Sociaal. jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal. jaarverslag"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2010

2 Voorwoord Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de mensen en medewerkers van Aktief centraal. Het jaarverslag geeft, in de breedste zin van het woord, een inkijkje in onze organisatie, formuleert doestellingen en laat zien wat de concrete resultaten zijn. Met vriendelijke groet, Gerry Berndsen Directeur / Bestuurder Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

3 4 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

4 Hoofdstuk 1: Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5

5 Hoofdstuk 1: Maatschappelijk verantwoord ondernemen Aktief is met vestigingen in Winterswijk, Groenlo, Gendringen en Doetinchem veruit het grootste kringloopbedrijf in de Achterhoek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk met ons kringloopbedrijf verbonden. Aktief is in de loop der jaren hecht verankerd in de gemeenschap. De inwoners van de diverse plaatsen weten de winkel wel te vinden en ook van elders komen mensen om iets speciaals van hun gading te vinden. Door onze webshop hebben wij letterlijk klanten vanuit de hele wereld. Inwoners uit de Achterhoek kunnen goederen zelf komen brengen naar de grotere vestigingen of wij halen het bij de mensen thuis op. Aktief is een leerplek voor mensen die een zinvolle daginvulling zoeken omdat ze tijdelijk buiten het arbeidsproces staan. Daarmee wordt niet alleen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, het geeft ook structuur en voorkomt dat mensen in een sociaal isolement belanden. We doen ons best om er voor te zorgen dat mensen weer met plezier aan het werk gaan. Er weer bij horen betekent dat mensen zich ontwikkelen en positiever zijn. Dat verhoogt de kansen op betaald werk en de positie op de maatschappelijke ladder Mens, milieu en maatschappij staan centraal bij Aktief. Betrokkenheid en idealisme kunnen echter alleen de ruimte krijgen als er een gezonde financiële basis is. Een zakelijke exploitatie van de onderneming is dan ook de basis. Missie Kringloopgroep Aktief is een zelfstandige maatschappelijke onderneming, die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik van goederen en materialen en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstoffen. Visie De missie wordt gerealiseerd door het in stand houden van het kringloopbedrijf op basis van maatschappelijk ondernemerschap. Aktief wil een stabiele en betrouwbare partner zijn voor externe partners als gemeenten, sociale instellingen, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en milieugerelateerde bedrijven. 6 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

6 Hoofdstuk 2: De organisatie 7

7 Hoofdstuk 2: De organisatie De organisatie Stichting Aktief Een meer gedetailleerd beeld 8 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

8 Iedere afdeling wordt geleid door een unithoofd. Binnen elke vestiging overleggen de unithoofden regelmatig over alle raakvlakken van de afdelingen. Verder is er periodiek overleg tussen de unithoofden van alle vestigingen. Aktief heeft voor elke functie een door de Raad van Toezicht en ondernemingsraad vastgestelde functiebeschrijving. Er zijn drie specifieke en één generiek competentieprofiel vastgesteld. Het generieke profiel is in de hele organisatie hetzelfde. De specifieke profielen zijn afgestemd op de werkzaamheden die bij een bepaalde functie horen. Aan het begin van elk jaar wordt met elke werknemer een functioneringsgesprek gehouden dat schriftelijk wordt vastgelegd. Ter voorbereiding ontvangt de werknemer het evaluatieformulier met daarbij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Aktief kent twee salaristabellen, namelijk de BKN tabel (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) en, van oudsher nog, de ambtenarentabel. Nieuwe werknemers worden ingeschaald conform de BKN tabel. Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

9 10 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

10 Hoofdstuk 3: Ondernemingsraad 11

11 Hoofdstuk 3: Ondernemingsraad De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Aktief en komt op voor hun belangen. In april 2010 is de ondernemingsraad begonnen aan een nieuwe zittingstermijn. De raad bestaat uit vijf personen. Naast haar eigen overleg voert zij periodiek overleg met de directie en eens per jaar met de Raad van Toezicht. Het dagelijks bestuur en de directie komen regelmatig bijeen. In 2010 werden onder andere de volgende zaken met de ondernemingsraad besproken: de wijziging van de Arbodienst. de notulen van het MT en de RvT. het financiële verslag de toelichting op de financiële kwartaaloverzichten. grotere investeringen zoals de verbouwing Doetinchem. de uitkomst van de controle van de belastingdienst. het installeren van camera s in verband met de veiligheid van de medewerkers. de wijzigingen in het handboek personeel. de wijziging samenstelling directie. Op het verzoek van de ondernemingsraad om een training te volgen is positief gereageerd. 12 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

12 Hoofdstuk 4: De medewerkers 13

13 Hoofdstuk 4: De medewerkers Aktief telde eind vorig jaar 176 medewerkers. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen in loondienst en medewerkers die op een andere wijze een bijdrage leveren aan ons kringloopbedrijf Vestiging: Medewerkers FTE Medewerkers FTE Doetinchem 64 38, ,0 Groenlo 43 18, ,9 Gendringen 16 10, ,6 Winterswijk 53 25, , , ,1 Aantal medewerkers en FTE per vestiging ultimo 2010 In 2010 zijn drie vaste medewerkers begonnen en hebben drie vaste medewerkers Aktief verlaten. Vier medewerkers hebben hun 12,5 jaar jubileum gevierd. Verdeling naar geslacht Bij Aktief worden mensen voorbereid op hun volgende carrièrestap. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan dit een stap zijn naar regulier werk, een SW-bedrijf, een opleiding, een re-integratieproject of naar arbeidsbemiddeling. In de tabel op pagina 15 staat de uitstroom in Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

14 Medewerkers FTE Loondienst 3 2,2 Uitzendkracht 2 1,4 Vrijwilliger 26 10,8 Gemeente Doetinchem 5 2,6 Hameland 34 20,3 Gemeente Oost Gelre 2 0,4 Radar 2 1,1 Stagaires 9 3,4 Wedeo 5 3,7 Andere instanties 6 1, ,0 Uitstroom 2010 Alle medewerkers Werknemers Aktief Leeftijdscategorie: man vrouw man vrouw 25 jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal Gemiddelde leeftijd 45,9 44,1 47,1 42,6 Leeftijdsopbouw medewerkers Als gevolg van demografische ontwikkelingen kampt ook Aktief met vergrijzing onder het medewerkersbestand. Wij besteden extra aandacht aan deze ontwikkeling. We proberen oudere werknemers optimaal inzetbaar te houden. Op die manier wordt voorkomen dat kennis en ervaring verloren gaan. Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

15 De samenstelling van de groep medewerkers verschilt per vestiging. Zoals te zien is in de onderstaande grafieken. Medewerkers Doetinchem (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 6) Medewerkers Groenlo (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 6) 16 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

16 Medewerkers Gendringen (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 6) Medewerkers Winterswijk (exclusief tijdelijke medewerkers genoemd in hoofdstuk 5) Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

17 Aalten 8 Gaanderen 1 Terborg 5 Barchem 1 Gendringen 5 Tolkamer 1 Beek 1 Groenlo 11 Ulft 4 Beltrum 2 Haaksbergen 3 Varsseveld 3 Borculo 1 Hummelo 1 Wehl 1 Bredevoort 1 Lichtenvoorde 15 Winterswijk 33 Didam 1 Neede 3 Zeddam 1 Dinxperlo 1 Rekken 1 Zelhem 3 Doetinchem 42 Ruurlo 2 Zevenaar 1 Eibergen 17 s-heerenberg 2 Zutphen 1 Etten 1 Silvolde 3 Woonplaats medewerkers Er wordt sinds 2009 flink geïnvesteerd in cursussen en opleidingen voor de leidinggevenden. Dit heeft er toe geleid dat de kwaliteit van onze interne organisatie flink is versterkt. Op dit moment wordt die expertise doorgegeven aan de overige medewerkers van Aktief. Wij willen een organisatie zijn met een transparante communicatie waar medewerkers zich thuis voelen. 18 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

18 Hoofdstuk 5: De goederenstroom 19

19 Hoofdstuk 5: De goederenstroom In 2010 werd door Aktief ruim ton gebruikt huisraad gescheiden. Dat gebeurt volgens het principe De ladder van Lansink, vernoemd naar de politicus Ad Lansink die deze werkwijze en afvalverwerkingsmethode introduceerde. Binnengebrachte goederen worden verdeeld over drie schijven: 1. Winkel 2. Componenten 3. Afval In de winkel worden de verkoopbare goederen verkocht. Onder componenten vallen alle recyclebare goederen zoals metalen, porselein, kleding, kunststof maar ook hout en vloerbedekking en zelfs frituurvet voor het produceren van biobrandstof. De componenten worden gerecycled op een wijze die zo min mogelijk schadelijke effecten meebrengt voor het milieu. Door de afvalscheiding bedraagt ons hergebruikpercentage maar liefst 83%. Dit betekent dat er uiteindelijk slechts 17% van de ruim ton naar de verbrandingsoven gaat. In bijlage 1 staat een overzicht van de hoeveelheden en de verwerkingsmethoden van de verschillende componenten. In bijlage 2 is een persbericht opgenomen over de effecten van Aktief op het reduceren van de CO2 uitstoot. Het scheiden van de verschillende stromen gebeurt deels door mensen die in dienst zijn bij Aktief en deels door medewerkers die tijdelijk bij ons werken. Verwerkte hoeveelheden Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

20 Hoofdstuk 6: Samenwerkingen op sociaal vlak 21

21 Hoofdstuk 6: Samenwerkingen op sociaal vlak In de samenleving staat maatschappelijk verantwoord ondernemen de laatste jaren volop in de belangstelling. Bij Aktief is dit vanaf de oprichting van onze stichting in 1983 al een vanzelfsprekendheid en neemt de mens met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt binnen ons bedrijf een speciale plek in. Door de veranderende samenleving wordt onze rol op dit terrein steeds belangrijker. Aktief heeft inmiddels een jarenlange band opgebouwd met: 1. De Achterhoekse gemeenten 2. Hameland en Wedeo 3. Doeteam 4. Reclassering Nederland 5. Raad voor de kinderbescherming 6. Halt Nederland 7. Tactus 8. LSG-Rentray 9. Stichting Oldenkotte 10. SIZA Dorp groep 11. Scholen 1. De Achterhoekse gemeenten De gemeenten Aalten/Dinxperlo, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk bieden ons de mogelijkheid invulling te geven aan onze twee doelstellingen om mens en milieu centraal te stellen. Door de brede opzet van Aktief (wij accepteren alles behalve chemisch afval, bouw- en sloopafval en groenafval) zijn wij in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan een gezonde wereld in de toekomst maar ook een bijdrage aan de waarde van de mens van nu. Om de samenwerking met de gemeenten op sociaal vlak meer inhoud te geven zijn wij in 2009 een pilot gestart met de gemeente Doetinchem. Dit project heeft inmiddels een structurele status. Vanaf 2011 wordt op dezelfde wijze samengewerkt met de gemeente Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. 22 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

22 Gemeente Doetinchem: In 2010 is er een samenwerkingsverband met de sociale dienst van de gemeente Doetinchem gestart. De kenmerken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn: De wederzijdse verplichting voor het aanbieden en aannemen van cliënten. Het werkinhoudelijk begeleiden van de cliënten door de vestigingsleidsters en unithoofden van Aktief. Het begeleiden van allerlei andere zaken gebeurt door de klantmanager van de gemeente. De klantmanager is enkele dagdelen aanwezig bij Aktief. De cliënt houdt zich aan werkafspraken die Aktief kent voor alle medewerkers. Partijen brengen over en weer geen kosten in rekening (gemiddeld betaald de gemeente bij andere bedrijven tot euro per cliënt voor een traject). Er treedt geen verdringing op voor cliënten van SW bedrijven. Verslaglegging vindt plaats middels evaluatieformulieren en door registratie op de participatieladder. De participatieladder is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en dus ontwikkeld voor en door gemeenten. Dit betekent dat dit instrument is toegesneden op de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke werkvloer. De ladder kent zes niveaus: niveau 6 betaald werk betaald werk zonder ondersteuning (bijvoorbeeld: baan met arbeidscontract, zzp er, ondernemer) niveau 5 betaald werk met ondersteuning betaald werk met ondersteuning (bijvoorbeeld: werk met aanvullende uitkering van gemeente of UWV, werk met externe begeleiding, werk en tegelijk een inburgeringcursus) niveau 4 onbetaald werk onbetaald werk (bijvoorbeeld: werk met behoud van uitkering, stage, vrijwilligerswerk) niveau 3 deelname aan georganiseerde activiteiten deelname aan georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld: cursus of opleiding, actief verenigingslid) niveau 2 sociale contacten buitenshuis sociale contacten buitenshuis (bijvoorbeeld: bezoeken van buren en vrienden, incidenteel deelnemen aan activiteiten) niveau 1 geïsoleerd levend geïsoleerd levend (bijvoorbeeld: vereenzaamd, alleen internetcontacten) Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

23 De vestigingsleidsters en de unithoofden begeleiden de cliënten werkinhoudelijk, de gemeentelijke klantmanager zorgt voor alle andere begeleiding. Cliënten worden tevoren ingedeeld op een trede van de participatieladder. De cliënten die bij ons binnenstromen zitten meestal op niveau 2. In 2010 hebben 33 cliënten uit de gemeente Doetinchem deelgenomen aan dit re-integratietraject. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat 48% van de mensen binnen 1 jaar doorstroomt naar regulierwerk/opleidingen/arbeidsbemiddeling en dat slechts 13% het traject heeft verlaten. 2. Hameland en Wedeo Wij werken samen met de sociale werkplaatsen Hameland en Wedeo. In 2010 werden door deze bedrijven 73 medewerkers bij ons geplaatst waarvan een deel gedetacheerd. 3. Doeteam Winterswijk (865 uur in 2010) Dit team werkt voor bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze categorie zijn de bestaande voorzieningen ontoereikend. Het gaat om mensen met een problematische thuissituatie, alcohol- en/of drugsproblemen of cliënten met een detentieverleden. Voor deze mensen zijn het opdoen van structuur en dagritme, het leren samenwerken met anderen en het opdoen van sociale vaardigheden belangrijke speerpunten. 24 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

24 4. De Raad voor de Kinderbescherming (3.189 uur in 2010) Plaatst jongeren bij Aktief die met de politie in aanraking zijn komen 5. Reclassering Nederland (4.807 uur in 2010) Aktief maakt het mogelijk voor mensen met een taakstraf om deze bij ons te verrichten. 6. Halt Nederland (82 uur in 2010) Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, krijgen de keus tussen een gang naar de de Officier van Justitie of naar Bureau Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder in aanraking te komen met het Openbaar Ministerie. Aktief biedt de jongeren hiertoe de mogelijkheid. 7. Tactus Verslavingszorg (171 uur in 2010) Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. Zij bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus plaatst mensen met een verslaving bij Aktief die een taakstraf hebben. 8. LSG-Rentray (713 uur in 2010) Een jeugdzorgorganisatie. Vanaf de diagnose nemen de medewerkers van LSG-Rentray de regie en verzorgen zij aaneengesloten trajecten voor elke jongere. Dat betekent meer helderheid en continuïteit in de hulpverlening en behandeling. Met als einddoel een terugkeer van de jongere in de samenleving. 9. Stichting Oldenkotte (493 uur in 2010) Na instemming van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad hebben wij enkele jaren geleden de medewerkers van Groenlo en Winterswijk de vraag voorgelegd of wij mensen met een TBS-maatregel een kans moeten bieden om weer een volgende stap te maken bij hun terugkeer in de maatschappij. Onder strikte voorwaarden en heldere afspraken over de begeleiding en uitsluiting van zedendelinquenten is in overleg met onze medewerkers besloten deze groep een kans te bieden. Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

25 10. Siza Dorp Groep / Stichting Sara Om een zo breed mogelijke klantenkring te bereiken zetten wij een deel van het winkelaanbod op onze website. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in onze eigen vestigingen. Het laatste stapje, het plaatsen op onze website, gebeurt door cliënten van de Siza Dorp Groep. Dit zijn mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Zij plaatsen en verwijderen de producten op onze website. Deze medewerkers zijn bijzonder enthousiast. Tijdens een bezoek werd door een cliënt de trotse uitspraak gedaan; We werken nu voor een écht bedrijf. 11. Scholen Wij vinden het belangrijk om in contact te staan met jonge mensen en scholen. Op die manier laten wij ook aan scholieren zien wat we doen en wat onze rol in de samenleving is. Om dit te bereiken geven wij voorlichting aan leerlingen van diverse scholen, zoals het Metzo College, Almende College, A.O.C. Oost, Rietveld College en het Graafschap College. In 2010 hebben 425 leerlingen bij ons een kijkje in de keuken genomen. In 2010 heeft een aantal enthousiaste leerlingen van het Marianum uit Lichtenvoorde, samen met enkele medewerkers van Aktief, een bijzonder leuke modeshow in Groenlo gepresenteerd. De leerlingen hebben kleding, schoenen en accessoires laten zien die je in de kringloopwinkel kunt kopen. Het publiek kon genieten van casual kleding maar ook van kleding waarmee je op elk schoolgala de blits maakt. Op Youtube staat onder modeshow kringloop Aktief de film van deze bijzondere happening. Aktief biedt leerlingen de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage bij ons te lopen. Op die manier werden er in 2010 zo n stage-uren bij Aktief gemaakt. 26 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

26 Hoofdstuk 7: Cursussen en opleidingen 27

27 Hoofdstuk 7: Cursussen en opleidingen Scholing is belangrijk en moet aansluiten bij de wensen van de organisatie en de mogelijkheden van de medewerker. De cursussen en opleidingen die medewerkers volgen zijn op te splitsen in drie onderdelen namelijk: 1. Opleidingen op het gebied van de goederenstroom 2. Opleidingen op het gebied van het begeleiding van mensen 3. De algemene opleidingen. 1. Opleiding op het gebied van de goederenstroom Van de ton goederen die wij in 2010 ontvingen werd 82,6% hergebruikt. Vervolgens werd een selectie gemaakt tussen wat nog bruikbaar is voor de verkoop en wat niet. Voor het maken van de juiste keuzes is het van belang dat medewerkers weten waar vraag naar is en wat de nieuwste (retro)trends zijn. Na deze selectieronde moet een marktconforme prijs worden vastgesteld. Ook dat vraagt om aandacht en vakkennis. Om deze werkzaamheden goed te kunnen verrichten bieden wij praktijkcursussen aan. Vier keer per jaar wordt een groep van ongeveer 20 medewerkers bijgeschoold op het gebied van het herkennen van goederen. De cursisten zijn zowel medewerkers met als zonder een arbeidsovereenkomst. 2. Opleidingen op het gebied van het begeleiden van mensen Mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt worden geplaatst door de gemeentelijke sociale dienst en sociale werkvoorzieningen Wedeo en Hameland. Een deel van de mensen die instromen zit in een problematische situatie. Het vergt vaak een extra inspanning om nieuwkomers te laten wennen aan basale zaken als op tijd komen, werken tot de pauzes, regels met betrekking tot roken en mobiel bellen. Met elke tijdelijk medewerker wordt een intakegesprek gehouden. Afhankelijk van de plaatsende instelling worden onderwerpen besproken van huisregels tot de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. De ontwikkelingsgesprekken worden daarna periodiek gehouden. Speciaal voor de begeleiding van deze categorie instromers hebben onze vestigingsleiders en unithoofden de afgelopen jaren een incompany training Coachend leiding geven gevolgd. Deze trainingen richten zich specifiek op: Leiding / verantwoordelijkheid en initiatief nemen; Delegeren en controleren; Luisteren en vragen stellen om te weten wat er echt aan de hand is; Verslaglegging en consequenties uitvoeren. 28 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

28 3. Algemene opleidingen Naast de bovenstaande opleidingen hebben onze medewerkers cursussen en trainingen op andere gebieden gevolgd: BHV cursus (11 personen); BHV ploegleider (2 personen); Veilig hijsen met een kraanwagen (6 personen); Artikelherkenning (20 personen); Omgaan met agressie (17 personen); Heftruckcursus (15 personen). Naast alle opleidingen die Aktief aan medewerkers aanbiedt is Aktief ook een door ECABO gecertificeerd leerbedrijf en door het kenniscentrum handel erkend arbeid kwalificerende assistent leerbedrijf. Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

29 30 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

30 Hoofdstuk 8: Gezondheid en veiligheid 31

31 Hoofdstuk 8: Gezondheid en veiligheid Het percentage ziekteverzuim was met 8,25 % in 2010 hoog en werd nadelig beïnvloed door een aantal langdurig zieken. Als we die categorie buiten beschouwing laten komen we uit op 3,87%. In 2010 had 60% van de ziekmeldingen betrekking op een kort verzuim van maximaal tien werkdagen. We willen dit verder terugdringen door te traceren of achter kortverzuim meer zit dan alleen de melding. Minder ziekteverzuim moet er bovendien toe bijdragen dat er minder vaak noodgedwongen geschoven moet worden met medewerkers om belangrijke functies, taken en processen binnen ons bedrijf te continueren. In 2010 is, na goedkeuring van de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad, het protocol aangepast en werken we vanaf 2011 samen met een andere Arbo Dienst. RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) In 2009 zijn de twee BHV-ploegleiders begonnen om per vestiging een RI&E op te stellen. Sinds 2010 heeft iedere vestiging een door een gecertificeerd bedrijf goedgekeurde RI&E. Er zitten nog wel enkele verbeterpuntjes in. In december 2010 werd er voor het eerst een brandoefening gehouden. Om de medewerkers bewust te maken van de risico s volgen dit jaar zestig mensen een zogeheten toolboxmeeting. De eerste meeting heeft een algemeen karakter, de tweede meeting is werkplekgericht en wordt jaarlijks herhaald. Aktief beschikt over de vereiste milieuvergunning. In 2010 zijn bij een brandweercontrole alle gebruikersvergunningen getoetst en werd vastgesteld dat Aktief aan alle wettelijke eisen voldoet. 32 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

32 Hoofdstuk 9: De mening van... 33

33 Hoofdstuk 9: De mening van... In dit hoofdstuk laten we anderen aan het woord. Wat vinden die van Aktief? We hebben hiervoor de mening gevraagd aan: 1. Onze klanten 2. Onze medewerkers 3. Sociale dienst gemeente Doetinchem 4. Sociale dienst gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk 5. Hameland 6. Wedeo 1. De mening van onze klanten: Wat heerlijk winkelen In 2010 hebben 783 mensen een enquête ingevuld. Uit de enquête komt onder andere naar voren dat we een grote groep klanten hebben die regelmatig onze winkels bezoekt. 89% van de klanten is tevreden over het aanbod en 87% vindt dat we klantvriendelijke medewerkers hebben. Het totaalcijfer dat we krijgen van onze klanten is maar liefst een 7,9. 2. De mening van de ondernemingsraad: Wij vertegenwoordigen niet alleen werknemers De ondernemingsraad van Aktief is begonnen in 2002, voortgekomen uit de medewerkersraad en bestaat uit vijf leden. Per april 2010 functioneert de ondernemingsraad in deze samenstelling: Tonnie Waalders voorzitter vestiging Doetinchem Lex van Santen secretaris vestiging Doetinchem Ria Mol lid vestiging Winterwijk Gerrit Hengeveld lid vestiging Winterswijk Agnes Nahuis lid vestiging Groenlo Tijdens de vergadering van 21 april, waarin de leden werden geïnstalleerd, was er een verzoek naar de directie voor een externe notulist en werd de behoefte uitgesproken voor een ondernemingraad gerelateerde cursus. Beide punten zijn door de directie geaccepteerd, tevens is afgesproken met de directie dat er om de 6 weken een informeel overleg is tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingraad en de directie om op deze wijze voeling met elkaar te houden. 34 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

34 De cursus heeft medio 2010 plaatsgevonden, een training georganiseerd door het bedrijf Vitamee, en is door de leden als zeer positief ervaren. Het unieke van de ondernemingsraad van Aktief is dat het niet alleen de betaalde werknemers vertegenwoordigd, maar ook opkomt voor de belangen van de vrijwilligers en mensen die gedetacheerd zijn. Er zijn ook nog andere doelgroepen actief die we niet vertegenwoordigen maar wel onze aandacht verdienen. Naast de betaalde krachten, zijn er de volgende groepen werkzaam bij Aktief. Mensen gedetacheerd via de sociale dienst van gemeenten, Hameland, Wedeo en andere instellingen die soms, met enige begeleiding, een prima werkplek vinden in een beschutte omgeving, en die zich zeer betrokken met het werk tonen. Vrijwilligers, een unieke groep van zeer betrokken mensen, die vaak ook een eigen vakgebied hebben en zo het kringloop hergebruik een extra push geven. Mensen geplaatst vanuit de gemeenten voor een werkervaringplek. Deze mensen moeten vaak weer opnieuw arbeidsritme opdoen, vaak beginnen ze dus voor enkele uren per week hetgeen geleidelijk uitgebreid wordt, vaak doen ze het heel goed, wat Aktief ook een goed gevoel geeft, vooral als ze doorstromen naar regulier werk of als ze in vervolgtraject geplaatst worden. Stagiaires, bijvoorbeeld op het kantoor, of leerlingen van diverse scholen die bij ons een maatschappelijke stage volgen, gaan na hun stage met een ander gevoel naar huis, Aktief is dus meer dan een kringloop. Twee bijzondere groepen zijn de jeugdreclassering die op zaterdagen goed werk verrichten onder andere opruimen en schoonmaken, en taakstraffers die vaak als collega s hun taakstraf bij ons voldoen en zo hun opgelegde maatschappelijke straf bij Aktief inlossen. Samen met onze mensen in loondienst is Aktief een bijzonder bedrijf met deze doelgroepen. Er zijn niet veel ondernemingraad gerelateerde vragen geweest vanuit het personeel. Vanuit de directie is er onder andere advies/instemming gevraagd voor de volgende punten: Wijzing van de Arbodienst en nieuwe regels betreffende de ziekmeldingen. De ondernemingsraad is hiermee akkoord, maar wil wel medio 2011 een overzicht van de verwachte resultaten van de nieuwe regels. Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

35 Het plaatsen van camera s in de winkels in verband met veiligheid van het personeel bij onder andere intimidatie of een overval. De ondernemingsraad is hiermee akkoord, maar wil wel dat de instructie kassapersoneel wordt aangevuld met hoe personeel moet omgaan met intimidatie en wat te doen bij een overval. Vanuit de ondernemingsraad zal een kleine commissie dit uitwerken, en tevens de bestaande instructie kritisch doorlichten, het concept resultaat zal aan de directie, de vestigingleiders en de unithoofden winkel worden voorgelegd. Namens de ondernemingsraad T. Waalders L. van Santen 3. De mening van de sociale dienst gemeente Doetinchem: De resultaten zijn gelet op de doelgroep zeer positief! Succes Kringloop Aktief Op 16 juni was er een werkbezoek van gemeente Doetinchem aan Kringloop Aktief. Wat maakt Kringloop Aktief zo n mooi model voor gemeente Doetinchem? Op verzoek van dhr. G. Berndsen hierbij een opsomming van redenen door Erna van den Heuvel (klantmanager) en Erik Lensink (beleidsmedewerker WI). Naast de goede milieudoelen voor hergebruik en beheersing van de afvalstroom biedt Kringloop Aktief een mooie kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers kunnen vrijwel drempelloos instromen. De werksoorten zijn heel divers, waardoor veel mogelijk is in ervarend leren. Mensen kunnen zowel binnen als buiten werken, met of zonder klant contact, op een sorteerafdeling of in de reparatie. Mensen leren structuur aanbrengen en dat is wat ze zelf ook vaak nodig hebben. Baanvaardigheid en competenties als op tijd komen, samenwerken, persoonlijk functioneren in relatie tot leiding, collega s of klanten, taalvaardigheid en fysieke belasting kunnen ontwikkeld worden in de praktijk. Belangrijk daarbij is dat mensen fouten mogen maken, die zijn er om van te leren. De werkplekken lenen zich voor activering, participatie, een bijdrage in praktijkdiagnose en interne en externe doorstroom. 36 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

36 Al 48 mensen kwamen vanuit gd binnen bij Kringloop Aktief, waardoor de samenwerking kans heeft gehad te groeien. De resultaten zijn zeker gelet op de geplaatste doelgroep zeer positief. Hieronder zijn de resultaten naar participatietrede op de ladder (1 t/m6) in beeld gebracht. Categorieen resultaat regulier werk (6) 6 regulier werk met ondersteuning (5) 5 arbeidsbemiddeling (4) re-integratietraject (3) 1 ander participatietraject (2) 1 diagnose (2) 2 zorgtraject (1) 11 opleiding 1 urenuitbreiding actieve deelname 14 voortijdige beeindiging 4 uitkering beeindigd 1 wsw indicatie 2 Totaal 48 Het denken in participatietredes is ook het denken in ontwikkeling. Er worden dan ook persoonlijke ontwikkelplannen gemaakt. Mooi is dat voor sommigen ook de kans is geweest intern naar een betaalde functie in het kader door te groeien. Maar ook de opstap naar een ander re-integratietraject is bevredigend als mensen uit isolement komen. Kringloop Aktief denkt mee in de ontwikkeling; het is niet de bedoeling plaatsingen steeds opnieuw te verlengen. Wel dient er nog gezocht te worden naar oplossingen voor mensen die ook na langere tijd niet naar trede 6 kunnen uitstromen, er zijn kansen in de Wet Werken naar Vermogen.. Er is aangegeven ook als voorbeeld te willen dienen voor andere werkgevers; Kringloop Aktief kan voor hen het voorbeeld of voortraject zijn voor het in dienst nemen van personeel. Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

37 Ook waar geen directe uitstroom is bereikt, kan het traject veel informatie opleveren. Een plaatsing in de praktijk leert en confronteert vaak vele malen beter dan een gesprek in de spreekkamer. Kringloopbedrijf stelt zich op als werkgever en vraagt geen begeleidingsbudget. Wel biedt een klantmanager van WI actieve begeleiding door 3 maal per week een werkvloerbezoek. Dit heeft tot een voor de gemeente vrij unieke samenwerking gezorgd die haar vruchten afwerpt in: zeer korte lijnen, helderheid en directe afstemming met en naar de klant, overleg met collega klantmanagers. In de praktijk zijn werkafspraken en gedragsregels ontwikkeld waar ook voor ieders veiligheid en helderheid op dag 1 voor getekend wordt. De groep is een belangrijk aspect in de ontwikkeling. Deelnemers begrijpen elkaar, vangen elkaar op maar spreken ook elkaar aan. Dit werkt motiverend en soms ook heel praktisch door het uitlenen van een deodorant of het onderling helpen bij representativiteit in de winkel door kleding of wat opmaaktips. En tenslotte ook niet onbelangrijk, de sfeer is goed! Bijlage: Stukje voor Nieuwsbrief Mimie nodigt Otwin uit! Tijdens de hoosbui op 16 juni bracht wethouder Otwin van Dijk een werkbezoek aan Kringloop Aktief aan de Gildenstraat 43 te Doetinchem. Dit bedrijf verwerkt maar liefst ton afval per jaar, oftewel het gewicht van 8400 volgeladen auto s. Veel van de goederen worden hergebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten. Een deel komt direct weer in de winkel terecht en is voor iedereen te koop. Denk daarbij aan: boeken, platen, kleding, meubels, fietsen, etc. Kortom, allemaal bruikbare èn vaak ook grappige artikelen voor weinig. Bij de Doetinchemse vestiging werken ongeveer 60 mensen. Een deel in loondienst, een deel via Wedeo èn een groep mensen met behoud van uitkering in een participatiebaan. De participatiebanen zijn bedoeld als een eerste opstap in het re-integratietraject. Tot nu toe hebben 48 mensen deelgenomen aan zo n traject en inmiddels stroomden al 11 mensen door naar een betaalde baan. Ruim 20 mensen hebben een vervolg stap elders gemaakt om bijvoorbeeld ervaring op te doen of scholing te volgen. Veertien mensen zijn momenteel actief via een participatiebaan. 38 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

38 Eén van hen is Mimie. Mimie werkt vooral op de afdeling waar serviesgoed en kleding verkocht wordt. Ze vertelt de wethouder dat ze zich eerst met grote tegenzin gestuurd voelde, maar inmiddels niet meer weg wil. Kom maar een dag meewerken, kun je ervaren hoe leuk het is, nodigt ze Otwin uit. Mogen we u ook uitnodigen eens een kijkje in de winkel te nemen? En wilt u ook een participatiebaan, ga dan in gesprek met uw klantmanager. 4. De mening van de sociale dienst gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk: De klanten voelen zich, door de professionele aanpak, serieus genomen Samenwerking Stichting Aktief en Sociale Dienst Oost Achterhoek Aanleiding Een groot deel van ons klantenbestand is laag geschoold en heeft daarnaast (medische) klachten en/ of andere beperkingen. Deze klanten zijn vanuit hun huidige situatie erg moeilijk direct te bemiddelen naar betaalde arbeid. Als dit lukt, blijft bovendien het afbreukrisico erg groot door een groot uitvalpercentage. De heer Berndsen van de Stichting Aktief heeft ons benaderd om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Aktief heeft werkplekken en bovendien een ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze klanten zouden bij Aktief voorbereid kunnen worden op de voor hen geldende volgende stap in het re-integratieproces. De werkzaamheden bij Aktief bieden sommigen van hen een zinvolle dagbesteding en anderen een opstap richting regulier werk. Na een aantal voorbesprekingen met Aktief en de gemeente Doetinchem, die naar volle tevredenheid al een samenwerking met Aktief was aangegaan, is de samenwerking op 1 januari 2011 van start gegaan. Samenwerking en resultaten Binnen de Sociale Dienst Oost Achterhoek is een medewerker aanspreekpunt voor de klanten Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

39 die geplaatst zijn bij Aktief. Deze medewerker voert startgesprekken met de klanten en fungeert daarna als contactpersoon voor de klant en de medewerkers van Aktief. De directe aansturing op de werkplekken wordt gedaan door de unithoofden van Aktief. Zij bespreken de klanten en hun voortgang regelmatig met de contactpersoon van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. We merken dat dit een goede manier van werken is. De klanten voelen zich, door deze professionele aanpak, serieus genomen en maken al snel deel uit van het team bij Aktief. Dit heeft het positieve gevolg dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun taken. Daarnaast hebben klanten die vanuit Aktief een betaalde baan vinden een aanzuigende werking. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Ook voor klanten die minder betrokkenheid voelen en minder gemotiveerd zijn, is de huidige werkwijze goed. Er zijn duidelijke afspraken die voor iedereen helder zijn. De positieve resultaten binnen deze groep zijn tweeledig. Zo is er een groep die als ze bij Aktief aan de slag moeten hun heil liever elders, in een betaalde baan, zoeken en een groep die vanuit het team groeien in motivatie. Sinds 1 januari 2011 zijn geleidelijk 31 klanten gestart bij Aktief. Van deze groep zijn al 5 klanten via werk of opleiding uitgestroomd uit de uitkering. In totaal zijn 4 klanten voortijdig gestopt met het traject. Afhankelijk van de reden is hieraan een vervolg gegeven met een verlaging van de uitkering. Omdat sommige klanten echt niet in staat bleken om de werkzaamheden vol te houden, zijn er 3 doorgestroomd naar een andere vorm van begeleiding. De overige 19 klanten zijn nu nog bij Aktief aan het werk. Het grootste deel van de groep die nu heeft deelgenomen, was zonder de mogelijkheid bij Aktief aangewezen geweest op een ander traject. Uitgaande van een gemiddelde prijs van 1250 euro per kwartaal heeft de Sociale Dienst Oost Achterhoek met de plaatsingen bij Aktief bijna euro bespaard aan re-integratiekosten. Dit is, in combinatie met de prima resultaten, een goede reden om de samenwerking met Aktief volop te blijven voortzetten. Michiel Huisman Sociale Dienst Oost Achterhoek. 40 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

40 5. De mening van Hameland Mensen vergroten hun arbeidsvaardigheden en belastbaarheid, krijgen meer zelfvertrouwen SAMEN-WERKEN met AKTIEF. Al jaren werkt Hameland, sociale werkvoorziening voor de Oost-Achterhoek, samen met Aktief. Mensen, met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vinden bij Aktief een goede werkplek om weer deel te nemen aan de maatschappij en werkritme op te bouwen. Aktief biedt de mensen een passende functie op een van de vele afdelingen, zoals kantine, winkel, vervoer/transport en inname/sloop. Mensen werken bij Aktief, met behoud van uitkering, aan persoonlijke leerdoelen. Mensen doen werkervaring op, vergroten hun arbeidsvaardigheden en belastbaarheid. Unithoofd van Aktief en consulent van Hameland werken nauw met elkaar samen om de medewerker zo goed mogelijk te begeleiden en te ontwikkelen. Er heerst een hele prettige werksfeer, een goede sfeer om te leren. Op een prettige, laagdrempelige wijze leren mensen weer wat belangrijk is als het gaat om werken. Alle aspecten krijgen de aandacht; ziekteverzuim, uitvoering van taken en opdrachten, samenwerken, op tijd komen, afspraken nakomen en natuurlijk werksfeer en werkplezier. Mensen krijgen meer zelfvertrouwen, meer verantwoordelijkheid, kortom leren wat nodig is om een betaalde baan te vinden of te blijven werken als vrijwilliger. Mensen werken voor een bepaalde tijd bij Aktief, variërend van een half jaar tot 2 jaar, veelal met een goed resultaat. Dan kan zijn doorstromen naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever of een blijvende functie als vrijwilliger bij Aktief. Werken bij Aktief is dus werken aan werk maar ook werken aan je eigen mogelijkheden. Aktief biedt ook de mogelijkheid voor WSW medewerkers van Hameland om te werken op detacheringbasis en zich verder te ontwikkelen. Een speciale groep mensen kan bij Aktief terecht voor een taalstage voor mensen die taallessen volgen en hun inburgering nog moeten behalen. Het unithoofd heeft dan extra aandacht voor de Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

41 taalontwikkeling. Zij krijgen bij Aktief alle ruimte om in een veilige en vertrouwde werkomgeving zich de Nederlandse taal meer eigen te maken. Aktief biedt mensen een goede opstap naar werk of een vrijwilligersfunctie. Thea Flapper Consulent, re-integratie Hameland. 6. De mening van Wedeo: Voor iedere medewerker is er een plek om zijn kwaliteiten te gebruiken Werken bij Aktief. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw werken Aktief en Wedeo samen. Wedeo detacheert vanaf die tijd personeel bij Aktief via verschillende regelingen. De medewerkers van Wedeo werken onder andere bij Aktief in de winkel, bij de inname en als bijrijder. Er werken op dit moment zestien medewerkers van Wedeo bij Aktief. Vijf medewerkers zijn werkzaam in de vestiging in Gendringen en elf medewerkers werken vanuit de vestiging in Doetinchem. In het verleden hebben we ook een aantal medewerkers gedetacheerd gehad bij de vestiging in Winterswijk. De medewerkers worden op de werkvloer goed ingewerkt en voor iedere medewerker is er een passende werkplek waar de medewerker zijn kwaliteiten kan gebruiken om het werk gedaan te krijgen. Ook worden de medewerkers van Wedeo getraind waar nodig. Denk hierbij bijv. aan het behalen van een heftruckcertificaat of de training artikelenkennis. Wat opvalt is dat de medewerkers met veel plezier en over het algemeen langdurig bij Aktief werken. Dit vertaald zich in het ziekteverzuim van de medewerkers die bij Aktief zijn gedetacheerd. Het ziekteverzuim in 2010 was ongeveer 6%. Dit is voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een prima percentage. Vanuit Wedeo willen we ook in de toekomst graag met Aktief samen werken. Ik weet zeker dat ik dan ook namens de medewerkers van Wedeo spreek die bij Aktief werken. Marcel van Waardenburg Wedeo 42 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

42 Hoofdstuk 10: De toekomst 43

43 Hoofdstuk 10: De toekomst Kringloopbedrijf Aktief is veruit het grootste kringloopbedrijf in de Achterhoek en stevig verankerd in de samenleving. De inwoners weten onze kringloopwinkels prima te vinden. Aktief is een dynamisch kringloopbedrijf dat met de tijd mee gaat. Onder meer door een eigen webshop met klanten uit heel Nederland en zelfs het buitenland. Aktief, ook online verrassend goed, is onze slogan. Het kringloopbedrijf is een onderneming die op een zakelijke financieel verantwoorde wijze wordt geëxploiteerd. Dat vormt de solide basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waarin mens en milieu centraal staan. De ijzersterke speerpunten die ook naar de toekomst toe onlosmakelijk met Aktief verbonden zijn. 44 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

44 Bijlagen 45

45 Bijlage 1: Overzicht inzamelhoeveelheden en verwerkingsmethoden Stichting Aktief Groep Jaaroverzicht 2010 Periode: januari t/m december Plaats Ingezameld aantal kg Aantal aansl. Ingezameld aantal kg p. aansl. Gestort aantal kg Gestort aantal kg p. aansl. Hergebruik aantal kg Hergebruik aantal kg p. aansl. % herg. Vestiging Doetinchem Doetinchem , , ,18 80,65 Oude IJsselstreek , , ,80 84,10 Totaal , , ,06 82,22 Vestiging Winterswijk Aalten-Dinxperlo , , ,02 85,03 Winterswijk , , ,25 80,76 Totaal , , ,53 83,05 Vestiging Groenlo Oost Gelre (Groenlo) , , ,80 84,71 Berkelland , , ,81 82,26 Totaal , , ,07 82,63 Totaal Aktief , , ,26 82,55 Overzicht inzamelhoeveelheden en verwerkingsmethoden 2010 A - hout Na inzameling wordt het onbehandelde A- hout aan een controle onderworpen en gaat vervolgens naar de spaanplaatindustrie. Hier wordt het hout verwerkt tot spaanplaat.. B - hout Vezelplaten, gelamineerd hout, afval van vensters en deuren, kasten, stoelen en ander B- hout, worden ingezameld om verkleind en ontijzerd te worden. Daarna wordt het verwerkt tot vezels. Deze worden vervolgens gebruikt als een hoogwaardige secundaire brandstof in gespecialiseerde installaties zoals kalkovens, cementovens, hoogovens en ( Bio ) energiecentrales. Metalen Metaalafval wordt gesorteerd en opnieuw gebruikt als grondstof in de metaalverwerkende industrie. 46 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

46 Glas Glas wordt na verwerking opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe glasproducten. Papier/Karton Na de inzameling worden papier en karton gecontroleerd en gesorteerd. De gesorteerde fractie wordt in balen geperst. Deze worden verkocht aan de papierverwerkende industrie. Puin/ porselein Na de inzameling worden puin en porselein verkleint en toegepast als fundatie in de (wegen) bouw. Textiel en vloerbedekking Na de inzameling worden textiel en vloerbedekking verkleint, bewerkt en verwerkt tot een secundaire brandstof voor industriële ovens, waaronder de cementfabrieken van ENCI in Maastricht. Hierdoor worden veel minder fossiele brandstoffen verbruikt, wat ons milieu ten goede komt. Per jaar wordt een besparing van ca ton CO2 gerealiseerd. Frituurvet Frituurvet en de frituurolie krijgen een interessant tweede leven! Een deel wordt verwerkt tot biobrandstoffen, waardoor het voor bepaalde toepassingen niet nodig is om minerale brandstoffen te gebruiken. Biobrandstoffen hebben als grote voordelen, boven minerale brandstoffen, dat ze veel minder CO2-uitstoot opleveren (bekend van het broeikaseffect) en dat zij geen vervuiling veroorzaken (door fijnstof uit de uitlaat). Een ander deel van de oliën en vetten is, na zeer grondige bewerking, geschikt voor industriële verwerking. Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

47 Bijlage 2: Persbericht CO2 reductie P E R S B E R I C H T Kringloop Aktief verwarmt woningen ACHTERHOEK- Als eerste kringloopbedrijf in de regio maakt het Achterhoekse kringloopbedrijf Aktief inzichtelijk hoe groot de milieubijdrage is. Door de komst van een rekenmodel van TNO is het nu eindelijk mogelijk om exact te berekenen hoe groot onze bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot is. zegt directeur Gerry Berndsen. Door het sorteren en het hergebruik van ton ingezamelde goederen ontstaat er minder afval en wordt de levensduur van de verschillende goederen verlengd. Eén ton ingezamelde goederen komt overeen met één ton minder CO2 uitstoot, zegt Berndsen. Op basis van een door TNO ontwikkeld rekenmodel komt naar voren dat de door Aktief bespaarde hoeveelheid CO2 gelijk is aan de uitstoot voor het verwarmen van woningen gedurende één jaar! De berekening staat op onze site 48 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

48 Bijlage 3: Raad van Toezicht per 31 december 2010 Dhr. H. Rouwmaat, voorzitter ad interim Mvr. M. Frank (per 28 juni 2010) Dhr. J. Freriks (per 28 juni 2010) Dhr. R. Lubbers (afgetreden op 1/1/2011) Dhr. A. Peppelman (per 28 juni 2010) Dhr. N. Verhoeven Directie / bestuur Dhr. G. Berndsen Dhr. W. Stoel Management Team Mvr. G. Pastoor Mvr. H. Floors Dhr. W. Stoel Dhr. G. Berndsen (voorzitter) Ondernemingsraad per 21 april 2010 Dhr. T. Waalders (voorzitter) Dhr. L. van Santen (secretaris) Mvr. A. Nahuis Mvr. R. Mol Dhr. G. Hengeveld Sociaal jaarverslag Stichting Aktief

49 Colofon Ontwerp Typotekst, Almelo Fotografie Daniël Hoitink, Aalten Tekst G. Berndsen Drukwerk Reggedruk, Rijssen Papier Gedrukt op FSC gecertificeerd papier Afwerking Reggedruk, Rijssen 50 Sociaal jaarverslag Stichting Aktief 2010

50 Aktief Groep Gildenstraat BL Doetinchem T (0314) F (0314) E I

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 1

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 1 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 1 VOORWOORD Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de medewerkers van Stichting Aktief centraal. Het verslag benadrukt het belang dat Aktief hecht aan haar voornaamste kapitaal:

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 VOORWOORD Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de medewerkers van Stichting Aktief centraal. Het verslag benadrukt het belang dat Aktief hecht aan haar voornaamste kapitaal:

Nadere informatie

soc iaal Jaar ver slag 2 0 1 3

soc iaal Jaar ver slag 2 0 1 3 soc iaal Jaar ver slag 2 0 1 3 inl eiding het voor woord 2 Sociaal Jaarverslag 2013 Stichting Aktief Beste lezer, In dit sociaal jaarverslag staan de medewerkers van Stichting Aktief centraal. Het verslag

Nadere informatie

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart.

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. De uitdaging voor 2014 is het winkeloppervlak te vergroten,

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Overheid j. gemeente Oost Gelre

Overheid j. gemeente Oost Gelre Convenant Detacheren Partijen: ^ Berkeiland lïj GEMEENTE i HAAKSBERGEN Aalten' Overheid j Oost Gelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Si Winterswijk hier allen rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 213 DOELSTELLINGEN het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen het bieden van structureel werk, zowel betaald

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CO2 impact kringloopbedrijven

CO2 impact kringloopbedrijven CO2 impact kringloopbedrijven CO2 besparing gerealiseerd in 2014 door Stichting Aktief Dhr. G. Berndsen Gildenstraat 43 7005 bl Doetinchem Tel. 0314330980 g.berndsen@aktief-groep.nl Samenvatting Met 1

Nadere informatie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie BASISMOBILITEIT Raadsinformatie 15 april 2014 Definitie De mogelijkheid voor alle inwoners van de regio om zich zelfstandig tegen een redelijk tarief te verplaatsen Onderzoek Wat zijn de karakteristieken

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2014 Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle MISSIE het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 1 LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 2 Voorwoord Op 31 augustus 2012 is De Zaak van Ermelo BV opgericht als sociale onderneming en leerwerkbedrijf,

Nadere informatie

Kringloop. Jaarverslag 2012. Zeist Driebergen-Doorn. Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer

Kringloop. Jaarverslag 2012. Zeist Driebergen-Doorn. Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer Kringloop Zeist Driebergen-Doorn Jaarverslag 2012 Inhoud missie de cijfers en de centen het milieu de mensen de medewerkers Er uit halen wat er in zit. Er uit halen........

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Datum: Correspondentienummer: Besluit: 19 juli 2011 RI11/00683/DV Conform advies

Datum: Correspondentienummer: Besluit: 19 juli 2011 RI11/00683/DV Conform advies Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs B en W-advies inzake: Vestiging kringloopwinkel Opnieuw&Co in Ridderkerk Datum: Correspondentienummer: Besluit: 19 juli 2011 RI11/00683/DV Conform advies Inleiding

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

"Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar."

Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar. jaarverslag 2010 "Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar." Henk Bleker Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Inhoud Missie 4 Mens 6 Milieu

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Solidariteit DE KERNWAARDEN

Solidariteit DE KERNWAARDEN Integer gedrag Samen zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat Openheid, respect en eerlijkheid voor goede zorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een sociale organisatie waar mensen met

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Textiel De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Inhoud 1. Kringlooporganisatie Het Goed 2. Belang van textiel voor kringloop en andersom 3. Twents Textielcirkel & Meerwaarde samenwerking

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 1 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost Jaarverslag MEE op Weg 2016 MEE Oost Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost 1 Inleiding In dit verslag staan de resultaten van MEE op Weg over 2016 voor de regio van MEE Oost. MEE op Weg

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012 Bestandsanalyse WWNV populatie november 2012 Bestandsanalyse Voor deze bestandsanalyse hebben we gebruik gemaakt van meer dan 64.000 intakes, diagnosen, assessments en loonwaardemetingen. Maar dan alleen

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Datum 30 januari 2017 Behandeld door Pauline Scheffers

Datum 30 januari 2017 Behandeld door Pauline Scheffers AAN De leden van de gemeenteraad van Venray Maatschappelijke Diensten Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl

Nadere informatie

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Er zijn jongeren die de wind in de zeilen hebben, bij wie ogenschijnlijk alles lukt. Er zijn ook veel jongeren die gevoelig

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Van de voorzitter

JAARVERSLAG 2013. Van de voorzitter Van de voorzitter Geachte belangstellende, Er is weer een jaar voorbij, en wat voor een jaar. Er is in 2013 ongelofelijk veel gebeurd en bereikt binnen onze organisatie. Elk jaar zijn wij als bestuur weer

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

van kringloopwinkel naar modern warenhuis

van kringloopwinkel naar modern warenhuis van kringloopwinkel naar modern warenhuis JAARVERSLAG 2011 INLEIDING Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een economische en financiële crisis. Voor het Kringloopbedrijf was het echter een topjaar. Nog nooit

Nadere informatie

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom!

Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014. Hartelijk welkom! Informatie Academie Laerhuis Anna Flokstra school Zutphen Maandag 26 mei 2014 Hartelijk welkom! Onze visie Mensen met een beperking hebben recht op onderwijs, werk en woonruimte en doen zo zelfstandig

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015.1 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Projectplan

Projectplan Projectplan 2014-2016 Projectplan Werkwinkel 2014-2016 Aan Alle betrokkenen bij uitvoering de Werkwinkel Van John van den Oord Datum 26 juli 2014 Referentie JvdO Onderwerp Opzet Werkwinkel + Indicatie

Nadere informatie

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Borne Borne, september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud van de wet... 4 3 De tegenprestatie en ons re-integratie- en participatiebeleid...

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

samen goed Jaarverslag 2011

samen goed Jaarverslag 2011 samen gaat t goed! Jaarverslag 2011 Samen GaaT HeT GoeD! al 20 jaar maakt Het GoeD `werk van hergebruik. inmiddels zijn dagelijks ruim 800 collega s op 20 vestigingen bezig goede spullen in te zamelen

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012 Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang 12 december 2012 Programma 13.00-13.15 Inloop 13.15-13.20 Opening 13.20-13.35 Presentatie wethouder Ineke Smidt 13.35-14.15

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen?

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? 9 april 2015 Dr. Rienk Prins Lector Capabel Hogeschool Utrecht Inhoud Afbakening en doel Een verkennend onderzoek naar re-integratie naar werk van

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE. Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle. Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle

JAARVERSLAG 2015 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE. Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle. Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle JAARVERSLAG 2015 Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE MISSIE het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016 Participatiewet Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven Zutphen, februari 2016 Doel van de Participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Raadsvergadering : 22 januari 2013 Commissie : Sociaal Agendapunt : Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Collegevergadering : 11 december 2012 Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B.

Nadere informatie