Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 17"

Transcriptie

1 voor een sportieve samenleving Gemeente Vught Dhr. M, van Wanrooy Postbus GA VUGHT Ref.: PvD/Vught/ Geachte heer Van Wanrooy, korte bergstraat ml amersfoort T F nederlandse sport alliantie GEMEENTE ~IJG1-IT Werkpioces: 2 9 ApRa 2008 rost in nr.: afd.: jl2 kopie: Amersfoort, 28 april 2008 De afgelopen weken heeft onze adviseur, Piet de Koning, twee gymnastiekverenigingen in uw gemeente ondersteund met het opstellen van een Programma van Eisen. Hierover heeft hij ook met u gesproken. Volgens afspraak stuur ik u op verzoek van Piet de Koning namens beide gymnastiekverenigingen het opgestelde Programma van Eisen. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer Me iendeli~ke groet, Peter van Diermen, Programmaleider Vrijwilligers & professionals Bijlage: Programma van Eisen / - kvk 321 I 1774 fortis bank 97.60: Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 17

2 a.,~ f,~ ~~:... r r i cifie r voor de Verenigingen Prins Hendrik en De Adelaar in de gemeente Vught Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 17

3 ,.,.,~,~.~~~..,..,. Inleiding Het onderstaande programma is een nadere uitwerking van de voorwaarden in modulaire opzet zoals die eerder door de verenigingen Prins Hendrik en De Adelaar aan de gemeente Vught zijn aangeboden. Dit programma is opgesteld door een werkgroep bestaande uit de heren Rob Pietjouw (Prins Hendrik), Kees van der Giessen (Prins Hendrik), John te Brake (De Adelaar), Marcel van Mierlo (Prins Hendrik), Piet de Koning (NSA) en mevrouw Nolly van Dinther (De Adelaar). De werkgroep is ondersteund door vele vrijwilligers van beide verenigingen. De gemeente Vught heeft de keuze gemaakt om een specifieke turnaccommodatie te realiseren van 150 m2 netto vloeroppervlak en een bruto vloeroppervlak van 266 m2 in combinatie met een te bouwen sportzaal waarvan de maatvoering en uitvoering nog niet zijn vastgesteld. De door de gemeente gekozen oppervlak voor de te realiseren specifieke turnaccommodatie is het absolute minimum in relatie tot de aan een dergelijke accommodatie te stellen veiligheidseisen. Aangezien in de besluitvorming tot nu toe de datum waarop deze accommodatie daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen niet is genoemd, geven wij hierbij aan dat door Prins Hendrik en De Adelaar een planningsdatum van in gebruik name bij aanvang van het seizoen noodzakelijk wordt geacht. Deze planningsdatum is vooral vastgesteld in relatie met enerzijds de mededeling van de gemeente Vught dat de gymzaal Reeburg op relatief korte termijn niet meer beschikbaar zal zijn en anderzijds de knelpunten die zich in de bestaande, niet turnspecifiek ingerichte, accommodaties voordoen op gebied van veiligheid en arbotechnische aspecten. Dit programma omvat eisen voor de te bouwen turnspecifieke ruimte, de maatvoering van de te bouwen sportzaal en geeft een indicatie voor de te verwachten bouwkosten en investeringen in materialen en overige inrichtingselementen. 1. Het niveau van de accomrnodatie Sober en doelmatig hetgeen moet worden vertaald als "veilig, arbotechnisch verantwoord en functioneel" 2. Maatvoering De turnspecifieke accommodatie heeft een maat van 14 x 19 meter en heeft een vrije hoogte van 6,50 meter. De keuze voor de hoogte hangt samen met het gegeven dat fabrikanten van turnmateriaal voor een parterre ringenstel een minimum veiligheidshoogte aangeven van 6,10 en het gegeven dat mede in relatie met het feit dat mensen steeds langer worden deze veiligheidsnorm naar verwachting in de toekomst nog verder zal toenemen. In de accommodatie dient een open springkuil conform bijgevoegde tekening (bijlage 3) te worden gerealiseerd van ongeveer 84 m2 met een netto diepte van 1,60 m. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 17

4 ~."~ "~ ~,,.. Deze specifieke accommodatie is alleen bruikbaar in combinatie met een sportzaal. Deze sportzaal zal ten behoeve van het gebruik door de gymnastiekverenigingen een minimale oppervlakte moeten hebben van bruto 570 m2, dit is de oppervlakte exclusief bergingen en kleedaccommodaties en uiteraard exclusief de specifieke turnaccommodatie. Deze oppervlakte van 570 mz dient door middel van een scheidingswand te kunnen worden verdeeld in een ruimte van 19 x 16 meter (middenzaal) direct aansluitend aan en middels een scheidingswand verbonden met de turnspecifieke accommodatie en een ruimte hieraan verbonden middels een scheidingswand van 19 x 14 meter (achterzaal). De aansluiting is noodzakelijk om de minimum aanlopen voor het turnspecifieke deel te kunnen realiseren. Dit laat overigens onverlet dat voor specifieke wedstrijdtraining de totale ruimte zal moeten worden gebruikt in verband met de noodzakelijke lengte voor de aanlopen. De maatvoering voor de middenzaal is afgestemd op de realisatie van de onder 5. genoemde noodzakelijk specifieke inrichtings-elementen. Er dient sprake te zijn van een bouwkundig geheel, waarbij alle drie de zaaldelen zowel vanuit de kleedaccommodatie als vanuit de berging kunnen worden benaderd. 3. Kwaliteit van de ruímten De sportruimten dienen te voldoen aan de eisen van NOC/NSF voor binnensportaccommodatie zoals omschreven in de hoofdstukken 7.1.3, 7.1.4, en van de losbladige uitgave Handboek sportaccommodaties ISA sport. De scheidingswand dient geluidwerend te worden uitgevoerd waarbij verwarming en ventilatie per zaaldeel regelbaar zijn. 4. Inrichtingselementen turnspecifieke ruimte Deze ruimte wordt turnspecifiek ingericht in permanente opstelling met als centraal gegeven een open valkuil conform de door Jansen en Fritsen in het voorlopig ontwerp gegeven specificaties, met vaste inrichtingselementen boven en aan deze valkuil conform de op bijgevoegde tekening weergegeven specificaties. Vanuit het naastgelegen sportzaaldeel moet de valkuil kunnen worden benaderd met een tumblingbaan en een sprongbaan met Pegasus. Een en ander dient te worden geplaatst als op bijgaande tekening is aangegeven en verankerd te worden door middel van vloerpotten. 5. N~ dzakel ~J'ke inrichtingse6ementen middenzaal en achterzaa! Op de vloer dient een oppervlak van netto 15 x 15 meter (bruto 16 x 16 meter), duidelijk herkenbaar middels een afwijkende sportvloerkleur, te worden aangebracht ten behoeve van vloeroefeningen. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 17

5 i :.~,.a ype ucra.." Er dienen diagonaal aan te brengen matten, zgn kruismatten, beschikbaar te zijn voor gebruik op het specifieke turnvloeroppervlak van 15 x 15 meter. Ook dient er in beide zaaldelen een permanente spiegelwand en een geluidsinstallatie te worden gerealiseerd. De bergruimte dient beschikbaar te zijn voor het bergen van turnspecifieke materialen die niet in een vaste opstelling worden geplaatst. Verder is het noodzakelijk dat de in bijlage 1 genoemde specifieke turnmaterialen beschikbaar zijn. De spanbrug ongelijk, de Pegasus, het Voltige paard, het parterre ringenstel en het parterre rek dienen in beide zaaldelen te kunnen worden gebruikt. Om die reden moeten in beide zaaldelen de benodigde grondpotten worden aangebracht. 6. Kostenraming t~rnspecifiek Bouwkosten 266 m2 á 800, ,- Scheidingswand ,- Springkuil (excl. bouwkosten) ,- Materialen (zie specificatie in bijlage 2) In kleur uitvoeren turnvloer middenzaal 275,- Kruismatten turnvloer middenzaal 6.690,- Basis inventaris middenzaal en achterzaal ,- Spiegelwanden en geluidsinstallaties ,- Onvoorzien 8.927,- Subtotaal ,- BTW 19% ,- Totaal ,- 7. BiW beiaste verhuur Verhuur op basis van "gelegenheid geven tot sportbeoefening: Indien de gemeente besluit de zaal op basis van "gelegenheid geven tot sportbeoefening" aan de verenigingen in gebruik te geven kan de zaal belast worden verhuurd en de BTW op de investering in vooraftrek worden gebracht. Hiervoor is wel nodig de gemeente extra diensten levert zoals het ter beschikking stellen van de sport- en spelmaterialen. 8. Vervolg Alhoewel dit programma een aantal noodzakelijk elementen voor het gebruik van de middenzaal en de achterzaal van de sportzaal omvat, is dit geenszins bedoeld om in dit kader volledig te zijn. Een basisonderwijs inrichting is noodzakelijk om in de sportzaaldelen het programma van de gymnastiek en recreatiegroepen van Prins Hendrik en De Adelaar uit te kunnen voeren. De kosten hiervan zijn in dit programma niet begroot. De verenigingen Prins Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 17

6 r ü~.,~t..~:~.-~.~..~ Hendrik en De Adelaar gaan er van uit dat zij bij de voorbereiding van de realisatie van de sportzaal worden betrokken en daarbij hun visie kunnen geven op zaken als omvang van bergruimte, mogelijkheden voor publiek, horeca, verenigingsruimten en dergelijke. Uiteraard verwachten zij dat te zijner tijd met hun visie serieus rekening wordt gehouden. Tensl tte Door de verenigingen Prins Hendrik en De Adelaar is, in zeer korte tijd, met de inzet van vele vrijwilligers gewerkt aan dit programma van eisen. Beide verenigingen gaan er van uit dat de besluitvorming waarvoor dit programma van eisen mede de onderbouwing vormt zorgvuldig en met respect voor de geleverde inspanningen tot stand zal komen. Zij vertrouwen op een goede samenwerking met het bestuur van de gemeente Vught bij de realisatie van dit programma van eisen. Vught, 29 april2008 Namens Prins Hendrik en De Adelaar Piet de Koning, sportadviseur NSA Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 17

7 s.., ~",~ n..r".,. ~ Bijlage 1 Inventaris middenzaal en achterzaal turnspecifieke materialen. 1 parterre ringenstel compleet met grondpotten voor beide zaaldelen 1 parterre rek compleet met grondpotten voor beide zaaldelen 1 parterre brug ongelijk compleet met grondpotten voor beide zaaldelen 1 voltige paard compleet met grondpot voor beide zaaldelen 1 Pegasus compleet met grondpot voor beide zaaldelen 2 beklede evenwichtsbalken 1 Herenbrug seniorenmodel 1 Herenbrug juniormodel 2 springkasten 2 geveerde planken 6 Landingsmatten 1 Rondal mat 1 Yurchenko blok 6 vangblokken 1 balkverbreder 1 barre gemonteerd vóór de spiegelwand in de achterzaal Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 17

8 P~» Official Supplier Ol m Ic Games Y P ja.nssen ~fritsen Beijing 2008 Ctífente `'. < Afieveradres Vughtse sportclub Prins Hendrik Vughtse sportclub Prins Hendrik t.a.v. de heer Marcel van Mierlo Nieuwbouw Turnhal Repelweg 23 te 526 i SW VüGHT 5261 SW VUGHT tel f 8 fax Helmond, onze ref: 5262RJ ZAAL uw ref: Art. Nr. Aant Artikelomschrijving Pr)js I Stuk Totaal RICHTBEGROTING TUBNHAL Tumblingvloer Apollo compleet 6.690, ,00 ln sïtuaties waar geen complete vloer kan worden uttgelegd hebben wij een baan van ± 20 m. lengte ontwikkeld (diagonaal van een wedstrijdvioer) met dezeifde karakteristieken als de vríje oefeníng vloer Apollo. De breedte van het werkvlak is 200 cm. Compleet met vloerbaan en schuim van 45 mm. dikte en incl. klittenband. Door de extra dynamiek is deze baan ook geschikt voor tumbling trainingen Vastzetinrichtingtumblingvloer 56,75 56,75 t.b.v. opberging aan de wand Pegases springtoestel 2.595, ,00 F(G-goedgekeurd en gediplomeerd. Het springtoestel van de nieuwe generatle voor dames en heren. De voordelen van de Pegases aijn: * een breed en veilig afzetvlak ( afmeting 95x120 cm.)* * gelijke dynamiek over het totale oppervlak * * veilig in botsingsituaties* Levering incl. vastzetinrichting en transportwagentje. Gewicht ca. 130 kg. Benodigd vloeroppervlak 100x120 cm. Minimale hoogte 103 cm Bevestigingspiaat met haak 57,00 57, Aanloopbaan Pegases 2500x100 cm ,00 t-625,00 Door de gelijkmatige elasticiteit kan een perfecte aanloop worden verkregen. F.LG. getest en gediplomeerd. Compleet met ant3slipzone voor de springplank en met afstandsindicatie. Breedte 100 cm. Dikte 25 mm. `1440 I Springplank Wedstrijd Weon 8 veren rood 495,00 495,00 Oiympische uitvoering. Topwedstrijd springplank voor de krachtigste heren en dames. Uitgevoerd met 8 stalen rode veren volgens het WSS (Whisper /anssen - rtitsen Nederland B.V, - Postbus I 10, 5700 AC Helmond - Berkveld I, 5709 AE Helmond E-mall : - tel : fau : Web : wwa.ianssen-ftitsen.nl Rabobank t Handelsregister Eindhoven 17110~60 - BTW nr. NL$ B01 Pagtna...: I van 9.~.~ ~~ c~~~ e Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 17

9 O ~anssen ~ fritsen Official Suppiier 0lympic Games Beijing 2008 Helmond, onze ref: 5262RJ ZAAL uw ref: Art. Nr. Aant. Artíkelomschrijvíng prüs I Stuk Totaal Spríng System), waardoor de spríngplank zeer geluídsarm ís.het bovenblad is tweezijdig met koolstof-aramide vezel { of hybride vezel) versterkt en heeft een schokdempende met naaldvilt beklede vulüng. Voorzien van grote niet strepende vioerbeschermers. Goedgekeurd volgens de laatste gewij2igde internationale normen van de Fédération fnternationale de Gymnastique. Voorzien van het nieuwste FIG-Certificaat'Hard Board'. Deze - springplank geniet een meer dan uítstekende reputatie en wordt gebruikt op {inter)nationale wedstrïjden, waaronder de Olympische Spelen Athene In het bewegingsonderwijs met name geschikt voor de krachtlgere springers in de bovenbouw van het VO. Afmeting : 120 x 60 x 22 cm Springpiank Wedstrijd Iris 6 veren biauw 455,00 Olympische uitvoering. Topwedstrijd springplank voor dames en lichtere heren. tlitgevoerd met G stalen blauwe veren volgens het WSS (Whisper 5pring System), waardoor de springp(ank zeer geluidsarm is. Het bovenblad is tweezijdig met kooistof-aramide veze! ( of hybride vezel) versterkr en heeft een scholcdempende met naaldvilt beklede wiling. Voorzien van grote niet strepende vloerbeschermers. Goedgekeurd voigens de laatste gewijzigde internationale normen van de Fédération Internationale de Gymnastique. Voorzien van het nieuwste FIG-Certificaat'Soft Board'. Deze springplank geniet een meer dan uitstekende reputatie en wordt gebruikt op (inter)nationale wedstrijden, waaronder de Olympische Spelen Athene In het bewegingsonderwijs geschikt voor geoefende springers in het VO. Afmeting : 120 x 60 x 22 cm Springplank Budapest 440,00 Oïympische uitvoering. Wedstrijd springplank met 3-voudig veersysteem, vaor een extra dynamielc. Glasfiber versterkt. Het bovenblad heeft een schokdempende met naafdvilt beklede wlling. Niet strepende vloerbeschermers zijn standaard. Getest en gediplomeerd door de F.LG. Deze springplank geniet een meer dan uitstekende reputaüe en wordt gebruikt op de meeste nátionale wedstrijden. Afmeting : 120x60x21 cm Ringstel 1-voudig met disloqueerwartels 775,00 Met nylongeleidingen en een hoekkatrol met nylon touwschijven. De met attest gebruikte veiligheidsketting is voorzien van een jf touwblok en wordt gebruikt in combinatie met een gepatenteerde jf veiligheidssluiting, *octrooinummer 1 S3090* die absoluut veilig, ze(fblokkerend en zeer eenvoudig te bedienen is. De touwen zijn Janssen - Frltsen Nederiand B.V. - Postbus I 10, 5700 AC Helmond - Berkveld AE Helmond verkoop~a''~. janssen-fritsen.nl - tel : fax : Web : Rabobank Handelstegister Eindhoven ó0 - BTI~V nr. NLB B01 455,00 440,00 775,00 Pagina...: 2 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 17

10 o janssen ~ fritsen Official Suppjier fjlympic Games Beijing 2008 Heimond, onze ref: 5262Rj ZAAL uw ref: Art. Nr. Aant. Artikelomschrijving Prijs / Stuk van jachtmanilla met verstelblokken boven de ketting, touwbeschermers boven de ringen en korte lederen riemen. De speciaa! geconstrueerde nylongeleidingen hebben beklede haken, waaraan de ringen worden opgehangen zodat bij balspelen een grotere vrije hoogte verkregen wordt. Het ringstel heeft 2 disloqueerwartels met dubbele kogellagers. NEN 3396 UITGEVOERD MET STAALKABEL Ringenhaak aluminium met opberging 158,00 Met een beklede trek- en opzethaak, om de ringen aan de beugels van de nylongeleidingen te hangen. De ringenhaak is voorzien van merktekens voor nethoogten van bádminton, volley en basketbal. lncl. wandopberging. I I Ringkettingbak kunststof enkelvoudig 190,00 Ringkettingbak geschlkt voor enkelvoudig en tweevoudig ringstel, r gemaakt van zeer degelijk en stootvast kunststof. ~ Tussenconstructie per ringstel 52,00 Maximale lengte 30 cm Juniorbrug z.verr. z. bodem 1.895,00 Geschikt voor trainingsdoeleinden. De hoogte van de liggers is om de 5 cm. verstelbaar van S cm. De brug heeft draaibare voorverspanningskoppen met vastzethandles en drievoudige veiligheid voor zowel klemming als breedteverstelling in een handeling. De liggers zijn van hoogfrekwent verlijmd hout en zijn 280 cm. lang. De rubber vloerbeschermers voorkomen beschadigingen. Excl. verrolinrichting en bodem t Herenbrug wedstrijd Pallas 2.850,00 Olympische uítvoering. F.LG. getest en gedíp(omeerd. In hoogte verstelbaar per 5 cm. van cm. Voorzien van speciale gepatenteerde driepuntsklemkoppen om eventueel loskomen van de staanders te vermijden. Traploze breedteverstelling van 41 tot 61 cm. Deze wedstrijdbrug is voorzien van gepatenteerde houten liggers, die versterki zijn met een fiberglas insert voor een grotere sterkte en flexibiliteit. Losse inlegmat is apart verkrijgóaar I Springplank Budapest 440,00 Olympische uitvoering. Wedstrijd springplank met 3-voudig veersysteem. voor een extra dynamiek. Glasfiber versterkt. Het bovenblad heeft een schokdempende met naaldvilt beklede vulling. Niet strepende vloerbeschermers zijn standaard. Getest en Totaal I 58,00 190,00 52, ,00 2,850,00 440,00 /anssen - Fritsen Nederland B.V. - l osrbus 110, 5700 AC Helmond - Berkveld t, 5709 AE Helmond - tel : fax : t Web : vww.janssen-fritsen.nl Rabobank Handelsregtster Eindhoven 171 t BTW nr. NL Pagína...-..: 3 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 17

11 . O j~.tlss~1'1 f1"lts~~'1 Official Supplíer ~lympic Games Beijing 2008 Helmond, onze ref: 5262RJ ZAAL uw ref: Art. Nr. Aant. Artikelomschrijving Príjs l Stuk Totaal gediplomeerd door de F.LG. Deze springplank geniet een meer dan uitstekende reputatie en wordt gebruikt op de meeste nationale wedstrijden. Afmeting : 120x60x21 cm Evenwichtsbalk W.K. Lausanne 1.465, ,00 Olympische uitvoering. De jf-evenwichtsbalk, voldoet geheel aan de F.l-G. - voorschriften. De balk is voorzien van een over het gehele oppervlak gelijk büjvend elastisch loopvlak, waarna het geheel met hygroscopische bekledíng is afgewerkt. Hierdoor wordt een optlmale stand- en evenwichtszekerheid verkregen. Haogte cm. F.LG. getest en gediplomeerd. De balk wardt geleverd incl. 2 wedstrijdstatieven met een verend systeem om blessures te voorkomen. ~ I Evenwichtsbalk met gasveerstatieven 1.610, ,00 Snel en gemakkelijk 1n hoogte verstelbaar, waardoor zeer gebruikersvríendelijk. Bekleed met een elastische vulling en hygroskopisch materiaal zoals bij de wedstrijdbalk. Het gewicht van de balk wordt bij verstelling gecompenseerd d.m.v. een gasveer. Voldoet geheel aan de F.LG. afmetingen en is daarom ook inzetbaar bij wedstrijden. In hoogte (per 10 cm.) verstelbaar van 50 tot 140 cm. Tijdens het verstellen in hoogte blijven de statieven op hun plaats, zodat de matten kunnen blijven liggen. Transportwagentjes zijn los verkrijgbaar Evenwichtsbalk alu T-voeten 5 m. 695,00 695,00 De balk heeft dezelfde constructie en verend oppervlak als de wedstrijdbalk. De totale hoogte is 30 cm. De ruimte onder de balk is voldoende voor een mat van 12 cm. t t 5 2 Sprïngpiank Budapest 440,00 880,00 Olympische uitvoering. Wedstrijd springplank met 3-voudig veersysteem, voor een extra dynamiek. Glasfiber versterkt. Het bovenblad heeft een schokdempende met naaidvilt beklede vulling. Niet strepende vloerbeschermers zijn standaard. Getest en gediplomeerd door de F.LG. Deze springplank geniet een meer dan uitstekende reputatie en wordt gebruikt op de meeste nationale wedstrijden. Afmeting : 120x60x21 cm. lanssen - Fritsen Nederland B.V, - Postbus t t 0, 5700 AC Helmond - Berkvefd t AE Heimond E.mail ; - tel : ß - Fax ; ti8 - Web : itabo6ank Handelsregister Efndhoven i 71 (0460-8T1.V nr. NL$ B01 Pagina...: 4 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 17

12 janssen ~ fritsen Official Supplïer Olympic Games Beïjing 2008 Helmond, onze ref: 5262RJ ~1AL uw ref: Art. Nr. Aant. Artlkelomschrijving Prijs I Stuk Totaal 1 Rekstok methodisch i.290, , f 00 1 Damesbrug O.S. Mexico 2.435, ,00 Olympische uitvoering, F.LG. gediplomeerd. Vervaardigd vlg. *octrooinummer *, voldoet aan alle eisen die het damesturnen aan deze brug stelt. De brug bestaat uit 2 stalen _ staanders, eik 166 en 246 cm. hoog, die scharnierend geplaatst zijn in een voetplaat met wielen en zijn verbonden door afleesbare breedteverstellers *octrooinummer *, die verstelbaar zijn van 1 10 tot 180 cm. (met markering op 160 cm.) De voorgeschreven stabiliteit en vering volgens F.I.G.- voorschriften worden verkregen door de dubbele verspanning *octrooi? *, met o.a. 2 spanschuiven. Uitgevoerd met ronde giasfiber liggers die met hout omkleed zijn. Verstelling hoge staander cm. ~ Lage staander van ( cm. `~41 l Springplank Budapest 440, Olympische uitvoering. Wedstrijd springpiank met 3-voudig veersysteem, voor een extra dynamiek. Glasfiber versterkt. Het bovenblad heeft een schokdempende met naaldvilt beklede vulling. Niet strepende vloerbeschermers zijn standaard. Getest en gedipfomeerd door de F.LG. Deze springplank geniet een meer dan uitstekende reputatie en wordt gebruikt op de meeste nationale wedstrijden. Afmeting : 120x60~Q ( cm Bevestigingspiaat met haak 57,00 228, t Turnpaddestoel 60 cm. z.beugel 350,00 350,00 Paddestoel op houten voet, zonder beugel. De romp van 60 cm. diameter is bekleed met een gripvast hygroscopisch PUR-schuim. Haogte ca. 45 cm. t I Voltigeromp op voeten, 35 cm. 810,00 810,00 Deze met eerste kwaliteit leder beklede romp is identiek aan die van het wedstrijd voltigepaard. Voorzien van verstelbare en afneembare beugels. De brede houten voeten garanderen een uitstekende stabiliteit. Hoogte ca. 35 cm Zweeds wandrek 19 sporten 2-vaks 699,00 699,00 ~ In gelamineerd essenhout. De drie grenen stijlen staan h.o.h. 90 cm. uit elkaar en hebben een hoogte van 298 cm. De tofale breedte is 180 cm. De afstand Janssen - Fritsen Nederiand B.V. - Postbus t 10, 5700 AG Helmond - Berkveld I AE Helmond E-maíi : - tel : OA fao : t Web : Rabobank Handelsregister Eindhoven TW nr. NL B01 t rgína -.,...: 5 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 17

13 < a janssen ~ fritsen Officia) Supplier Olympic Games Beijing 2008 Helmond, onze ref: 5262RJ ZAAL uw ref: Art. Nr. Aant Artikelomschrijving Prijs I Stuk tussen de sporten bedraagt 14 cm. Tussen de 17e en 18e sport is de afstand 40 cm. De 16e en de 18e sport liggen dieper t.o.v. de overige sporten. 17G0780 ~ G i Herenbrug I'allas wedstrijd voor aan kuil 3.280,00 Olympische uitvoering. F.LG. getest en gediplomeerd. In hoogte verstelbaar per 5 cm. van cm. Voorzien van speciale gepatenteerde driepuntsklemkoppen om eventueel (oskomen van de staanders te vermijden. Traploze breedteverstelling van 40 tot GO cm, Deze wedstrijdbrug is voorzien van gepatenteerde houten liggers, die versterkt zijn met een fiberglas insert voor een grotere sterkte en fiexibiliteit. Losse inlegmat is apart verkrijgbaar. Speciaal aangepast voor het gebruik naast de valkuil. 1 Damesbrug training, kabelverspanning 1.975,00 Snelle en gemakkelijke verstelmogelijkheden, daardoor zeer geschikt voor trainingsdoeleinden. Verankering d.m.v. een verspanning met staalkabels. Deze brug heeft geen dwarsverbinding tussen de consoles. Voldoet aan de F.LG. afmetingen en is daarom ook voor wedstrijden inzetbaar. Hoogteverste)ling : Hoge ligger van 205 tot 250 cm. per 5 cm. Lage ligger van 13S tot 180 cm. per 5 cm. Breedteverstelling van G5 tot I G5 cm, per 5 cm. Voorzien van transportwielen. 1 Relcstok wedstrijd hallas Athene 985,00 Verbeterde topwedstrijd rekstok zoals gebruikt in Athene FIG-gecertificeerd. Voorzien van een dubbele verspanning. De ultrasoon gecontroleerde rekstok is vervaardigd uit zeer trekvast roestvrijstaal en biedt hierdoor een maximum aan veiligheid en de mogelijkheid tot topprestaties. Hoogteversteiling 255 tot 29S cm. 8 Bevestigingsplaat met haak 57,00 2 Hulpbordes verstetbaar met gasveer 710,00 In hoogte verstelbaar trainerplatform. Voor permanente bevestiging aan de vloer. Veilig opklapbaar d.m.v- een gasveer. Totaal 3.280, ,00 985,00 45G,00 t.420,00 925, ,00 2 Longe 2-punts op rail 3 mtr. Jarusen - fritsen Nederland B.V. - Postbus t 10, 5700 AC Helmond - Berkveld I AE Helmond - tel : fax : N~'eb : Ratwbank Handelsregister Eindhoven BTW nr. NL807d07008B01 Pagina...: 6 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 17

14 K ~, Official Supplier Ofympic Games l~.îî~'s~î~ "' ~1~.SI~ÎÎ Beijing 2008 Helmond, onze ref: 5262RJ IAAL_ uw ref: Art. Nr. Aant. Artïkelomscdrijving Prijs l Stuk Tofaal Klimtouwrali, per 3 meter 213,00 852, Spunolest 12 mm, blauw/wit p.m. 4,55 591, Bevestigingsbeugel kümtouwraü 19,00 532, Voormontagekikkergrootmodel 19,75 553, Ringstel Olyrnpisch aan plafond 985,00 985,00 - Voor permanente ophanging aan het plafond. Uitgevoerd ais het wedstrijdtoestel model Barcelona. Voorzien van het gepatenteerde schokdempend systeem, waardoor de piekkrachten aanzienlijk worden verminde rd. Hierdoor kunnen oefeningen vaker worden uitgevoerd en wordt het risico op blessures geminimaliseerd. ttinghoogte in overleg. Exclusief tussenconstructies. Werkbalk van bouwwege te leveren en aan te brengen Tussenconstructie per ringstel 52,00 52,00 ~ Maximale lengte 30 cm Hulpbordes voor ringen met gasveer 925,00 925,00 Trainerplatform voor ringen. Veilig opldapbaar d.m.v. een gasveer Kuiltrampoline Grand Master (4/6 mm.) 4.575, ,00 Afmeting springdoek 426x213 cm. Elastic model springdoek, gevlothten met 4 mm. en 6 mm. brede banden. Voorzien van complete afscherming van de Icuüranden. i Overgang trampolinekussen - kuil 480,00 480, Pegases voot bij kuiltrampoline , I Rekstoksteunen voor bij kuiltrampoline 440,00 440, Reicstok voor Glub ,00 307, Vierpuntslonge met koord 1.010, ,00 Uitgevoerd met katrollen, wegtrektouw en kikker. 1999G01 4 Tussenconstructie per ophangpunt Z6,50 106,00 Maximale lengte 30 cm Spunolest 12 mm. blauw/wit p.m. 4,55 364,00 ~ 9600 t Voormontage plafondtoestellen ,00 Eventueel benodigde tussenconstructies langer dan 15 cm. worden extra berekend. Janssen - rritsen Nederland B.V. - Postbus t AC Helmond - Berkveld 1, 5709 AE Helmond E-mall : - tel : fax : $ - Web : Rabobank Handelsreglster Elndhoven 17 t BTW nr. NLS Paglna...: 7 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 17

15 0 Official Supplier Olympic Games janssen ~ fritsen B e i j i n g Helmond onze ref: 5262RJ TAAL uw ref: Art. Nc Aant Artikelomschrijving Prijs 7 Stuk, Totaal Max. lengte tussenconstructie 30 cm. Werkbalken van bouwwege te leveren en aan te brengen. 1 Mattenset compleet met viltstroken , ,00 jf topwedstrijd landingsmat. Speciaal ontworpen voor een maximum aan demping, veiligheid en stabiliteit. Door het gebruïk van diverse types schuim en - stabiliseringen aan de zijkant, is men verzekerd van gelijke dempingskarakteristieken over het gehele oppervlak. De hoes wordt gemaakt van versterkte PVC met een antislip onderzijde en naaldvilt aan de bovenzijde. F.LG. getest en gediplomeerd Landingskuil Economic , ,00 De afdekking van de kuil is samengesteld uit een combinatie van zorgvuldig op elkaar afgestemde materialen. Aan de duurzame ~' `~~a, ` elastische kabels wordt een stablliseringsnet aangehtacht, waarop v.wv Q speciale dempende lagen schuim worden gepiaatst..--. e-.. c~ Het geheel wordt afgedekt met een huidvriendelijk elastisch doek, vastgezet met speciale profielen. De veílígheidsrand is in het systeem geíntegreerd, waardoor een vlak geheel ontstaat. Dit type lcuil is geschikt voor geoefende turners. Inbouwdiepte: 120 cm. Optie t Landingskuil Open Systeem (sprong) 8.965,00 0,00 Een uitgekiende opbouw en een zorgvuldige keuze van de schuimsoorten en toegepaste materialen garanderen de groofste veiligheïd. Het pakket bestaat uit 3 lagen kruiselings aangebrachte schuímbalken van ZOx20 cm. die worden afgedekt met een gesloten schuimlaag. De delen worden aan elkaar verlijmd tot één pakket voor een optimale stabiliteit. Het geheel rust op een houten raamwerk voor een zo gunstig mogelijke ventilatie. Hierboven wordt een elastisch opgehangen stabiliseringsnet aangebracht, waarop losse schuimblokken van 20x20x40 cm. worden gestort. Een veilige omranding van 10 cm. dik in de kuil en op de randen 20 cm. dik maken het geheel compleet. lnbouwdiepte 160 cm. _.._._ Projectbegeleidingskosten 1.050,00 t.050,00 lanssen - rrit5en Nederland B.V, - Postbus 1 10, 5700 AC Helmond - Berkveld I AE Helmond E-mall : - tel ; fa~ : 0492 S I t9b8 - Web : wvw.lanssen-fritsen.nl Rabobank t Handelsreglster Eindhoven BTW nr. NL B01 f'agina...: 8 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 17

16 < ó» Officia) Supplier Olympic Games ja.nssen ~ li`~~.s~n Beijin 2008 g Helmond $ onze ref: 5262ItJ Z~WL uw ref: Art. Nr. Aant. ArtíkeVOmschrijving Pnjs I Stuk Totaal Inclusief aanleveren van planindelingen en maatschetsen t.b.v. de bouw. Uiteraard behoort ook een goede en adviserende bouwbegeleiding bíj deze werkzaamheden. Genoemd vrachtbedrag is inclusief verpakkings- en verzekeringskosten. Prijsbasis april 2008 (excl. b.t.w.) Totaal goederen EUR ,25 Vracht 645,00 Montage _QO Eindtotaal EUR Behandeld door : R. jansen janssen-fritsen Nederland b.v. Afd. projecten. Janssen - Fritsen Nederixnd B.V. - Postbus I t0, 5700 AC Helmond - Berkveld I, 5709 AE Helmond E-maü : verkoop(~gjanssen-frttsen.nl - tel : tau : t968 - Web : v,~ww.janssen-fritsen.nl Rabol>ank t Handelsreglster Eindhoven G0 - BTW nr. NL Paglna :9 van 9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 17

17 ~a~oo ri~m 0 0 g Sch~ïdïngs~rand 1I~~R~~PIG ~~IT1NEPP Tekst 1 TekSt 2 TekSt 3 AU.E hi~ten IN MILIJME~ERS Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 17

Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden

Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden Turnhal locatie: begane grond ruimte nummer: 0.06 Afm. lxbxh: 30 x 22 x 6 m Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden aantal omschrijving uitvraag onderdelen

Nadere informatie

Art. Nr. Aant. Omschrijving Prijs/stuk Bedrag

Art. Nr. Aant. Omschrijving Prijs/stuk Bedrag Offerte Stadsbestuur Gent - Stadhuis Botermarkt 1 9000 GENT Afleveradres BS De Piramide Slinkse Molenstraat 9000 GENT Btw nr. BE0207451227 Tel. 09/266 77 27 Fax - Temse, 20-3-2015 onze ref: C500246-Q515507

Nadere informatie

Onderwerp krediet inrichting nieuwe gymnastieklokaal bij de nieuw te bouwen basisschool te Nieuw-Roden

Onderwerp krediet inrichting nieuwe gymnastieklokaal bij de nieuw te bouwen basisschool te Nieuw-Roden Aan de gemeenteraad G E M E E N T E Roden, 21 september 2011 t NOORDENVELD Agendapunt: 5.1/21092011 Documentnr.: RV11.0358 RaaddcUi Ja \ Onderwerp krediet inrichting nieuwe gymnastieklokaal bij de nieuw

Nadere informatie

BEPALINGEN PER TOESTEL NTS 2013 TURNEN DAMES

BEPALINGEN PER TOESTEL NTS 2013 TURNEN DAMES BEPALINGEN PER TOESTEL NTS 2013 TURNEN DAMES oktober 2014 Inhoudsopgave 1 TOESTELSPRINGEN 1 1.1 Belangrijke maten en eisen 1 1.2 Algemene bepalingen 4 2 BRUG ONGELIJK 5 2.1 Belangrijke maten en eisen 5

Nadere informatie

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan

Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Wensen voor een uitbreiding aan de gymzaal Oud Adegeesterlaan Opgesteld door gymnastiekvereniging Avanti, in overleg met Slank en Kwiek 23 juni 2008 1, Inleiding Gymnastiekvereniging Avanti heeft al jaren

Nadere informatie

Steeds vaker worden dierenasiels, honden- en kattenpensions uitgerust met onze Nooyen kennels. Vraag vrijblijvend naar ons advies.

Steeds vaker worden dierenasiels, honden- en kattenpensions uitgerust met onze Nooyen kennels. Vraag vrijblijvend naar ons advies. Kwaliteitskennels Hoogwaardige kwaliteit Jarenlange ervaring op het vlak van kennelinrichting Ruim assortiment standaarduitvoeringen Diverse afmetingen leverbaar uit voorraad Ook snelle levering van maatwerk

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

Wouter Dewulf. Uw specialist in honden- en kattenbenodigdheden Levering en montage binnen en buiten de Benelux

Wouter Dewulf. Uw specialist in honden- en kattenbenodigdheden Levering en montage binnen en buiten de Benelux Wouter Dewulf Uw specialist in honden- en kattenbenodigdheden Levering en montage binnen en buiten de Benelux Hoogwaardige kwaliteit Ruim assortiment standaarduitvoeringen Diverse afingen leverbaar Snelle

Nadere informatie

NAZICHT AANBESTEDING LIJST TURNMATERIAAL TURNHAL. vast/lost materiaal

NAZICHT AANBESTEDING LIJST TURNMATERIAAL TURNHAL. vast/lost materiaal Bij de installatie van gymnastiek in de gymnastiekzaal in 1 KUILEN 1.1. VALKUILEN 1 1.1.1. Valkuil 1: Volle gesloten kuil, diepte ± 120 cm st 1 Vast 2 1.1.2. Valkuil 2: open blokkenkuil, diepte ±120 cm

Nadere informatie

ATLETIEK. Loopnummers

ATLETIEK. Loopnummers W &H Sports heeft de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. Ons leveringsprogramma voor

Nadere informatie

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar PALLETSTELLINGEN Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar Van simpel rek Tot compex magazijn hoog en stevig en in alle veiligheid PALLETSTELLINGEN Palletstellingen zijn erg eenvoudig

Nadere informatie

OPBERGEN OP - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Iedere kast of ladeblok kan worden voorzien van een bijpassende top. Onze standaard kleuren zijn: - 6 - Licht eiken Ahorn Beuken Kersen Peren Kersen Lichtgrijs Wengé

Nadere informatie

volleybal T +31 (0)252 683 300 whsports.nl info@whsports.nl

volleybal T +31 (0)252 683 300 whsports.nl info@whsports.nl W ij hebben volleybalpalen in diverse uitvoeringen in ons leveringsprogramma. Naast volleybalpalen voor wedstrijden leveren wij ook multifunctionele palen (ook te gebruiken voor tennis, voetvolleybal en

Nadere informatie

Besteksomschrijvingen BEACHSPORTEN

Besteksomschrijvingen BEACHSPORTEN Besteksomschrijvingen BEACHSPORTEN Algemeen over bestekservice W&H Sports: W&H Sports B.V. is leverancier van duurzame en kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen voor sportaccommodaties.

Nadere informatie

Opmerkingen vorig onderhoud Inspectie - en onderhoudsbeurt uitgevoerd.

Opmerkingen vorig onderhoud Inspectie - en onderhoudsbeurt uitgevoerd. Onderhoudsrapport Opdrachtgever: HeTon Sport Meerssen b.v. Postbus 75 6460AB KERKRADE De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij: Gymzaal Meerssen-West Pastoor de Reimstraat 6231HK MEERSSEN Accommodatienummer:

Nadere informatie

kasten Kasten S+B Postbus 256, 2900 AG Capelle a/d IJssel T: +31 (0)10-258 25 80 F: +31 (0)10-258 25 55 I: www.splusb.nl E: info@splusb.

kasten Kasten S+B Postbus 256, 2900 AG Capelle a/d IJssel T: +31 (0)10-258 25 80 F: +31 (0)10-258 25 55 I: www.splusb.nl E: info@splusb. Kasten kasten Met ons representatieve en modulaire kastenprogramma kunt u elke opbergbehoefte realiseren. Benut met dit kastensysteem de schaarse laboratoriumruimte economisch. De standaard hoogte is mm.

Nadere informatie

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen FHN Reglementen Behendigheid Toestellen Behendigheid Toestellen versie 2009 INHOUDSOPGAVE Blz. DE TOESTELLEN 3 FIGUUR 1: Hoogtesprongen 8 FIGUUR 2: De Muur 9 FIGUUR 3: De Borstelsprong 10 FIGUUR 4: De

Nadere informatie

BEPALINGEN PER TOESTEL NTS TURNSTERS

BEPALINGEN PER TOESTEL NTS TURNSTERS BEPALINGEN PER TOESTEL NTS TURNSTERS Juli 2009 Inhoudsopgave 1 TOESTELSPRINGEN 1 1.1 Belangrijke maten en eisen 1 1.2 Algemene bepalingen 3 1.3 Gebruik van matten 3 1.4 Gebruik landingsmat of dempingsmat

Nadere informatie

3-kanaals systeem beschermt kabels en leidingen met een uitwendige diameter tot 57,2 mm

3-kanaals systeem beschermt kabels en leidingen met een uitwendige diameter tot 57,2 mm kabelgoten en slangenbruggen KABELGOTEN HD 2, 3, 4, 5-kanaals sytemen Geschikt voor vrachtauto s en vorkheftrucks in industriële situaties. Kabelgoten HD hebben een scharnierend deksel, dat het plaatsen

Nadere informatie

M E E R M A G A Z I J N...

M E E R M A G A Z I J N... M E E R M A G A Z I J N... een magazijn is meer dan een aantal stellingen O V E R O N S... Een vakkundig bedrijf met een flexibele instelling, adviserend en doelgericht. Dat zijn wij. Onze grote voorraad

Nadere informatie

Hfst 5 Schuif-Rol-Draaidelen. Fax. Frad

Hfst 5 Schuif-Rol-Draaidelen. Fax. Frad Geleiderail B6 Mx Mz Fax My Frad Geleiderail bestaande uit een geanodiseerd aluminium extrusieprofiel voorzien van 2 geharde geleideassen van 10mm welke dmv bevestigingsschroeven worden vastgeklemd in

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Uitgebreid productassortiment met systemen voor magazijnen en bedrijven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk E Draagarmstellingen voor de opslag van lang materiaal Voor de opslag

Nadere informatie

Schokabsorberende wandbekleding

Schokabsorberende wandbekleding SCHOKABSORBERENDE EN AKOESSTISCHE 0. SCHOKABSORBERENDE EN AKOESTISCHE Totaal dikte: circa 19 mm Fabrikaat: Interline. Classic Samenstelling: Dilours tapijtafwerking (dik 4 mm) fabrieksmatig verlijmd op

Nadere informatie

Eenvoudig monteren met bevestigingsprofiel

Eenvoudig monteren met bevestigingsprofiel RolgoRDijNEN Rolgordijn Small RS Het SMALL rolgordijn van M + N Projecten is ontworpen voor rolgordijnen met een kleine roldiameter en biedt een esthetische oplossing voor kleinere ramen. De afmetingen

Nadere informatie

Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 8 Pag 10. Pag 12 Pag 12 Pag 12 Pag 13 Pag 13 Pag 14. Pag 14 Pag 14 Pag 14 Pag 15 Pag 15 Pag 15

Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 8 Pag 10. Pag 12 Pag 12 Pag 12 Pag 13 Pag 13 Pag 14. Pag 14 Pag 14 Pag 14 Pag 15 Pag 15 Pag 15 1 Alle technische gegevens en afbeeldingen zijn verzameld op het moment dat deze brochure samengesteld is. Omdat onze producten voortdurend verbeterd worden, kunnen deze gegevens na verloop van tijd kleine

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING YOUBOARD-TOUCH

INSTALLATIE HANDLEIDING YOUBOARD-TOUCH INSTALLATIE HANDLEIDING VERSIE A 2010 INSTALLATIE HANDLEIDING YOUBOARD-TOUCH INHOUD: A] ALGEMENE INFORMATIE pag 2 B] AFMETINGEN YOUBOARD-TOUCH pag 3 C] ONDERDELEN YOUBOARD-TOUCH pag 4 D] CONTRAGEWICHT

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 Balletvloersysteem Liberty Balletvloersysteem Systeembeschrijving Het Liberty balletvloersysteem is leverbaar met diverse professionele PVC toplagen of massief

Nadere informatie

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX Montagesysteem E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s Productbeschrijving Het montagepracticum elektrische installaties bestaat uit montageframes,, waarin montageborden kunnen worden geplaatst.

Nadere informatie

FIETSENREK ACCESSOIRES

FIETSENREK ACCESSOIRES FIAMMA BIKE COVER S Fietshoes gemaakt van verstevigd polyester en vinyl. Licht en waterafstotend. Nu standaard voorzien van handige houder voor het plaatsen van een gevarenbord (optie, zie pagina 111.

Nadere informatie

Product overzicht Jaro 1* en 2**

Product overzicht Jaro 1* en 2** Product overzicht Jaro 1* en 2** Algemene informatie De standaardlengte van de aluminium profielen is 2,5 meter. De profielen zijn volledig gemaakt van geextrudeerd en geanodiseerd aluminium. Dit zorgt

Nadere informatie

Gym Time. Gymnastiek. Enkelvoudige stang Gym Time. Frames Gym Time. Set Gym Time. Set Gym Time KS 1. Ladder Gym Time

Gym Time. Gymnastiek. Enkelvoudige stang Gym Time. Frames Gym Time. Set Gym Time. Set Gym Time KS 1. Ladder Gym Time Gym Time Gymnastiek De Gym Time modules zijn ontworpen voor het kleuter en lagere onderwijs, ze bieden een veelvoud van combinaties aan die het de kinderen toelaat om in alle veiligheid met turnen in aanraking

Nadere informatie

Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01

Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01 Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01 ARTIKEL 253 (pagina 26) is tekening 253-29 weggevallen, hieronder de tekening:

Nadere informatie

Checklist toestellen Commissie Agility, Raad van Beheer 1

Checklist toestellen Commissie Agility, Raad van Beheer 1 Hoogtesprong Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de vleugel is 40 tot 60 cm. Het mag niet mogelijk

Nadere informatie

Pagina 1 van 4 KNK CYNOPHILIA

Pagina 1 van 4 KNK CYNOPHILIA sprong Muur Breedtesprong Slalom Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de vleugel is 40 tot 60 cm.

Nadere informatie

TV Wandsteunen TV Vloersteunen

TV Wandsteunen TV Vloersteunen TV Wandsteunen TV Vloersteunen Erard is een Franse ontwerper en fabrikant van verschillende types tv wand- en vloersteunen. Erard, opgericht in 1961, staat voor hoge kwaliteit en innovatieve producten

Nadere informatie

van ruimte stelling voor middelzware en volumineuze lasten

van ruimte stelling voor middelzware en volumineuze lasten nr 1. fabrikant van ruimte stelling voor middelzware en volumineuze lasten De halfzware stelling PRORACK is uitstekend geschikt voor de opslag van banden, dit zowel in de verkoopsruimte als in het magazijn.

Nadere informatie

OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015. 06-31 04 62 82 info@schommels.net www.schommels.net

OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015. 06-31 04 62 82 info@schommels.net www.schommels.net OVERZICHT 2015 PRIJSLIJST LEVERINGSPRGRAMMA 2015 2 COMPACT 3 SUPER COMPACT 4 PERGOLA 5 SOLIDE 14x14 6 ACCESSOIRES 7 TRANSPORT 8 INSTALLATIE 8 BESTELLEN 8 PORTFOLIO 9 3 COMPACT SCHOMMEL 1p 2.0 m 160,00

Nadere informatie

Checklist toestellen 2016 Commissie Agility, Raad van Beheer 1

Checklist toestellen 2016 Commissie Agility, Raad van Beheer 1 Hoogtesprong Hoogte L: 55-60 cm, M: 35-40 cm, S: 25-30 cm Vleugels De staander moet tenminste 100cm hoog zijn. Het begin van de vleugel begint op tenminste 75 cm hoogte op de staander. De breedte van de

Nadere informatie

ZWENKARMSTELLING. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL. Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl

ZWENKARMSTELLING. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL. Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl ZWENKARMSTELLING VERSIE : 2.10 December 2013 UW LEVERANCIER : MEGA Magazijninrichting B.V. Postbus 165 7670 AD VRIEZENVEEN NL Tel : +31 (0)6-11169321 E-mail : info@megamagazijninrichting.nl MEGA Magazijninrichting

Nadere informatie

Systeemvloer Als basis gaan we uit van een te bouwen etagevloer in een bedrijfshal, een kantoor- of showroomgebouw behoort ook tot de mogelijkheden.

Systeemvloer Als basis gaan we uit van een te bouwen etagevloer in een bedrijfshal, een kantoor- of showroomgebouw behoort ook tot de mogelijkheden. VOOR RUIMTE EN LICHT Geachte belangstellende, Wij hebben voor u geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te geven van onze producten en activiteiten, uiteraard is een persoonlijke ontmoeting mogelijk

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Het schoolbordenprogramma. Ergonomie - Topdesign

Het schoolbordenprogramma. Ergonomie - Topdesign Het schoolbordenprogramma Ergonomie - Topdesign Serie 171 Meervlaksborden met of zonder verenmechaniek 5 Schrijfvlakken voor vaste wandmontage of bevestiging op een verborgen schuifmechaniek. Serie 172

Nadere informatie

Opmerkingen vorig onderhoud Inspectie - en onderhoudsbeurt uitgevoerd.

Opmerkingen vorig onderhoud Inspectie - en onderhoudsbeurt uitgevoerd. Onderhoudsrapport Opdrachtgever: HeTon Sport Meerssen b.v. Postbus 75 6460AB KERKRADE De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij: Gymnastieklokaal Kerksteeg Kerksteeg 11 6231LV MEERSSEN Accommodatienummer: 1991

Nadere informatie

Rolhekken, rolluiken en schaarhekken

Rolhekken, rolluiken en schaarhekken Rolhekken, rolluiken en schaarhekken Rolluiken, rolhekken en schaarhekken kunnen een goed middel zijn om gevels te beschermen tegen vandalisme en inbraak. Door de vele verschillende soorten die er zijn

Nadere informatie

Aluminium grafbekisting

Aluminium grafbekisting Aluminium grafbekisting Getrapt bekistingsysteem Bekistingsystemen voorkomen dat de groeve tijdens het graven, de uitvaart (!) of het terugstorten van de grond kan instorten. Dit biedt de graf del vers

Nadere informatie

ATLETIEK. Polsstokhoogspringen

ATLETIEK. Polsstokhoogspringen W &H Sports heeft de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. Ons leveringsprogramma voor

Nadere informatie

Handleiding. voor de materialen in de gymnastieklokalen voor het basisen speciaal onderwijs in Lelystad

Handleiding. voor de materialen in de gymnastieklokalen voor het basisen speciaal onderwijs in Lelystad Handleiding voor de materialen in de gymnastieklokalen voor het basisen speciaal onderwijs in Lelystad Tekst: Sjaak Buczynski Foto s: Micha de Kromme Henry Hennink Hanneke Postema Willem Bliekendaal Simone

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN 24.52.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT Bevestiging... 1. HOUTEN WANDELEMENT

Nadere informatie

Grote schappen, hoog draagvermogen

Grote schappen, hoog draagvermogen GROOTVAKSTELLINGEN PRORACK+ Grote schappen, hoog draagvermogen Erg geschikt voor hangende kleding Maar ook voor de opslag van banden voor middelzware en volumineuze lasten GROOTVAK- STELLINGEN HEIGHT TO

Nadere informatie

îòððð ìòððð ³³ô º µ»²¼» ³»² ± ²ª ¹ ìëð ïòîíë ³³

îòððð ìòððð ³³ô º µ»²¼» ³»² ± ²ª ¹ ìëð ïòîíë ³³ ÍÑÒ ÝÑ ïïð Ó±¾»» ²»» ²¼ Ì» Õ µ» ñ ±» ²¹ ͱ² ½± ïïð Û» ½» ±» ²¹»² ³» ±¹»» ¹» «¼ ±» ¼»²ô ¹» ½ µ ª±±» ¼±»» ²¼»² Ð ²»» º³» ²¹»²æ Ü µ» ر±¹» Þ»»¼» Ü»«²»» Ú ³» ± ¾±«Ð ²»» ² ½ Þ» ²¹ ߺ» µ ²¹ Ù» «¼ ±» Î ó ¼» ø

Nadere informatie

Sporthal Duffel. Aandachtspunten bij de bouw i.f.v. mogelijk gebruik door OGK Meer specifiek : verankeringspunten

Sporthal Duffel. Aandachtspunten bij de bouw i.f.v. mogelijk gebruik door OGK Meer specifiek : verankeringspunten Sporthal Duffel Aandachtspunten bij de bouw i.f.v. mogelijk gebruik door OGK Meer specifiek : verankeringspunten 1 Verankeringspunten -Betonconstructie -Het plaatsen van de verankeringen -Afmetingen tussen

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 PopulairBalletVloeren balletvloersysteem sportvloeren.nl systeembeschrijving technische gegevens 1 3 2 Toplaag keuze: - Harlequin Ballet professional (cascade

Nadere informatie

het aluminium profiel, de revolutie in hangbaansystemen

het aluminium profiel, de revolutie in hangbaansystemen het aluminium profiel, de revolutie in hangbaansystemen De voordelen van het aluminiumprofiel! ERGONOMISCH Met de lichte rails kan de gebruiker zelfs zware en volumineuze lasten eenvoudig en zonder veel

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Cleanpanel. Hoogwaardige wand- en plafondpanelen voor de carwash-industrie

Cleanpanel. Hoogwaardige wand- en plafondpanelen voor de carwash-industrie Cleanpanel Hoogwaardige wand- en plafondpanelen voor de carwash-industrie Hoogwaardige kunststof panelen Bouwimpex heeft meer dan 25 jaar ervaring met de productie van hoogwaardige kunststof producten

Nadere informatie

HERFST- WINTER- AKTIE

HERFST- WINTER- AKTIE META CLIP S3 Legbordstelling Voordelige kwalitatief hoogwaardige legbordstelling Legborden verstelbaar per stap van 25 Snelle eenvoudige boutloze montage META CLIP S3 Legbordstelling Uitvoering verzinkt,

Nadere informatie

Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Steekwagens staal Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu REF 105TA4564 Handbescherming Handbescherming Met glijbeugels! Volle banden in optie! Stevige steekwagens

Nadere informatie

Keyman SLIDING SYSTEMS. IJzerwaren v1.1 / 05-2010 Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd 41

Keyman SLIDING SYSTEMS. IJzerwaren v1.1 / 05-2010 Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd 41 Keyman SLIDING SYSTEMS IJzerwaren v1.1 / 05-2010 Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd 41 Keyman 06-50 5 69 Bestelnummer EAN nummer Cons.prijs per VE OD Keuzetabel

Nadere informatie

Denken in duurzame systemen en effectieve oplossingen

Denken in duurzame systemen en effectieve oplossingen Denken in duurzame systemen en effectieve oplossingen Unidek SolarTherm is het eerste sandwich dakelement met een geïntegreerd, prefab gemonteerde zonnecollector. Het resultaat van een unieke samenwerking

Nadere informatie

SPECIALIST IN GROOTKEUKEN-LOGISTIEK STELLING NORM 20 - ALUMINIUM

SPECIALIST IN GROOTKEUKEN-LOGISTIEK STELLING NORM 20 - ALUMINIUM SPCIALIST I GROOTKUK-LOGISTIK STLLIG ORM 20 - ALUMIIUM orm 20 van HUPFR......de stelling van geëloxeerd aluminium - topkwaliteit! Voor de opstelling in de vrije ruimte kunnen langsverbinders worden gebruikt;

Nadere informatie

Verkeersveiligheid. Pion vouwbaar. Pion PVC. Oranje pion met reflectie. Pion van zacht PVC. Afmetingen uitgevouwen: 25 x 25 x 45 cm

Verkeersveiligheid. Pion vouwbaar. Pion PVC. Oranje pion met reflectie. Pion van zacht PVC. Afmetingen uitgevouwen: 25 x 25 x 45 cm Pion vouwbaar Oranje pion met reflectie. Afmetingen uitgevouwen: 25 x 25 x 45 cm Pion PVC Pion van zacht PVC. Voorzien van reflectie. Afmetingen compact: 25 x 25 x 5 cm Leverbaar in hoogte 32 en 50 cm.

Nadere informatie

Bekleding. Railsysteem. 45 0 val railsysteem uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaat van. Bediening. Gewicht. Circa 75 kg/m 2.

Bekleding. Railsysteem. 45 0 val railsysteem uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaat van. Bediening. Gewicht. Circa 75 kg/m 2. ... Datasheet Horizontaal schuivende deuren AL-D/H44 Afmetingen Zeer veel afmetingen (gecertificeerd) mogelijk. Standaard gelden de afmetingen als onderstaand: AL-D/H44: B = max. 8.000 mm H = max. 12.000

Nadere informatie

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor directe afleverstations Revisie F Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten

Nadere informatie

ALMALONG. Draagarmstellingen. Opslag van lange lasten. Draagvermogen op uw maat. Eenvoudig uit te breiden MAGAZIJNINRICHTING

ALMALONG. Draagarmstellingen. Opslag van lange lasten. Draagvermogen op uw maat. Eenvoudig uit te breiden MAGAZIJNINRICHTING ALMALONG Draagarmstellingen Opslag van lange lasten Draagvermogen op uw maat Eenvoudig uit te breiden Zware toepassingen - type UC Opslag op uw maat... Draagarmstellingen worden gebruikt voor het opslaan

Nadere informatie

Opslag. UBeFlex opslagsysteem... 3 Wanden voor modulaire kasten... 9

Opslag. UBeFlex opslagsysteem... 3 Wanden voor modulaire kasten... 9 5 Opslag UBeFlex opslagsysteem... 3 Wanden voor modulaire kasten... 9 UBeFlex opslagsysteem Het modulair opslagsysteem UBeFlex werd ontwikkeld met het oog op een zeer snelle montage, functionaliteit,

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Een schoolvoorbeeld van efficiënt ruimtegebruik

Een schoolvoorbeeld van efficiënt ruimtegebruik m e u b i l a i r Een schoolvoorbeeld van efficiënt ruimtegebruik MEUBELEN effectief gebruik vanruimte Sico meubelen zijn gebouwd op basis van enkele belangrijke eisen: eenvoudig inzetbaar met een maximum

Nadere informatie

Montage voorschriften STB-DW

Montage voorschriften STB-DW Montage voorschriften STB-DW Het STB-DW is TNO gekeurd volgens NEN 6062 en mag worden toegepast voor gas-, olie- en houtgestookte toestellen. Het STB-DW is een hoogwaardig product, vervaardigd uit een

Nadere informatie

LAYHER TOPIC LADDERS EN TRAPPEN VOOR DE BOUW EN DE INDUSTRIE KATALOGUS

LAYHER TOPIC LADDERS EN TRAPPEN VOOR DE BOUW EN DE INDUSTRIE KATALOGUS LAYHER TOPIC LADDERS EN TRAPPEN VOOR DE BOUW EN DE INDUSTRIE KATALOGUS Uitgave 02.2016 Kwaliteitsmanagement systeem gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 door TÜV-CERT Aluminium ladders TOPIC kwaliteit

Nadere informatie

PRIJSLIJST TWN INKT behandelbank tot Juli 2015 TWN EXSTREAM

PRIJSLIJST TWN INKT behandelbank tot Juli 2015 TWN EXSTREAM PRIJSLIJST TWN INKT behandelbank tot Juli 2015 TWN EXSTREAM De nieuwe MIJNVORM TWN-serie is de nieuwe standaard in Europa, wij zijn ons ervan bewust dat alle cliënten van u anders zijn en daarom hebben

Nadere informatie

Materiaalplan. Turnvereniging Linea Recta. Laatst gewijzigd op 17 mei 2007 te Enschede

Materiaalplan. Turnvereniging Linea Recta. Laatst gewijzigd op 17 mei 2007 te Enschede Materiaalplan Turnvereniging Linea Recta Laatst gewijzigd op 17 mei 2007 te Enschede Inhoudsopgave Spanbrug... 5 Wedstrijdbalk (oranje poten)... 6 Hoge balk (witte poten) +hoes... 7 Lage balk (grijze poten)...

Nadere informatie

Easy Drain. Specials

Easy Drain. Specials Easy Drain Specials Specials Delta Multi Trapezium 300 Multi Trapezium 700 Multi Square Multi Round Flex Class Pro Shower board Easy Drain Specials DRAAIBAAR EN VERSTELBAAR SIFONHUIS DELTA WAND MONTAGE

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

Action3 Kom in actie! Action3

Action3 Kom in actie! Action3 Invacare Action 3 Kom in actie! De Invacare Action 3 biedt een maximale mobiliteit doordat deze gemakkelijk is aan te passen aan de gebruiker. De verbeterde ergonomie en rijeigenschappen garanderen de

Nadere informatie

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP WANDEN & PLAFONDS Kant-en-klare wand- en plafondplaten Kant-en-klaar: geen stuc- of schilderwerk nodig Eenvoudig schoon te houden: met vochtige doek en schoonmaakmiddel Gemakkelijk en onzichtbaar te bevestigen:

Nadere informatie

Hörmann garagedeur G 97 De binnen de gevel blijvende kanteldeur NIEUW. Verbeterde techniek

Hörmann garagedeur G 97 De binnen de gevel blijvende kanteldeur NIEUW. Verbeterde techniek Hörmann garagedeur G 97 De binnen de gevel blijvende kanteldeur NIEUW Verbeterde techniek De binnen de gevel blijvende kanteldeur G 97 biedt u veel voordelen Een garage vlak bij het trottoir, een korte

Nadere informatie

ROBUUST & VOORDELIG 55,- 239,- 69,- 519,- 62,- 299,- 44,- STAANDE KAPSTOK WHITEBOARD + STARTERKIT TEKENING-UITLEGCOMBINATIE. Tafel.

ROBUUST & VOORDELIG 55,- 239,- 69,- 519,- 62,- 299,- 44,- STAANDE KAPSTOK WHITEBOARD + STARTERKIT TEKENING-UITLEGCOMBINATIE. Tafel. Starterkit: 4 whiteboardmarkers, 1 magnetische penhouder, 10 magneten, 1 magnetische viltwisser met 10 viltjes en reinigingsspray. 39,- Tekeninguitlegtafel, inclusief tussenblad. Afmeting (HxB) 180 x 90

Nadere informatie

Onderdelen en begrippen Een AKAPP Festoen-installatie bestaat gewoonlijk uit de onder delen, zoals onderstaand is aangegeven:

Onderdelen en begrippen Een AKAPP Festoen-installatie bestaat gewoonlijk uit de onder delen, zoals onderstaand is aangegeven: Introductie Festoensystemen voor vlakkabels Met AKAPP festoensystemen voor vlakkabels worden kranen, takels en andere beweegbare railgebonden machines op een een veilige, effectieve en economische wijze

Nadere informatie

ACCOMMODATIE EN OPSLAG

ACCOMMODATIE EN OPSLAG INDEX 1 SCHAFTWAGENS SCHAFTWAGEN PL................. 2 SCHAFTWAGEN W................ 3 SCHAFTWAGEN W MET TOILET........ 4 SCHAFTWAGEN W MET KEUKEN/TOILET. 4 TOILETWAGENS TOILETWAGEN W..................

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

SERIE / Profiel en afdekprofiel

SERIE / Profiel en afdekprofiel SERIE 440.000 / 460.000 Profiel en afdekprofiel SERIE 440.000 36 13,5 440.08 40 41,8 440.908 100 17,5 max. 80kg per deur 1,7 LEVERBARE LENGTEN LOOPPROFIEL: Nr 440.08 Nr 460.08 AFDEKPROFIEL: Nr 440.908

Nadere informatie

01 Onder systeemwanden worden verstaan vooraf afgewerkte en in het werk af te werken systeemwanden, alsmede toebehoren.

01 Onder systeemwanden worden verstaan vooraf afgewerkte en in het werk af te werken systeemwanden, alsmede toebehoren. BESTEKTEKST 44.02 Systeemwanden TechnoWand 44.02.1 BEGRIPPEN 44.02.10 Begrippen: algemeen 01 Onder systeemwanden worden verstaan vooraf afgewerkte en in het werk af te werken systeemwanden, alsmede toebehoren.

Nadere informatie

Octopus affichekader. De behandeling van de bevestigingsplaat bestaat uit stralen, metalliseren en poederlaklaag in RAL 4006.

Octopus affichekader. De behandeling van de bevestigingsplaat bestaat uit stralen, metalliseren en poederlaklaag in RAL 4006. Octopus accentpaal Vervaardigd uit stalen buis, diameter 323,9mm met een minimum wanddikte van 4mm. Totale lengte van de buis 3000mm, welke bovenaan is dichtgelast en voorzien van 2st M12 openingen. Behandeling

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Vlieringtrappen. Innovatief, duurzaam en betrouwbaar. Dé Vlieringtrap!

Vlieringtrappen. Innovatief, duurzaam en betrouwbaar. Dé Vlieringtrap! Vlieringtrappen Innovatief, duurzaam en betrouwbaar Dé Vlieringtrap! Inhoudsopgave Vlieringtrappen hout / 1- en 2-delig 4 Vlieringtrappen hout / 3-delig 5 Vlieringtrappen licht metaal / 3-delig - schaartrap

Nadere informatie

Werfix BVBA. Nieuw! 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6. 1,03 m 1,31 m 1,60 m 1,88 m. 0,82 m 1,09 m 1,36 m 1,64 m. 1,37 m 1,93 m 2,48 m 3,02 m

Werfix BVBA. Nieuw! 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6. 1,03 m 1,31 m 1,60 m 1,88 m. 0,82 m 1,09 m 1,36 m 1,64 m. 1,37 m 1,93 m 2,48 m 3,02 m 17.9-1 Werfmaterieel klein Multifunctionele / Telescopische ladder Nieuw! YETI PRO Professionele multifunctioneel telescopische ladder EN131 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6 Type A : Transportlengte Type B: Min.

Nadere informatie

BTS 80 BTS 75 V. Vloerveren

BTS 80 BTS 75 V. Vloerveren Vloerveren / UNIVERSELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN, INDIVIDUELE FUNCTIES, GEGARANDEERDE KWALITEIT Standaard deuren, smalle of brede deuren, DIN-links/DINrechts of dubbelwerkend, de universele vloerveren

Nadere informatie

Hét modulaire systeem voor het vastzetten van brand- en rookwerende deuren

Hét modulaire systeem voor het vastzetten van brand- en rookwerende deuren EM Deurmagneten DORMA EM Deurmagneten Hét modulaire systeem voor het vastzetten van brand- en rookwerende deuren De voordelen punt voor punt......voor de vakhandel 2 Economische systeemoplossing dankzij

Nadere informatie

Steekwagens. Werkplaatsuitrusting - mobiel. 428 www.vynckier.biz

Steekwagens. Werkplaatsuitrusting - mobiel. 428 www.vynckier.biz Steekwagens Metalworks. SHC150-300. Platformwagen. Laadblad in geperste staalplaat met kunststof beschermingslaag. Zacht-vinyl beschermingsboord rondom het laadplatform. Met 2 vaste en 2 draaibare harde

Nadere informatie

Prijslijst 2014 BEZOEK DE WEBSITE EN ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN WWW.VOSKAMPGROEP.NL

Prijslijst 2014 BEZOEK DE WEBSITE EN ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN WWW.VOSKAMPGROEP.NL Prijslijst 2014 BEZOEK DE WEBSITE EN ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN WWW.VOSKAMPGROEP.NL w w w. v o s k a m p g r o e p. n l Waarschuwing Veranda Type 4 XXL Wij maken u erop attent dat de goot van daktype 4

Nadere informatie

Balustrade voor dakterrassen. Optigroen balustradesysteem SkyGard. Creëer nieuwe leefruimte op het dak, veilig en doordacht!

Balustrade voor dakterrassen. Optigroen balustradesysteem SkyGard. Creëer nieuwe leefruimte op het dak, veilig en doordacht! Balustrade voor dakterrassen Optigroen balustradesysteem SkyGard Creëer nieuwe leefruimte op het dak, veilig en doordacht! Het Optigroen balustradesysteem SkyGard Voordelen: > Geballast systeem dus geen

Nadere informatie

A4 Transporter en C4 Blue. » Connected to you. www.brianjames-europe.com

A4 Transporter en C4 Blue. » Connected to you. www.brianjames-europe.com » Connected to you www.brianjames-europe.com A4 Transporter en C4 Blue De nieuwe autotransporter van Brian James Trailers is het het overtuigende bewijs van kwaliteit en innovatie. P-LABL-4122-P-N Grote

Nadere informatie

LUXE-LINE TWIN en SINGLE op maat, een sieraad voor uw woning. Luxe-Line Twin: Geïsoleerde openslaande garagedeur

LUXE-LINE TWIN en SINGLE op maat, een sieraad voor uw woning. Luxe-Line Twin: Geïsoleerde openslaande garagedeur LUXE-LINE TWIN en SINGLE op maat, een sieraad voor uw woning Luxe-Line Twin: Geïsoleerde openslaande garagedeur Luxe-Line Single: Geïsoleerde enkelvoudige zijdeur Design, isolatie en gebruiksgemak Het

Nadere informatie

Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus AA Enschede T.a.v. R.Belshof

Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus AA Enschede T.a.v. R.Belshof Service Centrum West Gemeente Enschede B.W.Ter Kuilestraat 33 Postbus 20 7500 AA Enschede T.a.v. R.Belshof Betreft: Beschrijving offerte aanleg Multiplaycourt School. Groenlo, 06 Feb 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Infraroodstraler CIR Voor toepassingen waar een discreet design en een discrete werking nodig zijn

Infraroodstraler CIR Voor toepassingen waar een discreet design en een discrete werking nodig zijn 500-2000 W Elektrische verwarming 12 modellen Infraroodstraler CIR Voor toepassingen waar een discreet design en een discrete werking nodig zijn Toepassing CIR zorgt het hele jaar door voor comfort op

Nadere informatie

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Offerte keuzelijst : Keuzelijst Elektra Datum lijst : 30 mei 2016

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Offerte keuzelijst : Keuzelijst Elektra Datum lijst : 30 mei 2016 KEUZELIJST ELEKTRA 19 MEI 2016 1 van 7 Offerte keuzelijst : Keuzelijst Elektra Datum lijst : 30 mei 2016 Project Projectnummer Type Boszoom Fase 2D 8W55219 Hopbeuk, Leilinde en Kastanje Naam Adres Postcode

Nadere informatie

bestelnr. SCHUIFDEURBESLAG Schuifdeursysteem met instelbare geleiderollen, zowel binnen als buiten toepasbaar.

bestelnr. SCHUIFDEURBESLAG Schuifdeursysteem met instelbare geleiderollen, zowel binnen als buiten toepasbaar. Schuifdeurbeslag voor schuifdeuren tot 40 kg. Rail: Staal 185 cm voor deurbreedte tot 95 cm Deurdikte: 2,5 cm set 40 bestelnr. 185 cm 3000 Schuifdeursysteem met instelbare geleiderollen, zowel binnen als

Nadere informatie

ACTIE PRIJZEN COLLECTIE 2015 30% De voordeligste voortenten van Nederland KORTING. Toscane. Doréma. Made by Doréma

ACTIE PRIJZEN COLLECTIE 2015 30% De voordeligste voortenten van Nederland KORTING. Toscane. Doréma. Made by Doréma PRIJZEN COLLECTIE 2015 De voordeligste voortenten van Nederland 30% KORTING Toscane Doréma Made by Doréma StarCamp en TenCate staan garant voor topkwaliteit Onder het label StarCamp presenteert Doréma

Nadere informatie