20/06/2011. Selectie criteria n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20/06/2011. Selectie criteria n"

Transcriptie

1 20/06/2011 criteria n

2 Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria van het BOIC (20/06/2011). De ficiële versie van de selectiecriteria is permanent consulteerbaar op de website van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (www.olympic.be).

3 INHOUD ALGEMENE INLEIDING 3 1. SELECTIENORMEN criteria fasen Opmerkingen 6 2. SELECTIEPROCEDURE 8 3. SELECTIECRITERIA PER SPORT ARC Handboogschieten ATL Atletiek BAD Badminton BEA Beachvolley 19 BOX Boksen CAN Kano Kajak CLA Kleischieten CYC Wielrennen EQU Ruitersport FEN Schermen GYM Gymnastiek JUD Judo 57 ROW Roeien SHO Schieten SWI Zwemmen TAE Taekwondo 71 TAT Tafeltennis TEN Tennis TRI Triatlon 77 WEI Gewichtheffen 79 WRE Worstelen 81 YAC Zeilen 83 Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 1 -

4 INHOUD (Vervolg) BAS Basketbal FOO Voetbal HAN Handbal HOC Veldhockey VOL Volleybal WAP Waterpolo Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 2 -

5 ALGEMENE INLEIDING Uitgangspunt Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Zomerspelen in Londen 2012, moeten individuele atleten, teams¹ en ploegen² zich eerst kwalificeren. De voorwaarden waaraan de atleten dienen te voldoen, zijn voor elke sportbond afzonderlijk besproken en vastgelegd in het document criteria Londen criteria Internationale criteria In eerste instantie dient de atleet te voldoen aan de internationale criteria. Deze zijn opgesteld door de respectieve Internationale Federaties (IF) en formeel goedgekeurd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Atleten, teams ploegen die aan deze criteria voldoen, winnen een quotaplaats voor hun Nationaal Olympisch Comité (NOC) voor deelname aan de Olympische Spelen. In sommige gevallen wordt deze quotaplaats niet aan het NOC, maar rechtstreeks aan de atleet (nominatieve plaats) toegewezen. Omdat: - deze internationale normen erg verschillen van sporttak tot sporttak en zelfs binnen één sporttak kunnen verschillen van discipline tot discipline - de internationale federatie niet alleen quotaplaatsen toekent op basis van haar prestatienormen, maar ook: o via reallocatie : de eventuele niet opgevraagde quotaplaatsen kan herverdelen aan atleten, teams ploegen die niet noodzakelijk de prestatienormen hebben gelukt o via de tripartitecommissie op basis van het universaliteitprincipe quotaplaatsen kan toekennen aan atleten, teams ploegen die niet noodzakelijk de prestatienormen hebben gelukt - het Olympisch Charter van het Internationaal Olympisch Comité expliciet vermeldt dat de eindverantwoordelijkheid voor de selectie voor de Olympische Spelen enkel en alleen bij het NOC van een betrokken land ligt Heeft het BOIC een werkgroep opgericht die zich heeft gebogen over de problematiek van de selectiecriteria. ¹ teams: de disciplines met meer dan één atleet ² ploegen: de klassieke balsporten Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 3 -

6 Deze werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de sportbonden, coaches, de atletencommissie en de drie gemeenschappen van ons land. Zij is samengekomen op 12 maart 2009 en 9 juni 2010 en heeft een aantal resoluties geformuleerd, die door de Raad van Bestuur van het BOIC op 21 juni 2010 als volgt werden vertaald: Aangezien niet deelnemen aan, maar presteren op de Olympische Spelen het doel is, en de criteria van de internationale federaties niet hetzelfde niveau hebben in alle sporttakken, moet het BOIC eigen criteria behouden: de lat moet hoog genoeg liggen Het na te streven doel moet voor alle sportdisciplines, voor individuele atleten, samengestelde teams en ploegsporten even hoog liggen, maar de criteria dienen zo specifiek mogelijk te worden opgesteld. Richtlijn: mogelijkheid tot het behalen van een Top 8 plaats op de Olympische Spelen van Londen 2012 De criteria moeten tijdig en in voldoende mate worden opgesteld in overleg met de federaties worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen en moet dit document ondertekend worden voor kennisname door de betrokken federaties. Indien in uitzonderlijke gevallen toch gedelibereerd moet worden, dienen de redenen duidelijk gemotiveerd en gecommuniceerd te worden: duidelijke selectieprocedure in geval van afwijking, de betrokken partijen horen BOIC criteria Uitgangspunt bij het opstellen van de Belgische selectiecriteria is dus dat een sporter zich kwalificeert wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Olympische Spelen bij de beste acht in zijn discipline te eindigen. Om voor selectie in aanmerking te komen moet een atleet, team ploeg dus aan beide selectienormen, zowel deze van de IF als deze van het BOIC, voldoen. Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 4 -

7 1. SELECTIENORMEN 1.1. criteria en 1. Voldoen aan de internationale kwalificatienormen, opgesteld door het IOC en de Internationale Sportfederaties 2. Voldoen aan de BOIC criteria. Deze specifieke criteria, die door het BOIC per sportdiscipline zijn opgesteld, kunnen zijn: - het behalen van een vooraf bepaalde plaats op een Europees kampioenschap een Wereldkampioenschap (wat deze plaats precies inhoudt, wordt afzonderlijk bepaald per discipline); - het behalen van een vooraf bepaalde plaats in een tussen het BOIC en de federatie afgesproken internationale competitie van hoog niveau (World Cup, Grand Slam, Grand Prix, Open kampioenchap, internationale meeting); - het realiseren van de vooropgestelde prestaties; deze minima kunnen gebaseerd zijn op numerieke vergelijkende gegevens; - voorkomen op een bepaalde plaats op de (indien nodig) aangepaste wereldranglijst; - voor de ploegsporten sluit het BOIC zich aan bij de criteria van het IOC en de IF. Opmerking: - Onder ploegsporten verstaan we de klassieke balsporten: basketbal, handbal, veldhockey, volleybal en waterpolo waarvoor een gesloten kwalificatiesysteem bestaat en waar slechts één ploeg per land kan deelnemen. - voor beachvolleybal, waar tot maximum twee ploegen per land kunnen deelnemen, zijn derhalve specifieke criteria uitgewerkt. Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende factoren die doorslaggevend kunnen zijn voor het al niet erkennen van een prestatie: - de gelowaardigheid van een resultaat; - de omstandigheden waarin de prestaties gelukt werden; Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 5 -

8 - bij het behalen van een bepaalde plaats op een Europees kampioenschap, een Wereldkampioenschap een Internationale wedstrijd zal tevens rekening gehouden worden met de grootte en de kwaliteit van het deelnemersveld fasen 1. De data van opening en sluiting van de selectieperiode worden vooraf duidelijk bepaald. 2. De atleet is selecteerbaar van zodra hij voldoet aan de voorwaarden vermeld in het document "criteria"; 3. De atleet wordt opgenomen op de lijst van selecteerbare atleten; 4. Indien in een bepaalde sportdiscipline meer atleten selecteerbaar zijn dan het aantal dat kan worden uitgezonden, zal het BOIC op basis van de interne selectieprocedure van de betrokken federatie een beslissing nemen uiterlijk op datum van sluiting van selectie; 5. De atleet wordt geselecteerd en opgenomen op de lijst van geselecteerde atleten; 6. Alle atleten moeten instemmen met de voorschriften van het Olympisch Charter op dat ogenblik van kracht en alleen deze atleten die het Olympisch Charter hebben onderschreven, mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. 7. Een selectie kan tot op het laatste ogenblik, zelfs op de plaats van de Spelen zelf, herzien worden. Dit kan o.a. gebeuren indien een atleet weigert zich aan een bepaalde controle te onderwerpen een inbreuk pleegt op de overeenkomst BOIC-atleet die hij met het BOIC heeft onderschreven. Deze opsomming is echter niet limitatief. De beslissing een atleet uit de selectie te weren mag slechts worden genomen nadat deze de mogelijkheid heeft gehad te worden gehoord. De atleet kan zich op dat ogenblik laten bijstaan. Wanneer de atleet geen gevolg geeft aan de uitnodiging mag de beslissing in zijn afwezigheid worden genomen. De lijsten worden indien nodig aangepast Opmerkingen - Alleen prestaties gelukt tijdens ficiële competities van erkend niveau worden in aanmerking genomen. - In geen geval kan een prestatie die geleverd wordt na het afsluiten van Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 6 -

9 de ficiële inschrijvingsdatum aanleiding geven tot selectie. - normen en -criteria liggen niet noodzakelijk vast in de tijd; in geval van duidelijke evolutie (zowel positief als negatief) in een bepaalde sportdiscipline, kunnen zij herzien worden. - Het BOIC behoudt zich het recht voor om in functie van de omstandigheden af te wijken van de selectiecriteria, mits gemotiveerde beslissing. - Indien een atleet de selectiecriteria realiseert in 2011, zal hij in de loop van 2012 vormbehoud dienen aan te tonen Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende factoren die doorslaggevend kunnen zijn voor de definitieve selectie van de atleet: - de fysieke en medische toestand van de atleet; - de morele kwaliteiten en de fair-play van de atleet; - ploegen, boten, combinaties: het uitvallen van één meerdere elementen kan tot gevolg hebben dat de selectie niet bekrachtigd wordt, indien geoordeeld wordt dat door de vervanging het niveau te veel verzwakt. Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 7 -

10 2. SELECTIEPROCEDURE Van zodra een atleet, team ploeg zowel de selectiecriteria van het IOC/IF als deze van het BOIC heeft gerealiseerd, zal de federatie een gemotiveerd selectievoorstel sturen naar het BOIC. - De selectiecommissie: - formuleert de selectie en - legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur van het BOIC. Opmerking: - De Raad van Bestuur van het BOIC neemt de beslissing. - De betrokken federatie wordt ingelicht van de beslissing van de Raad van Bestuur. - De federatie informeert de betrokken atleten. - Het BOIC informeert de drie gemeenschappen van de selectie. - Het BOIC maakt de ficiële lijst over aan de pers. Indien een atleet voldoet aan de selectievoorwaarden en het BOIC niet tijdig een selectievoorstel ontvangt van de federatie, kan het toch de atleet voorlopig selecteren. De federatie heeft de mogelijkheid dit te betwisten. Olympische Spelen Londen 2012 criteria (20/06/2011) - 8 -

11 SELECTIECRITERIA PER SPORT Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

12 ARC Handboogschieten Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Wereldkampioenschappen Top 8 Finaal Wereld Kwalificatietornooi 2012 Top 3 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

13 ARC Handboogschieten Individueel - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 De reeds geselecteerde atleten per ploeg 24 plaatsen Wereldkampioenschappen 2011 (*) Top 8 * zonder de atleten geselecteerd via het ploegentornooi OF - Voldoen aan de selectiecriteria 2 3 zoals deze zijn bepaald door het IOC Europees kwalificatietornooi Top 3 Finaal Individueel Wereld Kwalificatietornooi Top 4 EN - Voldoen aan onderstaande selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 16 Europese kampioenschappen 2012 Top 8 World Cup Top 8 Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

14 ATL Atletiek Aflossing - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Eindklassement "Aflossingen" (2/7/2012) Top 16 EN - Voldoen aan hierondervermelde selectiecriteria: Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Volgend minimum realiseren in Disciplines : Heren Dames 4 x 100m Minimum de tijd realiseren 4 x 400m van de 12de ploeg van de Wereldkampioenschappen Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal de ploeg één van bovenvermelde selectiecriteria moeten realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

15 ATL Atletiek Individueel - Voldoen aan de olympische kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : EN - Voldoen aan hierondervermelde selectiecriteria: Volgend minimum realiseren in Disciplines: mannen vrouwen 100m m m m m m m Marathon m Horden m Horden m Horden m Steeple km Snelwandelen km Snelwandelen Hoog 2m30 1m95 Polsstok 5m70 4m50 Ver 8m16 6m70 Hinkstap 17m10 14m40 Kogel 20m50 18m60 Discus 64m60 62m75 Hamer 79m00 70m75 Speer 82m50 61m50 Zevenkamp ptn Tienkamp ptn - Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

16 ATL Atletiek Individueel Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Opmerkingen : De tijden dienen gerealiseerd te worden tijdens een IAAF-erkende wedstrijd en met elektronische tijdopname. De uitslagen van marathon en snelwandelen dienen gerealiseerd te worden tijdens IAAF-erkende wedstrijden die op de website staan. In sommige disciplines, als een land meer dan één atleet wil laten deelnemen, moeten de twee drie atleten aan de "A-Standard" van de IAAF voldaan hebben om geselecteerd te kunnen worden. Volgend minimum realiseren in Disciplines : mannen vrouwen Hoog 2m31 - Polsstok 5m72 - Ver 8m20 6m75 Hinkstap 17m20 - Discus 65m00 - Hamer - 71m50 Tienkamp ptn - Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

17 Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

18 BAD Badminton Dubbel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC BWF Wereldranglijst (3/5/2012) Top 16 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zullen de atleten één van de hierondervermelde selectiecriteria moeten realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen /8 finale Europese kampioenschappen /4 finale Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

19 BAD Badminton Enkel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC BWF Wereldranglijst (3/5/2012) Top 38 * (Olympic format) EN - Voldoen aan hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen /8 finale Europese kampioenschappen /4 finale Super Series /8 finale Grand Prix x 1/4 finale BWF Wereldranglijst 2012 Top 24 * (Olympic Format) Als België een plaats toegewezen krijgt via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

20 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

21 BEA Volleybal Beach volley - Voldoen aan de selectiecriteria 1, 2 3 zoals deze zijn bepaald door het IOC Olympische Wereldranglijst FIVB (18/6/2012) Top 16 * Maximum 2 paren per land Continentale beker 2012 Winnaar World Cup Olympische kwalificatie Top 2 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" moeten de atleten één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/hebben gerealiseerd. Wereldkampioenschappen /8 finale Grand Slam Top 8 World Tour Top 6 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" moeten de atleten één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

22 BOX Boksen Mannen - Voldoen aan de selectiecriteria 1, 2 3 zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen WSB 2011 (5 gewichtscategorieën WSB) Winnaar Wereldkampioenschappen 2011 Top 10 Behalve : - 91 kg Top kg Top 6 * Maximum 78 plaatsen voor de Europese NOCs. Continentale Olympische kwalificatieproeven --> 78 Europeanen * Saldo van de 78 plaatsen WK 2011 voorbehouden voor Europese NOCs Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" zal de atleet één van hierondervermelde selectiecriteria moeten realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen /8 finale Europese kampioenschappen /4 finale Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

23 BOX Boksen Vrouwen - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Wereldkampioenschappen 2012 Top 8 * Maximum 12 plaatsen voor de Europese NOCs. Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet hierondervermelde selectiecriteria selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen /4 finale Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

24 CAN Kano - Kajak Sprint - Voldoen aan de selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 K-1 Top 8 K-2 Top 6 K-4 Top 10 C Top 7 * K4 : min. 3 continenten vertegenwoordigd Continentale kwalificatieproef 2012 K-1 Top 2 K-2 Top 1 C-1 Top 2 C-2 Top 1 Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" zullen de boten één van hierondervermelde selectiecriteria moeten realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen 2011 Top 9 Europese kampioenschappen 2011 Top 6 World Cup Top 9 * De World Cups 2012 moeten plaatshebben vóór de continentale selectieproef. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

25 CAN Kano - Kajak Slalom - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Wereldkampioenschappen 2011 K-1 Top 15/land C-1 Top 10/land C-2 Top 8/land Continentale kwalificatieproef 2012 K-1 Top 2 C-1 Top 2 C-2 Top 1 EN - Voldoen aan hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 10 Top 8/land Europese kampioenschappen Top 8 Top 6/land World Cup Top 10 Top 8/land * De World Cups 2012 moeten plaatshebben vóór de continentale selectieproef. Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" zal de atleet één van hierbovenvermelde selectiecriteria moeten realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

26 CLA Kleischieten Mannen - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Wereldkampioenschappen 2010 Top 5 Behalve : double trap Top 3 Wereldkampioenschappen 2011 Winnaar World Cup 2011 Top 2 Europese kampioenschappen 2011 Top 5 Behalve: double trap Winnaar Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" zullen de atleten één van hierondervermelde selectiecriteria moeten realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Europese kampioenschappen 2011 Top 8 World Cup Top 6 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

27 CLA Kleischieten Vrouwen - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Wereldkampioenschappen 2010 Top 3 Wereldkampioenschappen 2011 Winnaar World Cup 2011 Top 2 Europese kampioenschappen 2011 Winnaar Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" zullen de atleten één van hierondervermelde selectiecriteria moeten realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen 2011 Top 8 Europese kampioenschappen 2011 Top 6 World Cup Top 6 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

28 CYC Wielrennen BMX - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC UCI Ranglijst per land (28/5/2012) Mannen Top 11 Vrouwen Top 7 Wereldkampioenschappen 2012 Per land : Mannen Top 6 Vrouwen Top 3 * Voorbehouden aan de NOC's die geen plaats behaald hebben via de UCI Ranglijst per land EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria: Wereldkampioenschappen Top 8 * Als deze plaatshebben op een Supercross parcours World Cup Supercross Top 8 2 x Top 16 * In 2012 moeten de World Cups plaatshebben vóór 28/5/2012. Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van hierbovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

29 CYC Wielrennen Mountain bike - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Olympische kwalificatieranglijst UCI per land (23/5/2012) Mannen Top 24 Vrouwen Top 18 EN - Voldoen aan hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 16 Europese kampioenschappen Mannen : Top 12 Vrouwen : Top 8 World Cup Mannen : Top 12 2 x Top 16 Vrouwen : Top 8 2 x Top 12 * In 2012 moeten de World Cups plaatshebben vóór 23/5/2012. Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" moet de atleet één van hierbovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

30 CYC Wielrennen Weg - Wegrit - Mannen - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Finale UCI Wereldranglijst per land Top 15 UCI Europe Tour Top 16 Opmerkingen : België zal de sterkste ploeg samenstellen in functie van één meerdere kopmannen op basis van de behaalde resultaten tijdens de seizoenen 2011 en 2012 en van het priel van het parcours van de wegrit in Londen. Eén twee plaatsen in de ploeg kunnen worden toegewezen aan renners die een Top 8 behaalden in de tijdrit op de wereldkampioenschappen De beslissing zal worden overgelaten aan de federatie in een optiek van maximaliseren van de resultaten over het geheel van de wegproeven. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

31 CYC Wielrennen Weg - Tijdrit - Mannen - Voldoen aan de selectiecriteria zoalqs deze zijn bepaald door het IOC Specifieke UCI Wereldranglijst per land 2011 Top 15 Specifieke TT ranglijst Europe Tour 2011 Per land : Top 7 Wereldkampioenschappen 2011 Top 10 EN - Voldoen aan hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 8 Opmerkingen : Deze plaats kan enkel worden aangewend via de quota van de wegrit gezien er geen supplementaire quota zijn voor de Olympische tijdrit. De beslissing zal worden overgelaten aan de federatie in een optiek van het maximaliseren van de resultaten over het geheel van de wegproeven. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

32 CYC Wielrennen Weg - Wegrit - Vrouwen - Voldoen aan selectiecriterium1 zoals dit is bepaald door het IOC ICU landenklassement (31/5/2012) Top 23 Opmerkingen : België zal de sterkste ploeg samenstellen in functie van één meerdere kopvrouwen op basis van de behaalde resultaten tijdens de seizoenen 2011 en 2012 en van het priel van het parcours van de wegrit in Londen. Eén twee plaatsen in de ploeg kunnen worden toegewezen aan renners die een Top 8 behaalden in de tijdrit op de wereldkampioenschappen De beslissing zal worden overgelaten aan de federatie in een optiek van maximaliseren van de resultaten over het geheel van de wegproeven. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

33 CYC Wielrennen Weg - Tijdrit - Vrouwen - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC UCI ranglijst per land (31/5/201) Top 15 Wereldkampioenschappen 2011 Top 10 EN - Voldoen aan hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 8 Opmerkingen : Deze plaats kan enkel worden aangewend via de quota van de wegrit gezien er geen supplementaire quota zijn voor de Olympische tijdrit. De beslissing zal worden overgelaten aan de federatie in een optiek van het maximaliseren van de resultaten over het geheel van de wegproeven. Olympische Spelen Londen criteria (20/11/2010)

34 CYC Wielrennen Baan - Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie UCI Olympische Baan Ranglijst Top 10 * Snelheid per ploeg : Maximum 5 Europese ploegen * Ploegenachtervolging : Maximum 6 Europese ploegen Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

35 CYC Wielrennen Baan - Snelheid en Keirin - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC UCI Olympische Baan Ranglijst Olympische snelheid per ploeg : Top 10 * Maximum één atleet per geselecteerde ploeg UCI Olympische Baan Ranglijst Snelheid / Keirin : Top 8 * Maximum 4 Europese renners EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen Top 8 Europese kampioenschappen 2011 Top 6 World Cup Top 8 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" moet de atleet één van hierbovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

36 CYC Wielrennen Baan - Omnium - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC UCI Olympische Baan Ranglijst Omnium : Top 18 * Maximum 8 Europese renners EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen Top 8 Europese kampioenschappen 2011 Top 6 World Cup Top 8 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" moet de atleet één van hierbovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

37 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

38 EQU Ruitersport Veelzijdigheid Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC World Equestrian Games (zonder GBR) Top 5 Opmerking: Europese kampioenschappen 2011 Top 2 (zonder de reeds gekwalificeerde ploegen) België zal de sterkste ploeg samenstellen op basis van de resultaten behaald tijdens de seizoenen 2011 en Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

39 EQU Ruitersport Veelzijdigheid Individueel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC World Equestrian Games (zonder GBR) Top 5 Europese kampioenschappen 2011 Top 2 (zonder de reeds gekwalificeerde ploegen) Olympisch klassement FEI van de ruiters (1/3/2012) West - Noord Europa : Top 1 FEI Olympische Ruiters Ranglijst (1/3/2012) Top 13 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : World Equestrian Games 2010 (Individueel) Top 16 Europese kampioenschappen 2011 (Individueel) Top 8 Internationale competities * Het minimum niveau van de wedstrijden is : CIC*** gelijkwaardig Evaluatie Opmerking: De internationale competities zullen geval per geval met de nationale coach geanalyseerd worden en er zal rekening gehouden worden met het beste mogelijke resultaatper ploeg. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

40 EQU Ruitersport Dressuur Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC World Equestrian Games 2010 (zonder GBR) Top 3 Opmerkingen : Europese kampioenschappen 2011 Top 3 (zonder de reeds gekwalificeerde ploegen) Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. België zal de sterkste ploeg samenstellen op basis van de resultaten behaald tijdens de seizoenen 2011 en Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

41 EQU Ruitersport Dressuur Individueel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC World Equestrian Games 2010 (zonder GBR) Top 3 ou Europese kampioenschappen 2011 Top 3 (zonder de reeds gekwalificeerde ploegen) Olympisch klassement FEI van de ruiters (1/3/2012) West - Noord Europa : Top 1 ou FEI Olympische Ruiters Ranglijst (1/3/2012) Top 10 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : World Equestrian Games 2010 (Individueel) Top 16 Europese kampioenschappen 2011 (Individueel) Top 12 Internationale competities x min. 70% * Het minimum niveau van de wedstrijden is : CDI***, CDIO*** ou CDI-W * Minstens één resultaat dient tijdens een outdoor wedstrijd gerealiseerd te worden. * De scores dienen tijdens de Grand Prix en/ de Grand Prix Spécial gerealiseerd te worden. Opmerking: Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" moet de atleet één van hierbovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

42 EQU Ruitersport Jumping Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC World Equestrian Games 2010 (zonder GBR) Top 5 ou Europese kampioenschappen 2011 Top 3 (zonder de reeds gekwalificeerde ploegen) Opmerking: België zal de sterkste ploeg samenstellen op basis van de resultaten behaald tijdens de seizoenen 2011 en Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

43 EQU Ruitersport Jumping Individueel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC World Equestrian Games 2010 (zonder GBR) Top 5 Europese kampioenschappen 2011 Top 3 (zonder de reeds gekwalificeerde ploegen) FEI Olympische Ruiters Ranglijst (1/3/2012) Groepen A en B (West-Europa): Top 3 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : World Equestrian Games 2010 (Individueel) Top 16 Europese kampioenschappen 2011 (Individueel) Top 8 Internationale competities Evaluatie * Het minimum niveau van de wedstrijden is : CSI**** CSI*****. * De uitslagen dienen gerealiseerd te worden tijdens de Grote Prijs en/ de Beker der Naties. Opmerking: De internationale competities zullen geval per geval met de nationale coach geanalyseerd worden en er zal rekening gehouden worden met het beste mogelijke resultaatper ploeg. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

44 FEN Schermen Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Officiële FIE ploegenranglijst (OR) (1/4/2012) Top 4 Officiële FIE ploegenranglijst (1/4/2012) Europese ploeg (buiten de reeds gekwalificeerde ploegen via Top 4) Top 1 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

45 FEN Schermen Individueel Disciplines met ploegencompetitie - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Officiële Ploegenranglijst FIE per ploeg (1/4/2012) De reeds geselecteerde atleten per ploeg 24 plaatsen Aangepaste ficiële ranglijst (AOR)(1/4/2012) Europese Top 2 OF - Voldoen aan selectiecriterium 3 zoals dit is bepaald door het IOC Kwalificatieproef per zone (Europa) Top 2 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 16 Europese kampioenschappen 2011 Top 8 Grand Prix x Top 16 World Cup * Om in aanmerking te komen moeten minstens 12 van de 16 eerste schermers van het geactualiseerde wereldklassement hebben deelgenomen aan de wedstrijd Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

46 FEN Schermen Individueel Disciplines zonder ploegencompetitie - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Officiële FIE individuele Ranglijst (1/4/2012) Top 12 Of Aangepaste ficiële ranglijst (AOR) (1/4/2012) Europese Top 2 OF - Voldoen aan selectiecriterium 3 zoals dit is bepaald door het IOC Kwalificatieproef per zone (Europa) Top 4 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 16 Europese kampioenschappen 2011 Top 8 Grand Prix x Top 16 World Cup * Om in aanmerking te komen moeten minstens 12 van de 16 eerste schermers van de geactualiseerde wereldranglijst hebben deelgenomen aan de wedstrijd Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

47 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

48 GYM Gymnastiek Artistieke gymnastiek Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 8 Testevent Olympische Spelen 2012 Top 4 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

49 GYM Gymnastiek Artistieke gymnastiek Individueel All round - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC EN Testevent Olympische Spelen 2012 (*) (all round) Mannen : 18 --> 36 plaatsen Vrouwen : 24 --> 36 plaatsen * Het aantal plaatsen hangt af van het aantal plaatsen toegekend via de medaillewinnaars aan de toestellen die geen deel uitmaken van een gekwalificeerde ploeg. - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 16 Europese kampioenschappen 2011 Top 12 Testevent Olympische Spelen 2012 Prestatie (*) * Puntentotaal gelijk aan 16de plaats op de wereldkampioenschappen 2011 (max. 2/land) Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

50 GYM Gymnastiek Artistieke Gymnastiek Toestellen Heren - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 3 OF - Voldoen aan selectiecriterium 2 (all round) zoals dit is bepaald door het IOC Testevent Olympische Spelen 2012 (*) (all round) Mannen : 18 --> 36 plaatsen * Het aantal plaatsen hangt af van het aantal plaatsen toegekend via de medaillewinnaars aan de toestellen die geen deel uitmaken van een gekwalificeerde ploeg. EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Europese kampioenschappen Top 8 Eén keer volgend minima te behalen op : World Cup Testproeven Olympische Spelen 2012 Disciplines : Brug Rekstok Vloer Paard met bogen Ringen Sprong (gemiddelde van de twee sprongen) 15,366 pts 15,266 pts 14,966 pts 15,300 pts 15,400 pts 16,133 pts Olympische Spelen Londen criteria (206/06/2011)

51 GYM Gymnastiek Artistieke Gymnastiek Toestellen Heren Twee keer volgende minima te behalen op : World Cup Testproeven Olympische Spelen 2012 Disciplines : Brug Rekstok Vloer Paard met bogen Ringen Sprong (gemiddelde van de twee sprongen) 15,233 pts 15,100 pts 14,808 pts 15,133 pts 15,233 pts 15,966 pts Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

52 GYM Gymnastiek Artistieke gymnastiek Toestellen Vrouwen - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 3 OF - Voldoen aan selectiecriterium 2 (all round) zoals dit is bepaald door het IOC Testproeven Olympische Spelen 2012 (*) (all round) Vrouwen : 24 --> 36 plaatsen * Het aantal plaatsen hangt af van het aantal plaatsen toegekend via de medaillewinnaars aan de toestellen die geen deel uitmaken van een gekwalificeerde ploeg. EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Europese kampioenschappen Top 8 Eén keer volgend minima te behalen op : World Cup Testproeven Olympische Spelen 2012 Disciplines : Brug Balk Vloer Sprong (gemiddelde van de twee sprongen) 14,700 pts 14,533 pts 14,383 pts 14,016 pts Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

53 GYM Gymnastiek Artistieke gymnastiek Toestellen Vrouwen Twee keer volgende minima te behalen op : World Cup Testproeven Olympische Spelen 2012 Disciplines : Brug 14,233 pts Balk Balk 14,333 pts Vloer 14,100 pts Sprong (gemiddelde van de twee sprongen) 13,849 pts Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

54 GYM Gymnastiek Ritmische gymnastiek Ploeg - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 6 Testevent Olympische Spelen 2012 Top 4 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

55 GYM Gymnastiek Ritmische gymnastiek Individueel All round - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 15 Testevent Olympische Spelen 2012 Top 5 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Europese kampioenschappen 2011 Top 10 Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atlete één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

56 GYM Gymnastiek Trampoline - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 8 OF - Voldoen aan selectiecriterium 2 zoals dit is bepaald door het IOC Testevent Olympische Spelen 2012 Top 5 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 World Cup Te bepalen Opmerkingen : Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Gezien de nieuwe formule voorzien voor de World Cup vanaf 2011, zullen de te behalen resultaten later bepaald worden in overleg met de federatie. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

57 Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

58 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

59 JUD Judo - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldranglijst IJF (1/5/2012) Ranglijst per gewichtscategorie : Mannen Top 22 Vrouwen Top 14 Continentale kwalificatie (1/5/2012) Mannen Vrouwen 14 plaatsen 11 plaatsen EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 8 Masters Top 8 Europese kampioenschappen Top 6 Grand Slam Top 3 Grand Prix Top 3 Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

60 ROW Roeien Mannen - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 11 Olympische kwalificatieregatta 2012 Top 2 Behalve : Skiff Top 3 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 9 World Cup Top 8 * De World Cups 2012 moeten vóór de eindregatta van de Olympische kwalificatie plaatshebben Opmerkingen : Om ingeschreven te worden voor de eindregatta van de Olympische kwalificatie moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria hebben gerealiseerd. Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

61 ROW Roeien Vrouwen - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 8 Behalve : Skiff Top 9 4x Top 7 OF - Voldoen aan selectiecriterium 2 zoals dit is bepaald door het IOC Olympische kwalificatieregatta 2012 Top 2 Behalve : Skiff Top 3 4x Top 1 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 9 World Cup Top 8 * De World Cups 2012 moeten plaatshebben vóór de eindregatta van de Olympische kwalificatie Opmerkingen : Om ingeschreven te worden voor de eindregatta van de Olympische kwalificatie moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria hebben gerealiseerd. Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

62 ROW Roeien Acht - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Mannen Top 7 Vrouwen Top 5 Olympische kwalificatieregatta 2012 Manenn Top 1 Vrouwen Top 2 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

63 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

64 SHO Schieten - Voldoen aan selectiecriteria 1, 2 3 zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2010 AR-AP (4) Top 6 Karabijn 50m (3) Top 5 Pistool Dames Top 5 Pistool Heren Top 4 RFP Top 2 World Cup 2011 AR-AP (4) Top 3 Andere wapens (6) Top 2 Europese kampioenschappen 2012 AR-AP (4) Top 4 Karabijn 3 posities (2) Top 4 Pistool(2) Top 3 Karabijn liggend Top 3 RFP Top 2 Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moeten de atleten één van hierondervermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen 2010 Top 12 Europese kampioenschappen Top 8 World Cup Top 8 Volgend minimum realiseren (zie volgende pagina) 2 x in Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

65 SHO Schieten Disciplines : Mannen Vrouwen Karabijn 50m - liggend Karabijn 50m - 3 standen - 3 x Karabijn 50m - 3 standen - 3 x Luchtkarabijn 10m Luchtkarabijn 10m Pistool 50m Pistool 25m Snelvuurpistool 25m Luchtpistool 10m Luchtpistool 10m * Bovenvermelde scores moeten 2 x gerealiseerd worden in de seizoenen (31/5/2012) op Europese kampioenschappen, World Cups de hiernavermelde internationale competities - IW Munchen (GER) - ISAS Dortmund (GER) - GP Libération Plzen (CZE) * Om in aanmerking te komen moet de schutter tenminste een internationale finale (Top 8) hebben behaald gedurende het seizoen Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

66 SWI Zwemmen Aflossing - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 OF - Voldoen aan selectiecriterium 2 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldranglijst aflossingen (1/3/ /5/2012) Top 4 * Zonder de ploegen geselecteerd via de wereldkampioenschappen EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Realiseren van volgende minima in Disciplines : Mannen Vrouwen 4 x 100m vrije slag Minimum de tijd realiseren 4 x 200m vrije slag van de 12de ploeg van de 4 x 100m wisselslag Wereldkampioenschappen Opmerkingen : Als België een plaats krijgt toegewezen "reallocatie" moet de ploeg één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

67 SWI Zwemmen Individueel - Voldoen aan de olympische kwalificatie tijd zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Volgend minimum realiseren in Disciplines : mannen vrouwen 50m vrije slag m vrije slag m vrije slag m vrije slag m vrije slag m vrije slag m schoolslag m schoolslag m rugslag m rugslag m vlinderslag m vlinderslag m wisselslag m wisselslag OF - Voldoen aan de olympische selectie tijd zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Sportfederatie : Volgend minimum realiseren in Disciplines : mannen vrouwen 50m vrije slag m vrije slag m vrije slag m vrije slag m vrije slag m vrije slag m schoolslag m schoolslag Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

68 SWI Zwemmen Individueel Disciplines : mannen vrouwen 100m rugslag m rugslag m vlinderslag m vlinderslag m wisselslag m wisselslag EN - Voldoen aan de hierna volgende selectiecriteria Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Opmerkingen: De tijden dienen gerealiseerd te worden in een 50m-bad tijdens een door de FINA erkende wedstrijd met elektronische tijdopname. Individuele pogingen komen niet in aanmerking. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

69 SWI Zwemmen Zwemmarathon - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 10 OF - Voldoen aan selectiecriterium 2 zoals dit is bepaald door het IOC Kwalificatiewedstrijd FINA 2012 Top 10 + Top 1/continent EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 World Cup (10km) Top 8 * De World Cups 2012 moeten plaatshebben vóór de kwalificatiewedstrijd FINA Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

70 SWI Zwemmen Synchroon duiken - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 3 World Cup 2012 Top 4 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" zal het BOIC in overleg met de federatie beslissen over het al dan niet aanvaarden van deze plaats. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

71 SWI Zwemmen Individueel duiken - Voldoen aan selectiecriteria 1 2 zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen 2011 Top 12 Europese kampioenschappen Winnaar OF - Voldoen aan selectiecriterium 3 zoals dit is bepaald door het IOC World Cup > 18 plaatsen EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Europese kampioenschappen Top 6 World Cup Top 8 Als België een plaats krijgt toegewezen via "reallocatie" moet de atleet één van hierbovenvermelde selectiecriteria realiseren. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

72 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

73 TAE Taekwondo - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereld kwalificatietornooi 2011 Top 3 Continentaal kwalificatietornooi 2012 Top 3 Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van hierondervermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Wereldkampioenschappen 2011 Top 5 Europese kampioenschappen 2012 Top 3 Wereld kwalificatietornooi 2011 Top 5 Continentaal kwalificatietornooi 2012 Top 5 Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

74 TAT Tafeltennis Ploeg - Voldoen aan selectiecriterium 1 zoals dit is bepaald door het IOC Wereldkampioenschappen per ploeg 2012 Beste Europese ploeg OF - Voldoen aan selectiecriterium 3 zoals dit is bepaald door het IOC Resterende ploegen die reeds : 9 ploegen Drie gekwalificeerde individuele atleten tellen Twee gekwalificeerde individuele atleten tellen * In functie van de resultaten op de wereldkampioenschappen per ploeg 2012 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Als België beschikt over twee atleten die de BOIC selectiecriteria behaalden in enkelspel kan een ploeg worden ingeschreven. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

75 TAT Tafeltennis Enkel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldranglijst ITTF (16/5/2011)(*) Top 28 * Maximum 2 spelers per land Continentaal kwalificatietornooi Top 11 Finaal wereld kwalificatietornooi 2012 Top 2 EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Wereldkampioenschappen /8 finale Europese kampioenschappen /4 finale Tornooien Pro Tour Pro Tour : Brazilië, Chili, Spanje en Marokko behalve 1/4 finale 1/2 finale Wereldranglijst ITTF Top 20 * Maximum 2 atleten per land Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (22/11/2010)

76 TEN Tennis Dubbel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Op basis van de wereldranglijst enkel en dubbel (11/6/2012) 24 plaatsen * Maximum 2 paren per land en per categorie dubbel (buiten de plaatsen enkel) Andere kwalificatieplaatsen 8 plaatsen EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Grand Slam /8 finale Tornooi Masters Series (ATP) Tornooi Categorie 1 (WTA) /4 finale 1/4 finale Wereldranglijst ATP-WTA 2012 Top 16 * Maximum 2 atleten per land Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moeten de atleten één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

77 TEN Tennis Enkel - Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC Wereldranglijst ATP-WTA (11/6/2012) Top 56 * Maximum 4 atleten per land Andere kwalificatieplaatsen 6 plaatsen EN - Voldoen aan de hierondervermelde selectiecriteria : Grand Slam /8 finale Tornooi Masters Series (ATP) Tornooi Categorie 1 (WTA) /4 finale 1/4 finale Wereldranglijst ATP-WTA 2012 Top 24 * Maximum 4 atleten per land Als België een plaats krijgt toegewezen via de Tripartite Commissie via "reallocatie" moet de atleet één van bovenvermelde selectiecriteria realiseren/gerealiseerd hebben. Olympische Spelen Londen criteria (20/06/2011)

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016 Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Zomerspelen in Rio 2016, moeten individuele atleten, teams en ploegen zich eerst kwalificeren. De voorwaarden waaraan de atleten dienen te voldoen, zijn vastgelegd

Nadere informatie

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016 Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Zomerspelen in Rio 2016, moeten individuele atleten, teams en ploegen zich eerst kwalificeren. De voorwaarden waaraan de atleten dienen te voldoen, zijn vastgelegd

Nadere informatie

Selectiecriteria 03/02/2011

Selectiecriteria 03/02/2011 Selectiecriteria 03/02/2011 Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria van het BPC (03/02/2011). Gezien sommige internationale criteria vandaag nog niet gekend zijn en ook

Nadere informatie

Selectiecriteria 03/02/2011

Selectiecriteria 03/02/2011 Selectiecriteria 03/02/2011 Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria van het BPC (03/02/2011). Gezien sommige internationale criteria vandaag nog niet gekend zijn en ook

Nadere informatie

Selectiecriteria. Paralympische Spelen 2016 Rio de Janeiro

Selectiecriteria. Paralympische Spelen 2016 Rio de Janeiro Selectiecriteria Paralympische Spelen 2016 Rio de Janeiro 29/01/2016 Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria van het BPC (05 mei 2015). Gezien sommige internationale criteria

Nadere informatie

Selectiecriteria 31 oktober 2016

Selectiecriteria 31 oktober 2016 Selectiecriteria 31 oktober 2016 Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria van het BPC (31/10/2016). De officiële versie van de selectiecriteria is permanent consulteerbaar

Nadere informatie

Selectiecriteria 31 oktober 2013

Selectiecriteria 31 oktober 2013 Selectiecriteria 31 oktober 2013 Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria van het BPC (31/10/2013). De officiële versie van de selectiecriteria is permanent consulteerbaar

Nadere informatie

DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012. Brussel 30 november 2012

DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012. Brussel 30 november 2012 DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012 Brussel 30 november 2012 overzicht - Elitesporter: wie? - Elitesporter: plichten -

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Prestatie-eisen voor kwalificatie. Algemeen

Prestatie-eisen voor kwalificatie. Algemeen Swimming Zwemmen Prestatie-eisen voor kwalificatie Algemeen Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IPC in overleg met de Internationale Federatie (IPC Swimming). en Voldoen

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) Postadres Postbus AH Arnhem. Bezoekadres Papendallaan 60 Arnhem

Telefoon +31 (0) Postadres Postbus AH Arnhem. Bezoekadres Papendallaan 60 Arnhem Check hieronder uit welke sporten jij en je team kunnen kiezen. Elke deelnemer krijgt de kans om tenminste 2 dagen te sporten. Deelnemen aan meerdere sporten (afhankelijk van het programma) is mogelijk

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Premiestelsel KAA Gent Atletiek

Premiestelsel KAA Gent Atletiek Premiestelsel KAA Gent Atletiek Naam...... Totaal bedrag... Het premiestelsel in vullen... Het premiestelsel bestaat uit vier verschillende delen: - controleformulieren voor outdoor, indoor en veldlopen

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

Topsporttakkenlijst

Topsporttakkenlijst Topsporttakkenlijst 2017-2020 Unaniem advies van de Stuurgroep Topsport, na beraadslaging op 16 november 2016 Inhoudsopgave Wettelijke basis... 3 Objectief van de Vlaamse topsporttakkenlijst... 3 Vastlegging

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Klassementrooster A 4/03/2014

Tennis Vlaanderen Klassementrooster A 4/03/2014 Tennis Vlaanderen 4/03/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be www.tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES

SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES Atletiek Individueel man Individueel vrouw 100 meter 1 atleet 1 atleet 200 meter 1 atleet 1 atleet 400 meter 1 atleet 1 atleet 800 meter 1 atleet 1 atleet 1500

Nadere informatie

KWALIFICATIE SYSTEEM WERELDKAMPIOENSCHAPPEN WEG 2017 Het UCI Bestuur beslist ieder jaar over het kwalificatiesysteem

KWALIFICATIE SYSTEEM WERELDKAMPIOENSCHAPPEN WEG 2017 Het UCI Bestuur beslist ieder jaar over het kwalificatiesysteem KWALIFICATIE SYSTEEM WERELDKAMPIOENSCHAPPEN WEG 2017 Het UCI Bestuur beslist ieder jaar over het kwalificatiesysteem Individuele wegwedstrijden Elite mannen Versie 11.04.17 Het kwalificatiesysteem wordt

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2017-2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie 4 oktober 2017 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure KNSB voor de Olympische Spelen in PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur-Bestuurder van de KNSB

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure 3 a. Indeling ISSF-disciplines

Nadere informatie

Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017

Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017 Prestatienormen Atletiek voor het verkrijgen van een NOC*NSF status 2017 In dit document staan de tussen NOC*NSF en de Atletiekunie overeengekomen prestatienormen voor het verkrijgen van een NOC*NSF status

Nadere informatie

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening; Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

Nadere informatie

Topsporter bij Defensie

Topsporter bij Defensie Topsporter bij Defensie Atleten ondersteunen bij hun jacht op die felbegeerde medailles en hen een professionele omkadering bieden, dat is wat Defensie voor ogen heeft. Maar... hoe gaat dat precies in

Nadere informatie

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren Selectienormen KNSB 2013-2014 Shorttrack Junioren voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen voor junioren Definitieve versie 5 augustus 2013 Selectie Commissie

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 29 september 2017 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ):

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2016-2017 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden versie 6 oktober 2016 Selectiecommissie Langebaan: Andries

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen Interne Selectieprocedure KNSB Olympische Winterspelen Sotsji 2014 Langebaanschaatsen Definitieve versie 20 september 2013 Selectiecommissie Langebaan (SCL): Emiel Kluin Andries Kasper Thomas Bos Directeur

Nadere informatie

Onderdeel Mannen Vrouwen

Onderdeel Mannen Vrouwen Athletics Atletiek Prestatie-eisen voor kwalificatie Algemeen Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IPC in overleg met de Internationale Federatie (IPC Athletics). en Voldoen

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene grondslag De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

Londen 2012! XXXste olympiade = 27ste Zomerspelen. Hugo Vanderstraeten. landen zouden helpen om vrede en. Van 27 juli tot 12 augustus 2012 worden

Londen 2012! XXXste olympiade = 27ste Zomerspelen. Hugo Vanderstraeten. landen zouden helpen om vrede en. Van 27 juli tot 12 augustus 2012 worden Hugo Vanderstraeten Van 27 juli tot 12 augustus 2012 worden in Londen de Olympische Zomerspelen van de XXXste olympiade gehouden. Van-A-3 trok op onderzoek uit en verzamelde het belangrijkste nieuws over

Nadere informatie

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen voor de Olympische Spelen PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur Bestuurder

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN 2016-2017 VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN JULI 2016 Inhoud 1. Selectiecommissie kunstrijden... 1 1.1 Samenstelling... 1 1.2

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016

KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016 KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden Definitieve versie 1 oktober 2015 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016

NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 NORMEN EN LIMIETEN OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Olympische Spelen, en Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep met

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES K N I N K L I J K E N E D E L A N D S E S C H I E T S P T A S S C I A T I E KWALIFICATIEPCEDUE V DEELNAME AAN WK F EK IN MLAIC DISCIPLINES Kwalificatieprocedure voor deelname aan WK en EK in MLAIC disciplines

Nadere informatie

Selectiecriteria voor de Europese en Wereldkampioenschappen 2013

Selectiecriteria voor de Europese en Wereldkampioenschappen 2013 Categorie junioren Selectiecriteria voor de Europese en Wereldkampioenschappen 2013 Inleiding De Europese kampioenschappen junioren vinden plaats in Jerusalem, in Israël, van 28/02/2014 tot 2/03/2014.

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

PROGRAMMASCHEMA OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016

PROGRAMMASCHEMA OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 PROGRAMMASCHEMA OLYMPISCHE SPELEN RIO 2016 Dit geeft aan dat er in dit programmaonderdeel een medaille gewonnen kan worden. Dit geeft de ceremonie aan. Dit geeft aan dat er Nederlanders in actie komen.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN SCHERMKRINGEN KWALIFICATIEKLASSEMENT IN FUNCTIE VAN DE EUROPESE EN DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN Reglement voor het seizoen 2014-2015 Federaal Sportcomité KWALIFICATIEKLASSEMENT

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden BELGISCHE DANSSPORT FEDERATIE Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden 6-11-2015 INHOUD 1. Definitie. 2. Algemene regels voor uitzending. 3.

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 30 september 2016 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ):

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Turnen AGH Belgisch kampioenschap: zilver Internationale wedstrijd landenteam: 5 de plaats Interland België-Nederland- Roemenie-Zwitserland: 2 de plaats Vlaams kampioenschap: 2 de plaats Streefdoel 2016:

Nadere informatie

Trainingsprestaties en verwachtbare wedstrijdresultaten zijn niet geldig.

Trainingsprestaties en verwachtbare wedstrijdresultaten zijn niet geldig. Paramaribo, 13 december 2016 Algemeen De aanwijzing van selecties voor verschillende internationale kampioenschappen wordt voorgesteld door de Technische Commissie en door het Bondsbestuur goedgekeurd.

Nadere informatie

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Competitiebepalingen KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN 1. De KNHS-BMC Centaur Cup heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast

Nadere informatie

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten.

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten. N-ROU-DP-11008-110629-RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2012 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon

Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon JUNIOREN EK Junioren Eilat (Israel) 17-22 april : Maximaal volgens quota van ETU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria

Nadere informatie

Reglement Regelmatigheidscriterium

Reglement Regelmatigheidscriterium Reglement Regelmatigheidscriterium Versie Oktober 2011 Elk atletiekjaar organiseert Atletiekclub Grimbergen vzw een regelmatigheidscriterium voor de leden van de club. Elke atleet die deelneemt aan wedstrijden

Nadere informatie

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5 Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: binnen verband - 2009 binnen i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 164 1 0,0% Autosport 12 1 1 8,3% 1 Badminton 6 0,0% Baseball 18 1

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

Vlaamse Taekwondo Bond v.z.w. H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [M] +32 (0) [F] +32 (0)

Vlaamse Taekwondo Bond v.z.w. H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [M] +32 (0) [F] +32 (0) 1. Inleiding Het topsportconvenant heeft tot doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs en de sportwereld, om op deze wijze te komen tot een doorgedreven topsportopleiding

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

AVT PREMIESYSTEEM seizoen

AVT PREMIESYSTEEM seizoen AVT PREMIESYSTEEM seizoen 2015-2016 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 1. Modaliteiten. In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet,

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2016

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2016 Kwalificatiedocument Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2016 Inhoudsopgave Terminologie... 3 Doel kwalificatie... 4 De Wedstrijd... 4 De Berekening... 4 Percentage... 4 Ranking... 5 Niveau %-Regel...

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 Eisen KNWU 2015 Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 - nieuwelingen top-6 - junioren top-3 (van alle eerstejaars)

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 1. Toelatingsvoorwaarden 1.1. Leeftijd: - De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor deelnemers van het basis- en secundair onderwijs, inclusief scholen met voltijdse

Nadere informatie

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

Eisen KNWU 2014 Baan-DUUR mannen nationale selectie

Eisen KNWU 2014 Baan-DUUR mannen nationale selectie Eisen Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 NK tijdrijden - NK tijdrijden nieuwelingen top-6 -NK tijdrijden junioren top-3 (van alle eerstejaars) - NK tijdrijden junioren top-3 (alle NK

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2015

Kwalificatiedocument. Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2015 Kwalificatiedocument Kwalificatiecriteria Kanoslalom Wedstrijden 2015 Versie: 5.0 Datum: 3 maart 2015 Inhoudsopgave TERMINOLOGIE... 3 DOEL KWALIFICATIE... 5 DE WEDSTRIJD... 5 DE BEREKENING... 5 PERCENTAGE...

Nadere informatie

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR:

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: individuele Laakdalse competitiesporters individuele Laakdalse recreatieve zwemmers organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2016 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling geldt voor toernooien

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Reglement Kampioenschappen Dressuur vanaf klasse ZZ-licht Ingaand per 1 april 2011 en geldig tot en met 31 maart 2012 Reglement voor deelname aan KNHS-

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK EN EK IN MLAIC-DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK EN EK IN MLAIC-DISCIPLINES KWALIFICATIEPCEDUE V DEELNAME AAN WK EN EK IN MLAIC-DISCIPLINES 1 INHUDSPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure 3 a. Indeling MLAIC-disciplines b. Duidelijkheid

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton 2016-2017 1. Algemeen De Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton (NJRB) bevat de richtlijnen volgens welke de sterktebepaling plaatsvindt

Nadere informatie

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Topsportschool

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Topsportschool Vlaamse Vereniging voor Golf VVG GolfVlaanderen.be slagkrachtig & doelgericht VVG Junior Golf Korte historiek School en topsport is niet eenvoudig! INHOUD HISTORIEK NUT VAN TOPSPORTSCHOLEN INSCHRIJVEN

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

Voorschrift selectiecriteria Wereld Kampioenschap 2017

Voorschrift selectiecriteria Wereld Kampioenschap 2017 Voorschrift selectiecriteria Wereld Kampioenschap 2017 1. Algemeen Het FCI Wereld Kampioenschap Agility (WK) zal van 5 tot en met 8 oktober 2017 worden gehouden in Liberec (Tjechie). Ten behoeve van de

Nadere informatie

Competitiebepalingen KNHS Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2017/2018

Competitiebepalingen KNHS Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2017/2018 1. ALGEMEEN 1. De KNHS - Witte Van Moort Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast Sporten zowel in de breedtesport als in de topsport. De KNHS - Witte Van Moort

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

2. HOE WERKT HET LEVEL-UP SYSTEEM? 1. INLEIDING

2. HOE WERKT HET LEVEL-UP SYSTEEM? 1. INLEIDING Versie 3.0 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. HOE WERKT HET LEVEL-UP SYSTEEM?... 3 3. HOE VERDIEN JE?... 6 3.1. Deelname aan wedstrijden, veldlopen en provinciale kampioenschappen... 6 3.1.1. Winterseizoen...

Nadere informatie

KADERINDELING EVENTING

KADERINDELING EVENTING KADERINDELING EVENTING Seniors v Eindigen bij de beste 25% op een 4* v Eindigen bij de beste 20% op een lange 3* met minder dan 50 punten in dressuur, 30% snelste of binnen tijd in de cross en maximum

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voorde Lotto-Beker van België Nieuwelingen dient zijn parcours uiterlijk vier maanden

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN ONK, INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN ONK, INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN 2015-2016 VOOR DEELNAME AAN ONK, INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN NOVEMBER 2015 Inhoud 1. Selectiecommissie kunstrijden... 1 1.1 Samenstelling...

Nadere informatie

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voor de Lotto-Beker van België Juniors dient zijn parcours uiterlijk vier maanden voor het

Nadere informatie

KNSB selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen Definitieve versie 8 augustus 2017

KNSB selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen Definitieve versie 8 augustus 2017 KNS selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen 2017-2018 Definitieve versie 8 augustus 2017 Selectie Commissie Shorttrack: Jeroen Otter Wilf O Reilly rie Koops 1 1. UITGNGSPUNT 1. De selectieprocedure

Nadere informatie

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT 2017 1 DOELSTELLING - Het organiseren van een internationale competitie genaamd Lotto Cycling Cup" voor Belgische en buitenlandse clubs en UCI vrouwenploegen waarvoor volgende

Nadere informatie

DE JUDOBONDSCOACH IS GEEN MEESTERBREIN Individuele sport versus ploegsport en de macht van de bondscoach ESSAY

DE JUDOBONDSCOACH IS GEEN MEESTERBREIN Individuele sport versus ploegsport en de macht van de bondscoach ESSAY DE JUDOBONDSCOACH IS GEEN MEESTERBREIN Individuele sport versus ploegsport en de macht van de bondscoach ESSAY Raf Tits 6 de dan maart 2005 1. Inleiding Topsport is geen democratie was een van de vele

Nadere informatie

Bijlage 1.1 Evaluatie van werking en resultaten en doelstellingen

Bijlage 1.1 Evaluatie van werking en resultaten en doelstellingen en doelstellingen 2013-2016 1. Evaluatie werking en resultaten 2009-2012 FO3.1: Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden Strategische doelstelling FO3.1.1 Tegen het einde van de Olympiade

Nadere informatie

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit, die zijn parcours wijzigt, moet uiterlijk

Nadere informatie

Kwalificatienormen Marathon 2016

Kwalificatienormen Marathon 2016 Kwalificatienormen Marathon 2016 Kwalificatie procedure EK Pontevedra (ESP) 29 juni t/m 3 juli en Wereld Cup Vila Verde (POR) 29-31 juli In aanmerking voor deelname EK komen vaarders/sters die bij de eerste

Nadere informatie

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport:

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Basis eis: de sport dient erkend te zijn door het NOC*NSF Topsporter: De sporter dient op onderstaand niveau actief te zijn binnen zijn/haar leeftijdscategorie, of

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 versie 4.0

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 versie 4.0 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 versie 4.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2017 Algemeen Rijders, die tijdens de kwalificatie periode niet of nog

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen 2017 ZZ-Zwaar - Lichte Tour Junioren Young Riders Zware Tour Versie 25 februari 2017 26 februari 2017 Dressuur paard ZZ-Zwaar - Lichte Tour - Junioren Young Riders U25 - Zware Tour Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL Ermelo Secretariaat: KNHS-Afdeling

Nadere informatie