PTA s per vak op alfabetische volgorde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTA s per vak op alfabetische volgorde"

Transcriptie

1 HAVO Programma van Toetsing en Afsluiting 0-

2 PTA s per vak op alfabetische volgorde Aardrijkskunde p. - Bewegen Sport en Maatschappij p. Biologie p. 6 CKV p. 7-8 Duits p. 9 Economie p. 0 Engels p. Frans p. Geschiedenis p. Godsdienst p. Informatica p. Kunst beeldend p. 6-7 Lichamelijke opvoeding p. 8-9 Maatschappijleer p. 0 Maatschappijwetenschappen p. Management en organisatie p. Natuurkunde p. Nederlands p. Scheikunde p. -6 Spaans p. 7 Wiskunde A p. 8 Wiskunde B p. 9

3 VAK: AARDIJKSKUNDE periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof Vaardigheden: handleiding schrijven gebruik Grote Bosatlas tt 80 tw Buitenland H. Wereldbeeld Domein De wereld B, B en B: De grensregio Mexico VS Domein Vaardigheden A: Geografische benadering blz. 97 t/m 99 opdrachtenboek tt 80 tw Buitenland H. Klimaat en landschap Domein: Aarde C, C en C Het Middellandse Zeegebied Vaardigheden: onderzoek opzetten eigen regio: Zwolse wijken vergelijken Vaardigheden: GIS-opdracht Ruimte voor de rivier tt 80 tw Buitenland H. Stedelijke gebieden + H. Je eigen omgeving (onderzoek) Domein Leefomgeving E: nationale en regionale vraagstukken E: lokale vraagstukken Stedelijke gebieden Onderzoek: je eigen omgeving Tt 80 tw Buitenland H. Wateroverlast Domein Leefomgeving E: nationale en regionale vraagstukken E: lokale vraagstukken jaarcijfer: T + T + T +T Handelingsdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten

4 periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof Tt tw Buitenland H. Wereld Globalisering H Herhaling Wereld Domein Wereld B, B en B Domein Vaardigheden A: Geografische benadering blz. 0 t/m opdrachtenboek Tt tw Buitenland H. Aarde endogene en exogene processen H Herhaling aarde Domein Aarde C, C en C Tt tw Buitenland H. Gebieden: Indonesië H6. Herhaling Leefomgeving Domein Ontwikkelingsland D en D Domein Leefomgeving E: nationale en regionale vraagstukken E: lokale vraagstukken Examen: n.v.t. H. Globalisering: t/m H. Aarde: endogene en exogene processen t/m H. Indonesië: t/m 7 H. Wereld: herhaling H. Aarde: herhaling H6. Leefomgeving: herhaling H7. Examenvoorbereiding SE - cijfer: x SE-H +HT() + HT () + HT() 7

5 VAK: BEWEGEN SPORT EN MAATSCHAPPIJ 0- PO Les Bewegen & regelen I Ja Persoonlijke sportgeschiedenis VT Toetsweek 0 Turnen VT Les 0 Schermen PO Les Bewegen en regelen II* VT Toetsweek Bewegen op muziek VT Les 0 Basketbal TT Les Bewegen en gezondheid I VT Les American Sports: Flagfootball PO Les Bewegen en samenleving I Ja Begeleiden sportdag onderbouw (datum ovb: 7 juni 0) * Alle leerlingen van HAVO worden ingezet op de evenementendag van en. Dit betreft een verplicht handelingsdeel als onderdeel van Bewegen en Regelen II. 0- periode Handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof VT Toetsweek Athletics: Track & Field I - Hink-stap-sprong - Hordenlopen - Speerwerpen periode Handelingsdeel Toetsing jaar Se bestuderen toetsstof Praktijk In de les /9 /9 American Sports: Flagfootball Theorie/ In de les /9 /9 Ontwerpopdracht praktijk Theorie/ praktijk Toetsper /9 /9 Bewegen & gezondheid II Praktijk Toetsper /9 /9 Acro Praktijk In de les /9 /9 Volleybal Theorie Opdracht /9 /9 Bewegen & samenleving I Praktijk Toetsper /9 /9 Turnen II praktijk In de les /9 /9 Schermen SE cijfer: Gemiddelde van 0 cijfers gehaald in havo en 9 cijfers gehaald in havo. Theorie /9 /9 Bewegen & samenleving II Alle onderdelen worden afgesloten in de les met uitzondering van de onderdelen waarbij als toetsingsmoment toetsperiode staat.

6 VAK: BIOLOGIE 0- periode handelingsdeel toetsing bestuderen jaar se toetsstof tt t 80 tw j Nectar havo hoofdstuk 7 en tt t 80 tw j Nectar havo hoofdstuk en tt t 80 tw j Nectar havo hoofdstuk en 6 tt t 80 tw j Nectar havo hoofdstuk en 8 jaarcijfer: t+t+t+t se cijfer : gt= t+t+t+t 0- periode handelingsdeel toetsing bestuderen jaar se toetsstof tt 0 tw j Practicumtoets tt t 80 tw j Nectar havo hoofdstuk, en tt t6 80 tw j Nectar havo hoofdstuk 9, 0 en centraal examen (ce) se cijfer: 0, + 0,8x( xgt+t+t6) 6 gt : dit is het gemiddelde van de toetsen uit jaarcijfer : se + ce 6

7 VAK: CKV Algemeen CKV is op de Havo voor alle leerlingen een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel van het programma. Het vak wordt in Havo afgesloten als schoolexamen. Het vak wordt afgesloten met de kwalificatie voldoende of goed. Bij een onvoldoende beoordeling sluit de leerling het vak niet af. In Havo kan de leerling bij een onvoldoende beoordeling aan het einde van het schooljaar niet over. Beoordelingscriteria De leerling onderneemt 6 culturele activiteiten, verspreid over verschillende kunstdisciplines. De leerling kan onderlinge relaties in de wereld van de kunsten aangeven. De leerling neemt praktisch deel aan activiteiten, gericht op het maken van een werkstuk of productie van verschillende kunstdisciplines. De leerling legt al zijn activiteiten vast in een kunstdossier en reflecteert hier op tijdens presentaties en in een eindgesprek. Herkansing Bij een onvoldoende beoordeling is een herkansing verplicht. De leerling neemt in dit geval zelf het initiatief om contact op te nemen met de lesgevende docent. Aanwezigheid Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de lessen. Er wordt niet gesnipperd tijdens introductielessen en presentaties, of door leerlingen die onvoldoende staan of niet op schema liggen. Bij uren waar op locatie gewerkt wordt kijkt de leerling altijd op Magister voor aanpassingen/ verschuivingen of meldingsplicht. Bij groepswerk is de leerling verplicht, in geval van absentie, de docent en medegroepsleden tijdig in te lichten. Absentie van één van de groepsleden mag geen reden zijn dat de groep niet verder kan werken. Programma Er wordt in thema s gewerkt. Af en toe zullen verschuivingen plaats vinden, afhankelijk van mogelijkheden voor gezamenlijke culturele activiteiten en de inhoud daarvan en actuele ontwikkelingen. Van de culturele activiteiten die leerlingen zelfstandig ondernemen wordt binnen dagen na het bezoek een kort verslag volgens format, foto s en entreebewijs ingeleverd. 7

8 Periode Thema Activiteiten en Verwerking Cultureel Zelfportret Schrijfopdracht en beeldende opdracht Schijn en Werkelijkheid Verwerkingsopdracht naar keuze/presentatie Culturele Activiteit in Zwolle Musea en Film Excursie/Culturele Activiteit en Praktische Verwerking naar keuze. Festival/Muziek Onderzoek naar actuele stand van zaken Culturele activiteit Verwerkingsopdracht/Presentatie Culturele Activiteit Kunstdossier Culturele activiteit 6 naar keuze Afronding Kunstdossier. Inleveren Kunstdossier Eindgesprek 8

9 VAK: DUITS Klas periode handelingsdeel Luister-, lees-, Spreek-, schrijfopdr. Luister-, lees-, spreek-, schrijfopdr. Luister-, lees-, spreek-, schrijfopdr. Luister-, lees-, spreek-, schrijfopdr. toetsing Soort duur moment weging gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof jaar se Tt 0 min. / 0 tekst min. Tt 0 min Vt / tekst Vt / luister tw x Trabi Kap. + Deeltoets: alle woorden en zinnen Plauderecke ls x tw x Trabi Kap. + Deeltoets: alle woorden en zinnen Plauderecke ls x Vt / luister min. VT 0 ls x Trabi Kap +6 Deeltoets: alle woorden en zinnen Plauderecke 0 min. min. Vt 0 min VT 0 min Jaarcijfer: Gemiddelde toetscijfers tw ls Tw ls x x x x Mondeling over thema s in dialogen Filmpje over de thema s N.B. Luistertoetsen, teksten en filmpje kun je niet herkansen! Mondeling en grammaticatoetsen kun je wel herkansen. Klas periode handelingsdeel Toetsing soort duur moment Weging Gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof Jaar se boekje tt 60 tw x Trabi 7+8 (selectie) 80 tw x tekstbegrip boekje tt 80 tw x Trabi 9+0 (selectie) luister 9o min. Tijdstip cito x briefopdrachten Tt brief 80 min mondeling 0 min. centraal examen tw x reservering tw x Mondeling n.a.v. teksten se cijfer: gemiddelde toetscijfers Duits(H) Jaarcijfer : se + ce: N.B.luistertoets en teksttoets niet herkansbaar. tt = theorietoets = vaardigheidstoets, tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les 9

10 VAK: ECONOMIE Klas 0- periode handelingsdeel Toetsing (methode: Pincode) soort duur moment weging Gebruikte methode en de daaruit te jr se bestuderen toetsstof tt ls Hoofdstuk (deeltoets) tt 80 tw Hoofdstuk en tt ls Hoofdstuk (deeltoets) tt 80 tw Hoofdstuk en po Ls+thuis Aangeleverd door docent tt ls Hoofdstuk (deeltoets) tt6 80 tw Hoofdstuk en 6 po Ls+thuis Aangeleverd door docent tt7 ls Hoofdstuk 7 (deeltoets) tt8 80 tw Hoofdstuk 7 en 8 jaarcijfer (xtt+xtt+xtt6+xtt8+po+po) 0 se-cijfer Htt se-cijfer HPO (xtt6+xtt8) (po+po) N.B. : De stof van de deeltoets wordt herkanst als onderdeel van de toets aan het einde van de periode. De herkansing daarna gaat dus over de stof exclusief die van de deeltoets. Klas 0- periode handelingsdeel Toetsing (methode: Pincode) soort duur Moment Weging Gebruikte methode en de daaruit te jr Se bestuderen toetsstof tt9 ls Hoofdstuk 9 (deeltoets) tt0 80 tw 8 8 Hoofdstuk 9 en 0 tt 80 tw 8 8 Hoofdstuk tm tt 80 tw 8 8 Hoofdstuk 6 tm 0 Examens Herhaling voor het centraal examen se cijfer : xhtt+xhpo+8xtt0+8xtt+8xtt 0 Examencijfer : se + ce N.B. : De stof van de deeltoets wordt herkanst als onderdeel van de toets aan het einde van de periode. De herkansing daarna gaat dus over de stof exclusief die van de deeltoets. tt = theorietoets N.B. : Door de docent gegeven aantekeningen tw = toetsweek kunnen op de toets worden gevraagd!!! ls = tijdens een reguliere les po = praktische opdracht/keuzeonderwerp 0

11 VAK: ENGELS Klas 0- periode handelingsdeel Toetsing Soort duur moment weging gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof jaar SE Nee TT 80 TW Objective First test units - VT LS FCE listening test Nee TT 80 TW Objective First test units 6-0 VT LS FCE reading test VT 0 TW FCE speaking test VT LS literature test novel Nee TT 80 TW Objective First test units - VT 80 LS CITO listening test (audio and video) VT LS Writing test: essay Nee TT 80 TW Objective First test units 6-0 VT LS - writing folder (telt mee als deel van de writing test in periode : 0 punten) VT 80 LS exam texts HAVO VT LS literature test novel jaarcijfer: gewogen gemiddelde van alle toetsen SE cijfer : de literatuur toetsen tellen mee in het SE cijfer voor het vak Engels. VT= vaardigheidstoetsen TT= toetsen waar je iets voor moet leren NB: Vaardigheidstoetsen en literatuurtoetsen mogen niet worden herkanst. Gemiste toetsen haal je voor aanvang van de toets week in. Wanneer er iets ingeleverd moet worden geldt dat voor elke dag na de deadline dat je iets inlevert er punt van je cijfer wordt afgetrokken. Klas 0- periode handelingsdeel Toetsing Soort duur moment Weging gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof jaar SE Nee TT 0 TW Literature test - novel TT 60 TW Objective First units - + linking words VT LS Writing test - report Nee VT 80 TW CITO listening test audio and video VT 80 TW Writing test formal letter VT LS Speaking test - presentation Nee VT 0 TW Speaking test - conversation VT LS Exam vocabulary centraal examen SE cijfer: Alle toetsen x + gem literatuur H x 9 TT = theorietoets, VT = vaardigheidstoets TW = toetsweek, LS = tijdens een reguliere les jaarcijfer : SE + CE NB: NB: Vaardigheidstoetsen en literatuurtoetsen mogen niet worden herkanst. De Objectieve First test en de wriitng test formal letter mogen wel herkanst worden. Gemiste toetsen haal je voor aanvang van de toets week in. Wanneer er iets ingeleverd moet worden geldt dat voor elke dag na de deadline dat je iets inlevert er punt van je cijfer wordt afgetrokken.

12 VAK: FRANS 0- Periode toetsing bestuderen jaa se toetsstof r tt ls - Leertoets GL, katern tt ls - Leertoets examenvocabulaire 60 tw - Leestoets tt ls - Literatuurtoets 60 tw - Schrijftoets tw - Mondeling tt 0 ls - Leertoets examenvocabulaire tt ls - Leertoets GL, katern ls - Leertoets GL, katern ls - Kijk- en luistertoets tt 60 tw - Leestoets se cijfer : n H 0- Periode Handelings Toetsing deel se bestuderen toetsstof tt tw Literatuurtoets 80 Door Cito Kijk- en Luistertoets CITO Tw Mondeling tt ls Examenidioom en grammatica 60 tw Schrijftoets centraal examen SE-cijfer: gem. alle onderdelen. Alléén toetsen van de toetsweken zijn herkansbaar. De Cito Kijk- en Luistertoets is niet herkansbaar, ook niet als deze in de toetsweek wordt afgenomen. tt=theorietoets =vaardighedentoets tw=toetsweek ls=tijdens een reguliere les deze opmerkingen gelden voor beide PTA s!

13 VAK: GESCHIEDENIS Klas 0- periode handelingsdeel toetsing bestuderen jaar se toetsstof ja tt 80 tw de hoofdstukken,, uit Geschiedeniswpl ja tt 80 tw de hoofdstukken en uit Geschiedeniswpl (herhalen t/m ) ja tt 80 tw de hoofdstukken 6 en 7 uit Geschiedeniswpl (herhalen t/m ) + thema ja tt 80 tw Katern Rechtsstaat + de film Nynke (thema) ja les N.B.: In elke periode wordt een deeltoets gegeven waarvan het cijfer voor 0% meetelt bij de toets. Daarnaast wordt elke periode wekelijks het huiswerk gecontroleerd. Het cijfer hiervoor telt voor 0% mee bij de toets. (De toets zelf levert dus 70% van het cijfer op) Tijdens elk tentamen worden de begrippen van de vorige hoofdstukken herhaald. Deze begrippen zijn te vinden in het boek en staan op de blauwe pagina s met de naam oriëntatiekennis. les 0 Opdracht: Het aanleggen van een tijdvakkendossier. De weging van de is 0% jaarcijfer: t+ t+t+ t + po se cijfer: t, t, t en t tellen mee voor se (po niet) T0 = het gemiddelde van t, t, t en t N.B.: Onderdelen als deeltoetsen en opdrachten moeten, net als handelingsdelen, afgerond zijn voordat de toets van die periode mag worden gemaakt. 0-0 periode handelingsdeel toetsing bestuderen jaar se toetsstof ja tt 80 tw H8, 9 en 0 uit Geschiedeniswerkplaats Tentamen: 70% Deeltoets: 0% Huiswerk: 0% les ja tt 80 tw Het dunne boekje historische contexten van geschiedeniswerkplaats. Tentamen: 70% Deeltoets: 0% (film)opdracht: 0% Huiswerk: 0% les ja tt 80 tw Herhaling en oefenen eindexamenvaardigheden. Deeltoets van 0% Tentamen: 60% les centraal examen Eindcijfer: se + ce t + t + t = T T0 = het gemiddelde van de toetscijfers uit se cijfer: TO + T T = gemiddelde van de toetscijfers uit N.B.: Onderdelen als deeltoetsen en opdrachten moeten, net als handelingsdelen, afgerond zijn voordat de toets van die periode mag worden gemaakt.

14 VAK: GODSDIENST Klas 0- periode handelingsdeel toetsing Onderwerp / methode / te bestuderen stof soort duur moment weging jaar se Inleiding Ethiek ls Zesde week van P Modellen van ethiek en praktische ethiek Verantwoordelijkheid en vrijheid Wereldgodsdiensten: Islam en Hindoeïsme ls Week 6 Wereldgodsdiensten: Jodendom en Christendom Vergelijking van de vier wereldgodsdiensten Jouw levensovertuiging, en het christendom in Europa ontwikkeling en positie Tolerantie en recht, verantwoordelijkheid en vrijheid Jaarcijfer: T +.T SE-cijfer: Jaarcijfer H bij een kan onder het kopje duur het aantal slu aangegeven worden tt = theorietoets = vaardigheidstoets tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les

15 VAK: INFORMATICA 0- periode handelingsdeel Toetsing jaar se bestuderen toetsstof tt 80 TW Informatica Actief: Hoofdstuk Opdracht schakelingen tt 80 TW Informatica Actief: Hoofdstuk en Opdracht Website-building tt 80 TW Informatica Actief: Hoofdstuk en Opdracht hardware/os/. tt 80 TW Informatica Actief: Hoofdstuk VBA Programmeeropdracht VBA jaarcijfer: TT + TT + TT + TT PO + PO + PO + *PO 0. * * periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof tt 80 TW Informatica Actief: Hoofdstuk 0 en Opdracht ontwerpen database in MSAccess tt Informatica Actief : Hoofdstuk Projectopdracht Informatiemodellering tt 80 TW Informatica Actief: Hoofdstuk,,6 Projectopdracht Gamemaker centraal examen se cijfer: 0. * gemtt_h + 0. * gempo_h * gemtt_h * gempo_h Algemene informatie bij alle PTA s : Bij elke wordt gekeken naar het proces: hoe wordt er gestudeerd en gewerkt. Dit wordt beoordeeld met procespunten. Deze procespunten tellen mee in de eindbeoordeling van de In elke - omschrijving staat precies vermeld hoeveel procespunten er uitgegeven worden. Een kan niet herkanst worden!!!!!!!! Dit PTA is onder voorbehoud. Doordat Informatica in de hernieuwde Tweede Fase nog in ontwikkeling is en het vak steeds in ontwikkeling is kunnen veranderingen in dit PTA optreden. Deze worden ruim van te voren aangekondigd. Zo kan een bepaalde of toets bijv. een andere leerstofomschrijving krijgen of zelfs niet doorgaan. De behaalde resultaten uit Havo tellen mee voor het eindcijfer(= examencijfer) in Havo

16 VAK: KUNST BEELDEND periode handelingsdeel toetsing soort duur mome weging gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof H datum v nt jaar se Kunst algemeen: Cultuur van de kerk in de e t/m e eeuw. Kunst beeldende vormgeving: realistisch / thema mens - inleiding/vormgeving/thematiek/techniek ja 0 tw - anatomie/ D technieken en D technieken min. - informatie/oriëntatie/technische slu instructie/studies/presentatie. 0/ - o.s.b./ museumbezoek. Art History e t/m 9e eeuw : Cultuur van de kerk in de e t/m e eeuw. Factory Leerlingenhandleiding. tt theoretische verdieping Kunst Algemeen. slu 0/. sl 0/ slu 0/ registratie werkproces/presentatie/ expositie Factory Leerlingenhandleiding: studies / logboek uitwerking studies 0 tw Kunst beeldende vormgeving: realistisch / thema mens. min. tt 0 min ja 0 min. Factory Leerlingenhandleiding / uitwerking / logboek. tw - Kunst algemeen: Art History e t/m9e eeuw: Cultuur van de kerk in de e t/m e eeuw. - theoretische verdieping Kunst Algemeen. - - registratie werkproces/presentatie/ expositie Factory Leerlingenhandleiding. uitwerking / logboek - - uitwerking studies tot eindproducten tw Kunst algemeen: Cultuur van het moderne Kunst beeldende vormgeving: expressief thema beweging / verandering. - inleiding/vormgeving/thematiek/techniek - abstractie: D technieken./ D technieken informatie/oriëntatie/technische/instructie/studies/presentatie - o.s.b./ museumbezoek. Art History Cultuur van het moderne. Factory Leerlingenhandleiding tt theoretische verdieping Kunst Algemeen registratie werkproces/presentatie/expositie Factory Leerlingenhandleiding. studies / logboek uitwerking studies 0 min. tt 0 min Voor afsluiting handelingsdeel en deelname aan de toetsing moet de leerling voldaan hebben aan de invulling van de studielast over de betreffende periode. tw Kunst beeldende vormgeving: expressief. thema beweging / verandering. Factory Leerlingenhandleiding tw - Kunst algemeen Cultuur van het moderne. Art History De twinigste eeuw : Cultuur van het moderne. - theoretische verdieping Kunst Algemeen. - - registratie werkproces/presentatie/ expositie. Factory Leerlingenhandleiding.uitwerking / logboek. - - uitwerking studies tot eindproducten toets P + ttp + toets P + ttp Jaarcijfer KBV Toetsen worden afgrond op één decimaal. Het jaarcijfer Kunst beeldende vormgeving wordt afgerond op helen. In het schema zijn de volgende afkortingen opgenomen: tt = theorietoets = vaardigheidstoets po = praktische opdracht tw = toetsweek osb = oriëntatie op studie en beroep. 6

17 periode handelingsdeel toetsing soort duur mome weging gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof H datum v nt jaar se Kunst algemeen : Massacultuur / examentraining Kunst beeldende vormgeving: actief thema contrasten / actie / engagement. j toets 0 tw x - vrije materiaal en techniekkeuze 0slu min. - informatie/oriëntatie/technische 0/0 instructie/studies/presentatie. - o.s.b./ museumbezoek Art History De twinigste eeuw : Massacultuur.. Factory Leerlingenhandleiding. studies / uitwerking / logboek. 0slu 0/0 0slu 0/0. j tt 0 min j 0 min. j tt 0 min. les diagn theoretische verdieping kunst beeldend algemeen. Art History De twinigste eeuw : Massacultuur. - proeftoets CSE Kunst Algemeen. massacultuur registratie werkproces/presentatie/expositie. Factory Leerlingenhandleiding: studies / uitwerking / logboek uitwerking studies tot eindproducten tw les diagn. - Kunst beeldende vormgeving: communicatief Kunst algemeen: Massacultuur. thema FACTORY PRESENT BUITENKANT / MIJN BOEK / DE AANKLEDING / HET TONEEL/ DE REPORTAGE / DE EXPOSITIE. COMMUNICATIEF - vrije materiaal en techniekkeuze - informatie/oriëntatie/technische instructie/studies/presentatie. - o.s.b./ museumbezoek. - - theoretische verdieping kunst beeldend algemeen. Art History De twinigste eeuw: Massacultuur proeftoets CSE Kunst Algemeen. Massacultuur registratie werkproces/presentatie/ expositie. Factory Leerlingenhandleiding: studie / logboek uitwerking studies toets 0 min. tw x centraal examen CSE Kunst Algemeen 0slu Voor afsluiting handelingsdeel en deelname aan de toetsing moet de leerling voldaan hebben aan de invulling van de studielast over de betreffende periode. Kunst beeldende vormgeving: communicatief Kunst algemeen: Herhaling : thema FACTORY PRESENT BUITENKANT / MIJN BOEK / DE AANKLEDING / HET TONEEL/ DE REPORTAGE / DE EXPOSITIE. Art History e t/m 9e eeuw: Hofcultuur. Art History De twinigste eeuw cult.v.h. moderne / massacult. Factory Leerlingenhandleiding. tt - - theoretische verdieping Kunst Algemeen. - herhaling Burgerlijke cultuur / Moderne / Massa. - - registratie werkproces/presentatie/ expositie. Factory Leerlingenhandleiding. uitwerking / logboek. - - uitwerking studies tot eindproducten Toetsen worden afgerond op één decimaal. Jaarcijfer Kunst beeldende vormgeving toets P + toets P Eindcijfer KBV ( ( ) + CSE ) : Kunst Beeldende Vormgeving praktijk / vaktheorie en Kunst algemeen CSE zijn eindcijfers op dec. Jaarcijfer Kunst beeldende vormgeving wordt afgerond op helen. In het schema zijn de volgende afkortingen opgenomen: tt = theorietoets = vaardigheidstoets po = praktische opdracht tw = toetsweek osb = oriëntatie op studie en beroep. 7

18 VAK: LICHAMELIJKE OPVOEDING Lichamelijke opvoeding is een voor alle leerlingen verplicht vak in het algemene deel van het programma. Het vak wordt afgesloten met de kwalificatie voldoende of goed. Er wordt per onderdeel beoordeeld of de leerling voldoende heeft geparticipeerd. Criteria zijn hierbij: aanwezigheid (*zie kopje aanwezigheid),inzet, werkhouding, omgang met genoten en docent, houden aan afspraken. Aan de hand van deze criteria bepaalt de docent of het (eind)oordeel onvoldoende of voldoende is. De bewegings- en/of regelvaardigheden bepalen vervolgens of de leerling die voldoende heeft geparticipeerd een voldoende of goed krijgt als (eind)oordeel*. Indien de participatie voor een bepaald onderdeel onvoldoende is dan wordt de activiteit herkanst of er wordt een vervangende opdracht aangeboden. Studielast: HAVO: 0uur (artikel 6c, inrichtingsbesluit WVO) Aanwezigheid Aanwezigheidsplicht is 00%. Bij geldige reden (ziekte, bezoek dokter en dergelijke) mogen per periode ten hoogste lessen worden gemist. Bij een afwezigheid van meer dan lessen worden één of meer vervangende opdrachten gedaan (overeenkomstig het totaal aan gemiste studielast).de docent geeft dit in Magister aan door in de betreffende kolom Inh (inhalen) in te voeren. Neem hierover contact op met je docent. Vrijstelling Het bevoegd gezag van een school kan een leerling ontheffing verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. Het bevoegd gezag geeft de inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt daarbij de gronden waarop deze ontheffing berust. 8

19 HAVO HAVO Leerjaar Periode Activiteiten Participatie Vaardigheden Eindoordeel. Beter leren softballen. Spel. Beter leren basketballen. Turnen (Freerunning). Bewegen en Gezondheid: circuittraining 6. Racketspelen 7. Atletiek (springen) 8. Dans 9. Beter leren volleyballen 0. Tik- en afgooispelen. Zelfverdediging. Beter leren uni-hockeyen. Rugby. Korfbal. Golf 6. Kinball 7. Atletiek: -kamp 8. SOK 9

20 VAK: MAATSCHAPPIJLEER 0- periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof Nee tt 60 tw Thema s Maatschappijleer HAVO Hoofdstuk Nee tt 60 tw Thema s Maatschappijleer HAVO Hoofdstuk Nee tt 60 tw Thema s Maatschappijleer HAVO Hoofdstuk Nee tt 60 tw Thema s Maatschappijleer HAVO Hoofdstuk t+t+t+t =jaarcijfer Het rapportcijfer is het jaarcijfer afgerond op helen en telt als volwaardig cijfer mee voor de overgang. Het rapportcijfer is tevens het cijfer SE, dat deel uit maakt van het combinatiecijfer GD, MA en PWS (zie hiervoor het algemeen deel van het PTA). Opmerking: De praktische opdracht bestaat uit deelopdrachten (elke periode één). De beoordeling wordt telkens in het toetscijfer meegenomen. Het toetscijfer komt als volgt tot stand: Toetsvragen: 70 punten Opdracht: 0 punten Weektaken: 0 punten bij een kan onder het kopje duur het aantal slu aangegeven worden tt = theorietoets = vaardigheidstoets tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les 0

21 VAK: MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 0- periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof Nee tt 60 tw Massamedia (katern Essener) Nee tt 60 tw Politieke Besluitvorming (katern Essener) Nee tt 60 tw Politieke Besluitvorming (katern Essener) Nee tt 60 tw Werk (katern Essener) t+t+t+t =jaarcijfer Opmerking: De beoordeling van eventuele praktische opdrachten wordt in het toetscijfer meegenomen. De weging van toetsvragen, opdrachten en weektaken staat aangegeven in de studiewijzer die aan het begin van elke periode wordt gepubliceerd en uitgereikt. bij een kan onder het kopje duur het aantal slu aangegeven worden tt = theorietoets = vaardigheidstoets tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les 0- periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof Nee tt 60 tw Criminaliteit (katern Essener) Nee tt 60 tw Internationale Organisaties (presentaties en uitgereikt materiaal) Nee tt 60 tw Massamedia, Criminaliteit en Politieke Besluitvorming (katernen Essener en eindtermen) examentraining centraal examen:. Massamedia (katern plus eindtermen). Politieke besluitvorming (katern plus eindtermen). Criminaliteit (katern plus eindtermen) Cijfer se = t+t+t Eindcijfer = se + ce Opmerking: De beoordeling van eventuele praktische opdrachten wordt in het toetscijfer meegenomen. De weging van toetsvragen, opdrachten en weektaken staat aangegeven in de studiewijzer die aan het begin van elke periode wordt gepubliceerd en uitgereikt. bij een kan onder het kopje duur het aantal slu aangegeven worden tt = theorietoets = vaardigheidstoets tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les

22 VAK: MANAGEMENT EN ORGANISATIE Klas 0-0 periode Handelings- Toetsing deel soort duur Moment Weging gebruikte methode en de daaruit te bestuderen H Se toetsstof tt 80 Tw 6 6 M & O In Balans deel a hst t/m ICT-opdrachten Dt Les Hoofdstukken: en = domein A tt 80 Tw 7 7 M & O In Balans deel a hst t/m DT Les Hoofdstukken: t/m 8 = domein B+C tt 80 Tw 8 8 M & O In Balans deel a hst t/m 7 ICT-opdrachten DT Les Hoofdstukken: en = domein C tt 80 Tw 9 9 Hoofdstukken:8t/m = domein D ICT-opdrachten DT Les Deeltoets Hst. 8, 9, 0 = domein E Jaarcijfer: 6xtt + 7 x tt + 8 x tt + 9 x tt Se-cijfer toetsen = HSET = (6xtt + 7xtt + 8xtt + 9xtt) / 0 0 N.B. : De stof van de deeltoets wordt herkanst als onderdeel van de toets aan het einde van de periode. De herkansing daarna gaat dus over de stof exclusief die van de deeltoets. Een leerling heeft alleen het recht een deeltoets te maken als :. het huiswerk wekelijks is afgevinkt door de docent. Dit geldt ook in Havo-.. deze zich van te voren voor de deeltoets aanmeldt. Dit geldt ook in Havo-. Klas 0- periode Handelings- Toetsing deel soort duur Moment Weging gebruikte methode en de daaruit te jaar Se bestuderen toetsstof tt 80 Tw 8 8 hoofdstukken:,, en t/m opg. ICT-opdrachten DT Les 6 Deeltoets hoofdstukken: en po Les Deel : hoofdstukken: 8 en 9 tt6 80 Tw hoofdstukken:, 6, 7, 0, en ICT-opdrachten Dt Les Deeltoets en 6 examen 00 alle kleine opgaven tt7 80 Tw Deel : hoofdstukken t/m 6 ICT-opdrachten Dt Les 0 Deeltoets en examens 00 en 00 alle kleine opgaven centraal examen se cijfer: (0xHSET + 8xtt + xpo + xtt6 + xtt7) / 00 jaarcijfer : ( se + ce ) / tt Dt tw Les = theorietoets = deeltoets = toetsweek = tijdens een reguliere les N.B. : Door de docent in de les gegeven aantekeningen kunnen op de toets worden gevraagd!!!

23 VAK: NATUURKUNDE 0- Periode handelingsdeel toetsing soort duur moment weging gebruikte methode en de daaruit jaar se te bestuderen toetsstof OVERAL Natuurkunde ja tt 80 tw j Hoofdstuk, Hd ls practicum dossier ja Tt 80 Tw j Hoofdstuk en O t/m Vt 7 Tw j Hoofdstuk hd ls practicum dossier ja Tt 80 tw j Hoofdstuk, hd ls practicum dossier ja tt 80 tw j Hoofdstuk 6 en O en hd ls practicum dossier ls j Onderzoek jaarcijfer: t + t + t + t + + po se cijfer : 6 theo: t + t + t + t prak : + po Klas 0- Periode handelingsdeel Toetsing jaar se bestuderen toetsstof OVERAL Natuurkunde nee tt 80 tw - j Hoofdstuk 9,0 O en nee tt 80 tw - j Hoofdstuk 7, 8 7 tw - j Hoofdstuk TA nee tt 80 tw - j Hoofdstuk, centraal examen se cijfer: theo HAVO t t t prak HAVO 0,8 0, jaarcijfer : se + ce Het theoriecijfer is het gemiddelde van de theorietoetsen, afgerond op decimaal. Praktisch werk uit HAVO bestaat uit het gemiddelde van en po. tt = theorietoets = vaardigheidstoets tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les po = praktisch onderzoekswerk

24 VAK: NEDERLANDS KLAS 0- Periode Handelingsdeel toetsing soo rt duur weging Boek : Presentatie en verslag mo me nt gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof jaar s e hd 0 les - Mondelinge taalvaardigheid en ** presenteren: individuele presentatie boek tt 80 tw 00% - Argumenteren en leesvaardigheid Boek : Toets * les SE *** X Opdracht bij boek Boek : Les verzorgen en verslag maken tt 60 tw 00% Spelling en leestekens * les SE*** X Les verzorgen over historische letterkunde en historisch werk tt 80 tw 00% - Formuleren Boek : Verslag hd - Mindmap boek ** tt 0 tw 00% Schriftelijke taalvaardigheid jaarcijfer: t+t+t+t *: niet herkansbaar **: moet voldoende zijn ***: het gemiddelde is 0% van je SE H KLAS 0- Periode Handelingsdeel toetsing soo rt duur weging Boek : Film en boek mo me nt jaar s e les - gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof hd ** 0 les 0% se X Mondelinge taalvaardigheid, debatteren Boek : schrijfopdracht hd ** les - Opdracht bij boek 0 tw 0% se X Schrijfvaardigheid Boek : Discussie les 0% se X Discussie literatuur Examentraining Centraal examen *: niet herkansbaar **: moet voldoende zijn ***: het gemiddelde is 0% van je SE H

25 VAK: SCHEIKUNDE 0- periode soort duur moment weging jaar se % tt ls (DT) 60 tw po tt ls (DT) 60 tw toetsing gebruikte methode en de daaruit te bestuderen toetsstof CHEMIE havo: hst + +. t/m. bouw van stoffen; chemisch rekenen hst + brandstoffen; chemisch rekenen po per ECOreizen chemisch rekenen (hst ) tt 60 ls (DT) tw hst + 6 zouten; water po tt 60 ls (DT) tw hst zuren en basen; onderzoek po per EXO (EXperimenteel Onderzoek) DT is / van tt cijfer SE cijfer: tt H = tt + tt + tt + tt po H = po + po tt H po H Jaarcijfer = 0,80 x tt H + 0,0 x po H Halverwege een periode wordt in de les een deeltoets gemaakt ( helft van de lesstof). In de toetsweek wordt alle stof getoetst. De deeltoets is / deel van het cijfer. Wanneer een leerling een deeltoets mist, moet de leerling z.s.m. contact met de docent opnemen voor inhalen. Een gemiste deeltoets wordt binnen één week ingehaald. Wanneer een toets wordt herkanst, telt het cijfer van de deeltoets niet meer mee. Een vaardigheidstoets (VT) kan niet worden herkanst.

26 0- periode toetsing bestuderen jaar se toetsstof % tt 80 tw 0 CHEMIE havo: hst + 8 chemisch rekenen (herh) CHEMIE havo: hst energie en reactiesnelheid, voeding po tt 80 tw 0 CHEMIE havo: hst brandstoffen (herh) CHEMIE havo: hst + biobrandstoffen, redox, polymeren po tt 80 tw 0 CHEMIE havo: hst +./ bouw van stoffen, water, zuren/basen (herh) CHEMIE havo: hst + evenwichten, groene chemie in industrie 80 tw 0 afsluitend practicum po tt po SE cijfer: tt H = tt + tt + tt + tt H 0,80 x tt H + 0,0 x H H = po H + Halverwege een periode wordt in de les een deeltoets gemaakt ( helft van de lesstof). In de toetsweek wordt alle stof getoetst. De deeltoets is / deel van het cijfer. Wanneer een leerling een deeltoets mist, moet de leerling z.s.m contact met de docent opnemen voor inhalen. Een gemiste deeltoets wordt binnen één week ingehaald. Wanneer een toets wordt herkanst, telt het cijfer van de deeltoets niet meer mee. Een vaardigheidstoets (VT) kan niet worden herkanst. 6

27 VAK: SPAANS Klas HAVO Periode handelings deel soort duur moment weging Toetsing jaar se gebruikte methode: Aula Joven nee TT TW nee VT TW LS TW LS TW Unidad, Unidad en nee TT TW 60 LS TW Unidad en 6 nee VT -8 LS Unidad 7 en 8 TW 60 TW Klas HAVO Periode handelings deel nee soort duur moment weging TT TW nee TT nee TW VT TW LS TW LS TW LS TW jaar se Toetsing gebruikte methode: Aula Joven Unidad en, Over gewoontes praten, zeggen wat je moeilijk vindt. Regelmatige en onregelmatige vormen van de Presente Wederkerende werkwoorden Beschrijving geven van een van een persoon Unidad en zeggen waar iets is, werkwoorden: gustar, encantar, etc iemands uiterlijk beschrijven, kledingstukken. Onregelmatige werkwoorden, pronombre el, la, los, las Unidad en 6 Wat je moet zeggen in verschillende soorten situaties; estar + gerundio Vertellen over gebeurtenissen in het verleden Pretérito Perfecto SE-cijfer HAVO- weegfactor. SE-eindcijfer: (SE-cijfer HAVO- + alle toetsen HAVO-) / 7

28 WISKUNDE A 0- periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof tt 80 tw ja ja Havo A :, tt 80 tw ja ja Havo A :, tt 80 tw ja ja Havo A :, nee ja Havo A, A tt 80 tw ja ja Havo A : 7, 8 T T T T Zittenblijvers doen alle toetsen over;de PO jaarcijfer: J T H mag opnieuw gemaakt worden, waarbij het hoogste cijfer geldt. T i op, J op 0 decim(a)al(en). Klas 0- periode handelingsdeel Toetsing jaar se bestuderen toetsstof tt 80 tw ja ja Havo A : 9, 0. t/m 0. tt 80 tw ja ja Havo A : 0, t/m. tt 80 tw ja ja Havo A :, centraal examen T H T SE T T T T T H H 9 T PO 0 T i,t H,T H, T en SE op decimaal ; Eindcijfer E op 0 decimalen. SE CSE Eindcijfer = Gezakten behouden T en de PO. H De toetsen in Havo moeten opnieuw gemaakt worden. bij een kan onder het kopje duur het aantal slu aangegeven worden tt = theorietoets = vaardigheidstoets tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les 8

29 VAK: WISKUNDE B 0- periode handelingsdeel toetsing jaar se bestuderen toetsstof tt 80 tw ja ja Havo B :, tt 80 tw ja ja Havo B :, tt 80 tw ja ja Havo B :, 6 tt 80 tw ja ja Havo B : 7, 8 T T T T Zittenblijvers doen alle toetsen over; jaarcijfer: J T H T i op, J op 0 decim(a)al(en). Klas 0- periode handelingsdeel Toetsing jaar se bestuderen toetsstof tt 80 tw ja ja Havo B : 9 ; Havo B :, 7 tt 80 tw ja ja Havo B : 0,. t/m. tt 80 tw ja ja Havo B :, centraal examen T H T SE T T T T T H H 9 T PO 0 T i,t H,T H, SE op decimaal ; Eindcijfer E op 0 decimalen. SE CSE Eindcijfer = Gezakten behouden T H en de PO. De toetsen in Havo moeten opnieuw gemaakt worden. bij een kan onder het kopje duur het aantal slu aangegeven worden tt = theorietoets = vaardigheidstoets tw = toetsweek ls = tijdens een reguliere les 9

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA s per vak op alfabetische volgorde

PTA s per vak op alfabetische volgorde VWO Programma van en Afsluiting 01- PTA s per vak op alfabetische volgorde Aardrijkskunde p. Algemene natuurwetenschappen p. Bewegen Sport en Maatschappij p. - Biologie p. 7-8 CKV p. 9-10 Duits p. 11-1

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Culturele en Kunstzinnige Vorming

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

aardrijkskunde Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6

aardrijkskunde Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vwo 6 Schooljaar: 2016-2017 1 Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie 7 Engelse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Culturele en Kunstzinnige Vorming

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vwo 6 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Duitse taal en literatuur 5 Economie 6 Engelse taal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 4. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 4. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 4 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Culturele en kunstzinnige vorming 6 Duitse

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage 1. Het programma van toetsing en afsluiting 016 018 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2017-2018 5 HAVO Cohort 2016-2018 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 S6 90 min Spelling, interpunctie en stijl 10% Toetsweek 1 2 P1 15 min Mondeling literatuur

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2017-2018 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en SE Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren * toegestane

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2016-2017 5 HAVO Cohort 2015-2017 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 LDO 7* LDO8* LDO9* Leesdossier Leesdossier Leesdossier September 2016 Oktober 2016 November

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Cambridge Engels 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2016-2017 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2017-2018 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 PTA VWO 4 Franse Taal en Letterkunde Cohort 2015-2018 Leerjaar 2015-2016 Stofaanduiding Toetsvorm Gewicht rapport Gewicht Opmerkingen Gedurende

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo 5 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo 5 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Havo 5 15-16 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van de vakken die uw zoon of dochter volgt. Per vak wordt,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Havo 5 14-15 OPDC t Nijrees - Almelo Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van de vakken die uw zoon of dochter volgt. Per

Nadere informatie

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 zonder 41/42 DT41 Blok 1 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 3/4 DT42 Blok 2 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 14/15 DT43 Blok 3+4 (Op niveau plus) + werkboek

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen Weging 1 Schriftelijk: open en gesloten vragen / 90 minuten (S1) 2 Schriftelijk: open

Nadere informatie

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur VAK: Aardrijkskunde 4HAVO 2014 2015 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur presentatie Totaal 4H 40% 5 HAVO 2015-2016

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-VWO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-VWO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-VWO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

Klas 11, leerjaar 4 havo

Klas 11, leerjaar 4 havo Schooljaar 2015-2016 Klas 11, leerjaar 4 havo Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten te

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum Schooljaar 2015-2016 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus spellen - Cursus formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011 versie oktober 2011 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 5 Duitse taal en literatuur... 6 Economie... 7 Engelse taal en literatuur...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 HAVO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands SE01 1401 presentatie T M 10 januari 2012 SE02 1402 zakelijk schrijven T S 10 juni 2012 SE02 1502 formuleervaardigheid T S 10 november 2012

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden.

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 HAVO 4. Hoeksch Lyceum

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 HAVO 4. Hoeksch Lyceum Indeling schooljaar: Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 214-215 Het schooljaar voor de 's is onderverdeel in twee perioden: Periode I - aanvang schooljaar t/m januari toetsweek Periode II

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool Schooljaar 2016-2017 4e leerjaar VMBO GL François Vatelschool Vak: Nederlandse taal -1g Fictie T S 1 P5 30 min -2g Grammatica T S 1 P5 30 min -3g Spelling T S 1 P5 30 min -4g Informatie T S 1 P5 30 min

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 MAVO Lj. 3 Heerbeeck College Beste leerling van 3 mavo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Vak Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Cambridge Engels 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Kunstvakken

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2016-2017 Mavo 3 september 2016 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2016/2017). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma havo 5 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van havo 5 is Nederlandse

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3 Programma van ing (PT) 05-06 havo Het Slatink/0 Aan de onderbouw leerlingen, Voor je ligt het programma van toetsing (PT) 05-06. In het programma van toetsing (PT) kun je per vak en per periode lezen welke

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2016-2017 6 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 6 VWO Nederlands 1 P3 20 min / leerling Mondelingen literatuur (Domein A B en E) 15% Toetsweek 1 LDO7* LDO8* LDO9*

Nadere informatie

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4 PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT 2011-2012 MAVO 4 Vak: Nederlandse taal en Handelingsdeel en MAVO 4 - jan Sollicitatiebrief Mavo 4 - nov Weegfactor: 0 Set A Handelingsdeel 6 fictieverslagen,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie