NIEUWSBRIEF. InstallatieWerk Nederland: Centre of Excellence voor een Leven Lang Leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. InstallatieWerk Nederland: Centre of Excellence voor een Leven Lang Leren"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Maart 2015 Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk 1 O.a. in deze uitgave P InstallatieWerk Nederland: Centre of Excellence voor een Leven Lang Leren 12 P 3 Bezoek nu de theatervoorstelling voor de technische installatiebranche: Nieuwe Vrienden P 4 5 daagse cursus Praktisch Personeelsmanagement P 5 Samen sterk voor werk P 6 OK-CV training bij InstallatieWerk P 7 Cursusoverzicht P 8 Topstartersdag 2015 P 9 P Het gezicht van onze ondernemingsraad ½ jaar niet ziek = gereedschapspakket cadeau P 12 Raad van Advies Alive and kicking Volg ons op Facebook (InstallatieWerk ) en Twitter

2 2014 was een bewogen jaar voor IWNL. Het jaar waarin de WVA wegviel en vervangen werd door Marinus Schimmel Bezoek nu de theatervoorstelling voor de technische installatiebranche: Nieuwe Vrienden Landelijk nieuws de subsidie praktijkleren en als gevolg van de crisis het aantal leerlingen sterk daalde. De voorzitter van InstallatieWerk Nederland, Marinus Schimmel: InstallatieWerk Nederland: Centre of Excellence voor een Leven Lang Leren Nieuwe Vrienden: vermogen tot veranderen. Geweldig realistisch en raak neergezet! Het is één van de reacties op deze bezielende muziektheatervoorstelling Nieuwe Vrienden voor en door de technische installatiebranche. De theatervoorstelling is een initiatief van OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf. Met de voorstelling Nieuwe Vrienden worden werkgevers en werknemers op bijzondere wijze meegenomen in de grote technische, maatschappelijke en economische uitdagingen die de komende jaren op de sector afkomen. Regio nieuws Gelukkig was het bestuur in 2013 reeds gestart met het formuleren van een aangescherpte strategie welke in 2014 verder is uitgewerkt. Deze strategie houdt in: De ontwikkeling van de opleidingsbedrijven naar een Centre of Excellence voor een Leven Lang Leren. Doelstelling hiervan is een aantoonbare bijdrage te leveren aan voldoende en goed gekwalificeerde werknemers voor de technische installatiebranche in de regio. De regionale centra zullen op een eenduidige wijze en in vormen van partnerschap met bedrijven, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties werken aan het realiseren van deze doelstelling. Om dit te kunnen realiseren zullen in gezamenlijkheid meer specialismen (totaalaanbod) worden gerealiseerd. Gerealiseerd is bijvoorbeeld een eenduidige kwaliteitssysteem en de daarbij behorende erkenning. Dit versterkt de positionering van de opleidingsbedrijven waardoor het marktaandeel van IWNL verder kan groeien en gezamenlijk invulling gegeven kan worden aan de kansen die liggen in groeimarkten, bijvoorbeeld op het terrein van om-, her- en bijscholing. Uitdagingen Kortom, het besef is gegroeid dat in gezamenlijkheid tot een grotere bijdrage voor de Installatietechniek kan worden gekomen en bovendien een aantal uitdagingen (bijvoorbeeld in de bedrijfsvoering) beter geadresseerd kunnen worden. Structureel versterkt Dit was en is de reden waarom het bestuur van Installatie Werk Nederland van mening is dat InstallatieWerk (landelijk en regionaal) structureel versterkt dient te worden, om ook op langere termijn deze doelstelling meest optimaal invulling te kunnen geven. Dit betekent dat in gezamenlijkheid in de komende periode intensief verder wordt gewerkt aan het: Verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingsproducten en -diensten; Vergroten van de kosten efficiency, om zo meer te kunnen investeren in de kwaliteit van onze producten; Versterken en vergroten van het marktaandeel van IWNL als hét opleidingsbedrijf in de installatietechniek; Meer mogelijkheden creëren om daar waar gewenst regio overstijgend te kunnen werken; Landelijke herkenbaarheid en stakeholdermanagement versterken, ter ondersteuning van de uitvoering in de regio s; De besturing van IWNL zodanig vorm te geven dat het aansluit bij de huidige marktwensen en tevens de regio s zich op basis van hun omvang en samenstelling evenwichtig vertegenwoordigd zien. Reinier Westermann In dit kader is ook besloten om kritisch te kijken naar de rol en invulling van IWNL en is besloten om niet verder te gaan met een directeur. Derhalve is Reinier Westermann per 1 januari 2015 uit dienst getreden van IWNL. Naar de toekomst toe zal het bestuur in nauwe samenwerking met de regionale directies sturing geven aan het hiervoor genoemde proces. Structureel schaars vakmanschap Ik ben er als voorzitter van IWNL overtuigd dat IWNL de doelstelling: Centre of Excellence voor een Leven Lang Leren zal invullen en daarmee in de volle breedte de belangrijkste leverancier van structureel schaars vak manschap in de installatie branche zal worden. Nieuwe Vrienden gaat over het werk en leven van Bram van Diest, al 40 jaar een hardwerkende ondernemer die in een economisch weerbarstige tijd zijn installatiebedrijf overeind probeert te houden. Links wordt hij ingehaald door innovatieve concepten en rechts door nieuwe spelers in de branche die grote projecten aanpakken. Het roer moet om. Maar op wie kan hij nog bouwen? En wie kan hij werkelijk vertrouwen? Regio Nieuwe Vrienden komt ook bij u in de regio. Heeft u al uw plaatsen gereserveerd? Nee... Dan is er haast geboden, want de belangstelling is groot en de kaarten gaan snel! Neem uw personeel, opdrachtgevers, samenwerkings partners en andere relaties mee. Ga snel naar om uw kaarten te reserveren! Aan het bijwonen van deze voorstelling zijn geen kosten verbonden. Extra voorstelling Een groot aantal werkgevers en werknemers heeft de theatervoorstelling Nieuwe Vrienden al bezocht en de reacties waren uiterst positief. De kaarten gaan snel en de meeste voor stellingen zitten al vol. Aangezien wij het belangrijk vinden dat nog meer werkgevers en werknemers deze voorstelling gaan bezoeken, proberen we met elkaar ruimte te vinden voor een extra voorstelling. InstallatieWerk zet zich hier speciaal voor in. Extra voorstelling van Nieuwe Vrienden! Wanneer: dinsdag 23 juni uur Waar: COOL -Theater, Coolplein 1, 1703 XC Heerhugowaard Voor meer informatie: Volg Nieuwe Vrienden via of via Facebook: facebook.nl/nwevrienden 2 3

3 (kosteloos voor OTIB aangesloten bedrijven) 5 daagse cursus Praktisch Personeelsmanagement NIEUWSBRIEF Wij willen graag de cursus Praktisch personeelsmanagement onder de aandacht brengen. Voor de groei van uw organisatie heeft u naast nieuwe opdrachten en klanten ook bekwame medewerkers nodig. Met een arbeidsmarkt die volop in beweging is, is het belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en te behouden. Een goed personeelsbeleid stelt u in staat om uw medewerkers te stimuleren, motiveren en optimaal te laten presteren. In deze cursus wordt de koppeling gemaakt tussen de ontwikkelingen in de branche, uw eigen organisatie en de effecten hiervan op uw personeelsbeleid. Het programma van de cursus volgt de opbouw van personeelsmanagement: instroom, doorstroom en uitstroom. U oefent met verschillende zakelijke gesprekken, zoals sollicitatie-, functionerings- en verzuim gesprekken. Tevens krijgt u een antwoord op de vraag: Hoe kan ik mijn medewerkers stimuleren?. Voorafgaand aan de cursus ontvangt u een vragenlijst om uw persoonlijke leervragen en aandachtspunten in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan worden in een telefonische intake besproken en daar waar mogelijk in de cursus meegenomen. Tijdens deze cursus wordt bij opdrachten gewerkt met OTIB-skillsmanager. Leerdoelen: Bewust zijn van belang personeelsmanagement Zicht hebben op plek en functie van personeelsbeleid In staat zijn effectief verschillende gesprekken te voeren Zicht hebben op communicatie en het effect hiervan. Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. OTIB-skillsmanager in zetten binnen uw bedrijf. Zicht hebben op de inzet van social media Zicht hebben om verzuim goed te managen Cursusdata Amsterdam, 5 dagen, 14 september, 8, 29 oktober, 19 november en 10 december; Arnhem, 5 dagen, 3, 26 maart, 16 april, 12 mei en 2 juni; Regio Utrecht, 5 dagen, 15 juni, 14 juli, 10 september, 1 en 22 oktober; Vught, 5 dagen, 30 maart, 21 april, 18 mei, 9 en 25 juni. Actief oefenen met verzuimgesprekken Kijken naar naar de wettelijke kant van verzuim Actief oefenen met slechtnieuwsgesprek. Stilstaan bij de Nederlandse ontslagwet Bestemd voor: Directeuren en leidinggevenden die meer grip willen hebben op het personeelsbeleid Medewerkers Personeelszaken/HRM die hun kennis over personeelsbeheer en inzet van personeelsinstrumenten willen verbeteren Cursusinformatie: De cursus wordt gegeven in vijf dagen verspreid over vier maanden. Er kunnen maximaal 12 deelnemers tegelijk aan de cursus deelnemen. Dankzij de financiële bijdrage van het Sectorplan voor de Technische Installatiebranche kunt u deze cursus in 2015 kosteloos volgen. Maak gebruik van deze tijdelijke mogelijkheid!. Voor meer informatie en beschikbaarheid kijk op Samen sterk voor werk De regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid is een succes gebleken. Door samen te werken met de Stichting Talent voor Techniek hebben we in de arbeidsmarktregio s Zaanstreek-Waterland, Groot- Amsterdam, Noord en Zuid Kennemerland & IJmond de problemen goed aan kunnen pakken. Dankzij steun van deze arbeidsmarktregio s hebben we in 2014 ondanks de crisis goede resultaten geboekt. We hebben circa 200 jongeren geplaatst op een BBL leerwerkplek en 80 jongeren geplaatst op een BOL stage. Daarnaast hebben we zo n 300 jongeren voor de branche kunnen behouden, die een vervolgopleiding op een hoger niveau zijn gaan volgen. De helft van deze jongeren behoort tot de groep kwetsbare jongeren. Waarom succesvol? De verschillende gemeenten hebben ieder een eigen invulling gegeven om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, waardoor we met Talent voor Techniek initiatieven konden ontwikkelen die aansloten op de behoefte van de regio. We leren van elkaar en gebruiken deze kennis en ervaring in nieuwe projecten. Door de aansluiting tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, zijn de projecten een succes geworden. Talent voor Techniek wil doorgaan. We horen hier en daar dat de economie wat aantrekt, maar het herstel is broos. Gelukkig kunnen we ook in 2015 op steun rekenen, met name vanuit de Metropoolregio Amsterdam, waar een geweldig initiatief is gestart om jongeren via opleiding naar een vaste plek op de arbeidsmarkt te begeleiden. Wist u dat Onze collega Kevin Rekoert deelneemt aan So You Think You Can Dance. Deze danswedstrijd en realityshow wordt op de Nederlandse televisie uitgezonden door RTL5. Wij volgen hem de komende tijd op televisie om te zien hoever hij komt en wensen hem veel succes! Kevin Rekoert 4 5

4 OK-CV training bij InstallatieWerk Cursusoverzicht Bij de ontwikkeling van de training voor de Energie Service Specialist is InstallatieWerk nauw betrokken. Vijf van onze praktijkinstructeurs in zijn extra geschoold om de monteurs van de bedrijven op te leiden tot Energie Service Specialisten. *Cursus: Keuren van Elektrische handgereedschap Cursusprijs 250,- Cursusduur 1 dag *Cursus: Warmtepompen Basis voor monteurs Cursusprijs 470,- Cursusduur: 2 dagen De volledige cursus Energie Service Specialist bestaat uit vier dagdelen: Communicatie: 1 dagdeel; Theorie en Praktijk CV onderhoud en klantadvies: 2 dagdelen; Veiligheid, gezondheid en milieu; Wetgeving, normen en richtlijnen; Technische beginselen verbranding en verwarming; Installaties en toestellen; De cursus wordt afgesloten met een examen 1 dagdeel. Waarom en wanneer de metingen moeten plaatsvinden; In het coderen van meetobjecten; In de mogelijkheden van het meetinstrument (Secutest NL + Driefase testkoffer AT3-II); Hoe de meetresultaten kunnen worden verwerkt en vastgelegd. Bestemd voor: Personen die belast worden met het periodiek testen en beproeven van elektrische arbeids middelen en elektrisch materieel volgens het Arbeids besluit en de NEN3140. Lage temperatuur verwarming; Meten aan warmtepompinstallatie; Inregelen van een warmtepompinstallatie. Bestemd voor: Monteur; Verwarmingsmonteur; Servicemonteur; Installatiemonteur Utiliteit; Installatiemonteur Woningbouw. Contract-Onderwijs Indien dit examen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt de deelnemer een certificaat en een registratie in het landelijke register Energie Service Specialist Waarom OKCV Een regelmatige keuring van cv-ketels is één van de vijf acti viteiten uit de Europese richtlijn Energie Prestaties gebouwen (EPBD). De achterliggende gedachte: regelmatig onderhoud door gekwalificeerd personeel draagt bij aan een juiste afstelling, waardoor cv-installaties energiezuinig functioneren. Zo levert OK CV een bijdrage aan het beheersbaar houden van de woonlasten en het voorkomen van ongevallen en schades. Voorwaarden OK-CV installateurs moeten in het bezit zijn van een SEI- of Sterkin-erkenning. Daarnaast moeten zij beschikken over een of meerdere servicemonteurs die geregistreerd staan als Energie Service Specialist. Indien uw mede werkers niet (volledig) voldoen aan de OK-CV opleiding seisen kan hij deelnemen aan de OK-CV training met aansluitend examen. Opleiding Bij InstallatieWerk kunt u als eerste in de branche voor de training OK-CV terecht. *Cursus: Duurzaam verwarmen (Wilo Brainbox) Cursusprijs 285,- Cursusduur 1 dag Meten en waterzijdig inregelen aan verwarmingsinstallatie, waarin alle componenten zijn opgenomen, zoals pomp, expansievat, thermostaatkranen, overstortventiel, debiet meters en drukverschilmeters. Op de testwand zijn voor de grotere installaties appendages opgenomen, zoals inregelventielen, drukverschilregelaars en automatische volumestroombegrenzers. OSR + OSR Specifiek Cursus: Legionella Preventie Cursusprijs 285,- Cursusduur: 1 dag Wetgeving voorschriften: drinkwaterinstallaties interpretatie wetgeving naar de praktijk; Drinkwater installaties, legionella preventie en zorgplicht; Informatie legionella en risico s; Legionella beheersmaatregelen; Leidingen. In 2015 kunt u als werkgever bovenop de OSR vergoeding gebruik maken van de OSR Specifiek. U ontvangt naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming van OTIB voor de kosten van de met een * aangemerkte cursus (uit de OTIB cursuslijst Duurzaam of Specifiek ) Bekijk het overzicht op de OTIB website van de cursussen of voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraag. OSR 150,- + OSR Specifiek 200,-. 6 7

5 Topstartersdag 2015 Dit fantastische evenement is enorm leuk ervaren en druk bezocht door de leerlingwerknemers die onlangs zijn ingestroomd. Dit is mede mogelijk gemaakt door OTIB. Regio nieuws We werden met open armen ontvangen door de mooie dames van de Topstartersdag. Na een korte inleiding gingen we verschillende workshops doen. We maakten een kabelbaan, door middel van een goede samenwerking, over de lengte van het stadion. Er was een cursus omtrent de manier van communiceren naar de klant. Vervolgens vond er nog een cursus judo van Elco van der Geest plaats. Tussendoor werden er situaties nagebootst over het werken met collega s en omgaan met de klant. Het doel van deze cursussen was om een beter inzicht te krijgen over hoe het moet en wat beter kan. Dennis van der Geest hield nog een inspirerende toespraak over het behalen van zijn dromen. Aan het eind van de dag werd er een wedstrijd gehouden; The Game. Hierbij moesten groepen, die samengesteld waren uit leerlingen van elektro en installatie, een badkamer maken. Deze werd beoordeeld door de jury. De trotse winnaars kregen een douchekop-luidspreker en mochten op de foto. Geschreven door Kylian Het vervolg op de topstartersdag is de vakmanschapsdag. Hierbij het verslag van 2 deelnemers Het gezicht van onze ondernemingsraad We werden verwelkomd door Wilfred Genee en kregen een kleine presentatie over hoe zijn carrière tot stand is gekomen. Samen met Dennis van der Geest volgen we de eerste workshop en mochten we een judopak aantrekken om vervolgens in tweetallen een aantal oefeningen te gaan doen. Hierbij de nieuwe samenstelling van onze OR. Wij zijn afgelopen september met frisse moed gestart. Zoals jullie kunnen zien zitten er twee jonge mannen in deze OR dus we hopen dat ook de stem van de leerlingen beter gehoord wordt. Tijdens de oefeningen kwam je er achter dat je elkaar nodig had om te slagen. Tijdens deze workshop stond samen werken centraal. Bij de andere workshops kwamen allemaal onderwerpen aan bod die we in de praktijk ook tegen komen. Bepaalde situaties tijdens het werk of met collega s. We kregen hier tips over hoe we er mee om kunnen gaan, hoe we beter kunnen communiceren of reageren. Met behulp van rollenspellen moesten we laten zien hoe wij zouden reageren. Dit geeft inzicht in je persoonlijkheid, doelen en dromen, werken aan jezelf en erachter komen waar je goed in bent. We sloten deze dag dan ook af met een belofte aan onszelf die we binnen een jaar moeten halen. Al met al een leuke en leerzame dag! Geschreven door Bart & Mike Aankomende periode zullen wij ons gaan bezighouden met het personeelshandboek en die van de leerling monteurs. We zullen er goed op toezien dat de nieuwe CAO, nu nog volop in onderhandeling, hierin ook is meegenomen. Vragen? Mochten er vragen zijn over het werk van de OR of mocht je punten willen inbrengen dan kun je altijd met een van ons contact opnemen. Op de foto: Staand: Sander van Biljouw, Janna Donker, Wouter van Greevenbroek, Jeroen Wink Zittend: Otto Bakker, Jeroen Koen, Jacco op den Kelder 8 9

6 Leerlingen die niet ziek zijn geweest in de periode 1 september 2014 t/m 28 februari 2015 ontvangen één van de twaalf gereedschapspakketten naar keuze. ½ jaar niet ziek = gereedschapspakket cadeau Set 7 Scharenset Dako & schroefbitset Hitachi 42-delig Set 1 47-Delige dopsleutelset Ironside Set 8 Koeltas, 2 koelelementen & thermoskan Set 2 Digitale Multimeter Ironside & 26 gereedschapskoffer Stanley Set 9 Sleuteltang Knipex, aftekenpen & aftekenpotlood Lyra Set 3 Reciprozaagmachine Ferm 710W & reciprozaagblad metaal Kelfort Set 10 Radio Perfectpro Mybox Set 4 Elektro installatietang Knipex & rolbandmaat Stanley 5m. Set 11 Schroevendraaierset Wera & schroefbitset Kelfort Set 5 Grillapparaat, aftekenpen, aftekenpotlood en navulling potlood Set 12 Soft Komfort op maat gemaakte gehoorbescherming t.w.v. 100 met een eigen bijdrage van 50 welke wordt ingehouden op je salaris. Set 6 Open ringsleutels Gedore 22 X 24 MM & 30 X 32 MM Elk half jaar ontvangen de gelukkigen een brief waarin ze kunnen kiezen uit wisselende sets. Op deze manier kun je tijdens je dienstverband bij InstallatieWerk een mooie verzameling gereedschap bij elkaar sparen. Uitgebreide informatie over de keuze en inhoud van de pakketten kun je vinden door te klikken op onze website onder Regio Downloads leerlingen en te kiezen voor Niet Zieken Cadeaus

7 Raad van Advies Alive and kicking InstallatieWerk heeft naast haar Bestuur een Raad van Advies die ook vorig jaar een kort verslag heeft verzonden via de nieuwsbrief. Jan Hirdes is voorzitter van de Raad van Advies en sinds de oprichting van InstallatieWerk Noord Holland deelnemer met zijn bedrijf Hirdes Energietechniek in Amsterdam. Het jaar 2014 is belangrijk geweest voor InstallatieWerk. Tijdens de deelnemersvergadering van 30 september jl. is een begin gemaakt met een vernieuwing van InstallatieWerk en zijn diverse functies door anderen ingevuld of deze worden op termijn door anderen ingevuld. De Raad van Advies ziet er op toe dat deze veranderingen ook worden doorgevoerd en dat ook gebeurd met behoud van de continuïteit. Zowel in het bestuur onder een nieuwe voorzitter Carina en in een overdracht van directie zijn twee grote stappen gemaakt. Rest ons de vaste crew van InstallatieWerk te bedanken en ook te feliciteren met de resultaten van We lijken een moeilijke tijd achter ons te laten en hebben met zijn allen gepresteerd dat we gezamenlijk ongeschonden door de periode zijn gekomen. Dat danken wij vooral aan diegene bij InstallatieWerk die elke dag opnieuw klaar staan voor onze leerlingen en bedrijven en zo van bijzondere toegevoegde waarde zijn voor de bedrijvigheid in waarvan wij met z n allen, met en voor elkaar, moeten leven. In 2013 hebben we stevige bezuinigen moeten doorvoeren zowel voor de leerlingen als voor het personeel. Gelukkig hebben we dat kunnen doen zonder in te grijpen in de arbeidsplaatsen van de vaste crew. De bezuinigen zijn voor geen van allen prettig geweest maar ook binnen de diverse bedrijven zijn vaak harde klappen gevallen met voor sommigen daar ernstige gevolgen. De ingrepen blijken hun vruchten af te werpen. Installatie Werk staat er goed op en ook financieel komt er weer wat ruimte om verder te kunnen groeien. We steken daarbij gunstig af bij verschillende andere regio s of soortgelijke organisaties in andere branches. De Raad van Advies is niet de organisatie die in belangrijke mate het beleid bepaalt, daarvoor zijn Bestuur en Directie verantwoordelijk maar zij ziet er wel op toe dat zaken leiden tot een gezonde bedrijfsvoering die zichzelf ook blijft vernieuwen. Met dank, de leden van de Raad van Advies. De leden in de Raad van Advies zijn: Jan Hirdes (voorz.) Erik Dell Jos Kaandorp Jos Beemster Thijs van Baar Pieter Jan Duineveld Hirdes Energietechniek Amsterdam M&O techniek Wormer BAM techniek Bunnik Beemster Elektrotechniek Heerhugowaard Technikeur Wormer Wilms Den Helder Colofon Het Europees Sociaal Fonds investeert in het opleiden en is medefinancier van de activiteiten van InstallatieWerk bv Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Algemeen correspondentieadres Postbus 30, 1940 AA Beverwijk Districtskantoor Heerhugowaard, ziek/herstelmeldingen en salarisadministratie W.M. Dudokweg 66, Telefoon: Districtskantoor Beverwijk, Financiële administratie en Contract-Onderwijs Parallelweg 128 d, Telefoon: Districtskantoor Zaandam Cypressehout 97-99, Telefoon: InstallatieWerk

4-10-2013. Omzet 15.726.110 - Subsidies 961.094 - Winst = Korting achteraf 113.000 + 0,68% Totaal inkomsten 16.687.204

4-10-2013. Omzet 15.726.110 - Subsidies 961.094 - Winst = Korting achteraf 113.000 + 0,68% Totaal inkomsten 16.687.204 4-1-213 Programma. 19.3 uur Start Deelnemersbijeenkomst. Verslag gevoerd beleid (Frans Zegwaart Voorzitter bestuur) Presentatie m.b.t Technische uitdagingen (Jan Cromwijk) Terugblik + ontwikkelingen (

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015 NIEUWSBRIEF Juli 2015 Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk 2 O.a. in in deze uitgave Overname BBL leerling na 1 juli 2015 en de Wet werk en zekerheid Workshop Greenskills

Nadere informatie

Prijslijst opleidingen

Prijslijst opleidingen Opleidingen elektrotechniek Opleidingen Aarding, Bliksem en overspanningsbeveiliging Inwendige bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging 538,13 615,00 Monteur Aarding en Bliksembeveiliging 2.231,25

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wij zoeken werkervaringsbedrijven voor enthousiaste schoolverlaters! Juli O.a. in deze uitgave. O.a.

NIEUWSBRIEF. Wij zoeken werkervaringsbedrijven voor enthousiaste schoolverlaters! Juli O.a. in deze uitgave. O.a. NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Noord-Holland Juli 2016 2 O.a. in deze uitgave O.a. in deze uitgave Nieuwe lichting cursusjaar 2016-2017 Bonarius

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen LOGO s is niet netjes weghalen is Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

Wet- en regelgeving door Jasper Smelt

Wet- en regelgeving door Jasper Smelt Wet- en regelgeving door Jasper Smelt Wet- en regelgeving We zoomen vanavond in op twee belangrijke onderwerpen: SCIOS OK CV SCIOS Wanneer is een SCIOS keurmerk verplicht? EBI PI PO SCIOS KEURINGSPLICHT

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Een mix van oplossingen. Maart 2013. O.a. in deze uitgave. Vrouwen in de techniek. Korting bij G-star!

NIEUWSBRIEF. Een mix van oplossingen. Maart 2013. O.a. in deze uitgave. Vrouwen in de techniek. Korting bij G-star! NIEUWSBRIEF Maart 2013 Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Noord-Holland 4 O.a. in deze uitgave Vrouwen in de techniek Korting bij G-star! Kansen en valkuilen met

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw Techniek 2016/2017 Ik wilde een technische opleiding doen. Het werd elektro, een strategische keuze. Ik houd van

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waarom Installatiebedrijf Koller?

Wie zijn wij? Waarom Installatiebedrijf Koller? Wie zijn wij? Installatiebedrijf Koller Hattem BV is in 1969 als familiebedrijf begonnen en bestaat uit ruim 15 medewerkers. De kwaliteit van het werk is gewaarborgd door aansluiting bij brancheorganisaties

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Wat doen de opleidingsbedrijven.

Wat doen de opleidingsbedrijven. Wat doen de opleidingsbedrijven. Wij werkenopdracht van de installerende branche Neven activiteiten als ondersteuning van projecten, ontwikkelingen. Als ook ondersteuning aan VO opleidingen. Werven, selecteren

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Investeren in vakmanschap

Investeren in vakmanschap Investeren in vakmanschap Je bent nooit te oud om te leren. Ook vakmensen in de metaal moeten bijblijven. Om je te blijven ontwikkelen in je vak, om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken

Nadere informatie

Technisch Leidinggevende

Technisch Leidinggevende Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Leidinggevende Studierichting Installatietechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg bbl

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit Studierichting Elektrotechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25253 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Presentatie Nationaal Golfpaspoort Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Inleiding Hieronder wordt iedere slide van de presentatie over het Nationaal Golfpaspoort die tijdens het

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019 Op de opleiding moet je zelfstandig werken. Op een goed moment kreeg ik door: het is mijn vak,

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit Studierichting Elektrotechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook Praktijkschool ATC Arbeid Trainings Centrum Drift 2 7731 TB Ommen (0529) 466443 info@atcommen.nl www.atcommen.nl Facebook VOORWOORD Aan de leerlingen, ouders/verzorgers & andere belangstellenden. Welkom

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

novacollege.nl/autotechniek Autotechniek 2016/2017

novacollege.nl/autotechniek Autotechniek 2016/2017 novacollege.nl/autotechniek Autotechniek Autotechniek 2016/2017 Iemand die zo sociaal is als jij, moet je niet verstoppen in een werkplaats. Dat zei mijn stagebegeleider tegen mij. Ik puzzel graag net

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Sectorplan Steigerbouw

Sectorplan Steigerbouw Sectorplan Steigerbouw 21 januari 2016 Opzet presentatie 1. Achtergronden 2. Nieuwe Scholingsstructuur 3. Opzet Sectorplan 4. Nieuwe instroom 5. Deelname bedrijven 6. Afspraken 1 1. Achtergronden Sectorale

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Afstemming

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie!

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie! Groepsbijeenkomst Kennismaken; Baanbrekers & Participatiewet; Opdrachten inspanningsperiode; Inloopspreekuur; Wat kunt u van ons verwachten: voorbeelden!; Transferium & Mobiliteitscentrum; Sociale kaart.

Nadere informatie

Koploperstraining Installatietechniek in de toekomst

Koploperstraining Installatietechniek in de toekomst Koploperstraining Installatietechniek in de toekomst Europees initiatief Getallen Stroomversnelling huur 1,8 miljoen woningen 111.000 huurwoningen naar energienota= nul 2014-2020 Stroomversnelling Koop

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie