Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT"

Transcriptie

1 Rapportage Sportonderzoeken Gemeente Beverwijk Juli 2015 INT

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Sportdeelname onderzoek Inleiding Resultaten Conclusie Sportdeelname onderzoek basisscholen Inleiding Resultaten Conclusie Onderzoek aangepast sporten Inleiding Resultaten Conclusie Conclusies en aanbevelingen Bronnen INT / Z Pagina 2

3 Samenvatting Een deel van de onderzoeksresultaten wordt hieronder puntsgewijs samengevat. De resultaten worden, waar mogelijk, vergeleken met landelijke cijfers. Daarbij wordt met symbolen aangegeven of de resultaten hoger, lager of gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde. Sportdeelname onderzoek 1. 74% van de inwoners in gemeente Beverwijk doet meer dan 12 keer per jaar aan sport. Het landelijk gemiddelde ligt op 75% (SCP, 2015) % van de inwoners doet niet of minder dan gemiddeld één keer per maand aan sport. 23% van deze inwoners sport helemaal niet. 35% van deze niet-sporters geeft aan te kampen met fysieke problemen. Daarnaast geeft 18% van de niet-sporters aan onvoldoende tijd te hebben en 17% vindt sporten te duur % van de niet-sporters geeft aan in de toekomst wel (weer) zin te hebben om te sporten. 4. De belangrijkste redenen om te sporten zijn lichaamsbeweging/gezondheid (89%), opbouw van conditie, kracht en/of lenigheid (60%) en leuke activiteit/plezier (54%). 5. Op basis van de resultaten blijkt dat fitness de populairste sport is, gevolgd door hardlopen, fietsen, wandelen, tennis en zwemmen. = 6. 33% van de inwoners in Beverwijk is lid van een sportvereniging. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde (SCP, 2015) % van de sporters in Beverwijk sport in een anders georganiseerd verband, zoals bij commerciële aanbieders, via bedrijfssport of via welzijnswerk. 39% van de sporters in Beverwijk sport ongeorganiseerd. Ongeorganiseerd sporten is daarmee de populairste vorm in Beverwijk % van de sportbeoefening vindt plaats binnen de eigen gemeente, 30% vindt elders plaats % van de inwoners geeft aan deel te willen nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Daarnaast wil 27% zich inzetten voor de organisatie van deze activiteiten % van de inwoners van twaalf jaar en ouder in Beverwijk geeft aan vrijwilligerswerk te verrichten. Naar schatting van Movisie (2013) doet 37% van de Nederlanders minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk. Sportdeelname onderzoek basisscholen % van de bovenbouwleerlingen van basisscholen in de gemeente Beverwijk voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) % van de bovenbouwleerlingen van basisscholen in Beverwijk doet aan sport (volgens de RSO-norm). 13. Ik vind sporten niet leuk en Ik weet niet wat er te doen is en het is te duur werden respectievelijk met 21%, 18% en 15% veel genoemd als belangrijkste reden om niet te sporten % van de niet-sporters geeft aan zin te hebben om in de toekomst (weer) te sporten. = 15. Veruit de meeste respondenten doen aan voetbal (35%), gevolgd door paardensport (14%), dansen (13%), tennis (9%) en judo (9%) % van de sportende leerlingen doet aan sport bij een sportvereniging % van de sportende leerlingen sport bij een commerciële aanbieder % van alle leerlingen speelt meer dan twee keer week buiten. 46% van de leerlingen speelt vaker dan vier keer per week buiten. Jongens spelen vaker buiten dan meisjes. 39% van de leerlingen speelt weleens op het Johan Cruyff Court % van de leerlingen beoordeelt de speelplaatsen als (heel erg) leuk. 40% heeft een neutrale mening en 17% vindt de speelplaatsen (helemaal) niet leuk. INT / Z Pagina 3

4 20. Over het algemeen zijn leerlingen in Beverwijk (zeer) tevreden over de gymlessen. 86% van de leerlingen vindt de gymlessen (heel erg) leuk. 21. Er is gevraagd of leerlingen bekend zijn met het naschoolse activiteiten in de gemeente beverwijk. 77% van de leerlingen gaf aan hier niet bekend mee te zijn. Van de leerlingen die wel bekend zijn met het aanbod doet 82% weleens mee aan georganiseerde activiteiten. 22. Kinderen in Beverwijk beschikken vaker over een zwemdiploma dan het landelijk gemiddelde, 96% tegenover 94%. 23. Echter, beschikken zijn minder vaak over het volledige Zwem-ABC. In Beverwijk heeft 23% van de leerlingen het volledige Zwem-ABC. Het landelijk gemiddelde is 38%. = 24. Allochtone kinderen of kinderen met allochtone ouders beschikken minder vaak over zwemdiploma s. 33% van de allochtone kinderen in Beverwijk beschikt niet over een zwemdiploma. Onderzoek aangepast sporten % van de inwoners met een beperking in gemeente Beverwijk doet meer dan 12 keer per jaar aan sport. 26. De sportdeelname van mensen met een auditieve, psychische en een verstandelijke beperking ligt boven het gemiddelde van 52%. De sportdeelname van mensen met een chronische aandoening, lichamelijke beperking en een visuele beperking ligt onder het gemiddelde % van de inwoners met een beperking doet niet of minder dan gemiddeld één keer per maand aan sport. 35% van deze inwoners sport helemaal niet. 44% van deze nietsporters mist de juiste begeleiding. Daarnaast geeft 37% van de niet-sporters aan sporten te duur te vinden en 26% ondervindt (te veel) fysieke problemen % van de niet-sporters geeft aan in de toekomst wel (weer) zin te hebben om te sporten. 29. Deze respondenten vinden het vooral belangrijk om begeleiding te krijgen bij het sporten (64%), om ondersteuning en begeleiding te krijgen richting activiteiten en verenigingen (55%) en dat verenigingen en activiteiten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking (55%). 30. Op basis van de resultaten blijkt dat fitness de populairste sport is, gevolgd door voetbal, fietsen, zwemmen en vecht- en verdedigingssporten % van de sporters met een beperking in Beverwijk is lid van een sportvereniging % van de sporters die geen lid is van een sportvereniging zou wel graag lid willen worden % van de inwoners met een beperking geeft aan begeleiding tijdens het sporten (zeer) belangrijk te vinden. INT / Z Pagina 4

5 1. Inleiding De laatste sportnota van de gemeente Beverwijk Beverwijk Vitaal en Sportief dateert uit Vandaar dat het ontwikkelen van een nieuwe beleidsnota op de planning staat. Ter voorbereiding op de te ontwikkelen sportnota is er vanuit de gemeente behoefte om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie. Vandaar dat er een aantal onderzoeken is uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in deze rapportage. De rapportage levert de gemeente Beverwijk een grote hoeveelheid informatie op die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van toekomstig beleid. Er is een sportdeelname onderzoek gehouden onder inwoners van de gemeente Beverwijk van twaalf jaar en ouder. Enerzijds om de sportdeelname te kwantificeren, anderzijds om de wensen en behoeften van inwoners te inventariseren. De resultaten van het sportdeelname onderzoek worden in hoofdstuk 2 gepresenteerd. Daarnaast is er een sportdeelname onderzoek gehouden onder basisschoolleerlingen groep 5 tot en met groep 8. Deze resultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staat het onderzoek aangepast sporten centraal. Het onderzoek levert een bijdrage aan het in kaart brengen van de behoeften van mensen met een beperking rondom sport en bewegen. Het doel van het onderzoek is dat behoefte en aanbod in Beverwijk beter op elkaar afgestemd wordt. De gemeente streeft ernaar dat iedereen, met of zonder beperking, kan sporten. Vragen of knelpunten kunnen aan de hand van het onderzoek opgepakt worden door de Coach Aangepast Sporten in Beverwijk. Ieder onderzoek wordt afgesloten met een conclusie. De belangrijkste conclusies komen terug in hoofdstuk 5. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor de gemeente Beverwijk. INT / Z Pagina 5

6 2. Sportdeelname onderzoek 2.1 Inleiding Het sportdeelname onderzoek is gehouden onder inwoners van de gemeente Beverwijk van twaalf jaar en ouder. Dit onderzoek is kwantitatief van aard geweest. Er is gekozen voor het uitzetten van een digitale vragenlijst die door middel van een internetlink toegankelijk was. Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Er hebben 837 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van het profiel van de sporters en niet-sporters van Beverwijk zijn de bij algemene kenmerken een aantal achtergrondvariabelen in kaart gebracht: Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Huishoudenssituatie Geboorteland Gezondheidssituatie Postcode INT / Z Pagina 6

7 2.2 Resultaten De onderzoeksresultaten van het Sportdeelname onderzoek worden aan de hand van de volgende paragrafen weergegeven. 1. Sportdeelname en sportfrequentie 2. Niet sporten 3. Redenen om te sporten 4. Sportvoorkeuren 5. Organisatievorm 6. Locatie sportbeoefening 7. Sportaccommodaties 8. Sportvoorzieningen en -mogelijkheden in de openbare ruimte 9. Deelname aan sportieve activiteiten 10. Vrijwilligerswerk Sportdeelname en sportfrequentie De respondenten is gevraagd of ze de afgelopen twaalf maanden één of meerdere sporten hebben beoefend. Volgens de definitie van de RSO worden inwoners alleen tot sporter gerekend indien zij minimaal 12 keer per jaar sporten. 74% van de inwoners in gemeente Beverwijk doet meer dan 12 keer per jaar aan sport. Van de 26% die niet voldoet aan de norm sport 23% helemaal niet en sport 3% minder dan één keer per maand. De resultaten zijn nagenoeg gelijk aan de gemiddelde sportdeelname in Nederland. Driekwart van de bevolking (75%) doet namelijk twaalf keer per jaar of vaker aan sport (SCP, 2015). Ten opzichte van buurgemeente Heemskerk scoort Beverwijk iets minder, in Heemskerk sport namelijk 80% van de inwoners vaker dan 12 keer per jaar. 43% van de sporters in Beverwijk beoefent één sport en 57% beoefent meerdere sporten. Inwoners die één sport beoefenen doen dit gemiddeld het vaakst 1 tot 4 keer per maand. 44% van de inwoners die één sport beoefent sport namelijk keer per jaar. 37% van de inwoners sport 2 tot 3 keer per week ( keer per jaar) en 9% van de sporters die één sport beoefent sport drie keer in de week of vaker (120 keer of vaker per jaar). Inwoners die meerdere sporten doen, beoefenen hun eerste sport voornamelijk ook 1 tot 4 keer per maand (37%) en 2 tot 3 keer per week (41%). 18% van de sporters die meerdere sport doet, beoefent zijn eerste sport meer dan drie keer per week. De tweede sport wordt voornamelijk (58%) gemiddeld 1 tot 4 keer per maand beoefend Sportdeelname en sportfrequentie in relatie tot geslacht Landelijk gezien sporten mannen vaker dan vrouwen (SCP, 2015). Ook in Beverwijk is dit het geval. 79% van de mannen doet aan sport tegenover 73% van de vrouwen. Daarnaast doen mannen relatief gezien vaker aan meerdere sporten dan vrouwen. 50% van de mannen doet meerdere sporten tegenover 45% van de vrouwen. Gemiddeld gezien ligt ook de sportfrequentie van mannen iets hoger dan die van vrouwen in Beverwijk. In tabel 2.1 wordt dit inzichtelijk gemaakt door het verschil weer te geven op basis van geslacht van sporters die meerdere sporten beoefenen. Tabel 2.1 Sportfrequentie meerdere sporten o.b.v. geslacht Geslacht Sport 1-11 keer keer keer 120 keer of vaker Man Eerste sport 4% 33% 44% 19% Vrouw Eerste sport 3% 41% 38% 18% Man Tweede sport 19% 54% 22% 5% Vrouw Tweede sport 10% 63% 24% 3% INT / Z Pagina 7

8 2.2.3 Sportdeelname en sportfrequentie in relatie tot leeftijd In deze paragraaf staan de resultaten van het onderzoek verdeeld naar leeftijd. Landelijk neemt de sportdeelname af naarmate inwoners ouder worden (SCP, 2015). Ook in de gemeente Beverwijk neemt de sportdeelname af. De sportdeelname is het hoogst onder inwoners jonger dan 21 jaar (92%). In tabel 2.2 is de sportdeelname inzichtelijk gemaakt op basis van leeftijdscategorieën. Tabel 2.2 Sportdeelname o.b.v. leeftijd Leeftijdsgroep Sportdeelname Jonger dan 21 jaar 92% jaar 86% jaar 76% jaar 80% jaar 68% 61 jaar en ouder 70% Ten opzichte van het landelijk gemiddelde valt op dat ouderen in Beverwijk relatief vaak sporten. De gemiddelde Nederlandse sportdeelname van mensen ouder dan 65 jaar is 54%. In Beverwijk sport 70% van de inwoners ouder dan 60 jaar. Ondanks deze bovengemiddelde score wordt de gemiddelde sportdeelname in Beverwijk (74%) beïnvloed door het grote aantal 60-plussers dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Zonder deze oververtegenwoordiging zou de sportdeelname iets hoger kunnen zijn. Naast de sportdeelname wordt ook de sportfrequentie beïnvloed door leeftijd. Ouderen sporten relatief gezien minder frequent dan jongeren. 77% van de inwoners tussen jaar, die één sport beoefent, sport minimaal twee à drie keer per week. Sporters in de leeftijd van jaar, die één sport beoefenen, sporten gemiddeld het minst vaak. 43% van hen sport namelijk minimaal 2 á 3 keer per week. In figuur 2.1 is de sportfrequentie per leeftijdsgroep weergegeven van sporters die één sport beoefenen. 70% Sportfrequentie naar leeftijd 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jonger dan 21 jaar jaar jaar jaar jaar 61 jaar en ouder Figuur 2.1 Sportfrequentie naar leeftijd (één sport) 1-11 keer keer keer 120 keer of vaker INT / Z Pagina 8

9 2.2.4 Sportdeelname en sportfrequentie in relatie tot opleidingsniveau Opleidingsniveau is landelijk gezien een belangrijk kenmerk van sportdeelname. Hoger opgeleiden sporten namelijk vaker dan lager opgeleiden. De laatste jaren zijn de verschillen in sportdeelname tussen lager en hoger opgeleiden zelfs iets groter geworden (SCP, 2015). Deze landelijke trend wordt bevestigd door de resultaten in Beverwijk. 65% van de laag opgeleiden doet aan sport tegenover 88% van de hoog opgeleiden. In tabel 2.3 worden de onderzoeksresultaten weergegeven. In Heemskerk was er in mindere mate verschil aanwezig ten aanzien van het opleidingsniveau. Tabel 2.3 Sportdeelname o.b.v. opleidingsniveau Opleidingsniveau Sportdeelname Laag (basisschool, lbo, vmbo, mavo) 65% Midden (havo, vwo, mbo) 74% Hoog (hbo, universiteit) 88% Sportdeelname en sportfrequentie in relatie tot gezinssituatie In deze paragraaf is het sport- en beweeggedrag van inwoners gerelateerd aan de gezinssituatie. Landelijk gezien is de sportdeelname het laagst bij alleenstaanden (ouderen) en alleenstaande ouders (SCP, 2015). In Beverwijk sporten alleenstaanden het minst (60%). Dit komt overeen met de landelijke cijfers. Wat opvalt is dat één-ouder gezinnen met thuiswonende(e) kind(eren) relatief gezien vaak sporten in Beverwijk. 77% van deze respondenten sport minimaal 12 keer per jaar. In Heemskerk was het vooral deze gezinsvorm die aanzienlijk minder sporten dan andere gezinsvormen. In tabel 2.4 worden de resultaten voor Beverwijk weergegeven. Tabel 2.4 Sportdeelname o.b.v. gezinssituatie Gezinssituatie Twee volwassenen met thuiswonend(e) kind(eren) Sportdeelname 80% Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren) 77% Twee volwassenen zonder thuiswonende kinderen 76% Alleenstaanden 60% Wat opvalt is dat eenoudergezinnen die aan sport doen, relatief gezien vaak één sport doen. Wanneer zij toch meerdere sporten beoefenen, wordt hier weinig tijd aan besteed. Alleenstaanden daarentegen besteden relatief gezien het meeste tijd aan het sporten. 67% van de alleenstaanden sport minimaal 2 à 3 keer per week Sportdeelname en sportfrequentie in relatie tot gezondheid Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 28% van de respondenten kampt met een beperking of aandoening (21% chronische aandoening, 9% lichamelijke beperking, 3% een auditieve beperking en 2% een andere aandoening/beperking). Deze resultaten zijn niet representatief vanwege het grote aantal ouderen dat heeft meegedaan aan het onderzoek. 74% van de respondenten die aangeeft te kampen met een beperking is ouder dan 50 jaar. Landelijke cijfers tonen aan dat mensen met een matige of ernstige fysieke handicap de afgelopen jaren wekelijks meer aan sport zijn gaan doen. Echter, de sportdeelname van mensen met een handicap is nog steeds veel lager dan die van mensen zonder handicap (SCP, 2015). Ook in Beverwijk is dit het geval. Waar de gemiddelde sportdeelname van mensen zonder beperking of aandoening 83% is, is deze bij mensen met een lichamelijke beperking 51% en bij mensen met een chronische aandoening 59%. Fietsen, fitness, wandelen en zwemmen zijn de meest beoefende sporten door mensen met een beperking. INT / Z Pagina 9

10 Tabel 2.5 Sportdeelname o.b.v. gezondheid Gezondheid Sportdeelname Lichamelijke beperking 51% Auditieve beperking 67% Chronische aandoening 59% Geen 83% Waar sporters zonder beperking in 64% van de gevallen meerdere sporten doen, doen sporters met een beperking vaker één sport. 55% van de sporters die een chronische aandoening hebben doen één sport. Ook sporten mensen met een beperking of chronische aandoening minder frequent dan mensen zonder beperking. De meeste mensen met een lichamelijke beperking (56%), een auditieve beperking (71%) en met een chronische aandoening (60%) sporten gemiddeld 1 tot 4 keer per maand of minder Sportdeelname in relatie tot herkomst In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten weergegeven in relatie tot de herkomst van de respondenten. In totaal is 92% van de respondenten in Nederland geboren, de overige 8% is in een ander land geboren. De landelijke trend wijst uit dat de mate van sportdeelname lager is onder inwoners die niet in Nederland zijn geboren (SCP, 2015). Deze trend is ook waarneembaar in Beverwijk. Uit de resultaten blijkt dat allochtonen minder aan sport doen dan autochtonen, respectievelijk 55% om 78%. In Heemskerk is de sportdeelname van allochtonen (52%) ook lager dan autochtonen (83%). Tabel 2.6 Sportdeelname o.b.v. herkomst Herkomst Sportdeelname Nederland 78% Elders 55% Sportdeelname in relatie tot postcode In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten weergegeven in relatie tot de postcode van de respondenten. De sportdeelname is het laagst onder inwoners die wonen op postcode Inwoners op postcode 1942 sporten relatief gezien het vaakst met een sportdeelname van 92%. In tabel 2.7 zijn de resultaten per postcode zichtbaar. Tabel 2.7 Sportdeelname o.b.v. postcode Postcode Sportdeelname % % % % % % % % % Niet sporten 26% van de inwoners doet niet of minder dan gemiddeld 1 keer per maand aan sport. 23% van deze inwoners sport helemaal niet. Aan deze respondenten is gevraagd wat de belangrijkste reden is waarom zij geen sport beoefenen. 35% van deze niet-sporters geeft aan te kampen met fysieke problemen (langdurige blessure, afgekeurd, ziek, beperking). Daarnaast geeft 18% van de niet-sporters aan onvoldoende tijd te hebben en 17% vindt INT / Z Pagina 10

11 sporten te duur. In tabel 2.8 wordt een overzicht weergegeven van de redenen om niet te sporten. Tabel 2.8 Redenen om niet te sporten Reden % Fysieke problemen (langdurige blessure, afgekeurd, ziek, beperking) 35% Geen tijd, andere bezigheden 18% Het is/werd te duur 17% Geen zin, geen interesse 15% Verhuisd 2% Sportvereniging/-club opgeheven of verplaatst 1% Weet ik niet 2% Andere reden 10% Als andere reden om niet te sporten geven respondenten voornamelijk aan dat zij ouderdom gerelateerde beperkingen ervaren en dat er door werk, met de hond wandelen of andere bezigheden voldoende bewogen wordt. Een opvallend resultaat is dat fysieke problemen een grote rol spelen voor respondenten om niet te sporten. Dit komt met name door het grote aantal 60-plussers dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. In Heemskerk werd door 16% van de respondenten aangegeven dat fysieke problemen de belangrijkste reden was om niet te sporten. Daarnaast valt op dat vooral inwoners tussen jaar aangeven niet te sporten om dat het te duur is/werd. 46% van de niet-sporters geeft aan in de toekomst wel (weer) zin te hebben om te sporten. In figuur 2.2 zijn de resultaten vergeleken op basis van geslacht en leeftijd. Niet-sportende mannen hebben vaker zin om (weer) te sporten dan vrouwen. Daarnaast valt op dat nietsportende inwoners van jaar het vaakst aangeven (weer) zin te hebben om te sporten. Figuur 2.2 Zin om (weer) te sporten In een open vraag aan respondenten is gevraagd wat er moet gebeuren om (weer) te gaan sporten. Vaak word aangegeven dat het financieel mogelijk moet zijn, de fysieke gesteldheid beter moet zijn of er meer vrije tijd of meer begeleiding nodig is. INT / Z Pagina 11

12 Redenen om te sporten Aan sporters is gevraagd wat de belangrijkste redenen zijn om te sporten. Het was hierbij mogelijk meerdere antwoorden te geven. De belangrijkste reden voor sporters is lichaamsbeweging/gezondheid, maar liefst 89% geeft dit als belangrijkste reden aan om te sporten. 60% sport vanwege de opbouw van conditie, kracht en/of lenigheid en 54% vindt plezier een belangrijke factor. De overige resultaten zijn weergegeven in tabel 2.9. Tabel 2.9 Redenen om te sporten Reden Totaal Man Vrouw Lichaamsbeweging/gezondheid 89% 88% 90% Opbouw van conditie, kracht en/of lenigheid 60% 57% 65% Leuke activiteit/plezier 54% 55% 54% Gezelligheid/sociale contacten 40% 37% 43% Uitlaatklep voor dagelijks leven/ontspanning 38% 37% 40% Lekker buiten zijn 37% 40% 37% Prestatie, jezelf verbeteren 29% 38% 21% Afslanken 19% 13% 24% Competitie, meten met anderen 14% 26% 5% Leren nieuwe vaardigheden 13% 15% 12% Niet duur 10% 10% 11% Advies opvolgen van arts/fysiotherapeut 9% 8% 10% Weinig/geen reistijd nodig 7% 7% 7% Goede voorzieningen/accommodaties 7% 8% 5% Zakelijke contacten 2% 3% 1% Aanzien/status 1% 1% 0% Andere reden 2% 3% 2% Op basis van geslacht zijn er niet veel grote verschillen waarneembaar. Echter, vinden mannen competitie, meten met anderen en prestatie, jezelf verbeteren belangrijker dan vrouwen. Andersom vinden vrouwen afslanken in grote mate belangrijker dan mannen. Ook op basis van leeftijd zijn er verschillen zichtbaar. Jongeren vinden, vaker dan ouderen, competitie, prestatie, plezier en leren een belangrijke reden om te sporten. Ouderen daarentegen sporten vaker dan jongeren, omdat zij dit advies opvolgen van een arts of fysiotherapeut Sportvoorkeuren Uit een lijst van sporten zijn respondenten gevraagd aan te kruisen welke van die sporten in de laatste twaalf maanden beoefend zijn. Op basis van de resultaten blijkt dat fitness de populairste sport is in Beverwijk. 35% van de inwoners beoefent deze sport. Ook in Nederland is fitness de meest beoefende sport (22%) bij volwassenen, gevolgd door hardlopen (12%), tennis (5%) en zwemmen (5%) (SCP, 2015). In tabel 2.10 wordt de top 10 sporten voor Beverwijk weergegeven.. INT / Z Pagina 12

13 Tabel 2.10 Top 10 sporten Sporten % Fitness 35% Hardlopen/trimmen/joggen 24% Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken 19% Wandelsport 18% Tennis 14% Zwemsport 14% Voetbal 10% Aerobics/steps/spinning 9% Skiën/snowboarden/langlaufen 8% Schaatsen 6% Nederlandse mannen doen vaker aan hardlopen, voetbal en diverse vormen van fietsen (toerfietsen, wielrennen, mountainbike), terwijl vrouwen meer doen aan fitness/aerobics, zwemmen, gymnastiek of yoga (SCP, 2015). Deze cijfers komen redelijk overeen met de Beverwijkse cijfers. Sporten die in Beverwijk populairder zijn onder mannen dan onder vrouwen zijn: voetbal, wielrennen/mountainbiken/toerfietsen, zeilen, golf, darts, skieën/snowboarden en vecht- en verenigingssporten. Andersom geldt dit voor sporten als aerobics/steps/spinning, danssport, wandelsport, zwemsport, paardensport. Fitness, tennis, volleybal, schaatsen, hockey en hardlopen/joggen zijn zowel bij vrouwen als bij mannen populair. Waar hardlopen, voetbal, danssport en vecht- en verdedigingssporten steeds minder populair worden naarmate inwoners in Heemskerk ouder worden, worden wandelen en aerobics/steps/spinning steeds populairder. Wielrennen/toerfietsen/mountainbiken, zwemmen en tennis zijn populair onder alle leeftijdsgroepen Organisatievorm Aan de respondenten is gevraagd in welk verband zij het vaakst gesport hebben het afgelopen jaar. 33% van de inwoners sport het vaakst in georganiseerd verband, als lid van een sportvereniging. Dit percentage is gelijk aan het aantal volwassen Nederlanders dat lid is van een sportvereniging (SCP, 2015). Daarnaast is het percentage ongeveer gelijk aan het provinciale gemiddelde (35%). 25% van de sporters in Beverwijk sport in een anders georganiseerd verband, zoals bij commerciële aanbieders, via bedrijfssport of via welzijnswerk. Het landelijk gemiddelde hierbij 34%. 39% van de sporters in Beverwijk sport ongeorganiseerd. Ongeorganiseerd sporten is daarmee de populairste vorm in Beverwijk. Dit komt overeen met de sportvoorkeuren van de inwoners. Hardlopen, wandelen, fietsen en zwemmen zijn namelijk populaire sporten in Beverwijk. De overige 3% geeft aan in een ander verband te sporten. Kijkend naar geslacht zijn er kleine verschillen zichtbaar: mannen sporten iets vaker dan vrouwen bij een sportvereniging of in ongeorganiseerd verband, terwijl vrouwen vaker dan mannen in een andere georganiseerd verband sporten (bijvoorbeeld bij een commerciële aanbieder). Tabel 2.11 Organisatievorm naar geslacht Geslacht Georganiseerd verband Anders georganiseerd verband Man 34% 21% 41% Vrouw 32% 26% 37% Ongeorganiseerd Verband INT / Z Pagina 13

14 In figuur 2.3 is zichtbaar dat sporten in georganiseerd verband het populairst is bij jongeren. Naarmate inwoners uit Beverwijk ouder worden neemt het sporten in georganiseerd verband af. Alleen de leeftijdsgroep jaar sport vaker in georganiseerd verband dan jaar. De leeftijdsgroep jaar sport daarentegen ten opzichte van andere leeftijdsgroepen het vaakst in ongeorganiseerd verband. Een ander opvallend resultaat is dat op latere leeftijd relatief veel inwoners sporten in een anders georganiseerd verband. Dit kan worden verklaard doordat fitness op latere leeftijd bij ouderen populair is in Beverwijk. Als er naar afkomst wordt gekeken valt op dat allochtonen minder vaak in georganiseerd verband sporten dan autochtonen. Waar 34% van de autochtonen het vaakst als lid van een sportvereniging sport, ligt dit percentage bij allochtonen op 25%. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jonger dan 21 jaar jaar jaar jaar jaar 61 jaar en ouder Georganiseerd verband Anders georganiseerd verband Ongeorganiseerd verband Figuur 2.3 Organisatievormen o.b.v. leeftijd Aan sporters die geen lid zijn van een sportvereniging is gevraagd waarom zij hier geen lid van zijn. 36% van de respondenten geeft aan niet gebonden te willen zijn aan verplichtingen. 27% geeft aan liever in een ander verband (anders georganiseerd/ongeorganiseerd) te sporten. Daarnaast vindt 10% van de sporters het lidmaatschap van een sportvereniging te duur. Als andere reden werd door respondenten vaak aangegeven dat ze vanwege tijdsgebrek (werk/gezin) geen lid zijn van een sportvereniging. Tabel 2.12 Redenen geen lid van sportvereniging Reden % Ik wil niet gebonden zijn aan verplichtingen 36% Ik sport liever in een ander verband 27% Het is te duur 10% De sportverenigingen hebben niet het gewenste aanbod 5% Er is geen geschikte sportvereniging in de buurt 3% De sportvereniging/-club is opgeheven of verplaatst 1% Weet ik niet 9% Andere reden 8% Wanneer de redenen om geen lid te worden van een sportvereniging worden vergeleken op basis van afkomst is zichtbaar dat allochtonen het lidmaatschap van sportverenigingen vaker te duur vinden dan autochtonen. 29% van de allochtone sporters die geen lid zijn van een sportvereniging vinden dit te duur. Dit geldt voor 9% van de autochtone sporters. INT / Z Pagina 14

15 Locatie sportbeoefening 70% van de sportbeoefening vindt plaats binnen de eigen gemeente, 30% vindt elders plaats. Dit komt vrijwel overeen met de gemeente Heemskerk (71% tegenover 29%). De helft van de inwoners in Beverwijk beoefent hen sport het vaakst binnen een sportaccommodatie in eigen gemeente (bijvoorbeeld voetbalveld, tennisbaan, sporthal, fitnesscentrum, zwembad, etc.). 20% van de sportbeoefening vindt plaats binnen een sportaccommodatie buiten hen eigen gemeente. Sportvoorzieningen in de openbare ruimte (park, bos, skatebaan, etc.) binnen Beverwijk worden door 17% van de inwoners het vaakst gebruikt voor sportbeoefening. Sportvoorzieningen in de openbare ruimte buiten de eigen gemeente worden door 13% van de inwoners het vaakst gebruikt voor sportbeoefening. In figuur 2.4 wordt per postcode weergegeven waar de sportbeoefening het vaakst plaatsvind. Figuur 2.4 Locatie sportbeoefening naar postcode Sportaccommodaties De sporters is een vraag gesteld in welke mate zij tevreden zijn over de huidige sportaccommodaties in Beverwijk. Uit figuur 2.5 blijkt dat 61% van de inwoners tevreden tot zeer tevreden is over de aanwezige accommodaties. 3% is ontevreden tot zeer ontevreden, 16% heeft een neutrale mening en 21% geeft aan geen mening te hebben. In Nederland is 87% (zeer) tevreden de accommodaties in hun omgeving (SCP, 2015). Echter, in dat onderzoek is de antwoordmogelijkheid geen mening niet meegenomen. Na filtering van deze antwoordmogelijkheid komt naar voren dat 76% van de inwoners van Beverwijk (zeer) tevreden is met de sportaccommodaties in Beverwijk. Dit percentage is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. In figuur 2.5 is de tevredenheid van sportaccommodaties weergegeven op basis van geslacht en leeftijd. Mannen zijn over het algemeen iets minder tevreden over de sportaccommodaties dan vrouwen. De leeftijdsgroepen jaar en jaar zijn over het algemeen het minst tevreden over de kwaliteit van de sportaccommodaties. INT / Z Pagina 15

16 Figuur 2.5 Tevredenheid sportaccommodaties Daarnaast is aan de respondenten gevraagd welke accommodaties gemist worden in Beverwijk. Genoemde antwoorden waren onder andere: een golfbaan, rugby, honkbal/softbal, meer fitnesscentra (zowel luxe als budget) en meer hockeymogelijkheden Sportvoorzieningen en -mogelijkheden in de openbare ruimte De sporters is een vraag gesteld in welke mate zij tevreden zijn over de huidige sportvoorzieningen en mogelijkheden in de openbare ruimte in Beverwijk. Sporters zijn over het algemeen iets meer tevreden over de voorzieningen en mogelijkheden in de openbare ruimte dan over de accommodaties. Uit figuur 2.6 blijkt dat 62% van de inwoners tevreden tot zeer tevreden is over de aanwezige voorzieningen en mogelijkheden. 8% is ontevreden tot zeer ontevreden en 22% heeft een neutrale mening en 8% geeft aan geen mening te hebben. In tabel 2.13 wordt per postcode weergegeven hoeveel procent van de inwoners (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen en mogelijkheden in de openbare ruimte. Tabel 2.13 Tevredenheid openbare ruimte Postcode (Zeer) Tevreden % % % % % % % % % In Nederland is 87% (zeer) tevreden over de beweegruimte in de openbare ruimte (SCP, 2015). Echter, in dat onderzoek is de antwoordmogelijkheid geen mening niet meegenomen. Na filtering van deze antwoordmogelijkheid is 68% van de inwoners van Beverwijk (zeer) tevreden met de sportvoorzieningen en mogelijkheden in de openbare ruimte. Dit percentage is evenals bij de tevredenheid van sportaccommodaties aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. INT / Z Pagina 16

17 Qua geslacht zijn er weinig verschillen in tevredenheid aanwezig. Qua leeftijd valt op dat de leeftijdsklasse 41 t/m 60 jaar het minst tevreden is over de voorzieningen en mogelijkheden in de openbare ruimte. In figuur 2.4 is de tevredenheid van sportvoorzieningen en -mogelijkheden weergegeven op basis van geslacht en leeftijd. Figuur 2.6 Tevredenheid sportvoorzieningen en -mogelijkheden Daarnaast is aan de respondenten gevraagd welke voorzieningen en mogelijkheden gemist worden in Beverwijk. Genoemde antwoorden waren onder andere: kwalitatief goede wandelen mountainbikepaden, trapveldjes en openbare fitnessmogelijkheden Deelname aan activiteiten In veel gemeenten worden tegenwoordig laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de wijk georganiseerd. Vandaar dat aan alle respondenten is gevraagd of zij deel zouden willen nemen aan deze activiteiten wanneer deze georganiseerd zouden worden in de buurt of wijk. 39% van de respondenten gaf aan deel te willen nemen aan deze activiteiten. Dit percentage is hoger dan in Heemskerk (34%). De resultaten zijn in figuur 2.7 vergeleken op basis van geslacht en leeftijd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat inwoners jonger dan 21 jaar en inwoners tussen jaar relatief gezien veel deel willen nemen aan deze activiteiten. INT / Z Pagina 17

18 Figuur 2.7 Deelname aan activiteiten Daarnaast is aan de respondenten gevraagd of zij zich in de toekomst kortstondig zouden willen inzetten bij de organisatie van deze sport- en beweegactiviteiten in wijk of buurt. Hierbij gaf 27% aan dit in de toekomst te zouden willen doen. Respondenten die zich hier niet voor in willen zetten geven vooral aan geen tijd en geen behoefte te hebben of zich te oud te vinden hiervoor. De resultaten zijn in figuur 2.8 vergeleken op basis van geslacht en leeftijd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat vooral jongeren en jong volwassenen zich in willen zetten voor de organisatie van deze activiteiten. Figuur 2.8 Organiseren van activiteiten INT / Z Pagina 18

19 In figuur 2.9 worden de resultaten per postcode weergegeven. Inwoners woonachtig op postcode 1942 willen het minst vaak deelnemen aan georganiseerde activiteiten in de wijk/buurt. Ook willen zij het minst vaak betrokken worden bij de organisatie van deze activiteiten. Inwoners woonachtig op postcode 1949, 1941, 1943 en 1947 willen relatief gezien het vaakst deelnemen en/of een bijdrage leveren aan de organisatie van sportieve activiteiten in de buurt. Figuur 2.9 Sportieve activiteiten per postcode Vrijwilligers 45% van de inwoners van twaalf jaar en ouder in Beverwijk geeft aan vrijwilligerswerk te verrichten. Naar schatting van Movisie (2013) doet 37% van de Nederlanders minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk. 33% van degene die vrijwilligerswerk verricht in Beverwijk doet dit binnen de sport. Dit betekent dat 15% van de inwoners in Beverwijk vrijwilligerswerk doet binnen de sport. Landelijk is 16% van de inwoners actief als vrijwilliger binnen de sport, waarvan 11% maandelijks of vaker (SCP, 2015). In 27% van de gevallen betreft het vrijwilligerswerk bij welzijnswerk. 10% van de respondenten geeft aan vrijwilligerswerk bij het onderwijs te verrichten en 11% bij cultuur. De overige respondenten verrichten vrijwilligerswerk in een andere sector. De resultaten zijn redelijk vergelijkbaar met die van Heemskerk. Mannen (47%) verrichten iets vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen (45%). 42% van de mannen die vrijwilligerswerk doet, doet dit in de sport. De meeste vrouwen doen vrijwilligerswerk door welzijnswerk (29%) en in de sport binnen de sport (26%). Kijkend naar de leeftijd, valt op dat inwoners tussen 31 en 40 jaar het minste vrijwilligerswerk doen. Het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan door inwoners jonger dan 21 jaar (64%). INT / Z Pagina 19

20 Figuur 2.10 Vrijwilligerswerk INT / Z Pagina 20

21 2.3 Conclusie 74% van de inwoners van 12 jaar en ouder in de gemeente Beverwijk doet aan sport. De sportdeelname is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Evenals landelijke cijfers aantonen sporten mannen vaker dan vrouwen, hoog opgeleiden vaker dan laagopgeleiden en autochtonen vaker dan allochtonen. Bijna iedere sporter in Beverwijk noemt lichaamsbeweging/gezondheid als belangrijke reden om te sporten. Opbouw van conditie, kracht en/of lenigheid en leuke activiteit/plezier worden daarnaast veel genoemd. Veel genoemde redenen om niet te sporten zijn fysieke problemen (langdurige blessure, afgekeurd, ziek, beperking) onvoldoende tijd en te duur. Een opvallend resultaat is dat fysieke problemen een grote rol spelen voor respondenten om niet te sporten. Dit komt met name door het grote aantal 60-plussers dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Bijna de helft van de niet-sporters geeft aan in de toekomst wel (weer) zin te hebben om te sporten. Dit biedt kansen om hen (weer) aan het sporten te krijgen. Op basis van de resultaten blijkt dat fitness de populairste sport is in Beverwijk, gevolgd door hardlopen, fietsen, wandelen en tennis. Een-derde van de inwoners in de gemeente Beverwijk sport het vaakst in georganiseerd verband als lid van een sportvereniging. Een kwart van de sporters in Beverwijk sport het vaakst in een anders georganiseerd verband, zoals bij commerciële aanbieders, via bedrijfssport of via welzijnswerk. 39% van de sporters in Beverwijk sport het vaakst ongeorganiseerd. Ongeorganiseerd sporten is daarmee de populairste vorm in Beverwijk. Aan sporters die geen lid zijn van een sportvereniging is gevraagd waarom zij hier geen lid van zijn. Zij zijn vooral geen lid omdat ze niet gebonden willen zijn aan verplichtingen en omdat ze liever in een ander verband sporten. Het grootste deel (71%) van de sportbeoefening van inwoners vindt plaats binnen de eigen gemeente, 29% vindt elders plaats. De helft van de inwoners beoefent hen sport het vaakst binnen een sportaccommodatie in eigen gemeente (bijvoorbeeld voetbalveld, tennisbaan, sporthal, fitnesscentrum, zwembad, etc.). 76% van de sporters is (zeer) tevreden over de aanwezige sportaccommodaties in gemeente Beverwijk. 68% van de sporters zijn (zeer) tevreden over de aanwezige sportvoorzieningen en mogelijkheden in de openbare ruimte. Deze percentages zijn aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde (87%). 39% van de respondenten gaf aan deel te willen nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat inwoners jonger dan 21 jaar en inwoners tussen jaar relatief gezien veel deel willen nemen aan deze activiteiten. 27% zou zich in willen zetten om deze activiteiten te organiseren. 45% van de inwoners van twaalf jaar en ouder in Beverwijk geeft aan vrijwilligerswerk te verrichten. 42% van degene die vrijwilligerswerk verricht in Beverwijk doet dit binnen de sport. Deze percentages liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. INT / Z Pagina 21

22 3. Sportdeelname onderzoek basisscholen 3.1 Inleiding Het sportdeelname onderzoek basisscholen is gehouden onder leerlingen groep 5 tot en met groep 8. Ook dit onderzoek is kwantitatief van aard. Het onderzoek onder basisscholen is apart uitgevoerd van het reguliere sportdeelname onderzoek. Het onderzoek onder basisscholen is net als het reguliere onderzoek digitaal uitgevoerd en is via de basisscholen in Beverwijk uitgezet. Er hebben 370 leerlingen deelgenomen aan het onderzoek, verdeeld over negen basisscholen. Echter, zijn er vier basisscholen met een zeer klein aantal respondenten. Wanneer resultaten worden vergeleken op basis van basisschool zullen deze scholen niet meegenomen worden in de analyse. Meer informatie over de onderzoeksopzet en de vragenlijst wordt beschreven in hoofdstuk 2 van het bijlagenboek. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van het profiel van de sporters en niet-sporters van Beverwijk zijn de bij algemene kenmerken een aantal achtergrondvariabelen in kaart gebracht: Geslacht Leeftijd Groep Geboorteland Basisschool INT / Z Pagina 22

23 3.2 Resultaten De onderzoeksresultaten van het onderzoek worden aan de hand van de volgende paragrafen weergegeven. 1. Bewegen 2. Sportdeelname buiten schooltijd 3. Sportfrequentie 4. Niet sporten 5. Sportvoorkeuren 6. Organisatievorm 7. Buitenspelen 8. Gymlessen 9. Naschools aanbod 10. Zwemvaardigheid 11. Toekomstwensen Bewegen In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mate waarin bovenbouwleerlingen uit de gemeente Beverwijk voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De NNGB schrijft voor dat kinderen tot en met 18 jaar dagelijks minimaal 60 minuten per dag matig intensief moeten bewegen ter bevordering van de gezondheid. 30% van de leerlingen in Beverwijk voldoet dagelijks aan deze norm. Uit een meting van het Nederlands Jeugd Instituut blijkt dat 21% van de Nederlandse kinderen tussen 4 en 11 jaar dagelijks voldoet aan deze norm. In dat opzicht scoort de gemeente Beverwijk bovengemiddeld ten opzichte van de landelijke cijfers. Kinderen bewegen voldoende indien zij minimaal vijf dagen in de week aan deze norm voldoen. In gemeente Beverwijk voldoet 56% van de kinderen minimaal vijf dagen aan deze norm. In onderstaande tabel worden resultaten ten aanzien van de NNGB weergegeven. Tabel 3.1 Aantal dagen met minimaal één uur bewegen per week Aantal Resultaat dagen 0 1% 1 5% 2 8% 3 9% 4 9% 5 15% 6 11% 7 30% Weet ik niet 12% Sportdeelname buiten schooltijd Om de sportdeelname van de kinderen te meten is de vraag gesteld of ze buiten schooltijd nog aan sport doen. Daarbij is een ruime definitie van sport aangehouden. 89% van de bovenbouwleerlingen van basisscholen in Beverwijk gaf aan buiten schooltijd aan sport te doen. Dit betekent dat 11% van deze leerlingen niet sport. Zowel geslacht, leeftijd, school en geboorteland leveren verschillen in resultaten op: Meisjes doen meer aan sport dan jongens (92% om 87%). De sportdeelname fluctueert met de leeftijd. Leerlingen van 8 jaar sporten het minst in Beverwijk: 81% van de 8-jarigen sport. Leerlingen van 11 jaar sporten het meest in INT / Z Pagina 23

24 Beverwijk (94%). Dit percentage daalt naarmate leerlingen ouder worden, want van de 12-jarigen sport 89%. Wanneer de verschillen tussen scholen worden bekeken, valt op dat leerlingen van basisschool De Wilgeroos (19%) minder vaak sporten dan leerlingen van andere scholen. De percentages van leerlingen die niet sporten van de andere scholen liggen namelijk tussen 4% en 9%: De Zeester (4%), De Montessorischool (5%), Panta Rhei (8%) en De Sterrekijker (9%). Ook het geboorteland speelt een rol bij wel of niet sporten. Allochtonen (kinderen die zelf in het buitenland zijn geboren) doen in Beverwijk minder aan sport dan autochtonen, respectievelijk 84% om 90%. Om resultaten met andere gemeenten te vergelijken wordt gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Deze richtlijn verstaat onder sportdeelname het percentage leerlingen dat dat minimaal 12 keer per jaar een sport beoefent. 89% van de bovenbouwleerlingen in Beverwijk voldoen aan deze norm. Landelijk gezien voldoet 91% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar aan deze norm (Collard en Pulles, 2014). In tabel 3.2 worden de resultaten van Beverwijk vergeleken met andere gemeenten. In vergelijking met andere gemeenten scoort Beverwijk redelijk hoog. Tabel 3.2 Vergelijking Sportdeelname met andere gemeenten Gemeenten Sportdeelname (RSO) Beverwijk (2015) 89% Heemskerk (2014) 90% Alblasserdam / Papendrecht (2014) 86% Harderwijk (2014) 80% Soest (2013) 86% Gaasterland-Sloten (2012) 93% Littenseradeel (2012) 92% Kampen (2012) 77% Sportfrequentie 84% van de kinderen in Nederland tussen 6 en 11 jaar sport wekelijks (Collard en Pulles, 2014). In Beverwijk geeft 81% van de kinderen tussen 8 en 12 aan wekelijks te sporten. Echter, gaf 7% van de respondenten aan het antwoord niet te weten. Dit geeft mogelijk een vertekening van het beeld. Wanneer de respondenten die weet ik niet hebben ingevuld niet worden meegerekend, sport 86% van de kinderen in Beverwijk wekelijks. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wat opvalt is dat de sportfrequentie van jongens hoger is dan die van meisjes. Waar 56% van de jongens vaker dan twee keer per week sport, geldt dit voor 41% van de meisjes. Naarmate leerlingen ouder worden stijgt de sportfrequentie. 29% van de 8-jarigen sport vaker dan twee keer per week. Van de 11-jarigen sport 61% vaker dan twee keer per week. Vaak is het zo dat kinderen vaker gaan trainen naarmate ze ouder worden. Dit zou een verklaring kunnen zijn van de stijging. In onderstaande figuur wordt de sportfrequentie van sportende kinderen weergegeven op basis van geslacht en leeftijd. INT / Z Pagina 24

25 Sportfrequentie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totaal Jongen Meisje 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Figuur 3.1 Sportfrequentie Minder dan 1x per maand 1x per maand 2 á 3 keer per maand 1x per week 2x per week Meer dan 2x per week Weet ik niet Niet sporten In deze paragraaf wordt ingegaan op de motieven van de niet-sporters. De niet-sporters kregen de vraag wat de belangrijkste reden was waarom zij niet aan sport deden. De antwoorden van leerlingen liepen zeer uiteen. Ik ga er nog op en Ik vind sporten niet leuk werden respectievelijk met 24% en 21% vaak genoemd. In tabel worden 3.2 de percentages weergegeven. 24% van de niet-sporters geeft aan geen zin te hebben om te gaan sporten. 76% geeft aan in de toekomst wel te willen sporten. Tabel 3.2 Redenen om niet te sporten Redenen Resultaat Ik ga er nog op 24% Ik vind sporten niet leuk 21% Ik weet niet wat er te doen is 18% Het is te duur 15% Ik heb er geen tijd voor 13% Ik ben er niet goed in 9% Weet ik niet 9% Anders, namelijk 9% Sportvoorkeuren Leerlingen konden aangeven welke sport zij beoefenen. Veruit de meeste respondenten doen aan voetbal (35%), gevolgd door paardensport (14%), dansen (13%), tennis (9%) en judo (9%). De sportvoorkeuren van kinderen in Beverwijk zijn in grote mate vergelijkbaar ten opzichte van andere gemeenten. Ten opzichte van landelijke cijfers valt op dat zwemmen en gymnastiek/turnen minder populair is in Beverwijk en dat paardensport vaker wordt beoefend dan het landelijk gemiddelde. In de tabellen 3.4 en 3.5 worden de top 5 sporten van de jongens en de meisjes in Beverwijk weergegeven. De populariteit van sporten voor jongens komt overeen met de landelijke cijfers. Wat betreft de populariteit van sporten onder meisjes valt op dat paardensport, voetbal en skeeleren/skaten populair zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Zwemmen is daarentegen minder populair in Beverwijk. INT / Z Pagina 25

26 Tabel 3.4 Top 5 Sporten Jongens Sporten Jongens Voetbal 51% Judo 13% Vecht en verdedigingssporten (excl. judo) Resultaat 10% Hardlopen 9% Tennis 7% Tabel 3.5 Top 5 Sporten Meisjes Sporten Meisjes Paardensport 29% Danssport 25% Voetbal 19% Skeeleren/Skaten 13% Gymnastiek/Turnen 12% Resultaat Organisatievorm Ook is gekeken naar de sportvorm (waar doen kinderen aan sport). Dit kan zijn bij een sportvereniging, ergens anders georganiseerd (dansschool, manege, zwembad, sportschool), bij naschools (sport)aanbod of thuis en op straat. De leerlingen konden meerdere antwoorden aankruisen, waardoor het percentage boven 100% uitkomt. Leerlingen die dansen, zwemmen of paardrijden hebben soms zowel sportvereniging als ergens anders georganiseerd ingevuld. In tabel 3.6 wordt een overzicht gegeven van de verschillende sportvormen. Tabel 3.6 Sportvormen Vorm Sportvereniging 77% Thuis of op straat 41% Fitnesscentrum, sportschool, dansschool of manege 23% Naschools (sport)aanbod 4% Weet ik niet 4% Anders 18% Resultaat 77% van de sportende leerlingen en 67% van het totaal aantal leerlingen doet aan sport bij een sportvereniging. De sportvereniging blijft daarmee voor deze doelgroep veruit de belangrijkste aanbieder van sport. In vergelijking met landelijke cijfers (74%) scoort Beverwijk lager dan gemiddeld en hoger dan Heemskerk (72%). Het percentage leerlingen dat sport bij een commerciële aanbieder is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (20%) (SCP, 2014). Leerlingen die geen lid zijn van een sportvereniging weten vaak niet waarom ze hier geen lid van zijn. In 13% van de gevallen sporten zij liever ergens anders (thuis, sportschool etc.). De overige resultaten worden in tabel 3.7 weergegeven. INT / Z Pagina 26

27 Tabel 3.7 Redenen om geen lid te zijn van een sportvereniging Redenen om geen lid te zijn van een sportvereniging Ik sport liever ergens anders 13% De sport die ik leuk vind kan ik niet in mijn buurt doen 7% Het is te duur 6% De sportvereniging is te ver weg 6% Ik word binnenkort lid van een sportvereniging 6% Ik weet niet van welke vereniging ik lid wil worden 4% Weet ik niet 40% Anders 12% Resultaat Buitenspelen Aan de leerlingen is gevraagd in welke mate zij gemiddeld per week buitenspelen. 46% van de leerlingen speelt vaker dan vier keer per week buiten. Kinderen in Beverwijk spelen over het algemeen iets vaker buiten dan kinderen uit Heemskerk. Wanneer de resultaten vergeleken worden op basis van geslacht wordt zichtbaar jongens iets vaker buitenspelen dan meisjes. Tabel 3.8 Frequentie buitenspelen Frequentie buiten Totaal Jongens Meisjes spelen Ik speel nooit buiten 3% 3% 3% 1 á 2 x per week 17% 14% 19% 3 á 4 x per week 25% 28% 22% Meer dan 4 x per week 46% 46% 46% Weet ik niet 9% 10% 9% Daarnaast is de tevredenheid van de speelplaatsen in de buurt gemeten onder de leerlingen. 39% van de leerlingen beoordeelt de speelplaatsen als (heel erg) leuk. 40% heeft een neutrale mening en 17% vindt de speelplaatsen (helemaal) niet leuk. In figuur 3.2 zijn de resultaten vergeleken op basis van geslacht en leeftijd. Jongens en meisjes beoordelen de speelplaatsen ongeveer hetzelfde. Op basis van leeftijd is te concluderen dat naarmate leerlingen ouder worden zij minder tevreden zijn over de speelplaatsen in de buurt. Vaak werd ook aangegeven door leerlingen dat speelplaatsen meer ingericht moeten worden voor oudere kinderen. INT / Z Pagina 27

28 Tevredenheid Speelplaatsen in de buurt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totaal Jongen Meisje 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Figuur 3.2 Tevredenheid Speelplaatsen in de buurt In figuur 3.3 is de tevredenheid van de speelplaatsen in de buurt vergeleken per basisschool. Leerlingen van basisscholen De Wilgeroos en de Panta Rhei zijn over het algemeen het meest tevreden over de speelplaatsen in de buurt. Leerlingen van basisscholen De Sterrekijker en De Montessorischool zijn het minst tevreden over de speelplaatsen in de buurt. 32% van de leerlingen van De Sterrekijker en 23% van de leerlingen van de Montessorischool vindt de speelplaatsen in de buurt (helemaal niet) leuk. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Helemaal niet leuk Niet leuk Normaal Leuk Heel erg leuk Weet ik niet Tevredenheid Speelplaatsen in de buurt per school De Sterrekijker De Wilgeroos De Zeester Panta Rhei De Montessorischool Helemaal niet leuk Niet leuk Normaal Leuk Heel erg leuk Weet ik niet Figuur 3.3 Tevredenheid Speelplaatsen in de buurt per school Beverwijk beschikt over een Johan Cruyff Court. Aan de leerlingen is de vraag gesteld of ze hier weleens op spelen. 39% van de leerlingen in Beverwijk geeft aan weleens op het Johan Cruyff Court te hebben gespeeld. 51% van de jongens geeft aan dat zij weleens op het Johan Cruyff Court hebben gespeeld tegenover 26% van de meisjes. Figuur 3.4 laat de verschillen zien op basis van geslacht en groep. INT / Z Pagina 28

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 47 november 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index november 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo 2008 Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo Gemeente... 2008 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie p. 4 3 Resultaten p. 5 3.1 Respons p. 5

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 44 augustus 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus 2016 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde

Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname. Gemeente Zeewolde Publiekssamenvatting Onderzoek sportdeelname Gemeente Zeewolde 16 2 Achtergrond en doel onderzoek De gemeente Zeewolde heeft recentelijk haar ambities verwoord in nota sport en bewegen met de titel Sportief

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2014)

SPORTPARTICIPATIE (2014) SPORTPARTICIPATIE (2014) Bijna twee derde deel (64%) van de volwassen Eindhovenaren (18-84 ) doet aan sport, van de jongeren (4-17 ) sport vier vijfde deel (82%). Bij de onderzoeken is gebruik gemaakt

Nadere informatie

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014 Rapport Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 December 2014 Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Stafgroep Onderzoek,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Sportaanbod 7 Sportevenementen en topsport 9 Bijlage: Bronnen 10 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:...

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:... Deel A: Algemene gegevens A1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw A2. Wat is uw geboortejaar?... A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Sportpeiling 07 De huidige sportnota loopt tot en met 08. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 12. Om tot een goed onderbouwde

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportdeelname

Hoofdstuk 19 Sportdeelname Hoofdstuk 19 Sportdeelname Samenvatting Driekwart van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Ruim vier op de tien Leidenaren geven aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003 Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen meting juni 2003 O&S Nijmegen september 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2

Nadere informatie

Feiten en cijfers beweegnormen

Feiten en cijfers beweegnormen Feiten en cijfers beweegnormen * Hoe staat Súdwest-Fryslân er voor op het gebied van sport en bewegen? Evaluatie sportbeleidsnota 2013-2016 * Nieske Witteveen MSc - maart 2016 Achtergrondinfotmatie beweegnormen

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt:

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: 4 Sportdeelname Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: kernindicator operationalisatie uitkomst (%) trend in de afgelopen 10 jaar

Nadere informatie

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2009 Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling drs. Manuel Chiou dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers

Vraag 1. Wat is uw geslacht? man vrouw. Vraag 2. Wat is uw leeftijd? Vraag 4. Wat is uw lengte? Afronden op hele cijfers ALGEMEEN Onderstaande vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in sportdeelname en leefstijl naar geslacht, leeftijd, huishouden, werksituatie, etnische afkomst e.d. Vraag 1.

Nadere informatie

Onderzoek Sporten in buurten

Onderzoek Sporten in buurten Onderzoek Sporten in buurten Gemeente Amersfoort Marlies Visser, Zwaantina van der Veen 3 juni 2014 Samenvatting Om zicht te krijgen in de beweegmogelijkheden en behoeften in Amersfoortse buurten waar

Nadere informatie

Sport I.S PORTDEELNAME BIJ. Sportdeelname opnieuw toegenomen Het aandeel volwassenen dat aan sport doet is opnieuw

Sport I.S PORTDEELNAME BIJ. Sportdeelname opnieuw toegenomen Het aandeel volwassenen dat aan sport doet is opnieuw Onder de volwassenen Nijmegenaren groeit de sportdeelname nog steeds, bij de jongeren is de groei tot stilstand gekomen. In de aandachtsgebieden sporten minder volwassenen dan in de niet aandachtsgebieden.

Nadere informatie

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg juni 2009 monitor Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 5 3 Onderzoeksmethode 7 3.1 Correctiefactor 7 4 deelname in Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 41 mei 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl. Gemeente Zoeterwoude 2015 Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl Gemeente Zoeterwoude 2015 Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Leefstijlonderzoek Delft 2013 Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman

Leefstijlonderzoek Delft 2013 Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman Leefstijlonderzoek Delft 2013 Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Tabellenboek

Gemeente Tholen. Tabellenboek 2013 Gemeente Tholen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Gemeente Middelburg. Tabellenboek

Gemeente Middelburg. Tabellenboek 2013 Gemeente Middelburg Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008

Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 Sportparticipatie in Aalsmeer Resultaten nulmeting 2008 P.F.M. Boekhoorn T.E.A.M. Speller Nijmegen, april 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Nulmetingen inzake (op)groeibeleid gemeente Aalsmeer 3 1.2 Nulmeting

Nadere informatie

Gemeente Houten: Vraag naar Sporten en Bewegen. Den Dolder, 7 juli 2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Vraag naar Sporten en Bewegen. Den Dolder, 7 juli 2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Vraag naar Sporten en Bewegen Den Dolder, 7 juli 2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave alleen

Nadere informatie

Anders georganiseerd sporten, sporten en bewegen in de openbare ruimte

Anders georganiseerd sporten, sporten en bewegen in de openbare ruimte Anders georganiseerd sporten, sporten en bewegen in de openbare ruimte Stadsgesprek sportnota 11 mei 2016 1 Sporten buiten een vereniging Literatuurstudie & best practices Utrecht Remko van den Dool &

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

Gemeente Veere. Tabellenboek

Gemeente Veere. Tabellenboek 2013 Gemeente Veere Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen

Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen Resultaten BOS-onderzoek nulmeting Gemeente Eijsden 9-12 jarigen GGD Zuid Limburg December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Methoden 3 3. Resultaten 0-meting 4 3.1 Respons 4 3.2 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Gemeente Goes. Tabellenboek

Gemeente Goes. Tabellenboek 2013 Gemeente Goes Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Gemeente Hulst. Tabellenboek

Gemeente Hulst. Tabellenboek 2013 Gemeente Hulst Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor 2012

Drentse Sportmonitor 2012 Drentse Sportmonitor 2012 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 - 2012 Leeftijdsgroep 18 t/m 79 jaar Colofon Auteur Paul van Dijk en Britt Tjalma Redactie

Nadere informatie

Gemeente Sluis. Tabellenboek

Gemeente Sluis. Tabellenboek 2013 Gemeente Sluis Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310, 4460

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam

Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag

Nadere informatie

Gemeente Borsele. Tabellenboek

Gemeente Borsele. Tabellenboek 2013 Gemeente Borsele Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-12 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 - Resultaten

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe

Drentse Sportmonitor Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe Drentse Sportmonitor 2010 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 Colofon Auteur Drs. N.T. Schouwenaars Redactie P.H.J. Schouwink Met medewerking van W.J.H.

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land DSO 2013 Eindhoven 7 november 2013 Remco Hoekman Senior onderzoeker Mulier Instituut, Utrecht November, 2013 Inhoud Introductie: faciliterende rol van

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP)

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016 Remko van den Dool (Mulier Instituut) Kirsten Visser (SCP) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juli 2016 Inhoud Doel van dit vooronderzoek... 3 Toonblad...

Nadere informatie

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006

Onderzoek Sportdeelname Gemeente Almere 2006 Gemeente Gemeente Onderzoek Sportdeelname Gemeente Auteurs: drs. Sven Fase & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 31 mei Trendview De Steiger 36 1351 AB tel: 036-5300402 fax: 036-5300375 e-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Onderzoek Lichaamsbeweging en Sport 2011

Onderzoek Lichaamsbeweging en Sport 2011 Onderzoek Lichaamsbeweging en Sport 2011 Januari 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k L i c h a a m s b e w e g i n g e n S p o r t 2 0 1 1 P a g i n a 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 36. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage ReSpAct CVA en Chronische Pijn. Femke Hoekstra, Trynke Hoekstra Onderzoeksgroep ReSpAct Groningen, augustus 2016

Onderzoeksrapportage ReSpAct CVA en Chronische Pijn. Femke Hoekstra, Trynke Hoekstra Onderzoeksgroep ReSpAct Groningen, augustus 2016 Onderzoeksrapportage ReSpAct CVA en Chronische Pijn Femke Hoekstra, Trynke Hoekstra Onderzoeksgroep ReSpAct Groningen, augustus 2016 Colofon Deze rapportage beschrijft de eerste resultaten van het wetenschappelijk

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-124 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 -

Nadere informatie

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf In juni 2012 is het panel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf. Dit is een verzamelnaam voor een aantal competities in verschillende sporten,

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2006 Project: 6158 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Karin Klein Wolt Willem Bosveld Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Stedenvergelijking sporten en bewegen 7 Sportaanbod 9 Sportevenementen en topsport 11 Bijlage: Bronnen 12

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging Sportmonitor 2008 Sport en Beweging : Sportmonitor Helmond Sport en Beweging 2008 Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Sportmonitor Helmond, sport en beweging 2008 Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer:

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek

Gemeente Vlissingen. Tabellenboek 2013 Gemeente Vlissingen Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland Postbus 310,

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête

Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête Aangepast sporten in de Haarlemmermeer Uitkomsten van de WVG/WMO enquête Sportservice Noord Holland Gemeente Haarlemmermeer Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer Door: Wikke van Stam Sportservice

Nadere informatie

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek

Gemeente Schouwen- Duiveland. Tabellenboek 2013 Gemeente Schouwen- Duiveland Tabellenboek COLOFON SportZeeland & SCOOP, 2014 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Jolanda van Overbeeke & Ankie Smit (SCOOP) Adres: SportZeeland

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor Drentse Sportmonitor

Drentse Sportmonitor Drentse Sportmonitor 1 Drentse Sportmonitor Drentse Sportmonitor 2014 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2010-2012 - 2014 in de leeftijd 13 t/m 79 jaar 3 Colofon Auteur Joyce Rotman,

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie