Voor u ligt het tweede nummer van Forsur(e)+ in digitale vorm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het tweede nummer van Forsur(e)+ in digitale vorm."

Transcriptie

1 In dit nummer: Van de Redactie 1 Poëem 1 Medezeggenschap 1 OR Surplus Comfort 2 Vakantierechten for Sur(e) + 3 OR Surplus Zorg 4 Van de Redactie Poëem OR Surplus Zorg 5 OR Surplus Welzijn 6 OR Surplus Welzijn 7 RI&E OCTOPUS Paultje Klachtenregeling Even voorstellen 8 8 Voor u ligt het tweede nummer van Forsur(e)+ in digitale vorm. Herkenbaarheid Het is echt een uitgave van alle Medezeggenschapsraden van Surplus geworden, dus van de COR en OR-ren Surplus gezamenlijk. In dit verband zijn de betreffende divisie kleuren en paraplu s gebruikt voor de herkenbaarheid. Nieuws In deze uitgave vindt u artikels van de betreffende OR-en, maar ook het laatste nieuws over wat uw vakantierechten zijn en of er een klachtenregeling is Surplus breed. Tevens wordt duidelijk wie nu eigenlijk in de Centrale Ondernemingsraad zitting hebben. Hittebestendig We hopen dat, ondanks de zomerwarmte, de Medezeggenschapskrant hittebestendig zal worden en zijn. De krant heeft wat vertraging daardoor opgelopen, maar is net niet in de hittestress geraakt. Zie meer hierover op blz 7. Kwartaaluitgave De bedoeling is elk kwartaal een nummer uit te geven. Dus indien u als lezer wat te melden heeft of wilt reageren schroom dan niet. U bent van Het leven is een wonder. Het wonder is ons gegeven. Het leven is bijzonder Het is bijzonder dat wij leven. Wij beleven in het bijzonder, het bijzondere van het leven. Hoe bijzonder is het leven een wonder??? Beppie Govaerts uit eigen werk. harte welkom om wat in te sturen. Waar naar toe? Zie het colophon op blz 8. De deadline voor de volgende uitgave is vrijdag 4 september. Veel leesplezier Medezeggenschapsmiddag OR Surplus Kinderopvang Medezeggenschapskrant Jaargang 3 nummer 2 Juli 2010 Op Dinsdag 8 april was er bij locatie Vredenbergh de jaarlijkse medezeggenschapsmiddag. Deze keer was de middag verzorgd door OR Surplus Comfort. We werden in Vredenbergh vriendelijk ontvangen met koffie en thee. Nadat we verdeeld waren in groepjes zijn we gaan discusieren over bepaalde stellingen die ter tafel kwamen. Waar lopen we wel eens tegen aan en hoe gaan andere OR-en hiermee om? Hebben we tips en handvaten voor elkaar en zitten we met bepaalde visies op éen lijn? We bespraken de verschillende stellingen nog even na met alle divisies en om onze kennis te testen kregen we een pittige maar interessante quiz voorgeschoteld. We waren natuurlijk ook allemaal erg nieuwsgierig naar hoe Vredenbergh er nu uit zou zien. Trots werden we dan ook rondgeleid door het mooie nieuwe gebouw. In het restaurant sloten we de middag af met een hapje en een drankje.

2 Nieuw Vredenbergh Nieuwe OR-leden Vredenbergh Hierbij stel ik me voor als nieuw OR-lid van serviceresidentie Vredenbergh. Ik ben Annelies Killaars en 54 jaar oud. Ik werk sinds juni 2006 als verzorgende bij de intra murale zorg (sinds vorig jaar ook bij de service bewoners van Vredenbergh). Ik vind het werken met de oudere mens erg leuk, boeiend en wil graag dat vele dat met mij vinden. De OR is een orgaan die mij en mijn collega s daarbij helpt. Dit was de reden om mij verkiesbaar te stellen voor de OR. Met vriendelijke groet, Annelies De Or van Vredenbergh bestaat nu uit 3 officiële leden en een ondersteunend lid. Die laatste blijft nog een half jaar om de nieuwelingen mee te ondersteunen. De toekomst van de ondernemingsraad van Vredenbergh blijft de komende maanden nog onzeker. Het is een OR met twee vacatures. Op een kleine OR is dat bijna de helft van de gehele samenstelling. Erg kwetsbaar dus. Ik ben Iris Tode-Siegmund, ik ben 37 jaar en woon met mijn gezin in Breda; getrouwd met Mark (chef-kok) en dochter Kim van 6 jaar. Ik werk in het restaurant van serviceresidentie Vredenbergh De Blijde Inkomst waar ik nu ruim 1 jaar werkzaam ben. Hiervoor heb ik gewerkt als gastvrouw van restaurant Hemingway s. Waarom ik graag OR-lid wilde Vakantierechten Jaar Opbouw Opname worden was, omdat ik graag mijn mening laat horen en omdat ik graag de mening van anderen wil horen, voor alle problemen is een oplossing te zoeken en te vinden. Ook ben ik erg leergierig en wil mezelf blijven ontwikkelen en nieuwe dingen leren. Als OR afgevaardigde voor de restauratieve dienst wil ik de drempel lager maken om medewerkers hun mening te laten uiten en daarom wil ik graag OR lid worden, uw luisterend oor. Met vriendelijke groeten, Iris dagen 15 dagen 5 dagen Meenemen naar volgend jaar Tegenstanders Vakcentrale FNV is tegen deze verslechtering voor werknemers, aldus een woordvoerder. Hij stelt dat de verjaringstermijn voor vakantiedagen in 2002 juist is verlengd van twee naar vijf jaar, zodat werknemers kunnen sparen voor sabbaticals en studieverlof. Ook voorzitter Jaap Jongejan van vakbond CNV Vakmensen noemt het voorstel heel slecht, omdat werkgevers moeten instemmen met het verzoek om vakantie van werknemers. 'Als zij niet hun fiat geven door te zeggen dat het zo druk is, dan hebben werknemers na anderhalf jaar het nakijken.' Voor de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is het vooral van belang dat het wetsvoorstel 'kostenneutraal' uitpakt. Dat gaan zij 'met argwaan' in de gaten houden dagen 12 dagen = 13 dagen dagen 20 dagen = 13 dagen dagen 20 dagen = 13 dagen dagen 10 dagen = 23 dagen dagen 20 dagen Vakantierechten verjaren Vijf jaar nadat de werknemer zijn vakantierechten heeft opgebouwd, verjaren niet de opgenomen dagen of uren. Een voorbeeld. Een werknemer heeft de voorbije jaren de volgende rechten opgebouwd en opgenomen (zie boven) De rechten die de werknemer in 2005 heeft opgebouwd (5 dagen over), vervallen per 1 januari Meer vakantie voor langdurig zieke werknemers Werknemers die langdurig ziek zijn, bouwen op dit moment slechts vakantiedagen op over het laatste halfjaar van hun arbeidsongeschiktheid. Dit moet anders volgens de ministers. Zij willen werknemers die langdurig ziek zijn even veel vakantiedagen laten opbouwen als niet-zieken. De ministerraad heeft op voorstel van demissionair ministers Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een wetswijziging. Maar het zal nog wel even duren voordat de wet ingaat, want het voorstel moet nog langs de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer. Wetsvoorstel stuwmeren vrije dagen aan banden = 23 dagen - 5 dagen (van 2005) Werknemers kunnen straks nog slechts anderhalf jaar lang hun twintig wettelijke vakantiedagen opsparen. Daarna vervallen ze. Het opbouwen van een 'stuwmeer' aan vrije dagen is voortaan dus niet meer mogelijk. Nu kunnen werkenden hun vakantiedagen nog vijf jaar bewaren. Verjaringstermijn wel binnen bedrijf te verlengen Het wetsvoorstel regelt overigens ook dat werkgevers en werknemers onderling en aan de cao-tafel kunnen besluiten de verjaringstermijn van anderhalf jaar voor vakantiedagen te verlengen. Pagina 2

3 Tweedaagse OR cursus 22 en 23 April 2010 Tweedaagse cursus OR Surplus Kinderopvang Voor de middag hadden we een teamactiviteit gepland. In verband met communicatie zijn we buiten aan de slag gegaan en hebben doormiddel van spel geleerd hoe we op verschillende manieren konden communiceren. Later in de middag kwam Berry van de Wal onze training vervolgen tot de volgende dag. Het contact met de achterban heeft hoge prioriteit voor onze OR. Tijdens deze cursus zijn we gaan zoeken naar een aansprekende vorm om het jaarverslag aan de medewerkers te presenteren. We hebben het jaarverslag vorm en inhoud gegeven die dag en kunnen nu zelf verder aan de slag. We hebben bovendien ook aandacht besteed aan de komst van een nieuwe bestu- Vakbonden stemmen in met CAO akkoord AbvaKabo De AbvaKabo FNV leden werkzaam in de kinderopvang hebben massaal ingestemd met het bereikte principe akkoord voor de sector. 97 procent van de stemmers volgden het positieve advies van de bond. CAO De nieuwe cao loopt van 1 mei 2010 tot en met 31 december Werknemers ontvangen in die periode een loonsverhoging van 1,25 procent per 1 mei 2010 en 1,0 procent per 1 mei Daarnaast zijn er onder andere afspraken gemaakt over werkgelegenheid, scholing en werk/privé-balans. Tijdens deze cao-periode wordt tevens onderzoek gedaan naar een individueel keuzebudget voor alle werknemers. Zo n budgetsysteem biedt werknemers de gelegenheid om zelf de arbeidsvoorwaarden te kiezen die passen bij de levensfase waarin zij verkeren. De Unie Ook de leden van vakbond de Unie hebben zeer positief gereageerd op de nieuwe afspraken. De CAO zal op 8 juni bekrachtigd worden als ook de andere bonden en de werkgevers instemmen. Persoonlijk scholingsbudget De Unie-leden hebben ook opmerkingen gemaakt over de inhoud van de afspraken. Zo vindt men het een gemiste kans dat er geen persoonlijk scholingsbudget is afgesproken. Dat past volgens sommige leden beter in een meer persoonlijk arbeidsvoorwaardenpakket. De leden beschouwden de arbeidsvoorwaardenwinkel met meer eigen keuzes over arbeidsvoorwaarden als een groot pluspunt. Electriciteit vormt groot risico Beschikt uw bedrijfspand over een goed aangelegde en werkende elektrische installatie? Loop een rondje door het pand van uw organisatie en check deze goed! Nodig hier desnoods een externe deskundige voor in. Voldoen uw elektrische installaties aan de NEN 3140? Deze norm geldt voor elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 volt. Ook is het onderhoud van de installatie belangrijk. Uw bestuurder moet de installaties periodiek laten onderhouden door een erkend installateur. Slecht Uit onderzoek door een grote verzekeraar blijkt dat 20% van de bedrijfsbranden in ons land ontstaat door slechte installaties. Dus werknemers loop eens met een bewuste blik door u werkomgeving. Ouders gaan meer betalen Nieuwe uurtarieven In de praktijk betekent het dat een gezin met een minimuminkomen vanaf euro per maand duurder uit is dan nu. Voor de hoogste inkomens gaat het om een extra bedrag van 54 euro per maand. Ieder jaar worden de prijzen van kinderopvang opnieuw geïndexeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met jaarlijkse loonverhogingen en de consumentenprijsindex. Voor 2011 is besloten om de uiteindelijke tarieven naar beneden af te ronden. Hiermee hoopt de minister de tekorten niet verder te laten oplopen. De tarieven zijn als volgt: Dagopvang: was 6,25 in 2010, wordt 6,36 in 2011 Buitenschoolse opvang: was 5,82 in 2010, wordt 5,93 in 2011 Gastouderopvang: was 5,- in 2010, wordt 5,09 in 2011 Meer kinderen, meer kosten De behoefte aan kinderopvang is de laatste jaren enorm gegroeid. Gingen in 2005 nog kinderen naar de opvang. Afgelopen jaar waren dat er al Twee jaar geleden bleek er een tekort van 1,2 miljard euro aan te komen, maar door ingrepen van het kabinet (lagere toeslag en meer geld beschikbaar stellen) werd geprobeerd het tekort in te dammen. Toch gaat de kinderopvang ook dit jaar 50 miljoen euro meer kosten dan verwacht. (Bron, Ministerie van OCW, 11 juni 2010) Pagina 3

4 Jaarverslag OR Surplus Zorg 2009 Afscheid José Boxelaar Directeur Zorg regio 2 nam op 6 juli afscheid van de OR Surplus Zorg. We hebben haar toen bedankt voor haar inzet in het reorganisatietraject van de thuiszorg. We hebben haar veel success gewenst. Wat doet de O.R. nog meer? De OR geeft voorlichting aan b.b.l. leerlingen over de ondernemingsraad. Op 11 mei 2010 was het weer zover. De informatie die we gegeven hebben ging over het doel van de OR-ren waarom er een OR is. We hebben ook nog informatie gegeven over de CAO. Nieuwsgierig geworden kijk ook een keer op intranet bij jou op kantoor Pagina 4 Jullie zijn natuurlijk benieuwd wat de ondernemingsraad in 2009 gedaan heeft. De PR commissie van de ondernemingsraad zal proberen dit in een kort verslag aan jullie te presenteren. Waar hebben wij het t afgelopen jaar druk mee gehad? Aanbesteding Natuurlijk was de aanbesteding van de Hulp Bij Huishouding voor Surplus de Markenlanden een grote klus waar wij bijna het gehele jaar mee bezig zijn geweest. De OR heeft gedurende het gehele traject de aanbesteding met de gevolgen voor de medewerkers bewaakt en waar nodig zijn ook wij op de barricades gegaan. We zijn naar de verschillende bijeenkomsten geweest en hebben daar geprobeerd de medewerkers te ondersteunen met de vragen die zij hadden. We denken dat we hierin geslaagd zijn en voor de medewerkers toch een steuntje in de rug zijn geweest. Audits Zoals jullie weten vinden er binnen de stichting regelmatig audits plaats, zowel extra- als intramuraal. Ook de Ondernemingsraad ontkwam hier niet aan. De audit is goed verlopen. Tussentijdse verkiezingen Verder hebben wij tussentijdse verkiezingen gehouden, omdat er een aantal zetels leeg kwamen doordat een aantal leden wegens privè of werkomstandigheden besloten te stoppen met de OR. Fijn, dat de zetels weer opgevuld werden. De verkiezingen kwam op de schouders van de PR commissie en de ambtelijk secretaresse terecht. De ondernemingsraad is blij met zo n achterban als jullie. Wie is die achterban denk je? Dat ben jij als lezer van de FORsur(e)+. Dat ben jij als je werkt voor SURPLUS. Jullie hebben veel vertrouwen in de OR. De OR tracht samen iets te kunnen bereiken en betekenen voor jullie. De o.r. Harmonisatie Verder kwamen aan bod: de harmonisatie van regelingen binnen de stichting, dit i.v.m. de ondernemingsovereenkomst, hier heeft de sociale commissie zich voornamelijk mee bezig gehouden. VGWM Ook de bouw binnen Surplus wordt op de voet gevolgd door de OR.. Dit wordt met name bijgehouden door de VGWM commissie. Zij zijn ook druk geweest met de RI&E s. Financiën De financiële commissie heeft zich gebogen over een hoop cijfers, met name de kaderbrief, de begrotingen en de jaarrekeningen zijn scherp en kritisch bekeken. DB Het Dagelijks Bestuur heeft de vergaderingen en de Overlegvergaderingen met de bestuurder scherp bewaakt en in goede banen geleid. Cursussen De gehele OR is naar een 2- daagse cursus geweest, waar we geleerd hebben hoe we aan informatie konden komen en onze nieuwe strategie leerden uit te zetten. Verder is de financiële commissie ook nog naar een cursus gegaan. Zij hebben daar veel van opgestoken. Medezeggenschapsmiddagen 3x per jaar ontmoeten alle ORen van de stichting elkaar en wisselen met elkaar ervaringen uit en bespreken we waar iedere OR mee bezig is, maar ook de onderwerpen die voor ons allemaal van belang zijn. Bij deze bijeenkomsten wordt 1x per jaar de Raad van Bestuur PR en Achterban mag (moet) meedenken, mee praten, en mee beslissen met de bestuurder. En dat allemaal voor jullie die zoveel vertrouwen in ons hebben. We willen natuurlijk ook beter worden, dus als er onderwerpen zijn waar we over na moeten denken horen we het graag. We zijn bereikbaar via mail op: uitgenodigd. Aanvragen Verder heeft de OR instemming- en adviesaanvragen behandeld voor de volgende onderwerpen waarvoor instemming en advies zijn gegeven: Instemming: - wijziging diensttijden Zorgkruispunt de Werve - vervallen proeftijd en aanloopschalen - regeling Stagebeleid - regeling Studiefaciliteiten - toelichting calamiteitenverlof bij ziekte in het gezin en kortdurend zorgverlof - toelichting hoe om te gaan met afwezigheid in verband met bezoek aan tandarts, specialist - privacyreglement personeelsdossiers Advies: - begroting 2009 Surplus Zorg regio! en de Werve - integratie extramurale zorg Zorgkruispunt de Werve in thuiszorg Surplus de Markenlanden - integratie opleidingen van Surplus Zorg - juridische fusie Stichting Huize de Werve en Surplus Zorg. Informatie Willen jullie over al deze zaken waar de OR mee bezig is geweest uitgebreidere informatie, dat kan natuurlijk. Jullie kunnen het jaarverslag nalezen op de intranetsite onder de button van de ondernemingsraad. Ons mail adres is:

5 Vraag en antwoord Roosters Ik heb een contract voor 15 uur per week in de thuiszorg. Mag mijn werkgever van mij eisen dat ik deze uren verdeel over 5 dagen? Werktijden De werktijden worden over het algemeen in onderling overleg vastgesteld. De vraag is dan ook of bij het sollicitatiegesprek duidelijk is gemaakt dat de werknemer geen 5 dagen per week meer wilde werken. Uiteindelijk heeft de werkgever het laatste woord en kan hij zich bijvoorbeeld beroepen op het feit dat 5 dagen werken per week (3 uur per dag) rooster technisch het gemakkelijkste is. Nachtzorg Wat is een verzorgingshuis aan beveiliging verplicht voor medewerkers in de nachtdienst? Veiligheid De werkgever is verplicht de veiligheid van zijn werknemers Stagiaire Hallo allemaal, Ik ben Siham Hamdoune en ik ben 22 jaar. Ik volg de opleiding verzorgende IG, en ik loop stage bij Surplus de Markenlanden. En het bevalt me erg goed. Op dinsdag 25 mei heb ik een ondernemingsraad vergadering bijgewoond. Dit was voor mij de eerste keer dat ik zo n vergadering heb gevolgd. Wij hebben eerst een rondleiding gekregen bij Sancta Maria. Het gebouw vond ik erg mooi en ruim. Vervolgens zijn wij naar een andere locatie gegaan. Bij de ondernemingsraad worden er punten bespreekbaar gemaakt die voor de organisatie van belang zijn. Ik heb de ondernemingsraad als zeer aangenaam ervaren. Ik ben goed opgevangen. Als ik vragen had dan mocht ik deze stellen. Verder wil ik iedereen bedanken voor de openheid en het leerzame moment die ik heb mogen ervaren. te waarborgen. Dan kun je in de nachtdienst bijvoorbeeld denken aan een portier die zorgt dat er geen mensen van buitenaf kunnen binnenkomen, maar ook aan een goedwerkend alarmsysteem dat in geval van nood gebruikt kan worden. Daarnaast is het belangrijk in het kader van Kwaliteitswet Zorginstellingen dat de werkgever de norm voor verantwoorde zorg vastlegt en handhaaft. Wat verantwoorde zorg is, zal per situatie verschillen, afhankelijk van de complexiteit van zorg die de bewonersgroep vraagt. Het kan dus zijn dat één verzorgende in de nachtdienst op 45 (laagcomplexe) bewoners voldoende is in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Blijft over dat er voldoende opvang moet zijn in geval van calamiteiten en dat de werkgever de veiligheid van de medewerker moet waarborgen. In het geschetste geval zou ik zeggen dat een goed werkende nachtpieper, een portier of bewaker en de OR Surplus Zorg wil iedereen erop attenderen dat zij eens in de 2 weken vergaderen, dit gebeurt op een aantal locaties binnen Surplus. Uit de RI&E s is gebleken dat wij als OR Surplus Zorg niet genoeg bekendheid hebben bij onze achterban, daar willen wij natuurlijk graag verandering in brengen. Op 25 mei hebben wij de interne vergadering gehad op het Antonius Abt in Terheijden, daar hebben we tijd vrij gemaakt voor een inloop voor de medewerkers. Achterban kijkje nemen Dit willen we vaker gaan doen, zo kan de achterban eens een kijkje komen nemen bij de OR Inloop OR garantie dat in geval van nood iemand snel ter plekke kan zijn. (achterwacht). Het minimum is wat de werkgever moet verzorgen. (Bron: TVV maart 2010) Toewijzing vakantiedagen Mag mijn afdelingshoofd zomaar zonder overleg een voorjaarsvakantie op de dienst inplannen, ook al heb je die aangevraagd? Je mag toch zelf bepalen wanneer je vakantie neemt? De werkgever mag niet eigenstandig, zonder dat de werknemer hiermee akkoord is, vakantiedagen toewijzen. Uitzondering hierop is een collectieve vakantieperiode. Dit kan in een CAO zijn afgesproken, of de werkgever kan dit, overigens alleen met instemming van de OR of personeelsvertegenwoordiging, zelf vaststellen. Die collectieve vakantie geldt dan in principe voor alle personeelsleden (die onder de afspraak vallen). en eventueel vragen stellen aan ons. Wij hopen dat tijdens volgende inlopen de opkomst wel wat hoger is, dus collega's van Surplus Zorg als je wat te vragen en/of te melden hebt zien we jullie graag een keer tijdens onze interne vergadering. Volgende inloop Op 10 augustus vergaderen we in Antonius Abt. Ook daar is de achterban welkom om van tot uur binnen te lopen tijdens onze interne vergadering. Let op de flyers op de betreffende locaties!! Jullie collega's van OR Surplus Zorg Zorg Zorg kan verwijzen naar: 1. Zorg; bekommernis om. Bekommernis om gezondheid - Bekommernis om een grote diversiteit van zaken als politiezorg, water; waterschap. - Sociale bekommernis; zie bijvoorbeeld Maatschappelijk werk, of bemoeizorg. 2. De zorg voor kinderen, ouderen. 3. Je ergens zorgen over maken; je afvragen of iets wel goed verloopt. Gezegde over twee betekenissen van dit begrip: Je moet niet zorgen over, maar zorgen voor. (Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie) Het heden straalt als het licht van de maan heel duidelijk om morgen te vergaan Want dan is morgen heden en heden verleden en dan zal de toekomst uit een nieuw licht bestaan... Sloop Op 6 juli startte de officiële sloop van verpleeghuis Sancta Maria en het verzorgingshuis Huize Zeven -bergen. Werkbezoeken De OR heeft pas geleden werkbezoeken afgelegd aan Fendertshof en Surplus Zorg (oude Sancta). Het zijn prachtig mooi huiselijk aandoenende gebouwen. Ze stralen sfeer en tegelijkertijd luxe uit. Pagina 5

6 Harmonisatie binnen Surplus Welzijn Welzijnswerk vaak eerste slachtoffer bij bezuinigingen Iedereen lijkt het erover eens dat het welzijnswerk van onschatbare waarde is voor de samenleving. Ook als preventie tegen grote problemen zoals vandalisme en misdaad. Maar als er bezuinigd moet worden, wordt het welzijnswerk vaak het eerste slachtoffer. Terwijl preventie veel goedkoper is dan het oplossen van de ellende achteraf. Als onderhandelaar probeer ik voortdurend aan te tonen dat gemeenten zichzelf ernstig tekort doen als ze bezuinigen op welzijnswerk. Dan doe je altijd meer dan onderhandelen, je denkt mee over beleid. Vooral bij reorganisaties en fusies is dat belangrijk. Dan heb je invloed en kun je directe voordelen voor werknemers behalen. Welzijnswerk is essentieel voor onze samenleving en voorkomt veel ellende en kosten. Gemeenten doen zichzelf tekort als ze daarop bezuinigen! Omdat de fusie tussen Vertizontaal, Merites, de Markenlanden, Welzijn Etten-Leur en Blitz al enige tijd een feit is willen ondernemingsraad en directie binnen Surplus Welzijn een groot aantal zaken harmoniseren. Dit moet echter goed bekeken worden want dit gaat niet zonder slag of stoot. Donkere bezuinigingswolken Thema-bijeenkomst Op 7 juli heeft de OR van Surplus Welzijn een themabijeenkomst gehouden met de directeur, Bertus van Loon, en Anton van Mansum, lid van de Raad van Bestuur van Surplus. Het thema was de bezuinigingsgolf die zich voor de komende jaren aandient en hoe Surplus Welzijn hier het beste op kan anticiperen. Prioriteitenlijst Er is door de ondernemingsraad en de directie een prioriteitenlijst opgesteld met daaraan gekoppeld een tijdspad wanneer het een en ander gerealiseerd moet worden. Op de prioriteitenlijst staan: *vakantieverlof *functie-indeling *VOG verklaring met daaraan gekoppeld een klachtenregeling *ziekteverzuim *studiemogelijkheden *wervings- en selectiebeleid *gedragscode *doorwerken na 65 jaar Deze prioriteitenlijst zal doorlopen tot begin Als u als medewerker van Surplus Welzijn vragen of opmerkingen heeft over harmonisatie horen wij dat graag van U. Reiskosten Inmiddels zijn de reiskosten al geharmoniseerd en geëvalueerd. Grote versnippering Welzijnswerk is per gemeente georganiseerd. Dat heeft voordelen: die zitten dicht op het directe werk. Het nadeel is dat kennis over welzijnswerk versnipperd raakt en het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Er zijn ruim drieduizend verschillende instellingen en er werken zo n mensen. En dan heb je soms ook nog verschillende locaties binnen één instelling. Vitaal en kansrijk op de arbeidsmarkt Het gaat mij om het totale arbeidsvoorwaardenpakket van de werknemer. Dat is meer dan een procent salaris erbij. We proberen werknemers beter uit te rusten voor deze veeleisende sector. Zodat ze niet opbranden en leeggezogen worden. Wij werken aan vitaliteit en een betere positie op de arbeidsmarkt. Zo hebben we een speciaal fonds ingesteld, waaruit werkgever en OR trainingen kunnen financieren. Met dat fonds zorgen we er ook voor dat medewerkers elke vijf jaar betaald loopbaanadvies krijgen. Meidert van den Berg, AbvaKabo Pagina 6 Bezuinigingen Allereerst werd gezamenlijk vastgesteld dat de informatie over de bezuinigingen (hoeveel, wanneer, waarop?) nog maar mondjesmaat binnen komt. In de diverse collegeakkoorden worden wel aankondigingen gedaan, maar nog weinig concreets genoemd. In de meeste gemeenten wordt 2011 een overgangsjaar. Gemeenten zullen de nullijn hanteren. Dit betekent niet dat er voor Surplus Welzijn dan niks verandert, want ook dat betekent al achteruitgang. Maar de grote klappen gaan toch vooral in 2012 en daarna komen. In Breda heeft het nieuwe college in haar kaderbrief al wel concrete zaken genoemd die zij wil schrappen op het gebied van welzijn. Dit overigens zonder hier met Surplus Welzijn vooraf overleg over te voeren. Het Bredase college lijkt zich hiermee vooral af te willen zetten tegen zaken die door het vorige college zijn geïntroduceerd. Aanpak De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe Surplus Welzijn de te verwachten bezuinigingen op welzijn gaat opvangen en hoe we als organisatie overeind kunnen blijven. Hoe zorg je dat er voldoende kwaliteit in je organisatie blijft zodat je een belangrijke en vitale partner van gemeenten en andere instellingen kan blijven? Het is belangrijk om als organisatie nu al in te spelen op de kansen die na de magere jaren weer zullen ontstaan en te zorgen dat je dan klaar bent om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het is daarbij essentieel om goed te kijken naar het personeelsbestand. Kansen Zowel de OR als de directie menen dat er veel kansen liggen op het gebied van welzijn in combinatie met zorg. Wat dat betreft moeten we de unieke mogelijkheden die Surplus ons biedt veel beter gaan benutten en uit gaan dragen. Ook moet er gekeken worden hoe Surplus Welzijn strategische allianties kan aangaan met andere partijen om te zorgen dat je samen sterk staat tegenover gemeenten en er minder afhankelijk van wordt. Personeel voorop De OR wil met deze opgaven heel actief meedenken en haar eigen rol en verantwoordelijkheid oppakken. Daarbij staat voor de OR het belang van het personeel natuurlijk voorop. De OR heeft de afspraak gemaakt dat ze nog voor de zomervakantie een aantal uitgangspunten met de directie zal vaststellen. Om dit goed onderbouwd te doen zal de OR ook extern advies inwinnen en ook vanuit de organisatie zijn alle suggesties en opmerkingen meer dan welkom.

7 Arbeidsvoorwaarden werkgroep Back to the core-business was mijn idee toen de werkgroepen van de Ondernemingsraad samengesteld werden. ARBO is te lang van de agenda verdwenen in alle fusiedrukte. Terug naar het hart van het ORwerk, terug naar noodzakelijke voorwaarden waar werk aan moet voldoen. Dus kozen Herman Voesenek en Fons Maas voor deelname in de arbeidsvoorwaardenwerkgroep, the A- team. We zijn geen van beiden zonder ervaring, maar relatief nieuw in de Ondernemingsraad moesten we toch even uitzoeken waar we zouden beginnen. ARBO omvat het hele spectrum van Aangepast werk tot Zwanger en bovendien de sluiting van het laatje in je bureau. Op dit laatste gaan we ons overigens niet concentreren, dat mag je zelf met je leidinggevende bespreken. Wat wel voor de hele organisatie belangrijk en verplicht is, is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Surplus Welzijn is samengesteld uit vier fusiepartners: Markenlanden Welzijn, Vertizontaal, Merites, Welzijn Etten-Leur en Blitz. Bij elk van deze partners moet in het verleden iets op schrift zijn gesteld over ARBOonderwerpen, en bij de partners met een wat groter aantal werknemers moet een RIE zijn. Herman en Fons zijn aan het speuren naar deze informatie uit het verleden om inzicht te krijgen in de arborisico s die toen aanwezig waren. We willen nagaan in hoeverre deze risico s wel of niet verholpen zijn, en aandringen op een nieuwe RIE. De OR heeft invloed bij de voorbereidingen, dus als we gekke dingen tegenkomen willen we aandringen op nader onderzoek. Toen we dan ook in het arbojaarverslag van Surplus lazen dat de arboarts van Surplus aan Welzijn adviseert een RIE te laten maken en we daarna vernamen dat P&O Welzijn een RIE plant in het najaar, verscheen bij Herman en Fons een grote grijns op het gezicht. We love it when a plan comes together :) Net als in de film kunnen we voor jullie in actie komen als we een oproep krijgen. Omdat het actie is vanuit de Ondernemingsraad is het nodig dat het niet alleen een verzoek voor jezelf is (ja, daarvoor moet je toch weer naar je leidinggevende) maar moet het gaan over iets uit het arbospectrum dat een groep(je) medewerkers betreft: werken in ruimtes zonder daglicht, zo veel bloot staan aan agressie dat je team alle motivatie verliest, of last hebben van wegvliegende voorwerpen (serieus, dit staat in het arboportaal). OR Surplus Welzijn De huidige OR bestaat nu uit 8 leden: Nico Rijven, voorzitter en COR-lid Ben Joosse, vice-voorzitter Herman Voesenk, lid Marijke Wiskerke, lid Gerard van Jaarsveld, lid Tonnie Joxhorst, lid Fons Maas, lid Nic van Kampen, lid en COR-lid Jeanne Brands, Ambtelijk Secretaris Werkgroepen OR Surplus Welzijn Personeel: Marijke Wiskerke/Nic van Kampen/Gerard van jaarsveld ARBO: Fons Maas/Herman Voesenek Financiën: Ben Joosse/Nic van Kampen/ Tonnie Joxhorst Organisatie: Gerard van Jaarsveld/Nico Rijven/Tonnie Joxhorst PR/Achterban: Marijke Wiskerke/Ben Joosse/Nico Rijven We zijn te bereiken: Jeanne Brands (AS) Nico Rijven (vz) Hittestress Voor vakantiegangers mag het zomerse weer wel aangenaam zijn, mensen die in de hitte moeten werken, kunnen er aardig last van krijgen. Bij het speciale meldpunt dat FNV Bondgenoten op 30 juni opende, zijn inmiddels bijna zeshonderd klachten binnengekomen. Elf keer werd zelfs melding gemaakt van een ziekenhuisopname door de hitte.,,hittestress is een serieus probleem'', concludeert de vakbond uit het grote aantal meldingen. De meeste mensen klagen over concentratieverlies door de hitte. Maar zij maken ook melding van jeuk of huidirritatie en flauwvallen. Veel OR-lid wandelt naar Rome klachten komen uit de detailhandel. (Bron: OR-Rendement van 21 juli 2010) Ook op sommige werkplekken van Surplus Welzijn was het niet te harden tijdens de hitte. Maar ontstond er toen ook hittestress? Laat het de OR weten. Wandeling Rome OR-lid Gerard van Jaarsveld vertrok op zaterdag 12 juni te voet naar Rome. Maanden aan voorbereiding gingen hieraan vooraf. Momenteel heeft hij er al meer dan 700 km op zitten. Dat is ruim 1/3 van het totaal. Als hij met dit tempo doorloopt is hij veel te vroeg in september op zijn eindbestemming: het Collosseum in Rome. Het gaat hem heel goed ondanks de hitte. Pagina 7

8 Stelling: Een RI&E is een (digitale) checklist die u inzicht geeft in de risico s in uw bedrijf. Inzicht in de risico s is een eerste stap op weg naar goede arbeidsomstandigheden. Door de arbeidsrisico s te inventariseren krijgt u snel inzicht in de situatie en kunt u zien waar verbeteringen in uw onderneming nodig zijn. Het uitvoeren van een RI&E is één van de onderdelen in de Arbowet. (Bron: is een uitgave van de Medezeggenschapsorganen Surplus De redactie bestaat uit: Frances van Zwieten (Zorg) Miranda van Zundert (KO) Nico Rijven (Welzijn) Postbus AA Zevenbergen (Bron: Mijn Rendement Jr3 nr 6/7 juni-juli 2010) Voorlopig mailadres: Octopus Paultje had toch gelijk met het WK, zou hij ook de toekomst van Surplus kunnen voorspellen??? Klachtenregeling medewerkers De COR constateerde onlangs dat er geen klachtenregeling voor medewerkers voor heel Surplus bestaat. Begin juni heeft de COR hierover een uitvoerig gesprek gehad met hoofd P&O. De verwachting is dat er vóór 1 oktober een concept klachtenregeling voor medewerkers ligt. Enkele uitgangspunten in deze van de COR zijn: Advies aanvragen COR Verzuim onder de duim? Een onafhankelijke commissie moet de klacht in behandeling nemen. Met name de samenstelling van deze commissie moet de medewerkers vertrouwen geven. De klachtenregeling m,oet een eerlijke procedure nastreven teneinde de belangen van alle partijen gelijk te stellen en vertrouwelijk met de klacht om te gaan. Even voorstellen April 2010 Samenwerkingsconvenant met Elisabeth. Positief advies uitgebracht. Fusie met Zorgburo Stip. Positief advies uitgebracht. Mei 2010 Jaarrekening Surplus: positief advies. Juli 2010 WenS en vastgoedbeleid: positief advies met diverse opmerkingen. Van links naar rechts: Frances van Zwieten (Zorg), Anja Kooke (Zorg), Corrie v.d. Goorbergh (ambt secr), Nic van Kampen (Welzijn), Miranda van Zundert (KO), Leny van Boheemen (Zorg), Ietje van Son (Comfort), Els Jacobs (Zorg), Nico Rijven (Welzijn) Pagina 8

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, vicesecretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Voor u ligt het Jaarverslag van de Ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

De OR competentiescan

De OR competentiescan De OR competentiescan 17 april 2012 Helen Hol Benjamin van der Waart FNV Formaat Zelfstandig trainingsbureau in Woerden 70 professionals met diverse specialiteiten: Trainers Coaches van groepen en individuen

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal Communicatiemateriaal ACE ARNHEM/ACHTERHOEK/LIEMERS Communicatiemateriaal V 1.0 27-01-2017 Inhoudsopgave Programma 3 Mail werkplekbegeleiders 4 Flyer werving medewerkers 5 Mail gast-medewerkers 6 Tekst

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 In aanvulling op het cao-akkoord van 13 juni 2017 hebben partijen in de periode van 3 juli t/m 8 september de volgende aanvullende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Mevrouw, mijne heren, Hierbij stellen wij u in kennis van onze visie op en onze voorstellen voor de komende CAO-onderhandelingen.

Mevrouw, mijne heren, Hierbij stellen wij u in kennis van onze visie op en onze voorstellen voor de komende CAO-onderhandelingen. Postbus 241 2260 AE Leidschendam T 070 4440 680 F 070 4440 684 E info@vvvf.nl W www.vvvf.nl FNV Bondgenoten t.a.v. mevr. C. J. Th. Boonstra CNV Vakmensen t.a.v. de heer R.A.J. van Riezen Vakvond De Unie

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2015

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Voorwoord... 3 Algemeen... 3 - Taken van de Ondernemingsraad... 3 - De bevoegdheden van de OR... 4 o Informatierecht... 4 o Adviesrecht... 4 o Instemmingsrecht...

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg werkt! Opleidingsmodule Coachend Leidinggeven Tweedaagse cursus voor alle leidinggevenden: voorlieden, objectleiders en rayonleiders. De cursus wordt op

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten Slaap lekker Samenvatting van tips en handvatten Waar lig jij als ondernemer wakker van? Kan een werkgever altijd alles zeggen? Medewerker kan alles zeggen en als het niet bevalt: ziek Oplossing was: alleen

Nadere informatie

Collega s. Nummer

Collega s. Nummer Nummer 2 2016 Collega s Het is al weer een tijdje geleden, maar hierbij de 2 de editie van het OR bulletin van dit jaar. Dit keer kunnen jullie lezen hoe de Radenavond is verlopen, hoe de ROOR bijeenkomst

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Notitie. Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Notitie. Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012 Aan Bestuurders Van Marian Mons, Adviseur Juridische Zaken, Adviesgroep Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 1 juni 2011 0302738730 Onderwerp

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

PAUZE >> na pauze vervolg alleen voor leden vakbonden AGENDA. 1. Status bijeenkomst. 2. Situatie in de sector. 3. Verloop onderhandelingen

PAUZE >> na pauze vervolg alleen voor leden vakbonden AGENDA. 1. Status bijeenkomst. 2. Situatie in de sector. 3. Verloop onderhandelingen AGENDA 1. Status bijeenkomst 2. Situatie in de sector 3. Verloop onderhandelingen 4. Voorstellen werkgevers / toelichting 5. Reacties & discussie PAUZE >> na pauze vervolg alleen voor leden vakbonden 6.

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 kinderdagverblijf & bso ZieZaZo Nieuwsbrief juli 2013 In deze nieuwsbrief: algemeen (kdv + bso) * herindeling ZieZaZo en tuin * personeelsnieuws * kinderopvangtoeslag: indexering maximum uurtarieven kinderopvang

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt

Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt Notulen 15-06-2016 Aanwezig: Bram, Ruben, Anneke, Peter, Annelies, Jelle, Anne-Jan, André V, André K, Pim, Gepke en Jan Steven Afmelding: Leo, Zoë, Bente en Sybolt Punt 1. Opening Jelle opent de vergadering.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie