Jaargang 7 nummer 4 september In dit nummer o.a.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 7 nummer 4 september 2012. In dit nummer o.a.:"

Transcriptie

1 1 Jaargang 7 nummer 4 september 2012 In dit nummer o.a.: Feestelijkheden in kader van heropening zorgcentrum Pius Sloop en nieuwbouw Op den Toren Zorgleefplan Cicero Thuis BV; de start is gemaakt! Medicatiecommissie Cicero Zorggroep

2 Van de bestuurstafel Inhoudsopgave Cicerone september 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Cicero Zorggroep en Cicerone Colofon Pagina 3 Van de bestuurstafel Pagina 4 Feestelijkheden in kader van heropening zorgcentrum Pius Pagina 6 Sloop en nieuwbouw Op den Toren Pagina 7 Symposium mondzorg het financiële vlak voldoende reserve om deze volle gang. 27 november 2012 Website Cicero Thuis klap op korte termijn op te vangen, maar wordt online 2 Pagina 26 ook intern (clustermanagers, RvE-managers, OR, Bij het Zorgkantoor hebben we inmiddels 3 Website Cicero Zorggroep De mimakkers van Cicero Colofon vernieuwd Je probeert ze even uit dat CCR etc.) de urgentie van bestendig beleid in gerapporteerd over: eigen wereldje te halen Pagina 8 dezen ervaren. Niettemin zal op termijn de de prijsopslagen 2012 Zorgleefplan Pagina 28 regionale capaciteit moeten worden afgebouwd. het Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg Nieuwe impuls activiteiten Pagina 9 Pius zorginkoop 2013 HKZ-audits: succes allemaal! Pagina 29 Op 4 september jl. heeft het MO een voorlopig Dit heeft met name in de vakantieperiode een Pagina 10 Informatiestands IZZ besluit genomen over de herordening van de zware druk gelegd op de organisatie. Cicero Thuis BV; de start is gemaakt! Pagina 30 capaciteit in het licht van bovengenoemde zaken. We proberen telkens opnieuw onze invloed aan Vanuit de ethische Pagina 12 commissie: Op deze herordening zal Cicero Zorggroep akkoord te wenden om meerjarenafspraken te maken met Symposium Met z n allen Alles doen om moeder vragen van het Zorgkantoor. het Zorgkantoor, om hiermee de bureaucratie en alleen d.d. 26 juni 2012 beter te maken het papierwerk zoveel mogelijk terug te dringen. Pagina 14 Pagina 31 Huisartsen in opleiding Column: Kanttekening bij dit alles blijft natuurlijk dat met maken kennis met Zomer 2012 het oog op de verkiezingen van 12 september de ouderenzorg Pagina 32 vraag is of de voorgenomen maatregelen, zoals Pagina 15 In het zonnetje: hierboven beschreven, defi nitief doorgang vinden. E-zin & zorg van Actiz Sandra Bours Pagina 16 Ontkluizing Rode Beek Schinveld: bewoners Aan de Bleek getrakteerd Pagina 17 Regelingen: Verlofregeling aangepast aan nieuwe CAO VVT Pagina 18 Wandel 3-daagse zorgcentrum Vroenhof: 21, 22 en 23 mei Pagina 19 Nieuwe folders Norovirus en Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO s) Pagina 20 Medicatiecommissie Cicero Zorggroep Pagina 22 Het zorgleefplan, teamwerk en Olympische spelen Pagina 23 Tuinfeest in Schuttershof: Ouderwets gezellig! Pagina 24 Worldfestival Parade Brunssum: Schuttershof van de partij! Pagina 25 Nieuwe OR: Welke locaties vertegenwoordigen de leden? Pagina 33 In het zonnetje extra: Joy Heijnen Pagina 34 Jubilarissen Carin Stassen-Webers en Els Lambrichts Pagina 35 Jubilarissen Rechtgezet Pagina 36 In/uit dienst Cicero Zorggroep en Cicerone Cicerone is het instellingsblad van Cicero Zorggroep, een zorgorganisatie in Zuid-Limburg met zo n cliënten binnen zorgcentra (intramuraal) en daarbuiten (extramuraal). Cicero Zorggroep heeft zo n medewerkers in dienst, die worden ondersteund door ongeveer vrijwilligers. De omzet bedraagt zo n 80 miljoen euro. Cicero Zorggroep verleent intramurale zorg op 18 verschillende locaties in verpleeghuizen, verpleegunits en verzorgingshuizen. Verder worden extramuraal zorg en diensten verleend in woonzorgcomplexen, aan- en inleunwoningen, wijksteunpunten en bij cliënten thuis. Redactie-adres: E Postbus AB HOENSBROEK I Oplage: 3000 stuks Verschijning: 5x per jaar. Volgende uitgave: 13 december Deadline aan te leveren kopij: 9 november Redactieraad: Anjet Bloebaum: cluster Brunssum , Louis Zeekaf: cluster Brunssum , Mohammed Elyamani: cluster Heerlen-Nuth-Voerendaal-Valkenburg , Cobi van Waart: cluster Heerlen-Nuth-Voerendaal-Valkenburg , Olga Pijnacker Hordijk: cluster Meerssen-Schinnen , Jacqueline de Wit: cluster Brunssum-Onderbanken , Astrid Mertens: Communicatie & PR/RvB , Jacqueline Sampermans: Bedrijfsbureau, Cicero Zorgservice, Kwaliteit & Beleid, P&O , Jos Stevens: Bureau Zorgondersteuning & Ontwikkeling , Margriet Offermans: OR , Mario Goertz: Cicero Thuis , Gevolgen afschaffing zorgzwaartepakket 1, 2 en 3 In de zorgzwaartepakketten (ZZP s) zijn zowel wonen als zorg en welzijn opgenomen in een samenhangend geheel. Met het voornemen van de demissionaire regering om ZZP 1 t/m 3 af te schaffen per 2013, simpelweg door deze zorg niet meer te indiceren, raken mensen met deze zorgzwaarte deze samenhangende zorg kwijt. Zorgorganisaties als de onze kunnen deze vorm van zorg niet langer aanbieden, omdat de financiering wegvalt. Cicero Zorggroep zal dan ook alle zeilen moeten bijzetten om dit beleid te pareren. Gelukkig bestaat er niet alleen op Financiën en begroting De hiervoor genoemde ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de kaderbrief 2013 (de start van de jaarlijkse planning en begrotingscyclus van Cicero Zorggroep) met enige vertraging medio september is verschenen. In de kaderbrief hebben we niet voor kunnen sorteren op de voorgenomen maatregelen rondom zorgzwaartepakket 1 t/m 3. De onzekerheid is op dit moment groot door de aanstaande verkiezingen en de verwachte langdurige kabinetsformatie. De voorbereidingen voor de begroting 2013 zijn in

3 Feestelijkheden in kader van heropening zorgcentrum Pius HEROPENING Viltjes Envelop 4 5 Zorgcentrum Pius heeft een grondige renovatie ondergaan, en dat is te zien. Een mooi, eigentijds zorgcentrum is het resultaat. Velen hebben hieraan een bijdrage geleverd. Dat alles mag gevierd worden! Daarom wordt zorgcentrum Pius feestelijk heropend. In dit kader vinden allerlei festiviteiten plaats. Op het moment dat deze Cicerone verschijnt gaat het programma zo langzamerhand van start: Uitnodiging burendag Uitnodiging champagneontbijt voor vrijwilligers Uitnodiging personeelsfeest Uitnodiging opening voor genodigden HEROPENING Zaterdag 22 september 2012 Burendag Maandag 1 oktober 2012 Champagne-ontbijt voor vrijwilligers Maandag 1 t/m vrijdag 7 oktober 2012 Feestweek cliënten Vrijdag 5 oktober 2012 Personeelsfeest Zaterdag 6 oktober 2012 Officiële opening voor genodigden Vlaggetjes Polsbandjes Feestpen, feesteditie Feestweek cliënten

4 Sloop en nieuwbouw Op den Toren Het oude, vertrouwde Op den Toren is niet meer De regionale kranten lieten de start van de sloop zien. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn natuurlijk in volle gang: 29 augustus jl. werd de aannemingsovereenkomst ondertekend. We kijken uit naar de start van de bouw van een nieuw, modern zorgcentrum! Symposium mondzorg 27 november 2012 Dinsdag 27 november organiseert de werkgroep mondzorg een symposium over mondzorg. Dit symposium vindt plaats in zorgcentrum Schuttershof van tot uur. Het is bedoeld voor alle medewerkers van Cicero Zorggroep. Nadere informatie volgt; hou de aankondiging op je eigen locatie in de gaten! Noteer de datum alvast in je agenda. Artikel van de start van de sloop 6 7 in de regionale kranten IJsbrand Schouten, Raad van Bestuur Cicero Zorggroep, en Joh Hoen, directeur BAM Utiliteitsbouw regio Maastricht, tekenden op donderdag 29 augustus de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van zorgcentrum Op den Toren. Website Cicero Thuis online Website Cicero Zorggroep vernieuwd Het is zover: de nieuwe website van Cicero Thuis is online! In dezelfde periode heeft de website van Cicero Zorggroep een nieuw jasje gekregen. De websites hebben veel overeenkomsten, maar zijn toch verschillend. Geen toeval natuurlijk: ze hebben dezelfde look and feel, zoals de organisaties ook naar buiten toe een zelfde gezicht, maar wél elk hun eigen specialiteit willen laten zien. Impressie nieuwbouw Op den Toren, Widdershoven Architecten bv Kijk zelf op en

5 Dromen zijn geen bedrog Nadat de eerste kinderziektes uit het ZLP zijn geholpen, worden wijzigingen nu elk half jaar beoordeeld en zo nodig doorgevoerd. De volgende stap is invoering van het elektronisch cliëntdossier. Dit was voor Pius, Op den Toren en t Brook al eerder in andere vorm doorgevoerd. Ruud geeft aan: Ik heb extra respect voor alle medewerkers in die zorgcentra die vanuit het vorige elektronisch systeem Caress nu de zorgplannen onder begeleiding omzetten naar het nieuwe zorgleefplan, zodat dit daarna goed in het nieuwe elektronische systeem kan worden ingevoerd! Afsluitend kunnen we trots zijn op wat samen tot nu toe is bereikt: Een uniform ZLP in 4 jaar tijd, zowel voor cliënten van zorg aan huis, dagbehandeling/ dagverzorging als van onze zorgcentra. Een gemakkelijk hulpmiddel, duidelijk wat betreft opzet voor heel Cicero (in plaats van de opzet voorheen die verschilde per locatie en soms zelfs per afdeling). Jarenlange, consequente scholingen waarbij de docenten alles in het werk stelden om medewerkers goed voor te lichten, vragen te beantwoorden en te zorgen dat de gewenste wijzigingen werden doorgevoerd in de opzet van het ZLP. Daniëlle en Raquel: complimenten! Daarvoor was een goed oor, geduld en doorzettingsvermogen nodig. Zorgleefplan 8 9 Na afronding van het zorgleefplan (ZLP) voor zorg aan huis in 2008, zagen jullie in september 2010 dat het nieuwe ZLP intramuraal en voor dagbehandeling/dagverzorging gereed was en de scholing startte. In december 2011 konden we melden dat alle intramurale locaties met een papieren zorgdossier inmiddels het ZLP gebruiken: een hele prestatie voor iedereen die hieraan meewerkte! In deze Cicerone speciale aandacht voor onze trekkers van het ZLP met kort de laatste nieuwtjes. HKZ-audits: succes allemaal! Zoals in de vorige Cicerone aangekondigd staan de audits in het kader van de HKZ-toetsing voor de deur! Eén heeft er zelfs al plaatsgevonden: de documentenaudit op 31 augustus jl. De rest komt er snel aan: Docenten Daniëlle Bruggeman en Raquel Knubben hebben het aantal scholingen en interne audits voor het zorgleefplan niet geteld, maar in 2 jaar is veel getraind. Raquel is per 1 juli gestopt; de vacature is recent ingevuld door Moniek Offermans. De andere trekker van het zorgleefplan binnen Cicero Zorggroep, Ruud Klaas, vertelt over de ontwikkeling. Het ZLP lijkt nooit stil te staan. Diverse instanties, zoals het Zorgkantoor, stellen elk jaar nieuwe eisen. Die worden zorgvuldig beoordeeld door het management, waarna dit wel of niet wordt doorgevoerd. Verbetersuggesties van iedereen worden meegenomen, inclusief het bewaken van beperken van de tijd aan admi nistratie voor iedereen. Een voorbeeld van het zoeken naar vergemakkelijken is de ontwikkeling van standaard doelen als hulpmiddel bij het opstellen van de doelenkaart. De vakgroepen is gevraagd mee te denken. Wat is het ideale eindpunt? Doel moet blijven dat duidelijke afspraken zijn vastgelegd met de cliënt(-vertegenwoordiger), dat die worden opgevolgd, geëvalueerd en zo nodig in overleg worden bijgesteld. Dat blijft continue aandacht vragen om goed te signaleren, over leggen, rapporteren en in overleg evalueren. Om dit te vergemakkelijken blijven we bezig met ontwikkelen van hulpmiddelen, zoals een goed elektronisch dossier. Standaardiseren van doelen kan ook een hulpmiddel zijn, maar we moeten gericht blijven op de behoeften van de individuele cliënt. 25 september 2012 Bedrijfsbureau en MIC-, klachten-, Arbo-, BIG-commissies 26 september 2012 Zorgcentra Leontine en Catharina Daemen 3 oktober 2012 Zorgcentra Schuttershof en Vroenhof 4 oktober 2012 Bureau Zorgondersteuning & Ontwikkeling (met medicatiecommissie) en bedrijfsbureau We zien de audits met vertrouwen tegemoet en wensen jullie allemaal veel succes!

6 Cicero Thuis BV; de start is gemaakt! Ruim 5 maanden geleden, op 1 april 2012, nam Cicero Thuis BV de zorg-aan-huis-activi teiten en WMO-activiteiten van Cicero Zorggroep over. Een intensieve voorbereiding onder de titel Optimalisatie Extramurale Zorg werd afgesloten. Cicero Thuis ging aan de slag. Een ingewikkelde en omvangrijke klus. Met een fantastisch team van planners, zorgmanagers en uiteraard de zorgverleners op de werkvloer, wordt hard gewerkt om van Cicero Thuis een pracht van een organisatie te maken, die op termijn een belangrijke thuiszorgaanbieder in Limburg is. Mario Goertz, vestigingsmanager van Cicero Thuis BV, geeft tekst en uitleg. De afgelopen jaren heeft de extramurale zorg binnen Cicero Zorggroep zich sterk ontwikkeld en was zij een niet meer weg te denken onderdeel van de zorg die vanuit de diverse clusters werd aan geboden. Deze clusterbenadering maakte het mogelijk om de zorg autonoom, met een eigen werkwijze, aan te bieden, maar tegelijk werd het moeilijker om verdere harmonisatie en optimalisatie van de zorgprocessen clusteroverstijgend adequaat te organiseren en strategisch te veran keren. Met andere woorden: door het laten opgaan van de EMZ-clusters in één nieuwe organisatie willen we de zorg voor onze cliënten, door onze medewerkers, nog beter maken. bondenheid met Cicero Zorggroep als moedermaatschappij, te maken met de Freya Groep. die geboekt zijn. 11 en intensieve werk dat verricht is en de resultaten Mario Goertz, 10 De belangrijkste opdracht vanaf 1 april was, vestigingsmanager van Cicero Thuis BV terugkijkend, het vertrouwen creëren en vast- Een indrukwekkende maar ook fantastische houden van onze cliënten en medewerkers. Een stevige klus omdat er twee aspecten van enorme invloed waren op deze opdracht. Nieuw planningssysteem Op de eerste dag werd een nieuw planningssysteem beschikbaar gesteld, dat echter nog volledig ingericht moest worden. Toch was het zaak om hier zo snel mogelijk mee te beginnen, omdat nu net dat nieuwe planningssysteem uitdrukking geeft aan onze visie waarop we de thuiszorg willen aanbieden; dicht bij de zorgvrager. Het systeem biedt de mogelijkheid om wijk-/ dorpsgericht te werken, met vaste teams, in een samenstelling die ervoor zorgt dat alle zorg binnen die wijk/dorp voorhanden is. Gevolg is dat de cliënt van een vast team zorg aangeboden krijgt, men kent elkaar en wat het allerbelangrijkste is, cliënt en zorgverlener weten samen precies op welke manier de zorg het beste verleend moet worden. Het werken volgens de nieuwe methodiek levert nog een groot voordeel op. Een voordeel dat uitwerkt naar twee kanten. Het werken met vaste wijk-/dorpgerichte teams maakt het mogelijk om zowel voor de zorgvrager als ook voor de zorgverlener rust te brengen in de planning. De zorgverlener wordt nauw betrokken bij de planning. Dit wordt vormgegeven door in overleg vaste roosters af te spreken en deze in te plannen. Wijzigingen zullen dan alleen voorkomen wanneer de zorgverleners ziek of met vakantie zijn. Dit resulteert in zeer stabiele roosters, waarbij het voor de medewerkers helder is op welke dagen en tijden van hen verlangd wordt zorg te verlenen. Hiermee wordt bereikt dat het werken in de zorg goed ingepast kan worden in privé-omstandigheden. Dit zal op termijn leiden tot het terugdringen van ziekteverzuim en het aantrekkelijk blijven als werkgever. Loslaten en weer doorgaan Misschien nog wel indrukwekkender laat het proces van op eigen benen staan zich omschrijven. Met het onderbrengen van de thuiszorgactiviteiten in een apart bedrijfsonderdeel Cicero Thuis BV kreeg de nieuwe organisatie, naast de ver- Freya Groep De Freya Groep is in 2003 in Leeuwarden (Friesland) opgericht en in korte tijd sterk gegroeid tot een holding met ruim medewerkers en heel Nederland als verzorgingsgebied. De Freya Groep voert op een eigentijdse, innovatieve, wijze bedrijfsvoering, waarbij het accent ligt op productiviteit én medewerkerstevredenheid. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht tegenstrijdig, maar beide versterken elkaar. Juist medewerkers met een groot zorghart willen niets liever dan zoveel mogelijk tijd aan de daadwerkelijke verzorging en ondersteuning van cliënten besteden. Dát is precies waar wij ons nu op richten: minder overhead, minder bureaucratie. Een flexibele, platte en gezonde zorgorganisaties, strak georganiseerd, helder en transparant. Cicero Zorggroep Als dochterorganisatie van Cicero Zorggroep kreeg Cicero Thuis BV een bekende, vertrouwde en soms bezorgde moeder. Het is natuurlijk erg wennen om plots tot een andere organisatie te behoren terwijl aan de buitenkant niets daar op lijkt. Met dezelfde auto s, in dezelfde omgeving, met dezelfde cliënten en voor een groot deel dezelfde medewerkers een nieuwe organisatie opbouwen en geloof blijven houden in de dingen die we aan het doen zijn. Gelukkig hebben we in Cicero Zorggroep een toonaangevende, vernieuwende en creatieve partner, die goed snapt dat de klus waaraan we zijn begonnen geen makkelijke is, maar desondanks heel bewust gekozen heeft deze richting in te slaan. We staan met veel overtuiging en energie achter onze opdracht en zullen dit in de geest van onze moeder met veel vriendelijkheid, vertrouwdheid en vakkundigheid verder vormgeven. De komende maanden zullen volledig in het teken staan van het ervaring opdoen met onze nieuwe manier van werken. We zullen de ervaringen van onze medewerkers en zorgvragers gestructureerd vastleggen en we zullen dit aangrijpen om steeds verder te verbeteren. Voor nu wil ik iedereen die betrokken is bij Cicero Thuis van harte bedanken voor het vele periode waar ik met trots op terug kijk. Mario Goertz vertegenwoordigt Cicero Thuis vanaf nu in de redactieraad van de Cicerone. Natuurlijk zal zij zelf in de Cicerone rapporteren over belangrijke ontwikkelingen bij Cicero Thuis, maar jullie als Cicero Thuis-medewerkers worden ook van harte uitgenodigd om mee te denken: wanneer er zich opvallende, interessante, leerzame of grappige zaken voordoen binnen Cicero Thuis, meld je dan bij Mario Goertz. Samen kunnen jullie dan bekijken of het onderwerp geschikt is voor plaatsing in de Cicerone! Mario is per mail bereikbaar via of telefonisch via

7 Paul Hermans, psycholoog bij Cicero Zorggroep, startte zijn bijdrage aan het symposium met een sprekend gedicht van J.C. Bloem. NOVEMBER Het regent en het is november Weer keert het najaar en belaagt Het hart, dat droef, maar steeds gewender, Zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer, waar gelaten Het daaglijks leven wordt verricht, schijnt uit de troosteloze straten Een ongekleurd namiddaglicht. Symposium Met z n allen alleen d.d. 26 juni 2012 De jaren gaan zoals zij gingen, Er is alengs geen onderscheid Meer tussen dove erinneringen En wat geleefd wordt en verbeid. Verloren zijn de prille wegen Om te ontkomen aan de tijd; 12 Altijd november, altijd regen, Dinsdag 26 juni jl. vond in Schuttershof een drukbezocht mini-symposium plaats. Onder de Altijd dit lege hart, altijd. Paul Hermans, psycholoog bij Cicero Zorggroep 13 titel Met z n allen alleen werd het thema ouderen en eenzaamheid op een bijzondere manier onder de aandacht van de aanwezigen gebracht. Het symposium werd georganiseerd door Mirijam Kania, Rob Winkens, Mirjam Raets (allen verpleegkundigen bij Cicero Zorggroep) en Marie-Lou Vanhautem (verpleegkundige Mosae Zorggroep). Zij deden dit in het kader van hun studie HBO- Verpleegkunde Gerontologie Geriatrie, die (voor de Cicero-verpleegkundigen) wordt gefinancierd uit het Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. De organisatoren en deelnemers kijken tevreden terug op een drukbezocht, leerzaam symposium!

8 Huisartsen in opleiding maken kennis met ouderenzorg Sinds ongeveer anderhalf jaar lopen bij Cicero Zorggroep huisartsen in opleiding stage gedurende een periode van (meestal) drie maanden. Huisartsen in opleiding hebben hun opleiding tot basisarts al afgerond, en voordat ze met de huisartsopleiding starten, hebben ze vaak al als arts in ziekenhuizen gewerkt. Het eerste jaar van de huisartsopleiding lopen ze bij een huisarts stage, waar ze ook al als zelfstandig arts hebben gewerkt. In het 2 e jaar kunnen ze diverse stages doen, waaronder ouderengeneeskunde. Binnen de vakgroep Ze werken dan zelfstandig onder haar supervisie. Tot nu toe hebben vijf huisartsen in opleiding stage gelopen onder haar begeleiding. Zij hebben allen hun stage op afdeling de Beuk en de laatste ook op de Abeel in Schuttershof gevolgd. Juke Bussemaker is erg enthousiast: Mijn ervaringen met hen zijn erg goed. Het zijn allemaal betrokken, enthousiaste en handige artsen die zich stage huisartsen kennis te laten maken met ons vak, zeker handig in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt. En ook wij kunnen van de huisartsen in opleiding leren. Jonas Göbbels, de vorige huisarts in opleiding die van 1 maart tot 1 juni dit jaar stage liep op de Beuk, beschrijft zijn ervaringen. E-zin & zorg van Actiz Eén maart jongstleden begon mijn stage 'chronische zorg', zoals dat genoemd wordt in de huis ouderengeneeskunde is Juke Bussemaker, specialist bij ons verder kunnen ontwikkelen. Ze worden ook artsenopleiding. Om heel eerlijk te zijn zag ik er ouderengeneeskunde, verantwoordelijk voor door de verpleging en verzorging op de afdelingen tegenop om 3 maanden in een verpleeghuis door Ken je het nieuwe digitale inspiratie- de begeleiding van de huisartsen in opleiding. telkens weer opnieuw leuk ontvangen en aan te brengen. Ondanks de goede verhalen die ik van magazine van ActiZ al? Het heet E-zin & het werk gezet. Op verzoek van de universiteit mijn voorgangers had gehoord, dragen de media zorg en is gratis. Maastricht zullen we binnenkort ook starten met niet bij aan een positieve beeldvorming rondom Ga naar en een tweede stageplaats. We hopen met deze de verpleeghuiszorg. Dat is jammer. Daarbij is het, bekijk de films, foto s en verhalen. zoals ik zelf heb mogen ervaren, een éénzijdig en gekleurd verhaal. Wat is E-zin & zorg? 14 Het klopt, er kunnen zoveel dingen beter. Er kunnen Het E-magazine laat mooie verhalen uit de zorg 15 áltijd dingen beter; in de huisartsenzorg, in het zien met boeiende films, verrassende foto's en ziekenhuis en ja, ook in het verpleeghuis. Jammer inspirerende interviews. Zorgprofessionals, vrijwilligers dat in het streven naar die verbetering het af en en managers vertellen over bijzondere toe voelt alsof het middel belangrijker is geworden gebeurtenissen die ze meemaken of organiseren. dan het doel, namelijk het leveren van goede zorg Een columnist geeft een andere blik op de zorg. waarbij de cliënt centraal staat. Waarbij personeel Het magazine is voor alle medewerkers, managers per definitie vertrouwen heeft, in plaats van dit en bestuurders in de zorg en verder voor iederte moeten verdienen door middel van eindeloze een die wil zien hoe mooi het werk in de zorg is. documentatie in eindeloze rijen klappers. Het personeel Geen vaktijdschrift, maar een inspiratie-magazine. Jonas Göbbels en waarmee ik heb gewerkt verdient dat Het magazine komt ongeveer om de twee Juke Bussemaker vertrouwen. Verbazing was er bij mij over de maanden uit. drukte op de afdeling, hoe hard er gewerkt wordt en wat het van je vraagt. Ik heb de heftigheid van Aanmelden voor het online magazine het werk onderschat, wat je dagelijks ziet, hoort en Wil je het volgende e-magazine automatisch in je zelfs ruikt op de afdeling en op de kamers. mailbox ontvangen? Dan kun je je aanmelden via: Was de balans uiteindelijk positief? Ja, zeker. Ik heb als eigenwijze huisarts in opleiding leren samenwerken in teamverband, mogen Wil je het magazine thuis lezen? Vul dan je privé- ervaren hoe hard er gewerkt wordt en hoe begaan mailadres in. het personeel met de mensen kan zijn. Ook heb ik mogen leren wat we mensen in deze levensfase i-pad nog voor levenskwaliteit kunnen bieden in samenwerking Om het e-magazine op een i-pad te bekijken, met alle disciplines, ondanks het leed dat kun je de de webbrowser-app Puffin gebruiken. er is op gezondheidsvlak. Zoals ik iemand hoorde Deze is verkrijgbaar in de App-store: zeggen, kwaliteit in plaats van dagen toevoegen aan het leven!

9 Regelingen Verlofregeling aangepast aan nieuwe CAO VVT Verlofmandje Ontkluizing Rode Beek Schinveld: bewoners Aan de Bleek getrakteerd Nadat werkgevers en vakbonden in mei een principe-akkoord hadden bereikt, hebben in de weken daarna ook de achterbannen ingestemd en is een nieuwe CAO voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) een feit. De CAO gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2012 en heeft een looptijd van 18 maanden. De werkzaamheden aan de opengemaakte Rode Beek in Schinveld zijn afgerond. Bovenwettelijk verlof kan op verzoek van de De beek is nu over een lengte van 800 meter weer zichtbaar in de kern van het dorp. Opvallende verandering is dat de pas recent medewerker worden uitbetaald of gespaard. ingevoerde nieuwe verlofregelingen nu alweer Voor dat laatste moet er gebruik worden gemaakt 16 veranderd worden. Gelukkig gaat het om een vereenvoudiging van de verlofspaarregeling zoals die in het 17 Gemeente Onderbanken en Waterschap Roer en van de regels, dus het wordt er voor Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) Overmaas hebben vanaf 2012 gewerkt aan de ontkluizing van de Rode Beek in Schinveld. Met het openmaken van de beek, het uitvoeren van rioolaanpassingen en de aanleg van regenwaterbuffer Breukberg is gewerkt aan het voorkomen van wateroverlast, herstel van natuurwanden en het vergroten van de beleving van water. Met de feestelijke oplevering op 30 juni 2012 werd de Rode Beek officieel teruggebracht naar de inwoners van Schinveld. Wethouder Nijkerken had de bewoners van het zorgcentrum Aan de Bleek hierover persoonlijk geïnformeerd en hen verrast met een stukje taart. ons allen in de uitvoering wat gemakkelijker op. De nieuwe regels, die ingaan op 1 januari 2013, op een rijtje: Het verschil tussen bovenwettelijk verlof en Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) komt te vervallen. Er blijft dus alleen nog een opsplitsing van wettelijk en bovenwettelijk verlof over. Een fulltimer heeft jaarlijks recht op 144 uur wettelijk verlof en al het overige verlof is dan vanzelf bovenwettelijk. Het wettelijk verlof moet opge- maakt worden, het bovenwettelijk verlof mag gespaard worden. Voorheen waren er verschillende verjarings- termijnen voor de diverse verlofsoorten. Dat ver- schil is nu eveneens opgeheven: voor zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof geldt een verjaringstermijn van 5 jaar nadat het recht is ontstaan. Overigens laat dit onverlet, dat verlof bedoeld is om op te maken en het streven bij Cicero Zorggroep is dus ook nog steeds om verlofrecht dat in een bepaald jaar ontstaat ook in datzelfde jaar zoveel mogelijk te gebruiken. Geen stuwmeren aan verlof dus! is opgenomen. Uitbetalen van verlof kan slechts één maal per jaar, nadat precies duidelijk is wat het verlofsaldo nog is. Voorheen was er nogal discussie over welk verlof opgebouwd wordt tijdens (langdurige) ziekte. Aan deze discussie is nu een eind gemaakt. Ook tijdens ziekte bouwt de medewerker volle- dig verlof op over de hele periode van ziekte, dus zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof. Cicero heeft deze redenering al vanaf het begin gehanteerd, dus voor ons verandert er hierin niet veel. De overgangsregelingen zoals die voortvloeien uit de invoering van het PLB blijven van kracht. Het betreffende verlof heet dan wel niet meer PLB, maar de opbouw blijft wel gehandhaafd zoals dat op dit moment al in de CAO staat en die maatregelen lopen nog tot Samenvattend worden de verlofregels eenvou- diger, met name omdat de verschillen tussen de diverse vormen van verlof worden opgeheven. Daarmee vervalt ook de gesplitste registratie in het Cura-rooster en op de digitale verlofkaart. In de loop van dit jaar zullen de interne regelingen aangepast worden op de CAO-wijzigingen.

10 Nieuwe folders Norovirus en Bijzonder Resistente Micro- Organismen (BRMO s) Cicero Zorggroep heeft recent twee nieuwe folders ontwikkeld over de actuele onderwerpen Norovirus en Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO s). Beide nieuwe folders zijn bedoeld als hulpmiddel voor RvE-managers, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en andere medewerkers op afdelingen van Cicero. Ze bevatten ook informatie voor cliënten en hun familie over betreffende onderwerpen. Wandel 3-daagse zorgcentrum Vroenhof: 21, 22 en 23 mei van een diarree-uitbraak op een afdeling Afgelopen mei is er door de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel van die (mogelijk) veroorzaakt wordt door zorgcentrum Vroenhof een geweldige prestatie neergezet, namelijk een wandel 3-daagse. Norovirus. Dit is met name in het 18 3 avonden is er gewandeld door de prachtige omgeving rondom ons zorgcentrum. Gelukkig herfst- en winterseizoen en duurt soms 19 waren de weergoden ons goedgezind, want het zonnetje wandelde 3 avonden met ons mee. tot ver in de lente. De BRMO-folder komt van pas wanneer Tussen uur en uur werd er vanuit de recreatiezaal vertrokken in 3 wandelgroepjes, gepakt en gezakt met een lunchpakket en de wandel- en stempelkaart. Uiteraard was er iedere avond een gezellig terras als rustplaats en is er gewandeld langs voormalig Avondvrede (bewoners van Vroenhof hebben heel lang geleden hier gewoond toen dit gebouw nog een zorgcentrum was). Bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel hebben samen genoten en werden de laatste avond feestelijk ontvangen door de burgemeester van Valkenburg, die iedereen een welverdiende medaille uitreikte. Een traditie is geboren! De folders zijn inmiddels intern verspreid en natuurlijk nog steeds beschikbaar/bestelbaar via Cicero Zorgservice De folder over het Norovirus kan ingezet worden op het moment dat sprake is een cliënt te horen heeft gekregen (vaak na een ziekenhuisopname) dat er positieve kweken zijn aangetoond met BRMO, zoals bijvoorbeeld Extended Spectrum Bèta-Lactamase (ESBL). In dat Folder Norovirus geval leven er soms brandende vragen en heerst er onrust. In de folder staat wat BRMO en ESBL eigenlijk is, waarom Cicero er (zichtbaar) niet veel bijzonders mee lijkt te doen en waarom het beleid in het ziekenhuis zo veel strenger is dan in verpleeghuizen. Ook staat duidelijk in de folders beschreven dat Cicero er in algemene zin alles aan doet om de basishygiëne op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden. Daardoor kunnen aanvullende isolatiemaatregelen minimaal blijven. Cicero Zorggroep streeft naar het zo min mogelijk beperken van het woongenot van de cliënt en familie. Folder Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO s)

11 Medicatiecommissie Cicero Zorggroep In de Cicerone van juni lazen jullie welke plaats de medicatiecommissie en haar werkgroep voor de verzorgingshuizen en dagbehandeling/dagverzorging binnen Cicero Zorggroep heeft. Op 5 maart wisselde het voorzitterschap van de medicatiecommissie: Gonnie Pennings droeg het stokje over aan Mohammed Elyamani, met Hilde Wijers als inhoudelijk deskundige vanuit de specialisten ouderengeneeskunde. Gonnie: bedankt voor jouw tomeloze inzet gedurende al die jaren! Gonnie: bedankt! En kennen jullie de andere leden van de medicatiecommissie? Nog even op een rijtje! Eén van de acties die een werkgroep van de medicatiecommissie heeft voorbereid, was de week van de medicatieveiligheid van 18 t/m 22 juni, die niemand kan zijn ontgaan! Zo gaf verpleegkundig specialist Edwin Wijnen in Ave Maria, het bedrijfsbureau, Catharina Daemen en Schuttershof een klinische les over medicatie met risico op vallen, hebben alle RvE-managers zorg de door TVOS gemaakte DVD ouderen en medicijnen ontvangen om in de teams te bekijken en hingen posters op. De poster Wij delen uw medicijnen veilig uit! hing op alle afdelingen op. Eén poster met vragen, gevolgd door de poster met antwoorden in de week van de medicatieveiligheid hing op een centrale plaats in jullie locatie op. En zagen jullie de drie verschillende cartoons? Leuk detail is dat deze zijn getekend door acti vi teitenbegeleider Roger Meulenberg van Huize Louise. Ongekende talenten, ook op andere vlakken binnen Cicero! Het toetje was ten slotte een chocoladeprijs die een medewerker van elke locatie won bij de prijsvraag met als thema opiaten. De volgende medewerkers hadden de 5 vragen goed beantwoord en wonnen de prijs: Sandra Carmona en Yasmin Jongen voor verzorgingshuis Aan de Bleek; Yvonne Franssen/Teeuwen voor verpleegunit in Ave Maria; Jessica Houkes voor verpleeghuis Bronnenhof; Nicole Hoekstra voor verzorgingshuis Catharina Daemen; Marjo Buscher voor afdeling Vink/Leeuwerik, Elvira; Jordy Zenden van VPU Klaver, Leontine; Nathalie Hitters, van verzorgingsafdelingen Emmastaete; Karin Bonnema van VPU Beemdenhof, Huize Louise; Mieke Fabus van verzorgingsafdelingen Op den Toren; Anneke Bruens van verzorgingsafdelingen Pius; Nadine Leenders van VPU de Plataan, 20 Schuttershof; 21 Veerle Erven voor t Brook; Leonne Hodiamont voor Huize d Alzon en Vroenhof. Proficiat allemaal! Leden medicatiecommissie v.l.n.r.: Monique Steens (vanaf september is Eveline Hollanders lid) voor Maretak, Op den Toren; Hub Conen voor de Wilg, Schuttershof en Bronnenhof; Ingrid Lahaye voor verpleegunit (VPU) in Vroenhof en verpleegunit in Pius; Jacqueline Sampermans voor Kwaliteit/Beleid; Piet Baltus voor Mediq Apotheek Straver; Dennis v.d. Boorn voor de Plataan, Schuttershof en vpu in Huize Louise; Gemmy Krautscheid voor Mediq Parkstad Distributie Apotheek; Hilde Wijers, specialist ouderengeneeskunde; Mohammed Elyamani, voorzitter; Mirjam Keulen voor Elvira/Leontine en vpu in Ave Maria. Op de foto ontbrekende leden: Nicolle v.d. Nieuwengiezen voor t Brook; Harry Mevis (vanaf september) voor Emmastaete; Robin Kranenburg voor Mediq Parkstad Distributie Apotheek; Karin Janssen. (en Karin Kliffen, maar zij neemt alleen deel bij thema s over het verzorgingshuis.) Een volgende keer volgt meer over de start van de werkgroep medicatie voor de verzorgingshuizen, dagbehandeling/ dagverzorging. De cartoons zijn getekend door Roger Meulenberg Poster met vragen, gevolgd door de poster met antwoorden Klinische les over medicatie met risico op vallen Poster Wij delen uw medicijnen veilig uit!

12 b. op tijd aanvragen van MDO, een goede voorbereiding inclusief vooraf werken aan de doelenkaart (van belang voor zorgmedewerkers!), borging van afspraken, tijdens een bespreking breed denkend inzoomen op het meest belangrijke voor de cliënt, adequaat rapporteren. RvE-managers: a. Benadruk in werkoverleg nogmaals het belang van goed lezen en nakomen van afspraken, waarbij de afstemmer van zorg een nadrukkelijke rol kan spelen; b. en let zelf op goed samenvatten van afspraken tijdens de zorgleefplanbespreking; dit helpt degene die daarna de verslaglegging verzorgt en de doelenkaart aanpast. Goed teamwerk is een voorwaarde voor prettige samenwerking en goede zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Daar gaan we samen voor! Het zorgleefplan, teamwerk en Olympische spelen en in teamverband, om onze cliënt goede zorg en diensten te verlenen. Dit leggen we met de cliënt vast en evalueren dit, vaak in teamverband, in een zorgleefplanbespreking, intramuraal 2 keer per jaar. De inbreng van de cliënt(-vertegenwoordiger) is hier van belang, het gaat tenslotte om hem of haar. Op het moment dat de zorgmedewerkers met RvE-manager en de betrokken disciplines zónder de cliënt willen afstemmen om te komen tot optimale beeldvorming en diagnostiek/behandeling, kan een Multidisciplinair Overleg (MDO) worden georganiseerd. Tip bij plannen: sluit aan bij de planning van zorgleefplanbesprekingen. In de teamsporten tijdens de Olympische spelen kon je zien: de spelers zijn op elkaar ingespeeld, elkaar. Wat doet de ander en hoe kan ik hierop inspelen? Datzelfde geldt ook in de zorg. We doen het best goed, maar jullie gaven aan dat het (hier en daar) nog beter kan. Uit de evaluatie Zorgleefplanbespreking/MDO bleek namelijk dat we op de volgende wijze beter rekening kunnen houden met elkaar: Vakgroepverantwoordelijken, communiceer in jullie vakgroepen: a. Voorkóm zoveel mogelijk afwezigheid en wisselingen en als ze toch nodig zijn: meld deze tijdig aan de RvE-manager en zeker aan de cliënt(vertegenwoordiger)! Dit leidt anders tot problemen voor de zorg- medewerkers. Bij afwezigheid van disciplines, met name de arts, moet duidelijk zijn hoe bij- voorbeeld vragen beantwoord kunnen worden; Tuinfeest in Schuttershof: Ouderwets gezellig! Op zondag 12 augustus vierden de bewoners van Schuttershof hun jaarlijkse tuinfeest. Het tuinfeest, dat jaren geleden begon Ook gekeken naar de Olympische spelen? Super prestaties, zowel individueel als in teamverband. als een gezellige spellenmiddag op de Geweldig, zoveel landen, zoveel soorten sport. De atleten gíngen ervoor! dinsdagmiddag was door de jaren heen uitgegroeid naar een kleine markt met veel standhouders, een barbecue en rad van Maar ook in de zorg gaan we ervoor, individueel zoeken elkaar op en houden continu rekening met avontuur. Dit jaar werd gekozen voor de ouderwetse gezelligheid van weleer, voor meer activiteiten voor de bewoners. Zo werd het aantal standhouders verminderd, en kwam er plaats voor oud-hollandse spelen. De barbecue maakte plaats voor een frietkraam, er was een ijskraam en er werden verse wafels gebakken. En gezellig was het! Mede dankzij het zonnetje dat volop scheen, vulde het terras zich al snel met bewoners en familie. Daar draaide ons rad van avontuur zijn nodige rondjes en bezorgde menigeen een leuke prijs. De sfeer werd nog eens extra versterkt door muzikant en zanger Cor Lagerwaard. Binnen werden de oud-hollandse spelen goed bezocht door zowel bewoners als hun familie. Zo kon men ouderwets blikwerpen, hengelen, touwtje trekken, er was hoedje wip en de be woners die een gokje durfden te wagen konden de naam raden van onze Cicero-beer of het aantal beans in een grote pot. Een groot succes was onze fotograaf, door wie de bewoners zich voor een klein prijsje, met of zonder familie, konden laten portretteren. De foto kon men meteen ingelijst meenemen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt! Ook de inwendige mens werd goed verzorgd. Veel bewoners genoten van een lekker bakje friet of namen een vers gebakken wafel of een verfrissend ijsje. En zo keerden onze bewoners s avonds moe maar voldaan terug naar hun vertrouwde stekje in Schuttershof en konden ze terugkijken op een ouderwets gezellig tuinfeest!

13 Nieuwe OR: Welke locaties vertegenwoordigen de leden? Peggy Jansen-Meels Emmastaete Catharina Daemen Aan de Bleek Huub te Brinke Schuttershof Jacqueline Pinckers Ave Maria Huize Louise Worldfestival Parade Brunssum: Schuttershof van de partij! Eens in de vier jaar wordt er in Brunssum het folkloristisch festival gehouden. Dit jaar was het thema Digging & dancing Op zondag stond de bekende optocht op het programma. Bewoners van afdeling de Linde van Schuttershof wilden deze niet missen. Bij het gemeentehuis konden onze bewoners 1 e rang vooraan staan om alles goed te zien. OR Er kwamen allerlei landen langs in de parade, en elk land liet iets cultureels zien. Iets typisch cultureels uit Nederland kwam ook voorbij in de parade, een regenbui. Gelukkig hadden de zusters grote paraplu s meegenomen. Ondanks de regenbui was het een gezellige middag en hebben de bewoners genoten. Jos Roemgens Bedrijfsbureau Vroenhof t Brook Annelies Dobbelstein-Kliffen Pius Bureau Zorgondersteuning & Ontwikkeling Bronnenhof Heemhof Maria Vijgen Cicero Thuis Op den Toren Miriam Sporken Elvira-Leontine

14 De mimakkers van Cicero Je probeert ze even uit dat eigen wereldje te halen ik ook. Ik ben blij dat ik destijds die stap heb genomen want zo heb ik mijn eigen kansen kunnen creëren. Ik werk voor diverse instellingen als mimakker en toen er binnen Cicero extra uren vrijkwamen kon ik hier ook aan de slag. En nu Bevoorrecht mens Marij gaat verder. We zijn geen entertainers zoals een gewone clown natuurlijk wel is. Het is geen act die je van tevoren instudeert. Voordat we op de afdeling verschijnen maken we ons hoofd helemaal leeg. Als je zelf niet voor de volle honderd procent aanwezig bent lukt het niet. We kleden ons om en stappen daarmee letterlijk in ons alterego. De mimakker die je bent hoort bij je. Karaktereigenschappen die in je zitten zie je vergroot terug in de clown die je bent. De kleding die je kiest past daarbij. Je moet je vrij voelen, jezelf zijn. Want die clown, dat ben jij. De opleiding is dan ook behoorlijk confronterend. En net zoals bij een rijbewijs ontwikkel je je daarna verder, zijn we met zijn drieën de mimakkers die met want in de praktijk moet je het natuurlijk doen. 26 In alle rust proberen contact te maken met de dementerende bewoner. Een impuls regelmaat diverse afdelingen binnen Cicero Dit werk geeft ontzettend veel voldoening. 27 herkennen en hier op een speelse manier mee aan de slag gaan. Met humor. bezoeken. We werken hierbij apart, hebben ieder Je geeft veel rust aan mensen en dat krijg je De mimakkers van Cicero werken van hart tot hart. onze eigen afdelingen die we op vaste dagen terug. Je werkt van hart tot hart. We voelen ons bezoeken, om de week. dan ook een bevoorrecht mens. Marij Bocken, Marianne Stammen en Sjoerdje van Nes zijn mimakker, clown via de Stichting mimakkus. En dan ben je geen gewone clown die een show opvoert en zo mensen aan het lachen maakt. Nee, je bent een clown die pro - beert contact te maken met diep dementerende mensen. En dat is niet voor te bereiden. Dat is improviseren, inspelen op wat er gebeurt. Op wat je ziet. Een kleine reactie op het gezicht van iemand. Een gebaar. Marianne vertelt enthousiast. We komen heel rustig binnen en doen wat in ons opkomt. We hoeven niets, we hebben de tijd. Net zoals zij. En dat geeft ons de mogelijkheid om er voor ze te zijn. Te proberen echt contact met ze te maken. Met muziek, met spulletjes die we bij ons hebben. Je begint ergens en kijkt wat er gebeurt. We reageren op wat zij doen en laten daarbij de mensen echt in hun waarde. Letten op hun mimiek, horen hun gebrabbel. Daar gaan we op een speelse en humorvolle manier mee aan de slag. Zo probeer je contact te maken, ze even uit dat eigen wereldje te halen. In al die rust die vaak op zo n afdeling heerst gebeurt er heel veel. Die ene blik die toch alles zegt. Een hand op je arm. Dan kun je zeggen, wat kinderachtig, een clown. Maar het werkt. Mensen hebben soms hele gesprekken met mijn handpop. Anderen zijn gevoelig voor muziek en zang. Het is die blik in hun ogen, die zegt gewoon alles. Een kleine oplichting die zegt, ik heb je gezien en gehoord. En dan is mijn dag goed. Nieuwe mimakker Marianne en Marij zijn alweer vier jaar mimakker en hebben via Cicero de opleiding gedaan. Daar kwamen ze Sjoerdje tegen die op eigen initiatief de cursus was gaan volgen en sinds kort ook actief is als mimakker bij Cicero. Ik werk al jaren als verpleegkundige in de thuiszorg. Zo n vijf jaar geleden las ik een artikel over Titia Brassé, docent binnen de Stichting mimakkus en ook mimakker. Ik was meteen onder de indruk. Dit wil

15 Nieuwe impuls activiteiten Pius Ontbijt in het vernieuwde restaurant met een activiteit. Omdat een aantal deelnemers ook slechthorend is, wordt deze activiteit uitgevoerd in de vergaderruimte. Samen met vrijwilligster Marjo van de Ven biedt Mark een afwisselend, maar bovenal een programma aan, dat voldoet aan de wens van de cliënt. We lezen artikelen voor uit tijdschriften, maar hersengymnastiek is ook favoriet bij de deelnemers. Na een aantal weken is de groep zo vertrouwd met elkaar, dat er ook persoonlijke zaken met elkaar worden gedeeld, maar alles op een integere manier. Uiteraard staat de deur ook open voor nieuwe deelnemers. We faciliteren de deelnemers in zaken die ze niet meer zelf kunnen doen wegens hun beperking aldus Mark. Een boek lezen gaat slecht tot niet meer, maar tegenwoordig heeft men ook al boeken ingesproken op CD. Voor de toekomst liggen ook nog andere plannen klaar. Een groep speciaal voor heren, maar we willen ook nog meer de cliënt op de kamer bezoeken voor een persoonlijk gesprekje. De individuele aandacht, Pius ook al diverse plannen, zoals een boerenbruiloft en een casinoavond. Het hoogtepunt voor 2013 wordt de tuin, een tuin waarin cliënten kunnen genieten van bloem en plant maar waarin ook plek is voor een vijver. Een plek voor ontmoeting, maar ook om een stukje troost te zoeken en te denken aan hen die niet meer bij ons zijn. In zorgcentrum Pius zijn genoeg plannen, en we zijn nog lang niet klaar. We kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen daar geniet een cliënt nog het meest van en kan 28 Sinds eind april zijn de cliënten van zorgcentrum Pius weer terug in hun vertrouwde ook gezien worden als activiteit. Voor volgend jaar 29 Een cliënt geniet van individuele aandacht omgeving. Na een aantal maanden in Adelante te hebben gewoond gedurende de renovatie heeft de activiteitenbegeleiding van zorgcentrum van Pius, was eind april de grote dag om weer terug te verhuizen naar hun vertrouwde plek. aldus Mark. Thea Fokkens, RvE-manager, heeft ervoor gekozen om in het nieuwe Pius te gaan inzetten op meer activiteiten. Dit om de cliënt door middel van activiteiten meer structuur te bieden aan zijn of haar dag. Mark Mülders is aangesteld als activiteitenbegeleider en is op zijn eerste werkdag gestart met een activiteit speciaal voor slechtzienden. Deze activiteit is inmiddels niet meer weg te denken uit het activiteitenprogramma. De deelnemers komen elke donderdagochtend bij elkaar. De activiteit start met een ontbijt in het vernieuwde restaurant. Het personeel van de keuken bereidt een extraatje voor om te serveren bij het ontbijt. Om vanuit het begrip hospitality verder te borduren kijken ze daarin ook naar de wens van de cliënt. De kok vroeg vanochtend hoe ik mijn eitje gebakken wil hebben aldus één van de deelnemers tegen haar dochter. Uiteraard krijgen alle cliënten die in de recreatiezaal ontbijten dit extraatje. Na het ontbijt wordt gestart Informatiestands IZZ In het kader van periodieke voorlichting aan medewerkers zal IZZ op twee data met een stand informatie geven. Dat zal zijn op 20 november tussen en uur in Schuttershof en op 19 december staat men op hetzelfde tijdstip bij het bedrijfsrestaurant van Adelante. Medewerkers die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van de ziekte kosten verzekeringen (en overige producten van IZZ) kunnen daar terecht. Schuttershof 20 november uur Bedrijfsrestaurant van Adelante 19 december uur Activi teitenbegeleider Mark Mülders (links), enkele cliënten en Marjo van de Ven (tweede van rechts) Een extraatje voor bij het ontbijt

16 Ethische dilemma s die hier uit voort kunnen vloeien zijn: omgangsvormen tussen cliënten/familie en de medewerkers in de zorg, wat is een menswaardig leven, omgaan met verdriet en verlies van familie - leden, de positie van de disci plines, verschillen in mening tussen professionals en veiligheid op de werkvloer. Loop je zelf ook met een dilemma in de zorgverlening en wil je graag een casus bespreken in de ethische commissie? Neem daarvoor gerust contact op met Karin Janssen, T of via Gedeelte van de casus afkomstig uit de folder Ethiek van het Atrium medisch centrum Parkstad Vanuit de ethische commissie: Alles doen om moeder beter te maken Column Zomer 2012 van 100 jaar geleden! Geweldig; wie nu nog vergeet dat Fanny Blankers-Koen vier maal goud in Londen won in het Een cliënt van 80 jaar op een PG-afdeling heeft naast haar dementie sinds kort jaar toebak, is niet van deze wereld. Steevast wordt ook zorgwekkende hartproblemen. Met de cardioloog van de cliënt is afgesproken Zoals u wellicht is opgevallen houd ik erg veel van sport. onze knuffeljudokus Anton Geesink geroemd. Zelfs oude dat er alleen nog aan symptoombestrijding wordt gedaan en de specialist Kijken, wel te verstaan, niet zelf bedrijven. Schaatsen kijken mensen weten nauwelijks nog wie dat is. Dat is dus ouderengeneeskunde zet dit beleid voort. De verwachting is dat de cliënt binnen vind ik geweldig, omdat het zo n oer-hollandse aangelegenheid die man die, lang voor de maanlanding, als eerste korte tijd komt te overlijden. Bij de bespreking met de cardioloog horen haar is, die wereldwijd helemaal niets voorstelt, niet-japanner wereldkampioen, en later meervoudig al doen wij Nederlanders, een enkele Scandinaviër en Olympisch kampioen judo werd, maar enigszins in drie zonen dit aan en nemen ze het nieuws gelaten in zich op. Terug op de wat verdwaalde Japanners en Amerikanen daar erg opspraak kwam toen hij door het IOC werd berispt 30 verpleegafdeling vinden ze dat onacceptabel en willen ze dat er alles aan gewichtig over. Mart Smeets neemt in gewichtigheid een vanwege het aannemen van steekpenningen. Natuurlijk 31 gedaan wordt om moeder te genezen. Gesprekken met de familie en de prominente plek in bij het schaatsen; in oerlelijke truien leverde hij grote sportieve prestaties maar is het de specialist ouderengeneeskunde lopen zeer stroef, omdat de zonen op dwingende wijze blijven vragen naar maakt hij van iedere beweging een analyse waar Cruijff grootste sportman van Nederland, zoals dat bij zijn oplossingen om haar in leven te houden. Een zoon wordt zelfs agressief tijdens een bespreking en duwt jaloers op is. overlijden in 2010 werd beweerd? stoelen om. Enkele verzorgenden voelen zich niet meer veilig. En dit jaar had ik ook nog een geweldige zomer. De zomer En wat te denken van de zilveren hockeyheren? Wat deed van 2012 die begon met het EK voetballen, Wimbledon, bondscoach Paul van Ass in maart jl.? Welnu, hij verwij- waar die lieverd van een Andy Murray tranen met derde vijf maanden voor de Olympische Spelen twee tuiten huilde toen hij tweede werd, de Tour de France, topspelers uit zijn team. Onder het motto Je moet de De specialist ouderengeneeskunde heeft aan de zonen aangegeven dat voor hun moeder geen genezing meer mogelijk is, mens en vorig jaar heeft ze haar eigen moeder verloren. Ze herkent dit verdriet. Met de cliënt gaat het steeds slechter. voor het eerst in jaar gewonnen door een Brit, de Olympische spelen en die straks in september eindigt met het WK wielrennen in de wereldstad Valkenburg. hoge bomen rooien om de kleine struikjes ook te laten groeien! De man is verguisd en haalde de braafste van de twee hoge bomen (Teun de Nooijer) toch maar terug. wel pijnbestrijding, maar ze voelt zich onder druk Ik geniet van al die sporten en mij maakt het niet uit Aan die move is me toch een hoeveelheid zendtijd of Nederlanders wel of niet winnen. Uiteindelijk hebben verbrand, ongelooflijk. gezet. Gesprekken over wat nog een menswaardig Na overleg met haar collega s speciawe voor zo n klein landje heel veel sportpretenties, die leven is veranderen de mening van de zonen niet. listen ouderengeneeskunde en de maar zelden gerechtvaardigd blijken. Ze werden vals, die lieden van die De RvE-manager gaat laconiek om met de dreigementen van de familie om en zegt dat dit normaal is in een rouwproces van afscheid nemen van afdeling worden er diverse andere disciplines ingeschakeld, waar onder de psycholoog, de geestelijk verzorger en maatschappelijk Ook de verhalen, die door dolgedraaide commentatoren op dooie momenten worden verteld, vind ik het einde. sporttalkshows. Een verslaggever zei dat Cromowidjojo on-nederlands was, want ze Zo was er een Poolse voetballer, Jakob Blaszczykowski, ging alleen maar voor goud! een dierbare. werk. Samen met de familie worden de zorgen, die een afschuwelijk drama meemaakte. Op 11-jarige Zo n sneer is unfair; winnen Het ethische dilemma van de specialist ouderengeneeskunde is dat ze twijfelt of ze de cliënt menswaardig leven besproken. Tevens wordt er door zijn vader. Zijn vader heeft hij nooit meer gezien. rijker dan meedoen? Maar u maar ook de grenzen van behandelen en leeftijd was hij getuige van de moord op zijn moeder is immers al lang belang- weer terug moet sturen naar het ziekenhuis omdat gesproken over omgangsvormen tussen personeel Hij groeide op bij zijn oma en wilde helemaal niet meer begrijpt mijn boodschap haar zonen op zo n claimende wijze hun wensen kenbaar maken. Of moet zij vasthouden aan de en familie en dat het personeel zich onveilig voelt. Het verdriet van de zonen blijft, maar door voetballen. Een oom pushte hem om dat toch te doen. Uiteindelijk werd hij profvoetballer bij Dortmund en hij intussen wel: met zo n zomer heb ik geen winter meer maakte een hele mooie goal tijdens de EK-wedstrijd van nodig! zorgafspraken die gemaakt zijn en wat zij als arts open kaart te spelen en ieders gevoelens uit Polen tegen Rusland. een grens vindt voor wat nog een menswaardig te spreken, kwam er een moment dat de zonen De zwemster uit Litouwen van 15 jaar, die alle anderen Kina Koster leven is? Maar wat kan en wil zij accepteren het wel accepteerden dat hun moeder zou komen eruit zwom. Dat ontlokte veel vilein commentaar in een Voorzitter aan dreigementen vanuit de familie? Ze heeft ook begrip voor het verdriet van de familie en het nog niet kunnen loslaten. Ze blijft ook een te overlijden. Drie dagen daarna is de cliënt in alle rust en omringd door haar zonen overleden. van de zeven sporttalkshows die zich tot ver na middernacht bezighielden met roemruchte Nederlandse overwinningen Raad van Bestuur

17 In het zonnetje: Sandra Bours In het zonnetje extra: Joy Heijnen RvE-manager facilitair Ave Maria Joy Heijnen, RvE-manager facilitair bij zorgcentrum Ave Maria in Geulle, haalde onlangs de krant met een heldendaad: hij redde het leven van een vrouw die was gevallen op het spoor. Joy kon haar juist op tijd weghalen, en was de in rap tempo naderende trein gelukkig te snel af. De burgemeester van Valkenburg aan de Geul kwam Joy persoonlijk 32 bedanken, en ook de geredde mevrouw zelf deed 33 administratief medewerker cluster 2 dat. De lokale pers besteedde uitgebreid aandacht Uitgebreid aandacht voor de heldendaad aan deze heldendaad. Mijn naam is Sandra Bours en ik werk als administratief medewerker in cluster 2. Samen met mijn partner woon ik in Elsloo. Sporten doe ik 2 keer per week (spinnen en Ook Cicero Zorggroep is trots op Joy Heijnen als fitness). In mijn overige vrije tijd kijk ik graag tv, lees ik en winkelen doe ik ook graag. medewerker. Daarom een extra plekje in de rubriek In het zonnetje!. Joy, de geredde mevrouw en de burgemeester van Valkenburg aan de Geul Ik werk bijna 12 jaar binnen Stichting Cicero Zorggroep. Allereerst begonnen als receptionist (met diverse taken erbij) bij zorgcentrum Ave Maria te Geulle. Van daaruit naar de zorgcentra Bronnenhof en Emmastaete te Brunssum. Sinds november 2010 werk ik als administratief medewerker bij zorgcentrum Op den Toren te Nuth. Naast mijn werk bij Cicero ben ik sinds 2008 lid van het bestuur van de buurtvereniging Aelserkruudje. Hier heb ik als taak om voor de vergadering de agenda te maken en te notuleren. Bij iedere activiteit help ik mee als vrijwilliger. We orga - ni seren activiteiten zoals paasactiviteit, straatspeeldag, Pieten door de straten, Jeu de Boules. Bijvoorbeeld bij de paasactiviteit inkopen, de eieren verstoppen en verstrekken van versnaperingen aan de bewoners van onze buurt. Bij de straatspeeldag zetten we de straat af en leggen we de spellen klaar, zodat de kinderen ongehinderd op de straat kunnen spelen, krijten, fietsen enzovoorts. Op 5 december loop ik als Piet door de straten van onze buurt. Daarnaast wordt ik samen met mijn partner gevraagd om bij een collega-buurtvereniging te helpen bij de jaarlijkse feestdag. Samen staan we dan achter de bar en ruimen afsluitend op. Op dit moment zijn we druk doende met de organisatie van de feestavond.

18 Els Lambrichts 25 jaar in Ave Maria Jubilarissen Carin Stassen-Webers 25 jaar vertrouwd gezicht in Ave Maria Jubilea 12,5 jaar in dienst Gerards e/v Nuij, A. Verzorgende IG Op den Toren Megen e/v van den Berg, A. Voedingsassistent Pius Claus e/v Teeuwen, A.M. Verzorgende IG Schuttershof Hartings e/v Corstjens, P. RvE-manager Elvira Boumans, M.C.G. Receptionist Schuttershof Clootz e/v Lumens, M.H.W. Helpende Op den Toren Hendrickx, E.H.A.M. Zorghulp Op den Toren Schins e/v Extra, M.J. Verzorgende IG Op den Toren Snackers e/v Steens, M. Verpleegkundige Op den Toren Gijbels e/v Eerdekens, M. Verzorgende IG Schuttershof Pelzer, H.F. Verpleegassistent Huize Louise Lemmens e/v Hermans, K.M. Zorgtoewijzer Cicero Zorgservice Leeuwen e/v Martens, E. van Verzorgende IG Op den Toren Smits, G.G.P.M. Fysiotherapeut Bureau Zorgondersteuning Ramakers, M.F.A. Ergotherapeut Bureau Zorgondersteuning Jubilea 25 jaar in dienst Laar e/v Lambrichts, E.M. RvE-manager Ave Maria Ruim 27 jaar geleden stond een jonge, zeer verlegen Bevort, J.W.M. Verzorgende IG Ave Maria 34 Carin voor een grote uitdaging, toen zij vanuit haar graag op voort. Niet alleen voor haar collega s is Nimwegen e/v Thuis, J.A. Verzorgende IG t Brook opleiding KMBO stage moest lopen bij de zusters van toenmalig bejaardenhuis Ave Maria. De rustige Smeets, M.L.F. Verzorgende IG Ave Maria Carin vond langzaam maar zeker haar weg en Webers e/v Stassen, C.E.T Voedingsassistent Ave Maria ontpopte zichzelf tot een meer zelfverzekerde, fijne collega, die lief en zorgzaam was voor de bewoners. In 1987 kreeg Carin haar welverdiende contract en ging zij in het verzorgingshuis met veel plezier aan de slag als zorgassistente. Na jarenlang dagdiensten in de zorg te hebben gewerkt, ging Carin nachtdiensten draaien. Ondertussen trouwde ze met Maurice, en daarna gingen zij samen met hun zonen Dylan en Dean in Elsloo wonen. Drie jaar later werd de nieuwbouw van Ave Maria gerealiseerd en stond Carin een nieuwe uitdaging te wachten als voedingsassistente op de PGverpleegunit. Nu, 25 jaar na het tekenen van haar contract, is Carin voor bewoners, collega s en mantelzorgers een vertrouwd gezicht op de verpleegafdeling van Ave Maria. Collega s omschrijven Carin als een rustig, zorgzaam persoon, die gezelligheid en sfeer op de afdeling brengt. Ze is altijd optimistisch en kundig in haar werk, geduldig, lief en zachtaardig voor bewoners. Carin, bedankt voor alle lieve zorgen die jij dagelijks op je neemt. Namens alle bewoners, management, mede werkers, vrijwilligers en zusters van Ave Maria: proficiat met dit jubileum! Els is in oktober 1987 gestart als bejaardenverzorgster in het toenmalige bejaardenhuis Ave Maria, dat destijds geleid werd door zr. Gabriel. De leidinggevende functies werden in die tijd nog ingevuld door de zusters van de congregatie Christus Verlosser. De Christelijke identiteit stond toen ook al hoog in het vaandel. Dit betekende ook dat de medewerkers zich hier naar moesten gedragen; korte rokken waren dan ook niet aan orde. In de loop der jaren heeft Els vele veranderingen en diverse promoties doorgemaakt. Van bejaardenverzorgster naar verzorgende IG tot RvE-manager van de verzorginghuisafdeling in Ave Maria. Daarnaast is ze van veel markten thuis: zelfs voor een optreden op de Bonte Aovend tijdens de carnaval draait ze haar hand niet om. Els is al zo lang in dienst dat ze aan haar vierde leidinggevende toe is. Allereerst zr. Gabriel, daarna een korte tijd interim directeur Hub Pustjens, vervolgens Tjeu Scholtes en op dit moment Marion de Ruyter. Daarmee is Els in ieder geval een constante factor binnen Ave Maria. Zij is uitstekend op de hoogte van alle ins en outs van het zorgcentrum en Geulle en daar bouwen we Els een constante factor bij wie men altijd terecht kan, maar ook voor de cliënten van Ave Maria is Els een zeer vertrouwd gezicht. We willen dan ook namens alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers en de zusters, Els van harte feliciteren met deze mijlpaal. Proficiat! Jubilea 40 jaar in dienst Hulshof, G.A.J. Kok Emmastaete Rechtgezet In het artikel Nieuwe patiotuin zorgcentrum Ave Maria in de juni-uitgave van Cicerone stond een storende fout. In maart zou het Feest van het Huis, Maria ten Hemelopneming, zijn gevierd. Dit moet echter zijn Maria Boodschap (25 maart).

19 In/uit dienst In dienst 36 Datum Naam Functie Locatie Louwet, B. Keukenassistent Ave Maria Heijnen, J.B.A. RvE-manager Ave Maria Ritzen, A. Zorghulp Ave Maria Welling, M.W.S.G. Zorghulp Elvira Rog e/v Croonenberg, R.M.L.H. Verzorgende IG Emmastaete Boogaards, L.M.C.G. Helpende Hoensbroek Verkoijen, R. Zorghulp Hoensbroek Erni, Y.J. Verpleegkundige Leontine Weersch, D.R.D.Y. van Zorghulp Leontine Mülders, M.T.G. Activiteitenbegeleider Pius Hendriks, R.H.C. Kok Pius Hulshof, I.S. Verzorgende IG/AZT Pius Wordragen, M.M. van Verzorgende IG Pius Hofsteenge, J. Verzorgende IG Pius Leijser, L.T.J. Zorghulp Pius Vandewerken, N. Fysiotherapeut Schuttershof Jans, N.G.M. Psycholoog Schuttershof Dörenberg, I.G.W. Verpleegkundige Schuttershof Kockelkoren, S.C.J.B. Verzorgende IG Schuttershof Peters, J. Afdelingsassistent 't Brook Dieteren e/v Schröders, T.G.G. Afdelingsassistent Ave Maria Troye e/v Debets, L. de Keukenassistent Ave Maria Vrancken, A.A.H.J. Keukenassistent Ave Maria Biessen, K.A.C. Keukenassistent Catharina Daemen Franken, G. Keukenassistent Emmastaete Janssen, S.A.W. Verzorgende IG Leontine Auckel e/v Rameckers, D.W.M. Verpleegkundige Vroenhof Goertzen, J.E.P.A. Keukenassistent Catharina Daemen Lahaij, B. Keukenassistent Emmastaete Doff-Sotta, D.M.F. Verpleegassistent Emmastaete Voss, C.M. Ondersteuner Zorgbureau Hoensbroek Rietbergen, E.H.M. Helpende Pius Bruls, A.E.A. Verpleegassistent Pius Janssen, K.T.C. Verzorgende Pius Prevos, S. Verzorgende IG Pius Witte e/v Op den Camp, M. Verzorgende IG Pius Hoeberigs, S.E.H. Zorghulp Pius Adams, M.H. Bewegingsagoog Schuttershof Hermans, N. Bewegingsagoog Schuttershof Huskes e/v Derks, W.L.M. Bewegingsagoog Schuttershof Maes, E.C.J. Bewegingsagoog Schuttershof Hendrix, D.G.H. Bewegingsagoog Schuttershof Sijpkes, P. Fysiotherapeut Schuttershof Leuken, H.F.L. van Helpende Schuttershof Jong, C. de Zorghulp Schuttershof Berends, A.M.M. Zorghulp Schuttershof Janssen e/v Mourmans, N.F.L.M. Afdelingsassistent Vroenhof Franssen, J.A.F.M.A. Verpleegkundige Vroenhof Smeets, L.E.M.C. Zorghulp Vroenhof Göbbels e/v Meijers, H.J.M. Verzorgende IG Ave Maria Peters, P.J.M. Verpleegkundige Schuttershof Spronck, G. Keukenassistent 't Brook Erven, V.L.E. Verpleegkundige 't Brook Rijks, J.F.M. Bewegingsagoog Schuttershof Vroegh, D. Helpende Schuttershof Gromotka, C.A. Helpende Schuttershof Muller e/v Thalen, C.A.J. Verpleegassistent Aan de Bleek Geitz e/v Aerts, J.W.E. Verpleegassistent Aan de Bleek Goertzen, R. Zorghulp Aan de Bleek Dudink e/v Fraiquin, A.H. Verzorgende IG Catharina Daemen Pluijmen, S.G. Zorghulp Elvira Lentzen, V.C. Helpende Emmastaete Motta, V.J.L. Verzorgende IG Emmastaete Daskaloudis, A.D.H. Zorghulp Emmastaete Grijmans, K. Gastvrouw/-heer Leontine Datum Naam Functie Locatie Ben Amar, F. Verzorgende IG Leontine Hönen, W.D.M. Helpende Pius Linders e/v Bosch, K.M.J. Helpende Pius Quadvlieg, R. Leerling VZ/IG Pius Kleyn e/v Tijssen, A. Ergotherapeut Schuttershof Frissen, D.J.W. Fysiotherapeut Schuttershof Kleijne, K. Fysiotherapeut Schuttershof Werdekker e/v Veltrop, S.G.A. Fysiotherapeut Schuttershof Slot, J.H. Medewerker facilitair algemeen 't Brook Breuer, S.W.J. Afdelingsassistent Vroenhof Szarota, M. Verpleegassistent Vroenhof Vanspauwen, S.M.A. Keukenassistent Op den Toren Snoussi, J. Keukenassistent Pius Uit dienst Datum Naam Functie Locatie Lenaerts, L.C.P. Activiteitenbegeleider Ave Maria Siezenis, H.J.M. Verzorgende IG Ave Maria Oostveen, F.D.J. Keukenassistent Catharina Daemen Walkowiak, N.P.V. Afdelingsassistent Elvira Luche e/v Hoofwijk, R.P. Verzorgende IG Elvira Baetens p/v Voogel, R. Personeelsconsulent Hoensbroek Hamers e/v Otto, L.M.J.S. Voedingsassistent Hoensbroek Franssen e/v Klinkenberg, E.H. Verzorgende IG Op den Toren Gosink, J.M.M. Verzorgende IG Op den Toren Potma, H.G.T. Verzorgende IG Schuttershof Partouns e/v van Grimbergen, C.S. Afdelingsassistent Vroenhof Bosgraaf, A.J.W. Verzorgende IG Vroenhof Poorter, B.M.J. de Afdelingsassistent Op den Toren Hove, D.J.P. van Zorghulp Aan de Bleek Peters, P.J.M. Verzorgende Schuttershof Reumkens, A. Verzorgende 't Brook Cruz, R. de la Onderhoudsassistent Ave Maria Jonas e/v Vinken, E.E. Verzorgende Catharina Daemen Eijer, E. Helpende Elvira Mortel van de e/v Zeegers, S.E.F. Medewerker kleinschalig wonen Huize Louise Lenting, C. Medewerker facilitair algemeen Op den Toren Wijn, J.R.J.C. RvE-manager Op den Toren Bosch, J.J.M. Zorghulp Op den Toren Pluijmaekers, S.H.A. Zorghulp Op den Toren Kleyn e/v Tijssen, A. Ergotherapeut Schuttershof Sturmans, A. Verzorgende IG Catharina Daemen Geurts, K.G.A. Zorghulp Elvira Sluijsmans, K.J.M. Medewerker Huishouding Ave Maria Noordhuis, S. Verzorgende IG Ave Maria Weijers, M.H.F. Verzorgende IG Elvira Nicolaes, F.J.J. Helpende Huize Louise Boss, M.T.H. Helpende Op den Toren Snackers e/v Steens, M. Verpleegkundige Op den Toren Kortooms e/v Beijer, M.A.P.F. Verzorgende IG Op den Toren Haas, E.M.P. de Helpende Pius Smits, B. Onderhoudsassistent Schuttershof Martens, L.I.P. Verpleegkundige Schuttershof Peters e/v Winkens, M.J. Verzorgende IG Schuttershof Ploumen e/v Daemen, A.M.H. Verzorgende IG 't Brook Franssen, M.P. Activiteitenbegeleider Vroenhof Hollemans, S. Tuinman Vroenhof Zorgcentra: Aan de Bleek Schinveld Ave Maria Geulle Bronnenhof Brunssum t Brook Voerendaal Catharina Daemen Brunssum Elvira-Leontine Amstenrade Emmastaete Brunssum Huize Louise Brunssum Op den Toren Nuth Pius Hoensbroek Schuttershof Brunssum Vroenhof Houthem-Valkenburg aan de Geul

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

WERKEN BIJ TER WEEL. pagina 5:

WERKEN BIJ TER WEEL. pagina 5: WERKEN BIJ TER WEEL pagina 5: Ik ben hier echt op mijn plek. We hebben met de collega s een leuk team, de bewoners kennen en vertrouwen mij en het huis straalt wat uit: het is niet steriel, maar gezellig.

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder Zorg aan huis Wijkteams Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder 2 Welkom bij Zorg aan huis door Vivium Verzorging, verpleging en begeleiding in uw eigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Coördinatie van zorg. Test jezelf.

Coördinatie van zorg. Test jezelf. Coördinatie van zorg. Test jezelf. Pagina 1 Kun jij coördineren? Werk je planmatig en zorgvuldig? Ben je goed in samenwerken? Doe de testjes en kijk of jij een kei bent! 1. Coördineren Continuïteit en

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Inspiratiereizen Dementie. Frankfurt: Eigen kijk op dementie

Inspiratiereizen Dementie. Frankfurt: Eigen kijk op dementie Inspiratiereizen Dementie Frankfurt: Eigen kijk op dementie Introductie De zorg voor mensen met dementie staat in Nederland volop in de belangstelling. En dat is volkomen terecht. Door de dubbele vergrijzing

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk -

Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk - Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk - Ouderen in woonzorginstellingen bewegen te weinig, driekwart van de bewoners is inactief blijkt uit onderzoek. Maar er zijn

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paasberg

Nieuwsbrief Paasberg Nieuwsbrief Paasberg Van de woonzorgmanager Beste bewoner/relatie, U ontvangt hierbij onze digitale nieuwsbrief. NR. 6 (04-04-16) Gastvrijheidszorg met Sterren. Dinsdag 29 maart hebben we bezoek gekregen

Nadere informatie

Een nieuw begin. Unieke zorg voor mensen met psychiatrische én lichamelijke problemen. Persoonlijke zorg en begeleiding Dagbesteding Een nieuw begin

Een nieuw begin. Unieke zorg voor mensen met psychiatrische én lichamelijke problemen. Persoonlijke zorg en begeleiding Dagbesteding Een nieuw begin Een nieuw begin Unieke zorg voor mensen met psychiatrische én lichamelijke problemen Persoonlijke zorg en begeleiding Dagbesteding Een nieuw begin Een nieuw begin Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Advies over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking

Advies over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking Advies over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking Visio: voor al uw vragen Ik ben slechtziend, kan ik toch zelfstandig wonen en reizen? Door mijn plotselinge slechtziendheid, kost het

Nadere informatie

Acute verwardheid (delier)

Acute verwardheid (delier) Acute verwardheid (delier) Inleiding Uw partner, familielid is in ons ziekenhuis opgenomen. Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, reageert hij/zij 1 niet zoals u gewend bent. Het is vaak moeilijk om met

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015

NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015 NIEUWSBRIEF ONDERSTEUNING THUIS Juli 2015 Geachte heer/mevrouw, De vakantieperiode staat weer voor de deur! Tijd om u weer op de hoogte te stellen van de meest actuele zaken. Zoals gebruikelijk algemeen

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Visie THEMA. 1 Inleiding

Visie THEMA. 1 Inleiding THEMA 1 Visie 1 Inleiding Als zorghulp kun je in verschillende instellingen werken. Bijvoorbeeld in de thuiszorg, bij ouderen of bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De instellingen

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn,

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn, Utrecht, 9 november 2014 Geachte heer Van Rijn, De discussie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg voeren we in Nederland jaar na jaar. De aangrijpende verhalen van bewoners en mantelzorgers maken steeds

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Omgaan met kanker. Moeheid

Omgaan met kanker. Moeheid Omgaan met kanker Moeheid Vermoeidheid is een veelvoorkomende bijwerking van kanker of de behandeling ervan. Ruim 60% van alle mensen zegt last van vermoeidheid te hebben, zelfs dagelijks. De vermoeidheid

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen

Dignis. De Kombuis. Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Dignis De Kombuis Dagbehandeling voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen Zo lang mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is de wens van veel mensen. Soms lukt dat niet

Nadere informatie

LESMATERIAAL BOVENBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 5-

LESMATERIAAL BOVENBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 5- LESMATERIAAL BOVENBOUW Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect Vo or 8 Groep 5- LESMATERIAAL CLINICLOWNS, GEEN KINDERACHTIG EFFECT _ GROEP 5-8 In deze handleiding staat de lesbeschrijving voor groep

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen.

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Informatie voor sollicitanten Azora is een moderne en vooruitstrevende organisatie voor ouderenzorg in de Zuidwest Achterhoek. Met drie verpleeghuizen,

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden.

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Hier denken we aan. Zo zien we de toekomst van Maasduinen. Met dit boekje vertellen we waar we de komende jaren aan willen

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Slotjesveste De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 In deze folder willen wij u graag kennis laten maken met Slotjesveste en u een idee geven van wat wij kunnen betekenen voor u. Uitgangspunt

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie