Actief bij ABVAKABO FNV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actief bij ABVAKABO FNV"

Transcriptie

1 Actief op het werk

2 Actief bij ABVAKABO FNV De vakbond op het werk ABVAKABO FNV heeft als vakbond zijn thuisbasis op de werkplek. Daarom kent de bond een lange traditie van aanwezigheid in bedrijven en instellingen. Het zijn vooral de duizenden actieve vakbondsleden die daar het gezicht van de bond vormen. Zij weten wat er leeft en wat er goed gaat of beter kan. Zij zien erop toe dat de cao of het sociaal plan wordt nageleefd en zij helpen collega s bij problemen en informeren hen over actuele onderwerpen. Het zijn deze actieve leden die regionale en landelijke vakbondsbestuurders op de hoogte houden van ontwikkelingen op de werkplek. Samen denken zij na over het verbeteren van werkklimaat, arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van werknemers. Variëteit in aanwezigheid De aanwezigheid van ABVAKABO FNV bij de diverse bedrijven en instellingen varieert. In sommige sectoren kent de bond een lange traditie van vakbondswerk. Daar zijn bijvoorbeeld bedrijfsledengroepen ontstaan, is een vakbondsconsulent actief en is de bond actief betrokken bij de ondernemingsraad. In andere instellingen is de bond vrij nieuw en is er hooguit één contactpersoon of één lid actief in de medezeggenschap. ABVAKABO FNV streeft op zoveel mogelijk werkplekken naar een zichtbare en actieve aanwezigheid. Jij kan daarbij helpen. Iets voor jou? Als je als vakbondslid actief wilt worden, kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Deze brochure beschrijft de functies die je kunt vervullen op het werk, van eenmalige helper tot onderhandelaar. Wat je ook gaat doen, de bond bereidt jou erop voor en ondersteunt jou. Wellicht trek jij graag op met anderen en wil je in groepsverband iets doen? Of past een korte en eenmalige klus beter bij jou? Je kunt je ook specialiseren door een training van de bond te volgen. Bijvoorbeeld om een goede onderhandelaar te worden of om individuele leden te helpen. De keuze voor een van de functies wordt natuurlijk ook bepaald door jouw situatie, de houding tegenover de vakbond op jouw eigen werkplek én door de speerpunten van ABVAKABO FNV in jouw sector. Hierover kun je spreken met een regiobestuurder die jouw instelling kent. Deze regiobestuurder helpt je ook op pad als je actief gaat worden en denkt mee welke speerpunten voor jouw instelling belangrijk zijn. Ik kan niet tegen onrecht. Daar word ik niet passief, maar juist actief door. Op mijn werk in de zorg gebeurt veel. Laatst zijn we met enkele collega s in actie gekomen tegen toenemende agressie van cliënten. Samen met de bond kun je heel wat opzetten. (Karin van t Zelfde) 2

3 Actief op het werk Af en toe een helpende hand Het hele jaar door is er van alles te doen voor de vakbond, ook korte klusjes horen daarbij. Klusjes en taken die zeer divers zijn. Er kan hulp nodig zijn bij het maken van een nieuwsbrief, of bij de organisatie van een bijeenkomst over een actueel thema. Bij acties door een vastgelopen cao wil de bond snel de collega s informeren en is er een actieteam nodig. Allemaal activiteiten waarbij een helpende hand van een betrokken vakbondslid meer dan welkom is. Want wellicht past een langdurige taak niet bij jou en wil je geen structurele verplichtingen. ABVAKABO FNV is blij met alle hulp en iedere betrokkenheid. Kennis delen Je kunt er ook voor kiezen jouw kennis met ons te delen. Door mee te doen in een debatbijeenkomst, of door (bereid te zijn om) je deskundige mening te geven over onderwerpen die op het werk of in de bond spelen. ABVAKABO FNV wil daarnaast bijdragen aan een beroepsinhoudelijke belangenbehartiging en ook daarvoor is jouw kennis nodig. Maar je kunt ook opkomen voor de belangen van een specifieke beroepsgroep of bijvoorbeeld jongeren, vrouwen of migranten. Door jouw betrokkenheid kun je het werkklimaat en hun positie verbeteren. Wat is een eenmalige helper? Iemand die een korte taak op zich neemt, zoals: tijdelijk in een groepje meedenken over een onderwerp als deskundige of adviseur optreden over een speciaal thema in de cao meewerken aan de verzorging van een nieuwsbrief ontwerpen van een website voor de kadergroep een discussie leiden meedoen aan een vakbondsactie verspreiden van vakbondsmateriaal op de werkvloer collega s enquêteren over de naleving van de cao opkomen voor jongeren, vrouwen of migranten Iets voor jou? Af en toe helpen is iets voor jou als je de bond een warm hart toedraagt, maar alleen af en toe tijd vrij kunt maken. Je wilt bijvoorbeeld aan een concrete activiteit meehelpen, of je hebt een deskundigheid die je graag met de bond wilt delen. Vakbondswerk is mensenwerk 3

4 Actief bij ABVAKABO FNV Contactpersoon ABVAKABO FNV zoekt leden die op de eigen werkplek contactpersoon willen zijn. De contactpersoon is een schakel tussen het werk en de bond, met een beperkte verantwoordelijkheid en zonder dat continue inzet nodig is. Als contactpersoon houd je regelmatig contact met een bestuurder of bedrijfsledengroep van de bond of met leden van de ondernemingsraad in het bedrijf. Je bent bereid om belangstellenden te informeren over de vakbond en af en toe informatie te verspreiden onder collega s. Je houdt in de gaten wat er leeft en informeert de bond daarover. Je kent de weg en weet collega s en leden door te verwijzen als zij hulp nodig hebben. Als contactpersoon word je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en af en toe uitgenodigd voor een regionale of landelijke bijeenkomst. Wat is een contactpersoon? Een contactpersoon functioneert op zijn eigen werkvloer, staat in contact met een netwerk van andere actieve leden en: kan goed luisteren en houdt in de gaten wat er leeft geeft signalen door over kwesties of ontwikkelingen verwijst mensen met problemen op de juiste manier door informeert leden over de bond en de voordelen van lidmaatschap denkt mee over vakbondsactiviteiten op het werk en werkt hier soms aan mee Iets voor jou? Contactpersoon zijn is iets voor jou, als je wilt bijdragen aan een goede werksituatie van je collega s en aan een positieve vakbondsuitstraling op het werk. Ik zie niet veel kans om naast mijn werk en gezin nog veel te doen. Maar na de acties van de bond in de kinderopvang heb ik me aangemeld als contactpersoon. Ik ontvang allerlei informatie en die speel ik door aan mijn collega s. Ik heb ervoor gezorgd dat ze bijna allemaal lid zijn. En omgekeerd informeer ik de bestuurder over zaken die bij ons spelen en waar de bond soms wat aan kan doen. (Thea Lubbers) 4

5 Actief op het werk Individuele leden helpen Wie begrijpt de werksituatie van onze leden beter dan de leden zelf? Daarom werkt ABVAKABO FNV al tien jaar met vakbondsconsulenten eerste lijn op de werkplek. Dit zijn leden die voor deze rol speciaal zijn geselecteerd en opgeleid. De vakbondsconsulent staat leden, de eigen collega s, met raad en daad terzijde. Als collega s hulp nodig hebben, ondersteun jij ze en geeft hen raad. Een vak apart Niet iedereen kan vakbondsconsulent worden. Het is echt een vak apart. Jij bent geschikt voor het vak als je open bent en een deskundige en vertrouwenwekkende uitstraling hebt. Ook moet je belangstelling hebben voor de situatie van werknemers en je kunnen verplaatsen in hun situatie. Daarbij maakt het niet uit welk beroep ze hebben. Tegelijk blijf je zakelijk en adequaat en ben je zuinig met je tijd. Door jouw adviezen help je collega s met hun probleem. Het kan gaan om het beantwoorden van een korte vraag, maar ook om een heel bemiddelingstraject. Vaak echter helpt een luisterend oor al, of is het voldoende om de rechten en plichten van werkgevers uit te leggen. Wat is een vakbondsconsulent eerste lijn? Als vakbondsconsulent eerste lijn treed je op als informant, adviseur en bemiddelaar voor vakbondsleden. De vakbondsconsulent: is vraagbaak voor collega s en aanspreekpunt van de bond. probeert collega s te interesseren voor het lidmaatschap van de bond. geeft advies en hulp bij problemen. treedt informeel voor leden op, bijvoorbeeld als bemiddelaar. kent de eigen bedrijfssituatie goed. is goed op de hoogte van rechten en plichten van werknemers. onderhoudt contact met andere actieve leden, in deze functie en/of op zijn eigen werk. werkt samen met de medewerkers van de bond in de individuele belangenbehartiging. Iets voor jou? De vakbondsconsulent eerste lijn is gemiddeld twee uren per week bezig met deze functie. In sommige cao s is verlof geregeld. Als je graag collega s wilt adviseren en helpen bij hun problemen, is de functie van vakbondsconsulent iets voor jou. (Voor deze functie kent de bond een speciaal wervings- en selectiebeleid. Er is niet altijd een vacature bij de verschillende instellingen of bedrijven.) Vakbondswerk is mensenwerk 5

6 Actief bij ABVAKABO FNV Actief in de medezeggenschap Voel je je betrokken bij je werk en de bedrijfsvoering van je organisatie? Spreek je regelmatig met collega s over de situatie op jouw werk? Maak jij je druk over zaken die beter kunnen? En kun je de gevoelens en oordelen van collega s goed verwoorden? Dan ben jij misschien wel iemand die in de medezeggenschap op zijn plaats is. Dit kan bijvoorbeeld in een ondernemingsraad (kortweg: OR), een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een medezeggenschapsraad (MR). Voor het gemak spreken we in deze brochure over de OR. Wat is een OR? In een ondernemingsraad (OR) zitten werknemers van een bedrijf bij de werkgever aan tafel. Een OR behartigt de belangen van de werknemers, maar ook van het bedrijf. Met de werkgever maakt de OR afspraken over de arbeidsomstandigheden, het personeelsbeleid en bijvoorbeeld organisatieveranderingen. Een actieve OR denkt ook mee over het (strategische) ondernemingsbeleid. De bond en de OR Wat hebben bond en OR met elkaar te maken? Beiden behartigen de belangen van werknemers, ieder op hun eigen terrein. De bond maakt afspraken met werkgevers over rechtsposities en arbeidsvoorwaarden, veelal in cao s. Ook komt de vakbond op voor de belangen van individuele werknemers. De OR oefent invloed uit op eigen regelingen van de werkgever en bewaakt de naleving van de cao-afspraken. De OR en de vakbond zijn partners in belangenbehartiging. ABVAKABO FNV wil actief bijdragen aan een sterke OR en is daarom altijd op zoek naar leden die zich als kandidaat-or-lid willen aanmelden. Misschien ben jij wel geknipt voor deze functie! Wij ondersteunen jou Ben je geïnteresseerd, dan kun je erop rekenen dat de bond jou vanaf het begin helpt bij de kandidaatstelling, met de verkiezingen en bij de start in deze functie. ABVAKABO FNV heeft veel kennis van zaken en heel veel praktijkervaring. De bond adviseert en ondersteunt haar eigen OR-leden met een uitgebreide dienstverlening. Daar horen een landelijke adviestelefoon bij (de OR-Wijzer), cursussen en themabijeenkomsten, documentatie en gerichte advisering. De bond fungeert als het netwerk van OR-leden. Daartoe heeft de bond speciale OR-platforms opgericht. Wil je zelf toch niet actief deelnemen aan de medezeggenschap, dan kun je altijd helpen in verkiezingstijd. Ook zoeken we mensen die hun OR-leden willen ondersteunen. Door mee te denken in de voorbereiding bijvoorbeeld, of door jouw kennis en deskundigheid op een bepaald terrein te delen. 6

7 Actief op het werk Wat is een ondernemingsraad? Een ondernemingsraad (OR) is een door werknemers gekozen vertegenwoordiging, die beschikt over wettelijke bevoegdheden en middelen om invloed uit te oefenen op besluitvormingsprocessen in de onderneming. De OR: heeft oog voor de doelstellingen van het bedrijf, maar waakt ook over de belangen van de medewerkers. houdt zich bezig met het organisatorische, financiële en strategische beleid van het bedrijf én met het sociale beleid en de arbeidsomstandigheden. bestudeert de gevolgen van besluiten die de werkgever wil nemen en brengt daar vervolgens een advies over uit. kan initiatieven nemen in alle zaken die de onderneming betreffen en kan dus ook zelf kwesties aankaarten. vergadert onder werktijd en beschikt over faciliteiten als scholing en het inroepen van de hulp van externe deskundigen. Iets voor jou? Je moet er vanuit gaan dat je als OR-lid minimaal een dagdeel per week - onder werktijd - bezig bent met contact leggen met collega s op de werkvloer, onderzoeksactiviteiten, onder andere in commissies en (overleg-) vergaderingen. Je bent geïnteresseerd in wat er in je bedrijf of instelling gebeurt, en in ontwikkelingen in je sector. Je bent in staat - of wilt dat leren - om directievoorstellen te bekijken met een werknemersbril op: wat betekent dit voorstel voor de werknemers, en wat is er vanuit hun gezichtspunt eventueel te verbeteren. En tot slot: je doet als OR-lid nieuwe kennis en vaardigheden op, die ook in je verdere loopbaan van pas kunnen komen. Op mijn werk werd geworven voor belangstellenden in de OR. Collega s vonden dat ik daar geschikt voor was, omdat ik me altijd druk maak over de werksituatie. Ik werd gekozen en merkte dat ik daar inderdaad op mijn plek zit. Gelukkig is er ook een goede vrijstellingsregeling. Ook ontdekte ik dat de bond veel voor mij en mijn collega s kan betekenen, met cursussen, maar ook door adviezen. Het is mij heel duidelijk geworden hoe goed OR en bond met elkaar kunnen samenwerken, zeker nu we gaan reorganiseren. (Jasmijn de Lange) Vakbondswerk is mensenwerk 7

8 Actief bij ABVAKABO FNV De actieve ledengroep In heel veel bedrijven en instellingen hebben groepjes leden van ABVAKABO FNV de handen ineengeslagen en zich verenigd in een bedrijfsledengroep. Het begint vaak met belangstelling voor de werksituatie van de collega s, de zaken die er leven of die onrust veroorzaken, slecht personeelsbeleid, of een ingrijpende verandering zoals een reorganisatie. Soms gaat het er aanvankelijk alleen, om een klankbord voor de OR te zijn. Een bedrijfsledengroep (kortweg: BLG) bestaat uit leden die zich betrokken voelen bij de vakbond en willen bijdragen aan een goede belangenbehartiging en een positieve vakbondsaanwezigheid op het werk. De bindende factor is het gevoel samen wat te kunnen bereiken en een succesvolle voorpost van de bond te willen zijn. Ieders talent De betrokkenheid en belangstelling is niet voor iedereen hetzelfde. Er ontstaat diversiteit en dat biedt mogelijkheden. Door de taken slim te verdelen kunnen verschillende activiteiten worden opgezet, van een lunchbijeenkomst over de reorganisatie tot het maken van een nieuwsbrief. Sommige leden onderhouden vooral het contact met de bond, in landelijk overleg en met de regiobestuurder. Het sterke van zo n actieve ledengroep is dat je de mogelijkheden en talenten van elkaar bijeen weet te brengen en elkaar helpt en stimuleert. Je ontdekt zo het plezier in samenwerken en organiseren. Voor je het weet geef je gezicht aan de bond op jouw werkplek en ontstaat er een stimulerend netwerk, waar steeds meer leden aan gaan deelnemen. Het bestuur van de BLG Formeel slaat de term bedrijfsledengroep op de verzameling van alle leden bij één werkgever. In de praktijk gebruiken we het woord voor de actieve groep leden. Officieel kiest een vergadering van alle leden het BLG-bestuur met een voorzitter en secretaris. Dat is handig voor de continuïteit, om de activiteiten te coördineren en een bespreking of bijeenkomst te leiden. Maar het belangrijkste is toch het opzetten van een groepje enthousiaste leden met een heldere verdeling in taken en rollen en een paar vaste aanspreekpunten. Diversiteit De BLG probeert een afspiegeling te zijn van het personeelsbestand. Dat wil zeggen dat de betrokken leden, inclusief het netwerk van contactpersonen, afkomstig zijn van diverse afdelingen, diensten of vestigingen en beroepsgroepen, en dat er spreiding bestaat in leeftijd, geslacht en afkomst. 8

9 Actief op het werk Wat is een bedrijfsledengroep? Een bedrijfsledengroep (kortweg: BLG) is een min of meer vaste groep vakbondsleden die planmatig activiteiten opzet. De kerngroep (het bestuur) kan al bestaan uit drie tot vijf personen. Belangrijk is dat de BLG haar contacten snel uitbreidt en een kring van contactpersonen om zich heen verzamelt. Leden zijn betrokken vanuit hun eigen interesse en deskundigheid. Daar ligt de kracht: samen werken op basis van een taakverdeling die recht doet aan ieders motivatie en deskundigheid. Een actieve bedrijfsledengroep: houdt in de gaten wat er speelt in het bedrijf en geeft signalen door naar de OR en de vakbond; ondersteunt de eigen bondsleden in de OR; probeert de bondsleden, maar ook andere collega s, regelmatig te informeren of hun mening te peilen. Een eigen nieuwsbrief, een themabijeenkomst of een eigen website kunnen hierbij helpen. werft nieuwe leden; is vertegenwoordigd in een landelijk cao-overleg (de Landelijke Adviescommissie, LAC) en oefent zo invloed uit op het cao-beleid van ABVAKABO FNV; Iets voor jou? Je wilt graag met andere actieve vakbondsleden samenwerken om ABVAKABO FNV op jouw werk een goede uitstraling te geven. Je hebt belangstelling voor de werksituatie en arbeidsvoorwaarden van collega s en wilt meewerken aan de belangenbehartiging door de bond. Je bent bereid regelmatig tijd en energie aan vakbondswerk te besteden. Het schoot niet op met de cao. De zaak zat vast en ik merkte dat veel collega s boos waren op de werkgever, maar ook niet goed zagen wat de bond dan probeert. We hebben actie gevoerd en kwamen daardoor in contact met collega s die ik nooit eerder had gesproken. Nadat de cao rond was, bleken sommigen van hen betrokken te willen blijven. Toen was de tijd rijp om een bedrijfsledengroep op te richten. We willen dicht bij de cao blijven. We controleren de naleving ervan en gaan na wat mensen ervan merken. (Evert van Dijk) Vakbondswerk is mensenwerk 9

10 Actief bij ABVAKABO FNV Onderhandelen met de werkgever ABVAKABO FNV onderhandelt niet alleen over de belangen van werknemers op het niveau van een hele bedrijfstak (over cao s), maar ook bij afzonderlijke werkgevers. Denk maar aan reorganisaties en fusies en het opzetten van sociale plannen. In de rol van onderhandelaar zijn niet alleen bestuurders van de bond, maar ook leden zelf actief. Bij de overheid en het onderwijs overlegt de bond ook geregeld met lokale werkgevers in het Georganiseerd Overleg. Het gaat hier om nadere afspraken over arbeidsvoorwaarden, die voortvloeien uit de cao. Er zijn drie onderhandelfuncties: lid van het Georganiseerd Overleg (GO), de GO-adviseur en de Arbeidsvoorwaardenadviseur. Wat is een onderhandelaar? Een onderhandelaar is formeel vertegenwoordiger van ABVAKABO FNV en onderhandelt met werkgevers over arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van werknemers. Er zijn drie functies: Lid van het Georganiseerd Overleg (GO), de GO-adviseur en de Arbeidsvoorwaardenadviseur. Functies bij het Georganiseerd Overleg Het Georganiseerd Overleg (GO) vindt plaats bij het rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs en onderzoek. Voor het overleg kennen we de functies Lid en Adviseur. De GO-adviseur (ook wel lid deskundigenpool genoemd) is eerste onderhandelaar namens de bond in één of meerdere GO s als vervanger van, maar wel onder verantwoordelijkheid van, de bestuurder van ABVAKABO FNV. Je overlegt met de GO-leden over de inhoud en de opstelling van de bond. Je werkt regionaal en overlegt niet met jouw eigen werkgever. Als Lid van het Georganiseerd Overleg maak je deel uit van de delegatie van ABVAKABO FNV, waar wordt gesproken over arbeidsvoorwaarden bij jouw eigen werkgever. Een GO-lid is op de hoogte van de rechtsposities en arbeidsvoorwaarden en beschikt over onderhandelingsvaardigheden. Er zijn enkele vergaderingen per jaar. De Arbeidsvoorwaardenadviseur onderhandelt met een werkgever namens de bond, onder verantwoordelijkheid van de ABVAKABO FNV-bestuurder. De onderhandelingen kunnen gaan over een cao, een reorganisatie of een sociaal plan. Je onderhandelt nooit met jouw eigen werkgever en werkt als arbeidsvoorwaardenadviseur vaak regionaal. 10

11 Actief op het werk Iets voor jou? Onderhandelaar namens ABVAKABO FNV is iets voor jou als je goed kunt onderhandelen en veel belangstelling hebt voor arbeidsvoorwaarden en rechtsposities. Voor de drie onderhandelfuncties kent de bond een speciaal wervings- en selectiebeleid. Er wordt niet continu en op alle plekken naar nieuwe mensen gezocht. Ik begon ooit als GO-lid en luisterde vooral naar de bestuurder. Onderhandelen is een spel waar goede dossierkennis cruciaal is. Ik vond dat fascinerend en uitdagend en gaandeweg ben ik het zelf gaan doen. (Ada Boei) Collega s lid maken Natuurlijk wil ABVAKABO FNV aan zoveel mogelijk werknemers laten zien hoeveel de bond kan betekenen. Onze belangenbehartiging en dienstverlening zijn voor velen de moeite waard. Als ze meer leden heeft, wordt de positie van de bond sterker, bij de werkgever én in cao-onderhandelingen. Veel nieuwe vakbondsleden worden geworven op het werk, vaak door andere leden. Voor sommigen is dat stille ledenwerven vanzelfsprekend, maar wellicht ben jij ook goed in uitleggen, inspireren, werven en overtuigen. Dan kun je als enthousiast ledenwerver zelf aan de slag tijdens speciale (ledenwerf)acties. Je wordt getraind en uitgerust met draaiboeken en promotiemateriaal. Als overtuigen en inspireren jou op het lijf geschreven zijn, is ledenwerven iets voor jou. Ik ben vorig jaar goed geholpen door een jurist van de bond. Ik kan daardoor heel goed uitleggen hoe belangrijk lidmaatschap is. Ook vind ik dat de bond goede informatie en diensten heeft, waar heel veel mensen niets van weten. Daarom ben ik die mini-training voor ledenwerving gaan doen en ben ik afgelopen jaar de grootste ledenwerver bij onze werkgever geweest! (Jacob de Goede) Vakbondswerk is mensenwerk 11

12 Actief bij ABVAKABO FNV jouw partner Behalve informatie over werk, inkomen en onze belangenbehartiging, tref je op de website van ABVAKABO FNV veel informatie aan over wat je als vrijwilliger kunt doen, een interessetest en het aanmeldformulier voor vrijwilligersfuncties. Kijk op: Word actief! Als je actief mee gaat doen, lever jij een bijdrage en krijg je daarbij de juiste begeleiding. Vrijwilligerswerk voor de bond levert jou op: kansen om veel te leren; workshops en vakbondsscholing; relevante en actuele informatie (ook via internet); bij sommige functies: concrete handleidingen, documentatiemappen en training; ervaring en kennis die in jouw leven en loopbaan handig is; respect en waardering voor je inzet; praktische ondersteuning en coaching door de bond; vakbondsverlof, afhankelijk van de cao; onkostenvergoedingen. Als jij als vrijwilliger actief wilt worden op jouw werk, heet ABVAKABO FNV je van harte welkom! Je kunt je aanmelden via de interessekaart. Op deze kaart kun je ook aangeven of je ander vrijwilligerswerk wilt doen en of je je wilt opgeven voor een voorlichtingsbijeenkomst. 12

13 Interessekaart Ik heb belangstelling voor de volgende vakbondsfunctie: contactpersoon vakbondsconsulent 1e lijn (individuele leden helpen) lid van de OR (of ander medezeggenschapsorgaan) lid van de bedrijfsledengroep GO-lid GO-Adviseur arbeidsvoorwaardenadviseur ledenwerver Ik wil meer weten over andere mogelijkheden van het vrijwilligerswerk voor ABVAKABO FNV Ik wil de volgende deskundigheid beschikbaar stellen aan de bond: Ik ben geïnteresseerd in het volgende onderwerp: Ik maak graag nader kennis op een informatiebijeenkomst over mogelijkheden om actief te worden bij ABVAKABO FNV. Bericht mij over data en locaties. Uw gegevens naam: adres: pc + woonplaats: telefoonnummer overdag: bondsnummer (zie ledenpasje): ik werk bij: ik val onder de cao:

14 Als je als vakbondslid actief wilt worden, kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Wellicht trek jij graag op met anderen en wil je in groepsverband iets doen? Of past een korte en eenmalige klus beter bij je? De keuze voor een van de vrijwilligersfuncties wordt natuurlijk ook bepaald door jouw situatie, de houding tegenover de vakbond op jouw eigen werkplek én door de speerpunten van ABVAKABO FNV in jouw sector. Wat je ook gaat doen, de bond bereidt je erop voor en ondersteunt je. In deze brochure vind je een beschrijving van de vrijwilligersfuncties die je op je werkplek kunt vervullen voor ABVAKABO FNV: Af en toe helpende hand Contactpersoon Helpen van individuele leden Een rol in de medezeggenschap Deelname aan een actieve ledengroep Onderhandelen in een Georganiseerd Overleg Leden werven Postbus KT Zoetermeer Telefoon

Op dit moment zijn er zo n 650 vakbondsconsulenten actief binnen onze sectoren, bedrijven en instellingen. Tientallen zijn er in opleiding.

Op dit moment zijn er zo n 650 vakbondsconsulenten actief binnen onze sectoren, bedrijven en instellingen. Tientallen zijn er in opleiding. Inleiding Sinds 1991 kent ABVAKABO FNV de kaderfunctie vakbondsconsulent 1e lijn. Vakbondsconsulenten 1e lijn zijn kaderleden die voor de bond op hun eigen werkplek het eerste aanspreekpunt zijn. Zij verzorgen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk loont!

Vrijwilligerswerk loont! Vrijwilligerswerk loont! Informatie voor vrijwilligers van CNV Publieke Zaak Meedenken, meepraten en meedoen! Denkt u er wel eens aan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Om iets extra s te betekenen voor

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel!

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! WERKEN BIJ MEDIQ EN BROCACEF, MOOI WERK! EN DAT WILLEN WE GRAAG ZO HOUDEN. Wij zijn de kadergroep farmaceutische groothandel.

Nadere informatie

EEN REORGANISATIE? WAT NU!?

EEN REORGANISATIE? WAT NU!? EEN REORGANISATIE? WAT NU!? December 2015 EEN REORGANISATIE?! WAT NU? Er hangt iets in de lucht. Er heerst onrust in het bedrijf. Managers vergaderen veel en er lopen mensen rond die je nooit eerder gezien

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Het afdelingsbestuur. Pagina 2 van 8

Het afdelingsbestuur. Pagina 2 van 8 Pagina 1 van 8 Voorwoord In de besluitvormingsnotitie over de Afdeling van de Toekomst, die door de bondsraad is aangenomen, is toegezegd dat er een voorbeeld jaarplan gemaakt zal worden. Dit voorbeeld

Nadere informatie

Or-kandidaten zoeken en werven

Or-kandidaten zoeken en werven Or-kandidaten zoeken en werven We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het zoeken en werven van kandidaten voor de or. Helaas beginnen we er in veel gevallen te laat mee. Namelijk als de verkiezingen

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Draaiboek Campagne bij OR-verkiezingen

Draaiboek Campagne bij OR-verkiezingen Draaiboek Campagne bij OR-verkiezingen bestaande uit drie onderdelen: A. Stappenplan (6 stappen) voor een verkiezingscampagne B. Checklist Verkiezingscampagne C. Checklist Verkiezingsprogramma Bedoeld

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen?

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Passend Onderwijs, waar kun jij met je vragen terecht? Met passend onderwijs komt er veel op je af. Soms komen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Vakbondswerk in de onderneming

Vakbondswerk in de onderneming Vakbondswerk in de onderneming 6 Adressen regiokantoren Regio Noord L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen Postbus 11025 9700 CA Groningen T 050 363 16 00 F 050 363 16 15 Regio Zuidoost Noordkade 2 6003

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis de familieraad is er ook voor u! Informatie voor ouders, familie en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van het Dr. Leo Kannerhuis februari 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc)

NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD. Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) NIEUW ALS FNV ER IN DE ONDERNEMINGSRAAD Of personeelsvertegenwoordiging (pvt) en onderdeelcommissie (oc) INHOUDSOPGAVE Verbeteringen in je eigen bedrijf is de drijfveer 4 Wees je bewust van jouw profiel

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad

Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad FNV Bondgenoten Nieuw als FNV er in de ondernemingsraad of pvt of onderdeelcommissie zzodra jij aantreedt in de ondernemingsraad, onderdeelcommissie of pvt (personeelsvertegenwoordiging) van jouw bedrijf,

Nadere informatie

"Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?

Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel? FNV Loopbaanadvies Waarom? "Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?" Houden dit soort vragen u bezig, dan

Nadere informatie

Met een OR heb je méér te vertellen!

Met een OR heb je méér te vertellen! HET NAADJE VAN DE KOUS John: Ik wil altijd het naadje van de kous weten. Dat zit gewoon in me. Als ik hoor over veranderingen op het bedrijf, wil ik altijd alles weten. Waarom gaat er iets veranderen,

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, vicesecretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Voor u ligt het Jaarverslag van de Ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie

Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 14 oktober 2009 Aan de leden N68 Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie In overleg met het Landelijk Groepsbestuur Burgerpersoneel Defensie is CNV Publieke Zaak gestart met de voorbereiding

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Maart 2002 INLEIDING Deze brochure is ontwikkeld door vertegenwoordigers van medewerkers en werkgevers

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO)

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) 49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) Inhoud Inleiding Wat zijn de activiteiten van de functiegroep DGPO? Actief zijn binnen de DGPO Service Hoe kunt u lid worden? Meer informatie Inleiding Denkt

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk?

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? LOMOZ Themadag 13 maart, t Veerhuis te Nieuwegein Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 1 De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad

Nadere informatie

PROFIEL Re-integratieconsulent FNV Bondgenoten Vooraf: Waar is een profiel als dit voor bedoeld?

PROFIEL Re-integratieconsulent FNV Bondgenoten Vooraf: Waar is een profiel als dit voor bedoeld? PROFIEL Re-integratieconsulent FNV Bondgenoten Vooraf: Waar is een profiel als dit voor bedoeld? Om te werven en zo potentiële belangstellenden te kunnen informeren over wat het werk inhoudt, vraagt en

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

De kracht van moeder- en vadercentra

De kracht van moeder- en vadercentra De kracht van moeder- en vadercentra De kracht van moeder- en vadercentra Deelnemen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zoals voor vrouwen en mannen die laagopgeleid zijn of die de

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Behoefte aan onderzoek, begeleiding en/of coaching? Adviesbureau Kans en de CNV Onderwijs Academie staan voor u klaar.

Behoefte aan onderzoek, begeleiding en/of coaching? Adviesbureau Kans en de CNV Onderwijs Academie staan voor u klaar. Langer ziek wat nu? CNV Onderwijs is er voor u! Ziekte, iedereen kan er mee te maken krijgen. Van griep tot langdurige burn-out. Ook al valt het allemaal onder de noemer ziekte, de achtergrond is heel

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad De ondernemingsraad Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Gewijzigde 12e herdruk: oktober 2010,

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

!"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6

!# $! # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0)  )! # 1 2 3  3 4 4)! 5 ') ) # 6 1 !"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6 2 De Bijspringer-methode is ontwikkeld om op grote schaal, in een dorps- of wijk, participatie van burgers in het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Nieuw in de OR. Vaardigheidstraining

Nieuw in de OR. Vaardigheidstraining Nieuw in de OR Vaardigheidstraining Nieuw in de OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand.

Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand. Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand. Advies en informatie voor werknemers Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand. Gezond en veilig werken, je goed voelen en dat blijven doen,

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie