Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking"

Transcriptie

1 Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de scheikundige industrie (PC 116 en 270) Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door: Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming; En de sociale partners van de sector van de scheikundige industrie met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: De heer Frans Dieryck, Essenscia Vlaanderen; De heer Koen Laenens, Essenscia Vlaanderen; en als vertegenwoordigers voor de werknemers: De heer Alfons De Potter, ACV Energie Chemie; De heer Johnny Van Doren, LBC-NVK; De heer Erik Decoo, ACLVB; Mevrouw Ilse Galliaert, BBTK; De heer Herman Baele, Algemene Centrale ABVV Addendum bij het protocol van samenwerking sector scheikundige nijverheid 1

2 Wordt overeengekomen wat volgt: De Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de scheikundige industrie verbinden zich tot: 1. Verbintenissen van de sector 1. Toepassing van het IPA, uitzonderlijk akkoord voor de onderhandelingen op sector- en ondernemingsvlak in de periode en naar de geest van sectorakkoorden (thans in onderhandeling voor de arbeiders van de sector (Paritair comité 116) en voor de bedienden van de sector (Paritair comité 207) Conform het IPA, uitzonderlijk akkoord van 22 december 2008 voor de onderhandelingen op sectoren ondernemingsvlak in de periode en conform het economisch impulsplan Herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering en naar de geest van sectorakkoorden thans in onderhandeling voor de arbeiders van de sector (paritair comité 116) en voor de bedienden van de sector (paritair comité 207) zal de sector zijn opleidingsaanbod in Vlaanderen, in de komende periode (1 april 2009 tot 31 juli 2010) in termen van bereikte werknemers of opleidingsbudget handhaven en zo mogelijk verhogen. De sector zal eveneens zijn opleidingsaanbod in termen van bereikte risico werknemers (kansengroepen) in de komende periode (1 april 2009 tot 31 juli 2010) handhaven en zo mogelijk verhogen. De sector wil zo maximaal mogelijk inspelen op het herstel van het vertrouwen en ontwikkelt een aantal acties (en-of beleid) inzake herstructureringen. De sector zal, in deze moeilijke economische omstandigheden, zijn sectoraal opleidingsaanbod uitbreiden en zal bij herstructureringen zijn open opleidingsaanbod gratis openstellen voor alle getroffen werknemers en werkzoekenden in tewerkstellingscellen van de sector. De sector wil hiermee de weerbaarheid van zijn werknemers op de arbeidsmarkt verbeteren en bijkomende kansen voor bijscholing bieden aan werknemers en werkzoekenden getroffen door herstructureringen Daarnaast wil de sector ook proactief actie ondernemen naar jongeren die binnenkort de arbeidsmarkt betreden en hen beter wapenen voor de huidige economische uitdagingen Het accent wordt daarbij vooral gelegd op werkplekleren. Deze maatregelen worden hierna nader omschreven. 2. Initiatieven voor het verhogen van basiscompetenties : uitbreiding van het sectoraal opleidingsaanbod (open aanbod van de sectorfondsen) zowel inhoudelijk als inzake doelgroepen 2.1 Nieuw: extra impulsen voor basis technische opleidingen De sectorfondsen zullen extra impulsen geven voor bepaalde basis technische opleidingen bij ACTA (Antwerps Centrum voor Automatiseringstechniek) en voor opleidingen in samenwerking met WVOK (Werk, Vorming, Onderwijs Kunststoffentechnologie vzw). Dit kan best door een financiële tussenkomst te geven aan de bedrijven van de sector die werknemers of personen uit tewerkstellingscellen van de sector inschrijven in dergelijke cursussen (financiële tussenkomst door de fondsen aan de bedrijven, op kopie van facturen voor bepaalde basis technische opleidingen door de fondsen op voorhand erkend). Er zal rekening gehouden worden met reeds elders ontvangen tussenkomsten (zoals met de KMO -portefeuille.be ). Voorbeelden van basis technische opleidingen : Basis opleidingen elektriciteit (BA 4, BA5), Basis technische cursussen: pompen, principes van sturing Basis cursus voor operatoren bij ACTA of in samenwerking met WVOK vzw Basis cursus kunststofverwerking (in bepaalde verwerkingstechnieken) in samenwerking met WVOK vzw Addendum bij het protocol van samenwerking sector scheikundige nijverheid 2

3 Het bedrag van de financiële tussenkomst voor opleidingen van werknemers en het volume van het gratis aanbod voor werknemers en werkzoekenden uit tewerkstellingscellen van de sector zullen nader bepaald worden in functie van de beschikbare middelen. Deze steunmaatregelen zullen gelden tijdens de beoogde periode (van tot ) en tot uitputting van het toegekende budget voor dit deel van de actie. Een eenvoudige regeling zal getroffen worden om geen financiële tussenkomst uit te keren bij afwezigheid op een cursus zonder geldige reden. 2.2 Uitbreiding van het open aanbod basis ICT opleidingen : Tot op heden boden de sectorfondsen een (relatief beperkt) open aanbod in de volgende domeinen: Word (basis 2 dagen, gevorderden 2 dagen); Excel (3 d + 3d), Powerpoint (1dag), Access (3 d + 3d); Outlook (basis 1 dag). Dit aanbod zal uitgebreid worden inhoudelijk met nieuwe cursussen en inzake doelgroepen : Inhoudelijke uitbreiding met nieuwe cursussen : Outlook gevorderden + agendabeheer: to do s, vergaderingen plannen (Outlook als ondersteunend middel voor tijdsbeheer en planning ) Aantrekkelijke presentaties met Power Point (niet louter de software Power Point op zich, maar concrete voorbeelden van actuele aantrekkelijke presentatietechnieken) Software voor beeldvorming (basis noties voor illustraties in websites, documenten, folders.) Uitbreiding van de doelgroepen: tot op heden werd dit aanbod voorbehouden aan werknemers van de sector. Het aanbod zal worden uitgebreid tot werknemers en werkzoekenden van tewerkstellingscellen van de sector. Het bedrag van de financiële tussenkomst voor opleidingen van werknemers en het volume van het gratis aanbod voor werknemers en werkzoekenden uit tewerkstellingscellen van de sector zullen nader bepaald worden in functie van de beschikbare middelen. Deze kortingen zullen gelden tijdens de beoogde periode (van tot ) en tot uitputting van het toegekende budget voor dit deel van de actie. Een eenvoudige regeling zal getroffen worden om geen financiële tussenkomst uit te keren bij afwezigheid op een cursus zonder geldige reden. 2.3 Nederlands op de werkvloer Het actueel aanbod (ESF project 401 in oproep 17, waarbij privé inbreng van de onderneming de loonkost is) zal opnieuw sterk worden gepromoot. In dit aanbod nemen de Fondsen voor vorming alle opleidingskosten op zich; enkel de loonkost is ten laste van de onderneming. 2.4 Nieuw : open aanbod basis communicatievaardigheden Communicatie tussen collega s, tussen klant en leverancier, tussen afdelingen binnen een onderneming is een sleutelwoord voor succes, zeker in moeilijke economische omstandigheden. De Fondsen voor vorming zullen een nieuw Open aanbod bieden met een reeks basismodules communicatie : basismodules van 1 of 2 dagen (met terugkom dag). Het gaat hier om basiscursussen en niet om cursussen voor gevorderde verkopers of onderhandelaars bijvoorbeeld. Voorbeelden van basiscursussen communicatie : Voor toekomstige bedrijfsgidsen (opendeur dagen van de sector in 2010) Voor ploegleiders, eerste lijnsverantwoordelijken (meestergasten) Voor peters (peterschaptrainingen) (onder andere voor het onthaal en begeleiding van jongeren in afwisselend leren en werken; zie hierna punt 3.1. bijvoorbeeld) Voor trainers (onder andere informatie over de sectorspecifieke middelen ) Een cursus Chemie voor niet chemici (opfrissing van noties van chemie, van chemische woordenschat ) modulair, aangepast aan de bedrijven kan eveneens aangeboden worden indien Addendum bij het protocol van samenwerking sector scheikundige nijverheid 3

4 onderzoek aantoont dat een dergelijke cursus beantwoordt aan een nood. Dit is een vorm van communicatie tussen chemici en niet-chemici. Het bedrag van de financiële tussenkomst voor opleidingen van werknemers en het volume van het gratis aanbod voor werknemers en werkzoekenden uit tewerkstellingscellen van de sector zullen nader bepaald worden in functie van de beschikbare middelen. Deze steunmaatregelen zullen gelden tijdens de beoogde periode (van tot ) en tot uitputting van het toegekend budget voor dit deel van de actie. Een eenvoudige regeling zal getroffen worden om geen financiële tussenkomst uit te keren bij afwezigheid op een cursus zonder geldige reden. 3. Andere nieuwe projecten of initiatieven voor competentie- en opleidingsbeleid Hierna volgen een reeks nieuwe projecten of initiatieven voor competentie- en opleidingsbeleid, voor inspanningen die als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden wellicht onder druk komen te staan zonder extra impuls en voor nieuwe initiatieven ten dienste van de sector, de werknemers, werkzoekenden en jongeren. Doelstelling is telkens de weerbaarheid van deze groepen te optimaliseren en hen op die manier te wapenen voor de huidige economische context. 3.1 Alternerend leren en werken voor de kunststofverwerking Na analyse van de behoeften van de ondernemingen en van de doelgroep (jongeren) kan een of meerdere stelsels van alternerend leren en werken op het getouw gezet worden om nieuwe kansen te geven aan jongeren en tegelijk de behoeftes van technisch geschoolde werknemers in de kunststofverwerkende industrie tegemoet te komen. Onder voorbehoud van de resultaten van de analyse van de arbeidsmarkt lijkt het beroep van kunststofverwerker, machineregelaar (of van productiemedewerker of ander) het meest relevant. Een aangepast stelsel van alternerend leren en werken (in een aangepast sociaal statuut zoals deeltijds leren, deeltijds werken, leerlingwezen of ander) zal nader worden bepaald. Hiertoe zal onderzocht worden welke leeftijdscategorie als doelgroep wordt genomen (16-18 jarigen, of jarigen of beide). De duur van de opleiding (wellicht één schooljaar), de inhoud van de opleiding (algemene vakken, technische vakken en vakken gericht op kunststoffen en hun verwerkingstechnieken), de vorm van afwisselend leren en werken (per dag of in blokken), het niveau van de opleiding, de inbreng van onderwijs, VDAB moeten nader worden bepaald. Een dergelijk nieuw programma van alternerend leren en werken met succes opstarten vergt heel wat voorbereiding en financiële middelen. De succesvolle opleiding SIRA Jongeren kan inspirerend werken voor dit project. De SIRA Jongeren opleiding heeft in 20 jaar aan meer dan 700 jongeren een kans gegeven om het beroep van operator in de chemische industrie aan te leren, met een globale slaagkans van meer dan 80%. Uit ervaring met het Sira Jongeren project blijkt dat een dergelijk project van afwisselden leren en werken aanzienlijke financiële middelen en inspanningen vergt maar, indien succesvol, waardevolle resultaten oplevert, zoals: betere of unieke tewerkstellingskansen voor jongeren, oplossing van tekorten aan technisch geschoolde medewerkers voor de ondernemingen, betere en permanente samenwerking tussen industrie onderwijs VDAB (eventueel SYNTRA), wat op zijn beurt gunstige gevolgen heeft voor een betere afstemming van de opleiding in het onderwijs of bij de opleidingsverstrekkers op de noden van de industrie. We onderscheiden de volgende stappen in de realisatie van dit project: in eerste instantie: onderzoek en analyse van het project (alle mogelijke opties bekijken met scholen, bedrijven). Een programma bepalen met het Onderwijs, VDAB, SYNTRA Het project afbakenen: doelgroep(en), inhoud, realisatie promotie voor dit programma bij jongeren en bedrijven financiële ondersteuning voor de bedrijven om de leerlingen goed op te leiden: opleidingen voor toekomstige peters in de bedrijven, financiële tegemoetkoming voor het opmaken van leer- werkplaatsen, voor verlies aan productiviteit bij de peters (werkplaatsen voorbereiden, zorgen voor pedagogisch verantwoorde omkadering, voor opvolging van het leerproces ) Addendum bij het protocol van samenwerking sector scheikundige nijverheid 4

5 financiële ondersteuning voor de scholen om de programma s op te maken en leerkrachten op te leiden en nadien de leerlingen op te leiden financiële ondersteuning voor de leerlingen bijvoorbeeld, een incentive voor leerlingen die met succes de opleiding gevolgd hebben, een tegemoetkoming in de leervergoeding door de sector financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van een certificaat die mogelijks een diploma kan vervangen (bijvoorbeeld competentiebewijs) De centrumscholen en de VDAB (en SYNTRA) kunnen een actieve rol spelen in de realisatie van dit project. De sectorconsulenten zullen een actieve rol spelen bij de voorbereidingsfase en opstartfase van dit project in het kader van het sectorconvenant. Het bedrag van de financiële tussenkomst voor dit project dient nader onderzocht te worden door de sector in functie van de beschikbare middelen. Deze steunmaatregelen zullen gelden tijdens de beoogde periode (van tot ) en tot uitputting van het toegekende budget voor dit deel van de actie. 3.2 Nieuwe en betere opleidingskansen voor toekomstige operators Uitwerken van een aanbod voor de leerlingen van de 7 de jaren chemische procestechnieken HBO (uit de verschillende provincies) om hands-on -opleidingen te volgen bij het opleidingscentrum uit de sector (ACTA) of in bedrijven. De hele problematiek van beter aansluitende opleidingen voor het beroep operator in de proces industrie in kaart brengen en de knelpunten verhelpen: een masterplan voor de studierichtingen TSO Chemie en andere TSO studierichtingen die voorbereiden op het beroep van operator in de scheikundige industrie (of in aanverwante proces industrieën). De sector zal een budget voor nadere uitwerking van dit project opstellen en, in functie van de beschikbare middelen, bepalen welk budget hiertoe kan aangewend worden in het kader van het addendum van het sectorconvenant en welke kosten via andere financieringsbronnen gedragen worden. 3.3 Aanmoediging van aandacht voor opleidingsbeleid in een onderneming: ondersteuning van overlegde opleidingsplannen Voorstel van aanmoediging van opleidingsplannen. Elke onderneming die een opleidingsplan opstelt voor het jaar 2009 of voor het eerste semester van het jaar 2010 en dit plan bij haar bedrijfsdossier voor de terugbetaling van opleidingskosten voor de risicogroepen bij de fondsen voor vorming indient voor kan een premie ontvangen voor het opstellen en indienen van het opleidingsplan. Het opleidingsplan dient paritair goedgekeurd te worden in het bedrijf, door de ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan door de syndicale delegatie, of bij ontstentenis ervan door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. In bedrijven waar geen paritair orgaan bestaat volstaat de handtekening van de werkgever. Het opleidingsplan dient ingediend te worden tezamen met het bedrijfsdossier bij de Fondsen voor vorming. Het bedrag van de forfaitaire premie zal nader worden bepaald door de sectorfondsen in functie van de beschikbare middelen; de premie zal worden toegekend voor aanvragen ingediend tussen en en tot uitputting van het toegekende budget voor dit deel van de actie. 3.4 Aanmoediging voor investering in ontwikkeling van alle werknemers, jong en oud Een recente studie van Prof. Sels heeft aangetoond dat de sector op termijn zal geconfronteerd worden met een grote nood aan nieuwe werknemers als gevolg van de demografische evolutie. Er dienen dus incentives gegeven aan bedrijven die aantonen dat ze acties ondernemen om de gevreesde braindrain tegen te gaan. Kennisretentie wordt de uitdaging voor de toekomst. Mogelijkheden in die zin zouden kunnen zijn bijvoorbeeld: premies bij peterschapsprojecten waarbij oudere werknemers ingezet worden voor de begeleiding van jongere werknemers, bij projecten waarbij bedrijven investeren in de opmaak van competentieplannen voor hun werknemers (nog nader te definiëren), enz. Addendum bij het protocol van samenwerking sector scheikundige nijverheid 5

6 Het bedrag van de forfaitaire premie zal nader worden bepaald door de sectorfondsen in functie van de beschikbare middelen; de premie zal worden toegekend voor aanvragen ingediend tussen en en tot uitputting van het toegekend budget voor dit deel van de actie. 3.5 Praktijkgerichte ervaringsuitwisseling tussen onderwijs en industrie voor techniek en wetenschap op het niveau TSO, BSO, HBO en professionele bachelor Het is een algemeen gegeven dat onderwijs en industrie naar elkaar moeten toegroeien, zeker wat competenties op technisch en wetenschappelijk vlak betreft. De sector pleit niet voor enge specialisaties in het onderwijs die jonge afgestudeerden enkel op één bepaald bedrijf of functie zouden voorbereiden: de taak van het onderwijs is gericht op vorming voor het leven, voor een lange en wisselende loopbaan. Niettemin kan de vorming in het onderwijs best afgestemd worden op de actuele stand van de techniek en wetenschappen die thans in de industrie worden toegepast. Dit komt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs ten goede, ook de motivatie van de jongeren en de aantrekkelijkheid van het onderwijsaanbod (vooral nodig voor TSO, BSO en nieuwe initiatieven van HBO) en zorgt uiteraard voor een betere inschakeling in de eerste job. Om dit verder te optimaliseren stelt de sector een nieuwe methode voor: werknemers voor een beperkte tijd (al dan niet gekoppeld aan (langdurige) economische of technische werkloosheid) laten deelnemen als leerkracht/docent aan het onderwijsgebeuren. Zodoende brengen we bedrijven en bedrijfskennis naar het onderwijs en omgekeerd. Uiteraard dient dit complementair te gebeuren aan de stages in de industrie (of sectorale centra) voor leerkrachten en docenten. De praktische voorwaarden om dit succesvol te realiseren dienen nader onderzocht te worden in samenwerking met de sociale partners van de sector en de overheid (onderwijs en werk). Het idee kan doormiddel van proefprojecten op verschillende niveau s en plaatsen uitgetest worden. De haalbaarheid van dit voorstel is afhankelijk van de beschikbare middelen. ALGEMENE OPMERKING Deze nieuwe impulsen kunnen slechts toegekend worden op basis van de beschikbare middelen, aangeboden door de overheid. De sectorfondsen zullen de indeling van het beschikbaar budget over de verschillende acties bepalen en opvolgen om het globaal budget efficiënt te besteden, voor een betere weerbaarheid van de doelgroepen: jongeren die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt, werknemers in de bedrijven en werknemers en werkzoekenden in tewerkstellingscellen van de sector. Addendum bij het protocol van samenwerking sector scheikundige nijverheid 6

7 2. Verbintenissen van de overheid 4. Op basis van deze overeenkomst verleent de Vlaamse regering een werkingssubsidie ten bedrage van EUR ,00 waarvan 50% aan het Fonds voor Vorming in de scheikundige Nijverheid, (Reyerslaan 80, 1030 Brussel; bankrekeningnummer: ); en 50% aan het Fonds voor de Beroepsvorming van de Bedienden in de Scheikundige Nijverheid, (Reyerslaan 80, 1030 Brussel; bankrekeningnummer: ) voor het financieren van investeringen die rechtstreeks gericht zijn op de persoonlijke competentieontwikkeling van de werknemer en de werkzoekende, met uitsluiting van de ontwikkeling van tools en instrumenten. 3. Opvolgings en uitvoeringsmodaliteiten 5. De sectorale sociale partners verbinden zich ertoe een opvolgingsrapport, opgemaakt volgens een door het Departement Werk en Sociale Economie voorzien model, over te maken aan het departement. Dit rapport bevat volgende informatiegegevens: 1) een gedetailleerd overzicht van de kostenstaat, 2) een duiding bij de investeringen in competentieontwikkeling (aantal opleidingen/begeleidingen/screenings en assessments, inhoudelijke omschrijving van de opleidingen/begeleidingen/screenings en assessments, aantal deelnemers bij de opleidingen/begeleidingen/screenings en assessments) en 3) duiding bij de aangegane verbintenissen. Dit rapport dient uiterlijk binnen de maand na afloop van de uitvoeringsperiode bezorgd te worden aan het Departement Werk en Sociale Economie. 6. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen. 7. Indien de in dit addendum opgenomen doelstellingen, zonder verantwoorde motivatie, niet behaald worden kan de Vlaamse regering overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende subsidies. 8. Dit addendum heeft een looptijd van 01/04/2009 tot en met 31/07/2010. Addendum bij het protocol van samenwerking sector scheikundige nijverheid 7

8 Opgemaakt in drie exemplaren te Brussel, Namens de Vlaamse Regering: De heer Frank VANDENBROUCKE, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 8

9 Namens de sociale partners van de sector: met als vertegenwoordigers voor de werkgevers; De heer Frans DIERYCK, Gedelegeerd Bestuurder Essenscia Vlaanderen; De heer Koen LAENENS, Directeur sociaal beleid Essenscia Vlaanderen en als vertegenwoordigers voor de werknemers; De heer Alfons De POTTER, Voorzitter ACV Energie Chemie; 9

10 De heer Johnny Van DOREN, Nationaal Verantwoordelijke LBC-NVK; De heer Erik DECOO, Nationaal Verantwoordelijke ACLVB; Mevrouw Ilse GALLIAERT, Federaal Secretaris BBTK; De heer Herman BAELE, Federaal Secretaris Algemene Centrale ABVV 10

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel?

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel? Horeca Vorming Vlaanderen Opleidingen voor uw personeel? https://www.magisto.com/video/ouayjlyift1uba5hcze?l=vsm Wie zijn we? Sectorale opleidingsorganisatie Paritair Comité 302 Raad van Bestuur: sociale

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Bv. Bv. Bv. Bv. SF 319 richtlijnen subsidies voor begeleidingsprojecten Pagina 2 van 6

Bv. Bv. Bv. Bv. SF 319 richtlijnen subsidies voor begeleidingsprojecten Pagina 2 van 6 Sociaal Fonds - PC 319 Fonds Social CP 319 Versie april 2014 Richtlijnen SUBSIDIES VOOR PROFESSIONELE GROEPSBEGELEIDING Supervisie Intervisie Vormingsplan Welzijn op het werk (nieuw) Het Sociaal Fonds

Nadere informatie

PROTOCOL VAN SAMENWERKING. TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR VAN DE SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE (PC 116 en PC 207)

PROTOCOL VAN SAMENWERKING. TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR VAN DE SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE (PC 116 en PC 207) 1 Vlaamse regering PROTOCOL VAN SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR VAN DE SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE (PC 116 en PC 207) Tussen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 1 CAO 06.07.2017 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE met een akkoord over een bedrijfseigen of een suppletief opleidingsplan NEERLEGGING BEDRIJFSEIGEN OF SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer tussen

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Handleiding Indienen van een demografieplan

Handleiding Indienen van een demografieplan Handleiding Indienen van een demografieplan Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 a. CAO Demografiefonds... 3 b. Beheer van het Demografiefonds... 4 2. Algemene principes... 5 a. Per RSZ-nummer... 5 b. Looptijd

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

PROTOCOL VAN SAMENWERKING in het kader van het Akkoord

PROTOCOL VAN SAMENWERKING in het kader van het Akkoord Vlaamse Regering PROTOCOL VAN SAMENWERKING in het kader van het Akkoord 2003 2004 TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR VAN DE SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE (PC 116 en PC 207) Tussen

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

Handleiding Indienen van een demografieplan

Handleiding Indienen van een demografieplan Handleiding Indienen van een demografieplan Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 a. CAO Demografiefonds... 3 b. Beheer van het Demografiefonds... 4 2. Algemene principes... 5 a. Per RSZ-nummer... 5 b. Looptijd

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven

Duaal Leren. Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Zesde Staatshervorming droeg ILW over naar Vlaanderen Vlaams decreet Leren en Werken aan herziening toe ->Eén grote werf met deelwerven Duaal Leren Duaal leren Eén grote werf met deelwerven

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

HANDELINGEN C113 OND13. Zitting januari 2008 COMMISSIEVERGADERING. C113OND1317 januari

HANDELINGEN C113 OND13. Zitting januari 2008 COMMISSIEVERGADERING. C113OND1317 januari C113 OND13 Zitting 2007-2008 17 januari 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C113OND1317 januari Commissievergadering C113 OND13 17 januari 2008

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Agenda Wat is Constructiv? Wat doet fvb-ffc Constructiv Waarvoor ons contacteren? Samenwerking onderwijs Werk zoeken werk vinden Levenslang evolueren opleiding

Nadere informatie

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014

FVB: opleidingen Lever veilig. Herentals 25 april 2014 FVB: opleidingen Lever veilig Herentals 25 april 2014 Paritaire bouworganisaties (31-12-2010) Paritair Comité Werklieden Bouwsector Commission paritaire des Ouvriers Construction (PC - CP 124) fbz-fse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied 2. Vastheid van betrekking

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp protocol van akkoord 2015-2016 van 3 juni 2015 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK Gebruiksaanwijzing voor militanten Waarde kameraad, Beste militant, Vooreerst wensen wij jullie veel succes toe bij het uitdelen van de ABVV-brochure De druk verminderen.

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2013 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 30 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord 1. Koopkracht 1.1. Financiële situatie Sociaal Fonds De totale bijdrageverhoging vanaf 01/10/2011 zal 0,15% bedragen (0,09% zie volgende paragraaf inclusief).

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie