Hoofdstuk 13 De marketingmix (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 13 De marketingmix (2)"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 13 De marketingmix (2) Case 13.1 Tour de France 1 Dit is een activiteit waarbij de sponsor meestal geldelijke steun verleent aan een organisatie of individu, die een sportieve, artistieke of anderszins voor een bepaald publiek interessante prestatie verricht, of aan de organisatoren van een cultureel of sportief evenement in ruil voor vermelding van ten minste zijn merknaam. 2 Mogelijke sponsordoelstellingen: Het vergroten en behouden van naamsbekendheid in binnen- en buitenland. Het opbouwen of veranderen van de organisatie-imago. Het creëren van goodwill. Het leggen van relaties met klanten en het benutten van die relaties. Het verhogen van de motivatie van het personeel. 3 Het past in de PR-strategie om de PR-doelstellingen te realiseren (zie structuur PR-plan). Door middel van sponsoring wordt het wederzijds begrip tussen de organisatie (denk aan Philips, Aegon, ING-Group, KPN, Rabo) en haar publieksgroepen verhoogd. Sponsoring hoeft niet altijd op organisatieniveau plaats te hebben. Denk aan de sportdrank Extran, wat onder andere de ijsbaan van Haarlem sponsort. In dit geval is het een onderdeel van het productcommunicatieplan. 4 Publieksgroepen: Nederlandse klanten; potentiële klanten; imago opbouwen in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld in België, om de samenwerking met Belgische coöperatieve banken te stimuleren; de band met de plaatselijke Rabobanken te versterken; meer eenheid; de leden van de Rabo-coöperatie. 5 Algemeen: Worden de sponsoringdoelstellingen bereikt met een lager budget dan met gebruikmaking van andere media? De doelstellingen moeten worden gemeten. Specifiek: Hoeveel uren is de Rabobank op de radio en tv geweest? Hoeveel mm krantenpagina was er aan de Rabobank besteed? Wat zijn de kosten per doelgroeppersonen geweest? Door deze kosten te koppelen aan de gerealiseerde doelstellingen, wordt de mediageschiktheid aangegeven. De bekendheid en het imago voor en na de Tour meten. 6 Nadelige effecten: Doelstellingen worden niet gehaald, wegens desinteresse van het publiek (zie antwoord onder 2). De Rabobank kan met fatsoen geen belangrijke relaties naar de Tour uitnodigen. Het betrouwbare imago van de bank komt in het gedrang. Door concurrenten en ene Joep van t Hek worden grapjes gemaakt. 7 Motieven: In het personeelsbestand zijn relatief veel homo s aanwezig. KLM wil hiermee aangeven geen onderscheid op grond van geaardheid te maken. Homo s zijn relatief heavy spenders, dus vliegen veel. De deelnemers komen uit vele landen, met name uit de VS en zullen dus relatief eerder voor KLM kiezen. De relatie met de stad Amsterdam versterken. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 13 1

2 8 Analyse 1 Wat is het probleem? Planning 2 Wat zijn de organisatiedoelstellingen en -strategieën? Wat zijn de PR-doelstellingen en -strategieën? Wat zijn de sponsoringdoelstellingen? 3 Wat is de beste sponsoringstrategie? Welke zijn de doelgroepen? (keuze maken uit de sponsoringmogelijkheden en vaststelling van de voorwaarden, tijdpad en dergelijke). 4 Wat zullen de sponsoruitingen zijn (operationalisering)? 5 Vaststelling van benodigd budget (vijf M s: Messages, Media, Money, Measurement, Motion (wanneer wordt het geld uitgegeven in de planningsperiode?). Uitvoering Evaluatie, Controle en Feedback Case 13.2 Amsterdam Airport Schiphol en KLM 1 Belangrijkste stakeholders: Landelijke (VROM, Verkeer en Waterstaat), provinciale (Noord-Holland), gemeentelijke (Amsterdam, Haarlemmermeer); politiek en overheden: decisionmakers/beïnvloeders. Milieubeweging/actiegroepen: beïnvloeders. Omwonenden in aangrenzende gemeenten: beïnvloeders. Bedrijven en toeleveranciers van KLM en Schiphol: beïnvloeders. Aandeelhouders van Schiphol BV: beslissers/beïnvloeders. Reizigerspubliek: gebruikers/beïnvloeders. Andere luchtvaartmaatschappijen: conculega s/beïnvloeders (conculega s = concurrenten/collega s). 2 a/b Het PR-plan Keuze van publieksgroepen/stakeholders. Extern: a Landelijke (VROM, Verkeer en Waterstaat); provinciale (Noord-Holland); lokale (Amsterdam, Haarlemmermeer); politiek en overheden: decisionmakers/beïnvloeders. b Milieubeweging/actiegroepen: beïnvloeders. c Omwonenenden in aangrenzende gemeenten: beïnvloeders. d Bedrijven en toelevenranciers van KLM en Schiphol: beïnvloeders. e Aandeelhouders van AAS: beïnvloeders en beslissers. f Reizigerspubliek: gebruikers/beïnvloeders. g Andere luchtvaartmaatschappijen: conculega s/beïnvloeders. Intern: Raad van Bestuur, personeel/or en vakbonden: beïnvloeders. PR-doelstellingen: Een positieve attitude, respectievelijk attitudewijziging bewerkstelligen bij de stakeholders van AAS in het bijzonder de decisionmakers, ter verkrijging van een ontheffing van de 44 miljoen passagiersgrens. Een positieve houding en maatschappelijk draagvlak te creëren ten opzichte van de groei van de nationale luchthaven (economie en ecologie kunnen hand in hand gaan). PR-strategie: Zeer intensieve en gerichte voorlichting en lobbying naar de stakeholders. Selectie van intermediaires/media: Extern: a Landelijke, regionale en lokale overheden: publiciteit, lobbying en netwerken. b Actiegroepen: persoonlijke gesprekken en overleg. 2 Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 13

3 c d e f g Omwonenden in aangrenzende gemeenten: publiciteit (perscommuniqués), huis-aanhuiskrant, speciale evenementen. Toeleveranciers van KLM en AAS: direct mail, nieuwsbrief. Aandeelhouders van AAS: persoonlijke gesprekken en overleg. Reizigerspubliek: publiciteit, inflight-magazine, folders. Andere luchtvaartmaatschappijen: overleg en mobiliseren om aan de discussies deel te nemen. Intern: Raad van Bestuur, personeel/or en vakbonden: persoonlijke gesprekken, overleg en voorlichtingsbijeenkomsten, personeelsbladen, sociaal jaarverslag. Vaststelling budget van de PR: P.M. (pro memorie). Uitvoering PR-campagne: P.M. Evaluatieonderzoek PR: Metingen van de behaalde resultaten: publieke opinie, voor- en tegenstanders enzovoort. Case 13.3 De Vleeshouwerij Met betrekking tot alle verkooppunten in België. De numerieke distributie is gestegen; in 1996 waren er in totaal slagers (tot 2006 gedaald met 20% tot 5 000, want : 0,80 = 6 250) plus supermarkten (tot 2006 gestegen met 10% tot 2 000, namelijk : 1,10 = 1 818). In totaal vleeswaren verkopende winkels. Thans zijn er verkooppunten van vleeswaren. De numerieke distributie is derhalve gestegen van 21% naar 24,3%, namelijk (1 700 : 7 000) 100% = 24,3%. Met betrekking tot het slagerskanaal in België. De volgende redenering is eveneens juist. De Vleeshouwerij heeft haar positie binnen het slagerskanaal in de afgelopen tien jaar nog iets verder versterkt. Er zijn, net als in 1996, slagers klant van De Vleeshouwerij, maar het totaal aantal slagers is met 20% gedaald. In 1996 waren er nog slagers, waarvan 27,2% klant van De Vleeshouwerij, terwijl thans 34% van de slagers klant is. Het slagerskanaal verliest marktaandeel, zodat de gewogen distributie eveneens daalt. Met betrekking tot de regionale verschillen. Om een goed inzicht in de terugloop van het slagersaandeel per regio te verkrijgen moeten de waarden worden omgezet in indexcijfers (1996 is basisjaar = 100), zoals in de volgende tabel is gedaan. Regio Vlaanderen Brussel Wallonië België totaal Door de numerieke distributie in het slagerskanaal te bepalen voor De Vleeshouwerij in 2006 in de verschillende regio s kunnen we zien of De Vleeshouwerij in meerdere of mindere mate in de meest getroffen gebieden (Vlaanderen, Brussel) vertegenwoordigd is. In totaal leverde De Vleeshouwerij via zes grossiers aan ( = ) slagers. De verdeling over de regio s vindt u in de volgende tabel: Regio Totaal aantal slagers Klanten van De Vleeshouwerij Numerieke distributie Vlaanderen ,4% Brussel ,5% Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 13 3

4 Wallonië ,0% België totaal ,0% De afname is in het bijzonder opgetreden in Brussel en Vlaanderen, alwaar De Vleeshouwerij een vrij hoge numerieke distributie heeft. In Wallonië is het slagerskanaal zeer belangrijk gebleven, maar daar is De Vleeshouwerij relatief slecht vertegenwoordigd. Case 13.4 Wasmiddelenoorlog 1 De missie zou uit de volgende componenten kunnen bestaan: een afbakening van een gewenste markt; een globale aanduiding van de gewenste positie. De missie zou voor (deze multinational) Unilever kunnen luiden: Wereldwijd de meest vooraanstaande onderneming willen zijn, op de door haar gekozen markten, om optimaal in de behoeften van bijvoorbeeld de (wassende) afnemers te voorzien. 2 Voordelen: onafhankelijke opstelling, dit geeft veelal gezag en maakt een grote vertrouwelijkheid mogelijk; deskundigheden, die niet intern aanwezig zijn; uiteenlopende ervaringen in meerdere bedrijfstakken; niet bedrijfsblind, wat objectiviteit en vooral de broodnodige snelheid mogelijk maakt. Nadelen: minder op de hoogte van de wasmiddelenbranche; minder op de hoogte van de interne verhoudingen, structuur van Unilever; geen machtspositie binnen Unilever opgebouwd. Mits directie commitment, wegen in dit geval de voordelen zwaarder dan de nadelen. 3 De volgende doelen kunnen worden geformuleerd: Verbeteren van imago en relaties, die door de actuele situatie, kritische opstelling van de pers, demotivatie van eigen personeel, distributie en dergelijke, zijn geschonden. Nieuwe initiatieven en activiteiten moeten worden ontwikkeld om de relatie met de diverse publieksgroepen te herstellen, bijvoorbeeld door een garantie af te geven aan retailers en consumenten, dat Omo Power werkelijk veilig is voor textielvezels. Acceptatie van of vertrouwen in het marketingbeleid voor Omo Power. Bij de goedgezinden van Unilever, zoals eigen personeel, distributeurs, consumenten en consumentenorganisaties, aandeelhouders, brancheorganisaties. Bij tegenstanders, zoals pers, concurrentie, publieke opinie. Communicatiebevordering, bijvoorbeeld door professionalisering, betere afstemming op doelgroepen, opsporen van ruis, zowel intern als extern. Case 13.5 Beursdeelname is teamsport op topniveau 1 De sterke punten zijn: persoonlijk contact en een directe dialoog met relaties; sterke motivatie van de relatie; concrete en intensieve confrontatie met product; geschikte mogelijkheid tot opiniepeiling; gerichte doelgroepbereik; inzicht en trends in branche. 2 De zwakke punten zijn: hoge investeringskosten; hoge aanslag op communicatiebudget; veel manuren en zware inbreuk op interne organisatie; beperkte doelgroepbereik; 4 Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 13

5 veel waste onder de (consumenten)bezoekers; lang van tevoren reserveren; onzekerheid over effectiviteit; vaak geen objectieve afweging; de concurrent staat er ook, dus jij kunt niet wegblijven. 3 Het nut van netwerkplanning kan met de volgende punten worden samengevat. Er moet nagedacht worden over al de te verrichten activiteiten, voor, tijdens en na de beursdeelname. De te verrichten activiteiten moeten gesplitst worden in parallel lopende reeksen van activiteiten (bijvoorbeeld met betrekking tot de expositie zelf, organisatie, standpresentatie en promotie) én achtereenvolgend lopende reeks van activiteiten. Bijvoorbeeld voor de reeks van promotie: aanmelding, briefing, doelstelling, budget planning campagne standbezoek productie promotiemateriaal materiaal persvoorlichting mailing promotiemateriaal verzending persinformatie begin van de beurs. Goede planning van activiteiten is mogelijk. Goede planning van budgettering is mogelijk. Een continu leerproces. 4 De structuur van het plan beursplan ziet er als volgt uit: Analyse Zie marketingplan/communicatieplan, met betrekking tot bijvoorbeeld de performance indicatoren: organisatie-, merk-, USP- en productbekendheid; imago; marktaandelen per regio; klantenmanagement; A-, B- en C-klanten, RFM-cijfers, prospects & suspects; directe verkoop; positionering, propositie. Planning beursdoelstellingen per aspect (zie onder analyse); beursbudget; netwerkplanning; keuze deelname beurzen; training en motivatie van personeel. Uitvoering wie is verantwoordelijk voor wat, waar, wanneer, hoeveel enzovoort Controle, evaluatie, feedback (voor, tijdens en na elke beursdeelname). Case 13.6 Innovaties door A-merken 1 De redenen voor dit succes kunnen zijn: leiderschap en macht van DE in koffie, DE is tenslotte het grootste merk; grote merkwaarde van het merk Philips; hoge communicatiebudget en kracht van Philips voor de apparaten en DE voor de Senseo pads; perfect cadeau-item op pakjesdagen ; het concept past bij de huidige consumenten; individueel, eigenzinnig, wat anders (sensatie), mooie design; interessant voor de elektro-vakhandel/-ketens en supermarkten; opbrengst verhogende innovatie. De marktomzet schoot omhoog. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 13 5

6 2 Waarom toch marktleider? DE was de eerste (pre-empty effect). Vergelijkbaar met Viagra. Zeer breed assortiment; zeer veel schapruimte. DE is marktleider in koffie; relatief sterk merk; zeer hoge spontane bekendheid. Spaarzegels zorgen voor trouwheid; men kan doorsparen. Macht van DE richting detailhandel; hogere omloopsnelheid verzekerd. Hoog communicatiebudget. 3 Voordelen van organisatie of product endorsement: sterke organisaties of merken ondersteunen nieuwe of zwakkere merken. Dus meelift op succes effect; snellere penetratie in de markt mogelijk; relatief minder communicatiebudget nodig; snellere terugverdientijd; hogere concurrentiekracht; snellere entree bij detailhandel. Al deze punten zijn bij Senseo van toepassing. 4 De plaats van DE-filterkoffie en Senseo kan als volgt in de matrix van Assael worden weergeven: De klant Hoge betrokkenheid Lage betrokkenheid Grote verschillen in merkwaarden Complex zoek- en koopgedrag: Senseo Merkafwisselend zoek- en koopgedrag: Kleine verschillen in merkwaarden Dissonantie reducerend zoek- en koopgedrag: Routinematig zoek- en koopgedrag: DE filterkoffie P.S. DE moet er wel alles aan doen om de merkverschillen in stand te houden. De druk van (prijs)concurrenten is fel. Case 13.7 Unilever moet op overnamepad 1 Je mag verwachten dat deze activiteiten reeds in de business definition (PMT van Abell) waren opgenomen, anders was Unilever niet op deze activiteiten gestoten. De business scope (huidige business) wordt met name op de technologie-as uitgebreid. De marktgroepen en behoeften blijven gelijk, want vele producten van Unilever spelen ook in op gemak. 2 Ja! De strategie is differentiatie of productleadership. De technologie is verwant aan de huidige technologieën, het gaat ook om food. Het versterkt de bestaande merken en Unilever gebruikt de bestaande kanalen. Bovendien is cross-selling mogelijk. Wel is het de vraag of een productleader niet meer pionier is dan een volger, zoals Unilever nu is. 3 Ja! Met name wat betreft spontane bekendheid, identiteit/imago en gepercipieerde prijs/kwaliteit. Mogelijk ook de trouwheid van het merk. 4 Ja! Speculeren is niet goed voor het imago. Unilever moet voor haar stakeholders transparant blijven. 5 Divisie- of SBU-structuur. Een SBU moet voldoende groot en zelfstandig zijn, eigen PMT of PMT s hebben, eigen concurrenten hebben. Wel de output, bijvoorbeeld supply chain management zo veel mogelijk standaardiseren. 6 In de bestaande SBU s, waar de merken Conimex en dergelijke, reeds zijn ondergebracht. Natuurlijk wel eigen productmanagers, accountmanagers enzovoort. 6 Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 13

7 De divisie is food. 7 De verwerving en inbound van grondstoffen, de productie en outbound, technologie (onder andere ketenbeheer) moeten vlekkeloos verlopen en in de bestaande Unileverorganisatiestructuur en - infrastructuur worden gestandaardiseerd. Deze activiteiten zijn zeer kostengevoelig. Case 13.8 Bedrijven zoeken naar Olympische winst Nut sportsponsoring: verhoogt de merkbekendheid en daarmee de merkwaarde (brand equity); verhoogt de merkbekendheid, maar dan in nieuwe segmenten: DSM: nu wordt het hersteldrankje nog exclusief door de sporters gebruikt, maar na de Spelen wil DSM het drankje commercieel gaan exploiteren. NB: DSM zit wel met name in B2B-markten. Consultancybureau Ernst & Young profileert zich bijvoorbeeld door de olympische sporters gratis van fiscaal advies te voorzien; verhoogt de merkbekendheid, bijvoorbeeld voor ingredient branding (zoals bij Gore-tex, Pentium ); verhoogt het merkimago en daarmee de merkwaarde: Heineken voor staat: Oranje, feestvieren en nationale trots.'' T-Mobile; de link met sport goed is voor de sympathie die consumenten voor ons hebben Eneco: De olympische ringen hebben waarde, en het heeft waarde om die te koppelen aan je eigen merk; DSM: innovatief. ERIKS: kennis maakt het verschil De koppeling aan de Olympische Spelen is positief, omdat veel toeschouwers kijken, luisteren e.d., het een nationaal en mondiaal evenement is en de Olympische Spelen een bepaald ideaal nastreven. Het komt ook behoorlijk eerlijk, integer en objectief over. PS: de factoren bekendheid en imago/identiteit/associaties hebben een positieve invloed op de andere factoren van brand equity Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 13 7

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

Oranje onderzoek November 2011

Oranje onderzoek November 2011 Oranje onderzoek November 2011 Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf. INLEIDING Alle landen die meedoen aan het WK voetbal zijn bekend. Vrijdag 2 december is de loting,

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

TE VEEL VRAAGTEKENS? WES GEEFT U EEN KLARE KIJK!

TE VEEL VRAAGTEKENS? WES GEEFT U EEN KLARE KIJK! TE VEEL VRAAGTEKENS? WES GEEFT U EEN KLARE KIJK! VAN UITDAGINGEN... Winkelbedrijven en kleinhandelaars staan voor nieuwe uitdagingen meer dan ooit. De concurrentie wordt harder. De consument spendeert

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

Rob Mulder Design & Innovatie Manager

Rob Mulder Design & Innovatie Manager Rob Mulder Design & Innovatie Manager Brand driven innovation Brand driven communication Brand driven behavior + Brand coherency & consistency Merkportfolio Management architectuur / structuur / hiërarchie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Communicatiebeleid

Hoofdstuk 20. Communicatiebeleid Communicatiebeleid Hoofdstuk 20 Persoonlijke verkoop Persoonlijke communicatie en direct in spelen op wensen. Feedback krijgen over de producten. vinger aan de pols over de toekomst in brede zin. Nadeel

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

The power of the mix Radio & Internet. Var & Pebblemedia

The power of the mix Radio & Internet. Var & Pebblemedia The power of the mix Radio & Internet Var & Pebblemedia new ways to listen to radio personalisation is a key benefit of digital media De VRT-radio s hebben een hoog marktaandeel en bieden een platform

Nadere informatie

Oranje onderzoek. november Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf

Oranje onderzoek. november Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf Oranje onderzoek november 2009 Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf. Oranje Onderzoek 2 december 2009 INHOUD Inleiding Onderzoeksopzet Resultaten Oranjegevoel Sportjaar

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Formulier Business Case Innovatief idee

Formulier Business Case Innovatief idee Formulier Business Case Innovatief idee Let op: een onvolledig ingevulde Business Case wordt niet in behandeling genomen. De toelichting op de business case geeft een beeld van hetgeen er minimaal in de

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Aan de slag met excel

Aan de slag met excel Aan de slag met excel Start een eigen bedrijf in één van de volgende producten: Brommers Computerspelletjes Fietsen Frisdrank Luxe koek Mobiele telefoons Scooters Sportschoenen Sporttassen P R O D U C

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing Een betere focus op groei en verandering door marktinformatie van NIDAP NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen 2014-2015

Nadere informatie

Structuur. Terreinverkenning sportsponsoring Toegenomen belang Doelen en doelgroepen Vormen en selectiecriteria Aanbieden van sportsponsoring

Structuur. Terreinverkenning sportsponsoring Toegenomen belang Doelen en doelgroepen Vormen en selectiecriteria Aanbieden van sportsponsoring Sportsponsoring 1 Structuur Terreinverkenning sportsponsoring Toegenomen belang Doelen en doelgroepen Vormen en selectiecriteria Aanbieden van sportsponsoring 2 Leerdoelen Na bestudering van kun je toelichten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE 5.1 Missie, organisatiestrategie en innovatiestrategie Missie: een ruim gedefinieerde, duurzame beschrijving van de organisatiedoelstellingen en van de punten waarop de organisatie

Nadere informatie

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY BASIS INFOBROCHURE www.wify.eu info@wify.eu Inhoudsopgave 1 Intro 2 2 Waarvoor staat WiFY 2 2.1 Definitie + omschrijving..................................... 2 2.2 Marktsegmenten + klanten...................................

Nadere informatie

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved.

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved. Acquireren Salesadvies op maat. Sander Maarleveld februari 2013 De hierna volgende sheets zijn gebruikt bij een presentatie gegeven door Sander Maarleveld van ALECT voor het CJB Rotterdam op 13 februari

Nadere informatie

6 Planmatige aanpak van communicatie

6 Planmatige aanpak van communicatie 6 Planmatige aanpak van communicatie 6.1 Opzet plan Om een positief imago bij de publieksgroepen te bereiken, is veel inspanning en tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat onvoldoende. Zij denken niet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Foodstep Marktontwikkeling

Foodstep Marktontwikkeling Foodstep Marktontwikkeling Onze filosofie Ons doel is mensen en organisaties in food en services stap voor stap te verbeteren door inzicht te geven in de markt en uw marktpositie en de basis te leggen

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard De Balanced Scorecard School of Economics/MER Drs. Jeroen V.A. Jansen Haarlem 10 november 2010 Wie is Jeroen Jansen? Erasmus Universiteit Rotterdam (1998) 13 jaar organisatieadviseur bij (oa) KPMG Consulting

Nadere informatie

Branding Marketing communication design online

Branding Marketing communication design online We leven in een tijdperk van onomkeerbare wereldwijde sociale en economische veranderingen. sociale Dat leidt voor ons allen tot nieuwe vormen van werken en leven. economische verandering Ons systeem transformeert

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Sectorgerichte marketing in de advocatuur Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Programma Introductie Wat is sector gerichte marketing? Waarom zou een kantoor het wel/niet moeten doen? Voorwaarden

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING ( uit boek Reputatie onder Druk van Frank Peters) Stakeholders zijn personen of instituties die een belang hebben bij de organisatie en omgekeerd. Het bouwen van relaties

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001000097.

Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001000097. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Literatuur: Rustenburg, G. (2007). Strategische en operationele marketingplanning.

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING.

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. DEEL-I. KIEZEN/ OORDELEN/ BESLISSEN. KANS * GEVOLG. TYPOLOGIE VAN BESLISSINGEN. Type-Probleem Aanpak Aard van de keuze STRATEGISCH ANALYSEREN OPTIMAAL TACTISCH

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

familie van bedrijven

familie van bedrijven EMPLOYER BRANDING BIJ COLRUYT GROUP familie van bedrijven Fiona Ketele corporate marketing 77% van de groepsomzet detailhandel EENVOUD IN ACTIVITEITEN 01 77% van de groepsomzet detailhandel EENVOUD IN

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Tentamen Sales. SaxionStudent.nl C4. Voor tentamen Schrijven van een verkoopplan!

Tentamen Sales. SaxionStudent.nl C4. Voor tentamen Schrijven van een verkoopplan! Tentamen Sales SaxionStudent.nl C4 Voor tentamen Schrijven van een verkoopplan! Leest eerst de case goed door! Markeer belangrijke onderdelen en kijk goed naar cijfers die in tabellen gegeven worden, deze

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen toegepast

Innovatiegericht Inkopen toegepast Innovatiegericht Inkopen toegepast Datum: 25 juli 2017 Spreker: Jeroen Veenendaal Inhoudsopgave Persoonlijk statement innovatiegericht inkopen Introductie Forward Commitment Procurement Casus: Beddenwascentrale

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

VOORBEREIDING BEURSDEELNAME

VOORBEREIDING BEURSDEELNAME VOORBEREIDING BEURSDEELNAME Bij een beursdeelname komt veel kijken. Om alles overzichtelijk te houden, geven we je hier checklists, tips en ideeën voor een goede beursvoorbereiding. De eerste stap bestaat

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

The power of the mix Radio & Internet. Var & Pebblemedia

The power of the mix Radio & Internet. Var & Pebblemedia The power of the mix Radio & Internet Var & Pebblemedia new ways to listen to radio personalisation is a key benefit of digital media De VRT radio s hebben een hoog marktaandeel en bieden een pla?orm voor

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

GRATIS Marketing & Sales Scan

GRATIS Marketing & Sales Scan GRATIS Marketing & Sales Scan BUILD YOUR BRAND LIVE YOUR BRAND BOOST YOUR BUSINESS 1 OPT IONS UNLIMITED 1. Over jou OVER JOU 1. Hoe lang ben je zelfstandig ondernemer? 2. Wat is je achtergrond? Wat deed

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010 Workshop Waarden Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva 2 december 2010 Even smullen Cultuur Cultuur is gedeelde waarden, normen en verwachtingen die aan de basis liggen van hoe:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7: SECUNDAIRE MERKASSOCIATIES BENUTTEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 7: SECUNDAIRE MERKASSOCIATIES BENUTTEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 7: SECUNDAIRE MERKASSOCIATIES BENUTTEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:7 In dit hoofdstuk kijken we naar de derde manier om merkmeerwaarde op te bouwen, namelijk door gebruik te

Nadere informatie

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland Bemanning Paraat voor Water Rijk Promotie in het buitenland Even voorstellen Remco Wachelder Docent Marketing en luchtvaart NHTV Breda Op het programma: Bemanning paraat voor water rijk Markten voor expansie

Nadere informatie

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop

HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop HÉT FULLSERVICE INTERNETBUREAU VAN NEDERLAND PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Juni 2014 Webshop WAT IS INTERNET MARKETING? De definitie, praktische invulling en resultaat De Marketing van Producten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Strategisch profiel

Hoofdstuk 1 Strategisch profiel Hoofdstuk 1 Strategisch profiel Case 1.1 Vodafone in Nederland, De ambities blijven groot 1 a Probleemoplossingen (needs, redenen van aankoop): storingvrij; keuzemogelijkheden; gebruiksvriendelijkheid;

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Aanbieding basisonderzoek 2017

Aanbieding basisonderzoek 2017 10 jaar Aanbieding basisonderzoek 2017 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008 1 Dragen onze MVO-inspanningen bij aan een sterker merk? Vinden consumenten duurzaamheid belangrijk

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Positionering en merkstrategie

Positionering en merkstrategie Positionering en merkstrategie 15 september 2016 [ 1 ] Inleiding In 2016 is begonnen met het schrijven van een nieuw communicatieplan. Een uitgangspunt was de wens van de achterban om en het -keurmerk

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst.

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Het product Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Bij immateriële eigenschappen moet je denken aan imago en exclusiviteit. Productmix Kwaliteit

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Leerpunten. Consumentgericht schapbeheer in gesloten keten. December 2011

Leerpunten. Consumentgericht schapbeheer in gesloten keten. December 2011 Leerpunten Consumentgericht schapbeheer in gesloten keten December 2011 Leren van de trajecten: PT subsidie 2009-2011; Consumentgericht schapbeheer in gesloten keten. Samenwerking met partners Productschap

Nadere informatie

JDRF Strategisch Beleidsplan

JDRF Strategisch Beleidsplan JDRF Strategisch Beleidsplan 2014-2017 Philip van Lookeren Campagne November 2014 1 1. Managementsamenvatting Dit strategisch beleidsplan verwoordt de aanpak om de strategische doelstellingen te behalen:

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

MERKSTRATEGO. Portfoliostrategie

MERKSTRATEGO. Portfoliostrategie MERKSTRATEGO MERKSTRATEGO Portfoliostrategie Hans Middelhoek Business creatief Anneke van Kollenburg Innovatie Manager Hans Middelhoek Business creatief Anneke van Kollenburg Innovatie Manager Hans Middelhoek

Nadere informatie