Volkshuisvestelijk Ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkshuisvestelijk Ondernemen 2012-2016"

Transcriptie

1 Volkshuisvestelijk Ondernemen Duurzaam wonen in de toekomst

2 Beste lezer, Waar zijn wij van? Wat drijft ons? Wat is de kern van ons werk? Voor wie gaan wij dagelijks aan de slag? Hoe zien wij onze omgeving en wat moet daar volgens ons gebeuren? Welke rol vervullen we en welke ambities streven we na? Hoe geven we invulling aan wat ons drijft, aan onze ambities? Wanneer zijn we tevreden? Wat u leest, zijn de vragen die SallandWonen zichzelf met enige regelmaat stelt. In 2011 namen we de tijd om de antwoorden opnieuw te formuleren. Dat deden we om te beginnen zelf, en we vroegen ook onze partners - medewerkers, huurders en belanghouders - naar hun wensen en behoeften als het gaat om woonthema s. Dat leidde tot waardevolle aanvullingen, wijzigingen, accentverschillen. Resultaat van dit proces is een gedragen ondernemingsplan dat ambitieus én realistisch is. Een plan waarop we trots zijn en dat de koers aangeeft voor de komende vier jaar. Wij gaan ermee aan de slag, enthousiast, energiek en vastberaden. Wij hopen dat het u inspireert en wensen u veel leesplezier! SallandWonen januari SallandWonen

3 SallandWonen

4 Doen! Papier Dit magazine is gedrukt op Oxford 170 g/m², een FSC gecertificeerde papiersoort. BührmannUbbens beschouwt het als haar verantwoordelijkheid als papierleverancier om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Zij was respectievelijk de eerste papiergroothandel in Nederland die het FSC certificaat verwierf. Sindsdien levert zij een uitgebalanceerd assortiment van FSC gecertificeerd papier en karton. Kortom, een goede keuze van SallandWonen.

5 Inhoud Interview 8 16 Visie Missie 17 Doelgroepen 18 SallandWonen en topsport 22 Achtergrond - De wereld om ons heen 30 Introspectie 40 Speerpunten: Klantgedreven Duurzame Voorraad Vitale kernen 46 Bedrijfsmatige organisatie SallandWonen

6 Doen! Tussen gisteren en morgen in Blekkerhoek. Wijkvernieuwing vraagt een lange adem. De vernieuwing van de wijk Blekkerhoek heeft een looptijd van langer dan één ondernemingsplan. We begonnen in 2008 met een grote renovatie van woningen in de Haverstraat. Daarna volgden sloop, nieuwbouw en verbetering van woningen in onder andere de Roggestraat, de Monumentenstraat en de Ceintuurbaan; de gemeente Raaalte verbeterde straten, pleinen en openbaar groen. De komende jaren gaan we verder, onder andere met de herbestemming van de Rozenstraat en omgeving. Bij de wijkvernieuwing werken we direct samen met de bewoners uit de wijk. 6 SallandWonen

7 SallandWonen

8 Ed Penninks: Samenwerken betekent het delen van kennis, ervaring en macht. Voor directeurbestuurder Ed Penninks is het ondernemingsplan van groot belang. Van belang voor de toekomst van SallandWonen, maar ook voor Ed zelf. Want het volgende plan gaat hij niet meer meemaken als roerganger van SallandWonen. Eigenlijk is dit ondernemingsplan zijn laatste grote opgave, hoewel Ed zelf benadrukt dat het tot stand is gekomen in samenwerking met een brede groep in- en externe belanghouders: Het plan is van ons allemaal. Zo n wapenfeit vraagt om een persoonlijk gesprek. We ontmoeten Ed Penninks in zijn kantoor en vragen hem naar zijn visie op de toekomst van SallandWonen. Welke rol wil SallandWonen vervullen in een omgeving die voortdurend verandert? Wat is en blijft de kern van het werk en voor wie doe je dat? 8 SallandWonen

9 Maatschappelijk gedreven plattelandscorporatie voor goed wonen én leven... in grote verscheidenheid. SallandWonen

10 Welke plek heeft SallandWonen in de Sallandse samenleving? Wij zijn al vele decennia actief in de plattelandsgemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Wij hebben een duurzame verbondenheid met dit gebied en de mensen die er wonen. Die verbinding Het is ons ideaal om samen met onze partners maatschappelijke bestemmingsplannen te ontwikkelen. is uniek: wij zijn voor velen, zowel burgers als professionele partijen, een partner die blijft. Wij kennen de lokale vraagstukken, de geschiedenis, de mensen in dit gebied. En we zien dat die vraagstukken voor ons en onze partners veranderen. Dat is het gevolg van uiteenlopende ontwikkelingen: op de woningmarkt, bij onze klanten, door Europese regelgeving, de economische crisis, enzovoort. Waar leiden die veranderingen toe? Tot een andere taakopvatting? Onze maatschappelijke taak en meerwaarde zit m nog steeds in onderdak bieden voor de maatschappij en specifiek voor mensen die daarin niet gemakkelijk zelf kunnen voorzien. Dat doen we via de bouw en het beheer van huurwoningen, de ontwikkeling van koopwoningen en maatschappelijk vastgoed. Dat doen we al decennia, dat kunnen we goed en daarin tonen we trekkracht en creativiteit. We durven buiten de gebaande paden te treden en bewezen dat met duurzame toepassingen zoals warmte- en koudeopslag, zonnecollectoren, aardewoningen en met creatieve oplossingen in maatschappelijk vastgoed. En dat blijven we doen! Onze uitdaging zit m erin om onze creativiteit te benutten voor onze kerntaken en deze onder alle omstandigheden zorgvuldig uit te voeren. Met zorgvuldig bedoel ik doelmatig en renderend. Dat zijn we moreel verplicht aan de samenleving en specifiek aan onze eigen huurders. Wat is jullie visie op de toekomst? Voor ons zijn de belangrijkste uitdagingen de komende jaren: hoe zorgen we dat de kernen binnen Raalte en Olst-Wijhe goed bewoond kunnen worden, hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen, hoe houden we de leefbaarheid in stand? In onze visie vatten we dat samen met ruimte voor wonen en leven op het platteland. Die ruimte ontstaat ons inziens door goede en betaalbare huizen in een woonomgeving die leefbaar is en kansrijk voor verschillende doelgroepen. 10 SallandWonen

11 Over ruimte gesproken: welke speelruimte is er om daaraan te werken? De regelgeving en gezamenlijke afspraken binnen de sector geven ons de ruimte om onze rol te vervullen volgens onze drijfveren en ambities. Via onze woningen, ons maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed kunnen we maximaal bijdragen aan de diversiteit en vitale kernen en kunnen we onze doelgroepen blijven bedienen. Hoe geef je zo n ambitie vorm? Door vooruit te kijken, je bestemming te weten en het vooral niet alleen te willen doen. Leg eens uit: vooruit kijken naar de bestemming? Vastgoed kent een lange levensduur. Dat dwingt ons om voortdurend vooruit te kijken, óók verder dan de gemiddelde looptijd van een ondernemingsplan zo n vier jaar. We moeten willen weten hoe de volkshuisvestelijke wereld Onze meerwaarde blijft: onderdak bieden. eruit ziet over tien, vijftien jaar. En, nog belangrijker, we moeten willen kiezen hoe we daarop anticiperen en reageren: welke route kiezen we, binnen welke kaders, wat is de bestemming, wanneer sturen we bij? Bij vastgoed is het als met een mammoettanker: je bent niet zo wendbaar dus moet je de eindbestemming kennen en er vast op sturen. Dat doet SallandWonen niet alleen? Nee, het is ons ideaal om samen met onze partners in Raalte en Olst-Wijhe maatschappelijke bestemmingsplannen te ontwikkelen met een horizon van tien, vijftien jaar. Met daarin een visie op de ontwikkeling van de samenleving, de leefbaarheid en de mensen in de plattelandsgebieden, met afspraken en randvoorwaarden. Een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden is bepalend voor de slagingskans van dergelijke bestemmingsplannen. Wij denken dat de tijd rijp is voor zo n nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, instituten en burgers. Wat is de belofte van samenwerken? Samenwerken betekent voor ons: delen van kennis, ervaring, inhoud en macht. Naar onze mening word je daarvan samen sterker. Dat geldt voor samenwerking met professionele partners en met bewoners. Wij definiëren bewonersparticipatie als: aandeel, inbreng hebben in. Dat is méér dan louter meepraten. Vanuit die overtuiging organiseren wij onze samenwerking en participatie. Daarbij volgen we de tijdgeest die om flexibele structuren vraagt. Die flexibiliteit ondersteunen we met open netwerken voor mensen die ons en elkaar opzoeken om inhoud, kennis en SallandWonen

12 ervaring te delen. We faciliteren dat mensen tijdelijk aanhaken of langer blijven participeren als ze dat willen. En we faciliteren mondeling contact, bij ons of bij bewoners thuis. Zo blijven we voor mensen flexibel en dichtbij en via ons vastgoed duurzaam verbonden. Wat vinden de belanghouders van jullie visie en rolopvatting? Onder belanghouders versta ik onze huurders, onze medewerkers en samenwerkingspartners. We hebben hen geraadpleegd nadat we onze toekomstvisie op papier hadden gezet. Zij onderschrijven veel van onze ambities en doelen. Ze erkennen bijvoorbeeld de noodzaak om meer te renoveren en gericht te bouwen. Zo kunnen we via renovatie de bestaande markt aantrekkelijker maken voor starters en Wij durven buiten de gebaande paden te treden. bij nieuwbouw de focus leggen op nultreden woningen voor senioren. Onze belanghouders tonen opvallende eensgezindheid in hun aanvullende adviezen aan ons. Over onze ambities tot samenwerking en participatie zeggen ze: Zorg er voortdurend voor dat je je klanten en hun wensen kent en zorg ervoor dat in je beleidsproces verankerd is dat je hierop kunt schakelen en zelfs anticiperen. En op onze groene doelen, die kunnen rekenen op veel sympathie, vullen ze aan: Wees je bewust dat betaalbaarheid voor veel mensen belangrijker is dan duurzaamheid. Geef dus als corporatie altijd antwoord op de vraag wie betaalt en wat levert het op in geld en comfort. Dat zijn toch prachtige, betrokken adviezen? We hebben ze als waardevolle input meegenomen in de uitwerking tot het ondernemingsplan. Hoe nu verder? Ik ben blij met het ondernemingsplan, zowel met de inhoud als met de manier waarop het tot stand is gebracht. We hebben het echt samen gedaan, met in- en externe betrokkenen. Dit ondernemingsplan is een mooie basis voor de komende vier jaar. Het activiteitenoverzicht, dat onderdeel vormt van het plan, geeft richting voor de mensen en afdelingen van SallandWonen: iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Het plan geeft ook houvast bij de jaarlijkse toetsvraag: Zijn we in het goede tempo met de juiste middelen op de goede weg? Die vraag mag voortaan iedereen ons stellen en dan kunnen we er gefundeerd en transparant antwoord op geven. Dat is voor mij van grote waarde. 12 SallandWonen

13 SallandWonen

14 Doen! Domotica. In het complex Schouwenhage in Raalte gaat SallandWonen samen met Zorggroep Raalte, de gemeente en Landstede pilots uitvoeren voor het opplussen van de woningen, verbetering van de leefbaarheid/open-bare ruimte en domotica-toepassing, zoals webcamverbindingen. In deze pilot kunnen partijen de gewenste manier van samenwerken onderzoeken om te komen tot vervolgafspraken over inzet, proces en financiën met als doel het langer zelfstandig blijven wonen te bevorderen. 14 SallandWonen

15 SallandWonen

16 Onze aandacht blijft de komende jaren gericht op de plattelandsgemeenten waarin wij actief zijn: Raalte en Olst- Wijhe. Daar blijven de uitdagingen: hoe zorgen we dat de dorpen, kerk- en buurtschappen binnen deze gemeenten goed bewoond kunnen worden, hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen, hoe houden we de leefbaarheid in stand? Onze visie luidt: ruimte voor wonen en leven op het platteland, in de vitale gemeenten Raalte en Olst-Wijhe die zich mede kenmerken door goede, betaalbare woningen en een woonmilieu dat leefbaar is en kansrijk voor verschillende doelgroepen. 16 SallandWonen

17 Onze missie luidt: SallandWonen is een maatschappelijk gedreven plattelandscorporatie in Raalte en Olst-Wijhe. Wij leveren goede, betaalbare woningen en dragen bij aan plezierige woonmilieus. Daartoe bieden wij innovatieve en duurzame oplossingen en werken we graag samen met andere partijen. Wij zijn er speciaal voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. SallandWonen: maatschappelijk gedreven plattelandscorporatie voor goed wonen én leven! SallandWonen

18 Wie zijn de mensen voor wie wij werken? Onze doelgroepen beschrijven wij als volgt: 1. SallandWonen is er speciaal en in eerste instantie voor de lage en midden inkomens waaronder aandachtsgroepen zoals senioren, minder validen en jonge starters. 2. Om de ambities op het gebied van vitale kernen te realiseren, zijn we aanvullend actief voor andere doelgroepen. Producten en diensten voor deze groepen zijn ten minste kosten neutraal. Per kern wordt de opgave voor de verschillende doelgroepen bepaald. 18 SallandWonen

19 SallandWonen

20 Doen! Op de koffie bij huurders. Bij het maken en toetsen van plannen is het belangrijk om te weten wat onze huurders vinden. Waar maken we ze bijvoorbeeld blij mee, waar moeten we extra aandacht aan besteden? Hoe denken ze over onze dienstverlening? Hoe willen ze betrokken worden, waarover en wanneer? In 2012 gaan de medewerkers van Salland- Wonen op huisbezoek. Onder het genot van een kopje koffie praten zij thuis bij de bewoner over de zaken die deze belangrijk vindt. We organiseren 60 huisbezoeken. Beoogd resultaat: een schat aan informatie over beelden, meningen, wensen en verlangens van individuele bewoners. En daarmee een mooie toets voor de ambities en activiteiten van ons ondernemingsplan. 20 SallandWonen

21 SallandWonen

22 SallandWonen Het gesprek gaat over doelen stellen. Voor een topsporter logisch. Jos Wolfkamp: Om die te bereiken zijn investeringen nodig. Trainingsuren. Mentaal investeren door bijvoorbeeld dingen te laten. 22 SallandWonen

23 en topsport Leontien Zijlaard-van Moorsel: Ik vind eigenlijk dat iedereen elk jaar doelen moet stellen. Het voelt gewoon goed om dat na te streven. Maakt niet uit wat voor een doel. Natuurlijk zul je niet alles halen, maar als het je bereikt ben je zo trots! SallandWonen

24 Beide weten uit eigen ervaring hoe het werkt in de topsport: Leontien Zijlaard-van Moorsel en Jos Wolfkamp. Leontien heeft een indrukwekkende palmares, zo werd ze in diverse disciplines wereldkampioen en behaalde vier gouden Olympische medailles. Ze stopte met professioneel wielrennen na de Olympische Spelen in Athene in Jos behaalde brons (1992), zilver (1994) en goud (1993) bij het NK tijdrijden. Hij vindt competitie nog steeds leuk en won in 2011 zilver op het WK wielrennen voor masters. Doordat SallandWonen, waar Jos werkt, sponsor is van Leontiens Ladies Ride die 3 juni in Raalte gehouden wordt, kruisen hun levens weer even. Jos mag als man natuurlijk niet meedoen, maar vindt de fietstocht een goede manier om mensen lekker te laten bewegen. Toen ik terugkwam, dacht ik: nu wil ik lekker genieten. Bovendien is het leuk dat het hier in Raalte plaatsvindt. Toen Jos in 1993 aan het WK in Oslo deelnam maakte hij van dichtbij mee hoe Tinus wereldkampioen werd. Jos zat destijds in de nationale selectie van de mannenploeg, Leontien in de vrouwenselectie. Hoe herinnert hij zich haar? Een stil meisje, gefocust op haar sport. Na haar terugkeer was ze zekerder en zelfbewuster. Echt een verschil. Leontien beaamt dit. Dat stille had te maken met mijn eetstoornis. Je sluit je af, bent gevoelloos. Jos zag dat goed. Toen ik terugkwam, dacht ik: nu wil ik lekker genieten. Beiden hadden Piet Hoekstra als bondscoach. Leontien is hem nog steeds dankbaar. Hij leerde me afzien. Deed me inzien dat je met een team meer kunt presteren dan in je eentje. Dat betekende veel voor me. Ze is blij met SallandWonen. Zonder sponsor is het lastig om zoiets groots als Leontiens Ladies Ride te organiseren. Wat ik daarnaast belangrijk vind, is dat een bedrijf het sponsoren van een sportief evenement oppikt en zich daarmee ook profileert. Ed Penninks, directeur van SallandWonen, schuift aan. Ed is van mening dat een bedrijf, als maatschappelijke organisatie, een taak heeft. Verder kijken dan je neus lang is. Met bijvoorbeeld het sponsoren van de Ladies Ride maak je je betrokkenheid zichtbaar. Het leuke van zo n groot evenement is dat daar veel mensen van genieten. Vanwege het sportieve karakter past de Ladies Ride prima bij SallandWonen. Binnen het bedrijf wordt sporten al jaren gepromoot. Ed: Men kan naar de sportschool gaan. Verder zijn een hardloop- en een spinninggroep actief, die steeds meer uitbreiden. Je ziet mensen sporten van wie je dat niet verwachtte! Leontien reageert enthousiast: Mensen die dat managen zijn een belangrijke factor. Werknemers zijn nu eenmaal energieker omdat ze sporten. Echt mijn grote 24 SallandWonen

25 complimenten voor degene die dat aangewakkerd heeft binnen het bedrijf! Ook als je werkt, vertelt Ed, lever je prestaties. Daarbij helpt een fit lichaam. Wanneer je sport maakt je lichaam goede hormonen aan. Jos vertelt dat hij chagrijnig zou worden als hij niet meer zou mogen sporten. Sport is een manier om mijn hoofd leeg te maken. Opmerkelijk dat er ooit een tijd was dat werkgevers het niet waardeerden als een werknemer topsport bedreef. Het kostte tijd. Veroorzaakte blessures. Jos hoorde dat wel van collega-profrenners. Nu is bewegen binnen een bedrijf geaccepteerd. Zeker hier. Ed toont altijd belangstelling voor mijn sport. De ruimte Iedere sponsor, groot en klein, is voor ons een waardevolle schakel die ik zeer waardeer. die ik zeer waardeer. Als je dan ziet dat alle werknemers trots zijn op de Ladies Ride is dat geweldig. En helemaal mooi als het mensen aanzet tot bewegen binnen het bedrijf. Dat positieve neveneffect was iets dat ze graag zag in haar topsporttijd. Ook nu wil Leontien dat bereiken met haar activiteiten. Vorig jaar reisden de collega s van Jos mee naar het wereldkampioenschap in België. Het goot de hele dag van de regen. Ik was naderhand verbaasd hoe laaiend enthousiast ze waren. Juist omdat ze er zelf bij waren. Leuk om die betrokkenheid te ervaren! Leontien herkent dit; bij al haar wedstrijden stonden haar ouders langs de lijn. Altijd even enthousiast en trots. Ook bij mijn zus, in onze schooltijd en nu nog, maakt niet uit wat we doen, spreken ze hun waardering uit. Daar groei je van. Iedereen vindt het toch leuk om een compliment te krijgen? Support langs de zijlijn blijkt belangrijk voor haar. In mijn wielertijd vond ik het fijn als mijn sponsoren bij belangrijke evenementen waren. Wanneer ik een slechte dag had, motiveerde dat echt. Ik dacht dan: nu kun je niet die benen stilhouden, hup, ervoor gaan! en tijd die SallandWonen Jos geeft, vindt Ed niet meer dan logisch. Mensen die bijzondere prestaties leveren moeten beloond worden. Of dat nu individuen zijn of bijvoorbeeld de gemeente die iets organiseert. Die sponsor ik graag. Leontien vindt betrokkenheid van een sponsor erg belangrijk. Iedere sponsor, groot en klein, is voor ons een waardevolle schakel Naast sponsors waren destijds ook andere mensen van belang. Als kopvrouw had ik een hele ploeg om me heen: teamgenoten, mecanicien, soigneur, manager, noem maar op. Als al die schakeltjes kloppen, kom je tot iets groots. Jos ervoer het net zo. Binnen een ploeg zijn positieve sfeermakers belangrijk. Het kan door blessures of valpartijen weleens SallandWonen

26 tegenzitten. Belangrijk is dan om mensen te enthousiasmeren. Ed ziet een parallel binnen SallandWonen: Een gepensioneerde exmedewerker toont nog steeds betrokkenheid. Huurders lijken soms toeschouwers, maar zijn dat niet. kwamen we tot een ondernemingsplan voor de komende vier jaar. Daarvoor moet je inspanningen leveren, nadenken, investeren. Alles om goed wonen in Salland te organiseren. Transparantie en communicatie zijn daarbij belangrijk. Praten met onze huurders hoort daarbij. Die bevindingen nemen we mee. Huurders lijken soms toeschouwers, maar zijn dat niet. Ons doel is tenslotte om huurders bijzonder prettig te laten wonen. Hij komt langs of mailt. Zoiets heeft invloed op de sfeer. Iedereen kan iets bijdragen. Dat geldt voor een bedrijf, een wielerteam, maar ook voor de Ladies Ride, vertelt Leontien. Van cateringmedewerker, verkeersleider tot schoonmaker, ieder is een belangrijk element. Iedere keer zijn ze er. Ik ben trots op alle vrijwilligers, spreek mijn waardering altijd uit tijdens mijn eindtoespraak. Geweldig! Het gesprek gaat over doelen stellen. Voor een topsporter logisch. Jos: Om die te bereiken zijn investeringen nodig. Trainingsuren. Mentaal investeren door bijvoorbeeld dingen te laten. Leontien: Ik vind eigenlijk dat iedereen elk jaar doelen moet stellen. Het voelt gewoon goed om dat na te streven. Maakt niet uit wat voor een doel. Natuurlijk zul je niet alles halen, maar als het je bereikt ben je zo trots! Hoe zit dat binnen de ontwikkelingen bij SallandWonen? Ed: Willen we doelen bereiken, dan moeten we plannen maken. Door samen na te denken Vasthouden aan de gekozen strategie is de volgende uitdaging. Stel, je bent in training voor een kampioenschap in juni, vertelt Jos. Als je in maart voorbijgereden wordt, twijfel je. Ben ik wel goed bezig? De kunst is om vertrouwen in jezelf, trainer en eigen doelen te houden. Ook bij het ondernemingsplan. Soms is het lastig als iedereen kritisch meekijkt, maar dat motiveert ook. Je moet iets ondernemen om prestaties te kunnen leveren. Zelf ben ik geen sprinter. Ik moet het hebben van ontsnappingen en dus zelf initiatief tonen. Je moet lef hebben om te winnen. Het ondernemingsplan zie ik als een uitdaging. Samen ervoor gaan, samen enthousiast worden. Leontien ziet daarin een link met Ladies Ride. De openingsavond in december was super met de ondernemers en gemeente erbij. Ik voelde dat het evenement enorm wordt gedragen in Raalte. Dat helpt om het tot een succes te maken. Als alle neuzen dezelfde kant opstaan, kom je er wel! 26 SallandWonen

27 Doen! Wagenpark De Renault is verkozen tot auto van het Jaar 2012, zo is bekendgemaakt door het onafhankelijke vakblad Automobiel Management. De vakjury van de jaarlijkse verkiezing prijst de Renault om zijn gunstige kilometerkostprijs en het hoge serviceniveau van de Renault PRO+ Centers. Renault houdt rekening met alle effecten van zijn (bedrijfs)auto s, tijdens elk onderdeel van hun levenscyclus: dus vanaf de ontwikkeling/fabricage en het gebruik tot aan het hergebruik. Bovendien: alle Renault Eco2-(bedrijfs)auto s worden geproduceerd in fabrieken die voldoen aan de ISO norm. Dit betekent dat deze fabrieken water- en energieverbruik reduceren, geen hinder (visueel of auditief) veroorzaken en zo min mogelijk lucht- en waterverontreiniging veroorzaken. Kortom, een goede keuze van SallandWonen.

28 Doen! Wonen, werken en leren. We willen jongeren kennis laten maken met ons maatschappelijke werkterrein. Om die ambitie vorm te geven, stellen we regelmatig stageplaatsen ter beschikking. Zo zijn we met Landstede MBO in gesprek over maatschappelijke stages bij SallandWonen. Ook laten we een deel van onze bouw- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren door leerlingen van bouwopleidingen. Zo gingen leerlingen van het Carmel College Salland aan de slag in vrijgekomen huur- en koopwoningen. Ze leerden de fijne kneepjes van het vak in de praktijk. We garanderen dat tenminste 5% van de bouwvakkers bestaat uit leerlingen van die bouwopleidingen. Dit aandeel moet in 2013 gestegen zijn naar ten minste 10%. Vorig jaar ondertekenden we daarvoor een convenant met onder meer collega-corporaties, ROC s, bouwbedrijven, Aedes en de provincie Overijssel. 28 SallandWonen

29 SallandWonen

30 De wereld om ons heen. De omgeving waarin SallandWonen werkt, verandert. Lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal zijn er ontwikkelingen die grotere en kleinere effecten hebben op ons werk. In dit artikel belichten we de relevante veranderingen en benoemen we de belangrijkste consequenties voor SallandWonen. 30 SallandWonen

31 wonen leven samenwerking voorzieningen doelgroep passende individualisering afstand huur-koop financiering woonlastenontwikkeling senioren jong dienstverlening europese huishoudens geldmarkt mensen levensfase inkomensgroepen partners maatschappelijke woonservicegebieden toegankelijke welzijn economische borginstellingen DAEB woningmarkt werk één/tweepersoons transparanter belang technologie derde kernen vraag keren hergebruik divers crisis algemeen gemeenten leefbaar duurzaamheid gezinshuishoudens zorg sociale krimp jongeren collega-corporaties borgstelling echtscheidingen producten borggestelde unie productaanbod zorgtoegankelijk ontwikkelingen markten toezicht kwaliteit maatwerk middelen kasstromen energieverbruik niet-daeb vastgelopen domotica burgers instituten beschikbaar woningen vergrijzing drastisch primaire doorstroming zorginstellingen vitaal spanning economisch activiteiten oud diensten personen alleenstaanden SallandWonen

32 Relevante ontwikkelingen Woningbehoefte Landelijk bestaat er al een tijd spanning op de woningmarkt, ook Salland heeft hiermee te maken. Beperkte doorstroming, een moeilijk te overbruggen afstand tussen huur en koop en tegenvallende resultaten uit verkoop van woningen zijn hiervan enkele kenmerken. Naar verwachting houdt deze spanning de komende jaren aan. De aard en omvang van de huishoudens verandert de komende jaren. Huishoudens bestaan uit steeds minder personen; het aantal traditionele gezinshuishoudens in onze regio neemt drastisch af ten gunste van één- en tweepersoons huishoudens. Dit is het gevolg van vergrijzing, een toenemend aantal echtscheidingen en individualisering. De komende jaren komen er meer alleenstaanden bij, jong én oud. Er ontstaat een toenemende vraag naar passende woningen, zorgtoegankelijk met voldoende voorzieningen - het liefst op centraal gelegen locaties. Het aantal huishoudens blijft naar schatting de komende jaren gelijk of zal aanvankelijk nog licht stijgen. De krimp die in vele analyses wordt aangekondigd, is een belangrijk gegeven waaraan niemand twijfelt voor de lange termijn. Maar wanneer deze krimp precies zijn intrede doet, is lastig te voorspellen. Verwachting is dat het nog even duurt voordat de eerste effecten zichtbaar zijn. Mogelijk vangen de economische regio s Zwolle en Deventer een deel van deze ontwikkeling op. Het vitaal houden van de kernen met voldoende diversiteit in leeftijd en inkomen vraagt de komende jaren veel aandacht. De actieve senioren in de derde levensfase zijn de komende jaren prima in staat hun huidige woningen aan te houden en te onderhouden. Senioren die wel bewegen op de woningmarkt zijn vooral geïnteresseerd in goed toegankelijke woningen op centraal gelegen locaties met voldoende voorzieningen. Jongeren blijven alleen in de kernen als werk, leren, voorzieningen en juiste woningen beschikbaar zijn. Leefbare woonomgeving Niet alleen corporaties hebben te kampen met de effecten van de economische en financiële ontwikkelingen, ook de partners met wie we samenwerken aan de juiste voorzieningen hebben beperkte middelen. Dat heeft gevolgen voor de vitaliteit en leefbaarheid van kernen. Kernen zijn vitaal en leefbaar als de samenstelling van de bewoners divers is en er voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Ook jongeren willen zich er dan graag vestigen. Trend is echter dat wanneer voorzieningen afnemen en de mogelijkheden op het gebied van werken en leren afnemen, zij vertrekken uit de kernen. Senioren zijn gebaat bij de juiste voorzieningen en voldoende zorg. In de samenwerking met gemeenten en partners wordt gewerkt aan woonservicegebieden. Hierbij speelt domotica ofwel het toepassen van technologie ten 32 SallandWonen

33 behoeve van de verbetering van kwaliteit van wonen en leven een belangrijke rol. Duurzaamheid De komende jaren staan onverminderd in het teken van duurzaamheid. De overheid stelt steeds meer eisen aan energieverbruik en het gebruik (dan wel hergebruik) van materialen. Corporaties hebben met een Aedes Convenant zelf richtlijnen opgesteld. Daarnaast zijn er met de provincie Overijssel afspraken over dit thema, in relatie tot woonlastenontwikkeling. Klantwensen Mensen zijn steeds meer uitgesproken over wat zij belangrijk vinden in dienstverlening en productaanbod. De markten worden transparanter en producten en diensten steeds beter vergelijkbaar. Bedrijven en instellingen spelen hierop in door aan te sluiten op de verschillende behoeften en door maatwerk voor de massa te leveren. De inzet van nieuwe technologie versnelt deze ontwikkeling en maakt steeds meer mogelijk. Economische ontwikkelingen en regelgeving De effecten van de economische crisis, de vastgelopen woningmarkt en een lastige geldmarkt zijn ook de komende jaren voelbaar. Mededingingsregels van de Europese Unie eisen dat corporaties in de financiering van activiteiten onderscheid maken tussen diensten van wel en geen algemeen economisch belang (DAEB/ niet-daeb). Alleen de diensten van algemeen economisch belang en de activiteiten gericht op huisvesting van de primaire doelgroep mogen worden gefinancierd met middelen waarvoor een borgstelling geldt. Ook geldt een steeds strenger financieel toezicht op corporaties. Toezichthouders en borginstellingen kijken vooral naar kasstromen om in aanmerking te komen voor borggestelde financiering. Bij de lagere inkomensgroepen komen steeds vaker meervoudige problemen voor als gevolg van economische en sociale ontwikkelingen (vereenzaming, schulden, psychische klachten). Welzijn- en zorginstellingen hebben minder te besteden en versoberen hun dienstverlening. Samenwerking in de regio Ten slotte signaleren we een trend van toenemende samenwerking tussen collegacorporaties, tussen maatschappelijke partners onderling en met gemeenten en tussen burgers en instituten. Die samenwerking kent verschillende vormen. SallandWonen

34 34 SallandWonen

35 Doen! Verbetering kwaliteit rapportages. Het ondernemingsplan geeft in combinatie met het activiteitenplan richting aan onze ambities. Het is duidelijk wat ons de komende vier jaar te doen staat, wie daarvoor verantwoordelijk en wie daarbij betrokken zijn. Ook de kosten hiervoor zijn begroot. De komende periode benutten we om onze rapportages zo in te richten dat ze ons voortdurend antwoord kunnen geven op de vraag: zijn we in het juiste tempo op de goede weg, met de juiste mensen en middelen? We zoeken kortom naar een methodiek en naar sturingsinformatie voor onze rapportages waarbij meetbaar en toetsbaar is of we effectief en efficiënt werken aan onze doelen. Voor wie? Voor iedereen die dat weten wil! SallandWonen

36 Belangrijkste consequenties voor SallandWonen Woningbehoefte De huidige omvang van de woningvoorraad is en blijft voldoende. Wel is het noodzakelijk dat ons woningaanbod blijft aansluiten op de wensen van de verschillende doelgroepen. We moeten een kwalitatieve slag maken wat betreft duurzaamheid, zorgtoegankelijkheid en betaalbaarheid. Accent ligt hierbij op vervanging en niet op uitbreiding. Het bepalen van de juiste kernvoorraad is van belang. Onze opgave ligt in het bijdragen aan vitale kernen, wat betekent dat wij zoveel mogelijk de verschillende doelgroepen willen bedienen en behouden. Dat kan via betaalbare woningen voor starters, zorgtoegankelijke woningen met juiste voorzieningen en appartementen op centraal gelegen locaties voor senioren. Een deel van ons bezit, de naoorlogse bouw, vraagt om een slimme wijze van handelen. Hierbij hebben we verschillende mogelijkheden: snel verkopen, eerst investeren en vervolgens verkopen, investeren en blijven beheren en wellicht (op beperkte schaal) sloop en vervangende nieuwbouw. Die keuze is telkens afhankelijk van de doelen op het gebied van duurzaamheid, diversiteit, doorstroming, beschikbaarheid en betaalbaarheid per locatie. Het vraagt de komende jaren extra inspanning om in een lastige markt het instrument van verkoop van woningen maximaal te benutten. Met de verkoop van woningen leveren we een belangrijke bijdrage aan de doorstroming en diversiteit. Daarnaast genereert de verkoop van woningen middelen om opnieuw en op maat te investeren. Leefbare woonomgeving Wij zien voor de komende jaren een opgave in het leefbaar houden van woonmilieus. Onze bijdragen aan vitale kernen zijn vastgoed gerelateerd. We investeren in een goede mix van en keuze in sociale huur, markthuur en koop. Met maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed dragen we daarnaast bij aan de leefbaarheid in kernen. Dit gebeurt alleen binnen een vooraf opgesteld afwegingskader. In samenwerking met verschillende partijen willen we de aanwezigheid van voorzieningen stimuleren en realiseren, onder andere in de woonservicegebieden. Het bepalen van de juiste rolverdeling is daarbij van groot belang. De schaarsheid van de beschikbare middelen vraagt om een juiste inzet en telkens een zakelijk afweging. Alleen zo kan maximaal maatschappelijk rendement worden gerealiseerd met beperkte middelen. De focus ligt op die kernen waar ons bezit groot is en wij het verschil kunnen maken. Duurzaamheid Voor de komende jaren hebben we een belangrijke opgave in het verduurzamen van de woningvoorraad. Dat geldt voor zowel nieuwbouw als bestaand bezit. We doelen op het toekomstbestendig maken van de woningen: 36 SallandWonen

37 het blijven(d) aansluiten op de veranderende wensen van huurders, op een kostenefficiënte manier. Dat vraagt om aandacht voor energie- en materiaalgebruik en het verhogen van de energielabels van woningen. We hebben de ambitie om dit op een innovatieve manier te doen, waarbij er ruimte is voor experimenten. Daarnaast is het van belang dat onze huurders worden uitgedaagd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid, bijvoorbeeld via het volgen van hun eigen energieverbruik. Klantwensen Wij willen onze dienstverlening voortdurend verbeteren en inspelen op de klantwensen van de verschillende doelgroepen. Dat kan door vanuit een duidelijke klantvisie te werken aan die dienstverlening, door de klantwaardering blijvend inzichtelijk maken en producten en diensten, werkprocessen en klantcommunicatie te evalueren en te verbeteren. Ons participatiebeleid is er op gericht te weten wat er speelt bij de klant om vervolgens hierop adequaat te kunnen inspelen met nieuwe of verbeterde diensten en producten. Door het optimaal benutten van nieuwe technologieën wordt het mogelijk op efficiënte wijze en op maat bereikbaar te zijn voor klanten. We spelen daarbij in op ICT-ontwikkelingen en de nieuwe (social) media. Daarnaast blijven we het individuele contact koesteren. Via persoonlijke gesprekken met bewoners halen we de agenda van de samenleving op en kunnen we producten en diensten daarop beter afstemmen. Kortom door kennis, ervaring en macht te delen wordt maximaal maatschappelijk resultaat behaald. Economische ontwikkelingen en regelgeving We hebben steeds minder ruimte om op te treden als een maatschappelijke onderneming met een brede taakopvatting. Dat noodzaakt ons tot temporiseren. Toch blijven we de komende jaren bij deze brede taakopvatting. Door verschillende doelgroepen te bedienen kunnen we maximaal bijdragen aan de diversiteit en aan vitale kernen. Ook maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed zetten we de komende jaren in als een belangrijk instrument om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Gezien de beperkte speelruimte vraagt deze taakopvatting om een innovatieve en bedrijfsmatige manier van werken, waarbij we op slimme manier omgaan met geldstromen en het aantrekken van financiering. Samenwerking kan een belangrijk instrument zijn bij het creëren van investeringsruimte. Samenwerking in de regio Wij zoeken de samenwerking met collega s graag op thema s waar deze meerwaarde oplevert voor de volkshuisvesting in de regio. We zullen daarbij coöperatief, daadkrachtig en oplossend optreden. We zoeken aansluiting bij bestaande overlegstructuren en creëren indien nodig en gewenst nieuwe structuren en netwerken. SallandWonen

38 Nul treden Raalte, Sallandse Poort Oost: SallandWonen ontwikkelt 48 huurappartementen en 12 huurwoningen. 24 van de 48 appartementen verhuren we aan de zorgpartijen RIBW en Dimence. De overige 24 appartementen en de 12 grondgebonden woningen bieden we te huur aan volgens het aanbodmodel via de website en Weekblad voor Salland, zodra de bouw is gestart. Start bouw Raalte, Schuilenburg: SallandWonen ontwikkelt 86 appartementen met zorg en maatschappelijke/ commerciële ruimte. Het gaat om drie complexen met huurappartementen voor 55-plussers, appartementen met zorg voor cliënten van zorggroep Raalte en begeleid wonen voor ingeschrevenen van de Stichting WIRA en De Parabool. Op de begane grond van het grootste complex komt ruimte voor commerciële en maatschappelijke doeleinden. De omwonenden worden bij de plannen betrokken. Start bouw Heino, De Haere: SallandWonen ontwikkelt een gebouw van drie woonlagen met 28 appartementen voor 55-plussers. Elk appartement heeft twee slaapkamers. Los van het appartementengebouw komen, in een autoluw straatje, 8 patiowoningen voor 55-plussers. Hier is wonen en slapen op de begane grond mogelijk. Start bouw: Wijhe, Noorder Koeslag: SallandWonen bouwt 48 appartementen, die variëren in grootte en prijsklasse. De JP van den Bent Stichting neemt 16 appartementen af voor huisvesting van haar cliënten. Oplevering: In dezelfde wijk bouwt SallandWonen ook 6 huur- en 6 koopbungalows met een prettig leefklimaat voor ouderen of mindervaliden. Wonen en slapen vinden plaats op de begane grond (84 m2). Elke bungalow heeft een besloten tuin; de IJssel, theater en sportaccommodaties zijn op loopafstand. 38 SallandWonen

39 SallandWonen

40 Introspectie: wijzelf. Hoe zien wij onszelf? Waar zijn we sterk in en wat kunnen we ontwikkelen? Een analyse van de interne organisatie. Sterk. Wij tonen initiatief in bouwprojecten en boeken mooie resultaten. Wij kunnen bogen op medewerkers met prima vakkennis, een goede werksfeer en hoge arbeidsethos. Dit blijkt onder andere uit een relatief laag ziekteverzuim en personeelsverloop. Onze medewerkers tonen zich betrokken en verantwoordelijk voor onze kerntaken. Ontwikkelpunten. Een ontwikkelpunt is de consequente doorvertaling van onze ambities in ons handelen en in onze profilering. Ook mogen we meer zakelijkheid tonen ten aanzien van onze processen, bedrijfslasten en in de samenwerking met partijen. Die zakelijkheid willen we terugzien in onze cultuurwaarden, evenals onze sterke waarde innovatief en onze geambieerde waarde ondernemend. Ondernemend betekent ook: denken en organiseren vanuit de klant. We hebben eerste stappen gezet in onze ontwikkelpunten via de visienota en de doorvertaling van onze ambities in het activiteitenplan SallandWonen

41 24/7 Zoeken naar het antwoord op 24/7... onze uitdaging voor de komende jaren. SallandWonen

42 Speerpunt 1 Klantgedreven Kwaliteit van dienstverlening staat bij Salland- Wonen voorop. Wij willen onze dienstverlening en onze producten voortdurend verbeteren en inspelen op de klantwensen van de verschillende doelgroepen. Dat kan door vanuit een heldere klantvisie te werken aan die dienstverlening, door ons participatiebeleid dat erop gericht is oprecht te luisteren naar onze klanten, door voortdurende evaluatie en verbetering van producten en diensten, werkprocessen en klantcommunicatie. Wij integreren nieuwe technologieën in onze werkprocessen teneinde op maat bereikbaar te zijn voor onze klanten. Onze strategische doelen bij dit speerpunt zijn: 1. We hebben in 2014 een klantvisie inclusief doelgroepenbeleid geïmplementeerd en onze medewerkers werken vanuit deze visie aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor onze klanten. Participatie is een veelgebruikt containerbegrip met een veelheid aan betekenissen. Het is zinvol om als dienstverlenende organisatie te definiëren waar participatie begint en eindigt: hoeveel macht krijgt de klant? Bij de herijking van de klantvisie geven we expliciet aan wat SallandWonen verstaat onder participatie en hoeveel invloed de klant daarbij krijgt. 2. Betrokkenheid van belanghouders en huurders bij beleid, activiteiten en projecten van SallandWonen. Onze uitdaging is er voortdurend voor te zorgen dat we onze klanten, belanghouders en hun wensen kennen. Ons doel is ervoor te zorgen dat in ons beleidsproces is verankerd dat we hierop kunnen schakelen (aanpassen) en zelfs anticiperen. 3. Onze klanten waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een acht of hoger. We definiëren klantgerichtheid en sturen erop. 4. Optimale dienstverlening door toepassing van verschillende technologieën en vormen van dienstverlening en bereikbaarheid. We zijn er niet op uit om alles te digitaliseren. We blijven juist (ook) ruimte geven aan persoonlijk contact op kantoor en bij de klant thuis. We doen het oude niet weg maar voegen nieuwe instrumenten toe die vooral gericht zijn op interactie. 42 SallandWonen

43 Speerpunt 2 Duurzame voorraad Wij willen een woningvoorraad creëren die duurzaam aansluit op de (veranderende) marktvraag, een voorraad die een evenwicht kent tussen ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke belangen. Voor ons betekent dat: energiezuinig en milieuvriendelijk, kostenefficiënt, vraaggestuurd en betaalbaar. Rekening houdend met de verschillende doelgroepen en hun wensen en mogelijkheden. Accent ligt op vervangen en niet op uitbreiden. Het bepalen van de juiste kernvoorraad naar aard, omvang en locatie is van belang. Onze strategische doelen bij dit speerpunt zijn: 1. Wij streven op energiegebied binnen onze bestaande voorraad naar alles groen. 2. We hebben een aangepaste en passende portefeuille op basis van de demografische ontwikkelingen en de veranderende vraag van onze klanten. We bouwen en verbouwen voor de toekomst. We maken de bestaande markt aantrekkelijk voor starters door renovatie en kwaliteitsverbetering van bestaande woningen. Zo binden we ze (opnieuw) aan onze gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Bij nieuwbouw ligt de focus op nultreden woningen, zodat we straks voor het toenemend aantal (steeds ouder wordende) ouderen en zorgbehoevenden een geschikte voorraad hebben. Dankzij Koopgarant maken we eigenwoningbezit bereikbaar voor onze doelgroepen. Dat doen we door jaarlijks ongeveer 200 woningen toe te voegen aan de groene voorraad. Bij renovatie brengen we het energielabel naar niveau B. We bouwen conform het bouwbesluit. Waar mogelijk passen we technologieën toe die extra rendement opleveren. We zorgen daarnaast voor goede communicatie met onze huurders over energiebesparing en woonlasten. SallandWonen

44 44 SallandWonen

45 Doen! Leefbaar. Samen met uiteenlopende maatschappelijke organisaties realiseren we huisvesting en voorzieningen voor speciale doelgroepen bijvoorbeeld voor verstandelijk beperkten, terminale zieken en mensen met psychische problemen. Onze inzet daarbij is: het verbinden van stenen, voorzieningen, partijen en mensen. Ons doel: het creëren van levendige, veilige woon- en ontmoetingsplekken in Salland. SallandWonen

46 Speerpunt 3 Vitale kernen Wij zien het vitaal en leefbaar houden van kernen als een belangrijke taak die gezamenlijk met belanghouders wordt uitgevoerd. Het bepalen van de juiste rolverdeling is daarbij van groot belang. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van wonen en zijn aanspreekbaar op het gebied van leren, zorg, welzijn en leefbaarheid. De focus ligt op die kernen waar ons bezit groot is en wij verschil kunnen maken. Deze tijd van schaarsheid van middelen vraagt telkens om een zakelijke afweging en een juiste inzet van middelen. Alleen zo kan maximaal maatschappelijk rendement worden gerealiseerd met beperkte middelen. Uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor de woon- en leefomgeving. Onze strategische doelen bij dit speerpunt zijn: 1. Belanghouders en huurders weten waarvoor zij SallandWonen kunnen benaderen met betrekking tot vitale kernen. Diverse partijen hebben dezelfde maatschappelijke doelen en kunnen elk op hun eigen expertisegebied daarin samenwerken met elkaar. Het is wel nodig om goed te definiëren wat ieders rol is. Via maatschappelijke bestemmingsplannen maken we duurzame afspraken met onze belanghouders over wat we gezamenlijk willen bereiken in de kern en spreken we een duidelijke taakverdeling af. 2. SallandWonen levert een bijdrage aan de maatschappelijke deelname van jongeren. Vitale kernen kenmerken zich door de aanwezigheid van gezinnen, ouderen en jongeren. Ons doel is om alle groepen te behouden zodat vitale kernen ontstaan. Dat doen we door passende huisvesting te creëren. Daarnaast zetten we extra in op maatschappelijke deelname van jongeren, bijvoorbeeld door voorlichting over wonen, werken en leren en via maatschappelijke stages. 3. Groter initiatief en betrokkenheid onder huurders van SallandWonen. Huurders zijn medeverantwoordelijk voor de vitaliteit van hun woonomgeving. Wij zoeken naar wegen om bewoners te stimuleren zelf de regie te nemen over hun buurt (en noaberschap te stimuleren). Groter initiatief en meer betrokkenheid van huurders is geen doel op zich, maar een hulpmiddel voor de gewenste vitaliteit. 46 SallandWonen

47 Speerpunt 4 Bedrijfsmatige organisatie We blijven de komende jaren bij een brede taakopvatting, al vraagt deze taakopvatting om een innovatieve en bedrijfsmatige manier van werken, waarbij we op slimme manier omgaan met geldstromen en het aantrekken van financiering. Onze speelruimte lijkt immers steeds kleiner te worden. Samenwerking kan een belangrijk instrument zijn bij het creëren van investeringsruimte. Een bedrijfsmatige organisatie is noodzakelijk omdat er minder geld beschikbaar is. Echter, gezien de complexiteit van de samenleving is wel een investering noodzakelijk in medewerkers. Onze strategische doelen bij dit speerpunt zijn: 1. Financiële continuïteit en stabiele financiële resultaten door goede verhouding tussen opbrengsten en kosten. 2. Gedegen financiële structuur, treasury en vermogenspositie. 3. Strategische doelen vertaald naar jaarlijkse concrete activiteiten en verantwoording van onze gemaakte keuzes. 4. Verbeterde kwaliteit van verslaglegging met informatie afgestemd op de gebruiker. 5. Verbeterde informatievoorziening/automatisering. 6. Een nieuwe organisatiestructuur voor SallandWonen. Daarbij benutten we optimaal de kwaliteit van onze medewerkers door te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. 7. Gewenste houding en gedrag met betrekking tot waarden uit het cultuurprogramma zijn zichtbaar aanwezig in onze organisatie. De wereld om ons heen verandert snel, de ontwikkelingen buitelen over elkaar heen, regels en wetten veranderen, de plicht om te verantwoorden wordt groter. De uitdaging om je werk goed, effectief en efficiënt te doen, wordt ook steeds groter. Dat vraagt om een organisatie die zelf prioriteiten stelt, eigen koers houdt, effectief en creatief is, durft af te kijken van collega s en die mondig is in de samenwerking met anderen. En die formuleert en uitlegt waar ze voor staat en waarom ze bepaalde investeringen wel of niet doet. Een bedrijfsmatige organisatie bereiken we door bewust te werken: kostenbewust, opbrengstenbewust, eerst denken dan doen, je aan afspraken houden, tijdig escaleren (als het niet lukt), vooraf nadenken over samenwerking bij en rendement van projecten. SallandWonen

48 Doen! Bouwen Collectief particulier opdrachtgeverschap voor huurders. Huurwoningen worden vaak in een rijtje met dezelfde uitstraling opgeleverd. SallandWonen durft het bij wijze van experiment aan om het over een andere boeg te gooien. In de nieuwe wijk Kiezebos III in Heino krijgen huurders een eigen stem bij de bouw van hun huurwoning. De woningen zijn voor een groot deel naar eigen inzicht in te richten. Ze kunnen desgewenst kiezen voor een uitbouw van de woonkamer en een bijkeuken. Ook de kleur van de dakpannen en de voordeur mag variëren.

49 Straatfeest als beloning. Hoe stimuleer je bewoners hun tuinen goed te onderhouden? Hoe ben je daarin enthousiasmerend, niet dwingend of regelstellend? Voor SallandWonen is dat de uitdaging. We gooien het in 2012 over een andere boeg met een nieuw concept. Dat concept bevat alle elementen van een teamspel. Het team bestaat in dit geval uit de bewoners van één straat; de strijd gaat om de mooiste, leukste dan wel origineelste tuinen. Bewoners van een straat kunnen zich aanmelden en samen hun best doen om de prijs voor de mooiste-tuinen-straat in de wacht te slepen. SallandWonen hoopt met deze speelse methode dat bewoners elkaar aansporen om tijd en aandacht te besteden aan hun tuinen. Het oordeel wordt geveld door een speciaal daartoe aangewezen mystery guest. De beloning: een feest voor de hele straat! SallandWonen

50 VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT 50 SallandWonen VERKOCHT

51 VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT Doen! Koopgarant. Door de economische crisis stagneert de koopwoningmarkt. Voor huurders is het extra moeilijk om een woning te kopen. SallandWonen heeft er alle belang bij om woningen te verkopen: het biedt de mogelijkheid om onze woningportefeuille aan te passen aan de huidige en toekomstige vraag naar woningen, te investeren in onderhoud en maatschappelijk vastgoed. Een oplossing voor beide partijen is Koopgarant. Het principe van Koopgarant is eenvoudig. De koper van een huis betaalt een gereduceerde prijs en wordt vervolgens eigenaar van de woning, met bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wil de eigenaar de woning later verkopen dan koopt de corporatie die weer terug. Bij de aankoop is contractueel vastgelegd hoe de verkoopprijs in dat geval wordt vastgesteld. Koopgarant maakt het voor mensen mogelijk om tegen aantrekkelijke financiële voorwaarden een woning te kopen en de risico s te beperken. Salland- Wonen gaat Koopgarant aanbieden in de bestaande voorraad. SallandWonen

52 Doen! Project Woon wijzer In het project Woon wijzer werken SallandWonen, gemeente Olst-Wijhe, gemeente Raalte, ouderenbonden en VAC samen aan de bewustwording van senioren. Zij worden gestimuleerd na te denken over hun eigen woonsituatie en ingelicht over thema s als woningaanpassing, mantelzorgwonen, inkomensgrenzen, veiligheid en diensten. Het project is een onderdeel van het master- en uitvoeringsplan Wonen, Welzijn en Zorg

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie Ondernemingsstrategie 2016 en verder Het laatste ondernemingsplan van Thús Wonen dateert van november 2014. Sindsdien is er heel wat gebeurd. De missie en visie zijn nog steeds actueel, maar van de doelstellingen

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Ondernemingsplan SallandWonen

Ondernemingsplan SallandWonen Ondernemingsplan SallandWonen Scherp kiezen bij inzet schaarse middelen Onze ambities zijn groot, onze financiële middelen beperkt. Om die twee te verenigen, moeten wij scherp kiezen en slimme oplossingen

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013 Hart voor Houten Bijna vijftig jaar geleden begonnen de voorlopers van Viveste aan een enorme uitdaging: rond het oude dorpshart van Houten woningen bouwen voor tienduizenden mensen. Dat lukte. Dankzij

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Gemeenteraad Gorinchem toelichting op deel II van de visie Aanleiding - Uitwerking op Visie 2030 Open, voor elkaar - Oude visie is gedateerd - Provincie

Nadere informatie

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050)

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050) en woonruimteverdeling Sander Akkerman De leden van de raad (050) 367 80 91 2. 6250120 Geachte leden van de raad, Met de komst van de nieuwe Woningwet maken huurders, corporaties en gemeente jaarlijks

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen?

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen? Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk betrokken levensgenieters in de leeftijd van 50 tot circa 70 jaar. Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt SIR-55 begrijpt als geen

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Programma 1. 19:00 19:30uur: inloop met koffie en thee 2. 19:30 19:40uur: opening door wethouder van der Putten 3. 19:40 21:00uur: presentatie woonvisie door de

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie