Inventaris van het archief van het Nederlands Olympisch Comité (NOC),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Nederlands Olympisch Comité (NOC), 1912-1993"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Nederlands Olympisch Comité (NOC), Auteur: W.F. van Buuren, E.W. Haag, A.J. Oppelaar Nationaal Archief, Den Haag 2000 Copyright: (c) This finding aid is written in Dutch.

2

3 NOC 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Beknopte institutionele geschiedenis...7 Literatuurlijst... 8 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Inhoud Inhoud Aanvullingen Verantwoording van de bewerking...10 Verwant materiaal...11 Bewaarplaats van originelen...11 Verwante archieven Relevante (archief) instellingen, met materiaal over NOC, NSF en Olympische Spelen:...11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 Algemeen Olympische Spelen... 36

4

5 NOC 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlands Olympisch Comité (NOC) Periode: Archiefbloknummer: I1 Omvang: 38,10 meter; 1636 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Engels. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlands Olympisch Comité Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van het Nederlands Olympisch Comité bevat onder ander stukken betreffende de organisatie zoals verslagen van vergaderingen, jaarverslagen, tijdschriften, stukken van de verschillende commissies en de correspondentie van de verschillende bestuursleden van het comité. Daarnaast bevat het archief ook stukken van de verschillende olympische zomer- en winterspelen zoals aanvraagkaarten, selectielijsten, krantenknipsels en verslagen, vaak geordend per sportonderdeel.

6 6 NOC Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Het archief kent geen materiële beperkingen. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Olympisch Comité (NOC), , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, NOC, , inv.nr....

7 NOC 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Beknopte institutionele geschiedenis BEKNOPTE INSTITUTIONELE GESCHIEDENIS Het Nederlandsch Olympisch Comité (NOC) wordt op 11 september 1912 opgericht in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Voornaamste initiatiefnemers zijn C.A.W. Hirschman en J. Warner, respectievelijk secretaris en voorzitter van de voetbalbond en F.W.C.H. baron van Tuyll van Serooskerken, die tot zijn dood in 1924 de eerste voorzitter van het bestuur zou zijn. Het NOC geeft zich vanaf het begin twee taken. In de eerste plaats de voorbereiding op en uitzending van Nederlandse sporters naar de Olympische Spelen. In de tweede plaats de bevordering van alle zaken die de lichamelijke ontwikkeling en vaardigheid van het Nederlandse volk ten goede komen. Het NOC richt zich in de beginjaren vooral op het propageren van de lichamelijke opvoeding in Nederland. Een belangrijke activiteit is het uitschrijven van de lichamelijke vaardigheidsproeven. Om te benadrukken dat het NOC een algemene sportfederatie is, voegt het NOC in 1915 Federatie voor Lichaamsvaardigheid aan zijn naam toe. Dit om duidelijk te maken dat het NOC méér taken heeft dan alleen het zenden van deelnemers naar Olympische Spelen. Een eerste stap in de richting van professionalisering van de organisatie vindt plaats in Het NOC betrekt een eigen bureau met een betaalde kracht. Dit bevindt zich in Amsterdam, maar verhuist in 1930 naar Den Haag. In Den Haag heeft het NOC tot 1990 op diverse lokaties zijn zetel. In 1946 worden de statuten van het NOC gewijzigd. Op de Buitengewoon Algemene Ledenvergadering wordt besloten dat het NOC gaat functioneren als overkoepelend orgaan van de Nederlandse sport. Ook wordt besloten dat het NOC intern gaat reorganiseren. Achtergrond hiervan is dat het NOC het verwijt krijgt een aristocratische club te zijn, die slechts oog heeft voor het Olympisch belang. De taak om daarnaast ook het algemene sportbelang te behartigen, is volgens critici nooit voldoende aandacht gegeven. Het NOC blijkt in organisatorisch en structureel opzicht niet in alle opzichten te voldoen als werkelijke sportfederatie. In 1959 vindt na jaren van voorbereiding herstructurering van de Nederlandse sportwereld plaats. Het NOC zal zich voortaan uitsluitend met Olympische aangelegenheden bezighouden. De vele niet-olympische werkzaamheden van het NOC worden overgeheveld naar een nieuwe organisatie. Op 24 januari 1959 ontstaat de Nederlandse Sport Federatie (NSF). De eerste voorzitter is K.J.J. Lotsy, de eerste algemeen secretaris W. van Zijll. De NSF vestigt haar kantoor in Den Haag tot de opening van het Nationaal Sport Centrum Papendal in 1971, dan verhuist zij haar kantoor naar Papendal. Een stroomversnelling in de groei van de NSF wordt veroorzaakt door de komst van de toto in De NSF, medebeheerder en medeverdeler van de gelden, kan de sportbonden wat meer financiële armslag geven. In mei 1989 openbaren het NOC en de NSF fusieplannen. Het NOC verhuist in 1990 naar Papendal. Op 1 juli 1993 is de fusie tussen het NOC en de NSF een feit. De nieuwe organisatie, NOC*NSF, is de bundeling van de Nederlandse sport. Anno 2000 behartigt NOC*NSF in Nederland de belangen van de totale sport op alle mogelijke manieren. Thans zijn bij NOC*NSF 90 landelijke sportorganisaties aangesloten. Samen vertegenwoordigen ze Nederlandse sportverenigingen, met in totaal 4,4 miljoen sporters. De 90 aangesloten sportorganisaties vormen samen de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De Algemene Vergadering besluit over het uiteindelijk te voeren beleid en de begroting. Het beleid wordt op hoofdlijnen vastgesteld door het bestuur. De elf bestuursleden bewaken ook de

8 8 NOC uitvoering van het beleid. De voorbereiding en uitvoering van het beleid ligt in handen van het NOC*NSF-bureau. Dit bureau staat onder leiding van een driehoofdige directie. De algemeen directeur is volledig eindverantwoordelijk. Bij het NOC*NSF-bureau werken ongeveer 250 mensen. Het bureau kent twee beleidssectoren: Breedtesport en Topsport. NOC*NSF behartigt de belangen van de Nederlandse sport bij: de landelijke politiek; provinciale en lokale overheden; bedrijfsleven; maatschappelijke organisaties; de media. internationale sportorganisaties NOC*NSF vertegenwoordigt in Nederland de internationale Olympische beweging. Zij verspreidt de grondgedachte van deze beweging, namelijk dat sport bijdraagt aan een harmonieuze en leefbare samenleving. Dit doet zij onder andere via sportieve evenementen, zoals de Olympic Day Run. Ten behoeve van de Nederlandse sport ontwikkelt NOC*NSF beleid, diensten en producten. Dit doet zij zowel voor breedtesport als voor topsport. Bij breedtesport wordt onderscheid gemaakt tussen sportontwikkeling (kwaliteit en infrastructuur) én sport en gezondheid. Literatuurlijst LITERATUURLIJST Het betreft uitsluitend Nederlandstalige literatuur. Dit overzicht is niet uitputtend. P. Arnoldussen, Amsterdam Het verhaal van de IXe Olympiade, Amsterdam, G. Blom, Bibliografie van Nederlandstalige literatuur over de Olympische Spelen, Hindeloopen, M. van Bottenburg en S. Smit (red.), Visies op sportontwikkeling, Haarlem, W. van Buuren en P.J. Mol, In het spoor van de sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis, Haarlem, W. van Buuren en Th. Stevens (red.), Sportgeschiedenis in Nederland, Amsterdam, T. Bijkerk, Nederlandse deelnemers aan de tweede Olympische Spelen Parijs 1900, Haarlem T. Bijkerk en R. Paauw, Gouden boek van de Nederlandse Olympiërs, Haarlem, J. Cottaar, Gouden boek Nederlands Olympisch Comité, Den Haag, Nederlands Olympisch Comité Federatie voor Lichaamsvaardigheid, Gedenkboek bij het 25- jarig bestaan , Amsterdam, J. Holthausen en R. Paauw (samenst.), met bijdr. van P. Annema e.a., Kroniek van de Olympische Spelen, Baarn, Stichting de Sportwereld, Goud. Nederlandse Olympische kampioenen, Amsterdam, R. Stokvis, Strijd over sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelingen, Deventer, A. Swijtink, In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, Haarlem, C. Vollebergh, Er een sport van maken. Het ontstaan van de Nederlandse Sport Federatie Een gevecht van de Nederlandse sportwereld met de overheid om de erkenning van sport als een belangrijk maatschappelijk verschijnsel, Nijmegen, J.D. Woldendorp en N.G. Vlot, Van idee tot werkelijkheid. NSF 25, , Den Haag, W. van Zijll, De Olympische Beweging en haar betekenis voor de sportbeoefening, (2e druk), Den Haag, 1961.

9 NOC 9 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Uit zorg voor het eigen culturele erfgoed ontstonden er bij de sportkoepel NOC*NSF eind jaren negentig vragen over het beheer van het eigen historische archief. In het verleden werd het archief beheerd door twee vrijwilligers, sinds 1993 werd dit echter niet meer gedaan. Het archief bevond zich in verschillende kantoorruimtes van NOC*NSF waar de klimatologische en fysieke bewaarcondities niet optimaal waren. Het archief was systematisch geordend, maar een inventarislijst ontbrak. Als eerste stap in het hervatten van het beheer van het historisch archief heeft E.W. Haag inventarislijsten samengesteld. Vervolgens heeft W.F. van Buuren namens stichting de Sportwereld onderzoek verricht naar de wijze waarop NOC*NSF het beheer van het historisch archief het beste zou kunnen organiseren. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek waren: Het historisch archief wordt overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief Het historisch archief zal volledig openbaar zijn De fotocollectie en het historisch archief worden gescheiden. NOC*NSF zal de fotocollectie zelf beheren en bewaren In juni 2000 is het eerste gedeelte van het historisch archief, het archief van het Nederlands Olympisch Comité (NOC), overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen

10 10 NOC Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Inhoud INHOUD Sportarchieven vormen een belangrijk cultureel erfgoed. Zonder schriftelijke bronnen uit het verleden, is het vrijwel onmogelijk de geschiedenis van de sport in Nederland vast te leggen. Bij sportgeschiedenis kan vooral de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van sport en maatschappij interessant zijn. Het archief van het NOC beslaat de periode De oudste stukken hebben betrekking op de oprichting en statuten van het NOC. Het jaar 1993 is als einddatum gekozen, omdat in dat jaar NOC en NSF een fusie aangingen. Het archief van het NOC is onderverdeeld in twee groepen. Algemeen historisch en Olympisch. De kern van het algemeen historische gedeelte wordt gevormd door notulen en jaarverslagen. Deze zijn nagenoeg volledig bewaard gebleven. Het Olympische gedeelte, dat geordend is per Olympiade bevat zeer diverse en soms ook zeer gedetailleerde informatie over de Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen, maar ook stukken betreffende de Olympische Dagen en screeningsnota's over diverse sportbonden. Er zijn ook omissies in het archief. Zo ontbreken stukken over de Olympische Spelen van 1928 nagenoeg volledig. Dit komt doordat een deel van het NOC archief in 1945 bij bombardementen op Den Haag vernietigd is. Aanvullingen AANVULLINGEN Het archief van de Nederlandse Sport Federatie (NSF) over de periode 1959 tot 1993 zal in de nabije toekomst aan het Algemeen Rijksarchief worden overgedragen. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Bij het Algemeen Rijksarchief te Den Haag vond de materiële bewerking van het archief plaats.

11 NOC 11 Verwant materiaal Verwant materiaal Bewaarplaats van originelen BEWAARPLAATS VAN ORIGINELEN Nationaal Archief, Den Haag. Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Relevante stukken betreffende de NSF worden verder bewaard in het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Relevante (archief) instellingen, met materiaal over NOC, NSF en Olympische Spelen: RELEVANTE (ARCHIEF) INSTELLINGEN, MET MATERIAAL OVER NOC, NSF EN OLYMPISCHE SPELEN: Gemeentearchief Amsterdam (GAA), onder andere materiaal over de organisatie van de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928 en over de kandidaatstelling van Amsterdam voor de Olympische Spelen van Katholiek Documentatie Centrum (KDC) Nijmegen. In het Archief Nederlandse Katholieke Sportfederatie diverse stukken betreffende NSF en NOC. Nederlandse Sport Museum Olympion Lelystad, fotocollectie. NOC*NSF Arnhem, fotocollectie.

12

13 NOC 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N Algemeen ALGEMEEN 1 Accountantsrapporten Accountantsrapporten Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 1977 Trefwoord: Presidentenvergadering 6 Algemene Ledenvergadering 1977 Trefwoord: Buitengewone ledenvergadering 7 Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 1979 Trefwoord: Buitengewone ledenvergadering 10 Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 1980 Trefwoord: Buitengewone ledenvergadering 12 Algemene Ledenvergadering 1980 Trefwoord: Buitengewone ledenvergadering 13 Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering

14 14 NOC Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 1988 Trefwoord: Buitengewone ledenvergadering 22 Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Amsterdam 1992 Vorm: Vorm: Rapporten 30 Amsterdam 1992 Vorm: Rapporten

15 NOC Amsterdam 1992 Vorm: Rapporten 32 Amsterdam kandidatuur Vorm: Rapporten 33 Amsterdam kandidatuur Vorm: Rapporten 34 Amsterdam kandidatuur Amsterdam kandidatuur Vorm: Rapporten 36 Amsterdam kandidatuur Association of European National Olympic Committees Association of European National Olympic Committees Association of European National Olympic Committees Association of European National Olympic Committees 1990 Trefwoord: Vergadering Amsterdam 41 Association of European National Olympic Committees 1990 Trefwoord: Vergadering Amsterdam 42 Association of European National Olympic Committees 1990 Trefwoord: Vergadering Amsterdam 43 Bestuur , memo's 44 Bestuur en bureau Gedenkboek NOC 25 jaar, De Coubertin 45 Bestuur en bureau Trefwoord: Huisvesting

16 16 NOC Bestuur en bureau Trefwoord: Wedstrijd sportfilm 47 Bestuur en bureau Trefwoord: JeugdsportRondschrijven 48 Bestuur en bureau Trefwoord: Commissie Voorzittersvacature 49 Bestuur en bureau , 1954 Trefwoord: Salarissen 50 Bestuur en bureau Trefwoord: Kandidatuur Amsterdam Bestuur en bureau Trefwoord: Film 52 Bestuur en bureau Trefwoord: Personeel 53 Bestuur en bureau Bestuur en bureau Trefwoord: Salarissen 55 Bestuur en bureau Trefwoord: Bestuursmededelingen 56 Bestuur en bureau 1958 Trefwoord: W. van Zijll 57 Bestuur en bureau Vorm: Rondschrijven 58 Bestuur en bureau 1960 Trefwoord: Mededelingen aan bestuursleden 59 Bestuur en bureau

17 NOC 17 Trefwoord: Linthorst Homan 60 Bestuur en bureau tot 1960 Trefwoord: Sportfilms 61 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 62 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 63 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 64 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 65 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 66 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 67 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 68 Bestuursvergadering NOC Trefwoord: Op onderwerpnotulen, knipselboek 69 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 70 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 185 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 71 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek

18 18 NOC Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 73 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 74 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 75 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 76 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 77 Bestuursvergadering NOC 1972 Vorm: Notulen 78 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 79 Bestuursvergadering NOC 1973 Vorm: Notulen 80 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 81 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 82 Bestuursvergadering NOC 1975 Vorm: Notulen 83 Bestuursvergadering NOC 1976 Vorm: Notulen 84 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 85 Bestuursvergadering NOC

19 NOC Vorm: Notulen, bijlage, correspondentie 86 Bestuursvergadering NOC 1977 Vorm: Notulen, plakboek 87 Bestuursvergadering NOC 1978 Vorm: Notulen 88 Bestuursvergadering NOC 1978 Vorm: Notulen 89 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 90 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 91 Bestuursvergadering NOC 1980 Vorm: Notulen 92 Bestuursvergadering NOC 1980 Vorm: Notulen 93 Bestuursvergadering NOC 1981 Vorm: Notulen, plakboek 94 Bestuursvergadering NOC 1981 Vorm: Notulen 95 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 96 Bestuursvergadering NOC 1982 Vorm: Notulen 97 Bestuursvergadering NOC 1982 Vorm: Notulen 98 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen

20 20 NOC Bestuursvergadering NOC 1983 Vorm: Notulen 100 Bestuursvergadering NOC 1983 Vorm: Notulen 101 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen 102 Bestuursvergadering NOC 1984 Vorm: Notulen 103 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 104 Bestuursvergadering NOC 1985 Vorm: Notulen 105 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 106 Bestuursvergadering NOC 1986 Vorm: Notulen 107 Bestuursvergadering NOC Vorm: Notulen, plakboek 108 Bestuursvergadering NOC 1987 Vorm: Notulen 109 Bestuursvergadering NOC 1988 Vorm: Notulen 110 Bestuursvergadering NOC 1988 Vorm: Notulen 111 Bestuursvergadering NOC 1989 Vorm: Notulen 112 Bestuursvergadering NOC

21 NOC Vorm: Notulen, plakboek 113 Bonden 1973 Trefwoord: BesprekingenVerslagen 114 Bondenlijsten Contractcollege Diversen Gouden jubileum NOC 1962 Vorm: Receptiealbum 118 Gouden jubileum NOC Gouden jubileum NOC Hoe sportief is sportief? Vorm: Boekje 121 Instelling NOC kaarten Internationaal Olympisch Comité Vorm: Pierre de Coubertin 123 Internationaal Olympisch Comité Trefwoord: Nederlandse leden 124 Internationaal Olympisch Comité 1970 Trefwoord: Congres Amsterdam 125 Internationaal Olympisch Comité 1970 Trefwoord: Congres Amsterdam 126 Internationaal Olympisch Comité 1970 Trefwoord: Congres Amsterdam 127 Internationaal Olympisch Comité

22 22 NOC Trefwoord: Congres Amsterdam 128 Internationaal Olympisch Comité 1970 Trefwoord: Congres Amsterdam 129 Internationaal Olympisch Comité 1970 Trefwoord: Congres AmsterdamCorrespondentie 130 Internationaal Olympisch Comité 1970 Trefwoord: Congres AmsterdamCorrespondentie 131 Internationaal Olympisch Comité 1970 Trefwoord: Congres Amsterdam 132 Internationaal Olympisch Comité Trefwoord: Avery Brundage 133 Internationaal Olympisch Comité Trefwoord: Lord Killanin 134 Internationaal Olympisch Comité Trefwoord: LedenBiografieën 135 Internationaal Olympisch Comité Trefwoord: Leden, overzicht 136 Internationaal Olympisch Comité, Association of National Olympic Committees Trefwoord: Rule 26, amateurregel 137 Internationaal Olympisch Comité, Association of National Olympic Committees 1973 Trefwoord: Congres 138 Internationaal Olympisch Comité, Association of National Olympic Committees Jaarstukken Jaarstukken Jaarvergadering

23 NOC Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering 1950 Trefwoord: Voorzittersvergadering 150 Jaarvergadering Jaarvergadering Trefwoord: Voorzittersvergadering 152 Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Trefwoord: Informeel overleg 157 Jaarvergadering 1957

24 24 NOC Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering 1961 Trefwoord: Buitengewone ledenvergadering 162 Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering 1967 Trefwoord: Presidentenvergadering 168 Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering Jaarvergadering

25 NOC Jaarvergadering Jaarverslag NOC Vorm: Gebonden 177 Jaarverslag NOC Trefwoord: Met uitzondering van Jaarverslag NOC Vorm: Gebonden 179 Jaarverslag NOC Jaarverslag NOC Vorm: Gebonden 181 Jaarverslag NOC Vorm: Gebonden 182 Jaarverslag NOC Jaarverslag NOC Jaarverslag NOC Vorm: Gebonden 186 Jaarverslag NOC Vorm: Gebonden 187 Jaarverslag NOC Jaarverslag NOC Vorm: Gebonden 189 Jaarverslag NOC Jaarverslag NOC

26 26 NOC Jaarverslag NOC Trefwoord: Met uitzondering van Jeugd Olympische Dagen Jeugd Olympische Dagen Jeugd Olympische Dagen 1986 Trefwoord: Provincie 195 Jeugd Olympische Dagen 1986 Trefwoord: Provincie 196 Jeugd Olympische Dagen, Olympische Sportkwis Jubileum NOC 1972 Trefwoord: 60 jaar 198 Jubileum NOC 1987 Trefwoord: 75 jaar 199 Jubileum NOC 1987 Trefwoord: 75 jaar 200 Jubileum NOC Karel Beukemafonds 202 Kascommissie Kascommissie Lichamelijke Opvoeding Trefwoord: Algemeen College van AdviesCorrespondentie 205 Lichamelijke Opvoeding Trefwoord: Inspectie

27 NOC Lichamelijke Opvoeding Trefwoord: Algemeen College van AdviesCorrespondentie 207 Lichamelijke Opvoeding Trefwoord: Ned. Ver. V. Gymnastiek op Zweedschen, Grondslag 208 Lichamelijke Opvoeding Trefwoord: Normalisatie Commissie 209 Maatschappelijke begeleiding Mededelingenblad Trefwoord: Voorloper PaletPersoneelsblad 211 Mededelingenblad Trefwoord: Voorloper PaletPersoneelsblad 212 Medische begeleiding Medische Commissie 1951 Trefwoord: Aan bondencirculaires 214 Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Trefwoord: SubsidieCorrespondentie 217 Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Trefwoord: Diversen 218 Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ Cultuur, Recreatie en

28 28 NOC Maatschappelijk Werk Trefwoord: Subsidie 220 Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Trefwoord: Subsidie 221 Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur/ Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Trefwoord: Topsport, Nationaal Sport OverlegTopsportnota Moskou Vorm: Inschrijvingen 223 Nationale Olympische Academie Nederlandsch Indië Trefwoord: Nederlandsch-Indisch Olympisch Comité 225 Nieuwsbrieven Trefwoord: Aan bestuur 226 Nieuwsbrieven Trefwoord: Aan bestuurnotulen, plakboek 227 Olympic Message Vorm: Tijdschrift 228 Olympic Message Vorm: Tijdschrift 229 Olympic pin uitreiking Olympic pin uitreiking Olympic pin uitreiking Olympic Review Vorm: Tijdschrift 233 Olympic Review

29 NOC Vorm: Tijdschrift 234 Olympic Review Vorm: Tijdschrift 235 Olympic Review Vorm: Tijdschrift 236 Olympic Review Vorm: Tijdschrift 237 Olympic Review Vorm: Tijdschrift 238 Olympic Review Vorm: Tijdschrift 239 Olympic Review Vorm: Tijdschrift 240 Olympic Review Trefwoord: SupplementenTijdschrift 241 Olympic Review Trefwoord: SupplementenTijdschrift 242 Olympic Solidarity Fonds Olympic Solidarity Fonds Olympisch Palet Vorm: Tijdschrift 245 Olympisch Palet 1981 Vorm: Tijdschrift 246 Olympisch Palet 1982 Vorm: Tijdschrift 247 Olympisch Palet

30 30 NOC Vorm: Tijdschrift 248 Olympisch Palet 1984 Vorm: Tijdschrift 249 Olympisch Palet 1985 Vorm: Tijdschrift 250 Olympisch Palet 1986 Vorm: Tijdschrift 251 Olympisch Palet 1987 Vorm: Tijdschrift 252 Olympisch Palet 1988 Vorm: Tijdschrift 253 Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag Olympische Dag 1948

31 NOC Olympische Dag Olympische ringen Trefwoord: oktrooibureaucorrespondentie 265 Olympische ringen 1983 Trefwoord: oktrooibureaucorrespondentie 266 Olympische ringen 1984 Trefwoord: oktrooibureaucorrespondentie 267 Olympische ringen, Olympische Dag Trefwoord: oktrooibureaucorrespondentie 269 Oud-bestuursleden/ directeuren Vorm: Pahud de Mortanges 270 Oud-bestuursleden/ directeuren Oud-bestuursleden/ directeuren Oud-bestuursleden/ directeuren Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Quarles van Ufford 274 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Van den Houten 275 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Kerdel Vorm: Identiteitskaarten, diversen 1476 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Van Lier Vorm: Plakboek met knipsels en foto's. Aanwinst Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Van Karnebeek

32 32 NOC Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Van der Ploeg 278 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Paulen 279 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Idenburg 280 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Van der Krol 281 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Kerdel 282 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Leeuwenhoek 283 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Van Wimersma 284 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Frese 285 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Le Coultre-Foest 286 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Herben 287 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Vonhoff 288 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Muller 289 Oud-bestuursleden/ directeuren Trefwoord: Cornelis 290 Pensioenregeling

33 NOC 33 Vorm: Polis, reglementen 291 Reorganisatie Reorganisatie 1957 Trefwoord: Krantenknipsels Vorm: Krantenknipsels 293 Reorganisatie 1957 Trefwoord: Extra stukken 294 Reorganisatie 1957 Trefwoord: Buitenlandse correspondentie Vorm: Rapport 295 Smoelenboekjes Trefwoord: DeelnemersboekjeBoekje 296 Smoelenboekjes Trefwoord: DeelnemersboekjeBoekje 297 Sociale begeleiding Sporthilfe, maatschappelijke begeleiding Sportnota Sportnota Trefwoord: Directienotulen NSF 301 Stages Plan Molet Stages Plan Molet Stages Plan Molet Statuten Statuten

34 34 NOC Trefwoord: WijzigingCorrespondentie Statuten 1947 Trefwoord: WijzigingCorrespondentie Statuten Statuten Trefwoord: Statutenwijziging 309 Statuten Trefwoord: Olympisch Handvest, reglement Spelen 310 Subsidieaanvragen Trefwoord: Overleg diverse bondenverslagen, notities 311 Subsidieaanvragen Subsidieaanvragen Topsport Trefwoord: Topsport: wat doen we ermee? 314 Topsport Trefwoord: Comité topsport 315 Topsport Trefwoord: Topsport: wat doen we ermee? 316 Topsport 1989 Trefwoord: Comité topsport 317 Toto/ Lotto Vijfkamp Trefwoord: Vaardigheidsproeven 319 Werkgevers Organisatie Sport

35 NOC Zuid-Afrika Zwemmen, screening 1983 Trefwoord: KNZB 322 Zwemmen, screening 1984 Trefwoord: KNZB 323 Zwemmen, screening 1985 Trefwoord: KNZB

36 36 NOC Olympische Spelen OLYMPISCHE SPELEN 324 Olympische Zomerspelen , Antwerpen Trefwoord: Algemeen College van Advies voor Lichamelijke opvoeding Vorm: Notulen 325 Olympische Zomerspelen 1920, Antwerpen Vorm: Verslag 326 Olympische Zomerspelen 1920, Antwerpen Trefwoord: Rapport officiel des jeux de la VIIeme Olympiade 327 Olympische Spelen 1924, Parijs/ Chamonix Vorm: Verslag 328 Olympische Zomerspelen 1928, Amsterdam Trefwoord: Dagprogramma's, reglementen, karikaturen 329 Olympische Zomerspelen 1932, Los Angeles Trefwoord: Adressenlijst 330 Olympische Zomerspelen 1936, Berlijn Trefwoord: Gegevens van delegatieleden 331 Olympische Zomerspelen 1936, Berlijn Trefwoord: Programma, reglementen 332 Olympische Spelen 1940, Gamisch P/ St. Moritz Trefwoord: Bonden 333 Olympische Spelen 1940, Gamisch P/ St. Moritz Trefwoord: Diversen 334 Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki 335 Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki Trefwoord: Bonden / circulaires 336 Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki Trefwoord: Bulletin Olympique Vorm: Overgenomen gegevens 337 Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki Trefwoord: Consulaten van Finland in Nederland 338 Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki Trefwoord: Diversen

37 NOC Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki Trefwoord: Kunstwedstrijd, diversen 340 Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki Trefwoord: Organisatiecomité Helsinki 341 Olympische Zomerspelen 1940, Helsinki Trefwoord: Pers 342 Olympische Winterspelen 1940, St. Moritz Trefwoord: Organisatie comité St. Moritz 343 Olympische Zomerspelen 1948, Londen binnenland 344 Olympische Zomerspelen 1948, Londen 345 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Aanvragen plaatskaarten 346 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Administratie 347 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: American Express Company 348 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Atletiek Vorm: Vragenlijst 349 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Atletiekunie 350 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Attaché voor definitieve benoeming 351 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Attaché Schoonenberg 352 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Basketbal Vorm: Vragenlijst 353 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Basketbal

38 38 NOC Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Bedrijfschap van veevoer 355 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Bestuur 356 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Bijeenkomsten delegatie 357 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Bloemen- en groentenlevering, bezoek Lord Burgley 358 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Boksbond 359 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Boksen Vorm: Vragenlijst 360 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Catering, kok 361 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Centraal Distributie Kantoor 362 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Chef de mission 363 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Data van vertrek 364 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Deelnemers 365 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Deviezen (Nederlandse Bank) 366 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Diversen 367 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Diversen, polissen, krantenartikel, scorelijst 368 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Extra voeding Vorm: Namenlijst 369 Olympische Zomerspelen 1948, Londen

39 NOC 39 Trefwoord: Extra voeding 370 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Gewichtheffen Vorm: Vragenlijst 371 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Giften 372 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Gymnastiekverbond 373 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Hippische sportbond 374 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Hockey Vorm: Vragenlijst 375 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Hockeybond 376 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Inschrijvingen 377 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Inschrijvingen 378 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Inzamelactie Militair Sanatorium 379 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Kano Vorm: Vragenlijst 380 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Kanobond 381 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Kasboek 382 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Krachtsportbond 383 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Kunstcommissie

40 40 NOC Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Medici, massage 385 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Medische Commissie 386 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Ministerie 387 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: National Provincial Bank Limited 388 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Officials Vorm: Vragenlijst 389 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Organisatiecomité 390 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Organisatiecomité Vorm: Circulaires 391 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Pers 392 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Persberichten/ organisatie comité 393 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Perscommissie 394 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Programma, postzegels, diversen 395 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Rapport 396 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Rapport Londen Vorm: Rapport 397 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Roeibond 398 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Roeien Vorm: Vragenlijst 399 Olympische Zomerspelen 1948, Londen

41 NOC 41 Trefwoord: Ruitersport Vorm: Vragenlijst 400 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Schermbond 401 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Schermen Vorm: Vragenlijst 402 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Scherpschutters 403 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Schieten Vorm: Vragenlijst 404 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Spoorwegen 405 Olympische Spelen 1948, Londen Trefwoord: Tenue, kleding 406 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Transport materiaal 407 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Turnen Vorm: Vragenlijst 408 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Uitzending bezoekers Vorm: correspondentie, krantenknipsels 409 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Verzekeringen 410 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Vijfkamp 411 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Voetbal Vorm: Vragenlijst 412 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Voetbal Vorm: Vragenlijst 413 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Voetbalbond

42 42 NOC Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Vrijstellingen uitzending Indië 415 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Watersportvereniging, zeilen 416 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Wielrennen Vorm: Vragenlijst 417 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Wielrenunie 418 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Worstelen Vorm: Vragenlijst 419 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Zeilen Vorm: Vragenlijst 420 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Zwembond 421 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Zwemmen Vorm: Vragenlijst 422 Olympische Zomerspelen 1948, Londen/ St. Moritz Trefwoord: Begrotingen 423 Olympische Spelen 1948, Londen/ St. Moritz Trefwoord: Bonden 424 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: American Express Company 425 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Chef de mission, deelnemers 426 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Deviezen (Nederlandse Bank) 427 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Diversen 428 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz

43 NOC 43 Trefwoord: Inschrijvingen schaatsen 429 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Inschrijvingen schaatsen 430 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond 431 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Krantenknipsels 432 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Nederlandse IJshockeybond 433 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Nederlandse Skibond 434 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Organisatie comité perscommunique's 435 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Organisatiecomité 436 Olympische Winterspelen 1948, St. Moritz Trefwoord: Rapport St. Moritz Vorm: Rapport 437 Olympische Zomerspelen 1951, Helsinki Trefwoord: Atletiek / krantenknipsels 438 Olympische Zomerspelen 1951, Helsinki Trefwoord: Ministeries 439 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki buitenland 440 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki binnenland 441 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Attaché 442 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Basketbal 443 Olympische Zomerspelen 1948, Londen Trefwoord: Beeldende kunsten

44 44 NOC Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Begrotingen 445 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Bestuur, officials 446 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Boksen 447 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Bonden 448 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Chef de mission 449 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Decoraties 450 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Deelnemersboek, financieën 451 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Deviezen (Nederlandsche Bank) 452 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Dhr. T. Vlietstra (sportredacteur Vrije Volk) Vorm: Artikelen, krantenknipsels 453 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Diversen Vorm: Notulen/ correspondentie 454 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Financiele afrekening 455 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Financiele afrekening Finland 456 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Fins gezantschap 457 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Giften 458 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Groenteschenking

45 NOC Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Hockeybond 460 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Ontbreekt Trefwoord: Inschrijvingsformulieren Nederlandse deelnemers met foto_s Vorm: Inventarisnummer 460 berust bij NOC*NSF. 461 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Ontbreekt Trefwoord: Inschrijvingsformulieren Nederlandse deelnemers met foto_s Correspondentie Vorm: Inventarisnummer 461 berust bij NOC*NSF. 462 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Inschrijvingen Vorm: Formulieren 463 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Kanobond Vorm: correspondentie 464 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Krachtsportbond Vorm: correspondentie 465 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Kunsttentoonstelling 466 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Kunsttentoonstelling 467 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Medische verzorging 468 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Nederlands gezantschap 469 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Organisatiecomité 470 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Plaatskaarten bezoekers 471 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: plattegrond, diversen 472 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Rapport Helsinki

46 46 NOC Vorm: Rapport 473 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Roeibond 474 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Ruitersport Vorm: correspondentie 475 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Ruitersport Vorm: correspondentie 476 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Schermbond 477 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Scherpschutters 478 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Transport materiaal 479 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Turnen 480 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Verklaringen verzekeringen 481 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Vervoer personen 482 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Verzekeringen 483 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Vijfkamp 484 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Voetbalbond 485 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Watersportvereniging 486 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Wielrennen 487 Olympische Zomerspelen 1952, Helsinki Trefwoord: Zwembond

47 NOC Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Diversen 489 Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Inschrijvingen Vorm: Formulieren/ krantenartikelen 490 Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Organisatiecomité 491 Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Pers / knipsels 492 Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Perscommissie 493 Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Rapport Oslo Vorm: Rapport 494 Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Schaatsbond 495 Olympische Winterspelen 1952, Oslo Trefwoord: Ski vereniging 496 Olympische Spelen 1952, Oslo/ Helsinki Trefwoord: Perscommissie 497 Olympische Spelen 1952, Oslo/ Helsinki Trefwoord: Tenue, kleding (incl. embleem) 498 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Rapport Cortina d'ampezzo Vorm: Rapport 499 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Attaché 500 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Bestuur 501 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Inschrijvingen 502 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Organisatiecomité

48 48 NOC Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Organisatiecomité 504 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Pers 505 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Schaatsenrijdersbond 506 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Ski vereniging 507 Olympische Winterspelen 1956, Cortina d'ampezzo Trefwoord: Tenue, kleding 508 Olympische Spelen 1956, Cortina d'ampezzo/ Melbourne Trefwoord: Diversen 509 Olympische Spelen 1956, Cortina d'ampezzo/ Melbourne Trefwoord: Perscommissie 510 Olympische Spelen 1956, Cortina d'ampezzo/ Melbourne Trefwoord: Verzekeringen 511 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne binnenland/ krantenknipsel 512 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne buitenland 513 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Arts, medisch 514 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Atletiek 514A Trefwoord: Trefwoord: Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Vorm: Attaché 515 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Begrotingen, reacties op boycot 516 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Besluit tot terugtrekking 517 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Besluit tot terugtrekking, reacties op boycot 518 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Besluit tot terugtrekking, reacties op boycot

49 NOC Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Bestuur 520 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Bestuursvergaderingen Vorm: Notulen 521 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Boksen 522 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Cadeaus 523 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Chef de mission 524 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Circulaires Vorm: Circulaires 525 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Deelnemers 526 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Diversen 527 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Fondsenwerving 528 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Giften en acties 529 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Hockeybond 530 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Inschrijvingen 531 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Inschrijvingen 532 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Kanobond 533 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Krachtsportbond 534 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne

50 50 NOC Trefwoord: Melbourne buitenland 535 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Ministeries 536 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: NOC diversen 537 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Official news service ( ) Vorm: Tijdschriften 538 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Olympische postzegels 539 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Oorkonde, aandenken voor ploeg 540 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Open brief, reacties, diversen / rapport Van Zijl 541 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Organisatiecomité 542 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Pers 543 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Prins Bernhard Fonds/ kunstwedstrijd 544 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Radio en televisie 545 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Radio-luisterwedstrijd 546 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Resultaten 547 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Roeien 548 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Schieten/ schermen 549 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Tenue, kleding 550 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Verslag Vorm: Rapport

51 NOC Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Vervoer personen 552 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Voetbal 553 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Voorbereidingsreis 554 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Ontbreekt Trefwoord: Vragenlijsten Nederlandse deelnemers met foto_s Inventarisnummer 554 berust bij NOC*NSF. 555 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Zeilen 556 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Zwemmen 557 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Zwemmen (trainingskwestie) 558 Olympische Zomerspelen 1956, Stockholm Trefwoord: Bestuur, officials 559 Olympische Zomerspelen 1956, Stockholm Trefwoord: Inschrijvingen ruitersport 560 Olympische Zomerspelen 1956, Stockholm Trefwoord: Ruitersport / krantenknipsels 561 Olympische Zomerspelen 1956, Stockholm Trefwoord: Ruitersport, organisatiecomité / verslag/ brochure 562 Olympische Zomerspelen 1956, Stockholm Trefwoord: Tenue, kleding, embleem 563 Olympische Zomerspelen 1956, Melbourne Trefwoord: Wielrennen 564 Olympische Zomerspelen 1956/1960 Melbourne/ Tokio Trefwoord: Besluit boycot/ voorbereiding Tokio Vorm: Rapport/ correspondentie 565 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Algemeen Nederlands Persbureau

52 52 NOC Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Algemeen Nederlands Persbureau, deelnemersgegevens 567 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Begrotingen 568 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Chef de mission 569 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Deelnemers 570 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Deelnemers 571 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Diversen / notulen 572 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Diversen 573 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Inschrijvingen 574 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Persberichten Vorm: Krantenknipsels 575 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Rapport Rome Vorm: Rapport 576 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Rapporten 577 Olympische Zomerspelen 1960, Rome Trefwoord: Vragenlijsten 578 Olympische Winterspelen 1960, Squaw Valley Trefwoord: Diversen/ deelnemers 579 Olympische Winterspelen 1960, Squaw Valley Trefwoord: Inschrijvingen 580 Olympische Winterspelen 1960, Squaw Valley Trefwoord: Persberichten Vorm: Krantenknipsels 581 Olympische Winterspelen 1960, Squaw Valley Trefwoord: Persberichten Vorm: Krantenknipsels

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990)

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Nummer archiefinventaris: 2.24.17 Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Leenkamer van het Huis te Werve onder Rijswijk, ca

Inventaris van het archief van de Leenkamer van het Huis te Werve onder Rijswijk, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.59 Inventaris van het archief van de Leenkamer van het Huis te Werve onder Rijswijk, ca. 1571-1794 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896)

Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.09 Inventaris van het archief van de Batavia Electrische Tram Maatschappij, (1896) 1897-1953 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie