1. Rechten Uw rechten Deskundige behandeling Informatie Privacy Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Rechten Uw rechten Deskundige behandeling Informatie Privacy Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht..."

Transcriptie

1 rechten en plichten

2 Inhoud 1. Rechten Uw rechten Deskundige behandeling Informatie Privacy Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht Toestemming voor de behandeling Toestemming weigeren of intrekken Medisch dossier Second opinion Uw plichten Plichten Medewerking Volledige informatie Identificatie Foto's, filmbeelden of geluidsopnamen Huisregels Betaling Privacy Medisch dossier Inzage of kopie medisch dossier Correctie medisch dossier Elektronisch patiëntendossier Medisch wetenschappelijk onderzoek

3 5.1 Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen) Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal Algemeen Algemene voorwaarden Rechten van ouders en kinderen Vertegenwoordiging Wie beslist? Wilsonbekwaam Wilsverklaring Onderzoek door een coassistent of een arts in opleiding tot specialist Klacht, compliment of opmerking? OLVG Patiëntenraad Vragen?

4 Bij uw bezoek aan OLVG krijgt u met meerdere medewerkers te maken. U mag een deskundige behandeling en goede zorg verwachten. Dat is onze plicht en uw recht. En welke rechten heeft u als patiënt nog meer? Welke rechten en plichten heeft OLVG? En wat mogen wij van u verwachten? Dat en meer leest u in deze folder. De rechten en plichten van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd. Naast rechten en plichten is vertrouwen tussen patiënt en hulpverlener natuurlijk ook belangrijk. Een goede samenwerking tussen u en een medewerker is noodzakelijk om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. 1. Rechten 1.1 Uw rechten Als patiënt heeft u recht op: deskundige behandeling informatie privacy beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht dat wij uw toestemming voor uw behandeling het geven van toestemming voor uw behandeling verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier second opinion 1.2 Deskundige behandeling OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt. 1.3 Informatie Voor uw onderzoek of behandeling moet u alle relevante informatie hebben gekregen. U krijgt mondeling en eventueel schriftelijke informatie over aard, doel en risico s van het onderzoek of behandeling en ook over eventuele alternatieve mogelijkheden. Het is voor uzelf en voor de zorgverlener belangrijk om volledige en juiste informatie uit te wisselen. Als u meer informatie nodig heeft omdat u bijvoorbeeld niet alles heeft begrepen, zeg dit dan tegen uw hulpverlener. Ook als u geen informatie wenst, kunt u dit aangeven. De hulpverlener zal dit accepteren als dit geen nadelige gevolgen heeft voor u of voor anderen. 1.4 Privacy Iedereen in OLVG heeft recht op privacy. Dit geldt voor patiënten, hun naasten, zorgverleners en overige medewerkers. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy, uw persoonlijke levenssfeer. In het OLVG worden alle voor de behandeling van een patiënt noodzakelijke gegevens 4

5 geregistreerd en volgens de wettelijke termijn bewaard. Uw privacy wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving beschermd. Voor meer informatie zie hoofdstuk Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van OLVG hebben beroepsgeheim en moeten zich houden aan hun geheimhoudingsplicht. Het ziekenhuis mag zonder uw toestemming geen informatie over u geven aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Ook voor het geven van informatie over u aan bijvoorbeeld naaste familie, zoals uw partner, kinderen, ouders*, verzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers, is uw toestemming nodig. * ouder(s)= degene die het wettelijk gezag heeft Er zijn enkele uitzonderingen - bij wet vastgelegd- waarbij zonder uw toestemming informatie aan derden wordt gegeven. OLVG is bijvoorbeeld verplicht sommige infectieziekten te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van deze ziekten te voorkomen. Ook mag OLVG als de zorgverzekeraar daarom vraagt, zonder uw toestemming bepaalde gegevens verstrekken. Bijvoorbeeld informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling te geven of de rekening voor de behandeling te controleren. Het vaststellen van die informatie is gebonden aan wet- en regelgeving. Soms maakt uw onderzoek en/of behandeling in het ziekenhuis deel uit van een bredere behandeling of begeleiding, waarbij ook andere artsen, zoals uw huisarts, zijn betrokken. Als dat bij u het geval is, houdt de behandelend arts van OLVG de andere zorgverleners op de hoogte. Uw huisarts ontvangt een medische brief behalve als u hiertegen bezwaar maakt. Andere specialisten bij wie u in behandeling bent, binnen en/of buiten OLVG, krijgen dan een kopie. 1.6 Toestemming voor de behandeling Voor onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Bij spoed, als er geen overleg mogelijk is en medisch handelen direct noodzakelijk is, mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming. Bijvoorbeeld als iemand bij een auto-ongeluk bewusteloos is geraakt en direct medisch ingrijpen noodzakelijk is. Als het kan, overlegt de behandelaar met uw vertegenwoordiger als u zelf niet aanspreekbaar bent. 5

6 1.7 Toestemming weigeren of intrekken U kunt een onderzoek of een behandeling weigeren. De arts respecteert uw beslissing in het algemeen en kan u geen bepaalde behandeling opdringen. Wel bespreekt hij de mogelijke gevolgen van uw beslissing. Als u uw eerder gegeven toestemming wilt intrekken, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan uw arts. Samen kunt u dan overleggen wat er in uw situatie het beste is. In de gezondheidszorg mogen mensen vanaf 16 jaar zelf beslissen over hun behandeling. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Welke rechten ouders en kinderen hebben, hangt af van de leeftijd van het kind. 1.8 Medisch dossier Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk dat over u allerlei persoonlijke gegevens worden verzameld: adresgegevens, uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, de diagnose en behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier. Meer hierover leest u in hoofdstuk Second opinion Met een second opinion wordt het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts bedoeld. Deze deskundige geeft op uw verzoek zijn mening, maar hij neemt de behandeling niet over. U kunt bijvoorbeeld een second opinion vragen als u met betrekking tot de behandeling voor een belangrijke beslissing komt te staan of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Het is verstandig de twijfel met uw behandelend arts of huisarts te bespreken. Zij kunnen, als u dat wilt, behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een andere deskundige. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden van een vergoeding voordat u een second opinion aanvraagt. Als de zorgverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, zijn deze voor uw eigen rekening. 2. Uw plichten 2.1 Plichten medewerking volledige informatie identificatie 6

7 foto's, filmbeelden en geluidsopnamen huisregels betaling 2.2 Medewerking Als patiënt heeft u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u heeft ingestemd. Dit betekent bijvoorbeeld uw medewerking om de adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk op te volgen. 2.3 Volledige informatie De hulpverlener mag van u verwachten dat u hem voor onderzoek(en) en tijdens uw behandeling duidelijk en volledig informeert over belangrijke zaken die met uw ziekte of met de behandeling te maken hebben. Hoe beter de hulpverlener is geïnformeerd, hoe beter hij in staat is u zo goed mogelijk te behandelen. 2.4 Identificatie In Nederland is er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen. Tijdens uw bezoek aan OLVG kunnen wij u vragen om een wettelijk erkend geldig legitimatiebewijs waar uw Burgerservicenummer (BSN) op staat, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk. Dus ook kinderen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek. 2.5 Foto's, filmbeelden of geluidsopnamen Vanwege de privacy is het in OLVG niet toegestaan zonder toestemming foto s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Wilt u graag foto s maken of een gesprek met een behandelaar opnemen om dit later terug te kunnen luisteren? Bespreek dit dan vooraf en vraag toestemming. 2.6 Huisregels Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in OLVG. Het is daarom noodzakelijk om duidelijke regels met elkaar af te spreken. Als u ons ziekenhuis binnenkomt, verzoeken wij u om zich aan onze huisregels te houden. Fatsoen en wederzijds respect zijn de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten, hun naasten en bezoekers. In OLVG is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging. Als een patiënt zich in strijd met de huisregels gedraagt, kan dit voor de zorgverlener een reden zijn om de 7

8 behandelingsovereenkomst op te zeggen. 2.7 Betaling OLVG heeft recht op betaling voor de verstrekte behandeling en zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten die daarbij gemaakt worden. Wij proberen het zo te regelen dat u zich daar zo weinig mogelijk zorgen over hoeft te maken. Het blijft belangrijk dat u bij uw eigen zorgverzekeraar informeert naar de eventuele vergoeding. Wij hebben hiervoor de gegevens van uw zorgverzekering nodig. U moet die dan ook meenemen als u naar het ziekenhuis gaat. 3. Privacy U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren. In het belang van uw behandeling worden door het ziekenhuis allerlei medische en administratieve gegevens over u vastgelegd. Alleen uw behandelend arts(en) en medewerkers van OLVG die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. Op het overtreden van de regels volgen interne maatregelen. In het privacyreglement voor patiënten van OLVG is vastgelegd op welke wijze OLVG met uw persoonsgegevens omgaat. Iedereen in OLVG heeft recht op privacy, de patiënten en de medewerkers. Het is dan ook niet toegestaan in OLVG zonder toestemming foto s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Wilt u graag foto s maken of een gesprek met een behandelaar opnemen om dit later terug te kunnen luisteren, bespreek dit dan vooraf en vraag toestemming. 4. Medisch dossier In OLVG registreren we alle gegevens die voor uw behandeling nodig zijn in een medisch dossier. In het dossier staan: uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, bevindingen van uw behandelend arts, overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere 8

9 hulpverleners die bij uw onderzoeken en behandelingen betrokken zijn. Uw medisch dossier is niet uw eigendom, het moet in OLVG blijven. Uw dossier wordt bewaard gedurende de door de wet bepaalde termijn. Uw dossier wordt vertrouwelijk behandeld volgens wettelijke regels. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen. Alle artsen, verpleegkundigen en andere ondersteunende medewerkers, zoals assistenten en secretaresses moeten zich aan het beroepsgeheim houden. Het recht uw eigen gegevens in te zien of hiervan een kopie te ontvangen is wettelijk vastgelegd. 4.1 Inzage of kopie medisch dossier U heeft recht op inzage en afschrift van uw medisch dossier. Anderen dan uzelf, bijvoorbeeld uw familie, hebben alleen recht op inzage of afschrift als u hen daarvoor heeft gemachtigd. Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders recht op inzage en afschrift. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van zowel de ouder als het kind. Bij jongeren van 16 tot 18 jaar hebben ouders toestemming van het kind nodig als ze het dossier willen inzien of kopieën willen ontvangen. Omdat de privacy van een patiënt ook na diens overlijden dient te worden beschermd, mag aan de familie of anderen niet zonder meer inzage in het dossier van een overledene worden verleend. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals gevallen waarin van veronderstelde toestemming van de overledene kan worden uitgegaan, of als bepaalde gegevens van groot belang zijn voor derden (bijvoorbeeld gegevens over een erfelijke ziekte). Aan een verzoek om inzage en of afschrift van uw medisch dossier kunnen kosten zijn verbonden. Zie voor meer informatie over onder andere het indienen van een verzoek om inzage of afschrift de folder 'uw medisch dossier'. 4.2 Correctie medisch dossier U heeft recht op aanvullen, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens. Als u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt u uw behandelend arts verzoeken een verklaring met uw visie te laten toevoegen aan uw medisch dossier. U kunt ook een verzoek indienen om (delen van) het medisch dossier te laten vernietigen. Als daar geen wettelijke en / of medische bezwaren tegen bestaan, zal uw verzoek worden ingewilligd. 9

10 Zie voor meer informatie over onder andere het indienen van een verzoek om aanvulling of vernietiging de folder 'uw medisch dossier' of kijk op Elektronisch patiëntendossier Uw medische en verpleegkundige gegevens registreren we in een elektronisch patiëntendossier (EPD). OLVG werkt voortdurend aan veilige en optimale patiëntenzorg. Alle medische, verpleegkundige en andere gegevens over de zorg staan daarom in één dossier. Via de computer kunnen de betrokken behandelaar(s) uw gegevens inzien. OLVG werkt voortdurend aan veilige en optimale patiëntenzorg. Alle medische, verpleegkundige en andere zorg gerelateerde gegevens zijn daarom bijeengebracht in één dossier. U kunt hierbij denken aan de diagnose van uw specialist, verpleegkundige gegevens van een opname, laboratoriumuitslagen, medicatiegegevens, of een verslag van uw fysiotherapeut. De gegevens zijn voor iedereen die bij de zorgverlening betrokken is in te zien, zodat een compleet beeld van u wordt verkregen. Hierdoor vermindert de kans op het maken van fouten. Het EPD is goed beveiligd voor inzage door onbevoegden en voldoet daarmee aan de op dat gebied geldende wet en regelgeving. In OLVG is alleen door gebruik van inlogcodes toegang mogelijk. Het ziekenhuis heeft regels opgesteld voor welke zorgverleners welke gegevens van u mogen inzien. Uitgangspunt hierbij is dat toegang alleen toegestaan is voor zover dit noodzakelijk is voor de zorgverlening. Op het overtreden van de regels volgen interne maatregelen. 5. Medisch wetenschappelijk onderzoek Door wetenschappelijk onderzoek verbetert de zorg, kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen. Het onderzoek geeft vaak geen direct voordeel voor uzelf. Het voordeel is er voornamelijk om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. In OLVG vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel is: betere behandelingen voor ziekten vinden meer over een ziekte te weten komen een ziekte opsporen. Zowel de artsen als de raad van bestuur van OLVG zien er nauwgezet op toe dat het medisch wetenschappelijk onderzoek op een 10

11 verantwoorde manier plaats vindt. Er zijn verschillende soorten onderzoek: onderzoek met mensen (proefpersonen) onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal. 5.1 Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen) U kunt op iedere afdeling gevraagd worden om mee te doen. Gegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven geheim. Nee zeggen mag natuurlijk altijd. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. Als u wel mee wilt doen, dan krijgt u uitgebreide informatie over het onderzoek en ondertekent u een toestemmingsverklaring. Met uw handtekening verklaart u vrijwillig mee te werken aan het onderzoek. Ook tijdens het onderzoek mag u altijd nee zeggen. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is vastgelegd onder welke voorwaarden er medischwetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden met mensen. Voordat een onderzoek gestart mag worden, wordt dit getoetst door een erkende medisch ethische toetsingscommissie. De raad van bestuur neemt uiteindelijk de beslissing of het onderzoek in OLVG mag worden uitgevoerd. Meer informatie leest u in de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of op Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal Naast medisch wetenschappelijk onderzoek worden er status- of dossieronderzoek gedaan. Dit zijn onderzoeken op basis van verschillende patiëntendossiers. In dat verband is het gebruikelijk dat de verzamelde medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmateriaal worden ingezien. Uw persoonlijke gegevens zijn niet te herleiden. Ook dit onderzoek moet aan strikte voorwaarden voldoen. Voor de uitvoering van dit type onderzoek hoeft men u niet altijd om apart om toestemming te vragen. Nu herleiding tot uw persoonlijke gegevens wordt voorkomen, wordt er vanuit gegaan dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Als u wel bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling 11

12 waar u onder behandeling bent. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt. Meer informatie leest u in de folder 'Wetenschappelijk onderzoek in OLVG'. 6. Algemeen 6.1 Algemene voorwaarden Op alle behandelingsovereenkomsten en andere juridische relaties tussen OLVG en de patiënt zijn de Algemene behandelvoorwaarden van toepassing. Zie Rechten van ouders en kinderen In de gezondheidszorg mogen mensen vanaf 16 jaar of ouder zelf beslissen over hun behandeling. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Welke rechten ouders en kinderen hebben, hangt af van de leeftijd van het kind. Het zelfstandig sluiten van een behandelingsovereenkomst kan vanaf 16 jaar. Indien de patiënt jonger is gelden de volgende regels: Patiënten die jonger zijn dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders. De arts informeert de ouders over de behandeling of het onderzoek dat hun kind zal ondergaan. De ouders moeten toestemming geven. De arts informeert het kind op zijn begripsniveau. Patiënten die tussen de 12 en 16 jaar oud zijn, gaan samen met hun ouders de behandelovereenkomst aan. De arts moet zowel de patiënt als de ouder informeren en om toestemming vragen. Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders recht op inzage in het medisch dossier en recht op een kopie hiervan. Voor inzage in, alsmede het verstrekken van kopieën van de gegevens van kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel de toestemming van het kind als van de ouders nodig. Jongeren van 16 tot 18 jaar moeten toestemming geven voor inzage in en het verstrekken van een kopie van hun dossier aan familie (dus ook aan hun ouders) en anderen. Afhankelijk van de polis van de ouder met wie hij tot zijn 18e is meeverzekerd, kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn of zijn niet alle behandelingen verzekerd. 6.3 Vertegenwoordiging Als u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw eigen belangen te behartigen, kan iemand anders u vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent geraakt. In zo n geval is er sprake van (tijdelijke) wilsonbekwaamheid. 12

13 6.4 Wie beslist? Wilsonbekwaam Iemand is wilsbekwaam totdat het tegendeel blijkt. Je kunt niet zo maar iemand wilsonbekwaam noemen. De arts bepaalt als eerste of een patiënt al dan niet wilsonbekwaam is om een bepaalde beslissing rond de zorg of behandeling te nemen. Hij doet dat samen met andere behandelaars. Familie of mensen uit de omgeving van de patiënt kunnen ook hun mening geven. In het algemeen geldt dat iemand wilsonbekwaam is als hij de informatie over zijn ziekte op dat moment niet kan begrijpen. Als dat het geval is, kan hij geen goede beslissing nemen over de behandeling en de mogelijke gevolgen niet overzien. Als u wilsonbekwaam wordt geacht moet de arts uw vertegenwoordiger over uw gezondheidstoestand informeren en om toestemming vragen voor de behandeling of het onderzoek. Als er een curator of mentor is benoemd, komen deze als eerste in aanmerking om op te treden als uw vertegenwoordiger. Als u iemand schriftelijk heeft gemachtigd om namens u op te treden bij beslissingen rondom uw behandeling als u dat zelf niet meer kunt, is dit degene die in aanmerking komt als er geen curator of mentor is benoemd. Is er geen schriftelijke machtiging dan is uw levenspartner uw vertegenwoordiger. Is er geen levenspartner, dan is een uw ouders, kinderen, broer of zus de vertegenwoordiger. Uw familie bepaalt in het laatste geval zelf wie als vertegenwoordiger wordt aangewezen. 6.5 Wilsverklaring In een schriftelijke verklaring kunt u vastleggen hoe u behandeld wilt worden als u wilsonbekwaam wordt. Deze verklaring moet vrijwillig door u zijn opgesteld op een moment waarop u wilsbekwaam bent. De verklaring gaat over specifieke, duidelijk omschreven ziekte(n) en/of een specifieke behandelvraag. In het algemeen geldt dat een arts volgens deze verklaring dient te handelen. De arts kan echter afwijken van wat in de verklaring wordt gesteld wanneer daarvoor gegronde redenen zijn. De arts kan bijvoorbeeld niet overtuigd zijn van de geldigheid en/of de toepasbaarheid van de verklaring. Wanneer met spoed gehandeld moet worden en er geen tijd is om na te gaan of er een verklaring is of de inhoud ervan goed te bekijken, zal de arts naar beste weten handelen. Bent u in het bezit van een wilsverklaring? Meld dit dan aan uw behandelend arts. Het is van belang dat u de inhoud van uw verklaring met hem bespreekt op het moment dat u nog wilsbekwaam bent, zodat hij op de hoogte is van uw verlangens. Ook is het van belang dat u uw naasten (partner en familie) 13

14 informeert over de wilsverklaring. Een voorbeeld van een wilsverklaring is een niet-reanimatieverklaring. 6.6 Onderzoek door een coassistent of een arts in opleiding tot specialist In het OLVG worden op diverse afdelingen en in diverse specialismen mensen opgeleid tot verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, arts of specialist. Het is mogelijk dat u tijdens uw behandeling of onderzoek te maken krijgt met leerlingen, studenten, coassistenten of artsen in opleiding tot specialist. Deze bespreekt het resultaat altijd met de eindverantwoordelijke medisch specialist. Als u bezwaren heeft tegen een onderzoek door een coassistent of een arts in opleiding tot specialist geef dat dan aan. 6.8 OLVG Patiëntenraad De Patiëntenraad adviseert de raad van bestuur van OLVG over patiëntenzaken zoals zorgverlening, toegankelijkheid en bejegening, maar ook over organisatorische en financiële zaken. Het doel is om de kwaliteit en de veiligheid van de zorgen dienstverlening te verbeteren. De Patiëntenraad behandelt geen individuele klachten - daarvoor is de klachtenfunctionaris - maar adviseert over de behandeling van klachten in het algemeen. 7. Vragen? Heeft u vragen over rechten en plichten, neem dan contact op met afdeling Juridische Zaken via of kijk op Klacht, compliment of opmerking? Heeft u iets meegemaakt, waardoor u (on)tevreden bent over uw behandeling in OLVG? Of u heeft een opmerking om de zorg te verbeteren? Wij horen dat graag! Meer informatie staat in de patiëntenfolder 'klacht of opmerking' of op 14

15 Uw persoonlijke aantekeningen 15

16 Uw persoonlijke aantekeningen 16

17 OLVG, locatie Oost Postbus HM Amsterdam algemene voorwaarden, kijk op klacht of opmerking, ga naar OLVG nu ook in Oost en in West. Meer informatie leest u op De informatie in deze folder gaat uitsluitend over OLVG, locatie Oost (Oosterparkstraat) Redactie Marketing en Communicatie - juni 2016/1087

1.2 Deskundige behandeling OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt.

1.2 Deskundige behandeling OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt. 8 juni 2016 / 1087 rechten en plichten Bij uw bezoek aan OLVG krijgt u met meerdere medewerkers te maken. U mag een deskundige behandeling en goede zorg verwachten. Dat is onze plicht en uw recht. En welke

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Uw rechten en plichten De Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt 6 Rechten en plichten

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen;

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen; Rechten en plichten U wordt behandeld in Máxima Medisch Centrum. Onze medewerkers doen hun best om u een goede, deskundige behandeling te geven. U heeft als patiënt verwachtingen over de behandeling, verzorging

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Rechten en plichten van patiënten

Rechten en plichten van patiënten Rechten en plichten van patiënten Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Inhoud 1 Rechten 5 1.1 Recht op informatie 5 1.2 Het recht om geen informatie te willen 5 1.3 Recht op toestemming 5 1.4 Het

Nadere informatie

Algemeen. Rechten en plichten.

Algemeen. Rechten en plichten. Algemeen Rechten en plichten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Recht op informatie... 3 Toestemming voor onderzoek en/of behandeling... 3 Minderjarigen... 5 Privacy... 6 Second opinion... 6 Geluidsopnamen

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Sterk in beweging Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens Patiënteninformatie Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens rkz.nl Voor een goede behandeling leggen behandelaars gegevens over u, als patiënt, vast in een dossier. U kunt daarbij denken aan

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen.

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen. Patiënten rechten De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vind u een overzicht van uw belangrijkste rechten in de zorg. (bron: www.zorgvelang-nederland.nl)

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt 2 Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw zorgverlener. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Patiëntenrechten en -plichten

Patiëntenrechten en -plichten Patiëntenrechten en -plichten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Rechten 1 Het recht op informatie 1 Uitzondering op informatieplicht van de hulpverlener 2 Het recht niet te weten

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht Rechten en Plichten De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistent of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier?

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier? Uw medisch dossier In deze folder vindt u informatie over uw medisch dossier. U leest wat een medisch dossier is, hoe u dit dossier kunt inzien en hoe u een kopie van dit dossier kunt opvragen. Ook leest

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Rechten en plichten Radboud universitair medisch centrum

Rechten en plichten Radboud universitair medisch centrum Rechten en plichten Leeswijzer In de tekst van deze folder treft u nogal eens het woord hulpverlener aan. Dit woord wordt gebruikt voor de verschillende beroepsbeoefenaren: specialisten, arts-assistenten,

Nadere informatie

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht Rechten en Plichten De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistent of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig dossier.

Nadere informatie

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Uw aanvraag mca.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Algemene informatie Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud van de WGBO. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Patiëntenrechten Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier Algemeen Uw medisch en/of verpleegkundig dossier www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Recht op inzage... 3 Recht op een kopie... 3 De machtiging... 4 Recht op een kopie van uw röntgenfoto s of andere foto

Nadere informatie

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over: Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste.

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Medisch Spectrum Twente. Rechten, plichten en klachten

Medisch Spectrum Twente. Rechten, plichten en klachten Medisch Spectrum Twente Rechten, plichten en klachten Inleiding 1 Inhoud Inleiding Inleiding 1 Uw rechten en plichten 1 Rechten, plichten en klachten 2 Recht op informatie 2 Het verlenen van toestemming

Nadere informatie

Privacyreglement Groenhuysen

Privacyreglement Groenhuysen Privacyreglement Groenhuysen Voorwoord Dit privacyreglement heeft als doel een praktische uitwerking te geven van de relevante bepalingen van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet bijzondere opneming

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: uw medisch dossier Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: uw medisch dossier Meer informatie: www.ggzwnb.nl UW MEDISCH DOSSIER INHOUD Woord vooraf Inhoud dossier Elektronisch patiëntendossier Toegang tot het EPD door hulpverleners Uw rechten Gebruik van cliëntgegevens voor kwaliteitsbewaking Gebruik van cliëntgegevens

Nadere informatie

Rechten en plichten ALGEMEEN

Rechten en plichten ALGEMEEN ALGEMEEN Rechten en plichten Inhoud Inleiding Rechten en plichten volgens de WGBO Recht op informatie Toestemming voor onderzoek en/of behandeling Recht op inzage in het patiëntendossier Recht op aanvulling

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Korte informatie over de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst Uw rechten als patiënt Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Dé specialist bij verslaving onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Deze staan in verschillende

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt In deze folder leest u welke rechten en plichten u als patiënt heeft en op welke manier u hiervan binnen het Kennemer Gasthuis (KG) gebruik kunt maken. De

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Een opname in het ziekenhuis of een behandeling op de polikliniek roept vaak vragen op. Zo wilt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw rechten als patiënt z Rechten en plichten 1 Uw rechten Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze zijn wettelijk vastgelegd

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in het CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in het CWZ zoveel mogelijk betrokken

Nadere informatie

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging Behandeling in Kinderdagverpleging Nazorg Kinderdagverpleging Vandaag is uw kind op de afdeling Kinderdagverpleging geweest voor de volgende behandeling: Bij deze behandeling zijn de volgende ingrepen

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe patiënten

Informatie voor nieuwe patiënten In deze brochure kunt u lezen over belangrijke zaken die u moet weten als u patiënt bent van het Medisch Centrum Leeuwarden. Voor uitgebreidere informatie wordt u verwezen naar de website van het MCL of

Nadere informatie

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het

Nadere informatie

Het aanvragen van een kopie van of inzage in een patiëntendossier

Het aanvragen van een kopie van of inzage in een patiëntendossier Het aanvragen van een kopie van of inzage in een patiëntendossier 2 Deze folder is bestemd voor diegenen die inzage in het patiëntendossier willen hebben. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting

Patiëntenvoorlichting Patiëntenvoorlichting Rechten en plichten Rechten en plichten Een opname of behandeling in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. De artsen en medewerkers van het Zaans Medisch Centrum doen

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Omgaan met patiëntengegevens

Omgaan met patiëntengegevens Omgaan met patiëntengegevens Inleiding Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier (ook wel status genoemd) aanlegt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt

Nadere informatie

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Ciran Voorwaarden Zorgverlening Inleiding Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

Nadere informatie

PATIËNT en uw rechten de WGBO

PATIËNT en uw rechten de WGBO PATIËNT en uw rechten de WGBO Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten als de plichten van patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Gegevens over uw ziekte, behandeling en verpleging worden opgenomen in dossiers, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening.

Gegevens over uw ziekte, behandeling en verpleging worden opgenomen in dossiers, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening. 26--2017 454 Uw medisch dossier Gegevens over uw ziekte, behandeling en verpleging worden opgenomen in dossiers, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening. Inzage in uw dossier Als u

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Patiënteninformatie Uw rechten en plichten als patiënt Informatie over uw behandelingsovereenkomst Uw rechten als patiënt Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts,

Nadere informatie

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt Voorwoord Ieder van ons komt vroeg of laat in contact met het ziekenhuis: als patiënt, als familielid of anderszins. Over het algemeen is de kwaliteit van

Nadere informatie

Patiëntenrechten van u en uw kind

Patiëntenrechten van u en uw kind Patiëntenrechten van u en uw kind Inleiding In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. De folder is geschreven voor ouders. Voor kinderen is er een speciale internetsite

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? 1 U bezoekt een van de Santeon ziekenhuizen voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie