Regionieuws Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionieuws Noord-Brabant"

Transcriptie

1 NVA Regionieuws Noord-Brabant september/oktober 2012 NVA Nieuwsbrief september/oktober

2 Presentatie buiten verantwoordelijkheid van de NVA De redactie geeft in beperkte mate ruimte aan zorg en dienstverleners om zich te presenteren aan hun doelgroep, onze lezers. Deze presentaties zijn herkenbaar aan de afwijkende opmaak met een grijze achtergrond. Wilt u als professional uw diensten kosteloos onder de aandacht van de NVAlezers brengen, stuur dan een tekst van max. 120 woorden naar de redactie. Kosten per advertentie bedragen. 10, - Graag een duidelijke omschrijving van wie u bent, wat u doet, in welk deel van Brabant u uw diensten aanbiedt en hoe u bereikbaar bent. Geen tarieven vermelden. De redactie beslist zelf wat zij van het aanbod aan stukjes in de Nieuwsbrief opneemt. Plaatsing van een presentatie betekent niet dat de NVA deze dienstverlener speciaal aanbeveelt. De NVA kan ook niet garant staan voor de kwaliteit van de aangeboden diensten. Nieuwsbrief NVA regio Noord-Brabant Redactie: Vera van Doorn en Annelies Cuijpers Opmaak: Paula van Gestel Eindredactie: Annelies Cuijpers Copyright: Niets mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie. Abonnement: 27,50 per jaar voor niet-leden/instellingen Volgende nummer: december 2012 Inzendingen: voor 15 november 2012 Adreswijziging/opzegging (uitsluitend naar dit adres): NVA, Weltevreden 4c, 3731 AL De Bilt, Inhoud Nieuwsbrief september/oktober 2012 Van het bestuur 3 Eindredacteur stopt 4 Coördinatoren gezocht 4 AIC De Kempen opent 5 Boekbespreking 5 Werk 6 Verslagen en verhalen 6 AIC 8 Activiteiten 10 Bijeenkomsten 11 Partners 11 Begeleiding 12 Open Dag 13 Zwemmen 13 Wonen 14 NVA-congres 15 Adrespagina s 17 2 NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

3

4 Eindredacteur stopt Ook onze eindredacteur, Maddy Broekema, heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden als eindredacteur van deze nieuwsbrief. Hieronder haar persoonlijke toelichting. Ik heb besloten om toch, tegelijk met mijn redactieteam, te stoppen met de eindredactie van de Nieuwsbrief. Mijn redactieteam, Jaco, Hanna en onze lay-outman, dank ik voor de fijne samenwerking. De Nieuwsbrief viel vanaf december 1999 onder mijn hoede en in de dertien jaar die achter me liggen heb ik met verschillende redacteuren en lay-out mensen zeer prettig samengewerkt. Uiteindelijk is in december 2008 een redactieteam geformeerd met twee redacteuren en met een professionele lay-outman. Die formule heeft tot nu toe uitstekend gewerkt. We hebben er dan ook voor gezorgd dat een nieuw redactieteam aan de slag kan met wederom twee redacteuren Annelies Cuijpers en Vera van Doorn en met Paula van Gestel voor de lay-out. Ik wens hen veel succes. Maddy Boekema Hierbij wil het bestuur van NVA Noord-Brabant Maddy heel hartelijk bedanken voor haar inzet en uitgifte van 13 jaar lang mooie nieuwsbrieven. Wij wensen haar en haar gezin een hele goede toekomst! Coördinatoren gezocht voor werkgroepen Zorg/Welzijn, Wonen en Kinderen van! Zet je in voor Autisme! Op de gebieden van Zorg/Welzijn, Wonen en Kinderen van is nog veel winst te behalen voor wat betreft kennis, aanpak en ondersteuning door professionele organisaties voor Ass-ers en hun omgeving. NVA Noord-Brabant heeft hiervoor twee werkgroepen in het leven geroepen. Beide groepen zoeken een coördinator. Heb je uitgebreide kennis/ervaring in 1 van deze 3 gebieden, enige leidinggevende ervaring aan vrijwilligers, hart voor autisme, tijd en doe je graag veldwerk? Bel of mail dan naar / of / NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

5 AIC De Kempen officieel op 26 oktober Vrijdag 26 oktober opent AIC De Kempen officieel haar deuren. Begin van dit jaar diende de NVA een subsidieverzoek in bij de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot), zodat ook in De Kempen een AIC opgezet kon worden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een subsidie van de gemeenten Bergeijk-Bladel-Eersel-Oirschot. AIC De Kempen zal daarom de activiteiten afwisselend in bovengenoemde dorpen gaan aanbieden. Inmiddels heeft de eerste thema-avond en lotgenotencontactavond al plaatsgevonden in Eersel. De eerste inloopochtend staat gepland op vrijdag 21 september en de officiële opening vindt plaats op vrijdag 26 oktober. In de overige 3 dorpen worden eind dit jaar en/of begin volgend jaar ook gestart met de activiteiten. Op welke locaties en op welke dagen de activiteiten zullen plaatsvinden, wordt bekend gemaakt tijdens de officiële opening. Inmiddels bestaat het team uit 12 zeer enthousiaste vrijwilligers die om diverse redenen mee willen werken aan het tot stand komen van AIC De Kempen, maar allemaal met één doel: alle informatie die inmiddels bekend is bij de NVA of de ervaringsvrijwilligers zelf, naar de Kempische mensen brengen zodat die niet hoeven af te reizen naar Eindhoven of Tilburg. Omdat AIC De Kempen zijn activiteiten over 4 dorpen gaat aanbieden, zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers uit boven genoemde gemeenten. Wil je nog meer informatie of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van AIC De Kempen? Stuur dan een mailtje naar Of neem contact op met Pia Thijssen, coördinator AIC De Kempen. Boeken Met autisme valt goed te leven. Het boek Met autisme valt te leven tracht begrip te kweken voor de problemen waar iemand met autisme mee te maken heeft. De auteurs benadrukken dat autisme geen psychiatrische aandoening is, maar een beperking op communicatief gebied. Niet alleen de beperkingen worden besproken maar ook de mogelijkheden. De auteurs, Rob Broersen en Lisa van de Kamp, hopen met hun boek vooral ouders, familieleden, leerkrachten en hulpverleners te bereiken. NVA Nieuwsbrief september/oktober

6 Werk Vacatures voor computerspecialisten in Helmond COMP-IT-AUT leidt mensen met Autisme op voor werkzaamheden binnen de IT als programmeur, websitebouwer of testspecialist, biedt IT dagbesteding aan, zorgt voor de (Autisme en IT inhoudelijke) begeleiding tijdens de IT opleiding/ IT werkplek/ IT dagbesteding en zoekt mee naar een passende IT baan. COMP-IT-AUT heeft een aantal IT vacatures voor volwassenen met een vorm van Autisme in Helmond. Alle functies worden begeleid door professionele Autisme en IT inhoudelijke begeleiding van COMP-IT-AUT. Vacature Websitebouwer Als IT dagbesteding (vrijwilligerswerk / werkervaringplek) ga je websites bouwen in HTML/ CSS en Joomla voor verenigingen of stichtingen. Vacature Softwareontwikkelaar Als IT dagbesteding (vrijwilligerswerk / werkervaringplek) ga je administratieve applicaties bouwen in Access/ VBA of VB.NET voor verenigingen of stichtingen. Vacature Medewerker Digitaliseren Als IT dagbesteding (vrijwilligerswerk / werkervaringplek) ga je de informatie uit registerboeken invoeren in een database systeem. Vacature Software Testspecialist Als IT dagbesteding (vrijwilligerswerk / werkervaringplek) ga je software applicaties en/ of websites testen. Heb je een vorm van Autisme en interesse in een van bovenvermelde vacatures? Neem dan contact op via of telefoon: Op de website vind je meer informatie. Voordracht tijdens ALV Mw. Ina van Berckelaer-Onnes hield tijdens de ledenvergadering op 5 september een voordracht over autisme en waarneming. Ze onderbouwde haar betoog met veel persoonlijke voorbeelden, waaruit sterk haar genegenheid voor mensen met een ASS-problematiek bleek. De conclusie van haar betoog was dat er bij mensen met een ASS in principe geen sprake is van een gedragsprobleem, maar een cognitief probleem ten gevolge van een prikkelverwerkingsprobleem, dat kan uitmonden in een gedragsprobleem. Mensen met autisme hebben moeite om de waargenomen prikkels tot een betekenis geheel samen te voegen. Ze missen vaak de clou in het verhaal of in het gebeuren, waardoor de kans op misverstanden groot is en snel het oordeel gedragsprobleem wordtgeveld. Mw Van Berckelaer, verbonden aan de 6 NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

7 Universiteit Leiden, leidde haar betoog in met de verandering die in 2013 wordt verwacht. Dan wordt de DSM 5 uitgegeven, het handboek aan de hand waarvan ASS- en andere stoornissen worden gediagnosticeerd. In de DSM 5 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen klassiek autisme, PDD-nos en de stoornis van Asperger. Er komt één classificatie: autisme-spectrum-stoornis. Dat betekent dat mensen die na de uitgave van de DSM 5 alleen nog de diagnose autismespectrum-stoornis kunnen krijgen, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende verschijningsvormen. Daarnaast stelde mw Van Berckelaer dat er een trend is waar te nemen dat steeds meer meisjes/ vrouwen een diagnose ASS krijgen. Dit komt omdat er steeds meer over autisme bekend wordt, en men beter doorziet dat meisjes ook kenmerken van autisme hebben die eerder als maatschappelijk aanvaard worden gezien. Meisjes zijn van nature socialer en spraakzamer, waardoor het autistische gedrag minder opvalt. Ook de obsessies van meisjes en vrouwen liggen dichter bij de normale vrouwelijke belangstellingen, zoals soapseries en dieren. Welk meisje van 14 hangt niet graag rond in de manege? Het verschil ligt dan vooral in de kwaliteit en intensiteit van de interesse. En hoewel men altijd dacht dat zo n driekwart van de autistische populatie ook een verstandelijke beperking zou hebben, blijken de nieuwe cijfers aan te geven dat slechts % deze dubbele diagnose heeft. Dit is onder andere het gevolg van de toename in onderkenning van autisme bij mensen met een (boven)normale intelligentie. De diagnostische instrumenten zijn sterk verbeterd waardoor het autisme beter gediagnosticeerd kan worden. Uitvoerig ging mw Van Berkelaer in op de andere manier van waarneming bij mensen met ASS. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zij op een andere manier waarnemen en datgene wat ze voelen, ruiken, proeven, zien en horen anders verwerken. Ass-ers blijven aan details hangen en benutten de context onvoldoende. In plaats van aanvoelen van dingen, zullen zij deze beredeneren. Dit kost veel tijd en energie, juist omdat ze heel gedetailleerd de dingen waarnemen. Bovendien is de verwerkingssnelheid van een ASS-er langzamer, waardoor een en ander dubbel moeizaam verloopt. Zo werken eenmalige, indirecte, meervoudige en impliciete opmerkingen slecht. Volgens mw Van Berkelaer zijn ASS-ers systeemdenkers in plaats van empathische denkers, en zijn ze daarin ook inflexibel. Bovendien hebben ze een voorkeur voor een locale in plaats van een globale waarneming. Deze wijze van waarneming kan ook voordelen hebben, vaak weerspiegeld in bijzondere talenten, zoals een uitzonderlijk tekentalent, een absoluut gehoor, of vaardigheden in wiskunde. Ze hebben vaak een uitmuntend geheugen voor feiten, zijn heel goed in puzzelen en andere ruimtelijke vaardigheden. Ze lijken elke verandering in de omgeving onmiddellijk te zien. De wereld van mensen met autisme lijkt uit losse delen te bestaan. De omgeving moet hen helpen te verbindingslijnen aan te brengen: structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn on misbaar in de begeleiding van mensen met autisme. NVA Nieuwsbrief september/oktober

8 AIC Tilburg Lotgenotencontact ochtenden in Tilburg Het AIC Tilburg houdt in 2012 nog twee lotgenoten contact ochtenden: op vrijdag 28 september en op vrijdag 23 november. Deze ochtenden zijn voor mensen met autisme en mensen die in hun familie of in hun omgeving te maken hebben met autisme. Het is de bedoeling iedereen de gelegenheid te bieden om ervaringen uit te wisselen. Lotgenotencontact ochtenden en andere activiteiten van het AIC worden gehouden in het gebouw van MEE, Kloosterstraat 32, te Tilburg, tel: De ochtenden beginnen om 9.45 uur en duren tot uur. Vanaf 9.30 uur staan de koffie en thee al klaar. Coördinator gezocht voor AIC Tilburg De Nederlandse Vereniging voor Autisme provincie Noord Brabant zoekt een coördinator voor het Autisme Info Centrum Tilburg. Dit is een vrijwillige functie voor 4 uur per week. Het NVA regio bestuur Noord Brabant streeft ook in Tilburg naar een zo groot mogelijk vangnet voor mensen met autisme en hun omgeving. De provincie Brabant heeft inmiddels vijf Autisme Info Centra (AIC). Zonder vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn. Het Autisme informatiecentrum in de gemeente Tilburg organiseert naast de wekelijkse inloopochtend ook themabijeenkomsten. Het werk dat wij doen is heel gevarieerd en vraagt om verschillende eigenschappen, kwaliteiten en ervaring. De een kan goed mensen en zaken coördineren, de ander weet weer veel van vrije tijdsbesteding en/of werk of heeft praktische kennis van de gezondheidszorg in de regio. In het team zitten mensen die goed kunnen luisteren en meedenken met lotgenoten die bijvoorbeeld hun diagnose met alles dat daaruit voorkomt verwerken. En zichzelf een nieuw plaatsje willen geven in hun omgeving. Gastvrouwen en mannen. Mensen met weinig energie of een overdaad aan energie (deze laatsten houden we wel in toom). Hooggeschoold en werkervaren, laaggeschoold en toch zeer ervaren. Geboren kletsers of mensen die graag op de achtergrond blijven. De kracht en de eigenheid van het AIC ligt in het lotgenotencontact. Het herkennen en erkennen van de zaken waar men mee te maken heeft. Als dit u aanspreekt, lees dan gauw verder. 8 NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

9 Taken zijn o.a.: - Plannen activiteitenprogramma; - Rooster maken met de vrijwilligers; - Begeleiden/aansturen van de vrijwilligers; - In samenwerking met de vrijwilligers de themabijeenkomsten leiden; - Verantwoording afleggen, contact onderhouden en samenwerken met het - NVA - regiobestuur; samenwerkende organisatie(s) zoals MEE en met het regionale autismenetwerk; - Steun en vraagbaak voor de vrijwilligers. Wat vragen wij van u: - Enthousiasme, geduldig, creatief en overzicht kunnen bewaren; - Goede contactuele vaardigheden; - Gemiddeld 4 uur per week; - Woonachtig in de regio Tilburg; - NVA- lidmaatschap; - Ervaringsdeskundig/kennis van autisme; - Graag met mensen werken; - U kunt een groep aansturen/ begeleiden; - U heeft het vermogen te delegeren; - U maakt deel uit van de regionale NVA stuurgroep; - Budget kunnen beheren. Wat kunnen wij u bieden: - Helpdeskondersteuning vanuit het lan delijk bureau van de NVA; - Een geweldig team om mee en in te werken; - Deskundigheidsbevordering, training, cursus en ondersteuning vanuit het regionaal bestuur en het landelijk bureau NVA - Reiskostenvergoeding van 0,19 per km of volgens de tarieven openbaar vervoer. Voor informatie kunt u mailen of bellen met of Tosca Schoenmakers Gespreksavond AIC Tilburg Het AIC Tilburg houdt op dinsdag 6 november vanaf uur een thema- en gespreksavond met als thema beelden over autisme. De avond wordt gehouden in het gebouw van MEE, Kloosterstraat 32, Tilburg, tel Er is ruime parkeergelegenheid achter het gebouw. Op 6 november vertellen mensen met autisme in beelden over autisme over hun eigen ervaringen. Hoe verschillend kan autisme zich voordoen en hoe verschillend wordt het ook ervaren door de mensen zelf. Is het nodig dat je bewust bent van hoe het autisme bij jou een rol speelt? De avond begint om uur, terwijl vanaf uur de koffie en thee al klaar staan. De pauze is gepland om uur; het einde is rond uur. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden vooraf verplicht via NVA Nieuwsbrief september/oktober

10 Activiteiten Auti-actie-dag in dierentuin Best Op zaterdag 13 oktober staat de Dierentuin in Best op het programma voor de Auti- Actie-dagen Noord-Brabant. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze dag. s Morgens vertrekken busjes om uur vanuit de vaste locatie in Oisterwijk naar Best. Aan het einde van de middag terugkomst in Oisterwijk. De Auti-Actie-Dagen in Oisterwijk vinden plaats op elke 2e zaterdag van de maand. Het aanbod is geschikt voor kinderen met een autisme spectrum stoornis van 5 tot en met 12 jaar. Tijdens deze dag worden allerlei activiteiten ondernomen, zoals knutselen, speurtocht, schilderen, buiten spelen, uitstapjes of sportieve en muzikale activiteiten. De bijdrage is 25,00 per Auti-Actie-Dag. De Auti-Actie-Dagen zijn voor leden en nietleden van de NVA. Kijk voor meer informatie op de website Auti-Actie-Dagen. Auti-Doe-Dag in Het Spoorwegmuseum Op zaterdagavond 22 september 2012 hield de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) samen met het Spoorwegmuseum een Auti-Doe-Dag in Het Spoorwegmuseum in Utrecht. Tijdens deze avond was het museum van tot uur exclusief geopend voor mensen met autisme. Een hele avond plezier maken in het autisme-vriendelijke museum, met geïnstrueerd personeel. Om grote drukte te voorkomen was er een beperkt aantal kaarten in de voorverkoop beschikbaar en vol was vol. Tijdens de avond was er een NVA-informatiepunt en ondersteunde een aantal vrijwilligers bezoekers waar nodig. In het museum staat beleving centraal. Je kunt niet alleen de mooie historische treinen bekijken, er is van alles te doen en te beleven. De verschillende werelden van het museum vertellen het verhaal van bijna 175 jaar spoorwegen in Nederland. In De grote Ontdekking ga je terug in de tijd en beland je in een oude kolenmijn. Je hoort het verhaal van de uitvinding van de stoommachine en maakt kennis met de Arend, de eerste trein die in Nederland reed. Bovendien kan je je verdiepen in Droomreizen met de sjieke Oriënt Express. Of bij de Stalen Monsters een spannende rit lmaken of in De Werkplaats prachtige oude locomotieven en rijtuigen bekijken. 10 NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

11 Bijeenkomsten De Kempen Specials Iedere eerste zondag van de maand komen jongeren met autisme van tot uur bij elkaar aan de Voortseweg 9 te Eersel. Ze gaan dan chillen en maken gebruik van biljart, tafelvoetbalspel, jeu de boules, dartbord, computer, playstation 3, WII, gezelschapspelen enz. Ook wordt er wat lekkers gebakken om dat daarna samen op te eten. Diverse ervaringen hebben geleerd dat jongeren met autisme, geen aansluiting vinden bij andere jongeren. Veel van deze jongeren volgen speciaal onderwijs buiten hun woonplaats waardoor het leggen van contact, met buurt- dorpsgenoten, nog moeilijker wordt. Door middel van De Kempen Specials, komen ze met elkaar in contact. Daardoor krijgen zij ook de mogelijkheid ergens bij te horen. De leeftijdscategorie varieert van 11 jaar tot 35 jaar, waarbij de jong volwassenen, als ervaringsdeskundige, mee participeren in het initiatief. Ook worden er maandelijks outdoor activiteiten georganiseerd, zodat er iedere 2 weken iet te doen valt. De outdoor activiteiten worden in overleg met de jongeren gepland. Dat kan zijn kanovaren, lasergamen, paintballen, bezoek festivals, klimbanen of bbq. Alle activiteiten en consumpties zijn voor eigen rekening. Meer informatie is op te vragen via de mail: Partners Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Nieuw project in Geldrop Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. is een nieuw project voor méér wederzijds begrip voor gezinsleden van kinderen met een voor de buitenwereld onzichtbare beperking, samen met mensen uit hun omgeving. De eerste try-out wordt gehouden in Geldrop op 13 november in Café Zaal Paradiso, Dwarsstraat 5 in Geldrop. De avond duurt van tot uur. Het project is gericht op gezinsleden en mensen uit de omgeving van kinderen met een vorm van autisme met normaal verstandelijke vermogens. Met toneelspel worden situaties uit het leven van een gezin met een kind met een vorm van autisme naar voren gebracht. Het publiek kan hierop reageren. Hierna wordt de scène naar aanleiding van de opmerkingen uit het publiek gewijzigd en opnieuw gespeeld. NVA Nieuwsbrief september/oktober

12 Door het gesprek op deze avond tussen gezinsleden van een kind met een vorm van autisme en mensen uit hun omgeving zal meer begrip ontstaan voor elkaars situatie. Zo zal Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. veranderen in Ik zie, ik zie wat jij ook ziet. Naast 7,50 entree per gezin, wordt naar eigen inzicht van de overige deelnemers aan de avond, een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Meer informatie: Els Maas, mail: website: of telefonisch Partnerbijeenkomst in Eindhoven De NVA-partnerwerkgroep Noord-Brabant hield op 15 september de NVA-partner-van - bijeenkomst in de aula van Kentalis (voorheen Sint Marie), Castiliëlaan 8 in Eindhoven. Het programma duurde van uur en tot ongeveer uur. Verder was er om uur uitwisseling van ervaringen naar levenssituatie. Vanaf uur zijn er in groepen, aan de hand van stellingen, ervaringen uitgewisseld. De afsluiting was dat er vanuit elke groep een korte samenvatting werd gegeven. Overigens is de volgende bijeenkomst gepland op 10 november Begeleiding Autisme in Beeld Autisme in Beeld in Eindhoven-Woensel biedt individuele coaching van normaal tot hoogbegaafde leerlingen en studenten met ASS in alle niveaus van onderwijs. Inzichtgevende gesprekken helpen om zicht te krijgen op de eigen mogelijkheden en moeilijkheden. Het leren aanbrengen van structuur geeft overzicht en houvast. Dit vergroot de zelfredzaamheid en grip op school, studie, werk en leven. Ook ouders kunnen bij Autisme in Beeld terecht voor begeleidingsgesprekken. Autisme in Beeld houdt ook lezingen en informatie-bijeenkomsten, zoals Met ASS naar het MBO, voor ouders van aankomende MBO-studenten. Info: ww.autismeinbeeld.nl, NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

13 Open dag Open dag bij De Dolfijn in Prinsenbeek Sociaal educatief leercentrum De Dolfijn hield op 15 september een open dag in het voormalig gemeentehuis in Prinsenbeek. Tijdens deze dag kon u informatie krijgen over de sociale vaardigheidstrainingen die door De Dolfijn worden verzorgd. De open dag was voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. Voor een kind is het niet altijd vanzelfsprekend dat sociale contacten met andere kinderen vlot verlopen. Met één ander kind samen spelen, lukt soms nog wel. Maar functioneren in een groep is voor sommige kinderen een stuk moeilijker. Een sociale vaardigheidstraining kan uw kind helpen om in deze situaties beter tot zijn recht te komen. De trainingen zijn ook voor kinderen met bijvoorbeeld pdd-nos, adhd of andere ontwikkelingsstoornissen. Kijk voor meer informatie op of bel met Tabitha Sonneveld-de Boks, Autopia in Breda houdt inloop Autopia in Breda hield op 21 september weer een inloop voor jongeren en volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum en een normale tot hoge begaafdheid. Een bezoek aan de inloop kost 2,00 euro per avond.het eerste bezoek is gratis. Koffie en thee ook. Snacks/ andere drankjes: tussen 0,50 en 1,60. De inloop op 21 september werd gehouden in Jongerencentrum Galaxy, Gageldonksepad 3a in Breda. Galaxy vind je naast Buurtcentrum de Beemdentil, bij de Bethlehemkerk. Als je voor het eerst naar de inloop komt, mag je een ouder, begeleider of vriend/vriendin meenemen. Zwemmen Passend zwemonderwijs voor alle kinderen Leren zwemmen aan de hand van pictogrammen? Dat kan in Schijndel bij Aqua Health. Melanie en Marcel Kastelijn ontwikkelden een bijzondere methode waarbij kinderen die last hebben van (te) veel prikkels tijdens zwemles (zoals ass, ad(h)d of andere beperkingen) aan de hand van pictogrammen uitleg krijgen. Zo worden verbale prikkels vermeden, waardoor leren zwemmen weer fijn wordt. NVA Nieuwsbrief september/oktober

14 Na negatieve ervaringen met zwemlessen van hun eigen kinderen met ASS, vonden Melanie en Marcel Kastelijn dat ieder kind met plezier moet kunnen leren hoe het zich kan redden in het water. Daarom begonnen zij zelf een zwemschool in Schijndel: Aqua Health. Met hun zelf ontwikkelde methode met pictogrammen willen ze ieder kind vooruit helpen, onder het motto: Passend Zwemonderwijs voor alle kinderen. Kinderen vinden dit een super leuke manier om visuele ondersteuning te krijgen, ook omdat ze zelfstandig verder kunnen gaan met oefenen, in plaats van veel tijd stil te moeten staan om te wachten op groepsgenootjes. Na te lezen op de site Wonen Wonen in Eindhoven Stichting De Bastide start eind 2012 met de bouw van 19 woningen en een gezamenlijke ruimte aan de Europalaan in Eindhoven. De woningen komen in een nieuwbouwcomplex van in totaal 30 woningen waarvan er 10 op de vrije markt zullen worden verhuurd. Eind 2013/ begin 2014 zullen de woningen worden opgeleverd. Stichting De Bastide is een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis en een normale begaafdheid. Voor het raadplegen van de website volgt hier het adres: Zelfstandig wonen voor mbo-studenten in Breda Capito Wonen opent op 1 november een nieuwe vestiging in Breda voor mbo-studenten met autisme. In deze vestiging wonen 7 jongeren zelfstandig bij elkaar. Capito Wonen biedt daarbij begeleiding en ondersteuning op alle vlakken van het leven. De begeleiding staat naast de student en biedt de structuur die individueel nodig is. Na het afronden van de opleiding wordt er samen gezocht naar een geschikte werkplek voor de toekomst. In de woning in Breda zijn nog enkele plekken vrij. Meer informatie op de website of bij Capito Wonen in Arnhem, tel Je kunt ook mailen naar 14 NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

15 Autisme congres Twee dagen, 2x hetzelfde programma! 2012 Vrijdag 5 oktober Zaterdag 6 oktober Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht Autisme: diagnose of etiket? Opgroeien met Autisme Autisme en opvoeding Autisme: het brein onder de loep Contact leggen met Autisme Autisme en seksualiteit Autisme en inlevingsvermogen Autisme bij mijn ouders Storend gedrag bij Autisme is óók communicatie Rain Man, impressie van toneelstuk over Autisme Aanmelden: NVA Nieuwsbrief september/oktober

16 Programma Programma Autisme Congres 5 en 6 oktober 2012 (Tussentijdse wijzigingen voorbehouden) uur Ontvangst uur Opening door de dagvoorzitter uur Autisme: diagnose of etiket? Rutger Jan van der Gaag uur Opgroeien met Autisme Gé Slob, ervaringsdeskundige uur Autisme en opvoeding Ilse Noens uur Pauze uur Autisme: het brein onder de loep Marieke Langen uur Contact leggen met autisme Gijs Horvers, ervaringsdeskundige uur Autisme en seksualiteit Kirstin Greaves-Lord uur Lunchpauze uur Autisme en inlevingsvermogen Herbert Roeyers 14.25uur Autisme bij mijn ouders Maroesja Dirksen, ervaringsdeskundige uur Storend gedrag bij Autisme is óók communicatie Hans Reinders uur Rain Man, impressie van toneelstuk over Autisme uur Afsluiting met een drankje op de informatiemarkt uur Einde congres Gedurende de gehele dag is er mogelijkheid voor een bezoek aan de informatiemarkt 3 16 NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

17 NVA Regio Noord-Brabant Dagelijks Bestuur Voorzitter: Hans van der Velden (06) Vice voorzitter: Miranda Korting (06) Secretaris : Frans Vinken (06) Penningmeester: Ron Wilting (06) Bestuurslid Social Media: Ruby de Jong (06) Postadres : Frans Vinken, Centauriestraat 28, 5643 JL Eindhoven Werkgroepen: Lotgenotencontact: AIC: Coördinatoren: Rob Abers (013) Henri Maartens (06) I&A (Informatie en Advies; voorheen OCP): Coördinator: vacant Volwassenen: Partners van: Carla Enthoven-Glaser (0413) Wonen: vacature Arbeid: Cor Kroon (073) Kinderen van: vacature Jeugd: Onderwijs: Coördinator: José Martens van Rooyen Zorg en Welzijn: Zorg: vacanture Vrije Tijd: Jozef van der Heijden (06) Nieuwsbrief: Redactie: Eindredactie: Adreswijziging of opzegging lidmaatschap uitsluitend naar dit adres: NVA, Weltevreden 4c, 3731 AL De Bilt; Donaties: Rabobank t.n.v. NVA Regio Noord Brabant NVA Nieuwsbrief september/oktober

18 Onderwijssteunpunten Autisme (niet bereikbaar tijdens schoolvakanties) Midden-Brabant REC 3-19 Midden-Brabant, REC 4-11 Midden-Brabant Charlotte van Poppel, (06) West-Brabant REC 2-6 Zuid en Oost-Nederland, locatie Breda Paul Haak, (076) Maandag uur REC 3-22 West-Brabant en REC 4-10 Meander/het Driespan regio West-Brabant Steunpunt Autisme West-Brabant Rijnauwenstraat 203, 4834 LD Breda Coördinator: Wendy van Eijl (076) Bereikbaar maandag t/m donderdag Noordoost-Brabant REC 2-6 Zuid en Oost-Nederland, locatie St. Michielsgestel Mevr. Jacky Rekers, (06) REC 3-17 Balein, locatie Den Bosch Eric Rietkerk, (073) maandag: uur REC 4-18, regio Den Bosch Renske Luijten en Monique Schoenmakers (040) dinsdag en donderdag van uur Zuidoost-Brabant Autisme Steunpunt Zuidoost Brabant Regio Eindhoven/Helmond en de Kempen Coördinator : Saskia Sliepenbeek tel. (040) Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van uur (m.u.v. schoolvakanties) Hulpverlening Midden-Brabant GGZ Breda mw. C. Snijders (076) GGZ Midden-Brabant N. Veltman (0880) , MEE Tilburg (013) MEE Brabant Noord (0416) West-Brabant GGZ Bergen op Zoom mw. A. Wagenaar (0164) GGZ Roosendaal (0164) MEE Bergen op Zoom 0146) MEE Breda (076) MEE Roosendaal (0165) NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

19 Noordoost-Brabant GGZ s-hertogenbosch dhr. W. Verniers (073) GGZ Land van Cuijk mw. I. Cremers (0485) GGZ Oss dhr. H. van Uden/C. van Hal (0412) GGZ Uden/Veghel mw. T. Wijngaard (0413) MEE s-hertogenbosch (073) MEE Uden (0413) Zuidoost-Brabant GGZ Eindhoven jeugd (040) GGZ Eindhoven volwassenen mw. R. v. Halen (040) GGZ Helmond (0492) MEE Zuidoost-Brabant locatie Eindhoven (040) locatie Helmond (0492) Samenwerkingsverbanden Autisme SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost-Brabant Telefonisch spreekuur Informatiepunt: dinsdag tussen 10 en uur (040) Regionaal Samenwerkingsverband Autisme Noordoost-Brabant (073) Autisme Netwerk West-Brabant Coördinator: Aline van Rijswijk, Heerbaan 100, 4800 NL Breda Autisme Netwerk Midden-Brabant Kloosterstraat 32, Tilburg Coördinator: Hugo van Asten (013) , werkdagen uur Autisme Informatie Centra AIC Eindhoven en omgeving Locatie MEE Laan van Diepenvoorde 37-43, 5582 LA Waalre Open: woensdag uur gebouw de Kroon, Kronehoefstraat 21-29, 5651 HK Eindhoven De inloop is van uur tot uur, elke eerste en derde maandagavond van de maand. Onze inloop op woensdagochtend van 9.30 tot Tijdens schoolvakanties gesloten, AIC Tilburg Locatie MEE, Kloosterstraat 32, Tilburg Inloopochtend: vrijdag uur tel: (0900) of vrijdagochtend: (013) AIC Breda Locatie MEE, Heerbaan 100, Breda Inloopochtend; vrijdag uur NVA Nieuwsbrief september/oktober

20 Afzender Regio Noord-Brabant Centauriestraat JL Eindhoven 20 NVA Nieuwsbrief september/oktober 2012

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief April 2015

Nieuwsbrief April 2015 Nieuwsbrief April 2015 Nieuwsbrief April 2015 Jaargang 22, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 3 Van alles wat 4 AIC Den Bosch 5 D n Hoef (advertentie) 6 Ebla (advertentie) 7 Futuris (advertentie)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 Jaargang 22, nummer 7 In dit nummer: Van het bestuur 3 AIC Eindhoven stelt zich 4/5 voor Persbericht ouderpower 6 Congres autminds 7 Lotgenoten contactochtenden

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2015

Nieuwsbrief September 2015 Nieuwsbrief September 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 Jaargang 22, nummer 7 In dit nummer: Van het bestuur 3 ALV uitnodiging 4 Lezingen/studiedagen Passend onderwijs Interactieve avond Geldrop Kind met autisme

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2013

Nieuwsbrief Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Jaargang 20, nummer 8 In dit nummer: Van het bestuur 3 Woordje van de 4 voorzitter Autiplan 5 Oproep Bestuurslid 6 Ouderbrief Petitie Jeugdzorg 7-8 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief februari 2017 Jaargang 24, nummer 2 In dit nummer: Nieuwe redactiemedewerker 3 Vergaderdata bestuur 4 AIC Breda organiseert thema-ochtend Brain Blocks AIC Eindhoven

Nadere informatie

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 Nieuwsbrief dinsdag 10 januari 2017 Beste lezers, Allereerst willen wij u een voorspoedig 2017 wensen. Voor het AIC betekent deze nieuwe start een aantal veranderingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2015

Nieuwsbrief Januari 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Jaargang 22, nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 3 Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 4/5 Van alles wat. 6 AIC Eindhoven stelt zich voor 7/8 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Jaargang 22, nummer 6 In dit nummer: Van het bestuur 3 Cursus samen sterk 4 Van alles wat 5 Interactieve avond: Ik zie ik zie. 6 Congres autminds 7 Deelname

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang 21, nummer 9 In dit nummer: Van het bestuur 3 Vacature secretaris 4 Autismesteunpunt Zuidoost Brabant 5 Van alles wat. 6 Aanbod Autismesteunpunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Jaargang 20, nummer 9 In dit nummer: Van het bestuur 3 Theatergroep Bint: een indiaan in huis Contactgroep 4 5 Boxmeer Van alles wat.. 6 Huisarts en

Nadere informatie

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 Nieuwsbrief dinsdag 16 februari 2016 Beste lezer, Hierbij onze agenda voor de aankomende maanden. partneravond Op 9 maart (bij te weinig aanmeldingen 23 maart) en 1 juni

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Juni 2013 Jaargang 20, nummer 5. Van het bestuur 2 Oproep voor film 3. AvA en ALV 4. Sponsorloop 5

In dit nummer: Nieuwsbrief Juni 2013 Jaargang 20, nummer 5. Van het bestuur 2 Oproep voor film 3. AvA en ALV 4. Sponsorloop 5 Nieuwsbrief Juni 2013 Jaargang 20, nummer 5 In dit nummer: Van het bestuur 2 Oproep voor film 3 AvA en ALV 4 Sponsorloop 5 Nieuw sportcomplex 6-7 Tilburg Blauwe Zondag 8 Colofon 9-10 Beste leden, Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2013

Nieuwsbrief Juli 2013 Nieuwsbrief Juli 2013 Nieuwsbrief Juli 2013 Jaargang 20, nummer 6 In dit nummer: Van het bestuur 3 Oproep film 4 Verslag AvA 5 NVA Congres 6 Sponsorloop 7 Oproep 8 Blauwe Zondag 9 ALV 2013 10 Oproep Bestuurslid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Programma Zuidoost Brabant

Programma Zuidoost Brabant Programma Zuidoost Brabant De Autismeweek 2011 is een initiatief van Autismeweek 2011 is een initiatief van: De Nederlandse Vereniging voor Autisme maakt zich al 30 jaar sterk voor mensen met autisme en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 Jaargang 21, nummer 8 In dit nummer: Van het bestuur 3 Autisme congres 2014 4/5 Van alles wat. 6 Oproep vrijwilligers AIC s 7 Thema-avond WMO 8 In Kaatjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013

Nieuwsbrief December 2013 Nieuwsbrief December 2013 Nieuwsbrief November 2013 Jaargang 20, nummer 9 In dit nummer: Van het bestuur 3 Contactgroep 4 Boxmeer Van alles wat. 5 Stichting Autilook 6,7,8 Math4you 9 In Kaatjes keuken

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Maart 2013 Jaargang 20, nummer 2. Bestuur situatie 2. We stellen voor: Onze nieuwe bestuursleden

In dit nummer: Nieuwsbrief Maart 2013 Jaargang 20, nummer 2. Bestuur situatie 2. We stellen voor: Onze nieuwe bestuursleden Nieuwsbrief Maart 2013 Jaargang 20, nummer 2 In dit nummer: Bestuur situatie 2 We stellen voor: Onze nieuwe bestuursleden Documentaire Birsen Basar Kort nieuws Autismeweek Bijeenkomst WMO 3 8 9 10 Auresys

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief Januari 2014 Beste ouder(s) / verzorger(s), Een rustige maand voor de leerlingen, ook wel eens fijn na alle drukte. Wij, als team, hebben in deze maand hard gewerkt om alle kerndocumenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief April 2014

Nieuwsbrief April 2014 Nieuwsbrief April 2014 Nieuwsbrief April 2014 Jaargang 21, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 3 AIC oproep 4/5 Van alles wat. 6 Blauwe zondag 7/8 In Kaatjes Keuken 9 Colofon 10-11 Pagina 3 Beste leden,

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Ook in het jaar 2010 heeft het AIC duidelijk laten zien, dat het centrum voorziet in de vraag naar voorlichting over autisme. De weg

Nadere informatie

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Alle groepen en cursussen die door MEE Gelderse Poort geboden worden zijn toegankelijk voor mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2016

Nieuwsbrief December 2016 Nieuwsbrief December 2016 Nieuwsbrief November 2016 Jaargang 23, nummer 10 In dit nummer: Van het bestuur 3 Van de voorzitter 4 Vergaderdata bestuur NVA Noord-Brabant Autisme vriendelijke 5 6 Film: Uilenbal

Nadere informatie

Welkom. Informatiemarkt

Welkom. Informatiemarkt Programmaboekje Autisme Informatiemarkt 31 maart 2016 Autisme is topsport! 2 tot en met 10 april 2016 Autisme Informatiemarkt 2016 Welkom In aanloop naar de landelijke Autismeweek (2 t/m 10 april) organiseren

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei 2014

Nieuwsbrief Mei 2014 Nieuwsbrief Mei 2014 Nieuwsbrief Mei 2014 Jaargang 21, nummer 5 In dit nummer: Van het bestuur 3 AIC vrijwilligers oproep 4/5 Van alles wat. 6 Oproep, kunst en autisme Autisme en wonen in Eindhoven 7 8

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

MantelzorgNieuws. Valkenswaard. Februari 2017

MantelzorgNieuws. Valkenswaard. Februari 2017 MantelzorgNieuws Valkenswaard Februari 2017 Café Brein NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Je hebt een beroerte gehad, een hersenoperatie of een ongeluk. Je hebt hersenletsel. De gevolgen hiervan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Evaluatie netwerkbijeenkomst Autisme bij meisjes en vrouwen

Evaluatie netwerkbijeenkomst Autisme bij meisjes en vrouwen Evaluatie netwerkbijeenkomst Autisme bij meisjes en vrouwen D a t u m 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 V o o r b e r e i d i n g S a r r o n d e r d e e l v a n d e P a r n a s s i a G r o e p ( F e r r y v

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2017

Nieuwsbrief Maart 2017 Nieuwsbrief Maart 2017 Nieuwsbrief Maart 2017 Jaargang 24, nummer 3 In dit nummer: inleiding 3 Geslaagde ochtend brainblocks 4 Voorjaarswandeling 5 Lezing Birsen Basar 6 Autisme-ontwikkelen denken-leren

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt Zorg vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Je kind heeft autisme Je kind blijkt autisme te hebben. Waarschijnlijk had je al langere tijd een vermoeden. Ouders weten vaak al vroeg dat hun

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme Spectrum Stoornissen www.incontexto.nl to nl Autisme Spectrum Stoornissen Drs. Nathalie van Kordelaar Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan Opbouw voorlichting Algemene kennis van autisme. Handelen in werksituaties. Alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Autisme in je vrije tijd

Autisme in je vrije tijd Autisme in je vrije tijd KINDEREN MET AUTISME IN EEN GEWONE JEUGDVERENIGING? HET KAN! Een informatieve brochure door Elise Burny - orthopedagoog Jannicke Hurtekant - orthopedagoog Petra Warreyn - klinisch

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl. Nr. 11 / 25 maart 2016. Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl. Nr. 11 / 25 maart 2016. Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 11 / 25 maart 2016 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda - Agenda

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 7

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 7 S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 7 15-10-2015 Vanuit de directie Gisteren hebben wij u per mail op de hoogte gebracht van het verdrietige nieuws van het overlijden van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 AGENDA Vrijdag 17 maart Speelgoedochtend groepen 1/2 Zaterdag 18 maart Tuinochtend;

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwsbrief Oktober 2015 Nieuwsbrief Oktober 2015 Nieuwsbrief Oktober 2015 Jaargang 22, nummer 9 In dit nummer: Van het bestuur 3 Toegankelijkheid pretparken Passend onderwijs maak je met elkaar Lotgenoten contactochtend AIC Tilburg

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis broer AlsAls jeje broer zus ooff zus heeft tisme heeft auautisme een groep voor broers en zussen van kinderen met een autisme-spectrumstoornis juli 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Vorming AUTISMESPECTRUM- STOORNIS

Vorming AUTISMESPECTRUM- STOORNIS Vorming AUTISMESPECTRUM- STOORNIS Bart Lenaerts Jorinde Dewaelheyns 6 december 2010 Wat mag je verwachten? Wat is autisme? Het stellen van de diagnose Wie? Hoe? Triade van stoornissen Autisme = anders

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

Stel je verkiesbaar voor de Ouderraad!

Stel je verkiesbaar voor de Ouderraad! Beste ouder(s) en /of verzorger(s), De tijd vliegt voorbij. De kinderen hebben de afgelopen weken hard hun best gedaan op de Cito toetsen, groep 8 is druk met het oefenen van de musical en het team is

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PR Het Koeriertje

PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PR Het Koeriertje Week 42 2014 PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PR Het Koeriertje Weekagenda: Maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober: Herfstvakantie Mededeling: Na de herfstvakantie zal Danielle Soers één dag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Beste vrijwilliger, In navolging van de succesvolle workshop dagen van voorgaande keren, organiseert het Vrijwilligers College op 21

Nadere informatie

Omdat elk kind moet kunnen dansen, zingen of muziek maken VUGHT SLUIT ZICH AAN BIJ HET JEUGDCULTUURFONDS

Omdat elk kind moet kunnen dansen, zingen of muziek maken VUGHT SLUIT ZICH AAN BIJ HET JEUGDCULTUURFONDS No. 3, juni 2015 Omdat elk kind moet kunnen dansen, zingen of muziek maken VUGHT SLUIT ZICH AAN BIJ HET JEUGDCULTUURFONDS Sinds 1 april is Vught aangesloten bij het jeugdcultuurfonds. Dit fonds maakt het

Nadere informatie

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze DE STROOM JAARGANG 3 NUMMER 6 8 OKTOBER 2015 Inhoud: De schoolfotograaf komt! Nieuws vanuit de MR Herfstactiviteiten JVWO Schoolgids en schoolplan Informatieavond VO (gr 7 en 8) Agenda en bijlagen Informatieblaadje

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl.

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl. 4 maart 2016 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 8 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Noordendijk 10 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Volkerakweg 24 maart paasviering 25 maart goede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste ouders/verzorgers,

NIEUWSBRIEF. Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Een nieuw jaar, een nieuwe klas, en voor sommige leerlingen een nieuwe school. Niet alleen voor de leerlingen en de ouders, maar ook voor de medewerkers is het altijd weer even

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Jaargang 13, nummer 7 8 maart 2017 Adriaan van Bergenstraat 428 4811 SZ Breda Tel. 076-5231999 www.hetdriespan.nl desingel@driespan.koraalgroep.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Hopelijk hebben alle leerlingen

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Rosalien Wilting Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Eindhoven. NVA Congres 2013

Rosalien Wilting Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Eindhoven. NVA Congres 2013 Rosalien Wilting Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Eindhoven NVA Congres 2013 Autismespectrumstoornissen bij ouderen Rosalien Wilting klinisch psycholoog-psychotherapeut 2 3 Inhoud van mijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding Levensloopbegeleiding vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Levensloopbegeleiding bij autisme Levensloopbegeleiding is ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis

(echt)parengroep werken aan. je relatie. verder met autisme. polikliniek amsterdam. dr. leo kannerhuis (echt)parengroep werken aan je relatie polikliniek amsterdam Een partner relatiegroep voor (echt)paren waarvan één van de partners een diagnose binnen het autisme spectrum (ASS) heeft februari 2013 centrum

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen-

- Mensen met een beperking hebben vaak nog een beperking, ze worden niet begrepen- Stichting Kameleon Thomeerstraat 44 5961JS Horst a/d Maas info@stichtingkameleon.org www.stichtingkameleon.org k.v.k. nr. 60864117 Banknr. NL60RABO0184881072 Jaarverslag 2014 - Mensen met een beperking

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 16 13 mei 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Verslag 11 mei: Informatieavond stage Kamp groep 4 Studiedag woensdag

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie