Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator"

Transcriptie

1 Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 2 augustus 2011

2 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 ICT-conjuctuur (afgelopen 2 maanden) 6 Aantal externe ICT ers 7 Aantal interne ICT ers 14 ICT-bestedingen (komende 12 maanden) 17 ICT-budget 18 Hardware 28 Software 31 Externe ICT-services 34 ICT Indicator en ICT horizon 41 Contactgegevens 42 Verantwoording 43 2

3 ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Introductie Met dit kwartaalonderzoek brengt Ernst & Young sinds december 2001 de actuele trends in conjunctuur en bestedingen van ICT in beeld. De gekozen thema s zijn tot stand gekomen op basis van vraagstukken en dilemma s die leven bij cliënten van Ernst & Young en de gebruikers van de website ictbarometer.nl. Ernst & Young vindt het belangrijk om door middel van openbaar beschikbare analyses en onderzoeksresultaten verkregen kennis en inzichten te delen. Het stelt bedrijven en instellingen in staat hun eigen positie te bepalen ten aanzien van het onderzochte thema. In deze ICT Barometer worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die verkregen zijn uit het onderzoek in juli Waar relevant worden de uitkomsten met eerdere onderzoeksresultaten vergeleken. Door afronding in de individuele onderzoeksresultaten, tellen de percentages in onze rapportages niet altijd op tot 100 procent. Ernst & Young schetst de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van ontwikkeling van externe en interne ICT ers in de afgelopen 2 maanden en de ontwikkelingen van het ICT-budget voor de komende 12 maanden. Tevens kijkt Ernst & Young vooruit naar de bestedingen van hardware, software en externe ICT-services voor de komende 12 maanden. In deze editie wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator. Dit is een index gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim onderzoeksgegevens. 3

4 Management summary Afgelopen 2 maanden: Komende 12 maanden: Lichte stijging in vraag naar ICT ers De vraag naar externe ICT ers bleef in de afgelopen 2 maanden gemiddeld op pijl, hoewel zich tussen sectoren verschillen voordoen. Dat geldt ook voor de vraag naar interne ICT ers die licht steeg. In beide gevallen was de vraag vanuit MKBondernemingen duidelijk het sterkst. De cijfers wekken op geen enkele manier de indruk dat externe ICT ers werden vervangen door interne medewerkers, of andersom. Bestedingen in de lift Het optimisme ten aanzien van de groei van ICT-bestedingen houdt aan. 44 procent van de ondervraagden ziet het budget toenemen terwijl 20 procent een afname verwacht. Zowel kleine als middelgrote bedrijven gaan meer investeren in ICT. Voor de ondernemingen met meer dan 500 loopt het bestedingsniveau toch wel enige averij op. De bestedingen aan hardware lijken zich te herstellen: 34 procent voorziet een toename en 16 procent een afname. In feite bevestigt dit het beeld van een kwartaal eerder en kunnen wij vaststellen dat er sprake is van een duidelijke groeiverwachting. De bestedingen aan software vertonen een duidelijk opwaartse trend, die in alle sectoren zichtbaar is. Kostenposten ICT-budget Als grootste posten binnen het ICT-budget noemen ondervraagden servers/netwerk/ infrastructuur, software en telecom. Dit komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek van vorig kwartaal. Cloud computing en webgerelateerde zaken worden door de ondervraagden als de grootste groeiposten binnen het ICT-budget beschouwd. Overheidssector en grootbedrijf blijven achter Kijken we naar sectorale ontwikkelingen dan zien we dat de sector overheid/not-forprofit in vergelijking met het algemene beeld achterblijft. Dat geldt voor de groei van het ICT-budget en voor de investeringen in software en externe ICT-services. De sector productie/industrie zet op het gebied van ICT de toon, dit geldt voor de verwachte bestedingen in hardware, software en externe ict-services. Qua bedrijfsgrootte loopt het MKB voorop; de ontwikkelingen in ondernemingen met meer dan 500 houden daarmee geen gelijke tred. 4

5 Management summary ICT Indicator en ICT Horizon De ICT Indicator daalt van een niveau van 133 punten in april naar 116 punten nu. In januari van dit jaar noteerde de Indicator nog 88 punten. Het huidige beeld is een voortzetting van de sterke fluctuaties die we sinds begin 2010 in het herstel zien. Dat de trend nog steeds positief is blijkt uit het feit dat het doelniveau van de ICT Horizon zich nog altijd op 111 punten bevindt. MKB is basis onder ontwikkelingen ICT Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young, constateert dat de uitkomsten van deze ICT Barometer over het algemeen slechts geringe verschuivingen laten zien. We zien nog steeds onzekerheid en volatiliteit in de markt, maar de opgaande lijn wordt steeds meer zichtbaar. En hoewel er de afgelopen maanden als gevolg van de Europese schuldencrisis behoorlijk veel onzekerheid in de markt zat, lijkt het er toch sterk op dat de ICT Indicator een bodem heeft gevonden. Hoewel het optimisme licht afneemt, blijft de trend nog steeds positief. Aan die positieve trend draagt het MKB in sterke mate bij, constateert Kruijt. Een consistent beeld uit dit onderzoek is dat het MKB over de hele linie in belangrijke mate voor de groei verantwoordelijk is. Dat beeld zien we niet alleen terug in de markt; het stemt bovendien overeen met de jongste vooruitzichten die het EIM* 1 voor het MKB heeft gepubliceerd. Volgens het EIM laat nu ook het MKB, een jaar na het grootbedrijf, een sterk herstel zien. De afzet van het MKB neemt dit jaar met 2,75% toe en de investeringen, onder andere in ICT, trekken weer aan. * 1 EIM voert economisch en sociaal beleidsonderzoek uit voor overheden, beleidsinstanties en branche- en koepelorganisaties. 5

6 ICT-conjunctuur (afgelopen 2 maanden) Welke ontwikkelingen zijn er door u gesignaleerd in de afgelopen 2 maanden ten aanzien van de groei, afname of het gelijkblijven en van de inhuur van externe ICT ers enerzijds en interne ICT ers anderzijds? 6

7 Externe ICT ers De vraag naar externe ICT ers blijft op peil. 17 procent ziet groei terwijl 15 procent een terugloop waarneemt. Per saldo is sprake van een geringe afname. Ontwikkeling aantal externe ICT ers afgelopen 2 maanden 24% 24% 23% 31% 26% 26% 26% 26% 21% 15% 12% 11% 12% 12% 9% 16% 13% 13% 14% 18% 17% groeit 51% 56% 51% 47% 52% 49% 48% 51% 52% 48% 51% 53% 53% 51% 52% 53% 55% 56% 52% 53% 51% 21% 19% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 9% 9% 1 15% 23% 19% 19% 13% 19% 13% 19% 11% 15% 21% 17% 18% 13% 16% 15% 14% 15% 17% 19% 13% 15% 21% 17% 22% 17% 19% 14% 15% 18% 17% juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 n.v.t, geen externen saldo 7

8 Externe ICT ers (sectoren) In de sectorenproductie/industrie stijgt de vraag naar externe ICT ers, terwijl in de sectoren handel/distributie sprake is van een forse daling. Dit kan worden gezien als een correctie op de forse groei die in april in handel/distributie werd waargenomen. In de overige sectoren blijft de vraag gelijk. Ontwikkeling aantal externe ICT ers afgelopen 2 maanden (sectoren) 17% 23% 13% 18% 14% groeit 51% 55% 45% 58% 47% 15% 17% totaal 11% 11% productie/ industrie 21% 21% handel/ distributie 15% 8% overheid/ notfor-profit 14% 25% dienstverlening n.v.t, geen externen 8

9 Externe ICT ers (productie/industrie) In de sectoren productie/industrie is de vraag naar externe ICT ers het afgelopen jaar licht gestegen. Afgezien van wat lichte schommelingen is het beeld redelijk constant. Ontwikkeling aantal externe ICT ers afgelopen 2 maanden sectoren productie/industrie 17% 14% 19% 21% 23% groeit 57% 64% 57% 57% 55% 16% 9% 16% 9% 11% 1 13% 8% 13% 11% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 n.v.t, geen externen saldo 9

10 Externe ICT ers (handel/distributie) In de sectoren handel/distributie loopt de vraag naar externe ICT ers ten opzichte van het vorige kwartaal terug. Mogelijk kan de piek van het vorige kwartaal als een inhaalmanoeuvre worden gezien. Feit is wel dat de trend in handel/distributie in afwijking met andere sectoren nu een negatieve waarde laat zien. Ontwikkeling aantal externe ICT ers afgelopen 2 maanden sectoren handel/distributie 9% 9% 7% 5 59% 55% 26% 49% 13% 45% groeit 17% 21% 19% 18% 6% 26% 14% 17% 19% 21% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 n.v.t, geen externen saldo 10

11 Externe ICT ers (overheid/not-for-profit) Binnen de sector overheid/not-for-profit was de vraag naar externe ICT ers het afgelopen jaar redelijk stabiel. Dit is ook het beeld in de markt bij grote overheidsorganisaties en gemeenten. Ontwikkeling aantal externe ICT ers afgelopen 2 maanden sector overheid/not-for-profit 13% 15% 15% 17% 18% groeit 59% 52% 56% 58% 18% 12% 21% 16% 15% 9% 13% 12% 11% 8% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 n.v.t, geen externen saldo 11

12 Externe ICT ers (dienstverlening) Ook binnen de sector dienstverlening zien wij een stabiel beeld. Het sentiment blijft neutraal. Ontwikkeling aantal externe ICT ers afgelopen 2 maanden sector dienstverlening 12% 12% 12% 11% 14% 47% 48% 5 51% 47% 21% 13% 22% 12% 14% 27% 26% 16% 25% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 groeit n.v.t, geen externen saldo 12

13 Externe ICT ers (bedrijfsomvang) Binnen het MKB is er sprake van een toegenomen vraag naar externe ICT ers. Bij ondernemingen met meer dan 500 zien wij juist een afname. Voor het MKB geldt dat de opgaande lijn doorzet terwijl dat voor de grote ondernemingen juist niet het geval is. De positieve tendens die wij het vorige kwartaal voor de grote ondernemingen zagen, is kennelijk vooralsnog een eenmalige opleving geweest. Ontwikkeling aantal externe ICT ers afgelopen 2 maanden (bedrijfsomvang) 17% 13% 17% 15% groeit 51% 44% 58% 55% 5 2% 15% 17% 41% totaal % 15% 16% 15% % 4% 500+ n.v.t, geen externen 13

14 Interne ICT ers Als het gaat om de vraag naar interne ICT ers zien wij een lichte maar stabiele groei. 18 procent ziet de interne ICT-afdeling groeien en 13 procent ziet mensen vertrekken. In de meeste gevallen blijft de afdeling op peil. Ontwikkeling aantal interne ICT ers afgelopen 2 maanden 17% 19% 17% 19% 19% 17% 22% 19% 17% 12% 11% 11% 1 11% 11% 11% 11% 14% 11% 14% 18% groeit 74% 72% 73% 72% 7 75% 69% 7 72% 75% 78% 73% 77% 75% 75% 79% 77% 76% 76% 76% 69% 9% 9% 9% 9% 11% 8% 1 11% 12% 13% 11% 16% 13% 14% 14% 1 12% 1 13% 1 13% juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 14

15 Interne ICT ers (sectoren) In de sectoren productie/industrie en in de dienstverlening neemt het aantal interne ICT ers toe. In de andere sectoren blijft de interne ICT-afdeling min of meer op peil. Als wij deze uitkomsten vergelijken met de vraag naar externe ICT ers dan kunnen wij niet concluderen dat er sprake is van vervanging van externe door interne ICT ers. Ontwikkeling aantal interne ICT ers afgelopen 2 maanden (sectoren) 18% 19% 14% 16% 22% groeit 69% 73% 68% 71% 65% 13% totaal 8% productie/ industrie 18% handel/ distributie 13% overheid/ notfor-profit 13% dienstverlening 15

16 Interne ICT ers (bedrijfsomvang) Vooral binnen het MKB neemt de vraag naar interne ICT ers toe. Bij ondernemingen met meer dan 500 valt op dat de spreiding groot is: zowel het aantal respondenten dat een toename ziet (vorig kwartaal was toename 15 procent) als het aantal dat een afname signaleert (vorig kwartaal was afname 17 procent) laat een flinke plus zien. Per saldo blijft het aantal interne ICT ers in het grootbedrijf gemiddeld op peil. Ontwikkeling aantal interne ICT ers afgelopen 2 maanden (bedrijfsomvang) 18% 1 19% 22% 22% groeit 69% 88% 77% 73% 52% 13% totaal % 5% % %

17 ICT-bestedingen (verwachtingen komende 12 maanden) Welke ontwikkelingen ziet u in de komende 12 maanden ten aanzien van het ICT-budget en de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services? 17

18 ICT-budget Het optimisme ten aanzien van de groei van ICT-bestedingen houdt aan. 44 procent van de ondervraagden ziet het budget toenemen terwijl 20 procent een afname verwacht. Dat laatste percentage is overigens bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige kwartaal, reden waarom de stijgende trend iets afvlakt. Vanaf het dieptepunt in april 2009 is overigens sprake van een stijgende lijn in de ICT-bestedingen. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden 44% 38% 49% 5 43% 44% 51% 51% 39% 21% 22% % 39% 33% 36% 32% 44% 44% neemt toe 41% 5 43% 45% 53% 45% 47% 48% 51% 43% 42% 41% 39% 47% 36% 46% 45% 38% 38% 39% 28% 28% 25% 17% 18% 21% 23% 25% 21% 9% 11% 11% 11% 11% 1 11% 11% 11% juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 18

19 ICT-budget (sectoren) Het ICT-budget groeit in alle sectoren, hoewel de toename in de sector overheid/not-for-profit iets minder sterk is. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden (sectoren) 44% 5 43% 42% 42% neemt toe 36% 32% 43% 25% 18% 14% 33% 19% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ notfor-profit dienstverlening 19

20 ICT-budget (productie/industrie) In de sectoren productie/industrie zijn de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van het ICT-budget uitgesproken positief. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sectoren productie/industrie 29% 48% 28% 47% 5 neemt toe 52% 46% 31% 32% 48% 19% 26% 18% 5% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 20

21 ICT-budget (handel/distributie) Binnen de sectoren handel/distributie blijven de verwachtingen goed. Ook al stijgt het aantal respondenten dat een afname in het budget voorziet fors. Het vergelijkbare percentage in het vorig (2e) kwartaal van 2011 was toen overigens wel extreem laag. Ten opzichte van vorig jaar is in de sectoren handel/distributie sprake van een duidelijke verbetering. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sectoren handel/distributie 29% 37% 42% 43% neemt toe 36% 49% 51% 43% 55% 44% 22% 12% 14% 3% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 21

22 ICT-budget (overheid/not-for-profit) De stijging van het ICT-budget houdt ook voor de sector overheid/not-for-profit aan, hoewel die in vergelijking met andere sectoren minder sterk is. In een apart onderzoek van Ernst & Young onder 600 ambtenaren * 2, waaronder bijna 400 ICT-functionarissen, is apart ingezoomd op de positie van ICT binnen de overheidssector. In het gepubliceerde rapport Bezuinigen op óf met ICT luidt de conclusie dat het merendeel van de ondervraagde ambtenaren, ruim 68 procent, van mening is dat de grootste besparingen op het gebied van ICT te behalen zijn door het slimmer inzetten van ICT en in veel mindere mate door het bezuinigen op ICT. Zo zien de respondenten veel besparingspotentieel in samenwerking, centralisatie van vergelijkbare processen, het doorvoeren van standaarden en innovatie. De mogelijkheden om te bezuinigen op ICT, zoals het schrappen in personeel, projecten en informatiesystemen, worden als relatief beperkt beschouwd. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sector overheid/not-for-profit 38% 42% 42% 44% 42% neemt toe 36% 32% 31% 32% 25% 26% 26% 27% 24% 33% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo * 2 Op ey.com/nl kunt u rechtsboven zoeken naar: bezuinigen op óf met ICT van april

23 ICT-budget (dienstverlening) Binnen de sector dienstverlening is er al meer dan een jaar sprake van een redelijk stabiele groei ten aanzien van de verwachte ontwikkeling van het ICT-budget. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden sector dienstverlening 35% 35% 28% 42% 42% neemt toe 42% 5 51% 45% 24% 21% 16% 19% 13% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 23

24 ICT-budget (bedrijfsomvang) Zowel kleine als middelgrote bedrijven gaan meer investeren in ICT. Vooral de categorie bedrijven met 20 tot 99 is opvallend positief gestemd. Soortgelijke uitschieters zien wij vaker bij deze categorie. Mogelijk zijn bedrijven/instellingen met deze omvang bij uitstek in staat om zich snel aan te passen aan een veranderende omgeving. Voor de ondernemingen met meer dan 500 loopt het bestedingsniveau toch wel enige averij op. Bij bedrijven met daalt het percentage dat groei verwacht met 13 procent; bij de 500+ bedrijven stijgt het percentage dat een afname voorziet met 14 procent. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden (bedrijfsomvang) 44% 31% 44% 43% groeit 61% 36% 53% 47% 16% totaal % 6% 9% %

25 Gevraagd naar de redenen van de verwachte toename of afname ICT-budget Waarom neemt het ICT budget toe? Groei van de organisatie (meer klanten en personeel) Aantrekkende markt, na inhalen van een achterstand Upgraden/vernieuwen hardware en software Automatisering processen / efficiënter werken Digitalisering (documenten, , online) Nieuwe technologische ontwikkelingen Waarom neemt het ICT budget af? Bezuinigingen (o.a. overheid) Kostenreductie Afstoten/uitbesteden taken Minder vraag/opdrachten Welke kansen ziet u? Verbeteren efficiency Uitbreiding dienstverlening Meer en sneller informatie beschikbaar Meer innovatie Welke bedreigingen ziet u? Verlies kennis/innovatie Lagere kwaliteit Onvoldoende capaciteit bij problemen 25

26 Verdeling ICT-budget De grootste posten binnen het ICT-budget zijn volgens de ondervraagden servers/netwerk/ infrastructuur, software en telecom. Dit beeld komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek van vorig kwartaal en dat geldt ook voor de rest van ranglijst. Verdeling ICT-budget over onderdelen Servers/ netwerk/ infrastructuur Standaard software Maatsoftware Telecom Website/ weboplossingen/ hosting Randapparatuur Consultancy Storage ICT (interim) management ICT opleiding/ training Cloud computing Overig 2% 1% 6% 5% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 15% 15% 13% 15% 11% 9% 9% 11% 9% 9% 8% 8% 11% 14% juli 2011 april

27 Inschatting verandering ICT-budget Cloud computing en webgerelateerde zaken worden door de ondervraagden als de grootste groeiposten binnen het ICT-budget beschouwd. Dat maatwerksoftware hoog scoort is opmerkelijk omdat de huidige trend toch vooral op standaard software is gericht. Een verklaring zou kunnen zijn dat het om uitgestelde investeringen voor onderhoud van maatwerksoftware gaat. Inschatting verandering budget komende jaar, per onderdeel Groeit Blijft gelijk Neemt af Cloud computing 69% 24% 7% Website/ weboplossingen/ hosting 51% 42% 7% Servers/ netwerk/ infrastructuur 36% 51% 13% Maatsoftware 43% 18% Storage 33% 55% 12% Telecom 16% 71% 13% Standaard software 21% 67% 12% ICT (interim) management 23% 61% 16% ICT opleiding/ training 25% 56% 18% Randapparatuur 66% 14% Consultancy 27% 51% 22% Overig 23% 71% 7% 27

28 Bestedingen hardware De bestedingen aan hardware lijken zich te herstellen: 34 procent voorziet een toename en 16 procent een afname. In feite bevestigt dit het beeld van een kwartaal eerder en kunnen wij vaststellen dat er weer sprake is van een duidelijke groeiverwachting. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden 42% 38% 43% 41% 39% 39% 42% 34% 32% 27% 22% 24% 24% 25% 25% 32% 28% 25% 35% 34% neemt toe 44% 48% 43% 46% 5 49% 48% 48% 48% 51% 48% 5 48% 51% 55% 51% 57% 48% 5 49% 5 14% 15% 13% 13% 12% 12% 12% 1 18% 18% 22% 3 27% 28% 17% 18% 23% 25% 15% 16% juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 28

29 Bestedingen hardware (sectoren) Gemiddeld genomen stijgen de bestedingen aan hardware in alle sectoren. Ten opzichte van het vorige kwartaal is sprake van kleine verschuivingen. Opvallend genoeg nemen in de sectoren overheid/not-for-profit en dienstverlening zowel de positieve als negatieve groeiverwachtingen toe. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (sectoren) 34% 44% 28% 32% 33% neemt toe 5 37% 57% 42% 56% 16% totaal productie/ industrie 15% handel/ distributie 26% overheid/ notfor-profit 11% dienstverlening 29

30 Bestedingen hardware (bedrijfsomvang) In overeenstemming met hun algemene economische vooruitzichten zijn het vooral bedrijven in het MKB die de komende twaalf maanden verwachten meer te gaan investeren in hardware. In vergelijking met vorig kwartaal tekent zich onder de 500+ ondernemingen nu een wat grotere investeringsbereidheid af. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (bedrijfsomvang) 34% 32% 37% 38% 33% groeit 5 54% 54% 5 44% 16% 15% totaal % %

31 Bestedingen software De bestedingen aan software laten een duidelijk opwaartse trend zien. Het beeld in 2011 stemt overeen met de situatie die van voor de crisis. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden 49% 48% 45% 51% 5 52% 46% 36% 29% 25% 3 32% 28% 41% 31% 37% 31% 41% 49% neemt toe 43% 48% 52% 52% 48% 45% 45% 42% 43% 39% % 54% 46% 55% 46% 53% 47% 42% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 9% 9% 13% 21% 25% 12% 21% 19% 18% 14% 13% 18% 16% 9% 13% juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 31

32 Bestedingen software (sectoren) De bestedingen aan software stijgen in alle sectoren. Het opmerkelijk grote optimisme in de sectoren handel/distributie van vorig kwartaal (71 procent verwachtte een toename in de bestedingen) is teruggezakt tot een gemiddeld niveau. De animo om in software te investeren is in de sector overheid/not-for-profit enigszins afgenomen. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (sectoren) 41% 5 42% 31% 39% neemt toe 47% 39% 43% 53% 5 13% 11% 15% 17% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ notfor-profit 1 dienstverlening 32

33 Bestedingen software (bedrijfsomvang) Hoewel het optimisme licht is afgenomen, vooral onder invloed van de allergrootste bedrijven, is over de hele linie de verwachting dat de investeringen in software gaan toenemen Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (bedrijfsomvang) 41% 33% 55% 42% 38% groeit 47% 55% 51% 41% 13% 11% totaal % 4% 8% %

34 Bestedingen externe ICT-services Ook de bestedingen aan externe ICT-services nemen toe. Hoewel sinds het vorige kwartaal sprake is van een duidelijke stijging is het nog te vroeg om vast te kunnen stellen of die zich doorzet. Dat zal in het 3e kwartaal blijken. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden 28% 36% 35% 35% 37% 32% 25% 17% 17% 17% 21% 24% 26% 28% 26% 33% 33% 34% 44% neemt toe 35% 45% 47% 52% 51% 41% 49% 53% 47% 53% 55% 45% 46% 51% 48% 52% 53% 42% 48% 47% 43% 48% 38% 36% 17% 18% 15% 13% 17% 22% 26% 33% 28% 28% 23% 26% 21% 24% 15% 16% 13% 15% juni 2006 sept 2006 feb 2007 april 2007 juni 2007 sept 2007 feb 2008 april 2008 aug 2008 nov 2008 feb 2009 april 2009 juni 2009 okt 2009 feb 2010 april 2010 juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 34

35 Bestedingen externe ICT-services (sectoren) De verwachte investeringen in externe ICT-services de sectoren productie/industrie nemen zeer sterk toe en dat zorgt, met steun van de sectoren handel/distributie, voor een positief groeisaldo. Voor de overheidssector lopen de verwachte bestedingen behoorlijk terug terwijl het beeld in de sector dienstverlening uiterst somber is. Het optimisme is er gehalveerd en het negativisme ruimschoots verdubbeld. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden (sectoren) 34% 59% 46% 28% 16% neemt toe 42% 33% 41% 54% 24% totaal 29% 12% productie/ industrie 21% handel/ distributie 31% 29% overheid/ notfor-profit dienstverlening 35

36 Bestedingen externe ICT-services (productie/industrie) In de sectoren productie/industrie is de verwachte groei in de bestedingen aan externe ICT-services meer dan verdubbeld. Dit houdt vermoedelijk verband met de professionaliseringsslag die in de sector gaande is. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren productie/industrie 35% 31% 24% 27% neemt toe 59% 53% 5 41% 55% 29% 24% 22% 23% 14% 12% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 36

37 Bestedingen externe ICT-services (handel/distributie) In de sectoren handel/distributie neemt de verwachting ten aanzien van groei van de bestedingen toe, en de verwachte afname af. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sectoren handel/distributie 24% 35% 28% 42% 46% neemt toe 46% 27% 62% 55% 33% 3 38% 21% 1 3% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 37

38 Bestedingen externe ICT-services (overheid/not-for-profit) Binnen de sector overheid/not-for-profit is het niveau van verwachte bestedingen bijgesteld tot een niveau waarop de trend neutraal is. In algemene zin is dit voor de overheidssector op dit moment een herkenbaar beeld. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sector overheid/not-for-profit 22% 19% 35% 28% neemt toe 37% 39% 41% 42% 41% 21% 25% 31% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 38

39 Bestedingen externe ICT-services (dienstverlening) Dat de zakelijke dienstverlening het in het huidig economisch tij niet makkelijk heeft, wordt duidelijk geïllustreerd door de jongste investeringsprognose. Als trendsettende sector vormen de ontwikkelingen in de dienstverlening vaak een voorbode van wat we ook in andere onderdelen van de economie te zien krijgen. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden sector dienstverlening 25% 24% 27% 31% 16% neemt toe 51% 53% 57% 54% 36% 26% 29% 12% juli 2010 sept 2010 jan 2011 april 2011 juli 2011 saldo 39

40 Bestedingen externe ICT-services (bedrijfsomvang) Hoewel over de hele linie het aantal ondervraagden dat een daling in de bestedingen aan externe ICT-services verwacht iets toeneemt, is nog steeds sprake van een veel groter percentage dat groei in de bestedingen voorziet. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden (bedrijfsomvang) 34% 25% 33% 37% 41% groeit 42% 62% 44% 36% 28% 24% 14% totaal % 27% 31%

41 ICT Indicator en ICT Horizon In deze ICT Barometer wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator en de ICT Horizon. De periodieke ICT Indicator en de hiervan afgeleide ICT Horizon is een index, gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim onderzoeksgegevens. De ICT Indicator vertoont een daling van 133 punten in april 2011 naar 116 in juli De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Met de ICT Horizon wordt de verwachting berekend die de ondervraagde managers hebben over de groei of afname van budgetten, hardware, software en externe ICT-services in de komende 12 maanden. ICT Indicator en ICT Horizon in juli 2011 ICT Indicator / ICT Horizon AEX 41

42 Contactgegevens Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met: Casper Kruijt Leader Technology T + 31 (0) E Jacob Verschuur Director ICT Leadership T + 31 (0) E 42

43 Verantwoording De ICT Barometer is een onderzoek van Ernst & Young ICT Leadership over het gebruik en inzet van ICT in Nederland. Binnen het onderzoeksgebied van de ICT Barometer wordt per kwartaal onderzoek verricht naar de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT in Nederland en op basis hiervan ontstaat een index, de ICT Indicator. Andere onderwerpen die naast de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT jaarlijks worden onderzocht zijn: Cybercrime, Telecom en Netwerken, Online Winkelen, IT en Finance, Meerwaarde ICT, Green ICT/ Sustainability, ICT en Gezondheidszorg/Lifesciences, Overheid en ICT en Uitbesteding/BPO. De ICT Barometer is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek van de ICT Barometer wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar de sectoren productie en industrie, handel en distributie, dienstverlening en de sector overheid/notfor-profit. De ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide die beschikken over een internetaansluiting. Amsterdam, 2 augutus

44 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young Nederland LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC Ernst & Young Nederland LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer bijbehorende disclaimer. Hoewel bij het redigeren van dit rapport ICT Barometer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ernst & Young kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in dit rapport. Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding. Amsterdam, 2 augustus Ernst & Young Nederland LLP. Alle rechten voorbehouden Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. Noch EYGM Limited noch enig ander lid van de wereldwijde Ernst & Young organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die handelde of die ervan afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke aangelegenheid, dient steeds een geschikte adviseur geraadpleegd te worden.

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator 31 januari 2012 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 ICT-conjunctuur 6 Aantal externe ICT ers 7 Aantal interne

Nadere informatie

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 28 april 2011 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 3 ICT-conjuctuur 5 Aantal externe ICT ers 6 Aantal interne ICT ers

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 10 30 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009 Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus. Jaargang 9 25 augustus DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is

Nadere informatie

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid Jaargang 10 16 december 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

DISCLAIMER: de kleine lettertjes DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Jaargang 10 22 juni 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds

Nadere informatie

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen

Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Onderzoekresultaten ICT Barometer over online winkelen Jaargang 10 28 april 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008 Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen Jaargang 8 17 juli 2008 DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Jaargang 10 17 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 7 27 december 2007 ICTbarometer DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek

Nadere informatie

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007 Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing 3 mei 2007 ! Disclaimer de kleine lettertjes! ICT Barometer De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal

,13 APR. 2312. controleverklaring bij exploitatieoverzicht 2011 inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Bloemendaal 1 1 =!i ERNST & YOUNG Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus 7883 1008 AB Amsterdam,13 APR. 2312 Tel.:+31(0) 88-407 1000 Fax: +31(0) 88-407 1005 www.ey.nl VERTROUWELIJK Gemeente

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012 april 2012 Nieuw besluit reisbureauregeling btw per 1 april 2012 Op 30 maart 2012 is een besluit 1 van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd met een nadere toelichting op de nieuwe btwregels voor

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Wij wensen u veel personeel!

Wij wensen u veel personeel! Wij wensen u veel personeel! Voorwoord Studenten aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) hebben onder begeleiding van accountantskantoor Ernst & Young LLP en in opdracht van payrollorganisatie

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,6 99,6

KMO-Barometer 100,6 99,6 De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds Het Algemeen Pensioenfonds De evolutie van het pensioenfonds Nicolette Opdam 3 e jaarcongres IVP Besturen en beleggen in 2015 De APF geschetst Eigen vermogen APF Bestuur Raad van Toezicht Fictief APF BO

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties Jaargang 6 17 juli 2006 ICTbarometer Bereikbaarheid medewerkers tijdens vakantie - vraagpunten Werkt men

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt 2011 2014 uitgevoerd. In dit onderzoek

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012

Rapport van feitelijke bevindingen inzake fractievergoedingen 2012 EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 60 05 ey.com VERTROUWELIJK Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Highlights COEN 4 e kwartaal 2010

Highlights COEN 4 e kwartaal 2010 Highlights COEN 4 e kwartaal 2 Bedrijfsleven optimistisch over 4 e kwartaal 2 Het ingezette economisch herstel heeft in het 2 e en 3 e kwartaal enigszins een pas op de plaats gemaakt, maar de uitkomsten

Nadere informatie

Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? PensioenEvent 2015 - Zwitserleven Bianca van Tilburg 1 oktober 2015

Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? PensioenEvent 2015 - Zwitserleven Bianca van Tilburg 1 oktober 2015 Is het APF dé nieuwe pensioenuitvoerder van de toekomst? Bianca van Tilburg 1 oktober 2015 Het APF Pagina 2 APF in de pensioenmarkt Pagina 3 Tijdlijnen wet- en regelgeving Wat is er al gebeurd? 18 december

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over surfen, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 6 3 oktober 2006 ICTbarometer Privé-surfen/e-mailen/bellen op het werk - vraagpunten Hoeveel surft

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid.

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. HRM-index februari 20 HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van februari

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

JAARMONITOR 2014 JANUARI Ontwikkelingen rondom freelancers in Nederland

JAARMONITOR 2014 JANUARI Ontwikkelingen rondom freelancers in Nederland JAARMONITOR 2014 JANUARI 2015 Ontwikkelingen rondom freelancers in Nederland Inhoud 3 2015 WORDT EEN MOOI JAAR VOOR FREELANCERS! 4 NEDERLANDSE FREELANCERS HEBBEN EEN GOED 2014 GEDRAAID 5 FREELANCERS SLUITEN

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam

Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling. Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Het speelveld van de medezeggenschap bij wijziging pensioenregeling Bijeenkomst VVA, 30 mei 2013 Nicolette Opdam Inhoud presentatie Pensioen de basisdocumenten De pensioenovereenkomst De uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad,

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Rotterdam, 22 januari Geachte leden van de Raad, Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 10-406 8888 Fax: +31 (0) 10-406 8889 www.ey.nl RJ-Comm. 1089 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-023 27 maart 2007 9.30 uur Aantal vacatures licht gestegen Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures.

HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures. HRM-index maart: 66,5 (+ 3,5) HRM-index maart 20 HR-managers zien stevige groei van moeilijk vervulbare vacatures. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van maart is

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3 ZP Facts Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening Thema: goed opdrachtgeverschap 2015 Editie 3 002 003 VOORWOORD Beste lezer, Het tweede kwartaal van 2015 zit erop. Tijd voor een nieuwe

Nadere informatie

FME Postbus AD Zoetermeer T E I HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2016

FME Postbus AD Zoetermeer T E I  HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2016 FME Postbus 190 2700 AD Zoetermeer T 079 353 11 00 E info@fme.nl I www.fme.nl HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête 2016 Algemeen Ondernemers in de technologische industrie hebben in 2015 een omzetgroei

Nadere informatie