NGF-beleid Maatschappelijke ontwikkelingen Visie en missie van de NGF Doelstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NGF-beleid 2012-2016. Maatschappelijke ontwikkelingen Visie en missie van de NGF Doelstellingen"

Transcriptie

1 Maatschappelijke ontwikkelingen Visie en missie van de NGF Doelstellingen

2 Inhoud Inhoud 1 Verandering: NGF door de hoepel 3 Samenwerking 3 Bestuurders 3 Meerjarenbeleid 4 2 Maatschappelijke ontwikkelingen 5 Leefstijl (People) 5 Ruimte (Planet) 5 Economie (Profit) Golfclubs 8 Golfbanen 9 Golfspelers 10 4 Visie en Missie 12 5 De organisatie van de NGF 14 6 Doelstellingen 16 7 Beoogde resultaten 18 1

3 2 NGF Fun Factory voor de jeugd op KLM Open

4 1 Verandering: NGF door de hoepel Verandering: NGF door de hoepel De NGF is volop bezig met vernieuwing. De mensen in onze organisatie scheppen ruimte voor de eigentijdse ontwikkelingen, om te kunnen voldoen aan de bijbehorende eisen. Vernieuwing, ontwikkeling, verandering... deze termen suggereren terecht dat we nieuwe wegen inslaan. We willen datgene versterken waar het uiteindelijk allemaal om is begonnen: spelplezier en gezonde exploitatie. Hierbij is het de uitdaging om goede tradities in ere te houden zonder vast te roesten, om de nodige vernieuwingen door te voeren zonder de verworven waarden uit het oog te verliezen. Evenals golfclubs en golfbanen willen we een gezonde balans vinden tussen enerzijds de enorme potentie van de vele uitstekende vrijwilligers in de organisatie, en anderzijds de nodige professionalisering in ons streven om alle golfclubs, golfbanen en golfspelers van dienst te kunnen zijn. Voor (betrekkelijk) jonge verenigingen is de aanpassing gemakkelijker dan voor de clubs die al vele decennia bestaan, maar ook de laatstgenoemde zullen maatregelen moeten nemen om levensvatbaar te blijven. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen vergen een nieuwe manier van besturen, met ruimte voor de denk- en daadkracht van de nieuwe generatie golfspelers en degenen die met golf in hun levensonderhoud voorzien: de ondernemers in golf, waartoe ook de golfclubs zelf in zekere zin behoren. Samenwerking Wij hebben ons voordeel kunnen doen met de kritische opmerkingen van vrijwilligers, (besturen van) golfclubs, ondernemers en golfspelers. Hun signalen zijn ontvangen en begrepen. We willen af van het misplaatste beeld bij sommigen dat de NGF een deftig paleis is, met ivoren torentjes en dichte deuren. Hoe men ook tegen ons aankijkt, onze vrijwilligers en wij vormen een actieve en gerespecteerde organisatie die een cruciale rol heeft gespeeld en nog steeds speelt bij de ontwikkeling van de golfsport. We blijven ons inzetten voor golf: golfclubs, golfbanen, golfspelers en al diegenen die zich wijden aan de organisatie van de golfsport. De prestaties uit het verleden verdienen respect en dankbaarheid, maar het is tijd voor een volgende fase, waarin we het vele goede verder verbeteren en afscheid nemen van het minder goede. We verwelkomen nieuwe ideeën en bewegingen, en willen op een zakelijke, moderne manier invulling geven aan allerlei vormen van samenwerking met alle integere partijen in en rond golf, wat ons nieuw inzicht zal verschaffen. Bestuurders Het aantal en de kwaliteit van de bestuurders in golf nemen toe. Ook baanexploitanten spelen een rol van betekenis in de hedendaagse Nederlandse golfwereld. Zij presenteren vaak originele, creatieve ideeën. Hun zorg is een gezonde exploitatie helaas delen zij deze zorg met nogal wat van onze Leden, waarvan sociaal verenigingsleven en spelplezier altijd de hoogste prioriteiten zijn geweest (en konden zijn). De belangen van baanexploitanten en clubs zijn dicht bij elkaar komen te liggen. De ondernemers erkennen dat een gezonde club met een actief verenigingsleven en aandacht voor spelplezier nuttig en nodig is voor het voortbestaan van de baan, terwijl golfclubs inzien dat een goede (en dus economisch gezonde) golfbaan nodig is om golf te kunnen spelen. Gelukkig weten zij elkaar steeds beter te vinden. Wij spelen hierbij een steeds stimulerender rol, waarbij we vasthouden aan de krachtige eigen positieve elementen, zoals weloverwogen zorgvuldigheid en degelijkheid. We zetten de deur open voor nieuwe gedachten en ontwikkelingen, luisteren en staan open voor kritiek, die we pareren of onderschrijven en ter harte nemen. Zo geven we gezamenlijk 3

5 Verandering: NGF door de hoepel Verandering: NGF door de hoepel ruim baan aan golfclubs, golfbanen en golfspelers aan de ontwikkeling van golf. Regels zijn nodig, maar het gaat erom hoe je deze overbrengt en hanteert. Met de invoering van het 9-Stappenplan is handicapping een nog wezenlijker onderdeel van golf geworden dan het al was, maar laten we ervoor zorgen dat het handicapsysteem geen statistische liefhebberij wordt. De handicap is bedoeld als middel om het plezier in golf te verhogen. We kunnen en willen niet alles tegelijk veranderen, maar de NGF gáát door de hoepel, op weg naar de olympische ringen van Meerjarenbeleid Het NGF Meerjarenbeleidsplan (2007/2011) bevatte vier ambities: gebalanceerde groei groenere golfbanen Nederlanders in de Ryder Cup (heren) en de Solheim Cup (dames), en last but not least: golf dat op waarde wordt geschat. De meeste doelstellingen zijn gehaald. Wat nog niet (geheel) was waargemaakt, is overgenomen in dit NGF-beleid 2012/2016. Golf is een sport die vrijwel elk mens kan beoefenen, zijn leven lang. Dit maakt golf steeds populairder: begin 2012 waren er geregistreerde golfspelers en ruim 250 NGF- Leden. Sinds 2010 is golf weer een olympische sport. Door de aandacht van media zal de bekendheid bij het publiek de komende jaren verder groeien. Meer publiek zal betrokken willen zijn bij grote evenementen en de aantrekkingskracht van golf zal toenemen. Wij zullen golf toegankelijker moeten maken. Hierbij sluiten we aan bij de ambities die NOC*NSF heeft geformuleerd om de sportparticipatie in Nederland te verhogen en om de doelstellingen voor de Olympische Spelen te kunnen halen. Het NGF-beleid geeft de richting aan, waarin wij de verheugende ontwikkeling van de golfsport willen voortzetten en hoe wij onze (inter)nationale positie als gezaghebbende sportfederatie denken te kunnen verstevigen. Naast het NGF-bestuur zijn (club)bestuurders, vrijwilligers, exploitanten van golfbanen, het Federatiebureau, externe partners en verschillende experts betrokken bij golf. Ons beleid is mede tot stand gekomen dankzij hun medewerking en inspanning. Wij zijn ervan overtuigd dat alle partijen hun doelstellingen zullen kunnen verwezenlijken, als zij zich inzetten voor samenwerking. Wij zullen van onze kant alles blijven doen en laten wat nodig is voor de gezonde ontwikkeling van golf in Nederland. Het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie November

6 2 Maatschappelijke ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen Verschijnselen als individualisering, informatisering, professionalisering, intensivering en vergrijzing beïnvloeden ook de golfsport. Er is sprake van afnemende belangstelling voor (gedeeld) eigendom: in deze tijd hechten golfspelers meer aan klantgerichte voorzieningen en dienstverlening dan aan aandelen of andere vormen van eigendom. Het ziet ernaar uit dat deze ontwikkelingen zich in de komende jaren zullen voortzetten, waarbij aandacht voor duurzaamheid belangrijker wordt. People P r o f i t Planet Nederlanders zijn welvarender, beter opgeleid, onafhankelijker en kritischer dan ooit. Zij willen 'alles' meemaken, weten hoe ze aan de gewenste informatie kunnen komen, hebben veel keuzemogelijkheden en stellen hoge eisen. Rond 2020 zal zo'n 40% van de huishoudens uit één persoon bestaan (2010: 33%). Hierdoor stijgt de behoefte aan en noodzaak tot individuele en gepersonifieerde benadering van de doelgroepen. De maatschappelijke ontwikkelingen zien wij terug in aspecten rond leefstijl, ruimte en economie; de aloude trits people, planet, profit blijft actueel. Leefstijl (People) Zonder vrijwilligers is een bloeiend verenigingsleven onmogelijk. Gelukkig blijven ook in deze tijden van individualisering velen bereid om zich in te zetten voor het algemeen belang. Niet alleen omdat hun golfclub daar wél bij vaart, maar ook omdat zij er zelf plezier in scheppen. Vrijwilligers vormen een hechte groep trouwe leden. Zij hebben sterke banden met de golfclub én met elkaar. Golfspelers hebben meer te doen dan golf spelen. Zij verwachten flexibiliteit van clubbesturen, baanexploitanten en andere aanbieders om te kunnen bepalen wanneer en waar en in welke vorm zij tijd en geld aan golf besteden. Dankzij de toenemende mogelijkheden van het internet, waarmee ook 'oudere jongeren' steeds meer vertrouwd raken, kan iedereen zijn keuzes tegenwoordig thuis of onderweg maken. Internet heeft niet alleen de toegankelijkheid van informatie verhoogd, maar ook de transparantie. De golfspeler is bedreven geworden in de inventarisatie en de beoordeling van het aanbod. Het is in het eigen belang van golfclubs en baanexploitanten om ook digitaal professionele kwaliteit te leveren, te anticiperen op de doorgaande ontwikkeling van de informatietechnologie en deze te volgen. Actieve sportbeoefening is onderdeel geworden van de leefstijl van de toenemende groep vijftigplussers golf is tot op zeer hoge leeftijd te beoefenen. Blessures komen in golf vrijwel niet voor en dankzij (elektrische) buggy's en andere voorzieningen kunnen ook fysiek beperkte sporters terecht op de golfbanen. De vergrijzing maakt de aanpassing van het aanbod op de wensen van de oudere jongeren minstens zo belangrijk als stimulering van de vraag. Sociale contacten en gezondheid zijn hun belangrijkste drijfveren. Ruimte (Planet) In ons dichtbevolkte land is ruimte schaars. De bescherming, de uitbreiding en het beheer van de natuurlijke ruimte krijgen dagelijks aandacht van politiek en media en terecht. Ruimte en recreatiemogelijkheden vormen een noodzakelijke voorwaarde voor ieders welzijn. Het betrekkelijke gebrek dwingt de overheid niet alleen tot kwantitatieve nauwkeurigheid bij de verdeling van de oppervlakte, maar ook tot toepassing van hoge kwaliteitscriteria bij de 5

7 Maatschappelijke ontwikkelingen Analyse van de golfwereld inrichting van het landschap. Zij erkent dat golfbanen hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Golfclubs, golfbanen en golfspelers kunnen er hun voordeel mee doen, maar tegelijkertijd aanvaarden zij medeverantwoordelijkheid. Er is méér dan eigen spelplezier en gezonde exploitatie: aandacht voor duurzaamheid en verantwoord omgaan met natuur, milieu en middelen is een zaak voor ons allen. Golf is niet langer een geïsoleerde vrijetijdsbesteding, maar een onderdeel van de samenleving. Dit uit zich in contacten met andere belanghebbenden, zoals overheden, natuurorganisaties en lokale gemeenschappen. Economie (Profit) Naast maatschappelijke ontwikkelingen doen economische omstandigheden zich gelden, die ook de golfwereld aangaan. De decennialange welvaartsgroei lijkt zijn limiet te hebben bereikt. Hij stagneert en het huidige welvaartspeil is niet gegarandeerd. Golfclubs en golfbanen zullen ermee moeten rekenen dat de huidige economische crisis ook golfspelers tot keuzes dwingt gedurende de onderhavige beleidsperiode, en misschien nog wel langer. De afnemende individuele bereidheid tot persoonlijke inzet en slinkende hang naar eigendom zijn afgeleiden van de economisch-maatschappelijke situatie. De belangstelling voor investering in participatie van eigendom van golfbanen vermindert. De hedendaagse golfspeler wil vrijblijvend consumeren en verlangt hierbij klantvriendelijke bediening. Het is de kunst en onze uitdaging om al deze ontwikkelingen en aspecten bijeen te brengen in vruchtbaar beleid, waarbij alle respectabele partijen en individuele golfspelers zijn gebaat. 6 Aanleg The International (Amsterdam)

8 3 Structuur van de Nederlandse golfwereld In 1990 waren er in Nederland 110 golfbanen voor golfspelers. Ruim twintig jaar later kunnen de ruim golfspelers terecht op ruim 200 golfbanen. Golf is al enkele jaren de derde sport van Nederland, gerekend naar het aantal geregistreerde beoefenaren: Voetbal Tennis Golf Gymnastiek Hockey Golf groeit in dit land al vele jaren achtereen gestaag, maar de groeicurve vlakt de laatste vijf jaar enigszins af. Kwamen er in het jaar 2005 nog golfspelers bij, in 2011 waren dit er Deze afvlakkende curve is ook te zien in het aantal holes; dit steeg van in 2008 tot in 2010 (+20%) en van (2010) tot in 2012 (+5%). Vrijheid, (ver)banden en betrokkenheid Van oudsher hebben wij zeer hechte banden met de traditionele leden van golfclubs. Deze golfspelers hechten aan een bepaalde locatie, populatie en sfeer; zij willen bij een golfclub horen. Velen van hen zijn ook bereid zich in te zetten voor de club. Maar er zijn tegenwoordig ook veel golfspelers zonder belangstelling voor de sociale aspecten van het verenigingsleven. Zij willen golf spelen, zonder meer. In het aanbod van mogelijkheden om te golfen is de schaarste allang voorbij. De toegenomen keuzevrijheid weerspiegelt de eerder genoemde maatschappelijke trend. De golfspelers (begin 2012) zijn onder te verdelen naar leeftijd, geslacht en hun uiteenlopende wensen en behoeften. Om er vier te noemen: de een wil trainen en op topniveau spelen, de ander ziet golf als mogelijkheid om zaken te doen en te netwerken, een derde beschouwt het rondje golf op zondagochtend als een gezonde manier om bij te praten met vriend(inn)en en er zijn ook golfspelers die bij voorkeur in hun eentje door de natuur lopen. Zo zijn er nog veel meer soorten te noemen. Dit gedifferentieerde scala betreft onder andere de mate van betrokkenheid bij een golfclub. De genoemde individuele golfspelers zonder belangstelling voor een georganiseerd (sociaal) verband wensen niet méér dan een toegangspas die hun de mogelijkheid geeft om golf te spelen op een golfbaan die en met gezelschap dat zij zelf kiezen. Met ieder van hen onderhouden wij een rechtstreekse relatie. Wij noemden hen ooit witte golfers en later vrije golfers, maar laten deze termen vervallen, nu het uitsluitend nog relevant is om te spreken over golfspelers (jeugd, dames, heren en senioren). 7 Marktwerking Door de maatschappelijke ontwikkelingen en popularisering van de golfsport zijn economische factoren een grotere, soms zelfs beslissende rol gaan spelen. Er kwam meer variatie in vraag zowel als aanbod en er ontstond marktwerking. Golf heeft zich ontwikkeld tot een onderdeel van het Midden- en KleinBedrijf. Voor de levensvatbaarheid van golfclubs en golfbanen is het van belang dat hun besturen en ondernemers bij het bepalen van beleid en doelstellingen rekening houden met het onderscheid tussen de verschillende categorieën golfspelers, die we om bij economische terminologie te blijven doelgroepen kunnen noemen. Moderne golfspelers hebben niet alleen meer keuzevrijheid, maar ook meer bewegingsvrijheid: zij gaan gemakkelijk over van de ene categorie naar de andere, als zij deze aantrekkelijker vinden. Als federatie van golfclubs maken wij ons er sterk voor dat zo veel mogelijk golfspelers lid worden en blijven van een vereniging, maar in het belang van golf in Nederland gaan wij ver-

9 der dan belangenbehartiging van onze Leden: wij leveren onze diensten aan álle golfspelers en belanghebbenden. Uit de analyse van de hedendaagse golfwereld in Nederland blijkt dat ook de gebruikelijke indeling van en het onderscheid tussen de categorieën golfbanen niet langer relevant is. De maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben grenzen doen vervagen en leiden tot een andere, modernere benadering, óók van golfbanen. In het algemene beleid ten bate van de gezonde ontwikkeling van de golfsport is het van belang om te erkennen dat de honderdduizenden golfspelers binnen de beoefening en beleving van hun sport uiteenlopende behoeften hebben, en dat het ongepast en inopportuun is om er een waardeoordeel over uit te spreken. Golfclubs Gezien de differentiatie van de golfmarkt is het voor de levensvatbaarheid van golfclubs relevant om de vraag van de golfspelers medebepalend te laten zijn voor hun aanbod. Er zijn allerlei organisatievormen waarbinnen een golfspeler zich op zijn plaats kan voelen. Wie het uitsluitend om handicapregistratie te doen is, meldt zich aan bij een van de 250 NGF-Leden. Wie bovendien competitie wil spelen, kan bij 150 van deze clubs terecht, enzovoort. Minder prestatiegerichte golfspelers zoeken een golfclub waar het vooral gezellig is en zij op sociaal gebied actief kunnen zijn. De nieuwe inzichten zijn nog geen gemeengoed, maar laten we gezamenlijk beginnen met het opruimen van misplaatste vooroordelen. De NGF beweegt zich tussen golfspeler en golfbaan; onze Leden (de golfclubs) kunnen beide met elkaar verbinden. Bij al deze veranderingen benadrukken wij dat onze steun aan de NGF-clubs minstens gelijk blijft en waar nuttig of nodig verder zal toenemen. Ons beleid is gericht op verhoging van het aantal gespeelde rondes, aangezien hiermee ook het plezier in golf toeneemt. Het beleid krijgt vorm in de verschillende Committed-to-programma's, het 9-Stappenplan en de NGF-competitie. Golf is mondiaal en opnieuw een olympische sport geworden. Wij voelen ons verantwoordelijk voor talentontwikkeling, van club- tot olympisch niveau. Hierin weten wij ons gesteund door bijna alle golfclubs. Voor een vruchtbare ontwikkeling van talenten is het nodig dat de structuren van Committed to Jeugd, Committed to Talent, NGF-selecties, Golf Team Holland en het olympisch golfteam op elkaar aansluiten. 8 Golfclub Zeegersloot

10 Ondersteuning van NGF-Leden Wij hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in relevante en adequate dienstverlening aan onze Leden. Hierdoor is er inmiddels een flink aantal programma s in werking. De aangeboden ondersteuning bestaat uit producten en diensten zoals de Wegwijsprogramma s ten behoeve van de informatie van bestuurders, commissies en golfspelers. Wij zullen onze producten en diensten voor golfclubs, vrijwilligers en golfspelers verder (helpen) ontwikkelen. Golfclubs zullen wij desgevraagd onder meer steunen bij hun verdere ontwikkeling van producten en diensten die de verschillende doelgroepen in het ledenbestand aanzetten om vaker te golfen. Wij breiden de bestaande serie Committed to-programma s (Jeugd, Talent, Green en Familie) uit met nieuwe onderdelen, en bieden ook andere professionele ondersteuning aan golfclubs aan. Sinds 2012 beschikken wij over de adressen van alle golfspelers die zich niet hebben aangesloten bij een golfclub. Deze categorie golfspelers willen wij verkleinen door nieuwe registraties te beperken en de al geregistreerde spelers ertoe aan te zetten om zich als lid aan te melden bij een golfclub. Golfbanen Het is nuttig en nodig om de beoordeling van álle golfbanen in Nederland zichtbaar te maken en ze te betrekken bij ons beleid. De eerder genoemde mondigheid en keuzemogelijkheden stellen hedendaagse golfspelers in staat om zelf te bepalen wáár en hoe zij invulling geven aan de beoefening van hun sport, terwijl zij via digitale technieken en moderne media hun ervaringen en waardering kunnen publiceren en uitwisselen. In de ogen van deze golfspelers verschillen golfbanen in toegankelijkheid, lengte, staat van onderhoud en kwaliteit. Voor hun waardering hebben zij geen A- of B-status nodig. Dit leidt tot een noodzakelijke herschikking van golfbanen, waarbij besturen, beslissers en ondernemers zich zullen moeten beraden op hun product en hun doelgroep. Wij blijven verbreding en verdieping van het aanbod stimuleren en initiatieven zo mogelijk ondersteunen óók initiatieven voor specifieke groepen. Sinds jaar en dag hebben wij golfbanen in A-, B- en C-categorieën gerangschikt, met soms betrekkelijke futiliteiten als criteria. Golfbanen zetten alles op alles om de accommodatie voor één (statusbepalend) moment in optimale conditie te krijgen: de dag waarop onze 9 Golfbaan Spaarnwoude

11 Beoordelingscommissie de golfbaan met een bezoek vereerde. Voor de indicatie van de kwaliteit van het ontwerp en de staat van onderhoud criteria waarop de golfspeler zijn keuzes baseert en dus van wezenlijk belang zijn deze categorieën echter ongeschikt; de 'status van de status' is misplaatst en heeft in het hedendaagse golf geen bestaansrecht meer. Het is niet langer gepast dat wij als Federatie de kwaliteit van een golfbaan bepalen, maar wij blijven wel certificeren en adviseren, omdat wij staan voor de mogelijkheid om op goed onderhouden golfbanen veilig en fatsoenlijk golf te spelen, te 'handicappen' en wedstrijden te spelen. In de nieuwe benadering is het uitsluitend nog relevant of een golfbaan geschikt is voor het behalen van een handicap. Op sommige golfbanen kan men terecht voor het halen van een clubhandicap; voor een EGA-handicap zal men op een andere golfbaan moeten zijn. Er is een interne discussie gaande over vraag wat hierbij dan de onderscheidende geschiktheidscriteria zijn. Deze presentatie van dit NGF-beleid komt te vroeg om over de criteria al nauwkeurig te kunnen zijn. Wij verwachten de uitkomst van de discussie in de loop van 2013 te kunnen bekendmaken. Golfspelers Om de kwalitatieve en kwantitatieve groei van golf mogelijk te maken, is het van belang om de toegankelijkheid van golf verder te verbeteren. Wij willen elke individuele golfspeler desgewenst verder helpen in de ontwikkeling van zijn persoonlijke vaardigheid en ertoe bijdragen dat hij de regels, etiquette en gebruiken kent. Zodra een aspirant-golfspeler heeft besloten om zijn licht eens op te steken op een driving range, bieden wij onze diensten aan om hem uitvoerig op de hoogte te stellen van de mogelijkheden van de golfsport, te begeleiden en te activeren. Deze opstelling geeft een extra impuls aan onze faciliterende taak. Wij stellen de onderhavige beleidsperiode in het teken van activering, betrokkenheid en opleiding van de golfspelers via een toegankelijk handicapsysteem. Of wij hierin succesvol zijn, hangt mede af van de mate waarin golfclubs erin slagen het sociale aspect van het clubleven te stimuleren; voor veel golfers is dit een belangrijk onderdeel van de beleving van hun sport. Besturen en andere beleidsbepalers doen er goed aan zich bewust te zijn van verschillende soorten golfspelers (doelgroepen). Jeugd, dames, heren, senioren, aspirant-golfspelers, golfspelers met golfbaanpermissie, golfspelers met een clubhandicap (54 of lager), golfspelers met een exact handicap (36 of lager), zakelijke golfspelers, calculerende golfspelers, topgolfers en welke doelgroepen er nog meer te onderscheiden zijn: al die golfspelers met hun uiteenlopende wensen en behoeften kunnen tegenwoordig aan hun trekken komen. Wij willen niet alleen bijdragen aan uitbreiding en verbetering van technische vaardigheden 10 Golfclub Erve Braakman

12 van álle golfspelers, maar ook aan hun kennis en toepassing van regels en etiquette. Deze regels betreffen niet alleen de respectvolle omgang met elkaar, maar ook met de natuur. Bovendien willen we waar mogelijk bijdragen aan de sociale aspecten van golf. Het beoogde gevolg is de opwaartse spiraal: hoe meer activiteit, des te meer plezier en succesbeleving, waaruit meer betrokkenheid voortvloeit, wat weer zal leiden tot meer plezier, activiteit en vaardigheid. Om dit onderdeel van het beleid vorm te geven, introduceerden wij samen met de Professional Golfers Associatie Holland (PGA Holland) aan het begin van 2012 het 9-stappenplan. Dit is een golfvaardigheidstraject, waarbij succesbeleving en spelplezier voorop staan. Het traject begint bij de eerste kennismaking met golf en loopt via golfbaanpermissie en handicap 54 naar een lagere handicap. De stapsgewijze inrichting en de toevoeging van de handicapcategorie verlagen de drempel om een handicap te halen. In hun mondigheid en mogelijkheden bepalen moderne mensen hoe zij invulling willen geven aan de beoefening van hun sport, maar wij willen met het 9-stappenplan doorstroming in de opwaartse spiraal bewerkstelligen. Ons motto hierbij is: elke golfspeler in stap 3 of hoger (zie afbeelding), oftewel in het bezit van handicap 54 of lager. Op naar de top Ambitie is een van de kenmerken van de jongere generatie. In het amateurgolf zien we dit terug in de forse groei van de categorie topgolfers. Deze ontwikkeling is een rechtstreeks gevolg van de forse groei van het aantal jeugdige golfspelers en mogelijk gemaakt door de professionalisering van de begeleiding en de toename van de beschikbare middelen. Ook in het professionele golf is vooruitgang geboekt. Golf Team Holland (GTH), ooit op ons initiatief tot stand gekomen, zorgt ervoor dat jonge, talentvolle golfprofessionals kunnen rekenen op de nodige steun inzake begeleiding en financiën. Golf is weer een olympische sport. Wij zijn dé gesprekspartner van NOC*NSF inzake deelname, financiën en begeleiding. Bij de Olympische Spelen van 2016 zullen Nederlandse deelnemers per definitie professionele golfspelers zijn. Focus op kwaliteit en resultaat is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Wij beschouwen de PGA Holland als belangrijke en logische partner in de olympische ambitie. 11

13 4 Visie en Missie Visie en Missie Wij hebben onze Visie en Missie gebaseerd op de eerder genoemde maatschappelijke trends en analyses van de golfsport, en als volgt gedefinieerd. Missie De Nederlandse Golf Federatie wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen, ten dienste van meer spelbeleving en spelplezier van elke golfspeler, ongeacht diens niveau en ambitie. Tegen de achtergrond van deze missie formuleerden wij onze visie, gebaseerd op duurzaam denken. Visie Wij zijn een faciliterend centrum met veel kennis op het gebied van golf. Wij laten ons leiden door duurzaam denken en openheid ten opzichte van de partners in onze omgeving. De aloude trits People, Planet, Profit is een goed uitgangspunt voor duurzaam denken in golf. Inzake golfspelers (People) hanteren wij het 9-stappenplan en de Committed-to-programma's onder leiding van Club Developers. De P van People komt in beeld bij wie zich afvraagt hoe de hedendaagse mens in zijn omgeving staat en daarbij ook de ontwikkeling van zijn sportieve en sociale activiteiten betrekt. Wij stimuleren en ondersteunen de inzet van vrijwilligers. Het gaat erom kwaliteit op lange termijn tot stand te brengen ten behoeve van meer plezier en hoger spelniveau in de sport, voor zo veel mogelijk mensen van alle leeftijden. 12 Golfsociëteit De Lage Vuursche

14 Visie en Missie Visie en Missie Voor wat betreft kwaliteitsverbetering en kwantitatieve uitbreiding van golfbanen (Planet) willen wij nauwer samenwerken met natuurbeheerders, en gedachten en acties intensiever afstemmen op die van provincies, waterschappen en gemeenten. Verantwoord aangelegde en deugdelijk onderhouden golfbanen kunnen natuurontwikkeling stimuleren. Golfbanen worden in toenemende mate gezien als gewaardeerde en maatschappelijk verantwoorde bestemmingen. De waterhuishouding in Nederland vergt meer aandacht van de overheid en van beheerders en exploitanten van golfbanen. De P van Profit is in golf niet meer vanzelfsprekend. Sommige golfbanen en golfclubs worstelen met hun exploitatie. Het lukt niet iedereen voldoende om door de economische omstandigheden teruglopende sponsorinkomsten te compenseren met hogere opbrengsten uit contributies en/of greenfees bij de laatste inkomstenbron spelen de onzekere weersomstandigheden in ons land nu eenmaal een rol. Wij staan besturen en exploitanten graag terzijde om de levensvatbaarheid te handhaven en te vergroten. Wij stellen onze kennis ter beschikking, geven advies en ontwikkelen omzetverhogende initiatieven. Wij zijn er voor elke golfclub, golfbaan en golfspeler. Door de relevante partijen binnen en buiten de directe golfsfeer bijeen te brengen, overleg te voeren, samen te werken en andermans belangen te respecteren zonder de eigen belangen uit het oog te verliezen, kan golf ook in de toekomst een evenwichtige, duurzame plek krijgen in de natuurlijke en maatschappelijke omgeving, waarbij alle betrokkenen gebaat zijn. 13

15 5 De organisatie van de NGF De organisatie van de NGF De NGF staat onder leiding van het Federatiebestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over het geformuleerde beleid. De controle op de uitvoering van het beleid door het Federatiebureau is voorbehouden aan het bestuur en uiteindelijk aan de algemene ledenvergadering. Er is een duidelijke samenhang tussen ons beleid en de jaarlijks te presenteren begroting. Het NGF-beleid is een sturingsinstrument, waarbij de strategische hoofdpunten zijn uitgewerkt in doelstellingen. Wij hebben de verantwoording over handicapping, golfregels, NGF-competitie en andere wezenlijke onderdelen van golf die onder onze auspiciën vallen en waarvoor in Nederland geen andere geautoriseerde instanties zijn. Wij willen zowel faciliterend als sturend werken voor golfclubs, golfbanen en golfspelers. Zij zijn welkom om zich aan te sluiten, mits zij constructief dezelfde doelen nastreven. Wij pleiten voor heroverweging van de geldende afspraken over het stemrecht voor de aangesloten organisaties. Goed Sportbestuur Niet alleen golfclubs, golfbanen en golfspelers, maar ook externe partijen in de golfsport vragen om onze dienstverlening en stellen er steeds hogere eisen aan. Dit vergt meer expertise en professionaliteit binnen onze organisatie. Wij maken intern gebruik van de sterke vrijwilligersstructuur, ondersteund door een efficiënt en professioneel Federatiebureau, terwijl wij extern nauwe samenwerking zoeken met gerespecteerde (inter)nationale partners binnen en buiten de sportwereld. Wij richten onze organisatie zo in, dat zij voldoet aan de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de notitie Goed Sportbestuur (Good Governance) van NOC*NSF. Wij voldoen al aan een groot aantal van deze aanbevelingen, werken de overige aanbevelingen uit en voeren ze in. Wij volgen relevante ontwikkelingen en passen ze toe op de organisatie. In de ondersteuning door middel van producten en diensten leveren wij (steeds meer digitaal) maatwerk aan golfclubs, golfbanen en golfspelers. Wij willen hun behoeften (en onze mogelijkheden om eraan te voldoen) jaarlijks één op één bespreken met de besturen van golfclubs en afvaardigingen van relevante organisaties. Golfclubs, golfbanen en golfspelers kunnen gebruik maken van ons kenniscentrum. Mocht de gevraagde kennis niet in huis zijn, dan weten wij de weg naar de juiste bronnen. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het duurzaam onderhoud en gebruik van golfbanen. De ontwikkeling van de natuur op golfbanen is een belangrijke taak. Commissies en vrijwilligers Wij zullen onze aantrekkelijkheid waarborgen, ten opzichte van zowel beroepskrachten als vrijwilligers, waarbij de nadruk ligt op het unieke karakter van de NGF en de dynamiek van de golfsport. Onze organisatiestructuur met vrijwilligers is uniek en mede dankzij hen van hoge kwaliteit. Wij zullen deze structuur dus op hoofdlijnen handhaven. Waar nodig zullen wij werkwijze, houding en gedrag van vrijwilligers meer in overeenstemming brengen met onze beoogde uitstraling, waarvan openheid, toegankelijkheid, zakelijkheid, professionaliteit, klantgerichtheid, service en duurzaamheid de voornaamste kenmerken zijn. Wij zullen het reglement voor (her)benoeming van vrijwilligers extra aandacht geven en strikter handhaven, ten behoeve van een betere doorstroming en dienstverlening, waarbij wij de continuïteit zullen waarborgen. 14 FAMILIE GolfMarkt statistieken, trends & marktkansen

16 De organisatie van de NGF Positionering Wij stimuleren een open houding van de organisatie en wil opereren vanuit een positie in de golfwereld die is gericht op de best-mogelijke samenwerking op de lange termijn, zowel binnen als buiten de golfwereld. Niet alleen vanwege de effectiviteit van krachtenbundeling, maar ook om de gewenste duurzaamheid te waarborgen. Wij beschouwen de overheid, milieuorganisaties, NOC*NSF en vertegenwoordigende organisaties van golfbanen en golfprofessionals als gerespecteerde en belangrijke partners. Bij eensgezinde opstelling moet kwaliteitsverbetering bereikbaar zijn inzake onderhoud en duurzaamheid van golfbanen, onderzoek op het gebied van vraag en aanbod, opleiding van golfprofessionals, topgolf, jeugdprogramma's en overige projecten, ten bate van alle respectabele belanghebbenden in golf. Financiën De NGF int de bijdragen van alle golfspelers en de subsidies. Wij menen dat elke golfspeler gelijkelijk moet bijdragen en laten de gelden ten goede komen van golfclubs, golfbanen (en dus van golfspelers) en topsport. Hierbij willen wij met golfclubs en golfbanen tot een integrale afweging komen van de prioriteiten en een verdeling van de bestedingen afspreken die in overeenstemming is met de (kwaliteit van hun) bijdrage aan onze doelstellingen. Naast een goede strategie zijn ook voldoende financiële middelen nodig. De verwachte groei van het aantal golfspelers, de verwachte sponsoropbrengsten en subsidies van het NOC*NSF zouden voldoende moeten zijn om de ambities waar te maken. De organisatie van de NGF Inkomsten Mede gezien de economische omstandigheden stellen wij ons terughoudend op, met een verwachte groei van het aantal golfspelers met 2% per jaar (bijna golfspelers). Bij min of meer gelijke (markt)omstandigheden moet de huidige bijdrage per golfspeler van 16 plus een jaarlijkse prijsindexatie voldoende zijn om de inkomsten op peil te houden. Wij hechten sterk aan goede relaties met onze sponsors, maar voeren een behoudend sponsorbeleid. Naast de financiële sponsorbijdragen willen wij onderdeel zijn van het zakelijke netwerk in Nederland. Wij verwachten gelijkblijvende inkomsten uit sponsoring. Voor 2013 en 2014 zijn de inkomsten zeker gesteld. Het NOC*NSF biedt financiële ondersteuning. Met de sportagenda en de daarbij horende verdeling van middelen zijn wij verzekerd van ongeveer 1 miljoen per jaar. Hiermee dragen wij bij aan het behalen van de beleidsdoelstellingen die binnen de sportagenda zijn bepaald. Uitgaven Door noodzakelijke uitbreiding van het aantal werknemers stegen de uitgaven voor het bureau in de afgelopen jaren. Wij zijn voorzichtig met het afsluiten van contracten voor onbepaalde tijd; met het oog op het gewenste behoud van flexibiliteit huren wij zonodig externe krachten in. Ook bij andere grote uitgaven zal er geen sprake zijn van verplichtingen waarvan de duur een periode van twee à drie jaar overschrijdt. Bij het maken van een begroting zullen in beginsel de uitgaven nooit de inkomsten overstijgen. 15 green duurzaam! GolF

17 6 Doelstellingen Doelstellingen Doelstelling 1 Facilitering van golfclubs, golfbanen en golfspelers De ondersteuning van golfclubs en golfbanen blijft een kernpunt in ons beleid. Dit betekent dat de NGF-organisatie zich verder moet ontwikkelen om op vrijwel ieder relevant onderwerp van dienst te kunnen zijn, in samenwerking met vrijwilligers. We moeten de aanwezige kennis bij golfclubs, golfbanen, golfprofessionals, het Federatiebureau en andere partners verzamelen, in een relevant aanbod vertalen en op een eenvoudige manier presenteren. Hierbij speelt de verdere verbetering van de online-informatievoorziening uiteraard een belangrijke rol, maar wij zullen ook de praktische ondersteuning door NGF-vrijwilligers en onze beroepskrachten met specialistische kennis en ervaring intensiveren. Wij vinden de verstrekking van betrouwbare en volledige informatie aan de golfspelers via onze Leden, Golfjournaal en verschillende websites een belangrijke taak. Doelstelling 2 Betere toegankelijkheid van golf en vaardiger golfspelers Voor kwalitatieve en kwantitatieve groei van golf is het nodig om de toegankelijkheid ervan verder te verbeteren. Wij willen golfspelers activeren, (ver)binden en opleiden via een toegankelijk systeem: het 9-stappenplan. Bovendien zullen wij verbreding en verdieping van het golfaanbod blijven stimuleren en initiatieven zo mogelijk ondersteunen óók voor specifieke groepen, zoals minder validen. Vanuit onze faciliterende taak zullen wij golfspelers vaardiger maken, waardoor zij meer plezier beleven en succes boeken. Dit zal leiden tot actievere, meer betrokken golfspelers, waarmee ook golfclubs en golfbanen hun voordeel kunnen doen. Beschaafde omgangsvormen zijn onlosmakelijk verbonden aan de golfsport, waar de spelers hun eigen scheidsrechter zijn. De omgangsvormen gelden voor individuele golfspelers, maar ook voor vertegenwoordigers van golfclubs en golfbanen. Wij streven naar verbetering van omgangsvormen, golfregels en etiquette, óók ten aanzien van de natuurlijke omgeving, en zullen zowel zelf als via onze vrijwilligers het goede voorbeeld geven. Doelstelling 3 Betere communicatie Wij willen de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de NGF verbeteren. Betere communicatie leidt tot imagoverbetering van golf, maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en milieu, en mogelijkheden van de sport voor bestaande en toekomstige golfspelers. Marketing moet uiteindelijk leiden tot kwantitatieve en vooral kwalitatieve groei van de sport: meer actieve beoefenaars. Wij streven naar betere communicatie met golfclubs, golfbanen en golfspelers, maar ook met maatschappelijke en sportorganisaties. We bereiken golfspelers rechtstreeks via het blad Golfjournaal en willen kunnen voorzien in de vraag van golfclubs en golfbanen via directe communicatie. Internet is hiervoor het middel bij uitstek. Wij willen producten, diensten, successen, goede voorbeelden en de toegevoegde waarde van zowel de Federatie als andere maatschappelijke en sportorganisaties beter bekend maken, zodat golfclubs, golfbanen en golfspelers er hun voordeel mee kunnen doen. De media (print, online, tv en radio) kunnen een belangrijke partij vormen in de ontwikkeling van zowel top- als breedtesport. Daarom zullen wij ze actief tegemoet treden en zorgen dat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de golfsport. 16

18 Doelstellingen Doelstellingen Doelstelling 4 Grotere toegankelijkheid van de golfcompetitie Wij streven ernaar dat de competitie een wezenlijker onderdeel wordt van de golfsport. Golf is een van de weinige sporten waarbij de competitie een ondergeschikte rol speelt in de sportbeleving; het blijft er doorgaans bij dat een relatief beperkt aantal golfers vier wedstrijden spelen tegen teams van andere golfclubs. Voor succesvolle competitiedeelname is méér nodig. De competitiespeler moet zich voorbereiden, waarbij hij gebruik maakt van de faciliteiten van de golfclub waarvoor hij uitkomt en meer betrokkenheid voelt bij en plezier beleeft aan golf. Hierdoor kan de competitie een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de golfsport. Om dit doel te bereiken, richten we ons beleid de komende jaren enerzijds op grotere toegankelijkheid van de competitie en anderzijds op activering van golfspelers om zich aan te melden voor de competitie. Op basis van een inventarisatie van de behoeften van de betrokken competitiespelers en golfclubs zullen wij de competitie waar mogelijk verbeteren. Doelstellingen Doelstelling 5 Verbetering van duurzaamheid en kwaliteit van golfbanen Verdere kwaliteitsverbetering van natuur, milieu en duurzaamheid op golfbanen blijft een belangrijk aandachtsgebied. Wij beschikken over de kennis en mankracht om golfbanen te informeren, te enthousiasmeren en te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van Committed to Green en beschouwen ons als medeverantwoordelijk voor GEO-certificering van de golfbaan als resultaat van de aandacht voor natuur en duurzaamheid. Voor handhaving van de hoge kwaliteit van golfbanen is het van belang om de kwaliteit van onder meer greenkeeping aanzienlijk te verbeteren. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is samenwerking met golfbanen, greenkeepers en NGA, onderhoudsbedrijven, architecten, universiteiten en hoge scholen, de BSNC en NVG. De onlangs opgerichte Stichting Turfgrass Science is een goede stap in de gewenste richting. Doelstelling 6 Nauwere banden met (inter)nationale partners Wij willen de contacten met de relevante (inter)nationale partners handhaven en verbeteren. Deze betreffen handicapping (EGA), golfregels en amateurstatus (R&A), internationale (amateur)evenementen (EGA en European Tour) en certificering van golfbanen met het oog op natuur, milieu en duurzaamheid (GEO en R&A). Doelstelling 7 Topgolf op olympisch niveau Het NOC*NSF stelt voorwaarden aan de olympische status en ambities. Wij zullen derhalve een Topgolfprogramma op olympisch niveau ontwikkelen. De olympische status van golf verhoogt het ambitieniveau en geeft een positieve impuls aan de ontwikkeling van topgolf. Dit moet leiden tot aanhoudende groei van het aantal medaillekandidaten voor de Olympische Spelen vanaf De ontwikkeling en integratie van opleidingsprogramma's zijn hierbij essentieel. Ook coaches zullen de juiste opleiding moeten krijgen om medaillekandidaten te kunnen afleveren en begeleiden. Voor een geïntegreerd programma is intensieve samenwerking nodig met de relevante partners. Het programma op olympisch niveau moet ook zijn uitwerking hebben op de breedtesport. 17

19 7 Beoogde resultaten Beoogde resultaten Op basis van Visie en Missie hebben wij de beoogde resultaten van ons beleid gedefinieerd. Zij geven richting aan onze strategie en maken het mogelijk om de voortgang van de verwezenlijking van dit beleid tussentijds te volgen, te meten en te vergelijken. Gezonde, duurzame exploitatie van golfclubs en golfbanen. 75 golfclubs zijn Committed to Green, 100 Committed to Jeugd, 40 Committed to Familie en 40 Committed to Senioren. Duurzaam denken bij golfclubs, golfbanen en golfspelers. Doorstroming van golfspelers in het 9-stappenplan, meetbaar gemaakt door grotere vaardigheid en meer qualifying scores. Plezier, ambitie en niveauverhoging gaan hand in hand in de opwaartse spiraal: actiever > vaardiger > meer plezier > meer betrokken. Het handicapsysteem is het instrument bij uitstek om golfspelers in de opwaartse spiraal te krijgen. Uiteindelijk resultaat: meer geregistreerde handicaps. Groei van het aantal golfspelers met 2% per jaar. Vergroting van het aantal deelnemers aan de competitie. Substantiële toename van het aantal leden van golfclubs, zowel door nieuwe aanmeldingen van aspirant-golfspelers als door de overgang van individueel geregistreerde golfspelers naar golfclubs. Uitzending van mannelijke en vrouwelijke medaillekandidaten naar de Olympische Spelen van 2016 en later. 18 Robin Kind en Daan Huizing met captain Andrew B. Morgan. Sir Michael Bonallack Trophy, Monte Rei Golf & Country Club, Portugal.

20 CONTACT MET DE NGF contact met de ngf Linkedin groep: Nederlandse Golf Federatie contact met de ngf Facebook groep: NGF.NederlandseGolfFederatie COlofon NGF-beleid is een uitgave van de Nederlandse Golf Federatie te Utrecht. Redactie Nederlandse Golf Federatie Jan Daan Hillen, tekstschrijver Vormgeving Paul Roos NGF. Alle rechten voorbehouden

21 Postbus RN Utrecht Tel Foto omslag: Zandvoortse Golfclub Sonderland

CONCEPT MEERJARENBELEIDSPLAN 2011-2016. Analyse van de golfwereld Visie en missie van de NGF Doelstellingen

CONCEPT MEERJARENBELEIDSPLAN 2011-2016. Analyse van de golfwereld Visie en missie van de NGF Doelstellingen CONCEPT MEERJARENBELEIDSPLAN 2011-2016 Analyse van de golfwereld Visie en missie van de NGF Doelstellingen INHOUD Begrippen en afkortingen 2 1 Golf. Sport voor het leven 3 2 Maatschappelijke trends en

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer-/Najaarstour 2016 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie Reglement Zomer- en Najaarstour 2016 INHOUDSOPGAVE pagina WAAROM DEZE ZOMER- EN NAJAARSTOUR...

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN

LEER GOLFEN MET HET 9-STAPPENPLAN LEER GOLFEN MET HET WELKOM IN DE GOLFWERELD Welkom in golf! Of je nu jong of oud bent, fysiek helemaal fit of ongemakken hebt, veel of weinig tijd ter beschikking hebt, golf is voor iedereen. Golf is als

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

TGC Competitie reglement

TGC Competitie reglement TGC Competitie reglement 1. Inleiding Het bestuur streeft ernaar om het spelpeil binnen de TGC te verhogen en wil dit mede bereiken door teams in de NGF-competitie te laten spelen. Tevens biedt het de

Nadere informatie

10. Kaart gemiddeld inkomen per inkomensontvanger regio Y

10. Kaart gemiddeld inkomen per inkomensontvanger regio Y ty 1 INHOUD 1. Ontwikkeling leden Golfclub X en golfclubs met homecourse regio Y 2010-2014 2. Verdeling leden Golfclub X en golfclubs met homecourse regio Y naar leeftijd 3. Lidmaatschapsduur bij Golfclub

Nadere informatie

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

GOLFMARKT RAPPORT STICHTING GOLFCLUB HILVERSUM

GOLFMARKT RAPPORT STICHTING GOLFCLUB HILVERSUM GOLFMARKT RAPPORT STICHTING GOLFCLUB HILVERSUM September 2015 1 INHOUD 1. Ontwikkeling leden Hilversumsche Golf Club en golfclubs met homecourse regio Hilversum 2011-2015 2015 2. Verdeling leden Hilversumsche

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

GOLFMARKT RAPPORT DE TEXELSE GOLFCLUB REGIO DE COCKSDORP

GOLFMARKT RAPPORT DE TEXELSE GOLFCLUB REGIO DE COCKSDORP GOLFMARKT RAPPORT DE TEXELSE GOLFCLUB REGIO DE COCKSDORP September 2016 1 INHOUD 1. Ontwikkeling leden De Texelse Golfclub en golfclubs met homecourse regio De Cocksdorp 2012-2016 2. Verdeling leden De

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Ontwikkeling golfers van

Ontwikkeling golfers van FOTO OMSLAG VOLGT Ontwikkeling golfers van 2009-2013 06-'09 12-'09 06-'10 12-'10 06-'11 12-'11 06-'12 12-'12 06-'13 12-'13 Δ % '12-13 Δ '09 - '13 Golfer met homecourse 152.842 157.919 157.870 166.316 165.852

Nadere informatie

2. Analyse van vraag en aanbod Huidige vraag naar golfrondes. Vraag in rondes

2. Analyse van vraag en aanbod Huidige vraag naar golfrondes. Vraag in rondes 2. Analyse van vraag en aanbod Huidige vraag naar golfrondes Vraag in rondes Berekening vraag Golfbaan op maximaal 30 minuten. Aantal gespeelde rondes huidige golfers: - clubleden: 36 rondes - D-leden:

Nadere informatie

NEDERLANDSE COLF FEDERATIE

NEDERLANDSE COLF FEDERATIE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE Aan het dagelijks bestuur van de Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft Utrecht, 28 maart 2012 Kenmerk: 600 brief WS Zeer geachte dames en heren Namens de

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 is onze missie beschreven (hoe willen wij ons als club profileren).

In hoofdstuk 1 is onze missie beschreven (hoe willen wij ons als club profileren). 1 Golfclub Zwolle: Beleidsplan 2015-2017. (februari 2015) Inleiding: Het beleid van de Golfclub Zwolle wordt geformuleerd in een beleidsplan, dat elke drie jaar wordt geactualiseerd en vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

vrienden van Anne van Dam

vrienden van Anne van Dam www.annevandam.com Anne van dam Van zwembad naar golfbaan is 19 jaar en woont haar hele leven al in Arnhem. Vanaf jongs af aan is ze sportief en heeft ze talent voor vrijwel alle sporten. Op een vakantie

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Gezonde (?) ontwikkelingen Deze presentatie zal vanaf maandag op het NGF Informatieplein staan

Gezonde (?) ontwikkelingen Deze presentatie zal vanaf maandag op het NGF Informatieplein staan Gezonde (?) ontwikkelingen Deze presentatie zal vanaf maandag op het NGF Informatieplein staan Wat komt er aan bod? 1. Het Nederlandse sportlandschap 2. Ontwikkelingen golf internationaal 3. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

2. Missie: deze vloeit voort uit de visie en beschrijft waar we als GC Zwolle voor staan en wat voor uitgangspunten we nemen;

2. Missie: deze vloeit voort uit de visie en beschrijft waar we als GC Zwolle voor staan en wat voor uitgangspunten we nemen; GC ZWOLLE 2020 Memo Aan Van Bestuur GC Zwolle Ter info Datum mei 2017 Betreft Concept Beleidsplan GC Zwolle 2020 Inleiding In februari 2015 is door het bestuur een beleidsplan 2015-2017 gepresenteerd en

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Presentatie Nationaal Golfpaspoort Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Inleiding Hieronder wordt iedere slide van de presentatie over het Nationaal Golfpaspoort die tijdens het

Nadere informatie

Cursusinformatie 9-stappen-plan

Cursusinformatie 9-stappen-plan Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in negen handicap-categorieën (stappen), waarbij succesbeleving en spelplezier voorop staan. Het begint bij het eerste bezoek op de golfbaan,

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577

Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 2014 Handicap? Geen probleem! Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) BMVG Rauwenhoflaan 4 4003 DC Tiel Tel.: 06 53270577 Beleidsplan November 2014 versie 1.03 Inhoud Voorwoord 1 Aanleiding 2 Visie/missie 3

Nadere informatie

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015!

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! 12 april 2011 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren

Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Meest gestelde vragen over de rating van kleuren tees voor zowel dames als heren Hoe is de situatie tot heden? Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB)

Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar Clubhandicap 54 (GVB) Wat is Clubhandicap 54 (GVB)? Het golfvaardigheidsbewijs (GVB) is per 1 april 2012 in een nieuw jasje gestoken. Het GVB is vanaf die

Nadere informatie

1. Ontwikkeling leden Golfclub Efteling en golfclubs met homecourse regio De Moer 2009-2013

1. Ontwikkeling leden Golfclub Efteling en golfclubs met homecourse regio De Moer 2009-2013 1 APRIL 2014 INHOUD 1. Ontwikkeling leden Golfclub Efteling en golfclubs met homecourse regio De Moer 2009-2013 2. Verdeling leden Golfclub Efteling en golfclubs met homecourse regio De Moer naar leeftijd

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE AGENDA VOOR VANAVOND 1. Samenstelling jeugdcommissie (Corné) 2. Trainingsprogramma 2016 (Tom) 3. Baanpermissie & Handicap (Alex) 4. Activiteiten 2016 (Charlotte) 5. Familie golf (Ilse) 6. Overige zaken

Nadere informatie

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Nationaal Golf Congres & Beurs 12 februari 2015, Amsterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman m.m.v. Ine Pulles & Aniek Verhoofstad

Nadere informatie

Strategische visie NVG: Forecast 2015

Strategische visie NVG: Forecast 2015 Strategische visie NVG: Forecast 2015 Maart 2009 Inhoud rapportage 1. Introductie 2. Analyse van vraag en aanbod 3. Strategische visie op de toekomst van golf 4. Conclusies en rol NVG Disclaimer: De gegevens

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Handbalvereniging HV Delta Sport

Handbalvereniging HV Delta Sport Handbalvereniging HV Delta Sport Sponsorbeleid 2015-2018 1. Algemeen Op 29 juni 1969 is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Golfbanen Bij golfbanen is een onderscheid te maken naar verenigingsbanen (niet-commercieel), commerciële banen en openbare banen. Verenigingsbanen hebben niet het oogmerk om winst te maken. Commerciële

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea Mol biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan?

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan? NIEUWSBRIEF Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen In een vloek en een zucht zijn de eerste twee maanden van 2016 bijna voorbij. Het is ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Het goede nieuws

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.3 van 1 mei 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.3 van 1 mei 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Optimist Club Nederland

Optimist Club Nederland Optimist Club Nederland Algemene Ledenvergadering 2013 Plezier, Trainen, Winnen Focus OCN Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN Doelstelling korte termijn Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Beleidsvisie arbitrage. Juni 2015

Beleidsvisie arbitrage. Juni 2015 Beleidsvisie Juni 2015 Fase 1: Goedkeuring door bondsraad beleidsvisie Fase 2: Uitwerking, Inventarisatie, Afstemming en keuzes, Communicatie, Invoering Kernvisie Spelplezier dient te allen tijde voorop

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Golfen is fun. IJsselweide Sluisdijk NA Gouda Brasserie Golfbaan

Golfen is fun. IJsselweide Sluisdijk NA Gouda Brasserie Golfbaan Golfen is fun Golf is leuk en zou het niet nog leuker worden als je het met de hele familie speelt? Golf is samen plezier hebben! Een golfbaan is een perfecte plek om met de familie te oefenen, samen (een

Nadere informatie

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties.

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties. Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols Samen werken aan sportieve prestaties. Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Een initiatief van het bestuur

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Young Executive Network Program

Young Executive Network Program Young Executive Network Program Young Executive Network Program Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf graag ontwikkelen in je persoonlijke en maatschappelijke carrière. Het is daarbij belangrijk dat

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

skv NEXUS SPONSORBROCHURE E-mail : sponsoring@skvnexus.nl

skv NEXUS SPONSORBROCHURE E-mail : sponsoring@skvnexus.nl skv NEXUS SPONSORBROCHURE E-mail : sponsoring@skvnexus.nl Sponsoring EN BELEID Wie zijn wij? De Schiedamse korfbalvereniging NEXUS (Latijn voor verbinding) is het resultaat van een fusie tussen ssc Harga

Nadere informatie