worden herkend en gedeeld. Daardoor draagt de training bij aan het kwetsbaar durven opstellen naar elkaar, zowel individueel als in het team. Doordat mensen het geleerde in de praktijk brengen, herkennen ze eerder dreigende conflictsituaties. Ook leren ze de sterke en minder sterke kanten van zichzelf en van collega s. Margareth van Eijden Uit: JP Breed, februari 2007 jaarverslag

20 2 AANTAL FTE (per 31-12) Totaal 475,9 541,1 601,0 660,0 mannen 72,8 73,6 66,0 64,0 vrouwen 403,2 467,6 535,0 596,0 Hoofdstuk 2 AANTAL FTE PER FUNCTIEGROEP Primaire proces 502,0 565,1 locatie-assistent, assistent-begeleider, begeleider, activiteitenbegeleider, coördinerend begeleider Leidinggevenden 29,2 38,0 Locatiecoördinator, locatiehoofd Ondersteunende functies 41,9 20,6 Huishoudelijk medewerker, locatiehulp, administratief medewerker, onderhoudsmedewerker Overhead/centraal bureau 27,9 31,7 Clustermanager, gedragskundige, centraal bureau functies EXTRA GEWERKTE UREN OMGEREKEND IN FTE (per 31-12) ,45 26,76 28,3 38,1 IN- en UITSTROOM Medewerkers Instroom, excl. stagiaires en oproepmedewerkers Uitstroom, excl. stagiaires en oproepmedewerkers Oproep medewerkers Instroom Uitstroom Stagiaires Aantal stage gelopen Leerling begeleiders In dienst Vakantiekrachten Aantal gewerkt

21 AANTAL MEDEWERKERS PER LEEFTIJDSCATEGORIE in % per leeftijdscategorie jaar 0,8 1, jaar 15,1 15, jaar 17,4 16, jaar 12,7 13, jaar 14,0 13, jaar 14,9 14, jaar 10,9 9, jaar 8,8 9, jaar 4,6 5,1 > 60 jaar 0,8 0,9 Basiscursus financiën en beheer De JP speelt met deze cursus in op de vele vragen die de financiële administratie vanuit de werkvloer bereiken. De cursus wordt verzorgd door interne mensen van de JP. Drie onderwerpen staan centraal: de financiering van de zorg, de interne organisatie en de administratieve organisatie. Enkele reacties van deelnemers: Ik vond de cursus leuk om te volgen. De wat saaie stof als financiën was dusdanig verpakt dat er veel blijft hangen. Compliment zeker aan de trainers. Heldere duidelijke Jip en Janneke taal. De training wordt aangereikt door mensen van de praktijk en van eigen bodem. Dat versterkt de herkenbaarheid van de stof en maakt het direct toepasbaar. Uit: JP Breed, februari 2007 jaarverslag

22 Interview Ons zegje zeggen Theo Brandwagt, cliënt en lid van een lokale cliëntenraad Nathalie van der Hagen, cliënt en lid van een lokale cliëntenraad Dick Zwarts, cliënt en lid van een lokale cliëntenraad Goed nadenken Van elk van de vier woningen die naast elkaar staan, zit er minstens één cliënt in de lokale cliëntenraad. Theo is gevraagd omdat hij op zijn werk ook al in de cliëntenraad zit en dus ervaring hiermee heeft. We spraken daar vaak over het taxivervoer en kregen uiteindelijk nieuwe busjes. Nathalie leek het wel leuk om te doen. Ze zeiden dat ik goed nadenk en ook goed dingen kan zeggen. Nathalie is de enige cliënt in de cliëntenraad uit het huis met vier dames. De andere leden van de cliëntenraad zijn heren. Theo zit nu twee jaar in de raad en Dick ongeveer één jaar. Nathalie is nog maar net begonnen. Dick gaat binnenkort verhuizen. Dus dan gaan ze weer op zoek naar een nieuw lid. Nieuwsgierig We vergaderen veel, zegt Dick. Eén keer in de maand. We hebben het erover als mensen gaan verhuizen, maar we hebben ook een keer een uitje georganiseerd. Mensen konden toen uit drie uitjes kiezen. Theo vertelt dat er ook gesproken wordt over boodschappen doen, de huishouding en de verzorging van jezelf. Het gaat om punten die iedereen wil bespreken. Over hoe ze het vinden en of er verbeteringen mogelijk zijn. Het verslag van de vergaderingen wordt gemaakt door iemand van de ambulante begeleiding en gaat naar cliënten, familieleden en de begeleiding. Nathalie: Huisgenoten zijn wel eens nieuwsgierig naar wat we bespreken, en dat vertellen we ook, maar sommigen begrijpen het niet goed. 22

23 jaarverslag

24 Dries Gerbers, lid Centrale Cliëntenraad Nico Uppelschoten, voorzitter Raad van Toezicht André Broekman, voorzitter Ondernemingsraad De dochter van Dries Gerbers wordt begeleid door medewerkers van de JP van den Bent stichting. Nico Uppelschoten besloot zich in te zetten voor de JP na een ernstig ongeluk. André Broekman is in de 25 jaar dat hij bij de JP werkt een cultuurdrager geworden. Alle drie betrokken bij het wel en wee van de stichting. 24

25 Drie kritische vrienden Interview In woord én daad de cliënt centraal Enkele jaren geleden nam Dries Gerbers samen met enkele andere ouders het initiatief om in Enschede een woning te realiseren voor hun kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Bij het zoeken naar een zorgaanbieder passeerden diverse organisaties de revue. De JP van den Bent stichting heeft een cultuur waarin iedere medewerker een intrinsieke motivatie heeft om de cliënt centraal te stellen. Ze belijden dit niet alleen in woord zoals veel andere zorgaanbieders waar we kennis mee maakten- maar ook in daad, vertelt Dries Gerbers. Hier moet de JP heel zuinig op zijn. Dat de JP de medewerkers de ruimte geeft om beslissingen te nemen op de werkvloer spreekt de heer Uppelschoten aan. Ik werk graag mee aan het verspreiden van het gedachtegoed van de JP. Ook André Broekman beaamt dit. De JP heeft een bijzondere cultuur, die je past of niet. Mij past hij naadloos. Bestuurder kritisch uitdagen De drie heren noemen zich kritische vrienden van Ruud Klarenbeek, de directeur/ bestuurder. Naarmate hij meer wordt uitgedaagd, is hij beter gemotiveerd, verklaart Dries Gerbers. Ze waarderen het dat hij zelf in de praktijk heeft gestaan, met zijn poten in de modder. Nico Uppelschoten: We hebben Ruud bij herhaling gevraagd een strategisch beleidsplan te maken. Geen blauwdruk, want dat past niet bij de JP. Het is een bijzonder document geworden: een strategische werkwijze en een beschrijving van het gedachtegoed, een ontwikkelingsinstrument. Het is tot stand gekomen op de JP-manier, niet van bovenaf opgelegd, maar ontwikkeld, gedragen en herkend door alle geledingen in de organisatie. We blijven kritisch, de organisatie lijkt in rustig vaarwater, maar de omgeving is wel onrustig, aldus de heren. Ook is het belangrijk de cultuur veilig te stellen. Veel scholing is noodzakelijk. Allergie voor regels Een belangrijke taak die de drie vertegenwoordigers voor de Centrale Cliëntenraad, Raad van Toezicht en de OR zien is het ruimte geven aan de bestuurder om creatief en praktisch om te gaan met regels en regelgeving. Er zijn notabene ruim twintig instanties die de organisatie toetsen. We geven de bestuurder de ruimte om de organisatie vitaal te houden en staan achter hem als hij soms onorthodoxe besluiten neemt om de (wettelijke) verplichtingen te minimaliseren. De OR staat in veel organisaties tegenover de bestuurder. André Broekman: Vanuit respect voor elkaars rollen hebben we een open communicatie. We gaan uit van gemeenschappelijke doelen: een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening en een gezonde en plezierige werkomgeving waarin medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het faciliteren van medewerkers is hierin van groot belang. We denken niet in hokjes. Bij de JP is medezeggenschap een vanzelfsprekendheid. Ook vraagstukken met betrekking tot cliënten zijn niet in regels te vatten, vindt Dries Gerbers. Elk geval moet je individueel bekijken. De drie kritische vrienden zijn het eens. Als je vertrouwen in elkaar hebt, kun je elkaar bewegingsruimte geven. Reglementen zijn vaak alleen maar gestold wantrouwen in plaats van kaders. En daar zijn we allergisch voor binnen de JP. jaarverslag

26 3 De organisatie 2007 was een jaar met allerlei hoogtepunten. Niet alleen kreeg de JP een nieuwe, kleurrijke huisstijl, maar startten ook de jubileumactiviteiten. Een hoogtepunt was ook het resultaat van de landelijke benchmark (in de top 5). Trots waren en zijn de medewerkers van de JP op deze resultaten, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Verbeter- en ontwikkelpunten zijn er altijd, dus evaluaties op allerlei gebied worden direct aangegrepen om deze punten te veranderen. JP in top 5 benchmark Eind 2006 startte de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland een benchmarkonderzoek met als doel het creëren van een leerinstrument om de kwaliteit van zorg, ondersteuning en de kwaliteit van bestaan in het algemeen waar nodig te verbeteren. Er zijn in totaal ruim cliënten en medewerkers van ruim honderd organisaties ondervraagd. De JP van den Bent stichting kwam als één van de vijf organisaties met de beste scores uit de bus. Drie categorieën zijn onderzocht: cliëntoordeel, medewerkersoordeel en financiële prestaties. De JP heeft op alle punten een bovengemiddelde score ten opzichte van andere organisaties. Op enkele onderdelen is het resultaat opvallend positief. Cliënten zijn tevreden over hun zeggenschap en over de manier waarop ze bejegend worden. Ook medewerkers zijn positief in hun oordeel. De JP heeft bovengemiddelde scores als het gaat om de hoeveelheid sociale steun die medewerkers ervaren van collega s en leidinggevende. Bovendien blijken interne communicatie en ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden bij te dragen aan het autonome gevoel van medewerkers. Ook op financieel gebied is de JP van den Bent stichting goed beoordeeld. Start jubileumactiviteiten In 2008 bestaat de JP 25 jaar en is dan 10 jaar actief als een zelfstandige stichting. De JP wilde dit moment aangrijpen om de tijd te markeren door de mensen waar het allemaal om draait een centrale rol te geven in het jubileum. Tussen vrijdag 30 november en woensdag 12 december 2007 hebben medewerkers en cliënten foto s gemaakt. Vier foto s: van zichzelf, een detail van iets wat belangrijk voor hen is, de tijd en de datum. De foto s krijgen een plek in de activiteiten van het jubileumjaar 2008 in een boek, op een website en zelfs op behang! 26

27 Ik mag Ik verken Ik ben Jouw dag Jouw moment Jij bent jaarverslag

28 Interview Je hebt elkaar nodig Carolien Rijsbergen, cliënt Mevrouw De Zeeuw, haar moeder Wilma van Nuland, begeleider ambulante ondersteuning Apeldoorn Carolien is in 2005 vanuit Leiden met haar man Kees naar Apeldoorn verhuisd onder andere vanwege gezondheidsredenen en ik miste mijn ouders. Op 6 juli van dat jaar maakte zij kennis met Wilma. Wilma heeft als begeleider de rol van zaakwaarnemer en bespreekt met haar vooral financiële onderwerpen. Maar ze heeft Carolien ook geholpen met verhuizen. Ziekteverzuim: wat is dat? In Leiden was ik vaak ziek, vertelt Carolien. Maar hier zeg ik altijd: wat is dat ziek zijn? Ze moeten me af en toe naar huis schoppen. Ze heeft het naar haar zin op haar werk bij de Felua Groep. Ik word serieus genomen. Ze zijn zuinig op me. Laatst toen ik me niet zo lekker voelde, heeft een collega me naar huis gebracht met de auto. Ze onderneemt in haar vrije tijd gezonde activiteiten. Zo fietst ze regelmatig 55 kilometer op één dag. Met haar man fietst ze dan bijvoorbeeld naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Ik maak ook graag 3-D kaarten, maar alleen bij zeer slecht weer. Een andere hobby is koken: Ik kook erg lekker. Wilma: Carolien heeft een kookcursus gevolgd, maar ze heeft er ook echt talent voor. Carolien zit ook in de lokale cliëntenraad. Laatst zijn we uit eten geweest. Maar ook was er een keer EHBO en uitleg van de brandweer en de politie. Wilma vertelt dat ze ook een keer over het rookbeleid hebben gesproken. Gat in m n hand Wilma helpt Carolien om te gaan met haar financiën. Ik heb een gat in m n hand, zegt Carolien, soms zeg ik dat mijn hand een gat is met vijf stokjes eraan. Wilma vertelt dat Carolien nooit hulp van anderen hierbij wilde hebben. Ik vond dat ik het zelf moest kunnen, vult Carolien aan. Maar ik baalde er steeds van dat ik meer geld had opgenomen dan ik nodig had. In het laatste ondersteuningsplan is het omgaan met geld dan ook opgenomen als doel. Wilma geeft aan dat Carolien nu ondersteund wordt door de organisatie Individueel VermogensBeheer (IVB). Zij nemen je werk uit handen en zorgen ervoor dat je huur, verzekeringen enz. op tijd betaald worden. Je krijgt ook zakgeld en huishoudgeld. Ook spreken ze met je af hoeveel je wilt sparen. Carolien belt zelf met IVB als zij bijvoorbeeld op vakantie wil gaan. Ze vertellen dan of dat kan of dat ik nog even moet sparen. Rustig gevoel door goede begeleiding Mevrouw De Zeeuw vertelt dat ze heel dankbaar is met de goede begeleiding van Carolien en Kees. Kees heeft zelf geen ouders meer, vandaar dat ik voor hem ook het aanspreekpunt ben. Daarnaast had ik tot twee jaar geleden voor een zieke echtgenoot te zorgen. Dus was goede begeleiding (met een klik) voor mij een prettige ervaring. Het gaf mij rust dat de begeleiding goed loopt. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Ik heb nu meer ruimte voor mijn dochter en schoonzoon nu mijn man is overleden. 28

29 De moeder van Carolien geeft aan dat zij zich niet teveel met de begeleiding wil bemoeien. Ik voel me betrokken, maar kan ook goed loslaten. Natuurlijk kom ik op voor mijn kind, maar ik laat mijn kind het het liefst zelf oplossen met de begeleiders. Carolien licht dit toe: Met een probleem ga ik wel eens naar mijn moeder, maar zij verwijst me dan weer naar Wilma. Of ze zegt: los het zelf maar op of probeer het zelf te regelen. Wilma geeft aan dat het belangrijk is dat ouders vertrouwen hebben in de begeleiders en andersom. Ouders hebben en houden altijd een belangrijke rol. Maar dat vergeet je als begeleider wel eens. Ik vraag nu aan Carolien of ze het belangrijk vindt dat haar moeder iets weet over wat we hebben besproken. Ik nodig moeder dan via Carolien of haar man uit. Andersom vraagt moeder via hen om een moment tijd om dingen door te spreken. Zo blijven wij feeling met elkaar houden. Dat wil lang niet altijd zeggen dat je t met elkaar eens moet zijn, maar je weet van elkaar wel wat er leeft. Alledrie zijn het erover eens: Doe het met elkaar: je hebt elkaar nodig! jaarverslag

30 3 Nieuwe huisstijl Een huisstijl is, zoals het woord al zegt, de stijl van het huis, het uiterlijk van de organisatie. De JP heeft sinds het najaar van 2007 een nieuwe huisstijl. Het jaarverslag 2006 was het eerste product hiervan. Het logo (woordmerk) geeft heel eenvoudig de naam weer. Geen opsmuk en tierelantijnen, passend bij onze organisatie. Het logo is er in vijf kleuren (rood, geel, groen, blauw en paars). Alle kleuren zijn gelijk, er is niet één hoofdkleur. Dit geeft veel variatie, terwijl er toch eenheid in stijl is. Naast de naam en het logo bestaat onze huisstijl uit vlekken of spetters. Deze geven de huisstijl een kleurrijke en speelse extra dimensie. In de nieuwe huisstijl is ook een nieuwe website gelanceerd waarin de bezoeker snel zijn weg kan vinden naar de gewenste informatie. Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid richt zich op de individuele cliënt en zijn persoonlijk begeleider. De ondersteuningsdoelen van de cliënt vormen de leidraad. Alle andere activiteiten staan ten dienste van dit microproces. Om die reden is in 2007 veel aandacht besteed aan het verbeteren van de cyclus van het Ondersteuningsplan. Uit inventarisaties blijkt dat alle cliënten een Ondersteuningsplan hebben. Bij de meesten wordt tussentijds (1x per 3 maanden) geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Bij een kleiner aantal gebeurt de evaluatie wel, maar nog onvoldoende regelmatig of het wordt onvoldoende vastgelegd. In 2008 zal een interne audit met betrekking tot het Ondersteuningsplan worden uitgevoerd. Interne audits Interne audits worden uitgevoerd door JP-medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. In een cyclus van twee maal per jaar worden diverse onderwerpen geaudit. In 2007 zijn audits uitgevoerd over: Afronding dienstverlening Coördinatie zorg en dienstverlening Klachtenbehandeling Toepassen middelen en maatregelen Beheer financiën cliënten Omgaan met levensbeschouwing Levenseinde en ethische zaken Preventie seksuele intimidatie Cliëntdossier Externe audits Voor de HKZ heeft een periodiek auditbezoek plaatsgevonden. Als sterk punt kwam naar voren dat medewerkers de visie van de organisatie weten te vertalen in het dagelijks handelen. Positief is verder dat de klachten- en ombudscommissie ook gebruikt wordt om meldingen te spiegelen aan de organisatie en dat er binnen de organisatie veel aandacht is voor scholing en intervisie. De conclusie was verder dat het goed gesteld is met de medezeggenschap van de cliënt. Als verbeterpunten kwamen naar voren dat de relatie doelstelling- 30

31 rapportage-evaluatie-vervolgacties van het ondersteuningsplan nog niet altijd aantoonbaar was en dat de richtlijnen met betrekking tot het beheer van cliëntgelden niet aantoonbaar c.q. niet bij medewerkers bekend was. Op deze punten is inmiddels actie ondernomen. Gelaagd en gefaseerd toezicht Inspectie De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2007 een bezoek gebracht aan de locatie Deventer van de JP van den Bent stichting. Dit in het kader van het project Intensivering toezicht op de 24-uursverblijf zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking. Men gaat hierbij te werk volgens het gelaagd en gefaseerd toezicht. Hierbij wordt een oordeel gegeven over de aanwezigheid van eventuele risico s en in relatie tot de kwaliteit van de zorg. Op alle acht risico-aspecten heeft de JP de score matig tot afwezig risico. Dat betekent volgens het oordeel van de Inspectie dat vraaggericht werken de kern van de dienstverlening is. De cliënt en zijn wens om zijn eigen leven richting te geven is uitgangspunt van handelen. De cliënt wordt intensief betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan, heeft een grote mate van zelfstandigheid en is vrij in zijn keuzes van dagbesteding en relaties. Het vastleggen van een aantal zaken is volgens de Inspectie een aandachtspunt, evenals het borgen van de kwaliteit van Ondersteuningsplannen. Nieuwe locaties Friesland t Swin Verhuizing naar nieuwbouw Us Dream Ouderinitiatief Twente Zuid Dr. Eekmanstraat Ouderinitiatief Weverstraat Woning voor twee cliënten en kantooradres voor ambulante ondersteuning Boswinkel Enschede 24-uursdienstverlening aan gezinnen met kinderen Twente Noord Westeinde Vriezenveen Woonlocatie Bartelshoek Woonlocatie Veluwe Uddel Appartementen voor moeders met kinderen Griffiersveld Apeldoorn Drie cliënten Wet-/Steinstraat Vaassen Achttien cliënten Zwolle Leie Vier cliënten Genemuiden Tien cliënten Twente logeer- en deeltijdopvang Verhuizing naar Baniersweg Almelo Betuwe Busehoek Ouderinitiatief jaarverslag

32 Verder kijken dan belang van je kind Hannie Oostervelt, moeder van Wendy Ria Six Dijkstra, moeder van Krista John Vlaswinkel, vader van Marije Deze ouders vormen samen met Gerard ten Brummelhuis, vader van Martin en Albert Broekhoff, manager cluster Deventer, de regionale cliëntenraad Deventer. De heren Ten Brummelhuis en Broekhoff waren bij het interview niet aanwezig. Het is de bedoeling dat er van elke locatie binnen Deventer een afgevaardigde aan de regionale cliëntenraad deelneemt. Er zijn nog enkele vacatures. 32

33 Interview Wat speelt er De regionale cliëntenraad Deventer is vorig jaar van start gegaan in zijn huidige vorm en structuur. Daarvoor waren er ook wel overleggen met en tussen ouders. De huidige leden van de raad zijn gevraagd door de clustermanager om deel te nemen aan de cliëntenraad. Je moet weten wat er op de locatie speelt, vertelt Hannie, Ik ken cliënten niet omdat ze op zichzelf wonen. Daarom zit ik nu af en toe bij de vergaderingen van de cliëntenraad van de locatie. Zo hoor ik nog eens wat. Ria en haar man komen regelmatig op de locatie van haar dochter en horen veel van wat er leeft. Ook John is vaak bij zijn dochter, hij woont vlakbij. Algemeen belang De onderwerpen die besproken worden, moeten voor meer personen gelden. Hannie: Je moet verder kijken dan alleen het belang van je eigen dochter. Dat moet je leuk vinden. Een punt is bijvoorbeeld het al dan niet vrij krijgen voor een ondersteuningsplanbespreking bij de werkgever. Vele cliënten werken bij de sociale werkvoorziening. De ene krijgt er vrij voor, de andere moet er vrij voor nemen. De regels zijn niet eenduidig. Dus zo n punt kaart ik dan aan in de vergadering van de regionale cliëntenraad, zodat het wat breder opgepakt kan worden. John noemt nog enkele andere voorbeelden: veiligheid, opleidingsniveau van begeleiders, waarnemen bij ziekte, ondersteuningsplan. De onderwerpen die voor de gehele JP van belang zijn, worden door Ria meegenomen naar de centrale cliëntenraad. Zij zit daar ook in als afgevaardigde van de regionale cliëntenraad Deventer. Stem laten horen De ouders zijn het erover eens dat de structuur van cliëntenmedezeggenschap prima is opgezet. Het heeft natuurlijk nog wat tijd nodig om helemaal goed te draaien, ook hebben we nog een aantal vacatures, vertelt John. Er is al veel verbeterd. Zo was het eerder meer eenrichtingsverkeer, met veel mededelingen van de kant van de JP en nu is er meer interactie. De mededelingen worden op papier gezet en kort behandeld. Ook is er nu een notulist van buiten de cliëntenraad, dat scheelt ons ook veel werk. Door in de cliëntenraad mee te draaien, krijg je een goed inzicht in de JP en hoe alles reilt en zeilt, vinden Hannie, Ria en John. Ik vind het belangrijk om de andere kant te laten horen aan de JP, vult Ria aan. Sommige ouders zijn niet bij machte hun stem goed te laten horen of sommige cliënten hebben geen ouders meer. jaarverslag

34 De JP in cijfers Capaciteit (per ) Aantal cliënten Intramuraal: verblijf met behandeling: 206 verblijf zonder behandeling: 454 Financieel De JP van den Bent stichting heeft over 2007 een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering behaald van bij een omzet van Er is sprake geweest van een stijging van de omzet van 19%. Deze stijging is vooral het gevolg van capaciteitsuitbreiding in intra- en extramurale dienstverlening én de uitbreiding van het aantal plaatsen vallend onder de regeling kleinschalig wonen. Het resultaat is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten en bestemmingsreserves. Extramuraal: 667 PGB: circa 300 gedurende

35 Personalia Raad van Toezicht Voorzitter De heer N.A. Uppelschoten Leden Mevrouw P.I. Bakker De heer J.H. Vrielink De heer ir. J. Wapenaar De heer F. van Vessem Raad van Bestuur De heer R.H.H. Klarenbeek Centrale Cliëntenraad Voorzitter Leden De heer J. Rodenhuis Mevrouw R. Six Dijkstra De heer D. Gerbers De heer G.H. Jolink Mevrouw L. Stamsnijder (vanaf 1 september 2007) Mevrouw J. Woltjer (vanaf 1 november 2007) Mevrouw G. Warnaar (vanaf 1 november 2007) Ondernemingsraad Voorzitter De heer A. Broekman Leden Mevrouw P. van Till Mevrouw A. Boomkamp-Wesselink De heer H. Mulder De heer Th. aan de Stegge Mevrouw J. Visser-Vreugdenhil Mevrouw P. Romijn-Hubers Mevrouw R. Mommers-Wagenaar Mevrouw B. Wagenaar-Terpstra (vanaf 1 juli 2007) De heer R. ten Berge Mevrouw I. Diepenmaat Mevrouw J. Kranenburg (vanaf 1 juli 2007) Mevrouw D. van Sabben Mevrouw B. Hakvoort (tot 1 maart 2007) Mevrouw W. Talsma-Bron (tot 1 juni 2007) Ambtelijk secretaris Mevrouw A. Zwijnenberg jaarverslag

36 JP van den Bent stichting centraal bureau Hunneperweg 6 Postbus AJ Deventer tel fax

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01 Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 2 Inhoud... Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Wat is kwaliteit van zorg... 5 De kwaliteitsrapportage 1. Zorgvuldig proces rond cliënten...

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

DRUK ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG. Beleving. van werkdruk

DRUK ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG. Beleving. van werkdruk WERK DRUK Beleving van werkdruk ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG B E L E V I N G V A N W E R K D R U K 5 B E L E V I N G V A N W E R K D R U K Doel: In te vullen door: De beleving van werkdruk en

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Als u niet tevreden. van klacht naar kwaliteit

Als u niet tevreden. van klacht naar kwaliteit Als u niet tevreden bent van klacht naar kwaliteit Inhoud Bent u niet tevreden? 2 Wat kunt u doen? 3 De medewerker of leidinggevende 3 De klachtenbemiddelaar 4 Wat kan de klachtenbemiddelaar bieden? 4

Nadere informatie

Zin in de OR-vergadering

Zin in de OR-vergadering Medezeggenschap nieuwe stijl Zin in de OR-vergadering Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman In Almere ging de medezeggenschap stevig op de schop. De structuur werd omgegooid, er kwamen tijdelijke

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID. Tweede Thuis

STRATEGISCH BELEID. Tweede Thuis Ons STRATEGISCH BELEID Tweede Thuis 2017-2020 JIJ IK zelfbewust krachtig lef kwetsbaar verbindend Onze kernwaarden Zelfbewust: We zijn ons bewust van onze betekenis en we zijn trots op wat we doen. Krachtig:

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. jaarverslag 2009 JP van den Bent stichting

Mensen maken het verschil. jaarverslag 2009 JP van den Bent stichting Mensen maken het verschil jaarverslag 2009 JP van den Bent stichting Inhoud Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Eén visie, oneindig veel toepassingen 6 Vraaggericht werken: de cliënt voorop 8 Zeggen wat je doet,

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID. &Ons Tweede Thuis

STRATEGISCH BELEID. &Ons Tweede Thuis & STRATEGISCH BELEID &Ons Tweede Thuis 2017-2020 Onze kernwaarden Zelfbewust: We zijn ons bewust van onze betekenis en we zijn trots op wat we doen. Krachtig: Er zit veel kracht in ieder van ons. Die boren

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor ouders en verzorgers van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is voor jongeren

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Toewijzing ondersteuning

Toewijzing ondersteuning Toewijzing ondersteuning handreiking 2 passend onderwijs handreiking 2: toewijzing ondersteuning Een van de belangrijkste taken van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is het toewijzen van onderwijsondersteuning.

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding Samen doen wij dat! info Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding informatie voor cliënten Inhoud INHOUD 1. Verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie 4 2. Het kwaliteitskader

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

SAMENVATTING Bijeenkomst cliënten en verwanten Gehandicaptenzorg 2016

SAMENVATTING Bijeenkomst cliënten en verwanten Gehandicaptenzorg 2016 SAMENVATTING Bijeenkomst cliënten en verwanten Gehandicaptenzorg 2016 Cliëntentafels Workshop 1 VRAAG Jouw zorg is maatwerk Wat is voor jou een goed voorbeeld van maatwerk? Clientgestuurd werken: zoeken

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

jaarverslag 2005 een eigen plek

jaarverslag 2005 een eigen plek jaarverslag 2005 een eigen plek Voorwoord Veilig en vertrouwd Je eigen plek. Op een vanzelfsprekende manier het thema dat kwam bovendrijven voor 2005. Dat heeft alles te maken met het op zijn plek vallen

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Interne klachtenprocedure

Interne klachtenprocedure Interne klachtenprocedure Algemeen Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop PGVZ of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht werkzaamheden voor ons hebben verricht, zich

Nadere informatie