Archief A.C. de Bruijn-instituut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief A.C. de Bruijn-instituut"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief A.C. de Bruijn-instituut Archiefnummer: 95 Archiefnaam: BRAC Sector: Stands en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2011

2 1-5 Ingekomen stukken van algemene aard (aanschrijvingen), vooral afkomstig van de KAB Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de 3-jarige cursussen van de Ontwikkelingscentrale Lijsten van deelnemrs aan de 3-jarige schriftelijke cursussen van de Ontwikkelingscentrale b-c Correspondentie van dr. A. Olierook van algemene aard. 8 b c Correspondentie met dr. A. Olierook van algemene aard. 8 a-c Notulen van de verbondsvergaderingen. Met bijlagen Notulen en agenda's van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB. Met bijlagen Notulen van de Raad van Vakcentrales. Met bijlagen Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende het verbondsbestuur Ingekomen stukken betreffende het verbondscongres van de KAB Notulen van de verbondsraadsvergadering. Met bijlagen Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende het geschil van mej. Broeders, directrice van de school voor Maatschapelijk Werk te Den Haag en het bestuur van de St. Teresia-stichting en betreffende het ontslag van mej. Broeders Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de St. Pagina 1

3 Teresia- Stichting voor RK scholen voor Maatschappelijk Werk Notulen van de bestuursvergaderingen van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de Katholieke Actie Ingekomen stukken van het Internationaal Christelijk Vakverbond Ingekomen stukken betreffende de Rijksdienst van Uitvoerende Werken (DUW) Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de Algemene Rooms Katholieke Amtenarenvereniging Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de St. Adelbertusvereniging Stencils van de cursussen van het A.C. de Bruijn-instituut. 34. Cursus verbintenissenrecht. 35. Cursus finantiewezen van de onderneming. 36. Cursus arbeidsrecht. 37. Diverse kleinere cursussen. 38 Ingekomen stukken van de Commissie Personeelsverenigingen van de Stichting van de Arbeid. 39 Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de Commissie van het Wetenschappelijk Adviesbureau ter besturing van het coöperatiewezen Correspondentie en documentatie betreffende het standpunt van de KAB inzake het communisme Ingekomen stukken betreffende de kwestie van de organisatie van bedrijfsbonden Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende Beschouwend in Werkzaamheid; Gebedsinstituut van de KAB Correspondentie van de Studiecommissie Arbeidersaandeel in investeringen van het Wetenschappelijk Adviesbureau Correspondentie van het A.C. de Bruijn-instituut met de drukkerij Lumax. Met rekeningen en bijlagen Documentatie afkomstig van de Katholieke Volkspartij Pagina 2

4 46 Documentatie betreffende de UNESCO Acte van oprichting, jaarverslag en notulen van de bestuursvergadering van 11 februari van de Stichting VOKA (Voorlichting Katholieke Academici Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de Urbi et Orbi-serie; serie handboeken ter scholing van diegenen die geen middelbaar onderwijs hebben genoten Documentatie betreffende de Publieksrechterlijke Bedrijfsorganisatie (PBO) Ingekomen stukken betreffende de liquidatie van het Nederlandse Arbeidersfront Stencils van de cursussen van het A.C. de Bruijn-instituut. 51. Cursus bedrijfseconomie. 52. Cursus sociale verzekering Rijksbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Correspondentie en documentatie van de Werkcommissie Herziening venootschapsrecht van het Wetenschappelijk Adviesbureau Documentatie betreffende het 15e congres van de Nederlandse Middenstandsbond Correspondentie en documentatie van de Commissie Werkgelegenheid van het Wetenschappelijk Adviesbureau Documentatie van de Studiecommissie het Katholieke Ziekenfondswezen van de KAB Documentatie van de Adviescommissie Onderzoekstaak standsorganisaties van de KAB Correspondentie van de Commissie Werkclassificatie, ingesteld door het Wetenschappelijk Adviesbureau Ingekomen stukken betreffende de Stichting van de Arbeid Documentatie en correspondentie betreffende de vormingscursus van de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV) Notulen van de vergaderingen van de Godsdienstig-Zedelijke en Cultuurraad, tevens correspondentie en documentatie Correspondentie en documentatie betreffende de Pagina 3

5 Cultuurdienst van de KAB Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende de Centrale Propagandadienst van de KAB Ingekomen stukken van de Katholieke Nederlandse Dagbladpers (KNDP) mededelingen Correspondentie met boekhandels, voornamelijk Dekker & v/d Vegt en rekeningen van zichtzendingen Rekeningen afkomstig van diverse boekhandels Correspondentie van dr. A. Olierook betreffende abonnementen van het A.C. de Bruijn-instituut op diverse uitgaves Documentatie van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) in België over haar vormingswerk. 69. Cursussen van de studieweken Ter Nood. 70. Historische studies over de Belgische Vakbeweging. 71. Documentatie van algemene aard Documentatie van het Christelijk Vakverbond (CFTC) in Franrijk betreffende haar vormingswerk. 72. Schriftelijke cursussen, Cursussen gehouden te Bierville, Documentatie van algemene aard, Documentatie van de Amerikaanse Vakbeweging betreffende haar vormingsprogramma's Openingsspeeches van de voorzitter op verbondsraadsvergaderingen Rekeningen van het A.C. de Bruijn-instituut aan de Financiële Dienst van de KAB Rekeningen van diverse instellingen, voornamelijk boekhandels aan het A.C. de Bruijn-instituut Correspondentie van het A.C. de Bruijn-instituut met de boekhandels Correspondentie van het A.C. de Bruijn-instituut met de drukkerij NV Lumax Correspondentie van algemene aard van drs. Dom-Pielen OFM, rector van het A.C. de Bruijn-instituut , Documentatie betreffende de schriftelijke cursus van de Ontwikkelingscentrale en de prospectus van het A.C. de Bruijn-instituut. Pagina 4

6 1955. Archief A.C. de Bruijn-instituut 83 Correspondentie betreffende de gemeenschappelijke ziektekostenregeling van de KAB en de statuten van de Stichting Gemeenschappelijke Ziektekostenregeling van de KAB Lijsten van adressen van personen en instellingen en adreswijzigingen. 85 Correspondentie van de Lesnormencommissie van de Ontwikkelingscentrale Correspondentie betreffende de Culturele Commissie Zuiderzeewerkers Documentatie betreffende de cursus algemene vorming van de Ontwikkelingscentrale Documentatie betreffende de vormings- of studiedagen en weken van de verschillende organisaties der KAB Jaarverslagen van de A.C. de Bruijn-stichting Verslag van H.J. Kuiper inzake zijn studiereis naar Suriname en Curaçao Documentatie afkomstig van de tweede kamer inzake de wettelijke regeling kinderbijslagverzekering Concept-statuten van het RK Werkliedenverbond (later KAB). Met bijlagen. 93 Correspondentie en eindrapport van de Commissie van de KAB; De Organisatie en Financiën van de KAB Varia. 95 Stukken betreffende studiegemeenschap dr Schaepman: statuten-regelement, jaarverslag, correspondentie betreffende activiteiten, correspondentie met KAB-KVP-KWJ, ledenvergadering, studiedagen en dankbrieven. 95. Jaarverslag betreft NB: Zie ook inv. nr Stukken betreffende oudstudentenvereniging dr. Poels: statuten, eerste lustrum, jaarverslag en ledenvergadering. 96. Jaarverslag betreft NB: Zie ook in. nr Brief van NKV, wg Loekie Hendriks Circulaire met het voorlopige exploitatie-overzicht. Pagina 5

7 1966. Archief A.C. de Bruijn-instituut 99 Statuten van de A.C. de Bruijn-stichting. Copie Stukken betreffende de cursussen bevordering productiviteit , eerste gedeelte , tweede gedeelte , Stukken betreffende de cursussen bevordering productiviteit Stukken betreffende de cursussen arbeidersbeweging Stukken betreffende de cursus loonpolitiek NB: Zie inv. nr Stukken betreffende de cursus ondernemingsraden , NB: Zie ook inv. nrs. 211, 437, Stukken betreffende de cursus Europeese éénwording , Correspondentie met cursisten over de schriftelijke cursussen algemene vorming en sociale vorming I, II en III Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Vijfde gedeelte NB: Zie ook inv. nr Stukken betreffende de cursus bestuurdersopleiding Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Vijfde gedeelte , 1961, NB: Zie ook inv. nr , Stukken betreffende de cursus voor het vakgroepsbestuur Zuivel van de Voedingsbond FNV , 125 Stukken betreffende de cursus voor de bestuurders van de Grafische Bond NKV , 126 Stukken betreffende de cursus sociale verzekeringen , NB: Zie ook inv. nrs. 173, 221. Pagina 6

8 127 Stukken betreffende de cursus economie in theorie en praktijk , 128 Stukken betreffende de introductie-cursussen , 1970, NB: Zie ook inv. nr Verslag van de cursus ten behoeve van de topleiding van de Christelijke Vakbeweging. Met bijlagen Verhandeling van A. v/d Sanden over arbeidsbeloning. Met bijlagen Cursus modern personeelsbeleid. Met bijlagen. 132 Stukken betreffende de cursus vakbeweging en het recht. 1968, 133 Stukken betreffende aankondigingen van verschillende cursussen Stukken betreffende voorlichtingsdagen over het structuurvraagstuk van de KAB Correspondentie met theologanten van het groot-seminarie Rijsenburg te Driebergen inzake studiedagen over de arbeidersbeweging met bijzondere aandacht voor de KAB Stukken betreffende de bestuurderscursussen , NB: Zie ook inv. nrs. 174, , , Stukken betreffende de schriftelijke cursus filmvorming. 1950, Rapport van de adviseurs voor groepsarbeid inzake de waargenomen methoden van lesgeven in de cursus voor arbeiders efficiency deskundigen. Met bijlagen Verslagen van de A.C. de Bruijn-stichting. Met bijlagen. 1950, Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen , 141 Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Cultuurbeweging , 1954, 142 Rapporten van de Commissie ingesteld door het Wetenschappelijk Adviesbureau van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging inzake de aanspraak der arbeiders op een deel in de investeringen en het coöperatievraagstuk. Met bijlagen , 143 Stukken betreffende de cursus spreken in het openbaar , 1965, Pagina 7

9 144 Examenopgaven. Met bijlagen. 1948, , Stukken betreffende de reünie van studenten van Tilburg op 26 maart met als thema de loonpolitiek NB: Zie inv. nr, Stukken betreffende de excursie naar de Europeese Gemeenschap voor Kolen en Staal in Luxemburg Circulaire van H. van de Wetering over de taak van de RK Volksbonden en RK Werkliedenverenigingen en van de RK Vakverenigingen. Met bijlagen. 1916, 148 Dictaten van A. v/d Sande, C.P. Carbo, Leo Brouwer en (onbekend) over logica. 149 Dictaten van P. van Dorst en (onbekend) over kerkgeschiedenis. 150 Dictaten van (onbekend) en F. v/d Zee over ethica. 151 Dictaat van (onbekend) over de rhetorica. 152 Dictaten van (onbekend) over godsdienst. 1948, 153 Dictaat van (onbekend) over statistiek Dictaat van G. Hendrix over beschrijvende economie. 155 Dictaten van (onbekend) over algemene geschiedenis. 156 Presentielijsten van de vergaderingen gehouden door de RK studentengemeenschap dr. Schaepman Notulenboeken van de studentengemeenschap dr. Schaepman van het instituut voor Sociaal-Economische Vorming der KAB te Doorn mei juni september april Verslagen van de vergaderingen van de debatmiddagen gehouden door de studentengemeenschap dr. Schaepman Stukken betreffende de studentengemeenschappen dr. Schaepman en dr. Poels , , NB: Zie ook inv. nrs Correspondentie met personen en instellingen over studenten en kandidaten van het instituut , Pagina 8

10 Werkstukken van studenten ter verkrijging van het diploma. Met bijlagen , 1952, Z.j , 1952, , 1960, Stukken betreffende de cursussen gepreksleiders Stukken betreffende de cursus arbeidsrecht. NB: Zie ook inv. nrs. 126, Stukken betreffende bestuurderscursussen NB: Zie ook inv. nrs. 136, , , Stukken betreffende het vormingswerk binnen de KAB Stukken betreffende het informatiecentrum Stukken betreffende de cursus bestuurdersopleiding januari - 9 april september - 10 december april - 30 juni april - 6 juni , NB: Zie ook inv. nrs , Stukken betreffende de cursus sociale vaardigheden. 1963, 1968, NB: Zie ook inv. nrs. 239, Stukken betreffende de cursus ruimtebepaling per onderneming Stukken betreffende de cursus inzake het bloembollenbedrijf, bloemkwekerij en boomkwekerij Stukken betreffende de studieweek van juni te verzorgen door Tilburgse professoren: prof. Bosman, van Dooren, Plattel en van de Ven Verslag van de academische week Overzichten van aantallen cursisten en geslaagden Verslagen van bijeenkomsten van docenten aan de Gewestelijke Sociale Scholen. Met bijlagen. 1947, , Stukken betreffende bestuurderscursussen Kadervorming. Pagina 9

11 189. Fusies, reorganisaties, jaarrekeningen, begeleiden Publiciteit , NB: Zie ook inv. nrs. 136, 174, , Stukken betreffende de voorgeschiedenis van het instituut , 1941, , 192 Circulaires houdende de opzet, les- en leerplan van het instituut. 1945, , 1952, 193 Les-, tentamen- en examenroosters. Met bijlagen , 194 Circulaires houdende het propageren voor kandidaten voor het instituut , 195 Stukken betreffende subsidie voor het instituut Stukken betreffende de cursus bestuurdersopleiding NB: Zie ook inv. nrs , Stukken betreffende de cursus bedrijfseconomie voor leden ondernemingsraden Stukken betreffende de cursus eigendomsverhoudingen , Correspondentie met cursisten over schriftelijke cursussen Eerste geddelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte NB: Zie ook inv. nrs , Stukken betreffende de twee en drie jarige cursussen (Gewestelijke Sociale Scholen). 1947, 1949, , 1956, Verhandeling van (onbekend) over wat de KAB doet ter bevordering van vorming en ontwikkeling der arbeiders. Z.j Stukken betreffende bestuurderscursussen , NB: Zie ook inv. nrs. 136, 174, , Stukken betreffende Conseil: Institut International d'edutes Syndicales (CISC) Stukken betreffende de Commissie Intern Beraad. 1956, , Correspondentie met bonden over de kadercursus ondernemingsraden. Met bijlagen , , Pagina 10

12 211 Stukken betreffende lijsten houdende namen van personen die deelnemen aan de cursussen ondernemingsraden I en II. Met bijlagen , NB: Zie ook inv. nrs. 111, 437, Correspondentie met cursisten over schriftelijke cursussen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Vijfde gedeelte Zesde gedeelte Zevende gedeelte Achtste gedeelte NB: Zie ook inv. nrs , Lijsten houdende namen van personen die deelnemen aan de cursus vakbeweging en economie. Met bijlagen , Lijsten houdende namen van personen voor de cursus arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Met bijlagen. 1968, NB: Zie ook inv. nrs. 126, Stukken betreffende de cursus loontechniek , 223 Correspondentie met deelnemers aan de cursus Frans en Engels Stukken betreffende de cursus algemene bijstandswet. 1963, 1967, 225 Pragramma's voor de basiscursus voor Katholieke Werkende Jongeren (KWJ). Met bijlagen Stukken betreffende circulaires houdende de cursus Overlegorganen Nederlandse Spoorwegen Katholieke Bond van Vervoerspersoneel. 227 Lijst van deelnemers aan de vakantieweek Gouden Leden Kletex. Met bijlagen Brieven van personen betreffende deelname aan de academische weken Lijsten houdende namen van personen die deelnemen aan de cursus jeugdverantwoordelijken NKBB en adviesraadsleden NKBB Lijsten houdende namen van personen die deelnemen aan de cursussen sociaal beleid in de onderneming. Met bijlagen. 1970, 231 Stukken betreffende lijsten houdende namen van personen die deelnemen aan de vakantieweek bejaarden. Met bijlagen Lijsten houdende namen van cursussen en het aantal Pagina 11

13 deelnemers. Met bijlagen Circulaire houdende een themacursus management en arbeid nieuwe stijl: kansen op functieverrijking? Circulaire houdende een themacursus ondernemingsraad en financieel-economisch beleid in de non-profit sector Verhandeling van Harold P. Zelko over moderne discussie en vergadertechniek Verhandeling van Wil van Sante over wat is actie? Verhandeling van (anoniem) over communicatie. 238 Verhandeling van (onbekend) over de verhouding tussen mensen. Z.j. 239 Lijsten houdende namen van personen die deelnemen aan de cursussen sociale vaardigheden. Met bijlagen NB: Zie ook inv. nr Stukken betreffende de cursus arbeidsbeloning Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de staf en het bestuur. Met bijlagen , , Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de staf en het bestuur. Met bijlagen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de staf en het bestuur. Met bijlagen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Vijfde gedeelte Zesde gedeelte Zevende gedeelte Achtste gedeelte Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de staf en het bestuur. Met bijlagen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Pagina 12

14 Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de staf en het bestuur. Met bijlagen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Vijfde gedeelte Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de staf en het bestuur. Met bijlagen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de staf en het bestuur. Met bijlagen Stukken betreffende het werkoverleg cursusstaven Doorn en Oisterwijk Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Stukken betreffende schriftelijke cursussen van het NKV. 1966, , , 274 Stukken betreffende interne richtlijnen inzake coördinatie en informatie tussen de vestigingen Oisterwijk en Doorn Stukken betreffende de locatie voor een woonwagencentrum in de gemeente Oisterwijk Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de KOP(?). Met bijlagen Stukken betreffende de Commissie Integratie Ledenscholing FNV Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte NB: Zie ook inv. nrs Stukken betreffende de werkgroep Integratie Scholing en Vorming , eerste gedeelte , tweede gedeelte Stukken betreffende de werkgroep Integratie Scholing en Vorming Stukken betreffende de integratie van de Henri Polak Stichting (HPS) en de Stichting A.C. de Bruijn-instituut Pagina 13

15 (ACBI) , Stukken betreffende de cursus omgang met de media-publiciteitstraining Stukken betreffende sollicitanten fulltime of parttime Stukken betreffende de Commissie Integratie Ledenscholing FNV Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte NB: Zie ook inv. nrs Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de gezamelijke besturen. Met bijlagen Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de VKG(?). Met bijlagen Verslagen van stafconferenties. Met bijlagen , Correspondentie met J.J.J. Grobbée en personeelsleden. Geordend op maand en jaar Stukken betreffende 50 jaar Rooms Katholieke Ontwikkelings-Centrale (RKOC) Formulieren van de Stichting Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden houdende gegevens van de door het A.C. de Bruijn-instituut gegeven cursussen. Met bijlagen A-G H-M Formulieren van de Stichting Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden houdende gegevens van de door het A.C. de Bruijn-instituut gegeven cursussen. Pagina 14

16 Met bijlagen N-R S-Z Stukken betreffende verbouwing en uitbreiding van het instituutsgebouw te Doorn Nota; De verdere uitbreiding van scholing en vorming van ondernemingsraadsledden met mede-financiering vanwege het GBIO, door de FNV-scholingsinstituten. Met bijlagen Lijsten houdende namen van bonden en instellingen in verband met bezetting van het conferentiehuis Correspondentie met de werkgroep Cursus Ondernemingsraadsleden Bouwnijverheid. Met bijlagen NB: Zie ook inv. nr Brief over een notitie inzake het vraagstuk van de commerciële instituten en het GBIO. Met bijlagen Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad. Met bijlagen. Geordend op jaar , Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Adviesraad. Met bijlagen. Geordend op jaar Stukken betreffende de vakgroep Arbeid en Bewustzijn Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het werkoverleg Educatieve Voorzieningen. Met bijlagen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Stukken betreffende bestuurderscursussen NB: Zie ook inv. nrs. 136, 174, , Pagina 15

17 Stukken betreffende bezinningsdagen voor bestuurders Conferentie op beleidsniveau van kerken, Humanistisch Verbond en Federatie Nederlandse Vakbeweging over het vraagstuk van het arbeidsethos gehouden op 26 en 27 maart te Doorn De FNV-beleidsconferneties gehouden op 9 september en 1 maart Stukken betreffende de FNV-federatiecongrerssen gehouden in het RAI-congrescentrum , 19 en 20 december en 30 september , 1978, Stukken betreffende cursusmateriaal vakbondswerk in bedrijven , Stukken betreffende het visieprogramma: visie ter visie , 355 Agenda voor en verslag van de algemene vergadering van het Europees Vakbondsinstituut van 12 en 13 februari Stukken betreffende het congres te Wenen over vakbondsscholing gehouden van 22 t/m 25 september Uitnodiging van Schweizenerische Arbeiterbildungs-Zentrale zum internationalen Treffen der Bildungsverantwortlichen (DBG, FNV, OBG-L, OeGB, SABZ) van 3 t/m 6 mei. Met bijlagen Stukken betreffende communicatieproblemen tussen staf en directie Stukken betreffende de geschiedenis van Huize Oudeweg nu het A.C. de Bruijn-instituut. 1856, 1868, Inleiding; De Volkskrant en de Katholieke Vakbeweging van P.J.J. Mertens uitgesproken op de buitengewonen vergadering van de aandeelhouders van de NV Gemeenschappelijk Bezit Dagbladaandelen Volkskrantgroep op 25 november Stukken betreffende de toekomstige postitie van het A.C. de Bruijn-instituut. 1945, , ,1967,1971,1973, , 362 Stukken betreffende de nieuwe stichting; Stichting FNV-scholingsinstituut Pagina 16

18 363 Correspondentie met het Ministerie van Sociale Zaken over het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). 1978, Stukken betreffende het instellen van een ondernemingsraad Stukken betreffende deeltijdarbeid Verslagen van de overlegvergaderingen tussen het stichtingsbestuur en het BLG-bestuur. Met bijlagen Stukken betreffende zaken tussen bestuur en BLG-dienstenbonden FNV - A.C. de Bruijn-instituut Stukken betreffende het sociaal plan ACBI-FNV Stukken betreffende het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) over de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). 1962, 1965, NB: Zie ook inv. nrs. 391, 448, Stukken betreffende subsidie-aanvraag en toekenning , 371 Correspondentie tussen C. Fris van de Federatie van Vormingscentra en het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over subsidie-voorschotten. Met bijlagen Stukken betreffende nieuwe subsidieregelingen Eerste gedeelte Tweede gedeelte Derde gedeelte Vierde gedeelte Informatiebullitins van de beleidsgroep Project Beleidsontwikkeling Internaatsvormingswerk (PBI). Nummers 1 t/m Stukken betreffende de NKV-inkomstenbelastingcursus Stukken betreffende de NKV-inkomstenbelastingcursus , Stukken betreffende de FNV-inkomstenbelastingcursus Pagina 17

19 Stukken betreffende arbeidsvoorwaarden. 1971, , Stukken betreffende collectieve arbeidsovereenkomst welzijnswerk Stukken betreffende ziektekostenverzekering. 1974, Financiële regelingen voor het personeel in dienst van de FNV Planningsoverzichten van cursussen, cursusaanbod, cursusprijzen en annuleringsvoorwaarden en het cursus- en scholingsplan Planningsoverzichten van cursussen, cursusaanbod, cursusprijzen en annuleringsvoorwaarden en het cursus- en scholingsplan Stukken betreffende Project Beleidsontwikkeling Internaatswerk (PBI) Stukken betreffende cursussen , nrs , nrs , nrs , nrs , nrs , , Stukken betreffende cursussen , nrs , nrs , nrs , nrs , nrs Stukken betreffende cursussen , nrs , nrs , nrs , nrs Pagina 18

20 1980. NB: Zie ook inv. nrs , Stukken betreffende cursussen , NB: Zie ook inv. nrs Stukken betreffende het 25 jarig bestaan van het A.C. de Bruijn-instituut op 11 november Stukken betreffende de werkgroep Cursus Ondernemingsraadsleden Bouwnijverheid NB: Zie ook inv. nrs Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Bedrijfscommissie voor Bouwnijverheid. Met bijlagen Lijsten houdende deelnemers aan diverse cursussen. Met bijlagen , nrs , nrs NB: Zie ook inv. nrs Stukken betreffende de cursus ondernemingsraden. 1961, 1971, NB: Zie ook inv. nrs. 111, 211, Stukken betreffende de cursus positie, taak en werkwijze van de ondernemingsraad voor KABO-leden werkzaam in electriciteitsmaatschappijen Stukken betreffende de ondernemingsraad van het protestants christelijk ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort. 1972, , 440 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het RK Ziekenhuis te Groningen Programma's voor de ondernemingsraadcursussen van de Stichting Ziekenhuis Venlo-Tegelen, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en het Ziekenhuis Oudenrijn te Utrecht Programma voor de cursus overleg- en vergadertechnieken voor KABO-leden van de PTT die zitting hebben in het georganiseerd overleg. Met bijlagen Programma voor de cursus postie, taak en werkwijzen van de ondernemingsraad voor KABO-leden die werkzaam zijn in de gezondheidssector Programma voor de cursus visie en strategie van de vakbeweging voor KABO-leden. Met bijlagen. Pagina 19

21 1977, 445 Programma voor de cursus grensarbeiders te Hengelhoef-Houthalen. Met bijlagen Stukken betreffende de Stichting Gemeenschappelijke Ziektekostenregeling NKV. 1954, Stukken betreffende Coöperatieve Levensverzekering Maatschappij ua Concordia Stukken betreffende de werkgroep CAO-personeel NKV en aangesloten bonden NB: Zie ook inv. nrs. 369, 391, Stukken betreffende de WAO-cursus , 450 Correspondentie met de Centrale Volksbank afdeling Bedrijfssparen. Met bijlagen Handleidingen voor leden van ondernemingsraden. Met bijlagen. 1963, 1965, 1969, NB: Zie ook nv. nrs. 111, 211, Stukken betreffende de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 1969, 1974, , 453 Verslag van de introductiecursus voor deelnemers van de Nederlandse Katholiek Bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken St. Deusdedit, gehouden op januari NB: Zie ook inv.nr Levensbeschouwelijke vraagstukken-cursus Verslagen van werkbesprekingen. 1966, Stukken betrekkende salarisregelingen van het personeel , , NB: Zie ook inv. nr Stukken betreffende Stichting Onderling Invaliditeitsrisicofonds NKV Stukken betreffende de cursus centrum voor middengroepen en hoger personeel van de FNV (CMHP) Stukken betreffende de discussieleiders voor de energiediscussie in FNV-verband Formulieren van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijke Werk afdeling Volksontwikkeling houdende gegevens van de door het A.C. de Bruijn-instituut gegeven cursussen (ten behoeve van het verlenenen van subsidie). Met bijlagen Pagina 20

22 Formulieren van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk afdeling Volksontwikkeling houdende gegevens van de door het A.C. de Bruijn-instituut gegeven cursussen (ten behoeve van het verlenen van subsidie). Met bijlagen , nrs , nrs , nrs , nrs , nrs Formulieren van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk afdeling Volksontwikkeling houdende gegegevens van de door het A.C. de Bruijn-instituut gegeven cursussen (ten behoeve van het verlenen van subsidie). Met bijlagen , nrs , nrs , nrs , nrs Correspondentie met personen en instellingen. Geordend op jaar , Correspondentie met personen en instellingen. Geordend op jaar Verhandeling van Gerard Schuijt over de verhouding NVJ-FNV. 490 Programma voor de informatie- en discussiedagen inzake 60 jaar NKV. Met bijlagen Circulaire houdende een bevestiging van inschrijving voor de cursus leesvaardigheid. Met bijlagen Stukken betreffende schriftelijke cursussen sociale vorming I, II en III NB: Zie ook inv. nrs Correspondentie met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Pagina 21

23 (FNV) Stukken betreffende Federatie van Vormingscentra te Driebergen NB: Zie ook inv. nrs Stukken betreffende het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake subsidies Stukken betreffende Stichting Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) Eerste gedeelte Tweede gedeelte Stukken betreffende Stichting Samenwerking Levensverzekeringsmaatschappijen voor Bedrijfspensioenregelingen , 505 Stukken betreffende verkoopovereenkomsten inzake benzine en huisbrandolie Stukken betreffende de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (BGGMB) Stukken betreffende ongevallenschadeverzekering cursisten (MAVAS). 1957, , , Stukken betreffende arbeidsvoorwaarden Eerste gedeelte Tweede gedeelte , 510 Stukken betreffende collectieve arbeidsovereenkomst voor het administratief personeel van het NKV en de hierna genoemde bonden en instellingen van het NKV. 1960, NB: Zie ook inv. nrs. 369, 391, Stukken betreffende Federatie van Vormingscentra te Driebergen NB: Zie ook inv. nrs Stukken betreffende salarisregelingen van personeelsleden NB: Zie ook inv. nr Stukken betreffende het Ministerie van Sociale Zaken inzake A.G.J.M den Boer. 1971, Stukken betreffende Stichting voor Verzekering van Pagina 22

24 Ziektekosten en Specialistenhulp (VZS) te Tilburg Lijst houdende data van cursussen. Met bijlagen. 516 Brief van E. Geurts aan dr. A.A. Olierook over inlichtingen in verband met aanname in het instituut Brief van A. Chorus over de uitslag van een psychologisch onderzoek van Ferdinand Split Stukken betreffende inhoud van cursussen en studiemethodieken. 519 Kaarten houdende namen van personen die deelnemen aan cursussen. Alfabetisch op naam. Met bijlagen. 1967, Financiële stukken van het instituut en het NKV , Financiële stukken van het instituut en het NKV Financiële stukken van het instituut en het NKV Pagina 23

25 Financiële stukken van het instituut en het NKV Kaartsysteem houdende fiches met informatie over diverse wets-artikelen. Z.j. 572 Sheets bestemd voor cursussen. Z.j. 573 Circulaires van stafmedewerkers inzake ambtenarenoverleg, sociaal beleid in de onderneming, bij leven en welzijn, leven met de welvaart. Z.j. 574 Structuurwerkstuk over algemene informatie door K. Voogd en T. van Zeben stuk 575 Correspondentie met diverse personen en instellingen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rooms-Katholieke Ontwikkelingscentrale. Met receptieboek omslag 576 Financieel verslag stuk 577 Tijdschrift "Scholing en vorming 50 jaar Rooms-Katholieke Ontwikkelings-Centrale A.C. de Bruijn-Instituut" stuk 578 "Doorn in 't oog: informatiebulletin van het A.C. de Bruijn-Instituut" omslag 579 Verslagen van debatsamenkomsten door W.v.d.Pas omslag 580 Verlagen van vergaderingen van de bouwcommissie omslag 581 Verslagen van vergaderingen over de nieuwbouw te Doorn. Met begroting omslag 582 Plattegronden van de nieuwbouw te Doorn door Pagina 24

26 architectenbureau Kraaijvanger. Met begrotingen omslag Correspondentie met diverse personen en instellingen over bestuursaangelegenheden. Met bijlagen en omslagen Pagina 25

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Archivalia A.L.M. Arnolds

Archivalia A.L.M. Arnolds Plaatsingslijst Archiefnummer: 520 Archiefnaam: ARNO Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Scriptie in het kader

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia A.H. Koelink Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1971 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief NVV. Afdeling Leiden

Archief NVV. Afdeling Leiden Archief NVV. Afdeling Leiden 1948-1979 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01019 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief NVV. Afdeling

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Plaatsingslijst Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Archiefnummer: 748 Archiefnaam: ATIS Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-1993 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Archiefnummer: 221 Archiefnaam: KWZL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1964-1982 Katholiek

Nadere informatie

Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk,

Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk, Nummer Toegang: 771 Plaatsingslijst van het archief van de partij van de arbeid, afdeling rijswijk, 1946-1997 Archief Delft 771 Partij van de Arbeid (PvdA) Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Katholieke Werkende Jongeren, district Rijnmond

Katholieke Werkende Jongeren, district Rijnmond Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Rijnmond Archiefnummer: 418 Archiefnaam: KWRD Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1952-1982 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Archiefnummer: 79 Archiefnaam: ODAM Archiefsector: Kerkelijk en godsdienstig leven / Instelllingsarchief Datering: 1936-1968 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archivalia Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven

Archivalia Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven Plaatsingslijst Archivalia Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven Archiefnummer: 378 Archiefnaam: AVG Sector: Stands-

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Plaatsingslijst Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Archiefnummer: 909 Archiefnaam: KMBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1971 Katholiek

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Archiefnummer: 869 Archiefnaam: MART Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1961

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Archiefnummer: 898 Archiefnaam: NKBV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1954-1965

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Plaatsingslijst Archief Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Archiefnummer: 174 Archiefnaam: CTHT Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1971

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Archiefnummer: 367 Archiefnaam: KFJ Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1953-1971 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Meisjesdispuut D.I.A.N.A., Nijmegen

Meisjesdispuut D.I.A.N.A., Nijmegen Plaatsingslijst Archief Meisjesdispuut D.I.A.N.A., Nijmegen Archiefnummer: 325 Archiefnaam: DIAN Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1990 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Archiefnummer: 892 Archiefnaam: NKBR Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1965

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers Archiefnummer: Archiefnaam: NKBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1952-1964 Katholiek

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Grafische Bond

Nederlandse Katholieke Grafische Bond Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond Archiefnummer: 1208 Archiefnaam: RKGB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-7

Nadere informatie

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Archiefnummer: 1044 Archiefnaam: LOEF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-2000 Katholiek

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: (c)

Nummer archiefinventaris: Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: (c) Nummer archiefinventaris: 2.19.085.02 Inventaris van de archieven van de Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidsjeugd; Landelijke Stichting Clubhuizen; Landelijke Vereniging Clubhuiswerk, 1946-1976

Nadere informatie

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Archiefnummer: 560 Archiefnaam: GSOZ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling

Nadere informatie

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Plaatsingslijst Archief Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Archiefnummer: Archiefnaam: RAPH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1965 Katholiek

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2016 GOTT

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Archiefnummer: 890 Archiefnaam: KVVR Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam 175 Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas

Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas Archiefnummer: 1027 Archiefnaam: GOLY Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1975-1992 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: Humanistisch verbond, Gemeenschap Eindhoven en omstreken Eindhoven 1946 1998 Versie: 06 januari 2012;

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

RK Stichting Jeugdclubs Limburg

RK Stichting Jeugdclubs Limburg Plaatsingslijst Archief RK Stichting Jeugdclubs Limburg Archiefnummer: 837 Archiefnaam: RSJL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1969-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2015 RSJL

Nadere informatie

Archief Bernardus Smeemanstichting

Archief Bernardus Smeemanstichting Plaatsingslijst Archiefnummer: 786 Archiefnaam: BSS Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Notariële akte van oprichting.

Nadere informatie

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Plaatsingslijst Archief Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Archiefnummer: 702 Archiefnaam: KBSR Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Plaatsingslijst Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Archiefnummer: 374 Archiefnaam: KNSG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Plaatsingslijst Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Archiefnummer: 851 Archiefnaam: KCVN Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1962

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Archiefnummer: 795 Archiefnaam: KVPH Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1994 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.M. Reinboud Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1953-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2016

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Archiefnummer: 396 Archiefnaam: KBMG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief:

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL)

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL) Plaatsingslijst Archivalia J.P.A. Peters Archiefnummer: 260 Archiefnaam: PETE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1968-1989 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Collectie Suriname Comité (1940-)

Collectie Suriname Comité (1940-) Collectie Suriname Comité (1940-) 1968-19811968-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01432 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Katholiek Pedagogisch Centrum

Katholiek Pedagogisch Centrum Plaatsingslijst Archief Katholiek Pedagogisch Centrum Archiefnummer: 1110 Archiefnaam: KPC Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1971-1994 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd.

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd. Plaatsingslijst archief Humanistisch Verbond afdeling Den Haag. De dato 5 juli 2011 opgemaakt door drs. J.J.H. Brabers (Humanistisch Historisch Centrum). Doos: Map: Inhoud: omslag/map Doos 1 001 Tekst

Nadere informatie

A = Druk & Papier B = INDUSTRIEBOND o/a omg. Nm. C = ABVA KABO D = VERVOERSBOND E = CAO'S F = FNV NVV NKV cursussen en ged.

A = Druk & Papier B = INDUSTRIEBOND o/a omg. Nm. C = ABVA KABO D = VERVOERSBOND E = CAO'S F = FNV NVV NKV cursussen en ged. A = Druk & Papier B = INDUSTRIEBOND o/a omg. Nm. C = ABVA KABO D = VERVOERSBOND E = CAO'S F = FNV NVV NKV cursussen en ged. Dienstenbond G = DIENSTENBOND H = DIENSTENBOND J = K.A.B. K = BESTUURDERSBOND

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Plaatsingslijst Archief Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Archiefnummer: 789 Archiefnaam: CAP Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1988-1994 Katholiek

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie