Afkortingenlijst AFKORTINGENLIJST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afkortingenlijst AFKORTINGENLIJST"

Transcriptie

1 AFKORTINGENLIJST A A&O AAW AB ABB ABP ABW AC ACOM ACOP ACP AD ADo ADV AFB AGO AiO AKW AMvB ANW ANW AOb AOB AOC AOW APS ARBO Arbon ARO ASV AVO AVR AVS AWB AWBZ AWF AWIR AWOZ AWT AWVN AZC's B BAO BAPO BBL BBO BBP BBS BBWO BEU BG BG Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Algemene Arbeidsongeschiktheidswet Ambulante begeleiding Algemene Besturenbond Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Bijstandswet Ambtenaren Centrum CNV-bond van militairen Algemene Centrale Overheidspersoneel Algemeen Christelijke Politiebond Auditdienst Arbeidsdeelname ouderen Arbeidsduurverkorting Aanvullend formatiebeleid Administratiekantoor voor het Gereformeerd Onderwijs Assistent in Opleiding Algemene Kinderbijslagwet Algemene Maatregel van Bestuur Algemene Nabestaandenwet Algemene Natuurwetenschappen Algemene Onderwijsbond Adviesbureau voor Opleiding en Beroep Agrarisch Opleidingscentrum Algemene Ouderdomswet Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Arbeidsomstandigheden Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs Adviesraad voor het Onderwijs Algemene Schoolverkenning Algemeen Voortgezet Onderwijs Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding Algemene Vereniging van Schoolleiders(bij voortgezet onderwijs) Algemene Wet Bestuursrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemeen Werkloosheidsfonds Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regeling Arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsfonds ziekenhuizen Adviesraad voor Wetenschap en Technologie Algemene Werkgeversvereniging Nederland Asielzoekerscentra Basisonderwijs Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Beroepsbegeleidende leerweg Beroepsbegeleidend onderwijs Bruto Binnenlands Product Belangengroep Brede Scholengemeenschap Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen onderwijspersoneel Beperking Export Uitkeringen Bevoegd Gezag Berekeningsgrondslag UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 1 SEPTEMBER 2007

2 BGD BGZ BIG binas BIO BiZa BK BMF BO BOA BOinK BOL BOP BOSK BPCO BPf BS BSM BSO BVE BW BWOO BZA C c.e. c.i.e. c.s.p.e. CABO CAO CAOP CASO CBA CBOO Cbp CBS CCO CCOOP CDA CEB CEVO CFI CGOA CIL CINOP CIO CISA CITO CKV CLU CMHF CNV COA COA COB Bedrijfsgezondheidsdienst Bedrijfsgezondheidszorg Beroepen in de individuele gezondheidszorg biologie, natuur- en scheikunde Beroepen In het Onderwijs Binnenlandse Zaken Bruto-korting Brin-mutatieformulier Beroepsonderwijs Branche Organisatie Arbodiensten Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang Beroepsopleidende leerweg Bedrijfsgezondheidszorg voor onderwijspersoneel Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs Bedrijfstakpensioenfonds Bruto-salaris Bekostigingssysteem materiële uitgaven Buitenschoolse opvang Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Burgerlijk Wetboek Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs centraal examen centrale integratieve eindtoets centraal schriftelijk en praktisch examen Commissie Arbeidsbemiddeling Onderwijs Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs Centraal Bureau Arbeidsvoorziening Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs College bescherming persoonsgegevens Centraal Bureau voor de Statistiek Career Center Onderwijs Christelijke Centrale Overheids- en Onderwijspersoneel Christen Democratisch Appel Commissie Evaluatie Basisonderwijs Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven Centrale Financiën Instellingen Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken Centrum voor Interreligieus leren Centrum voor Innovatie van Opleidingen Centrum Interconfessioneel Onderwijs Stichting Centrum Individu en Samenleving Instituut voor Toetsontwikkeling (voorheen Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) Culturele en Kunstzinnige Vorming Centrum voor leermiddelenstudie Utrecht Centrale Middelbaar en Hogere Functionarissen Christelijk Nationaal Vakverbond Centrale Onderwijs Administratie Contactcentrum Onderwijs-Arbeid Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (Suriname) UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 2 SEPTEMBER 2007

3 COlO Cotan CPB CPS CREBO Criem CROHO CSO CSV CSZP CTBP CTSV CvB CVI CWI CWP D D & I DAD DC DCO DGO DGO DIB DOR DPO DVO DVO E EBG EBG ECN EER EFJ EFS EI EMU EP EPA EPNO ESF ESM EU EUN EVC EVK EVO EVRM EWLW EZ F FAOP Centraal Orgaan van de landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven ook: Vereniging Landelijke Organen Beroepsonderwijs Concent Groep van AGO en LVGS Commissie Testaangelegenheden Centraal Planbureau Christelijk Pedagogisch Studiecentrum Centraal Register Beroepsopleidingen Criminaliteit in relatie tot de integratie Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs Centrale voor de Samenwerkende Ouderenorganisaties Coördinatiewet Sociale Verzekeringen Commissie Sociale Zekerheid en Pensioenen Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens College/Commissie van Toezicht Sociale Verzekeringen College van Bestuur (HBO) Commissie voor de Indicatiestelling Centrum Werk en Inkomen Commissie Werkend Perspectief Diensten en Inspectie Departementale Accountantsdienst Dienstencommissie Dienstverlening Christelijk Onderwijs Decentraal Georganiseerd Overleg Diensten- en Gezondheidszorgonderwijs Denominatieve Inkleuring van het beroepsprofiel Departementale ondernemingsraad Directies Primair Onderwijs Dagverblijf voor volwassenen Directies Voortgezet Onderwijs Evangelische Broedergemeente Expertise-opbouw beroepsopleiding gehandicapten European Curriculum Network Europese Economische Ruimte Elektronisch Financieel Jaarverslag Electronisch Formulieren Systeem Education International Economische en Monetaire Unie Europees Parlement European Parents Association Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs Europees Sociaal Fonds Kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden Europese Unie Europees Onderwijsnetwerk Erkenning verworven competentie Commissie Erkennen van Verworven Kwaliteiten Europees Vakbondscomité van Onderwijsvakorganisaties Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens Extra Werkgelegenheid Langdurig Werklozen Ministerie van Economische Zaken Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overheidspersoneel UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 3 SEPTEMBER 2007

4 FBS FLO FNV FPU FRE FSBK FTE FuWa G G21 G4 GAK GBA GENT GG&GD GION GMG GMR GO GOA GPL GSB H HAO HAS HAVO HBB HBO HEAO HMR HO HOOP HOP HPT I IBG IB-groep ICO ICT ID IDO IEV IGO igvo IHP IKZ ILT IO IOBK IOO IOO IP Formatiebudgetsysteem Functioneelleeftijdsontslag Federatie Nederlandse Vakbeweging Flexibel Pensioen en Uittreden Formatierekeneenheid Flankerend Sociaal Beleidskader full-time equivalent Functiewaardering de een-en-twintig grootste gemeenten de vier grootste gemeenten Gemeenschappelijk Administratiekantoor Gemeentelijk Basis Administratie Geheel Nederlands Taalgebied Gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling Gezondheids Management Groep Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Georganiseerd Overleg Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Gemiddelde Personeelslast Grote Stedenbeleid Hoger Agrarisch Onderwijs Hogere Agrarische School Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hout en Bouwbond CNV Hoger Beroepsonderwijs Hoger economische en Administratief Onderwijs Human Resources Management Hoger onderwijs Hoger onderwijs- en onderzoeksplan Hoger Onderwijs Persbureau Herplaatsingstoelage Informatie Beheer Groep Informatie Beheer groep Intercultureel Onderwijs Informatie- en communicatietechnolgie In- en Doorstroombanen Instituut voor Didactiek en Onderwijspraktijk (van de VU) Instituut voor Europese Vorming Instellings Georganiseerd Overleg internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs Integraal Huisvestingsplan Interne Kwaliteitszorg Integrale Leerlingentelling Informeel Overleg In hun ontwikkeling bedreigde kleuters Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs Interdisciplinair Overlegorgaan Onderwijsbegeleiders Invaliditeitspensioen UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 4 SEPTEMBER 2007

5 IPB IPbw IPL ISBO ISO ISOVSO IST IT ITP ITS IVA IVBO IVLOS IZK IZS J JOB K KAG KANS KB KB KBB KBVO KDV KIO KNAW KOFS KOR KPC KSb KSe KUB KUN KVE KVLO L LA LAKS LB LBSD LBV LCIG LDC LGF LIO Lisv LIWI LNA LNV LOB Integraal PersoneelsBeleid Bovenwettelijk invaliditeitspensioen Instellings Personeelslast Islamitische Scholen Besturen Organisatie Interstedelijk Studentenoverleg Interimwet Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Integraal Schooltoezicht Inkomenstoelage Individual Transition Plan Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen Instituut voor Arbeidsvraagstukken Individueel voorbereidend beroepsonderwijs Interfacultair Instituut voor lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden, Rijksuniversiteit Utrecht Interimregeling Ziektekosten Individuele zorgsubsidie Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs Kennis als gereedschap Koninkrijk der Nederlanden, Algemeen programma v. Nauwe Samenwerking tussen Scholen Koninklijk besluit Koninklijke Bibliotheek Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Katholieke Bond Voortgezet Onderwijs Kinderdagverblijf Kinderopvang in het Onderwijs Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen Koninklijk Opleidings Fonds voor de Scheepvaart Kinder Observatie Registratiesysteem Katholiek Pedagogisch Studiecentrum Kwalificatiestructuur beroepsonderwijs Kwalificatiestructuur educatie Katholieke Universiteit Brabant Katholieke Universiteit Nijmegen Kaderwet Volwasseneneducatie Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding Leerachterstand Landelijk Aktie Komitee Scholieren Loonbelasting Leerlingbegeleiding Schooldecanaat Landelijk Bureau Vrouwenvakscholen Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicapten Landelijk dienstverlenend centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting Leerlinggebonden Financiering Leraar in opleiding Landelijk instituut sociale verzekeringen Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen Landelijk Netwerk Autisme Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 5 SEPTEMBER 2007

6 LOBAS LOM LOPS LPC LSOVK lspe LSVB LVGS LVIO LVLA LWOO LWSVO LWT LZ M MATRA MAVO MBO MDGO MDW MEV MG MGZ MKB MLK MOA MOOZ MR MV MV N NAB-MVT NABS NBVO NCB NEC NF NGO's NIA NICL NICOA NIZW NKO NKSR NLO NMA NME NOAT NOT NOT NP NRV NS Landelijk Orgaan Agrarische Scholen Leer- en opvoedingsmoeilijkheden Landelijk Overleg Pabo-Studenten Landelijk Pedagogische Centra Landelijke stichting onderwijs aan varende kleuters landelijk schriftelijk en praktisch examen Landelijke Studenten Vakbond Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen Landelijke Vereniging van Indicatie Organen Landelijke Vereniging Leerplichtambtenaren Leerwegondersteunend onderwijs Landelijke Werkgroep Schoolmediathecarissen voortgezet onderwijs Leer Werk Traject Langdurig zieke kinderen Programma Maatschappelijke Transformatie Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs Middelbaar Diensten- en Gezondheidszorgonderwijs Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit Macro-Economische Verkenningen Meervoudig gehandicapten Maatschappelijke gezondheidszorg Midden- en Kleinbedrijf Moeilijk Lerende Kinderen Management, ondersteuning, arbeidsmarktbeleid Wet Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden Medezeggenschapsraad Moderne vreemde talen Memorie van toelichting Nationaal Actiebureau Moderne Vreemde Talen Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad Nieuwe Bedrijfsvereniging Overheid Nederlands Centrum Buitenlanders Netherlands Education Centre Noodfonds Niet-Gouvernementele Organisaties Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nationaal Informatiecentrum Leermiddelen Nederlands Instituut Conflictmanagement Overheid en Arbeid Nederlands instituut zorg en welzijn Nederlandse Katholieke Ouderorganisatie Nederlandse Katholieke Schoolraad Nieuwe Lerarenopleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit Natuur- en Milieu-educatie Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen Nationale Onderwijstentoonstelling Nederlandse Onderwijstelevisie Nabestaandenpensioen Nederlandse raad voor de volksgezondheid Normsalaris UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 6 SEPTEMBER 2007

7 NSA NT2 NU NVA NVGZ NVLF/O NVMO NVP NWO NZF NZI Nederlandse SchoolleidersAcademie Nederlands als tweede taal Nominale Uitkering Nederlandse vereniging voor audiologie Nederlandse vereniging voor gehandicaptenzorg Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie/O Nederlandse vereniging voor medisch onderwijs Nederlandse vereniging voor Personeelsbeleid Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek Nederlandse Zorgfederatie Nederlands ziekenhuisinstituut O OAC Onderwijs Advies Centrum OAD Onderwijs Advies Dienst OALT Onderwijs in allochtone levende talen OBD Onderwijs Begeleidingsdienst OBP Ondersteunend en Beheers Personeel OBU Overbruggingsregeling Uitkeringen OCTO Onderzoek Centrum Toegepaste Onderwijskunde OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen OE2R Oriëntatie, exploratie, evaluatie en reflectie OESO Organisatie voor Economische en Sociale Ontwikkeling OGT Overzicht Geregistreerde Telgegevens OHT Overhevelingstoeslag OiO Onderzoeker in Opleiding OLP Onderwijsleerpakket OMO Ons Middelbaar Onderwijs OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel OOW Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen OP Onderwijzend Personeel OP/NP Ouderdoms- en nabestaandenpensioen OPDC Orthopedagogisch en -didactisch centrum OR Ondernemingsraad ORION Oriënterend Overleg BVE OSV Organisatie(wet) Sociale Verzekeringen OU Open Universiteit Ouders&Coo Ouderorganisatie in het Christelijk onderwijs OV Onderwijsverzorging OVB Onderwijsvoorrangsbeleid OVH Overzicht Vermeerdering Huisvesting OWB Onderzoek- en wetenschapbeleid P P(G)MR PAB PABO PAGO PCl PEMBA PF PGB PGN PI PICT Personeelsgeleding (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad Preventieve ambulante begeleiding Pedagogische Academie voor Basisonderwijs Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek Permanente Commissie leerlingenzorg Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Participatiefonds Persoonsgebonden budget Persoonsgebonden nummer Pedologische Instituten Procesmanagement Informatie- en Communicatie Technologie UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 7 SEPTEMBER 2007

8 PKI PMPO PMR PMTK PMVO PO POP PPO PPP PPS PPSI PROVE PSO PSW PVE PVO Personeelsbeleid, Kwaliteitsverbetering en Innovatie Procesmanagement Primair Onderwijs Personeelsdeel v.d. medezeggenschapsraad Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Procesmanagement Voortgezet Onderwijs Primair Onderwijs Persoonlijk Ontwikkelings Plan Punt Personeelsvoorziening Onderwijs persoonlijk participatieplan Publiek-Privaat Samenwerkingsverband Project Preventie Seksuele Intimidatie in het onderwijs Programma-eenheid Rendementsverbetering Volwasseneneducatie Programma Samenwerking Oost-Europa Pensioen- en Spaarfondsenwet Programma Van Eisen Praktijk, vorming en onderwijs Q R RA RAS RBO RDA RDDF REA REC REC Ri&e RION RO ROA ROC ROP RPB WPO/ WEC RPBO RSI RST RSW RT RTOS RTS RuG RUL RVC RWI S s.g. SAD SAMOS SBAO SBD SBL SBN Regionale Adviescommissie Rijksambtenaren spaarregeling Regionaal Bureau Onderwijs Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening risicodragend deel van de formatie (Wet) reïntegratie arbeidsgehandicapten Regionaal Educatief Centrum Regionaal Expertisecentrum Risicoinventarisatie en evaluatie Research instituut voor onderzoek in het noorden Raamovereenkomst Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Regionaal Opleidings Centrum Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Rechtspositiebesluit WPO/WEC Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel Repetitive Strain Injuries Regulier schooltoezicht Regeling sociale werkvoorziening Remedial Teaching Regeling Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en schoolkosten Regeling Tegemoetkoming Studiekosten Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Limburg Regionale Verwijzingscommissie Raad voor Werk en Inkomen scholengemeenschap Schooladviesdienst Samen Stimulering arbeidsdeelname van allochtonen Samenwerkende Opleidingen Schoolleiders Speciaal basisonderwijs Schoolbegeleidingsdienst Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren Stichting Beroepenpromotie Nederland UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 8 SEPTEMBER 2007

9 SBO SBR SCO SCOP SCOW SCP SDM SDS SEJU SEP SER SLO SLOA SMA SO SOFI SOO SOP SOR SoZaWe SPD Spil SPIN STAR SUK SUWI SVB SVL SVM SVO SVO SWI swv SZ SZ SZW T T&B TAV TBA TCIO TMF TOA TOV TVS TVS TW TWAO TZ U ULO UNESCO USZO Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt Sociale Begeleidingssregeling Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Sector Commissie Onderwijspersoneel Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen Sociaal en Cultureel Planbureau Stichting Dienstverlening Medezeggenschap Stichting Down's Syndroom Structurele eindejaarsuitkering Sociaal-economische problematiek Sociaal-Economische Raad Instituut voor Leerplanontwikkeling ook: Specialisten in Leerplan Ontwikkeling Subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten School Management Audit Speciaal Onderwijs Sociaal en Fiscaal nummer Studiecentrum Openbaar Onderwijs Seniorenbeleid Onderwijspersoneel Sectoroverleg Rijkspersoneel Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal Pedagogische Dienst Spelen, integreren en leren Sonderingsgroep Project Invoering Stichting van de Arbeid Stichting Uitvoering Kinderopvang(regeling) Structuur uitvoering werk en inkomen Sociale verzekeringsbank Schoolvragenlijst Schaalvergroting en Vernieuwing in het MBO Instituut voor Onderwijsonderzoek Speciaal Voortgezet Onderwijs Samenwerking Werk en Inkomen samenwerkingsverband Slechtzienden Sociale Zekerheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toerusting en bereikbaarheid Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen Tijdelijke Commissie Informatie Onderwijs Terugmelding formulier Technisch onderwijsassistent Training Opleiding en Vorming Taakverlichting Senioren Toepassing, Vaardigheid en Samenhang. Rode draad in de Basisvorming vo Toeslagenwet Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs Terugdringing Ziekteverzuim Universitaire Lerarenopleiding United Nations Educational Social and Cultural Organisation Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 9 SEPTEMBER 2007

10 UvA uvi UWV V VAVO VBA VBKO VBO VBS VE VEBOSS VELO VEV VF VGW VIM VLBV VLS VLWP VMBO VMR VN VNG VNO-NCW VO VOG VOLG VOO VOS/ABB VR VRO VSD VSNU VSO VSO VSV VSWO VU VUT VVE VVO VVVO VWJ VWO VWS W WAA WAB WAG WAGW Wajong Universiteit van Amsterdam uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs Verplichte Bestuursaanstelling Vereniging van Besturenorganisaties Katholieke Onderwijsinstellingen Voorbereidend Beroepsonderwijs Vereniging van Bijzondere Scholen op algemene grondslag Volwasseneneducatie Nederlandse vereniging tot bevordering van het onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden Vereenvoudiging Londo Stichting landelijk orgaan beroepsonderwijs elektrotechniek / Vereniging Elektronisch Vakonderwijs Vervangingsfonds Veiligheid, gezondheid en welzijn Vereniging voor integratie van mongoloïde kinderen Vereniging Leraren Beeldende Vakken Vereniging Leraren Schoolmuziek Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Voorlopige medezeggenschapsraad Verenigde Naties Vereniging Nederlandse Gemeenten Verbond van Nederlandse Ondernemers - Nederlands Christelijke Werkgeversvereniging Voortgezet Onderwijs Vereniging van Ondernemingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector Vereniging van ouderorganisaties verbonden aan scholen en centra van lichamelijk gehandicapten Vereniging voor Openbaar Onderwijs Werkgeversvereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland Verbondsraad CNV Vereniging van Rijksinspecteurs voor het Onderwijs Verlengde Schooldag Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten Voortgezet Speciaal onderwijs Verbond Samenwerkende Overheidswerkgevers Voortijdig Schoolverlaters Vereniging van Samenwerkende Werkgeversorganisaties in het Onderwijs Vrije Universiteit Vervroegde Uittreding voor- en vroegschoolse educatie Vereniging voor het management in het voortgezet onderwijs Vereniging Vakinhoudelijke Vakken Voortgezet Onderwijs Vormingswerk Werkende Jongeren Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Aanpassing Arbeidsduur Wet Algemeen Bestuursrecht Werkgroep Auditief Gehandicapten Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 10 SEPTEMBER 2007

11 Walvis WAO WAZ WAZO WBEAA WBO WBP WBR WEB WEBA WEBO WEC Wet BIO WEV WGO WHW WIA WIN WIW WML WMO WO WOB WOCZ WOR WOV WPA WPO WPO WPR WPRO WRR WSF WSNS WSW WTOS WTS WTZ WVA WVG WVO WVOI WVOP WvPO WW WWO Wet administratie lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wet Arbeid en Zorg Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen Wet op het Basisonderwijs Wet bescherming persoonsgegevens Werkgroep Bekostiging en Rechtspositie vo-vso Wet Educatie en Beroepsonderwijs Welzijn bij arbeid Welzijn bij het onderwijs / Werkdruk bij onderwijstaken Wet op de expertisecentra wet op de beroepen in het onderwijs Wet evenredige vertegenwoordiging Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet Inburgering Nieuwkomers Wet Inschakeling Werkzoekenden Wettelijk minimumloon Wet Medezeggenschap Onderwijs Wetenschappelijk onderwijs Wet Openbaarheid Bestuur Werkverband organisaties chronisch zieken Wet op de Ondernemingsraden Wet op de Onderwijsverzorging Wet privatisering ABP Werkgelegenheidsprojecten Onderwijs Wet Primair Onderwijs Wet Persoonsregistratie Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten voorheen: Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra; kortweg Vereniging voor Onderwijsbegeleidingsdiensten Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Wet Studiefinanciering Weer Samen Naar School Wet Sociale Werkvoorziening Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en schoolkosten Wet tegemoetkoming studiekosten Wet op de toegang tot Ziektekostenverzekeringen Wereldverbond van de Arbeid Wet voorzieningen gehandicapten Wet Voortgezet Onderwijs Werkgeversvereniging Onderwijsverzorgingsinstellingen Wereldvakbond van Onderwijspersoneel Werkgeversvereniging Primair Onderwijs Werkloosheidswet Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs X Y Z ZFR ZH Ziekenfondsraad Ziekenhuiskinderen UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 11 SEPTEMBER 2007

12 ZKOO ZMLK ZMOK ZVO Zvw ZW (Besluit tegemoetkoming) Ziektekosten voor onderwijs- en onderzoekpersoneel Zeer Moeilijk Lerende Kinderen Zeer moeilijk opvoedbare kinderen Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel Zorgverzekeringswet Ziektewet UNICUM P/E/V/AANV. 116 Afkortingenlijst, bldz. 12 SEPTEMBER 2007

Afkortingenlijst MR-cursussen

Afkortingenlijst MR-cursussen Afkortingenlijst MR-cursussen AAW ABB ABC ABP AC ACOP AD ADV AK AMvB AO AOb AOC APS ARBO ASV AVO AVS Awb BaO BAPO BBL BBO BBWO BG (bg) BGD BGZ BHV BIO BiZa BM BOP BPCO BRIN BSM BVE BVO i.o. BZA CABO CAO

Nadere informatie

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel

Algemene Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenaren Bond van Onderwijspersoneel AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS. Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs. Algemene Bond van Onderwijspersoneel

AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS. Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs. Algemene Bond van Onderwijspersoneel AFKORTINGEN IN HET ONDERWIJS ABKO ABOP ABVAKABO ANW ADM ARBO AVMB AVO AVV AWBZ BAO BAVO BVE BVL CAO CABO CBS CCOO CEVO CITO CKV COA COBA Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs Algemene Bond van Onderwijspersoneel

Nadere informatie

PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013

PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013 PRESENTATIE GEMEENTERAAD 6 MAART 2013 Van harte welkom op SBO Het Palet!!! PROGRAMMA Voorstellen Ongeveer drie kwartier Koffie en een rondje Tweede nog concretere deel Vragen??? Vragen!!! VAN GROOT NAAR

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Jaarkalender Medezeggenschapsraad. Het Meesterwerk

Jaarkalender Medezeggenschapsraad. Het Meesterwerk Jaarkalender 2015-2016 Medezeggenschapsraad Het Meesterwerk Inhoud 1 De rol en werkwijze van de medezeggenschapsraad... 2 2 Medezeggenschapsraadsleden... 3 3 Vergaderdata Medezeggenschapraad 2015-2016...

Nadere informatie

LIJST VAN VOORKOMENDE AFKORTINGEN IN DE BEROEPSSECTOR ONDERWIJS (al dan niet (nog) algemeen gebruikt [en zeker niet volledig])

LIJST VAN VOORKOMENDE AFKORTINGEN IN DE BEROEPSSECTOR ONDERWIJS (al dan niet (nog) algemeen gebruikt [en zeker niet volledig]) LIJST VAN VOORKOMENDE AFKORTINGEN IN DE BEROEPSSECTOR ONDERWIJS (al dan niet (nog) algemeen gebruikt [en zeker niet volledig]) A AB AB ABP AC ACTB ADV AK ALO ALV AMA AMvB AAW ANW AO AOB AOC AOV APS ARBO

Nadere informatie

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie:

Bestuursgegevens. Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursgegevens Naam bestuur: Werkgeversnummer (OWBG): Gewenste ingangsdatum lidmaatschap: Contactpersoon: Dhr./mw.* Functie: Bestuursvorm: Integraal bestuur B&W Bestuurscommissie ex artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken; Intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen)

Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen) Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen) De overheidswerkgevers verenigd in de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), te weten de werkgevers van het personeel

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2006

Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2006 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs vo 079-3232.444 Voorgezet onderwijs bvh 079-3232.666 Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2006 Bestemd

Nadere informatie

De MedezeggenschapsRaad (MR)

De MedezeggenschapsRaad (MR) Welkom in de (G)MR! Inhoud De MedezeggenschapsRaad (MR)... 4 Waarom is er een MR?... 4 Wat doet de MR?... 4 Welke faciliteiten staan ter beschikking van de medezeggenschap?... 5 Wat heb je nodig als je

Nadere informatie

Algemene informatie over het voeren van DGO

Algemene informatie over het voeren van DGO Algemene informatie over het voeren van DGO In het navolgende wordt wat onmisbare achtergrondinformatie gegeven over het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). De wet stelt daar kaders voor,

Nadere informatie

Afkortingen AFKORTINGENLIJST

Afkortingen AFKORTINGENLIJST AFKORTINGENLIJST ab ABP APB ACO adv ahr alma alr arbo ARK ASC atb atc avo AWT bao bapo BBCU bbl bbo bbp BioMaDe Bison bkm bmf bnp bol bopo BPRC bpv BRIN BSM bve BWOO BZK cao CBS CENESA CERN CFI CINOP cjp

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

TREFWOORDENREGISTER. Persexemplaar 486

TREFWOORDENREGISTER. Persexemplaar 486 TREFWOORDENREGISTER Aankoopfonds 36, 197, 199, 207, 221, 226, 227, 229, 297 Aanvullende beurs 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 397, 416, 418, 480 Accreditatie 11, 16, 19, 35, 149, 152,

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld Jaarboek 2005 Onderwijsarbeidsmarkt in beeld 1 Voor nadere inlichtingen over de inhoud van deze publicatie kunt u zich wenden tot: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) Telefoon 070-376 57 70 ISBN

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Arbeidsduurverkorting Arbeidsgehandicapte Administratiekantoor Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding

Arbeidsduurverkorting Arbeidsgehandicapte Administratiekantoor Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding Afkortingen In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt. Als wegwijzer in deze materie is onderstaande lijst opgesteld. In de loop van tijd zal deze lijst alleen maar groeien omdat met de regelmaat

Nadere informatie

Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1

Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1 Afkoritngen onderwijs (bron VOSABB en VOO d.d. 10-09-2009) 1 A A&O Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de overheid A AAOP ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen A AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet A

Nadere informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Versie geldig vanaf 01 februari 2003 De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

2 e Marap Bijlage nr. II

2 e Marap Bijlage nr. II Bijlage nr. II Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Exploitatieoverzicht...4 Toelichting...5 Lijst van afkortingen...8 2 Voorwoord Voor u ligt de van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis

Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Afkortingenlijst medezeggenschap AB ABB ABP ACOP ADV AI AMvB A&O AOb AOC AR Arbo Arbowet Arbobesluit Arbodienst ARBVO Art. ASV ATV AVS Awb Algemeen Bestuur Algemene besturenbond (besturenorganisatie voor

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Bijlage A: Codering herkomst en bestemming

Bijlage A: Codering herkomst en bestemming Bijlage A: Codering herkomst en bestemming (Behorend bij Toelichting op de leerlingentelling van 1 oktober 2009 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs van 5 augustus 2009,

Nadere informatie

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW situatie febr 2010 Sociale zekerheid te verdelen in twee stukken: Sociale verzekeringen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen worden beheerd/ uitgevoerd door de sociale verzekeringsfondsen (o.a.

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19282 26 september 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633

Nadere informatie

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde Onderwijskunde Presentatie: Prof. dr. Monique Volman Femke Algra Erik van der Zande www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde 2 Onderwijskunde aan

Nadere informatie

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005 OCenW-Regelingen Regeling houdende regels voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met de vergoeding van de kosten van vervanging van onderwijs-personeel dat

Nadere informatie

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de Lokale arbeidsvoorwaardenregeling wordt verstaan onder: a ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Regelingen... 3 2 Heeft u vragen?... 6 /

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

samenvatting van de inventarisatie van verschillen algemeen één wettelijk kader, verschillen in uitwerking en effect

samenvatting van de inventarisatie van verschillen algemeen één wettelijk kader, verschillen in uitwerking en effect Bijlage samenvatting van de inventarisatie van verschillen Ter voorbereiding van het Plan van aanpak is een inventarisatie uitgevoerd van verschillen tussen het groene en het overige stelsel voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies nummer 23 's-gravenhage, 17 maart 2000 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Nadere informatie

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van 01-01-2015 t/m heden Besluit van 23 augustus 2007, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners. Sol, C.C.A.M.

Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners. Sol, C.C.A.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners. Sol, C.C.A.M. Link to publication Citation for published version (APA): Sol,

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication Citation for published version (APA): van der Hulst, J. (1999). Het sociaal plan Deventer: Kluwer General rights

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 267 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 1:1 * Overige begripsomschrijvingen 1:1:1 * Geen ambtenaar 1:2 t/m 1:2:2 1 * Toepassing 1:3 * Griffie 1:3a

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling examenprogramma

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 1:1 * Overige begripsomschrijvingen 1:1:1 * Geen ambtenaar 1:2 t/m 1:2:2 1 * Toepassing 1:3 * Griffie 1:3a

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. PO/BenB/07/ 45036, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009 Voorlichtingspublicatie FEZ/ART i.o 2008/46080 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor de sector primair

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwing Algemeen Beschaafd Nederlands Algemene Comissie Toelating en Begeleiding Atention Deficit Disorder

Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwing Algemeen Beschaafd Nederlands Algemene Comissie Toelating en Begeleiding Atention Deficit Disorder ABL ABN ACTB ADD ADHD AMV AOB ASS AVS BAMA BAO BAPO BB bb BBL be BEAM bhv BHV BJZ BOL BOS BSO CAO CAT CD CET CITO CIZ CL CvB CVI DAISY DB DBK DCD DL DLE DMT EC ECH ECTS EEG EIBO ELO GDO GGD GIB GL GMR

Nadere informatie

Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004

Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 19 juli 2006 Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004 Frans Pang Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2008

Jaarboek onderwijs in cijfers 2008 Jaarboek onderwijs in cijfers 2008 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair Bedrijf Druk OBT bv,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Re-integratie volgens plan Faber, Karin Andrea

Re-integratie volgens plan Faber, Karin Andrea Re-integratie volgens plan Faber, Karin Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016

Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016 Notulen GMR-overleg met College van Bestuur 25 mei 2016 AANWEZIG AFWEZIG voor de ouders/ Hr. V. Claassen (SGDC) leerlingen Hr. H. Gomas (FV) Hr. K. Hoppener (MC) Mw. C. van Kuijen (VV burg) Hr. Scheltens

Nadere informatie

FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO PO AUGUSTUS JANUARI AUGUSTUS 2008

FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO PO AUGUSTUS JANUARI AUGUSTUS 2008 FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO PO 2008 1 AUGUSTUS 2007 1 JANUARI 2008 1 AUGUSTUS 2008 Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal

Nadere informatie

Doelstelling. Programma. Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs

Doelstelling. Programma. Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs Studiemiddag WEB 13 september 2012 Renée van Schoonhoven Frans Brekelmans Doelstelling Introductie op heden, verleden en nabije toekomst van

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wetten Elektriciteitswet 1998 o Artikel 21 o Artikel 26a o Artikel 27 o Artikel 28 o Artikel 31 o Artikel 36 Burgerlijk Wetboek Boek 7 o Artikel 523 o Artikel 533 46 48 49 Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

1. Overzicht van de grondslag voor de subsidietaakstelling en de meerjarige doorwerking naar de beleidsterreinen.

1. Overzicht van de grondslag voor de subsidietaakstelling en de meerjarige doorwerking naar de beleidsterreinen. Bijlage 1 1. Overzicht van de grondslag voor de subsidietaakstelling en de meerjarige doorwerking naar de beleidsterreinen. In het Strategisch Akkoord is een taakstelling op een aantal subsidies gelegd.

Nadere informatie

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 juli 2017 Wetten Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 643 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 3. Enkele kengetallen 4. Klantcontacten en kanalen 5

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 3. Enkele kengetallen 4. Klantcontacten en kanalen 5 Kerncijfers 2016 Dienst Uitvoering Onderwijs Apparaat en programma 2 Personeel 3 Enkele kengetallen 4 Klantcontacten en kanalen 5 Klanten en producten 6 Klachten, bezwaarschriften, nationale ombudsman,

Nadere informatie

Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel De onderstaande partijen: 1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20362 Landelijk onderwijsinnovatiebeleid Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP- PEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij: Paula Boswinkel (070 4122619; p.d.h.boswinkel@minocw.nl)

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2013 Wetten Experimentenwet onderwijs Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2005

Financiële arbeidsvoorwaarden 2005 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.27 Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen bronnen Staatscourant 2015 nr. 43624 4 december 2015 De ministeriële regeling tot vaststelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

ELSEVIER SOCIALE VERZEKERINGEN ALMANAK 2011

ELSEVIER SOCIALE VERZEKERINGEN ALMANAK 2011 ELSEVIER SOCIALE VERZEKERINGEN ALMANAK 2011 SOCIALE ZEKERHEID VAN GEBOORTE TOT OVERLIJDEN 29STE JAARLIJKSE EDITIE DRS J.B. TAPPÈL MET MEDEWERKING VAN: MW. MR. R.P. BOURNE MR. F. VAN DIJK MW. MR. W.J.M.

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Disketteweg 6 Postbus AP Amersfoort telefoon

Disketteweg 6 Postbus AP Amersfoort telefoon Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker Disketteweg 6 Postbus 642 3800 AP Amersfoort telefoon 033-454 10 99 info@seu.nl www.seu.nl Preambule Deze eindtermen zijn in juni 2013 vastgesteld en in december

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Aeroset, Wateringen Druk OBT bv, Den Haag Omslag Wat ontwerpers,

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2012, nr. WJZ/373717 (10136), houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Overzicht subsidies/programma s

Overzicht subsidies/programma s Bijlage 2 Overzicht subsidies/programma s Toelichting Dit betreft een overzicht van bestaande (en ontwikkeling) subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden

Nadere informatie