mei 2011 Nieuws Magazine van het Scala College p Intensiever contact met mentoren, ouders en leerlingen p Het eerste jaar op het Scala College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mei 2011 Nieuws Magazine van het Scala College p Intensiever contact met mentoren, ouders en leerlingen p Het eerste jaar op het Scala College"

Transcriptie

1 mei 2011 Nieuws Magazine van het Scala College p Intensiever contact met mentoren, ouders en leerlingen p Het eerste jaar op het Scala College

2 Belangrijke data (Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend; alle data zijn onder voorbehoud. Wijzigingen op dit overzicht worden in het Scala Nieuws gepubliceerd.) 12 mei voorbereiding reis 1-(t)vwo landelijke sportdag 16 t/m 27 mei CE-I 16 t/m 20 mei Workexperience 5-tvwo Werkweek Buitenlandse reis Sportklaskamp Arbeidsoriëntatie 4-vwo 16 t/m 18 mei Allroundkamp 18 t/m 20 mei Cultuurkamp 30 mei boeken inleveren examenleerlingen 8 juni start CE-II beroepsgericht uitslag CE-I beroepsgericht 9 juni feest onderbouw Diamantstraat Globe voorlichtingsavond 10 juni uiterlijke inleverdatum handelingsdelen niet examenleerlingen 14 juni eindpresentatie sportklas 15 juni uitslag CE-I vmbo (onder voorbehoud) afhalen voorlopige cijferlijsten vmbo 16:00 uur Diamantstraat 15 en 16 juni examenvergaderingen 13:00 uur Diamantstraat eindpresentatie cultuurklas 16 juni uitslag CE-I havo/vwo (onder voorbehoud) afhalen voorlopige cijferlijsten 16:00 uur havo Diamanstraat en vwo Sacharovlaan 16 t/m 21 juni stoomcursus herkansers 17 t/m 24 juni toetsweek alle leerjaren 20 juni Start CE-II (schriftelijk examen) 22 juni kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 14:00-16:00 uur Nieuwe Sloot 24 juni voorvergaderingen 13:00 uur 27 juni rapportvergaderingen 28 juni teruggeven repetities boeken inleveren alle locaties 29 juni uitslag CE-II examenvergaderingen 13:00 uur Diamantstraat kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 14:00-16:00 uur Nieuwe Sloot (reserve) diploma uitreiking vmbo 19:30 uur Diamantstraat 30 juni mentoruitje rapportuitreiking 15:00 uur diploma uitreiking vwo 17:00 uur Diamantstraat diploma uitreiking havo 19:30 uur Sacharovlaan Een actieve ouderraad is goed voor school, ouders en leerlingen Een school is zeer gebaat bij betrokken ouders. Zij bevorderen het succes van de opleiding. Het Scala College heeft een actieve ouderraad. De leden zijn beschikbaar voor de volgende taken: - vraagbaak voor ouders met opmerkingen of vragen; - vertegenwoordigen van ouders bij de schooldirectie; - signalen van ouders doorgeven aan directie en medezeggenschapsraad; - organiseren van de jaarlijkse thema-ouderavond; - organiseren van activiteiten zoals sollicitatieproject en diploma-uitreiking - financieel en/of facilitair bijdragen aan bijzondere activiteiten van de school zoals het Open Podium, de voorlichtingsavonden en de projectdagen. Een deel van deze activiteiten kost natuurlijk geld. Waar komt dat vandaan? De school zelf bekostigt de activiteiten die verband houden met het lesprogramma en/of het gevolgde accent. Maar andere activiteiten die het onderwijs en het welzijn van de leerlingen indirect dienen, zijn niet opgenomen in de schoolbegroting. Daarom neemt de ouderraad deze kosten voor zijn rekening. Daarvoor wordt aan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bedraagt dit jaar 52,50 voor het eerste kind en 47,50 voor elk volgend kind. De ouderraad int de jaarlijkse ouderbijdragen en zorgt ervoor dat het geld goed en evenredig over alle leerjaren, met en zonder accent, wordt besteed. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af over de bestedingen. Bent u geïnteresseerd om als hulpouder of ouderraadlid mee te doen? Op het ouderdeel van de Scala website: De_school/Ouderraad, kunt u hierover meer lezen. Wilt u er een keer bij zijn om de sfeer te proeven? Mail dan naar: Sollicitatieproject Het sollicitatieproject is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen school, ouderraad en ouders. Half maart jl. vond alweer de 16e editie van het sollicitatieproject voor vierdejaars vmbo-leerlingen plaats. Voor het vak Nederlands moesten de 230 deelnemende leerlingen zelf een vacature zoeken, een sollicitatiebrief met bijbehorend CV schrijven en zich inleven in de baan waarnaar ze gingen solliciteren. Door de ouderraad werden ouders/vrijwilligers benaderd die als werkgever wilden optreden. Ruim 100 enthousiaste ouders meldden zich aan. Deze werkgevers hadden zich uiteraard terdege voorbereid op de gesprekken; zij verdiepten zich in het bedrijf waar gesolliciteerd werd en in de leerling die kwam solliciteren. Zodoende konden de sollicitatiegesprekken op professionele wijze plaatsvinden. Ook dit jaar was het project een succes. Ouders vinden het geweldig om zo direct een bijdrage te leveren aan de afronding van de vmbo-opleiding. Zelfs ouders van kinderen die de school al verlaten hebben, doen soms nog jaren mee als werkgevers. SCALA COLOFON Het Scala Nieuws is een uitgave van het Scala College met informatie voor ouders van leerlingen. Redactie en interviews: Jaap Bonkenburg. Opmaak: Peter van den Elshout. Drukwerk: GBU grafici, Urk. Foto voorpagina en pagina 8: Maarten Westerduin. 2 Scala Nieuws mei 2011

3 Intensiever contact mentoren, ouders en leerlingen Nadruk op verbetering kwaliteit Het Scala College zet het volgend schooljaar nadrukkelijk in op een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden ook enkele nieuwe initiatieven ontwikkeld. Zo start de opvang voor hoogbegaafde leerlingen en wordt een begin gemaakt met het tweetalig vmbo. Het wordt weer een uitdagend schooljaar aldus Hennie Weeber, vestigingsdirecteur van de locatie Nieuwe Sloot. Het Scala College telt in vergelijking met vorig schooljaar een groeiend aantal brugklasleerlingen. Half april stond de teller op 510. Het betekent volgens Hennie Weeber dat het Scala College alle accenten in de volle breedte kan blijven aanbieden. Wij zijn als school trots en blij dat opnieuw meer leerlingen uit groep 8 voor ons onderwijs hebben gekozen. Vooral voor ons tweetalig onderwijs bestaat steeds meer belangstelling. We hebben volgend schooljaar één klas tweetalig gymnasium en drie klassen tweetalig vwo. We hebben hiervoor voldoende goed opgeleide docenten en houden ons aan de strenge spelregels van het netwerk van tweetalige scholen. In het schooljaar willen we starten met tweetalig onderwijs in het vmbo. Daarmee wordt ons onderwijsaanbod verder verbreed. Uit de voeten Naast het garanderen van een breed aanbod is het Scala College voortdurend bezig met de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit schooljaar is gestart met het Scala Les en Intructie Model (SLIM) en het RTTI. Over dit laatste onderwerp wordt elders in dit Scala Nieuws meer verteld. Onze secties werken schoolbreed aan de verbetering van de resultaten om het aantal leerlingen dat slaagt voor het eindexamen verder te vergroten. SLIM en RTTI resulteren in een eenduidige pedagogische aanpak en verbetering van het leerrendement. Het is belangrijk dat leerlingen houvast hebben, weten waar ze aan toe zijn. We besteden tevens ruimschoots aandacht aan de opbouw van de leerlijn zelfstandigheid van onze leerlingen. In de onderbouw worden ze nog intensief begeleid, in de middenbouw moeten ze steeds meer zaken zelfstandig aanpakken en in de bovenbouw verwachten wij van onze leerlingen de noodzakelijke houding om straks in het middelbaar of hoger onderwijs uit de voeten te kunnen. Extra toetsing Het Scala College wil de ouders zo optimaal mogelijk informeren over de vorderingen van hun kinderen. Mede daarom zal het schooljaar niet uit drie maar uit vier periodes bestaan. We hebben daarvoor gekozen om een betere determinatie te realiseren. Na periode twee volgt een voorlopig advies, na periode drie is er een definitief advies. We willen als school in alle klassen zo nauwgezet mogelijk de vinger aan de pols houden. Het betekent een nog intensiever contact tussen ouders, leerlingen en mentoren. Verder zullen in het vwo naast de schoolexamens ook tussentijdse toetsen worden gegeven, zodat leerlingen de stof beter onder de knie krijgen. Onze taak is immers het maximale uit onze leerlingen te halen. Zaterdag 9 april blijft in ons geheugen gegrift staan Naar aanleiding van het schietincident van zaterdag 9 april in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn gaan onze gedachten allereerst uit naar de slachtoffers en hun familie, vrienden en bekenden, die door dit tragische voorval zijn getroffen. Onze school heeft haar uiterste best gedaan leerlingen en medewerkers de maandag na het incident de ruimte te geven om samen over de gebeurtenissen te praten. Op elke locatie was tijdens de ochtend in een apart lokaal iemand beschikbaar voor opvang van leerlingen die behoefte hadden aan extra nazorg. Tevens waren deskundigen van slachtofferhulp en de GGD/GGZ beschikbaar voor eventuele extra zorg. Ouders en leerlingen werden vanzelfsprekend in de gelegenheid gesteld indien zij dat wilden aanwezig te zijn op het Rijnplein bij de herdenking van de slachtoffers. Dit was overigens een besloten bijeenkomst voor genodigden. De datum en de tragische gebeurtenissen van die zaterdag zullen voor altijd in ons geheugen gegrift blijven staan. Bart Visser ( voorzitter College van Bestuur Scala College) Scala Nieuws mei

4 Elk jaar op reis Roosters bekijken op je eigen smartphone Jos Kuijpers (16 jaar) heeft iets met computers. De leerling uit 5 gymnasium kreeg het met de paplepel ingegoten. Zijn moeder is ook een computerdeskundige. Dat hij na zijn eindexamen informatica gaat studeren, staat vast. Jos Kuijpers is nu vooral bezig met het schrijven van computerprogramma s. Zo ontwikkelt hij momenteel een applicatie (App) voor de smartphones van leerlingen en docenten, waarop roosterwijzigingen direct zichtbaar zijn. Nog dit schooljaar wordt deze Scala App in gebruik genomen. Volgens Jos kunnen leerlingen en docenten dankzij de App veel sneller en simpeler hun roosters bekijken. Het vergt nu veel handelingen om het rooster in te kunnen zien. Leerlingen en docenten moeten altijd een gebruikersnaam en een wachtwoord intoetsen. Met deze App is dat verleden tijd. Het enige wat ze moeten doen is de App op de smartphone zetten. Plus eenmalig je gebruikersnaam en wachtwoord intoetsen. Een roosterwijziging wordt zodoende direct zichtbaar. Toen ik met het idee kwam, werd daar enthousiast op gereageerd. Als ik een vraag heb of met een probleem zit, word ik snel geholpen. Dat geldt zowel voor de roostermakers, voor de ICTafdeling als voor de leiding van onze Sacharov locatie. Ik vind het erg leuk en uitdagend om te doen. Programmeren is nu eenmaal mijn ding. De tweetalige vwo eindexamenklas 6D vormt een hecht gezelschap. Victor Borm werd hun mentor in de vierde klas. Sommige leerlingen geeft hij al zes jaar Engels. Ik vind het leuk om kinderen te volgen, te zien dat ze in de loop van de jaren zelfstandig zijn geworden. Als mentor ben ik meer dan alleen de docent Engels. Ik leer ze ook de wereld te begrijpen. Sander Willer en Isabelle Poldervaart spreken vol lof over hun mentor, waarvan ze meer dan alleen een gedegen kennis van de Engelse taal hebben opgestoken. Meneer Borm is een uitstekende mentor, die erg betrokken is bij zijn leerlingen. Het is een bijzondere man die je blijft verrassen. Hij prikkelt, daagt je uit, stimuleert je zelf na te denken. Hij geeft je het rustgevende gevoel dat je nooit een fout antwoord kunt geven. Aan het begin van dit jaar hebben we pannenkoeken bij hem thuis gegeten. Het werd een bijzonder gezellige avond. Onze klas is goed in dingen doen en activiteiten organiseren. We hebben een band met elkaar. Hongarije Sander en Isabelle maakten elk in groep 8 van de basisschool een bewuste keus voor het tweetalig onderwijs. Ze vertellen geen spijt van die keus te hebben. Tweetalig vwo leek ons interessanter dan het reguliere vwo. Dat is wat ons betreft ook zo. We hebben veel leuke dingen gedaan, gingen elk jaar op reis. We zijn in Hongarije en Engeland geweest en we hebben een stageperiode in het buitenland gevolgd. Sommige leerlingen zaten daarbij letterlijk en figuurlijk aan de andere kant van de wereld. Het zijn ervaringen die niemand meer van ons afpakt. Daarom kijken we terug op een geweldige schooltijd. Er werken veel aardige en deskundige mensen op het Scala College. Geen zeurderige conciërges bijvoorbeeld, waar je meteen een briefje van moet halen omdat je toevallig een keertje te laat komt. Groots denken Victor Borm kan een glimlach niet onderdrukken als we hem vertellen wat de ervaringen van zijn leerlingen zijn. Ik steek veel energie in de begeleiding van leerlingen op het persoonlijke vlak. Ik praat met ze over vervolgstudies, ik laat ze zien welke wegen bewandeld kunnen worden om met de juiste informatie een weloverwogen keuze te maken. Als je iets doet, moet je het goed doen. Daar horen de details bij. Ik probeer mijn leerlingen groots te leren denken en nooit zo maar een nee zonder verklaring te accepteren. Dat is mijn manier van lesgeven. 4 Scala Nieuws mei 2011

5 De leukste klas van alle jaren Dit is de leukste klas van alle jaren. Dat zeggen Ronelle Chaudron en Rick de Boer, twee leerlingen uit 5A, een havo eindexamenklas. Ze vergelijken hun klas met een jungle. Iedereen springt op elkaar, de omgang is erg vriendschappelijk, de sfeer is uitstekend en er is nooit gezeur. Maar misschien zijn we soms te druk, zeggen Ronelle en Rick lachend. Die laatste constatering wordt door wiskundedocent en mentor Egbert Verstraten onderschreven. Het is een zeer gezellig stel. Dat staat vast. Af en toe moet ik ze een zetje in de goede richting geven. Ze moeten immers wel hun diploma halen. Ik heb ze de eerste week direct een enquête laten invullen. De vragen heb ik zo gesteld dat ze zich bewust worden wat hun dit examenjaar te wachten staat. Maar ook dat ze goed moeten nadenken over de keus van hun vervolgstudie. Diploma halen en de juiste studie kiezen. Daar gaat het in een examenjaar vooral om. Ronelle en Rick zijn over hun mentor zeer te spreken. Meneer Verstraten doet veel voor ons. Hij regelt van alles en stapt op ons af. Hij zal nooit zeggen dat zoek je maar zelf uit. Daar is hij te actief voor. Driebergen Wat gaan Ronelle en Rick na hun eindexamen doen? Rick: Ik ga naar het Instituut voor Automanagement in Driebergen. Ik ben gestart op het vmbo, maar na de tweede klas stroomde ik naar 3-havo op. Ik kreeg les van goede doecenten die mij wisten te stimuleren. Dat heb ik nodig. Ronelle stapte pas na het eindexamen vmbo over naar de havo. Ik ben een LOOT-leerling, die veel tennist. Zeker de eerste jaren trainde ik naast mijn lessen op school zeker 20 uur in de week. Ik ben altijd goed begeleid. De docenten hielden rekening met mijn sport. Dat geldt voor alle LOOT-leerlingen. Mits je maar je best doet, anders heb je een probleem. Ik hoop ingeloot te worden voor de studie fysiotherapie. Zo niet, dan ga ik bij het volwassenenonderwijs de studies biologie en natuurkunde volgen in combinatie met een opleiding voor KNLTB tennisleraar. Maar eerst moet ik slagen. Dat wordt nog een hele klus. DE KLAS VAN Scala Nieuws mei

6 Goede toetsen essentieel voor kwaliteit onderwijs Een goed opgestelde toets geeft leerlingen de kans te laten zien waartoe ze in staat zijn. Hoe zorg je als docent dat leerlingen een dergelijk proefwerk krijgen? Wiskundedocent Gardi Pieters nam de handschoen op. Ze volgde een cursus, verdiepte zich in de materie en stond aan de basis van een werkgroep, die de kwaliteit van de proefwerken op het Scala College verder moet verbeteren. De secties gaan er volgend schooljaar mee aan de slag. Gardi Pieters kwam op het idee omdat leerlingen na een wiskundeproef soms opmerkten: dat hebben we helemaal niet gehad mevrouw. Ze vertelt: terwijl ik juist dacht: dat moeten ze toch kunnen. Ik wilde dat uitzoeken. Daarom heb ik de cursus Meten met RTTI gevolgd. R betekent reproductie, het zogenaamde stampwerk, de wat vragen. T1 betekent toepassingsgericht niveau 1, de eenvoudige toepassingen. T2 betekent toepassen op een hoger niveau en de I staat voor inzichtvraag. Je kunt daar andere stof bij betrekken, I vragen spelen in op een bepaalde intellectuele creativiteit bij leerlingen. Het is belangrijk dat docenten een juiste verdeling van de vragen maken. Het eindexamen wiskunde op het vwo bestaat bijvoorbeeld voor ruim 70 % uit T2 en I vragen. Daar moet je als docent bij het maken van proefwerken rekening mee houden. Rust in de klas Volgens Gardi Pieters betekent Meten met RTTI dat er beter gedetermineerd kan worden. Proefwerken moeten grondig worden nabesproken Een vmbo/havo leerling die hoog scoort met R en T1 vragen, maar laag met T2 en I vragen vraagt om een andere determinatie dan een leerling die juist met T2 en I vragen de meeste punten haalt. We zijn als school druk bezig te zorgen dat er binnen de verschillende secties door docenten afspraken worden gemaakt om de kwaliteit van de toetsen te bewaken. Per leerjaar wordt een verhouding van de RTTIvragen vastgesteld, die gebaseerd is op het uiteindelijk te behalen einddoel: het eindexamen. Het is daarnaast belangrijk dat de leerlingen op de hoogste worden gesteld van de RTTI methode, zodat ze zijn voorbereid op de vragen die ze gesteld krijgen. Dat geeft rust in de klas. En proefwerken moeten grondig worden nabesproken. Met het bespreken van proefwerken krijgt een leerling inzicht in wat hij wel en wat hij niet kan en welke cognitieve niveaus hij wel en niet goed beheerst. RTTI heeft direct met de kwaliteit van het onderwijs te maken en bereidt leerlingen beter voor op het eindexamen. HET EERSTE JAAR Allround is van alles wat Sem Haring. Klas A1B (allroundklas). Allround is van alles wat. In plaats van extra sport- of cultuurlessen hebben wij accenturen. We zijn dan bezig met projecten, zo hebben we een project over architectuur gedaan. Ik was aan het begin van het schooljaar best zenuwachtig. Drie van mijn vrienden op de basisschool gingen naar het vwo, ik als enige naar een vmbo-t klas. Ik kende dus niemand. Het is me reuze meegevallen. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt. Huiswerk was goed te doen, ik hield tijd genoeg over voor mijn vrienden en voor mijn sport. Verder hebben we een leuke mentor, die niet snel boos wordt. Ik hoop na de tweede klas op te stromen naar de havo. Of dat gaat lukken wordt afwachten. sem haring 6 Scala Nieuws mei 2011

7 HET EERSTE JAAR HET EERSTE J Je doet veel op deze school Jochem Giesen. Klas T1B ( tweetalig vwo). Ik heb getwijfeld tussen Highschool Hockey en tweetalig vwo. Mijn broer heeft Highschool Hockey op het Scala College gedaan. Die kwam vaak thuis met enthousiaste verhalen. Maar ik vond Engels zo leuk, dat ik toch maar naar het tweetalig vwo ben gegaan. Het is best wel moeilijk, ik zit soms huiswerk te maken terwijl de zon buiten schijnt en mijn vrienden aan het spelen zijn. Ik ben er nu aan gewend. Het gaat best goed op school. Dat komt mede door de docenten. Die zijn goed, ik leer veel van ze. Verder zijn er allerlei activiteiten. We zijn al naar Artis geweest, we hebben aan Poldersport gedaan, we hebben het Corpus bezocht en op 16 mei gaan we een hele week naar Engeland. Je doet veel op deze school. pien molenaar Een vrolijke nieuwe school jochem giesen Pien Molenaar. Klas S1C (sportklas). Hockey is mijn favoriete sport. Ik train zes dagen per week en zit in de jeugdselectie van de KNHB. Ik zit in een vmbot/havo sportklas. Ik hoop naar de havo door te stromen. Volgend jaar word ik misschien LOOT-leerling. Dat is voor topsporters. Het Scala biedt topsporters allerlei extra mogelijkheden om sport en school beter met elkaar te combineren. Ik heb het trouwens erg naar mijn zin op het Scala College. Ik vind het een vrolijke nieuwe school. Verder hebben we een goede mentor die altijd voor ons klaarstaat. Ik woon in Zwammerdam. We fietsen elke dag met een groepje naar school en weer terug. Dat is erg gezellig. Tekenen en toneelspelen Nikki Langelaan. Klas C1D (cultuurklas). Ik heb bewust voor een cultuurklas gekozen omdat ik van toneelspelen en tekenen houd. Ik zit in een havo/vwo klas. We hebben het reuze gezellig met elkaar. De onderlinge band is goed, niemand wordt gepest. De docenten letten goed op dat dit niet gebeurt. We tekenen veel, maken posters, doen creatieve dingen. Dat bevalt goed, anders zit je elke les maar weer met een boek voor je neus. Het klinkt misschien gek, maar ik ga altijd met plezier naar school. Elke dag is anders, het is nooit saai. Ik heb zeker geen spijt van mijn keus voor het Scala College. nikki langelaan Scala Nieuws mei

8 Winnaar gouden medaille vertelt over sport en voeding Danielle de Bruijn, lid van het gouden Olympische waterpoloteam 2008, verzorgde voor de LOOT-leerlingen een workshop over sport en voeding. Ze motiveerde tijdens een enthousiast en boeiend betoog de aanwezige leerlingen, ouders, trainers en docenten om goede keuzes te maken, discipline te hebben en juiste voeding tot zich te nemen. Tenminste, als je van plan bent om topsport te bedrijven. Daarnaast gaf zij een kijkje in de keuken van de Olympische Spelen. Mooie verhalen die je niet in kranten leest of op televisie ziet of hoort, maar echte ervaringen van een topsporter pur sang die het hoogst haalbare op sportgebied heeft bereikt. Trainen en studeren Het is een keus die je maakt De ouders van Laura Vendrik speelden badminton bij hun oude club in Utrecht. Laura en haar oudere zus reden elk weekeinde mee van Ter Aar naar de hal in Utrecht. Al snel bleek dat Laura goed overweg kon met het racket en de shuttle. Het 16-jarige badmintontalent van het Scala College zit nu in de A-selectie van de Badminton Academy in Den Haag, speelt bij landskampioen Duinwijck in Haarlem en werd dit voorjaar gekozen tot Sportmeisje van Nieuwkoop Het leven van Laura Vendrik bestaat voor een groot deel uit trainen en studeren. Zes keer in de week staat ze op de baan. En dan zijn er nog de wedstrijden en de toernooien. De eerste drie jaar van het vwo kon ik school en sport redelijk makkelijk combineren, dit jaar is zwaarder. Ik zal wel naar de vijfde klas overgaan, maar het is waarschijnlijk kantje boord. Ik word gelukkig uitstekend begeleid op school. Ik ben een LOOT-leerling, het Scala werkt aan alle kanten mee om mij een echte topsporter te laten zijn. Ik train bijvoorbeeld drie ochtenden in de week in Den Haag. Dan heb ik geen les en moet ik de gemiste stof of de toetsen op een ander moment inhalen. Dat gaat gelukkig altijd goed. Intensief Trainen, studeren, heeft Laura nog tijd voor andere dingen? Uitgaan met vriendinnen of gewoon even bij iemand op bezoek, zit er niet echt in. Ik heb er geen tijd voor. Het is een keus die ik heb gemaakt, omdat ik badminton een geweldige sport vind. Sommige mensen associëren het met een balletje overslaan op de camping. Die vergissen zich lelijk. Badminton is erg intensief, het behoort qua intensiteit zelfs tot de zwaarste sporten van de wereld. Je moet superfit zijn om op het hoogste niveau te spelen. Dat hoogste niveau is mijn doel. Ik wil graag het eerste team van Duinwijck halen. Ons team is dit jaar kampioen geworden. Volgend seizoen speel ik landelijk tweede klasse. Ik ga nog steeds vooruit. HET TALENT 8 Scala Nieuws mei 2011

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor leerlingen Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst Iedereen staat voor elkaar klaar,

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8 Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs groep 8 Programma van de avond 19.00 uur programma ouders en kinderen samen. 19.30 voorlichting ouders, kinderen richten de tentoonstelling in. 20.00 tentoonstelling

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium Talent in ontwikkeling voor Toekomstige brugklassers Informatiebrochure brugperiode 2017 Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium 2 Beste brugklasser, Je bent het nog niet, maar het duurt niet

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS HAVO 5

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS HAVO 5 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS HAVO 5 2017 2018 Voorlichtingsavond 06 september 2017 PROGRAMMA 20.00 uur opening 20.10 uur inleiding door teamleider T. Visser 20.20 uur Havo 5 en dan? door de decaan, mevrouw

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs RSG WOLFSBOS vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs WELKOM Daar sta je dan: op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven. Een nieuwe school kiezen is niet gemakkelijk. Want waar kies

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Leren en analyseren. Een onderzoek op het Scala College. Zelfstandig RTTI toetsen analyseren. Schooljaar 2011-2012

Leren en analyseren. Een onderzoek op het Scala College. Zelfstandig RTTI toetsen analyseren. Schooljaar 2011-2012 Leren en analyseren Zelfstandig RTTI toetsen analyseren Een onderzoek op het Scala College Schooljaar 2011-2012 Stephanie Mugie, Anita Buitelaar, Shera Gerber, Jacob de Ruiter Inleiding: Het Scala College

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Je zit goed op het Marecollege! De Brugklas

Je zit goed op het Marecollege! De Brugklas Je zit goed op het Marecollege! De Brugklas Inhoud Inleiding 3 Onze school 4 KLEINE SCHOOL 3 Ik ging van het Mareland naar het Marecollege 4 Ik stroomde door vanuit een REGULIERE basisschool 5 De periodelessen

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

JAARPLAN KSH versie december 2009 DECEMBER 2009

JAARPLAN KSH versie december 2009 DECEMBER 2009 DECEMBER di 1 uiterlijk 9.00 uur in: aanvraag tien-minuten-avond; MT 19.30 uur: voorlichtingsavond M3; CD opnames klas 3, rooster volgt wo 2 CD opnames klas 3, rooster volgt do 3 start gesprekken leerlingen-decanen

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Jaarplanning uur

Jaarplanning uur Jaarplanning 2013-2014 (wijzigingen en typefouten voorbehouden) 35 dinsdag 27-08-2013 08.30-12.00 uur Introductieprogramma lj.4; ophalen rooster woensdag 28-08-2013 donderdag 29-08-2013 08.30-14.00 uur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 4 april 2016 (2) Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 2 week 10 Deze week voorbereiding examen voor H5

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

ontdek je talent! MEEST GESTELDE VRAGEN

ontdek je talent! MEEST GESTELDE VRAGEN ontdek je talent! A L L E S W A T J I J W I LT W E T E N O V E R H E T M O N T E S S O R I C O L L E G E 10 Na de basisschool moet je kiezen! Misschien is het Montessori College iets voor jou! In 10 vragen

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Bij ons begint jouw toekomst. informatiegids voor basisschoolleerlingen en hun ouders

Bij ons begint jouw toekomst. informatiegids voor basisschoolleerlingen en hun ouders Bij ons begint jouw toekomst informatiegids voor basisschoolleerlingen en hun ouders 2 Ontdek zelf of het Comenius Lyceum bij jou past. Kom samen met je ouders langs op één van onze open avonden. dinsdag

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voelt soms als een grote stap aan. Luuk van Bussel, Conrector deelschool TL De positie van

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Met Homerus halen ze het beste uit zichzelf

Met Homerus halen ze het beste uit zichzelf Interview Met Homerus halen ze het beste uit zichzelf Noem het talentontwikkeling of persoonsvorming: het Homerus-programma van Het Utrechts Stedelijk Gymnasium beoogt het allebei. Competenties aanleren,

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Welkom in de derde klas!

Welkom in de derde klas! Welkom in de derde klas! De meeste van jullie zijn twee jaar leerling van onze school geweest. Jullie weten wel hoe het hier werkt. Wat er van je verwacht wordt. Wat wel en niet geaccepteerd wordt. Dat

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Blik. Cambridge Engels

Blik. Cambridge Engels Blik op Cambridge Engels De kans is groot dat je later op plaatsen terecht komt waar Engels een belangrijke voertaal is. Misschien ga je wel voor studie of stages naar het buitenland, maar ook op Nederlandse

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor schoolexamens

Herkansingsregeling voor schoolexamens A De herkansingsregeling voor schoolexamens vmbo Uitgangspunten Per vak wordt, in de PTA s, aangegeven welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij enkele vakken kunnen ook mondelinge toetsen

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent!

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Nog even en je gaat naar de brugklas. Hartstikke leuk, maar misschien ook een beetje spannend. Om alvast kennis te maken met onze school, hebben we niet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Agenda schooljaar 2016/2017

Agenda schooljaar 2016/2017 Agenda schooljaar 2016/2017 Oktober 2016 Wo. 12 oktober 2016 MR vergadering Doetinchem Do. 13 oktober 2016 Klas 2A, 2B, 2C Excursie Openluchtmuseum Arnhem Sla je slag! Do. 13 oktober 2016 Leerjaar 3 CKV

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD! over de Groene Hart topmavo

werken voor talent! MET DE IPAD! over de Groene Hart topmavo 2017/2018 over de Groene Hart topmavo Bij ons komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havo- klassen. Op onze school kunnen leerlingen Meer

Nadere informatie

Jouw toekomst start op Eijkhagen.

Jouw toekomst start op Eijkhagen. Jouw toekomst start op Eijkhagen. Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf. Je kunt bij ons naar het vwo, het tweetalig vwo, de havo of het vmbo-tl. Ons motto

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo 31 AUGUSTUS 2012 1 2 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 6 7 8 9 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 34 35 13 14 15 16 17 18 19 Zomervakantie

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Mihailo Sain weer in actie bij het WOC Alphen aan den Rijn

Mihailo Sain weer in actie bij het WOC Alphen aan den Rijn Nieuwsbrief -3- Januari 2011 Inhoudsopgave: Onderzoek sport en ontwikkeling voor kinderen Even voorstellen Wedstrijdverslag M

Nadere informatie

Wereld burgerschap Sport en spel

Wereld burgerschap Sport en spel Even voorstellen Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het is een veilige school, waar je je snel thuis voelt. Bij ons mag je zijn wie je bent. We besteden veel aandacht aan hoe

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

Bijlage 1a thema 4 - sportattributen

Bijlage 1a thema 4 - sportattributen Bijlage 1a thema 4 - sportattributen 3e leerjaar thema 4 Mijn sport is top! Bijlage 1b thema 4 - sportattributen 3e leerjaar thema 4 Mijn sport is top! Bijlage 1c thema 4 - sportattributen 3e leerjaar

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie