Monitoring. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen"

Transcriptie

1 Monitoring Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen September-November maart 2011

2 1. Het onderzoek Dit onderzoek is gehouden van september tot en met november In die periode is aan burgers, die naar ons toe kwamen voor het afnemen van gemeentelijke diensten, gevraagd een enquêteformulier in te vullen. Het uitreiken is gebeurd aan de loketten. In figuur 1 is te zien hoeveel personen de vragenlijsten hebben ingevuld. Onafhankelijk van het aantal bezoekers hebben bij minder dan 20 respondenten de uitkomsten meer het karakter van één persoonlijke mening dan van een publieke opinie. Daarom zijn van het ondernemershuis in deze rapportage geen cijfers opgenomen. 1 De vragen over rapportcijfers (1 t/m 10) komen overeen met de rapportcijfers uit een benchmark die via internet te bekijken is op Verder is gevraagd voor welk product men kwam en of men informatie heeft ingewonnen voordat men naar het loket kwam. Tenslotte is aan het einde van de vragenlijst gelegenheid gegeven tot het maken van een opmerking. Figuur 1: Respondenten in aantallen Welke Balie Respondenten Balie Werk en inkomen 38 Participatiehuis 33 Zorgloket 108 Balie Vergunningen 21 Burgerzaken Sittard 342 Burgerzaken Geleen 416 Burgerzaken Born 110 Balie Parkeren 46 Milieupark Sittard 202 Milieupark Geleen 99 Milieupark Born 184 Totaal Noot Ondernemershuis: wellicht dat het feit dat mensen niet alleen voor gemeentelijke producten naar het Ondernemershuis komen, een rol speelt bij de geringe participatie in de continumeting 2

3 Figuur 2: Per loket alle rapportcijfers Welke Balie Rapportcijfer Rapportcijfer Rapportcijfer wachttijd Rapportcijfer privacy Rapportcijfer Balie Werk & inkomen 6,7 7,7 6,5 7,6 6,7 7,4 7,1 7,7 6,6 Participatiehuis 8,1 8,3 7,5 Zorgloket 8,3 7,6 8,1 8,5 8,7 Balie Vergunningen 7,6 8,3 7,1 7,1 8,7 Burgerzaken Sittard 8,2 8,3 7,5 7,1 Burgerzaken Geleen 7,3 7,8 8,2 Burgerzaken Born 7,7 8,5 6,3 5,5 7,2 7,5 7,7 8,2 Balie Parkeren 6,6 7,1 8,9 9,2 Milieupark Sittard 7,5 7,2 6,6 6,6 6,3 6,2 7,7 7,6 Milieupark Geleen 7,5 Milieupark Born 8,3 8,3 7,1 7,4 7,6 7,8 7,8 8,1 Totaal 8,2 7,2 7,6 7,8 8,2 8,2 Respons aantal Welke Balie Rapportcijfer inleven Rapportcijfer Rapportcijfer duidelijkheid info Rapportcijfer duidelijkheid verw. verkeersborden Rapportcijfer balie bezoek (totaal indruk) Balie Werk en inkomen 7,5 6,9 6,7 7,7 Participatiehuis 8,3 8,5 Zorgloket 8,5 8,7 8,9 8,5 8,5 Balie Vergunningen 8,2 7,8 8,9 Burgerzaken Sittard 8,5 8,5 8,9 Burgerzaken Geleen 8,3 8,7 8,7 8,5 8,7 8,2 Burgerzaken Born 8,1 8,7 8,5 8,9 8,2 7,8 Balie Parkeren 9,5 9,3 8,9 9,1 8,9 8,9 Milieupark Sittard 7,7 7,8 7,8 6,2 6,4 7,2 7,2 Milieupark Geleen 8,2 6,4 7,1 8,2 Milieupark Born 8,1 8,3 7,8 8,2 6,6 6,8 7,7 Totaal 8,3 8,5 8,5 8,3 6,3 6,7 8,2 Respons aantal Als streefcijfer voor alle rapportcijfers is een zeven gekozen. Bij alle loketten ligt het rapportcijfer voor de totaal indruk van het balie bezoek boven dit streefcijfer. Het hoogst scoort de balie Parkeren met een 8,9. Bij alle rapportcijfers van alle loketten komen geen onvoldoendes voor. De cijfers die onder het streefcijfer liggen zijn voor 2010 met rood aangegeven. Burgerzaken Born boekte de grootste progressie ten opzichte van Dit is als een aparte vraag in de enquête opgenomen en dus niet het gemiddelde van de voorgaande vragen. 3

4 2. De staafdiagrammen. In dit hoofdstuk staat voor ieder aspect dat we gemeten hebben, een staafdiagram. Op de horizontale as staat de score en op de verticale as alle balies waar dat aspect is gemeten. Niet alle aspecten zijn bij alle balies gemeten. Dit omdat bijvoorbeeld privacy een mindere rol speelt bij Milieuparken dan bij de balie Werk en inkomen. Figuur 3: Rapportcijfer voor alle loketten Rapportcijfer Balie werk en inkomen 6,7 welke balie Participatiehuis Zorgloket Balie vergunningen Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen Burgerzaken Born Balie parkeren Milieupark Sittard Milieupark Geleen Milieupark Born Totaal 7,2 8,1 8,3 7,6 8,2 8,3 7,7 8,5 7,5 8,3 8,3 8, Qua scoort de balie Parkeren het beste met als rapportcijfer. De balie Werk en inkomen scoort als enige minder dan het streefcijfer namelijk 6,7. 4

5 Figuur 4: Rapportcijfer voor alle loketten Rapportcijfer Balie werk en inkomen 6,5 7,7 welke balie Participatiehuis Zorgloket Balie vergunningen Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen Burgerzaken Born Balie parkeren Milieupark Sittard Milieupark Geleen Milieupark Born Totaal 5,5 6,3 6,6 6,6 6,6 7,6 7,1 7,1 7,5 7,1 7,3 7,1 7,5 7,1 7,4 7,2 8, Voor scoort het Participatiehuis (8,3) en het Zorgloket () het best. De balies Werk en inkomen (6,5), Burgerzaken Born(5,5), Milieupark Sittard (6,6) scoren onder het streefcijfer. 5

6 Figuur 5: Rapportcijfer wachttijd voor alle loketten Rapportcijfer wachttijd Balie werk en inkomen 6,7 7,6 welke balie Participatiehuis Zorgloket Balie vergunningen Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen Burgerzaken Born Balie parkeren Milieupark Sittard Milieupark Geleen Milieupark Born Totaal 6,3 6,2 7,5 8,1 7,8 7,2 7,6 7,8 7,6 7,8 8, Qua wachttijd scoort de balie Parkeren het beste met als rapportcijfer. Het Milieupark in Sittard scoort voor dit onderdeel 6,2; dat is minder dan het streefcijfer. 6

7 Figuur 6: Rapportcijfer privacy voor alle loketten Rapportcijfer privacy Balie w erk en inkomen 7,1 7,4 Participatiehuis welke balie Zorgloket Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen 8,5 8, Burgerzaken Born 7,5 7,7 Totaal 8,2 Voor het bieden van privacy voor een klant scoort het Zorgloket het beste met een 8,5. Verder komt geen enkele balie onder het streefcijfer voor dit aspect. 7

8 Figuur 7: Rapportcijfer voor alle loketten Rapportcijfer Balie werk en inkomen 6,6 7,7 welke balie Participatiehuis Zorgloket Balie vergunningen Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen Burgerzaken Born Balie parkeren Milieupark Sittard Milieupark Geleen Milieupark Born Totaal 8,7 8,7 8,2 9,2 7,7 7,6 7,8 8,1 8, De indruk die de klanten hebben van de van de balie medewerk(st)ers is het grootst bij de balie Parkeren 9,2. Het laagste cijfer voor de is 6,6 bij de afdeling Werk & Inkomen en dat is onder streefwaarde van. 8

9 Figuur 8: Rapportcijfer inlevingsvermogen voor alle loketten Rapportcijfer inleven Balie werk en inkomen 7,5 Participatiehuis 8,3 welke balie Zorgloket Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen 8,5 8,5 8,5 8, Burgerzaken Born Totaal 8,1 8,3 8,7 De hoogste score voor het inlevingsvermogen van de balie medewerk(st)ers in de situatie van de klant is gehaald bij het Burgerzaken Born 8,7. Alleen bij de balie van Werk en inkomen is de score. Dit is lager dan de streefwaarde. 9

10 Figuur 9: Rapportcijfer voor alle loketten Rapportcijfer welke balie Balie werk en inkomen Participatiehuis Zorgloket Balie vergunningen Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen Burgerzaken Born Balie parkeren Milieupark Sittard Milieupark Geleen Milieupark Born Totaal 6,9 8,7 8,9 8,2 9,1 8,9 8,7 8,7 8,5 8,9 9,5 9,3 7,8 8,2 8,1 8,3 8,5 8, Vriendelijkheid jegens de klanten is het aspect waar het hoogst op gescoord is. De balie Parkeren scoort hier zelfs een 9,3 voor. Het laagst wordt gescoord door balie Werk en inkomen met 6,9. Dit is net onder de streefwaarde van. 10

11 Figuur 10: Rapportcijfer wachtruimte voor alle loketten Rapportcijfer wachtruimte Balie w erk en inkomen 6,5 welke balie Participatiehuis 8, Totaal 7,2 Naar deze indruk is dit jaar voor het eerst gevraagd aan de balies van de afdeling Werk en inkomen en bij het Participatiehuis. In het Participatiehuis scoort de wachtruimte met 8,1 ruim voldoende. Bij de balie Werk en inkomen wordt met de score 6,5 het streefcijfer niet gehaald. 11

12 Figuur 11: Rapportcijfer rmatie voor alle loketten Rapportcijfer welke balie Balie werk en inkomen Participatiehuis Zorgloket Balie vergunningen Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen Burgerzaken Born Balie parkeren Milieupark Sittard Milieupark Geleen Milieupark Born Totaal 6,7 7,8 8,9 8,5 8,7 8,2 8,9 9,1 7,8 7,8 7,8 8,2 8, De score voor de duidelijkheid van de informatie die aan de klant is verstrekt, komt bij de balie Parkeren op 9,1. Bij de balie Werk en inkomen is de score voor dit aspect 6,7 en dit is lager dan het streefcijfer. 12

13 Figuur 12: Rapportcijfer duidelijkheid verwijzing verkeersborden voor alle loketten Rapportcijfer duidelijkheid verwijzing verkeersborden Milieupark Sittard 6,2 6,4 welke balie Milieupark Geleen Milieupark Born 6,4 6,6 6,8 7, Totaal 6,3 6,7 De verwijzing via verkeersborden naar de Milieuparken is uiteraard alleen van toepassing op die Milieuparken. Het hoogste scoort hierin het Milieupark van Geleen met 7,1. Born komt op 6,7 en Sittard op 6,4. Deze laatste twee scores liggen beneden de streefwaarde. De score is bij alle Milieuparken hoger dan bij de vorige meting. 13

14 Figuur 13: Algemeen rapportcijfer balie bezoek voor alle loketten Rapportcijfer algemeen balie bezoek Balie werk en inkomen 7,7 welke balie Participatiehuis Zorgloket Balie vergunningen Burgerzaken Sittard Burgerzaken Geleen Burgerzaken Born Balie parkeren Milieupark Sittard Milieupark Geleen Milieupark Born Totaal 7,2 7,2 8,5 8,2 7,8 8,9 8,9 8,2 7,7 8, Tenslotte is de bezoekers van de gemeentelijke loketten gevraagd een waardering te geven voor de algemene indruk van het baliebezoek. Het hoogste scoort de balie Parkeren met een 8,9. Geen enkele loket scoort voor deze algemene indruk lager dan het streefcijfer. 14

15 2. Afspraken en inlichtingen. Om de wachttijden voor de burgers zo veel mogelijk te bekorten zet de gemeente in op het maken van een afspraak. Daarom zijn in deze editie van het onderzoek hierover enkele vragen opgenomen. Ook is gevraagd naar het communicatiekanaal dat daarvoor is gebruikt. In het onderstaande figuur is te zien hoe de 1060 bezoekers die deze vraag hebben beantwoord, procentueel zijn verdeeld over het wel en niet maken van een afspraak voor dat bezoek. Concernbreed maakt 20% van de bezoekers een afspraak voor het verschijnen aan de gemeentelijke balie. In onderstaande tabel is te zien welke spreiding dit gemiddelde percentage heeft als op individuele balies en loketten wordt ingezoomd. Figuur 14: Per loket percentage bezoekers met of zonder afspraak Afspraak Wel Niet Balie Werk en inkomen 39% 61% Participatiehuis 70% 30% Zorgloket 6% 94% Balie Vergunningen 10% 90% Burgerzaken Sittard 23% 77% Burgerzaken Geleen 18% 82% Burgerzaken Born 9% 91% Balie Parkeren 9% 91% Totaal 20% 80% De wens is om in de toekomst meer bezoekers op afspraak te ontvangen. Handig is dan te weten hoe de huidige bezoekers die op afspraak komen, deze afspraak hebben gemaakt. Dit is te zien in onderstaande tabel. Figuur 15: Communicatiekanaal gebruikt voor het maken van afspraken Communicatiekanaal aantal percentage telefonisch 76 40% internet/ 46 24% bij eerder bezoek 46 24% ik ben uitgenodigd 14 7% anders 10 5% totaal % 15

16 Een zo goed mogelijke voorbereiding van de burger, voorafgaand aan een bezoek van een gemeentelijk loket of balie, is een ander aspect dat kan helpen om dit bezoek te doen slagen. Hoe beter de klant weet wat hij wel en niet kan verwachten, hoe de procedure zal verlopen, welke bescheiden hij/zij moet meenemen etc., des te groter wordt de kans op een succesvol klantcontact. De vraag of hij/zij zich wel of niet heeft voorbereid door informatie in te winnen, is door 1403 respondenten beantwoord. Concernbreed heeft globaal 45% getracht informatie te krijgen. 55% Is zonder voorbereiding naar de gemeente gekomen. Van de burger die zich voorbereiden op een bezoek aan de gemeente is het interessant om te weten op welk communicatiekanaal zij de gezochte informatie hebben gevonden. De weergave daarvan staat in onderstaande tabel. Figuur 16: Communicatiekanaal gebruikt voor het verkrijgen van inlichtingen Informatie inwinnen via aantal percentage % telefonisch % schriftelijk 17 3% andere sites (bv VROM) 58 9% afvalwijzer % anders 30 5% totaal % Als de burger zich voorbereidt op een bezoek aan de gemeente door het inwinnen van inlichtingen, dan moet die informatie effectief zijn. Om te bepalen of dit het geval is, hebben we de vraag of hij/zij de informatie duidelijk en volledig vindt, voorgelegd aan de respondenten. Van de burgers die inlichtingen hebben ingewonnen voordat men naar de gemeente kwam, vindt 90% de verkregen informatie duidelijk. Figuur 17: Is de verkregen informatie duidelijk informatie duidelijk aantal percentage mee eens % mee oneens 41 7% weet niet / geen mening 21 3% totaal % Van de burgers die inlichtingen hebben ingewonnen voordat men naar de gemeente kwam, vindt 84% de verkregen informatie volledig. 16

17 Figuur 18: Is de verkregen informatie volledig informatie volledig aantal percentage mee eens % mee oneens 70 11% weet niet / geen mening 27 4% totaal % 11% Van de burgers die vooraf inlichtingen inwinnen,is het oneens met de stelling dat de verkregen informatie volledig is. Via welk communicatiekanaal zij deze inlichtingen hebben verkregen, is in onderstaande tabel te zien. Figuur 19: Via welk communicatiekanaal is de onvolledig informatie verkregen Welke informatie onvolledig aantal percentage % telefonisch 16 23% andere sites (bv VROM) 6 9% afvalwijzer 7 10% anders 5 7% totaal % 17

18 3. De webdiagrammen. In dit hoofdstuk staan per loket of balie, die in 2010 betrokken is bij de klanttevredenheidsenquête, twee spinnenwebdiagrammen. In het eerste diagram per loket/balie is in een oog opslag te zien hoe de in 2010 gemeten waarden zich verhouden tot de streefwaarde of tot het gemiddelde van alle, in de enquête betrokken loketten/balies. In het tweede diagram per loket/balie is te zien hoe de in 2010 gemeten waarden zich verhouden tot de gemeten waarden van Op de assen, die van binnen naar buiten lopen, staan de aspecten die voor dat loket zijn gemeten. Het middelpunt van het diagram stelt de score of voor. Van daaruit is iedere eenheid een heel rapportpunt hoger. De scores van 2010 staan er vet gedrukt bij. De lichtblauwe figuur geeft de streefwaarde voor de score weer. Dit is voor alle scores een. De donkerblauwe figuur is de gemiddelde score van alle onderzochte balies en loketten van Sittard-Geleen. De roze/violet figuur is de score van 2010 van het loket of de balie die in de titel van het diagram is genoemd. Figuur 20: Balie Werk & inkomen rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers balie werk en inkomen 7,7 6,7 6,5 wachttijd 6,7 6,7 wachtruimte 6,5 6,9 6,6 7,1 privacy inleven 2010 Gemiddelde 2010 Streefcijfer Bij de balie Werk en inkomen voldoen de aspecten privacy en totaal baliebezoek aan het streefcijfer. De aspecten,, wachttijd,, inleving, wachtruimte en scoren lager dan de streefwaarde. Ook wordt op alle aspecten lager gescoord dan het gemiddelde van alle loketten/balies. 18

19 Opvallend is dat de hoogste score wordt gegeven voor het totale baliebezoek en dat deze score ruim een heel rapportpunt hoger is dan het rekenkundig gemiddelde van alle aspecten. Men is blijkbaar kritischer op de details dan op het geheel. Figuur 21: Balie Werk en inkomen rapportcijfers versus 2008 Rapportcijfers balie werk en inkomen 6,7 7,7 6,7 6,5 wachttijd 6,5 6,7 wachtruimte 6,9 6,6 7,1 privacy inleven streefcijfer In het tweede diagram geeft ook de lichtblauwe figuur de streefwaarde van voor alle scores weer. De groene figuur is de gemeten waarde van het identieke onderzoek uit De roze/violet figuur geeft de score van 2010 weer van het loket of de balie die in de titel van het diagram is genoemd. In figuur 21 is de groene figuur die de scores van 2008 geeft, niet gesloten. Dit komt omdat de score voor de wachtruimte in 2010 voor het eerst is gemeten. De uitkomsten van 2010 zijn naar alle gemeten aspecten lager dan de scores van

20 Figuur 22: Participatiehuis rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers participatiehuishuis 8,1 8,3 7,5 wachttijd wachtruimte 8,1 privacy 8,3 inleven 2010 Gemiddelde 2010 Streefcijfer Bij het Participatiehuis voldoen alle scores aan het streefcijfer. Ten opzichte van het gemiddelde van alle locaties scoren de waardering voor de wachtruimte, de en het totale bezoek duidelijk hoger. De andere scores zijn nagenoeg gelijk aan dit gemiddelde. 20

21 Figuur 23: Participatiehuis rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers participatiehuis ,1 7 8,3 wachttijd 6 7,5 5 8,1 wachtruimte privacy 8,3 inleven Streefcijfer Figuur 23 is bedoeld om de vergelijking met de vorige meting te maken. Het Participatiehuis heeft in 2010 voor de eerste keer mee gedaan. De vergelijking met de vorige meting kan voor deze locatie dus niet gemaakt worden. 21

22 Figuur 24: Zorgloket rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers Zorgloket 8,5 8,1 wachttijd 8,9 8,5 privacy 8,5 8,7 inleven 2010 Gemiddelde 2010 Streefcijfer Het Zorgloket scoort op alle aspecten hoger dan het streefcijfer. Ook zijn alle scores hoger dan het gemiddelde van alle balies. Het hoogste scoort de met een 8,9. 22

23 Figuur 25: Zorgloket rapportcijfers 2010 versus 2008 Rapportcijfers Zorgloket 8,5 wachttijd 8,1 8,9 8,5 privacy 8,5 8,7 inleven Streefcijfer Figuur 25 laat zien dat het Zorgloket in 2010 niet alleen op alle aspecten hoger dan het streefcijfer scoort, maar ook hoger dan de in 2008 gemeten waarden. De meeste vooruitgang is geboekt bij de en de van de baliemedewerk(st)ers 23

24 Figuur 26: Balie Vergunningen rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers balie vergunningen 7,1 8,9 wachttijd 9,1 8, Gemiddelde 2010 Streefcijfer De balie Vergunningen voldoet naar alle gemeten aspecten aan het streefcijfer. Ook zijn alle scores hoger of gelijk aan het gemiddelde van alle balies. De hoogste score is een 9,1 voor de. De wachttijd als score springt er het meest uit ten opzichte van het gemiddelde van

25 Figuur 27: Balie Vergunningen rapportcijfers versus 2008 Rapportcijfers balie vergunningen 7,1 8,9 wachttijd 9,1 8, Streefcijfer Figuur 27 laat zien dat de balie Vergunningen in 2010 niet alleen op alle aspecten hoger dan de het streefcijfer scoort maar ook hoger dan de in 2008 gemeten waarden behalve de openingtijden waarvan de score gelijk is gebleven. De meeste vooruitgang is geboekt bij de duidelijkheid van de informatie. 25

26 Figuur 28: Balie Burgerzaken Sittard rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers burgerzaken Sittard 8,3 7,1 wachttijd 8,9 privacy 8,5 inleven 2010 Gemiddelde 2010 Streefcijfer Het loket Burgerzaken Sittard voldoet naar alle gemeten aspecten aan het streefcijfer. Opvallend is dat ook alle gemeten aspecten hoger scoren dan het gemiddelde van alle balies. De hoogste score is een 8,9 voor de. De, de en de duidelijkheid van de verstrekte informatie steken het meest boven het gemiddelde van alle loketten uit. 26

27 Figuur 29: Balie Burgerzaken Sittard rapportcijfers versus 2008 Rapportcijfers burgerzaken Sittard 8,3 7,1 wachttijd 8,9 privacy 8,5 inleven Streefcijfer Figuur 29 laat zien dat Burgerzaken Sittard in 2010 naar alle gemeten aspecten, behalve de openingtijden, gelijk of hoger scoort dan de in 2008 gemeten waarden. De werden in 2008 met een 7,5 gewaardeerd en nu met 7,1. De overige scores zijn nauwelijks of niet veranderd ten opzichte van de scores van

28 Figuur 30: Balie Burgerzaken Geleen rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportage burgerzaken Geleen 8,7 wachttijd 8,7 8,2 privacy inleven 2010 Gemiddelde 2010 Streefcijfer Het loket Burgerzaken Geleen voldoet naar alle gemeten aspecten aan het streefcijfer. Alle scores zijn min of meer gelijk aan het gemiddelde van alle balies. De hoogste scores zijn 8,7 voor en duidelijkheid van de verstrekte informatie. 28

29 Figuur 31: Balie Burgerzaken Geleen rapportcijfers versus 2008 Rapportage burgerzaken Geleen 8,7 wachttijd 8,7 8,2 privacy inleven Streefcijfer Figuur 31 laat zien dat Burgerzaken Geleen in 2010 naar alle gemeten aspecten behalve de openingtijden, gelijk of hoger scoort dan de in 2008 gemeten waarden. De werden in 2008 met een 7,3 gewaardeerd en nu met. De meeste vooruitgang is geboekt bij de. Deze scoorde in 2008 voor de opening van het nieuwe centrum in Geleen en haalt nu een. De overige scores zijn nauwelijks of niet veranderd ten opzichte van de scores van

30 Figuur 32: Balie Burgerzaken Born rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers burgerzaken Born 8,5 5,5 wachttijd 7,7 8,9 privacy 8,7 inleven 2010 Gemiddelde 2010 Streefcijfer Het loket Burgerzaken Born voldoet voor alle aspecten behalve het aspect (score 5,5) aan het streefcijfer. Behalve de en de privacy scoren alle gemeten aspecten hoger dan het gemiddelde van alle balies. De hoogste score is een 8,9 voor de. 30

31 Figuur 33: Balie Burgerzaken Born rapportcijfers versus 2008 Rapportage burgerzaken Born 8,5 5,5 wachttijd 8,9 7,7 privacy 8,7 inleven Streefcijfer Figuur 33 laat zien dat de voor Burgerzaken Born zowel in 2008 (6,3) als in 2010 (5,5) beneden het streefcijfer scoren. Voor de overige aspecten die zijn geënquêteerd, is een vooruitgang te zien van 2008 naar Bij de score van de wachttijd is de grootste vooruitgang te zien. 31

32 Figuur 34: Balie Parkeren rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers balie parkeren 8,9 7,1 9,1 wachttijd 9,3 9, Gemiddelde 2010 Streefcijfer De balie Parkeren voldoet voor alle aspecten aan het streefcijfer. Alle gemeten aspecten scoren hoger dan het gemiddelde van alle balies. De hoogste score is een 9,5 voor de. 32

33 Figuur 35: Balie Parkeren rapportcijfers versus 2008 Rapportcijfers balie parkeren 8,9 7,1 9,1 wachttijd 9,3 9, Streefcijfer Figuur 35 laat duidelijk zien dat de in 2008 nog beneden het streefcijfer scoorden en in 2010 met 7,1 boven dit streefcijfer zitten. Verder zijn de scores van de andere aspecten in 2010 nagenoeg gelijk aan die van

34 Figuur 36: Milieupark Sittard rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers milieupark Sittard 7,2 7,2 duidelijkheid verw. verkeersborden 6,4 6,6 6,2 wachttijd 7,8 7,6 7, Gemiddelde 2010 Streefcijfer Het Milieupark Sittard voldoet voor duidelijkheid verwijzing verkeersborden (6,4), voor wachttijden (6,2) en voor (6,6) niet aan het streefcijfer. Alle gemeten aspecten scoren in 2010 lager dan het gemiddelde van alle balies. De hoogste score is een 7,8 voor. 34

35 Figuur 37: Milieupark Sittard rapportcijfers versus 2008 Rapportcijfers milieupark Sittard 7,2 7,2 6,6 duidelijkheid verw. verkeersborden 6,4 6,2 wachttijd 7,8 7,6 7, Streefcijfer Figuur 37 laat zien dat er in de scores van 2010 voor het Milieupark Sittard nauwelijks wijzigingen te zien zijn ten opzichte van Zowel toen als in 2010 scoren duidelijkheid verwijzing verkeersborden, de en de wachttijd onder de streefwaarde. 35

36 Figuur 38: Milieupark Geleen rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers milieupark Geleen 8,2 7,5 duidelijkheid verw. verkeersborden 7,1 wachttijd 2010 Gemiddelde 2010 Streefcijfer Het Milieupark Geleen voldoet voor alle gemeten aspecten aan het streefcijfer. In 2010 is de score voor de openingtijden met de laagste en de score voor de met de hoogste. De duidelijkheid van de informatie, de en de scoren lager dan het gemiddelde van alle gemeten locaties. De wachttijd, de openingtijden, de en de duidelijkheid van de verwijzingen op de verkeersborden scoren juist hoger. De indruk van het totale bezoek is precies gelijk aan dit gemiddelde van alle gemeten plaatsen. 36

37 Figuur 39: Milieupark Geleen rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers milieupark Geleen 8,2 7,5 duidelijkheid verw. verkeersborden 7,1 w achttijd Streefcijfer Figuur 39 laat zien dat duidelijkheid van de informatie, de en de nagenoeg gelijk scoren aan die van De wachttijd, de openingtijden, de, de indruk van het totale bezoek en de duidelijkheid van de verwijzingen op de verkeersborden scoren hoger dan in De duidelijkheid van de verwijzingen op verkeersborden en de laten de grootste progressie zien ten opzichte van

38 Figuur 40: Milieupark Born rapportcijfers versus streefcijfers en gemeentelijk gemiddelde Rapportcijfers milieupark Born 8,3 7,4 duidelijkheid verw. verkeersborden 6,8 7,8 w achttijd 8,1 8,2 8, Gemiddelde 2010 Streefcijfer Bij het Milieupark Born voldoet de score voor duidelijkheid verwijzing verkeersborden (6,8) niet aan het streefcijfer. De andere aspecten voldoen hier wel aan. Alle gemeten aspecten scoren ongeveer gelijk aan het gemiddelde van alle balies. 38

39 Figuur 41: Milieupark Born rapportcijfers versus 2008 Rapportcijfers milieupark Born 8,3 7,4 duidelijkheid verw. verkeersborden 6,8 7,8 w achttijd 8,2 8,1 8, Streefcijfer Figuur 41 laat zien dat de duidelijkheid van de verwijzingen op de verkeersborden voor Milieupark Born zowel in 2008 (6,6) als in 2010 (6,8) beneden het streefcijfer scoort. Voor de overige aspecten die zijn geënquêteerd, is een vooruitgang te zien van 2008 naar 2010 behalve bij de score voor. Deze is gelijk gebleven. Deze score is samen met de score voor de hoogste score voor het Milieupark Born. 39

40 4. Gebruik info kanaal per product. Figuur 42: Aantal gebruikers per product per info-kanaal Info kanalen Ja, via www. Sittard- Geleen Ja, telefonisch Ja, via folder Waarvoor naar balie gekomen Nee internet, via andere sites (bv. VROM) Ja, anders.. via afvalwijzer Nieuws brief ontmoet Meerdere Totaal bronnen geraadpleegd vervoersvoorziening woningaanpassing rolstoel hulp in het huishouden gehandicaptenparkeerkaart informatie algemeen anders informatie aanvraag algemene bijstand aanvraag minimaregeling vakantiemelding re-integratie parkeerabonnement gehandicaptenparkeerplaats kraskaarten parkeervergunning reisdocument / rijbewijs verhuizing binnen Nederland uittreksel uit de bevolkingsadmin verklaring omtrent gedrag huwelijk/echtscheiding/geboorte naturalisatie vestiging uit het buitenland uittreksel burgerlijke stand anders informatie over bestemmingsplan opvragen dossier uit bouwarchief inzien bouwdossier derden inzage bestemmingplan indien formulier/aanvraag/ stukken participatie traject schuldhulpverlening afval Milieupark hrm-advies meerdere producten aangegeven totaal In bovenstaande tabel is in de kolom totaal te zien voor welke producten en diensten de burgers naar de gemeente komen. Ongeveer 35% van onze klanten komt voor reisdocumenten/rijbewijs en 33% bezoekt de Milieuparken. 40

41 5. De opmerkingen aan het einde van de vragenlijst. Aan het einde van de vragenlijst kreeg iedere respondent de gelegenheid om een opmerking te plaatsen. Alle opmerkingen zijn gescand en dat leverde een beeld op zoals vermeld in onderstaande tabel. De opmerkingen zijn niet bijgevoegd maar desgewenst bij Onderzoek en statistiek van Sittard-Geleen in te zien. De indeling van de opmerkingen is gemaakt in complimenten en in kritische opmerkingen. Deze laatste categorie kan ook beschouwd worden als gratis adviezen. Daar waar mogelijk zijn in de laatste kolom de meest gemaakte opmerkingen aangegeven. Om de waarde daarvan aan te geven is de kolom aantal formulieren toegevoegd. Zo ontstaat een beeld van hoeveel formulieren er zijn en op hoeveel een opmerking van een bepaalde strekking staat. Figuur 43: Opmerkingen opgesplitst in positief en kritisch Welke Balie Aantal opmerkingen Aantal formulieren Meest genoemde kritiek ging over Totaal Positief Kritisch Balie Werk en inkomen duur telefonische, houding medewerk(st)ers (kortaf en bureaucratisch) en parkeertarieven in de buurt Participatiehuis complimenten Zorgloket Balie Vergunningen Burgerzaken Sittard onjuiste info website,, parkeertarieven en entree SHS Burgerzaken Geleen onjuiste info website, en parkeertarieven Burgerzaken Born en privacy Balie Parkeren Milieupark Sittard , toegangswegen, wachttijd, doorstroming, prijs en enkele opmerkingen over houding personeel. Milieupark Geleen , onderhoud/inrichting van het park, prijs en enkele opmerkingen over houding personeel. Milieupark Born , onderhoud/inrichting van het park, prijs, groen altijd gratis en milieu park Born moet blijven Totaal De verhouding van complimenten en kritische opmerkingen is ten opzichte van de vorige keer nagenoeg gelijk gebleven. 41

Continumeting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Continumeting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Continumeting Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen Oktober-November-December 2012 4 maart 2013 1. Het onderzoek Dit onderzoek is gehouden van oktober tot en met december 2012. In die periode

Nadere informatie

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Continu meting Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen April-September 2008 1. Het onderzoek In april tot en met september 2008 is dit onderzoek gehouden. In de periode is aan alle burgers, die

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 375326 Onderwerp: KC onderzoek klanttevredenheid aan de publieksbalie Collegevoorstel Inleiding In 2011 is onder bezoekers aan de publieksbalie in Vlijmen en Drunen een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018

Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 Klantbeleving Team Inkomen en Voorzieningen 2018 BWRI Gemeente Midden-Groningen Definitief rapport 17 mei 2018 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Talitha de Boer Projectnummer: P005387 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Informatie over de Benchmark Publiekszaken De Benchmark Publiekszaken is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inhoud 1. Conclusies De gemeente Zwijndrecht doet haar best om de inwoners van Zwijndrecht zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar hoe waarderen

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

Resultaten van de patiënten enquête 2010

Resultaten van de patiënten enquête 2010 FYSIO HUIS patiënten enquête Resultaten patiëntenenquête Fysiohuis Resultaten van de patiënten enquête Inleiding In het kader van de doelstelling van het kwaliteitsjaarplan van om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0 Stadsmonitor -thema Dienstverlening- Modules Samenvatting 1 Waardering op basis van (klanten)onderzoek 2 Programma en ontwikkelingen 5 Bronnen 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel 2004 Tabellenrapportage Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Team Onderzoek & Informatie Augustus 2004 Hoofdstuk 1 Bezoek aan balies gemeentehuis

Nadere informatie

Publieksdienstverlening in cijfers. Leiden 2011

Publieksdienstverlening in cijfers. Leiden 2011 Publieksdienstverlening in cijfers Leiden Publieksdienstverlening in cijfers, Leiden Colofon Serie Statistiek 2012 /3 Verschijnt: april 2012 Gemeente Leiden Afdeling Strategie & Onderzoek Postbus 9100,

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Sport- en Beweegkliniek IJsbaanlaan 4b 2024 AV Haarlem Tel.nr Website: www.

Sport- en Beweegkliniek IJsbaanlaan 4b 2024 AV Haarlem Tel.nr Website: www. Klanttevredenheidsonderzoek 2018 Sport- en Beweegkliniek IJsbaanlaan 4b 2024 AV Haarlem Tel.nr. 023-5258080 Email: info@sport-en-beweegkliniek.nl Website: www. Sport-en-beweegkliniek.nl KvK nr.: 412222732

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Klantbeleving W&I 2018

Klantbeleving W&I 2018 Klantbeleving W&I 2018 Gemeente Hengelo Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Laura Kirchner juni 2018 Projectnummer: P005387 Correspondentienummer: DH-0706-9250 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Klantbeleving W&I Gemeente Almere. Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Klantbeleving W&I Gemeente Almere. Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH \ Klantbeleving W&I 2018 Gemeente Almere Definitief rapport 27 juli 2018 Projectnummer: P005387 Correspondentienummer: DH-2707-9375 INHOUD SAMENVATTING 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 1 WAARDERING VOOR DE ALGEMENE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheid P-Direkt

Gebruikerstevredenheid P-Direkt Gebruikerstevredenheid P-Direkt We willen graag weten wat gebruikers vinden van onze dienstverlening. Daarom doen we hier onderzoek naar. Inzichten die uit het gebruikersonderzoek voortkomen, gebruiken

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Innersdijk

Locatierapport. CQ-meting. Zorggroep Groningen - Innersdijk Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen - Innersdijk In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer Brief op maat 2006 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer November 2006 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f.

Nadere informatie

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1 MANAGEMENT- SAMENVATTING GEMEENTE Oranje-staete DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE 217 Gemeente Dronten 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Klanten en kanalen 4 3 Type klantcontacten 6 4 Wijze van afhandeling

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET 1 PROJECT I1785 Rapportagedatum : 8 mei 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina Mensinga &

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2012 marjolein.zonjee

Nadere informatie

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de continu klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2014 september

Nadere informatie

Groepsrapportage Leerwinst Over Y College

Groepsrapportage Leerwinst Over Y College Groepsrapportage Leerwinst Over Y College 2014-2015 Indicatieloket Inhoudsopgave Inleiding 2 Totaalscore en de leerwinst per onderdeel 3 Spelling 6 Woordenschat 8 Begrijpend lezen 10 Rekenen 12 Conclusies

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (1e kwartaal-2018) 0

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (1e kwartaal-2018) 0 Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (1e kwartaal-2018) 0 Gebruikerstevredenheid P-Direkt We willen graag weten wat gebruikers vinden van onze dienstverlening. Daarom doen we hier onderzoek naar.

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Publieke Dienstverlening gemeente Maastricht 2002

Klanttevredenheidsonderzoek Publieke Dienstverlening gemeente Maastricht 2002 Klanttevredenheidsonderzoek Publieke Dienstverlening gemeente Maastricht 2002 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieks- en Bestuursdienst i.o. Servicecentrum Onderzoek & Statistiek Ingrid Windemuller,

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg 1 Contactgegevens gemeente Geertruidenberg Bezoekadres Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer Postadres Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Telefoon 0162-579579

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheid P-Direkt Wie hebben de enquête ingevuld? Een 7,0 in het tweede kwartaal van 2017

Gebruikerstevredenheid P-Direkt Wie hebben de enquête ingevuld? Een 7,0 in het tweede kwartaal van 2017 Gebruikerstevredenheid P-Direkt We willen graag weten wat gebruikers vinden van onze dienstverlening. Daarom doen we hier onderzoek naar. Inzichten die uit het gebruikersonderzoek voortkomen, gebruiken

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (tweede kwartaal-2017) 1

Gebruikerstevredenheidsonderzoek P-Direkt (tweede kwartaal-2017) 1 Gebruikerstevredenheid P-Direkt We willen graag weten wat gebruikers vinden van onze dienstverlening. Daarom doen we hier onderzoek naar. Inzichten die uit het gebruikersonderzoek voortkomen, gebruiken

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening

Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening maart 2013 Bedrijfsvoering / Facilitair Bedrijf, Onderzoek & Statistiek Coördinatie / organisatie

Nadere informatie

Vergelijking resultaten

Vergelijking resultaten Vergelijking resultaten 2016 2 e nameting Uitkomsten cliëntenraadpleging Careander Utrecht, december 2016 Geschreven door: Drs. Dominique van t Schip Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 29 november 2011 Onderwerp: Klanttevredenheid aan de publieksbalies van Drunen en Vlijmen Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Commissie-format. Financiële aspecten en dekking: n.v.t. Met dit verzoek mee te zenden stukken: Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Zorg

Commissie-format. Financiële aspecten en dekking: n.v.t. Met dit verzoek mee te zenden stukken: Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Zorg Commissie-format Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling. Vastgesteld in B en W vergadering van : 5 december 2006. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek werk, inkomen en zorg Inhoud: Aanleiding:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Opdrachtgevers & Netwerkpartners

Opdrachtgevers & Netwerkpartners Opdrachtgevers & Netwerkpartners van Synthese Mate van tevredenheid [Externe versie] Rapportage 2017 Ronald De Meyer Laura Beurskens-Claessens Februari 2018 2 2018 Praktikon Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen Klanttevredenheidsonderzoek / Optisport Barneveld Optisport Barneveld Erik Boelen Inhoudsopgave. Inleiding.... Onderzoeksopzet.... Resultaten.... Conclusie... Bijlage : Vragenlijst... . Inleiding Eind

Nadere informatie