magazine Goede voorbereiding voor het nieuwe sportseizoen Sportimpuls mooie kans voor Edese sportaanbieders Een nieuwe digitale look

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine Goede voorbereiding voor het nieuwe sportseizoen Sportimpuls mooie kans voor Edese sportaanbieders Een nieuwe digitale look"

Transcriptie

1 magazine September 2012 Jaargang 2, nummer 3 Goede voorbereiding voor het nieuwe sportseizoen Sportimpuls mooie kans voor Edese sportaanbieders Een nieuwe digitale look

2 IN DE BUURT De zomervakantie is voorbij en een nieuw seizoen van start gegaan, ook in de sport. Sportverenigingen hebben de draad weer opgepakt, het onderwijs is weer aan de slag en ook bij de inwoner van de gemeente Ede is de dagelijkse gang van zaken weer de norm. Vol energie na een welverdiende rustperiode. Dat geldt ook voor onze organisatie. Het komende seizoen staat, meer nog dan het voorgaande seizoen, in het teken van buurt en integratie. We geven daarmee vorm aan een aantal uitgangspunten in de sportnota Ploegenspel 2.0 van de gemeente Ede: sport- en beweegaanbod in de eigen wijk en buurt van bewoners en verdere integratie van sporten en bewegen met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. De combinatiefunctionarissen van Sportservice Ede - vanaf 1 januari 2013 wordt de naam gewijzigd in buurtsportcoaches - hebben in het afgelopen seizoen al invulling gegeven aan die gedachte. In alle dorpen en wijken van de gemeente Ede zijn onze medewerkers actief met een uitgebreid activiteitenaanbod. Zoveel mogelijk worden sportaanbieders daarbij betrokken, zodat iedereen in zijn of haar eigen omgeving kan kennismaken met een scala aan sporten. Het doel daarvan is duidelijk: stimuleren dat een toename plaatsheeft in sport- en beweegdeelname. Daarmee wordt ook aangesloten op de slogan die de gemeente Ede hanteert als groene, gezonde en actieve gemeente. Veel sportaanbieders sluiten al aan bij onze activiteiten. De uitdaging dit seizoen is om het aantal deelnemende aanbieders verder te vergroten, waardoor een steeds gevarieerder sportaanbod gepresenteerd kan worden. In de buurt, dat is waar we willen zijn als Sportservice Ede. Daarmee wordt niet alleen de wijk of het dorp bedoeld. We willen in de buurt zijn voor al onze partners en al onze inwoners. We fungeren als aanspreekpunt voor de sport, hebben veel expertise in huis, zoals op het gebied van verenigingsondersteuning en we hebben een breed aanbod aan producten en diensten waar al onze partners gebruik van kunnen maken. Met de lancering eind augustus van de nieuwe website van Sportservice Ede en half juli die van Zwembad de Peppel, zijn we ook op het digitale vlak dichter in de buurt gekomen. Twee overzichtelijke en mooi vormgegeven websites, waarbij als uitgangspunt is genomen dat de bezoeker van één of beide organisaties snel en makkelijk dat kan vinden, waar hij of zij naar op zoek is. De komende maanden staan ook in het teken van nieuwe bezuinigingen. De politiek is nu aan zet. Wat sport o.a. betekent hebben de afgelopen Olympische Spelen bewezen. Dit event en vooral de aansprekende resultaten en voorbeeldfunctie van de sporters leiden tot een immense hoeveelheid stimuli. Het stellen van doelen, het erbij horen en het volgen van een gezonde en actieve leefstijl. Te beginnen met het kapitaal van onze samenleving, nl. onze kinderen. Maar zeker ook voor de steeds groter wordende groep ouderen. Voor dit alles is sport, bewegen en gezondheid van essentieel belang. En dat bereik je in de buurt, via verenigingen en via het onderwijs. Daar zijn middelen voor nodig, maar het rendement is vele malen hoger. Dus laten we verstandig zijn met z n allen. Dit nummer van het magazine belicht al die ontwikkelingen. Ik wens u dan ook veel leesplezier en een mooi en succesvol nieuw seizoen. John Smeelen Algemeen directeur In dit nummer Sportimpuls Scholenonderzoek Een nieuwe digitale look Afdeling operations Column Aqua-speciaal Beweegprogramma BRAVO In veilige handen Meerjarenvisie Opleiding VCP 2 Dutch Rhönrad Summer camp 2012 afgesloten met een spetterende show in sporthal De Reehorst! Verschillende Rhönrad wereldkampioenen, de Edese zangeres Paula Vos, The Missing Sticks en CGV DOK, zorgden voor een prachtige afwisselende show, waar muziek en sport moeiteloos in elkaar overgingen. De door Sportservice Ede uitgeleende veiligheidshesjes werden niet alleen door de deelnemers op de fiets gedragen, zoals de meervoudig wereldkampioen Hauke Narten, liet zien tijdens zijn act met het Solo Wheel.

3 Misschien heeft u er al van gehoord, bent u al druk bezig met een aanvraag, heeft u al een aanvraag ingediend of was u er nog niet van op de hoogte, maar de rijksoverheid heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Deze nieuwe subsidieregeling, genaamd de Sportimpuls, is bedoeld om lokale sport- en beweegaanbieders te ondersteunen bij het opstarten van lokale actieplannen om tot een hogere en duurzame sportdeelname te komen. In de periode 2012 tot 2016 is er jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro te verdelen onder alle aanvragers. In dit artikel leest u meer over deze subsidieregeling en welke kansen dit met zich meebrengt voor de Edese sportaanbieders. Sportimpuls een mooie kans voor Edese sportaanbieders! Samenwerking is essentieel! Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD en en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten kan gezamenlijk de sportparticipatie op lokaal niveau worden gestimuleerd en levert iedereen een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt. De laatste jaren zijn al veel voorbeelden van succesvolle samenwerkingsverbanden en sportactiviteiten gecreëerd en verzameld. Wat is de sportimpuls? De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt. De subsidie is expliciet bedoeld om duurzame activiteiten op te zetten, die binnen 3 jaar zonder de subsidie kunnen draaien en blijven bestaan. Subsidie wordt niet verstrekt aan activiteiten en projecten die structureel subsidie nodig blijven hebben. De Sportimpuls geeft de mogelijkheid om eenmalig een bedrag tussen de en aan te vragen. Per jaar heeft het ministerie van VWS landelijk ongeveer 10 miljoen gereserveerd. Via de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders startklaar gemaakt om aanbod te realiseren dat in de lokale situatie gewenst is en financieel geholpen om de opstartkosten te kunnen betalen. Dit aanbod moet echter wel gebaseerd zijn op wat elders al succesvol gebleken is. Hiervoor is de Menukaart Sportimpuls in het leven geroepen. Menukaart Binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt krijgen lokale sport- en beweegaanbieders de kans om succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen. Er zijn namelijk al veel goede en inspirerende voorbeelden om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van al dit succesvolle sport- en beweegaanbod, dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door verschillende partijen. Deze menukaart is constant aan verandering onderhevig en er zullen de komende jaren nog veel meer activiteiten en programma s aan toegevoegd worden. De menukaart is te vinden op Het is voor een aanvraag belangrijk om deze menukaart te bekijken, aangezien sport- en beweegaanbieders alleen een beroep op middelen uit de Sportimpuls kunnen doen als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls staat! >> 3

4 Tips Zorg voor voldoende (lokale) samenwerkingspartners Gebruik gegevens vanuit KISS (Kennisen Informatiesysteem voor de Sport) om uw aanvraag te onderbouwen Dien per doelgroep een aparte aanvraag in Gebruik de kennis en ervaring van uw netwerk en Sportservice Ede Zorg ervoor dat de aanvraag vraaggericht is Gebruik een interventie van de menukaart of baseer uw interventie op een aanbod van de menukaart Buurtactieplan Een buurtactieplan is de doorvertaling van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt. Veel gemeenten werken al met visies en uitvoeringsplannen op buurtniveau. De eerste stap om tot een buurtactieplan te komen is het analyseren van de buurt, oftewel een buurtscan. De buurtscan ondersteunt bij het analyseren van een buurt. De buurtscan is opgedeeld uit drie elementen; data op buurtniveau, kracht van de buurt, wensen van bewoners. Door inzicht te krijgen wat er op buurtniveau speelt vergroot de kans dat de interventie of het aanbod aansluit bij de behoefte van de buurtbewoners. Ondanks dat de buurtscan geen verplichting is, is vraaggerichtheid één van de relevantie criteria die opgenomen is in de beoordeling van de sportimpuls. Sportservice Ede heeft zich voorgenomen om deze buurtactieplannen zoveel mogelijk op te zetten. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Sportservice Ede. KISS NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een data informatiesysteem ontwikkeld, KISS, wat inzicht geeft in de sportparticipatie van de georganiseerde sport op wijkniveau. Het KISS-systeem (Kennisen informatiesysteem voor de Sport van het NOC*NSF) verzamelt gegevens van de georganiseerde sport. Dit systeem registreert van alle leden van de aangesloten bonden de postcode, geboortedatum, geslacht, lidmaatschap bond, start lidmaatschap bij betreffende bond en eventuele einddatum. Door middel van dit systeem kunt u uw aanvraag ondersteunen en uw ledenwervingsactiviteiten gerichter inzetten. Gegevens uit het KISS systeem kunnen aangevraagd worden via Joost Gerrits van Sportservice Ede. Aanvraag U heeft al veel voorwaarden en tips gelezen in dit artikel, maar u zult zich afvragen hoe u een bijdrage kunt aanvragen. Op 5 juni is de eerste aanvraagtermijn voor een bijdrage uit de sportimpuls gesloten. In deze periode zijn er 899 aanvragen ingediend. Het beschikbare geld voor 2012 is verdeeld, dus voor dit jaar zijn geen aanvragen meer mogelijk. In 2013 zal een nieuwe termijn worden uitgeschreven. De aanvraagformulieren, begrotingsformats en verdere toelichtingen met betrekking tot een aanvraag, kunt u vinden op en Ook op onze website vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure. Ondersteuning Sportservice Ede Uiteraard willen wij vanuit Sportservice Ede u graag ondersteunen bij het aanvragen van een subsidie. Wij hopen dat, mede door onze ondersteuning, er zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Ede een subsidie in het kader van de Sportimpuls zullen aanvragen. Weet u niet of uw idee voor deze subsidieregeling in aanmerking kom? Wilt u graag ondersteuning bij het uitwerken van uw idee? Wilt u gegevens uit het buurtactieplan of uit het KISS systeem? Of heeft u een andere vraag? U kunt altijd terecht bij de combinatiefunctionaris die in uw regio actief is. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider verenigingsadvies en projecten via of Al twee Edese aanvragen! Bij de eerste deadline van 5 juni hebben twee Edese sportaanbieders een aanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. De Edese Tennis Club en Sport- en Preventiecentrum Physical hebben beiden de kans gegrepen om in aanmerking te komen voor een financiële impuls voor hun activiteiten. Waar Physical zich richt op het inzetten van sport als middel bij maatschappelijke projecten, richt ETC zich juist op het verhogen van de sportdeelname. Hans Jorna, namens ETC betrokken bij de aanvraag, geeft wel aan dat een aanvraag veel tijd en energie vraagt: Ondanks de hulp van Sportservice Ede en de KNLTB (tennisbond, red.) is het aanvragen toch nog een hele klus, vooral het indienen van de aanvraag zelf. Een tip voor alle sportaanbieders: Begin op tijd en betrek zoveel mogelijk partners!

5 Hoog percentage van Edese jeugd lid van sportvereniging Sportservice Ede heeft in de maanden maart en april een onderzoek gehouden onder de Edese basisschoolleerlingen naar de sportparticipatie in de gemeente Ede. Doel van het onderzoek was om het aantal leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs dat aan georganiseerde sport deelneemt in beeld te brengen Naast de sportparticipatie is er ook gekeken naar welke sporten leerlingen in Ede het meest beoefenen en welke sporten zij leuk vinden. Onder georganiseerde sport werd in dit onderzoek het volgende verstaan: Het sporten (lid zijn) bij een sportvereniging, sportschool, dansschool, manege of fitnesscentrum. Ruim 3500 leerlingen uit alle dorpen en wijken in de gemeente Ede (85% van de basisscholen in de gemeente) hebben deelgenomen aan het onderzoek. Gemiddeld over de gemeente neemt 79% van de Edese leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs deel aan georganiseerde sport. Per regio, dorp, wijk en school zijn er echter wel grote verschillen te zien. Ede-Oost scoort hoog. Maar liefst 95,8% van de ondervraagde leerlingen in dit deel van de gemeente geeft aan lid te zijn van een sportvereniging, sportschool, dansschool, manege of fitnesscentrum. In Wekerom ligt dit percentage beduidend lager, op slechts 51,1%. Een enkele school in de gemeente Ede duikt zelfs nog onder de 50%. De uitslag zegt niets over het sport- en beweeggedrag van de jeugd. Zo kan het goed zijn dat een plaats of school met een lage score op het gebied van deelname aan georganiseerde sport, juist zeer hoog scoort als het gaat om het hebben van voldoende beweging. De uitslag geeft dan ook reden verder te zoeken naar de oorzaken van de grote verschillen per wijk, dorp, regio en school. Ook wil Sportservice Ede op zoek gaan naar mogelijkheden om het percentage sportdeelname aan georganiseerde sport verder te verhogen. Op voorhand is wel duidelijk dat dit maatwerk zal vergen, omdat ook de oorzaken van lage sportdeelname aan georganiseerde sport zeer divers kunnen zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over differentiatie in het aanbod, de fysieke afstand tot de sportlocatie, of de bekendheid met een sport. Naast de sportparticipatie is er ook gekeken naar welke sporten leerlingen in de gemeente Ede het meest beoefenen en welke sporten zij leuk vinden. Wat opvalt is dat de top 10 van meest beoefende sporten niet geheel overeenkomt met de top 10 van sporten die leuk wordt gevonden (zie kader). Verder blijkt dat binnen regio 1 (de buitendorpen van Ede, m.u.v. Bennekom) leerlingen vooral die sport beoefenen die in hun eigen dorp aangeboden wordt, in regio 2 (Ede ten noorden van het spoor) twee zwemsporten in de top 10 staan (wedstrijd zwemmen en waterpolo) en in regio 3 (Ede ten zuiden van het spoor en Bennekom) er ook sporten gedaan worden die helemaal niet binnen de eigen regio aangeboden worden (o.a. hockey). Aan ons als Sportservice Ede de schone taak om kinderen kennis te laten maken met al deze leuke sporten die wellicht (nog) niet worden aangeboden in de eigen regio. Wilt u meer informatie over het scholenonderzoek? Neem dan contact op met Annelies van Gelder, combinatiefunctionaris Top 10 meest beoefende sporten in de Gemeente Ede: 1) Voetbal 2) Turnen 3) Dans 4) Paardrijden 5) Hockey 6) Tennis 7) Judo 8) Volleybal 9) Korfbal 10) Karate van Sportservice Ede via of stuur een naar Basketbal staat wel in de top 10 als één van de leuke sporten, maar niet in de top 10 van meest beoefdende sporten. De top 10 met leuke sporten volgens de leerlingen uit de gemeente Ede ziet er als volgt uit: 1) Voetbal 2) Tennis 3) Dans 4) Paardrijden 5) Tafeltennis 6) Basketbal 7) Hockey 8) Turnen 9) (Kick)boksen 10) Volleybal 5

6 Sportservice Ede Een nieuwe De digitale snelweg is een niet meer weg te denken fenomeen in onze maatschappij. Steeds meer mensen halen hun informatie via de computer in huis. Dat geldt ook voor de klanten van Sportservice Ede en Zwembad de Peppel. Al enige tijd bestond de wens bij beide organisaties om beter aan die vraag te beantwoorden en in de afgelopen maanden is een grote stap daartoe gezet. Half juli is de nieuwe website van Zwembad de Peppel officieel gelanceerd. Eind augustus volgde Sportservice Ede. Zowel Sportservice Ede als Zwembad de Peppel zijn al langere tijd actief op het wereldwijde web. Beide websites waren echter hoognodig aan vervanging toe, zowel qua inhoud als qua opmaak. De ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor het zwembad gaf de aanleiding om daar dit jaar mee aan de slag te gaan. Het Edese bureau Case Communicatie tekende voor het ontwerp van die nieuwe huisstijl en daaraan gekoppeld ook de nieuwe site van beide organisaties. Bezoekersaantallen De nieuwe website van Zwembad de Peppel heeft 6 in een maand tijd maar liefst bezoekers getrokken, waarvan 75 % nieuwe bezoeker is. Dat is een bijzonder hoge score. De website van Sportservice Ede is later online gekomen. Hier worden de eerste resultaten binnenkort verwacht. Positieve beoordeling Uit de eerste reacties blijkt dat het resultaat in de smaak valt bij het publiek. Een frisse uitnodigende uitstraling en overzichtelijk is een veelgehoorde opmerking. Dat waren ook belangrijke uitgangspunten in de opzet. Alle klanten en gebruikers van beide organisaties dienen snel dat te kunnen vinden, waar men naar op zoek is. Uit de eerste analyses van bezoekersgegevens van Zwembad de Peppel lijkt dat resultaat inderdaad gehaald te worden. De gemiddelde bezoekduur is ongeveer 2,5 minuut en in die tijd worden ongeveer 5 pagina s bekeken. Het percentage bezoekers dat direct vertrekt na opening van de homepage is laag, ongeveer 15%. Dat betekent dat 85% van de bezoekers verder bladert door de site. Niet alleen qua structuur, ook qua uitstraling is bij beide sites een grote verbetering zichtbaar t.o.v. de oude websites: een combinatie van een uitnodigend ontwerp, aantrekkelijke beelden, korte en bondige teksten en direct zicht op de actualiteit van de dag. Indeling op doelgroepen Beide websites hebben een menu-indeling die gericht is op de diverse doelgroepen van de organisaties. Zo heeft de website van Sportservice Ede bijvoorbeeld een direct hoofditem gericht op de sportverenigingen in de gemeente Ede. Hier kunnen zij niet alleen vinden op welke manier samenwerking tussen de vereniging en Sportservice Ede tot stand kan komen, maar ook het zeer uitgebreide aanbod verenigingsadvies, waarbij sportverenigingen een beroep kunnen doen op de organisatie. Waar mogelijk zijn digitale downloads beschikbaar van bijvoorbeeld aanmeldformulieren en informatiepakketten. Niet alleen sportverenigingen kunnen iets van hun gading vinden bij Sportservice Ede.

7 digitale look Zwembad de Peppel Ook voor het onderwijs, bedrijfsleven, het welzijnswerk en uiteraard de individuele sporter is op de website plaats ingeruimd met een breed aanbod aan producten en diensten. De individuele sporter vindt bovendien een overzicht met een aanbod aan activiteiten, waarbij aanmelding voor een activiteit direct via de website kan. Tevens is een overzicht opgenomen met adresgegevens van sportaanbieders in de gemeente Ede, waar mogelijk voorzien van een link naar de website van de desbetreffende aanbieder. Wat blijft is de mogelijkheid om digitaal een sportaccommodatie te huren. Op de nieuwe site staat met een handige plattegrond aangegeven waar welke sportaccommodatie te vinden is. Via een link kan direct een zaal besproken worden. Zwembad Ook bij de site van het zwembad is onder de menuknop Aanbod direct een overzicht te zien van het brede aanbod aan activiteiten en aquasporten van het zwembad. Submenu s geven direct toegang tot de gewenste informatie. Net als bij Sportservice Ede is bij het zwembad een onderverdeling naar doelgroep gemaakt, waarbij onderwijs, verenigingen, het bedrijfsleven en de individuele zwemmer direct bediend worden met informatie die voor hen van belang is. Direct vindbaar zijn ook de openingstijden en tarieven. Nu al blijkt dat dit de meest opgevraagde pagina s zijn door bezoekers. Kids-pagina Voor de jeugd hebben zowel Zwembad de Peppel als Sportservice Ede een eigen website laten ontwikkelen, met een geheel eigen stijl en met allerlei leuke wetenswaardigheden voor kinderen. Beide sites komen dit najaar online. Social Media Al langer waren Sportservice Ede en Zwembad de Peppel actief op de Social Media Twitter, Facebook en Hyves. Bij de nieuwe sites heeft een integratie plaatsgevonden, waarbij de laatste tweets direct op de homepage verschijnen. Tevens zijn directe links aangebracht naar deze Social Media. Op deze manier maken beide organisaties optimaal gebruik van de mogelijkheden die de digitale snelweg tegenwoordig biedt om direct en actueel nieuws breed te verspreiden. Ontdek het zelf Bezoek de beide nieuwe websites en oordeel zelf. Sportservice Ede blijft bereikbaar via: De site van het zwembad kunt u vinden via: 7

8 Zomervakantie: Sportservice Ede zorgt voor een goede voorbereiding op het komende sportseizoen! Afdeling Operations: onderhoud van sportvoorzieningen in goede handen Voor velen van u zullen de zomermaanden zowel op het werk als privé in het teken staan van rust, vakantie en genieten van de verdiende vrije tijd. Voor de afdeling Operations van Sportservice Ede is het echter een drukke periode. Als iedereen geniet van zijn welverdiende vakanties, werkt Sportservice Ede in samenwerking met haar partners druk aan de binnenen buitensportaccommodaties in de gemeente Ede, zodat u als sporter hier weer een vol seizoen gebruik van kunt maken. Wat doet de afdeling Operations dan eigenlijk allemaal in de zomerperiode? De afdeling Operations is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 17 kunstgrasvelden, cultuurtechnisch onderhoud en de inrichting van de binnensportaccommodaties. Tot slot is er een adviserende rol weggelegd voor de realisering van zowel binnen als buitensportaccommodaties. In het vervolg van dit artikel zullen deze taken nader worden omschreven en wordt duidelijk wat Sportservice Ede ook op dit gebied voor uw organisatie zou kunnen betekenen. Onderhoud kunstgras Sportservice Ede voert, naast periodiek klein onderhoud, jaarlijks de diepreiniging van de in totaal 17 kunstgrasvelden (9 voetbal-, 3 korfbal-, 3 hockey- en 2 tennis kunstgrasvelden). Dit is een van de grootste klussen voor de afdeling Operations. De bedoeling van de diepreiniging is om de infill-laag (bij voetbalvelden een combinatie van rubber en zand en bij de overige velden zand) 8 los te borstelen te zeven en te ontdoen van zogenaamd fijnstof (haren, pluizen en ander vuil) om daarna het gereinigde infillmateriaal weer terug te brengen in het kunstgrasveld. Deze onderhoudsklus is van groot belang voor een goede waterafvoer en een lange levensduur van het kunstgras. Globaal kan gesteld worden dat er 1 veld per dag kan worden behandeld, aangezien het belangrijk is dat de velden goed worden gereinigd en de machine voldoende tijd nodig heeft om goed te reinigen. Daarnaast kan deze tijdrovende klus alleen plaatsvinden bij droog weer. Zodra de infill vochtig is kan het materiaal niet gezeefd en ontdaan worden van het fijnstof. Gezien de afgelopen zomers met veel vochtig weer, kunt u zich voorstellen dat dit een grote belasting is voor de afdeling Operations. Op dit moment wordt dit werk uitsluitend gedaan voor de kunstgrasvelden in beheer van de Gemeente Ede. Doordat Sportservice Ede inmiddels veel ervaring op heeft gedaan met dit werk en de juiste machines en onderhoudsplannen heeft ontwikkeld, is het nu ook voor overige bezitters (gemeenten en particulieren) van kunstgrasvelden mogelijk om dit werk door onze afdeling te laten uitvoeren. Cultuurtechnisch onderhoud Naast de werkzaamheden op de kunstgrasvelden, verzorgen wij ook cultuurtechnisch onderhoud. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de plantsoenstroken bij de overdekte sportaccommodaties (in beheer van Sportservice Ede) en het zwembad De Peppel. Dit werk bestaat uit het snoeien van beplantingen, knippen van hagen en het maaien van de gazons. Ook het harken, schoffelen en bladvrij houden van eerdergenoemde groenstroken valt onder dit onderhoud. De afdeling Operations voert deze werkzaamheden regelmatig uit en hierdoor liggen deze groenstroken er mooi verzorgd bij. Niet alleen rondom ons eigen vastgoed voeren wij deze werkzaamheden uit, ook andere organisaties en instellingen kunnen een beroep doen op onze organisatie voor het verrichten van soortgelijke werkzaamheden.

9 Onderhoud binnensportaccommodaties Niet alleen het cultuurtechnisch onderhoud van de binnensportaccommodaties is een taak van de afdeling Operations, ook het periodiek, groot en technisch onderhoud van deze accommodatie is een verantwoordelijkheid van deze afdeling. Hierbij kunt u denken aan taken als het periodiek schrobben van de sportvloeren en toiletvoorzieningen en bijvoorbeeld de glasbewassing van de binnensportaccommodaties. Wij voeren deze werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid uit, zodat alle sporters de accommodaties aantreffen in een goede en hygiënische staat. Deze werkzaamheden vinden verdeeld over het jaar plaats, maar zeker in de zomervakantie ligt er een piek in deze werkzaamheden, aangezien groot onderhoud dan mogelijk is, doordat de accommodaties minder gebruikt worden. Naast eerdergenoemde uitvoerende werkzaamheden is de afdeling ook verantwoordelijk voor de sporttechnische inrichting van de sportaccommodaties. Wanneer u een gymzaal of sporthal huurt, ziet u het klimrek, de ringen en bijvoorbeeld gymmatjes in de gymzaal. Het onderhoud en de aanschaf van deze materialen alsmede het verhelpen van storingen, schades en ander planmatig onderhoud wordt vervuld door medewerkers van de afdeling Operations. Advisering Tot slot vervult de afdeling ook een adviserende rol bij de realisering van zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een nieuw kunstgrasvoetbalveld en een nieuwe kunstgras oefenhoek bij de voetbalvereniging Advendo 57 te Ederveen. Bij de realisering van dit project wordt de ervaring van Sportservice Ede ingezet als adviserende partij. Bij de aanleg van een kunstgrasveld zijn uiteraard meerdere partijen betrokken (Gemeente Ede, de afdeling Aanleg en Beheer van de gemeente, Sportservice Ede en de aannemer). Om alles vlekkeloos te laten verlopen is het noodzakelijk dat er tijdens de aanleg wekelijks werkoverleg moet plaatsvinden. Niet alleen bij Advendo 57 wordt er kunstgras aangelegd, ook op het sportpark De Hoekelumse Eng wordt er een tweede kunstgrasvoetbalveld aangelegd alsmede twee natuurgrasvelden. Daarnaast wordt het bestaande trainingsveld verbreed, zodat het als wedstrijdveld gebruikt kan worden en wordt de parkeerplaats bij dit sportpark uitgebreid. Ook in dit project heeft Sportservice Ede de Gemeente Ede geadviseerd omtrent deze wijzigingen. Zoals u kunt lezen is de afdeling Operations van vele markten thuis, wellicht meer dan u dacht. Naast het werk dat de afdeling voor Sportservice Ede en de gemeente Ede verricht, kunnen wij ook voor uw organisatie of instelling van betekenis zijn. Neem voor meer informatie en de verschillende mogelijkheden contact op met Anton Pol, teamleider Operations. Anton is bereikbaar via of via de 9

10 column sportzomer Eerst was er het EK Voetbal. Hoge verwachtingen, grote spanning. Nu, daar waren we snel klaar mee. We hadden nog niet eens de petjes, de toeters en de vlaggetjes in huis en de oranje verf op de gevel was nog nat of Nederland lag er al uit. Nu kan ik wel tegen een tegenslagje, dus ik zag de positieve kant van het Nederlands débacle ik hoefde nergens meer zenuwachtig over te zijn. Heerlijk ontspannen keek ik naar alle wedstrijden en genoot van soms mooi voetbal. In het begin hadden de Nederlanders inderdaad alleen maar in de weg gelopen. Daarna kwam de Tour de France. Hoge verwachtingen, grote spanning. Maar al na een paar dagen bleek dat de Nederlandse ploeg niet veel zou klaarmaken. Bijna elke dag moest er weer een nieuwe nog vrij onervaren renner de koppositie in de ploeg van de Rabobank overnemen. Nu deden ze dat verrassend goed. Maar we wonnen geen bolletjes, geen groene trui of ander kleurig kledingstuk om ook eens een dag feestelijk in rond te rijden. Ja toch wel, eerlijk is eerlijk, we haalden één etappezege. Het was wel een Spanjaard die daar voor moest zorgen. Toch was ik nog even bang dat zij mijn schoonzoon van zijn vakantie terug zouden halen om in de ploeg het voortouw te komen nemen. Hij kan aardig op de pedalen tekeer gaan. Onlangs won hij nog de Ronde van Winsum. Maar gelukkig voor hem en zijn gezin kon hij blijven genieten in de Italiaanse zon. Dan was er nog tennis. Weer hoge verwachtingen, grote spanning. Sommige wedstrijden waren echt bloedstollend, zoals de finale mannen tussen Nadal en die reus uit de Balkan. Maar van de Nederlandse tennissers raakte ik niet in een overwinningsroes. Vier eeuwen geleden hadden onze voorouders nog juichend en joelend de ijzeren ketting doormidden gevaren die Londen moest beschermen tegen vijandelijke oorlogsschepen. Maar nu konden onze getrainde sportvrouwen en -mannen nog geen vliegertouwtje doorknippen. Toen kwamen de Olympische Spelen. Weer die hoge verwachtingen en zo. Vier jaar geleden hadden we 16 medailles van verschillende kleuren in de wacht gesleept, maar nu had het NOC dapper besloten dat het er 16 plus één moesten worden. En waarachtig, dat bleek geen blinde overmoed. Het werden er 20. Eind goed al goed. Een prachtig resultaat. Nederland werd 13e op de medailleranglijst. Sommige statistici roken nu bloed en meenden dat het nog beter kon: als je rekening houdt met de omvang van de bevolking zijn we 6e!! Ja, koekoek, als ze over vier jaar rekening houden met het grondoppervlak van de landen dan halen we met gemak de 1e plaats, denk ik. Het was allemaal één groot feest met alles erop en eraan: vreugde, tranen, teamgeest, drama, show, bewondering en verrassing. Wat ik echter echt pijnlijk vond: die Nederlander die vier jaar geleden de gouden medaille haalde bij de 10 km. zwemmen in open water kon geen kaartje meer krijgen om diezelfde race nu zijn race! te gaan zien. Dat moeten het IOC en het NOC nog even goed regelen. In het oude Griekenland kregen de overwinnaars een standbeeld in hun stad, een zetel in het stadsbestuur en vaak hun leven lang een jaargeld. Ik vind dat medaillewinnaars hun hele verdere leven vrij toegang moeten hebben tot de Spelen en op voor iedereen herkenbare Olympische Stoelen moeten zitten in vak O. Aquasport id Dankzij Aqua Speciaa Wie herstellend is van een operatie of kampt met medische klachten heeft baat bij voldoende beweging. Het bevordert het gevoel van welbevinden en het herstel. Bewegen in het water is daarbij een ideale vorm en Zwembad de Peppel biedt daarbij een uitgekiend programma. Sinds 20 augustus wordt in het zwembad, meer nog dan voorheen, ingezet op het bedienen van medische doelgroepen. Er is een grotere diversiteit in het aanbod ontstaan, waardoor het zwemmen en bewegen in het water voor grotere groepen mensen met medische klachten kan bijdragen aan hun gezondheidstoestand. Daarmee is een leuk, uitdagend, gezond en bovenal passend aanbod ontstaan voor iedereen. Uiteraard worden alle lessen gegeven door gekwalificeerd personeel. Zwemmen is één van de sporten die voor bijna iedereen mogelijk is. Ook mensen die bij het beoefenen van andere sporten last hebben van bijvoorbeeld overgewicht of van een te zware belasting van de gewrichten, kunnen in het zwembad toch genieten van sporten en bewegen. Het warme water van het doelgroepenbad heeft een gunstige uitwerking op diverse lichamelijke klachten en zorgt dat ook bij lage intensiteit deelnemers niet te sterk afkoelen. Maar nu zijn de Olympische Spelen voorbij. Over en uit. Geen lijstjes meer van standen en kansen. Eindelijk kan ik weer eens een film zien op tv en hoef ik niet mijn hersens te pijnigen met de meest onuitspreekbare namen van sporters uit Kazachstan of Mongolië, van wie ik toch nooit meer iets zal horen. Afgelopen met die borden-op-schoot-cultuur en weer gezellig terug naar de eettafel onder de lamp. Ik ga me nu opladen voor de Olympische Winterspelen, zodat ik weer genoeg verwachtingen heb opgespaard en voldoende spanning heb opgebouwd om er weer met twee weken juich en huil tegenaan te kunnen. 10 Kick Fanaat

11 eale beweegvorm bij medisch herstel l aanbod voor iedereen bij Zwembad de Peppel Bewegen in het water is ook bijzonder geschikt tijdens het herstel of revalidatie na ziekte, een operatie of een ongeluk. In het water is het heel goed mogelijk om bepaalde spiergroepen uit te dagen met een intensieve training terwijl andere worden ontlast en tot rust kunnen komen. Door differentiatie in de lessen aan te brengen krijgt iedereen een passende workout! Afhankelijk van de doelgroep wordt de nadruk gelegd op verschillende aspecten zoals ontspanning, coördinatie en motoriek of een intensieve training met spierversterkende oefeningen. Naast individuele sporters zijn wij vanuit het zwembad op zoek naar samenwerking met andere organisaties om met elkaar deze kwetsbare groepen te kunnen bereiken en specifiek deze doelgroepen te stimuleren om meer te bewegen en op die manier te werken aan gezondheid. Wij denken hierbij onder andere aan samenwerking met de gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties, woonvormen en verenigingen. Gezamenlijk kunnen wij de drempels verlagen die mensen kunnen ervaren om (weer of meer) te gaan sporten en bewegen en kunnen wij mensen helpen om langer fit, vitaal, zelfstandig en zelfredzaam te zijn, blijven en/of worden. Kortom heeft u contact met één of meerdere doelgroepen waarvoor Aqua Speciaal een uitkomst zou kunnen zijn, neem dan contact op met Jenny Schlosser, teamleider zwemzaken van Zwembad de Peppel om de mogelijkheden te bekijken. Zij is bereikbaar via of stuur een mail naar Aqua Care Aquasport met extra begeleiding en toezicht aan het bad voor kwetsbare en risicogroepen. Deze lessen zijn te volgen op verschillende intensiteitniveaus en zijn gericht op onder andere onderstaande doelgroepen: Deelnemers met hart- en vaatziekten Deelnemers met diabetes Deelnemers met obesitas Deelnemers met longaandoeningen (CARA / COPD) Deelnemers met epilepsie Aqua Optima Aquasportlessen met een lagere intensiteit en met extra differentiatiemogelijkheden waardoor de lessen geschikt zijn voor die doelgroepen die niet meekomen in de intensievere lessen en daardoor meer risco lopen om uit te vallen bij sportaanbod. Kortom een goede start voor iedereen die wil (starten met) sporten maar (nog) niet op volle intensiteit. Aqua Optima is bijzonder geschikt voor: Deelnemers die na een blessure of operatie revalideren Deelnemers met diverse chronische aandoeningen Deelnemers die herstellend zijn van ziekte Aquasport voor (Ex)borstkanker patiënten Een aangepast programma dat rekening houdt met deze specifieke doelgroep. Naast het sportieve aspect is het sociale contact binnen deze groep erg belangrijk. Met ingang van 20 augustus zijn de lessen Aqua Speciaal gestart naast de overige Aqua sporten. Er zijn 4 verschillende groepen met elk hun eigen accenten. Aqua Stimulus De oefeningen tijdens deze lessen stimuleren de coördinatie en de cognitieve vaardigheden. Er wordt gewerkt aan de sensomotorische integratie. De oefeningen komen regelmatig terug en worden iedere keer door de instructeur voorgedaan. Aqua stimulus is hiermee geschikt voor: Deelnemers met een CVA Deelnemers met de ziekte van Parkinson Deelnemers met niet aangeboren hersenletsel Deelnemers met dementie 11

12 Beweegprogramma BRAVO succesvol afgesloten Met het opheffen van Stichting Voorwerk Ede op 30 juni 2012 is er helaas (voorlopig) een einde gekomen aan een 21 maanden durende project BRAVO. Eerder in ons magazine heeft u meer kunnen lezen over dit verrassende en innovatieve project, waarin Sportservice Ede zich heeft ingezet om personen die in een re-integratie of participatietraject van de Gemeente Ede zaten, via sport- en bewegingsactiviteiten verder te helpen in hun traject. Na 21 maanden kunnen zowel Stichting Voorwerk Ede als Sportservice Ede terugkijken op een succesvolle samenwerking met mooie resultaten. In dit artikel leest u meer informatie over het traject en vooral ook over de resultaten die geboekt zijn. In de zomer van 2010 ontstond het idee bij Stichting Voorwerk Ede om de deelnemers van het traject voor WIJ-jongeren - alle jongeren onder de 27 jaar die een beroep doen op een uitkering - letterlijk in beweging te krijgen. Na een verkennend gesprek met Sportservice Ede ontstond het idee om een beweegprogramma te ontwikkelen, dat zich niet alleen met sporten bezig zou houden, maar zich juist zou gaan richten op de gehele leefstijl van de deelnemers. Het idee hierachter was dat men door in te zetten op leefstijlverandering, een daadwerkelijke gedragsverandering op gang zou komen, die vanzelf ook op andere gebieden vruchten zal afwerpen. Uiteindelijk is hieruit het Beweegprogramma BRAVO ontstaan. Richard van den Broek van Sportservice Ede is vanaf de start van het programma betrokken geweest als begeleider. Richard legt uit wat het programma inhoudt en waarom beweging zo belangrijk is voor deze groep jongeren: Sport en 12 beweging zijn een belangrijk onderdeel van een bewuste levensstijl. Dat is eigenlijk wat we de jongeren willen meegeven. Twee dagdelen per week hebben we allerlei sportactiviteiten met de jongeren gedaan, maar naast het bewegen en sporten (B) besteden we aandacht en praten we ook over andere onderdelen van een actief leven, zoals stoppen met roken (R), minder alcohol en drugs (A), goede voeding (V) en ontspanning (O). Wat we hiermee willen bereiken is dat de jongeren bewustere keuzes gaan maken en dat beweging en een actieve levensstijl vaste onderdelen worden in hun leven. Natuurlijk is dit theoretisch een mooi verhaal, maar de vraag die rijst is natuurlijk of de aanpak in de praktijk ook zijn vruchten afwerpt. Het antwoord is in een woord te geven; JA!. Uit de verschillende evaluaties, enquêtes en testen is af te lezen dat de deelnemers gedurende het traject op allerlei gebieden vooruitgang boeken. De deelnemers geven zelf aan dat zij meer zelfvertrouwen hebben gekregen, meer zijn gaan bewegen (ook buiten de lessen om) en ook dat zij sociaal vaardiger zijn geworden. Ook is het een goede en positieve uitlaatklep voor een aantal deelnemers. Al met al mooie resultaten dus, die ook door de trajectbegeleiders worden onderschreven. De trajectbegeleiders van Stichting Voorwerk hebben de cliënten die deelgenomen hebben aan het beweegprogramma zien opbloeien: De deelnemers aan het beweegprogramma zijn een stuk zelfverzekerder en socialer geworden. Je kunt zien dat het ze goed doet en ook op andere onderdelen in het traject zie je ze dan beter presteren. We kunnen niet zeggen dat deelname aan het beweegprogramma hiervan de oorzaak is, maar we merken wel dat deelname enorm gewaardeerd wordt door de deelnemers. Het is een waardevol onderdeel geweest van het totale traject! Naast al deze mooie resultaten, is er ook een doel dat Sportservice Ede hoopt te kunnen bereiken in de komende periode. Veel deelnemers geven aan dat zij ook buiten de lessen om meer zijn gaan bewegen. Wij vinden dit natuurlijk een erg mooi resultaat, maar zouden graag zien dat zij structureel gaan bewegen in groepsverband. Dit is erg belangrijk in onze ogen, omdat zo de behaalde resultaten een vervolg kunnen krijgen. We hebben gemerkt dat sporten in groepsverband erg goed werkt voor deze doelgroep. Het doel van Sportservice Ede is dan ook om hieraan bij te dragen en ervoor zorg te dragen dat de behaalde resultaten geborgd gaan worden. Mede door al deze positieve geluiden en resultaten, hopen we met de Gemeente Ede (waar de reintegratie en participatietrajecten nu zijn ondergebracht) tot een doorstart komen voor het beweegprogramma BRAVO. Wij hopen de deelnemers zo blijvend in beweging te krijgen en een bijdrage te leveren aan hun re-integratie en hen een welverdiende plaats in onze maatschappij terug te geven. Ik heb meer geduld gekregen, ben minder gaan roken, vergeet mijn problemen en leer samen te werken. Kortom, als ik sport voel ik me goed!

13 In de sport komen helaas gevallen van seksuele intimidatie voor. Sportservice Ede organiseerde op 14 november 2011 al een themabijeenkomst over dit onderwerp. Hierin werd het onderwerp besproken en kwam DVO Bennekom aan het woord over hun aanpak van deze problematiek binnen hun vereniging. Een van de zaken die tijdens deze bijeenkomst aan het licht kwamen, was dat veel verenigingen graag wat meer handvatten zouden willen hebben om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Werk je als vereniging met en voor minderjarigen, dan is een veilige omgeving belangrijk. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (sport)omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. En dit geldt niet alleen voor minderjarigen. Álle mensen die in de sportvereniging actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige (werk)omgeving. Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Organisaties die hun zaken niet op orde hebben, lopen het risico dat: mensen die de grens overschrijden zeggen dat ze niet beter weten; minderjarigen die met seksueel misbruik worden geconfronteerd denken dat zij de enige zijn en niet weten bij wie ze terecht kunnen; het bestuur door ouders, de gemeente en vrijwilligers als onverantwoordelijk wordt gezien omdat het geen maatregelen heeft genomen; de vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade. gesproken wordt. Als organisatie heb je de taak het onderwerp te agenderen en de kans op seksueel misbruik te verkleinen. Openheid en preventief beleid helpen hierbij. Gratis VOG Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft eind 2011 besloten dat de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in 2012 gratis wordt voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en actief zijn bij de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Het doel van het implementeren van de VOG voor vrijwilligers binnen de georganiseerde sport is om de veiligheid voor iedereen en minderjarigen en kwetsbare groepen in het bijzonder te vergroten. In 2012 kunnen vrijwilligers van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en verenigingen een gratis VOG aanvragen. Wanneer je in aanmerking wil komen voor vergoeding, dien je het volgende te doen. Bij de aanschaf van de VOG zijn twee nummers betrokken: Eén nummer staat op de VOG en het andere nummer is gekoppeld aan de aanvraag. Dit laatste nummer krijgt de vrijwilliger direct als de VOG is aangevraagd. Voor vergoeding is het belangrijk om het nummer te registreren dat gekoppeld is aan de aanvraag. Hou dus een registratie bij van deze nummers, aangevuld met de datum en prijs (digitaal is goedkoper dan via de gemeente). Bonnetjes hoeven niet bewaard te worden. Wanneer duidelijk is hoe de procedure gaat verlopen, dan kunt u met deze gegevens een vergoeding aanvragen voor de aangevraagde VOG s. In Veilige Handen Gewenst gedrag stimuleren; ongewenst gedrag voorkomen helpen je om achter de schermen alles zo te regelen dat minderjarigen echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk. Elke stap biedt één of meerdere voorbeelden om het bewustzijn en de daadkracht omtrent seksueel misbruik te voorkomen. Voorbeelden als modelprotocollen en voorbeeldbrochures om betrokkenen te informeren. Misschien bestaat er binnen jouw organisatie allang een gedragscode of een klachtenprotocol. Ook dan is het zinvol om het bestaande beleid nog eens kritisch door te lichten aan de hand van het stappenplan. Het stappenplan is bedoeld ter ondersteuning en niet als voorschrift. Het stappenplan In Veilige Handen is te downloaden op de website van Sportservice Ede. Naar aanleiding van de themabijeenkomst van Sportservice Ede op 14 november vorig jaar, zijn drie sportverenigingen nu bezig met dit stappenplan. Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en eventueel seksueel misbruik is ook in het belang van de organisatie zelf. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt is ook van groot belang! Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele sportvereniging hoopt dat het gebeurt (en denkt dat vaak ook). Juist daarom is het van belang dat er over Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het tevens noodzakelijk dat de vereniging bezig is met het Stappenplan In Veilige Handen. Stappenplan In Veilige Handen Hoe maak je een vereniging of vrijwilligersorganisaties veilig? Een goed begin is het stappenplan van In Veilige Handen. De 13 stappen uit het stappenplan 13

14 Nieuw meerjarenbeleidsplan Sportservice Ede en Zwembad de Peppel Integratie, zo luidt de titel van het meerjarenbeleidsplan van Sportservice Ede en Zwembad de Peppel. Integratie omdat beide organisaties meer en meer gaan samenwerken, zowel voor als achter te schermen, om bij te dragen aan een gezonde, actieve en sportieve leefomgeving. Vanuit de gemeente Ede is de nieuwe nota, Ploegenspel 2.0 gepresenteerd als opvolger van de nota Ploegenspel. In dit artikel gaan we in volgelvlucht door ons meerjarenbeleidsplan, kijken we naar de relatie met het gemeentelijke sportbeleid en vooral ook hoe wij hierin kunnen samenwerken om tot mooie resultaten te komen. In het meerjarenbeleidsplan worden vijf pijlers beschreven van beide organisaties die worden geïntegreerd, uitgebreid,versterkt en geoptimaliseerd. Het gaat om onze accommodaties, het aanbod, de marketing & communicatie, het personeel en de organisatie. Het overkoepelende thema van het werk dat we doen, is Groen, Gezond en Actief aansluitend bij het groen, gezond en actief van de gemeente Ede. Groen staat bij ons voor duurzaam en energiebesparing. Onder gezond valt voeding, wellness en bewegen. Met actief willen we mensen stimuleren om meerdere keren per week te sporten en bewegen. Kortom, zowel sportief als recreatief aanbod voor iedereen. Ploegenspel 2.0 De nieuwe nota Ploegenspel 2.0 beschrijft de hoofdlijnen van het 14 gemeentelijke sportbeleid en gaat minder dan voorheen in op de uitvoering. Qua doelstellingen voor de sport wordt aangesloten bij het landelijke beleid. De voornaamste doelstelling luidt: Het bevorderen en waar nodig faciliteren van sport en bewegen waardoor de inwoners van Ede hoger scoren dan landelijk gemiddeld wat betreft de Combinorm (tot 18 jaar) of de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (vanaf 18 jaar). Met als subdoelstelling: De inwoners van Ede sporten en bewegen meer in een sociale setting dan landelijk gemiddeld. De drie thema s die in de nota terugkomen zijn: Sport en bewegen in de buurt Faciliteiten voor sport en bewegen Sportverenigingen Sport en bewegen in de buurt Één van de hoofdthema s in Ploegenspel 2.0 is bewegen in de buurt. Ook binnen het landelijke beleid is dit het speerpunt waar de nadruk op wordt gelegd. Vandaar ook dat de naam buurtsportcoach langzaam wordt geïntroduceerd en dit, in Ede, de nieuwe naam zal worden voor de al bestaande combinatiefunctionarissen.

15 Binnen het beleid van Sportservice Ede blijft het lokale sport en beweegaanbod in de buurt een vast onderdeel. Ook hierin is het doel om samen te werken met bijvoorbeeld scholen, peuterspeelzalen, verenigingen en sportaanbieders. Een ander thema wat terugkomt binnen sport en bewegen in de buurt is veiligheid. Niet alleen een veilig ingerichte openbare ruimte zoals in Ploegenspel 2.0 staat beschreven, maar ook sociale veiligheid, sociale controle en een bijdrage aan die veiligheid door partners die bewust omgaan met het schenken van alcohol en ongewenste omgangsvormen. Naar een veiliger sportklimaat is dan ook een van de doelstellingen uit het landelijke beleid waar Ploegenspel 2.0 en het meerjarenbeleidsplan van Sportservice Ede en Zwembad de Peppel prima op aansluiten. Accommodaties Ploegenspel 2.0 heeft Faciliteiten voor Sport en Bewegen als één van de hoofdthema s benoemd. Hieronder vallen onder andere de binnensportaccommodaties die beheerd worden door Sportservice Ede. Sportservice Ede heeft zich als doel gesteld om de komende jaren te werken aan de herkenbaarheid en kwaliteit van de accommodaties. Uiteraard streven wij naar een zo efficiënt mogelijke bezetting. Samenwerking Sportservice Ede en Zwembad de Peppel zoeken de samenwerking op met verschillende partners, met de bestaande partners zoals verenigingen en onderwijs wordt de samenwerking voortgezet of geïntensiveerd en daarnaast richten wij ons op nieuwe partners zoals onder andere de gezondheidszorg. Alleen door in samenwerking met partners een goed netwerk en vangnet op te bouwen, kunnen we mensen bereiken, benaderen en stimuleren om te sporten en bewegen. Hierbij doelen we met name ook op de kwetsbare burgers waar de gemeente in Ploegenspel 2.0 aan refereert, burgers die makkelijk uitvallen of achterblijven qua sport en bewegen. De rol van Sportservice Ede kan hierbij in de uitvoering liggen, maar meer nog als initiator en bruggenbouwer tussen verschillende partners. Het doel is altijd om mensen structureel aan het sporten en bewegen te krijgen en dit gaat vaak heel goed door mensen te enthousiasmeren, te binden en onder te brengen bij één van de vele verenigingen of sportaanbieders. Verenigingen kunnen hierbij rekenen op extra ondersteuning vanuit Sportservice Ede in de vorm van verenigingsadvies op maat. Gezonde leefstijl In het Rijksbeleid is sport benoemd als basis voor een gezonde leefstijl. Ook in Ploegenspel 2.0 staat beschreven dat sport steeds meer een integraal onderdeel wordt van een gezonde leefstijl. De gemeente ondersteunt dan ook projecten en initiatieven op dit vlak. Sportservice Ede en Zwembad de Peppel pakken dit punt op door gezonde leefstijl een prominente plek te geven binnen het meerjarenbeleid. Een gezonde leefstijl met sport en bewegen als basis, maar ook aandacht voor gezonde voeding, onder andere in het Sportcafé in Sporthal de Peppel en in de horeca van het zwembad. Ook thema s zoals alcoholbeleid zijn belangrijk binnen een gezonde leefstijl. Om hieraan bij te dragen ondersteunt en adviseert Sportservice Ede verenigingen met een eigen kantine over verantwoord schenkgedrag. Resumerend Tussen de verschillende thema s zit enige overlap omdat verschillende aspecten al snel met elkaar te maken hebben. Je kunt mensen pas overhalen om te gaan sporten en bewegen als daartoe een veilige en geschikte accommodatie is en je kunt mensen pas bereiken als je samenwerkt met anderen en je netwerk inzet. We hebben elkaar nodig - zowel binnen Ede als daarbuiten, in bijvoorbeeld de Foodvalley regio - om iedereen, ook de kwetsbare doelgroepen, te bereiken. Daarna kunnen we de mensen informeren, overtuigen en stimuleren om in beweging te komen en mee te werken zowel aan hun eigen gezondheid alsook aan een prettig, sociaal en veilig sportklimaat voor de buurt. Samenvatting Een samenvatting van het beleidsplan is verkrijgbaar bij Sportservice Ede 15

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 6 Procedure en omvang van

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS Programma 19 november Cijfers en criteria Sportimpuls Praktijkvoorbeeld DKC Samen

Nadere informatie

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Auteur: Lysbeth de Vries, met medewerking van VSG en NOC*NSF. NISB/2012/62.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Auteur: Lysbeth de Vries, met medewerking van VSG en NOC*NSF. NISB/2012/62. Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Auteur: Lysbeth de Vries, met medewerking van VSG en NOC*NSF NISB/2012/62.736/TRN/itd Ede, april 2012 Dit document heeft 11 pagina s Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Buurtscan & buurtactieplan

Buurtscan & buurtactieplan Buurtscan & buurtactieplan Theorie Praktijk Wat is een buurtscan? Wat is het doel ervan en wat levert het op? Wie kan de buurtscan uitvoeren? Is het verplicht voor de Sportimpuls? Ervaringen tot nu toe?

Nadere informatie

Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland)

Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland) Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland) Buurtscan en buurtactieplan een verplichting? www.sportindebuurt.nl Workshop tekst Verwachting Om de Buurtsportcoach

Nadere informatie

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL Grootste teamzaalsport van Nederland Snel, technisch, dynamisch, explosief Zelfstandige tak binnen de KNVB PAGINA 2 VAN 24 DOELSTELLINGEN: Top 10 FIFA 130.000

Nadere informatie

Notitie sporten met een beperking

Notitie sporten met een beperking Notitie sporten met een beperking d f Da da Dalfsen november Okt Dalsen N dalfsen Dalfsen, februari 2016 1 1. Inleiding In de Kadernota bewegen en sport 2013 2016 is één van de aandachtspunten sporten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Sportimpuls Kennisdag Apeldoorn

Sportimpuls Kennisdag Apeldoorn Kennisdag Apeldoorn 08-12-2016 1. Ontwikkelingen sportaanbieders 2. Sportimpuls subsidie 3. Criteria sportimpuls 4. Tips voor succesvolle aanvraag 5. Ondersteuning Ontwikkelingen sportaanbieders Ambitie

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN PRESENTATIE SPORT EN BEWEGEN IN DE BUURT SPORTS CONSULTING GROUP Samenvatting Presentatie van de Sport Consulting Group over sport en bewegen in de buurt. Wat zijn de

Nadere informatie

Handleiding buurtscan

Handleiding buurtscan Handleiding buurtscan Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Auteur: Lysbeth de Vries (NISB), Mijke Sluis (NISB), Audrey Friedel (NISB) NISB/2012/62.737/TRN/itd Ede, oktober 2012 Dit document

Nadere informatie

Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014

Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014 Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014 Welkom Programma Janine van Gurp (Breda Actief) & Roland Jansen (NOC NSF) Wat is de Sportimpuls?

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp!

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Agenda Voorstellen Vragen initiatiefnemers Kader sportverenigingen Trends & ontwikkelingen Aansprekende voorbeelden Evaluatie Voorstellen 3 ICSadviseurs

Nadere informatie

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij Brengt gezond leven dichterbij Doel Een meer duurzame sport- en beweegdeelname realiseren Verhogen sportparticipatie (+10%) gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota 2016-2019 Speerpunt 1: Sportstimulering 1. De combinatiefunctionaris (nog) meer inzetten als verbinder van verschillende organisaties voor sport, bewegen en

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Versie 2017 VEILIG SPORTKLIMAAT Elke week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij Brengt gezond leven dichterbij doel Doel? verhogen sportparticipatie (duurzame sport- en beweegdeelname) gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te vallen Hoe? opstart

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Combinatiefuncties gemeente Schinnen 2014 tot en met 2016

Plan van Aanpak. Combinatiefuncties gemeente Schinnen 2014 tot en met 2016 Plan van Aanpak Combinatiefuncties gemeente Schinnen 2014 tot en met 2016 Oktober 2013 Hoofdstuk 1 1.1 Inleiding/ aanleiding In de gemeente Schinnen is aangegeven geen budget meer te hebben voor de continuering

Nadere informatie

Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête

Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête Sportservice Noord Holland Gemeente Haarlemmermeer Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer Door: Wikke van Stam Sportservice

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Kansen Sportimpuls 2015

Kansen Sportimpuls 2015 Meedoen!Sport en Bewegen Kansen Sportimpuls 2015 Sportimpuls helpt Meedoen! Meedoen is actief zijn en daarmee deelnemen in de samenleving Meedoen bevordert de gezondheid Meedoen gebeurt vanuit eigen kracht

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt Dorien van de Kant Sportimpuls Sportdorp algemeen Sportdorp de Wijk Introductie Waar liggen kansen voor u? Subsidieregeling via NOC*NSF en VWS voor lokale sport-

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%.

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%. Inleiding Sporten én bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Verder stimuleert het de sociale binding en bevordert het dat mensen actief onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente stelt daarom

Nadere informatie

Augustus 2012: Sector Inwonerszaken. Startnotitie Sportbeleid

Augustus 2012: Sector Inwonerszaken. Startnotitie Sportbeleid Augustus 2012: Sector Inwonerszaken Startnotitie Sportbeleid Inleiding Voor u ligt de startnotitie sportbeleid van gemeente Westvoorne welke vanaf 2013 voor zeven jaar moet gaan gelden. In Westvoorne zijn

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen A) Kosten en uren Hieronder het overzicht van de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. Bij structureel ziet u hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie,

Geachte leden van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Datum 8 november 2012 Referentie MMEB/071112/IVH Betreft Gratis VOG voor vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen werken Geachte leden van de vaste kamercommissie

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt

Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt 17 januari 2013 Agenda Opening en voorstellen Toelichting Sportimpuls Uitleg interventies NIVM Vragen Intakeformulier Sport in de Buurt Toelichting NIVM Opening

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN.

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. PREVENTIE BELEID SEKSUELE INTIMIDATIE: DOEL: Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC WIK, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken,

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief!

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief! Lady s Sport Een Gorinchems initiatief! Hoe is het initiatief ontstaan? Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van een Turkse en een Marokkaanse dame. Zij wilden dolgraag sporten, maar met aandacht

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr.12/006

BAOZW/U Lbr.12/006 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bestuurlijke Afspraken Sport en Bewegen in de Buurt Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102333 Lbr.12/006

Nadere informatie

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport 15 juli 2017 Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 Sportbeleidsnota Alblasserdam Van april 2009. Interactief tot stand gekomen. Sport Belangen Alblasserdam: prominente rol bij vorming; uitvoering;

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

subsidieaanvraagformulier Projectgegevens

subsidieaanvraagformulier Projectgegevens subsidieaanvraagformulier Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is bedoeld voor u als checklist. Kruis aan in hoeverre in de aanvraag aan de voorwaarde is voldaan (ja, deels of nee). Neem vooraf

Nadere informatie

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012 De brug tussen zorg, sport en bewegen Hans Arends Donderdag 21 september 2012 Samenwerking tussen sport en zorg in de Sportimpuls Big Move, Start2run, Bewegen op Recept en BeweegKuur zijn goede voorbeelden

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 3 e tranche Wmo-regio s Regionale samenwerkingsverbanden juni 2017

Voorlichtingsbijeenkomst 3 e tranche Wmo-regio s Regionale samenwerkingsverbanden juni 2017 Voorlichtingsbijeenkomst 3 e tranche Wmo-regio s Regionale samenwerkingsverbanden juni 2017 Programma juni 2017 Inleiding Grenzeloos actief Pauze Praktijkervaringen/ werksessies Afsluiting en lunch Hoeveel

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Volwassenen naar het sportpark

Volwassenen naar het sportpark Laaghangend fruit: jong volwassenen die willen (blijven) sporten Volwassenen naar het sportpark Riccardo Gillieron Anja Garritsen NOC*NSF OZ&PC Arethusa Dia 1 Dia 2 We winnen veel met sport! Dia 3 Plus10

Nadere informatie

Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging

Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging Sport Sport 1 is meer dan bewegen 2. Sport is aantrekkelijk en belangrijk. Het biedt spelplezier, motiveert om te presteren en combineert ontspanning met ontplooiing.

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Welkom. Brengt gezond leven dichterbij

Welkom. Brengt gezond leven dichterbij Welkom Brengt gezond leven dichterbij Filmpje Brengt gezond leven dichterbij Samenwerken Ambitie 2016 Sportparticipatie in NL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Meer mensen, vaker, actief te laten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 05FEB 20U. gemeente werkendam. werkendam. n. Brief van het college aan de raad. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 05FEB 20U. gemeente werkendam. werkendam. n. Brief van het college aan de raad. Kennisnemen van deze informatie. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie IN BEWEGING Onderneem! Nietsdoen is geen optie Belang bewegen Emotioneel: plezier, je goed voelen, zelfvertrouwen, eigenwaarde, positieve invloed op emotionele stoornissen Sociaal: participatie, ontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Er zijn aanwijzingen dat door verschillende gemeenten gekort gaat worden op sport.

Nadere informatie

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Koninklijke Nederlandse Zwembond levenlangzwemmen@knzb.nl 030-7513235 1 Inleiding De KNZB heeft van september 2011 tot en met maart 2012

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD Inleiding Harten voor Sport formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen,

Nadere informatie